Vous êtes sur la page 1sur 19

Ga op zoek naar de rust en de stilte

in jezelf en weet dat alles een doel

heeft.
Geef uiting
aan je verdriet
en het wordt
zachter.
Geef uiting
aan je vreugde
en je
vervoering
wordt nog
intenser.
Niemand wil een ander kwetsen , meestal gebeurt het vanuit zijn
eigen gekwetst zijn. Dit wetende maakt je milder, zowel naar
anderen als naar jezelf!
Zeggen: “Ik weet het!” ,Is niet
genoeg.

Het leren toepassen maakt het leven

juist zo boeiend en soms ook zo

moeilijk.

Toch is het de bedoeling dat het

eenvoudig zou zijn…….Het proberen