Vous êtes sur la page 1sur 11

Anny-3-3-

2007
…één
druppel
olie te
weinig en
de motor
van je
auto
loopt
vast…
…Éen
druppel
tabasco en
je wordt
hot…
één
dauwdru
ppel is
de
schoonh
eid van
de
ochtend

…één druppel
geneeskundigekabouterolie
verzacht de wonde…
…één
druppel
vriendelij
kheid en
de wereld
ziet er
anders
uit…
…één druppel
genegenheid geeft een
nieuwe vriendschap…
… één
druppel
liefde is
het begin
van een
stevige
relatie…
..één
druppel
vergif

Is genoeg
om alles
te
verpesten

..één druppel nijd , afgunst en
fanatisme is de bron van alle kwaad..
één
…maar
drup
gelukkig…
pel
gliml
ach
bij
jou
is
geno
eg
stoppen escape toets
voor
Anny-3-3-
2007
drukken