Vous êtes sur la page 1sur 2

Asoka Mauryan Empire Mga Magulang: Tatay: Bindusara (Mauryan na Emperador) Nanay: Dharma (Reyna) Asawa: Kaurwaki Kwalipikasyon

yon Bilang Pinuno: Paborito ni Chandragupta Maurya Magaling na mandirigma at may kakaibang mabuting talino Maraming nasakop na mga lugar, napalawak ang imperyo, at napanatili ang pamumuno sa mga ito Tinaguriang Greatest Patron of Buddhism Nagpatayo ng mga ospital, at mga bahayampunan Nag-utos ng pagtatanim ng mga malilim na mga puno sa mga kalsada Nagpatayo ng mga resthouse Pagkakatulad: Si Asoka at Teodoro ay parehong matulungin dahil si Asoka ay nagpatayo ng mga ospital, bahayampunan para mga tao at si Teodoro naman ay ang isa sa mga nanguna sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong Ondoy. Simula pagbata ay may kakikitaan ng mga trato ng isang mabutit magaling na pinuno dahil sa pagkabatay ni Asoka kakikitaan na siya ng kakaibang talino at ng kakaibang galing ng isang mandirigma at si Teodoro naman ay naging Kabataang Barangay president, Central Luzon Kabataang Barangay president noong bata pa siya.

Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. Pilipinas

Pareho silang may kaalaman ukol sa pakikipaglaban o digmaan dahil si Asoka, simula pagkabata, ay nabigyan ng lahat na royal na panghukbong pagsasanay at naging magaling na mandirigma habang si Teodoro naman ay kasalukuyang koronel sa Philippine Air Force Reserve Force. Ang dalawa ay naging tagapagtaguyod ng seguridad at kapayapaan dahil si Asoka ay naging tagapagtaguyod ng relihiyong buddhismo na naglalayong itaguyod ang kapayapaan sa lahat at si Teodoro naman ay kasalukuyang kalihim ng Department of National Defense at pangulo ng National Disaster Coordinating Council.