Vous êtes sur la page 1sur 3

82.

Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada
(hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". maka ia terus menjadi.

B0 CBb Fb1vb. bf
/1bMV XM) b`Lf V0 :N/+v
`JmBB P 1JN.H. N.1)
1VBm XMBB) P N. .L0 1VCAH
0 +1JN Bm =1 Bb P
1JP.H1 V1T. CBb
=H`1 :CBb CJ.H. Bb =).:
N. =1v B4HA P T
CAH CBb =H`1 :CBb BT
0 BH+ 0 N HJ 0
V . V1T1 =H.
XMBB) P FbMJBb.
MH v PC: F T
BN `1.: VM
BV0.UBb. v +MV .v
bMBb 0 VV BVM`f
MmAHJ BVM`f NM.d.Bb P
N. .L0 bMBb bf Bv FbT
P N. FbV 0 `JNV
bMM+ 0 bMMm b`Lf 0b0 P
N +C0 M1 Bb .C0.
M1 bT0. N0
Fb)BVMV F oNf 0 .NV MV
1.MC` BMMV Po)
T`1 )NH`1 B.1 N0
BJNV N FbM0. bf
JBPV P N. :B 1VCAH N.
MHA P f. Fb1V =T
H P) N FbfVBb. Bb F
P1. Bb N Bb. VP)
LA T1
282. Wahai orang-orang Yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan Dengan hutang piutang Yang
diberi tempoh hingga ke suatu masa Yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya Dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis
enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang Yang
berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu Dengan jelas). dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. kemudian jika orang Yang berhutang itu bodoh atau
lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya Dengan
adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. kemudian kalau tidak ada
saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang Yang kamu setujui
menjadi saksi, supaya jika Yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan Yang berdua itu maka dapat diingatkan
oleh Yang seorang lagi. dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. dan janganlah
kamu jemu menulis perkara hutang Yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir
kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai Yang kamu edarkan
sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. dan
janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. dan kalau kamu melakukan (Apa Yang dilarang itu), maka
Sesungguhnya Yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) Yang ada pada kamu. oleh itu hendaklah kamu
bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa
mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
.. CBb C`1. .Bb
:J.Bb. CBB) F . Xf
m P.H P 0C :CBb P 0.
1Bb |A1 :UBb P
1 1HBb MBb. P
.. HP6Bb MMPBb
73. Dan Dia lah Yang menciptakan langit dan bumi Dengan (tujuan) Yang benar, dan (Dia lah juga) pada masa
(hendak menjadikan sesuatu) berfirman: "Jadilah", lalu terjadilah ia. FirmanNya itu adalah benar. dan bagiNyalah
Kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sangkakala. ia Yang mengetahui Segala Yang ghaib
dan Yang nyata, dan Dia lah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha mendalam pengetahuanNya.

BAH M.0 ).: Hv
J) CBB) f. B1fM
..v 1vBb MN
5. Sebagaimana (harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya Dengan
kebenaran, maka) Tuhanmu (Wahai Muhammad) mengeluarkanmu dari
rumahmu (untuk pergi berperang) Dengan kebenaran juga, sedang sebahagian dari
orang-orang Yang beriman itu (sebenarnya) tidak suka (turut berjuang).

Bv AHvBb Bb v B. Bv. .Cm
=v v L=f P b8f +1C :VH
=f B) C`1. A. )
P`V L) P .P Bb B
.
91. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan tidak ada sama sekali
sebarang Tuhan bersamaNya; (Kalaulah ada banyak Tuhan) tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan
Menguasai dan menguruskan Segala Yang diciptakannya Dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan
bertindak mengalahkan setengahnya Yang lain. Maha suci Allah dari apa Yang dikatakan oleh mereka (yang
musyrik) itu.