Vous êtes sur la page 1sur 4

Zacznik nr 5b

do uchway Nr
III/6/2010
Rady
Gminy Blizyn
z dnia 29 grudnia
2010r.
Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Projekt

Okres
realizacji
zadania

Program:
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich
naJako
lata 2007-2013
2007-2010
Priorytet:3.
ycia na obszarach
wiejskich i rnicowanie gospodarki
wiejskiej
Dziaanie:3.3. Podstawowe usugi dla
gospodarki ludnoci wiejskiej
Projekt:Budowa wodocigu w Grkach
Barwinek
Program:
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2007-2013
2009-2011
O.4 LEADER
Dziaanie 4.1. Lokalna strategia rozwoju
Projekt: Budowa infrastruktury turystycznorekreacyjnej w miejscowociach Bliyn,
Brzescie, Gilw, Grki, Mroczkw, Wow,
Zbrojw i Sorbin
Program:
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2007-2013
2009-2011
O.4 LEADER
Dziaanie:3.4. Odnowa i Rozwj Wsi
Projekt: Remont wietlic wiejskich w
miejscowociach Wow i Nowy Odrowek
oraz budowa boisk sportowych i placw
zabaw w miejscowociach Paczkw i
Ubyszw
Program:
Regionalny Program
Operacyjny Wojewdtwa witokrzyskiego
na lata 2007-2013
2007-2010
Priorytet:6.Wzmacnianie orodkw
wiejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2. Rewitalizacja maych miast
Projekt:Rewitalizacja centrum wsi Bliyn - I
etap
Program:
Regionalny Program
Operacyjny Wojewdtwa witokrzyskiego
na lata 2007-2013
2004-2013
Priorytet:4.Rozwj infrastruktury ochrony
rodowiska i energetycznej

Jednostka
org.
realizujca
Dzia Rozdzia
zadanie lub
koordynujca
program

UG

010

01010

Przewidywane nakady i rda finansowania


rdo

325,000.00

310,240.00

- rodki z budetu j.s.t.

580,600.00

325,000.00

255,600.00

0.00

0.00

0.00

54,640.00

0.00

54,640.00

1,829,162.00
948,969.00
0.00

49,777.00
49,777.00
0.00

880,193.00

0.00

0.00

880,193.00

- rodki z budetu j.s.t.


- rodki z budetu krajowego

585,786.00
281,263.00
0.00

30,223.00
30,223.00
0.00

333,928.00
251,040.00
0.00

221,635.00
0.00
0.00

- rodki z UE oraz innych rde


zagranicznych

304,523.00

0.00

82,888.00

221,635.00

1,239,605.00

470,186.00

769,419.00

0.00

1,192,684.00
0.00

470,186.00
0.00

722,498.00
0.00

0.00

46,921.00

0.00

46,921.00

01041 Warto zadania:


- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde


zagranicznych

UG

UG

010

010

01041 Warto zadania:

01041 Warto zadania:


- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

UG

900

2011 rok

635,240.00

- rodki z UE oraz innych rde


zagranicznych

010

kwota

Planowane wydatki budetowe na


zada programu w latach 2011

Warto zadania:

- rodki z budetu krajowego

UG

Wydatki
Wydatki w roku
poniesione do budetowym
31.12.2009 r.
2010

90001 Warto zadania:


- rodki z budetu j.s.t.

11,097,859.00
7,062,859.00

4,880.00 1,774,505.00
4,880.00
894,312.00
0.00
0.00

339,316.00 1,151,516.00 4,535,402.00


339,316.00

851,325.00 2,612,797.00

Dziaanie:4.1.Rozwj regionalnej
infrastruktury ochrony rodowiska i
energetycznej

6.

7.

8.

7.

Projekt: Budowa oczyszczlni ciekw w


miejscowoci Wojtyniw oraz kanalizacji w
miejscowoci Wojtyniw i Bliyn, gmina
Bliyn
Program:
Regionalny Program
Operacyjny Wojewdtwa witokrzyskiego
na lata 2007-2013
2005-2012
Priorytet:4.Rozwj infrastruktury ochrony
rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.1.Rozwj regionalnej
infrastruktury ochrony rodowiska i
energetycznej
Projekt:Odbudowa i rozbudowa zalewu
Bliyskiego na rzece Kamiennej w Bliynie,
Gmina Bliyn wraz z infrastruktur
towarzyszc
Program:
Regionalny Program
Operacyjny Wojewdtwa witokrzyskiego
na lata 2007-2013
2009-2012 UG
Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci,
budowa spoeczestwa informacyjnego oraz
wzrost potencjau inwestycyjnego regionu
Dziaanie: 2.2 Budowa infrastruktury
spoeczestwa informacyjnego
Projekt: e-witokrzyskie - rozbudowa
infrastruktury informatycznej
Program:
Regionalny Program
Operacyjny Wojewdtwa witokrzyskiego
na lata 2007-2013
2010-2011 UG
Priorytet 2. Wsparcie innowacyjnoci,
budowa spoeczestwa informacyjnego oraz
wzrost potencjau inwestycyjnego regionu
Dziaanie: 2.2. Budowa infrastruktury
spoeczestwa informacyjnego
Projekt: e-witokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Wojewdztwa
witokrzyskiego
Ogem wydatki majtkowe:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde


zagranicznych

UG

900

90001 Warto zadania:


- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde


zagranicznych

720

72095 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.


- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

720

72095 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.


- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

0.00

0.00

4,035,000.00

0.00

0.00

0.00

300,191.00 1,922,605.00

7,562,196.00 1,344,406.00 2,613,400.00 3,539,717.00


3,874,173.00 1,344,406.00 1,079,611.00 1,420,087.00

0.00

3,688,023.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,533,789.00 2,119,630.00

230,171.00

8,540.00

27,853.00

102,649.00

42,848.00

8,540.00

27,853.00

6,455.00

0.00
187,323.00

84,967.67

500.00

96,194.00

0.00

500.00

84,467.67

500.00

0.00

84,467.67
84,467.67
23,264,986.67 2,567,448.00 5,211,736.00
###
13,983,896.00 2,567,448.00 3,193,307.00 4,933,651.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,281,090.67
0.00 2,018,429.00 5,324,724.67

gajcych zwrotowi na 2010 rok


w z
Planowane wydatki budetowe na realizacj
zada programu w latach 2011 - 2013
2012 rok

po 2012 roku

3,461,790.00

1,609,835

2,076,544.00

1,182,877

1,385,246.00

426,958

64,673.00
30,069.00

34,604.00

91,129.00

91,129.00

0.00

3,617,592.00
2,106,613.00
0.00
1,510,979.00

1,609,835
1,182,877
0
426,958