Vous êtes sur la page 1sur 9

® Dfral £ IllY/fit i!

oporho IIfxc,rnpu I

7C ;S d,t((N~ ftVfJr/K;l1t> ( io ~. tJhe()~;: to , :x s: !;

fill cf .:K (,J hell l:J;: 2 c) .

f)nJw€ ,....

X;: k~ S :: k Ct»)

k:: I~ :: i

X;: fy

tJhfll lj = 20/

x :; f ()())

~ Iv

Exomplt 2 1-------------------1 X t.r If/vtrJe0 fNporhQ(le./ -If) ~.

@ Ueeer BLower BOl)fld IDem whfn y.:: 10., 7( ~2

II

Exe'rYlple I I S"(lVl Ftnd ;t w~ e IJ s : lO

f(;{(;h of flu. let'/.~f~ IJ Met-JUrl c( IifIJw(r

curltJ -Iv fltt ()ec,r(JI- ce,,';unfk 7(. e, L

Flf/tf : ~

(r;) the upfer' bouflCf lor -1M ffrtlneter t 2: :~

(h) The lowrr bUUllcl for fIt.t p'fllYle!(I'. 1< z: 2~/O

t: ;1..0 AflJwer

r: i I b I J ')(.:: 20

\0) =er« Of/lld:=) /'w'lCl tJl f'(oIll1j Uf ":} ~

O'~ em. wJltl1 ~:; ~o

I()em =) /(J'~Cfl1 20

5 ern ::;) ~·r em :Jt. :, 30

Pt.,.,mtiltv :; tos , fur .f t- r I )')' 2

.:: .3

'" 32an

(j) PerCE'{}_kClP

h) j._,(}NPr houncl::.) f()Ul1cf cit re~cl'''j 11)(".,('1 [xc-melt v

h~ 0-[ cm. £Xf~ff G~

CD ~+o()d~"'d Form

A x IO(l

I~~~IO I a (Of) he tv« or -ve

&arnolt

£Xf~ff 111 $~I1c1ard ~rnll :

0) 3 2 I U 00 '" 3 '21 x I OS

b) ooo» 67'6 ::: 6'7~ x to"

® Pr-, lYle flu fYlDer-

rY'IemoHS( oJ1 prirn( (lutflberJ /(l)«1 2 to 7/,

2,3, S, 7, u, /3, 17~ tq, 23. 2Q, ") I, 3 r, 4-(, #3,1+7., 63. 59" 6'/61/ 71

10 GI'1:;) q·r CM )c,.., .:] q'lCM

ferill7du'" s: lj,r e, q.J i q,r -I q.,r

:to ~XrfVl

* x luO% : 8o~

Prepared by Mr Roland

www.mrroland.sg

(i) Simple f ({)I'YIVo(,uuf /,,/trflt Sift') plot If/101ft ()) .. rrn

100

p:: p,..,flopc..l, f(;. ~/.c , T:.: tll'YlC

6amtJ~ I

Cv.l(uiple tAc.. f(,ieraf Ok.eel ,f a. m~1} burrowJ

$300 'lOfYl 0- bOl/k chor8/f1'1 2" S/ft1p'e Inkr£ff per mvnfn fur 3 fYI()~fh.J 7

p:.: 3 {JO J !{:: 2 ~ T:.: 3

I.: $UO}( 2 )< 3 J()O

A = pel of- ..1L..) II

tao

A " fotc</ o.-rJovIJ/ Otf/Rr t,me,11 fc: panoro/

1/ ;: rt-Je

n= t-ne

[~0(YJ elf 2.

Cc.c/,f/~k flu 1ok.{ OI11()IJIl/ o,,",ecl ,I a tried) bIJ((/)/rJ s JjoO In)"", a bMk Ch/N'3,n, 2'-

(vrn f()()M.I ,11},('(11 r: ""ull/~ ~, J ;t1(JIlJj,S?

r:: soo • f{:.2, 11:. 3

loki O(rl()WIJ ow{d:.: P( 1+ s. )"

too

~ >00 ( I t ~)$

too

f xalY) (:)/e

(o/cu/ok r1he arlfdle!l/ of CA I/I/e fhol pa/frs -th~(J3 h pOitlllJ C).) - f) j. 13( if / 2. )

f/flJ"Ver

A (-2, -I) [6 (if, 2;)
:;(, y, Xl ~t
Gf7J_cJ,elll :.: -/ -2
-1 -4
~ - 3
-
-6
; 1.
:L ~ :.: mx -t C

(j) f,t1d fA e 9rt.J,fll/, m .

® t,lJ(f {hi ~ .,I1I(r((,1 , c.

[X()fflpLtf,flC{ fh,t ~U()lttJll of a/'lle Il,e./ rCt//( / fA,ov:;J, 11(-2,-1) I /3(4,2)

flnJf"Jfl'

f-qr7 rrf c- btU ;;) ~ ~ mx -I C rn :0 i C fo'Mtl abOl/e)

~::Lx -f C

To JII1(1 (,Sub /Y1 fOIl'll If. -/ z: i {-}) -{ c

=l > =! re

C> o

~'"±X-fO

=) ~ ~ i J{

Prepared by Mr Roland

www.mrroland.sg

(Y),dpo,rrl = (/(1 ~:;(2 ) J ( ~, : ~f )

&tlh1fle

f'()cf flu trI,dpo/1l1 of pC - 2, F) I (J (It, -it)

flfj;tvfr
P (_ -2 , ~) (}('II-<l)
X, ~, 'X 1- ~1.
(YI,cI POI" I ( -2 ~ Cf e-f~CI))
:::
J
:: ( I J .2.) J: 2' X 7-1

'" &XO

::: 8(0 c: ~

I fez ) => suh A" 2 t solve fOr t{:.() 1 f (2); '+(2) +-1

z 8 T ,

:: ~

~s~) => sub ;x, jCx) I t 5 &;):: if C Zl + I) -+ I

~ 'fx J T If + I

z 4x.1 -I- S

I f -I (oX ) ::) J-.t t ~:: f (x) t t?1"/CJ x fAt su!ri. 'j L! 1 ~ s: t 6() z: I.f X t I

~ = q;x + f

4:;(:; fj - I

_,( < ~

tf

f'ex) :; £..! it

/0."')(0.'" ~ om+fl 1 txample' 3x 5 x Jf:x 3 ::5+.3

11 :x

OIS/zI/,_[ ::: J (2 - (01. + (f- (_V))7

:: J 61. -f 121-

~. J Ito

e, J3'/f {..frllf/.

., 12:x. 8

I tn s: II m-11 I

a . a, .:: 0- .

W FUllt!zon ExqmrM

I

Prepared by Mr Roland

www.mrroland.sg

34 :z.y<f

7(

;: gl.x 2 ICuxhYI;;; Onx bn

1(:)° :: all 1
bfl

I 0-(1 I I
::; O!' fxarn,eJe; X2~S -;- XT~! = Z2-~~S-3

z: ;X-3 ~2 -L u'l

.. x3 v

~L

x.J

.L

0. n ::

(11 Cl J f)IO z: fI rr;;;- J {):J 0

Sa/VMS 4f1 tOVdlllllJ Il7d,tf.f .

x :2

3 x 3 :: 81

3)(+2:: g I

3X12:: .5 f.I 'X"f2:: Lf

x:: 1f-2 ~ 2

- E2~ &rlYllJ/o.

'If lJ hell qUfJfrOIl sa ~J « ~1Vt' 7!:J 2 cil "m" I ,I'UN. II I

I X· - b~ ~'- ~a' I

~our oM eve rs; (()(t(cf US~ FORmu}..fJ '*

~ rhe) of Clrde.J ~::==~~~~~~ A /~- ...

r-) Equal choreb alt equfdlstol)t

'. tr()ff} eMltt /

If fiB , CD·) x' ~ \. 0

b) Pe"~lId'Cult>(' b/Jedor 0+

chord o.J1(.$ fhrou h cerdl'(

c) To.Yl8ell-is ~fI'~ ~n eJ(UrltCt ( f'lflt Qf'f equo /

Ifl lenfJ/h. => J< F:: I< a ~') ;J( ,., &

--";"_---'

@ Anvle fcn,eerizeJ Cl) !1twjt J a I o. flh 1/11 :;c J co .

® So/v,n5 QrJudrvhc tqll - B~ f(it(.:Jon~Ct+IO'l

f7rOrflr~: 7CL_ x. - b .. D (J( ~ 3 ) (;r +- 2) :: 0

}(-]::o :J{12::0

x : 3 )(;.. -).

x: -3 -3x

Prepared by Mr Roland

www.mrroland.sg

Pc s/q

6) An51fiJ Of) {( Sff7Jf8ht Jfl7C = 180~

~:J( of ~~ <-lg06 l:JrA1L

;) It'tt8tll(lr g~$OIj ~ theIr atlsiu T()~ol ul if =- 360"

Tot-ol Itlffr!ur iJ; (0-1) Y IJU<I

J) Ande 0.+ eet/ftC ~ 1'1 CHlj1e CIt ClrCUff\ etfo/.f.

{J( ;: 2x~~ j

ej AHu"()ClK Qt1j/( J

~:( ~ ~~

-F) l!lienor (Ul8~J = i){ :: 4. j

k) Af1r:les Il?tIu SotlJt Se9"1ods

--------

6")( ;: 4~

e) Opf if In Ct c~cl,c 1tladnlcI{rrol = 180 o

~ V .f i')( = 1800 .,~-~

i ~ of i l-J :: I gO"

1-=-------------------- ---

@loGUJ

~) ArljUzJ 1r1 Gi. 11 ~ Igo" ~

ix -f£_~ -t iz z 180~ ~

A~~les In C<. quacl" /(1 f(f&t I ;: 360" 4- w -t ~ V _, ~:x -f i'j :: ] 60d

t '~J

Prepared by Mr Rolanc

www.mrroland.sg

W"'" hoe . . @ [fJees" mj,Q r)

]OO,1J 2cI'1 Irot1l 1,1Ie fa 0-) CwcIJrVJtef(fICt of ellcle :; 2 rr t'

_...,..--=-..._.".,..---___:.,_-----:.:/"';:::::--tt<:::::::~:::- b) ArtCt of or-di :: 7[,3

c) Alto. of pcu'ollelo3(()(t] 4 tenin x _J_he~ht

cI) {/rtc- of -In.pezlum = 1 (1, 1- 12) x hel3h+

e) VoiUf'rJe of c{ (ubo/cf;; j')( b )( h

t) Volume of pf15 m z: Sur luC( area ')( he ~ hf

_/'

5) Volume of c~llllcle(" 7rrt h

h) Sllr1~'(£ ore.o of cubo/c{ '" 2(i h) -f 2( hh) -f 2 (lh) j) SIJrk.Ct uf'Cf/.- of (~JIII~r " 27rr z t 2 tu- h

j) Rrc lelljJh :: 3~ y; 1 Tf r-

k) fillet of Sector z: 3~() ~ Tit 1

b) GlVfl'1 d"h,n(£ +rvrYl 0- t YNY1 pLe; cOMfrueJ Ct

p

\

c) rWlIdufofJf +~rtl L 5lWn POfl1+

frample: ConrfnAcf (;. /O(Uj -thtllf IJ eq(){cfrJtctlt ffDm pJlflf P' peJ/lii Q

. r
V \J
/\ /\
\ Q \
• ® Td~ot'\ome1~

81qM -ongl.ecl 1110.08&

...---- ---:------,0,)1 a2 + b 2. :: C 1

dr £qluc!ljbl/! .!rum Z J IVt'1J IlrifrJa/tfJ J hn(,S

tXOrYlpit: {~t1Jfrucl o lacuJ equ(c/'Jfwd f(1J{r'J PO i ((IN.

~.

-> ~,

rQ~

b

b) TOR CAH Sol-/

tOI) x :; ~~

C oJ X ::...Q.d.J._ hyp

S/fl J( :.. £l1_ hy?

f fY],'

~V

/

Prepared by Mr Rolanc

www.mrroland.sg

a b

5(1I/} s: ,5',,(3

(J he f/ 10 us e 7 B II

(J)Gwen 2 r.,ck t I Oll@~' .fwJ JaIl ol1jk

®GHV€" 2 0-113& I I $/GlJ/ ftlld Il<)/ J'de

e COSI f/ e. R I.t {,_

C z z: (J..' -f b 1. - 2 (,I b GoJ C Whet? 10 (,l}t?

& (:1IIIM 2 slk t I Ctl'!tJ/~ / t{~ 'uJl J,je

o (51lt-<UI 3 JltitJ, h'1d OI1S~

c

c

b

@ Pf'Ohob,/,hJ

If /,Je coJl 0 f'hcu/c-r e 11(111 CIl) fhe(1 flu plVho.b"/~ of ({1! hC-ff(('lIrtj IJ

f(fJ) 0; Nwyj,er of c/. ffrr(', I W"j f.) ((I" hopttfl Toft- I nUI11};fr- of ou/r{)fY/(.J

b

Ih.e <Vlld / ru te

n» QI1c;/ P;) s: rcfi) )( f ( 8) Th: (or J rul:

P(fI or B) ~ fell) 1 pC(3)

® ,Shhshcs .

0-) Mow I medwf) . ~ mean

for (). (Y1 (;717)( / txoVYlple: ()U(IYIC« dte. 1I()f<)bcrrd /to G/ ruNeel 50 (flnef

Sea te I Z .3 cr s: b

-- f---'--I---"-

FtfC(uellt~ IS 10 1 S G 7-

fY/ode z. IS :0) score wJh h'3ha/- f/'(~{j( I/C~ t'lIedw.n ~) )(_ote. I/) fAt M(dcifL pOl/hoY]

50 + I z; 25'S- =; 2r'h J 261h poJlhll1/

2 ~ ~

mcdu;'11 : £iL L.3

Z

::: 2'5'

fY?~n ::- tQ~p.1 Score

trc. qy e tl c:J

~ ...... 1..:.;...)< !.l£.1 s-.!.+_..::::.Jc..:....;'" '...:_IJ....:.,+_:J::..:,;x_:_7-:--f__:_,+_:X s~f_J:_x...:.6_-I_6_y___;,t

5'0

deft/MillO 111 fJ : CLd - h G

A-I - J [d -r.b]

o.d - be - (. V'

£xonl f~ .' F(lId ,q -I o f fJ ~ [~: :]

fr'- , 1-.3 -7]

- t:{,)(3)- (7)(-ft) it - (,

I - 3 - 7 ]

~ - I g .., 23 I 4 - 6

j__}"1.7] t» L tJ -6

Prepared by Mr Rolanc

www.mrroland.sg

0580

(I

@ TrvnJ form o-±wn 0.) RePlec~,vfl

[XCd~"Plt : Describe frvf]J~rtYI{)Ln ReFlevftol] [I Mor/d

tj :;:x [ I (YJor/( J

Fortnu/o Shee-f

T to U

~/

" ,

/

b) Rofohvn

[yomf'~ : Duc"be ff7it11/vrfYlCAkofl T f.;U

A()+V~IOt1 r I (11 CAr Ie ]

Ceflftc (010) [I morn

I goo [I fVl arle 1

,

~ 2/9

e) Sheo.ri YJ8 ' [)(tJ(YJfl.t :

Deunbe -tht ff7JIlJ£fll1cilvt1 T117 U.

S htMfl g t 1m c1r/t ]

!(lV Or? v 1)/ iltU I ~ - CArl f [I II1VI/C J

Sheor ~Hlvr :: - I

S <.f

-"f -J -2-1

BI

c~ l

,:J 13

HOV1 To PIllet InvCdl otll 1,t1e ~

CD D(lIw 2 I,MJ Ae It AlB' I- Ard If"trruphofl pOIi'll I

(j) Drvw 2 1,11(5 CfJ J ('13' f; ,fvlcl !1'J1{((.(rh~n pQ1/tJ 1.

(j) Cvnfl(C I '1}Itj(ffh~ /) r- 111/ I I 2 to ~ d I fI V II n v" 1 I/Y/t',

HUh; tv P/Ytd J'LClr Ptc for;

o I ... J -I

-1.

51 n I _ dlsfc,l/(( t/{)ft) }(JVCd/C'Il/ it; oler ..,f

nec« tH tv r - ';;;__-r---__:'::_ ~_,--_~:":":_J:_r_-,-

dl/!w,u old pUlfil to I flew pl.'

Nol( .' elIJ! tu flu I~{'f ;;? -Ve

II I( II lI~hl ==-) tve

cluf UfLJ{'c/ -::; -fv(

ell} I dow fI",c,(f =7 - ve

.(') Strdcl'llf1j

[t0fY1pU : OefLnhe fl?/flJ~(iI'ltifIOI) 7 to a

5hffchtflj [I (YlfHk J I~

I (/V(;f/O 1)+ [I me,rlc ] (,

J( - o~(j

s

strri( ~ fochr 4

~ /()Vbnoflt -Iv f/w pi

/nVOflCf] I -tv O/el pI )2. - - ' ...

T

; £ , --

.3

:: 2

Prepared by Mr Rolanc

www.mrroland.sg

fYJ othe ft1 ofl cs osga Formula S)'ee f ~q/9
.J
(2ltJ ,~w::lll~ r FIBUtu.
([) (j)
CUh, / 11
h2
(
1, If
, t1 t.
DJ (i) 0 (t:) 0 (~)
b) 7/: =(f)'
c) }£ = (L i
v. J2
-
< Prepared by Mr Rolanc

www.mrroland.sg