Vous êtes sur la page 1sur 9

SULIT PJPK Akhir Tahun Okt 1 jam

PKSM PJPK

Nama : .................................................... Tingkatan: ....................

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PENILAIAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu
jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Hak Cipta Terpelihara JPN PERAK

[ Lihat sebelah] SULIT

Soalan 1 hingga 5 1 Antara berikut yang manakah merupakan kecergasan fizikal berasaskan kemahiran motor A. B. C D kekuatan otot daya tahan otot imbangan kuasa Dalam Temasya Sukan Tahunan di sekolahnya, Kathleen sering memenangi acara lari pecut. Dia mampu berlari dengan pantas mengalahkan peserta-peserta lain. .

Situasi di atas menggambarkan Kathleen mempunyai tahapyang baik. A B C D kelajuan kuasa kelenturan imbangan

Antara berikut merupakan faedah memiliki kelajuan KECUALI A B C D meningkatkan prestasi dalam sukan tidak mendatangkan sebarang kesan walaupun dalam keadaan kecemasan meningkatkan kuasa di bahagian kaki mampu menyelamatkan diri jika berlaku sebarang kecemasan

.Langkah semakin panjang dan lutut tinggi .Berlari di atas bebola kaki .Bengkokkan siku kira-kira 90 darjah

Berdasarkan kenyataan di atas, pilih gambarajah yang sesuai dengan kenyataan yang diberikan

5.

Antara yang berikut, manakah BUKAN kemahiran asas ping pong A B C D grip (memegang bet) servis pukulan rejaman

. Ayunan tangan ke belakang lebih jauh. Pindahkan berat badan sepenuhnya ke kaki hadapan semasa hayunan ke hadapan. Lakukan pukulan dengan pantas semasa bet menyentuh bola. Ikut lajak sepenuhnya.

6.

Berdasarkan penyataan di atas, dalam kemahiran permainan ping pong yang harus dikuasai.......... A. B. C. D. servis pukulan hadapan dan kilas smesy grip

7.

Satu ikatan di antara seorang lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri berlandaskan agama dan kepercayaan pasangan tersebut A. B. C. D. perkahwinan persahabatan percintaan pertunangan

8.

Badan yang berperanan sebagai agensi yang memperjuangkan hak pengguna A. B. C. D. RISDA FOMCA NUTP FIRIM

9.

Seseorang individu yang mengalami kekurangan zat makanan seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, lemak dan serat dalam pemakanan dikenali sebagai.......... A. B. C. D. Anarosianervosa Buliamia Malnutrisi Diet

Soalan 10 hingga 12 Pilih jawapan yang dicadang seperti berikut A. B. C. D. HIV Dadah Ubat Rokok

10. terbahagi kepada beberapa jenis seperti heroin, morfin, candu, ganja dan kodein. 11. AIDS. Virus. boleh menyebabkan seseorang mengidap penyakit

12. Terdapat lebih 4000 bahan kimia di dalam..yang boleh membahayakan jantung dan menyebabkan kanser. Soalan 13 hingga 16 Pilih jawapan yang dicadangkan seperti berikut A. B. C. D. 13 14. Gimnastik irama Gimnastik pendidikan Pergerakan kreatif Gimnastik artistik

..mempunyai tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol ..pergerakan yang dilakukan di atas lantai dengan iringan muzik dan menggunakan alatan ..memberi tumpuan kepada pergerakan asas yang berkaitan dengan bentuk tubuh badan, ruang, masa, aliran dan ritma .pergerakan yang dilakukan secara simbolik. Pergerakan terhasil daripada idea, perasaan, dan tanggapan deria dalam menterjemahkan sesuatu situasi dan rangsangan yang diberi.

15

16.

Soalan 17 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 17 Perkara penting yang perlu dicatatkan dalam borang peminjaman alatan sukan adalah seperti berikut KECUALI A. B. C. D. nama peminjam tarikh dan tempoh pinjaman bilangan dan jenis alatan. wang sewaan alatan

Ali seorang pelajar yang telah ditugaskan menyimpan alatan yang berbentuk panjang seperti lembing secara menegak ke dalam stor. 18. Berdasarkan situasi di atas, tindakan tersebut diambil supaya alat.. A. B. C. D. 19. tidak bengkok atau patah mudah diambil dan jimat ruang tahan lama dan tidak berkarat mudah dibersihkan

Mengapa alatan yang diperbuat daripada logam mesti dikeringkan sebelum disimpan? A. B. C. D. supaya tidak hilang supaya tidak berkulat. supaya tidak berkarat. supaya tanda harga tidak tertanggal

20 .A .B .C .D

Berikut adalah amalan yang tidak jujur yang sering berlaku dalam sukan, KECUALI menipu had umur. pemain yang tidak layak. tiada semangat kesukanan. mematuhi peraturan dan beretika.

Soalan 21 hingga 30 Tandakan A bagi pernyataan yang BETUL dan B bagi pernyataan yang SALAH. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ketika fasa mendarat di dalam aktiviti gimnastik, penyerapan daya lebih berkesan apabila lutut dibengkokkan, badan direndahkan dan mendarat menggunakan bebola kaki. Dalam acara gimnastik irama, lentikan dapat dilakukan dengan lebih baik sekiranya kelenturan dan kelembutan dipertingkatkan. Aktiviti perkhemahan memberikan kebaikan kepada pelajar kerana banyak pengalaman dan pengajaran yang dapat diperolehi daripada aktiviti tersebut. Peserta perkhemahan bergerak secara berseorangan jika ingin keluar dari kawasan perkhemahan atau ketika melakukan aktiviti. Pemain atau ahli sukan yang mengamalkan rasuah boleh dianggap sebagai perkara biasa jika perkara tersebut kesalahan kecil. Kemudahan asas yang perlu diberi perhatian semasa mengadakan aktiviti perkhemahan termasuklah khemah induk, jalan raya, sumber air bersih, tempat mandi dan tandas serta tempat pembuangan sampah.

27. 28.

Peraturan pertandingan diadakan bertujuan untuk memastikan setiap pasukan mempunyai peluang yang sama untuk berjaya dan memastikan sesuatu pasukan menang secara adil. Alatan sukan di dalam stor sekolah biasanya disusun mengikut saiz, bentuk dan berat atau ringan alatan tersebut. Tujuannya adalah supaya alatan sukan mudah diambil dan disimpan, mudah dikira, menjimatkan ruang dan menjamin ruang dan menjamin keselamatan pengguna.. Kebahagian rumah tangga lahir kerana wujudnya cirri-ciri seperti hormatmenghormati, saling membantu, berkasih sayang, bertimbang rasa, bertanggung jawab dan bersikap jujur serta amanah. Dalam konsep pertolongan cemas, seseorang pemberi pertolongan cemas hanya bertindak sebagai pemudah cara membantu mangsa.

29.

30.

Soalan 31 hingga 40 Setiap soalan mempunyai lebih daripada satu cadangan jawapan yang betul. Pilih satu jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan berikut.

A I dan III 31.

B II dan IV

C I, II dan III

D Semua di atas

Antara penyataan berikut adalah merupakan punca penyalahgunaan dadah di kalangan remaja I. II. III. IV. terpengaruh dengan rakan sebaya. ingin menonjolkan kehebatan diri antara rakan cabaran daripada rakan sebaya. keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa memikirkan kesannya.

32.

Antara berikut merupakan kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu. I. II. III. IV. keruntuhan akhlak. gagal dalam pelajaran prestasi kerja terjejas berjaya dalam hidup

33.

Berikut merupakan peranan dan tanggungjawab Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ialah I II III IV mengawal cetak rompak. membanteras jenayah. menetapkan dan mengawal harga barangan keperluan harian. menetapkan hukuman kepada pesalah perniagaan

34.

Acara ping pong yang biasa dipertandingkan ialah I II perseorangan lelaki atau perempuan beregu lelaki atau perempuan

III IV

beregu campuran kumpulan lelaki atau perempuan

III I

II IV 35 Berdasarkan gambarajah di atas, otot utama manakah yang terlibat semasa melakukan smesy dalam acara ping pong? I II III IV 36 bisep gluteus maximus trisep solius

Isu kekeluargaan yang timbul dalam masyarakat hari ini adalah berpunca daripada I II III IV tiada persefahaman antara suami dan isteri lari dari rumah penceraian kebahagiaan keluarga

Pencapaian akademik Malisa semakin merosot kerana dia jarang menyiapkan kerja sekolahnya dan dia sering tertidur di dalam kelas ketika guru mengajar. Sebagai seorang rakan, apakah tindakan yang boleh anda lakukan untuk membantu Malisa. 37 Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang terbaik yang perlu diambil bagi mengatasi masalah tersebut adalah I II III IV 38 berdiam diri tanpa mengambil sebarang tindakan menasihati beliau berbincang dengan kaunselor menghebahkan kepada rakan-rakan menasihati beliau berbincang dengan ibu bapa

Ujian Daya Tahan Asas (UDTA) yang dijalankan di sekolah-sekolah untuk menentukan tahap kecergasan pelajar dilakukan. I II III IV ujian pra ujian pertengahan tahun ujian post ujian pra, post, pertengahan tahun

39

Pasukan pengakap sekolah ingin mengadakan perkhemahan pengakap di Air Terjun Lata Kijang, Tapah. Tindakan-tindakan keselamatan semasa berkhemah yang perlu di ambil perhatian adalah seperti berikut I II III IV pastikan khemah didiri di tapak yang rata pastikan khemah tidak dirikan di kawasan semak samun pastikan pintu khemah tidak menghadap matahari pastikan pintu khemah tidak menghadap kearah tiupan angin

40

Berikut adalah variasi pergerakan melentik dalam gimnastik irama....... I II III IV melutut dan melentik ke sisi melutut dan melentik ke belakang berdiri di atas sebelah kaki dan melentik ke belakang berdiri di atas sebelah kaki dan melentik ke sisi.

KERTAS SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN
PEPERIKSAAN PJPK PERTENGAHAN TAHUN 2006

NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JAWAPAN D A B D D C A B C B A D D A C B D A C D

NO SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JAWAPAN A A A B B A A A A A D C A D A C B A D D