Vous êtes sur la page 1sur 5
Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. MINISTERUL EDUCAÞ ROMÂNIA IEI, CERCETÃ RII, TINERETULUI

MINISTERUL EDUCAÞ

IEI, CERCETÃ

RII, TINERETULUI ª I SPORTULUI

Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iaº

i

FACULTATEA DE MECANICÃ

URL: www.mec.tuiasi.ro * E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro Tel./fax. +40 232 232337 * B-dul Dimitrie Mangeron, nr.61, 700050, Iaº

i

232 232337 * B-dul Dimitrie Mangeron, nr.61, 700050, Iaº i Vã rugã m verificaþi eventualele modificã

rugã

m verificaþi eventualele modificã

ri efectuate la datele programate iniþia l.

modificã ri efectuate la datele programate iniþia l. Modificã ri efectuate la datele programate iniþia l

Modificã

ri efectuate la datele programate iniþia l

PROGRAMAREA EXAMENELOR Sesiunea 1 - 15 septembrie 2011

Anul I - ingineri

 

Denumirea disciplinei

Data

Ora

 

sala

 

11.09.2011

11

 

Amf.M1

Analizã matematicã

5.09.2011

11

 

Amf.M2

12.09.2011

11

 

Amf.M2

 

13.09.2011

7.30

Amf.M1

Chimie

 

9.09.2011

8

Ch, lab.222

14.09.2011

8

Ch, lab.222

Studiul materialelor

8.09.2011

7.30

Amf.M4

12.09.2011

11

 

Amf.M4

Tehnologia materialelor

7.09.2011

7.30

Amf.M4

15.09.2011

7.30

Amf.M4

Geometrie descriptivã

6.09.2011

11

 

Sala de la Chimie, et.7

14.09.2011

11

 

Sala de la Chimie, et.7

Desen tehnic si infografica 1+2

8.09.2011

11

 

Sala de la Chimie, et.7

15.09.2011

11

 

Sala T9, Rectorat (et.4)

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I

1.09.2011

8

Lab.

8.09.2011

8

Lab

Algebrã

, geometrie analiticã º i

9.09.2011

7.30

Amf.M2

diferenþia

12.09.2011

11

 

Amf.M1

Mecanica

5.09.2011

11

 

Amf.M1

12.09.2011

7.30

Amf.M1

Fizica

 

2.09.2011

11

 

Amf.M2

13.09.2011

11

 

Amf.M2

Civilizaþie europeanã

1.09.2011

7.30

Amf.M4

7.09.2011

11

 

Amf.M1

Termotehnicã º i instalaþi i termice 1

6.09.2011

7.30

º

i 11

Amf.M2

14.09.2011

7.30

º

i 11

Amf.M2

Educaþi e fizicã

14,15.09.2011

9

Catedrã

Denumirea disciplinei

Data examen

ora

 

amf.

 

11.09.2011

11

 

Amf.M1

5.09.2011

11

 

Amf.M2

Matematici speciale

12.09.2011

11

 

Amf.M2

13.09.2011

7.30

Amf.M1

Rezistenþa materialelor 1

5.09.2011

7.30

Amf.M2

13.09.2011

7.30

Amf.M2

Rezistenþa materialelor 2

5.09.2011

7.30

Amf.M2

12.09.2011

7.30

Amf.M2

15.09.2011

7.30

Amf.M2

Mecanisme

5.09.2011

7.30

Amf.M1

9.09.2011

7.30

Amf.M1

Termotehnicã º i instalaþii termice

6.09.2011

7.30

º

i 11

Amf.M2

14.09.2011

7.30

º

i 11

Amf.M2

Analizã numericã

3.09.2011

9

 

Lab.

6.09.2011

9

 

Lab.

Organe de maº ini 1

7.09.2011

7.30

Amf.M1

14.09.2011

7.30

Amf.M1

Proiectare asistatã de calculator

1.09.2011

11

 

Amf.M1

9.09.2011

11

 

Amf.M1

Vibraþii mecanice

6.09.2011

7.30

Amf.M1

13.09.2011

11

 

Amf.M1

Civilizaþie europeanã

1.09.2011

7.30

Amf.M4

7.09.2011

11

 

Amf.M1

Practicã

12.09.2011

8

 

catedrã

 

6.09.2011

     

Toleranþe º i control dimensional

13.09.2011

13

catedrã

ANUL III INGINERI

Denumirea disciplinei

Data examen

ora

amf.

 

8.09.2011

7.30

Amf.M1

Organe de masini II

15.09.2011

7.30

Amf.M1

 

6.09.2011

11

Amf.M4

Mecanica fluidelor º i maº ini hidraulice

10.09.2011

7.30

Amf.M2

 

6.09.2011

7.30

Amf.M4

Electrotehnicã º i maº ini electrice

13.09.2011

7.30

Amf.M4

 

5.09.2011

8

Catedrã

Masini unelte si prelucrari prin aschiere

15.09.2011

8

Catedrã

 

5.09.2011

11

Amf.M4

Bazele sistemelor automate

13.09.2011

11

Amf.M4

 

5.09.2011

8

Cat.MFMH

Actionari hidraulice si pneumatice

12.09.2011

8

Cat.MFMH

 

1.09.2011

8

Lab.

Calcul numeric în inginerie.MEF

9.09.2011

8

Lab.

Educaþie fizicã

14, 15.09.2011, catedrã

Limbi strã

ine - englezã

14,15.09.2011, ora 10, catedrã

Limba francezã

14,15.09.2011, ora 10, catedrã

Procese in MAI pentru autovehicule rutiere

7.09.2011, 14.09.2011, ora 9, sala AR3

Constructia si calculul autovehiculelor rutiere

9.09.2011, ora 9, lab. 12.09.2011, ora 9, lab.

Echipamentul electric si electronic al AR

7.09.2011, , ora 11, amf.M2 14.09.2011, ora 8, amf.M4

Trafic si securitate rutiera

2.09.2011, 8.09.2011, ora 9, lab.

8303 ISPA

Bazele m.a.i. I

7.09.2011, 14.09.2011, ora 9, lab.

Automobile

2.09.2011, ora 9, lab.; 12.09.2011, ora 9, lab.

Sisteme de alimentare cu combustibil

8.09.2011, 14.09.2011, ora 9, lab.

Încercarea m.a.i.

7.09.2011, 15.09.2011, ora 9, lab.

8304 SET

Transfer de caldura

9.09.2011, 12.09.2011, ora 9, lab.

Compresoare

7.09.2011, 14.09.2011, ora 9, lab.

Motoare cu ardere interna

7.09.2011, 15.09.2011, ora 9, lab.

Termodinamica fluidelor compresibile

9.09.2011, 14.09.2011, ora 10, lab.

8305 IM

Oboseala materialelor si mecanica ruperii

7.09.2011, 14.09.2011, ora 9, lab.

Mecanica mediilor deformabile

9.09.2011,14.09.2011, ora 9, lab.

Elemente de plasticitate

1.09.2011,8.09.2011, ora 9 lab.

Motoare cu ardere interna

7.09.2011, 15.09.2011, ora 9, lab.

Transfer de caldura si masa

9.09.2011, 12.09.2011, ora 9, lab.

8306 MAIA

Tractoare, automobile si sisteme de propulsie a masinilor agricole

7.09.2011,15.09.2011, ora 8, lab.

Operatii si procese in agricultura

8.09.2011, 14.09.2011, ora 8, lab.

Masini si instalatii pentru agricultura

7.09.2011, 14.09.2011, ora 8, lab.

Materii prime si microbiologie in industria alimentara

2.09.2011, 9.09.2011, ora 8, lab.

8307 MCT

Bazele roboticii

7.09.2011,12.09.2011, ora 8, lab.

Sisteme automate si tehnica reglarii

3.09.2011, 10.09.2011, ora 8, sala AC2_2

Sisteme senzoriale

9.09.2011, 15.09.2011, ora 8, lab.

Electronicã aplicatã

1.09.2011, 8.09.2011, ora 8, lab.

Microcontrolere, microprocesoare

2.09.2011, 12.09.2011, ora 9, lab.

Micromasini

14.09.2011, 15.09.2011, ora 8, lab., corp E, et.IV

8308 Rob

Bazele roboticii

7.09.2011,12.09.2011, ora 8, lab.

Biomecanica

7.09.2011, 9.09.2011, ora 9, lab.

Sisteme senzoriale

9.09.2011, 15.09.2011, ora 8, lab.

Electronicã aplicatã

1.09.2011, 8.09.2011, ora 8, lab.

Sisteme auxiliare in robotica

7.09.2011, 9.09.2011, ora 9, lab.

Microcontrolere, microprocesoare

2.09.2011, 12.09.2011, ora 9, lab.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1

Metode º i tehnici de analizã º i proiectare asistatã

3.09.2011, ora 8, amf.M2 10.09.2011, ora 11, amf.M2

2

Prelucrarea datelor experimentale

3.09.2011, ora 8, amf.M1 10.09.2011, ora 8, amf.M1

3

Managementul proiectelor

4.09.2011, ora 8, amf.M1 11.09.2011, ora 18, amf.M1

4

Expertize tehnice º i evaluarea în inginerie mecanicã

4.09.2011, ora 8, amf.M2 11.09.2011, ora 18, amf.M2

SISTEME ROBOTIZATE

5

Senzori º i traductoare specifice roboþil or

2.09.2011,14.09.2011, ora 17, lab.

6

Arhitectura sistemelor robotizate avansate

2.09.2011, 9.09.2011, ora 17, lab.

7

Dinamica avansatã a sistemelor robotizate

7.09.2011,12.09.2011, ora 17, lab.

8

Microsisteme electromecanice (MEMS)

8.09.2011,14.09.2011, ora 17, lab.

MECATRONICÃ AVANSATÃ

5

Micro tehnologii

5.09.2011,12.09.2011, ora 17, lab.

6

Arhitectura sistemelor robotizate avansate

2.09.2011, 9.09.2011, ora 17, lab.

7

Microsisteme electromecanice (MEMS)

8.09.2011,14.09.2011, ora 17, lab.

8

Actuatori neconventionali

8.09.2011,14.09.2011, ora 17, lab.

9

Mecatronica în domeniul servicii

6,13.09,, ora 9, lab.

DIAGNOZE ª I EXPERTIZE TEHNICE ÎN INGINERIA MECANICÃ

5

Mecanica ruperii

1.09.2011,12.09.2011, ora 17, lab.

6

Analiza experimentala a tensiunilor

12.09.2011, 15.09.2011, ora 17, lab.

7

Elemente avansate de elasticitate si plasticitate

2.09.2011,9.09.2011, ora 17, lab.

8

Legislatie si norme ISCIR

9.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

CONCEPTIA SI MANAGEMENTUL PROIECTARII AUTOMOBILULUI

5

Bazele constructiei si proiectarii automobilelor

2.09.2011,13.09.2011, ora 17, lab.

6

Proiectarea structurilor si caroseriilor moderne

7.09.2011,14.09.2011, ora 17, lab.

7

Materiale. Legi de comportament. Modelari elastice si plastice

2.09.2011,9.09.2011, ora 17, lab.

8

Poiectarea in mediul CATIA (cu specific auto). Elemente finite.

6.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

9

Echipamente electrice , electronice ale automobilului

1.09.2011,12.09.2011, ora 17, lab.

10

Sisteme de control a sigurantei automobilelor si pasagerilor

7.09.2011,14.09.2011, ora 17, lab.

11

Diagnosticare vibroacustica

6.09.2011,13.09.2011, ora 17, lab.

12

Reglementari tehnice si omologarea automobilelor si componentelor

8.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

13

Roboti de masura si prod.

1.09.2011,8.09.2011, ora 17, lab.

MAª INI TERMICE, FRIGOTEHNIE ª I CLIMATIZARE

5

Bilant si audit termoenergetic

2.09.2011,9.09.2011, ora 17, lab.

6

Elemente avansate de proiectare a generatoarelor de abur

2.09.2011, 9.09.2011, ora 17, lab.

7

Procese de transfer, modelare si simulare

8.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

8

Automatizarea sistemelor frigorifice

8.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

SISTEMICA TRANSPORTURILOR AUTOPROPULSATE

5

Sisteme de propulsie in transporturi

2.09.2011,9.09.2011, ora 17, lab.

6

Norme si sisteme de siguranta in transporturi

2.09.2011, 9.09.2011, ora 17, lab.

7

Reconstituirea evenimentelor in trans. rutier

8.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

8

Comportamentul participantilor la trafic

8.09.2011,15.09.2011, ora 17, lab.

DECAN, Prof.dr.ing.Cezar OPRIª AN