Vous êtes sur la page 1sur 2

PREVENIREA VIOLENTEI DOMESTICE

Orice interventie pentru a fi eficienta trebuie sa porneasca de la o baza reala a fenomenului


respectiv. S-a constatat ca genul de interventii tip "conservarea familiei" sau aplanarea
conflictului pun mai mult accent pe nucleul familiei si mai putin pe bunastarea individului.
Concentrarea pe exterior respectiv pe acordarea de prioritate privind linistea publica si mai
putin pe securitatea individuala. Treptat victima nu mai crede in capacitatea sitemului de a o
proteja. Cele mai eficiente abordari a problematicii sunt cele care pun accentul pe
securizarea si protectia victimei, responsabilizarea agresorului, reducerea tolerantei la violenta
a comunitatilor.
Prevenirea primara se refera la actiunile, programele, campaniile adresate unei populatii mai
largi, la nivel de tara, oras, judet. Au ca scop sensibilizarea acestora si reducerea tolerantei la
violenta. De exemplu: afise stradale, in mijloace de transport in comun, campanii televizate
sau audio, in ziare, reviste, clipuri cu rezonanta si impact ridicat prin mesajul transmis, mai
ales de tip vizual. S-a constatat faptul ca oamenii sunt mai receptivi la mesajele de tip vizual
decit la cele scrise. Mesajele trebuie sa fie clare, precise, scurte, tintite, inteligibile, adaptate la
nivelul cultural al populatiei vizate.
Prevenirea secundara se adreseaza grupurilor cu risc crescut de a manifesta un anume
comportament sau grupurilor cu risc de victimizare cum ar fi: copii si adolescenti care
traiesc in familii cu violenta, femeile fara loc de munca sau cu venituri reduse si dependente
de cineva, somerii copii cu risc de abandon scolar,cu absenteism din cauze familiale, mamele
singure.
Prevenirea tertiara se refera la actiunile asupra grupurilor afectate deja de violenta
domestica ca: victimele femei, agresorii familiali, copii abuzati. Vorbim de prevenirea
recidivelor, sanctionarea sau recuperarea agresorilor, securitatea victimelor, recuperarea sau
tratarea efectelor si consecintelor.
Ca modalitati de prevenire mentionam:
-informare, consiliere psihologica, juridica, sociala;
-suport social;
-crearea si mentinerea unor surse de informare la nivelul ONG urilor, centrelor de
informare,internet, pliante,carti si brosuri;
-influentarea politicilor publice;
-constientizarea populatiei prin companii de informare si sensibilizare;
-intarirea colaborarii comunitare pentru protejarea femeii victime de abuzurile
ulterioare.
-parteneriate cu scolile, sistemul de justitie, pentru prevenirea violentelor la adolescenti
-intarirea colaborarii si sporirea eficientei intre politie, parchete, instantele de judecata,
furnizorii de servicii pentru victime, serviciile de protectie a copiilor, organizatii
comunitare, servicii medicale.
Prevenirea violentei in familie este "ansamblu de politici, masuri, tehnici, care in afara
cadrului justitiei penale, vizeaza reducerea incidentei diferitelor tipuri de comportamente
agresive ce antreneaza prejudicii familiei si societatii, considerate ca fiind ilicite" (Institutul
Pentru Prevenirea si Combaterea Criminalitatii).
Prevenirea este complectata cu modalitatile si formele de control si de integrare sociala si are
ca scop mobilizarea mai rationala si mai eficienta a resurselor de combatere a
comportamentelor deviante.
Prevenirea are ca scop, pe langa ajutorarea eventualelor victime prin consiliere juridica si
psihologica, masuri de protectie antiviolenta adresate agresorilor precum si masuri la nivelul
macro-social si macro-econonmic.
Programele destinate prevenirii si combaterii violentei domestice, au la baza ideea ca
orice conduita violenta este una dobindita prin socializarea violentei, existenta normelor si
valorilor care sustin violenta, traditiile si obiceiurile culturale (importanta educatiei
comunitare).
Interventia mai activa a autoritatilor si a organizatiilor nonguvernamentale in cazurile
de violenta.
Reforma sistemului legislativ si juridic: modificarea legilor care mai mentin inca victimele
intr-o relatie de dependenta si servitute fata de agresor, sanctionarea mai drasnica a
agresorilor, eliminarea acelor reglementari legale care sunt discriminante pentru victime.
Inovarea unor sisteme mai eficiente de identificare si prevenire a cazurilor de agresiune in
familie (infiintarea de sectii specializate inclusiv cu femei pregatite).
Interventia coordonata a comunitatii.
Reforma sistemului medical.
Programe de tratament pentru agresori si evaluarea periodica a acestora, rata de
abandon si eficienta operationala, recidivismul ca indicator al eficientei tratamentului.
Programe de tratament speciale aplicate agresorilor in institutiile corectionale.
Alte forme de agresivitate intalnite in familie: hiperprotectia, cicaleala, controlul excesiv,
absenta, abandonul.
Copii nu primesc suficienta iubire in familie. Apare fenomenul de supracompensare prin
hiperprotectia propiilor copii care devine o forma de violenta in familie mascata, am putea
spune chiar inconstienta .
In prevenirea violentei in familie, este necesar introducerea sistemului terapiei obligatorii
pentru barbatii violenti in scopul invatarii controlului emotional.
Educatia pentru nonviolenta in general si pentru violenta in familie in special,este o problema
a intregii societati si trebuie organizata si aplicata inca de la virstele mici, prin sistemul
educational existent sau prin redimensionarea si reoperationalizarea acestuia.