Vous êtes sur la page 1sur 116

c

c
ÃINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Programul PHARE TVET RO 2003/005-551.01.02
c
c
AU X I LI AR C UR RI CUL AR
CLASA a XII-a
c
PROFILUL: TEHNIC
NIVELUL: 3
cccccc cDETECTAREA DEFECTELORc

c c
c c
c c
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c
c c

c G G G Gccc


c
c
£c
c
c c
c
c
ccccc
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
c
c
c
c
c
c
c AUTOR: c
c
 cCARÃEN ARDELEANUc
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „  
 ± Bacău
c
c
c
c
CONSULTANŢĂ:

Angela Popescu ± Expert CNDIPT


Remus Cazacu ± Expert, Colegiul Tehnic de Comunicaţii
„  
 ± Bacău

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c
c
c
c
c c c c c c c c c c c ccccccc Pag.
Introducere«««««««««««««««««««««««.««.« 4
Ãodulul II: Detectarea defectelor ««««««««.« ««««««« 5
Unităţi de competenţă«««««««««««««««««««««. 5
Obiective«««««««««««««««««««««««««««. 7
Ãateriale de referinţă, Folii, Fişe conspect «««««««««««. 8
Activităţi pentru elevi, fişa de descriere a activităţii, fişe de lucru,
40
fişe de evaluare, teste de autoevaluare«.««««««««««««.
Soluţii şi sfaturi metodologice««««««««..« «««««««« 84
Bibliografie«««««««««««««««««««««.««««« 121
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c FOARTE IÃPORTANT !
c
VĂ RUGĂÃ SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ATÂT GHIDUL, CÂT ŞI ÃATERIALELE DE
REFERINŢĂ ÎNAINTE DE A COÃPLETAcSECŢIUNILE!c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c
c
cc
c c
c c c c c c  c c c c c
 c c c c c c c detectării defectelor c cc
 c c c cc 
 cc cc c c c
c c c c ccc cc c cc c c ccc
  cc  c c c 
 c ccc c c c
c c c c  cc ccc c c c
c          
           
              
   
c            
   c c c c c c c c c c  c c

cccc c c cc c
 c c c
  ccc cc c 
c  c c
 c
c c c  c  c c      c 
  ½   c c
c
 c cc c c c c
 c c c cc cc cccc 
 c
c c c c c c c 
c c 
 c
 cc c 
c ccc c ccc c c
 cc
c
Õc Tehnician electronist
Õc Tehnician în instalaţii electrice
Õc Tehnician de telecomunicaţii
Õc Tehnician mecatronist
Õc Tehnician operator telematică
Õc Tehnician proiectant CAD
Õc Tehnician operator tehnică de calcul
Õc Tehnician electrotehnist
Õc Tehnician automatizări
Õc Tehnician operator telematică
Õc Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
Õc Tehnician prelucrări mecanice
Õc Tehnician electromecanic
Õc Tehnician transporturi
c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c ÃODULUL:
c    
c
c
› 
ccSelectează metode de control al semifabricatelor, pieselor,
sistemelor tehnice.
› 
ccDepistează defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor
tehnice.
› 

c- Efectuează controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor
tehnice ½c

Unităţi de
Competenţe Conţinuturi tematice
competenţă
Õc Ãetode de controlcc
c c!c 
 c  c
c c c cc c!c
 c c  c
 c
  c  c
 ccSelectează c c c c  c c!c
metode de control al c c c c cc
semifabricatelor,  c c
 c
pieselor, sistemelor c 
  c  c! c c
tehnice c c c c"c c
c 
 c cc cc  c
c
Õc Ãijloace si aparate de măsură şi controlcc
cc c cc
 c c

c c
ccc c c ccc
 c c
 c
 c
c c c
23 c
Detectarea Õc Defecte ccc
defectelor c ¦c 
 c  c c
c c c c
c cc
 c
c 
 c  c c c c
  c c cc c c
 c


 c
¦c 
 c c
 c
c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

c c
c c
Õc #cccccc
 cDepistează c c cc 
c ccc
defectele
 cc
semifabricatelor,
c c cc 
c c
 c
pieselor, sistemelor
c c cc c
tehnice cccccccccccccccccccccccccccc
 c
c c
c c
c
c
Õc c c cc
c ¦c  cc! c c  c c
c cc c  c"c
c c
 c cc c c
c  c
c c
c Õc $c cc c% ccc c
c  c c c c
c  c c c c
c
c

 c c
 c c ccccccccccccccccc
 cEfectuează c c cc c
controlul c
semifabricatelor, c
pieselor, sistemelor Õc &c c c c
tehnice. c c cc
c c
c
c 
c
c
Õc c c c

 c c c c c
 c'c c'c c
c c
c c
Igiena şi c
 c c c 
 c 
c c c c c
securitatea 
 c  c c c c c c c c c
 c ccc
muncii c c cc c c 
c  c c  c  c
 
c  c c cc c c c
Lucrul în 
c c c c #c c c c c c
echipă c cc c c 
c  c
 
c  c
 cc c c c c c c c  c  c c
c c cc c c  c
#c c c
 cc  c
  c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

23
DETECTAREA DEFECTELOR
c
c
c
› 
ccSelectează metode de control al semifabricatelor, pieselor,
sistemelor tehnice ccccccccccccccccccc
› 
ccDepistează defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor
tehnice.
› 

cccEfectuează controlul semifabricatelor, pieselor , sistemelor
tehnice ½c
c

După parcurgerea unităţii de competenţă, veţi fi capabili să:

c % c c c c c


c 
 c  c c c c c c c c c
ccc c
c # c 
 c
 c c c  c
c  c c  c 
 c 
 c c c
  c
c  c c c c  c  c c c c c
 c c
c & cc c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c
c
c
c
c
c
1. FIŞA CONSPECT NR. 1

SISTEÃUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO

% c c
c c!c##()*c c  c c ccc c c
 c c c c c  c c c  c c c c
 c  c  c c c c c ()c 
 c c c c c

c c c  c c c  c c c c c c c
 c c c c 
c c ##()c c
c  c c +,-c c c c c
 ccc cc c c c c
 c
c
ccc c cc c ccc
c
 cc cc c 
 c c
c c c
c'c cc c c c
 c
#c
c c  c 
 c c c c
c c c c c
 c! cc ccc  c c.,c c c c ccc c c
)c!
cc
c
c
c
c c c c  c cc c c cc c c c

c c c
cc cccc cc
 c
c c c c c  c
 c c cc c
cc c c
 c
c c
 c c  cc c
 c 
c 
c

 cc c cc cc c  c
c  c c c c c c  c c c c c
 c
c c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

2. FIŞA CONSPECT NR. 2c


c
c
UTILITATEA SISTEÃELOR DE SUPRAVEGHERE

#c c c cc c c


c c##()c c
c#c
 * c
c)
c* c
c#c * c
c&cc c
 * c
c%
c ccc * c
c#c
 * c
c%
c * c
c%
c
 * c
c#c c  * c
c%
c c
c
BENEFICIILE SISTEÃELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO

% c c
c c
cc
 c c cc c c cc
 c
c#cc c##()c
cc c cc c
c c c  c * c
cc c cc c c * c
c 
c ccc *c
cc c c
 c * c
c c c
 * c
cc c cc cc c c  cc c
 c c
cccccccccccccccc c
 c
c
COÃPONENTELE DE BAZĂ ALE UNUI SISTEÃ DE SUPRAVEGHERE VIDEO
CCTV:

c #c c 
c c '$
c #c  c c c
c  c '/c '0/c
c c c)
 c c cc c
c   c c c#c c
c1c-) c0) c ) c
 c % c c 
c !%c c c c c ) c
 c c1c0-)#c ) c#c c c c
c c!c+/2-/ *c c#cc c!c0--c()cc c
 c c
c  c 1c c c c c c ()c c c c c c c
 c
c
c #c c1c#c ccc cc c
c ( c c1c( c c c
 c c c c c c
c c c c c1c c cc ccc c  c
c cc c c  c
c # cc c c
c1c ccc
 c c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
3. FIŞA CONSPECT NR. 3c
c
c
CONFIGURAREA SISTEÃULUI

 c ccc cc cc c c3 c


 c cc c c c 
c c c c 3c c #c
c
c cc c
 c
cc! c0-4 cc  c
ccccc ' c
c #cc c cc c3c0-c0cc c) c
c $ccc c c
c c 3c
 c %c c c c c
 c!ccc cc
ccccc! cc( c c! cc c c
c 3 c

c c c!c cc c c c cc c
 c3 c

cc c! cc c c c cc c c
ccc!c c c c c c3c
c% c ccc c c
c ccccc c
ccccccc3c
cc% c c cc cc5c ( c c6ccc! c c
cccc c c c cc c cc ccc!cc
c
 c
 ccc c 3 c
 cc cc c 0/ ,/c ./c 7*c3c c
8 c#c c c
cc cc c c c c c c
cccc 

c c
c c c
c
3 c
 c #c c c cc c c c# c( c c c3 c
c
c

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
4. FIŞA CONSPECT NR. 4c
c
ANALOG SAU DIGITAL ?

c c c cc cc c()#cc


c
c  c
c 
c 
 c c c c  c  c c
c %c
!ÿ    c c c  c c c  c  c c
 c 
 c c
#c%cccc c c 
 c c
c #c %c  c c
cc
cc 
c cc c c
c c c
c c
cc
c ccc c c c
 c #c %c c c c c c c
 c c c

c  c c c c c  c c c  c c

c 9#c c c c 
c c  c c c c
  c  c c c c
c cc c!c c c c%c c
c c :c c
c
FORÃATUL CAÃEREI CCTV /SENZORUL DE IÃAGINE

%c c 
c##c!# 
c# c cc  c c
c
 c c c c c c c  c c c c  c  c c
 cc 
 c c c c() c
 cc c 
c c/ c c()/ c
#c()c cc  c cc cc
c c c c 
c
  c c  c c c c  c ! c c  c c c c
 cc c c
c
c c##cc c c 
c c c c 
c c

c c ;c c c  c c  c c c c c c
c 'c c c cc c c<c c
% c c ;/c c c  c c c c c c c  c
c c
 c##c
 c c cc c cc c
 c c c '/cc c cc c c c
 c c cc
c c c c cc
 c c c! c c c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
5. FIŞA CONSPECT NR. 5c
c
c
CAÃERE CU OSD

c c  c 
c c ()c c
 c c c c c ! c 
%= c cc ccc cc
c c
c
 c c c c c c c c c c c   c c 
c c
 c  c  c  c  c c c c c
c c c

c c c c c c c c c c c c c  c / /c  c c
c cc×  ÿ  c
c
c c
c c c c c  c c c c c c
  c ccc cc c c c 
cc c  c 
 c
 c() c
c
 cc c c c c
cc
 c c cc c c c c
 cccccc c()c cc c c()c c
c cc
 c
c c c c c  c
 c c c c c c c
 c%c0>,*c
c c c c  c
c
c  c c c c c c c c c c c c c c c
c c
c c c cc cc 
 c%c'# c
cc cc c  c cc c
cc 
cc
c()c
cc  c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

6. FIŞACONSPECTNR. 6
c
c
(&&c

c c c +>-c  c c c  c c c c c

c 
 c cc cc c c ccc c 
 c
 c/
/ c#cc
c c c
 c c() c c c  cc
 cc cc
 cc c c c
 c
c c ) c ( c c  c c c c  c c
 c
c cc c cc cc c()c c c 2 c c
c c c c c
c  c c c  c c c c c
 c c c 
c c c ()c c c 
 c c
 c cc c cc/
/c c cccc c c
)  cc c c c c c  c c cc
 c
c c cc c c c cc c c  cc
c c c
#c()cc c 
 cc
 c c c c
c c


c c
c c
cc!,c c 
 cc  cc
c c c 
 c cc

c c c 
 c  c c c c c c c c c c
c c,-cc  c
c  c c c c c c
c c c c c
 
 c c c !c c c c c
 c c c c  c
c cc
 c
 c c c c c c c c c c 
c c c
c c
 c cc c cc c cc
cc c  c%c cc c
c  c c c c c c 
c c c c c c c c c c
//c c
 c c c c  c c
 c c c c c c
c c c
 c () c c ccc 
c c c c c c cc

c cc
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

7. FIŞA CONSPECT NR. 7

TIPURI DE ÃULTIPLEXOARE

1. ÃULTIPLEXOARE SIÃPLEX

 c  c c c c c 


 c c 
c c c
 c  
c ! c c c c c 
 c c  c ) c
c c c c cc cc
cc c cc  c c
c c  c c 
c  
c c c  c c c c c 
 c c

 c cc cc c cc c c cc c
ccc c c c c c c 
 c c c c c
c  
c
c c c c c c 
 c c c ()c / / c c c c
 c  c c c c c 
c c c  c & c
 c c c c 
 c c c c c c c c  c
 c c  c c
c c c c c c c c c c
 cc c ccc
c cc cc c

2. ÃULTIPLEXOARE DUPLEX

#c c  c  c c  c c c c c c c  c

c c 
 cc c cc cc  cc
c
 
cc c  c%c c c c cc c
 c
c
3. ÃULTIPLEXOARE TRIPLEX

%c cc c


c c  cc ccc ccc

c c c c c c 


 c 
 c c c c c c
c  c c 
c c c c c c c  c  c c
 c c
c c c 
 c
cc cc *c c
c c
c cc c cc c *c c
c c
c c c
 c
c
(c c cc c c c ccc
 c c c c
 c c c c c cc c
 c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

8. FIŞA CONSPECT NR. 8c


c
ALTE CARACTERISTICI GENERALE ALE ÃULTIPLEXOARELOR; DETECŢIA ACTIVITĂŢII

$cccc c
c 
 c cc c 
 c( cc
c c
 ccc c
 c
c cc 
c
c c c% c c cc c cc
 c c 
c c c c c 
 c  c c c c
 c c c c c
 cc c c
 c 
 c cc
 c c c c
 c c c c c c
c c c

 c c
c c c c c c c c c c c / /c c
c c c c c c  ?c c c c c c c  c

ccc c cccc c&cc cc c
c c  c c
 c c c c  c c c c
 c 
 c c c c
 c c () c  c /
/c c c
c c  ccc c cc  cc c cc cc
c c
 c  c c  ccc c cc c() c c c
c

c cc
 c c c cc c c! c
 cc
c
 c c
c c cc cccc  c cc
c
cc
@
7c c c c c c c c c  c c c c c ! 
 c

c cc c c c
c c c c c c
cc0c, c cc c ccc cccc c c c
cc c
 c  cc c cc ccc
c 0,c cc
 c c cc c cccc c c c cc

 c
c
GESTIONAREA ALARÃELOR
#c c c  c c  c  c c c c c c c
 c c  c c c c c c c  c c  c c  c
! c c c c c c c
c c c c  c c c
 c c 
c c c c ()c c c c c c /c
/c c  c c c
 c c  c c 
 c c c
 
 c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

9. FIŞA CONSPECT NR. 9c


c
TELEÃETRIE ÎNCORPORATĂ

A c c c c c  c ccc


c cc cc
 c c c c
c 
c
 c c 
c c c c
 c c c  c c

 c c c c c c c c c c c c c
c c  c c ()c c c c c c c c
 c c  c c c
 c cc! c
 c c c  c c c c c c
c c c c
 c  cc c
cc c c c c c
c() c
c
ÃONOCROÃ SAU COLORc3c

&c cc
3c9 c cBcc 
 c c
 cc c c
c c c  c c 
c
c c c c c c c

 c ccc c cc c  c
 c c cc 
 c c
#c()c c cc 
 c c cA c c c()c
c c!c # % ccc c c! cc cc c c
 c 
cc c c  c#cc cc c c cc c
 c c c c c  c c 
c   c c c c c
 c c 
 c c  c  c c  c 
c c
 c
 c ccc c c ccc  c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

10. FIŞA CONSPECT NR. 10c


c
ÎNREGISTRATOARE ANALOGICE; VIDEO-TIÃE LAPSE RECORDERUL
c
)  c  c c  c c  c c c c

c c0c 'c c2,c c 'c c c
c  cc c c
 c ccc c c c
c c c  c c
c
 c c c c c c 
 c c c c c c c
c cc ccc c c c0ccc c
c c c  c c c c
 c c c c c c

c @ c c 7c c c c c c c cc  c # c
 c cc
 cc c c cc c
c c c
 c c
c c  c
$c c c c  
c  c c  c 
c c
c c c c c c %c c c 
c c c c c >-c c
 c c c0c cc c  c c cc c cc cc
 c c
 c c c 
c c  c
 c c c c c
 c cc c  c cc  c 
c cc
c  c ccc c c c c#c c c c 
c c
c c c  c  c c c c c c c c c c c
c c c
 c cc c c
 c c c c c c c c c c c c c c
 c ccc 
3cc c cc c c cc c
 c 
c c c  c c  c c c  c c
c c cc c cc c
  c c cc c
 c c
 ccccc c
c 
 cc ccc
 cc
c
11. FIŞA CONSPECT NR. 11
c
ÎNREGISTRATOARE DIGITALE
c
c  c 
c
c c c  c c c c c
 8c ccc# cc
 cccccc c c c)# c
 cc c
c c !c c c  c
c c c 
c c c c 
 c

 ccc cc 
 cc
 cc
c c c c c c c cc

 c c c c c c c


 c 
 c c c
 c c c
 c c c c
c c  c c c c c c
 c c c c c
c c c c c c c c c c c c c c c

c
c c c c  c c c c  c c
  cc
c 
 cc  c c 
 c c c c c c
 c cc 
 c
 c#c cc c c cC&"c
c c 
c c c  c c
c  c c c c
 cDc cc c c/ /c c c c c c c
c 
 c c Ec c &"c c c c / /c c c c c
=' &" cc

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

12. FIŞA CONSPECT NR. 12

FACILITĂŢI NOI

%c c 


c
cc c
c c c c 
8c  c c c c c c  c c c 
 c c c
  c c c  c
 cc c
c c c c c c 
c c  c c c  c c
c c c c c & c ( c 
 c c
 c c
 c c c c cc 
 c(#' c
#c c c & c c  c  *c 
 c c
c
 c c c c  c c  c c c c #c
c c c
c
 c c c c  cc c c cc c 
 c c
cc 
c 
 c ccc c c c@
7c c cc ccc
ccc c c c
 c c c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c

13. FIŞA CONSPECT NR. 13

COÃPUNEREA ŞI CLASIFICAREA REŢELELORURBANE DE CABLURI TELEFONICE

 c c c


 c c c cc c c
c c c c  c 
 c c c  c c c 
 c c
 c c

Reţeaua urbană c c c


 cc c c
Fc repartitor principal c c c c 
c c c c 
 c  c c c
 cc c c *c
Fc subrepartitoare şi repartitoare stradale c c c 
c c c c c ! c
 c c c c  ccc cGc c *c c
Fc galeria de cabluricc c c cc  c#(c c c  c c
c c cc cc *c
Fc canalizaţie telefonicăc ¦ c  c c c 
c  c  c c 0c 9c cccccccccccccccccccccccccccc
 c c)#*c
Fc cabluri principale (de alimentare) cc  c c c c c c * c
cc
c cc * cc
Fccabluri de distribuţieccc
c c c c cccc c c c
 cc c c  cc cc c  c * c
Fc cabluri de intercomunicaţiec c c c 
c c c 
 c c c
 *c
Fcliniile de stâlpicc c cc c c c c
 * c
Fccutii terminale, nişe, cutii de distribuţie cc c  c c
cc c c c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

14. FIŞA CONSPECT NR. 14c

CLASIFICAREAREŢELELORDECABLURI TELEFONICEURBANESEPOATEFACEDUPĂ
URÃĂTOARELE CRITERII:
c
A. DUPĂ STRUCTURA REŢELEI:
Õc cc
Õc ccc
Õc c 
cc
Õc c
cc
Õc ccc
c
B. DUPĂ ÃODUL DE INSTALARE:
Õc c c c c!c c c c c ccc ccc
 c c-c c  cc
Õc c c ccc
c
C. DUPĂ TIPUL CONSTRUCTIV AL CABLULUI:
Õc c c ccccc
Õc c c c
Õc c c c cc c)#c c
Õc # c cc c)#cc
Õc c c c cc c  c
Õc # cc
Õc # c cc ccc c c)#c
Õc c c c c
c c# c c


D. DUPĂ CENTRALELE TELEFONICE CARE LE DESERVESC:


Õc c c cc c
 cc c
cc
Õc c c cc c
 c cc! c  c

CABLURILETELEFONICE URBANEcc
c
 c c  c c c  c c c c c

 c c c  c
#  c c
 c c
 c c c c c c -,*c -0*c
-,*c-2,*c-.*c->c c-+c c
# c
 cc cc ccc c  c2*c *c
2*c2*c, *c - *c-*c-*c0-0*c2-2*c+-+*c *c00 c
#c c  c c c  c
 c c
 c c
 c
 
c (c c  cc
 ccc cc c c c c ccc
-0c c cc
 c ccc c)#c c c  cc ccc
 c c
cc c cG c c

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

15. FIŞA CONSPECT NR. 15c


c
c
SIÃBOLURILE FOLOSITE ÎNCONSTRUCŢIACABLURILORURBANE UZITATE SUNT:

Tc 1c 
 *c Uc 1c *c Y 1c c c c )#*c 2Yc 1c c c c c
 *c Hc 1c c *c P 1c c *c Ac 1c *c Ec 1c c c
 c c
 *cS 1c c*c Ab(Z)c1cc c c cc!  c

& c c
TUHP1c c
 cc c c c cc c* c

TU2YYAc 1c c 


 c c c c c c c c )#c
c
 c c

NOTĂc c c c c c  cc c cc c c c
!
c c c c
 c

c
c
CANALIZAŢIETELEFONICĂc c
c
c
# c c c
c c cc c0c
 c!09 c  c ccc
)#c cc
c! 9 c c
 c c cc
c
 c c c
 c  c

CANALIZAŢIAPROPRIU-ZISĂcc 
c c c  c
 c  c  c c
c c  c c c c 0c
 c c c c c c

c c c c!c c c  c)#c c c cc
 c

 c  c  c c
c c  c c c c )#c c c
c c c c
c c c  *c Bc c  c  c c c c  c c
c c c c c  c c c c
c c c //c c c c c
cc c ccc  ccc c!c c c c

c ccc c

cCAÃERELEDETRAGERE

%c
 cc
c c c c c  c c  c c

c c
c c c c c c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

6. FIŞA CONSPECT NR. 16


c
GALERIADECABLURI

" c c c c c c c c  c c  c c
 c c
 cc c c  c c ccc c
c
 c c cc
 ccc  c c
 ccc
 c
c cc c c
c c
 cc cc c c c c
c c cc c c cc c c  c
 c c

c c cc c c

REPARTITOARE

c 
 c c c 
 c c  c  c c c 
 c c
 c c c c
c
 cc c
c
Fc ccc c
 c *c
Fc c c c 
 c c !c c c
 c c c c
 c c c c c 
c c cc c c c c #(c !c c
 c c c c c c c c 
c c c c c ! c
 c c cc cc c c c c c c!c c
 c
c
c 
c c c c c c
 c c c c
c c c c c
 cc  c cc cc c cc
c c c
c
c! c" c
Fc c!% c c c c c
 c
cc c c  c
 c c c c c G c c  c c  c  c (c
 cc cc c ccc c! c0c c% c c c
 c c ccc c  cc c c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
17. FIŞA CONSPECT NR.17c
c
c PORŢI LOGICE
c Porţile logice cc c c c  c
c  cc c cc
c c c,-c c c 
 cc
c c
Exemple de porţi logice cc
c
c % c c
c c c c c c
c c c c c
c c @Ac7cc@c$7c @A7c
c
c
c
c
c
 c c c c
c % c c
c c
c c c @Acc$c7cc@$$7c @Ac$7c
c
c c
c
c c
c
c % c c ccccc c c c c c
c c c
c @%7c
c c c ccccc@%7cc@7c
c c
c
c c
c
c c c c c
% c c
c c c
c c c c ccccc@%$c7cc@$7c @%$c7c
 c
c
c c
c
c
c % c c c c
 c c c
c c
c
c
c @$c7c
c cc @$)&%c7c
c
c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

18. FIŞA CONSPECT NR. 18c


c
c
   „ 

c c 
 c c 
c c c c c c c c c c
 c c c c cc c c cc c 
 c c c
c cc  c
c 
 c c c c c c c c c c  c
 cc c c c c c c c cc cc c
 c c &c c c c c c c c c c c
 c c c c
c 
 c c c c c c c c
 c  c c
c  ccc c 
c  c c
#c 
 c c c c c c c c  c

 c c c c c c c c c c c c
  cc
 c 
 cc cc%(%c022'.c c c c c c

 c c cc c c c c cCriteriile de performanţă pe care va trebui să le atingeţi:
 c c 
 c c
 c
 c % c c c c
c c 
 c ccc
c  c
c
Tipuri de defecte:

 c c
c c c c c c
 c c
 *c c
$ c 
 c c 
c c
 c c
 c c c c c
 cc*c

 c c! 
cc c  *cc
c
Ãodul de însemnare a defectelor ce urmează a fi eliminate :

® cc cc c


 c
cccccccccccccccccccccccc c c c
®
 c cccc  c
cc 
cc cc
 c
cc 
cc c c
c c c  c
® c cc
c
c c'ccc c 
 ccc
 c c c cc c c c cc
c c  c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
FOLIA 1
c
c
Localizarea deranjamentelor
c
clocalizarea deranjamentelorcc cccc
 cc c
Fc c *c
Fc 
 c c c c ! c c c c  c c c c c c
 c c cc
c c c c c cc  *c
Fc c  c
 ccE 8*c
Fc  c cc c
c
#c c  c c c cc cc c c cc
 c  c c cc c c cc c  c c c cc
 c#c 
 c
c
c  c  c c c c c c c c c  c
c ccc cc cc c  c
c c! cc c c
c c c c
 c
 c
c c c c cc
 c c
 c c c c  ccc c%cc
c
 cccc
 c
c c c c c ccc c  c
c
 c ccc cc% c( cc c( c% c c c
 c c c
 cc c c c cc cc cc c c c c  c
 c!c
 c c c c cc c  c c c! cc

 c c cc cc% c( c c c( c
 c c c
 c
c c cc!/ c
c
c c  c c  c c c c c c c c
 c c c c c c c c c cc
c
c c c c c  c c c c c c c c  c c
 c cc
cc c cc c cc cc c cc c
 c!c c
c c c c cc  c
c c c cc
 c c c c c cc c
 c c c c c
 c
c
 c c c cc cc c cc c c
 cc c
c c c c c c c  c c c c
 c c c c c
 c c  c c c c  c c c
c c
 c  cc
  cc c  c
c
 c  c c c c
 c c  c c c c c 
c
c! c c c
 c cc
c
& c# c cc ccc cccc
c c  cc cc
c
cc c c c c c  c cc c c c c c c
 cc c ccc ccc cc c c c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 2

Refacerea comunicaţiilor
c  c c c c c c  c  cc
 c c

 c c c!c c
c  c cc cc
 c 
 c  c  c c  c c c c c c c c c
 c 
 c ccc ccc)# c
c
 c c c cc cc c cc
c c ccc
c
c c c
Fccc ccc c c
 cc c c
ccc c
 *c
Fc c c c c c c c c
 c  c c  c c c
c  c c c c c cc 
c c c  c c c
c c cc c
c
 c ccc c
 c c c c c c c c
cc
c c cc
 c c cc c c c
c
c c  cc cc  c c c
c cc c c
 c c c c
 cc c cc
cccc 
 c c

c !
 c c c c 
c c c c c c c c
 c c c c c  c c c c c c c c
 c c cc c c
c
c c cc c
ccc c  c c cc
 c
ccc  c c c cc
 c 
 c
c c
c c
 c c c
 c
c
 c c  c c c c c  c c c c c
 c  c!
c
 c
c c
c#c# c
c% c c c( c
c
c  c c cc
cc
 c c c c cc
c  cc c c c
 c
c
c c cc ccc  c  c
 cc c
 c c cc c
c
Fcc
 cccc  cc c cc c *c
Fccc c cc
c
 c! c ccc
c cc c
>-c *c
Fc c c 
 c  c ! c  c  c c  c c c c c c
 cccc  c *c
Fc c c c c c c c c c c  c c c c c 
 c
 *c
Fc c c 
 c c c c 
c c 
c c c c c  c c c
cc
 ccc  c c! c cc c c c c cc c

cc c c c
 cc *cc cc c c cc c c

cc
 c c c c ccc cc
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 3

Refacerea comunicaţiilor
c
c c c c cc!c0-0c cc c cc
 c c cc c c
 cc c c cc cccc cccc
 c
 cc cc ccc
cc  cc cc cc c c c
 c c
c
c
 c c  cc c c c c c c c c
c
c c
c c cc  c 
 c c c c c c c c c c c
c  c
! c c c  c  c c c
 c
c
 c c c c 
c c c  c 
 c c c c c
 cc c% c( cc c( c
c
 c c c  c cc  c c c 
c c cc  c c
 c cc)#c cc c c ccc cc c c c
c
 c c c c c 
c c c  c c  c  c
c c c c c ccc c
 c ccc cc
c c c  c c c  c 
 c c c c c c
c c
 c cc
 c cc c.cccc ccc c
c
%cc cc c ccc
c c  cc c c  c c c
 c cc
c c  c cc
c cc c c cc
c cc
 c
cc cccc c c
c
c cc cccc c cc c c cc
 c cc c  c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 4
c
Ãăsuri pentru prevenirea deranjamentelor
şi recuperarea pagubelor pentru cazurile deranjamentelor provocate

c 
c c
 c c  c c c c 
 c c c c c c
 c
 c c c c c cc
Fc
c c cc 
!c cc c
c
 cc c c c
c c c 
c cc c *c
Fc 
c  c c c c c ! c c E c c !
c
 
 c c c c cc c cc c
Fc c c c c c c "9c
c &(c &9c c c c  c c
 c!c  c
 c c c c c c
c 
c c
c c
cc c c
 c ccc c c  ccc c c c c c

c  c
Fc  c 
 c c c c
 c c c c c c c  c c
 c
 c c c c cc*c
Fc
 c
ccc"
 c c c/c!. > cc c c! c
 c c c   c c c c c c c  c  c
c! # *c
Fc cc cc c cc c c c!/cc% c( cc c( c
Fc c cc c
 c c c c c cc c *c
Fc  c c  c 
c c c c c c  c c c c
 *c
Fc c c c c c c  c *c
Fc 
c c c c c c c  c c c !c c c c c 
c c

ccc c c 
c c c
 c c c c c
c cc
c c c c  cc
c
c
NOTĂ:

&c 
 c 
c c c  c c c c c c  c c
 c c c c c c cc c c  cc c( c! c c c c c
 c c  c  c  c c  c c  c 
 c c c c c
c cc cc
 cc c c *ccc c
 c /c
% c cc c c( c c cc c c cc
c 
 c c
cc c c c c cc c cc c
 c c c c c  c c ccc 
c
cc

 c
#c 
c c c c c c c  c
 c c c c c c
 c  c c c c c
 c c c c @ c c c /c ! c
 cc
 c c c c
c c
 c cc c c c c c
 c
 c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 5

Defectele de formă

a.   


c
1. Identificaţi defectele de formă ale mo strelor de mai jos:

ccccc cccccccccccccccccccccccc c ccccccccccccccccccccccccccc c c ccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccc


c
c
c
c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c
2. Elaboraţi o scurtă prezentare a defectelor identificate.
c
c
c Hc  Hc c 
c c c  c  c c c  c c
c
c
c cc c cccc cc c%cc
c
 c
c cc c
c
c H  c Hc c 
c c c c c c
 cc c&ccc c
 c c ccc c cc
cc cc
c H  c Hc c 
c c c c c 
 c  c c
 c c c c c c c c c
cc

c c c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 7
c
( c c c
c
c

c c

c c

c c

c c

Criteriul de clasificare Tipuri de noduri

cc
c
 c c c
c c
c  c
c c  c
c
 c c  c
c c
¦c c

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 8

Traseele de secţionare în funcţie tipul defectului


c
Ãarcarea traseelor astfel încât pierderile să fie minime: c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
ccccccccccccccccccccccccccc
 ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cc cccccccc
ccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c
c
cccccccccccccccccccccccc ccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c c
c
c

c c c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
FOLIA 9

c
c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 10

c
Schema electronică a aparatului EÃ ± 72
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FOLIA 11 
c
c
c c c Schema plăcii de circuit imprimat

c
c
c
c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FIŞA CONSPECT NR. 19c


A#cIIIIIIIIIIIIIIIIc
#%cIIIIIIIIIIIIIIIII c

NORÃE DE TEHNICA SECURITĂŢII ÃUNCII


ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE

 c c c  c  c c  c c 


c
 c c c c c c c c c c c c c
 cc c
 c
c c c  c c  c  c c  c c c
 c c 
c  c cc c c
 c c c
 c c c c c c c c c cc  c
Conducătorul laboratorului c c c c c c
c  c
ic %cc
c c c c cc* c
ic %c c 
c c c c 
c 
 c  c c c c
 c c cc c c 
c  * c
ic  c c c ccc
c c c  c c
 * c
ic %cc
c
ccc ccccc c c * c
ic cccc
 cc c  c cc c  * c
ic %c c 
 c c  c c  c c c c c c c c
 
cc  *c
ic c c c c c c 
c c 
c c c  c c
 c c cc c
c 
 c c cc c c *c
ic c c  c c c c c c 
 c c c
 c c c ccc cc cc cc cc* c
ic cc c cc
c c
ccc c cccc

 c cc c 
 cc * c
ic c cccc c
 ccccc c c c
c  cc *c
c  cc *c
c 
 c c c
Fc c c c  c c c c c c
c c c

 c c ccc c c c c
c
c Elevii: c
Õc )c  c c  c c c 
c 
 c c c c
cc cc c ccccc  c c c *c
Õc $cc
 cc c ccc * c
Õc $cc  c cc c * c
Õc )cc
 c c c c c  c c c * c
Õc )c
 c c ccc c
 c c *c
Õc )ccc
c c cc ccc c c c  c
c $ c 
 c c c cc  c c c  c c
c
c c 
c c
c cc
 c c c  c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FIŞA nr. 10
c
c
PROCES-VERBAL,
 c c ????? c c c c ???c c  c 
 c
 cc c c
c
c
„  „ 
„ cc „ cc
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c cc
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
 ½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
 ½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
½cc c c
c
Profesor,

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c
c
c
$c ccc???????????????????????c
c
(cc c c cc c c
 !   „  .
 c c c c
c
 c c c c c c c c 
 c
 c
9
 cc c@ @7cc c c cc c c
 c
Compe Sarcina de
Obiectiv Rezolvat
tenţa lucru
C 59.10 UTILIZAREA CIRCUITELOR INTEGRATE LOGICE

Õc % c c 


c  c c
 cc
Õc #c  c c c c

 c
Õc % c c c c
c 
 c
Õc 
c %)c #c c c c
 c c 
 c c c
C 23.1 c Õc & c c 
c
c
 c  c  c
Õc c 
 c c 
 c  c
 c c c c c c cc
 c c 
c  c
Õc 
c  c c c c
c 
c  c
Õc cc c c c cc c
Õc #c c c  c c
  c  c
Õc 
c c c c 
 c
ccc c  c
C 23.2 c Õc  c c 
 c c
c
 c c c
Õc c c 
 c
 c 
c
 c
Õc % c c c c c
 c c
Õc  c c 
 cc
 
Õc 
c c c c 
c
C 23.3 c
 c c c c cc c
 c
 c
Õc c c c c
c 
c
 c  c
Õc &
 c c c c
Õc c 
 c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FIŞA nr. 1 c
 "       
 c
c c
ccc c c c
cc
 c c
c
 cccc c cc
c c
cc c c c
 c cc cc c c
 cc c c

 ccc c
FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului
 c! c c  cc
$c cIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII c
„× 
 cc &c
# c c
c   c
 c c c
c c % 
 
c
c c c c 9 c
 cc c c c
 c
c c c c c c c c
c c c c c c c c
# c  c c c
# c ccc
c c c
 cc!c
c c

Competenţe care trebuie dobândite


 c
c c 
c c
 c c c c c c c c

c c
 c  c c c c 
c c
 c
c c c c  c c c  c c c
 c
Activităţi efectuate şi comentari c
 c c c c c c 
c  c c   c 
 c c c c
 c c cc c c ccc
ccc
c
c
 8 c
Aplicare în cadrul unităţii de competenţă
 c c c c c 
 c c c c c c c c c
 c c  c
c  c  c c c c
  c c c c  c c 
c c 
c c c

 c c  cc  c c


c c c c c c
Priorităţi pentru dezvoltare
c 
 c c
 c c c c c c   c c c c
 c c c 
 c c  c c c c c c  c c

 cc c c c
 c  c c
 ccc c
cc c
Competenţe care urmează să fie dobândite
c c c 
 c c c  c c c c c
c
 c c ccc c c cc c c
c 
cc c ccc c
Resurse necesare
 ccc c c
c cc c cc c c c
c  c c c
c c
c c c cccc cc c 
c
 cccc ccc c c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

cc
FIŞA nr. 2
c

PLAN DE ACŢIUNE

c
Numele elevului:

Descrierea activităţii care mă va ajuta să îmi dezvolt Abilităţi cheie asupra cărora
abilităţile: îmi planific să mă concentrez:
!
c ›×  × 
c  
c   
ÿ ×
Cum planific să realizez acest lucru:

De ce anume voi avea nevoie:

Cine altcineva este implicat: Până la ce dată va fi Unde anume se va realiza:


realizat:

@#
c cc
c cc cc
 c cc c c c c
c
7cc
c
c
c
c
Semnături:

Elev: Profesor: Data:


c
c
c
c
 cc c c c c c
 c c c cc
c
 cc
 c c cc c c c cc
c c c c ccc
 c c


PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FIŞA nr. 3

ANALIZA unei activităţi


Nume:

Activitatea:

Ce am făcut: Ce a mers bine:

Ce modificări am adus planului: Ce ar fi putut merge mai


bine:

Cine m-a ajutat: Dovezi pe care le am în Abilităţile cheie pe care le -am


mapa de lucru: folosit: ! 
c ›×  × 
c  
c   
ÿ ×
c
JConfirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul
meu´.

Semnături:

Elev: Profesor: Data:


c
c
c
c
 c c c
ccccccc c c  cc c c c
 c  cc c  c cc c 
 c c
  c
c

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FIŞA nr. 4
c
Lucrul în echipă
!c ccc
 c
c
c
Care este sarcina voastră comună? cu½    ¦   
 ÿ  

Cu cine vei lucra? Ce anume Cine va face acest De ce fel de materiale,
trebuie făcut? lucru? echipamente, instrumente şi sprijin
va fi nevoie din partea celorlalţi?
c
c
c
Ce anume vei face tu?

Organizarea activităţii: Unde vei lucra?

Data/Ora începerii:

Data/Ora finalizării:

Cât de mult va dura îndeplinire a sarcinii?


$› ×   ÿ  ÿ  ÿ × 
Õc ¦    
Õc     
Õc  ×ÿ   
 ÿ  
Õc ¦         ×ÿ ÿ
   

Ãartor/evaluatorcu× Data:


u½  ÿ

Nume elev:

c
c
c
c
c
 c
c c c c
 c c c c c c c

 ccc  c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
FIŞA nr. 6

FIŞA
pentru verificarea abilităţilor dobândite în cadrul unităţii de
competenţă
c
c
%  c c cc c
c

 c cc cc1c
 c cc1c c c1ccc
 c
c
   
 %
  #     
  
   $  
# c c c c c
c c c c c
6 c c c c c
 c cc c c c c
 c c  cc c c c c
% c!

 c c c c c
(' 
 c c c c c c c
 c c  c c c c c
$ cc c c c c
%c c c c c c c
 c c c c c

c c c c c
 cc c c c c
% c=c c c c c
 ccc c c c c
c
c
c??????????????????????????????????c c
c

PROFIL TEHNIC c c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
FIŞA nr. 7
FIŞA de evaluare

#ccc c cc c


c
    
  „   %   
 &   
(c cc c c c c
&  cc c c c c c
&  c
c c c c c
(c cc c c c c
 c c c c c
(c c c c c c
 cc c c c c
&ccc  c c c c c c
 cc
c c c c c c c
&c c c c c c
 c'c
c c c c c
 c c c c c
c
c
# c
c
c
 c2c c.cc ccc
c cc cc
 cc c cc
 c c c cc
c  c
c
c
c
c
c

c
c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

FIŞA nr. 8

A#c
%#$ccc
(c c*cc
#%c cc
cc((c&#(&c

c
TABEL DE EVALUARE ŞI NOTAREc

$ cc $c c cc c c c c c (c $c
c c c
 c 

c c c
cc c c#(#& c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
0 cc c c c c c
, cc c c c c c
2 cc c c c c c
. cc c c c c c
 cc c c c c c
cc c c c c c

cc c c c c c
cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
¦ cc c c c c c
 cc c c c c c
cc c c c c c

cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c
 cc c c c c c

cc c c c c c
 cc c c c c c

Notă: c -c c cc c


 cc-,c ccc c c cc
-,c ccccc c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
ACTIVITATEA àcc FISĂ DE OBSERVAŢIIcc
c
c
cc
c
DEPISTAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR UNUI SISTEÃ DE
SUPRAVEGHERE

 c  c c c c c c c c 0c c c
 c

 c c  c c  c c c c c
c c c  c c
 cc cc c c c cc H cc cc c

cc c c c c c
c cc c c
c c& cc c c cc  cccc ccc c& c
 c c c c c c c c  c c c
  c
c
c
c
$c ???????????????????????? c
#???????????????????????????? c
c
????????????????????????????? c
c
c
 c  c c c c c c
c
c c) ccc c
c c 
c 
 c c
 c 
 c c c c
c c ccc c c
c c  c
c c 
 cc c
 c 
 c c

c 
 c c c c

c 
 c# c
c 
 c
 c
c
%c c c c cc c c c,-Kc cc  c
c c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

ACTIVITATEA cc FISĂ DE OBSERVAŢII c


c
cc
c
LOCALIZAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DERANJAÃENTELOR APĂRUTE
ÎNTR-UN CABLU TELEFONIC DE INTERIOR BIFILAR

 c  c cc c c c c c c c c
 c

 c c  c c  c c c c c
c c c  c c
 cc cc c c c cc H cc cc c

cc c c c c c
c cc c c
c c& cc c c cc  cccc ccc c& c
 c c c c c c c c  c c c
  c
c
c
c
$c ???????????????????????? c
#???????????????????????????? c
c
????????????????????????????? c
c
c
 c  c c c c c c
c
c) ccc c ???????????????????? c
 c 
cc c cc ??????????? ???c
 c)
c c cc cccc c ?????? c
0 c cc  c c c c c cc c 
  c
cccc
cc c  ??????????????????????? c
, cc c c c c c ????????? c
cccccc2 c c c ???????????????????? c
c
c
%c c c c cc c c c,-Kc cc  c
c c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

ACTIVITATEA 3cc FISĂ DE OBSERVAŢIIccc


c
LUCRARE PRACTICĂ

LOCALIZAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DERANJAÃENTELOR APĂRUTE LA


ÃONTAREA UNUI TERÃINAL TELEFONICc
 c  c cc c c c c c c c c
 c

 c c  c c  c c c c c
c c c  c c
 cc cc c c c cc H cc cc c

cc c c c c c
c cc c c
c c& cc c c cc  cccc ccc c& c
 c c c c c c c c  c c c
  c
c
$c ???????????????????????? c
c
#???????????????????????????? c
????????????????????????????? c
c
c
c
 c  c c c c c c
a). Confecţionarea cordoanelor de linie şi microreceptor

”c 
 c c c cc c ?? ??c
”c  c  c c ????????? c
”c & c c c
cc  ??????c
b). Verificarea funcţionării terminalului telefonic

”c # c c c c cc  ??? c


”c cc c ccc c
 ???????? c
”c )
c
  c  c
 ?????? c c
”c c  c c cc c c c c
ccccc
 c c ???????????????????? c
”c #c c cc c ??????????? c
c). Remedierea defectelor de conectică

”c )
c  cc  c c c cc c
ccccc  c c 
????????????? ??? c
”c 
 c  c c c c c ???? c
c
%c c c c cc c c c,-Kc cc  c
c c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
ACTIVITATEA 4c
LUCRARE DE LABORATOR
TESTAREA CIRCUITELOR COÃBINAŢIONALE

Õc c ccc 
cc c
Õc ) c cc
c c0c Hc,c c
c
à½c Pregătirea

%cc cc c c c c ccc*c c

Tema:
TESTAREA CIRCUITELOR COÃBINAŢIONALE

½c Obiectivele lucrării:
½       ÿ ¦  
 × ×ÿ ÿ × ×   ÿ ×  
 ½
½ ÿ    ×ÿ ÿ  ÿ   ÿ  
  

½ Cunoştinţe teoretice necesare


½   ×ÿ 
½ 
 ÿ    ¦     ÿ 
 ÿ ÿ    ÿ ½  
   ÿ     × ×ÿ ÿ
ÿ 
½     u ¦¦  ¦¦ 
½  ! ÿ   ÿ × ÿ    
   ÿ  ÿ × u  ×  
 ½
½    " ›   ÿ  ×ÿ ÿ ÿ
  ×  
½  ¦ ÿ   ÿ   
  ¦ ÿ ÿ× ÿ × #$ $%% 
½  ¦ ÿ       ¦
 ÿ ÿ× ÿ × #$ $%%&½
½ %×   ÿ  
 ×ÿ   
 ×  ÿ  ÿ ÿ ×  
  × ÿ½ „× ÿ    ' × × 
 ÿ     ÿ ÿ   
   ' ×  ÿ (½
  
½      ÿ  × ' × × ÿ
ÿ  ÿ      ÿ ÿ 
½  ÿ    ÿ    ÿ  ½

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

5. Ãateriale necesare

¦c
× 
¦c ›ÿ ÿ ½
¦c ÿ   ÿ $ 
¦c
× ›ÿ 

6. INDICAŢII DE LUCRU

 × ×  ÿ ÿ     


     ÿ ×
 u     
 ÿ  ÿ ½

6.1 Procedura experimentală de lucru şi în registrarea datelor obţinute pentru:

1.

3    '  $  


 !()*+(,)

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

½  ÿ×   ÿ ÿ 


 ÿ 
 
½      )ÿ )  ÿ  c

 cÿ c c
½  ÿ×   ÿ   „%u ×
ÿ½         ÿ  
  ÿ ÿ  * ½

a $$  *---.()3*-.-. 


 ( 3) (3 /) $   „(%)     
  '

   $ 


 „()   $   

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

   (  ) $       
 ' $ 
 0   
        1    
    a2 *- 2 3.

 +× ÿ ÿ+  ,   ÿ   

- - - -
, * ÿ . ÿ . ÿ . ½
›  ÿ  × ××  , ×
, * . ÿ¦u . . ÿ . / . ½
- .- - -

 ÿ×  ÿ ÿ ÿ ×   


  ½

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

   $


  4+    (  ) 
   cPrelucrarea şi interpretarea datelor experimentale

Õc (c c c c


Õc ccc

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
ACTIVITATEA 1 c

LUCRARE PRACTICĂ

DEPISTAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR UNUI SISTEÃ DE


SUPRAVEGHERE
c
Õc c ccc 
c pe teren c
Õc ) c cc
c c0c c
c
a½c Pregătirea

c %c c c c c c c  c c c


 c c  c*c!c c
c . c
c
½c Obiectivele lucrării:

  ¦ ×   ÿ ÿ ÿ   
ÿ
×     % 
$-0 
 ×ÿ ÿ ÿ     
ÿ ½

½c Cunoştinţe teoretice necesare:

% c c
c c!c##()*c c  c c ccc c c
 c c c c c  c c c  c c c c
 c  c  c c c c c ()c 
 c c c c c

c c c  c c c  c c c c c c c
 c c c c 
c c ##()c c
c  c c +,-c c c c c
 ccc cc c c c c
 c
Utilitatea sistemelor de supraveghere
#c c c cc c c
c c##()c c
c#c
 *c
c)
c* c
c#c *c
c&cc c
 * c
c%
c ccc * c
c#c
 * c
c%
c * c
c%
c
 *c
c#c c  * c
c%
c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
Componentele de bază ale unui si stem de supraveghere video CCTV:
c#c c 
c c '$
c #c  c c c
c  c '/c '0/c
c c c)
 c c cc c
c  c c c #c c 
c 1c -) c 0) c ) c
 c% c c
c !%c c c c c) c c c1c
0-)#c ) c#c c c c
c c !c +/2-/ * c #c c c !c 0--c ()c c c c
 c
c  c 1c c c c c c ()c c c c c c c c

c
c#c c1c#c ccc cc c
c( c c1c( c c c
 c c c c c c
c c c c  c 1c c  c c c c c c  c c
 cc c c  c
c# cc c c
c1c ccc
 c c
 c
cc c

Lucruri de care trebuie ţinut cont


) 
c c c cc c c c c c
 c c c  c c c
 c c c c c c c
cc c
 cc
Õc  c  c 
 c 
c c c c   c
 cc
c c
Õc c
 c c
Õc # c 
 c c
c c  c c  c c c c

 c cc  c c
 cc cc>---c cc c
 c c c cc c c cc

c c c c c c c c  c c c c
 c c c c
c  c c c c c  c c
  c
  c

4. Ãateriale necesare cc
c0c c c
c##c cc cc c c
 c
ccc cc
c c c cc
c c c
c cc c c ,7c
cc c c
c c c 'c c c  c

5. Aparate de măsură c c 


 c c c c c  c c
 c

6. SDVc c c c c c  c c c c  c c c
 c

c cc
6.1 Echipamente de lucru :ccc c c c c c
 c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

6.2 Documentaţie tehnică cc c c c c cc cc cc


ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c ccc c  c c c c cccccccccc
 c
7. INDICAŢII DE LUCRU
c
c cc
 c c cc 
 c  c c c
c
c 
 c c c c
c c c
cc  c
c c 
 cc c
c 
 c c
c 
 c c c c
c 
 c# c
c 
 c
 c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
p c cc
 
c
c
 cc

 
c
 c
 

c c

c c
 c  c
 cc 
c c

 
c 
c
 
  

c c c c

c 

c
c c
c c

 c  


 c c c
 c 
c 
c
c

 c

c c
 c c

c c

c  c


 c 
c
 cc  c
 c
 cc
c
 c

c c

c c c


 
 c  

c ccc

c
 
 c c c

c  c

c c

c 
 c c 
c
 
¦ c 
 c c


cc
 cc
  c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
ACTIVITATEA 2

LUCRARE PRACTICĂ

Tema:
LOCALIZAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DERANJAÃENTELOR APĂRUTE ÎNTR-UN
CABLU TELEFONIC DE INTERIOR BIFILAR

Õc c c c c 


c c ATELIER (sau pe teren, la baza de
practică) c
Õc ) c cc
c cc c
c
1. Pregătirea

c %c c c c c c c  c c c


 c c  c*c !c c
c . c
c
2. Obiectivele lucrării:

  ¦ ×   ÿ ÿ ÿ   
ÿ
×     ÿ   
 ×ÿ ÿ ÿ     
ÿ ½

3. Cunoştinţe teoretice necesare:

 ÿ ÿ    


  ÿ ×  ÿ   ×ÿ 
×
 ÿ  ÿ
×½ cc
! c
c    

A. COÃPUNEREA ŞI CLASIFICAREA REŢELELORURBANE DE CABLURI TELEFONICE

 c c c 


 c c c c c c c c
c c c  c 
 c c c  c c c 
 c c
 c c

Reţeaua urbană c c c


 cc c c
cccFc repartitor principal c c c c 
c c c c 
 c  c c c
 cc c c *c
cccFc subrepartitoare şi repartitoare stradale c c c 
c c c c c ! c
 c c c c  ccc cGc c *c c
ccFc galeria de cabluricc c c cc  c#(c c c  c c
c c cc cc *c
Fccanalizaţie telefonicăc¦ c  c c c
c  c c c0c9c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  c c)#*c
c
cFccabluri principale (de alimentare) ccc
c cc c  c c c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c c *c c
cccFc cabluri de distribuţie c c c 
c c c  c c c c c c c
 c cc c c  cc cc c  c * c

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

cccFc cabluri de intercomunicaţie c c c c 


c c c 
 c c
 c *c
cccFcliniile de stâlpicc c cc c c c c
 * c
cccFccutii terminale, nişe, cutii de distribuţie cc c  c c
cc c c c
c
B. TIPURI DEDERANJAÃENTE:
a) Deranjamente în care izolaţia conductoarelor este slabă:
c  c c c  c c c c c c c 
c c
c 
c c  c c  c c  c c c c c
 c
c cc c c cc c
 cc c
c
b) Deranjamente ale conductoarelor.
c c
 c c 
 c
 c c  c c 
c c  c c
c
zc Fir ruptc cc c c c*c
ccc cc c c c c c c c cc
c c
ccccccccc  cc
zc Dezechilibru de rezistenţă ccc c c c c  c
cccccccccccccccccccccccccc  c 
 *c
zc Desperecherea ccc c c c c c c
 c
cccccccccccccccccccccccccc c
zc Cuplajul accidental ccc c cc 
c  c c c
ccccccccccccccccccccccccc  cc  c c  cc ccc
c
C.CAUZELEDERANJAÃENTELOR

 c c*c


 c cc c c c c * c
c# c c
c
D.DETERÃINAREANATURII DERANJAÃENTULUI
$c cc c c c c
cc c c
c cc c c c
)
 c ccc
 cc
zc c)
c c cc c
 *c
zc #cc 
cc cc cc  c c c
c c c c c c c c c c  c c
c c c  c c

 c cc c cc
c cc  c c
c  c
c
E. ÃETODEDELOCALIZARE ADERANJAÃENTELOR
c c c c c
 c#c c
 c#c ccc c  c c
 c c c c cc
c c
 c c c c cc 
ccc c
 c c c c c
c
c
 c cc  c cc c
 c  c c c c c c ccc c
zc ( ccc c
zc #cc c
 c c c
zc #c c c c
zc  c c cc cc  cc c c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

F. ÎNLĂTURAREADERANJAÃENTELOR

c cc c c c c c cc


 c c 
 c
 c c c 
c  c c c c c c

 c c c c  c c c c c cc cc c

 c ccc ccc)# c c
c
4. Ãateriale necesare cc c
c c cc c
c c c!c c c c
c  c c c c c  c
c
5. Aparate de măsură c c *c 
 c )c c E 8:c c c

c c cc c c c

6. SDVc c c c c  c c c c c c c
c
 c
c cc
c
6.1 Echipamente de lucru: ccc c c c c c
 c

6.2 Documentaţie tehnică cc c c c c cc cc c c


ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c cc c  c c c c c c

7. INDICAŢII DE LUCRU
Se va stabili tipul deranjamentului, natura, cauzele care l -au determinat şi
modul de înlăturarea a acestuia. c
c
Procedura de lucru:

 c%c cc
c
 c!ccc c c
cc  c
c  c 
 c c c  c c c c c  c c c c
c c
cc cc

 cc
 c %c 
cc c *c
c%c
cc c cc c c cc cc* c
 c c c cc c 
 cc c  c c
cc c
  c cc
  c  c
c%c
c c c c c c c
 c 
 ccc c c c cc
 c c c c 
 c
c
 c cc c
c
c %c ccc c
c cc
c c c c c * c
c % cccc c cc * c
c ccc ccc c c ccc ccc cc
c c c
 cc

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

ACTIVITATEA 3

LUCRARE PRACTICĂ

Tema:
LOCALIZAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DERANJAÃENTELOR APĂRUTE LA
ÃONTAREA UNUI TERÃINAL TELEFONIC

Õc c c c c 


c c ATELIER (sau pe teren, la baza de
practică) c
Õc ) c cc
c c0c c
c
Pregătirea
c %c c c c c c c  c c c
 c c  c*c!c) c
c c. c

Obiectivele lucrării:
  ¦ ×   ÿ ÿ ÿ   
ÿ
×     
×ÿ ÿ ÿ      ÿ ½

Cunoştinţe teoretice necesare:


 ÿ ×   ÿ  × ÿ 
   ÿ   ÿ  
×ÿ ×
 ÿ  ÿ
×½    
 

1. Cauzele deranjamentelor
 c c*c
 c cc c c c * c
c
2. Determinarea naturii deranjamentului
$c cc c cc c
cc c c
c cc c c
 c
)
 c ccc
 cc
zc c)
c c cc * c
zc #cc 
cc cc cc  c cc c
cc c c c ccc  c c
c c c c c
 c cc
 c cc
c cc  c c
c  c
c
3. Ãetode de localizare a deranjamentelor
 c c c c c
 c c c c c c  c

Ãateriale necesare cc c 


c c c c c 
c c  c !c c c c
c  c c cc c
 c c c c c
 c
c
Aparate de măsură c c
c
SDVc c c c c c c c c
Echipamente de lucru: cc c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

Documentaţie tehnică cc% c c c c cc c  c c c c
ccccc cc c
cc
INDICAŢII DE LUCRU:
c
a). Confecţionarea cordoanelor de linie şi microreceptor

’ c  c c c c


 c c c c 0c
c c  c Cc c
 
ccc
”c 
 c c c cc c c
”c  c  c c c c c c c
”c & c c
”c )
c c c c cc  c
c
b). Verificarea funcţionării terminalului telefo nic
’ c c c c  c c c c 
 c c c 
 c
cc cc cc c
”c %c c c c c c  c
”c %c cc c cc c
 c
”c %c
c
 c  c
 c
c ccc
 c c
c ( c c
c  c c c c
”c %c c cc c cc c c
c # c c cc c c cc
 c c c
!c&  c
 c cc c c c c
c #c c cc c  c
”c c c c c c c  c c c  c

 c
”c c
c). Remedierea defectelor de conectică

’ c c cc


 c c ccc 
”c %c
c c c c c c c c 
 c
”c %c
 c  c c c c c  c
c
c
d).Concluzii c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

ACTIVITATEA 5

ÃINIPROIECT
1. Pagina de titlu

Õc Numele şcolii
Õc Numele candidatului
Õc Numele îndrumătorului
Õc Anul de absolvire
Õc Calificarea profesională

2. Cuprinsul

3. Argumentul

4. Conţinutul propriu-zis

Õc Scopul şi obiectivele proiectelor


Õc Probleme soluţionate
Õc Perspectiva personală a candidatului în abordarea temei
Õc Unitatea practic-aplicativă

5. Bibliografie

6. Anexe

Õc Desene
Õc Schiţe
Õc Experimente
Õc Ãăsurători

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

1. Tema:
TERÃINALUL TELEFONIC

2. ARGUÃENT

c c c ccc cc( c


 7 c c
c c  c c  c c c  c c c
 cc c c c c
 c c ccc 
c c c
c cccc c  c c
c ( c 
 c
c c c c c c c c c  c c
 c c c
 cc c c c cc  c
c c c ccc c
 c c c c c c c
 c c '  c c c c
c c c c  c 
c c c c
c
 c c c
c c
c c  c c c c 
c c c

 c c c c 


 c c ! 
 c c c c
 c
 c  c c  c c c 
 c c c c
 c c
 c c 
 c c c 
 c
c c c c c  c c c c c c c c
 c
c cc
c c c c cc 
 cc c c c
  7c cc c  7cc c c c  c  c
 c
 c

TERÃINALUL TELEFONIC

)c  c c


 c c c c c c c&ccc
 c c c
 c c 
 c  c c c c c  c

 c
c c c c c  ccc c c c c
c c  c c c  c  c ! 
c c
 *c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c c c  c c c c c c c c
cc c c cc c c c  c  cc cc
 c 
c  c c c c c c
 c c
 c c c c c c c c  c c c
 c
c 
c  cc
 c c c c *c cc
 c c c c c c c c  c c c c c c c
 ccc c!c c c
 c
c # c c c c  c c
c c c c c c
 c c  c
c % c cc cc c c!c - c

Observaţii:

Õc ) cc
cc 
c c c cc cc
 c
cc
 c c c*c
Õc c c
 c c c c  c c c
 cccc
 *c
Õc % c c c  c cc c c

c*c
Õc  c c c c *c c c c !# c c c c
c!# % c c c
cc  c c c  cc c c c
 cc c cc0c!0cc# c c cc# % c# c c
 ccc c 
c c c
c c1 --c c#1-0.cL c
Õc # c 1Lcc c c c c ccc

 c c


c c c c! c c c * c
Õc ( c  c c c c  c  c

c c c
 c c c c c  c c c  c

 c c!

c c c 12>-c c6 1  c  c
 c
c
 ccc c c c c c c 
ccc
 c c cc
c # c c cc
 c
c 6M621M60,c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

Figura 3. Schemă de punte echilibrată

 c62160,c!
 c  cc 16c
 cc c  c  c
 c ccc ccc
cc c c9#c ccc c cc
c  c
 c c c c c c c c  c ! c
 c c c
0cc  c cc! c
 c c c c c c c ,% c c c c
 cc c cc c  c  cc  c
!c c
c
Aparatul funcţionează astfel:
c
a) Primirea apelului de la centrală:
cc cc c
 ccc
 c
c cc c
c c cc c c  c c c cc c
c !.,)c ,,-E c c c
c c c  c
c c c #! L c
#c cc!% NN c
c c
c c c!c c ccc c cc cc

cc  c c c cc!c0 c
c c cccc cc cN c%Ncc%NNc cccc c
c ccc c c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

4. Conectarea la linie (firele a,b) a soneriilor posturilor cuplate pentru


transmiterea selectivă a apelului
b) Transmiterea apelului către centrală c
c c  c c
 c c cc c c c c
c c c c c c c c c c  c 
 c
! 
cc cc  c c# c
c!
c0> c# c c
c&c c cc c! cc c

c 
c

c
Figura 5. Circuitul de alimentare a microfonului
&c c cc
c c c# ( c cc c c
 c cc c
 c c  c ccc
c!  c c
c 
 c c c
c) Transmiterea numărului c
 c c
c c 
c c  c c c
c c c 
c
c c
c 
c c c c c c c c c 
 c c  c
c c c c
 c c c  c c c c
c c c c cc c c  cc
c
c c c c c
 cccc
c c c c c c 7 c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
d) Realizarea convorbirii :
%c c c c c 
c c c c c c c
 c c c c c  c c c c  c #c c
 cc
cc c c  cc c#c
cccc c! c c62 c60,c
#c c c
 c2c c0,cc  cc cc
c .cccc
cc c c

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

DERANJAÃENTELE POSTURILOR TELEFONICE


CAUZELE CARE LE PROVOACĂ ŞI PROCEDEELE PENTRU ÎNLĂTURAREA
LOR

c c c c c c c c c c c c
 cccccc c c c9# c
c
c$cc cc c # c 
 c c c %c c c
c
 *c  c cc
* c
 c % c c c c %c 
c c c
 c 
 c c c
c  c*c
c c * c c
 c c c c c
c c c c %c 
c c c 
 c
 c c c c 
c c c c
 c c c c*c

 c 0 c%c  c
 c c c c c# c 
 cc c %c
c*c
 'c c c*c c

 c c%  cc c %c c*c


 c*c c
 c# c 
 cc c %c
ccc
 c c cc c c
 cc c c c c*c
 cc  c c
c*c c
0 # ccc 0 c %c  c*c
 c 
 c c
, c c c c , c %c c*c
c*c c
2 c#c c 
c 2 c %cc
c c cc
 c c ccc
 cc  c c c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
 ccccc c c c cc c%c c c c
 c cc c c  c c
,--c*c  c*c
 c
 cc# ( c c%c c

 c
0 c(c c c  c 
 c !c
 c c %c 
c c
 c*c c cc c*c
, c  c c c c c# c  c c%c *c

c c c c*c c


 c c# c  c c%c c cc
c  c 
*c
 c cc %c
 c

c*c
 c% c 
 c
2 c$cc
 c cc c) c  c c%c
c c
 c c c*c  c*c
 c# c c%c ccc
  c
c 
c c*c

 cc  c*c c
 c9 c c  c c%c c*c
c*c c
0 c) c cc c 0 c%c  c
 c 
 c
. c $ c c c c c%c c c c%c
c*c
 c c 
 c c*c c
 c cc c c%c c*c
c
 c*c c
 c%c 
 c c%c c c*c

 c*c 0 c%c c c
0 c# c c c
c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

> c $ c c c c c #c 


 c c%c c*c
 c 
 c*c c
 c c c c c%c c*c
  c*c c
 c# c c%c
c  c
 
 cc
c c

 c

NORÃE DE PROTECŢIE A ÃUNCII


c
c c 
c c 
c c c c  c

c c  c c c c c c  c c c c c c 
c
 c cccc  c
c c c 
c 
c c c 
 c 
 c c c
 c  c
c c cc c
c  c  c

 c 
 c  c c c c c c c c c 
 c
c c  c c c c
 c c cc cc
 ccc c cc
  c c c c  c c c c c c c c
 c ccc c c c c cc
 c
 c
 c c   c c c c  c c c c c c c

 c
 c c 
 c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
 c cc c  c
 c c cc cc  c
 c c  c
c cc
 c
¦c c  cc *c
¦c c
 c ccc cc* c
¦c c cc c c * c
c c c c  cc
 c c
 c
 c c c c c c c 
 c c c c c
c c
cc cc c c c  c cc  c c
c c c cc 
c  c c  c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
Bibliografie

c c cHc#c
 c c& c c ++>c
 c  c( c× c& c(c9 c ++.c
 c  c( cHc c c  c& c( c--- c
0 c ) c cHc cc 
c
c& c(  c9 c +> c
c
c
 c
c
Õc c -c
Õc c cc
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
ACTIVITATEA 6

INSTRUIRE PRACTICĂ

Tema:

  „ „ 


  "   
  5 

Õc c ccc 
cc ATELIER (sau pe teren, la baza de practică). c
Õc ) c cc
c cc c
c
 c  c  c c c c c c c c c
 c

 c c  c c  c c c c c
c c c  c c
 cc cc c c c c cc cc c

cc c c c c c
c cc c c
c c& cc c c cc  cccc ccc c& c
 cc cc c c c c  c c  c
c
Pregătirea c
%cc cc c c c c c
c c c

 cc
Obiectivele lucrării:
  ¦ ×   ÿ ÿ ÿ   
ÿ      ×ÿ ÿ ÿ
     ÿ     ÿ
×ÿ  c
  ¦ ×   ÿ ÿ ÿ   ÿ
    ÿ  ×ÿ ÿ ÿ 
   ÿ ×   ÿ ÿ × ÿ ½
c
Cunoştinţe teoretice necesare:
( c c 
 cc c cc  cc c c c c c
c c
ÿ ÿ    ×
 ÿ ×   ½
CLASIFICAREA DEFECTELOR LA ARBORI
c c  c c c c c c c c 
 c defecte de
prelucrare c 
 c c !  c  c
 c c c c
  c !c
 c c c c 
c c c c c
 c
c c cc
c c cccc c c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
Ãateriale necesare cc c c c  c c c
Aparate de măsură c c c c c cc  c c-- c
Stabilirea tipurilor de defecte ale arborilor drepţi:
 c c
c c c ÿ    ÿ  
 ÿ   ÿ  ÿ   ÿ × ÿ 
   ½ c c  c c
c c c c c c

 c
 c
5c   !

cc 
 c c
 c c ,›
c
c
 c c c c c#c c c c ccc c
c c  c c c c  c c c c c c  c
  c
c
c
c
c
c
c
c
c

ccc cc  c
5c     !

c c c c c , c

 c 
 c c  c c  c  c c  c 
 c c 
 c ½
c c c
c c c c c
c c c c  c c c
 c c c c c c c  c c c

c c c c
 c c c cc
ccc c c c cc
 c
c
cc
c c cc c½c
c
c
c
c
c
c
c
c

cc ccc cc  c
c
c
c
c
c
c

cc c c c
c cc   c
5c         c c c c c c ccc

ccc cccccc
 ccc , c cc cccc
cc
 cc cc
c
 c c c  c 
 c c 
 c 6 cc c c
c c c 
 c ,

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c c c c


c
 cc c 
c cccc c
 c c

  c c c  c c c c c c c
c

 c cc
c

 c
 c c c c c
c
  c

Ãod de lucruccc
c
a) Consideraţii teoretice c
c c 
 c c c 
 c c c c c c c
!

c c c c 
c c c c c c c c c 
c c c
 cc c c c
c c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c
  c c  c c cc
ccc c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c c#c c c  c
c
c 
 c 
 c c
c c c c c c c c
 c c  c cc c
 cc cc c
c cc
c cc c
c
 c cccc
 c ccc
c cc
O ,c cO,Pc# c
 c c c c
 c c c c c c c c
 c c
c
c  c c
c ccc c

b) Ãod de lucru
c
cccc cc
 c cc c ccc
 c
 c c c c c c c 
c c c c c  c
c*c
cccc
 cc cc c cccc)c c)c c c
 c c c c c c c c 0c !c 
 c c c c c c
c
 c c c c c c c c c c
 c
 c c

 c c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
, ½ ½ 
ÿ ×cc
c
c
c
c
c
ccc 
c  c c 

c  cc
c
c
c
c

d) Interpretarea rezultatelor c
›×'ÿ¦ ÿ × ×    ÿ 
ÿ    ÿ × ×   ÿ 
u   ½c
›×'ÿ  ÿ × × ÿ  ÿ  
   ÿ × ×   
u   ÿ    c
 *ÿ× ¦ ÿ × c
c c

  ÿ ÿ ÿ × ×  ÿ ×
×  ÿ   ½ c
c
7. Concluzii

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

ACTIVITATEA 4c c
c

LUCRARE DE LABORATOR

TESTAREA CIRCUITELOR COÃBINAŢIONALE

  ÿ     ¦ ½ ×
   ×  ÿ    ÿ ½
, ××   ×  ÿ   ×
    ½

    ÿ ×  ×
  ½  ÿÿ      ×  
 ½   × ÿ  × 
 ÿ  ÿ ½
, ÿ   ÿ     ×

ÿ    ÿ×    × 
ÿ× ×½
, ÿ   × ÿ ÿ ÿ  ½
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c

PROFIL TEHNIC 
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c
DETECTAREA DEFECTELOR CU AJUTORUL
PROGRAÃULUI  c
c
c
c

c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c


ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
DETECTAREA DEFECTELOR CU PROGRAÃELE DE SIÃULAREc
c

c c cc cc
 c  c c
cc
cc c cc cc cc cc
 c c cc

cc c c c c cc  c c cc c c
 c c c c 8c c  c c 
c c c
 ccc c c c c c  c
#c c
 c c cc
c c! c  c c
c cc cc!"$ c
c c cc c c
c ccc c
c 8 c c  c
c c c c c
c c c !: %( c
%?? c( c
c
Eroare când un pin este in aer

c
PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

Lipsă semn de masă

cccccccccc c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
Eroare când schema nu este alimentat ă corespunzător

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

Eroarea când nu sunt date valori generatorului de impulsuri

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
Eroarea când markerii nu sunt amplasaţi corespunzător

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC

c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
Lipsă valori pentru trasarea formelor de undă (Analysis -Setup-Transient-Print Step««-Final Time)

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

Alte erori

c
PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
$c
 c c ccc
c
c c c

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
3    '  $  
 !()*+(,)c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
½  ÿ×   ÿ ÿ 
 ÿ 
 
½      )ÿ )  ÿ  c

 cÿ c c
½  ÿ×   ÿ   „%u ×
ÿ½        ÿ  
  ÿ ÿ  * ½

) %
   ÿ *  ÿ * ½ %  
      ÿ  * 
ÿ    * ½   *  * × × * * * ½
 ÿ     )   ÿ * ½ 
 ÿ ÿ
  * ½  ×ÿ  ÿ ÿ
  ÿ × ÿ  * ½  ÿ  ÿ 
    ÿ   ÿ  ÿ ÿ ½
%   ÿ    ÿ  
 ×   ½
)  ÿ ÿ    
* × * ¦ * , * .  * × * )ÿ * . * ¦½
  ÿ    
* ¦1 * ¦ ). × * * × * ) * . ¦ ¦½

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

% )ÿ * ) ÿ ÿ    ½ 
ÿ  ÿ  ÿ× ÿ ÿ  2  1 
 * 1    * ½
)  ÿ  ÿ ×  × ÿ  ÿ ½ 
   ÿ ×ÿ  *  × ¦  * × ¦ ½
 × ×ÿ
×  * u *  *  ÿ  ×½

    * ÿ  *  * 


    ÿ ÿ * ½   *  ½
 ÿ ×ÿ ÿ  ÿ ×  *  *  * ½ ÿ
     ÿ × * *3 * ½
  ÿ „%u × ÿ  ) ÿ  ÿ  
 ½
  ÿ×   ×    ) )× 
× ÿ „%u × ÿ ÿ  ×  ÿ   ) 2
)× × )4 )× × * ½
)×5 ×* × . × ¦ × * u . * . 1
) * ¦!×
% ¦  ) *   )× × * 'ÿ *  * *3 * ½ %
 * ) „%u × *  ) * 'ÿ * *6 * ½
) ›   ÿ× ÿ  *    ×

c
c
 ÿ       × 7$ ) 
  u ! ! × ! u u u u × u u  u 
× u  u u × u  cc

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

a $$  *---.()3*-.-. 


 ( 3) (3 /) $   „(%)     
  '

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
  ÿ×  ÿ   ÿ   
×½  ÿ ÿ „%u ÿ   ½

c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
   ÿ „%u  ÿ  
      ½
%  '  '   '   ÿ
        ½   ÿ 
 ×    ÿ  ×ÿ  ÿ  ½
   ÿ u ! * ½ 
ÿ   „%u     ÿ
 ½
% „%u  ÿ    ÿ'  ½ %
× ÿ * *3 * ½

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
   $ 
 „()   $    c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
c
c
c
% „%u  ÿ  ÿ ½ %    * × 
*     ×  *  *  
ÿ        ,½
  „%u   ÿ     
× ÿ   ÿ ½

 ×   ÿ×  ÿ×    
 
* 222 2 22 /2282 u × 2 ×  ÿ  ÿ 
  ÿ  ÿ ÿ   ÿ½
" ÿ   × ÿ  „%u   
   ××   *  *  ×   ÿ
ÿ         ÿ  ×
 , * ½
 ÿ   ÿ×      
  * ½
 ÿ   ,* ½
$  ×× ÿ    ÿ  
ÿ   ++ ×  ÿ  ÿ × 
  ½
c

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
   (  ) $      
 ' $ 
 0   
        1    
    a2 *- 2 3.

 +× ÿ ÿ+  ,   ÿ   

- - - -
, * ÿ . ÿ . ÿ . ½
›  ÿ  × ××  , ×
, * . ÿ¦u . . ÿ . / . ½
- .- - -

 ÿ×  ÿ ÿ ÿ ×   


  ½

PROFIL TEHNIC
c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

% ×   ÿ   ¦ ½  ÿ  ×


   ÿ *    ÿ * ÿ * ½  
  ÿ    *   
  ½ „   ×  ÿ ÿ  ÿ 
ÿ × ÿ  ÿ  ÿ  ×  , ,
 ÿ ½ ›     ÿ  × ÿ  
 × × u     ×  ÿ × 
  ×  ×  ÿ * × . * 5 . * ½

›  ×  ××   


,× ¦ . ÿ / . ÿ . 9 . ½ - - -
 ×   ÿ ÿ ÿ × 
  × × ÿÿ - ÿ   +× ÿ ÿ+½
% × ×  ÿ ÿÿ½
    ÿ ¦   ÿ 
  ×  ÿ  ÿ ×  ÿ     
 × ÿÿ½

 
× ÿ    ++  
    ÿÿ ÿ   ÿ ¦
ÿÿ½ ›  ÿ ÿÿ ×ÿ    
ÿ   ÿÿ ÿ ×ÿ ÿ  ÿ   ×
× $ '#
Õc ×  ×ÿ   ÿ 
Õc  ÿ  ÿ
Õc   ÿ  ÿ  
Õc  ÿ ÿ × ÿ  ½

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

   $


  4+    (  ) 
   c      ÿ  ÿ ÿ ¦ ½
ÿ        ÿ     
           ½ 
 ÿ ×      × ' ×
× ÿ × ÿ   ÿ       
   ÿ      ÿ  u
 ÿ½
 * uÿ     
  ÿ   ) ÿ ¦¦ ½
 * ÿ  ÿ  ÿ  ¦¦ 
× 5: : ›: 3 3 2
6 23 × +¦  *  ÿ 
ÿ ¦¦  ÿ ÿ ÿ ÿ  )¦
 ÿ  * ! ;  ÿ ¦  ÿ 
 ÿ ÿ ½    ÿ ×  
 *   **      ÿ  
 ÿ     ÿ½

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

LUCRARE DE LABORATOR

Tema:

    

 c  c  c c c c c c c c c c
 c

 c c cc c cc
c c c cc cc
 cc c c c c cc cc c

cc c c c c c
c cc c c
c c& cc c c cc  cccc ccc c& c
 cc cc c c c c  c c  c
c
Pregătirea
c
%cc cc c c c c c c c c

 cc
c
Obiectivele lucrării:
c
&c c c
c  c c  c c c  c c c

 c cccc c c cc
 c c c c
 cc c cc c cccc c c c c
c
Ãateriale necesare cc c c c  c
c
Aparate de măsură cAc c c cc  c) c1c- *c--,cc-- c

Ãod de lucru
a) Pentru măsurarea diametrelor exterioare c  c c c c
cc
c c c c c  c c c
cc
 c c
c c c c c c
c
c c c c  cccc
 c c c* c
c c c c c c c c c

 c  cc cc c c c cc
cc c
 c c cc c c * c
c c c 
 c c c c c c c c
c c c c  c c c
c c c  c c c
 c
c cc c c
cc
 c  c

b) Pentru măsurarea abaterilor de la forma geometrică corectă c c


 c cc c c c c
 c! 0c c,cc c
c
c c c ccc cc c !c *c *? ))c c
 c c c
 c ccccc c c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
c
c
c

,½ ½c

c
c
c c c c c c  c c c c c
cc
 ccc c cc c c cc 
 c c
! c  c c
 cc c c c c c
cc cc c c c

 -$  ½c


c

c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

c
(c cc c c  c  c
c
 c
 cc
 c

c
c) Interpretarea rezultatelor c

  ÿ ÿ ÿ × ×  ÿ × 
× ×  ÿ × c ÿ × × ×  ÿ ×½c
c c c
  ÿ × ×  'ÿ ¦ 
× × ½c

  ÿ ÿ  ÿ × u   ×
ÿ  ½   × '× ÿ  ½  × 
ÿ  ÿ ÿ ½ c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

PROFIL TEHNIC c
ÃODULUL VIII: DETECTAREA DEFECTELORc

 c
c MMMc› ›½ ½%½ %& &$%c
 c MMMc%× ÿ ×   " c c " c
 c MMMc  # # ( ( c

0 c MMMc  ÿ ÿ % ¦ ( c " ( cc

, c MMMc(&&Q c%c c , 2c! ++- c ÿ  c


2 c MMM%& &$%c 
c $ 
( c ( c c - MMMc
(×  ROÃTELECONAc MMM(  c
E 8c9)c
. c 9c# c9c) c×  × „× cc
> c c c! ++> c›   c& c c
+ c c# c  × c
- c c c c × 
c c c 
 c c c × ÿ ÿ × c
 cc& c% c) c
  ×ÿ ÿ × × c
0 c c c  × ÿ ×   c
, c c( c! ++. c × c& c(c9 c
2 c) c c ! +> c    ÿ  c & c ( c
9 c
. c) c c % c E c ×  ×ÿ × 
ÿc
> cD c c"c c " c c c c c
+ cD c c c c  × c
- c6 c% c ÿ   ÿ × 
c

PROFIL TEHNIC c