Vous êtes sur la page 1sur 10

AKAL DAN PERANANNYA

y Mempelajari dan memahami wahyu Allah

seterusnya mengamalkan dalam kehidupan


y Membezakan perkara yang baik dan buruk y Mentafsir

alat untuk berfikir dan menaakul sesuatu perkara

berpandukan syariat Allah dan menaakul perkara untuk menyelesaikan masalah y Mencari idea dan mereka benda untuk kebahagian dunia dan akhirat

DEFINISI

PERANAN AKAL MENURUT ISLAM

BIMBINGAN WAHYU TERHADAP AKAL

y Menerangkan y y
KELEMAHAN AKAL/ CIRI-CIRI AKAL
y Akal manusia terbatas; tidak boleh

dan merealisasikan kebenaran dan kebesaran Allah SWT Menerangkan perkaraperkara ghaib dan hakikat alam ghaib Menerangkan kepada manusia cara beribadat yang sebenar

y y y y

menerima segala yang tidak boleh ditanggapi oleh pancaindera Tidak dapat memikirkan perkaraperkara ghaib Tidak dapat mengingati segala fakta Mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan hasutan syaitan Bersifat relatif; tidak kekal dan mudah berubah mengikut keadaan Bersifat sementara dan mudah untuk dipesongkan Tidak boleh memikirkan perkaraperkara yang akan datang

PERBEZAAN WAHYU DENGAN AKAL AKAL


y y y y y y

WAHYU
y y y y y y

UPIQ/NOTA

Disampaikan kepada nabi dan rasul melalui Jibril Menerangkan perkaraperkara ghaib Bersifat kekal Terpelihara daripada sebarang perubahan Tiada kesilapan atau percanggahan fakta Bersifat lengkap dan sempurna mengandungi semua hukum

Kurniaan Allah kepada semua manusia Tidak dapat menerima dan menerangkan perkara ghaib Bersifat relatif dan berubah Terdedah kepada hawa nafsu dan hasutan syaitan Terdedah kepada kesilapan dan berbeza di antara individu lain. Tidak dapat memikirkan semua perkara

AKAL DAN PERANANNYA


 Menggunakan akal dan berfikir secara rasional Sentiasa menuntut ilmu Memikirkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Sentiasa memikirkan kekuasaan Allah SWT Tidak melakukan perbuatan yang merosakkan akal : - berfikir perkara yang negatif - Memikirkan perkara di luar kemampuan akal - Melihat perkara yang tidak elok - Menghisap dadah/ arak /menghidu gam

HAKIKAT BERSYUKUR: 1. Mengetahui, menghargai dan berusaha mendapatkan nikmat Allah 2. Merendah diri terhadap Allah 3. Menggunakan nikmat sebaikbaikknya ke jalan Allah

CARA MENSYUKURI NIKMAT AKAL

PERANAN AKAL MENGENAL TUHAN

PERANAN AKAL MEMBENTUK UMAT BERKUALITI

y Memahami dan mempelajari

wahyu Allah
y Berfikir tentang kebesaran

y Membantu manusia meneroka

pelbagai ilmu
y Membezakan di antara yang

Allah
y Berfikir tentang hakikat

baik dan buruk


y Membimbing manusia

kejadian manusia / ciptaan Allah y Berfikir tentang kesempurnaan syariat ciptaan Allah

melaksankan perintah Allah


y Berfikir cara untuk memelihara

dan memulihara alam

PERANAN AKAL MEMBANGUNKAN TAMADUN MANUSIA

PEMIKIRAN YANG MENEPATI SYARAK

y Merekacipta alat yang dapat

membantu dalam kehidupan


y Berfikir cara untuk memelihara dan

memulihara alam
y Berfikir tentang cara untuk

mendekatkan diri kepada Allah melalui sains dan teknologi y Berfikir cara untuk melahirkan masyarakat yang aman dan damai

Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran Berfikir tentang cara untuk memaju dan memakmurkan alam Berfikir untuk mencipta atau mereka peralatan yang boleh dimanfaatkan Berfikir untuk kemajuan diri, masyarakat, negara dan agama Menggalakkan pemikiran yang kreatif dan inovatif Berfikir secara rasional

UPIQ/NOTA

AKAL DAN PERANANNYA

UPIQ/NOTA

AKAL DAN PERANANNYA

UPIQ/NOTA

AKAL DAN PERANANNYA

UPIQ/NOTA

AKAL DAN PERANANNYA

UPIQ/NOTA

 
B rf r a a a a a a a/ p aa lla

   
B rf r ara a a r pa a lla lal a a l a

  
ba a r a p lba a l a

 
b a a a ara ya ba a b r

  
b b a a la a a a lla p r a

 

 
B rf r pa

   

 

 
a a a p la ar lla wa y

 
ya ala r

UPI /NOTA
Peranan akal mengenal tuhan
B rf r ara l ara a l ara ala a a a a a ap ya a la

Tuliskan peranan akal di dalam kotak yang sesuai

a p r aa yar a p aa lla

AKAL AN PERANANNYA

Peranan akal membentuk umat berkualiti

a p a ala apa ba

a B rf r b ara lla

Peranan akal membina tamadun

B rf r ara la r a a yara a ya a a a a a

AKAL DAN PERANANNYA

UPI /NOTA

AKAL DAN PERANANNYA

UPI /NOTA

AKAL DAN PERANANNYA

UPI /NOTA

10