Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik Nr 5

do uchway Nr XLII/242/09
Rady Miejskiej w Poacu
z dnia 30 wrzenia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii


Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2009 rok
w z

L.p.

II

III

rda finansowania

Wydatki w
roku
budetowym
2009

Ogem wydatki biece:


280,000
- rodki z budetu j.s.t.
80,027
- rodki z budetu krajowego
0
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 199,973
Ogem wydatki majtkowe:
17,306,960
- rodki z budetu j.s.t.
10,143,464
- rodki z budetu krajowego
0
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych7,163,496
Ogem wydatki
17,586,960
- rodki z budetu j.s.t.
10,223,491
- rodki z budetu krajowego
0
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych
7,363,469

Planowane wydatki budetowe na


realizacj zada programu w latach
2010 - 2011
2010 rok

0
0
0
0
25,581,297
12,026,625
0
13,554,672
25,581,297
12,026,625
0
13,554,672

Razem 2010
- 2011

2011 rok

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
25,581,297
12,026,625
0
13,554,672
25,581,297
12,026,625
0
13,554,672

2/09

9 roku