Vous êtes sur la page 1sur 6
HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN

HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT A SANT VICENÇ DE CALDERS

SANT VICENÇ DE CALDERS

BARCELONA - REUS - MÓRA LA NOVA - RIBA-ROJA D'EBRE

TREN

CECECECE

CECECECE

CECECECE

RERERERE

RERERERE

CECECECE

CECECECE

CECECECE

CECECECE

RERERERE

CECECECE

CECECECE

RRRR

CECECECE

CECECECE

RERERERE

NUMERO

5907

5029

5017

5021

5043

5037

5041

5025

5015

5045

5033

5039

5139

5035

5031

5027

BCN - ST.ANDREU ARENAL

6.33

7.27

8.57

9.57

11.57

12.57

13.56

14.27

15.57

16.57

17.27

18.27

18.57

20.11

20.41

21.36

BCN - ARC DE TRIOMF

6.38

7.32

9.02

10.02

12.02

13.02

14.02

14.32

16.02

17.02

17.32

18.32

19.02

20.17

20.47

21.41

BCN - PLAÇA CATALUNYA

6.41

7.35

9.05

10.05

12.05

13.05

14.05

14.35

16.05

17.05

17.35

18.35

19.05

20.20

20.50

21.44

BARCELONA - SANTS

6.46

7.40

9.10

10.10

12.10

13.10

14.10

14.40

16.10

17.10

17.40

18.40

19.10

20.25

20.55

21.49

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

8.028.028.028.02

8.578.578.578.57

10.2710.2710.2710.27

11.2711.2711.2711.27

13.2813.2813.2813.28

14.2714.2714.2714.27

15.2815.2815.2815.28

15.5815.5815.5815.58

17.2817.2817.2817.28

18.2718.2718.2718.27

18.5818.5818.5818.58

19.5819.5819.5819.58

20.2820.2820.2820.28

21.4021.4021.4021.40

22.0822.0822.0822.08

2232233.3

0.0050555

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALCALDERSCALCALDERSDERSDERS

8.128.128.128.12

9.079.079.079.07

10.3710.3710.3710.37

11.3711.3711.3711.37

13.3813.3813.3813.38

14.3714.3714.3714.37

15.3815.3815.3815.38

16.0816.0816.0816.08

17.3817.3817.3817.38

18.3718.3718.3718.37

19.0819.0819.0819.08

20.0820.0820.0820.08

20.3820.3820.3820.38

21.5021.5021.5021.50

22.1822.1822.1822.18

2232233.3

1.1151555

TARRAGONA

8.28

9.27

10.57

11.56

13.57

14.57

15.57

16.27

17.57

18.58

19.26

20.27

20.40

22.02

22.37

23.31

VILA-SECA

8.37

9.37

11.07

12.06

14.06

15.07

16.07

16.37

18.06

19.07

19.34

20.36

20.48

22.10

22.47

23.41

REUS

8.44

9.45

11.16

12.13

14.14

15.14

16.14

16.44

18.13

19.16

19.41

20.44

20.55

22.17

22.54

23.48

MÓRA LA NOVA

9.35

12.09

 

16.01

 

19.03

 

20.29

23.44

FLIX

12.34

 

16.20

 

19.21

 

20.48

00.08

RIBA-ROJA D'EBRE

12.44

19.28

20.56

00.14

OBSERVACIONS

     

(4)

     

(5)

     

(6)

 

(7)

(8)

 

DESTINACIÓ

   

ZARAG.

 

LLEIDA

 

LLEIDA

 

ZARAG.

LLEIDA

CASPE

         
HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN

HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT A SANT VICENÇ DE CALDERS

SANT VICENÇ DE CALDERS

BARCELONA

- TARRAGONA

-

TORTOSA

TREN

RRERREEE

CECECECE

RRRR

RERERERE

CECECECE

CECECECE

CECECECE

RRRR

RERERERE

CECECECE

RRRR

NUMERO

8059

8051

5231

8093

8053

8055

8057

8253

8091

8087

8259

BCN - ST.ANDREU ARENAL

5.57

7.57

8.27

9.27

10.57

13.27

14.57

16.27

17.57

19.27

21.12

BCN - ARC DE TRIOMF

6.02

8.02

8.32

9.32

11.02

13.32

15.02

16.32

18.02

19.32

21.17

BCN - PLAÇA CATALUNYA

6.05

8.05

8.35

9.35

11.05

13.35

15.05

16.35

18.05

19.35

21.20

BARCELONA - SANTS

6.10

8.10

8.40

9.40

11.10

13.40

15.10

16.40

18.10

19.40

21.25

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

7.267.267.267.26

9.279.279.279.27

9.579.579.579.57

10.5810.5810.5810.58

12.2712.2712.2712.27

14.5814.5814.5814.58

16.2816.2816.2816.28

17.5817.5817.5817.58

19.2819.2819.2819.28

20.5820.5820.5820.58

22.4122.4122.4122.41

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

7.367.367.367.36

9.379.379.379.37

10.0710.0710.0710.07

11.0811.0811.0811.08

12.3712.3712.3712.37

15.0815.0815.0815.08

16.3816.3816.3816.38

18.0818.0818.0818.08

19.3819.3819.3819.38

21.0621.0621.0621.06

22.5122.5122.5122.51

TARRAGONA

7.56

9.57

10.26

11.27

12.56

15.24

16.56

18.26

19.58

21.28

23.11

TORTOSA

9.07

11.05

 

12.31

14.02

16.32

18.07

19.37

21.28

22.41

00.40

DESTINACIÓ

 

VALÈNCIA

VINARÒS

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN

HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT A SANT VICENÇ DE CALDERS

SANT VICENÇ DE CALDERS

BARCELONA - LA PLANA - LLEIDA

TREN

RRRR

RRRR

RRRR

RERERERE

CECECECE

RRRR

RERERERE

RRRR

CECECECE

CECECECE

RRRR

NUMERO

5405

5151

5407

5043

5041

5505

5045

5501

5051

5031

5503

BCN - ST.ANDREU ARENAL

6.57

11.57

13.56

16.57

18.57

20.41

BCN - ARC DE TRIOMF

7.02

12.02

14.02

17.02

19.02

20.47

BCN - PLAÇA CATALUNYA

7.05

12.05

14.05

17.05

19.05

20.50

BARCELONA - SANTS

7.10

12.10

14.10

17.10

19.10

20.55

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

 

8.278.278.278.27

 

13.2813.2813.2813.28

15.2815.2815.2815.28

 

18.2718.2718.2718.27

 

20.2820.2820.2820.28

22.0822.0822.0822.08

22.1522.1522.1522.15

SANTSANTSANTSANT VICENÇVICENÇVICENÇVICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

 

8.378.378.378.37

 

13.3813.3813.3813.38

15.3815.3815.3815.38

 

18.3718.3718.3718.37

 

20.3820.3820.3820.38

 

||||

TARRAGONA

8.00

 

- 12.30

13.57

15.57

 

18.58

 

-

 

|

VILA-SECA REUS LA PLANA PICAMOIXONS

8.07

 

- 12.37

14.06

16.07

 

19.07

 

-

|

8.14

- 12.44

14.14

16.14

19.16

-

|

8.34

- 13.04

14.36

16.39

19.37

-

|

SANT VICENÇ DE CALDERS RODA DE MAR VALLS LA PLANA-PICAMOIXONS

8.44

 

- 15.00

-

   

- 18.00

20.38

 

|

8.51

- 15.06

-

- 18.06

20.43

22.21

8.54

- 15.28

-

- 18.29

21.01

22.41

9.31

- 15.35

-

18.36

|

MONTBLANC

 

9.48

 

14.50

16.48

19.49

21.17

 

LLEIDA - PIRINEUS

 

10.35

 

15.45

17.36

20.43

22.01

   

OBSERVACIONS

                     
HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN

HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT A SANT VICENÇ DE CALDERS

SANT VICENÇ DE CALDERS

LLEIDA - LA PLANA - BARCELONA

TREN

RRRR

CECECECE

RRRR

CECECECE

RRRR

RRRR

RRRR

CECECECE

RRRR

RERERERE

RERERERE

RRRR

NUMERO

5502

5034

5400

5050

5404

5402

5504

5042

5500

5052

5054

5408

LLEIDA - PIRINEUS MONTBLANC

   

6.23

7.10

 

13.10

 

15.45

 

17.48

17.48

 

7.10

7.55

14.03

16.32

18.34

18.34

LA PLANA-PICAMOIXONS VALLS RODA DE MAR ST VICENÇ DE CALDERS

 

-

|

   

- 14.20

 

- 17.05

18.43

18.44

 

6.45

-

8.17

- 14.27

- 17.12

18.49

18.51

7.03

-

8.38

- 14.49

- 17.35

19.06

19.21

7.09

-

8.44

- 14.55

- 17.41

19.11

19.26

LA PLANA-PICAMOIXONS REUS

 

- 7.22

   

- 9.17

14.18

16.48

-

 

- 19.00

- 7.43

- 9.36

14.37

17.14

-

- 19.19

VILA-SECA DE SOLCINA TARRAGONA

 

- 7.51

   

- 9.43

14.45

 

17.21

 

-

 

- 19.26

- 8.00

- 9.50

14.54

17.29

-

- 19.32

SANTSANTSANTSANT VICENÇVICENÇVICENÇVICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

7.097.097.097.09

7.197.197.197.19

8.318.318.318.31

8.458.458.458.45

15.1515.1515.1515.15

 

17.4717.4717.4717.47

 

19.1319.1319.1319.13

19.2719.2719.2719.27

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

7.277.277.277.27

8.258.258.258.25

8.578.578.578.57

 

15.3015.3015.3015.30

 

17.5617.5617.5617.56

 

19.3019.3019.3019.30

19.3019.3019.3019.30

 

BARCELONA - SANTS

 

8.39

9.40

10.10

 

16.40

 

19.09

 

20.40

20.40

 

PLAÇA CATALUNYA ARC DE TRIOMF SANT ANDREU ARENAL

 

8.44

9.45

10.15

 

16.45

 

19.14

 

20.45

20.45

 

8.46

9.47

10.17

16.47

19.16

20.47

20.47

8.53

9.53

10.24

16.54

19.23

20.54

20.54

OBSERVACIONS

                       
HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN

HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT A SANT VICENÇ DE CALDERS

SANT VICENÇ DE CALDERS

RIBA-ROJA D'EBRE - MÓRA LA NOVA - REUS - BARCELONA

TREN

RRRR

CECECECE

CECECECE

RRRR

CECECECE

CECECECE

RERERERE

CECECECE

RRRR

CECECECE

CECECECE

CECECECE

CECECECE

RRRR

CECECECE

RRRR

NUMERO

5130

5034

5030

5400

5032

5038

5028

5912

5402

5014

5026

5042

5036

5408

5016

5138

ORIGEN

   

n

LLEIDA

CASPE

     

LLEIDA

ZARAG.

 

LLEIDA

 

PLANA

ZARAG.

 

RIBA-ROJA D'EBRE FLIX MÓRA LA NOVA

   

6.25

 

8.00

       

14.25

   

n

 

18.58

 

6.31

8.08

14.33

17.35

19.04

6.50

8.27

12.23

14.52

17.54

19.22

REUS

5.37

6.43

7.32

7.43

9.11

11.10

12.10

13.07

14.37

15.40

16.14

17.14

18.41

19.19

20.03

21.18

VILA-SECA

5.44

6.50

7.39

7.51

9.17

11.17

12.17

13.14

14.45

15.47

16.21

17.21

18.49

19.26

20.10

21.26

TARRAGONA

5.52

7.00

7.47

8.00

9.25

11.25

12.25

13.24

14.54

15.57

16.30

17.29

18.57

19.32

20.20

21.34

ST.ST.ST.ST. VICENÇVICENÇVICENÇVICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

6.156.156.156.15

7.197.197.197.19

8.108.108.108.10

8.318.318.318.31

9.459.459.459.45

11.4511.4511.4511.45

12.4512.4512.4512.45

13.4513.4513.4513.45

1515.151515.15.15.15

16.1816.1816.1816.18

16.4916.4916.4916.49

17.4717.4717.4717.47

19.1719.1719.1719.17

 

20.4020.4020.4020.40

22.0022.0022.0022.00

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

6.236.236.236.23

7.277.277.277.27

8.158.158.158.15

8.258.258.258.25

9.579.579.579.57

11.5711.5711.5711.57

12.5712.5712.5712.57

13.5813.5813.5813.58

15.3015.3015.3015.30

16.3016.3016.3016.30

16.5416.5416.5416.54

17.5617.5617.5617.56

19.3019.3019.3019.30

 

20.4220.4220.4220.42

22.0522.0522.0522.05

BARCELONA - SANTS

7.36

8.39

9.30

9.40

11.10

13.10

14.10

15.10

16.40

17.40

18.09

19.09

20.40

 

21.55

23.17

PLAÇA CATALUNYA ARC DE TRIOMF SANT ANDREU ARENAL

7.41

8.44

9.35

9.45

11.15

13.15

14.15

15.15

16.45

17.45

18.14

19.14

20.45

 

22.00

 

7.43

8.46

9.37

9.47

11.17

13.17

14.17

15.17

16.47

17.47

18.16

19.16

20.47

22.02

 

7.50

8.53

9.43

9.53

11.24

13.24

14.24

15.24

16.54

17.54

18.23

19.23

20.54

22.09

 

OBSERVACIONS

                               
HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT

HORARIOS A PARTIR DEL 22-10-2007 CON TRANSBORDO EN

HORARIS A PARTIR DEL 22-10-2007 AMB TRANSBORDAMENT A SANT VICENÇ DE CALDERS

SANT VICENÇ DE CALDERS

TORTOSA - TARRAGONA - BARCELONA

TREN

RERERERE

CECECECE

RERERERE

RRRR

CECECECE

CECECECE

CCECCEEE

RERERERE

RERERERE

NUMERO

8090

8084

8094

8256

8052

8054

8056

8058

8096

ORIGEN

VINARÒS

VALÈNCIA

TORTOSA

6.15

7.48

9.18

10.45

13.24

15.54

17.25

18.50

19.36

TARRAGONA

7.21

8.56

10.25

11.56

14.28

16.57

18.30

19.57

21.00

ST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇST.VICENÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

7.437.437.437.43

9.179.179.179.17

10.4510.4510.4510.45

12.1612.1612.1612.16

14.4714.4714.4714.47

17.2017.2017.2017.20

18.4918.4918.4918.49

20.1720.1720.1720.17

21.1821.1821.1821.18

ST.VICEST.VICENÇST.VICEST.VICENÇNÇNÇ DEDEDEDE CALDERSCALDERSCALDERSCALDERS

7.437.437.437.43

9.279.279.279.27

10.5710.5710.5710.57

12.2712.2712.2712.27

14.5714.5714.5714.57

17.3017.3017.3017.30

18.5618.5618.5618.56

20.4220.4220.4220.42

21.4021.4021.4021.40

BARCELONA - SANTS

8.51

10.40

12.10

13.40

16.10

18.40

20.09

21.55

22.55

PLAÇA CATALUNYA ARC DE TRIOMF SANT ANDREU ARENAL

8.56

10.45

12.15

13.45

16.15

18.45

20.14

22.00

 

8.58

10.47

12.17

13.47

16.17

18.47

20.16

22.02

 

9.05

10.54

12.42

13.54

16.24

18.54

20.23

22.09

 

OBSERVACIONS