Vous êtes sur la page 1sur 12

1

Créée en 1992, agréée par la Fondation Alliance Française de Paris dont elle a accueilli le Secrétaire Général,
M. Jean-Claude JACQ, en mars 2010, reconnue d’utilité publique depuis 2008, l’Alliance Française de Moldavie
est un pôle d’excellence culturel et pédagogique. Son activité ne cesse de se développer à Chisinau, mais aussi en
province, dans les 7 centres de ressources et d’information sur la France contemporaine qu’elle soutient.
Partie du dispositif de coopération bilatérale de la France en Moldavie, elle est l’opérateur culturel et linguistique
de l’Ambassade de France.
Elle promeut l’enseignement du français – 1ère langue étrangère apprise en Moldavie ! –, et participe à la formation
continue des professeurs de français. Elle propose, dans sa médiathèque, 15.000 ouvrages, livres, revues, DVD ou films
français et francophones. Elle propose aussi des fonds d’ouvrages belges et québécois.
Elle soutient la diversité culturelle en organisant ou participant à de nombreux évènements: Festival du Film Franco-
phone, Journées de la Francophonie, “Nuits Pianistiques de Moldavie – Mer Noire”, Festival des Très Courts, etc. Elle
présente de nombreux artistes moldaves dans sa galerie d’exposition.
Partenaire et animatrice de la francophonie, elle participe aussi activement au rapprochement de la Moldavie
avec l’Union européenne. Elle assure la formation en français des fonctionnaires, cadres administratifs et politiques
moldaves, dans le cadre du Plan pluriannuel pour le français en Europe, conduit avec l’Organisation Internationale
de la Francophonie.
Elle est, enfin, actrice du développement économique moldave.
Siège et membre du Club France, nouvelle Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Moldave, elle favorise
la mise en relation des investisseurs français ou francophones avec la jeunesse moldave. Grâce au français, les jeunes
disposent de perspectives d’emploi ou de carrière dans des groupes ouverts à l’international. 10,9% des investisse­ments
étrangers réalisés en Moldavie sont des investissements français. Les investissements français sont créateurs
d’emplois.
Avec son Espace Campus France, lieu d’information sur les études en France, elle offre à la Moldavie la possibilité
de former ses futurs cadres et les ressources humaines dont elle a besoin pour assurer son développement.
La France est le 4ème pays d’accueil des étudiants moldaves poursuivant des études supérieures, après
la Roumanie, la Russie et l’Ukraine.
Dans des locaux dont la modernisation s’est poursuivie, avec une équipe de collaborateurs et de professeurs qualifiés,
l’Alliance Française accueille près de 5.000 apprenants, témoignant de la qualité de ses formations.
Elle est enfin le seul centre d’examens agréé de Moldavie pour valider vos connaissances linguistiques dans le cadre
d’un projet d’études en France ou d’un projet professionnel: DELF/DALF, TCF, TCF/DAP, TEFaQ, e-TEF…
Découvrez les activités de l’Alliance Française dans cette brochure ou sur son site Internet : www.alfr.md

Emmanuel SKOULIOS
Directeur de l’Alliance Française de Moldavie

Parteneri strategici: Parteneri instituționali:

2 3
De ce să înveţi franceza astăzi?
Limba franceză nu a fost niciodată atât de vorbită în lume. Conform
datelor recente, în prezent peste 200 milioane de persoane vorbesc
limba franceză, ea fiind una dintre cele 2 limbi internaţionale vor- Alianţa Franceză:
bite pe cele 5 continente.
În cadrul instituţiilor Uniunii Europene, limba franceză este limba
mai mult de un secol în serviciul francofoniei
oficială şi cea de lucru, de rând cu limba engleză, iar cele trei Prima Alianţă franceză apare pentru prima dată la de cursuri propuse, excelenţa corpului său profe-
capitale – Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg, sunt francofone. Paris în 1883 cu un proiect ambiţios: promovarea soral şi a audienţilor săi, bogăţia mediatecii şi vari-
Franceza este un factor de integrare europeană. limbii şi a culturii franceze în afara frontierelor. etatea activităţilor culturale pe care le organizează.
Cu un număr de 200 000 de studenţi străini, Franţa figurează Din an în an, o veritabilă reţea mondială de Alianţe Alianţa Franceză din Moldova propune cursuri de
printre primele ţări din Europa care găzduieşte studenţi străini. franceze se stabileşte în toată lumea. limbă franceză pentru toate vârstele şi toate nive-
În fiecare an, Ambasada Franţei în Moldova oferă aproximativ În prezent, în jur de 1085 de Alianţe franceze pre­zente lurile.
70 de burse de stagiu sau de studii şi în jur de 200 de tineri din Moldova în circa 138 de ţări din lume găzduiesc în fiecare an Pe lângă studierea limbii, cursurile oferite valo­ri­
pleacă la studii în Franţa. Limba franceză permite accesul la formare peste 420 000 de studenţi. zea­ză, de asemenea, îmbogăţirea culturală a studen­
în numeroase instituţii superioare prestigioase nu doar în Franţa,
În afara studierii limbii franceze, Alianţelor li se tului datorită mediului francofon. Mediateca/ Cen-
dar şi în ţările francofone, ca de exemplu în Canada şi Moldova,
în­cre­­din­ţează câteodată, după cum e şi cazul Chişi­ trul de informare despre Franţa Contemporană
în cadrul filierelor universitare francofone.
nă­ului, misiunea de aplicare a politicii culturale a dispune de 16 000 documente scrise, audiovizuale
Franceza este, de asemenea, o limbă de dezvoltare economică. Ambasadei Franţei, politică fondată pe diversitatea şi multimedia. Un fond destinat civilizaţiei Quebec-
Marile companii internaţionale din Franţa sunt în permanentă artistică şi complementaritatea cu actorii culturali ului este, de asemenea, la dispoziţia Dvs.
căutare a persoanelor vorbitoare de limbă franceză în cadrul locali. Borne de acces internet Vă stau la dispoziție în holurile
implantării şi dezvoltării lor în străinătate.
Fondată în 1992, Alianţa Franceză din Moldova este Alianței Franceze.
În prezent, din ce în ce mai multe întreprinderi franceze sau fran- o asociaţie de drept moldav, autonomă, administrată Numeroase activităţi culturale în limba franceză
cofone investesc în cele mai importante ramuri economice ale de un Comitet compus din personalităţi ce aparţin (cine-club, cercuri de discuţii, mese rotunde, con-
Moldovei: sectorul de telecomunicaţii, domeniul agro-alimentar, lumii economice, culturale şi ştiinţifice. Într-un cursuri de exprimare scrisă, etc.) sunt organizate pe
sectorul energetic şi cel al materialelor de construcţii, al serviciilor mediu concurenţial, marca Alianţei Franceze îşi parcursul întregului an.
şi finanţelor. Franţa se numără printre primii 3 investitori străini consolidează reputaţia prin calitatea programelor
în Republica Moldova şi unul dintre cei mai importanţi angajatori.
Studierea limbii franceze va însoţi venirea în continuare a noilor
investitori, iar pentru cetăţenii Moldovei care vorbesc fluent lim-
bile română, rusă, franceză şi engleză, acest lucru constituie un atu
în perspectiva lor pro­fe­sională.

4 5
Oferta de cursuri.
Condiţiile favorabile pentru dezvoltarea sunt garantul asimilării, consolidării sau • echipă pedagogică formată din profesori • material pedagogic furnizat de editurile din Franţa;
personalităţii fiecăruia, îmbinate cu competenţele aprofundării cunoştinţelor Dvs. în franceză: calificaţi, titulari de diplome locale şi franceze, • săli de cursuri confortabile şi echipate cu material
Dvs. personale şi eforturile noastre profesionale, • cursuri pentru diferite categorii de vîrstă formaţi în pedagogia şi didactica limbii franceze audio-vizual;
și în diferite scopuri; ca limbă străină şi în ultimele inovaţii pedagogice; • grupe de 7-14 persoane.

Cadrul Comun de Referinţă pentru Limbi definit de Consiliul Europei (CECR)*


Cursurile Alianței Freanceze
din Moldova racordate Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1
(utilizator elementar-introductiv) (utilizator elementar de supravieţuire) (nivel intermediar spre (nivel independent spre (nivel autonom sau de competenţă
nivelurilor stabilite de Cadrul independent/ nivel prag) autonom/ nivel avansat) operaţională efectivă/ nivel experimentat)
Comun de Referință definit
Ascultare: Pot să înţeleg expresii cuno­scu­te Ascultare: Pot să înţeleg expresii şi cuvinte Ascultare: Pot să înţeleg conferinţe Ascultare: Pot să înţeleg un discurs lung, Ascultare: Nu am nici o dificultate în a
de Consiliul Europei. şi propoziţii foarte simple referitoare la mine, uzuale frecvent întîlnite pe teme ce au rele­­vanţă şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar dacă nu este clar structurat, iar conexi- înţelege limba vorbită, indiferent dacă este
la familie şi la împrejurari concrete, cînd se imediată pentru mine personal (de ex. informaţii chiar şi o argumentare complexă, dacă unile sunt numai implicite şi nu semnalate vorba despre comunicarea directă sau în trans­
vorbeşte rar şi cu claritate. simple despre mine şi fami­lia mea, cumpărături, subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot în mod explicit.Pot să înţeleg programe de misiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel
zona unde locuiesc, activitatea profesională). să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri televiziune şi filme fără prea mare efort. rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea
Citire: Pot să înţeleg nume cunoscute,
Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg timp să mă familiarizez cu un anumit accent.
cu­vinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, Citire: Pot să înţeleg texte faptice şi lite­ra­re
şi mesaje scurte, simple şi rare. majoritatea filmelor în limbaj standard.
din anunţuri, afişe sau cataloage. lungi şi complexe, sesizînd diferenţele stilis- Citire: Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de
Citire: Pot să citesc texte foarte scurte şi sim­ple. Citire: Pot să citesc articole şi rapoarte pe tice. Pot să înţeleg articole specializate text, chiar dacă este abstract sau complex
Pot să găsesc anumite informaţii pre­vizibile teme contemporane, în care autorii adoptă şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă din punct de vedere lingvistic sau al structurii,
în diverse materiale cotidiene (de ex. reclame, anumite atitudini şi puncte de vedere. nu se referă la domeniul meu. de exemplu, manuale, articole specializate şi
Înţelegere prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg
scrisori personale scurte şi simple.
Pot să înţeleg proza literară contemporană. opere literare.

Participare la conversaţie: Pot să comunic într-o Participare la conversaţie: Pot să comunic în Participare la conversaţie: Pot să co­mu­nic Participare la conversaţie: Pot să mă Participare la conversaţie: Pot să particip fără
conversaţie simplă, cu condiţia ca inter­lo­cu­ situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb cu un grad de spontaneitate şi de flu­ien­ţă care fac exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt
torul să fie dispus să repete sau să reformuleze de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre posibilă participarea nor­mală la o conversaţie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot familiarizat cu expresiile idiomatice şi colo­cvi­
frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute activitîţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la să utilizez limba în mod flexibil şi efi­ci­ent în ale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim
să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să scurte, chiar dacă, în gene­ral, nu înţeleg sufient o conversaţie în situaţii familiare, exprimîndu-mi relaţii sociale şi în scopuri profe­si­onale. Pot cu precizie nuanțe fine de sens.
formulez întrebări simple pe teme cunoscute pentru a întreţine o con­ver­sa­ţie. şi susţinîndu-mi opiniile. să-mi formulez ideile şi punctele de vedere În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să-mi
sau de necesitate imediată şi să răspund la cu precizie şi să-mi conectez intervenţiile restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel
Discurs oral: Pot să utilizez o serie de expresii Discurs oral: Pot să prezint descrieri clare şi
asemenea întrebări. bine de cele ale interlocuitorilor mei. încît dificultatea să nu fie sesizată.
şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate
Discurs oral: Pot să utilizez expresii şi fraze şi a altor persoane, a condiţiilor de viaţă, de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt Discurs oral: Pot să prezint descrieri clare Discurs oral: Pot să prezint o descriere sau
simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii a stu­di­i­lor şi a ctivităţii mele profesionale un punct de vedere pe o temă de actualitate, şi detaliate pe teme complexe, integrînd o argumentaţie cu claritate şi fluenţă, într-un
pe care îi cunosc. prezente şi recente. arătînd avantajele şi dezavantajele diferitor subtemele, dezvoltînd anumite puncte şi stil adaptat contextului; cu o structură logică
Vorbire opţiuni. terminîndu-mi intervenţia cu o concluzie
adecvată.
eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze
şi să reţină punctele semnificative.

Exprimare scisă: Pot să scriu o carte poştală Exprimare scisă: Pot să scriu mesaje scurte şi Exprimare scisă: Pot să scriu texte clare şi Exprimare scisă: Pot să mă exprim prin Exprimare scisă: Pot să scriu texte clare,
scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate texte clare, bine structurate, dezvoltînd cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să
vacanţă. Pot să completez formulare cu detalii simplă, de exemplu, de mulţumire. de domeniul meu de interes. Pot să scriu un puncte de vedere. Pot să tratez subiecte redactez scrisori, rapoarte sau articole com-
personale, de exemplu, numele, naţionalitatea eseu sau un raport, transmiţînd informaţii sau complexe într-o scrisoare, un eseu sau un ra- plexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute
şi adresa mea pe un formular de hotel. argumentînd în favoarea sau împotriva unui port, subliniind aspectele pe cae le consider pe cititor sa sesizeze şi să reţină aspectele
punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind importante.Pot să selectez un stil adecvat semnificative. Pot să redactez rezumate sau
semnificaţia pe care o atribui personal eveni- destinatarului. recenzii ale unor lucrări de specialitate sau
Scriere mentelor sau experienţelor. opere literare.

6 7
Oferta de cursuri.
Tipuri şi formule
I. Franceza generală şi de comunicare
Cursuri de grup cu înscrieri în cadrul a 4 sesiuni anuale (vezi calendarul înscrierilor)
pentru iniţiere sau perfecţionare a limbii franceze, conform ritmului şi nivelului dvs.
• începînd cu vîrsta de 8 ani și mai mult.
Cursuri extensive Cursuri intensive 1 Cursuri intensive 2 Cursuri intensive 3 Cursuri semi-intensive Cursuri semi-extensive
• 50 ore timp de 11 săptămâni • 50 ore timp de 5 săptămâni (cursuri de vară) (cursuri de vară) • 50 ore timp de 8,1 săptămâni • 50 ore timp de 12,1 săptămâni
• 3 lecţii/ săptămână, cu durata lecţiei de 1h30 • 5 lecţii/ săptămână, • 50 ore timp de 3,5 săptămâni • 50 ore timp de 2,5 săptămâni • 3 lecţii/ săptămână, • 2 lecţii/ săptămână,
• 33 de întâlniri + 30 min cu durata lecţiei de 2h • 5 lecţii/ săptămână, • 2 lecţii/ zi, cu durata lecţiei cu durata lecţiei de 2h cu durata lecţiei de 2h
Orare posibile • 25 de întâlniri cu durata lecţiei de 3h de 2h fiecare • 25 de întâlniri • 25 de întâlniri
(orarele apar şi dispar în funcţie de cerere) Orare posibile • 17 întâlniri (ultima fiind de 2h) • 20h/ săptămână
(orarele apar şi dispar Orare posibile Orare posibile Orare posibile Orare posibile
Luni/ Miercuri/Vineri Marţi/ Joi/ Sâmbătă în funcţie de cerere) (orarele apar şi dispar (orarele apar şi dispar (orarele apar şi dispar (orarele apar şi dispar
10.15 – 11.45 10.15 – 11.45 în funcţie de cerere) în funcţie de cerere) în funcţie de cerere)
Luni/ Marţi/Miercuri/ Joi/ Vineri în funcţie de cerere)
13.00 – 14.30 13.00 – 14.30 Luni/ Marţi/ Miercuri/ Joi/ Vineri Marţi/ Joi
08.00 – 10.00 Luni/ Marţi/Miercuri/ Joi/ Vineri Luni/ Miercuri/Vineri
15.00 – 16.30 15.00 – 16.30 08.00 – 10.00 10.15 – 12.15
16.45 – 18.15 16.45 – 18.15 10.15 – 12.15 08.00 – 11.00 Sau Marţi/ Joi/ Sâmbătă
10.00 – 13.00 /pauză/ 12.30 – 14.30
18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 12.00 – 14.00 2.30 – 14.30
11.00 – 14.00 11.30 – 12.30 12.00 – 14.00
11.00 – 13.00 20.15 – 22.15
13.30 – 16.30 10.00 – 12.00 20.15 – 22.15
18.30 – 20.30
15.00 – 18.00 /pauză/
17.00 – 20.00 13.00 – 14.00
*orarul de sâmbătă este între 09.00 – 16.30*

8 9
Calendar şi modalităţi de înscriere la cursuri
I. Franceza generală şi de comunicare
Sesiunea septembrie – decembrie 2010 Sesiunea ianuarie – martie 2011 Sesiunea aprilie – iunie 2011 Sesiunea intensivă iulie – august 2011
Reînscrieri pentru foştii studenţi ai Alianţei: Reînscrieri pentru foştii studenţi ai Alianţei: Reînscrieri pentru foştii studenţi ai Alianţei: Înscrieri pentru orice public şi orice nivel
06 – 10 septembrie 2010 13 – 16 decembrie 2010 28 – 31 martie 2011 şi Reînscrieri pentru foştii studenţi ai Alianţei:
Înscrieri pentru nivelul zero: Înscrieri pentru nivelul zero: Înscrieri pentru nivelul zero: 27 – 30 iunie 2011
09 – 10 septembrie 2010 16 – 17 decembrie 2010 31 martie – 01 aprilie 2011 Tipurile şi durata cursurilor
Înscrieri pentru orice public şi orice nivel: Înscrieri pentru orice public şi orice nivel: Înscrieri pentru orice public şi orice nivel:
13 – 15 septembrie 2010 20 – 22 decembrie 2010 04-06 aprilie 2011 Cursuri intensive 1: Cirsuri intensive 2:
04 iulie – 08 august 04 iulie – 27 iulie
Înscrieri on-line: vezi datele pe www.alfr.md. Tipurile şi durata cursurilor
Cursuri intensive 3:
Tipurile şi durata cursurilor Tipurile şi durata cursurilor Cursuri extensive: Cursuri intensive 1:
04 iulie – 20 iulie
11 aprilie – 01 iulie 11 aprilie – 18 mai
Cursuri extensive: Cursuri intensive 1: Cursuri extensive: Cursuri intensive 1: (luni/ miercuri/ vineri) Posibilitate de extindere:
20 septembrie – 6 decembrie 20 septembrie – 22 octombrie 10 ianuarie – 25 martie (luni/ 10 ianuarie – 11 februarie ***Zilele nelucrătoare ale sesiunii: 14 iulie
12 aprilie – 25 iunie 23 mai – 24 iunie
(luni/ miercuri/ vineri) Posibilitate de extindere: miercuri/ vineri) Posibilitate de extindere: (marţi/ joi/ sâmbătă) Reînscrierea acestor grupe
21 septembrie – 4 decembrie 01 noiembrie – 04 decembrie 11 ianuarie – 29 martie 21 februarie – 28 martie 18 – 20 mai:
(marţi/ joi/ sâmbătă) Reînscrierea acestor grupe
(marţi/ joi/ sâmbătă) Reînscrierea acestor grupe (posibilitatea înserării unor
25 – 29 octombrie: 14 – 18 februarie: noi persoane în limita locuri-
(posibilitatea înserării unor (posibilitatea înserării unor lor şi a nivelelor disponibile)
noi persoane în limita locuri- noi persoane în limita locu­ri­
lor şi a nivelelor disponibile) lor şi a nivelelor disponibile) Cursuri semi-intensive: Cursuri semi-extensive:
11 aprilie – 13 iunie 21 aprilie – 04 iulie
Cursuri semi-intensive: Cursuri semi-extensive: Cursuri semi-intensive: Cursuri semi-extensive:
20 septembrie – 15 noiembrie 20 septembrie – 13 decembrie 10 ianuarie – 07 martie 10 ianuarie – 04 aprilie
***Zilele nelucrătoare ale sesiunii: 25 aprilie, 02 mai, 9 mai
***Zilele nelucrătoare ale sesiunii: 14 octombrie, 25 decembrie, ***Zilele nelucrătoare ale sesiunii: 1 – 2 ianuarie,
31 decembrie 07 – 08 ianuarie, 8 martie

Procedura de înscriere • Prezentarea actului de identitate (carnet


de elev/student/pensionar dacă e cazul).
Pentru publicul nou: • Alegerea şi stabilirea orarului.
• Alegerea şi stabilirea orarului.
• Prezenţa personală obligatorie la testul • Achitarea taxei în momentul înscrierii.
• Achitarea taxei în momentul înscrierii.
de evaluare iniţială în perioadele stabilite
**În cazul imposibilităţii prezentării personale, puteţi
în calendarul înscrierilor. Pentru foştii studenţi:
delega o persoană de încredere care va trebui să
• Însoţirea copiilor sub vârsta de 16 ani • Prezenţa personală la înscrieri
fie în posesia actelor Dvs şi a tuturor documen-
de către un adult. în periodele stabilite în calendar.
telor necesare înregistrării precum şi va trebui
• Acceptarea regulamentului (vezi regulament • Prezentarea obligatorie a fişei de reînscriere
să semneze contractul în locul Dvs.
cursuri la www.alfr.md). cu nota de la test.
• Prezentarea actului de identitate (carnet • Acceptarea regulamentului (vezi regulament Pentru înscrieri on-line:
de elev/ student/ pensionar dacă e cazul). cursuri la www.alfr.md). Vedeţi procedura pe site-ul www.alfr.md.
10 11
Oferta de cursuri. Alte tipuri, formule şi modalităţi de înscriere
II. Franceza pentru preşcolari
Franceza precoce

Pentru a iniţia copiii de la 4 la 7 ani în limba şi cultura franceză prin


intermediul jocului şi al cântecului.

Ritmul: Orare posibile


30 ore timp de 10 săptămâni Luni/ Miercuri/ Vineri
3 lecţii/ săptămână, 10.15 – 11.15
cu durata lecţiei de 1h 14.00 – 15.00
30 de întâlniri

O înscriere într-o listă de aşteptare la Biroul de Cur-


suri este necesară pentru acest tip de curs. Cursurile
sunt lansate în momentul constituirii grupului din
lista de aşteptare.

III. Franceza în scopul susţienerii unor examene sau teste lingvistice


Pregătire pentru examenul DALF C1 Antrenare pentru testul TCF DAP Antrenare pentru testul TEFaQ

Fiecare modul, cu o durată de 13h30, permite pregătirea pentru Acest program este destinat persoanelor ce au intenţia de Acest program este destinat persoanelor ce au intenţia de a depune un dosar pentru emigrare în Canada (Quebec) şi au nevoie de acest test
unul din cele patru teste ale examenului DALF C1 (înţelegere a depune un dosar de plecare la studii în anul întîi în Franţa pentru dosarul lor. Pe parcursul a 6 întîlniri, accentul va fi pus pe tehnicile acestui test şi antrenament. Cursul nu vizează atingerea unui nivel de limbă.
scrisă/ înţelegere orală / exprimare în scris / exprimare orală). şi au nevoie de acest test pentru dosarul lor. Pe parcursul a 6 întîlniri,
Puteţi alege unul sau mai multe module. accentul va fi pus pe tehnicile acestui test şi antrenament. Ritmul: Orare posibile
Cursul nu vizează atingerea unui nivel de limbă. 12h de curs timp de 2 săptămâni Luni/ Miercuri/ Vineri
Tarife*:
Ritmul: 1 modul: 500 lei 3 lecţii/ săptămână, cu durata lecţiei de 2h 08.00 – 10.00
13h30 de curs pentru fiecare Ritmul: Orare posibile 6 întâlniri 10.15 – 12.15
2 moduli: 900 lei 12h de curs timp sâmbătă 12.30 – 14.30
modul timp de 3,1 săptămâni 12.30 – 14.30
2 lecţii/ săptămână/ modul 4 moduli: 1500 lei de 6 săptămâni 14.30 – 16.30
Durata lecţiei de 2h Înscrieri în grup pentru acest tip 6 lecţii/ săptămână, Înscrierea în grupe pentru acest tip de curs este propusă de 4 ori pe an în concordanţă cu datele testului
de curs sunt propuse de 2 ori/ an cu durata lecţiei de 2h Înscrierea în grupe pentru acest
în lunile septembrie şi februarie. 6 sâmbete tip de curs este propusă o dată Sesiunea octombrie 2010 Sesiunea decembrie 2010 Sesiunea martie 2011 Sesiunea iunie 2011
pe an în luna decembrie.
Înscrieri la cursuri Înscrieri la cursuri Înscrieri la cursuri Înscrieri la cursuri
Sesiunea noiembrie 2010 Sesiunea februerie 2011
Sesiunea februarie 2011 de antrenare pentru TEFaQ: de antrenare pentru TEFaQ: de antrenare pentru TEFaQ: de antrenare pentru TEFaQ:
Înscrieri la cursuri de Înscrieri la cursuri de 04 – 08 octombrie 2010
pregătire pentru DALF C1: pregătire pentru DALF C1: Înscrieri la cursuri de antre- 29 noiembrie – 03 decembrie 07 – 11 martie 2011 06 – 10 iunie 2011
nare pentru TCF DAP: Durata cursurilor: 2010 Durata cursurilor:
06 – 15 septembrie 2010 14 – 18 februarie 2010 Durata cursurilor:
15 – 22 decembrie 2010 11 – 22 octombrie 2010 Durata cursurilor: 14 – 25 martie 2011 13 – 24 iunie 2011
Durata cursurilor: Durata cursurilor: Durata cursurilor: 06 – 17 decembrie 2010
Între 20 septembrie – 11 octombrie Între 21 februarie – 14 martie 08 ianuarie – 12 februarie 2011
(1 parte=2 moduli) (1 parte=2 moduli)
Între 12 octombrie – 03 noiembrie Între 15 martie – 01 aprilie
(2 parte=2 moduli) (2 parte=2 moduli)

* orarul va fi precizat în momentul înscrierii*

12 13
Oferta de cursuri. Alte tipuri, formule şi modalităţi de înscriere
IV. Franceza în scopuri specifice V. Cursuri în individual
Franceza de specialitate Franceza interactivă (curs de vară) Franceza cu obiectiv specific pentru Franceza “à la carte” (curs individual) Româna “à la carte” (curs individual) Rusa “à la carte” (curs individual)
profesionali
Pentru persoanele ce au deja un nivel de Pentru copii de vârsta cuprinsă între 9 Program personalizat la cererea dvs. Cursuri de limbă pentru expatriaţi francofoni. Cursuri de limbă pentru expatriaţi francofoni.
limbă care le permite să se specializeze în şi 15 ani, cu un nivel de cunoaştere a La cererea unor întreprinderi, administraţii în funcţie de necesităţi, de obiective Program personalizat la cererea dvs. Program personalizat la cererea dvs.
unul din domeniile următoare de activitate: francezei care le permite să-şi aprofundeze sau a particularilor, Alianţa Franceză concepe şi de timpul de care dispuneţi în funcţie de necesităţi, de obiective în funcţie de necesităţi, de obiective
“Franceza de afaceri”, “Franceza juridică”, cunoştinţele într-un mediu distractiv, prin cursuri pe măsură, personalizate şi adaptate şi de timpul de care dispuneţi. şi de timpul de care dispuneţi.
“Franceza medicală”. activităţi ludice (teatru, muzică, jocuri etc,). tuturor cerinţelor specifice. Aceste cursuri pot
fi desfăşurate în sediul Alianţei Franceze sau Ritmul: Ritmul: Ritmul:
Ritmul: Ritmul: în sediul instituţiei care depune cererea. conform convenienţei dvs. conform convenienţei dvs. conform convenienţei dvs.
40 ore de curs timp de 10 săptămâni 30 ore timp de 3 săptămâni Înscrieri: Înscrieri: Înscrieri:
2 lecţii/ săptămână cu durata lecţiei de 2h 5 lecţii/ săptămână cu durata lecţiei de 2h Ritmul: în orice zi lucrătoare a sesiunii prin în orice zi lucrătoare a sesiunii prin în orice zi lucrătoare a sesiunii prin
20 de întâlniri 15 întâlniri conform convenienţei dvs. depunerea unei cereri în prealabil la Biroul depunerea unei cereri în prealabil la Biroul depunerea unei cereri în prealabil la Biroul
Orare posibile Înscrieri: de cursuri. de cursuri. de cursuri.
Înscrierea în grup pentru acest tip de curs se la cerere
Luni/ Marţi/ Miercuri/ Joi/ Vineri
face în baza unei liste de aşteptare la Biroul
10.15 – 12.15
de Cursuri. Cursurile sunt lansate în momen- Tarif*: convenţional
tul constituirii grupului din lista de aşteptare. Înscriere: la cerere
Înscrierea în grupe pentru acest tip de curs
este propusă o dată pe an în luna iunie. *Reduceri pentru colaboratorii întreprin­
derilor, membri al Clubului France-Moldavie
Înscrierea la cursuri interactive: (vezi pe www.club-france.md)
13 – 17 iunie 2011
Durata cursurilor.
20 iunie – 08 iulie 2011

Pentru mai multe informaţii şi noutăţi vă invităm să consultaţi site-ul oficial al Alianţei Franceze în Moldova: www.alfr.md
Pentru înscrieri şi programări on-line: www.alfr.md rubrica “Biroul de cursuri”
Persoane de contact la Biroul de cursuri :
Informaţii/ secretariat:
Cristina CERNEI: (22) 23 21 50 sau (22) 23 45 10 – ccernei@alfr.md
Relaţii cu publicul/ înscrieri:
Cristina CRUCIRESCU: (22) 23 21 50 sau (22) 23 45 10 – ccrucirescu@alfr.md
Director de cursuri :
Doina SCUTARU: (22) 23 45 10 sau (22) 23 21 50 – dscutaru@alfr.md

14 15
Nivelurile Alianţei franceze în concordanţă Tarife şi proceduri de înscriere
cu cadrul comun de referinţă al CECR* Alianţa franceză vă propune o tarifare în concordanţă cu categoriile de vărstă şi tipurile de cursuri.
Categorie Preţ curs Taxa set didactic*
I. Franceză generală şi de comunicare
1. Adult 1 nivel = 50h 1 500 lei 15 euro
Nivelurile AF din Nivelurile AF din Diplomă 2. Student, Masterand, 1 nivel = 50h 1 000 lei 15 euro
Nivelurile CECR Volum orar Moldova pentru adulţi Moldova pentru copii echivalentă Doctorand
3. Elev 1 nivel = 50h 1 000 lei 15 euro
JA1.1 4. Pensionar 1 nivel = 50h 1 000 lei 15 euro
A1.1
Nivel A1 JA1.2 II. Franceza pentru preşcolari
(introductiv sau de descoperire) 100 – 200 h Delf A1 1. Preşcolar 4 – 6 ani 1 nivel = 30h 500 lei 15 euro
JA1.3
A1.2 III. Franceza în scopul susţinerii unor examene sau teste lingvistice
JA1.4
1. Pregătire DALF C1 1 modul 500 lei 0
JA2.1 2 module 900 lei 0
A2.1 4 module 1 500 lei 0
Nivel A2 JA2.2
100 – 200 h Delf A2 2. Antrenament TCF DAP 12h 700 lei 0
(intermediar sau de supraveţuire)
JA2.3 3. Antrenament TEFaQ 12h 800 lei 0
A2.2
JA2.4 Test blanc 400 lei 0

B1.1 JB1.1
IV. Franceza în scopuri specifice
1. Franceza de specialitate medicină 1 000 lei 0
Nivel B1 B1.2 JB1.2 juridică 1 000 lei 0
(nivel prag spre independent) 200 – 400 h Delf B1 afaceri 1 000 lei 0
B1.3 JB1.3
Relaţii Internaţionale 1 000 lei 16 euro
B1.4 JB1.4 2. Franceza interactivă 30h 600 lei 0
B2.1 JB2.1 3. Franceza pentru negociabil negociabil negociabil
B2.2 JB2.2 profesionali
Nivel B2
250 – 500 h B2.3 JB2.3 Delf B2 V. Cursuri în individual
(avansat sau independent) 1. Franceza generală 1h 130 lei Abonament mediatecă
B2.4 JB2.4
2. Franceza cu program 1h 150 lei 0
B2.5 JB2.5 personalizat
C1.1 sau pregătire DALF C1 3. Curs de română sau rusă 1h 170 lei 0
C1.2 sau pregătire DALF C1 *setul se achită în lei MD la cursul ofial al BNM fixat în ziua înscrierii. El include manualul de bază, caietul
Nivel C1
(autonom sau experimentat) 250 – 500 h neant Dalf C1 de exerciţii şi 1 CD. Acest set vă este suficient pentru 3 nivele şi se achită respectiv la necesitate.
C1.3 sau pregătire DALF C1 Nivele juniori si copii
Nivele adulţi/ studenţi Set didactic (grupele cu specificul J sau E) Set didactic
1. A1.1 – A2.1 1set 1. JA1.1 – JA1.3 1set
2. A2.2 – B1.2 1 set 2. JA1.4 – JA2.2 1 set
Nivel C2 3. B1.3 – B2.1 1 set 3. JA2.3 – JB1.1 1 set
(autonom sau experimentat) 250 – 500 h neant neant Dalf C2
4. B2.2 – B2.5 1 set 4. JB1.2 – JB1.4 1 set
5. JB2.1 – JB2.3 1 set
6. JB2.4 – JB2.6 1 set

16 17
Examene, teste şi tarife
DELF/ DALF TCF TEFaQ TCF/DAP
DELF (Diploma de Studii a Limbii Franceze) şi DALF (Di­ Testul de Cunoaştere a limbii Franceze (TCF) test Testul de Cunoaştere a limbii Franceze pentru cererea
Sesiuni: Alianţa Franceză poate organiza sesiuni de TEFaQ
plo­­ma de Studii Aprofundate a Limbii Franceze) sunt di­ lingvistic de determinare a nivelului de franceză generală la cererea candidaţilor în funcţie şi de posibilităţile Biroului de de admitere prealabilă.
plo­mele oficiale eliberate de Ministerul Francez al Edu­ca­ destinat oricărei persoane non-francofone, care doreşte, Cursuri. Dacă doriţi să vă înscrieţi în primul ciclu universitar sau
ţi­ei Naţionale, pentru certificarea competenţelor în limba din motive profesionale, personale, sau de studii, să-şi eval- la o şcoală de arhitectură în Franţa şi nu sunteţi titular al
Tarife: e-TEF proba obligatorie: 120 euro*
franceză a candidaţilor străini. DELF şi DALF se împart în ueze şi să-şi valideze cunoştinţele în limba franceză într-un diplomei DELF B2, DALF şi nici nu sunteţi înscris la unul
e-TEFaQ test: 120 euro*
6 diplome independente, ce corespund celor 6 niveluri ale mod simplu, fiabil şi rapid. Proba facultativă Exprimarea scrisă: 40 euro* din cele 6 licee bilingve din Moldova care vă eliberează de
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi : A1, Eliberarea atestărilor: minimum o lună după data susţinerii Proba facultativă Exprimarea orală: 40 euro* susţinerea acestui test, atunci este necesar să vă prezentaţi
A2, B1, B2, C1, C2. testului (valabilă timp de 2 ani) Testul de Evaluare a limbii Franceze adaptat la Quebec la TCF pentru DAP.
Eliberarea atestărilor şi afişarea rezultatelor: minimum o lună Puteţi să vă înscrieţi de mai multe ori la test cu condiţia să (TEFaQ) este versiunea TEF-ului cerută de Ministerul Afişarea rezultatelor şi eliberarea atestărilor: minimum 4
după data susţinerii ultimelor probe. Eliberarea diplo­me­lor: respectaţi un interval de 60 zile între două susţineri. Imigrării şi a Comunităţilor culturale din Quebec în cadrul săptămîni după data susţinerii testului (valabilă timp de
minimum 2 luni după data susţinerii ultimelor probe. unei cereri de viză pentru Quebec. 2 ani).
Pentru exemple de subiecte accesaţi site-ul www.ciep.fr
Este posibilă înscrierea la mai multe examene din aceeaşi rubrica “Diplome şi teste”. Afişarea rezultatelor : minimum o lună după data susţinerii testului. Puteţi să vă înscrieţi de mai multe ori la test cu condiţia să
sesiune. Eliberarea diplomelor: minimum 2 luni după data susţinerii respectaţi un interval de 60 zile între două susţineri.
Pentru exemple de subiecte accesaţi site-ul www.ciep.fr Sesiunea octombrie 2010 Sesiunea decembrie 2010 ultimelor probe (valabilă timp de 1 an). Pentru exemple de subiecte accesaţi site-ul www.ciep.fr
rubrica “Diplome şi teste”. Data examenelor: Data examenelor: Puteţi să vă înscrieţi de mai multe ori la test, cu condiţia să rubrica “Diplome şi teste”.
28 octombrie 23 decembrie res­pec­taţi un interval de 60 zile între susţineri.
Sesiunea noiembrie 2010 (Înscrieri*: 18 – 29 octombrie) Înscrieri*: Înscrieri*: Sesiunea februarie 2011
27 septembrie – 01 octombrie 22 – 26 noiembrie Pentru exemple de subiecte accesaţi site-ul www.fda.ccip.fr
Data examenelor: 19 februarie
Examen Data probelor Data probelor rubrica “TEF”.
colective individuale Tarife: Înscrieri*: Pentru datele de inscrire, consultaţi site-ul:
Sesiunea martie 2011 www.ambafrance.md rubrica “espaces boursiers, étudiants
Proba obligatorie : 50 euro* Sesiunea octombrie 2010 Sesiunea decembrie 2010
A1 10/11/2010 13/11/2010 Data examenelor: Proba facultativă et chercheurs/ Effectuer votre demande d’inscription”.
Data examenelor**: Data examenelor**:
A2 11/11/2010 13/11/2010 30 martie
de Exprimare scrisă : 30 euro* 26 – 27 octombrie 22 – 23 decembrie
B1 10/11/2010 13/11/2010 Înscrieri*: Tariful va fi anunțat în decembrie.
Proba facultativă Înscrieri*: Înscrieri*:
B2 11/11/2010 13/11/2010 – 20/11/2010 28 februarie – 04 martie
C1 12/11/2010 13/11/2010 – 20/11/2010 de Exprimare orală : 30 euro* 27 septembrie – 01 octombrie 22 – 26 noiembrie

Sesiunea aprilie 2011 (Înscrieri*: 21 martie – 01 aprilie) e-TEF Sesiunea martie 2011
Data examenelor:
Sesiunea iunie 2011
Data examenelor:
*Înscrierea: prezentarea unui document de identitate
plata se efectuează în euro.
Examen Data probelor Data probelor
Testul de Evaluare a limbii Franceze prin Internet (TEF) 28 – 29 martie 27 – 28 iunie Examen: prezentarea unui act de identitate
colective individuale
Rezultatele probelor obligatorii sunt anunţate imediat după Înscrieri*: Înscrieri*: şi a convocării dumneavoastre sunt obligatorii la examen.
A1 13/04/2011 16/04/2011 susţinerea testului. Rezultatele probelor facultative sunt 28 februarie – 04 martie 30 mai – 03 iunie
A2 14/04/2011 16/04/2011 Retragerea atestărilor: prezentarea unui act de
B1 13/04/2011 16/04/2011 anunţate în decurs de 10 zile de la test. * În funcţie de numărul de candidaţi, Alianţa Franceză identitate.
B2
C1
14/04/2011
15/04/2011
16/04/2011– 30/04/2011
16/04/2011– 30/04/2011 e-TEFaQ din Moldova îşi rezervează dreptul de a organiza o sesiune
repetata de TEFaQ în ziua următoare. Pentru orice informaţie suplimentară, contactaţi
Testul de Evaluare a limbii Franceze adaptat la Quebec * Fişa de înscriere este disponibilă pe site-ul www.alfr.md secreta­ria­tul Biroului de Cursuri: (22) 23 21 50
Tarife: DELF A1 – 30 euro* rubrica “Alliance française de Moldavie” – “Evaluez
prin Internet (TEFaQ) ccernei@alfr.md, ccrucirescu@alfr.md sau
DELF A2 – 30 euro* ou faîtes valider votre niveau de français”.
DELF B1 – 40 euro* Rezultatele sunt anunţate în decurs de o saptamîna de la data testului. consultaţi site-ul www.alfr.md,
Tarif: 70 euro* (şi 1 fotografie de identitate)
DELF B2 – 40 euro* Pentru exemple de subiecte accesaţi site-ul www.fda.ccip.fr rubrica “Alliance française de Moldavie” – “Evaluez
DALF C1 – 50 euro* rubrica “TEF”. ou faîtes valider votre niveau de français”.
18 19
Activităţile Alianţei Franceze din Moldova Plan de Acces la Alianţă Centrele de informare:
Mediateca – centru de Ciné-club STR. S. LAZO Centrul din Сhişinău
Strada Sfatul Ţării, 18
informare despre Franţa Programul cinema-clubului nostru, deschis pen- MD-2012, CHIŞINĂU
Tel: (+373 22) 23 45 10, 23 72 34
contemporană tru publicul francofon şi cinefil, oferă săptămânal
o panoramă a cinematografiei franceze contem-
STR. SFATUL ŢĂRII Fax: (+373 22) 23 47 81
e-mail: alfr@alfr.md
Mediateca Alianţei Franceze din Chişinau este un centru de informare porane şi a celei clasice.
multifuncţional, orientat spre Franţa contemporană (limbă, cultură, civi­ Este aleasă o tematică pe lună și fiecare film este STR. MARIA CEBOTARI Centrul din Bălţi
li­zaţie, viaţă socială, ştiinţă, tehnologii…), dar care găzduieşte de aseme- Strada Ştefan cel Mare, 81
prezentat. Publicul este invitat la o dezbatere MD-3100, BALTI
nea şi referinţe ale patrimoniului european şi mondial. O diversă colecţie
pe diferite suporturi, actualizată cu regularitate, este pusă la dispozitia dupa proiectii. Tel/Fax: (+373 231) 6 28 71
BUL. ŞTEFAN CEL MARE e-mail: aaf_balti@yahoo.fr
pu­bli­cului larg in acces liber şi incearcă să răspundă diverselor intrebări
şi provocări ale timpului. Centrul din Cahul
Colecţia noastra reprezintă în jurul a 16 000 documente imprimate, mul- STR. A. COROBCEANU Universitatea de Stat “B.P.Hasdeu”, sala
timedia sau WEB: 125 Piaţa Independenţei, 1
• 12 500 de volume ce ţin de Franţa de acum şi de altadata, din cele mai diverse MD-3909, CAHUL
domenii ale cunoaşterii: literatură, artă, stiinte sociale, istorie si geografie, STR. 31 AUGUST 1989 Tel/Fax: (+373 299) 3 25 35
e-mail: aaf_cahul@yahoo.com
pedagogie, precum şi metode moderne de studiere a limbii franceze, STR. BUCUREŞTI
cărţi pentru copii etc. Centrul din Nisporeni
• 35 titluri de editii periodice de actualitate, specializate şi pentru copii; Strada Ioan Vodă, 7
• Circa 1100 documente video (DVD-uri şi casete ), care cuprind filme Club de dezbateri Biroul de cursuri
MD-6401, NISPORENI
Tel: (+373 264) 2 60 05
artis­tice, documentare, desene animate;
• 450 înregistrări sonore cu muzică şi texte în franceză; Discuţii tematice animate de vorbitori de franceză Luni – Vineri: 09:00 – 19:00 e-mail: aaf_nisporeni@yahoo.fr
• Un fond de literatură ce ţine de Québec şi Canada şi altul de literatură nativi. Program, de interes general pentru toate Tel: (373 22) 23 21 50
gusturile şi preferinţele, anunţat în prealabil. e-mail: ccernei@alfr.md, crucirescu@alfr.md, Centrul din Ungheni
belgiană; Strada Barbu Lăutaru, 26
dscutaru@alfr.md
• 8 posturi informatice care permit accesul la Internet, consultarea Intrare liberă! MD-3600, UNGHENI
documen­te­lor video si audio, accesul la telecanalul “France 24” dintre Recepţia şi Secretariat Teл: (+373 236) 2 29 67
care 2 sunt destinate catalogului electronic; Sunteți invitați de asemenea la: Festivaluri de filme, Luni – Vineri: 08:00 – 22:30, Sâmbătă: 10:00 – 16:00 e-mail: aaf_ungheni@yahoo.fr
• Baze de date “Actuel-CIDJ” – Centre d’Information et Documentation Festivaluri de muzică, concursuri, călătorii de Administraţia şi Activitatea Culturală
pour la Jeunesse, “CampusFrance”, precum si alte link-uri utile; Luni – Vineri: 08:00 – 18:00 Centrul din Tiraspol
câş­ti­­­gat în Franţa şi multe altele… Tel : (373 22) 23 45 10; 23 72 34, Fax : (373 22) 23 47 81 Universitatea « T.G.Şevcenco”
• Spaţiul CampusFrance-Etudes en France oferă informaţii despre organi­
Pentru a fi la curent cu activităţile noastre aveţi Strada 25 Octombrie, 128
za­rea studiilor in Franţa; e-mail: alfr@alfr.md
MD- 3300, TIRASPOL
Catalogul electronic al colecţiilor noastre: http://biblio.alfr.md vă ajută mai multe posibilităţi : Tel : (+373) 28 43 70 45
Strada Sfatul Ţării, 18, MD-2012, Chişinău
să reperaţi cu uşurinţă orice titlu sau autor. • consultaţi regulat panourile noastre de informaţii; www.alfr.md e-mail : centreTiraspol@yandex.ru
Accesul la mediatecă este in baza unui abonament , care vă permite consul­
ta­rea documentelor pe loc cît si imprumutul la domiciliu, conform unui
• deveniţi “prietenul” Alianţei franceze pe pro- Centrul din Călăraşi
regulament intern. filul nostru Facebook; Alte servicii Biblioteca raională din Călăraşi,
Strada M. Eminescu, 27
Tarife:
• urmăriţi-ne pe Tweeter sau pe www.alfr.md; Închirierea sălii video MD-4401, CALARASI
Orar: Tarif plin anual – 200.00 lei • abonaţi-vă la scrisoarea noastra electronică Tarife : 50 euro/ oră; 200 euro/ zi Tel: (+373) 24 42 22 60
Marţi-Vineri: 10.00 – 18.00 Tarif plin 6 luni – 120.00 lei pe www.alfr.md. e-mail: bibliotecacalarasi@yahoo.com
Sâmbătă: 10.00 – 16.00 Tarif redus anual (elevi, studenţi, profesori Posibilităţi de interpretariat
de franceză, pensionari) – 120.00 lei
Clubul de dezbateri și Ciné-club-ul sunt Centrul din Bobeica
Ghid interpret Tarife: 90 euro/ zi Liceul general din Bobeica
* Verificați noile orare pe Tarif redus 6 luni – 60.00 lei organizate în alternanță vinerea la ora: 18.30.
Interpret pentru conferinţe MD-3413, BOBEICA
www.alfr.md Tarife: 120 euro/ zi; 60 euro/ jumătate de zi; 20 euro/ oră Tel: (+373) 26 95 62 85
Tichete de acces pentru o durată limitată (consultare pe loc):
Traduceri scrise (cu excepţia actelor de stare civilă) e-mail: aaf_bobeica@yahoo.fr
1 zi – 5 lei: 1 săptămînă – 10 lei: 1 lună – 20 lei
Tarife: 8 euro/ pagină 1800 semne
20 21
22