Vous êtes sur la page 1sur 14

‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬

‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬

‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪...‬‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ‬ ‫ﻗﻠﻢ ﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﯼ ﺩﻳﺮﻭﺯ ‪ ...‬ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬


‫ﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ِ‬ ‫ﺁﺭﺍﺩ )ﻡ‪ (.‬ﺍﻳﻞ ﺑﻴﮕﯽ‬

‫ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺎﺋﻴﺪﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﺖ ﻭ ‪...‬‬

‫‪443‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬
‫ﯼ » ﺯﻫﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ « ) ﻳﺎ » ﻭﻧﻮﺱ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﻴﺲ « (‬
‫‪ -443‬ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻴﺮﺯﺍ ‪ :‬ﻣﺜﻨﻮ ِ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪info@rouzaneha.org‬‬ ‫‪http://rouzaneha.org‬‬

‫ﺩﻳﮑﺮ ﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺎ ‪...‬‬