Vous êtes sur la page 1sur 88

-, ~ It n

o l) '2,,2..

~, R it

R l 'OR L A R J

ii, • " II W .1

'UlT·ON' 0'" ,. "'M!K' T~"T ]G'I

.&Itt: ' ~. ·IK=L· .

I'i 11.\1\ ~~ UL~1 IKE-I L- ERI"· ARA' "IND' .,-, .: "A-'

,;,Lntvl , __ < ~"""" ,;, C1,'"_":J :": _ __.: "

- I' '", "", ",i 0, -' II'" "!RLI ''*''w ~I'I,.

El O,OMIK I~B .\JlGL

BJij ;~!lt"m~1 MIIW,siAiD"',da Am,,~] ~m~~f w~ '8$119:1 BSfiI:kiilSU 'KCJ.I'iIi1;]!s,yanu y6ne!tlmhilde.

P\fO". 'f)~~ Haf,met BA~AA rlr[jm'~ ri'dan H.at8lr~alrlm 1:~1.1r.,

Prof. Ot. Haiiir!s[ IA:pi.R

<='~5tfil\bu.1 OfLi~r.sl1Jes.:1~ ik~~i!1 Fa -Jte-3r~ Q.i!Ill~lIifI~, ~li~miis'i, OW. Oye~

~, Islam Kmiu JilmD [~~ (Cldde~" l~lirn11i Aif~~1 rmamr Vi) E~i Em [EfIlS'~nW~l, ,Ekoflomil< ~bl.f ," Gru_ul ~kam

~-[lgi: 8~rirm ,'0212) 532 51 7~ Bask'l: PI'i!!'~UJ ~'O-2'1:2) 517 09. ' '7

lFile1 ekkJ In 'h'l'mlllr-.

ali IrapM-dun ·al!tCt3_k. MIJSIAlD'lf'11llnl ,aJJr\~;; 1f~ Mu:siAn kayrl ;~j_erilm ' EilLf,[l ~Ifii ,il. ItriLI ~i3pIiE!bilit_

!iii!

O 'S'Dii~~Z'

I '.', ", .....

-:_.l . .:____:_ ,

tsaam diii"ilTni dlger dlnle~d8n aJYlran 'aemEhl hlJ:S~15~ardan Iillrlsii ill F' :sosyal b(]t~:i'r:lU:!~ '\Ii@ 1§b:1rlfr..· grn~ ~F!gormardir .. 1'~bjJngll bUlfildBril do!a,yt1 drlilm[~ll1 bnluD'lle~lirleT bTr ~f.I$Ji.[lru claJak h[Jkmolunmu:~j'tlllj'_. MOslAD D.'lam,1( hazlrladJ~Ufi ~ tJu rape r gasf!;!.riI~Of ikl" MUslO m1Jftl u'lkeia r bir,~ HIa!fi~~rda .s~yil~m~ dJlkels'rjn gefisinde DlllluF'lIl1Qktadu"la:if. isJ;;IJTI ~Jkela.r"I·lnlln :~~y\o.~Bko,. nomr:k va: Sllyasi hedeft.erini gre~P.da~;~lrmek tr;in yakJJflI 1~Ii1Jrtrgi yap~a!kIDn b'ai§ka aJl:em~ur-· len yok~i,)Ili", lklnd IDfJny,s. S'aVa~'I"ndsn bllJ' ,,",ana blJ ycntta de,yam!'1 .5dJmgeh:l!11 ~abaRallr elmiJ,~m~ Soliu~l"a. :I~b·rligi o.1gu~1Jnl!J: YEiliSHM lb.ir(;:CI 'l9iki~a;U!ar o!filaltla ~!k~T"!I~tllr:.

~Jj :.:dandBki tJir;~,tJk rBsmi 'Ie '9'Lkm ~\ij!jeb'l:iils~ef Islam Kcmte'FrMSI Te,kiDaItll1lln ('I Kll myhmlj,' ~syl)-G!~o nomik. ~lOgra!TIrem ndfll gorO!mekJedjr. ,~Uin~ati ao~aYI if:s,lamn ~Ofi![EiflnlSl "TB~KlI:i'U; I'slam ·D!lkelelil"lin (;arkll lhrede·fterinii ger'r;ekJs§fT!llek yon~nd'e alkiU bir ~ekil~d'e h~~,~k~,te ge" 5?rflebUe~ak ~k. oillemfl blr ,at:a.~ oh:m.r~llEr.

l~b[r1(gi ara,!{,i i1aml!l!i! h 'k(] linett _ oywtu .)i"WiI~lf';Id2l .• 6~92 :saktt5r vel ~gilim kuruil!J. ,Hanni :k2llP~a.:ma~lI ,g;~reJ!rlidir. BIiJ ~~II§mada beni1kld1@i gmbj,!, JKT"n.a.ib9g!I,j O,ye ICU~e~erde g~!"Iel kalklnms stm~ejm ,iiinitli baianta_billiTU1!i5~ l~n lou f)lkelerdeki taam, Uce.rel: 'lie SElfilaJvi sek!t.fitlh:ufnrn ii§.bmr:.. II@i aJil1ayl~E ~Eima~ ne kon.sanil:re rolmalatJ 4orumludUlr .

. Lilstl:ilman. Qllkeleri i1I ,21 + .yuzYl1tdaki y.ani s' rate.:jI!eri 'Cr~6i. Asy.al A:!jj~a va 'IDrm ,diD fily,'scaJld _ . siGman loplulutk.lafl g6l:i5n Lind.a. ~.U1lrn shdlf. is . m mka.~erI ~mrja, i§blirli,cl yakl~f,i mnlnl l€l'i,vik. e~e~i ama~tayan iiiIllfhtlii,li( kunJI'r~la:ri!i1 lisl9.si!nln blJ~Uliid~IJ ElK 1 \!II\ Ek.2 nmj'itwt rdufiJlllun blltfilline8l!le. yardl mC:i 10 m;k.tadl,r.

~8~ B' -OSiAll) olam~. bu ,~~~~Hm~ Jr.ElipOnJmuzyJij SOJ1lJollaIu lortay,S\ k,.~~m:a yanlfil!::il; bllJ QQk onemfl !!dand~ ba~11 ea ;ilzCim ~e)nairJ!,,!! I!'I! MSI. h~'U41fi1l'11~ ,;5zmed'e 111111 tlolfu11a;.!i· ka2:ert~fJ,r~ ma&1 rn a~!i1ilad~k,

B'u mpo~1jjjrq tum is~am a~~rnln[n y,ararll1a. hizrnet 9loremglrti Om~d ,ediyoru,z~

SatElII,l'ani'liiila.

Eilla~~ V:s'rrar M&S!A.D Ganel B· ,kat'll

IlJfilO MI 1 :, ~ SIJi.'M Or 'I( [LERI ARASI~ lOA iKTRSAOI i$.'ai;F.uJ(i1;

t, ISLAMI N;; I,DAN EJ<ONOMhc: l3BiRiJeMNlI N' ON_E_M l u •••• "--- .. - ' •••••••••••••••• u ••• ~.9

III. iSlAM (U .. KiELEAjN1N' S(}SYO-EKOJ OMil( $J!.R1LARI n ~~~_.~ ••••• , •• , •• " 1 0

III~ UUJ5LARARASIlSUMI KU AUW~LARR - EKCNOM I K I~B~IRUl~ IN E

'yON E.Lbc: GElN~IiL e I A: GOj;:l 0 N OMU ••••.. _,_. ""~""""------''''F'''~'''''''''' <0 12

~V" iSLAM IULKELERI AR:AS~NDA Ef(O ,aM]" ~B.IIP'lL.IGI s,fRAiEJiLERi ,._ ~ ..••. . 1"

V. FiINA:N.S 'VE BA.JNKA.O~lIK ,ALANINDA ie rRLf~I:; iSLAM KAU(INMA

il#iiNKASI"N1 Nl FAAUVETLE R] [)ZE FllNE 611\2:1 [)~UNCElE:R ~ .. _ .. _. •. -,.; ., J!O

Vl. JSONUC _, .,.,---- .. ~ '" .. _ ..• --- ~ ,_- •• , ., ~u" ., , •••• __ .,+0_'" .,;2,4-

EKlIUI'

EK~: i~LAM DUN-YAS~NDA EKON'QMill( !~BIRlj~l irUE fLalLI ~liICA KURUl'im .. AfI_, •• _,",39 EK, ::t, ISLAM OUNYASIN D'A EKe QMiK i~B~RUOIN~ GELI~'tiAMEve 'YONELJK

~·rli~j~ 1M slwm.an loptlJml:u r~ln YElfll bir ~3JJH\m:il _et~rdi' .. Yuce Kur",M '1Dliwi!JJ'1lI- KeUme·g], ve 'Kkevlerinden ~,im yeiJer(!e' bah~!i!tmek, SUfeliyl'B; ge.r _ k, blrey va gal'1ek5e' topJumulil scsyo-ekDfiorn k hede'ltferJrd ger.;ekl'e:jtl mesinde e·tktiil bfl"' iara~ o~arBk r"bh1i;glnfJil One.mtF'lI Vl[llrguraml~Ir'. 8umJn ctesinda:, fSIRIlTIT tJitHjer:l prOiblemrer 'lie bu p~ob~e.m~etiln ~Qzijm~lnde &l:ard~§lik 'iI-S ~,b~~llj~ilfil!ij o~1 blr Ill1crn ail1e.umektedif. [!'TIS;! lami! ~Iak!" btrllkteif§lrnl ilade eden ~OP~LJm {(;Sm' e) kellilmfii KurM-1 K'erlm ''ole t-]~Ierd~ blf9.0k 'yeme 'J,e _ .eff .R< .;e"lr teOOlf8' kuLla'n Ilmi~tl r,

SEl~'lde': dJger' djnfere' mu . ayes€!· Ue' IsllMrl'.n en onam'Ji fP/lrdll)~lcfllB:zdWlkllell'ill'1tfQn birlsi ,kaFde~li9.] dayal~ blr l~pllJi'Ifi an~,yT§. ve 'topiuma ,yl)JileBk, difl!3ktlflel1cfJr. IBt~nl!Jn ,at~lH11;lRd~: E:atl ·topl. mjannd~ ind'en '~affkll' o.liJJ'a '1' !"slam'!Cf-a. carn,aa: (IOllluruk) beUI bir b6lgeoo' y~aya:1i1 ~a. cia 1ll31iib r d;ne mensup tnsan gmbu o.lamk.'tel' _kkil edlilmemek'ta, IbGIQ~sel Vie! mlfll Slrllrlatnn ~teE fie t~aftl osha gen·'. brr kaV.I'atr! 'o~arak lasv r I~mek]e.djr ..

.Ilg~f1~tft 'kl "oo-o,[:I,ara1Jon'; t~§-brrili~J) 'lie "SQCr~ y" '(L\Op.~um, k~llme~:eri llatlnae'den ka.lf,ulll~~efiI~· msktQ b rliklel, pralikl:e M.S. '1 B'Ii11:=1 Yu!~lla kaa~J kJW IIa_n:llililam~;;ttl r, BelkL h'i1gm~CB. ~i~~!i I iO yLizYltrfB ch3gi~ef.l Sn.!iiiyO'·~IwIlO mlk ~m:th;u fledemyle bu kD~imefe.rt lkial'B'~mii olatili .~ iafmh; r~b~rl1gi]l'l.e VB Id-engen b1f beieri ka.lku'unaya da:'Jsh loplum ka.vuanm'l.Fi11 r1! Ball loplulftil~IIf!{j31i1 90k dahil3l oncel Uk de·f-a ~&.farn ~BJrl8rlllld~n a!gli'and'l~ma '\1'9 'mMlllhj~glnai i," are I elmektIJ(Ur;. K (,130-1 lK.erjll"'dek~ b1ii '~ok ayet illr@Sfliid"al illizemUdf3.' M:tIJlde Sutesi AylBlt [21, AI~I imr~ Sll.!1iT~sli Aye' ., o~ , 10Bi 11 D. \Ie 1 5! T Q.l!lib~ SUfesi Ayet '·'1 \/e 7". Htm 51uresl AY1f!.t 4.11 MO$.I(Jm~n·

ar 8ras~ _d"atd iiblrllgi 'lie. brrhke 'i~~~§imanrn onamlnfl 6mlli eJ \!'u_rgllr.atjlr:rakla~hr.

KUa:.'3I"1'"<i f<jerim ya~1 ~[j'e Hazr~t.~i Peygambet',d,e (SAV) ashMllna, yu~lu ye mQ~el·~h b~r' 1n-p!llIm ~I!.I rmak ,Elili'i~JI; Iyla ~lf.'al'i:lrn'i!d~, i;Jbirl~~i y~m~ ve bri'birterine y,~r(hil1l~1 oIma lavs~~ sinde. bLJ h.flfl mlJ~nur (Sanl h-l Buj"la~jl Cilt II,; S'ayfa 13sa,~, ~~mafnb[9;ilmi:i: dCn8rinind'eki \!',E\1' so ~1 d~fl"i·emJerd.e " uyg~ I ~lT.!a.IEiif. MllslLJ manfsJ' Ibhnk, ~~ind'~ old'lJlda~1 t.ier mman dilJlIya ekolnornr:si ve .sLjlasi dlQrenJnd~ g:Or;.~u orr .kiomlma s~ltlp buhJ i1dl1kr~.nml kanIUlarrn'~lr, ~anh bir Qegml:}~ sahip Mi[i~IO man ~ Iketer I~I n Yll!lrnlden I sJaJlii' I~birn~i ka.'illi'amlrU beFlJmsemeik ve g'iml~.te.kj gllc:-ml!]zDiIiI sn ~In~an bem. g.Jr 1'i.1~!l!il~m l'ektail' reh:l~ simek 8ma.ciy.la ga~i3:kqi aksrYOrllL:l gqslterm~~ i;i~ .b.ugQIil Yllin I !biro donemdlr.

8u ~I;rlia¢tna~ MDslunn,an Olkeleo.r ar~'lfida daha. yakm 'Ir~~leliin ~esis al'Tlac~~lia bfr did 'to,p-~OOID \i'1E! ImWilfel'an'9181~ dikl8rdanml~. Eilkonomlk \!Ie· por,llik ,gl'ilJpl~mah:all' 'Ie§vik ednmi~llr.

If "'1e;l,l, U U··ILKIE·l-' E1EiI·"JIJ~N' ", iiZ"IA~VO 11!:'11"n:!;;,lnlPl''''I"!F l~oI'N'Fli'"lf'l tft,lEiI:i III~ QI tP"IIi IIiII ," ·,',.W;;:·";;;:n 11~lw_ I!i:J U'ibJi~_ -~.Fii;Vt!''t iL"i~'M~ _ Ii\. y," Iii' ,,,",,,1"'1

1~I~m mk.~he(inI1il SO;:SY6F;eMOOrr!1f.1:~ i1tMJanlrniJJ.lI1~kinl i~!elill$nkf;er 1ia;I_gida'~~ ,~argeki1eifi ,gasl'ermektedlr:

,;;= [U~il'ilya Y02tJ!~nr:ill~.nOn % IBe"lmn rtlilhir:nelde olM IDk:~e~e[]1e', %1 ,~O"~nin ca, s!Dil_a!iil'e~:ml~ Ulk8r~OO' all. gldL:lgY ha:sapr,:!ilJillm!BJkJ3c;h,.i~nBrn atkei1e.rI: to'JJla!li dlhl:l~, '~ara alarnrnn % ~9"Wf:'!a.J' e'k'lh~bi]j~' '!te ~re.lken ~a.nla_]If:11 % l:3"One {Id bLin~n iliJn~k % 16':5.1 ~1:J1:aliliabitlfl,ek~i3\l sE!I_:hip bldu.!"!!!T! Mta'dj r;, ISlUl1l1rl o~.esinde: modern '1el!;rroiolUit [m'k.allllat.!!i'Il ~m~I~~~, ~'3, ,~~i!l Id:emca ~im n i ~I'I bIJ1ul1ma:KI2d!,~:. Omeglr! I' 19~'1 ~II'I nda ~7 ls:l~r,n Olk~~!rtdek.i 'InplM'l1 ti1'a1d.ou' ,s~y!~~ 1 ,.5 '~nyoftld~tI d~ha, ~z lid~ (00, dU~y3ga'kl [r:::ip~am: IDr,~tt)r ~5iilyl Slnln 5~dE!CEiI % !5!O,0 '~bb~ I' leltm~klCi' O~LJ;P'" ~'$~ia:1:in I1lkiele,rT~dekj topltm'll tfa'k'torilllfli lJ!aJl:5:11 r!lrki,v~"de blUilli.mmnalkJB.dif}. e.en;ze~' b'tr dUf'U!rI1l ha~lere naljlaitli :klmyevi' m~:dd9'IO!F va keruiina ~a~~ar~ I~lbj gil11diierrln, kMlLuillm! ~.~t'i:Ii de s!5z ~OfilU5l!Wr:. ~~Ia!m Qlki~~6:rll1Itr!i ::i.ilJ1IT~~Rd:an rezJasl ~~hk v,e 'fakltllklen kt'J;r t@ DlF' br~lmdB' ~'l!ki't!incli@:1 i'~n~ 'k~}iIiiI~kJ:anli1~li1l d:ah.~ la,z;I~1n1 '~iJlnm sekmru!1~; '\i~ ,gld-~ gn~efii~ ll@~ blJ Igel~rine, y~fiJl'en~lrm 13k :z\orund~, k~lmak;!ad! rl'af •

. ~ 19;~~~islik~e r 1 g~2' Yi:i I ttll'nmyl~ dun)t-ad liluluSlJiniJll 5.5 mHyatl a~itlg lim, l:!illlrUJi~ 4,.,.5; m'll,~~mmn (y~l'iIi % ~~t~injn) ·geli'§.irT!~M~ ol'&r) 01 k'ele(ide :r~a(;:h~II'fllV gt!is~)ermekm~r:r., 8011'r.t!iil1ek ger,e}(ir ~'i ~SReLiTll Ka.lkl nm'a, IB;Bnka!1l,~ ~_a Iliy.e 41 mk~'min fi!ill~J QIj3~l~, :~DfIJ~U, '~'99~ ~n II. iltj:Oa.~, w!).I1 a 1;~ mll,y-ann Q;z,erind~ bulu nmal1da, bJrllkt~,: ~mll ~aglllfl.s Izhj~l!lilB ~a;iJ1IJ§'i1lu~ Ort;;:-As¥a, eumh[J!ri:~~tllBri lla Hi rndi~lanl R;'Usy~ \Ie Q:~~ g]b~ Qt~' dlm~yan mk.iile~delkf \1\9' t!l~ray~n~fI d~8,€1f loolg ~~@'rITH:f.eki Mlt:5JliYIli1.fil1 'Iop:lutukl-ar d!3ihi! edil dillflde bu wakam ~ J5i mn~,~a, l.d~iTI ~Ma.d I r~ GQ~~~~~; % :2_:;] Uk Ih tzl ~ Om'Us tJOy(jme~~ (1fI~, 4",1' 1'9 Ordiln! % ,4J5; H~, S'!JlU:tti A,ablsJtBlI"Ii V1B~ 'o/~ ,~;t2 Uei! Umnml[ljn! dOr'b:y,ada, !rekor' rn'lil.a rnOllus lbO-yo ms Qost\~r~n i1IJte~errd'er) M(l~IOman ftlUrrus~ 20\2~ Vlb mbmWla 8i mUy,a r'@ Y~Rla~li r,ac~M.lulr, bu J':t;;e ::](l y~'[d'a~ da'I~BI'Us.a bir 's!iJ ~erd~ ti)lp1~rt!1 dC j;i!ya nlUUSUi!1t.! i:1i ~9't'e! '~fii11 M (j:sl~ mernlerl n oh,J;~tllJ ra~Q!1 awtlamniiJj g,eh'!PI~k"!e(!IJf'. I~U~er tararittlf. s~ay~I'e~ITli~ dO nryada Oail:aJ~tl'rla 'ydlli k !i'i m'll~ ~rnli h~£. ;:ik, '1'~n aU!f1da ohJ p, bunan seFt!uclll dO~y~ rtiOj~'Y:SIi..J1 '[Qi F'!(re:ld pa~ lara ~~ 1·S·I,e,n (622t.~ rnm) 20-:25, YII,~ i~iba[FlV~~ ~~ .~ ~ "'I~,

~9am2~;i1 Ql~ ri!~~~ce:1t~lrr.,

,_ IDuoy,~ nu{usu 1'f:1W1d~1 bOiyl\l'k bir: ~~ya. ~attilp 'o'lrm~~~ bl'(~rk~:e" 151~1m lu~kerG.irijnde' o~l~ 'm~ ~~$afll1l~ :~C1 F,ag; 'sad:eoe 57 ya~ tl~:,. l~u t01:tsJi3Jma 9e,11~en U bier i~'[n 0: '~ diiJ'iraJ Oril~h~il11i1i!$,SI ~lara1< ~.~ ,san e;yll~ m'I~: fJI~e.llmje' I,$e 11 ya:!iitiJr', Olga r ibir iractl3' ~h~!~ ,~Etngi!fi '~jtJslann '~a-, landiiil~lan Cil"ta:lama MU!!iJuma~ nUlrusa Da'r~ % :3<0 da;ha uzurb V:elia[;1l'1la1da'(!'Ir;,lar~ NUifUl:!l!iUl

-,1.0-

sekllO el ~a'!~!,~11 rrnn I~ham (Uke leri nd~ tepl'am w:JmU51iJ I'll yakl~~1l{ Oyl.'e illdsi knrs;ai kssililule' '~a;il!t~ makta, III Up' 2i~aI ~aaJ ~atlJel1l u~~m~kteJJd'~ r. rekm~t~,Jik g.ir,dJIE!I r kull'anamad:iklan i~I!'lli' ggtt1r:" ~e~ lanjat kOiullall1 a bagh bulunlmektet{ilr. 'EJ\(er.f~:z Yl.mi;;J va dm~,'p:'yasa ya.pllan \lie. ~lig,a~ lf1ims,yone~ yet&tsirz;rnld.er b fakir ul_ 6~BfIMI 'tarrmrca, - g-ra§'an ,KIB'Bim' Qzer.[ode JlavE!I! b r kOlfe.t olu§ilurmaktadllr.

~ lEn Scm l~tam~lild _ r ~~ lam lIl~k~Jer~ruo cah alelle' mil cadeteYfi' on~ellk 'yeJimel'en gerakliglD18 ~i!arat eUf.iekt,t3dir. H rue:iFi, 'I lin mu;st'DmlElJrIJ d n:ianm ~~ ,4S"SI o~uma~yatzm~ bnrJIDemek,~ ~~dlr. Son6l'~la~ y.~a~lk ~50 mit~'Qi1 i~an eeh aleUel1 IfnllJrzdarip a~up~ r;s,lm :gQl&:!{o:.,ekcmrIJ~ mlk., ki!nihe~ va $ly;a~.31 problamle.rle YW#:1!lOZ8 bUlI'unl!il1eLk'~a iJ.fe 'OllkjJi~erilf1;rrn ~alk!1 nma f.a·al'lJet ..

ei1na ~ol<. a~ k.aU<Jcie. lDulu.na.bllmekl.edlr. ~~B:Bim rJIJtel"e.rinln Ii;; fI.(TICI o!may,arn crumliJ MIDI. Geijr iSlte:U8likt~rrmjen de gu~Jen~bij r. ~l'a[ilayne~m~~ lUkelerde' k:1~1 ballna, on3lama ga tr 1992 ')lIhflldet 15.000 [)o~e!,r'~n uzerindL rdl iDuriya orlaialliia~1 3.00,0 1)019 r Iken; P~lro~ IUf' ~ leJii l'llke~er ,hesaoa, kEII'MGlIgfn-d"a. '1~lam Ulkat!;lnnrd'g k~1 ba~rrIJe. ortalWl1[a ge~r 20CUJ IDoiar ~t IOa:ha detEl,~h b~r inc8'I'e.me !sPam Ulbh~1'il ,iiiI'tas.nd9J s~d~ce -4 pe"tml [J~etefii UI~nif'll tsru~ na". B~FI"e,ik, Arap !Emlr11 kleri, I<atn 'IIeuveyt) ,ywk&e.k gel]giflJ'Q'l"md~, ,r!lgeli ''1 patJliiJ~ ilra~ 'Itin IkEmln ,SIIJ udl Arabistan. B h:r;IJyn. Umman'i l[oya~ Mal"ez,ya.! J ran v.~' CEJza1.i.r~ ise 1~5t~ ,~rta galir' grubunth~ y,ar liidrJl~11iI1 gQ$ler~rn~kt~dk, E!Ie~ OI!6!' (ililrld)le, TlJ!nU5i,Q;rdDn. Suriy91 w Fas~ alt-c I1I£1J gellr gruo-urnda yer .aJmIJtur+ SO~!5~am U Ikesl dlOI _ It g~~r ~rubu 100Janik :su'uf- 1~J1d'lfll'lI'kie1il, bUrUardan 20'Sb SOCi Dol91r'da'l'iI da hi a, It11Dliik, ki~iJ baf~lIina Clr1~r~n'MJ: oei~r dOz'eyl Ue dllfc!yanrn en fa it Qlker,eri elera ' 1:;lltin'm~k~eodJr.

[;slam Qilke'a,nlndie'kJ yone!trciler, r;dk, ~jll1lnl e1w.nornJ VIe' mall ka;ynrl.1danna, ragmefi~ ~. balar rill vglHm 'W s_aQl.k proJele.rlne ka~n~,~ eJmek yerine '~av!mrF1~ ve asKe.rl aJm~lj, h~JT'· oeJuatera fhlC~~k, vermiillertlir. Bj'l'iIe~mr~ M~~eUer Igta1~sukjerr, 11992 V~~lnda sa~nqml!i filke;lerln Iwua~rke:~J hukOmel harcamal an ru iI % 9.¢'IUI:"I U sarVI;;! rima amailfJanl1l '. 0/0. t2"'sml e~f,-~l:TIi' % t 3'llinul s a!!~vk Ve! ",;1, ,4C1~lnl <Lis, so:sy,~ 'ne['l!Ih Elfii1a~~aJri Fila '~ah:s~s 'elfiktelilnli ~lElyijd ~tmelk~ lldir. lEI u oranraf isla m _ I kieler!' i~ln SlI,i"a~'1 He % 1,8., %, 11'. % _J, \1'8' % ij"dlf. [li~e,~ b[r rffiid~' f1~;:

M~st mHI'iI id'ilnya kaynaldatlnm ~k one'm1i b r r'Usmlrli (o/Ii! 9 y-arr-Fle % 'U~) askeri 81ilI1~rara. ~k az bir ISrriJllI1 cia sag!'1 k 'iIIe. 3!'J<s¥a~ erah pr09.amnanm tahsJs elmif ir" Ymb~ 'kaynak laba:hsinin islelm fl!l.f3'lerinill 90syo~ekonomik geri~meteirin'1 ,g~kIlrd[~i sik Sik 01161 5unlten err arg Ooumd I r.

gai"Ui:&1m~~nli~ Olk.eiler dllnr~ UcrueUrte, hakim dLllIl'UM(la otUlp., Ulnicat ve r'lthmst i~l.em~'elloTn % iBCnnl &i;Qi"i1~ro~ e~ff,'u;~M,edtF- Sr,;m OF! y,lI'Ik d5,rnenrnd~ Islam OlkJelar.l'lI1i['iJ duftlya, tr!Ctt9re~nl!r;le~

ki pari %, 8"jj ge!1tffludv.lslam 'ulke~erinln ketlrru ,Elm~rJndal!tr 'U=~iStJ % 9 e1v,BlI no'S o~ma&d.la oi ik~9j h raoaUanrun % 8.5 Ith~la~tl aomn de % 90'11 ~I};Seik gellr IgruOIlJ I1dald illkeletal da;ll~ mi~~Jr~

E!nch,a '!te-_rh~l 'Qi~er btr gerr;.e·k del rsJam ulker~rin1]11 dl§i Ibcr;' dOl:zeiil!liEme.~erir y~llldll!iq_· B~11 ss rmErl'!fIesJn~ lolan baglm.hhguJIIF. ~s1am U lkele.r.lnfn ~OpIWTiI d I f oorlf1an 199G, Yill ilibar~)i'hl SiCO m~11at 51 civSl1litilill Id~ ld li!ya, IOpl:3tr.ilJJ1lill ~%~ 3Cli"u). e YiQk5ek dl:i b~rit; JCJkurniJn bfr soiii UiiiU olarMi M _ :s1O Fn£!.TII dOn-ya 35 mUyar Dol~JFti ';rill I k 8Jna para '~ak;:lli ve! 2-.0 1m'llya;r DlITlan f~i:z ott me<Sii' ol'm21k (i2ere tafJlarn 55 iI11l1yar .: I:xirg sern~lFl] ,~tll mkeTarindekl meli kUll'1um= '1lfll'B va ,hOkt:h1'l!eUQr9, odeme>k: ,zorond~, kfIld~~ COnv_a 18 nke 1 ~'$t~nstikJled; Isham Cllkeh9rlnr:n d'1~ 00 " a run G'Qyrlsar. Milli HaSlla,'laJI ill n yakf<a§.Ik. U~:8 rklsini bu]dLl~unLl OMlsrmekladTr (E.n 'yuksek d I ~ bor~GSM j..I oruru % S~'5; ne Gina i8J:3:sat1~ ran d(J ~mii; i1J ren [se % 11 mli:!i IraJnja ail bulunmskrn01r)..

Yu Kall'l,da. ,k;I$'3ca ozelle nan eko i'liomik ve 'OO$ya~ §aTtl'ar7 istBm {lilke]e~f1 iEI.!"aS,1 nda eli:Qnomik '!Ie aO\S:,al I,birli~inf 'ge liijlirmeyi amaQlsy.;ElilI u1us~! bO~~J:B~1 lie u~U!alarar;as,1 kurur,UI~lrmn ne de.litll ,2,Or blr g'offilille lkaI~1 k~J~IJEL ok!uldanna. i~a;f.let etmek~edijT, Bll dYrl.!'m b"irkaq. nediliirle bag'lanaiJjlnr::

Il34riilClsi; Islam Il[ke:lerinin % 9Cn 1:1 (,Jrnya't Vi1¥l baQ 1<11'15'1'2:11 ktarlinaJ, ,:rOzf~Har DoY,lJInca In.~m\Z" Fr.a!l'!s~z -,a' diger A,~rop3 ulYslarlnlln 'o-mClflge yan.e'~m aUJru:f", y.a§adlkt~tnt 60nrs, ~krlfii~ Dilnyfll Sa~~~ nli"I hemteilll scnrasmda ozelllkl'f;! tQSO-·1·ge:s dOrlernlnde ka~u~m!!:!§~al'\~hr . . OsUlmanr£lraJl'asl i~birl1gl kav~a:fTli enlar ~~i" yeni bir oigul l'dl. fau (lIke-ref pmbh:aml~ J~nl" ba~'kil O[k'51e'~iEl' li'bJnliQlI{11d~m ziyarde tek b~~i:!lnn~ ~9.:zr.:na¥i dUi.unmUiUir: ikino~~; $!I3mQill@ gW91Eil'i 1ar-9J~IO'darIJ lbell'rJ6'I"lBlJ1 s1n~~~r bOlgeye ban~ "',e' gO:venri . en ,zJy,a,6e sorurnl~ ge~Jr* 1"I1!fi.lj~~ SUfjyn sor:ruoo; ba:Qlmslzlvk sonrasmda bfrgok kO~1J nlk19' blrbi~rl1i~ y,ak.lrll doslu \Ie ml1ll'emd degfl 0- ~m ani t'lalLr'le gelID 1~llit.

09uneOiSU; i~lam devh!l'tLerinin kepi e.chgl al~1:l B~tl A!ri'kajda Se:neg an"den U2aikoogo~dG En· darnezya'ys, Ku~ey"d.e' Am~vLJUtJk!tal1 gOney'de UgaJl1d~ v - ¥emen·'i!' ll,iIzanma larlu', ,lJu 1[f,ijf1t yflo .a.raS'1 ndo, ,~3.'O AsY,B, va 2ia!'j Afrlka,'d.a, ,o1ma_k OZ'6Hie 51' 'in ~z'erin;lf~ il~ke ~iF a.'lmak'!ad.r. h:;tatistUd,at- isli!!lml rkJelerlnln yaptq;p lliracul~'!1 % as'iJ1~n ,3 il:e.me~ madd,eve d~YMdlg.~,

ru gt:i~I~J"meku~~~~~' penol (uvmicisl Olbrerin d3§ gEllnfl:en~rn. ya1tl!lailk % '9-5'~i Imam pe:ti:'O~ Via ra!~[jJel P~fTJjJI urOnlerin FJ dayanlrken. nd t6imel tarl m GrunD. 2B Ishlm O[k€sb~Tn ihroo gell r,leri-nJI'1I % St)·r.mal1 (azlas linn r.:l'11J~LlJrm~kladLr" islilIT!l K'onk!itaOOI Tij'f~~lall \!',e i5lam Kai[k~n:rnaJ Billrdcasl gibm ul- $1 J~a;ra;sl kl,.!lrubJ~I',er d.~~mda'f I'teime.n h~m~1J1 ItQm i,b-irUgt dtI~rdemetlil~ be!Ig:~se'~1 8n~oolgese~ 1J1~1 ~m~u mk~ler. d !l.layJndel 'Qlmu!j~lJr.lBun[J1iI 6.ite,s,jnoe. IClUj ~ rtrji aksiiy.o I'iII~lfl !jsgl am! uzun..v.~Jde.ri I' 'R~biJ ~oJe va Sil~e;tePt~'fderil zjfad~ I Ih:terle'Fifq \iltli ba~kar\'!!9Inn ge,~lC1 dosdurdan na ve savun m a BflUl!ilaii'lill dayanm,l,I'~Ir..

Res mi betgele:r; digef' OrkieUedre j~b[fJ ,91 yoluy1aJ s~y-o ·ekQr.;of.!iilik, kalkllfim~yll hl~arFldJlrm;k1 !Io!~u~lar~rn~~ ij]~oh::le dsha; iytJ brr imaj yaratme, 'lie: son 40 ~fll~lk iLlonemde' ball hOkt]me"lennin ..r,e' lTIan ~!Jrum~nnln lalepf8lini k~ll-.ameLk amaema ytill1slIk o[allJil\!;, isleJffl1 Kon'rWSfU$l l~kila'~1 ba Igasinde 11 6 kuruJ IJ.~U!"]i ·~es.i\s; edildigilne ~aret le'tmektetfir'. 811 kurolu§la fII~ bol!gHef dag~llITl~ a,.ag'l dlB gzell~nm~!fr:

MMit 11_.' .. i_."I!P.~1111 _'I"I""I" II:. ••• IlIol ~I_Io_ ril!l I I ••• ~"''''''' "."!!iI!I!I' l:a ! ~ 7'

Al<ijl B61'ges __ .•.•••••••• , •. -- .. · •• H" .•... ,., '" , ..... ~.~~~.".M ..26

UIi:iSlarlll'a!i1 tslam Tft~k1kl~ 11i.~ ••••• " .. , •• , •• _ ..••• _ ,.lm

6iil.9f'Jnif 'Mlllel,ler .... " , ...• h., •• , ••••• "._ , ...... ,' •••••• ,~,_ •••• ".J~4

yljk~md.akt TAB,LO: ~51iam D!.IrJyasl·OO'a ~e~rur $o.s~O'",ekonO-i'liTk '!Ie. m~fi ~lbffJj9T1 [Jw~rnm! p,1aJ1t 11 ~;trate,ifle,fttni ,g;el~ ·rrlle\~€I' yo.lfte3~k fOk saytaa ":e~la~ 'JI' -umtlJijun iI'fIftWld1 oklugu~ n u ~bs~EI fimekl:edlr. Sendll bir kuwIU$" 'Orlgani'~e :b. r komi u ys, d"a k-om:i9~on t~sis, a;mme.~ do~il~ I~_at tI~r ~Jl.mJ,Iu§ n rn.ed~r ve e11r;;Inligini k.e;sff! ,b~r' §ekildo 'lanlmlalTI~tlr.

Me\lcLiit ~lJrutu~larl~ dahe d~'1~)'i1 brr nallzJi, bu urul "lardaJl"i'-~I,e binnin lesElG; iliban~t<fl, [:KT uy.esi tIlrk:€ie nnin sad~c.e., UC!1!.ret v,;' kai!kl nma ~oli'1'U~filjP/la rlgflemflgll'ii !~Os1eJm~ted1r. BumJI1 di'ijln<:laki kuruJu!jra • Oye~olmaYM Imkele.rr,e. tI!~kvrer debUT gen9~ el!!;onomikj malil n~ QaIe1',lel k.alkmn1:!i1, ~'aaUyerleril!1j gell~tfrme~i ama~~makt~dlr.

Jlgif1l;!rr ,kl; Is~mt ulke'lerl. Vie (l'zell1kfe; Ara:p oev!!!Her.i ~r~lrldaki eJkanr.lmbk, ,iibirli.~j' 195011 YIJI.Ilra kam,r u2,anmaJctEldlll', 8M Asy,e, Skcnc llI]k, 'lile ,S;'O$"al KCmlisyoo Uil"t~fI! ' 947' )'Ihnda

-14-

kiJIruhj~l!lli'il~~ ~em9.iI'1I ~omr,a;s;lnd~, '1'950 :~dlndn AI,;p UUi)L vel Ara;p Ekonomfk w Sa:S":r~~ rlKanseYI (,AESC) k rulm:Liitur., BLI, _ rw'l _ ~r'Eill1l; Batl, Aflilka E~cnQmL' f~~lullLJgtl (1859)1 A~di'" ka 8irll\9T Te~[(ne:~1 (1963); Arrika K Iklll'llma, Ban}ka$! i('1!)6i'3'~" ,Amp,Q "QK, Pazan (11~Uij~)~ A~ap. ickonomnik B[r:1igl KcmseyTi fl9S4)1 ,Ar~'p KOrtl!ir \Ie Bilkl'll l~§ki~t~ '~'964)'! On:a Afrik_a ,GUIlilJrijk VB Ek.onQ-PnEk 8lrllgi ~198.4~, 1;k~isB.d11~bklgi 'te§'kllIilll (1964) 'lie ililh~a.t Isl~m IKon~· reranSl1 Te~kila_tl'[nln (1969)1 kuruhll sl t~p e'fli.

I~lam K:onferaifrls.. re.:jld'la~11 ba~9.i!l:si dah1ltl'ildBl (5~eJltMe. Nap ''illS Idn"kaJ ba1glNlllilde~1 I~H!Sadli 1'~J:frljgi'rili l§@diflhmeye ,5i'i1e~lk b51gesel ve atH)c1gasel t'iBj_AlaU~r] kurltlll~Una iJ)1~~n :jJ(jncJ donarrtl ~ 970"ten '~9-8Q'9 1.I:I;:rI'1l~nl dfin9mdlr~ BUi (I'6nem(he -bJjYlOk ~t~j]de, pelml 'lir, I, artlf~ lann I n. !5n18m11 btr. f'O-U ~n(il4'~lg~ Otta~ DO~j:I.lI. ve. KU!!9~' i~drl:k.a Ibd19.es.in~iEM o!l1riak ~e.re- 2l1B~-' ~Fla~ kuL_:lmu~l_r,. Bu ~ r 11.iIi1ar ~acld k1,s-a.C-a be.:U!f1iIJl'rd,~jr::

'. Amp ,Iktlsad] 'ilE! sos)'ial :1<, mrna f'Q!!!,) (~'9'7~) ~, Amp liml Ka1k)nma. '~iklrall ~ 197,2)

;0 IS.M. Ball Art _~]3i;Q • :1 vn 5o_&y, :Koo1i6)'on~ ~8SCWA. H173) 'IJ ,Altt. []j !KnDnnm.a lFoou t 1 S7.3)

~ 'I3lati AI, ks Kslkll'iilT'ta Banul;ln ~'l'EJjI;,~n ~ IS~jffI V~1dl[ II ~7:9"

.. AJrtka'r:nn Ekol'Klm'lkall;nma$! Qln .AIi.a~ BM~ (1S7~)

'. Mlka'liS .AJa'jl Otf.;..e!!l:Jlne feknlk 'lfm--dlffl f~n JIIlraop ,Fc.;rUJi (1 §ltl,4} 'I' A&.ya Kl"rillt! Bun~ - ~ 974,~

~ Ulli~rasl T~ut~ Klllktnmo1. Foo.u f1!!3174l ,~ IBJM. Di'ir\va GIO'ca- cn5e~1 f1 g114)

~ rn.te'~Aifap YaurJrrFl Garanll ~rfk~~ ~ 197~) OJ • ~Ml KaJlo!ll1'n3: I8ru11imm r1915)

.

~ I~rt;a Afrika 1(811~lnn1l:ill IBanl<a_~ {197SJ ~ Arg fi'arSJ p,:OftlJi ~'19rG)

.' ,fi;l:rp Fglrol VninuTI i . ke~ t 1 ~f\6)

~ Ar,ap Tanmsai Ya1mm va Ksr nme. ~cla.Jesi (~e7S) ~ "B~~ulii: GSL" UJkSllstl EkDnili'filk. TQpll1lli1~u ('i'9~li)

~ ialam Ek.oJ:'ioTI1ik. KIThJt~r -I Y8' Son-y,a1 ~~Ia_r 1'«(I[iIiIJSfOI'!llI_19.'f:n ~ lslilm il{ fsmli AirEi$Urm3 Metkezll (', g'77l

~ AI ~,'Sarm'l~. 'riB Iktlsadll~b Ilffll F'QIUI f' ~rn~

~ 1s1am ~Ik!},e,]'i r:s.ER'[I~li~ i IEkoflomIk ~e S!:Mi~~ .A_li'a~' 11'ii'1:'Ia~ va E~ 11m MQ~I (1 S7Bl ,., 1:5l~m r'~nlk ve _ e5!:e i lEijll:im I ~t!~el~ 1Il fi97'9J,

I'ibi~~n[tiil ~9i~~k ya~I~Jl~e m~'~m OQOncil fiQ 11 &n1, kull'ul'l.l~lm· 'giill nerllkle ~Kl' dliJ!lli!!~Vlnl!:h!l1 kiu-· rulmlJ~·~I.I~~ Su: KIU' u~~lar n am tl k/!jodllerlnf bam b61ge!ere :~ururn~ !tutmakta!il!1 dahaJ ziyade. ul'l.lsla~ara~ i dU4~rde tlIfizm~~. 'Itermek1ir ... EhJI ~J!j rliJl_ ~1~r:

'·Is~m Bit!", T,lP,rdOiji va K;;}lkJrnma Feiu,! t19B.·~) ~, IstruD A.r~\I~ ~ 5gilim EI1~m~il ~ "98 1l

'Ii' Islam FI~lh Akndsmlsi t1 !9.;fJ. )

,·I!il~m 11car'el~1 !l]uli~U[mB' . rJrk.flzi ~1'Sta:3,)

'.' KDI~ r D mlKomiteai teo: , iAC}. EhGnamr Dairni KtH'fl1f!si ~COMCEC.) ye BDim D'siniU Kom tool (OOMS1EC'H) {198l}. f~lamT :k~l"IlJlardeJ th]jE!-lfl!5l!)~IliIJ, p.!lIW;IE;,n, Marl3':Z~"m, NjI!lil'~~ J.i!!!l 1J!El!ifl:,,' d,a'd:akJ On;'" a:rmtala'r.

Ar.BP . tkeh~rl~ ~J~IEll'indaki e~o:rrornik, !fiw.~ y~ sly,asi l~bJrU9illr QeU,Hr.mek lam~clrla b:li' I~~

tm l::!ot.ges.e:1 t(j'3kllatl,alF ku:rm;, IWn 5.1J:nda da aktlf oll1l1J~lan:hr. 8u ktlrulu§!Jarm bi[~lllafli (Kiirle ,1~rrli~T KonHyi 'gib~ ,KOrfez bblge~ode. OIrtaJt. b~r' ekoriomik :poliUka t'!IU~'~Ulrlll1a'k, liJn Orfemll glrl§.imlor e DblIlul1urken. dlgf!lr~~.ri (Arap l§'bJlrrgl :KoMe)'il w Arap MalJr=d~1rt[£I11 gt.bl) illliIa~e:r·1 run ood~ De bazd~FI n I ge,rc;e'litr:e~~Br,e.h~lmjilir~

191O'U YIIII:'ili1 n b~.!jlar'! ndai ~~illr ~'LamJ kl Fuh.J~I~r 8n:JS I ndililki ~irli~mln de on emit! biro karnj loldtJgl.i Bnl~111!ft!c!}Uf, Bun i'I S-O:rlIJ:OO, Iki OfloS"mli k.urulu~ isl:efTt rI(orr1'remllSJ 'TefKilat~ ve JsJa.1in KalkJ !'lima Bankas I lslam I kurur.u:!llarl rI, faIIII1)!-eUerinin koon-.rJinas,yonu mal ~J'~e.m v91m.eklled[r. ~KT; ~,i til a:rgarn va komlte~e-rini'.n 'faariyetlerini ylidEi. ik1 ke'I. !goIt:i'@n g,s~imtl;ikt'ij v,e i3k~nom~k gtfa~~JHfl'rini 1 s tal1b uWdtlki CO 'C·Ee to.~r.an '1Sinda Il'lIfl1al haJ:.e. .g~f"rrrre M~~d1r. f:sr rn Kailll[nm~ BJMlka'S1 lcr~, IDfreklorlerr 'ljl,lda ei:"i a~ 16 koo topls" nnakladn r, Bankern I n G1llvedil1ful'fU Kl]r,uhJ ,qenellilde. uy~ "Iketerln' aJiye ye' Ek(tfiami'of!'1 sorumluSakanlaflndiilll 'cJ~maktBd r} IUm "a~~elie({fl .~om~fl g~Qirildl9i. poltnka kcunrlsrimn 'tart"lIdl@!l~ !;l'elecskt,S' ta ,"p redtlecak 11 kararl'qHlllldlg! Ge.ne~ Kurul' a blr ara;ra. geimeKtedi.: Eh.!n!!IfiI owsin.d':a. slam B,atlk81~.IlJl1f11l yonelt~lIeiFi 'lie UJooal K~1r.unma aIaflmar.l da Genel ~tti'R..da. !iUr:a,k e m~kI.:edJrletT

W,am Ken ararn;51 liE!~trirr3tm -dlr~@~ sofumllUhiklan yamnd'a~ tum c ,yeo ~lk&18rinl ust 'blr : rulu~u olaf8lk, dOilya lu:zen lidekl 'tum r,nuslumarllann ~arah I n e yartEilif;l; ik. 'sacIT lie SiMlfal pol r~~ - kalan be~rflem~k "rei uygularn 11K ,gllb.! blr S'GlrU!1I1luluk Ida i.a~lmElktFEl.d~r. Bu O;nemlli [~O-re", t:iLlylJ~ 61Qllde ]KT' in ~ ana organl . aJl'ahnoon yanne ge~lrnlm~ktad]t!

Eh.o!"lomlk ~~ lic.ari i!jibl rJtg) Dalmi Komi tMI ~C·OMC·EC·~ 197'~ lfl"~rtd.a, Ai1Ikalr~jtd:aJ kuru 1- ffiU§IILIF.O fanhten ilUl 'Ie. a. T"'r.kiye Cumhurba~kai'\u OOMCEC,'~n Ba~kam ,ll1uIUnmaMaClf.

-B-

DOMc~e·,tli1 ~emel e!m!il:e~i ek_@~~f!flik, ''Ii',e!' 'Hcan ;a:J;aHI'II~J'I~a ~:!1il~m KQJiiremml'rn Ill'll ~enlmi5led~~ r karal1an 'urQUl~aiiil'aJk Yf!! [1$larm da-vI,~,tI(1jr,u ~as;vnd~M i~biJI[gTi!l!i ~[j~t~ ndiri'ei' mum'ki:l 1:111 tOm ~rn~ari :1l!1!~r~m:ektlr'. CiDMGIEC, n<r,filh'll,rug er ~F,"~I~f1 :YiirUlld~, 11~I~m KaIJ~! 1fL!1f!!!iL [imk~si He de QCk. 'yaikln bEr ITJ.f(Ii $ ¥II I; r'iind~dilt.,

~, ~ Alnkflra Merkezjli cilarllJk ea blll'nGDl Isl6Ul11 Uikel'eri iiSltaUSl!l1k,r Ekonon~[k: \I',~ :SQsy,a!i Ar,qr~I rrmnalBf 'lie Eyltim M'emezl ~,SESR1A [C:~ ~ ~r71 ~!'D nella kiurulrnO~bJr~ SiESR1RIC k!;l!ln!.l!lu!l~!It"" clan blJ yaflca 4 en rTI rlz'9MrJ'e ~~m]n~f duz~rd~mi:i; ~k tam I rJITl!;iit ~l:kti<sa~ ~:~bj~~~i ~ergJ5lm ya~ rund~ 50 gda;r Id~a,PI, ookilrnem '!/Ie ;aia~ufm:a, ~'I~~$' yall~fi!l~ i;tlf.

'_ 1iI1(~~~b~~nka Merkezi" Q~!iirak dla bflllne!iii] i:$~am lfrC~fJ Geliitltme M~jke.zl (,II OllDn'~ bir,gl tap .. laniH,~.kla ~~ f~Y! ~~!amaktE:t, t:!ilalUl mkele~rI dekf tIQ~ire~, IklQ:n Lli~a,i'I nrja '~lJa;,rlf1m~ v~ '~9iUIT! pi'ogr,91mj~fl dU:Z~fil ~m~ktlgjdrJ:

~5~m Q Iqh~li'v Ik1;i'wdi ve 'r.liCar~ ~blrlt~i Daffin I· trOrinTt~sf {GOMe:r~c), IKf' ~ikel~~l '~ln ~'en~ s'tu,a:!e:j1Ier lcrrn ~Ie e~ft1e yanlilda,~ 'UC:$r~t. 'tan m~ i@!ndLUS~Ii, ill 1~I'i rma, habef~S!~ma, \i'~ en Br:U alan'li8Jmild~ In~ki lerin gon~trrllm@'sr va :s~~,elJ 'lie: It.~k.rnik, sek'tt5'111er.'ii11 ,geji;Hrrlrrh&isl' ~Qi':! Lda:jI'~~I~ ca, n,t! ilk[ir.

llcaretfn. rg.elf§'Hrl1hnesi :al~n'1!PFld8 a~a,g~dlBJk.lI!#~ hifllaH~r y.apvnm~kta_dn·~

:a" "lsl~m CUkel en' l1CSJre'[ 'E:nlQtiMu.\.sWQn ~gi"nJI" (T.I N 10) kUfI1!ij l'i1'i!~SI U~~F11 '198.81 '~dunda. athmjElir ;a!.1 hi1i11~tlr. ~~Ia;rn Tlearetl 'l3e~~ti'rrne Merltezt (~CDn "Ie ~lslam Kalklnf:illi'il!, lBanka:~~ I~,~[J~) 'l~~. t\l ~Gltll i~'DitUgl 'IQJnde' (H.lIIi;.i n.m~kn~c:hrL

b) ilQllUi d5kOmanJa)r;m fit'S: "j~i1~ca;t :Ii(:r~dl' ,S~onBsl va Yalllr,1 m GJlrillni[i Pro,gmmliR' Anl~mai~ :s~ilill n ha:imBafUlilJlISI gllre~ " gaB, yllrnd~, Isf.!.lffl Kalkmmia 18.arFikas,;na, ~Brihmii5~;, GEl fiE!~1i ~~li§W!TIa~~rl Lakiben An~~m:a: 'Maddre1eui Oy.@ il~~i~~ijl !S~.nulniililJ~. MI~ma 1~~;9~, Ekiftlil ;ay!: t[llbanyi~ ,2$, O[k~ tarsI! nd'srb ~m!afitlnMI~~ yttllkln bir' 1!I;j,eleoekll.'a' u~@ i.JIlam~ya koyma~ I];wre g' 'uye' tlJk,e, ~arafund'l2In d~ ~Mdl1\ i1'iJitm:i~tJr.

c} yOk, ta~arl~ lslsrn K.~tFi'ng El irlfgi'; t!15kOmam, OOMCEC'Un ~ifI,cOUJ,~{} De, islM'll KalkUi1f1inl~ ~~!rdt;:as] tar,afmCl"an hall ~nBfir.nI:ji', M'ei(kez Bank~!im G'u'!,lernar~:eri llEljri'thm:lm 'goZid'en giB9i~ ,rl]miri ve nlhili,Yfiill 1'!3i92 Ylllnc;la. COM(':;t::C~o S~~l:zir,]o1 Cturumilll'1i1l aunulrnu !?,'hJ rr~ DokJl· rna1i!1 ,hale)lil $.(mu~lartdl rctrna ~ami!lsl ndadi r,

d~ eaMCEC'in b~~aJ11i'1an noanl lbl~isl claro k_abul ,edi~e:n UZi;!!l1 Vall de, lIcar.'iil F1fll~smafii Programl lLTTfS,j 1 '987 Yllirncia, ~s]am trCaJkmma, 'Eian'kas,1 '~arF!;a.'f'mdan '11ii1jj,nlJjlfl1UJ,lu~: Ana

,-Hl=

g~ye=ii dahs UXUJFI 'Ijlad:eli (6 ara kBidier) "n:ans~la;f'!I tarri'in'i y'@I~;yl~ ~®j'e'li ~e;Vlk ,ei~meklit H~rafi1, U~94 Itiban~a.i 9 IUlIe 01 r.eda-~kJ '$19 pmJe~e 'ro~lanIN 2S1 mnllyon ,ABO 1['J~raJhk 'Ji~ !l~R!!mI1~ $891~Ulml~lLr.

e} OOMC~:G, 'lie 'lillJik Sh~JJ"ldarlJar EnslilusQnOIT'lJ !5r!A:!lIClqu i1~ $99.2, y~:II!indaJ "'-SlSJUI(£ardl,W"il11'lI U:yumllu Hla~e Getr.rllme;si 1~11'lI Mil! (etJoroji'" is[mli .o.z~~ btr dQlk;~ffI an n:.El2:llrll~nml§itl ~~ Ore 1l,1,.,

_ _

I) OQMQ;~'C:: Qt~e:ler,ara51: lTc-are-Ibn gem§mesirlde '5nielm~i tM rQI oyll1~yarn 'i$~am tlcarel FLI!~ ~11art1'!Jlta, ,I~ dahlt ,uyg Ol_!~ nin ,k~.tll~i mrunl ~le~vEk 1E!~r:ne~redt~; '8ugijn1~ dBk, ,b~ 'li_~f~l: r"Uffi"lI dUlenl',ei1lmii~~]r~ lS'riOI 'hJa.r ~ 9;95 Ylhnclla l'rar{dilJ. 7'1n!clsr de 1 rase 'YI~I~d~ lQh~a.n'da, ¥iI~IDreald~1 r,

ls~am n~ele riln~n ekonomlk 'siml~Di~:rill:ilze~'jnre irk r,~$,mi dijkumnar:l~ '1 €H~n Yli~~t'rld9l, ''fall''te yaJ:n- 1m lJ'rvs TOrJI~tl'~.!1dt)l, islam uJk.efe)ri lO~ilil'Jel B!il/jk~larl tamJ,1 ndan I'm~alal'lan 1·9161: IM'Blkke D~l@r;a$YQnu'durF Ilk, EiiL~pha 1 (J' $.eIM5rr(tn leis' ,ahnmr~.s I k~ali~a_~llr!.I:rni!;~hr., 'e.!.IInlar:

1. 2l11'1i1r K'i;I:'lkmma '!oiili!! e;.Cla m{i'l,fliiln~j .:2., "~r~l,

~. ~ii\!'rl ka!lolJli'flrnEll ~~ iJl~lim~

~! I--I'abarlei!ilmEli 'iii] 'rl.lrill:1i11 6,,, e~E!ijil

7. BUlm v',E!' Te~ki,iI

B. ~jl:;;nm, Il;~~i G~el11ik "9. 5agll};; 'l,i\E!i MLlrtlS'

11) Tt'"'....... 1,cIa..,~rti-·

_> "''''''1 - -;rl,,!.!_. ~I

~9B~, '!i!!!nd~ K~u __ ;gbnanQ':d~ ~'ap~nan 4'~nc:il J:s.I~m ~1i:V(;I, Kon(eran:!!il yu'~:andakll :1il~d~R~f11n

_ . '

g~~k.l~~~ri~m e' ~m:k:2i~lai'i r! I gOi!d,an ge~iF;mj;, '!,Ie cna~;iik aJa.rdtW rlii, ,i3t~a~l~d~, 10' ~J@_kitgre 'Ili!~'

drrml~ljr::

-ur.-

1. Zir,a]" Ka.'flm:mm:,a ~, e~d~, ~ili,t~~l ,~t iI1t:BteI,

3.,San_~'

,t'i,_ ,l3jlim '!;tie' 'll"-e'k.i10'h:'j;

:s. I;jl\IDj!Llfrn~ 'WI!;!I Habe'll-a~mi31 a, E!l9tjJ

Greb~~ IE!konQm~li ~e! ~Qlt11k ~ar1l3~da~ 'g,eliirm~ I~H' ve so~ en rynkl!ald tecrObEl Ileli;i' ~,~tki~~il!Ii~ '!E.tTrlr,tol Ak~rfy{:)J] [Plan I,"nll gozde,n ge 9frmelle \I',e~ yenrde i11 de~erlefil(nrme'ye.' :ZCJ!alifitf~tI r, ~tan! 1991 Yillfilda yaPI.~B(:l 01 ~ i~reri ra'~kaFll~J!' lrCplan~lsl 'l.l'Q 6~nd ZJf\i'e KOil1r~rafil!lI'nda 'li!lJIi1J~ II~ rn !~hr. S'onugta: C.oMGEG,!, Isbm mk'B leri ara3! fld~J~1 §l'kunomrik liibiul~;lfd gu~I~r! d[fllTIilk ~9n )Jal1~ ,~~r~t~Jn~:r !JZ\! r'iflFJ bir ,dOlkurnafi ha!zvr~arnas! 191n II KT "'An~;affiJ Merkezf',n]' !la0re'iJlen,.. cIl~m~Hr. Me~kez·ifi! hEtlt.FrBD~gl dokilmlln lasl ~gi. Ugijri I KT kliJrtihJ!~hanWlldWi tuml usm arnl6!!'1 r~ ~aJ! lei !!g i: Isn~ ji1lri 1)O~aft~n l:erne, t1eraJ~are·a dela,y~~, ;,~kllde '~~F:~ i~llm~~wlU r; r~s!aJk d~hu, SCi!!l!f:,a, ~m .~ 9t9.~,~~:e ~apllan COMCEC 'IDp:lan~t!:Hna S\lfJlhJl~fU,J~'tll.lr; DGkUiurniM'~ b~t~n~e~mi~ bi~' ~KF' "~o:p1ut~gu ~n91tirm1i!dde O~UlP~ '1 '0' '~fila seklora iI1~kitJIJ k'of:lllJ~!imI inrelemJ~11r'. B'IJW1IJa:r:

1. Gtd'c~ 'ri3E!~1 \,!'8 K.~ iI!l:;gjiot!f!m;ll

2. ErmiJ5'tri

S_ Erril;l rp !"le Molieflljltk ~~. [jJ!!ji TJearliH

!l:i. Uli:'1~!1 rn;,a V~ ,Hab!i'ItE!~1'!iW ,eL njC':i~fifI

'7. P~r.;!I, vi! fll'!la!f($

B. T8tffiQr~ ~fij~1'Jk Ifb!JhQi 9. rilSM KtiYllrnuarl nr G'i3Hilfir:rr:1e '10. Cewa

B~ dakllimal!ii daha .aju:ek~ r:h~kl~ms,~ordar[]<alll ayir,d:ed~til bll:!m;~ de en dnernlf' ozelJigir Mus;-I yom~n dd] nyamn m8'IfW~ kOt'lU~aJ[i na ~ak!q iITIIlar.z.dcr~ ~6iIi:I!J,f"lWn; h~fbi!f ilmtillJnun 'U!ye ul kl~ lrer ,a~IiS:1 ndan o:ni!minl Ita~vi'r e~m.ekmE!! \Ie dlalla senra iEllm!ai~I'.ar~lfii~ orna,YiB Ili'oymak~aj hareket tam::darrrtil ~e!f'lll,ml~aJ~ak irgiO ncr (I,rgar.n 'of8~ kUJul!J.I~1arlnE!l, giOr,evl:er rui;!wi elmekbedrr.

IKl"'f.1in ;OA'nkar8, Me rke,:~'i'" (COMCEcr~n h[ma¥ssince) ~~'im ~LM~ard'a, ,i\sI'Elm (l1kele,[t ~f,BiSIi1d~1 Ik't~S<rldi J~brrll~I'Fli gell~iftrrme ~roniW"~UJinja h~IEhal.!I'dil!. k3iY'dl~dLtJger- rca~~n~Bt erd'a el,· mnl'§ btJilinmal\1adi r. 10 rnegirll':

,!al ilYarim 'lola' Gldla 'Sil'!ol'enllgi': au orLJ,Jda dOfl utI" Ela:K!!nlaJ K'l:iInfllGlifl$I "-',1;11 btl UIl!!*s.ra~1 5elil1l[J~~ ~Uifl~, llml~lIr. "91 ~1,91ill9 ~erul fS'hilm {j ISJi [. n -S.ue, Gu¥tlnlfij' IOOrmmii" I an edIlml~. .

IbJ, Eli'ldCl:~tFi!'. Den ,I KT.akatiilar Kon:ferafiS! ve. I u.luslomra.s~ seropo.~jlum di!!z'6nl'a~mi;Ur. JDlrn· liia nl U fB IJml 9'1!!r i bra r l!~ilm I ilir ,

c~ '!.IDilih(lT!i!II: 8lu konooa., GOMCEC'in 1 gila lflll OO'g ltJ:r:Il;~~, OWt\l,ilnolJl OIUl1.iIlIlIbi liD D~al'llil darIr:ak ezeJ blr ba'k ElI me T JiSt ~Pllm I'lr. ~kiflci iSIlItlInl _r iIOplWSI 1'99' YlllMa Eoolt'ifl ~ _'da y-{;jpl~mj§. iIJ~Pi~~U de 1 993 ~~rlfi~i;1i Ir!iUrd~ clrg:;r111Ol;u eallmitlfr. Nlhal 'ta,'IASi~arsli' .ilrn !}~EII flIlJ.mllHe ~o I'Idariloflitir.

d] EilillJr:I~! Eli'll ,~ k(ll1lJll~rtdal<! nit. ~nJ r 'l'gpliiUl~:5,1 CO'MC,EC'in1 ;S,.n,d OlururnllY tie ~1'I11 (I~ l!ta'QI ~lil~a. Jstanl!lIL.l'J'M :raprJ~IU~L1Jl". EII1!J'rj1k~n:t] 'nnni i'111Ji;3i iJ11~ '~b!i ~.$hflll1l ia 1i~~i!ilrnl§>Sl jl 11)1f1 ~iII,i',51J'uliiJf K1 ilyGsi O1kel'_Fe let Iml::(r.

n AUV<lj):I, VIe K-am!!l! 'lHIi;;rmDnhllri~ Su kOFiiUd.J1';i I ,lBakanl'ar 't~lr6I, ern. C EC'in '7'111.1:::1 Oru.i1Jff !.I, lie! ~~II I:!larak 1 Sl91 ~~~ndi;!l b~B.I~da, YiDpllrnG,111'. IIC1 'ilefle Stlln'tBrl va COMCIEC, ~ ulkflltlilfe 1i:!EI; rnp(ir '!,I.B' by 'bO~rarJhd',fl] flhru:u'l Ul'J,!I!: [ytSI ik~ntll gcl'lll1Grm !olD utE y eku!n killarlan llI~gu1aJIllsl ISISflml~'.

g~ ~I :m"o:!! 'Ye SD~y,~1' G(J;yen I~ik':: BlI Io:OAL!tIi!j( "'Ulman Gru.p lo.p:larrtlWr 1 SS4 Yllinda. Jlalo2!fr3,·i:la ~li'laml~, dal!1iEi SQIlIIr2! Urdurf'de t1'OO~, T~rl"J,~9'del ~ 1 gR9'~ vEl M~ foo ~ t'9'9:3]1 lEt rartlaftiill~ IlL Uz- 1iIi!ii101llUfl: ~ l:ooilcO mijbaoo n J 'I.i'{i' ~t!l~ya.]' !Jfr'~-e1ITi1i . ko~ulan fi:l@i1IIru!1 an ~at [l1iE!.'frr1~>. ilglIJ 'ki;lll!~IJ~!if111 diktk!JiUrm stlnmlt,t!.! '.

1lJ) Teknik iiiMrli~i ~ ,Stl k_orUJd~ :13aker.!iar ~l;!iplW'lhst, COMC~C~lii'Ii 19S0 lIi krMda TO ~i2I'~D l/ilFlI-

Illfl ,StntJ OtiJf'!.Inlu),hIi g~ID'I'h mtlJ~ 1 _- Inn~ 'Ii I ilBmel F1ok.ale:rda iitfl ~blrlljl !;ii3gl"!!alfldn bu[tJn~l,.. Imuiil!llt Buoorl ~ ~,: li!J~t;;H3 .. ,tUkilllm1r.c1lri diU! lJi.tm'2in!~r' h:rp] Ji05'1 y~Jlml~. rt:Ip~rlw" ilte~II'Si'iek e,gilim pro ro:mlID'lrnn orteml ,",ll.nb1ulanml.~b:r.

ISuiqun ~ "I'llida; I,K! GaoeJ Sa.krlete,ryas~, "Ankara, Merkeii ve CO.· CEC!i~ qabaJan sonueu ddrn ni· amnamg va anla~ma nsw tl311~ak uye Olke(B n Tm~a, ''tIfJ 0 n~ymi3J 's.unu[mlJ~ttJl~. Bunla,:

(1) 2 M'a.y. S' '~ 971'o@ Tr\JKIllda (U~, I CFM 'tmmrn~atil .bE!rurn~lG 11 "f tlsadl lola ll~ll 1ib1r1I~1 Genel Al1tt~m~~I". Ama;lm: Y,at! m "Ie 6ent'H3ye 11li1T!~I!;Hifli, mill I _ '~lOl!rl. enrWT'IIaSYDn mIllradiJr Igslnl t'B~'!il'k 1I;I'J!'1~j(. ~a :21 CY'lil' a]J4i~ j~mhrldaFi l~a.'IaJuli!' grl~l'tl',ijP1lmr~ I r. Bunr., • BiilI~re~iI. Etarrg E!, 1{~ImBi'\!n. I(OiTIOW, Mrs ';. lairle Ar.~ iEmi iK!~Il. G M, Eirli!:Ii:lne:f~~ Irn~! U w, !<cWI )'t, Libyil, Mah::~~~ MBII, F'as, MCuitRnya. NiiEU". UmJll<l!'!l. Pakfistan. F~Iii-1l1F11, Kalilf~ 5'u!Jdfi ~'biStfLn, S~I\g.g-aI. Suri:t~. lIJIlU5 e T - 1':. erdir

~2}.s FI:u:ir,an 198;'~ lBa~~·~ tIR;!-1K) ICii=M [aJ9irlndM benim5 nen -Vrnl:lnrmrrnn Te;vlk I KorunJ'Il00J 'It!Ie ~ iSi AnJi'l<iTOOSJ" • .Am~::I.fI~ Se:rrnaya'lffiIlslm Willi] le;vi elm 1l:. yartlif rn1anlfea ... [I rjs~i!!~ ~I kOIUn'I!H~ S-@Ii!iiB)'E! tl?Jn5~!;"rl:e~nl g;iIGII1li aLl1i1a! .aJ.r'fia~

- l~'-

"4 Ciy.IJ: 'QII{g, 'l.'i:lnliflUlciElin r~~ 1D'!'Ia:)'fia!'i!!'Iil!1;'1lIr.; BiJ !!I!i~I'E:~: Brlllll1lm.y,~ MI~Ir! ,BJr(s~1t Ai!alli' !E'ml'tliJIi·, It'li'l~ ,I~ji'll,;;hojilie:z~;;!. Ku'!te-yt, MaIl, Fa5~ ~gaOO1l! P~~!~n:1 IrUts1ln~, SUlldll ,i\r;bIS1aJiI, Soma'~i 1TlLini.ii~ 'liE! 'TII:Il kfil/!]I ',dj II',

(9,l l~ Eki:m ~ !'l90 lartl1Jrld:o IstarilJt.jr~, COMCEC AIlaIii!~1 Otur~m!lOO'~ bellirn.slineril MLla' ~esi UI·, k1i!ff!f arasmda iI',ertJihlT Thfllrs~ ,3is~eJTIi Ce~\fa\l!E!' I!wtilil~IiRSi5iI,- El1dbn!ijllya~ lUbY:3i, :~~lfIflI;!IUI. S!JdarI:. Qad! \foe, nlr,~~yoJil' (!rrn~k il~~.re 6 CI~ ~lk6 tarlllirlndOiftI '[m2al2iil1i1li!i~lr,.

,1I;~raf,1 :' ~KT' (J.~$l yikelel" atia~nila."'l;1 ~ioar.le~1 QI;tI[~ilirmOO(.

(A~ "lh~a:t KJe!jl ST~J1asJ ~~ Yal.l~!m GaF!!!!n~ ~I~'I Mlajn'nl M~telil,"

Ull l[yl~1 11'9cB7' ~!rind~ Is"l;a'lb~"l:iI1iii Y'~I:I!I'an CO~EC' O¢MiIJ all;.il'14!mur'l1d'a 1~~liiFtlSB11mr~1r. :Su., urill AI,abis~8ifi" M 1,'5,1~', "UJllU5~ Oralilfli, Eni:dll:nE!'l.ya; Cad~ IPi!~iSI;M ~l 18iEiflg~CI!t~ ~1man: i!!ll_ElIfe: 18 t[1i~ k_e lilfiilllmfllan rfflj!afgn~p IClliayr~1!f!fkI~IIr, ArlI~mEli MSidd'etEmj h-eitlilR '~llbrflIl'JaJrtll !t1l!~IIIIT1.

~ "1~lam SNII F.la.Vi'C.tlk KOli1I?ilyt Nllail'Vll'"bElmiislH

'2S l1i:yrIJi ~ 99~'da NhQj"(te,y"~e (N'IJ~Rl HJIFM DEiraiflWld'an tu~nirnsgnmr;L'I'r~ Ibns~tde ~~ lB'iil'eiJ'k A~~ Emi:rlikler.1. Nijer", ,FiIlsrin. lSel1Bga'l. V{lTuftiI,JS o!mQ](. 'ut,sre S I![dF-:.'ii!! ~.e;rnnd!EIln ~IiIlZiirilJiii~FiiIta 1tI!iii~I!l;tl'Jm.l,tlil". Ni:!:I];ffrfl~r:ffii f1oni£l ~tOj!~~e tr--e~!f;dtt.

~!1() ~~:iil'alifil DElvlatleorilGl!e:kClI!ll!J:Ft!k:::t!!iIi'O[l IBitlJC;'l.Njza;mi:!~si.-

'22 milk 19.~· !~r111 ntf_ ,SM:a'da ~Vel"Mr'I~ Ie FM !J3imJIMrl.!!l tI!ElnlrnmM1iJlJ~. B.a!rI:9i!!irtIe~, Mt:itr~ 8r11$; -, '~i¥I &njrl)l;l~Ilij'~ On::UJII1I. ,loli}rrEl, ~~:m. FLlIi!;;lliri vi;;! S:afilegaiIOOm~lndHn 1~J:lIID~,y.' l'anrnl':'i1!1 F. KlZilJ1[I'I,£ri"l~ ~ttil'lnz '~Oi'CilI(i: l\e d.~il[flf.

o~c' GIQ~ @~ SekJe·terY:8Jsl a.y!f11 ,~:ama_nd:a M,,!(,fj IOlkal e rlf! oi~er allsyo-ekonomik '!jJa huklikJ probl'eml~r:lFi!~ d'e 'Ill~[ g53lermE1i!kte elup, 'bu lktlm.lda, 9~~~~k!l1 ~h~ITlaDaf' yapmakta~ n~m n1i!e~,o1le,rJn IOnleYI fl'1 e, SiurlilUl rn'~tk uZelr,~' Mm~Rar armakte!c:hf. Se'kF,etea'Y~ son of:arak,; 151 am d(]~~8· s'l'l"!da saJglln tiM~:ahklarlfj. mutade~e ~u ~lloJ rucu 1Ta~~:ln~ kon.t~i)1 ~,~ ~V~~ kon.i.d~iJ~~ Ilg~11 diik~m~nla~u~ h&lJ r:1~nr:Jla~ i n i $;OnlJJ if,J~nd!rdui

V. Fi'NANS 'VE r9:ANiKAC:ll,1 K A LANIN,D',A, ii§U9,~iIRLj~!G:i= ~SlAjM .KAl.JI(IIN1MA e,A NK AS~rm IN I N FA,AlliiV'EJ LIE IM'~ OlERi~N E '8IA'ZI: D O~ U'Ml:!;E,L E,Fi'

[rl_~m Katk~nma ~Mka$1 ~ lslam diInyaslflul ~:n:a mall kyrumn.fl 01~riiiki' 197,51 yr~unl~a, il~~m Kn~~~ri~!!'i!~1 T~~kllailll ~e d:evl~;H~ri 'taralund~n kJLI!rulmu~~ur., Uye' 'Stl,YI;zs,1 ;~Q n ;20 ya~d~ ·47 lJIm k~y.e 'y~Jmalen IK 8"ni n man lill'ernle FIT:lin llOp'alll1ll haem] ~QltJs;~Oi5; 11 G!gt,t\, UjpaJFI:y,~tll, 15 Iffli I,Y:~~' AS 0 10 Cklaifl"IFi:a, ula~rT! I_~~II'.

ADa s,~::zJ~~me~~nd_~1 b~[1rlliJrjJgi gibl, IKe~f1~n ternel ~ama~, vel: he.dafli eyel iUll~e! Larin w Qye-01~ !iIla.Jan ~ IkeTerdek·i MQslCImalil top[l.lIm~arl ~ eklo fii~mlk ~al~1.i1ma. f1iIEi .sC)!Sy.ru ~flIk1i~f,I anru .~sl ~m d'Jiiliriin, !prBntSTpi~·Ffln@ gor:e11 ~ eW'~klei~lir:m ejerirnl de.~te~eme.!ld]rr:. SUIilS go~,a bt.B:

, OJ~U!i8f1 prQ.i819'M sab~t ~f~!lSi~EI litl~ ellifieyl.

~ ·:;ll~,~. proJele.rine ~aEI nllii yapmay.i~ ~ d~~ 1iIraFaI 1~!3mkltlf'!~ d'es!~}j;I~ifll~lfJ,

~ eij:iUHiii tm~.nli!r,i r;:a~I~'!fi w, !arEfTilfm81 Y3Jlma~

_, ~l~m kw"u\~-;:lai1ta it;birU~i ~pn~y,!; a~ama:k!a-d!r.

Ig'y~ uyeJik, i1.t11ii! gelMkli ~Brtla~; l:SJaJ.1iif1 KCinr'@~ii1~'! 1i~~kila!i:-rU!1 uyesu bulunm~ V0 yiJka~l;" tJa_ID.!9TIFtil~nalli a9'ar~ k_al:nJ~ airrH~k~tlr" Cooy,a; e~o,r.iom[k o~mm~ ~Qa. ~e Oyell ull:ill_e~eri~ itlUY81!i" larl nda Drt:ey,~, ~i kar':! tJe,g.l:s~kllkle!f nEidan!yh~l, 'Bmka"ll'1'lm kaYI'tj'1 se;f'lI"I,a~e:!'3i 1 9:92 'Y1~ili"id'a. '2 mil~i1IX ,1~JBm '~in;arl,i'ndaJi IS, ml1yar ~'!ibilJm Dlnan"ina yOk5~ltilmiitrr;

B~: o,jO~[~syor'!j~.m~ ~~iI. ¥~ mikletr~ni\ karar Vl9rifrkS'!11 ~aJnka.·nl ~ Q~11'k a~l~i, y.afilra~· ca pJnjel:'lil:'l ~kQli1omik li!1ibimesr Villi! Ugrli Oye ninl ka1kn nrna pl'amyiSl 'ml~kisLne ~-2:el blr ~ flam '\!@rMia!klm~~ Orneg~!"i: ~ynakJa~~n b~HI ~r yozd~si ~a_f ~II he~l9f seltt~nler'a (tBfll,m gibi) tah:sil& ~dilrnek dU~""YmllJndaiJ.IIT. !au 'Ka3J~YGltl.erin. oWltli~de; ~Ka h~r ~aJ_man yuk~S'k is-tiheJaflfll ~m~ ,~I1~[en ltaralalill f,J'Fo.ieleri d~S'teklemey~ ,g~yTel: Ig~slerl"iliielde IkJisl!3ld'J ~'1ibf,~ngi ~;e J~irU: ve'f"lttue' (0 rta..k, yell i"lm~ pren3r;pr~nn~' ,5zGn gost~ rm~kJ_edrr" "ec~abeler;; 'BmkilJ''rnn d@llli :y,a1!fi! In ,oo~ jel'el1ndmn :zl~,ade JTIHlIkUI tarta" !5r~kJt~ki 'proje~~~i~ v0 'k1Cnsors~ iJml~ra I~Urak '9i[msyg' U~,] d'uydu,g Un!J ,g:q~l~rmekl@dl'f" ~ KlB bllJl ,aftlalfl~laJ: [),uny,a_ ~anik;a!S t, ASl,~8J Vie ~f:r1ka Ktiilk! iitiTila Bar.ll:ll_alm!, ,~t:e,p :K:a[k~nrna Finansrrmn.i k~ rwmlar \te!l ACH:J'E:C F'OFiU i~S' '~ih1i:km bk dTl2l1 ~ir~jeyl H!'iii:1!oa 9ljTfll~lifi f[nanlm iiln br~ITd~rl s5~ k:Olm.f5:U @tdUi~ ui1da; IDB ...,dige r IUIUlSI'i:lll'3m5l man kurulu·vtilI'iOOm, ra~k_h olarak~ ra~~lj 1',I~m yafi)!l1 ~~kl~. 'ifB'roigj ,l(radU'ar kafi1hgi :sad%!l(l@i. b~n ~~I hifilrl ~gid~r1IJr1n1. ii;;tfr.§~layaook miktar~a. bJr hi~iiIll8!1 tle.del[! t'@h:s:11 IEitlifielk~eiLI:ir. S8g1~d'@i oor? rln~n~manll'llll'i buyO~ b~~ bolOrlllu tarim, ul',r:t~!1 [inca, ,~ltl.:~hk 'v'e 6~'lltTm ElIarrLarm,ltI-a aMy,~~

yalllil'l ml~JI nal, yon.lencfirmekle ro~u P. en u, @el1'~lfIi'Ji§l IU~g mk;~ Ie:r IOu ~u~U'~la geri ede.'masii d5nem 'lie g~n fS;d~me kOmJSUlLlda Ole I tlmUyazlll) b r muarneteye labl ':ilJItUl~rFllui~ardl[r~, IBatil' IMglCI ndan I-ifllziran 119M tBlriJ1ilfl;e ki:3c:;lIr.;, - 4 n Ikeda 2:02 pro.Js~e ~.2: lin[lysl' ABO. IDoilan lu~milda 'Dr'.!U; 'rr:l1~nsrnaffl! sa@I'anmn~LI r,

~JI(J8 'kill ruliJ~ !aahhOdU ge.regi y Ukse',k isk ta~I'mas! lin mg men kuru ~L!nlJ!'iI Uk j'illlarmC'a sabn sermayaye I~lifti.k,e' onf.'lm ~8 rmh;llr. . Eli var ki. birGok C iked'e 'b(iI~~:m,':anl1 mevcn.iJ~ ,o~ma.yj!il 'va b u nade:n1e i11ssel erill] satl ~1n;d3J ka1§1Ia~lll~n 9 O;H.lkler lDlB~y'i kfiQID;; va, OiflltlJ, ,~r:H~e-Klai'\U ~~,~e'tl1i;e!err rnll[f k:a,!kl"may'l~ iOikni mal~ ufiJ1u,lml va~lsaslyla d- Siekle!iiliey,a yoneUrf!l;ir.

IIKB;'ilLn' yye r~~I9;r,i:'JEJl dogrudarl sab~ ,se1ma),e.' ~flir.ake' 2.60 mil.fOn ,ABO D'OlaU111 ~abU serliIlafi8! ke;II~1 mrna ,d 866 11'1 myo'l1 A8 [) [Dolan lahsls eltlg~ g.firu[mekledtJ.

111<18, ,aY'1i1 zarnanda, R[l1iIiflma. In~ltli sa11~' ve kar ortakhg,lna iti~km orrel islam] fim!lM!nM Inocl'elh~ r;1 ,g:91i~lirrni~~ Ir. fiu EI mB91!Ell :2 '11; mfl3!F' A8I D Donarhk nlil;ansm~[fI 'tahs'is ed~llrkel1; Ilj,l~ nun 121 milyolfll DOlan kfrala.rna'ya (Iea~ng,'. 152, mHvon n.olar~ 'rak~ltli sa;tl~lru,a., ,38 mn~,o . ~Ian da har ortakJlgi projelerine. kan~fiZe' itmm.i~lir.

IKlB'nf n OY'9 Qllil:erer affis~nda ikUSZld~ bioirl igini gQ!i~tlrm~ rntsyonunun blr pa rQal!il r, lO~alnik:~ Banka 'amttElIi_1"I pe~~1rl esasta sat •. ~~[ak" oil' temlnat km~lhgl v.~del' il;!sas 'il satma ~ek~nde' illr fliAan!!l man sBgTarnaJMadli"_ ls!isn :lBi duroml(_u" 0'1 ~1[ni'1le. (I.srep ,B.dilen ·m aJlarlli'll Oyo {like.de nn~C1j~ ormaY1.:J1, kaI11·.a i mtklf1r~, Ilyel kn S'I,t[!m'I~lan 'Vb.) i ha]a;t!n bir Dye OIk.edliHil Y'liP~llmar 911 'ge'rekrtl'l~kJtl:dlr. 199 i H lLren eyl ~~rb-any~a Bankai ,~usa·vade ~fcamt rfl1an&mam l'eeBi!fet~ leri i!;ln SA ml]Y,:lr ABC _ olarll1il. lilfl Ems-man ~gr:3rn I,tar. IB~nl!~ 'lie. iJiyeIJ !II Ik:e. B't. 1 B ,a.ydtm 60 ay v.ade~e uza nan licar:~ ~i lin ~liIsa 9.'[mek. amaol~ laJ 1 987 yl~ind8 lJz!J~ Vade' l:ie..amt FJi"" WiI~I1Sml3ln Pro; an'unl lO~u~:[UTmuiit!J.rdlf. IS p~oe afl'rl 9E!r~\\'esil!t la' DU 'grJ e kada.r IOplam 280 nnU)'on Dolar dege.rnnde 99 prole 'rfn:aJneEJ ~dilm.i~!jf. :1~lam K';a krlilmEl Banka_sl~ d l1¥ada. 'I{I ,~eIMtde Oye. (jlk'~1erda Islam Bankal~Flii"lil1 ,gelf,ime$II~1'11 m~U 'l;!'FJl ~JrJImEk ya,dlllln 5~lii!I,~ O1li. 115 Kururnun :!Wffi1dllele 'nltl 47 mrlyol!1 [lola" ka~k_.lda buJJuf1ffi.uflur. : ank~ Islam Ban,.. kalar..iY!IZi' 0 WI ib:jrlig~nl diller ,alan lara, da g~rd~h~tmi~" DIU ba;glan dB islam 18ankalSfly.la or~ iJldairi ol~reik '1981 ylhnoo ~Iam Sanika!:3fl F!\o.ltra~~ V8 199.0 YII~WI da ~meiJm n~are~ ~l'1kie-' ~i fIJi kurmu~lu . is~t3rn KaIlt.II1Jlta Bankasl'j'j:ln 41 y,e ~llke:-&r:flde :2CrS'inln OZlE!1 ilgi gerekllre,i'iI az g&II,m'~ -I ~e.r o1aJr at. Slnl IJIDldlnldL{J nyuka'l1iC1aaUrtfl IT1Ib~tt.

Bu ba-@ I~mda. ku rakhk'ta11 re',kJl~n9in eaII~ Arrikii1lJ'yCIJ 50 mflyoll1 [)QI~fi '~i81krrged~n 2;,r~Y'" g,Q~ nitr1 'Kuzey An Q'lkeJernoe de .. rnDyon Dola~ saglaom ~tUJ: is alislikJe.r. IK,S"mn ,ElZ geil§l-

[m~ Olkelar j~fl slEnden ge~fl1 I(nvn 9a:baYI sarr~~tig[n Ilpml elmekled]~; B~'lI1m kUfiJtL]~ :ilJn~~n 1994, YI hna ~di!lr hemen h~me Ii ~ rrnD)'Slr DO~~1 (3,2 milyar ,b)dJar LY~i1l"1daiki ta,lr IClJl1 pr.DJ~ ffn~nsman I n 1 n OgL~ b~r~J Via e'2e.1 !I,~J'dhm Ope4'asYCll"lJarl r.1J1 n dJqte IkJsi 1(4001 mUyoMI Dcl.af";~n 30.4, rnilYQ.rl Dolan J ,e.'n (aula jhliYii91o:1ndeki MUfsl'llmali'l1 de,vlelJere ~ali1a1'ize ~dnmli'" 'ntr. Bunun (itHinde,~ irk , 0 ~qlJ ge:rl o,cf-emecSiz,r2S·30 y.1I vadera krediier temin etrn~k allnac5Y'-' In 1993 YI'II nda 1 CO m lyon AEB EJ DQlarl1 k o,zel b~r If ora KI!J nulmujtl1l F. B~nkBl" ~dii3.~i mSSlrnn::trli· nln tJ.e!,IU blr kl sm 11!1III k a ~I [amalk ~rJi:acl rIa bu krG'dll~' w:e~frlden ~~jl~lk bazda ,sadeca % Q.l5~ik blr hilme~, bede.li t.ahsiII edecekUr~

!:51~m Halk inrna ~anb:l!I, aym zam ~ndl!J., Oye @lm8,~an QlketfiJftlle'kJ iVUksl'Ciman 'topluiluMa;r:11!1 . ~syO-e4'i.JQnQ.mik. k[J I UJ ~el VGf di~1 prob.lemleriyl0' de ~J~kadaFi ol'up. H hndistfilllil"d:3in'l, V QI'~ ll'1am" • ,RIU~ya,'dan Am~r,iii;a Bifle.JJ (j = v.letr.,efi \Ie GtJ ney Afrika·y.a d~ n)lanln de.g'i~~k [bolg,e.~nl'l' 1.67 ~r(].Jeyl d~leld.am~ Vie ,a1fle~imn g€llr~kl~iHram~s,l; !fjiilll ' 21' ImllYQIfi Dol'arhk fon J~QI~~ll'~nf. BeUrlmek l!;j-erel'ttr ki! 1990 "111 I ncan bu yana, Eski SovyeUer 181r1igl Vie lIJogu Avmpfi'daki M'[)s~lllnnan CUmhlJriyiB'nref 'M'~ 1opruh.lk:la~ O:lc@l bir JI~ll~om'laktfildi~~ 8urn.m SQnuctl~ IIKB, egltim ve 'sos,y~1 yaruflmfa,rm g€i~Id~ iriLme.si -ern 6. fII'1i~JJfI1 ,OOI~fhk, man yar,~ irl m H~lamj~ clUjJ.I" "1lJ1 miktn~n y, 'rnsl 0 .ul v haslal1e ill'lJaMI n~ yru-dl m ~e~kir>s~liilrm~ harcan:rm~lr. Banka 'Y~tkJmari C)riI:e Asy~tcla ' a degi~ik pfO'jefll!1l H~baD'fi"cS'1 9ail:!jmatarl IIr;ln :3 m11~on ~olaJr ba~~ ~13rru~:; e m'I'lyon Dglan yarthm ku ~rldl~lanna "'-91 15 mjl~n [)ala:r'~ da ye Il'1f(iel1' ~maf ,am :aFar] fI;iI, o!mak uz~m 60smhHers 8k'1$ ,21' milyofil I)orarhk, y,!!fdul1 programlnl ~r;m:lrla1li1ll§'hr- 8~a'run plardai'H'1a g6rB~ 18~-1997' Idijn'lDmimde 4,0 mn~-an On1~n'tll~~ b~r nrI _ro;"e~~la OrtaJ Asya C mhtffiye ler"ln 9kl projglere tahsls e.dil@;c~~. ,5 mHyon DoTal" Ilk, bit LLnar da teknil-t yardlrJll fi1Lafly .... Uertne destek arn~cJyJ~ ~JBmin KfiI'eceI{JJr~

~K9'mn T5 am ~O!l )"EI~ LrJ d aId ili~neri ge[I~,t[ rffila' va e.kom:mnil!t, ka(l(lnlilay-til yaJi'damc~ alma, BmElCII"II'1l bit iP1EIJ¥3S~ c1arAA. 19-81 YJllnda, Isl~m Ara~~'lrme, \lie!' Egl1nl11 EnstiHJisfi kulUtmt.l~I"' fur. 1.9:B'4 E ~m ayl Itlb;m!fla. yaYll1lall.l]o arashrmal;ann :s.aY,151 90'a ra.kr.B'it1nl'n~, yak~tk ya~ {lSI l1assgffJfI l~ham rk~ls'adr. bankaclldl, ~n.ans va II~bfrli9'i Ik-on~lwlnda ,olmak, iill~ar8 1 ~ 0 k,a,'" dar '9 lim pmg'carnl dlJlzel!ll&nml~tlr. SlQn 1!tJ 'ijllhk, dCioemde Oyr,;Ji mk@l~rd:en 3~OOI'inl ij~odfl· dereg'f11~ gOP9vU IRTll prngramlannlB ~~~jfak Eilmlill1~~UI. ~RTlln:m2lnlru-1 ikdls~di i~brfj \f1nfl nr~~' maflcluma amaclyla IKT Enlo'm~SY{:i.ril S1sle-m~ A~II (a[CIS,~NJ.ET], Illl\9 -nd~ ~h"maklac.hr.

Is am KaJKll"lmtI B~ kasi. Gye fiJkaJemaii 9[iktJruluJlarlle9ok:.J3k.1i11 m,kflen ~OrdDrme y.e,~ nrnaa, ~rgcr'mlln. bOfgl7.se1 I slarar.,SI tsJarm v.e ~$lamt QlmaY,l!fi kurulu.§lI~j'I~" 'elr~e~f1j'3 'MilIB~I'E31 teiJdlliItia rr j I--IOkfif11etl~raTaS I (JGO'~) \i'IB' gav'l-Jj''e~fi1l ~UI\IIUl~arlta ,N':Gcts, .Ie del lIikm

,-.,;r;.. ;· ... -n ,~lllJJ -·UW

il1ikll\er '!Mj~ lelni~~ftr., Bun'ISJu' !;!jra~~n~a~ UN ~SOO •. U NC.TAO. lINICO. IFAO~ IFAIJ, ELI, C:ECD \liB ASEAN il81 ili11 Jlef ~Ve' ozeUJkte IMF: Dunya. Ball-kasi. Asya va Afrika Kslkmma Ba.nkal8U'i1 [I'l ~i'bifl_ig f- IDye t11~e1er i~in velimli SOli! _ ar ,~@lrr.miiHr. i8~ka syncs nKT Game:1 :S:ekra-l!Bry,as I" Anbma j\r~~JTlll'E!I v@ E'gl m ~lke,:d ~SESRlR to). CaSablanca li~~ffl!li Ge!I];lIrflT! e Me~kEiIi ,(.ICDI, ). Cl-dd_ ,Elm filii 'fe:kndJojl V~h (IfSTAD), Clade Flkl'll AJu~ldam'sr~ caza KCrf'9~ ulkellertrrJdekli IKaI kl1iirllilil, f;Qf)lal'l ve _k ~ad:1 t~rltgi le;kl!B~U (SOO) ile de ;0- y-al'lJI!'I, 'tBm s r~ji1IdedEr.

KJ~c:a;~I';' Istalis~k!er ~'sl8m K~'ku"!lma ,8.:aM~J"mn tstam nll~e!Je~i: wa:slll'tdal!;:~ m~nr ~e Tk!t[sa:d1i iilblrl~lnl iEle11<il'mirme kOl11ll1s_nda 'i~dad~eii bl j~el~emEi' ~Q~ad.glll'1u gO$l:erme.lIt~Eldir~, BIlJ,rurn sonucu ~ son )'~I'm[ ~q,lda (lye ,5fiiY151n1 22'd'ell1 41"j'lBi riJks,elli1"l~~'. lOphm"1 i'item hacmii dB 20 mnyal' [)!D'larl ~murf If. Banka. 2:1'j'id yO:i::i1Iln ~mIJIa:rll'tEl ~iaz: r e.1~ i!;tllilj Yr£1.lii! \rSld~1l b,1r paJ'!1 h'aZ1FI<l;IfIi1Ii'§! ve . ye! [II e.lere sund ~u, hizmunrf'l v@rirnHllgEn ve e.1 ,i"lin~tliiiiMtlrmaJk iii!'!"! 'bl.!l[p!:enll uygu'lamap kayrm.J~tl!.!r;

Uf t':" '0- iN uc :v 11_ rii;;iI;:':I' Iv

, stcarn~1U'lI '!emel pr'!!'l'iIsipleri[i[den Dr n:ili de, ekon;omik ve sosya'i 'fa~JtfeUBf datiln h~y,abn he-Ii" ye~h,e's I'nd e rrura ne,~ olmak i'ifinl ~Ib. ~fliOJ k~ l,de,1 ~rl oi U yg IlJ lam,ilLk:, 9 e1r~k;ll'fi~ dir _ VOice KUl;'"'SJrtdakJ arals'r 'r~rund~" VOce- P'leygamoe' -mOl- n (SAV~ h~dlslerl d_!. br:re:~lenn. kiUlJUmlirJJ1111, V~ d' \I'~e~1 ,nn aJ]u[~arlnl ge~9'9k1e 'ilirmede' ifbirrigI i~itd:t3, hareUI e~llitlelelll'llj" inlamjll~ liare't etml~trr.

lkin·· D!lIifV~ Sa,v~ill'fiU 'takib, n eko nomi .~ pon~jk 'va mali g~fi~me [I ':SQrI CLlI, islam Ulite1erl ~Qk. OOfU~r:a, t'e,k[la! V9 KiiJrulu§ olu~'turmu~~ardl!i". Bu ;!lJreQ '1970-19:110 dflilEllmtnde ~OkslJk, pel~~1 geIJirJ d~ll!! mi) h IlltaFlflml, .. b~ tar kiinJ I§~e.rllil MlIedJ ,Blrn 19.94 i-tibanyla 1 'lS"e LJla~rrll~lr" ,Anleek" sadece i~l~m iKw -~nme BankaS5 Vie t51arn Korrf!!r~ns~ TlBpil'~b'run beZD IC' g;an1an :ayaa,= 'd,e~ e.r bir pef ro mans ~oS'te mi~trr, Bu duruma mun~emfll ~~r r;~(!Omr bcazi kuruh.i~I!Mrfil ~lIrJe,tl,~~meJ$j, gYlrarlfm~ ~1t1'lm~,1 ''iI!;!' i~ ka[ll~s;ina on-e~ ~erTImesrdir. Her ~r kurl!Jh"!'iUn1 raany'e~el'" rininl S~ . S!~, degerls;rdrmaye ~atl tl:Jtu!m.asl· \fie bUI :raaU,V,B rerin 1: ydalmaljye_ ~nall:niilin y~dm mas g~I',~r;e tekl :S:b.ll6ifalflll' r~in bll' mou&tayue sta earth ~I.I$hIracaktlr. alrQo~,' kun.!!I~ m~l 1ka~n1a'klannl kaJUiye ve adanml§ lnsan glu~u nOn yeter$I:z~lglndef;'l rrn:n;d~p b IUn1maktlchr,

EllcHn bir jkU5atti l~'birn~] ge I!§(irmek ~In gei:e@k 0111 YIIM{ ell: iiismde, ilku rn et kI~'Ia:tlarilmn ~e5m] kaw'liillafl dl~! neal. 'unWeif'5ni3!e,riln ve O:l,e~ kesim lemsth:illtuimn ~~~'ii1ik ednme~1 gef\e:-~c:elttir~ ehJl baglami1fi.r ulniv:e,s[relerdeki lhll~-a.'5la§.mli' aJrai':lrm~ EtI\S'tIt[j[ ri;" esret SimilPyll va ziraal odala r: i~aClM'lI ve sa[l'l;r!yid di3m~kl@ll'i ;;01< ,onemfl tiir' ro~ oynayabilk.,

=:]1 _

21 ~tld ~IO~m~j n :~arU§:f;1 ~~Il dila,yn ed~mi~ yenl Siralejjian LIIyglJilarkerll, ~Igm [tir~fml ~l!~llaJlla"'fill YEfli Iba,glmaDzh~~m ka28.nml§ Ona Asya va Avrupa: dlil\l!~8ttetiniirl, prQ'b~m'9.rine ,l-j.2;€!1 brr DJtem gustel1'L1!etari ve Musmm~rrn 'llOptuml;!F! D'! ,ka~ 1'1'a;~ICII miJt'kJ.Ul:eti'n ,~a umllne ;ra~c:hm en ~-atmanafl ge.r9kecek~lr. BllJflun ~~95i ~t:!'1 h[j~ijmell~r ~~ban:d'a ~e,ndi nelkr"Jn"!11il (fu,:nce,.. lerTnT gQZ ard~ le!tmeme~l: ,oJrb[riylii, s,'adaDe poHtlk ama~anni @e~ekJ'_e~~lrmek l~n degilid ra~ kat mngtn' Ve' 'r,il)U r,sffeh llir tsl'~ d _ nya.Sl yaraJmak, i~illil ~~blrlllg~ ~, apm;\l~dl nlav:.

151811111 ~lkJftme 1le.r1~9~ ~ I D.B) Am as 9J Ag e'etnli;!li'l~ 't {l114 .An:rI -aj AE',lXIrts '1 !!9!2,~Uliil:1

NlrWiUfit€lIi'f1 Ye!iiU5l, h'l DlD.' SClvfoo D 1LIt!\I"e Rep!Jf't~ 'I1U1.ClI d~marL'l!S pl'Od~CrKIlby lh o.~ al:1~~ ¥.i!:!l Pil'UTJe: a', rmd, ~FMI:lOtf.QliI. i&Q;nomic @ii!d' , c:,. Pla~ tog !Oe=panmL\lIl" QJ.:! mfi.Di'i!ii Teil;;t"lFLi~ Services Un ~ T!g~lt1ka'1 ~ __ I~inc:e. SiledB.! ~~la!lilfJe MId .s!;ltu)lar.sN~ 'F'iCltllMIS (l002-1 994,~.

L_ ~~~fiem'friSi1 T .. ' Ilzm

RepDIi til ''lila S6CfI!!I~l"lal Genei',al an Ecor'KJ(''- Am alrlS ,and ,S!:.~nw ElIi1d lilBQ.hrul'IO~c Jani:l~ 1~9 ~,

Rg·!H1 ~r Ul!l~ [E'xpcl't',s GrOUD Meelin - it'll'! mEl' Dtraft Plan 01 AOIJ:(!fI, 'ID S'lJreng;lhial!il l~corJQmt~ arnd Odmm 'fd_~1 CCt1.pe1il: OJ!! ,arrJllJl'IgmlJl M~m Sf' oolintr as Q,f 't'ItG, O-rgaNlaIl.Gf.I Cl! 111m 15f~mEe ~Lilllri,as ~OIGl', #i.~ril, ~!94,

r

Urn-I d Na'7or1S DSlo'etapmefil PfC){l:mm1 (UNO~' !.tll'lain OaVie DJlDile- mtepDr1: '1~9.4. Unirad Natlolils;

Ft~ Ilod A,g~u !Ul~1 Or;~i~~If~1l (FAO]' p~IJJQ~rC!1'lI Y'e~r BDnk 1992, WI1f~ B~ D61telopm rn:

Repo.n 1~93"

A';JM, Kazfm R:;rza, ,. iF'~d Ittl CQe.pemt]Q.n Ull' L! h Tf, ' - min 0 , -I ate !MambB' OrlUfil es ~ IR-'fInD E!I JrM,li!I~ 19EtfS,

,Bt!u,afi~ ,/llo utJ!l.JF lfIalVi"!;Bil ,_, tEml1lern.1~ Coope~~IQn ,amengl tSlIiiiJll1jIJ' C~"'Jn1rig, : b;Sl!lSS' ai\1t1 PfCispe~ , e ,~ IlIIrll~!l~:rtBI Semfl'lm' ~Il I a.i1lM:: t(::lj;Irmn~fI 'MartFi'! o:oo~ 'l,e· ,20i~ 2t1I9£lS~

ii S LA.M IKO N FIE R.AN s,m 'T1E~ I( i tATI IjJ't!~:S i rtJlK.EL IE R' ~LiISTES'1

~ ~.FGA!N isr~ AF(i.!'!,NIQrj!d.j iSLAM OEVLEiI
2 -,Af!I~'lJlJiTU.J1i[ ARN'AVIlJTl iJK C~w;MHUR 1'fE1i1
a: GEV.VlfiI ,C&'A"fiR [)~r-.tOI{I=I!ATrli( IFiAU(' c U~HU~l"1l'ETI
.s, ,,';!Ii: ~a il;YC;iUiJ A2~ReAVC.l!iW\l C.UMHUil'NtVETI
5 EiI'A';H_EY~ 8~}IREYN D~LE.fi _
6 ~NGI..A'CI;G;S BA.NCLAOES :FI':!.t~ CLlMlrtu~IY,ETI'
7' B~NI~ Ba.tJf!J C UMFlUrtl 'ftETII
8 IBR.UN~'r( WilUNEY 'SlJtJrANL~
'9, IBuFiKINA FAOO aijA~jNA lF~OO
Ul I II(AMEIRUN ~M_ERUN CUMHUAiv:81
'II" ~r) CitO ctJ1'i_'HLJ.iRJ¥ET~
;;2' I(O)j~OFl AD AUliR 1 iKOtt.«J~ ADAU.FtI r.ED'ERA.'i.. ISWJI ,e.UMHU~hi'rtI
1:8 ci~lJii I c ieuri: C U~.;~lJflivrrrll
1,';, ______M ~ iPI' 'MJiSlR: MAP CUM,HURlvE11
l5 EMJRLi:KLEF.i B~FlL t:SfK ARAfi EJMj~I'~RI
c....!L GA'i3oN C':lAaOr.! ii::tJj'.t,HUl!tivnl
f7 GAiW13tA _Gi,i\MflIA, CUMInUIiI~VICTf
ifll aINE;:. :G!l'ItE CllIMFlURl'tlITl
'UII GlliiE -IlsSiAU lr!iiriE-E!19~AU OUM!;1U~~'f!::il
:20 I~DC!'JI(ElYji,. ~iIII~EZVA r: UMHUR~V8r
_~11 IR,M! 11TtAN! i5L~ cuMfI UH~"'CfI
22 IF.:AA I~J< CVrjii-fU RivETt
Z3 OR[ili.H~ URCtUN JtI!ttl.LUIlI
~ I I(UV~'Yf KiIJVi~"fT g~Eir'f
:2S ,1!!JRGIz!s:rAN I 1(1 A GaTS1i AN CllMKUAi'rf~[
~B, i.U~NA~ I tOb;.N.ICU':";~IJ~I~&m
:21 LIB~,A lllB'f.A. AFltAP HAU( SOS"iA'l..l'm 'C~PJiliI4IRkYesi
!r "28. MAiJ!2YA I MAlLEZ¥A
! :~fJ ~!..rifiil A[r}AL$;,:F.l1 1~!,Or\' ®AlLAfil CUltJ,1-I URlj;Erj
sn MAI!J I MAL) CLlMJ-jLJRI'1lEll
: MORiTAr« A_ I MClRITAN'JI' A kS:lJi.~ CUlMHtIIRl,YETiI
.[l1
;J~ fAS ~A~ 'Kl"t~LL,J~~
~ NIJ~._fl I ~tIJE~ c..uMKUR~~~i
';j~, NLfER'flA ~IJEfI'liA FEDEML. CUMfl1.!R'~"1'Ef1
,~ IIJ M MAN ur/J~AN SUI.. rAr.:L.I¢1
~ P,AKJS.T ,!l;j!J P'r,j,~LlTAN t$Ij.M CUMHlIFiI~ET~
37 :f:~Lisrl~~ Fh"i!S1' 1[I,t [lEVlJE:n
~ KATAR KATII,I'I Il)EVl.RTI
M suu 01 ARASlSli A!'!J suuDI AfIlAe~5i AN KAAU-IOI
4~ I St:~~G.A_lj. SE~roiU. CU MMURiveTI
4'1 S[E;FIl~ 1.EONJE SlfrliRA '!..JE~E 'OU~E-IIUFlI"t'E1't
4'2' ,Srn.'.M.J SOM:ALi CUtJ.IJHtlRlvErJ
, ,is l\IJ)ft NI SllDAIN cu ME .. ,uJ:fiIi'if Eli I
~
,~~ ,SUR lYE SUFIlYE. MAP CUMHlu~lVET:l
,i',iS T ,i'l;c.lKIST~N I Ti\C IK~SiTAP.I ~UMHUFtIYlfhl
~b 'TIllN,1Jg TUNUS CUMHURIYEi(1_
J!ff 'IUR1Ki'Y,E roRkijv~ G'UMHuRjYEri
,48 Tu~~~~rANI l'UPltQ.ilIEW~AN CLIi.WIIJR..I"IIrn
,.::~ l!IGj,liOA U~PA C:UrJHtlATtET,I-
!SO ¥IE:ME~ "iI'El.1 =NI C UMliiJ-.FiI¥ET~
!H ~2rH!M Urr~ZlDAA -·1t1-

~S,LAM KAtKIINMA, B,ANllKASJ'NIA OYE OLKElER' LisfES~

r
1, A~~mANI AfGANlsTPMISIlAM olNLEilil
2' AANJii,VUi1!iLUI<. }\F~.NAW1liJ.~. CUPl.ll-ilURf'r(l~[
:3 IOEZAvlA Ce2A'ifR DElMOKAil. TIK HALIK C1.J!t.U-lUPliYEft
.II MeAM'fC_iIIN AZEFlaAVMNl OUM.l-LtlfIl"Ii'ETI
.5 .JA~E'fN I I~AEY~ (l!~E:'TI1

! aANGlAlJ!i$, ~_E31HAJ.1( r;UM~ll'II'En
'7 6ENtN , IiI~NJfil CIJMHIJJitlYB1
8 I &!ifilliNn' ~Hl.!lNEY SUl "Ii,lIINLIC,
Ii BUAll;iNA. fASO ElUHKlWA ~ASO
'IlrJ MM~RIUN ~v:JrJ CU_MI9IU.R:lVET~
~1 ~AO' _;:::~.w OOMHlJ_~I:'fET~
1,:';: I ~AfiAU!ft1 I KOMO~ ~0/I.VI.Ri1 f~IJE~AL iSLlM CUM.Idllf]lW~'IJ' I
13 C[eW~ ClOOTl CU~HUPilW£TlI
u. MIStJ.1l MIi51R ARAP-' CWHURlvEJ1
,.$ a,oIIR~ 6IRL.E~HK ~p 9JlKLli"tUJIII
fG 4l~ illAfIDN CUM1-tlURI "fEll
17 G:.AhlBM ~~Mil!\ ~,uMI1W1fiVeT1
li1 GUfE GrNE CI.lIMI"IURiVlE:il
''91 GlNE.-E!rMAU IlI~E..fil~ i:iU..rHUpji,yel1l,_
2fjI IENOONezyA ~~E2"f~ ·oo;.UillRt'trn
21 IRAN IRAH iSlLAU OUM.J:lV-Ah'EIfil
~ Ift:l!.iI: IfI)lX C!i.JMffURIv,e"i~
~ Oml1N OIFtDiJlN. KlIUWrl!
2-! !:'i:'U 'liE'itT ~ll:revLB1 I
~ ~Ri3illSTI'lN1 K1 F'I~ IIJ61Ti\NI,ClfJ,l'!I'l WIlfveiJ"l
iEl LUr!~ Ii.DBWiN ~UMifLiRi'fETl
t1 lliI,'j'~ l~VA,~PHAbKSOSV~~i~IRrVE~
2~ I MAlE!VJI. MA~E?(A.
_2lf ~i:!1V AI,-p,LfJ,FU MALON AiJAl..ARI'CUMHIJiRlilfm
'31i1 Mi!iLI IMA_Ll cUMI-lIlfRIYEn
~ ~_AtrANYA, IMO~tliANY~ jSlJ.tM CUMHUHMn
12 fAS fA'S MAlUS.
:u Id.iEfl i'4lJEfl OUM!ru~r'I'Eil I
~ U~N1 UI'.dM~1)I ,SUllANl.fCj;1
~, _~rsr.PtN fJi1{15f'AN BAfi4 c!!J~li.!llllvETI
a!I FIlIS'fiN flLlsTiN ID~'4E'T I
11 KA'TARI I JIIiA r A.fiIl!J E'VUH I
:)8 SlIUlll ~$1),N1 ~UD1~a!ifAN' I!ml!.' Utll:1
:Bill S£N~ SE~EGAL. cUWilJFI1lfn~
,fIl ::ll~~!..ECNE 51~Rj\ tLE:ONE CUMFlWRiIVETI
~1 S~ SOMAL1I,cuMHU.Ri'tai
~ ~[jAN $1lJDAJI.I C:UMlluf!iJr,ElI
!liS:. jUlFirtE Stifth'E AJAJ\f cU~UF.ltml
·44 ilJ~S ~_1U5 CU.fil[HuIUVElI
>i(1!l ruFIR~'I( TUflI"tIY'E ~UMHLlFlh'jl5rl
1IIIi; U(j:jJNO.I\ UWiiNn~ CUMHUrlJ'fEli1
"ir'EMiEN Y£.'tEl4 ooMHIJRi'tETt1 -.?:/ -

-ZH-

19l1lli li!l!l;1 111.91 UI!l!1Ii
A~qMIIiII ! , is.I 1>6: " 1i!,4 i1.!!!
AiI!~i1v:Ii: 3.:2 U aa ~,II!!
~;mr1f 2i1.J 2~JI!I :!S_;1" :t8,A
AUioor'c:sn 1,' _'1-~ 1'.:!! 1'.<3
~hii~~ilI 0Jj, !IL! U ~
IB.imioJ~!i' 1 !li..'5 ff:i,i 11 1 !lL7 1u.3
I ~, ,~J6i 1iiI~1 .;t,t SJO
ElWf\li1,'f 1iIA: O~ 113 1:1.3
I EMkil"lBl'r.oo .U 9..0 Q,~ fi!.!
~Iiuii "~' •.. 5 ;U '~, .~ 1:2.:2
Qild 5·.!! 5,7 511 _&J!.
l!{QinlI'l'~JI!IiII D.5 O.!l U lD..ofii
iC4IUlf o.~ ~~'!! {il!io D..:f1i
~ 5,U· P2. !-4-1 55.~
~n 'I,J '1.:'2. ~ .2l U
~- O~& !lUll O.ii) M

CUlnI!'Jil 6...7 U 7.1 rz
GLiJn.II:~~~iW 0-.'" ~ VJ 11.,0 I 11."
En6a_~ '19.! 11F.1.:1 1 tfj1'J!I: itu,!.
It.M 501.2. 5oIlJ!1 !7.7 5.11.1
!r~_ ,j!'_;i hiLl "'8,1 taa
IJrolIn s!ll 4.J11 U .i!II~
Ky..'fIII'i1: .!!!.·I l~~ 2.:a ·1..f!
Killl~lil'" ~.3 '_4 4.15, 'I.!.
1O~ :2.1 '1.,1 2.7 2...'t
U~ "=,41 4.5 4 .. 1' ~,g
Mal_l:'-~ .~ 1 .. " 17.8 1~: ,Ui
Mi1!~~~ml 0.1 O.l !Q.2 o;~
'"'rJJI ,lUll u t9.5 BUll
MiJj~1l 2.D ,1.0 2.D I :Z.'
Fils. 2<;'i~ :I!!i1 .z~.l D.:tIji
I NilG( 1.5 '1,] IlUl' a.'1!
iIIljllJ;r:!!! ~~.O UI8.$. I ~ '12..1 '11!l:.1
iIJrI':lm,;o 111 1.i5, 11:; ~.t5 I Ul
!PQ.istrln m8L7' '1~,O l~t~ ~ 15!.5.
~lirf IIl$ D..S Jl:!i 1).15
S'l,.l:ll!llJit:ll~:'1BII' , ~c.il, .• ~ ,9' ~~!iJ, Hi'll!
8IImiP 1.~ 7..3 7..!i 7,si
.$it!fI;a, I,~a ;41.', .4;2 I 1il...3 .iIj_,~
&lirnilU "til Ill.? II.~ SlJ!
Soo:;m :2',5.5 9.2 :2:5_t~ ;!i..i"
:!ii1!!lb,t;i 117 12.. li.!i ,"2~
Thl'1~ ~.!iI I!U [8-4 11II~1
1"'1iI'i1l ~-'D ~~, S:L~ I!!U
TiJlillwer'C!,tlil'l :lii a;~ :!) .. !!l :3.9-
LII!IIiJ~. "i'!!..·m 1,6.8 111£ ~;m
Bifi~ Amp Eili!t1iJ;;l!u! 'I.!, 'Uli U ~ .1'
, U!l!~ 2p~'1 :i!D.I· 2Lrl _,z1...I1i
VilJ'l"PliIl1 'IIU 11.31 1:2..1 I 'liJi_
WBm. ~ler1ElRl51 1I' .. ~.J.!fIilJil f~~iPl ili!lil,4I la.s. 1~_' 1~
~~·T!i~- .Sf:«i.O ~'." 5351Jt 543U
CIifyJlli~j ~wlll(j~l~1 '111-'3 I ~9.Ji r~ m'EiU6! I{~I;~ IMF .. 1rt1!!1h1I11~L ,fiifi;f!~ Sill! llM." Mnn "9!!lJ'- Mwnl~ I3lJn IliI iS11!; l:!i1JG!l~ ~- t iJJ-lil'iiI' ~i'Iil:H'I'iI:5~ InleiJ!II _-_: u,rni:; ~It!! OIJl'li _ ~ 1\1 ~i'1. 1Im~; moo.

~·,t1T A ~,~ iTT ~III 'IC'!I!lI'l'j"' ... D ~ I!ffl"'llT'Ii ", ~·='"O· N- -Dc- 'Il,"""J"ilphfiil·,:.·,Fi·lIi,

~~WlliJrjll1l 'Ul~till1~;'MY t.U~_UJILll~, ~, , jrlll.rii.J J, lIL~

'iSLAMI KOINlflEiR A NS,~ 'T.E9K.1_ ATlI ULK.ELIE BiN DE G.S Y'j H~,N~, ,', D,At{}~ II Mll 1(. 988 .. 91 0 RTA L AM,A.s.11 0 L.A RA,K.) ,"Ozde C'J:llar:ak)

'TARIM S·ANA.Yi IMAJD.AT· Ii1z_MEn.:EM I
Ama\ltlillik :3>4 ,s· 4Z,·g t .22.~
ceza:till"' 14.J 45..2' I 111.4· 40,._S
,
Ba"lla.d~ 3.1.S 15,.4 66. 14·7 • .0
[;. ~t -::'
a ~ I 4C1.6 13..:1 5.4 I ,46.1
_e .. n
IBl!.Lrhtna I~QI 36.:3: ~43.6· '~3.'1 I ,~O.1
K!aJrnellUnl ~~-j. I 21$ .. 4 1~.O J 47'.1
_cad 3'9lJI, ;S,11 15.8. 4'2.8
Kor:nQr ~lail :l9.8 10.2 _3,L 49~'2
_Cllluli 2.8 UIi.1 s,e i'!Ul
MI!lll' ias ~93 rs.a sr.s
,
G'iloon !Ul 45,(11 I I.S! ~S.2
G~lTItira, 3'4.2 n.t fi4 5O;IL1
rMna 2[1.8 3~JS· ~.'g 31 .. :5
~h6,;B~ .-£11-:3 114.9· 9l.9 3tl9'
EhOOn~!(a 22..2 313.1 I 191.S. 39.0
'fM ~ 21.' 22.S ~~2 56.4,
rrail I IS.l I
I
GrdUll 6.9 ~_8 ~~~8 116.2
KYVf:.yt u) 5~_:J: I '9.3, '~~'.1
MB.1B-~a 22.2' ~:J.(Ii 2a .. ~ I ,34,S;
Mi'tlIfrv a~ 28,5, ~3·.4. 5.4 5"l~
MnJ 47.4 12.1 1.5 I 40.:a,
MrllltooR ,SIUJ ,26.5 .01:2..5
Fa!i: H.D 33J1l 17.8 50.0
NlJe-r 37.,4 ~4·Jt as 41.'1
1ll!EilYa 34.~, 39.0 "UU31 26..3
Ummal'll ~-J 00.18: ,4.E!i aa.5
P8J:Jstan ,21Ei.:3, 2.4_S HMII 4,9.0
SIJJJti1 Alrabllltr!!i1 1_9 4·6_3 lUI! '4.~.8
~nBgal ~O.7 HQ_'~ 12.7 si.s
5tlilrnl te 0; n a 3,9~2 1'4: .. 4 5,1 ~S-2,
&JlTPill ti!5.,1J .9_.,3 5.~ 25.7
S~ii1I J2~1 15..J5 6,,1 5La I
Surl\'a ,29,.'5 2.1.0 !U)I 4,:9..5-
Tru~us: 15.51 32'_3, HlB 531,3
Til~e 1 ?-.s :H.7' 2ii,_g 4ri!.1
UgSinda IB'3_0 S_4. 4.s 2SJ3,
Rtrre,~11; J\laJ) crriirlildG1'f 2_.0 55JO e~? 43.3
VaffiiBn 23,~ sse '1:3.5 '1l9
- Wllrlllll), ~1ltfiI!'lI~ ~~l!ir '~'39!!1. t!l!l1. 1 _ , liD, C!lu ~"C; ~rl' 1 caa

cue ~ p;u-I i'9

:j,sLAM IK'ON,fER,A,t.a'~ll TlIE~;~itAl11 OLJ~<]:.LJE.R.iNI~N TOPLAM MAL irlHALAi11 (,CI f~ MH'i!1ifUi us' DIQI~r,~)

'~e$!!I t!:!!'O ~ 9!:!'~' 11m'
AlDiIDi'$tool I ~·a56 1I5!;i11 'i~2~ II~
AinamJIlillk: :l!iili~ ,1!391 ~~'fI 1I~
~~~~ ,11909 I '~O9ll'1! ~li, lBS7'5i
Alnr!b,J~n ,
2," i1I4! ~"!il:ll;[l ll411'
emhr,e1'lfII ~ t39tii:!! ililf!"i! 43~;
~nEl1;:X!~ ;a!3:~ is ~B54 I '8,1!l~,~ ~
BEll'li!'! tG~O !51;,!i iSrl2 736
E1Ir:!J.!'1B!JI' lol99 t1:l!3 '1:179: m'li
III [J r\Qn.n ~ 5!!lil!i _~l'~ ~ fill. I ~QI I !iil!
~ifit!i!mm 1:3~a 1 sss 113ii15 I 13112
Il;Jid 1'61.'1- 1~:i! I '~GI~ I 1.sl
~Ofiw,~ 7'5 'sL _j ;f~' 1110
Cilru'iI lS;;' :l.~!i; I .[illS I 49~
~I!llr 7~"n fifl';ll,!j ~ ].e.:&:2 ',U]J
Gtit;M:in iIt:l5 11160 J 'Uno J ~,~r.,.4,
Gm:r.w 181 :iIi!1 ~ ~, :38,$
~inI!, "1~(i -i!!'34 1&15 715
~ IfIiIiil~'BtS!5iru 1:2:9 1'!2~ I 1-46 12~
IEJrlan i3:1)' 8 1~!ll<1 ~, '~S8.93 27i!iae
k3l'l! ;:27l1i1li i!iSii'B.9 :2'13~ ~,~'M
lrilIk 19,1!A,1, !Gj.(!iS, 4~ ,~!
'Uitll!itIi :21::lfi ~ 2&13 il~---;-
~'n!e-!lil I ,~ 1!~;I,! ~Tqu ~1II
1K'iI~'l!I~~ 14~ 173:9: 57,e_
llA!~rjl_ ~ ~ ~s; ;:;p';~;;J oiI~~
iUbyll ,~G ______;j¥< 1 §~iL ~n
,M;:sjl!~!j',~ i!.tse:9 29'UiQ rli;l74_g ~~-21
_MElI!:Ih!'!~,d'.im 1,4;l1 11l1l!L 1'('rl '1'1'1
MJli -iliXJ; 001 ElBa !S6B
. ,Ml;lnf!lln¥iJ, I :;i~1I :!>IlaJ ,<:Ie:2 iSSj
FD5i !S>j,70 ~ 7Mli! ~-"~!!;
NiJ!lir I ::I!rJ ,1'I,'!:.I!I. ,4111 ~~
NI18fl€.a; I ,~W S2i "Sl!.~ ~~.sili
u fTIiIH1f1 I zmitY 2na; 319-41 iIr~
Pr~I~i;!Ill 7'111)'1 738;31 B>Ils2' 'i!~lSi
~ 1::l2ID 1!1;'!l~ '~ 't'ZO 188-lll
Su-!d_ArBblSWli i~14~ ~'ilG1 001:1'7:4 ~79~
'~~ '12~ 1iI~ ,fj';:l.:l 1384
SJE!ffiIlI LE!(IJ'le! 'IBS :2;24 ,2:1D 2EiCi
s.w~L! .il: 1:5 ~ ,~?~, iIilH
~ '~JS2 'I'i~ nUll-! tCEl1
~g. :!fie.I:I .24:011 :n_Jllll :J5~S
T!!II"1UI5i ,;:!~~, ~, 5447' a5,~'Ei
Tlilrkiy.e, ',7c5'i '~4L'1!iG glO~~ ~~5i
Tiil r km 8 ri iSl9ii '~::I~ ~j!' MIii:
bI§i:lfIIilD ,Iii§"] ,i!SIi iI;l!iS, I 01'1'5
~11~i!l: A:r,iIt'- Em2fi.k1E'ri :9~ 11,412 l1'~ 5.i!i: ~·I'~,
_:_VemE!Fl l'!il~i 1'~ 21:1U
I!i:T f~JRrm '1B2.9Q-m :Z2-i1I21i 9- iil5it8:'ii'1!l I :il~I:~
I:i i:iflin:t T !'lPl~l'Ii 3DIJ ~ ':lOCi _i:!I'k3~ CliI me eri jJ, ~5~~
OOI1)l!iI Tg~JT1! ~rtd'i IiIi.i ,FI'il~1 f%~ llA iIJ...'!JI '1. ~ 1..;31
1k~1ik~ I:!ir6tlibn nI Trnti[]! St_-lIji!l~ 1 9i3il1. rm~lft!'illmMJl Frfl~I'I!:I~1 JiO~~CiI. M;wu 1M\.
~c ICUFi1i:i"ilfl;i Rl1piIrl ~ s!)l.
-jO~· iSlLAM KON FE,R.ANSI TE~ K,iLAJI OLKIE WE RiNiN TOPlA:M: MAL n:ilRAlCAl1l (,FOB" 1M Illyon U'S "ClISlI'l)

I 19!1S11 lll1'il!lll '19~1 t!;19,2'
AIg~M, m _~J, Itt I m
iIma~'lI;:IlliJ ll1- 1,a_~, f~ 72 ,es
CWil~Ir 12Q; '~~o 1~'11 ~ CElotI
~i!~r]Eil"l '10'~ !j;19 'l:2a11
~tll'Wiffl I 27HI 2aol; .. OOOB 3008
e.mgfud~ 'I!~S 1l1i'12' '.eR 2MCI
Ql):i'I.El 1,' ~ ;15 1~ U:i
Bl\Il1I!l,! 1:19:2.1 MO :~. 2!3e!p.
~~~ FflsO ~;3J' 'LiS6 '1175 'Hi:2
H:~iil '11'i1t 2mB 1910 177.[1
I;a)I 72' 94, 83 l,j
~.;u;i.dlW 2fj, 2~' ~ I H
~Wi ill; l~tEt S!) !\le
Ik;IT ,~ 2.§.112' :2.Ei!iiii l ,!H7,2
~ 'ii:§i:; 24!i! :i55B1 ~1!5
1l:;)1~ 1Ja 1U 16$ ,250
I34I"J! sa,' a? ~ I ~)i!O
1Sit.-~ t 21 in ~1
~oo~ :2 'Ii II1:fIs ii5f!1l!: 2'n:!l!l. ~e1l.E!
I:r<II "111~' ~~76 11S42JIi " Ei8.D7
1f:llrl 1m7 '1'~21 :iCi2 557
iImLm. 'Lug! 'lQi!, 1 '~,1!i1l 'mzm
~1 11o..~ Ii' ~5, i&.&!ij mD
~11IIld!n1J11I 1!11 !liS ,2:31
~ oliS!i, iI!IllIi!I :53'9 -':5:GI:l
Utr'/il 0017 'IIr1J1n3 1O&G1 I '974D
MiR3:!f3 ~g M-tKlI 34A05! iIIlJ7iW
_M;$r!v·i1d<lhm illS 52' S:!I, 7'1
Ma! 1~7 ;2'S~1 ::Ill Jill
Mo.rI~ • .;J il:j51 Illes :511<111 !i1l1
.t<Hi J:29a ~Hl·l :GlM 51-M1
MIQf :l04 ii!1t!!! 24,1 ;:m2
Nih1[~iIi lOi11S,g i'!!~~5 1~1' 'i~
lJallrfaJ~ -4::1il:1 -45Bi;1 ~ 7.6:00
PUkl~ "I6ElQ 55S'il' -~.~ 7,~~
JI'.ii1iu ~51~ m~ :1111& 34.B.!li
9w..uIi Ar,"1m;ISiIi mM ;Q .. ..,'8 ,iI,il0ij2 51111
~!11 Iimi 1111, "'I,; M.'I
Si6rrg~ Hill Hil;!' ~OO 1,50
GomaIi HIO HiD "i!):'~ 11!l9
S!Ui~1ft ~ iSmB :liIBl I 323!
Slrrifllo 300IJ .:219 . 3;.1~ 3Ilm
Ti..dIi..d iJtI'J!!j, :l9S", 3i!!j, .o1l11iiJ
T"Ulll.iyg 111!1iU 1:H1i!!Ii '304,5; 137'9:'2
Tililtni i!HI_Mri i'i 1511' ue IIi7 I
l.IamidlJ 28:2 HIO 11~ '1''1'3.
8lr181:ilr Jl;ra~ &111 ~i:li 'fS91il U!5-0~ Z-4W 2417112
Vi!lml!l'l 727 698 51]8 -300-
IKT _}JI~tllll 2iJa~.u ~7jj5 ~IJ ~1M4.111
(lliliitlil. f'.Ocktml :2"8lI~j ~ [J[I '122.9;901l ;.1.4...'!11 10{] I Jl:ill!!m_
D:r-yII 'fi,pl..:o:l1I Il!li'tlr'A: iII-I tjl.)'l ~I 1~ I 1','1 I 1.4 T,,.. - "I -

ISILAM, KONfE~ANS!~ l"E$KjiLAl1~ OLK,ELEIRiNmNI TOPlA'MI'C:I$ a,OR~: ST10KUJ (IWU-'yca n US IJ~ la'a'1I,~

'19~1 'l~il "'9911 1
ICs<r.ayfr ~a51i'i.OI :29194 .. 0 Z8ilJ.f1..1l
~1'I:g13d'C~ IOill"2,i[]1 1,Z~'_D 1805~JO
~Jl1n "18B.r[)1 '1~.tII ~300'.1l
la.urki.na IFr.so 71{J[l1 BlA.1l S5B'.11
'1'ttli_1l1 e run. iC:19.~)'OI ~9H{1'.!l 16l27BAl
IC~ 31GA 5tM .. 'j. I51)B,,:a
KjiJ m CiI' ad<ll.11'1 174.~ l BiiII.'] 1751.'2
Clbull 18(1. ~ ~1111.4 100,1
MI!51r :51o:t.S'"QI 401~'.O .iIlM71.0 I
IGabt:Hi'II ~,1_1:I1·.II ~~,l.D :3 i8~\~:.II::i1
l(!amtlil:o 3~O.:S1 :ilS,::i1.2 300."1'
rGine ~116,7'.o Z47.8Jil :26,2fkOr
r(3~no·81~a1J 'HillJ,l' 1~~.'!3- GSl .. '3,
En_d':Ci~ 5:3612.0 Ifrg:J\2'Jfjl 'l~&2l9Xl
hB1ll ~18.{l I '002:1.11) 11"1 :5 ~ 'II Xi
iJrmlOfTl 1395.,0 ,832..9_0 lB~ill~1,..(J
'LD~M 111BI.:7' ;900.1 U~S8.:3
M~~}l3 1782..9.D Ul,l13.Q 214t1S.0
M 8idl., li!id'i:iIarl IBU ;i.3; 80 , odI
,MmI i2ll'fii (I 2'4~.o :2S3j_.Q
, 1"~::lI!
MOfIllJinw 2Q.l4.D ~22j}11J; 2291.0
F,ss, 2~7'31!lO 2l~2t1.~ :2t2~QJI1
'NlfQF ~SEl7,,{l 1illV.JOI 1 'S58. 0
'N![:e1}l8 __j 3~9n.D l:~ 'fi ~1.(Jl 34i!l~t.o_
Umman 296,7.0 ~'.Ol 25'97.0
i?a"klslM iIlB299~[! ~~SiJ]l ,22a6aO
:Se~11 :S~5.0 :a_~1.tll :1l5;22J]
, '~M3.0 , 117.Cl
Sierrs, bSi1;Ir1l3I 1219'.0
,Somali 21:591.0 ;2366.0 L43,S.O
,S-tUffli'il 13144,0 I l~MO.O ~l9007JJI
- -
Sl.llI'fva' '1 GiB'1,0 1 fii44mi.ll 'lIB 81 fi:~[ll
u).Jnu~ 69\t1il).O '17'3.0 eaSS.IOI
roJtJyo' ,i!J,1li'7'.O ,~,gn·o.o I .6025'2.[11
Ur=1;,ru:l:ll . I 2231.0 :2~1'.1U ~BXI'Jll
Y~m~I1, SS90,Q 6~2~O '84171 J[I
II<T T;Q~1am1 36·:5192',3 ;:)SISGi"O.2 4~2(!a9J~
~[]mr G~nlren tllkolm 109.!1ge.O 1 'I]7M'7Jl 1~~~3[j1
[I [)[jrnlB Toolaml , 2Q!)lt52,~ '1:34 5'13. 1.Q l.U 1;!1;5'!iU[l1
It Toplm-n lB(l!frtlar L~oIs IKT P-Et~l ~%) ~a"l :29!.4 29.1 K8l{1:I • Ti<l1! lJf.IofL_ ~ WlIlrld C.tr1' l',iJbIag 1'9.':i~-W'r (:lID: E.~r; -g' Alili'lJrti 93.

t.r:-me m ,T~ IHry S'I[iIru!!1.a~ II.lImu kamu It i'rlill iJ~li· - I br.!;1ai,

Iw. - IIi'II I:3nmll1 .?~ Ii ba:~r d J b n

T10PLAMI DI9 B'OR~: STO,K -'NUN G,SMIH~'VA OliR'A1NI rtijzd,E;' Ol.~J~iI'k)

'9c8.91 '199:(11 '1£"'3)1 \
Ceza~lf Sl.3' S1'.6i I '10,.4·
B.g~~; 52.Al I :5~~gl Mi.iD
ailn! 7G;.i!' ISS.S, &'91)11
ItJl'kirUli F';ni} :5=.3- .. 2 3.2..~ 34.~ I
" -
1!~1UfI 47'.7 5tL3 ~,"-5
~ ~9.'11 tJ3.2 4:;i'~!l
~~or~'d3lIeil 83.~ 1'o'!!..4 1:!'Q
~]:Il,Jti ~2_~ ~7_2 I 42.'1
MiBlf 165· 126 .. 1 'I~02
~ 99":7' 8Cl.3, Ba.1
GaJrnbi~ 12at1 1 ~IO.s '110J~
_ 9li1.&
G&w 9:9.60 ;s,g
Gt~1~ .2~.2. .~9 .i23",9
~zya, 5,91.7 1Ei6..1 160.4
Iran 5-2 7.~ HJ.I
OmOn '181.5 23]'.6 Vfi-J
Male~ 5~-5 ~4_6 47.6
~~daiiP] 82.4 ae.9 61,.1
MDli 104~.g1 9!.1 I 104.9
11,,11. " I 2'16.~ ;a2o!l,,6 2114,,'1
_..,.... ....... ,O!'''''
~ 'uxu ~,.6 00.[1
~ 7S'..~ 73.~' 7;2.:.9
rIij~~, 111.9 '~ 01'.4, 10a.~
UITunaJ'1 4().4 2:6~'El 2_S
P.iOOslliln ~d_:4 se.s 50.1
5oM~ 7;],8 16'i.4 6~.'1
. SiefRI l, cDl'Ie 1 '15 .. (1 1:9B_l 157.:5
SilmEiti ,2'12.8 2S3.,iI,
SIIdin 13304 175,.'7 221,7'
SmJite 1S9.~' 111.1
Tunli5i I '11.13 1l4.0 I m..2'
TMtiie S:t:!il ~Bl.2 I 4~U I
UnJllwf!1 76.1 9B.oil ~(1~,2
YQ~ 89_8 'lOU) 88.1,
1I<iIJIIrnIer!, 60.'1 :58.9 Sl.7
GtI ~El~_~wr, •• 1.:3 ~~).S ,lit, .fI r'li~ ~ II ,
:Mllln.W
I
~:SLAM iii', ~ ... ~dSIK SIRAL\M_AS ~ R,ATiiN'C3ji
:KONf.EIR,AN,S I, TE~$KI,LATm Ul,KE _ ~~:l .:', ,,' f:' J' "-, f -', ,,' VE:
,
ULUSlA~APlASI Stfil~LAMA UILKlE R,A TIN 'Gi,
-
'~~92 't991 ','99!J1 19[1~, 19911 1II~89~1
:2fi ~7' o!j;~, Suu~ Ari!bl~lan '78.S'!1 ~.91 '50.D
:V' ,tG2' 60 LLA.E:'. '76.~-Eii 512~7 ,58\.[)
:3,(1 I 4~ ,"i:~; I Ba'h£".e!J'11i '7~.Q~1 5.:2_Bl &0.,0
'~t 26 :ll!t, Maffl'l'fj}. 7~:,!S 1 7ti ... D I!iJjl
ss I 7R 'trn5 KiiI!,Iiil)l~' -',2,4G ~ 3;&~ :2'1,9-
Sit; I JJ zs IBruna,:v 71;/S@ 55.5 '72.1
'J! t1-0 s;<i; TU_f{i\l'1;!! !!i~,,~O 53._1 .54"
~EI! 50 71 1K&11tf' 1i3.~.",:(1 47,5) I iili4J!!
40 ~2 $5 E 'f]!j g_f;J i2.::r/'i'I, >8;]_53, l17.g ~,1
42 iiI8 4i] Urnrn8:fl I5CLSS ~9.8 ,5!l10:
:50 ~ GO Tl!.lflU8 ~.52 :3~.'; .OO,fj
'5fi 100 is FO!il oi!I~i);,~!!I1 ,!1(l_i] ,42J~
M ss 51 P,IJ.1U~Ja~ srul'_6l 4,UIi .!H,C
'00 S~ M I COil!n~ir 37,76 ,31UII ,;!!j",1j)
!if' n :1;19 ~al)~n 3i',:n ,~Q 3.5.t1l
75 103 11:~ Su:ri\liB J'L14 ~ Z~,2 ~
81 e~ ss K~in~rul'!l 32 • .'1:1 31-'1,8, I $j"J]
8~ 92 ,~, :5enemiJ 3,1-;93 33,,1 3J~
16 I~ ~O M!~r ;9,tJ)$ ~~,S I 39.~
®@ 92 'gigl Gambia. ;scu(tS 29.;5 28.'9 ...
1el9 19.fl, 61 I adf1g1ildi)f 'SO".:l'9' 2$-; 39'.3"
gj OMilJn ,
1Q'{l ,;,~ ,:ii9.91~, ~~] ~H .. IJ
19~ l !$.5 HlJ I Nijll!t 29.32 :21.7 ~8Jl: I'
:De I B-l3, I 'ga, I Mje f:;i!l, '2S.0B a1.0 ::;l!],,1J
,g,(1' H2' 10E: libya 2i.~f 2!2_8 :2i31;7
8fE I sa 93 [~n 2'7',,~8 I 41}_§ ~:U
,- 03 I SIR 118 I CjbtJl.l 25,64 ~81Jj ~~$,2
111 ~~ sJ MI!iIl 24,.'71 2~Jn 30,8
127 UrJ! 1"-5, U-g !liild'a. :2z;,'3'~ 2:3.j"1 '1'!11 . .4
I '~3~ "1'3 1GB ~ ! 21,;'02, 22.7' tv.2
'~40 '105 '~2; M;:,rH1!in.-yra HUlti ~A,.~ 22,1
'U,1 '1:26 '12,>:, Li:lbf1an '18.74, 1~.~, :i9.~
tss 1100 99 Sl~Jra iLeol'li!;il 13. t'1' :2.1.2 I MB
',63 U4 "3" S:ud:;J.!'l t 1.6;1;Ii Ui,B '1'1!!J5l
'i,'iS! " :l!I I l:29 Ira!!; le"Or '1.9 '~8J
ABliDl,il~ ~mdl O~ilSi
.K8j!ll~~ ~~OMnNI['{. iE~ 1'139'1 ite 1'!B2_ OIL:; E'CEli'H:i1ll1c ~Ep!:IrL 'I W
-14 - ~:St.A'M KAlKJNlMA, BA,NKAS~ OIKBl)

i:fr(.8 'Tialr,ati nd;r~ S;~~ ~aJlim A~null SllTIiin It:'OZl5fi;] I(Hla_dwill!11994 i'ililbarl~I'd

~Istll ~ ~rir.I1!114i'i ~ iDl'I~I1M~, ~iIlIIPim-
~ ~I:U ~ bl~iY! IQi~i:!:f~ ~AOO,~
IflRIlJE 'FiNAl\il5U~1 .t' T£Ji(KIK ''I(,AI!IDlMI
'UI;i2 :J(l, IItRe;I:n~ ~r~J'.~,~ ~1in7~iL
Ui Ill, KPiEtC 1..lE1'R jl..IlMC mOO~I~ '~'~.aos 1!iJ~!l2
1(12 2A M'Bir Smi.MLYE:"I'!E: ~TiFVJ(~' ~ i2:C[L~r ~~0l6
~' HII K!~Ml!'i. fi.:E4'INGl ~1!!.71~, ~;~'4'6
!fl >4, KAA Q.9ITAJ;~LlGJi ~J6;OO 3B.5tii3
ta, ~I ,~rll.r ~TIS ~~'_fii5 jill t.s 1J:2,
'IB.li. a;DI 'liEi::NiIK 'YARCiIM ~O:"t'E ~ Ei.£R..E~ 67.'5 il 31 !1it;j'~1!
T'Ei'l:NJk: vMmIM -
,~ ~ ~1il¥E CLM~'iM4 W5L.EF.lIC:~·" !!K.!il1l@ , .lSIL
m 21 S(i,~LI S~MA'I'IE"Ii'E i$ TIIuiIK Idr.tiH 21.:5L1,~ . 33_~~
J" 3 KlRIAL-AMA l.lMrTl V~!lQ ~!)J!Ii!O
t ,4 i.i!iKS'iltJ MTIS, Llr1.m ;J2.:.25Ci1 iI<3.G,I'~
i!:1 ]'1 SP!I3n: SER~va<IRAL/JiMN '1'111!.GCiS 13B.AB5:
li'. :MTI~' IIJMhi
m ,M, .. iI' l(:IFl.A.tJI n~ ::lW6.:3511! :32!l2.'il:!ii:i'
AL T'., IPR'Eli.,)~
~. ., ~Jr stiruMYE 'bJ~lrlli:'\bU.i.Ar'H!.A~~ . 21'.S1l:C :l~w l'QI!I,
1! is ~iif!Ai),r-ML.1Mlfi U!j)ULl..ANiUtl.~ 11,683 ~ 5lIl!tl'
~ 10 ll,,~SITIJ. SArl~ Il.wlrl ~ .. J;AJ.A~!~~ :Ziil.J1i!:i ~'rr1~
a~ AU ... TCPI!.A:M 'i:lt.1Mi9 ~1.t(J;Di
ID!$ lrCARIe:riN;,jilo~/J;l\!iSiIJ;NI
no 1N l'rJ.IALAT f trw~St-~,M.j1 I!fI fi 9'-OO2! iOOV9~n
m ~ UZuN '1li:oE rlo,!!;!itEl" FJN'AflI'SrII_1 :iil1J!;i.~' 2:!.11'=
,~ Afi. T 1,OPL.AN ~2~ ,. OI~!5.!S'i' '1 ~'m
14!ti l'QIP,!!.AM UJ ,iI!; ~~ !itiB;~,)j,ii' ~ 11~~
~L. Yii;RIlIM ij~eML.EF!l~ 'm' liI'I'1E !li!L;K5Il._IEIU!
M !!illil L!Y.AMI SEemLEJA . Ba;~, '~n.BB4
iii :1, MlJSLldMlM'4l AZlINLlKLARI .111.195 !.311
Sl ,23 ii'~I,~mE.Fii 13Z_4'i1l1 iI:5i,.'70B7
~ a Oli5:L. ¥.A(FIl[;l M aOFi¥lAA1 t21" .. ~"1 ~.4ZJ
t47 ~Lr .. f~PLAr.';1 '('lIi) ~.;J\.'$ 300ii4!~ii
IiJiYlE @~&ljfI;'llU:d1 cu..K~1.!eJA!i::
-
156 ,~el ~USiL.UMI\N AZINL.J LAiR '107.99::i 1;zlii.'l'H !!i
I " TAm! .AFEllHt 0.151) 10,'170
e a illzEl¥MCHM ; J~,OJj 1,Ef67"
16it I!. L.:! -TO PoL.A ~4~ '1M,;Sl4111, 1'Z1 .. Ili!~~1
11'1. lfDTAI!., ~i3''''Ci!l~ :~.fi,'3!liIlo1 1I!:n,~iI!!:ii
tP1~l.LIFR
1'~ ~ LPROJI:: FIN'~SiM'AN!;. ~Nf~ Y.M=l!O~ :Ei41. 86, I;jl;iGr1~:
LI'5ii' ~ I:ltS TbfliEr IN lFli'Ui.NSMANI !3tlffi."i,~ 1 0 s:7 .£! CI1lI
1J'; .4Lf. "r[JPL4M [5) ~ :3~:lj~:l18' ~: if~ ,iii .II gil,
~~, (3°EJlIEL., T:C~;LA~ ~1);j;-t7,ttt3~4~)fts} '~'~ inB.:57,_ "'4I;!!lU'l8l ~~!jP.1 $-;t1Qil~El ~I!!iI1 dWill

ilta 'QI~~n O't!-A.~yc,ill MtiEiJil;rMII CUlJIrrmlV!fl.l.:irl!l UuhaC-l .... 'oEIfdom

.... ~-"i !!i. r I~! I . ~ I Q F!lIIf.u II ~ ~! rnlilt I ~!IIJ5ilPJ.il;ffiilhiLi:NIJI.

EK·'/·L' . E' "~'- .! '.

, --'" . '";

,EK1

iSLAM' OU.N'YA,S,INI'OA I KTIIS,AD il li$,:Bii,RLi,Gii i,LE iL.!GiLii BA:~!LI'CA, KtU RUI MLAR,

KUIiIUUJ$
YlU KURUMI
'959 BATI A.F~iKA EKONOMiK 'TOP LJlJLILU3U (W.A;EC~., IBurklm Fras~1 I
1m ,AFRlKA 18 [R!.Jo. I iESK~LATII(OAU)! ,Etopya
19.53 AFF1'lKA;, KALKAN!ViA BANKASI lABDl,
7
19St1 ORT A mfl'Ul. GOMR~r< VI! EKONOMIK e'LR tG~ro 'CIEU) , am Aflika Cumhuriyeti
HJ72 AF RlIKA KALKINMA ,FONUI (AD Fl.
'l91'''3 MANU NtEcHRI BiREJG~ ~MRU}. 5 eifa lBcrn~
HB'3 BATI AFRIKA KAILi( INMA. a.M~KASI (WALD:S)
'91'4 I AFRiKA ~,KONO : 1'K K~LKINMAS I [«TN ARAP II!ANKASI, Su : a I'll
1 !!tIS QRlr~ .AF;R~KA DEVL.ETL~I KALK~NMA IB.A.NKASI ~CAS!DB,I. [1(~IiiIQ~
[ AFRi K'A. KARAYI,BLe'Fl VE PASIFl K DEVLETLER' GRLJ BiU t,ACIP)
19'{5
"9'18 ~. EAT'IAkE Q LKEUE Pi I EKONOMiK iOPWl.UGU (IEOGLC). RlJjI!iflda I
1917 1,!i.F'~jKA GARANT! IJE EKONOMJK ['B~,Rl.J1GI FONU (A C3ECJ, li3emlrn
PlS'IJ AF~IKA ENTEG,R~ F.(]'RSAL I!C:A"LKINM/\ MERKE2j, "fanZi3i'i1)'c
'981 DO~U 'V E m]NEV AFJ:I,~KA 1J,E:VlEfLE R~ rt ~C~lHlJ Th::A,f:"IE1'
EtOLGESi (PTAe.SA$). Gamb.ia
188 OFl,TA AFFtiKA DEVl..EiILERI EKJONOMfK TOP'UJll!JG.U ~ECCASl. GBhQFiI
leal 6ATI AFli1.iKA D=:VLETLER i eKOOOM h< lOPLULUO U (E.cOW,ASj, .JJerya,
eal AFRfKA E~ONOMiK iOPlUlUG U (ASC1. iE:topya -39-

'~'. III

NI',~1

. L ASVA KllASINDA

K~RUUJ~I
''!{,IU KURU-'
19'A,7 ,ASVA VE PASlAK r:1K:ONOMfK VE, SOS"t',;i\l KOMI'-SiYON,Uf
ISH AtJESMi S M! LElFLER {~SCA.P)! Taylandl
U364 ~SA[)lle~lFtLJol~ nE~KI LA I tlE.cOh '~r~
- - ASV.,I,J" KAlKl N ~ABA, KASI 'ABO). FiF.pili I!If
'1965
I '196:7 I~UNEV~D:aGU AS'V A ULKELERl CEMiVElI (~$8\N)" lie!~lMIcI
1 gi7ili BAl1 ASVA EKONOM!K; VE SOSYAL. KOMisvo' UJ
IBiRL_lE;$M1G r-.IWI::""f,LER (.E,SCWAj;, IUrdtlln
1$l113 ASYA BE~J~.RI, KALJ<INMA CRrAKU~1 (APNO), Hl}l9g Kol'fjJ
tS'1~ AS LA KLI'Ri:Nrrl B~RL~G II[ACU}. lroan
I 187'9 AS VA , E PAsiFiK JCiN ENTTEGRE KlfL5Alli<AU<INMA MIEIR~EZ~
,(C~IDA.~), eengalee~
11912' ASYA V,E PASi h( aiDA, GUVENUGI SOLGESEJL tmlMtlSVONU
(RCFBAD~~ Tayland I
19~5 I GONEV. !\S,V.A BOLGESEL j~BfiRLlG11 CEM~YElll (,SMRCl, N-&pa~
1986 ASY A I(,REO I e~:mJGi FONU (AfCLJi1}, fay1and
19a9 ASYA fINANS, VE YATERI M ~i A ~E'fl (AF1e.~" FJlipirnSif
~9Sg ASYA·PAS;[FIK tKrfSAO[ ~~B,IRUGI KCr SEYI. Siltgapu
I 'i,,~ ,,'1.,11 in 1TII!l'1Il Em "D JIi, rNl'iiTn ' L.J ~U IU~ - - ~JI:~!!IIU.

Kt.I~UltJI$
YIU KURU'"'
l~~O Iii RAP ~1E.vLEfL.ERi Ual tlAS~1I M!Si r
SlSD AlRAJ? EKONOM II( VE. SOSVAl KCNSEYI (A 'SC), MISI!
19S; , ARAlP nA,TAJK PAZJIi.RI' tACM)" IO"c!Jn,
l'9i11_ ARAP EKONOMIK EI,fiRJJ~1 KONS Eyl (CAEU)
1~~, ARAB BIFUJGI EGiTlrd, KULnJR VE B~lIM TE16KlLAll(AIJESCOJ. flYlUJiS
HISBi I 'PETROlIHFlAC EDEN AAAP OLKEUERi 1'lseK1LATtI (OAPEC}~ MISIj-
1~1i11 ARAP' 1,f{T'i SAol \fE, SlaBY At KALItCINMA fUN IJI 'MESO'" 'BelireyH
1912 A~AP lARlMS;i\L J{AlKI N MA 'TE:$KI ~T,I (AOACN, SUdan
191. AMP AFRIKA iKliSADi MALKIN MA BA.NKA5~ IABI5DA~~ Sudan
1'87 .. AmP NO FUS GELj~MES I VIE IMM EN FORl!AASYON ETiD DLEAi MEAJ.(EZ~
(PleIS,; SUJi),s
I '!;It', , AFR1J~'A 'IE ARJ\P ULKELiE.FlI N,!: l:I5KNiK 'fAROI'M lelN ARAP FON IJ
V\FTAAAC)i MIS If
1976, ARAf PARA FONU (AMA
1916 ARAF PETRO L Y ~,TIRiM, ~lRKEll ~~pICl ~ SI.lIudi Arab~tafll
-
~1JI1ij' ARlAP TiJ(R I MSAl V,A TIAIM \IE K.M..KIN MAi ICAR€:s1 (AAAmD,~'i ,Sudanl
la';17 ARAP-L~ijN AlMERllr(A BANK'ASI (Al...AB', Peuu
1sa.o ARAP eANKIN'G CO~PORATIO,N (A_JB'C). Sallral~
lISA:! I'AFM,P i(:OR~EZ O,OALAR~ FEJ)E!!RASYONWi (FA.,3lC,)~ Sa:IJtiH Ajabia
i9irJ ARAP. TtcAFiI Err RNAN_SMAN~ PROS RAMI fA1FPJ'! BlrJe:w1k Ampi Iltlni!ilOOelil
1'98t B n=+lLE,SMi~, ~. - fU"E E R fE,KiLA 'ifUl.FlII~FiI ~'ptAiJ~ KaRFEZ PROOAAMI
(AG F'·UC'a}I, $uucU Anibkitanl
1'981 MAP (jL.f(EL~Rr l[,cARET, SMA",I VE lARIM ODA'LARI Gi~NEl
aiRUGll1 ~GUCCIAAC). IJ.JbifUlln
l:'98'1 l<6F1'FEZ i$l8,iRwGJ IK:ONSEVi (COCh Suudi AralDrlSlan
19 I KQ!!iIFEZ VATI~iM $!tRKe1"i {Ole}. Ku'll~~~
IBM ,AMP SINAII KAJ..lI<INM~ VE MAlD:ENeIUK'lEeKru\T~ (AIIJMO~oj ~rak
1 !!I!G ,ARAP ~~Ej;jRlJG i K10'NS Evl (~CC~, D.rIlQ,n
" 8!i AMP MAGRi~ BI~ LI~i (AMU), Fa! KUIiWLU$ .
VIU K,IJRIllM
, '9.9.9' i'SLAM KQNFEFtANS I Tf§K]LA n (Om:)
1975, ~SLA 'I' 011."( ANI ~MA FO ; U, SUtJdi A [.b[stearn
1975 ISLAM MLK~NMA, SA KASI ,I DIll'i ,S -u.dl Arahistal'1!
1 ~Ji1?' l.n.USLARARAS~ i5.LA!M BANKALARI B~lf1lI0~. r~bsu
19n ISLAM iK:rlSADI. KOLT!OREL VI: S:QS:YAll~LER KOMlsVONU
t~C1ESCA~. Suudi ArabT~nul
'1'97:6 ISLAM IDiLKE.LJ;lRi, ~:STA'TISTIJ<I, IKTlSAOJ ['VE SOS~ AL ARA$T1RMA
VE EGijliM M ~RI:<E.Z! [S,ESR C IGI), TQrk.1ye.
191,8 ~Si.AM rrCA:R rr, SAN AV I: VI: E.~i~A BOR~AlARI a DASI: ~1CCIEJ, 'I?~~jsian
1978 Is LA,-,if, TARI FIll, SANA 1" VE I(Ul TUIRl ,A:R,ASTI AMlA MEflKEZI
(FAlCrCA}. T[lr.ki1@
19Y9 ~SlA:M 'TE~iK V ~ MESLEKIIEGi~TiM 'VI:: AR~RM)\ MElAKEZI
1[]CTVin~n. eefl\gf)l'd~
1'880, ISUMI' EOITfM. IElll.J MSEl VE ' ClLroR~L fE$KILA" (IS ESCO)., [F'as
iDeo IJWSILA RARAS I rSLA~ OtNiVEAS~fES'1 ~~ltJP)i fI,a1ds!an
'~B'11 lSi bAM lpilK HI AKADEMisl t.lF,~,), SIJ\Jd] Arab~lafi
I lsa1 Is L.A.M 8 iUM, TEKNOlQJl VE I('AlKINMA VA~FI (lFIT AD,! Sl>JIJd1 Arabi;,
~
'~911 ISLAM ARASTIRMA VI: EGiT~M ENS~~fUSU (IRTI)i SuOO1 Arab1s'~arn
't!:U32, ULU'SLAAARAS'I [SLA.M ONh/ERst'IiESl. Mare.lya
i9~ [ ilSLAM TicAHETi GEDJ~TiIRME ME.RKgi (ICm). Fas
1983 ElNFORMASVIDN VE I(UL10,R r';:LERi DAIMI,I(OMirn~:sl ~OOMrAC}.
Suudl Ar.abistal'il
9S3 ilCAfll VE ImSADi ie,a~F1t.iGI :DA[M~ II<OMiTESJ (OO:M'c'ECj
1iBa.3 aJUMsEl VE: lEJ<U-OLOJh< l~e~RL-Isl D~I' 'i KOMll',ESI [C:OM~l1E'OH). Pakistan
"9&;14 ~SlAM UNfiVEHSITESiiNiGERI (IUN')~ N(gEl!r-
1986 jSLA '. ON i VE'RSfTJ!:sllUGANDA (IUU', U{!aooa ~UAlfLJUl$
''Ii~U KUALIM
1'!:144 Ull;JSLAMRAS I PABA FON U 'iIMF)! AB.n ..
'945 . B.M, 1K1i1 SAOJ VE SOSY'AIl. KON SEY I (ECOSOC) A.~.D,
1!M5 B .. M. IlILUlSLARA MSI CALI~. QRGuro UW~~ lls'd;te
1945 m.M. Gd:OA VcE 1" AR~M TEliiKI LATUl.R ~,FAOh italya
19,tS 8.M. EGIT~M. BLUM "IE KUL:nUATE~K~LATD.AR1 (UN:E6CO.1
194~ ULUSY\RAAA:SIIMAA \IE KAU<INMA B,ANk:ASI (U31RD', OON'¥A
BANKASt A.B.D.
'1E146 B.M. SOS"I'AlKALKINMA KOM~SYO .. -U •. ' B.o.
1941' S.M. A5.YA \If: PAsi'FiK IKTI:SAOI \IE .OOSYA.lI<OM~·6¥'ONU ,(ESCAP),' ~wWl I
-
19SEi Utu SUI. RAMS I RNANS KUAUMUI t1 FC~, A..IB.lD.
195E1 u N~ AFIRI i KA ~<OM ISYON IJ (EeI'L). IE1'Opya
950 OQNVA ~IDA PAOGFlAM.I' (WFf~, 11~'8!1~~
9$ Ul!US LARA_RA5~ KALK~NMA }!JAN Si~ ~ IDA}
H1Ui4 U.N. 'TicARET YE. KALKINMA :KONFIER1ilNS I ~UNCJ AO) i ls'M'lQr.e' I
tgrf4 iB,M.I<A . rNfp.,tA P~OG.RAMI (IJ N D p~. A:B.D.
i9i4 . " .. KAlKI NMA P LA NiLAMASI KOMiTEsa A..8.1l.
19&5 a.M. ,EG.I- M VE AAASTIRrAA ENSf~n)sO (,UNITAR). A.B.D. I
19,66 B.M. SfNAI KAlKl MA TE ~KILA Tli (UNtIOA) i J'ljljlilJ1&llJlrya
1973 8.M. 8all ,A..sy·a \01"1011'11:1< w Scsyal Koml~of! I UiSC.WA). Om Iii!
1911.3 BIRIl..E~M I-i= MJLLIE.TLE:R ON ~VERS ITES;fr ~U - . . l, Japof'liya
1974 EtM. CUNY ~ GII1A KONS1E:Yi {Wf-C). JI;tJya
1914 U LHSLARARAS~ TARI MSAl KAU< I NMA mNlJ (I FAOr)
1918 COK '11' AR~FU y A r.~ RIM G.A RANlIi A.lANS I,(M IG..Aj, A.B.I)~
19~ JRLE:,Mi~ MILLETLEFll KAILKINMA lCIN ,B~LiM VE 1.lI5KNOLOJI
KOMISYO U lUNCSrlJ). A.B.D.
'~2 i l6 RLE§Mi$ MLlETiLEA "SORDUROLEaILiR KALKr: MA'" ~OMiSYOMU ,CSD,~ '':li

~~'J-

K,UFtULU,
"~U KURUM
UJ120 LJLIJj!SLA~RASI' -rlCAIRJE.li ODASt ~,iCC.);, firansa
19'5;' I'NGlll1'Z Mlu.E.lLE'RI 'OOPLUlUG IJ~ JflgjU~.ra'
D FlE11ROl iHR*.,C lEg ~N ~b~c!£R T:E{~K~LATI (,OPEC), A,w:;!iu:ijfaJ
1913:4· 'U I!.IJSLAFtARA,lS I, l,lCAIR[l/ McA~W (ITell Irs~lQ!i1e
I ,
1 ~;:r.o u LUSLARARASI KAlKINMA ARlA~T1RMlA:LAIR;~ M E:AIKut (ID,~C). ,Kue!da
1~i7.3 I SLAM VAKF', Il"iIgllh~i~
1~<7·~, LN:.'USLA~AASII KAiMLi' "il""E9~i\j{OLLERI ME,RK;EZI !~~Cfr~ i' Sr~va(l.y,a
lSi1,5 ! ULJJSUR.A;RAS~ BillA :F'OLJr'IKASII' A!ftA.JfI RMA ENSTlrOsO Uf"P.R~. ABD.
19f1S Ul.IlJSLAR:ARA$;1. ~ KAlKJNMA ,AlreRNA:TiFLEIRI" '''fftJ(;f,1 (IFD.A]I, 15'Vi~me
19J1G iSL"itIj;M I~SAD~ ARA"rl~~ eUROOUi BanQlade~
1m nsLAM iKili~AO~ A:RA~n RMJA ME ~KlE21 (OR~E). f,!(l:n~ Abdula~l:
,li)f,'!IlvereHeei, ,5uutrn Ar.tibisl8fl
t966 ~SLAM B ILiM AK}\IDEM~S'I (iIAS)! .(hcltJl'!
19'9'1 BA.GIMSI,Z CI.EVUEn.E~J m~lUUJGLIi teIS). Ry~lta
1~~Hm CRT,.!\. rJOGU VB: :ISlA.M: Ol!Kl~LER~: EN$rfrus'u. Mar:m~:~ Oni!{~;rsile,g;J. 'T!!!r~e ElK: 2

~s lAIM IDONVASn\~ID,A 'E:KOIN:'OM~iK: ~'eJ,i R,LiG'i Nl~ G'EIL.i~fiR:MEYE '¥'O'N1IElJK B A~~ llCA IKUR,Ul.IU$LAA

I. AFflIKA'DA EKO~OMI':I< ~~B~RLlG iN i G Sl~:tTt[AlM~, AMlACiNilA ¥eU'>lElJK: 'l<URIJ![JJ~lAA

II. ,A~;VA,'IDA E KONOM iK i@ Bi ~UG l'iN] G EU~:riIRM~ AMAC! ~A yO:f!\I'El.i K KURLllU~tA,A

iii I. ARAP ,OILKElI1:FI~ AiRASINO,A :~KON'DM~K 'rJ$'~,hiliIG~NJi (3EILn~TiRM!E:

ALMAeUIIJ'A vo,ril,U:lll( KU R'uU.J~LAA:

~IJ. lSLA.M OU<.ElE R [ A ~AS:l N D,A IE KO NOM ~K '1~'Bi At lei ~ i Gl~ li'~T]RM E li;MACll,r,.4A YONELIK UILUBU. RAM'SI 1:<11iRU W@LA~,~

v. UMIJMI ElKONOMIK, ~§'BiRUG:iNr G~U~r~FflME A~Cr.NA ¥,CNELlK: :6iR~ lESMj:e; MILlE.lLEJ~ 'TE5K I'ILJflFE.A~

v~. EKO~OM~K i$Bl~tLJ1GiNi GEbi~.lj'IRME AMl~CHNA YON,~l[fI( cMilEFi Bal~, ~E;S~t VIE U L USL/U1AAAS'1 TE.~ KILA1LAR

'1'915 '~"hmj~, Abkijan ku~uj~rJj Grub. '14,~O isr.am ~OftrBra!i'!lS'I' 1b~kj[~lv·IfL~, d~~'n ~U O.y;e, :~~ keden ~IUl~ma:kla, 'ohj~", piJ19iede eif;)o no-mIX, iSOSy,aj '!I>e ~DII:Qreli m~~nerin ,~p!!!li~lj~il m ~si 111 a~a~]amSikladr.r;

1963 y! I! nd\a Abidl~n',da kl.Jrul~ 'B~nkaJ. Jidtl'ka.'dtElki ekonomik W SiO'syaJ ~:rci~~eri 'bu;lIl1' se el.n'Lekite~jrr~ 50'$1 Afrika, 2:5'11 MnKa·-dl~~ lPpLam 75 Oye Ol~s~ tmJunmaJ_k18, ~r!Jp" m ~'S~'~n:iI' {Uk9,sl A"f:rika; Kalkrn ma il3ankas~!n i fIj :raaJl.ysti BfU!ili1a :1§tI'f~k UP ~kte:d~f:, Etan'~,'n Ifil ,8a,g1~td1!lg u ~ni3.n5m..t!lFl 1 g92 :ydlooa. kYl!1!1c!H~~i f ol4n~k 20 mily,ar !Dolan ;~rfi1i~~lu";

'l~:I~ (.~:25) 2~44.4tH~:.cJ4, 1 7'11 :Fat~: (,225j 2Zr839l-~2,7'1 ~4,

191,:;;!~ ~nll:n:dan Abr~ ®J'Il"da ku~~I$!lJ fon\ll'il l\~mell amaJcl~ A'rliikiB. d'evle(ne.rfnde elklfl kc"' opralFatif glf-ogrnmfanwrl lI,IIy~u~~nITI:aLsUl~ Afl'ilka KalkJ rlntlIitlJ 8ankaslwr!e!J 'y~d] mcu o~m~kh~.

AdM:5:' 01 8 P '~,:3S,7 ~ 'ii\bldj BJrN I .a I. lI~~: (225) Z:O\44~4

Af~~ mrliji Te.~~niUJu"run (GtA,U,) lka~" 119' '1 '99'1' y~hnda ,Addis A'ooba'c'a (ETOPVl) ku,·, fllJlan l'o~luhJlR~; e'kcnomlk,; :sosy,aJ w' kDn_Q~,~ kalkuimarl'l fIi!l d'e$!ek.leFl!m~~~ ~8QiJ'i!~, yill,.. nl!l]k!i~~ Ore-Jeri, OAF 'I:liye1eFi1 U~I ~)I\riUd!lf.,

let ~~611'1] 511700 m:c: ~~!ii'i 1 } ,5 2S~i"

1977 yl [I nda ('h~:tO'r:U:;lu"d~ ~Bl!iI1Ijn,~ RUIru]m~lur~ ,S~kil Dy~ ImkeS~W!d:eo ~~rU<iljfit:fiil, F~_iJ: N I;~' j~ va Sene9aWi~ i~!~mn K~nhH.a!'1l$1 TQ·~kilii11InaJ dah~1 oldu~~ FQn, Ah[ka"'dakli l~iI,lklnma; prrC'j~lerin.in lirran5man I WI:eI, ka~!k'il s~g,l~m:9! ~m~cl ria ~6"SnkJ.iU'm

19'74 ~ntl'l"I!(ja. H~lllM·W, {SUOAN!J :kuln.llh·llUt~lur,. OY1ejed 11' Aiia~1 ~'e\I"!e'U dl\an Ben'ka~, Ara,p serma.ve:sTIn]ll A;r~lka, Ulke larci FIe yalm rm nil t~~;vdk !9P~k ,ama~m La~im~ta,dll·. '!aJi'I,rt.ari;l_n ~)'! HI ~mla¥e;5i t 99\2 ~~~I HJba;p!yl~,'~ M~YAR, ~8 1M ILY'ON Il)o'laithr.

M~: 1='.0. '~x 264{;J.." Hanurrl (SUDAN,) T~l~ 24!31., ~ 1';13~54e

',",

'1 884 ~ II Uilda, BMlg!.lr'd-, [~ma A' rika CumhlJJlifrye~]) k! rul'm c i~1J • Oy-elen 6 ,Ahlka, [UJ~kss;l ollJp' (bun~~"i'lti Karm~r tf.'l \i'"e Cad islam K'orHreran~1 Tec~~ila~I'ru! dahtil'~!, gOmriJlk bir~1 YO[Li1 He C;rta, ,AFrika"rulrQ tll!lrIOtile.fme:5lini "~e!ivik alinac~ l\Eif~lma.~ladn· ..

Adras: 'p.(). Box 96'Q!, B~1il9J!Ji

OR1A AF,Ril KA 'I)'IEV LETl.ER:i KALIKI NMA B AJNKA~SJ~

1 '9175 'f1hnda B1,azavrl le"d'aJ ~Il(O ,GO) kuru 10000u~ olup" Oyelen ,~-nl "ZMlMd'a, 'CACIEU'ra dahi~ de v !e1ml e ,l'dJr, Ka;Yltlil So8rm~y.>ssi 1992' YIII Uba.r~yle.. 57250.. Ii11DY~!il1 CFA Fr o.l'iiln SEmI' ~~. b6Ige-d'eki yalnrl m'lam deS'1Jek ,ElImaCi ~1~maklm:J I r:

Ftoc 11;]0266

, -

, 9.80 yrl!nd8 Aru.sha"da {TANZAN'¥A,~ 'It; rulnlUJiittn~ ~7' [lye Qlkesmd'en eU'rldrU~llfaEio. Mig. Nij~~a, S~!1e!dlal, S~e!rtfiI Le;one, Sudan ve Uga!'l1.d~ l~~arn, ,f<.ollil~emns~ inil~r.m~ WOI! dahll iiJIld~ ku I1LdulF bdtgenin kirsal sorurntenml!i! ;,~z.(ifJiOne !JI8 LirelimrFl joyU .§'[ir~I" .m.Elsjn~ ysrdUl"!!J olmaYi :3.JT!:B~f!¥1'it@k aC'nr.

'Tel: (,2:55;51]1 2576. :F:ax: t255'1) 85:32

CRlp.. AlfRlIKA DEVLlE.iLJE:lFiI ,EK'ONOMiK TO'.PiLU LU'GU (lEOCAS"

um ~1:h[liIda llb~e1ime!'·L'1e· (GAJSON) ,kurufan Toplu[uk Cr~EI, AlfiK~ Qlkelerl ,ara$lt'td'a, ~'i" bJ~lrgi 1,iI~ ka[~nnrn~)l~ 'ID~\,iltk aft':a~1 ~~~'Imaktadmr,. 16: IYyti Olk~re s;ahi,p 'topJuh,Lk ~;i'rlde BurJUiila p,=-a~! G'ctmb,h!1. G HI!lI'" erne, 8~$~. M~t1! MorilBrtY8'i' Nilfu. Mijerya. Senegall~ Slims ... eon [Islam ~<liilrler InS f, Te~kl tIIb I~ye~nd r

1 .. 8 ylhnd8i Giseny'de (RWA 'lOlA) kui', Ian In,p-Yul,ll91UPI 'tamer .Emr:l;ac, bofgeceW iktisi1lid' fE!:al~yejlerin ,kol)ldlneSlfli \l'e uyumunu silgtamakJI . IBmurJdl. iRW!!3lfi!da: v,e ,Zamr,e' TOphIlu~ g;UIl uf\e OIJ!:eteridir.

A.'dr&c$: P.O. Sox, ,581 Giseny (RVVANCI'AJ

Tel: (;iIl22_3'6) 40,275

Sat,! Alrit'l Qrkielednilil !k~lsBdl kalklnmaJarma; yardlJM. am,' clyla '1'981 yllu'QdaJ Ubrevl~ .. I ttde" (OABaN~' lkurul'ml.!~tuf. i'o,p11,1lUglwn 111'J1 O!ia~ mkag!iid'~n Klam 811J~ VIB' C!lnd raY-11 ,28:maIlda i~lam Konferan~[1 Tetkl1a:n u)'e.le~ldi~:

U NU NEIHIIR~ mi"RdGli (MRU)

Ural mil'll [6GVtki lie Ilear tin g~nlitemmes ,iafillaJ[llylaJ '19.]3 ~lllnd~, SIBil - leo1'le"cre ki:J~ rulmbJi;flur. Gin~. Lfu@llaJ 'I,I,a Slerr~' leone' aye m~;lerrdjt..

Ad fi,eSl:. ~~O •. BoO~ 30051. Lu~aka (lAM ~'I:'tA) faJ: 26~ 1 "\'2297~5,

,Af~rk~ i)l_ker,~.r'~ anii:SI !'i!d~i)d bid ig~ ~~ljrJUrm~~ affi!]~~~yl,~ 1(9S~; 1fI~ i ~ die, A~dlSl, Abc~:'da (ROPY A) ~uDt!.rmL!J~tu r; 5'1l u¥,eli Te§kiJaibwn ~ 8 lIlyecsll51m'1J K'oi11JeraJl!3ii 18~la1"1f1I_~ 1~h:ll ij'ikleaer;~r,

lei~, ('25 ~ ) ~, 7700 F~: ~~:5'~ ,) 151 2~2

D O{UJ VE G.O KEY AfiAi KA IDIEV LETlE:Ri: TllElRCiHI.,.J' l[CARET BQJ.LG.E:S'j

Alnka.,'CBJ. ekoi"liOmi~ 'i~lJiirngi ve entegras)!oa I'lllEl1l ge:n~tTritme5i amacUflla ~ 981 ydlndti ~. '~~ko,;d~ (ZA.MB I VA) ku rulm !J~I:u!r. '19 ~ye cm~J~:sfrildleril Kom(:ll~o~ Jutujlu", S.On'! :ali Ii!'£!. LJgand~l Islam KtlrTf:~ r~aJllS] T:~.~ii~JJ na dahl~ otm,eterdh·.

l~' .Iien- "" I~~ ~I#..t ~Ib!' ;i"'jj11i..1i!"·', I'UlI ~1It:' 'f.f'!ll'PLJil'IIL'11 !~ III ~I"\ _ Mill Fll~~ ~IrPioU~i!tJi~ h'i~ ~If'ii. ~ - ~ - ~~!4iI'

!Ek~florn[k. ~~bTfiU~t \I~ eru'eglr5lsyon ~if'll bc1ga'.S~1 p.onlJ~al;ar IOJILil~I:wmak ama~j~aJ 1959 yil i'l nda auagaoougo[!J"da, (all RKI NA, FA;SO) kurur'j'm1J~tlJir_ 'fjjJiidnaJ F::aso~, MorU~::arn~iB l' 'N~. ger 'iJi9 SElJlB9lai drahl11 ufe tllk:e den 01 u~makl.adllf.

Ad:)'@'S! P.O. Box 16:43~ .c"ua'9:ado!.!lg~u (BU IRl('rNA FMO)

BAil A F1fi'jKA, [i<ALJIi(I NM,A BANIKAS~

Bali' A'lnkSJ'd9J Wlilbflitecsi yOk_sek, pr'O!jel ere fln9J1lsrncu"IJ sag'larnsJ<. a!IilnaCIV'a '1'9'73: Yillfl(ll'li ILnme\1Je rrO(1,Cl') kuru!!TI~,~'tiJIF~, :~ lu~n na Fa:;D lie: :lj~ii1;e9iitl gig] i'~~aJm KIJ~ r'e ran5l, lqkJr [all! 'OyajQJi dahl! " (1, 'uye rOtikadelfil 'o'lu~rn~]tlclllr. IBaID;.a~1fI1 n ~ 99\2' ~,I i ~ibi!lnylii!, ~;:5 ml~yar c FA F·riij' adenrfiiili~ ,] 2,2 iifltilfa~' C!FA, ,Fr 'k2ijllh ~rmarY'egi me\tr;:Uj;~~m.

- 5fil-

,t\df\es:. P.o. ~01'J 1172; lome, (ltOGO) fe·i: f22Bl 215iOf.:H2~'1 -424-4

,Fa):: (2281, 2'1 :5267

.~.-I. j'I,S' ' ;v i!i 01 AA- hifT"I~' ,A, D ii 'II,Q D '1"1 R I ,'II'G""" ~ I..mi I~ E L

II • A_ 'tJ,A,~ ,~!" '~ ~ Ii"!!;, ~ I ~IM, -II ~,El 'L'_ ,,_, n"l~ ~ --=-:: '

A- 'M- '-A-',C- ~'N': A '!!.:I'O;·· ~11i13ll·III('>.' K~:'U- ~'R"'U-L-' UI-'§','-LA- ,1,11':11

-',WI" 1'_"If'l\l~-=-I_, ""I', ," ,"

, ,

RUE

'~!ftltd:a l~g~Um progr,21nmlarLnJl!l h8gl~~ !f.e~!T! flIk V~' kmdl. ,b1rli~e~+r'1il~ ,g:en~Urrrli'lilfMSi aiTiact~, ~a:yGi:1,e~i " olwak 1 98i9' ,Yllllnda (3 ::iingJk:(:lk'~a (Ta)'II~!Hnd) kururrn!lJ~t!J·r. EliefiQ a1jdi!i!;~. 19runay, E'ntlotle~ya. M'alexf'~ \10 P;akf:s:tetn'lf~ ida, draJh~I'l;l~dugu '; ,5 ilJ,ya tillkff$i' ooh.rj\"J~tadjif,

Mreo.s: P~O., 8:0::< 2,~ i 1l lBan,gkokl, lAYLAND Tel. ~6G2) 3745321

F~~ (002:) 31'4 $:3:2 t

:AS¥A le!5EJt~ KAlK,It4lPil~A a,RTA ~U:G~

Ki~ll~'F·iTiI. ~~annlafl,nNiI tUm al~~'a~lfid'g m~'!Jn~9t u,s/Hen ebiJe~k, ~e'kl~[fle' Y~liilirlUp rg~J]i~ ~1~lm~;len!1l1 ~~gl~m~ amaci ria ~yOn;ellk o~arw< ~ 973 ltl!~lnda iHQJ'llg KOfiij!hl, kull'lbil~i'il O~rdf,~ 'QI ~ , B eng a:lde§ , I5ndoJi~ya, 'Mal!1!zya, '~e' 'Pa'kJ$~laal dahll ,~" u,~ec ~llke5! bllihJ!'1mfalltISGl:lir.

Adf'e~: Hh;mley Heuse, 121iF" 77'S-niB NolhoFl, 'Rcad, Kowloonl~ HCHNJG ~OrNJG

'J ge~ )' Ilmda Manil'a"da (Ftlipln'ler~ !kurult1n likk~1~ AS}'8 'ite' IF'as[rik lbtfulge!.Ietlin~ek.i ~ ~U~i@i'I' {i11<8iIf!m~ tJ'2~J iSg.klg,run D<rtaya 9lkmilltSI~ VQ 9 1:l11~nm!3'2j_ine 'Imkaf'll S2a~IIBmak ve d~h~~lam~ iimlB~nl ~~~I1fI~!adlr. ~lme,nJ1 OYiiil~ed a"),r'ill :LlJfI;:IJf!dial, ,Asy,!! Klalk~1i1 rna l8arnkat51 O~![1!JI'er;kU:r,

Adre'$:' ltJ~iQlc' Stalf" BUUdIJil!J

Manlla{Fi u ~J NlETi rel~ (M:~~ 817 3S>OS 'F~~ ~ ~,32l' ~,1' 6:S20S

191~ y,I'~llll:da ~'ra 'da t<!L!!"L.illmu:~tur. IBil'llk~ ellri LlIUlSI\a.rmas1 ,f§.~emt9rde a:hltYii hwaJar ilra~, sl'Fldaki 9Ck ~arafil odame r§~e-rnleri ~9in ru'e~a.rfy6nmemlar 5a~Jamiii.~! V9 ~araflar ,e.:ra~Ul~ d~ tlcareUn gen i~!~mesW'Ji ~ ~rus~~ l~b[rIJg;tnm g~I~'~ir;illini2lsrwni i:U']l~;~~!frralad I r. BTrtr~ 911 I'll Oy~tCNt, aralan nda 189.ngalde; I' irali'll' PakJ:st:an. A2:erb~ycan, l"ad&d~lan ve T(id~me.& rfls1an'ul da ' - tundugu 10 Olk<e n Mer1l:ez Barikalarn y8 dill p~,a;s.sJ cmrUe IiIrlt~ r,

Adre-s,: ,P.O. ,8 eo 11 i 35.5, Tahnlln (J IRA' ) '"&I! (982 ~ ) 232017S

F,tL'<. r9821,~ 237877

ASVA-PASi,FiK ~~8,IRUG' K,ONS(;vl (AP'EC)

~f1Ise:r" 5Ige~€lllc.are.l s;orunl~rl' '!Ie ,t1sa.d1 ~,blrUQi ~onUfBn~U1! oUiZ'eflr1 bf( fEU'2d.a IM~ U!}I~mi1SIr.lI ;l,e mln 't~Jkll erj-ecek hlr IQru m \!,a;z;ife~m !J ormek amaQ[~le. 19891 ydlnda ,sing;a,purr'cia k;liIrulrmJ\~IUf'. 115 Ulye Olke ,W'Mlnda Bengal~eiil Eh~lia,y- IEncol'llezya, V9i lMal'ezyii d~ bLtlunmraktad I r.,

,h;iYBl \1'9 IP~lik h~lges~r'lrjel e'3l0nomlfii, IGali~meYil '~e ~~bl ~Igtf'lli t~~v~ ~llli1e,k 'V!a k'ttDurJrrIjl j~[11 oze~ 'Ie kiIlm!J !ierma~sifilr g,e~~~ir~ec ~lfrH:IC rfa 1956"dal Ma!!ll a,'dal (RllpiI!lIBr)1 1w~1. 01L1 ~~ru * ~'gg,' Ylll rrth:;myla 5e' "a.ye-~' 24 mllYM [;lolan a~eJl Del1kat 5'0 1TI11¥ar Dolar'm (ft.erinde k~'edr agnl,'tl~. A~gall1~t~nl Ben~aLde, ,Incl@r!el:i~ Meldi'!lhu. Pakt5tan V1~ T":rk· ," ,m.rn II 6r2 1Uy~ alk:e~le ~Ilhi,p b~ ken 1]1; 36 u~e:s~ ,A:sy~, '~6 Ciye5li de aEe [) g'rubuna dahiidl~.

Adr,e:$; 6" AD 9 AvellufJ Mond.Brayong.

MatEo Marilla, Fi lip~ N ER:

lei:: ~S:-32) 711 3851

Fax: 1[632l' 14 '1'9fa~, 103 ~ ss 16

G UN E'~'ASYA MILl]~'Tlli.J~H CEMli,YIEti (A/SeAN~1

1 ~51 ~ 1,1~if':uj~ 1I3an.g~k·la I~T.AVLAN ID) :kuJ1l,l!lafl' Ce.miy,e!~;: 'Cti1aJ< g!ri,hT'I1e~ yek!iy~a b~lgede' ,eliL~li'Iomr_k, S'!O$:yal 'M'e kOm] r:8~ gf3rJ§me,~[ n 111'alll'o! rmak; bfi~gie~1 b!ii!.r~i ~' lstlkoFiliiifH ,~;!'~ll§l!h·., me(k~ Qko ~omiki sosyal, :klJj~-Orell~ lttilim~el ve ~d~ ,alanlardald Qrllak melf!j~al~t '~"o[illlll£IJr1n~ da aJ~u:r i~birUgr 've kaJr§ghklil yard~ml ~eiVik ,!!!tmek, eg[~Jm \Ie ara~11 UlmSi hifi~~f:llal1 kaniEJ'IY'" la oy~ ill Ik~I'erm biMb1'rhl!if'rn~ y~~d~m letrnele r,in~ ~:tJ;g laJmaJk ~mao~nd~(hr. IC:emi'yet;, Isfa_rn Konf~ran:9n 'Il'~ik.natillil ~ye Brulf1i!ja, ,EiAdOrll~~,!1!., MiJjpzy~ clahtl 6 Qy~y~1 5:ahfp ohu If). ,dr., :QL'3r' dt)'e~'8r fmprnle'~, STF.!g~pur v,e· TayiliJln._"j;

Ad're!S,; PJJ. 60(;(, :2lOt2. J ~ta_rta ~E ~ ~ONIEZY'A')1 Te'l! 1[51'2'1) '7~ ,221r2

FaJ:c: Vlii 121'~ 13982"34

Fp.o·nu n ~nd~Fti@irtd\e ve drger Birrle~mJ~ M ilreHer orge:r'I~~n V~ b;t!Jg,I~te, Ibullii~!l:Ilrul~ Ifln des~e8i ni-Q 1 919 ylhndla KJJJruiaTli Mj~rt!;ez: lb6rgedeki ki rsai kesiml n (Uootiinm! 9 ellr 'Vll harat :stan-daJrd~fm~ gell~tirrn~yl' lie ~ig;edtii!~i ~urnall Iktdkulm~ ~ro]~~edWile' yard'i mcb, l'UI,.. IUJlm~.!f11 ama$Jtl~klad~r~ '1 ~ rLiy!!Mj;j' IbU~UU'l~1i'i1 :m;~uteZrrri nye a Ik~J~ ri: Be'ng;ar.cl'~\j Hll1dTs. laifi. ~f:Irj'~Jle:.zyaj Laes P.Ii).lFt.! M~~e~ya:! Nejp~r! P,~kJJstan, AlfrPl~li@f:, ,srll:anb., Ta~~li'iid \"e' vr'etniElm~du:.

G.PJ,;j_ ~8~" D HAKA·1 O[JO~ ~ANGLAD E:S H T!~: ~8B~;2.) a64,S~,~,~'2i44,6:2;4

F'ai: (aOO"\2:r13~~1

iKt. SAC i ~~a,il~L~G~ T.E~,KWLAli~ ()ECO)

113'ElJlar.lg~~tak11 IiiKALI<INMA h;J~ ,eOLGESU:l i~18:h~UG'fi" (ReD)1 e.dl ii3l1~J1.Jfida. klJ.JllL.daJl'1I "~~kUat '1985 ylllnd~ re.IllFganitlel edli~eiFek. ~Up~SI ve l'onksWo"nlan dag~~lhllmj~~j·r. Ao~ tIImar;;r.afj,~ TQrkiys', ~rM \Ie Pakfs.~an ~raslndaJ bfr gUll'tuiik hir~rltnjn ~eiS~si ~~ru ~a".hmor, olmB w bu uJk.erer a.rasln; a s,1 nail tarun sal~ l~ekno!JoDk ve. all ty~J ruaun1annda t~birr r ~rn ge~,~.k~ imkanilafl :sag~Hl akitllr.. 1993 !lll i nda ECO Y'artmm ve 1<:1 _l nma BanMBl'liJlm ku ru~mas~;r:hf~, JUtraI w~~mJ§. IEeO Ka.r~ SlgQrla Mei'kezi'nt:rn ,am B~arl l~eNtTl@ l~dirmi'~lir. 1'992 ~~:lmdaJ. SovygUat lBirilDI:'nin dEilglll'l'll ~ ''I!'!31 'Olil.'a Aaya'd~ 'fiBflli del''''leUe~Jn otta~~ ,~ ',~ Inl~! nl~ '~i!lkrben AzemBryc~.n i A~anT9.tru1! K~kiSi!·aJr.1, :1(1 rt£J 1(Z.r'.9~a:n; nu:ik~lalflL~ Tod~rn& nistan ve. UZD.eltista(11e~Mala. 1~'lmI1' ve. Te.;ktil'a'~,1'1 ['il/s; ::li~.t SI O',SI y.~kse.lmrftiJ';

Adres: P .. D .. eo . 1 415.5-61 116 Ta'h1m~ (iRAN,~,

'feli: '9~21) 6S9'13' ·01, ... 8<1580 5

Fa~.: (98.21) IElSB04h6

fA,Q (f~f9.f;lvasinde. 1 '982 'y!hnd!a ku Flulan KCr.il1h~yon; .ASlllS \lie· P~siflll~E!IkJ "Ilide, gO,vEinlijil dll'rumunu !5l1lr~klIl gozde,1ij ge~rmEl:k va bolge YO ,a)-b5Igel'er Itlb.tm).lISi gUla t~liiiI·riIrn. kendlne~ve~erti[[gi Ig'~Ui~ imlek ama~laJlnl il~l~I'maki8dilf·. BSf.1galde'.2. IErtido.rua~ya. ~ran Ma~e,:tYa 've :F"aki$i~, n dal1l) 1. a: ilye "Ik.esi mevcU!nu.r~

Tel; (,oo.~) ;2;8,17,844 Fa.1i:~: ~662} 2.8QCM·O$

'ml"1Il 1.~lIidl' rf'~"" ~7'I"I'1'_~ Jij, Ih\ ,!:''Fl'!iI'iII''ii.,ii, 'r,%"O" 'l'Ii-~nkJI·~ 'Ws1illliiU'["'i'E!~' .iI!ilJl..lIU', ., ILll~ILU. ,~~L!;ULUI;, J4'Io, Ji'I!!VJ,T"'W~ ,~,,!!,'~y~

1~~e'd'B e~OiilQmjb\ 'k;aJkl nma, wa ;Si!:JlS'lt~~ '~BH~m'eyi h~:Iihand I rm~k l~i'n~ ,p.Omtk~i biQ'rIIi!", liElkF' nckilJI ,¢f$il tr~lf'0t alanlan ncla ikri1 "!.Ie ~!i}k,-I~~ih i~bitlig IJl'ai :~J~nfiur-I'!fi!ek aft1laCiI na yonetlk gl~k '1 ~8:5, V.I~ nda ,lr(a1ITl.andilda, (NEPA.l) k;urutm:u~tulir. aangaJl'd'e'ii~ l~ru~O'l:ii i' lHifi~i~~~, Ma~Qrllll1~'F, Nep~~, Pakt:s tan v,e: 5v~ latil~ C~fI'!3lt~I;.r!l, ,iJj~B~e;l'1idrfi

,Adfl3:S: P.O. :~~X 4.222, K:a[;lT!'(;lndl) (~IE~AL) le-I;' (911='1} 2~1 (i~

Fa:t: t91"l~ 1 ) 227'033

MY,;J ve P,~fiilik~.in ye'niden imal1 T~n bllltrkJt~ h~ftJkeLi 'I:e.~v.l~ emtsitr geHlf" dfiz~e)I;lil1j ,~!Ir-mark ve ikU~~di. ~(I~yaJ 'vel lidJ1Ul!,e~ !l!iJcnul Itfi''dI3J d'cani~ma.nl'l,I<, 'n,I:~i!TH~-ti ~rm'l!k am-iiu::I.yla; t~41. y~111 nda Bac'lfj:kok'la :kUlrlU,l'mi;J~'lu~. ,Afganisl~alil,~ BaJn,g'eI'kh::1~~ 'Brui'il~~~ E'ndolfijl~\Z;~lii' hatll! K~zarusI3n. KlrglzislBnj Miltl~~!J~; Mald1rvtSl!'. PaWr~taJil" 'racikiQl~nl, TDriKmenfsleJ:11 va IIJzb.eldcs.iEl1il o!lhil 48 O,Y63isl me\!cutur.

,~dres: lU N B lJilding I Aa]atlccrnrnem Aven LU~, S:SlalE1'k~k 110~GIdI TAYLANiIl Tel: 662'~,i2.8~911 8'1

1'!7:3 )illll'llda AllIlman'dla (,0 RID ON) ku~!UIi1"!u~tYr:, 18alU, ~''1a, L'9i'n ESC'AP'~ nkh,ei hell1Zler ilmaWRr '[ili§lm$!a'tfl r:

Tel: {~M-SilIEQ4351 MIX; ~9~2'-il} 69~,981

~I ~ II~, A RA.'P 0 LlKEL E::I~ i N Di'E i KTli S.A,D il ~eB" R l~IG i N i GiELh}lliIRME'tE vtJ1 EL~K K.URUl.U~LAFI

Oye Olkoferde tamnsal kaynawan g:efii~tlri1ile.k .. ve Arap ulkels,lilne! gU:liJj EU'21t!11 lJUlrneak Itarlliill 'va aJtY3pl :prolehlrrn~ '!lJJ{gul~mak amiiE1~3. 1976, Y"j I nd~ Hanll,ifl!!l"·d\a tS I)JDANI,) kUF ruIImUlflu,. Cez:a.yrrl Mo.ritalf1lyal Fills, SCfr]alii, Sud~ll. TUfUJc5, ~~a.k~ Ordi!Jn, Kuwait. Um~ man. Ka;~!!Jr~ SUliJdi Ar,abisl8n, Surlye ve B-rl~ik Ar81P IEmir:likleN·~r. t)ye fl)lker.erdir+

Acres:: P~O. Ba>t 2102 tstartum, (SU DAN)

Te~: ~2:49) 73/52 Fmc (2' '9,7126001

. 'i· .

ARA1P' A Ff.UKA IIK- ISAIOiI KA lK:1.NM A, BAI !KASI

Arap oJn:n~SJiI Of .el'a,~Je iklIS'lu;lJ k~lklnma lam de J~blnligJ ~iiill:lmak. garekl] _eknl. y·~mJ' ml ugla.mak \,Ie Ar,~~ar~r fie A.frlkahlat ara~'If!dald doslll!J~LI Vie day~~jimarYII gOQ'lsll!dir· me. ,amacl~la 1!974 ,y~~nMa Kahf.rn'de kurulmu~HUf ..

Amp b5tg,e:s'hildeki her '~(hICiI bankall:i~ll k JailillYlljHni ,g eli~l11r1lTl,ek am ~.c! yl~ 1980 Y'llmrh _ -Marn~.Jda (BAHRAIN~ klJru~m~.I.~IUf. Ar,ap Tlcarel Praoyramv. Me '~akln b~r l;ah~,"a i;roC!ed i 11""

AdM!,: '~.O. Bo:x ,~840. H~.r.tWm. (SLIIDAN) lEd; ,2491 ~ '7;364a

-)6-

Ar.:.pi Ekel rf airasmdaki ~i'eaeMl ge,n~ rmek \i'g serbestls;tlrmsk amaoJ,:lh;l, Abu IOhBr~ bJ~da ~Birl8J§!lk Amp EmirlUder,i) 'klJ1"lldd'Y.

~d,;s; P.O. Box 26'199. Al)u Dhabi

I\!I'tI~O Ulke'l'erinde Ibrllmstel prQI~y'Qne~ ",aall~elJe.rJ geUit[nmek ve bu a1a;.ru:laJ 9iIh~im il!l~ sanla 'araslJ1da r~brrH~~ni arUiril1<3 ' ,~maclyla 1914 YI'l'lnda ~am'd;a, ~~URiYf) k-Ufi!.[lldlJJ:. 20 Ar~;p· 91:kiesi Merke"z'lin Oyesi bl.dufilrr:f1a~l,adi r .. ,

Aata~: P.t) .. Box '11542, DamasclUs (SYR,IA) leJ: (96,';,11) 4253[}3

:A:RAP ORTAK PAZAR ~

Arap EK,ortomik Bi'r1igJ. ~rc;was~m:fe telfliel1lerdhli 'lk:ai"~t amcl'" olfifl~~ d~ha, £&Z Q~n§'~ mi9 Ar.9p 1D1ke:1erine [eknlk Y:BJl'dli nm sgJ;arFHMt vel 'l.opylek!~n eruea r,asy,on i~ii1J AksI~'QfIl IPism hMulamak la64 ~N II ndillJ AriLp Eko Gmlk B'lrfl ,i(Q fi!$.(lJ,~~ 'rt f1I' ,'F' palligasl olarak Amfinll n'dat ~lJml~lJ., Oy,a, OJkeler 'M 1'61", Libya I MorilBrnrya'i ~ rak;. O'fdOn~ Sl!i~lY8 W Y~m r:Jfli,dJr.

A'CIi'o.s: P.O. 80.'): 9:25 oe A'I HO~erf'il ~nr- rns, Amman OROON

Arilip lm:r~t~ri ar,as1 nda [k,~~'Eil(;li i~b'r1[{U !.Ia eITt~gffl!!i~Onl [~in bLr fofUIiifi I ,I l5)iJiI' I' gijrm~k \1',13' bu Ulkelrer arra~llnda: l~nMS~ licmet, ,gumriiK. sinai YO ttlflmsal pDlilik~an koo-r(Hn_, ~tm' mek 'VE! uyumlu ha1~ g:e~'llmef;;: amacmyla, 1 969 ~q'IJnda ,AmmCl!fli"da ~u.r.rulmhl~j~I!.Ir., IMi,Slfi

'-

Ira~. Ll'n::Wo 'lie Yemen Konoo'IJ"il'il Ore. OlkeJerrdir:.

,Amp. h alkfa!r! rill n gaUr ve' ha).'a:t slil!l"1dWidl ru Y~M09Ufllileki iklisad] ''!i.S! sC61jaJ faaIl.ye1i1'eml Ig'lijli!j'linneJi!. \1'51 smrn va anrnsel gen~milly'i ~e§vik etma " s:maciyi,a_ Aeapi Ugl~mn bir p'a~'~ 't;.wtJi olla1f'aK -~ 950 YlhnrJa, Kahke"de. :k:u'C' ~ l'dtll.

Tra1': [2Q2J 7,5 CUU '1 F'a~,. ~,2l[}E} 74.033.1,

Ar~1 UlkeierirUIlil ik~$~uil 'IIf; sosyal ge'll§mesr i ~IDM1 ak '!Ie Qll1ak ,Amp proje'lsrlfiie [ - rian$.m~n1 !ijltl! 'tf3~liik ya.rdlm: s.a,gl;a"m~ ,~ElCJ na ilI:o.ne.Uk o.l'a,rak AJf~p- Ug. " 'Ill ln ~ir' mtJs.as org-alilll,olara ,197" ylhndi!liku1rutdU .. :2'1 Nap DI, e8~ f.Ofl;IJFI uyesi bulunmakltad'lr:

'leknlk ~a~dlm 'progFaml',anm limnrnine ve 'nrmIilSiB' ~tmek. ekonomik pFoje~~ftl nrnlrliSr:il tltmek ve e~itlm pR)gr,llIrinI~arE OrgW"ll!9 e~k, a:ma~yI Ara~ Ugi'nin karany.1a 197'4 ytllil d~, K~jnlre'de ~uFuldu. F,Dn'i.,1"! 13 Arap frtlke5i OyIll®1 bullunmaltdadlr.

T~,: (202~ '151}5H F'im~ (2:02) 7SC3'11

,li~LE;Mi~. Mill .. EflEA: TE~ K~ LAllLAJU iQllN ",IRA' IKOm.F1El II?IROCl-C::~AMI

IlT~tyu; ~;ind'eld lUk'0lll;llr III s~s;yo:ekor:'tcmik ~roJ;e~eJilne VI~dil m am~c!y~a iB:Irie;~mn~ Mm;6t~ ier 'te'ikUatlaI'1IFl'a 1'0 :sa~la,mel 'lie· becer-t geli§me Ipmgr,Em'1Janna mal ka.r-n~k. 'wmin at .. rnek iEu'naCI na y611~11~ ol'araik 198 l' :!iII'1 nda. Rlyltld''dtll I(SUU D,~ A_RAB~S'r-AN} klUlrulmmJ,'~Uii'~ ~llllr~Yfil!, IrnkJ t(uweyt. lInnmani iKaI Elf. Suud] A'l'iab $.I~n ve B.fth~"k Ar,~.pi IEmi:MIikJeliil llIy,!;9. .IQ~efdi'~

~res:. ,1?"O.IBo~ 1837' ,Rlyadhl '11415 .• Sa_dj AAABIA liel:: 'S66" . ~ ,1 a"2'~ 0

Smai w ma.denciruk ailamndle A.rap pf'Qjeli}rtni d8slektemek ,ama~yla, AfSp, EndOlSlny-e'I: k9iKJnma Te"ikn~~I'nln tAJrJO) birI9~me.si sen . C!1I 198B VihW'ilda k~dad'da 01 AA'KJI kurlJil~ du,

Atires,: P~O. 190)); 3 ~ ~H3 B-agdad:; ~ AA . T~I'~ 96~,'1·17'., :8546

An!lllilS. Ilcere~ v~· .:Jk om-a, a aJilaflli'l da AliiilSli \i'~ La -in Aim:edktll !C!I~el'e ~ii'td:e. k,Oprlll vazi~ fe§l g;orwreJ~ :i~in. a 977 rlhm1~. Peru'lnu n Llma '~e hrin;ije ku n.llhm.!i~tu'~~ MISlf" Ub.~a. ~u~ "l101( Si1ud} ~ra ,;stan, iWrle~j "Am~1 Ern.rl e!l'il" Ariml.hn, Bolvlf'a. 8rezilya; GUilfi KQ~om~ b~y~~ 'Ekmdo'r H~jl:i~ P·al'll~ma~ r~ru ve Urug ua.~ Ore. dJtlkelerdi~:.

Tel: (5114.)1 .f1 ; 3150 Fb- (S'1t4,j 4·~.42'11'

-I'll

- /;1 ~

Ic'j]iltm~, IkmtQr: \I.e bJl[mseJ ti!LaH!le~tl~r yld_llI~J~ ,b:rrl~~. :~~I~m~kll Ar~p !Ullkel~ Fb1~h~ b~ljiiJ~rI ge-U~mc 'f~l~,y~'t~~rJm!l' TIllIt,anl~ 'Iemiirn eimek. \J~ eWlI ~'(m ~eknQI'QJrneB1r1 va! bmm5'ea QB.h~'" ma~afl'n ,A-rap 01 ke;I'F~trrnde u ygUiI ~ nrnasi n a yijn~~It1t g,~i(~kji 'wdbi~leJTjj ~m. ,~mactliJa. Ar.ap' Lfg! f,i(ilFl~V[r'!'In 'O:lr 'Ci~gam oliuak 1964 yll illl':!dlSl, 'l'imMs'ta, kUfUld!J~ 'Oyereri 2,1 ltrap ijlk~~kl]r~

l~t (2116;) 1B~~£S6 ,f~; (:2.U51) 784·965

,~8!U li:Urik~Jd~ Arapl rYlk~lerinjn i!konomlk menraaHerinl koru mlak, 1e!:kolll~mik 've ~~Ufj~BJ il'~hir~~rn] ,geli§Urrmek ve' Oy~ OIk.€.I.er!!1l €Hl~egfa_sy![)nii!J ~~iDlI ~ah~mak :~maei)!ila, ,~!~ Y1bril~ d~, M~rr~I4~13 h'le [FAS;J kmuJtlffUl,turc. O~e {U:kieleFi G9~zayirJ' UIJ.)!~. MOj;i1a.n:~iaJ' FM va 'fiI~ in IJIs'liUi".

,A'~ap' [m~al'eri ar~~l! r!d~~kfJf1@tl!11!k k~lk!nmaYI' V~! le~l:e:g rasY"{!ir! u ~aJlamak. i3lhll1aC:l'~a, pa" rr,~ pom1k"aJa.n se1i~lirm~k, Y:y',[i!j O_II-ii:@lI~r' :ii.tfasuufa doVil]: ~tllil8flfU ~~~~rarrJ'! ~jlmli~, ,bdE!I'fIiIa-' IleI k<li1!U5iUFida ki B~!JIa!maTln kaJdi rmak; Arap uj~I~Jinde I·ica[:e!'t~ YEI! m~U ~;r~hm ~g~ rj~tifm ~k! 't~k b[r Atrap para b~rl'ml r~n ~II,~rFilal,ef y,apmal{ v~ d1,gl~W ~rurs!~ral'~~~ ilI1at.~ klJ!mmbHI~, m~'kIIEfde O~e ti I~e~errf"! GmUml'fm 11'11 kooN1jne. .etmek, a:ma.cl~~8 '1 :9176 yll':rn~i ,Ab~ DhJ;:thi~d~ (Bi'FI~ik mp Emirli'kJ'eri) ku.mllfl u,tur. ,20 ,A-rap mi.tesi Arap P,aJ-a FiIF' ~i.tnil.r1"U [],y,e:leribl'!'r,

let 1~9'7'1:2 ~ :2 '15000 Fai-i::: (al, 2) ,::t~e4;!)4

'iI761nm alanmda i~bl'rJjgin 9' ka:tk!.o'~ wlunmak, Itl rSlll 'Hm!iYdIl Y~lnw! ml~r1I, 1:e~1!lik errtt~k" Arap 0 Ikflil ~rinli gU~i3: ger.~ks'I:I1!jmlerilflj ,~! IQlifUlda, kertidTne ~!!~!~rI~ k!i I~ak 't9,ln ~ ri!ti:mi \i\91 tl-rEi'lke'nli~J art!i rrna ama~1 yl'a :Y-€lllIi teknol'c,jUe'l1l' de~~,e::r,el 5o'km~;k !g~y,e5~ylle' Ar,iaP 1.101 l!omse~I'nrl'1! kaJm'lyJa, " 'OO~ :rlh~da ~~~1Ym',da, (,SlUOA~) k!iJNrmllil~tu:r; 2~ hap Otke~ AOAO'lln [Wyeteridir.

Acres: ,f:.o, ,8lo":X ~,14 H~"Jijm {SUDAN!)

J~in~"v.eD'ifkjJ~' ~or1iil-k) AJflf!!p, ~elr,c'l pPbi~el ~ril!1J 'r:tnams! IE! tn1~ ~n1a'Cnl~ rart~~i~ ol~ak P:e~~, IrQII~nlc [EdS [;I Afillp Ork~~er-~ ''fe~krn~~I'iflH in bhr !~~w$S,~ e~araT~~, '119716: 'yllnlldla FllyaJ~"da (SU~ Uoi A~ABiSlAN) k'!.!lrurm.u~m.[r~ Oy~1 Y~ke~e~ Ce~Eli:flri ,MllSUf, LIbYaii 8~jhn!'J)'\I'iI;i' ~r,ak .. 1!fDJ).. UEflyt" Kellalf" S!U,uJ Ar,aJ~st~n, S!JwJye Y.e l81if;'re~uk nap :Emi~~ilrJ'Qri'tdrr~

T,8~L 986--8~aG~:74QC F~; ~-'~r-a9A.sOl16,

A~p Drl!:e i~r.i ara_slrild:e: $Q$~ai~ ve ekon;omik ~nl~,gn:iSy~n I~'url ,g:~rekllj ,arU~nn IriJu~lumr~ ~nrn M©I~f!i'!~k ~9in ~ At~~ UgJ"ni'n bfr k~J~ liB 1964, ·ydll'u;l~ Amm~jWi "da. (OR[)~LN) ~U!~ r~l1itiJ,gI'Un: iQ:,!f~ Olketer M~$I r, uc.ytll! Moth2i!l'ir~, S~1iiI1am~ S:lJI(]I~iill, ~1F~k, K~,v;e'yt~ fi~s~in;, SUliy ,lSkl)e§1i~ Ara,[:I1 EmirliklB~ 'If'@! ~me~'dir",

Adres: P,~. 80':':, 9\2.51 oo, ,Amm~n/JORIDArN,

llil: (ItlG2. i5 ~ ~,6i432tf3 Foa);: (96:2 S) OO~843

- F.~, -

"TIo91;let! ,~~rul1till lie h~zme.t£e, a1anl:anndaJ. K~rb!z ,Ar~ [jll-i:Je~erinti'll' JaiE!Jrl~BIlIQ'ri!'i1i I~,nt~n;e 'lis ,koO'.Doi!1~ li;!tll1!19k arrU,\lil;;1 n:a, y~n ~1[_1( O~ilrak 1: 000 ~~~~fIjda Su uell' ,Ar,albisillni'l n DammBMiI ~ehr.Tnde kurytiTl!ui'~ur, D'~eh~'rl '''j' 'K'drFez ,Amp [11kes'f:d'lr"

M'm~'~ P.o., 80i.<. 2,~19Efl, IlJrunmam, ~A.u1J1 A~A.811A

,Ari!i!p, Imker~n ara-~I nda 'Ikar,~ti g'ii!~ ~tirmet-t ~ ~lgl :aJr.i ~~viBrJ'iifitl s:1glam ak iamincIIY~i!l nm~ :y~hnd.a BE!1{fUna, ~li) EH'4AN) lte.nideu, !ku,ulm u~hu',

Th<1;, ~9Gc1 1) 8141139 F;~:;; (96'1 '1), ,S06.tl4,O

1K.6'R PtcZ ~'FH\P' (} LK.EIJ~Jrti is Bi RL~G~, K,ONiSEVi

- - - - - ~ - - -

U(OR FEl h;l B~ A U@j KUNS,EY'i, G.JC. G',.~I

''fjcad. ~~lfiI;ai y.!3' g L1Jmruk, d~~nteme~~ri lf~fl Hil ra, ~ko:notflik .mall ~'lt8 p'a.r~ poJi~kaIM, u~· guTiS1m 13k; le~tJ~~tlI! :!!ln~hk va srI$Yal po'll!j~aIBn kOQ1dnn!e' EHmi:jk va lamTtlC)mtk efIli~riW- 1j1\OflI ~'i:f!I ,~e rek~i '~aal~etlerde bill lun malt ,~mitClyla '1981 y! fl flida, ,Siki ~d11 Alf~bh;.laIn~un [Rio yad '~e;hr:lnde ktirullrn u~tu r, CJ1f'BI~,rT B'~hfflyn, ~Li~eyt, Umi':!il8tJl, :Ii(ata:r; SlJ~di ~bi5JWI \rIB 'eErte,,~k Ar,a,p 'Ei'iilrrli~Ie:~i'dfr_

,Adr,i;:;i;S: ,1t~O., I9;Ctl( 71 53 R~~h. SAIJ 1m ARABIA, Te,L: 9aS·,~ 4827177

iiiii;tilr1',lU 'ii'm 'Il"l'{f n''''~ .it 'IIi' ",~n~[[),lt 'tfUiQ, ,~l'n"'iliW 'q,~il1~'t=i~~ ~U!llrrJ. u~ltl ,~ .. I.r!lt_ ~ ,~rl} .. I;'l!V~·I~ l :DWJ'-Il.d\1~l

K~l're~ bolge'sur:"ie~1 J111Jtuem ortak pJq!Jefcere o:ze'~ ,~kR.:erdai'i] rlii!a[[J ~yn~w 'Lelliilin I9t~ me:k ,flm~Clllll~ 1852 lflll nd~ Kl.ilve~,'lle~ ~l;!IroiJi'!Ui1!l!Jj~ O,re1el[i GJ:;.C. tL!iye~e.ridi~:

Ad~!s: PJ)., 130:( 34,02, Si:!i(allI' '~:3035~ KUWAfIi' irel: 9B!5243 ~ 9~ 1

M~~neG'~ifim;e", I;I)sKeril' n~Iltt:t~lef: ~e ,b~:z~r]' 't~~fi ,riSkilere kar~1 ,Arra;p ,ratlili"ll!iIilc!la:r,:;a ~ig,o~ ko!uffla~~ ,!:1[[!J91~m:ak, amaema yOm~Jik '~lan~k 119'7,4, Ylhnd~ f.(~~ynl!l k.liru~m!J~tl!l r. Olye= ter~ ~1 ,Ar:n,p 'lilke!!sidlir.

Adre~:, P.<C:~. BCr;( 2~ 56~:. Sajsl i $,0901 KU WAfii"' TEilF=,3M;: ~9g;51 24054.0~

u~ CWeha r aiis.'5,[litdaJiti baa~a!'~ gu~~efl!dlm'iek ve blilu;5Ja~BlTa~!. pomik~. rldi5iiidl va mal~ kormL:u,; 'H~r~tr g(j mra~r para, 'LaJU'D:t" ~lfQ~I, ~'ltY~lln! &; 'gillveniik. SOiSYi2!J ve ~aghk ,~~n1~;-· r. I"!d a, Y~I'f1! l§b1tllg~rd te~vlk. ~tmJ!lk Vl~' :plan~aniil'! koordinlUl' I!~tmek am aCI ria yo'tlli;!tlk o1a.-, faX; 19!50 lIl~jfrJj~ MI SBr'IIFil KahTfi!! ,~e.t1 rlnd:e .ttUti LfU'!'ij~tlilf- KUUi;J I!IJ;. b~nly~!S!Ind8~i. '1111 ihli· g.5Ja~m I ~ 'l3?ktuilla.r t<ons~yr dnz~:nn to'plan[~~ar ~a"a! ~~U' ~<"om!ajl1le~~: :~~Pllf!in, KiUUlr" E:gm!TI, ¥Uksr&k, Eg~ljm ~ S~~hk, K'on~l, Enromasyo n ~ BUI'fin. So;syaJ ijTe:r \1'1 Ula~tnr'" ma"c:lnl

let (202J ~m3'll f£Q;~ 1403il,~

Pe·Trol i~mc ·e:id&J"I Napl Glk.,~reri' ~r~~,1 nd!iil iibir,ii~!~i ~ftiJrI~lilHlell¢ ve' mie.~ke~ Oll''' dOk01rn!fl·ta$~ Y~f! mO'~ke(gi k~HffI:ak r-~in ~reUI'if1I %le Tnse.rng ~o~· ge rlEllks;t:n~I1'i'leril' k~inul:i:arlli'ida.. iEu&~hnaJa, ~.:afP!mak eUinacirt,. 1 a58, yilmd~ i'run.ilrrUJih.!;f". OAfE,C her Q~ Y'l~d~ ~rr ,Ar:ap IEne!]) :Il{oliill'~ ramn d il~eJl1helinel1Je. l1g~IJ B~frefimj~ MiIJe'~ef kumJ~i.I~l~fI~, h:ukOrru~:tI(l i'~~FJ~1 v~ g~lyj-li"~Jo\! kljJ1UtlJ;18rt~ :~illun il i~kilt3f' si]r,d:Ur.rrtJek~ed!ir" 1 iIJ Oyeye s.~tp te1k~attn ayele~'i: C8Qytr. MISJri lihy,a.J Bam r~yrh Iffla.t,. Ku'IJ~y~ ~ Ka~~FI" S •. AJf~bis;ta"; Suriya \,fe ~Bi~I£I;~lk Ara, l!:mI'Jllk1ari"dir;

Adre~: P.·O" ~x 1 oa MadgH~ .AI Slil:l;:u:~b

1'/5.16 C~ir{). EGYPT'

lei: (.2.02, 35iA'2~60 lJ=~x: ~5426D;,

IV~ Ii SilAIM: 0 LKlE:lIEJR I AIR.A,s II.N:ID,A 'E'K OINO MIlK '~$ B,IIR LilG'iNi GIEIL~,S,Tii RM:E A'MAC:~NA ·Y',ON.E:lLilll( -

. - -

UlU:stA'RARASII ii.s,lA.U·i: 'KURULU§J:lA'R:1

is'LAM ,iUJ,N FElR:ANJ~H leSKi lAil,(OIC)

1969 E.yl0JJ ~Ind.~ R~lbftrl~. yn~d~f.1I. iairinci Ist.am Zirv'iE!' Kon~erali'liSlirn m,LiltJSa!Wibein,: ~. devllelJ~r aras I n da ls'laml gsyaflJ! §m~~ !le~~§:t[rm8k; U(tl'!Sadi ~ lS,osr~l. k.OrilUF~1 billmseJ 'Ill dlgelf' ·al B nlard1a ~~birl igtil"li desleltJemek, nr&t. :ay.i"IrD'iJ n'l ~lirr~lfi1e ~nmek '''fe ,$timllr;gEfrtJfJ;~in Mil' WnlnLlI ortadtijjL"i1 kancJt~rnak. wh.! slatilJ,as I ban~ ¥e· g,fJveni1k, 'i~i'n gemkli 'bi.ildbfrlliri slmaJ'k 'if€! (Islamu) Ku't8al IiiIlB kanhilIi kCnI;.I!TI!:iIk. am~Cl!yla '~'91'~ IMa~l~ ~.y~nctca, SU!i.JdT Ar,atJ 3"' 'lan"11ll Crade ~ehrl nde kurtJ 11li1:u~liJr.

,aJ)1 tsl'am liN,e ~~mre f;8n?!~

islem £I IkelerTniiiil Kr-mJI~~n. ~~v~~1 i.f~ HO'kOmet 'B~k.arJTa~1 :Ii'!er u~ ~i'I\:ja bj~' m~.IQp'am(imr_. 1994· '11111la ~ad;lJ.i" 7 lil"V~' dll_zefl~enmiilir:.

b) '~ils18m 'CU~e1effi D~~ 1;~iI'eri B~~Jl1r,:)fiI KeJ.rd'Elir"!JiS'IOi Ylflll!< 'l'Op'Ia_rjJtil~ y,~~.J'; ~ ~.", ,_

II. :IHiisAS k.OMliEtJEJ~1

~ El!'!f@'tmas.}!rOTiI JoI\~ Kalt~:r i'~leri iJ\f!!Jmt ~'~mi'~esi 'COMIIAe:'1~ti SEN E)(3AL b) 'fl~ri iiIe fJ'tlisad'i ~;birlig i [l.Elimfi Kon'hPE~$~ ~COIMC IEC)jAnkiElil8J., 'lD ~1K:tYE

GJ BilJU'!1s~1 \i'~ l"ekll'to IO~k l~blrllQ I' iJajrn~ KO'mlt~sl ~COMS;'TEI~Ht)ti::s'I~maood. PAK~STA!~ d~ lkUsacli. KID ltD rei v,e· :SO<5y.~ ~~Iler Is~~~ KlJllliIi5V0r1U ~,ICE!OSA]/Cld'de. :SiIJ D.J [all: ARA"·

BiSTAN

'f:, D.~eF kiom ite~ 'i.!'9 KomI$YQ.!lja,r ~ illcfOs K~mitesi'

ill. 't:A N CM1:t1AN lAR.

a) ~lall'l Flklml A·k·ad19:mlsi V F':A) , Cldd~ULlDl AFlA-8.~SfA:N

b) 'islam -njJa:rle~~ a:6:li~Urme Merke:\d (~CIJI'T). K~za_bl'EmkatFAS

01 Isl~ TaRnik'i M~slekl E~itr:m lil'e Arilfmufl!lla Me'~~,z[J ~IC:rVTA); lDilkikaialEl(3AWE~. d) ~Iam T:a~11iI," SanaJ v~ .i<!I]Uur Alf'8~tJ rma Me! rtk~~i (J~.c~CA). Ist~nblilffOR KivE:

~) 1~Ii=llll1 'U1l!:el\i;!ri '~Sliilislik~~ ikt16~dL, ,S-os:ya~ Ar;B;~'l rma v~· IEg~rmJ :M\efkJezi (SESIRTCI,C')t AJ"I~~railiJHKlvlE'

,!!

g) l_sl~m Da~6~.!OI§'I"Fli!i Fonu, C~rfd~fSUU C I .AftABisrAN m AI KudU$ V~kfL S·lJ uof: AHAsisTAN

1J [slam ~ilJm, lE:!{k.nSiI~!i "Ice J;(~lklriun~ Vakh ~~F,SrA[)}" OTdda'fSUUCI ARAe i.s;T~:N

- C}j ,_.

a) UlllJtstammsl Islam] Ha~~,r ,AI:ansl lmtl.lA~ r. Ctdde

b') ~I~~m Kalkllrvr:ill~ BarmeSl (IDEJ.) I cadd-e~, SU U III AIRlAJB:1 STAN

0] U!us~araram Kl11,la,~ Isl'enlJ KollilisYidriU (IC:lfC)", Beng;al11~ LlBYA

d) islam IE:giUiIn; Billm v,~ 1(0Itur Ta§ikIla11 rISESOO)! Rsab61't. FAS,

e) Islam O[f~e leri Ya~ml Te~kRal,1 (11 SBO). 'Ck~d'e~ SIJ UJol ARAlslsTAN v~ VAKIIN ~Lif~KJiDEKi K UR:U LlI'!?LAR

a) ll]osali Ka[klnm~ RflaJ1Sffiam Ku rumlan [Jemeg 1 (AD'FIMII ~ (ils lam .Kal~nm.a IBaJt'!mJ

Iyyesl OIk~iefde) _ Cldde, S:uud] Arab~s.~~1!l1

b) islam Arm'fi,tol'iler Dema:Q~ (I SA). Chi~I!aJ Su udl Arablstm c] 1~~aJm Cimenlo IDemegi tJC~. Js:ffinb I', SOlldi Arabislal1,

d) Islam 1"h::arel'~. Sa,nayl va., ,~tl a 8or3fllian Cdasl 1(,ICCICE}, Ki19 ra91i P.l:s.tan

e) islami D\ay.Mn~mll Oyu.n1a.n Spoor 'Federasyonu (SIFI:SG) R1Vad, Suud1 ,Arnhis:tan If} i'sJafl':! 8~kamtte),fi VJ3 $ehir eli le~kUat~ (OICC). Clod • Suu,d1 ~r,abisli!ln

g) D ~ "raJ UtusDa~a,ra:s1 Nap Ol<.uillliill'l FtF,i)d!\frasy~ftu, R1:yad. 81.1.· ell ArabisiBn 11) 'Uh.Jal'afS!r~11 1~lam 8ankalcm Deme.g~, Katdr~i IMJs.I,

V~. iSUM I~IN iVIE!RS~r.rEIILER~

a) Nij SF llslam. (jfl~@rsne-s.f

b) lLJ~anda islam On[1Jiillffli\e~ij

51 ,ijlke r~slam Kon:r·e(anslle.,k1ra1t·fi!ln :'y~si tntlunmi!lk.ta(hr~

T8'1; (:965 ,2,) 6.80 oeoo F'il~: (966 ,:2') 867 'Ej;56B

islam K,oIflif:ar,9ns'l 1te~kJ[a:t~'11 i'!'l en o;rmasyon w k.QIUl_l:lel 111er korn.!'s!.lllnd~ a!dltlll Ika~Manl 'ta:Kip. ,emmel( 'V I is~aml IWkelertn.delli;fi ~r.gIU kuNlu~la!r ararslnda iklhnu;:nj' sesya]" ~mr,sl va 't(tMclojik ~,llirllgiCl!r gihp'encilfmak arnat1)ii~ '1983 Vihnda :kun.rlmlJfllJr~

Tijm_s_s' J~m: ci.o ale

P.Q; Box 78, Joo@ii:lihiSAiUoi AR.A1~ IJ\ T~I~ 966 2 aBO, 0000

3 CllrH;:~ ~slaml Zlrv~lSm·llde al~f1Ian !kar,En' gereg : rsl'anl! ',.:on'feransl Te~idI'a!i!iilili'ii Eldi~-d y,e tlrnul allariiJQrda aJcll.g'l ka r'ar1 at I 1111 uyg!!.da~maslnl la,[:p elfim@K. 'Islam IflIlkelerl ,iams~,nd'~, I~blrliijini 9 - ~Iendh:mek. ~ e. reW pi ani Pcrogl'ieLm va 19trate~l:e.ri i2;le,mek ,~maClylaJ, 1 964 ')1'1'" Ilnd\a Ank_ajJj,a'da. k'lJlrurdJl..L CO:MCE,C'ln Baikanj 'lwrlrJre CumhU1~ba~kanl otup, l[]yeIB:r1i ISlam IKOr'i~rlI!lSi a~~lIa:~I'fia d~hlJ ulk91erinl ek.onQnml \1'19' m~lii !;I~rden s.orll:lm'lu baken-' laidrr.

- _ ! OOMCeC Coordlna:nOIii Orfice

~ I¥Tr'j Al"lkaral111lRK EV

1~1' {90-aU~) 2319140. :2.313 '99 F'ElOC: {~a;>. "316) 229{l4-5:01

11-' 1m

10,:;' _I1C'_ ij'~allil 'ZiUVe.5rmfe! al'l,nan kaf8r ge~gii' Ishlt!111 Kon;r'e~ans.1 re~kHml·riin bil]m V€! lreklirll:Oji al:anmda aJdlg~ kararh~llrm uyg!iJ~anma51n1 I~p ~!mek Vtt i~Qiir kulrlU1u~nar i1lm~ ·sullda ~bdrligint gen~tim1ek IBmaClyla 198~ )"!IIIIiLGa PakJstan'm Is!amabad i€i'hflnde ku· rulrnu:vtury. COMS~ECH'ln 'Ba.:jkam lPa:k15UilIiJ DeVJi!~ B~k.ml e~up\! ilyetari ~'gll:a~ I(OIii!~ emn~l 'J~§ktla~I'na dah I o.lk~lerin bilim;m IleknclqHdeJillSoryml~ bokan Wlchr.

Ad~oo; ,P'aki'stSfl ACiSu:ternl( (rr Sd~nces ,B1.!!il'dirJg' Co.n~~UJlfrgTl$ A\!\I!nuB.' SeoLm 6-5, Is.!auna,ba,d/' ~KISTAN

T~J~ (9251) 8,14672" 815135 fB!:.: (92;$·1) 8215 as 4,

iSlLA.M i'K.'i~AllJi" KULTo.lRlEl. 'VE S!OSY.Al ~~LIER: K:OMi'sv'ONU (ICE'CSA:)

ftklisadi. 'k(m _ rei ve :s;o.sye~ ~bltrQ'inr ~'or!if'i~le e.lrn@k. :w,gu'lamak '!Ie sa~lanM gelJtme-~eri ~aldp I~:tmek: karnrlar-I gOZdil1!r!I gB'~irmeK \Ie I~p !91im.(9k; \t~ ~pc\rl'an incejemlik. arr.ultCly~a 1977 Ylhnda C.tdde'de' kUfLlldl;.l_ Turn Is.&afllll ~onreJ'ans., Telknell! lLilIkEl eli ~~ rrds,onu n dlyer~endllr.

Adr~s- P_:OI- 80x 118, Jedd31i1!SAUo.:1 ARABIA

Tei: (966 2) 680 080:0 Fax: (9816 ,2)1 SS' !3i5S.131

is'lAMI TicAR Ell GELieli~M~ 'M ERKEZrn ucen

isl'am Konfer~ll<5l Te:~k.11aIJ 'mn M elks ('1 9U'1 ~ va. KazBhr:anl!;;ai'd~kJ I( 1983) :zbve to~arm· laTmdilllJ aJi I iii an lwiD"ilJI ar S()I1UClJ: OY'O clk~Ii3'~ ,al'a51~da dtitZ9 nlfl ~~alf.1 mQD~'9rl!)ninl 6ZM, dim m esij j, liearerl \!'Ie ilerrn~~ de. ~ enmesl 'Ie treBlel p~ntika~l!'I! !fU n uYlIJm'lu lnme geU Imes t yruJ r.loiJIann annl nlfJil1a5m WJ isl:am ~ L r!le~t!"ilde dC9.re.1 ,k;'OfilUI;aJ1oa im~k~1'i11 al~[j"%3Unl i<erernan la" kip elrnek ~rnaoyJa 1 9-8~ "lllnca k!Jr:uI!iHu~tu~ .

. ;11, • ..:1 ....... II!; " p-....... ~ ~ ... 1 'l!..., .... , t:

F!.Y~'."", ... , . ',,,,",,1 .• I~Ci.... ;;;\!"""Ii ....

-68-

CasM~Maa, OROC-CO T~~: (;21.2) 3 ~,~ 874

F8j{" (21,2:J a 0 i ~ ao

~:,.. If ~~liI'IIlFT.! --." " " 'r.'I'.!"l'II;lI;.l1O-"" -'. -W" "'G~';"

,~WJ UilUYilEW' AI.A;S,~1]l)l\. Jlm..0.~:, t: ~:UK. :1~'DItD' ""J:

l~kJnlk lite fl:iie.sleild :~~utillii! Q~rek!5.iji"hle:rlrd ·d~ger~~ftldIITrlaki' '~)ekt!iik ~biltJJJghD gliliirc~me:ki le~fl':ilk- kr'tow·ho,w maba[tele~l~ :be~er~ kalI1'iJRIIiI19J ,p mgjr:arnI~rm~ yardl m v.e ~Silanm IKbnia· ra!l!~1 iFe~ki]~U !'n~ ,[Jalhll Ciya I!llk,e~er BF~ i ndakl polf1IEka!aFi~ l!Jyumh.!l Ihaleige:'~kliil1ek arnhl,clllfla .~ '9,791 Ylhnde. Dak~t!:!J 'dllJ kuru I'ITnJ'i~1JJ r;

Tel:: ~['J2) 892~39B ~~SOi) a9-22~;76

Irtm Bdamr;a~1 ~e! ar,3ftu'macll~F i ~lfiI b[r lo'pIMm.~ Mkltas~ veiz;ll~s{i 9orme'k~ kd~m dCJ r:lya.· Slj "iIIeynindolkl ony~__r~~llan ClftadM krlkbrmm ~n l~blfll'gij;Je yw-d~J1'iIiO! c:llmak" ,a~,a'!lrffia "aPflJa~ 've ihtisas, kOUlplb ~fl(:ileu~ ,K,Ultmak am ~J~;i !rIa 1'875 Yllcndla, J~~a;rlbYII'd'~ Iku rulmUl~ 1I),11i, r~m 11S1a!m. K,o;nf\erB~~1 'T~~l>dl:ah jj:lkel~d ,I RC~CA'r'i i If!I u~lendlr~

VddJ-z S:B:ray ,001'00 ,8e~ik.!ii3i~ Ist8:r'hl:ru lfTOR I<,!YE

Te'1: (f.ln2·1'2) 26-059B8

FiD: ~gO 212) ~!5a 43B5

~Iam dinnnin I~orik w pr,~.tikvecheterj'~e lbirITk. <g,e'Hmmek I ~~g de~ .5c\ftJ nlar 'Dz~rin;d!li' 9-a· I.~.al(, v.e ~$~~ml J-:ltell'lslplere U~giLm ~ci\il1Jml~r 'bulm~k :amacIY~~ '1 ~ i:! ~ lIIilhl naaJ CI:ddij''Oe k~rulntiJ~tllr.

Tel: ~965:2,) ~fJ4J93~6 F&: (98il2) 6:G7\i873

-,(~-

'SLAM OLKEIJE,RiI iSiiAlis.rriK~11 WKlIl'iSADi lif: sOenfA,l, ARAi11RMA VE eCiilim MERKE21~ (SESR,lCIC)

,I~t~m Kon'r~ransm '1'Q~knat~!i1~ aye mkeJer,e UI¥k,ml ekot.lomik 'l.e' SOS:rBD J,SlaUslikJer derlea:-,rne:k. Chl@ml1 50s;vsl va e'k'OflIomrk Jr.:cl1luLlarda. ,ElI'Qlhrma, V\9 e,gjtim [Jwgramlr;ai1 duz:ente.msk, en yenl t~;k)flok'l:jik ekipffi~ ¥IE! hJl:gisa.,y,~ rmkanheru raJrdlmllf~a. blt.gi ~OitJta.rrmik 'Ie' yaymak am81C1y~~ 1978 !liI'lll nd~ Ankara'de Iwrulmu~Lurr.,

Iswm K'on~era:nSil·fla, d'attil tOm glb~ef' SESRTCIC::'~n Oy!aJerrdi~~ J,\rJres- Alta.r Sol1. N'o_ 4

GOP C67(JO AilkEllr~ I TORKiy.E il"el= ('90 3.,'~S) ~,28 fn 115'

Fa)t; '90 ,3' 6) i4~6 S964

~StAM EUUM,1iEJf(N}OtlOJi \(E KALK.INMlA, V~KFI (.'~FS1AD)

ozel1ikls istam 'DOr"!y.~s""ndak~ pmlild~ Iba~IBrrhh Ibj[im~~fi V9! tekfioll~Iik ero~~lrma:lar! ~:i§. '¥if.( 'enIDeilt ltI'ell Ilibi_rJigi yapJnir:l~ d'WlI§m~ ~m:El;llefin verrmsk '!(Q Islam m~al)eri atalS:rrnC'a blfim adtamll mYDade~es~ sagtam~k amaciy~a '1ge,11 y!I'lrldfl], Crdde,~d~ k.t!!.u~muilur.

AdMS,: P,o. :8'0)( 9!33. J'eddaJi2'1:42'3

SAUDI ARABiA

Tel:' (SOO 2'~ 6:3222-91 FalC.: (9GB: ,2} 632'2227

l:SLAM EGliiTU'M" BiIL~M VIlE I(OL"11UIR: 'T1E~KlLAJ1 [ISrESCO')

isr'!aI.m1 KOnJa.ransii T(lsk!llatl'illa cmhll Ikelemeki egrtim. bR m \II~' kO~n;Yf aran~atiiy1a j- iii' kurultu~~ar' ar8SIIFldaJ i;blrJiginr gu~JefitJlrmak 'Ver. 9i'lli,nrm~~r birJiliiIsel1 iah~iiil'lUrjlll'1 !bast' Iiiilln~ Ve daglll mens, ~a:rd)mci elm Elk ve Mi1slOman dJmmyan Ol~le.fde MUs'lrlmM~al'il muha aile etmek ,ama.c-Iyla 1:9afJ Yllinda F~'m RabaJ §elhriinde lu.uutrt.nJ~tlIr. 311sJam W~ kesi IrSESCO'mJlll1 Gy1i8J'il.ndl i

Adr,BS: ,I?~O. Box '155 i Ag all Raba1, !MOROOCO tel:: (:2'11 21JI 772433

Fax~ ~212?') m,i1JS'9-77,2D58

- u-

iSLAlM "ieAR~; S,A'NAVj VI: IEMli,A IffiUJ1'tSALAArn O,DASI'~lcc,n::Ej

l:sR~m IKe nfeUaJ"lSI, lil!~kjla.b·irua, dahfJ !rnkel'~rdB.'kil 'benze r i«m,r1u!iler arras~rtd~, ,I,bj- iginl tests. '9'tmakj vatlnm va .Joint~\!'em1lJre tmkal1l~i'I!1! ,g;l3lti1rmlle~ I':s'lam ~'Ikelen' f9l'n 'pr"adk. S~~, :~~i, ticarl ve' :zlrai p:o~li ikalur ' Edi~iliJiil1ek, ve lUvu~maZllklan" ~i)ziJ:mWl :rqJn ha:kem1ik (or'br~s.yon,) Wzmei~leTil ,sunm:e~, ,em~C1y1~ '1'9/8 YlllrFIca ilPakEMan"jli'h Ka.,r,B~ ,ehrilltd:e l~iJnd'tllI~

Adre~: ,fI.C. 18(0); 3831 K'~rach11~6'OCl f,AKISfAN

Tal: (~2Jli ) 5fa9~ t F'~: (e:221) !53~r.;5B

MUstilll1l1antam~ eftt~H~kt(iel V,E! moral d'" e~1' r ni yOQe~~mek i;in rnu kOn t~m acbOilI., "1i\trn~ Is.lam ,·llk€ilaril1de \Ie 1:slam IKonre~ansl "fei·~llarU!na Of81 olmayu UI]'Hi!~emelru' rn[lslCma:rn 'lcpjutukBar ::I, me IIlii3llil8 ger,eb~lecek ~Jiz.!, f'el~ket, v.e' [~ II a' ~~er[!'I, OnWIT!'s,uz e.1~lerfi1i crtadan kald~rmak i~h~ y,aJr(ilm $;;.\1glamak:: sosy'o-~;ikoncmik I' lkf.i IttJ re1 ve. diinT I;liliyar. sliLndardlanm rOk~ltm.ek rgin Mi(i!idLllmsn azlnn kJam y,BITh~ sagl~mi31~: wmil'erfn, hasfe;nele·r,[lfLi olwlla~~ Ifl' va! bTllfil s;e·1 k~ nil u,~I'~nn kurulrnas ~nt!J katku:~a bulunmak amaclylai islam K,t:lf'!lflel'a~!1 Te Jkiia;il',n I n. b~r 'YEUlI twrulu1, ~ clara, ; 915 ylll~ I'1Ida tCidds"d:s

urulrr uiJur; 1 S Olke fOn 'un

Tel: ~9'6W) mm 08(JO FMC: (SOO:2~) SS1 ssss

ULUSLAA'ARASI i,SLA,M,8ANKAlAR~: DERNE,G;~

islam 6aJlkalaJl',1 run kl.:l r!.!!~ rl:LlI le~'tI k elme~. \1\9 araIarnndaru L~brnli~flm ge.tl~tlrmek [gJil l m ydl nda kurutm (j~lur"

'19BO ~li linda k~l"ulaJnl ishlm Onl'vers~t~;st ~ 9~!1 ylllnd.~, yem:ideii1i ~arp!,~Bndllnlm~,hr" egA fakCUle Nsltli~ln IHullrukJlJ1 va HU!~kJ 8~ Din U$U~dJli wapc;a ~€t ilEkcn;arni F'i!l'kul~B~eru va iki enS!mud~1l (U~i:!sjamrBSv b~lam rk!i5atil, Ens:(rtO:s 0 ve' ~~tllMiill Ar~~li rm a, 5n~'tity@'u' (jllu~rnrI. ~S'J~hr'. '~9919 y~[u ~~)baJuY~fii '1 B~, C© ~tlf!!i! IUY~s~ V~I lopl~m '1Ia:s~ ~rem:Jsl ~ul L!lW!lfIfiI~kI3.dlr;

T~I:~ (051 J 9<51 08:5;

1::" ........ , iI' .... ~,~ \ ffi ~;?O!J'c-1IJJ ,~~;, ",'I;;I!~ ,! ~ ,~:;;l;,;.;t .... Y""

1 aSS lfl,11 nda kbJrulalll1 tOnllif~rsil~ bOnl'f~:sind'fl Iklhl~t Vie' 1~Ii!tme, :!f!u~1!ii k 've' i!5la;mil 8l1g!! VE! '819 ~eJ~ 8mmJI~u olm:ak uzer'9' a, f~kti [tel! tlUii'ul1mllakta.l6i i'f. U us lar..aro!iS I hs:il3ITti DilJ ~l]ilIcesllle Me;d~n~y~t~ rE:~~:tu~u;s:ll d~ !Jlr.'!1ver,s;1,tiEy>B ba~h buJ'IUn1ri~~tBdlr. 1 '993 ItJbdJfiIY~~ I~ 1~~~HrII1 uy~g:i' lI,e' B4.8fii l)gr~ndsl ouJIJr.1m~tadJ r,

Tel:: {(3) 157~59S, Fax,: rOil} 7519,598,

Bali Af'trlk~ M~ ~Id rm;llnlt1ilf! "nn "'f'U:kcselk I sJ~JffiiI, lE,giUFfi, ~hti)la~~II'i1I1 ki!i~l~am~ ~mac:lyla '~~a4 ~~II nd.a, NO~ffUnJ Nlam~y §~hrioo-e urulmlJ~~:m. Islaml EllJdler va I!&ap Iill.li 11<'a.1ejr haJ~ill fMn~ yraUe!i C!~UP I' Bllim~ lemO'h)ji, 1! Pi ~ Jk1iiS!!t FakOlltl3lrB~rrnf11 kurul'u;u Ip~EmhtIJl'tl1llaktad!~.

Adr~s: P,O", Bo.x, 1 ~07

DOfgul A'frw Mil:5IU rr1!~nllerl n~fii Vn~ek 'li~I.fIlm~ ~utm lh~~,~a~~ru ~~rjil~ ~k ama;cl~l!S!t 19:88 y I'll nda I!Jgand~ldaJ kurulm !.!I~tur'. OnL\li9ffiile'rr;ie Ar~!fi~'a v,e' [:s,laml !~lD;dler' O~~ii1l~nEj temet :pJog~~ml'ar iOk:uU.ilmma:k1~d I r,

A:d're-s: ,f.O. b '~;S55, Mbale'. UG,AlND,A, 1e17 C2~M!5) 34SEl,-,~,4,52

t~'11 ,Ii; iIi.~1 Lr'll.l"llI'~ ~'M - '~,;It i~,IILi' A ~II ,n if'j"EiI 'I; l~~I1!t~ n.tf.1i ·RJllj~ _ A I~A~{~~!~l_. ~u IUl~ I

lIJya uj~@rin ~e MO~l1marJ lopliJluk.l~rln ~gor,~k. ~~k blil~h~mn~ ve gareks9J bi~rukb9= ekrlM!1i'1:ff!<t katkllnmailamn ve sooyw ~en;m etetilii'l ls'latififl~ pr,aii;s~ph.:~,e gam gerfe~r.~Urm e~e;~ rinl 'd:estekh~me~ ~macl,vh\!! ' 975 lf~'hmja 'Cidd~~d~ ,ku riI,dmu~,t!;.Jr. ~ DB Q n~tke n ,p~eteiMn '!;Ie B~!E"[lTIele!,rnn ,5;efffl'B,ye!efine Or(;8i~ Cl1ma:k. a1~~pu "F!qi~'I~v[F!G 'yallfl m y.mak. karnu ve ij,~el, k~:s~m 1f~t~ rrrrn~afilTI til, kr,e dl veliilTl ek~ Ova ,nll<ieler affl~ I iii claM tk::a-relfi v~ tfB'knik Pf~~ramJafl delS!e-kl~m~k, v~, dun.~a, n c!f'ulSun un '% 1 5i>sm~ kapse,yan IDB ~)le5~ 47 :m~~, d_~ Qr'a§1J rmEl!, ,e~mrifil ire enrfofmasY,Dfi!, faatlyriJtle~~ yOll'ij~lrfi ~yJ a~.a~~a_m-aktatl'l ~m Banka!, aJ1jnCla, l[ijrEJ! Olflm IY,aJl Olke~erd-ekl MusHji1i_¢ilifIj amhkhlrlin :SOiyor-elmnl;;imilit VI Ilii;ru~.on~t m~ $lIi.alar~~e cfe· IIg-Hen m,ektedlf1'~

13~1l1iaJ-'ni WI lie-J,m a'lf'e~-~ 1. 99~ yllmda 2.S milysr Cols r:rdan IB m~lyar Dal'r"'a. '!t!!l:kse~mml~ Q!up\; f'09,!Joluk hl'sc5eler SU,uai J\r.abfs,!a:n I' Ku~W~. TOrkly~'. J;Jby~n ,l3irh~lr~ .Arap ,Smb'llik;,· len ve I F.11lrfiD aittlr_ l13anka'n~n '~E;~et ~,acmi; HMmn 19eA, iUb~j'y!'a ~ ,4 mll~~t D:olarll ~m!i Glu p! bun un ~t3 ml~yar [] olan Proie filnallSmtalil!na '~il1;sl$, edlllmke',n!, ,B ,."7 ;m'11¥ClI" Oolan lic~U')81 ~inaMma[,urla k:stn~IJze. ,edil'm~~li~~' @-15 mn[l'y~' IJlQl~T MUsH:ilm1!l.ln [~~,FlllkJar ~ln k.a1~rLl cl~ mli~1@m 'yallflJ m bT~rFn lerlnde, ktlill:a~II'ITI ~~hr.

a~nkH: rcsl~mi pret!iBip~ere UY.gUUl kj~Lam~, ~lle~llg)" '~~itlj ~~.ti§ '~t~ tJ@~!!:! r;1 '~ag d~ 'Ii· mmsmall 'lleknlkJ~.rJ kullan;makla va ay,~: fJllkeJerr' 8Ia.s~ ndakli ~roerell!iil gel~ me~lfII~ 10:~~1 biv 01'I~r:n verllill'!l3,lil.'t~flir:. 8u n~ d\enl~:: H'tI:zi~M 1991i1, mb;enylaJ ulus~;;r.atas I l'I~rel.l;lemnreil'i ~al"!~iitrilln 't¢l:iIBm finan:s;!!I: raaJiye'tterilillo % 12,':sjrd 'le~kl1 elml§tlr~ Bunum dl§U1dliaJ lOB, Uzun \l~etl 'l1c:a!f.19lin '1Fi'~an_s rnanil FiIFrQlgr,a:m i' {l"ilill'S) :§~n:~rtI1im1~\, ijy:~ ~m;,~;I'er ,ar~1 n d~,m ~ tlCBlme~~ hr2;l~d I rrruak, !;rn '~sl.am IElIan'kalarl PorUoYLJI ~IBP)i' lstalm 11~~~1, :e1rke~ I~ ITO) ve l5~m ¥,tl n m F~nuinu (liOn kUrf!l'!u~u.!1r+

Ci]nya'dakl 42 Cl2ge[l!jmiij ulk&dlSn ,20'sinln IIDS·,Ii'l'ln O~resl 01iif1~Slll"liedE1il;ni~nB'" !SozkanClsu lijye C!Ul.eIEildeki kalkmma. ,poojiiljeuTnin nrn~niSITtarnna y~ d~G!e,kl"E!nll'Ui; '[!tIO D-:ze11b9'r rQ.f1Ilm v.arilm~kted'Jr. 8'lU Mi.ada: , 971~,'daF'l, 1199 .', ylh!121 kad~11" llOplam Biiilil"lka: ~fiadl eririlrrn "k 6O:'~; 'Ieknik y8fdlm In % 7\1'j '\1',£31 oiZel ya.rdlm Jaaliyetrsnn 1'0 '% 35~ d~~ azgeU~mi~ ~~'8; m .. l!!te I'er'd@kv faatlyll~tltne . arullizliJ edHm~~r~

aafiik!!l ,~ICaJ l,llye olmly,an OIIwI~fdel<.J M. Qlilll'lM aZlnrl~larm ,sosy.Q;oekDn'Cmj~ k!. UQ~-I va (fln~ i~rI~emyI8 d~ ilgi~rl;nmeklEli IJlup, bu ,ruTla9la (HEW"ralFil "1994 ilibadi"ylal toplarn malIyutl 500 mnyo'J1l Dolen a.i~lI1 1671Pro ~ luygIU1i:IJml:jtlr., BUiI'lai Ua'il~ o~arak. islam Kalklliil"

. -

me l~nkasl Eskl SQvy:enl'er ,lilrtr@i !JS Dog'b:l Blou'rndal MustLlman ~gilJ'j1D goa sa;hlp. y~~i ooglmsi z O[l~F!lerr-e. d itgil'~nlflleJ .. ~t~r~ Bu niardarll tl\~u~, AIiM,vuliu/k. A:2lem~)I~1ij '\i'9 KI r~ gl·rsl£ll~ B9!r:lkm,'mn uye OJ _.~J'ii arasma gitdi'; 'lia:K!:t] gehlloa ~e! digHl!IJ,lra'i~i'n de ilJ.y;sligl gilime3~ l(iJm-d ,ednm~ktadli'r. lOB. Orta Asy~ CUl'lI1huriy.eUliBjine', lte.mik ymllrdlm yanlndD, cumi. ~aSlmnQ 'Va. okuJ ~~P.II'If'I1 r~rn 6. m~l¥on C\O!ar tillfisis, ellm'litir. IID.,S, 'V~,n:e~m Kurulu eoor.l!a-He~sa'k i~iF1 21 milyo.~ D~rafhk yardlm ~rog~EiL!T! I @na~aiFiru§l rolUp~ bunllJ Fii IS I'I'I~[" yo n Co,lan ~rard~1t'I ktJrul~il'ar1ril~ t 5 mIlyoJi Dolen daJ yerdden imaJ tllll!la;I'arn rna uths.Is ~dirm e~l rOl"!DorCJlm O~j.'t(df,

Islam KaU\lrllTtla, 18an!1\asl;nln ur~' ulkel'erin ikti$ adi kan~jl.fi1ntalau:mi3J vlZLrrd.igi IC,nemtn ~Ir $I!1fi1UiCU ol;aralk 19f1it 11 I~! mrs kl.mu Ian I,R'Tl. Benke/nlll blr org3J1'U clarak 196"3; yrllmda laalfy~Uerrrnrs' :ba.§iI~!'mn~l'Ir. ~RTI son ol11fllhk. d;5nemda ~,:vdadei§tef bi'w &1eli~.me g5s:t~J1iOl§- .. ~r. ilfFilTI bOrl,~es;l1d',a yOrmOJn ara~tli1'ma p~oIele.,rrlnilil at:..edil ' 994, Hazira~;1 ilioon~l~ 00 clv,Blrilr"iOa o!up" isr,am I~tlsadl'. FinaM 'lie ,l:lanka(Mllall ~1!;In~ndakl! :semf11l81i" Sl!)IItSII 52. ~o~ Joe l:1azl' sma "Ie 'karkl oman I n getilul ya nlerlne iUiki 1'1! eg I'tlm pr09lt1!l rn~'af1 rn 11, sa,lsl fs" S,7'ylia ula£jl'lii I~;tlf~ Bw n un senueu I~Ti Uiye! mkeaerd~fI :3()OO'~O :Q~erilnd'e y.. 'ksek d~~ m.ennUfYll egilimiFlQ kana sa~rarn~~; ve j~I~1lI1 K.cnrarM·1 Te~kLlatl En1oJ'"m~von Sisti;!m ,AgI (OICIS.;NE1l O~eJ"los; bk I1tIhl§ma 'tarollmhiilrv.!atl1Ir, IRll ~y!"! I ztm'landt\ [\SJ'am Ik!I~. v-e Ba!ll'k~cdlgl u~erJne ulllJ:s~ar~r,asl 5dl]IIu YMemi1!lla~' dUlmn~~yerek priQgramr.amu~1!

,yell' aJan HOFluliEda '~I i,~rna,!i-,riil, "gi du.yan bfJirn adtul'!!!i \I\~ 6,grrE;!;r1J(lil'eri' ,ctiiisteki'ermak, ama~titiaJ m;lvlk, ~rgg'r.,iMITlaul y!1lrUl~g~~m~klef:djr~

v~ UMUMii ,MANAD A :iiiK.TiSlAJ11ili .i~;BI R lli'G'~:Nil Gi,lEnjsri R M EVE 'Y'OINIE t,.iilK B:.i: R:,L:E,~;IM i§ Miitil'ET~l.'ER: TlEH;i;'K,ILATtA,RII

13IQbaJ ve disJpllnl~ri!lras:u iiiUeJUt!e.ld IiJ iusl'.arnr~g I lelkongHTIU~t VB rs;Qsllt'~1 lkornJl~ari ilil 'I~lfb~i r,~ 'cfigt ~~ P'O"ftika tELv,sl'~el~rlfi!lF'1 o1U~~JJ r.iJJJdu~u bi~' f'Oru~ vaztJ~a6li g'Omi'hek,!, ,$~~i!jIt~iit6rmik ~1t'I!'J I~a ~.B!ll ~ma1a~ 'Jpra Irapor.l~ra ~n(:mu:k ,e'tmek. ~onk:S~l00e~ '~o:mlis~rua.rll [:iiI '~lali,re'I~' te~lllij ket,P rdir'!iIiIi' 'e'tmel!',; ,1ZI:dTiaG'JyJa, Br n~~mr,~ Mi[I~U~,f' ''fe~kfl~t! tun :aM orgar:dan nt!laii1 brrJ$1 !dlarak '1 :941], :Vi I! !1CaJ kU'rulmruj~~Uir'" Ofg'~fil:~n 'W ihl~i~s ajanl',en ~ag Ida, 51 ~a~Sinm'l~hr:

~. 8_M. S~~YBll ~alkll'!lfil'la Komi5Ytll"!lJ

~- 8~M. ~kllrnfi~ !Qi'Fi S'Hlm 'II~ Te'knolojl Jr(omi5}!"of':lU c B.M. Sutdoru~a~mr +(aJk~nma l(omlsym11J

EUli i:£IQSE!! It'nm~s::y'on~\a~~

~l S.M. Airtke, ~t'-nomlk K'idffi!9~~!i1!.li (ECAJ

Ill) 8.M., ,Ais,y.~ ve ,~~~.Hi k Ei!i:onQmik, ve. Sl!l~ya~ Komt~lycnLJ (ESCAF) c:) a M. AVl1!Jpa. Ekanomi Komi~V~rJ u ~ EC ~.)

dl 8.M., lL.artn Amerfka '!l~ Kamy[b~~r' IEkoil'l;omi~ i(cmis)'onu ,EeLA,C.) ej B.M. IEa~ll A5)1~ EkOf'icmEk V81 8o5.Ya1If(omIsY,Q:rnu '[,ESCVrl~)

Bi~:;1 i:c~' B:.M., O.wga]i1ll~fi \!'e [PHilglrarn.l~n;;

,a~1 8. M. 'llI'ct!!r~~ V',~~ :K~]~mm~ K'ol:1i~e r.aJ151 tLn~,C1AD) 'b]1 EtMi. KalklfUTIa Pr'O~f,afF1! (U~ DP)

C::)~.M,. ~~tt[m ve Araf'ttr:i!naJ, IEnsUlGsl1 (LJ N iTAR)1 ~ d) Blr'Jr3'imi§ii' iMlIi'i~'lIer lurlliv,i;! r;s1t~s~ ~,UNU~

e) [ElM- IJ btfJYii, GU:!:BJ Kong,alli tWFC,)

I~) DCln,lta Gutil!;!J Prog,liilUTU (WFP'l

Ba!§lhl~iiii B".M" iJi!:I;'h5;~' A]~insl{JIrl; m) EMIJ1 .. 6rdia va TatrM TIePJBatt

bJ] Ulusla.r.aras~ Ti':Lnrnsi!Jllt(a~kmmaJ Fenu nFAD) ,c') lJ!LJtl~ttJjrm,su C~lllfma Or;gfr,Ml (~tO~

d) W£tM. Entlij~lrlye~ Karlikl nma le;kJ[EitJ {!UN ~DO~,

e) IEt~t. Efjiitl rn, ,Bllam \lie! :KfrU - r'le~kiJa~~ (li ~ !;SCO)

, , .

~). UI''U~larar~ I Para FomJI (Hii1 IF)

g) Ulootarsra'5u [mar i;,I'Q ~<~ljf..L1!l rn a, 8'!i!!nk~)Sj (1,13 RDl =, lJo.~VA RANKAS~

:8h;jJF:l~ nl'a'l,i!@ 01 i!fak'; E'COSOC 6, Oaimi K'omiWl, S' 'U~rrn~11 kul\!ilu~;, 2,1: eM O~\QF~nl ''i!\a t,8 BM IhU5e5, a,J;an!;;1 ilft~11 biro' ~e [1l.s1ye 1.e~~rI~1. n[t.r~JI~ind,edfr E;COS,OC ~~n I ;z;amand~ ,92 ~akumel~er,fir~:~ 'Ie~kl iat :35. tane '-BlrilfiCi Kate.gori G ayrl~~sm~ '1e~kHlall l(tNGO]~ 3BD '~a~ a -Ikinei Ka;t~Qell f'lJOa, :25rJ 'laniel' Ivtf.pl Rc:s.ta.r. ,45 'Ian!l' II3;.t~pi Rosier 'lte 311 0 ~.BJ1.'EI 1e;.,1~PJ ROi$t~r Ila' ill,'kj I'w'! naritd'lr, Oig:er blrr deyi~ll~.; :IC,COSQC. Bt r.le~ifili~ M~tetier Srts~e,mi'nin efij grer:ll ~ kunJIUi ~iJ ol:~rak, 70 ;ya!i: in Qst dO ze~' :1:5.M orgaJfil~z;asy.'(mu ~allJrfld:~, 1 t1'OO'i ~ Ozer.tnde hOkiiJ metl'erarasv va gaydres m~ t~lIa'~ va' [lonUllll: I!(luiU IU;i1 :!f!.fln f9.$ll· Yf3iI: V18 ~tJ,ii!ulru'Jy~:a -d,q. UI:$'kJU bl..du,nro.akl3dmr~

'Tei: [2~ 2) !98~ 12'~ ,F~: t2'12) 158 211:e

Sos.yaJ 'ka1~ nm~, k~F1W!i1JfHH1aJ, '~M t~~~11~imna. d~Eurili;fVl~nIJ~ rapmnak afliiia~ill~; Ekol'lo-' mEk \I'~ Sos~al K(}f'II5ey1n qran~l~ 194 ~j y~tilnda kunj'lnmu$'~uli~

, ,

NY 10 m 7 U.S,A. 'le,h {2'1 '2) 9a3, '1 ;234 fax; (2'12 7'58 211.8

E'cl)SOC,iIl.iTl r~II't~'~yoru~1 blr komf~l!;iJ1Lfl Q~a:t{lk" BM ,~QkOmeiHerar@~1 K~lkinma, ~gLrn Bnm I m lji'e TeRnoroji Komi tiE sl !Ie 8M 8ilinTIi Vi! 'lemoJojf iD!ln !§r'n~ Kflm~l!esinln'iJ 'raEtliy8IHe1i1n~ Iil.OOrmne' ~tfirt~k amsu::llr[~ 1992, ymllni:liBln'!WJnmu§'lur,.

N¥ ie O~7 USA

Tel: ,(~] 2) ~6J 1 ~34, fit):: (:21,2., '75a 21'''18

B~l'e§mi§ MIUr;!ltl~r ~.F~e!l~hesind~ ECOSOC"DJrI rook:s[yonel br! komlsYOriiU ,~I'aJrak; f.feYre kilrllilllBrl V~ :s~5.yQ.~k,Qnomlk kajklll"una pl'ioJe.ten Ol\i:errrlid~ ~tkruerini 'lJi1J1D~,I~mru;:, a..ma,CI ~ra 1 ~92 Y'lllfrlOO kurulm I]jiAur..

TeJ~ {2' ~) ~Ei8' ~23i11, PWit ~212~ 75~l2718

-7 -

EC(lSCO"I!.l!n bfr ~Jr;a:s;! ~Jarm; O~i]nclJ DUil'llyiit Ulk~le'ri'nin s'O!r!::lll'danmn ~6:z!DmUrli!~ll' 1I~1iI olarak eM i~k:naihGn~ Qf\3arn~ai1 H~U~~~, ~l.,Iru!it'l1an blr~t~'1I1:darli, 'y,apllan kalkJ!i'lrou IPro,gram ~~ ptre!1f!1ilrliHi degsrlendl'rme'k VB ktiOJdl:rnE;!' etlT!~k ~ rrllLcRyl,a '1'96t1, y'! II J'i!ll1a kl.!Jfttif!1liUimr~

IF'~:(:: (2:~ 2') 7~82?'t a

'~aLG ~~SEl KOMiSYON LAIR

,A"f'rb (Jilw!!leri"jr] k~~ I~ma amagla:r~ i~m g~l,e~u ,5n5~o-e~nomniik, ve te'k1iiH~, t·~QlbjJler:J, I~at" ~i'aJF.f!I~J.t rollgl topi am!!lk 'i/9 ,el~ge!rlendlfmak cunaclylB 5COSOC,~ulm b'lr' pBr~~ ,clar~k t9ElB yd'll'!IdlB krtmJlmu~lii1r. ECA kiuriJjlUitilila~n by !f,~n1!i 9,:OI!I:sayrda t@i~6m proidlF;Elmm dw:ell'llemilT~ ,a.rn;~hi'rIiD~ ~roI~h~rini fUrtiilinSe etmli~h:i A'frika'daki l.om, Isiam ~~ke]e" :ECA'nlnl Oy:e'I'endir.

'lei: It2~'1 ") 51 'I 231 ,_ 5'11'000 f.'ax: 514416

e i R~U~~n~~ e; MI'LLETilER' A:5:V.A V ~ P)A'SillFU K. :E K,Q'NOMik, VI!: ~'OS\,AL ~,O M'~I¥Q~~ (,E:f~N:'ArP)

,A.$~~, '!;,Ie P~~m:k':[!!'kl j]lke leriFl: kBll!nnmai$v r~lfQ '9'erekti Si-Qsyo-skononlfk Vie' ~aknik ~\. ~etl :b,e;larh"U'i~Ilt, biJgi. de.rl @rn1li'!k \i\~' d-eg~f.lendi~me;k ~m~!Ciylla, '1 ~4'.r'de Iwrulan ESC"'P; '1'964, YJlllrndaJ ~~nlg~iI1. 'ya;pd8lt'!lr;hrdm~itu,:. ,ESCAP kull':uIY;ulrld~n by :y,~~ i;ok ~,r~mle§ilim IPf''Ogr,am II or~MJze e.lrni~ 've aji~tlrrnaJPFJ*ierr!le fInan:§l man ~a;9~ar:nl~tJlr:.

'reill: ,(6~2.) ,282 910 t lFa.1(: fe~2l 28'1 17'43

B,EdI Asr~ ~,Ibl~.r.fnif'l kaUmulull ama;latl t~ln s;emkU 5'Os).fo-~konomlk v,e 'te:mlk 'I ed'bir'''· ,teri b~'laJma~. bHgl 'loplamak lf~' d~gEi FleF!.uhlfl~k a!iilla'~~,!il~, 1: 8i73, 'r-,hnda k!urulBlfl! ESe-. WAi ~ 9n' Y'1~lnda, yeflliidetrl va,plian~hnlml'ritlr, eSGw~ ~lJ~l! ~lJflidan bu lr.an~ ~Qk sa~1~.a, e~ltJm 'PJmgraml '!iuzl!fl1'em[i ve ~r.aihrrna pu'oj'rel ~rinl finanse, e~mi~!i[! ,~S~8,·tdlBId '~fili!fl ~slim i:Hkela.n1' ESC WA"mn Ol!le'lerr db~,

Ad:res:' p:o. 8lJ~ 9'7 ~ t 5. ,Amman. JOR[hl\N

1"13:1'; (462) 6 594 ::.35'~ F,~}(.; '~~I62'} 16, Bi~4 981

.~ _ ~. ,t _ .. _ ~ "_

~:III'A L,E~IMIII§i, 'rlJU.LILETlER O,R!GANIlAIRII

BinlJI1iSMt~, Mli LLJEfLE1R' "dC,A'mtET' 'V E: KA,lKJINM,A i<C:~!IiI~E:RANSII(IJ~CTltD)

1~Ei4· y! I I ,flI da k,u,n.!.Ian ~:NC;r AlIJ ECaSOO ile H1~kill C~Li~', ~Irle~mit M[IJe;~ter: ~am'ble.. ~i'n] da:lmi bir org~.n oJ,i;!lrak lOilg I~ bu'lu 1'1 maklad1~F'. Aln:; ama;i'aJ1l: gsl~en Qlikei\ere, b~ m· kete,~~ s3miy~!e~ml, Im~,elerle elan l.lc8IreHe nlndle pay[arM'iu ,aili'tUl-mlala,Fi na li,a!Jrd i m 01 o'l:~· m~, 'lI,e O~tlrncO Ou,nya !IIlkat8rind'ek'~ h aya'~ ,siaoo,at\dlanrn lff]~5eltmE!:ye yanellk kaJk~n· ~ p~Qielerif;"dn U!ygt1~rmma.:s'I:r'! i hlz~nd.i rITlaktlll', U NC,TAn l' 99~, ytti: iUbW!iY~a. dl@i3f 8M _kilaU~ri dJ.~mclaii 1155 H GI~dlmlli1;]1Hera;r,a'S i KidmtliJ~, 'Ie ,] 7'611 Qayrl-resorni Klilrul~ lie m~1d .¢nd'e bubJl!lffl8lIdadu'. , '191 Ci I~e UN CTA[!."1n uyeshflr.,

Tel; (~t ~) 9'1'1 '123~, - go?, '~23~, Fax: (41 22) '7~ lSS4~,

G'ansl' ka kJnma kt)nJ .. dany,l~ Ilgili muh~elif 8M 1e:~kJ)a'Ual1imn blflf4'tr:riilrro&~ SOfllliJOl.ll t 9.'64 r~ll~ nde ktulillen ijN()P: .insani, ik'tlsad'J '101'6, liekrloloj[k kalkllflma ikoflll! 1'aJi'lnca '10m geJi1m1im:e Dian n Iki7lef6 r.~1f(hll'lc i o[may. ama~am~klftdi r. Bu ;i.1rmtstra maU pa~e tl'r h8lZJlill;lmilmaKla, 'lie ~tUm pr'Q-gramI8fl dU:zenle',nrmu~kle V~' l!ygu,lanmoakladlvr:. UNIDP::, 115 ~Ol(rj}me:lle ara51 'kurulu;f V~' '175 G a~~j·,ji\esmi Kuruli.J~ (NBO)I il~ in~ iQ~nde' bullU I'iIm~klad! f.

Ad~lfe5:: Un5ted St~I~Sl Plaza, New "'Vil~k

NIY UUH7, USA Tel: ~2~ 2) 906 5788 Fo~ (212J' 9QS 5365

-~fl ~

Egrtfm v ,arai Irma lmlmnlBf1 kIlrrlln ,-meK sure' ,Ie,!, 8ir'Ja§ml~ M1!letl~r~riI €! ,jJ:noml , sus: 'lila ,d g~~ Ik~lk!nmEil iaallyeiJenndek! @tkinlrgi arUlrmak arrtttcl,~la H355 Yillind'~ 1~!'mJ~miJI,l UNITAR ~o_~ ,5a~lda Hukilme~U rarasr: gay-riresmi ,KLJrul'iime il ~ ~Iil- e b~ lJlFiroaktmr F.

Adr~: Unftted Natio ns PI EWl. Rg~m ~,2 2

~ew York" NY 1 C 0.17 USA,

Till,; (1 21 2,) '75 " ~ 1 ~,7'S~, 8637'

F~: ,1 ,2 '~} 69?' 8660

l8~rhJ~mi~ '"III e tier 0 ene] .. :U1fUtu 'nun karan ISCi'bi;l,t'!!)JI- 973 1111 rtda kurU~fmJ~tl..lf .. 6i~im :adam~a:rI ve kl1ll!i.UTII~J -a1'(JSIOd.a:kE e,llle!ielil.neS llbi!ilig,inl g@U$'lir,mek va e,~lliWi 'y,E! 4Inil~tIJ· rna jmkanlan temln e ITlek amaclli"!dad'~[r. U~ _ U 5itll'lillo uz,erinde. IUjusf:arar,tlSl -v.e hOfiiJlmet· le{ara.$p kurul u~ ve yakl~1 k SO olv~nnda ~a~ri .. r,e~mi 'kJJJ rulu,la t-~irl g'l :!I~pmakLadrr_

Ad~~s.= 53-70 Junpumae·, 5 Cherne

Shlt_ya-Ku. Tokvo JAPAN Tal: (8' 3~ 34'992811

Fax: (8 3) J :992'8:28

... ,,~' - - "-K iiS:B~ ~ " :;. ,"'

tII:£ml AWl:JN[h\, ]IKONO~U: ,~I !~

19?'4,~tB kurulen ve EOQ50C .r@ bagiantllill o~en WFG; ulretlm" ~sl~f1If18.I" gJQIa, gOvenJiz giJ ve ,gld~ y,!;iIro I mllna iIl~kin polilikalan ko:otdlne eden '!Ife bu komridB. ;p~1iHkalar ~ F~tliil1~Jk ama.elyla, kllJfuhnui UII"+

'191$: ~nhndle kurulBrl 'V8' EOCSOC Ura' b-a!jlannh bu Uiilaiiil 'WFP~ gii;j'Ii~n:lokJle! ,~Ian Ylk~lera adl glda yan;bmi ~a.pm~ \,Ie ekonomik 'lie ~05'yElI bDyu:m~yl le;Vtk: elme a.meLCII te.~ll'iI'lak~ mrl!F.

EJJiRLE~,Mil:, Mi It. !TLE:fdN iiHriis\As AJANSILAIAI e,il~t.,E;~'Mi~ .Mi LLlEiIiLEFt~.· ~ GI C'A V. E, TA~:IIM ifESK.iLATLAFIrn (fAO)

Oye' m~ItJQrde :;r'ai!yan rLJls~n1larU[]J be~Jelrl~' dO~e,yh:rtl!li '''''EI' ha,lIB.I .. st:ID.iild~r.dl~Ulm ~kseilrnek;! I m 9 ida ViE! tanrn 1[1' I If.'Ijeinnr!'i1I(1!re~m v ~ dag.tt[irnndakj VSf mli~k artll§.\rEiif!!il! n dS' ... vamlll~I,glfllU sa~lamak" KlffiCll nIJrlJs i(;~n, aaha ~j 'ya!§a:m ,~OliiUI~~ 11 ~atma~, wnaOl!l~1l' 1 ~5 ~lhfilmt1lifJJ :kumli11I.1JtcJf_ FAO eu Qore~I'Ei!ri fif.~ e.trn-a a , i~~n kJ8ndl b ·,n,y~s!inda' ~k ~EI~ v~da rhtrsaslql'llwi' ~ubele·r olu~,tmmu,ruf (: ha.yvan rBit.rrd Vi)). sajtlg~:~ ltlprek, \l\6!' sU H~ II:flLfmL'3l: -ekili :aIM Oretlml va KO riunmasl: zi~l hi;zmeUe~; emli~lat ''lie 1fC!aN~t: ilil~an ka'~n~~ ,kl:il rum~an, mar~m reo erma: ~llhkc:j bk: o.nrnanc~hk; ponlika. .flna;lizfi: ve diQer' !iubeleJ'). BtifiUfi di ~~nda~ FAO bei '~e Bol'gess~ btlm .' r:;rnI.Hi.~ tOhJ,p.~ yet:l~k. 500 h.11Ikum.sUem· ~asl, ~e~knla.~. v~ · 90'1 n Clennd'e, g B!.yrJ·I'~s;mi kml;llui~ar (,NGO) U~ Y·iakl n'li m~r h;erT;s~Ii'I&-' c!jr_

Teet (396) 51' 97

ax:: 5797 3,'t 32 - ·5,191 26 C

IF:AD, Oun.y-a Tar-lIrn Konie~arr~ffUn bElni!i'l1sooig~ bir kaIT.atl ta .ioon 1!914 y~~mda klJl'lJ du. Br~e§mi§i MilleUer'ii'iJ ~hlisasla§m~~ b r ~,j~r:ts~ ha'llIlB ge.leiil IFAIJ '1986 ymhnda, ECOSOC Sl~s~minf9i d'Sh" oldu, Gel'i§e.1I1 ImkeJe,rde.· IarUli!~UIl~ k®lkl n rrn:m t~j'n UaVie!' k:ayni!!k!:a.~1 ~mE!~' ~:e' ger;i~m . 'Ie' gu~a ,QreUmin. ~gel~ irme '. 'lie ,an:~unl:ak "¥In mali :ka~na.kla:.r te·mifll eim~k ,IFAlIJ"ln tlemel i~una9lal1 a:msmd.ElIdll:. ~FAD" jlgLL~ liM ol'lg;~I\em yarurn:r.~ gO hlfJ'kOm'fer,!r JalSl '~e~k~.at (lOO" va '1,51 Qlay.1fi-resmu 1@~k~la .. ijg iI1~~d i~rndad]f"

,AdFtIa. s: V! a. DBl Senafi00, . 0/. 1! 00 142

lei: (3'9:6) ,54.591 Fax: t5o'43463

• •• • - ., '1 .' "G'

~ ,-~. . . • , c-r . . ! '. . ,~"' '!' J. • ' • . j • ..

JS~'~ U1J(]ElJElJ ~J['iI)A EKo'NOl\UI, ,guuw •. J"

~LO Uk 'k~:r 19,' 9 ~~lllF1d~ Ve:F;S~Y'd'~, ItFr~l!i!~a) klm.r,1 mU~l~r., UIt!~la~mSI Oat~§m~ OF~' si'nif! v~" d~'ler beillzBr ltd kUlnJilw~un 1[j.1aliyetll!9tinl u$lIe'i"U9n ILO,~ F~lede:l'rr(ifa K.onr\er~iJi''' ~!i'nd~ aITI'af ~~ tlede:flertn.i jl\elftteleJ!'Id belirley!!rek '1'846 Y1'l~rldaJ lBirte'Wfl~~' Mtlle'Ue (IEl' oahU ,Qkh.!l ~e n'iheii illaretk EOOSQC ~l~ti3.ml file baijIM(h, Tafliil duoy~dia il~gj]~ihll1J iii ha;~at ,~IMtI':~rrjrtainm ve' ~h§ma '~aMlaful'llu yj]'I<s;Bllm~k, ~lO~nUr!i '~~al amaJ~'IGmrur:. 8'!Jn~ Iialta olar,ak: J LO :&0 soyaJ 9.{la!et5f'lJ[kleri g~de.'lTIefll, I~m TBiihd:iillT!J ~ ~glUfi!lii 11il!1fM;a:rtl:aJ~1 sagl Bf!iil8.~· y~ ~ l~g:OcCmtJJII ~~ I~ m a :~rtl,af,! n i VIa '~o:,p!lIJ, @Olae~rJ1e duzenlerlliHel~Hilnt i:j~e.lme~ s,os.,ttI ,~uvij;nllkr ~on ut, eg,itlil1l'1~ dl1'i!!eJ1rne ve kQ It61r~I, h-rl1tanl,anlF:U gaz€lm~Vi !ilm~1a!ii!lak!~dv[.

ILo dun:yamn fnuft'!Jlerrf y.ef~8;M'nr1~ 7' DD~g e$t~ bO ro I'tLi:i'ITi1J1 I~OPI. ~ 34\ h(J ~u rn.~t~~i\l'$~ ~un:JIiJ~, y,e " 80 gayrrr~tl~~0'1~ kurutu~u Mordine 'e!tme~Je:dir"

liel: ~4'1 ~,)l '7,90011 " F9J(; t4,122) 1988665

'9SS; 'III! Ild~ Ell M;1'11~ ~htiE;a;:!iila~ml~ b~r- ~in!LSI o[afilk ku rru~Eln. '19[:9' ,:il ~~ndaJ ECOSOC Si~ l~mi!'1ret' dahll elan lj N~I[JO'f'lUIi1I y;ap IS I ~ 985 Ylh~H:ltiI g5:We Fi! g~~'jmlFil,'i§.t'ir. V€ini' t!..1U!:\!'IaJ~J8~! ek'!iXJ;lorillk dm~niTil ,kurul maslna ~amlmm 'o~m~ am~ClIyla. g:en~rnel:<le olen mlke1e~'elld s 1'nal kalkmm BY. le1v,ik 181Jnl'ek ve tilzlandmna~~' ,global! b51~esell u~usaJ va- sekl~re I dt:JzE3lY-

;,

dB ~H'rai pl"o!eieil1 d.eS!'ekI8ro~k UNI DO',!f!un tf3me~ ~maoh~~1 !llr,~s;!nda;fli r~ Oy~ mke~![!Ir!e

BM .aJanslanyl~ I 1 ~O',un uzerlmie UluSaJ !le~k.ilaUa! '1. sn hnldlmEjltLaj':ar;El~ I: tB~ne~ lie 100 gi~~i-t~~rnl !)i1l~IUlan~ 'ya:ltll!l ifi~!;dlmi ~ilnlr'!da!, UN~DO ge!f1i§~9:yefl bir ~~: '~rIij)lya s;aihli~ buIlln~~ta.d~r~ UNJIJO 90k sayid:a ~tl,l'trml ,~rogrnmul'ln S~CH'I15!O~IiJ@l!r.:lU ~,f,ijp~!u!lkta, ol~p! Br~~ll na. ~ab~malllin yudJ ~mek'h~ '!Ie rnu h1t.edif ~!~ek~e, prriJelen !1Jfygu'laliJiia'k~M'1 r,

Ajjfes:: V'lmna In [srnadon:al Ce:ntell' Fc':O. 1:1.0;( SOO, A,-"~ 0'00 Vaie [i] i' AI!J s~!n~

l;fl~: ~,~,9~~) 211 :3Cm Fa.:; (4,2-1, 232' 5'6

- iH.":!-

~II ill. Iiflirlil va kUl!fir 'Il~!La:slyJ~ rni[lalter aras[rnda~ lfbIr I,@rro gali~tirerek henl, ~ g[j'll~!lnge Hlal dB b.uli,JPlma.k, mn.ac41.la 1945 illfid.a Bi:rr~mii ' 'iI~efln UilHsas ~~I'~ brr' 'a]aI1!lii olmTik 'frur.. !i1iJIlntiJiWf, UMESOO"FlI1JD'i dtger ~ma-&Iilm: d~fI,y,aklll1B~rJllIr W',as·IO!ia IIik. cTn5. D$M ~ din iayfuTI~ J,lapmaksUZf;f[J tSSli;i'[n 8dilefl! il'k53.i'1J neklat~ va tem~1 ~!lrriye :ffi'l 'tl1i:~kurti IUs :nlfl~ 'I,i',1!. sdale.t ;1~lf1 lSaY91 w.sr:s ill! JiI'I k; ertLeI E'm~1 'aali~iI, ~flril har' aWifIl!rU!J m~le Jera:rasl rJ'bkn9m:118~k atme.kth. UN~SC.O 00 gOfevlemrlll~tkin tlr br~mde YiEiil'Lrre g~tlr.mf!k ama~I~\liil GeMI Mer~IMIJ 30rdlillll'll ta;da ~e. 5 kll!t<d.c 11) be . f!sal :rc 'lie l1emen ti:lIm [j)i\i3 OIketerd€t t8'rI1lsifei ' relan ',Lm:n~ r, BuI1l~" ilavB ojar~ UNESCO mulltelJf ul.sL[rar~SI, bolge-sel vel ~11s.a1 du' ~.Y1s~ e 3,liSll1llmF1l'md ... hl'lki1lT1eUer.araa! urulWj V~ y~ JaftK 1a9J ga~rnEli1mi unJJu!;t ,1t2 m~.d 1~fS;lndoolr.,

Adre:!:i':: '11Plaoe de Fon snoy. F. 15700

Par~9 FRANCE

..,.. ---

Tal; t33.1) ,4,5.68'1 :0,00 Fax: (3:31.1 ) #J,5ij7'1: 690

UlU!'SLA1AAR'ASI ~'ARA, FONU (1tMIF)

~D[lllly~ lBij~1 Ife.ll:!irJikle Temml}Z, '1944~de E),eUon Wrll:~"m ~,AS,Dlllu!rulbilu. kii kt.rnlllu~ ars~ slr!daki temel rarJ;.lIll:k:1 1M Pnfn e. as ~ Ibar'.Iy.1a Ujye 11!1~I~ml'~ki!POOl, w mali),te ~JI±ik~~r!' nel, C' n~,a BWlkasl dSJ y~lInm w ~roj,a lJIygLll!IJmaJ~n: fle. ir!lj~ o.lmastdlf. 1.9.69 ¥llulda &!el ({~ >l' E ~AKlAA I ~srmu slsleml1f11n ~abl.!r : I tMPhin ~~~.asaJ ~liI1leJ:'aal!:!r Ijnem~l'iIl.arUmn'!3hr:,

IMF Mla~IinMI D.yll3! u~kel;erin: llistikriJr bir mOt:mdel'e 5i$J,3JliIi ge.m§ijrme '!Ie d-Q'l,ti~ I-wrlaJ~ln~ d:a iiS~ kran Sf191~m~k amC!cJyJa I' F ve' diger uye OI:k!e.I;e'fl_e, ~~birHQiI' y-apme, '''I k(]l!:nrQUl· gune 'labl oldtJ~unu b~'llrtir. 1M '; gere'kll dl.Jrurn~ard·a, lrllye tJlkfi, ekonDffi~siii'l;a ~ledl "Ie ~r~ "Una y.o~LJy;la. p~.m, e~jek~e edebl1nmakled1r. Arn,u ,zM'llu'd~! 'u~e O-Iketelliin Merkez Bank8S~ Y8 da MElI ye .Bak;anIIQ!' gore"meJifiiiii: e:g,itilll dU:2Jenrey~n I': F enslilfisO y()jUylii tBk:nik varon'lll saglanmaktadu·. l' 751 ~ Ike 1M Plnirll bi:resi bllJl' nmrakt.ad Il~",

Adrel5: 1'00' NlneigerJ'th S1r.ee~ NW, Washington CC 2043'~ USA

'Te.r= ('1-~02) 623 l(}OO Fax: (~-2~ru G22 4661

1944 )q II nds Br~QttfJn Woods K:Qnl'erru1:s~'nd a Ikurul GIn [Ju~)!ia, aankaSl~ r 5e,va~, SOl1msi Yllk!.;rda, ul!Jslamm.s1 ekonornUk V~ man i~irl ig-r 'loin planta~ beUr~am~k ,WtIaQI',la, 194,5 )11- tll"1da faaliy.ete. gl~tt Hu = me' ere LlIygUi! filal1 V~ fa _ eranlar ,me kraai temln I miWiek ya~ ~lJfln aye Yrkelerl n ISkoi1omlk k~kUirJll1~anm 'le{l-\i'Jk' letmek" leM"ik yilYdl m sag~am ak v,e e1oo1'1o:m~k, j,ol'rllgini .. e~m~th""e:k rlf.Jli!I!iaJ 8anka.s.14ml'n ana am~lle.~1 ,ar.I'ndadlr. 8u ~~9Ia. Bar;k.a,'r!!1:1 :~~.r:ma~esi 1882 y~hfbdB '1:53 m[lya~' Do.lu!J"a l{Qkse~~rlmT'1tlr. ,SQi1f}'i~tl)elr Blrlrgi Ihj~bir arnan ISan'k.a.'nm (lye:1 {Jjns' ,g~rme~ o.tmakla birtrkt!!. b IgirrJ1 da~1i . as, '5.amas i n cl~ ba; I rllUilZ t.l'e~le~J\er 1 ~S'1 'IJ(Il '1992 y~~lar1lful9J IrJyel[~e k;3!bWlI ba§1/ilJ rnsunda Ibulunmu;~h.ilr+ 19~3, $.OIflU i ·bf.lni.'1a D .nya, 8ankEisl"lThl! ~lOm ~sJam KonferBnru T-etliUlaml ~~E!~~r~ dahil!~ '1]',2, ~ 1 e ny-a tu.dufamakta.d I r. I]Oril~a lE!anMs~ VEl' 0<:: Y:jr;lJ ,kU1rol'u~u f,'1'LU'!I tUlus'lar,eJasl KaII'l;Inma Dern:~l, 'yok 1'81'2,1 Va :1I'11I1!1 AlaM,1 \il9' UrlJJsla:r,aras. lFilnafl'S Kuifl!.I!'fI. ) hl;allyelle.rrnl ko~rd'iru~' elmek tt1'!f12lCIr.l'a WQdd BaJfi~ G·WP kururmL.l~n.Jr.

Adr'es; . 818 H. S11,oot N W. WashingEoril

A.z g.ali~~ t.aye U:lkfde rds o,z'(9'1 sektOru n ge4ilmeJ'Sinl '~&i¥r. ederek bu Illkele r,j!!! y,ardm1ffii almek, Cil'Q"lke.n o:zel Ike sim :~.ej~bb'us lerl ne de~1el. Qar:anlis~ desk ~e Frna.y'6~~· sa~ramakll mah. Iii se.mia~e-~y~setlru~mfl gel1~imrns yan:llmC1 ol'mak., t1ze'l serl'1!Ul~~iI1!in ldus1arara .. Sl1il'fI!jIIJl'1~ te~vik, lijtrri,'fll'. ama~~liJl Df] nya 88Ii1k~.sI~n~!i) yan blr kuml~u olariik 1956 ;.1'1 ~I r.li'" da 'k.urulmlJ~'Lur. 'I Fe :1"11,1'1 5agJad~~ ~[rumsman 199"2 y,lllnda kOmOf.am ,ol:tlrBk 4 mitySJ ~arl ~jTIU~' r . rUm isl~m K'o'nfElraroo:i Te!.iiiklla.u Oye~13fi ca.hJl. U:::C~fl!~ 1'1 top:1iflJm Oye O[k.e! S'ay 911 S92'da i,4,~ ~di.

AdI.ElS; 1;8' a 1'--1, SItfh1:lrt W W~ 9 hlngto n DC 20433 USA

Tel' [12Q!~ 411"1234 Fax: .4 77SS901

Geli~mek~e >0 ran 01kete,rde~] IkQ1ldll~~ b~llbir onem V@F1eif@k, delays.;;:: ¥3tMt!11I0J :se [ffiii!:-' ,e yatU'1! rnl\anFUlFl utelkEN''1f ama~rrara, ~ljne'l me:Slnl teiVrk e~ml~; yaba:nCll S~fiTHa,:ve ,~at~~ ~~mlan l\i'ln Imii$ i.Ula~yg.1l! h Im~zgl-wti~ \i'~ sig ofi[~, hlzrne:~~erl ,~!aimak~ yanaJiUll yalJ r~mc~ .. , IQf VB ~:aiu n m 'YSiJ!llil:aill OlkJe h(jkilime'tlerfl ~r:a$~ ii1d~ k~ir!lri kl~ ~nlai!f!i' va '[I1L1ivenT 'alitl rmak amSJCuyl~ D(JJ'iIY'~" S ~nka$i i~9 lar!ganr[2;~ntof1lei, lba~ lan ol~f;1: 01\QJifom btr ~!;,j Fll.!!3ui' o[~~k 1988; ,yd~ftIdii3. ,wnJ Idu. M [SA, '119912, YI i i nCal. d~ Fl~itllrFhl nl de~ i~~k ~~re_le~lJide ::n Im[ju,v~I'elidn icraSl 1~9! tlOp&am 15'04., mliygr. :3 'tlj'~ari Iild~, 'f.o r'i! kan~:lize< ~ni He!;nle~ m m Iisiam ~Qnfer,a,nSlI Te~lt]iaJID de'!l,I~Uerr cl ahrl ~" 5 orke MIClA'illn Oy~erl'd~r~,

,Ad_F19~,: t 8 ~ 9, hr. S tree'! NW WaJshlogrtoii IJ C 2n4~3 liSA,

'Vt ~KT~i SAlJi ie B iRLh3~.Nl G:E:l~SfIR'M E ,AMA,'C.'INIA 'YDNEli D~IGlER 18'IOl!GESEl VIE UlUS;lAR.ARA,S:I: IK]JR,UlU,~,LAR

~'9:2.G Y,II~n:d:a Pa~.i:sirt~ kuruTanj 1945 v..~ 1915'~Q 'Y'an~clen \iekiU'emilril:en Ice;' li~are~ sanayi., u i taLiiltnll'!;Ii, 'J~, 'lunaM :a~arll til r I nda. 'ra!al i}'\G:!t Q'oslemn Hii m le!k'OlrliQ mTk 'li@~ebbi!l:!;~eri te.rnsll fnl11eik. dUnf,a tJ~u!a"~ 'Ve yartmrm l;lirlfilll ~rb~~1: VEl! adm ilEkaoB'te' di3(y-aJI ,i!tl~rrllli!: 'ge· n~ ma$lnl IlfIj~vik @Imek! '~ ca ne~' poritekaJB.rI ru u.yUITriIhJI h~h! ge~i~m~. i~ia~m~jer lurrY:!is'f \.!!e dJ Ike ,gr~platl ~ra~SI,nda &~bili~Q~i gerl~'tlITt"!ek, srnaCifidadu'". ECOSOC·u~ dam§mwtllk stiEl.tu,s(]lfiIu [J slefile.1i"ll tc c y3kl~~,uk sc h!l:!M~meUe.r .am$1 va 35, 19 a~ri-msm~ ~Ulryllllllijiac [II~ 1~If1d@idrl"_ ICC·rriil!'ll. 16 ,is~am 1<anr'er~~I, f~~kHa'~' UU!!;EL~ri' .oahil. ;sa Qv~5ir bulunmakla!l!r

A~r~s: :JS Cour~e Alberl ler., 1F"~,750{jS,

Gj!~i'~me'k:~e o~2ln OI~~·I'~Jir:] d~~, ti~ml. faa:1iye!He![in;'f g~3~~Ii~me!k; amEu::g)jla. (~.aoISOO 9~r-..' I~evesiil'l d;~.) U NOTAO"ln bl F' luca. aJ~J."iISll li:l1~rnk 1!964 ~llhii!da lQ·lfJn~~m'dg kurulml1rglUr. UNCrADi~ n 17'3 lIlye 111 kiesi aym ~ama.J:"ida rrG~nln d~ It!~~i bUlrUnii1l1@['k~~dl IT:,.

Adi@s.: Pa~a'! s des Na.~1aJ1s CH-121. t

liel:. f41, '1 22~ 1~O 011' F'~; 1~4.. 122) 13~ 4~:39

KEimu ~f8b~iD:sle:rifttn:. r~leHfu;l. ~r~t'l;!n8k~erlnl gO~leJildi[1~;r~k,;, gIO~IO;, vewdmlii ekoiiio:m!'k ¥13 s08Y,o-ekonomt"k :5~ruirm~1JJ IUld~l'] n I y9fln;~~ g~l~r,~bHe~elk. :ka~hEli~el~~ kurul u~lar' ~aJ[m~i g~lm~t.~fh'tel k~~k.daJ bt1lunm~ ama©!ylIa. 191':4· Y111~ nd~ ,kl!Jj'U!hn!!Jl~tor" U~ IrJ O~ UN EtSICO '!Ie UiNCTAD·la ::t~KI n m~lIe,riI' ~.!i!l_ni~d~ II UN'[,)P~rtin ~m-a. ~ianl~-Ftncl'an birli 1M alrne· d~· gel~· ml;lir .. il~tarn tt;QnrUraf1li!ill T~!?,knau ~y\GlSI 1i.2 ilJlke dMJI 34· '~'lkf1l 'rO'F! ~."nin, !Dy~li9ffdk

oYreos: p:o.. :l:3ox '8-2', .51 5~ 1 09, Ll.itJjln~

CU!r:;J!1aJ"run g!:IjH~ m ekte. ·clan :bSt,grele·rinfn ~1'OIb~emJer,l; ya, by b5tge~l3i1in ralwno-;mlk: '!Ie 5iO~" ral g eltJffu:!!letlll i~lflI b1tim:a-6i1. leknlk 'Vel diger bnQiteri~ U\y9 IjI~rim~S,i w ben[rn3:enmealne ilipiFi a~,a~~~II" ar{:l~i'tvn Imaslna l~nC(Iif[Wk. ~~meJj;;, l\9~'liik ,e;tm~k. d€!~-t8'kr!Brv!eJ~ ~B bu UJ r ar.a·~b rma I iU' !{Eiprn ~:k. V5 lk'lis adi I ~'blrli~1i i ~i'!"! ~Ule\ft!ia[j'f pol1ttka:tE!l1l' f.]z,e'r.[:[fi de ~T.lif!iilak i51m@i~yla '19'70 !II tLnda k:urulJl'1 U~11Jr.. IORC' ·OO"in Ozer'Lnco hli k!Ome~leP.'·ruas11 \Ie y,u.kh~I§llk ~ £!lQ gaYfli~re$:~~ l(mlW II!JI~ .lie m~ki i~[i"Idedk

Adh3&: P.O. ~~ 00001 OIt'aW(l ONi K 1~: SMR: C6Lnadla

Tel~ ('16l 3) .:2'3661631 FM~ ~t613) 23fJ7~C11

D,~~YBJ- !'nU'I ~os!f0"f!konom'k pro~ &mlar nln ~~. mOna :aJJa~matif rlklr~el' gentt1rm~k. :emac-j;r~ Ie 19716, ylhodaJ Ik!'!!~1lJlmLl!~I\I r. 1 I:) IS'lm I··~ iiahll ::)9 llJlii:i IFC-A~l'11In ~yss.i b lunmakla.clllr"

A.ar.es: .• Place d~ Man;he'

Tell: (41':22) :361,8:28 . Pal(: (412:2, 3E3'11052E,

DllflYD gUJa 5on.mnlan ilz.erlne c.bjel!tljll an~,n~,ler yaprnak" gJda, ore.1tir11lni 9H'lllr:;a.cak aksJ~· ~on plan~aI!: ~apar~ hu meUe:ne 'f.!',1f;! LJII1~la~aresll 'le,&dr~Uarln IEinradasina SlUfF! mmc, 11-· carel ImkanlelFr I gerl~ti_rmek" gl da tmadd~'ler'nin da{lltl'flil ve ,- k.elia,:fnjl1 ~i'lI§.tlll'iilmeSi~ ~l~ 61i'i.!i!!ri~eude bUllunlmak; a.fifiael~l~ ~ 915 ydlnt:na ku rullFf'U.n~~ur. I FPRI ara,;hfma .. ~rf)Jellei1 tJ!zanlii1e ara~tl rma p~,ogramlru'li ve k_Uffi~at d []:laliillem~ktedh .. ,

AdrelS: 2DO ~ 71n 5tree''t I" W Was.hing·ton. PC, :~mmJ.I3"3006 USA

Tffill:: 1(' 202'~ 8525600

F'B. : (12G-2} ,~1614439

islam KOf!lferan5ii T~~EI:a'tl BillnnsQI 'Ie "Tekno'lajik I~b r~119i [Oaiflil~ iKomi~~s (CO~-S?" liE:CH)'nJn ta~.si)!e'lelinll:akiben~ blUm v€ 'lBknolc:Ji :aJarll n~'a ~KT [Lye~ OI1<lelen-~ ir;,[~ bEr' d~ rn §inial ktlrumu vailfi'3S'l gormek, ,ru-a,bITnel! va buh.i§il~~ le~vik 'eltrnF3 ." 1M ~sm man 01 Irn ·ad ml~i IiIII 0 18arlly.eUe'rlln~ ~ordi:mi!i I~tmek ,liIrnaclyllSl, 1986 YI~mlfild~ kundmw~wr~ liAS; IBM le,k[l'atlan i bo[g,esel, hQkOliJ1e!!etarasa Vie gra.yrl·rfil'S ml kuruh~~~atii" il:e lelk~ Idi:lI~ r 'Il€tsis 1!iI·t .. mi~tir:. '116 lbllke iAS"ln Oyestdir~

Adrres: P:O. Box 8-30036. Amman JiORDAN

T~~ ~ (96:2:6) Et221 t)4· F--~: (~626) ,B2~,803

'~f;"liI' ,j; ~I~ '1J'i'" m"lflJT _En~ :"1J!Ii ,iii, iIl''!l!o'l'FilI~' 'I:!~O, NOMI! 1§1'i-ru- ';I,~~~' D~~. ~~LW .':!l1l1"HJJULl;'.~.~"J:A __ .j, _, L _ l!J.~l~~

Islam ,ikt[s;~~ ~ b;m~~~ihki lri~iUt5: ve 'dli~e r m~kh'l k'QrU,)]3JF"tf~ ar,Eil~tIfTIftI:a, 've 'ejiUmffi plog~ f"arnl'af1, sl!!minall'~e.r;" kOll~elfa~larr' dOtmn~-emek V~ 'yayullar yapmnf;ik ,am~!CI,~la 1 913 yillril~' da, lku rluJ'mlU~~ 1;;l1i'~

i~lAM in'isAllJl A:FtA~TiIIR.MA. e'Uwosu

rlSl~m ikU5ad~" biink~lCI'1 i k, '11Il1af1.$ ~e dij]~r EIi~~d it! kOri1.d~a ,a:ri:l~l:i rma VI9' e81miFri PrQg~' ram~an. :3~mll!l!e~ ~ k.;onre.raJ1SIi;1F d.D~.enllelin~k cill1l3~yi~ '1'817:~ ydlrilda :!l;ij rt:!lrr.u)~n.!It.,

I!)~A1KA • 1,O-DO BM[tna.desh le-I~ (a.s02j EiOEl4i2

FD~ (as'G2} ,I3G-3~~,

iSlAlN1 hrr:I~SA:[~m ,AftAe,lliIriMA M1It;RrI(EZDi,~ ~jLmlg Ahidlul, ,,j!i,;zRlI©1ra'~~l~$i~~::i!'1

islam, tik~I~~d" b&J!kaelll'k, 'nMn~. Vi3 riJI~§e~' m§'kln I~Q !tiu,lam~ ran.l~I~lf\IT!a 'va ,egilim prlOgr,al1lllarn~ seminer \!'~ konferan5.I~J" idfixenJ~IT!J~k ~m:aClyla '1gr71' ylluilda k~ Il.!lmUi:lu~. Mer~e;z, all'fU lamanda ~,~1q:5mdJ:S'ifi ~~dmn ~TI~lifiah1~~~a: d'a k~aJlk1da bu'iulil'inaktad IIF_,

All'Ir~'S,: p~a_, !jg;,..;; '1 err ~ 'I. J'edda1, :SAij,D~ ARAEI,~A Th~: t~~6~l59:52'¢02

Fa1,~ (9:ae,~) 169520r;.6

-,~~

Isla, iktlsadl , bBin'kaCI tl'k. I ilnnJ'ilS '\!Ie d'ger mi~rn koliWJJaraa ,efattl [Filla w egl~m, P.fQg:rlmlia!1, S9.minarve konr,jll'rl!nslar ,em· :ern.1enfni:!1< ,ama,olyJa ;,1,80 ~ilin~!iiIl klmilm:u~tur. Er.rs,'lil IJI,p'loma., Mijj~L.tr V'l3 Dokit'OlFa, :lFlrog~a:mJan yOrfllmekte.dTr.

,Adres: Mrlrlnar~. Oni\l'~Jsnti~. Gflztepe f!<ampU&(JJ" ~$:'WiIbl1ll!TOIRK~YE

191: It021 8,~ :M,1 !l2 11 - 341' 7~ 30 Fa>::: (0.216) 341 39 . ,~

Br['tan,a ma.r,ilJi 'orluo.u:'nlJJrn dagl1mas,lndan dogan Ingfliz; _llla1IerTo.pu1~u t9St ydifrlda, Lonclre',~, Iwruld~. Formel, bll' an.IS/~r.na,y.a da,yanma:m~kta. oilup" bir 1W<i m dli!lk!eras,Y0r.ilhilf' 'II',agl ~as I !fIB Idere ~.ITne:kt!3dtr- IOrm3Jgin: "O,eclaralion or C'LjfiiilmbFfilw~a~lh PrtIilC~!9S'" Ilgili o Ike deflJlat D3Jjkani9!r I Larati ndaru '~197'1 ",lll'iIda ,SingaplUr''da kabul ,~dllmlit[f. R@s.mt bell~ '~I'esi!f!de ," or:mal b'r gNp alarak ~elfr;tnil'l"iilil' ~1-~'~ Tc-ptLJlllk r,0smu he.riU!lll'llgJ Dlf mlSfjf' ta§~ mnarn~U.ufl r. BUi1ufilil!lJ :bJrN~)i);' ulUstamirtliDl ~.an~ 1I.i'--e d(l!z:enln Nil~.Ii1~SI ~maclvti!i. 'C<ZWm [kle esi 1I1'Fl1" bUim \I,~' ~ekrIJk a:lan~arJrlda, ~arkli nk y,a ,d:ine se'hrp: :z:e,rngY' \I',e ~e.kIF mk.iih~.f ar.aslndakJI]&§_klle fin onemi u:zerlnd:e durm~klad'1 F. BU' ama~~a blr 'Iakl m Ihltsas.~fIIiIl' I0I0-, m~l~, kOIi1SHi3'~, [:IriJP; rns i'1liez , kOrum v,a !!ie}~.r,e.~ery81ler kmlJlfrUJ~~li:r~ IBUf1l,iT'ih~i bir:llkt'e! an ijnu~ml~ S8. reteH'Yalar~unlaniir: r~p'ILnluk IBtrrn Kornsefti; Taknoloji Vone "mi ~~rine Oillr.'Il§.ms, KOIi1,se:tti 'Gru:b.u' 'TOjp!uluk rnslli'fl K~yna:1{Ji3rilili G,e~i:tltnije. Gr,uDu: lOp~I.iIJu'k [1!,QiJ~1m' Komjtesl; TI:J'plbl~uk OI1I'11ersT:~e!e.rl CiEunegl'; ~,efilcl ~~lt'iI~:~ Dairn~ t\'!ilrnHlesi: Ta'Plu~Lik: K'EI~ KlflmEriI IQtr.l a~g:l Takno!oJisi Ag~" Top ulu'k Bu rs ,e E~itr.i'n P'ogrnnl: 'T.Qp'1uIJJik 8rndQsbls:1 Egi m Ve 1iE!Grr~be. Programl; Th~~~.Jl_k: sknr.k Yardlm ~rubnJ: Sln8 Kalkmrrma. O!ilJI~sL

17(:rph.il uk Sekr&leilf~S~ 'Son 019 y 11hk d.olller'fl d'e sosyal Via ekonomUt kalkLmm a ,kgnulann~, a.rtan ~rVude onam 'IIerml~\; bu amii~I'~, M,alt~al Ekonomm; Saoa,k, Ta:ni'ili11 va Ca1I§.f!l8 BakMlan a ras: ru;ia du~eniU IOp1an"hl£u 1:Gi1ip etmj~. TQf}lu.I'tJ . rr;in ~I bir' taJ!um kunililJ~- 11111 'le5~ . tmT~,tlr-, ~TId;ph.r:lu~ 'E~i1Iik Fon~, G!d:a ~e 'Klr~~ K.al.kl'nma Marne:zl ~bl.

eunli£ll~ nave' otimak; Genel 5ekrel Jy~ 70~11i'I1 Uzer~nde profesyone I le~I;(lann kll.rc-_I'u",n IJ :6:-a,~!:aI'illI,tllrr Oi;:! nl~Lr 1 nr~mz Mura.l]G~ '1nplyl'l.iIg~ Mimarlill~~ [)@magil~ Ve!errrnerle· Oem@-£It. Hristiyan Vel! YahludT D~rnelkl~rl (MilslQman lOerrMkI~f,1 f.rii!~\leu1 degtl} ve loon~;r~ ~,., ,~iBl . ril.HJ~'la(d'lr. Sekrelerya ~_ rnBM 'le~k'IL tlalil, til· slaii!'aJa~rl ma~~ [konlml~!fi IIMF~

-9U-

DCllIya. lBankaS;1 va ,·5 C ktldar gj]~r.fJ u~u:slartlmsl~ Ihukl!im.9tlemr,as~ 'VE!I,~:ay(i're.smi ~ntllu,la for:rnel il]~kil8. F t'9.S1S E!,'U:nit1in'" a.BITlb~:Jar Nij>!!llll3l. Uganda" IBsn_Qah:l~, B~\Ilrta~'" MEII'ez.ya~ M~tdh;l_ll:lr 'lie. P~.k:rst.an gibllsl~ KOlrlrr,'er'M$l1 T~'kn~(1 _f~~eJiJ dahn !SCI 'Gll\i:e bngill:z . , 'nte EYer TlJop lurugum.i n OYt€'ls r'idnr.

,Adres~ Malbo~ou~1'rl ,House:

Piall Mall London, ,SWII 511: X~ U IK Te~~ (,44,111) 839 S~,11

iFSK: (~47'1) 930 Oe:27

Belarus. Husya 'lie Ukrayna, t~raflnda[:'l 1991 ~Ih ,Ar.ifJ.hk .e.Yli1nda k!l.lrulmlllitIliF e- Esk' SO~ y,e'~ar '8 r1i~i mke~~r1" daha y,ak~11 ekon'Omik~ polntlk. II(f:!Uuni,1 ~e m:aU i§ibirUgl ~n ;2.11 Ar,alli~ '1'!;I9' '1arihll "Alrn~ Ala IDe'kter,a~.yolllll;r ib~i bir' ,8!r·aya gGlmi~Llr.. 'fop,liJllugun .u~e~eri+ ,RusY;i!9 'Bel ~jiUS, U K_~yi):1. Emmenicst:al"ll, A2~rbe)"CFm" IGurCi'S'laJll. 1M 0 IdlBJlfija, K~ak1$-' t~n, knyrz~n! fac[klst~flI. TO~kmfii'i~$~Wn YU 6.~lbeklsta1'D!d1u·~

AdFles: Krlovi, Stre at 11. 220 0.00 Mm~k" BELA_RUS

Tet:' 7'112) ,2.8.' 94

P'elrol ~olilikalaJr;1 iII~ k~o,Fdrne e:tm,ek 'I!~I zarar ve rlc :M:yal: dal~'8lanm5lJ~!'Ii iii i onl!eEne,fi;; arne!~IJ!i1fce 191!;o 'y~lll"1dil kurul~1Il O?EC~ 'li965 y!lmd\a, vr)liElJiiia.'d~1 Ge!n~ Me~~e'~r~de ysnr'de,r,j fJ~a~tyale g'El,ir.illnt~tlr. O~ ~C ~ 970 ,!lISJrd~ I uslali',tLrasI ekloi'lo'fJflIi pcmikaslnda ~o'k onellllli tlfr rol oyna.miitmf,. ~ok ~ilYllda h[jkOmE!l~e'ra~as1 ~,e ga~rirres!i11~ ~urul~hI, yakm IteITila:s ha~~ndedilf, "2 Olkl =C:ezayir. GaJ~l(m. Ubya! ~iJiI1rya~ "IfJnezuella, IEndQnszya, Imi11l Ir,aJl,j t\Il;!Wllht. Ka~iU. Suudi A~~Jbi~tan~ 8irre§lEI< An~p EI!II11r1i~1M~' OPEC lJJye9il b~llJflma~~du,:,

,Adres: Ohera DOJilc)llJsmr31~ij' 93 1\.-·1Or20

W n. Avus.'t~,rya

lei: ( ,a1) 211120. F·a.'(; ~431 ~ 2&:;, 320