Vous êtes sur la page 1sur 3

EINDE DER TIJDEN

END OF TIME
END OF TIME - EINDE DER TIJDEN
END OF TIME EINDE DER TIJDEN
Time will pass long before things change Vòòr er iets verandert, is de tijd voorbij
We have seen tribes and noble leaders We zagen stammen en nobele leiders
Although their cloths were rather strange Hun kleren voorspelden grote averij
Warriors will long outnumber readers Strijders enWhat
oorlogsvoorbereiders
are we doing
here ?
Here is the answer !
Civilisation will no longer exist Hier Where do I come
is het antwoord !from ?
Beschavingen duren maar heel even
Waar kom ik vandaan ? Wat doen wij hier ?
Noble leaders will still be leading Nobele leiders zullen plannen broeden
The battles, they will not subsist De oorlogen laten echt niets overleven
The soldiers, they will keep bleeding En die arme soldaat zal verder bloeden

Man gets smarter, Man gets clever De mensen worden slimmer en slimmer
The danger of weapons will increase Het gevaar van wapens wordt zó groot
Will they be used ? Man hopes never Worden zij gebruikt? Men hoopt nimmer
Those weapons will not lead to peace Wapens brengen geen vrede, maar de dood

Some will buy things they don’t need Sommigen besteden geld als was het lucht
Some will need things they cannot buy Sommigen beleven de hongersnood
No man will admit his massive greed Geen mens erkent de eigen hebzucht
Millions of little children will die Veel kinderen sterven een te vroege dood

And then one day, with man asleep En dan, op een dag, als de mensen slapen
The big day will come, the end of time De grote dag zal komen, einde der tijden
The deathly claws will slowly creep De dodelijke klauwen zullen schrapen
And Mankind wil feel fine En de mensen zullen daaronder niet lijden

And so the moral of this little tale Dit is één van de vele kleine verhalen
Is not to try and comprehend things Men kan dit begrijpen in meerdere talen
If you do, you are sure to fail Maar begrijpen zal je niet, steeds zal je falen
So, just enjoy all the little things Probeer iets simpels uit het leven te halen
Click

Jozef

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :


Jefken

Georges