Vous êtes sur la page 1sur 5

ANEXA 1

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU l PUBLICITATE IMOBILIARA
____________________________
BIROUL DE CADASTRU l PUBLICITATE IMOBILIARA________________________________
Nr.de nregistrare..................................../......../...........120

I. CERERE

DE SOLICITARE INFORMAII

Subscrisa S.C. Topografic Sistems S.R.L. cu sediul social n Str Dr.Ernest Djuvara, Nr.24. Sect.6,
Mun.Bucureti, nmatriculat la Registrul Comerului cu Nr.J40/12014/21.06 2007, CUI R021977424,
n vederea ntocmirii documentaiei cadastrale ______________________________________________
pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al localitii_______________________________________________.
identificat prin Adresa__________________________________________________________
________________________/ Tarla______________, Parcela________________,

Numr

cadastral

________________________,
Carte Funciar_________________________________, va solicitm urmtoarele informaii____________________

II. CONVENIE

____________________________________________________________, n calitate de proprietar al


imobilului mai sus menionat i S.C. Topografic Sistems S.R.L., persoana juridic autorizat au convenit urmtoarele:
1.S.C. Topografic Sistems S.R.L. prin Ing._______________________________________________________
va executa o documentaie cadastral pentru imobilul mai sus menionat.
2.Termenul de execuie a documentaiei este de____________zile, ncepnd cu data de_________________.
3. Onorariul convenit pentru lucrrile menionate la punctul 1 este de________________________RON plus
TVA i reprezint _ din care s-a achitat avansul n suma de_____________________________ RON cu chitana
nr.__________din data de_________________, urmnd ca restul de______________RON s fie achitat la data
de_________________________________________________________.
4. Plata va fi efectuat prin__________________________,n urmtoarele condiii_______________________.
5.
Persoana fizic/juridic autorizat va depune documentaia necesar recepiei i nscrierii n Cartea
Funciar i va ridica ncheierea de Cartea Funciar i Extrasul de Cartea Funciar de Informare.
6.
Prezenta convenie se ncheie n 4 exemplare, cte unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru a fi depus
la Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar n vederea obinerii infomaiilor solicitate i unul n documentaia
supus nscrierii n Cartea Funciar.
7.
Numrul de ordine al documentaiei din registrul de eviden a lucrrilor realizate i verificate este
.
8.Alte clauze i condiionri: Proprietarul imobilului absolv S.C.Topografic Sistems S.R.L.i
Ing. _________________________________________________ de orice rspundere n ceea ce privete
lucrul O.C.P.I. pentru rezolvarea lucrrii ( nerespectarea termenului legal de rezolvare, erori n nelegerea actelor
depuse, erori n redactarea documentelor elaborate, etc).
Proprietar

Executant
S.C. Topografic Sistems S R L

Semntura
Semntura i tampila
Ing
Data

/ 2009

Semntura i tampila

ANEXA 2
CTRE
OFICIUL DE CADASTRU l PUBLICITATE IMOBILIARA________________________________
BIROUL DE CADASTRU l PUBLICITATE IMOBILIARA________________________________
Nr.de nregistrare..................................../......../.........../20........

CERERE DE RECEPIE l NSCRIERE


Subsemnatul(a)_________________________________________________cu domiciliul n localitatea
___________________, Str.____________________________________, Nr.__________, Bl._________, Sc.
Et.______, Ap._______, Sect.________, legitimat() cu CI/BI Seria ____________, Nr.______________, CNP
___________________, tel./fax_________________________, adresa de email:___________________________
prin mandatarul S.C. Topografic Sistems S.R.L.., v rog s dispunei:

OBIECTUL RECEPIEI:
obinere aviz tehnic pentru atribuirea/confirmarea adresei;
prima nscriere ( atribuire numr cadastral);
nscrierea unei construcii noi sau extinderea ei, pe o parcel nscris n cartea funciar;
modificarea limitei de proprietate;
modificarea suprafeei imobilului;
descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate;
modificarea Crii Funciare;
rectificarea Crii Funciare
reconstituirea Crii Funciare pierdute, distruse sau sustrase.
OBIECTUL NSCRIERII:
intabularea*__________________________________________________________________________
nscrierea provizorie **__________________________________________________________________
notarea ***___________________________________________________________________________
radierea****
IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciar Nr.__________________ a comunei/oraului/municipiului
______________________________i numrul cadastral al imobilului ___________________
situat
n
______________________________
___________________________________________, comuna/ora/municipiu______________________________
ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat in original sau in copie legalizat:
S-a achitat tariful
serviciul cu codul nr.
Data

pentru

de

/2008

SEMNTURA

Solicit comunicarea rspunsuluiprin pot


la sediul biroului teritorial
Fax

prin chitana nr.

Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc. ** Act sub condiie
suspensiv, hotrre judectoreasc care nu a rmas irevocabil. *** Incapacitate, act sub condiie rezolutorie sau cu
termen, locaiunea, preemiunea, promisiunea de
nstrinare, sechestrul judiciar i asigurtor, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra
imobilului n cauz, orice alte fapte sau drepturi personale etc. ****
Drepturi reale, ipotec, privilegiu.

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIARA...............
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR................
Nr. de nregistrare....................../(data)

CERERE DE RECEPIE
PENTRU DEZLIPIRE/ALIPIRE

Subsemnatul(a).................................................................................
domiciliat() n localitatea........................................ str..................
nr........, legitimat() cu Cl/BI seria .............. nr.................., CNP
tel./fax..................., e-mail:................................, prin mandatarul..
Pentru dezlipirea/alipirea imobilului/imobilelor identificat/identificate prin (adresa fiecrui imobil,
numrul cadastral, numrul de carte funciar)

v naintm alturat documentaia aferent, ntocmit conform prevederilor Regulamentului


privind coninutul i modul de ntocmire a documentaiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea
funciar, n vederea recepiei i obinerii noilor numere cadastrale.

prin pot

r~]

Solicit comunicarea rspunsului


la sediul biroului teritorial [~]

fax

S-a achitat tariful de....................................................................lei prin chitana


nr..................../................pentru serviciul cu codul nr.................................

Data

Semntur

Anexa 4

CTRE

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE [MOBILIARA.


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIARA

DECLARAIE

Subsemnatul
(a) ................................................................................................................................
dorniciliat() n localitatea ......................................................................................................................................
str........................................................................................ nr................, legitimat () cu CI/BI seria .................
nr............, CNP ............................prin prezenta declar pe propria rspundere, n calitate de proprietar al
imobilului situat n {adresa imobilului)..................................................................................................................9
sub sanciunile prevzute de art. 292 Cod Penal, c nu am nstrinat bunul imobil (sau o parte a acestuia) i
mi asum ntreaga rspundere pentru punerea la dispoziia persoanei
autorizate................................................................................................. a urmtoarelor acte doveditoare a
dreptului de proprietate ..........................................................................................................................................

n vederea identificrii limitelor bunului imobil msurat, pentru executarea documentaiei cadastrale,
participnd la msurtoare.

DATA

SEMNTURA,

ANCPI

OFICIUL DE CADASTRU l PUBLICITATE IMOBILIAR


BIROUL DE CADASTRU l PUBLICITATE IMOBILIAR.
Nr. de nregistrare..................../......../....../ 20.

CERERE
eliberare extras de carte funciar pentru informare

Domnule asistent-registrator,
Subsemnatul (a) .............................................................................................. domiciliat () n
localitatea ................................................................... str...................................................................................
nr......................../..............................., legitimat () cu .......................................................................................
CNP ......................................................, tel/fax .................................................................................................,
e-mail: .............................................. v rog s-mi eliberai un extras de carte funciar de informare,
privind imobilul situat n comuna/ oraul/ municipiul ...........................................................................................,
str................................................................... nr..................... bl..................scara ............. ap............, avnd
Cartea Funciar nr.................................................... a localitii .......................................................................,
cu nr. cadastral ...................................................................................................................................................,
necesar la...........................................................................................................................................................

Solicit comunicarea extrasului de carte funciar pentru informare:


prin pot

la sediul BCPI
fax

S-a achitat tariful de...................................................lei prin chitana nr........................./20......, pentru


serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr.

Data......../

Semntura,