Vous êtes sur la page 1sur 1

Wat denk ik? Wat denk jij? Wat denken wij?

Seminar Crossing Boundaries tussen DO én IS


30 maart 2011
Creatieve oplossingen komen vooral voort uit de ontmoeting tussen verschillende
‘werelden’. Hoe zit dat met duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking?
Hiermee gingen vijfenvijftig
ijfenvijftig deelnemers grenzeloos aan de slag op het seminar Crossing
Boundaries. In interactieve werksessies maakten ze hunun ideeën rond duurzame
ontwikkeling en internationale samenwerking expliciet. Sneltekenaars
(Beeldleveranciers.nl) zetten woorden direct om in krachtige beelden.

Met als inzet een vruchtbare


samenwerking op het gebied van
duurzame ontwikkeling werd
eerst de focus gezet op
afbakening van het begrip
duurzaamheid. Hoe lastig dat in
de praktijk is, laat de cartoon
over de ‘duurzame auto’ zien.

Tel hier generatie- en


cultuurverschillen bij op en je
weet welke uitdagingen je buiten
onze landsgrenzen te wachten
staan. ‘Wat denk ik?’ is een
belangrijke vraag. Meteen
gevolgd door: ‘Wat denk jij?’
Want wij vinden het beeld van
een fietsende koningin misschien
wel duurzaam en geëmancipeerd.
Maar voor mensen uit een andere
cultuur is het een teken van
armoede
rmoede als je met de fiets ‘moet’.

Hoe vorm je een visie en ethiek op


vernieuwend duurzaam en internationaal
samenwerken? En hoe zit het met de
veranderende
rende rol van de overheid in relatie
tot duurzame ontwikkeling en internationale
samenwerking? Dit waren twee van de
ingebrachte onderwerpen waarmee de
deelnemers actief aan de slag gingen
tijdens Open Space werksessies.

Conclusie: communiceer! Of zoals een van


de deelnemers het formuleerde: ‘Als
dominee gaat het niet werken. Als koopman
alleen ook niet!’ en volgens een ander:
‘Duurzame
Duurzame ontwikkeling: 75%=proces.
25%=product’.

Deze conclusie is een uitdaging voor alle


deelnemers om in hun dagelijkse praktijk
praktijk mee aan de slag te gaan. Om te werken aan een
gezamenlijk beeld, waarbij we antwoord kunnen geven op de volgende vraag: ‘WatWat denken wij?
wij?’
De deelnemers weten elkaar te vinden in de LinkedIn groep
groep DESD Nederland. Ook geïnteresseerd?
Meld je aan en praat mee!

DESD: Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014)


(2005
Het seminar vond plaats in het kader van de DESD. Deze tienjarige periode is
door de Verenigde Naties uitgeroepen om in de lidstaten extra aandacht te
vragen voor educatie en leren voor natuur, milieu en duurzaamheid. Het
programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling wil met dit seminar de
kennismaking tussen Nederlandse organisaties die werken aan duurzame
ontwikkeling en organisaties die actief zijn in de internationale samenwerking
stimuleren.
Zie voor
oor meer informatie: www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl

Centres d'intérêt liés