Vous êtes sur la page 1sur 1

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


ANUL III

Cuprinsul caietului de practică:


1. Prezentarea societăţii comerciale
1.1 Aspecte din actul constitutiv al societăţii comerciale (denumirea, forma juridică,
sediul, scopul societăţii, obiectul de activitate, capitalul social şi acţiunile
societăţii);
1.2 Organizarea activităţii (analiza organigramei);
1.3 Evoluţia economico-financiară a societăţii (calculul şi analiza indicatorilor:
cifra de afaceri, rezultatul exerciţiului, productivitate, salariu mediu pe ultimii
trei ani);
2. Prezentarea sistemului informatic al societăţii (etapele realizării sistemului
informatic: analiză, proiectare, implementare, exploatare)1;
3. Prezentarea unei aplicaţii2 din cadrul departamentului financiar-contabil:
bazele de date folosite (iniţiale şi finale) şi programele care gestionează aceste
aplicaţii (SGBD folosit, rulaje etc.);
4. Concluzii şi propuneri.

1
analiza sistemului informatic dacă există, a reţelei de calculatoare, a softurilor utilizate, etc.
2
gestiunea stocurilor, gestiunea mijloacelor fixe, a clienţilor, etc.