Vous êtes sur la page 1sur 42

~XXX:XX)(XXKXXKXX)(X)()(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}(

~ STURM

)(.. . .. ,...

XXXX)(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X

)C

~

x x x

~ 0 STUDIES

~.

~ Opus 20

x x

x .

x :

R VOLUME I 1

~ 1

x :

x ~

~ FOR STRING BASS ~

x :

x :

2 ~

x ~

x ;

X (FRED ZIMMERMANN) :

~ ~

~ = ..

s T i

§ ~

§ ~

S No.l019 ~

srxxxxxxx)(}OOOO(X)(xxxxxx>cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs

~ INTERNATIONAL MUSIC COMPANY .... ~

R NEW YORK 1J.·,Y $

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX}()O(}C}C

."'NTED IN U. S. A.

2

110 STUDIES

Opus 20 VOLUME I

Edited h;: FRED ZIMMERMANN

o c.opyrisfrt J9M byIntmw.iilll3.! Musi-.;Compan:., N~~ Yerk, Copyrlgfu. Rr:m:w~

3

:x. t ~ ~ tt ~ tt I tttttttt"tttcft~tl \ffr#rf r r IE#rcrfrrr& E! I

J' 8'lmile~

-,: f JnittE pml F JJB I F ~!rtH tU!j£ !ru If (ftda I

~ ~ ~ h h b ~

~ -

-;F ffffir t£Eflr frrElltCUllF n3JQ! cHElf J.jJ31F FlErI

./' ..." .1' P -.l

:_,: r rrrr I r ffrrlle rr rr I F EE r ErF JJ Ja I r rr EEl r JJ J J I r re r r I

p erese, ~ .f P J' ¢

~ 4 _

!! - ~ - ~U~ I ~~~~

t"J: 1 UHIJ CErnrJJJJlf HeLP rtf£! r ffdlE ;:=~ r saTI

P cresc.

6

8

~-,

fIJI'·

12

13

. . '

14 4-

! I I ? ~ I

, n,:;, -IlL n)? j lit j ;3" ') '7

~ ~ ~ p;~ "1 I £{ ~ 0 J p~,!. 4- 2' , ~ o '} (,.. ~~..Q -:"/ -1 ~_,

:[- E ~t 4~ f~ B Etoo~$f tttt'*#D c:;Pe®hl

4 .

I t> r 4 I 4- I "I '"' "; I ~" I ~ .

;,: m#[(] eff aU I E&±!gl:i r [tf& I tZJ~g lJU-fftJ

.1.

,: Euttr#ru PC!! I(Jfffj!J W I cr.Ettrtu Wi

,: tUfffEt±; CD I g!UfBu wrE:g-E-trt U LUj t): t a tUtu gsJl E.:! ~Uty tUI tIt ru fry am ,: €7rf1Jt'rtUlf7jt:JE~bVlfE ;£lUuJtr41

n

?? [ ' F f ~ f r I teFft I E I r r 'r b Z fm!r gGG 3 J J E!! J j J I

I"'i v

;w} ~ oh] m c!r!£;Q} ~ J J (jj J J J I adUEtsc tf1

v v

t): £EhCllw'gfff l(;gczfr'tElur IPcE'rW'LJ11

,: IT ~ F n qr 'r F 'f-yr ¥r Et; r 7 r ttl lUI SUr E;OrlCH

15

$=!~qttJr jgYtufEffUt~71t#fu ?j)i_-'- .~:_- ..... ,. ,_!.~ .. ~,.~'-4! ~ ill ~.!.' ! ~ t~% ~tif~. ~J ~-ChW-~~-§--- --- - -~ - -------- ------

2_ C eJ-r4:f~#-IIcr:l EJ.g: aE1_Hib~tU3 ~4f~E ' etk£:tgfStJ Eft (Jj-j Ell "di tEJ en; I

t~1i 4 tt} ~, t~~ ~~t~t !-!t~

~ryJE 'culr 7r.YJ:f;--1-<> JI.tzA F lit& in I ~;-!Hl

24.

~ Cj I l1
! 1,+ 1-. 4·-1
Moderato 4 t·"1 - >..;.,_' d.4A d J . .-
~ 'I I .. .. _d_J ~ ~ -~ ,.~t::t=~~.. '" t , ., --~
.ll ... • ,.. .2. • •
. I . __j
. - J
--- r-l:~-- . n
t'- ,
1 ! r -I I .1 J' , [ I , . I T I I
1Il • ~.~ til
- , r ..

··~111.,} 141. +·>4

17

/1

if 26.

Mo~e ... ato , ,. , , .~ " ::. '.',

:;l41 S''[rctrUt r J JJ 9!!Hr t r E E t r= I ;W@trttrr~fIEJ

,

:'l:~l '. - .. ~ ~t~t ' ,~U~~· •

.:,: J.=LbfMettrClCt~iiqrrc'Egrfjrl; L Fbtt-crCLcrrrl

~_'_"_"~.~~".fl"~~~!~ !~~A..~~~ , , b 1!_1t ~~lf.~f-_t-t!."_f:_.I-~~ ;;r. tUtT! Lf'tlLttgl\! t1fLLfn'rf tMtetft. JOZt4;ilrLEf~

p , ' ~ j rlp.cre_

;1: greet rr EF rrH'rUll r rr r JJ 53 E b [rUff I Er UgH})' ! II

_ ,_ .'iCfi'R ~d(J '" " ,P

;J: lJD J JJJ J uu U Fe jr I [HECC btUfrffff I~Hr kCLiqrEf§EI

p ()r6'8c.' .I '

? bEH Eiffl E E U r rr f~;Qa= §WE WI E urUf[QHfllHTI

.? UlifflrcrrrufHffub rUtt rm ~ rqjrcrUfflUftuy

f ' , , """ j. deere'8c,

=;1: rwltfkiif2Wf t F refiEkuew rtwrffffcE EEE em

18

, ..

19

28.

Allegro moderato .!J. !

~. - - -,. - ~:"

- -1 ... - 14 4 2 - I 4-. '.-

J?! 'II *BiDJ J gt it} I' th I til; 4dJIg l_wtG5

11l1' D - - -

+ I 2

2L

30.

AJlegro moderato

22

31.

2

" s-

.. ,,-

.,_fA' 2' -1 _

- t -' ~

,

2

26

2

---- 2 _

,/' 'J 2" ,

-'" -

.2 - _ ~ 4

2' .--.:

28

Presto

. 4. 1 i

,: .# :t§!~: If f £1 t

. .. .

Il!T

. ./jJ .fz

":::.>- > . :> • :t.:. ~.o-1I"-J

f rEl~:£g¢I{&1

. .. c... ~.

seen - - - do J1' J,r;

""_.,, _. :

29

.~ itlU£~ f:UIE ftr1- CUIC {:It tf£'[£fWEJ6§

- - ((0 j::; "11

;J:'j ~ fJl y=tc rrJ1 fL lli EtJi~tt ~CCi rJU WI

j ·.lP ---=--- J' JjJ

:> =:=-- ~f.. ~ ~ :> ~

_, arE F.fi tt ettt ,-Cr I L let tJ J. r ELi Em I

~: '# J j J J ti I ( ¥t?t1t: Crt rTIE trfe Coo n II 38.

Allegro . . . . . . .~ M .'. . ~ . . .

u*f t r t ti I r ill a Itt f r [1 I N [ f = I LL r f r t I illl@

n .~.

? ~& t#t ti I'U ar I ti EtCH ~§f t tJ4 t d t tt 1§4 H P I

~ .. . . -i- . M bt~ E .t ~ v· . . •

£if p-H J¥I bE t ijt t! lijd err Q: 1 [ije Uti 1££4! =: 14 (h PI

~k rt FeU Itt t4clU 1 t rat F r I tEfft! I!f rtf r ttl rJtfiffj ;J: ~~ m~t t t tM IX t tEem Itt t t E1 I t tr t r¥ 1ft [ t ttl t ·r ~ € ttl

i?: ~& tt t t crt Itt t"t U Itt r t U I c1 r r F! I E r f r [ r I r r [ r t 1 ~ ~&t F [ r r ; I Ef f RfJ C E f b B I'E j Erg I r r ufJ I tr r r Ct I ,:~& E r rr E r I a FE Er I (fEr 01 eng f I tt r J I J * I

30

32

41 .

I 'l. . , ~ ~
q~ ~ I;~ 4 I 4 - ~~! -
'" staccato 1 .J I II- - ~ 1 2 I 1 I ·2 I
- ... ---- f.- 0 IJ. 0 0 - I. .• #
• . I I
• -
t I _.
• n
1'), ere ~ ~ • - Se()N - - - - '(0 33

34

35

37

:!!:n.

_ SC.l'1l _ _ _

do _ _ _

x=,

4:

42

:;,""",\