Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik nr 6 do Uchway Nr III/9/10 Rady Gminy May Pock z dnia 30 grudnia 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych


w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (4+5) 3 1.121.122 Planowane wydatki 2010 r. z tego: rodki z budetu krajowego Wydatki razem (7+11) Z tego, rda finansowania: Wydatki razem (8+9+10) 7
poyczki i kredyty obligacje

Lp.

Projekt

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

rodki z budetu UE Wydatki razem (12+13+14+15) 11 z tego, rda finansowania:


poyczki na prefinansowan ie z budetu pastwa poyczki i kredyty Obligacje

pozostae 10

pozostae 15

1 1

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie:

4 550.823

5 570.299

12

13

14

1.121.122 550.823 550.823 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 Podstawowe usugi dla ludnoci i gospodarki wiejskiej

570.299 570.299

1.1

Budowa wodocigu rozdzielczego wraz z przyczami w miejscowociach: Kty, Cwaliny Mae, Cwaliny Due, Ruda Skroda, Rudka Skroda, Mciwuje, Stare Rakowo, Korzeniste Dzia 010 Rozdzia 01041 6057 6059 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 908.668 908.668 450.336 450.336 458.332 458.332 908.668 908.668 450.336 450.336 437.886 450.336 458.332 458.332 458.332 458.332

1.2 Program: Priorytet: Dziaanie:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 Odnowa i rozwj wsi

Remont wietlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Dzia 010 Rozdzia 01041 6057 6059 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 212.454 212.454 100.487 100.487 111.967 111.967 212.454 212.454 100.487 100.487 100.487 100.487 111.967 111.967 111.967 111.967

Przewodniczcy Rady Gminy Regina Boryszewska