Vous êtes sur la page 1sur 5

Mga Babae sa Buhay ni Dr.

Jose Rizal

Julia
(Abril, 1877; Los Baos, Laguna) Dalagitang taga-Los Baos, Laguna na nakilala ni Rizal sa dalampasigan ng Ilog Dampalit noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang at ito ang babae na una niyang napagtuunan ng paghanga. Nakilala ni rizal noong Abril 1877.

Segunda Solis Katigbak


(1863-1943) Lipa, Batangas
Don Norberto Kalaw Katigbak (gobernadorcillo 1862-1863) and Doa Justa Metra Solis. She was the second child in a family of seven: Mariano (Capitan Municipal 1896-1897), Norberto Jr., Carmina, Ysabel,Ynes and Jose

Segunda Solis Katigbak


Ang unang pag-ibig ni Rizal. Sa gulang na 16 na taon, pagkaraan ng pag-aaral sa Ateneo, nagsimulang umibig si Rizal sa isang dalagang 14 na taong gulang taga-Lipa, Batangas. Ang dalaga ay kaibigan at kasama sa inuupahang bahay ng kapatid ni Rizal na si Olimpia na ang-aaral sa kalehiyo ng La Concordia. Ito ang pagibig sa unang pagkikita at ito rin ang kauna-unahang pagkabigo sa pag-ibig ni Rizal sapagkat ang dalaga ay nakatakda ng ikasal sa isang Manuel Cruz .

Jacinta Ibardo Laza ( Bb. L)


Si binibining L ay higit na mas matanda kaysa kay rizal at pinaniniwalaang guro ni rizal na si Jacinta Ibardo Laza. nakatira si Bb L sa bahay ni Nicolas regalado na kaibigan ni Rizal. madalas dalawin ni rizal si Bb L ngunit ang puso nya ay para kay Segeunda Katigbak. natigil lang ang pagdalaw nya dito ng pagbawalan siya ng kanyang ama. Dalagang naninirahan sa Pakil, Laguna na pinaniniwalaang ang gurong si Jacinta Ibardo Laza nanakatira sa bahay ni Nicolas Regalado na kaibigan ni Rizal. Sa dalagang ito pilit ibinabaling niRizal ang kanyang atensyon para pawiin ang pangungulila kay Segunda.