Vous êtes sur la page 1sur 54

Alles wat een begin heeft,

heeft ook een einde.


Sluit daar vrede mee en alles komt goed.
Timmerlieden vormen het hout;
pijlenmakers maken pijlen;
de wijze vormt zichzelf.
Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken
zonder haar levensduur te verkorten.
Wanneer liefde genot is, zit daar pijn en angst in,
en zo vliegt de liefde het raam uit en wordt het leven een
probleem.
De verwezenlijking van de bestemming van de mens is
de totaliteit te zijn, hetgeen het besef van het geheel is.
Het is geen kwestie van zich te verliezen in het absolute,
maar van het geheel te worden door groei, door
voortdurend conflict, door aanpassing.
Zolang u uzelf niet begrijpt, zolang u uw eigen
diepte niet peilt, kunt u overheerst worden en
gegrepen worden in het rad van voortdurende
strijd.
”Als een wit zeil op de blauwe zee ben ik,
eenzaam voor hem die mij ziet,
van de kust der begrenzing."
Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen,
wordt eenzaamheid noodzakelijk,
als een manier om gevoeligheid te kweken.
Als je het contact met de natuur verliest,
verlies je het contact met de mensheid.
Het denken moet leeg zijn om
helder te kunnen zien.
Als je geen herinnering had van gisteren,
totaal geen herinnering van welke vorm dan ook,
zou je dan denken?
We zijn slechts bang voor hen die we haten of liefhebben.
We vermijden slechts hen die ons teveel afstoten of aantrekken.
We lopen nooit weg voor hen bij wie we ons neutraal voelen.
Als je de essentie tegenkomt, heb je dan de vorm nog nodig?
Als je het water des levens hebt gedronken, heb je dan het
glas nog nodig waar het in zat?
Je kan een beekje volgen.
Weet dat het beekje naar de oceaan leidt,
maar verwar het beekje niet met de oceaan.
Gelukkig zijn zij die zo druk bezig zijn met hun eigen fouten,
dat de fouten van anderen hen niet meer opvallen.
Twee soorten mensen kunnen
nooit genoeg hebben:
Zij die dorsten naar kennis
en zij die hebzuchtig zijn naar rijkdom
Er wordt gezegd dat als je een stap naar Hem zet,
Hij tien stappen dichter bij jou komt.
De volledige waarheid is dat God altijd bij je is.
Zoals een man in zijn laatste ademtocht
alles loslaat dat hij mee draagt,
zo is elke ademtocht een kleine dood
die ons bevrijden kan.
De echte filosoof, de student van de Esoterische Wijsheid,
verliest persoonlijkheden, dogmatische ideeën
en speciale godsdiensten totaal uit het oog.
Het pad begint in het saaie moeras waarin we leven,
niet op de bergtop waar we niet zijn.
Besef hoe ongrijpbaar gedachten zijn.
Breng het denken tot rust,
het is de enige manier om geluk te vinden.
Je vreugde is je verdriet ontmaskerd.
En de zelfde bron waar je vrolijkheid uit opstijgt, was
vaak gevuld met je tranen.
Hoe kan het anders zijn?
Bedenk dat je hele gevoel van je
eigen belangrijkheid
slechts een evaluatie is
van zelf door zelf.
Doe gewoon en word weer eenvoudig.
Als je dan je ogen open doet,
zie je de oorspronkelijke geest vanzelf.
In mijn wezenlijke natuur weet ik niets,
bezit ik niets
en ben ik niets.
Wat er ook in je hoofd is, vergeet het;
Wat er ook in je hand is, geef het;
Wat er ook op je pad komt, zie het onder ogen!
De meeste spreuken zijn afkomstig uit bronnen van Oosterse wijsheid,
Groeten, Klaas, 03-10-2007.