Vous êtes sur la page 1sur 33

ZBIRKA TESTOVA

STUDIJA ARHITEKTURE
AK.GOD. 1998./1999., 1999./2000. i 2000./2001.
2Izdavač:
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
10000 Zagreb, Kačićeva 26, tel. 4561 253

Za izdavača:
Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić

Urednik:
Doc.dr.sc. Tihomir Jukić

Pripremili:
Doc.dr.sc. Tihomir Jukić
V.pred.mr.sc. Nikoleta Sudeta
V.pred. Mateo Biluš
Pred. Zoran Veršić
Ml.asist. Krunoslav Šmit

Naklada: 500 primjeraka
Tisak: «Kratis», Zagreb3
UVOD


Kao što ste upoznati razredbeni postupak za upis na Arhitektonski
fakultet sastoji se od četiri testa koja se pišu kroz dva dana: provjera
znanja iz matematike i fizike, provjera znanja likovnih i grafičkih
sposobnosti, provjera sposobnosti percepcije prostora i provjera
poznavanja arhitekture, umjetnosti i opće kulture. Ovaj broj testova u
sklopu razredbenog postupka nužan je u našem nastojanju da se na
Fakultet upišu oni mladi ljudi koji će uspješno savladati tehničke i
likovne zadatke koje struka poput arhitekture pred njih postavlja.
Svim budućim kandidatima želim puno uspjeha na našem
razredbenom postupku.

Prodekan za nastavu:
Doc.dr.sc. Bojan Baletić


SADRŽAJ

PREPORUČENA LITERATURA 4

PROVJERA
LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI 5
Ak. g. 1998./1999. 6
Ak. g. 1999./2000. 7
Ak. g. 2000./2001. 8

PROVJERA
SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA 9
Ak. g. 1998./1999. 10
Ak. g. 1999./2000. 12
Ak. g. 2000./2001. 14

PROVJERA
POZNAVANJA ARHITEKTURE,
UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 17
Ak. g. 1998./1999. 18
Ak. g. 1999./2000. 20
Ak. g. 2000./2001. 22

PROVJERA
ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE 25
Ak. g. 1998./1999. 26
Ak. g. 1999./2000. 28
Ak. g. 2000./2001. 30
4
PREPORUČENA LITERATURA

Test 1.
PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA
Provjera je sposobnosti opažanja i čitanja postojećih arhitektonskih
prostora ili njihovih odnosa, kao i provjera sposobnosti stvaranja
novih arhitektonskih prostora ili njihovih odnosa.

Test 2.
PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI
Ocjena grafičko-likovnih sposobnosti prostornog oblikovanja i
predodžbe vrši se provjerom vizuelne memorije, zapažanja i
prikazivanja projekcije i volumena na plohu.

Test 3.
LITERATURA IZ MATEMATIKE I FIZIKE
Matematika:
- Čurković J. Čurković I, S.Roko : Matematika 1 (udžbenik)
- Pavković, Veljan: Matematika 1 (zbirka)
- Elezović: Matematika 2 (udžbenik)
- Dakić: Matematika 2 (zbirka)
- Rukavina: Matematika 3 (udžbenik)
- Rukavina: Zbirka zadataka
- Dakić: Matematika 4 (zbirka)
Fizika:
- Paar: Fizika 1 (udžbenik - priručnik)
- Paar: Zbirka zadataka
- Mikuličić, Vernić: Vježbe iz fizike
- Mikuličić: Gibanje i energija (udžbenik)
- Parr: Fizika - elektromagnetizam
(udžbenik)
- Vernić, Mikuličić: Vježbe iz fizike
- Paar: Fizika 2
- Krsnik, Mikuličić: Fizika 3, (priručnik)
- Vujnović: Valovi i čestice (za III. razred

Test 4.
PROGRAM POZNAVANJA ARHITEKTURE I UMJETNOSTI
1. Poznavanje osnovnih pojmova i najvažnijih podataka iz povijesti
arhitekture i likovnih umjetnosti.
2. Arhitektura i umjetnost kao društveni fenomen.
3. Poznavanje osnovnih pojmova i činjenica iz umjetnosti u širem
smislu, tj. književnosti, glazbe, kazališta i filma.
4. Poznavanje osnovnih pojmova i činjenica iz povijesti (stari,
srednji i novi vijek), filozofije i sociologije.
5. Poznavanje bitnih podataka iz nacionalne i svjetske povijesti.
6. Osnovna orijentacija u hrvatskom, europskom i svjetskom
geografskom prostoru.
Literatura:
Povijest:
- V. Munić Povijest starog vijeka (priručnik za 1. razred
gimnazije)
- I. Vujičić: Povijest : Hrvatska i svijet I
- Šanjek, Mirošević: Hrvatska i svijet od V. do XVIII. st.
(priručnik za 2. razred gimnazije)
- Macan, Mirošević: Hrvatska i svijet u XVIII. i XIX. st.
(priručnik za 3. razred gimnazije)
- Perić: Hrvatska i svijet u XX. st. (priručnik za 4.
raz.gimn.)
Zemljopis:
- Kalođera-Jelić: Zemljopis I (udžbenik)
- Friganović, Sić, Matas: Zemljopis 6 (udžbenik)
- Rogić, Magoš: Zemljopis 8
Filozofija:
- Dr. Boris Kalin: Povijest filozofije (priručnik)
- Arno, Anzenbacher: Filozofija (Školska knjiga - prijevod)
Likovna kultura:
- Damjanov: Likovna umjetnost 1, (priručnik za 1. raz.)
- Damjanov: Likovna umjetnost 2 (priručnik za 2-4. raz.)
- Bačić, Mirenić-Bačić: Uvod u likovno mišljenje (udžbenik za 1. raz.)
Glazbena kultura:
- Čelar, Njirić: Stoljeća govore glazbom 1 (priručnik za 1. raz.)
- Kos: Stoljeća govore glazbom 2 (udžbenik za 2. i 3. raz.)5

PROVJERA LIKOVNIH I
GRAFIČKIH
SPOSOBNOSTI


PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI - CRTANJE Ak. g. 1998./1999. 6


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI - CRTANJE Ak. g. 1999./2000. 7


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26

PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI - CRTANJE Ak. g. 2000./2001. 8


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


9

PROVJERA SPOSOBNOSTI
PERCEPCIJE
PROSTORA


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 1998./1999. 10


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 1998./1999. 11


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 1999./2000. 12


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 1999./2000. 13


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 2000./2001. 14


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 2000./2001. 15


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26


PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. 2000./2001. 16


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26

17

PROVJERA POZNAVANJA
ARHITEKTURE,
UMJETNOSTI I
OPĆE KULTURE


PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE, UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.g. 1998./1999. 18


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
1. Prije koliko godina je osnovan “Klub inžinirah i arhitektah”, čiji je sljednik današnje Udruženje hrvatskih arhitekata?
1. 150 g. 2. 120 g. 3. 100 g. 4. 75 g. 5. 50 g.
2. Laura je inspirirala ?
1. F. Petrarcu 2. Dante-a A. 3. Vergilija 4. A. Kovačića 5. F. Prešerna
3. “The voice” (glas) zvali su poznatog američkog pjevača koji se proslavio i kao glumac ulogom u filmu “Odavde do vječnosti”.
To je ?
1. D. Martin 2. H. Belafonte 3. F. Sinatra 4. E. Priesley 5. G. Kelly
4. Pergament je ?
1. tip ornamenta 2. vrsta papira 3. spis iz Pergamona 4. zapis iz srednjeg vijeka
5. štavljena jareća koža
5. Najznačajniji dio opusa ovog američkog dizajnerskog para je namještaj čiji su organski oblici predstavljali zaokret u odnosu na
radove pionira modernog dizajna. To su?
1. P. Cook i C. Hawley 2. Ch. i R. Eames 3. A. i E. Aalto 4. Le Corbusier i Ch. Perriand
5. R. Venturi i D. Scott Brown
6. Tridesetogodišnji rat završio je?
1. 241. g.p.n.e. 2. 48. g.p.n.e. 3. 778. g. 4. 1648. g. 5. 1871. g.
7. Kazališne svečanosti u čast R. Wagnera vezuju se uz grad?
1. Bayreuth 2. Berlin 3. Salzburg 4. Dresden 5. Leipzig
8. Za kojeg je od rimskih vladara rimsko carstvo doseglo najveći opseg?
1. Augusta 2. Cezara 3. Nerona 4. Tiberija 5. Trajana
9. Foucaultov pokus ne bi uspio da je postavio svoje njihalo na ?
1. Južnom polu 2. Sjevernom polu 3. Ekvatoru 4. Mont Blancu
5. na Greenwičkom meridijanu
10. Koje su od navedenih boja komplementarne?
1. modro-žuto 2. žuto-narančasto 3. crveno-crveno 4. crveno-zeleno 5. crno-bijelo
11. Kako se zove nadmudrivanje kojeg su posebno njegovali mladi sofisti?
1. dijalektika 2. eristika 3. majeutika 4. monolog 5. peripatetika
12. Arhitekt Palladio sagradio je najviše palača u svom rodnom gradu. Koji je to grad?
1. Mantova 2. Milano 3. Venecija 4. Verona 5. Vicenza
13. Autor “Kratke osnove horvatsko-slavenskog pravopisanja” je?
1. S. Vraz 2. P. Preradović 3. Lj. Gaj 4. P. Štos 5. B. Kašić
14. “Nikada nije bilo, niti će za ubuduće u mnogo vjekova biti izuzetnijeg i odličnijeg sitnoslikara” (Vasari)
Radi se o minijaturisti čiju 500-godišnjicu rođenja slavimo ove godine ?
1. J. Kloviću 2. Fra Angelicu 3. A. Düreru 4. J.P. Kleihusu 5. J. Fouquetu
15. Svojim je filmovima obilježio zlatno doba nijemog filma. “Čovjek koji se nikada nije smijao” bio je?
1. Ch. Chaplin 2. H. Lloyd 3. F. Arbuckle 4. B. Keaton 5. Fernandel
16. Tajkun je izvorno ime za?
1. siloviti vjetar 2. novozelandski prikaz stvoritelja 3. jokširskog čovjeka
4. japanskog šoguna (princa) 5. sljedbenika taoizma
17. Tko je autor izreke: “Sumnjam, dakle jesam”?
1. R. Descartes 2. T. Akvinski 3. Sv. Augustin 4. Sokrat 5. Hegel
18. “Element povezivanja pojedinih katova u prvom su redu rampe koje dijagonalno usmjeravaju kretanje na kontinuirano obilaženje
... stvarajući osjećaj da prostor klizi “ Radi se o ?
1. Kući na slapovima F.L. Wrighta 2. Villi Savoye Le Corbusiera
3. Kući Schröder G. Rietvelda 4. Kući Farnsworth M. van der Rohe 5. Beskonačnoj kući F. Kieslera
19. Po njegovom urbanističkom planu nastala je Brasilia. To je ?
1. L. Costa 2. Le Corbusier 3. G.E. Haussmann 4. S. Calatrava 5. A. Gaudi
20. “Na lijepom plavom Dunavu” J. Straussa i “Tako je govorio Zaratustra” R. Straussa glavne su glazbene teme filma ?
1. Kabaret 2. Atalanta 3. Treći čovjek 4. Priča sa zapadne strane
5. Odiseja u svemiru
21. Nadimak Marina Držića je ?
1. Vidra 2. Lasica 3. Sokol 4. Kapetan 5. Škrtac
22. Glavno djelo M. Heideggera, jednog od najvećih filozofa 20. st., zove se ?
1. Kritika dijalektičkog uma 2. Bitak i vrijeme 3. Bitak i ništa 4. Stvaralačka revolucija
5. Kapital
23. Koji od ovih stadiona se ne nalazi u Francuskoj ?
1. Vélodrome 2. Parc des Princes 3. St. Dénis 4. Maracana 5. Gerland
24. Začetnik kriminalističkog romana je?
1. E. Zola 2. H. Ibsen 3. F.M. Dostojevski 4. N.V. Gogolj 5. H. de Balzac
25. Koji faraon je dao u Sakari sagraditi prvu piramidu u Egiptu?
1. Amenhotep III. 2. Amenhotep IV. 3. Ramses 4. Tutankamon 5. Zoser
26. Tko je autor slike “Pogled na Delft” ?
1. J. van Eyck 2. J. Vermeer 3. F. Hals 4. H. van der Goes 5. Rembrandt
27. Nogometno igralište dužine je?
1. oko 40 m 2. oko 60 m 3. oko 90 m 4. oko 130 m 5. oko 150 m
PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE, UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.g. 1998./1999. 19


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
28. Tko je od navedenih bio renesansni slikar ?
1. L. von Hildebrandt 2. M. Grünewald 3. B. Ried 4. E. Schiele 5. V. Stoss
29. Prvo hrvatsko komunalno kazalište nalazi se u ?
1. Zagrebu 2. Dubrovniku 3. Ninu 4. Hvaru 5. Splitu
30. U Rovinju se održavaju “Dani....” poznatog pisca, vezanog godinama uz taj grad, autora “Luke”, “Kratkog izleta”, “Izdajica”,
urednka “Krugova”. Radi se o ?
1. V. Desnici 2. M. Mirkoviću 3. V. Kalebu 4. M. Božiću 5. A. Šoljanu
31. Autor hrvatskog paviljona na Expo-u u Lisabonu je ?
1. B. Silađin 2. B. Rašica 3. N. Šegvić 4. A. Albini 5. V. Richter
32. Samostalna židovska država Izrael je osnovana?
1. 1882.g. 2. 1917.g. 3. 1947.g. 4. 1948.g. 5. 1956.g.
33. Koliki su raspon i visina kupole Panteona u Rimu ?
1. oko 13 m 2. oko 23 m 3. oko 43 m 4. oko 63 m 5. oko 93 m
34. Koji od navedenih slikara NE pripada među impresioniste?
1. G. Braque 2. E. Manet 3. A. Renoir 4. C. Pissaro 5. A. Sisley
35. Sangvinik je ?
1. asirski kralj 2. parazitska životinja 3. alternativni liječnik
4. južnoamerički glodavac 5. tip ličnosti
36. Koji je od navedenih arhitekata vodio obnovu zagrebačke katedrale i sagradio arkade na zagrebačkom groblju Mirogoj?
1. H. Bollé 2. J. Denzler 3. Z. Neumann 4. J. Plečnik 5. F. Schmidt
37. Pojava ove grupe čiji su osnivači Picelj, Richter i Srnec obilježava prekid sa soc. realizmom i zalaganje za apstraktnu umjetnost i
sintezu svih vidova likovnog stvaranja. To je ?
1. Grupa šestorice 2. Zemlja 3. Grubimix 4. Exat 51 5. Nove tendencije
38. Predstavnik teatra apsurda je?
1. Moliere 2. E. Ionesco 3. A.P. Čehov 4. F. Schiller 5. W. Shakespeare
39. Remek-djelo Orsona Wellesa iz 1941. proglašeno najboljim američkim filmom svih vremena je ?
1. Bulevar sumraka 2. Treći čovjek 3. Građanin Kane 4. Casablanca 5. Čarobnjak iz Oza
40. Skladatelj velikog opernog opusa od kojeg je najpoznatija Lucia di Lammermoor i čiju 150-godišnjicu smrti slavimo ove godine
je ?
1. G. Verdi 2. P. Mascagni 3. G. Puccini 4. A. Vivaldi 5. G. Donizetti
41. Dobitnica nagrade “Vladimir Nazor” 1998.g. za životno djelo i autorica knjiga “Crkve-tvrđave” i “Žena u arhitekturi” je ?
1. S. Seissel 2. M. Gross 3. Z. Dumenđić 4. L. Dobronić
5. S. Sekulić-Gvozdanović
42. Najzapadniji kopneni rt Europe je?
1. Gibraltar 2. rt Roca 3. rt St. Mathieu 4. rt Finisterre 5. Nordkapp
43. U zgradu Arhitektonskog fakulteta ulazi se ?
1. sa istoka 2. sa juga 3. sa jugo-zapada 4. sa zapada 5. sa sjevera
44. Kao nagradu za svoj ples dobila je glavu sv. Ivana Krstitelja. To je ?
1. Saloma 2. Kleopatra 3. Sv. Marija Magdalena 4. Nefretete
5. Safo
45. Pleterni ornament je karakterističan za ?
1. etrursku umjetnost 2. ranoantičku umjetnost 3. islamsku umjetnost
4. predromaničku umjetnost 5. umjetnost rane gotike
46. Kojim je mirovnim ugovorom završen Prvi svjetski rat?
1. Berlinskim 2. Rimskim 3. Versajskim 4. Jaltskim 5. Moskovskim
47. Provence (Provansa) je povijesna provincija u ?
1. srednjoj Italiji 2. sjevernoj Španjolskoj 3. srednjoj Španjolskoj
4. južnoj Španjolskoj 5. južnoj Francuskoj
48. Zemlja se nalazi između ?
1. Merkura i Venere 2. Marsa i Jupitera 3. Venere i Marsa 4. Jupitera i Saturna 5. Sunca i Merkura
49. Najpoznatiji rimski komediograf je ?
1. Plaut 2. Aristofan 3. Eshil 4. Euripid 5. Plutarh
50. Gdje i kada je radio arhitekt Brunelleschi ?
1. u Milanu u XVI. stoljeću 2. u Rimu u XVI. stoljeću 3. u Rimu u XV. stoljeću
4. u Firenzi u XV. stoljeću 5. u Firenzi u XVI. stoljeću


PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE, UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.g. 1999./2000. 20


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
1. Koji je građevni stil imao konstruktivna rješenja omogućena šiljatim lukom, križno-rebrastim svodom i kontrafornim sustavom?
1. barok 2. gotika 3. predromanika 4. romanika 5. renesansa
2. Znanost koja proučava ponašanje različitih znakova unutar društva je:
1. semiologija 2. semantika 3. semiografija 4. semitologija 5. semiramida
3. Indigo je ?
1. tamno zelena 2. tamno siva 3. tamno smeđa 4. tamno ljubičasta 5. crna boja
4. Njegova je glazba nerazdvojna od ugođaja filma Smrt u Veneciji. To je austrijski skladatelj ?
1. G. Mahler 2. A Schönberg 3. W.A. Mozart 4. L. van Beethoven 5. R. Strauss
5. Koje je pravo ime poznatog arhitekta Le Corbusiera?
1. Pierre Jeanneret 2. Jean Gabin 3. Gerard Depardieu 4. Charles-Edouard Jeanneret 5. Jean Renaudie
6. Što je “quattrocento” ?
1. skraćenica za razdoblje rane renesanse 2. popularni naziv za tip automobila
3. pojam za razdoblje 14. stoljeća 4. oznaka za četrdesete godine prošlog stoljeća
5. skraćenica za razdoblje rane gotike
7. Jedan od navedenih nije vrsta sira ?
1. gouda 2. ementaler 3. brie 4. trapist 5. grapa
8. Ravnoteža suprotnih pokreta ljudskog tijela, obično izražena iskorakom je?
1. kontrapunkt 2. kontrapost 3. kontrast 4. kontrafor 5. kontura
9. Dijabetes je naziv za
1. upalu pluća 2. upalu moždane ovojnice 3. šećernu bolest
4. spuštena stopala 5. zakrivljenost oka
10. Prije sto godina u Chicagu se gradi Robna kuća u kojoj se “željezna konstrukcija vertikalnih i horizontalnih elemenata jasno vidi u
obliku zgrade”. Njezin autor je ?
1. F. Gehry 2. L. Mies van der Rohe 3. L. Kahn
4. R. Meier 5. L. Sullivan
11. Koja poznata građevina se NE nalazi u Veneciji?
1. Duždeva palača 2. Biblioteka sv. Marka 3. Palača Ca d´Oro 4. Vila Rotonda 5. Crkva sv. Marka
12. Bolero, cha-cha-cha, mamba, rumba potiču iz ?
1. Kube 2. Perua 3. Bolivije 4. Argentine 5. Meksika
13. Koji naslov povezuje nedavno preminulog režisera S. Kubricka i V. Nabokova ?
1. Čovjek iz SSSR-a 2. Ada 3. Lolita 4. Dar 5. Pnin
14. Faustov zli anđeo je ?
1. Satana 2. Mefisto 3. Lucifer 4. Belzebub 5. Ashmodeus
15. Njegove skulpture imaju “karakter cjeline sazdane od sitnog tvorbenog čina”, one su “vrsta crteža u prostoru”. Citati su koji
opisuju djela kipara čija je velika izložba upravo zatvorena. To je ?
1. V. Bakić 2. V. Richter 3. Š. Vulas 4. K.A. Radovani 5. D. Džamonja
16. Što je “modul” ?
1. osnovna jedinica mjere za određivanje proporcije nekog dijela
2. govorna figura u kojoj nežive pojave prikazuje kao žive
3. geometrijski ukras na podu gotičke katedrale
4. osoba koja pozira pred umjetnikom
5. ukras kružnog oblika s reljefnim prikazom
17. Tko je od ovih bio poznati hrvatski povjesničar umjetnosti ?
1. Lj. Boban 2. M. Gross 3. M. Prelog 4. D. Šepić 5. J. Šidak
18. Vjetar koji puše sa istoka je ?
1. maestral 2. bura 3. jugo 4. levantin 5. bonaca
19. Nakon što je rekao “Zbogom oružju” za njega se “Sunce ponovo rađa”. Pripadnik tzv. “Izgubljene generacije”, novinar i pisac zvan
Papa rodio se prije sto godina. To je ?
1. E. Hemingway 2. W. Faulkner 3. J.D. Salinger 4. J. Kerouac 5. E.M. Forster
20. Mreža ulica koje se sijeku pod pravim kutem karakterizira veći dio centra:
1. Londona 2. New Yorka 3. Pariza 4. Beča 5. Lisabona
21. Tko je naslikao sliku “Arnolfini i njegova žena” 1434. godine ?
1. H. Holbein ml. 2. J. Vermeer van Delft 3. J. van Eyck 4. A. Pollaiuolo 5. F. Hals
22. Oblik misli kojim predočavamo istinu jest:
1. svaki smisleni spoj pojmova 2. zaključak 3. metoda 4. pojam 5. sud
23. U Brazilu se govori ?
1. francuski 2. brazilski 3. španjolski 4. engleski 5. portugalski
24. Već kultni Guggenheim muzej F. Gehry-a, otvoren 1998. g., nalazi se u španjolskoj pokrajini?
1. Andaluziji 2. Asturiji 3. Baskiji 4. Kastilji 5. Kataloniji
25. Što je luneta?
1. element građevine za prenošenje opterećenja sa svodova
2. polukružno polje između ravnog nadvratnika i luka iznad njega
3. ravnomjerno izmjenjivanje elemenata forme
4. jedinica mjere za određivanje proporcije nekog dijela
5. građevina mističnog sadržaja u starom Rimu

PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE, UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.g. 1999./2000. 21


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
26. Koji je hrvatski kralj konačno uspio priključiti dalmatinske gradove hrvatskoj državi i stvoriti Kraljevinu Dalmaciju i Hrvatsku
1069. g.?
1. Petar Krešimir 2. Tomislav 3. Domagoj 4. Zvonimir 5. Koloman
27. Kojem tipu sakralne građevine pripada “Eufrazijana” u Poreču ?
1. rotonda 2. bazilika 3. građevina križnog tlocrta
4. oktogonalna građevina 5. longitudinalna građevina s galerijama iznad bočnih lađa
28. Atmosferski tlak djeluje ?
1. okomito na površinu zemlje 2. paraleleno sa površinom zemlje 3. u svim smjerovima 4.protiv sile teže 5. kaotično
29. Na Schillerovoj tragediji bazira se opera G. Verdija. To je ?
1. Don Juan de la Marco 2. Don Giovanni 3. Don Alvaro 4. Don Kihot 5. Don Carlos
30. Koju je zidnu dekoraciju najčešće koristila sakralna građevina ranog kršćanstva ?
1. tapiseriju 2. reljef 3. freske 4. mozaik 5. drvenu oblogu
31. Poznato je da filozof Platon zagovara u svojim djelima oblik vladavine koju zove aristokracijom. Što, po Platonu,znači
aristokracija?
1. vladavina najboljih 2. vladavina najbogatijih
3. vladavina po nasljednom pravu 4. vladavina najhrabrijih 5. vladavina izabranih
32. Pokle su me prikovali zlizane za ove daski
Ja nisan već doma videl, ni svoje zagledal majki.
Si l´cela mi, kuća bela ? Si l´mi majko, prebolela ?
More, more, sinje !
Pjeva galiot u pjesmi ?
1. J. Kaštelana 2. M. Balote 3. D. Gervaisa 4. J. Pupačića 5. V. Nazora
33. Ovogodišnji dobitnik Oskara za strani film je ?
1. Osam i pol žena P. Greenawaya 2. Život je lijep R. Benignija 3. Mali glasovi M. Harmanna 4. Nikita
L. Bessona 5. Kolja J. Sveraka
34. Godine 1519. prenesen je duhan u Portugal iz ?
1. Amerike 2. Afrike 3. Arabije 4. Indije 5. Tobaga
35. U duhu kojeg graditeljskog stila su građene zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Rijeci ?
1. romantizam 2. bidermajer 3. barok 4. klasicizam 5. historicizam
36. Michelangelov grob Lorenza Medicija složena je arhitektonsko-skulpturalna kompozicija koja nosi ?
1. jedan lik 2. dva lika 3. tri lika 4. pet likova 5. nijedan lik
37. “Plava i crvena pravokutna ploča ne stoje ni jedna kraj druge, ni jedna na drugoj, one se pod tupim kutem jedna drugoj tek
primiču”. Riječ je o stolici ?
1. B. Bernardija 2. M. Breuera 3. Le Corbusiera 4. G. Rietvelda 5. Ph. Starcka
38. Poznati hrvatski arhitekt izgradio je u Masarykovoj ulici u Zagrebu spojene stambene zgrade na čijem se vrhu nalazi i njegov
spomen stan. To je ?
1. D. Galić 2. A. Albini 3. A. Ulrich 4. V. Kovačić 5. A. Baranyai
39. Već se tjednima njegov “Alkemičar” i “Peta gora” nalaze na listi uspješnica. Njihov autor je ?
1. G.G. Marquez 2. P. Coelho 3. A. Skarmeta 4. A. Golden 5. P. Pavličić
40. Veliki engleski violinist koji je umro ove zime je ?
1. S. Richter 2. D. Oistrakh 3. Y. Menuhin 4. P. Casals 5. N. Paganini
41. Njegove su Gromače “abeceda kvarnerskog pejzaža”. Radi se o slikama ?
1. O. Glihe 2. M. Tartagliae 3. Lj. Babića 4. V. Becića 5. J. Mišea
42. Bacali su ga kao prašak Orange B da bi uništili vegetaciju za vijetnamskog rata, a danas je dospio u hranu u nekim europskim
zemljama. Ovaj kancerogeni spoj zove se?
1. dioksin 2. furan 3. botulin 4. arsen 5. plutonij
43. Osobina da se malim utjecajima mogu izazvati dramatično velike posljedice zove se ?
1. fraktal 2. deterministički kaos 3. kaos 4. kompjuterski kaos 5. step by step
44. “Skeletna konstrukcija od armiranog betona upotrijebljena je da se stvori maksimalno funkcionalan prostor i da se, zamijenjujući
zid staklom, poveže vanjski i unutarnji prostor”. Radi se o ?
1. Kapeli Notre Dame (Le Corbusiera) 2. Palači Stocklet (J. Hoffmanna)
3. Casa Mili (A. Gaudija) 4. Domu kulture (A. Aalta) 5. Zgradi Bauhausa (W. Gropiusa)
45. Venecijansko kazalište izgorjelo u požaru je ?
1. Teatro Farnese 2. Teatro Olimpico 3. La Scala 4. La Fenice 5. Old Vic
46. Lisabon leži na ušću rijeke ?
1. Douro 2. Guadalquavir 3. Tejo 4. Ebro 5. Garonne
47. Španjolski građanski rat završio je porazom republikanaca nakon pada Madrida?
1. 1919. 2. 1939. 3. 1936. 4. 1945. 5. 1975.
48. Koji grad povezuje imena Michelangelo Bounarotti, Giorgio Vasari, Benedetto da Maiano, Leon Batistta Alberti?
1. Milano 2. Venezia 3. Firenza 4. Orvieto 5. Rim
49. Ispred bivše Sveučilišne knjižnice u Zagrebu postavljen je kip ?
1. P. Hektorovića 2. H. Lucića 3. I. Mažuranića 4. M. Marulića 5. P. Zoranića
50. Tko je dovršio katedralu sv. Jakova u Šibeniku i gradio njenu kupolu ?
1. Juraj Matejev Dalmatinac 2. Ivan Duknović 3. Tripun Bokanić 4. Andrija Aleši 5. Nikola Firentinac

PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE, UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.g. 2000./2001. 22


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
1. Kapitolski trg (Campidoglio) u Rimu je djelo poznatog graditelja, kipara i slikara. Tko je autor trga?
1. M. Michelozzi 2. M. Buonarotti 3. M. Antonioni 4. F. Brunelleschi 5. A. Palladio
2. U nepravilnu konturu poluotoka Hippodamus ucrtava ortogonalni raster grada?
1. Efeza 2. Mileta 3. Pergamona 4. Troje 5. Korinta
3. Ona je Cio-Cio-San on je Pinkerton, radnja se događa u Japanu. Radi se o operi G. Puccinija?
1. La Boheme 2. Tosca 3. Madame Butterfly 4. Lastavice 5. Čedo Zapada
4. Zračni duh u Shakespearovoj Oluji i u Goetheovom Faustu zove se
1. Lucifer 2. Prospero 3. Nimfa 4. Ariel 5. Trol
5. "Amicus Plato sed magis amica veritas" ("Prijatelj Plato ali veća prijateljica istina") riječi su?
1. Augustina 2. Sv. Tome Akvinskog 3. Heraklita 4. Aristofana 5. Aristotela
6. Veliki hram na atenskoj Akropoli, Partenon, građen je s kakvim stupovnim redom?
1. jonski red 2. toskanski dorski red 3. korintski red 4. dorski red 5. kompozitni red
7. Dobitnik Zlatnog lava venecijanskog Bienala Arhitekture 2000 za realizacije socijalnih stanova je francuski arhitekt?
1. J. Nouvel 2. Ph. Starck 3. Herzog &de Meuron 4. Ch. Garnier 5. Le Corbusier
8. Kuba povezuje jednog režisera i jednog pisca. To su?
1. Mann i Visconti 2. Puzo i Coppola 3. Hemingway i Wenders 4.Marinković i Vrdoljak
5. Marquez i Almodovar
9. Koja je komplementarna boja zelenoj ?
1. crvena 2. žuta 3. plava 4. ljubičasta 5. narančasta
10. Koja crkva je gotička katedrala?
1. Sv. Stjepan u Zagrebu 2. Sv. Marija u Zadru 3. Sv. Duje u Splitu 4. Sv. Marko u Veneciji 5. Sv. Vid u Rijeci
11. Dvosložna pjesnička stopa sa naglaskom na drugom slogu je?
1. trohej 2. arza 3. spondej 4. pirihij 5. jamb
12. Odlukom kojeg vladara je Hrvatska prvi put podvrgnuta ugarskoj vlasti?
1. Marije Terezije 2. Josipa 1. 3. Karla 3. 4. Franje Josipa 5. Josipa 2.
13. Treću industrijsku revoluciju obilježava pronalazak?
1. parnog stroja 2. električne energije 3. atomske energije 4. kozmičke energije 5. elektronike
14. Rana renesansa odgovara kojem vremenskom razdoblju?
1. Trecento 2. Quattrocento 3. Cinquecento 4. Seicento 5. Ottocento
15. U većem dijelu 14. stoljeća pape su imale svoje sjedište u jednom francuskom gradu. To je?
1. Arles 2. Avignon 3. Toulouse 4. Nimes 5. Grenoble
16. Što je "trifora"?
1. prozor sastavljen od tri međusobno spojenih otvora
2.galerijski prolaz iznad arkada u gotičkoj crkvi prema pokrajnjem krovištu
3. poprečni pojas tlocrta trobrodne crkve 4. jedna od čuvenih pjesama starožidovskog kralja Davida
5. podest od tri stepenice u grčkom hramu
17. Jezero Titicaca dijele dvije države. To su?
1. Bolivija i Čile 2. Bolivija i Paragvaj 3. Bolivija i Argentina
4. Bolivija i Peru 5. Bolivija i Brazil
18. Kojoj zemlji pripadaju Kanarski otoci?
1. Portugalu 2. Francuskoj 3. Engleskoj 4. Maroku 5. Španjolskoj
19. Životni put ovog velikog hrvatskog slikara (rođenog kao Biaggio Faggioni), odveo ga je od trgovačkog pomoćnika do carskog
portretista. Radi se o?
1. E. Murtiću 2. M. Račkom 3. M. Tartaglli 4. V. Beciću 5. V. Bukovcu
20. Već godinu dana izlazi u Zagrebu časopis za arhitekturu i kulturu. To je?
1. Vijenac 2. Zarez 3. Obzor 4. Oris 5. Fokus
21. Nauka o značenju i tvorbi imenica zove se ?
1. onirizam 2. onomastika 3. ontologija 4. oologija 5. onihofragija
22. Gelsomina i Zampano glavni su likovi Fellinijevog filma?
1. Ulice 2. Osam i pol 3. Biciklisti 4. Kabirijine noći 5. Amarcord
23. Prag, Ljubljanu i Zagreb povezuju realizacije znamenitog slovenskog arhitekta. To je ?
1. B. Podrecca 2. J. Plečnik 3. E. Ravnikar 4. M. Fabiani 5. V. Kovačić
24. W. Turner je bio?
1. engleski slikar 19. st. 2. engleski arhitekt 19. st. 3. engleski slikar prve pol. 20. st.
4. američki arhitekt 19. st. 5. irski slikar 19. st.
25. Vrtni grad utemeljen na teorijama E. Howarda je ?
1. Tapiola 2. Letchworth 3. Vällingby 4. Cumbernauld 5. Lijnbaan
26. Kojem razdoblju pripada rokoko ?
1. sredini 13. stoljeća 2. prvoj polovici 16. stoljeća 3. drugoj polovici 19. stoljeća
4. početku i sredini 18. stoljeća 5. početku 17. stoljeća
27. "Prostori su organizirani oko središnjih hodnika (ulica), umjetno osvijetljenih, iz kojih se na obje strane otvaraju pojedini
stanovi". Radi se o zgradi u Marseillesu arhitekta ?
1. Le Corbusiera 2. J. Nouvela 3. Ch. Garniera 4. G. Eiffela 5. H. Rousseaua
28. Kako se zove nacrt kojim se prikazuje prvotna prostorna predodžba o određenom građevnom zadatku ?
1. izvedbeni nacrt 2. položajni nacrt 3. detaljni nacrt 4. građevni nacrt 5. idejni nacrt

PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE, UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.g. 2000./2001. 23


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
29. Kakav tlocrt ima amfiteatar?
1. kružni 2. polukružni 3. eliptični 4. pravokutni 5. kvadrat s upisanom elipsom
30. Opseg zvukova koje ima jedan instrument ili glas zove se?
1. dikcija 2. dijastola 3. dijapazon 4. dijatonska ljestvica 5. dijakronija
31. Posljednji pohod vladara za čijeg vladanja turska moć dosegla svoj vrhunac, država najveće teritorijalno proširivanje, a Carigrad
postao kulturni centar Islama, zaustavio je pod Sigetom N. Zrinski. Radi se o ?
1. Mehmed paši Sokoloviću 2. Sulejmanu I. Čelebiji 3. Bajazidu I 4. Sulejmanu II. Velikom 5. K. Atatürku
32. Art Nouveau i Jugendstil drugi su nazivi za?
1. rokoko 2. zopf stil 3. secesiju 4. manirizam 5. historicizam
33. Što je enkaustika?
1. vrsta kasnoantičke pisaljke 2. naziv jedne od Muza 3. vrsta slikarske tehnike
4. znanost o zvuku 5. muzički instrument s Bliskog istoka
34. Venecija je grad na Jadranskom moru. Koji se arhitektonski stil NE može naći u tom gradu?
1. romanika 2. renesansa 3. bizant 4. barok 5. antika
35. Njegovo carstvo bio je okvir unutar kojeg su prije 1200 godina položeni temelji kulturnog jedinstva Europe. To je?
1. Fridrih Barbarosa 2. Pipin Mali 3. Karlo Veliki 4. Karlo Boromejski 5. Karlo Mudri
36. Autor "Isušene kaljuže", danas prepoznat kao pionir avangarde, preminuo prije 90 godina u Barceloni je?
1. V. Vidrić 2. J. Kumičić 3. V. Nazor 4. J.P. Kamov 5. A.G. Matoš
37. Počeo je kao Divljak da bi na vrhuncu karijere postao Kum. To je ?
1. J. Dean 2. R. de Niro 3. Al Pacino 4. M. Mastroiani 5. M. Brando
38. Klepsidra je ?
1. jedna od Muza 2. vrsta posude u kojoj se drži vino 3. preteča klavira
4. pješčana ili vodena ura 5. patološki nagon za krađom
39. Novi sistem mjera utemeljen na razmjerama ljudskog tijela arh. Le Corbusiera je ?
1. Bauhaus 2. de Stijl 3. Modulor 4. Exat 5. Metrologija
40. Veliki skladatelj, autor među inim Brandenburških koncerata, Muke po Matiji i Ivanu i Umijeće fuge, čiju 250 godišnjicu smrti
obilježavamo ove godine je ?
1. J. Brahms 2. W.A. Mozart 3. R. Wagner 4. R. Schumann 5. J.S. Bach
41. Vatikan predstavlja u stranoj zemlji?
1. kardinal 2. nuncije 3. eparhije 4. muftija 5. nadbiskup
42. Povjesničari ističu u pohodima kršćanskog Zapada na Islam izvjestan broj većih i bolje organiziranih križarskih ratova. Taj broj
je?
1. sedam 2. deset 3. tri 4. šest 5. pet
43. "Ja opat Dobrovit zidah crkvu ovu s moje braće devetoro u dane kneza Kosmata..." tekst je Bašćanske ploče a odnosi se na
crkvu?
1. sv. Križ u Ninu 2. sv. Juraj u Pagu 3. sv. Dunat u Puntu 4.sv. Luciju u Jurandvoru 5. sv. Donat u Zadru
44. "Isti ili slični elementi stvorit će ovisno o odnosima u koje stupaju beskonačni broj novih struktura". Radi se o djelima
poznatog umjetnika podrijetlom Mađara, gdje se "misaona igra likovno predočena pruža percepciji kao čisti optički užitak". Radi
se o ?
1. Z. Kemenyu 2. V. Vasarelyu 3. A. Pevsneru 4. P. Mondrianu 5. N. Gabou
45. Iz kojeg razdoblja je sv. Križ u Ninu?
1. manirizam 2. bizant 3. kasna antika 4. romanika 5. predromanika
46. Kojeg je hrvatskog filozofa I. Newton nazvao "vir celeberrimus"?
1. M.A. de Dominisa 2. J. Dragišića 3. M. Vlačića Ilirika 4. P. Skalića 5. R. Boškovića
47. U Martićevoj ulici u Zagrebu nalazi se tzv. "Drveni neboder" arhitekta?
1. D. Galića 2. N. Šegvića 3. D. Iblera 4. S. Planića 5. S. Löwya
48. U Argentini se govori?
1. portugalski 2. argentinski 3. francuski 4. engleski 5. španjolski
49. "Ornament nije nadodan, već je jedinstven sa prostorno-plastičnom koncepcijom zgrade". Radi se o kući poznatog španjolskog
arhitekta?
1. Vili Tugendhat 2. Casa Mila 3. Villa Savoy 4. palači Stocklet 5. Kući na slapovima
50. Svjetiljka Cosmo djelo je znamenitog danskog arhitekta i dizajnera autora i SAS-nebodera u Kopenhagenu. To je?
1. A. Aalto 2. J. Utzon 3. S. Fehn 4. A. Jacobsen 5. E. Saarinen2425


PROVJERA ZNANJA IZ
MATEMATIKE I
FIZIKE
PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g. 1998./1999. 26


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
1. − ⋅ + −

¸

(
¸
(
3
4
0 48 0 65 0 16 0 5
2 2
, , , : , je
1) 0,21 2) -0,32 3) 0,43 4) 0,54 5) 0,65
2. Modul kompleksnog broja
2 3
2 2
2
+

i
i ( )
je
1) 13 2)
13
2
3)
13
8
4)
13
3
5)
5
8

3. ( ) ( ) a b + + +
− −
1 1
1 1
za
( )
a = +

2 3
1
i
( )
b = −

2 3
1
je
1) 3 2) 3 1 + 3) 3 4) 2 5) 1
4. Rješenje jednadžbe log
x
16
4
3
= − je
1)
4
3
2)
1
8
3) 8 4)
3
4
5)
1
4

5. Rješenje jednadžbe log ( )
1
3
2 6 1 0 x + + = je
1)
1
2
2) −
1
2
3)
3
2
4) −
3
2
5) 3
6. Ako je f (x + 1) = x
2
- 1 , tada je f (2x + 3) jednako
1) -4x
2
- 18x + 3 2) 4x
2
- 18x + 3 3) 4x
2
- 8x - 3 4) 4x
2
+ 8x + 3 5) 4x
2
- 8x + 3
7. Ako je f x
x
x
( ) =

+
1
1
i F x f f
x
( ) ( ) =
|
\

|
.
|
o
1
, tada je F −
|
\

|
.
|
1
2
jednako
1) 1 2) -2 3) 2 4) −
1
2
5)
1
2

8. Rješenje jednadžbe
4
9
27
8
4
8
1
|
\

|
.
|

|
\

|
.
|
=
− x x
a
a
log
log
pripada intervalu
1) <-5,-3> 2) <-2,-1> 3) <-1,1> 4) <1,3> 5) <3,5>
9. Apsolutna vrijednost razlike rješenja jednadžbe 8 1 5 1 1 x x + − − = je
1)
2
3
2)
4
9
3) 1 4) 2 5) 3
10. Skup svih rješenja nejednadžbe − + < 2 1 1 x je
1) 〈−∞ 〉 ∪〈 +∞〉 , , 0 1 2) 〈 +∞〉 0, 3
|
0,+∞〉 4)
| |
0 1 , 5) 〈 〉 0 1 ,
11. Jednadžba (m - 1)x
2
- (2m - 3)x + (m + 2) = 0 ima realna rješenja onda i samo onda, ako je
1) m≥
17
16
2) m≤
17
16
3) m≥ 0 4) − ≤ ≤
17
16
17
16
m 5) m =
17
16

12. Grafovi funkcija y
x
= −
1
i y kx = imaju neprazni presjek onda i samo onda, ako je
1) k > 0 2) k ≥ 0 3) k < 0 4) k ≤ 0 5) − ≤ ≤ 1 1 k
13. Točka (1,-1) je tjeme parabole, čija je os paralelna s osi y . Točka (2,-3) pripada paraboli. Jednadžba parabole je
1) y = 2x
2
- 4x + 3 2) y = - 2x
2
+ 4x - 5 3) y = - x
2
+ 4x - 3 4) y = -2 x
2
+ 4x - 3 5) y = - 2x
2
+ 2x + 1
14. Nultočke kvadratne funkcije su x x
1 2
3
2
1 = − = i . Točka (-1,-2) je na grafu te funkcije. Jednadžba kvadratne funkcije je
1) y = 2x
2
+ x - 3 2) y = +
1
2
1
4
x x -
3
4
2
3) y = +
3
2
1
3
x x - 1
2

4) y = 4x
2
+ 2x - 6 5) y = 4x
2
+ 2x - 5
15. Koja od ponuđenih funkcija nije injekcija?
1) y = log x 2) y = -2x + 3 3) y = 2
-x
4) y = -2x
2
+ x + 1 5) y = x
3

PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g. 1998./1999. 27


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
16. Presjeci pravca 3y - 2x + 12 = 0 s koordinatnim osima su krajevi promjera kružnice. Jednadžba kružnice je
1) x
2
+ y
2
= 13 2) x
2
+ y
2
- 6x + 4y = 0 3) x
2
+ y
2
- 8x + 7y - 4 = 0
4) x
2
+ y
2
- 6x + 4y - 4 = 0 5) x
2
+ y
2
- 8x + 7y = 0
17. Pravci y x y x x = − + = =
2
3
4
2
3
0 , , određuju trokut. Središte trokutu opisane kružnice je
1) (1,2) 2)
3
2
2 ,
|
\

|
.
|
3)
2
3
2 ,
|
\

|
.
|
4)
6
5
2 ,
|
\

|
.
|
5)
5
6
2 ,
|
\

|
.
|

18. Simetrale vanjskih kutova na hipotenuzi pravokutnog trokuta sjeku se pod kutom koji iznosi
1) 30° 2) 40° 3) 45° 4) 60° 5) 90°
19. Skup svih rješenja jednadžbe sin x - sin 2x = 0 je
1) k k k k Z π
π
π
π
π , , :
3
2
5
3
2 + + ∈
¦
´
¹
¹
`
)
2)
{ }
2k k Z π : ∈ 3)
π
π
π
π
3
2
5
3
2 + + ∈
¦
´
¹
¹
`
)
k k k Z , :
4) 2
3
2
5
3
2 k k k k N π
π
π
π
π , , : + + ∈
¦
´
¹
¹
`
)
5)
{ }
2k k N π : ∈
20. Ako je sinx = −
3
5
i x ∈〈 〉 π
π
,
3
2
, tada je tgx jednak
1)
5
4
2) −
5
4
3)
3
4
4) −
3
4
5)
4
5

21. Ako je ctgx x = − ∈〈 〉 2
3
2
2 i
π
π , , tada je cosx
1)
2 2
3
4) −
2
3
2) −
2 2
3
5)
3
2
3)
2
3

22. − + cos , sin 4 5
17
3
π
π
je
1) 2
2
2
− 2) − + 2
3
2
3)
3
2
4) −
3
2
5) 2
3
2

23. Kosinus kuta koji zatvaraju dvije pobočke tetraedra je
1)
3
3
2)
3
2
3)
2
2
4)
1
3
5)
2
3

24. Svi bridovi četverostrane piramide su jednaki. Kosinus kuta koji zatvaraju visine susjednih pobočki spuštene iz vrha piramide je:
1)
1
3
2)
2
3
3)
1
2
4)
3
2
5)
2
2

25. U trokutu je zadana stranica c = 5 2 i dva kuta na njoj α = 75° i β = 60°. Duljina stranice nasuprot kutu β je
1) 3 2) 4 3) 3 3 4) 5 3 5) 9 3
26. Na tijelo mase 10 kg djeluju dvije međusobno okomite sile 12N i 16N . Akceleracija tijela je
1) 1,6 m/s
2
2) 2 m/s
2
3) 1,2 m/s
2
4) 2,5 m/s
2
5) 2,8 m/s
2

27. Brzina automobila je 72 km/h. Na kojoj udaljenosti od semafora treba početi kočiti da bi se zaustavio na semaforu (faktor trenja je
0,3 , a akceleraciju sile teže aproksimirajte s 10 m/s
2
).
1) 100 m 2)
190
3
m 3)
200
3
m 4) 72 m 5) 50 m
28. Na krajevima poluge duljine 2 m su tereti masa 12 kg i 20 kg. Na kojoj udaljenosti od lakšeg tereta treba pod polugu staviti
potporanj da bi poluga bila u ravnoteži?
1) 1,25 m 2) 1,2 m 3) 1,3 m 4) 1,35 m 5) 1,28 m
29. Gumena vrpca ima duljinu l i poprečni presjek S . Ako vrpcu rastegnemo silom F ona se produlji za ∆l (Youngov modul
elastičnosti je E ). Tada je (Hookeov zakon)
1) ∆l
E
FS
l
=
1
2)
∆l
l E
S
F
=
1
3)
∆l
l E
F
S
=
1
4) ∆l E
Fl
S
=
2
5) ∆l
SFl
E
=
30. Koliko litara vode temperature 10°C treba doliti jednoj litri vode temperature 30°C da bi dobivena smjesa imala temperaturu 15°C?
1) 1,2 2) 5 3) 4 4) 3 5) 2
PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g. 1999./2000. 28


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
1. Rješenje jednadžbe 1 1 1 =
|
.
|

\
|
− +
|
.
|

\
|

x
b
a
b
x
a
b
a
je
1) x = a - b 2) x = a + b 3) x = 2 ab 4) x = ab 5)
a
b
x =
2. Nađite z ako je i z iz 2
3
14
2 3 − = −
1) 2 2)
2
5
3)
3
10 2
4) 2 2 5) 3 2
3.
4 log 3 2
3
3
+ −
je
1)
4
81
2) 6 3) 3 4)
9
64
5) 7
4. Skraćivanjem razlomka
1 2 2
3 8 4
2 3
2 4
− − +
+ −
x x x
x x
dobiva se
1)
1
3 2
2
+

x
x
2)
1
5 2
2
+

x
x
3)
1
3
2
+

x
x
4)
1
3 2
2
+
+
x
x
5)
1
2
2
2
+ x
x

5. Jedna nultočka polinoma .
2
3
2
1
2 ) (
1
2 3
i x je x x x x f + − = − − − =
Ostale dvije nultočke su . ,
3 2
x x Tada je
2
3
2
2
2
1
x x x + + jednako
1)
2
3
2) 3 3)
2
5
4)
2
7
5) 4
6. Ako je f(2x + 1) = 4x
2
+ 2x * 3, tada je f(x + 1) jednako
1) 2x
2
+ x + 3 2) x
2
+ x + 3 3) x
2
+ x - 3 4) x
2
- x - 3 5) x
2
+ x
7. Nađite realni broj p ako je
2
2
1− rješenje jednadžbe 2x
2
+ px + 1 = 0 .
1) 3 2 2) 4 3) 3 2 − 4) -4 5) 2
8. Skup svih rješenja nejednadžbe
2
1
2
log ≤
x
je
1) | 10 2 , ∞ − 2) | 5 , 0 3) | | 6 , 1 4) | 10 2 , 0 5) +∞ , 0
9. Za koji kut se zakrene njihalo duljine 1.5 m ako donji kraj njihala opiše luk m
2
π
?
1) 30° 2) 45° 3) 60° 4) 75° 5) 90°
10. Ako je ( ) | | 1 log
3
f g je onda 2 ) ( cos ) (
2
− −
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
= = π
π
g f x g i x x f
x
jednako
1) 2 2 − 2) 2 3) 1 2 + 4) 1 2 − 5) 2 2 +
11. sin 105° - sin 15° je
1)
2
2
2) 1 3)
2
6
4) -1 5)
2
6

12. Ako je
|
.
|

\
|
< < =
2
3
2
π
π a tga tada je sin2a
1)
3
2 2
2)
3
2
3)
3
2
4)
4
2 3
5)
4
2PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g. 1999./2000. 29


ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26
13. Za kutove u trokutu vrijedi: je Tada . 135 ,
3
2
° = = y tga β tg jednak
1)
3
1
2) 3 3)
5
1
4) 5 5)
4
1

14. Sve vrijednosti
o o
x 360 0 < < za koje je ispunjeno
2
1
cos i
2
1
sin − < − x x jesu
1) 210°< x < 270° 2) 240°< x < 270° 3) 270°< x < 330° 4) 240°< x <330° 5) 300°< x < 330°
15. Deltoid je upisan u kružnicu. Kraća stranica deltoida je 3, a dulja 4 . Omjer veće i manje dijagonale je
1) 5 : 4 2) 6 : 5 3) 24 : 23 4) 21 : 20 5) 25 : 24
16. Stranica pravilnog peterokuta a = 4 sin 18°. Dijagonala peterokuta je
1) 2 2) 3 3) 4 4) 2.5 5) 3
17. Duljine stranica trokuta su |AB| = 4 i |AC| = 6 i kut između tih stranica je 60°. Duljina težišnice iz vrha C je
1) 5 2) 2 4 3) 3 3 4) | 7 2 5) 4
18. Unutarnji kut pri vrhu B trokuta ABC iznosi β = 30°. Stranica AC vidi se iz središta trokuta upisane kružnice pod kutom
1) 90° 2) 100° 3) 105° 4) 120° 5) 150°
19. Unutarnji kut pri vrhu B trokuta ABC iznosi β = 30°. Stranica AC vidi se iz središta trokuta opisane kružnice pod kutom
1) 45° 2) 50° 3) 55° 4) 60° 5) 65°
20. Ako pravac y = kx sijeće kružnicu (x-5)
2
+ y
2
= 9, tada vrijedi
1) 1 1 ≤ ≤ − k 2) 1 0 ≤ ≤ k 3)
4
3
0 ≤ ≤ k 4)
4
3
4
3
≤ ≤ − k 5)
2
3
2
3
≤ ≤ − k
21. Središte kružnice je na pravcu y = -x + 1 i kružnica dira y - os u točki (0,3). Jednadžba kružnice je
1) (x + 2)
2
+ (y - 3)
2
= 4 2) (x - 1)
2
+ (y - 3)
2
= 1 3) (x - 3)
2
+ y
2
= 4 4)
4
9
) 3 ( )
2
3
(
2 2
= − + + y x
5) (x + 2)
2
+ (y + 3)
2
= 4
22. Kuglu polumjera r presiječemo ravninom kojoj je udaljenost od središta kugle jednaka .
3
2
r Površina presjeka je 10 π cm
2
.
Volumen kugle je
1)
3
100 cm π 2)
3
2 72 cm π 3)
3
3 68 cm π 4)
3
110 cm π 5)
3
90 cm π
23. Baza uspravne prizme je romb stranica cm a 3 2 = i kuta . 60
o
= α Oplošje prizme je . 3 32
2
cm Volumen prizme je
1)
3
3 15 cm 2) 25 cm
3
3) 30 cm
3
4)
3
3 10 cm 5) 40 cm
3

24. Dvije izvodnice jednakostraničnog stošca zatvaraju kut ° = 30 α . Sinus kuta kojeg ravnina određena tim izvodnicama
zatvara s ravninom osnovke stošca je
1) ° 15 sin 3 2) 0.5 3)
° 15 cos 2
3
4) ° 15 sin 2 5)
° 15 cos
2

25. U uspravni stožar (r = 4, v = 4) upisana je pravilna četverostrana piramida čija je baza upisana u bazu stošca, a čiji se vrh
podudara s vrhom stošca. Oplošje piramide je
1) 2 32 2) 3 32 3) ( ) 2 4 32 − 4) ( ) 3 1 32 + 5) ( ) 1 3 32 −

U preostalim zadacima akcelaraciju sile teže aproksimirajte s 10 ms
-2

26. Tijelo klizi niz kosinu pod kutom α = 30°. Ako zanemarimo trenje, akceleracija tijela je
1) 10 ms
-2
2) 5 ms
-2
3) 20 ms
-2
4) 2 ms
-2
5) 1 ms
-2
27. Ciglu na horizontalnoj podlozi vučemo horizontalnom silom. Sila od 10 N pokrene ciglu. Ako je koeficijent trenja jednak 0.4, tada
je masa cigle
1) 1.0 kg 2) 1.5 kg 3) 2.0 kg 4) 2.5 kg 5) 5.0 kg
28. Jedan kraj štapa i trećina njegove duljine leže na stolu. Drugi kraj štapa pridržavamo rukom tako da je štap horizontalan. Kolikom
silom štap pritišće ruku ako je masa štapa 2 kg?
1) 1 N 2) 2 N 3) 3 N 4) 4 N 5) 5 N
29. Balon obujma 2 m
3
je napunjen helijem gustoće 0.2 kg m
-3
. Kolika sila duže balon u zraku gustoće 1.3 kg m
-3
?
1) 4 N 2) 22 N 3) 10 N 4) 30 N 5) 12 N
30. Metalna šipka duljine l = 1 m se zagrijavanjem za 10°C produlji za 0.2 mm. Koeficijent volumnog rastezanja metala je
1) 7 · 10
-5
K
-1
2) 3 · 10
-5
K
-1
3) 4 · 10
-5
K
-1
4) 5 · 10
-5
K
-1
5) 6 · 10
-5
K
-1PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g. 2000./2001. 30
ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26

1. 0 65 0 16
3
4
0 48 0 5
2 2
2
, , , : , − + −
|
\

|
.
|

¸

(
¸
(
(
je
1) 0,8 2) 1,8 3) 2,8 4) 3,8 5) 4,8
2. Skračivanjem razlomka
6 2
30 20


dobiva se
1)
5
5
2)
5
10
3)
2 5
5
4) 5 5) 5 2 +
3. a a a a
3
: je
1) 1 2) a
1
6
3) a

1
6
4)
a
1
4
5) a

1
4

4. ( ) ( ) f x x g x x = = − , 3
Suma kvadrata rješenja jednadžbe
( )( )
f g x o = 5 je
1) 48 2) 58 3) 68 4) 78 5) 88
5. Ako je log log log x a = + − 2
1
4
16 3 , tada je x jednako
1) 100 a
3
2) 200 a
3
3)
100
3
a
4)
200
3
a
5) 10 a
3

6. Rješenje jednadžbe
( )
| |
log log
8 6
4 2 5
1
3
− − = x je
1) -2 2) -1 3) 0 4) 1 5) 2
7. Rješenje jednadžbe 0 125
1
32
2 3
,

=
x
je iz intervala
1) − − 2 1 , 2) −1 0 , 3) 0 1 , 4) 1 2 , 5) 2 3 ,
8. Rješenje jednadžbe 3 2 1 3 x x − + − = je iz intervala
1) 1 3 , 2) 2 4 , 3) 3 5 , 4) 4 6 , 5) 5 7 ,
9. sin
cos
11
6
34
π
π
|
\

|
.
|
je
1) −
1
4
2)
1
4
3) −
1
2
4)
1
2
5) 1
10. Period funkcije y x = +
|
\

|
.
|
2
3
2
4 sin je
1) 2 2)
3
2
π
3)
π
3
4) 2π 5)
4
3
π

11. U trokutu je zadano: kut γ α β = = 135
2
3
o
i tg tg . je
1)
1
3
2) 3 3)
1
5
4) −
1
3
5)
2
5


12. Jednadžba parabole centralno simetrična paraboli y = (x-3)
2
+ 2 obzirom na iskodište je :
1) y = -x
2
+ 6x - 11 2) y = x
2
- 6x - 11 3) y = -x
2
- 6x - 11 4) y = -x
2
- 6x + 11 5) y = x
2
+ 6x - 11
13. Za koje vrijednosti realnog parametra m je
(2-m)x
2
+ (m+5)x + 11 - 2m ≥ 0 za svako x ?
1)
|
m∈ 1 2 , 2)
|
m∈ −∞,1 3)
|
m∈ −∞,2 4) m∈ −∞,2 5)
|
m∈ +∞ 1,
PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g. 2000./2001. 31
ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB, KAČIĆEVA 26

14. Katete pravokutnog trokuta iznose 8 i 15 . Kružnica prolazi polovištima stranica. Polumjer kružnice je
1)
7
2
2)
17
4
3)
17
2
4) 2 5) 3
15. Osnovice jednakokračnog trapeza su 13 i 17 , a površina je 40 . Krak trapeza je:
1) 3,5 2) 3 3)
11
3
4)
13
3
5)
10
3

16. Stranice trokuta su a b c = = = + 2 2 1 3 , , . Kosinus najmanjeg kuta u trokutu iznosi:
1)
3
2
2)
3
4
3)
1
2
4)
1
3
5)
1
4

17. U trokutu su zadane stranice a i b i = = = 2 2 45 kut α
o
. Površina trokuta je:
1) 1 2) 1,5 3) 2 4) 2,5 5) 3
18. Površina trokuta određenog pravcima x - y + 1 = 0, x + 3y - 3 = 0, x + y - 3 = 0 je:
1) 1,5 2) 2,5 3) 3 4) 2 5) 3,5
19. Pravac y = -3x + 2 dodiruje kružnicu u točki T(0,2). Središte kružnice je na pravcu 2y = x + 2 . Polumjer kružnice je:
1) 10 2) 10 3) 2 10 4) 9 5) 6
20. Geometrijsko mjesto točaka jednako udaljenih od pravaca
x + 3y - 6 = 0 i x + 3y - 18 = 0 je:
1) x + 3y - 10 = 0 2) x + 3y - 12 = 0 3) x + 3y - 8 = 0 4) x - 3y - 12 = 0 5) x + 3y + 12 = 0
21. Površine pobočaka uspravne trostrane prizme iznose 54, 60, 102. Visina prizme je 6. Volumen prizme je:
1) 202 2) 210 3) 220 4) 200 5) 216
22. Izvodnica uspravnog stošca iznosi 3 i zatvara s bazom stošca kut od 60°. Polumjer kugle upisane u stožac je:
1) 2 2)
1
2
3)
3
2
4)
3
4
5) 3

23. Površina manjeg dijagonalnog presjeka pravilne šesterostrane prizme iznosi 40 3 . Visina prizme je 8 . Volumen prizme
je:
1) 300 3 2) 325 3 3) 350 3 4) 250 3 5) 200 3
24. Vrhom uspravnog stošca pod kutom od 60° prema osnovici položena je ravnina koja od osnovice odsjeca
1
3
njenog opsega.
Visina stošca je 10. Površina presjeka stošca i ravnine je:
1)
200 3
3
2)
400 3
3
3) 60 3 4) 50 3 5) 70 3
25. Bridovi kvadra na slici su ¦AB¦= 4, ¦BC¦= 6 i ¦AE¦= 8 . Točka M je polovište brida CG. Udaljenost točke M od ravnine
ABG je:
1) 1,4 2) 2 3) 2,2 4) 2,4 5) 2,8
26. Na krajevima poluge duge 2m vise tereti. Poluga je u ravnoteži ako je potporanj 0.75m od jednog kraja poluge. Omjer masa
tereta je
1)
4
3
2)
5
3
3)
5
4
4)
3
2
5)
6
5

27. Čelična žica duga 70cm se rastegne 3mm. Izračunajte naprezanje žice ako je Youngov modul elastičnosti čelika
21 10
10
⋅ Pa .
1) 9 10
7
⋅ Pa 2) 3 10
7
⋅ Pa 3) 9 10
8
⋅ Pa 4) 3 10
9
⋅ Pa 5) 21 10
9
⋅ Pa
28. Metalna ploča na temperaturi 0
0
C ima volumen 1m
3
. Za koliko se poveća volumen ploče kada se ploča zagrije na 40
0
C ako je
koeficijent volumnog toplinskog širenja metala 2 5 10
5 1
. ⋅
− −
K ?
1) 2 5 10
4 3
. ⋅

m 2) 10
4 3 −
m 3) 10
3 3 −
m 4) 2 5 10
3 3
. ⋅

m 5) 6 10
4 3


m
29. Razlika temperatura unutrašnje i vanjske strane zida je ∆T , debljina zida je d , površina zida je S i koeficijent toplinske
vodljivosti zida je λ . Toplinski tok kroz zid je
1) λd
T
S

2) λS
T
d

3) λS
T
d
2

4) λd
T
S
2

5) λ
∆T
Sd

30. Specifični toplinski kapacitet tekućine je 2000
1 1
Jkg K
− −
. Koliko je topline potrebno da se 2kg te tekućine zagrije od 12
0
C
do 37
0
C ?
1) 10
3
J 2) 10
5
J 3) 10
7
J 4) 2 10
3
⋅ J 5) 2 10
5
⋅ J

ZBIRKA TESTOVA
STUDIJA ARHITEKTURE
AK.GOD. 1998./1999., 1999./2000. i 2000./2001.

Tihomir Jukić Pripremili: Doc.dr. Hildegard Auf-Franić Urednik: Doc.mr.sc.pred. Nikoleta Sudeta V. Krunoslav Šmit Naklada: 500 primjeraka Tisak: «Kratis».pred.sc.dr.sc. Zoran Veršić Ml.dr. tel. Zagreb . 4561 253 Za izdavača: Prof.2 Izdavač: Sveučilište u Zagrebu. Kačićeva 26.sc. Tihomir Jukić V. Mateo Biluš Pred.asist. Arhitektonski fakultet 10000 Zagreb.

/2000. g.dr. Ak. 1998./1999. Ovaj broj testova u sklopu razredbenog postupka nužan je u našem nastojanju da se na Fakultet upišu oni mladi ljudi koji će uspješno savladati tehničke i likovne zadatke koje struka poput arhitekture pred njih postavlja. g. 1998. provjera sposobnosti percepcije prostora i provjera poznavanja arhitekture. 1998. g. Ak./1999./1999. PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. g./2000. provjera znanja likovnih i grafičkih sposobnosti. Svim budućim kandidatima želim puno uspjeha na našem razredbenom postupku. g. Ak./2000. 2000.3 UVOD Kao što ste upoznati razredbeni postupak za upis na Arhitektonski fakultet sastoji se od četiri testa koja se pišu kroz dva dana: provjera znanja iz matematike i fizike. Ak. Ak./2001. 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 18 20 22 25 26 28 30 . PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. g. 2000./2001. g. 2000. Ak./2000. Ak. 1999. umjetnosti i opće kulture. Bojan Baletić SADRŽAJ PREPORUČENA LITERATURA PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI Ak./2001. 1999. 1999. 2000./2001./1999. g. 1999.sc. g. g. g. PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. 1998. Prodekan za nastavu: Doc. Ak. g. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE Ak.

Dakić: Matematika 2 (zbirka) .Dakić: Matematika 4 (zbirka) Fizika: . Vujičić: .Mikuličić.Kalođera-Jelić: Zemljopis I (udžbenik) .elektromagnetizam (udžbenik) .Paar: Fizika 2 . (priručnik) .Macan. razred gimnazije) Povijest : Hrvatska i svijet I Hrvatska i svijet od V. Poznavanje bitnih podataka iz nacionalne i svjetske povijesti. Arhitektura i umjetnost kao društveni fenomen.V.gimn.Čurković J. Veljan: Matematika 1 (zbirka) . (priručnik za 1.Damjanov: Likovna umjetnost 1. LITERATURA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Matematika: . st.prijevod) Likovna kultura: .Čelar. PROGRAM POZNAVANJA ARHITEKTURE I UMJETNOSTI 1.Kos: Stoljeća govore glazbom 2 (udžbenik za 2. razred gimnazije) Hrvatska i svijet u XX.Elezović: Matematika 2 (udžbenik) . (priručnik za 3. Matas: Zemljopis 6 (udžbenik) . raz.Bačić.Rogić.) Glazbena kultura: .Roko : Matematika 1 (udžbenik) .Friganović. Mirošević: . razred gimnazije) Hrvatska i svijet u XVIII. razred Test 4.) . 5. Boris Kalin: Povijest filozofije (priručnik) .Krsnik.Rukavina: Zbirka zadataka . Magoš: Zemljopis 8 Filozofija: . raz. europskom i svjetskom geografskom prostoru. kazališta i filma. Test 3. 3.Dr.priručnik) . tj. st.Vernić. i XIX.4 PREPORUČENA LITERATURA Test 1.Perić: Povijest starog vijeka (priručnik za 1. Njirić: Stoljeća govore glazbom 1 (priručnik za 1.Paar: Zbirka zadataka .) . raz. (priručnik za 2. Mirenić-Bačić: Uvod u likovno mišljenje (udžbenik za 1. zapažanja i prikazivanja projekcije i volumena na plohu.Damjanov: Likovna umjetnost 2 (priručnik za 2-4. 6. Test 2. Čurković I. srednji i novi vijek). Poznavanje osnovnih pojmova i činjenica iz umjetnosti u širem smislu. (priručnik za 4.Parr: Fizika .Šanjek. Vernić: Vježbe iz fizike . Sić. i 3. Mikuličić: Fizika 3. Munić . PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Provjera je sposobnosti opažanja i čitanja postojećih arhitektonskih prostora ili njihovih odnosa.Paar: Fizika 1 (udžbenik .) . filozofije i sociologije. st.Rukavina: Matematika 3 (udžbenik) . Poznavanje osnovnih pojmova i činjenica iz povijesti (stari. do XVIII. Mikuličić: Vježbe iz fizike .Pavković. 2. raz. književnosti.Mikuličić: Gibanje i energija (udžbenik) . Literatura: Povijest: . glazbe.) . Anzenbacher: Filozofija (Školska knjiga . 4.) Zemljopis: . kao i provjera sposobnosti stvaranja novih arhitektonskih prostora ili njihovih odnosa. S. Poznavanje osnovnih pojmova i najvažnijih podataka iz povijesti arhitekture i likovnih umjetnosti. PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI Ocjena grafičko-likovnih sposobnosti prostornog oblikovanja i predodžbe vrši se provjerom vizuelne memorije. raz.Vujnović: Valovi i čestice (za III.I. Osnovna orijentacija u hrvatskom. raz. Mirošević: .Arno.

5 PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI .

g.CRTANJE Ak. 1998. ZAGREB. KAČIĆEVA 26 . 6 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU./1999.PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI .

/2000.CRTANJE Ak. 7 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. g.PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI . KAČIĆEVA 26 . 1999. ZAGREB.

ZAGREB./2001. g. KAČIĆEVA 26 . 2000. 8 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.PROVJERA LIKOVNIH I GRAFIČKIH SPOSOBNOSTI .CRTANJE Ak.

9 PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA .

g. KAČIĆEVA 26 .PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. ZAGREB. 1998./1999. 10 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

/1999. 1998. KAČIĆEVA 26 . g. 11 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. ZAGREB.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak.

PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak./2000. 12 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 1999. ZAGREB. g. KAČIĆEVA 26 .

13 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU./2000. 1999.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. ZAGREB. KAČIĆEVA 26 . g.

KAČIĆEVA 26 . 14 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. g. ZAGREB.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. 2000./2001.

2000. KAČIĆEVA 26 . 15 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU./2001.PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. g. ZAGREB.

PROVJERA SPOSOBNOSTI PERCEPCIJE PROSTORA Ak. ZAGREB. KAČIĆEVA 26 . 16 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. g./2001. 2000.

UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE .17 PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE.

Costa 2.. Villi Savoye Le Corbusiera 3. P. Rietvelda 4. 5. siloviti vjetar 2. A. 100 g. dakle jesam”? 1. Vidra 2. Beskonačnoj kući F. 1648. Dénis 4.n. 18 4. Sv. A. Odiseja u svemiru Nadimak Marina Držića je ? 1. 3. ZAGREB. 2. T. KAČIĆEVA 26 . Hegel “Element povezivanja pojedinih katova u prvom su redu rampe koje dijagonalno usmjeravaju kretanje na kontinuirano obilaženje .. Sinatra 4. tip ornamenta 2. van der Rohe 5. Zola 2. stvarajući osjećaj da prostor klizi “ Radi se o ? 1. na Greenwičkom meridijanu Koje su od navedenih boja komplementarne? 1. Venturi i D. Laura je inspirirala ? 1. crno-bijelo Kako se zove nadmudrivanje kojeg su posebno njegovali mladi sofisti? 1. Cezara 3. H. To je ? 1. Augustin 4. Akvinski 3. 17. čiji je sljednik današnje Udruženje hrvatskih arhitekata? 2. Augusta 2. To je ? 1. Vélodrome 2. Prešerna “The voice” (glas) zvali su poznatog američkog pjevača koji se proslavio i kao glumac ulogom u filmu “Odavde do vječnosti”. g. zove se ? 1. Cook i C. Sokol 4. H. 25. Sjevernom polu 3.. B. Amenhotep III. Zoser Tko je autor slike “Pogled na Delft” ? 1.e. Vicenza Autor “Kratke osnove horvatsko-slavenskog pravopisanja” je? 1. Arbuckle 4. Koji je to grad? 1. Gaj 4. Vraz 2.n. Priesley 5. Amenhotep IV. F. 19.P. J. majeutika 4. A.p. štavljena jareća koža Najznačajniji dio opusa ovog američkog dizajnerskog para je namještaj čiji su organski oblici predstavljali zaokret u odnosu na radove pionira modernog dizajna. Kabaret 2. 7. P. 120 g. Salzburg 4. Venecija 4. Kloviću 2./1999. japanskog šoguna (princa) 5. Calatrava 5. “Čovjek koji se nikada nije smijao” bio je? 1. 16. Kazališne svečanosti u čast R. 48. Stvaralačka revolucija 5. Maracana 5. modro-žuto 2. B. St. i R. Wrighta 2. peripatetika Arhitekt Palladio sagradio je najviše palača u svom rodnom gradu. Lasica 3.V. S. Gerland Začetnik kriminalističkog romana je? 1. A. Keaton 5. Nerona 4. Kritika dijalektičkog uma 2. 3. 4. Verona 5. 4. Ramses 4. P. 22. 50 g. Treći čovjek 4. g.e. de Balzac Koji faraon je dao u Sakari sagraditi prvu piramidu u Egiptu? 1. Lloyd 3. žuto-narančasto 3. F. g. 9. Straussa glavne su glazbene teme filma ? 1. R. To su? 1. H. Martin 2. J. 18. jednog od najvećih filozofa 20. Sokrat 5. Petrarcu 2. Mont Blancu 5. Dante-a A. Tutankamon 5. 8. Kelly Pergament je ? 1. Vergilija 4. Leipzig Za kojeg je od rimskih vladara rimsko carstvo doseglo najveći opseg? 1. Prije koliko godina je osnovan “Klub inžinirah i arhitektah”. H. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Kieslera Po njegovom urbanističkom planu nastala je Brasilia. Gaudi “Na lijepom plavom Dunavu” J. Kleihusu 5. E. Kući na slapovima F. sljedbenika taoizma Tko je autor izreke: “Sumnjam. L. 778. Düreru 4. Aalto 4. Wagnera vezuju se uz grad? 1. Kući Farnsworth M.E. oko 90 m 4. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 1. Straussa i “Tako je govorio Zaratustra” R. G. st. 150 g. 1871. 10. Bitak i vrijeme 3. Štos 5. E. 1998. van der Goes 5. Dostojevski 4. 2. Ak.p. Kašić “Nikada nije bilo. 5. 26. g. Hawley 2. R. 3. Gogolj 5. D. F. Chaplin 2. F. J. oko 40 m 2. 23. F. Parc des Princes 3. Perriand 5. Dresden 5. Atalanta 3. H. Tiberija 5. Vermeer 3. G. eristika 3. Fouquetu Svojim je filmovima obilježio zlatno doba nijemog filma. N. Eames 3. Descartes 2. F. Kapetan 5.M. 12. Južnom polu 2. oko 130 m 5. Berlin 3. Lj. Hals 4. 20. Bayreuth 2. Ekvatoru 4.g. 15. oko 150 m 1. Kući Schröder G. Trajana Foucaultov pokus ne bi uspio da je postavio svoje njihalo na ? 1. novozelandski prikaz stvoritelja 3. Heideggera. Haussmann 4. dijalektika 2. Ibsen 3.L. 75 g. Priča sa zapadne strane 5. van Eyck 2. crveno-crveno 4. 6. Ch. 3. crveno-zeleno 5. 24. 21. Le Corbusier 3. Kovačića 5. niti će za ubuduće u mnogo vjekova biti izuzetnijeg i odličnijeg sitnoslikara” (Vasari) Radi se o minijaturisti čiju 500-godišnjicu rođenja slavimo ove godine ? 1. 3. Škrtac Glavno djelo M. 27. g. S. Scott Brown Tridesetogodišnji rat završio je? 1. J. Kapital Koji od ovih stadiona se ne nalazi u Francuskoj ? 1. Fernandel Tajkun je izvorno ime za? 1. Le Corbusier i Ch. J. Belafonte 3. Preradović 3. monolog 5. 11. jokširskog čovjeka 4. Fra Angelicu 3. vrsta papira 3. oko 60 m 3. Bitak i ništa 4. 2. Rembrandt Nogometno igralište dužine je? 1.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. i E. 13. Mantova 2. zapis iz srednjeg vijeka 5. 241. spis iz Pergamona 4. Milano 3. Ch. 5. 14.

Kalebu 4. A. 34. Ak. Grünewald 3. L.g. stoljeću 5. Zagrebu 2. Merkura i Venere 2. To je ? 1. Nove tendencije Predstavnik teatra apsurda je? 1. 1948. Moliere 2. rt Finisterre 5. Versajskim 4./1999. 47. V. 19 31. srednjoj Italiji 2. Rimskim 3. V. 1917. E. C. F. G. Bulevar sumraka 2. oko 63 m 5. Šegvić 4. sa juga 3. sa istoka 2. M. P. autora “Luke”. Dobronić 5. 4. B. J. Desnici 2. sa zapada 5. Koliki su raspon i visina kupole Panteona u Rimu ? 1. KAČIĆEVA 26 . 33. za životno djelo i autorica knjiga “Crkve-tvrđave” i “Žena u arhitekturi” je ? 1. Plečnik 5. Mathieu 4. Safo Pleterni ornament je karakterističan za ? 1. Nefretete 5. 48. Jupitera i Saturna 5. Šoljanu Autor hrvatskog paviljona na Expo-u u Lisabonu je ? 1.. V. Ried 4. rt St. Donizetti Dobitnica nagrade “Vladimir Nazor” 1998. Exat 51 5. sa sjevera Kao nagradu za svoj ples dobila je glavu sv.g. Vivaldi 5. Seissel 2. Eshil 4. urednka “Krugova”.” poznatog pisca. 36. A. V. F. 1947. Moskovskim Provence (Provansa) je povijesna provincija u ? 1. Verdi 2. Schiele 5. srednjoj Španjolskoj 4. Zemlja 3. tip ličnosti Koji je od navedenih arhitekata vodio obnovu zagrebačke katedrale i sagradio arkade na zagrebačkom groblju Mirogoj? 1. Čarobnjak iz Oza Skladatelj velikog opernog opusa od kojeg je najpoznatija Lucia di Lammermoor i čiju 150-godišnjicu smrti slavimo ove godine je ? 1.g. Rašica 3. umjetnost rane gotike Kojim je mirovnim ugovorom završen Prvi svjetski rat? 1. 40. Schmidt Pojava ove grupe čiji su osnivači Picelj. Neumann 4. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 28.. B. Sisley Sangvinik je ? 1. To je ? 1. 29. Sunca i Merkura Najpoznatiji rimski komediograf je ? 1. 38. rt Roca 3. 1956. Bollé 2. ranoantičku umjetnost 3. 5. Richter Samostalna židovska država Izrael je osnovana? 1. Splitu U Rovinju se održavaju “Dani. A. Tko je od navedenih bio renesansni slikar ? 1. Casablanca 5. Grubimix 4. Hvaru 5. Grupa šestorice 2. Stoss Prvo hrvatsko komunalno kazalište nalazi se u ? 1.P. 30. 1882. Euripid 5. sjevernoj Španjolskoj 3. predromaničku umjetnost 5. Marsa i Jupitera 3. Radi se o ? 1. J. Mirkoviću 3. Marija Magdalena 4. ZAGREB. Čehov 4. E. 46. Renoir 4. Aristofan 3. oko 13 m 2. u Rimu u XVI.. M. islamsku umjetnost 4. stoljeću 2. sa jugo-zapada 4. 41. Sv. Richter i Srnec obilježava prekid sa soc. Shakespeare Remek-djelo Orsona Wellesa iz 1941. 32. Dubrovniku 3. G. parazitska životinja 3. Gibraltar 2. A. Nordkapp U zgradu Arhitektonskog fakulteta ulazi se ? 1. asirski kralj 2. H. 44. Ivana Krstitelja. Z. Denzler 3. M. etrursku umjetnost 2. W. stoljeću 3. G. “Kratkog izleta”. N. Braque 2.g. 42. Mascagni 3. Silađin 2. 35. 45. Venere i Marsa 4.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE.g. Albini 5. S. realizmom i zalaganje za apstraktnu umjetnost i sintezu svih vidova likovnog stvaranja. Ionesco 3.g. Jaltskim 5. Z. južnoj Španjolskoj 5. B. 2. Ninu 4. Plaut 2. stoljeću 4. oko 23 m 3. 50. južnoamerički glodavac 5. Gross 3. 43. Schiller 5. S. Puccini 4. 1998. južnoj Francuskoj Zemlja se nalazi između ? 1. stoljeću ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. A. u Rimu u XV. Božiću 5. Sekulić-Gvozdanović Najzapadniji kopneni rt Europe je? 1. Plutarh Gdje i kada je radio arhitekt Brunelleschi ? 1. alternativni liječnik 4. A. Saloma 2. oko 93 m Koji od navedenih slikara NE pripada među impresioniste? 1. G. u Firenzi u XV. u Milanu u XVI. Manet 3. 39. Dumenđić 4. Pissaro 5. Treći čovjek 3. “Izdajica”. Građanin Kane 4. u Firenzi u XVI. 3. proglašeno najboljim američkim filmom svih vremena je ? 1. 49. Kleopatra 3. E. vezanog godinama uz taj grad. 37. Berlinskim 2. oko 43 m 4. von Hildebrandt 2.g. L. M.

Belzebub 5. engleski 5. portugalski Već kultni Guggenheim muzej F. upalu moždane ovojnice 3. semantika 3. 2. metoda 4. Ak. barok 2. Bolivije 4. gotika 3. G. Čovjek iz SSSR-a 2. L. Kataloniji Što je luneta? 1. Hals Oblik misli kojim predočavamo istinu jest: 1. godine ? 1. Š. Satana 2. upalu pluća 2. Pollaiuolo 5. kontrast 4. Pnin Faustov zli anđeo je ? 1. Ashmodeus Njegove skulpture imaju “karakter cjeline sazdane od sitnog tvorbenog čina”. Dar 5. KAČIĆEVA 26 . Richter 3. Meksika Koji naslov povezuje nedavno preminulog režisera S. Lisabona Tko je naslikao sliku “Arnolfini i njegova žena” 1434. osoba koja pozira pred umjetnikom 5. geometrijski ukras na podu gotičke katedrale 4. Hemingway 2. V. Nabokova ? 1. Džamonja Što je “modul” ? 1./2000. kontrafor 5. cha-cha-cha. jedinica mjere za određivanje proporcije nekog dijela 5. Kastilji 5. Radovani 5. semitologija 5. W. popularni naziv za tip automobila 3. E. Baskiji 4. To je austrijski skladatelj ? 1. Strauss Koje je pravo ime poznatog arhitekta Le Corbusiera? 1. Salinger 4. Pierre Jeanneret 2. trapist 5. L. brazilski 3. A Schönberg 3. J. van Eyck 4. kontura Dijabetes je naziv za 1. F. osnovna jedinica mjere za određivanje proporcije nekog dijela 2. Kube 2. Mahler 2. Prelog 4. Andaluziji 2. 1999. 13. Mies van der Rohe 3. pojam za razdoblje 14. crna boja Njegova je glazba nerazdvojna od ugođaja filma Smrt u Veneciji. Pariza 4.A. 21. rumba potiču iz ? 1. 23. Asturiji 3. 2. 19. Duždeva palača 2. element građevine za prenošenje opterećenja sa svodova 2. Mozart 4. Sullivan Koja poznata građevina se NE nalazi u Veneciji? 1. 12. govorna figura u kojoj nežive pojave prikazuje kao žive 3. tamno siva 3. A. W. E. 5. Jean Renaudie Što je “quattrocento” ? 1.M. H. građevina mističnog sadržaja u starom Rimu ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. R. 6. Bakić 2. spuštena stopala 5. grapa Ravnoteža suprotnih pokreta ljudskog tijela. Mefisto 3. Palača Ca d´Oro 4. V. Ada 3. F. skraćenica za razdoblje rane renesanse 2. francuski 2. Marka Bolero. levantin 5. J. L. semiologija 2. zaključak 3. tamno smeđa 4. maestral 2. one su “vrsta crteža u prostoru”. Kahn 4. jugo 4. otvoren 1998. 9. Vulas 4. Kerouac 5. Lucifer 4. Njezin autor je ? 1. D.A. pojam 5. van Beethoven 5. K. Crkva sv. 18. križno-rebrastim svodom i kontrafornim sustavom? 1. 17. g. 20 7. polukružno polje između ravnog nadvratnika i luka iznad njega 3. Beča 5. Lolita 4. renesansa Znanost koja proučava ponašanje različitih znakova unutar društva je: 1. 14. brie 4. Londona 2. 11. Gehry 2. semiramida Indigo je ? 1. stoljeća 4. 24. 4. 8. novinar i pisac zvan Papa rodio se prije sto godina. M. 25. M. Šidak Vjetar koji puše sa istoka je ? 1. Holbein ml. bura 3. 10. semiografija 4. Lj. zakrivljenost oka Prije sto godina u Chicagu se gradi Robna kuća u kojoj se “željezna konstrukcija vertikalnih i horizontalnih elemenata jasno vidi u obliku zgrade”. 22. New Yorka 3. R. kontrapunkt 2. tamno ljubičasta 5. romanika 5. To je ? 1. mamba. Kubricka i V. bonaca Nakon što je rekao “Zbogom oružju” za njega se “Sunce ponovo rađa”. J. Boban 2. Koji je građevni stil imao konstruktivna rješenja omogućena šiljatim lukom. tamno zelena 2. Pripadnik tzv. španjolski 4. Argentine 5. Marka 3. Vila Rotonda 5. 20. Perua 3.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. ukras kružnog oblika s reljefnim prikazom Tko je od ovih bio poznati hrvatski povjesničar umjetnosti ? 1. Vermeer van Delft 3. predromanika 4. sud U Brazilu se govori ? 1. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 1. ementaler 3.g.. svaki smisleni spoj pojmova 2. 15. 3. skraćenica za razdoblje rane gotike Jedan od navedenih nije vrsta sira ? 1. nalazi se u španjolskoj pokrajini? 1. Gross 3. J. D. Biblioteka sv. Citati su koji opisuju djela kipara čija je velika izložba upravo zatvorena. obično izražena iskorakom je? 1. Gerard Depardieu 4. “Izgubljene generacije”. Faulkner 3. Šepić 5. L.D. Forster Mreža ulica koje se sijeku pod pravim kutem karakterizira veći dio centra: 1. kontrapost 3. To je ? 1. šećernu bolest 4. Charles-Edouard Jeanneret 5. ZAGREB. oznaka za četrdesete godine prošlog stoljeća 5. Jean Gabin 3. gouda 2. Meier 5. J. 16. Gehry-a. ravnomjerno izmjenjivanje elemenata forme 4.

rotonda 2. Golden 5. Što. Breuera 3. 29. Kolja J. 40. građevina križnog tlocrta 4. Hektorovića 2. S. g. Nazora Ovogodišnji dobitnik Oskara za strani film je ? 1. 38. J. M. Arabije 4. D. Glihe 2. N. Verdija. Aalta) 5. kaotično Na Schillerovoj tragediji bazira se opera G. Albini 3. 49. ni svoje zagledal majki. Amerike 2. Galić 2. Harmanna 4. 3. Ph. B.znači aristokracija? 1. A. Bernardija 2. Don Alvaro 4. bidermajer 3. Pavličić Veliki engleski violinist koji je umro ove zime je ? 1. kuća bela ? Si l´mi majko. longitudinalna građevina s galerijama iznad bočnih lađa Atmosferski tlak djeluje ? 1. KAČIĆEVA 26 . Kaštelana 2. Le Corbusiera 4. romantizam 2. V. Mišea Bacali su ga kao prašak Orange B da bi uništili vegetaciju za vijetnamskog rata. Osam i pol žena P. 42. Guadalquavir 3. M. nijedan lik “Plava i crvena pravokutna ploča ne stoje ni jedna kraj druge. freske 4. La Fenice 5. Tartagliae 3. Ebro 5. furan 3. 50. plutonij Osobina da se malim utjecajima mogu izazvati dramatično velike posljedice zove se ? 1. Koloman Kojem tipu sakralne građevine pripada “Eufrazijana” u Poreču ? 1. arsen 5. 21 27. Teatro Olimpico 3. Oistrakh 3. Old Vic Lisabon leži na ušću rijeke ? 1. Don Kihot 5. 34. Rietvelda 5. Mali glasovi M. Zvonimir 5. Bessona 5. Njihov autor je ? 1. Y. Domu kulture (A. Babića 4. dva lika 3. Tomislav 3. Lucića 3. step by step “Skeletna konstrukcija od armiranog betona upotrijebljena je da se stvori maksimalno funkcionalan prostor i da se. Ovaj kancerogeni spoj zove se? 1. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 26. ni jedna na drugoj. Zoranića Tko je dovršio katedralu sv. tri lika 4. I. Gropiusa) Venecijansko kazalište izgorjelo u požaru je ? 1. La Scala 4. Don Giovanni 3. Leon Batistta Alberti? 1. A. 1919. Radi se o ? 1. Jakova u Šibeniku i gradio njenu kupolu ? 1. 33. 47. Skarmeta 4. Koji je hrvatski kralj konačno uspio priključiti dalmatinske gradove hrvatskoj državi i stvoriti Kraljevinu Dalmaciju i Hrvatsku 1069. vladavina izabranih Pokle su me prikovali zlizane za ove daski Ja nisan već doma videl. P. Baranyai Već se tjednima njegov “Alkemičar” i “Peta gora” nalaze na listi uspješnica.g. vladavina najbogatijih 3. 32. 2. Gervaisa 4. tapiseriju 2. drvenu oblogu Poznato je da filozof Platon zagovara u svojim djelima oblik vladavine koju zove aristokracijom. Richter 2. 1939. 45. P. V. D.G. Lj. Benignija 3. Don Carlos Koju je zidnu dekoraciju najčešće koristila sakralna građevina ranog kršćanstva ? 1. P. Tejo 4. V. Život je lijep R. Mažuranića 4. 36. Indije 5. prenesen je duhan u Portugal iz ? 1. a danas je dospio u hranu u nekim europskim zemljama. Garonne Španjolski građanski rat završio je porazom republikanaca nakon pada Madrida? 1. Milano 2.protiv sile teže 5.? 1. Greenawaya 2. vladavina najhrabrijih 5. Orvieto 5. Giorgio Vasari. 43. 1999. Pupačića 5./2000. Domagoj 4. paraleleno sa površinom zemlje 3. ZAGREB. H. To je ? 1. 39. Douro 2. klasicizam 5. D. 1975. Becića 5. Koji grad povezuje imena Michelangelo Bounarotti. Riječ je o stolici ? 1. Marulića 5. To je ? 1.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. Si l´cela mi. po Platonu. Hoffmanna) 3. kompjuterski kaos 5. Ivan Duknović 3. fraktal 2. Radi se o slikama ? 1. J. Petar Krešimir 2. vladavina najboljih 2. Balote 3. jedan lik 2. Venezia 3. Benedetto da Maiano. Kapeli Notre Dame (Le Corbusiera) 2. Tobaga U duhu kojeg graditeljskog stila su građene zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Rijeci ? 1. u svim smjerovima 4. Nikita L. historicizam Michelangelov grob Lorenza Medicija složena je arhitektonsko-skulpturalna kompozicija koja nosi ? 1. 37. poveže vanjski i unutarnji prostor”. O. oktogonalna građevina 5. zamijenjujući zid staklom. Starcka Poznati hrvatski arhitekt izgradio je u Masarykovoj ulici u Zagrebu spojene stambene zgrade na čijem se vrhu nalazi i njegov spomen stan. M. dioksin 2. G. 5. 30. 1936. botulin 4. Palači Stocklet (J. Ulrich 4. A. Casa Mili (A. P. Teatro Farnese 2. 48. 35. 31. barok 4. G. one se pod tupim kutem jedna drugoj tek primiču”. Kovačić 5. 1945. Menuhin 4. 28. reljef 3. Afrike 3. Sveraka Godine 1519. Tripun Bokanić 4. deterministički kaos 3. Coelho 3. Casals 5. Zgradi Bauhausa (W. 44. Marquez 2. more. M. Juraj Matejev Dalmatinac 2. Don Juan de la Marco 2. Gaudija) 4. J. Rim Ispred bivše Sveučilišne knjižnice u Zagrebu postavljen je kip ? 1. Nikola Firentinac ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. sinje ! Pjeva galiot u pjesmi ? 1. okomito na površinu zemlje 2. 4. 41. Paganini Njegove su Gromače “abeceda kvarnerskog pejzaža”. A. mozaik 5. bazilika 3. prebolela ? More. A. Ak. 46. Andrija Aleši 5. vladavina po nasljednom pravu 4. Firenza 4. kaos 4. pet likova 5. P.

onihofragija Gelsomina i Zampano glavni su likovi Fellinijevog filma? 1. st. Marko u Veneciji 5. Troje 5. To su? 1. Ch. 24. J. Obzor 4. Le Corbusiera 2. J. G. podest od tri stepenice u grčkom hramu Jezero Titicaca dijele dvije države. korintski red 4. 6. Nouvel 2. Plečnik 3. električne energije 3. Tosca 3. Mileta 3. Ariel 5. 28. H. Zarez 3. Beciću 5. Aristotela Veliki hram na atenskoj Akropoli. 20. oologija 5. La Boheme 2. atomske energije 4. Amarcord Prag. Korinta Ona je Cio-Cio-San on je Pinkerton. prvoj polovici 16. Brunelleschi 5. Radi se o operi G. ZAGREB. 5. Stjepan u Zagrebu 2. stoljeća 2. Hemingway i Wenders 4. ontologija 4. stoljeća pape su imale svoje sjedište u jednom francuskom gradu. trohej 2. Kabirijine noći 5. KAČIĆEVA 26 . prozor sastavljen od tri međusobno spojenih otvora 2. toskanski dorski red 3. 15. elektronike Rana renesansa odgovara kojem vremenskom razdoblju? 1. Oris 5. Bolivija i Peru 5. 5. stoljeća 4. 18. Bukovcu Već godinu dana izlazi u Zagrebu časopis za arhitekturu i kulturu./2001. ljubičasta 5. 12. 11. Sv. Toulouse 4. Ottocento U većem dijelu 14. početku i sredini 18. narančasta Koja crkva je gotička katedrala? 1.galerijski prolaz iznad arkada u gotičkoj crkvi prema pokrajnjem krovištu 3. umjetno osvijetljenih. Vällingby 4. Portugalu 2. onomastika 3. V. Efeza 2. položajni nacrt 3. Avignon 3. Račkom 3. Michelozzi 2. građen je s kakvim stupovnim redom? 1. spondej 4. Eiffela 5. 10. dorski red 5. M. M. Ph. jedna od čuvenih pjesama starožidovskog kralja Davida 5. 21. sredini 13. crvena 2. Prospero 3. Herzog &de Meuron 4. jonski red 2. kipara i slikara. E. Tartaglli 4. žuta 3. 2. građevni nacrt 5. 14. To su? 1. Osam i pol 3. Marije Terezije 2. 4. Radi se o? 1. Antonioni 4. početku 17. To je? 1. Španjolskoj Životni put ovog velikog hrvatskog slikara (rođenog kao Biaggio Faggioni). Cumbernauld 5. idejni nacrt ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Vrtni grad utemeljen na teorijama E. st. F. Duje u Splitu 4. Vijenac 2. Trecento 2. Madame Butterfly 4. 13. 3. Ulice 2. Murtiću 2. izvedbeni nacrt 2. onirizam 2. Bolivija i Čile 2. Turner je bio? 1.g. stoljeća 3. 3. Mann i Visconti 2. jamb Odlukom kojeg vladara je Hrvatska prvi put podvrgnuta ugarskoj vlasti? 1. 2. 9. V. st. Kapitolski trg (Campidoglio) u Rimu je djelo poznatog graditelja. Aristofana 5. M. engleski slikar prve pol. Lijnbaan Kojem razdoblju pripada rokoko ? 1. Pergamona 4. Sv. Trol "Amicus Plato sed magis amica veritas" ("Prijatelj Plato ali veća prijateljica istina") riječi su? 1. Lucifer 2. odveo ga je od trgovačkog pomoćnika do carskog portretista. Letchworth 3. 22. Nouvela 3. M. Ch. Tapiola 2. Josipa 1. Fokus Nauka o značenju i tvorbi imenica zove se ? 1. Ravnikar 4. kozmičke energije 5. To je ? 1. Garnier 5. Puzo i Coppola 3. radnja se događa u Japanu. Kovačić W. Fabiani 5. Arles 2. 4. Čedo Zapada Zračni duh u Shakespearovoj Oluji i u Goetheovom Faustu zove se 1. Podrecca 2. M. 25. engleski slikar 19. 16. st. Engleskoj 4. Marquez i Almodovar Koja je komplementarna boja zelenoj ? 1. Le Corbusier Kuba povezuje jednog režisera i jednog pisca. Quattrocento 3. E. Palladio U nepravilnu konturu poluotoka Hippodamus ucrtava ortogonalni raster grada? 1. Francuskoj 3. Tko je autor trga? 1. 19. parnog stroja 2. Bolivija i Brazil Kojoj zemlji pripadaju Kanarski otoci? 1. V. Cinquecento 4. 22 17. 4. Howarda je ? 1. Sv. 26.Marinković i Vrdoljak 5. 8. Heraklita 4. 27. detaljni nacrt 4. Tome Akvinskog 3. 23. stoljeća "Prostori su organizirani oko središnjih hodnika (ulica). engleski arhitekt 19. Augustina 2. 3. J.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. A. Rousseaua Kako se zove nacrt kojim se prikazuje prvotna prostorna predodžba o određenom građevnom zadatku ? 1. američki arhitekt 19. Starck 3. Partenon. To je? 1. Buonarotti 3. Garniera 4. Josipa 2. pirihij 5. 20. M. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 1. Seicento 5. stoljeća 5. irski slikar 19. poprečni pojas tlocrta trobrodne crkve 4. Sv. st. Treću industrijsku revoluciju obilježava pronalazak? 1. iz kojih se na obje strane otvaraju pojedini stanovi". drugoj polovici 19. Biciklisti 4. 2000. Puccinija? 1. Franje Josipa 5. Nimfa 4. Lastavice 5. Bolivija i Paragvaj 3. Ljubljanu i Zagreb povezuju realizacije znamenitog slovenskog arhitekta. Bolivija i Argentina 4. Maroku 5. Sv. kompozitni red Dobitnik Zlatnog lava venecijanskog Bienala Arhitekture 2000 za realizacije socijalnih stanova je francuski arhitekt? 1. B. plava 4. Karla 3. Grenoble Što je "trifora"? 1. Ak. Nimes 5. Vid u Rijeci Dvosložna pjesnička stopa sa naglaskom na drugom slogu je? 1. 7. Marija u Zadru 3. Radi se o zgradi u Marseillesu arhitekta ? 1. Sv. arza 3.

Kumičić 3. Matoš Počeo je kao Divljak da bi na vrhuncu karijere postao Kum. znanost o zvuku 5. Karlo Boromejski 5. Casa Mila 3. Sulejmanu I. Križ u Ninu? 1. Gabou Iz kojeg razdoblja je sv. palači Stocklet 5. Vidrić 2. 40. sedam 2. Križ u Ninu 2.A. R. Luciju u Jurandvoru 5. Juraj u Pagu 3. patološki nagon za krađom Novi sistem mjera utemeljen na razmjerama ljudskog tijela arh. Kući na slapovima Svjetiljka Cosmo djelo je znamenitog danskog arhitekta i dizajnera autora i SAS-nebodera u Kopenhagenu. vrsta kasnoantičke pisaljke 2. 33. Iblera 4. 47. Kamov 5. Čelebiji 3. kardinal 2. Vlačića Ilirika 4. pravokutni 5. To je ? 1. nadbiskup Povjesničari ističu u pohodima kršćanskog Zapada na Islam izvjestan broj većih i bolje organiziranih križarskih ratova. kvadrat s upisanom elipsom Opseg zvukova koje ima jedan instrument ili glas zove se? 1. P. Donat u Zadru "Isti ili slični elementi stvorit će ovisno o odnosima u koje stupaju beskonačni broj novih struktura". Radi se o ? 1. Karlo Veliki 4. nuncije 3. pješčana ili vodena ura 5. manirizam 5. jedna od Muza 2. Metrologija Veliki skladatelj. dikcija 2. KAČIĆEVA 26 . A. već je jedinstven sa prostorno-plastičnom koncepcijom zgrade". gdje se "misaona igra likovno predočena pruža percepciji kao čisti optički užitak". dijapazon 4. renesansa 3. S. vrsta posude u kojoj se drži vino 3. M. autor među inim Brandenburških koncerata. muftija 5./2001. antika Njegovo carstvo bio je okvir unutar kojeg su prije 1200 godina položeni temelji kulturnog jedinstva Europe. Brando Klepsidra je ? 1. J. Radi se o ? 1. Fehn 4. Jacobsen 5. 38. J. Aalto 2. francuski 4. Šegvića 3. muzički instrument s Bliskog istoka Venecija je grad na Jadranskom moru. 49. naziv jedne od Muza 3. eliptični 4. engleski 5. španjolski "Ornament nije nadodan. Pipin Mali 3. kružni 2. S. Brahms 2. Z. W. romanika 5. Newton nazvao "vir celeberrimus"? 1. 23 32. Kakav tlocrt ima amfiteatar? 1. Vili Tugendhat 2. Fridrih Barbarosa 2. sv. romanika 2. pet "Ja opat Dobrovit zidah crkvu ovu s moje braće devetoro u dane kneza Kosmata. K. 30. D. Nazor 4. Löwya U Argentini se govori? 1. deset 3. polukružni 3. predromanika Kojeg je hrvatskog filozofa I. Atatürku Art Nouveau i Jugendstil drugi su nazivi za? 1. bizant 4. Bauhaus 2. Muke po Matiji i Ivanu i Umijeće fuge. R. Boškovića U Martićevoj ulici u Zagrebu nalazi se tzv. M. S. 37. ZAGREB. Radi se o kući poznatog španjolskog arhitekta? 1. Modulor 4. de Dominisa 2. 50. vrsta slikarske tehnike 4.." tekst je Bašćanske ploče a odnosi se na crkvu? 1. a Carigrad postao kulturni centar Islama. preminuo prije 90 godina u Barceloni je? 1. sv. 41. dijakronija Posljednji pohod vladara za čijeg vladanja turska moć dosegla svoj vrhunac. Saarinen ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Mozart 3. Vasarelyu 3.sv. A. 44. Dragišića 3. eparhije 4. J. Schumann 5. de Stijl 3. M. Radi se o djelima poznatog umjetnika podrijetlom Mađara. J. "Drveni neboder" arhitekta? 1. Mondrianu 5. A. manirizam 2. barok 5. 34. de Niro 3. Koji se arhitektonski stil NE može naći u tom gradu? 1. To je? 1. kasna antika 4. V. To je? 1. Dunat u Puntu 4. Pevsneru 4.P. Utzon 3. J. Villa Savoy 4.. Taj broj je? 1. UMJETNOSTI I OPĆE KULTURE 29. bizant 3.PROVJERA POZNAVANJA ARHITEKTURE. V. V. 2000. 46. zopf stil 3. R. Exat 5. J.S. portugalski 2. sv. dijatonska ljestvica 5. Al Pacino 4. A. M. 35.G. tri 4. sv. Mastroiani 5. Wagner 4. R.g. država najveće teritorijalno proširivanje. 43. 42. Planića 5. Dean 2. Bajazidu I 4. Zrinski. dijastola 3. Sulejmanu II. Le Corbusiera je ? 1. zaustavio je pod Sigetom N. 31.A. P. čiju 250 godišnjicu smrti obilježavamo ove godine je ? 1. Mehmed paši Sokoloviću 2. 48. 36. rokoko 2. Ak. E. 45. argentinski 3. Bach Vatikan predstavlja u stranoj zemlji? 1. Kemenyu 2. historicizam Što je enkaustika? 1. 39. D. N. danas prepoznat kao pionir avangarde. Skalića 5. Velikom 5. Karlo Mudri Autor "Isušene kaljuže". J. N. secesiju 4. Galića 2. šest 5. preteča klavira 4.

24 .

25 PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE .

1)x .6 Koja od ponuđenih funkcija nije injekcija? 1) y = log x 2) y = -2x + 3 3) 3 i x2 = 1 .5> <-2./1999.+∞〉 m≥ 0 4) [0. Grafovi funkcija y=− 13. 1998.-2) je na grafu te funkcije.-1) je tjeme parabole.+∞〉 m≤ 17 16 [0.4x + 3 2) y = . ako je 14.3 5) y = . Jednadžba kvadratne funkcije je 3) y= 3 2 1 x + x.-3>  4   27    ⋅   9  8  2) = log a 4 log a 8 pripada intervalu 3) <-1.+∞〉 2 2) 〈0. ZAGREB.1] − 17 17 ≤ m≤ 16 16 5) 〈0.-3) pripada paraboli. 2) − 1 2 3) 3 2 4x2 . Jednadžba parabole je 1) y = 2x2 . f ( x) = x −1 x +1 i  1 F ( x ) = ( f o f )  . Rješenje jednadžbe 1) <-5.48 + 0. tada je f (2x + 3) jednako 1) -4x2 .18x + 3 3) Ako je 4x2 + 8x + 3 7. Točka (2.32 je Modul kompleksnog broja je 3) 0. 26 1.3 tada je 4) 4) − 5) 5) 3 4x2 .65 2.54 5) 0.1〉 m= 17 16 11.3)x + (m + 2) = 0 ima realna rješenja onda i samo onda.2x2 + 4x .2x2 + 2x + 1 Nultočke kvadratne funkcije su 1) y = 2x2 + x . 13 ( a + 1) −1 + (b + 1) −1 1) a = 2+ 3 2) ( 13 2 3) ) −1 i b= 2− 3 3) 3 ( 13 8 4) ) 13 3 5) 5 8 −1 je 4) 2 5) 1 3 3 +1 4.21 2) -0. Rješenje jednadžbe 1 8 log 1 ( 2 x + 6) + 1 = 0 3 3 4 3 2 5) 1 4 1) 6.x2 + 4x .PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. Rješenje jednadžbe 1) log x 16 = − 2) 4 3 je 3) je 8 4) 4 3 1 2 5.65 − 0.-1> 9.3 4) y = -2 x2 + 4x . čija je os paralelna s osi y .1 2 3 5) y = x3 y = 2-x 4) y = -2x2 + x + 1 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.43 4) 0. 2 + 3i ( 2 − 2i ) 2 2) za 1) 3.1> 4) je 4) 2 5) 3 <1.5 4) y = 4x2 + 2x .5   1) 0. Apsolutna vrijednost razlike rješenja jednadžbe 1) 8 x + 1 − 5x − 1 = 1 3) je 3 1 2 3 2) 10.0〉 ∪ 〈1.18x + 3 2) 4x2 . x1 = − 2) 15.8x + 3 Ako je f (x + 1) = x2 . 1) k >0 2) k ≥0 3) k <0 4) k ≤0 5) −1 ≤ k ≤ 1 Točka (1. g. Skup svih rješenja nejednadžbe 1) 4 9 −2 x + 1 < 1 〈−∞ . ako je 1) m≥ 17 16 2) 3) 4) 5) 12.(2m . Točka 2 1 1 3 y = x2 + x 2 4 4 (-1. 5) y = 4x2 + 2x .16  : 0.  x 2) -2 x −1  1 F−   2 jednako 1) 1 x 3) 2 4) − 1 2 5) 1 2 8.3 1 x i y = kx imaju neprazni presjek onda i samo onda.3> 5) <3.5 3) y = . Jednadžba (m . KAČIĆEVA 26 .8x .1 .  3 2 2 − 4 ⋅ 0.

Na kojoj udaljenosti od lakšeg tereta treba pod polugu staviti potporanj da bi poluga bila u ravnoteži? 1) 1. 3 3 1 3 2) 3 2 2 3 3) 2 2 1 2 4) 5) 24.2 2) 5 3) 4 4) 3 5) 2 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. E ). 27.35 m 5) 1.6x + 4y = 0 3) x2 + y2 . 2 2 y = − x + 4. 21. 26. Koliko litara vode temperature 10°C treba doliti jednoj litri vode temperature 30°C da bi dobivena smjesa imala temperaturu 15°C? 1) 1.8x + 7y . ZAGREB. π 5π   2) {2kπ : k ∈ Z} 3) kπ .2) 2)  . + 2 kπ .6x + 4y . + 2 kπ : k ∈ Z  3 3  − 3 4 5) 4 5 3 2 3) 2 3 − 1 3 3 2 5) 2− 2 3 2 2 3 2 23.2 2  2) 40° određuju trokut.3 m 4) 1.3 .PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE 16. Na krajevima poluge duljine 2 m su tereti masa 12 kg i 20 kg.8x + 7y = 0 4) x2 + y2 . Simetrale vanjskih kutova na hipotenuzi pravokutnog trokuta sjeku se pod kutom koji iznosi 1) 30° 3) 4) 5) Skup svih rješenja jednadžbe sin x . KAČIĆEVA 26 .2π 〉 .sin 2x = 0 je 20.4 = 0 x2 + y2 .2 6  90° 18. 22./1999. U trokutu je zadana stranica c=5 2 i dva kuta na njoj α = 75° Duljina stranice nasuprot kutu β je 3 3 5 3 9 3 1) 3 2) 4 3) 4) 5) Na tijelo mase 10 kg djeluju dvije međusobno okomite sile 12N i 16N .4 = 0 5) Pravci 1) 17. Središte trokutu opisane kružnice je 3) 2   . 19. Ak. Kosinus kuta koji zatvaraju visine susjednih pobočki spuštene iz vrha piramide je: 1) 2) 3) 4) i β = 60°. x = 0 3 3 3  (1. tada je tgx jednak 5 2 5 3 5 2) − 3) 4) 1) 4 4 4 3π Ako je ctgx = − 2 i x ∈〈 .8 m/s2 Brzina automobila je 72 km/h.28 m Gumena vrpca ima duljinu elastičnosti je 1) 29.5π + sin je 3 3 2 3 1) 2− 2) −2 + 3) 4) 2 2 2 1) Kosinus kuta koji zatvaraju dvije pobočke tetraedra je 1) 5π π   + 2 kπ . Akceleracija tijela je 1) 1.6 m/s2 2) 2 m/s2 3) 1. l i poprečni presjek S . Svi bridovi četverostrane piramide su jednaki. 1998.5 m/s2 5) 2. 〉 . Jednadžba kružnice je 1) x2 + y2 = 13 2) x2 + y2 . 1) 100 m 2) 190 m 3 3) 200 m 3 4) 72 m 5) 50 m 28. tada je cos x 2 2 2 2 2 2 1) 4) − 2) − 5) 3 3 3 17π − cos 4.2x + 12 = 0 s koordinatnim osima su krajevi promjera kružnice.2 5  60° 5) 5   . 3 2 5) 25.2 m 3) 1.25 m 2) 1. + 2 kπ . y = x .2 m/s2 4) 2. Na kojoj udaljenosti od semafora treba početi kočiti da bi se zaustavio na semaforu (faktor trenja je 0. 27 Presjeci pravca 3y . a akceleraciju sile teže aproksimirajte s 10 m/s2). Tada je (Hookeov zakon) ∆l 1 S 1 FS 2) = ∆l = l EF E l Ako vrpcu rastegnemo silom F ona se produlji za ∆l (Youngov modul 3) ∆l 1 F = l E S 4) ∆l = E Fl 2 S 5) ∆l = SFl E 30. + 2 kπ : k ∈ Z  3 3   π 5π   4) 2 kπ . + 2 kπ : k ∈ N  5) {2kπ : k ∈ N } 3 3   3 3π Ako je sin x = − i x ∈〈π .2 3  45° 4) 6   . g.

2−2 1) sin 105° ./2000. Skraćivanjem razlomka 1) 2x2 − 3 x +1 4 x4 − 8x2 + 3 2 x3 + 2 x 2 − x − 1 2x2 − 5 2) x +1 dobiva se 3) x2 − 3 x +1 4) 2x2 + 3 x +1 5) 2x2 x2 + 1 5.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. Za koji kut se zakrene njihalo duljine 1.6] π 2 4) 0.5 m ako donji kraj njihala opiše luk 1) 30° 2) 45° 3) 60° m ? 4) 75° jednako 5) 5) 90° 10. Jedna nultočka polinoma Ostale dvije nultočke su 1) 3 2 1 3 f ( x) = x 3 − x 2 − x − 2 je x1 = − + i.b 2.x . 1− rješenje jednadžbe 2x2 + px + 1 = 0 . Ako je f ( x) = cos x i g ( x) = 2 x onda je 2)  g f  3)  π    − f [g (log 2 π )] − 1  3  2 +1 4) 11.+∞ 9.2 10 ] 5) 0. 3) 2 3 2) 4 −2 3 4) -4 5) 2 8.2 10 ] 2) x 1 ≤ 2 2 0. 2 2 2 2 2 x2 . Tada je x1 + x2 + x3 jednako 5 2) 3 3) 2 2 2 log 4) 7 2 5) 4 5) x2 + x 6. Skup svih rješenja nejednadžbe 1) − ∞. Rješenje jednadžbe a a b b 1 −  + 1 −  = 1 b x a x 2) x = a + b je 1) x = a .3 7. tada je f(x + 1) jednako 1) 2x2 + x + 3 2) x2 + x + 3 3) x2 + x .sin 15° je 1) 2 2 −1 2+2 2 2 2) 1 3) 6 2 4) -1 5) − 6 2 12. Ako je 1) 3π   tga = 2  π < a <  2   2 2 2 2) 3 3 tada je sin2a 3) 2 3 4) 3 2 4 5) 2 4 ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. g. 1999. Ako je f(2x + 1) = 4x2 + 2x * 3.3 Nađite realni broj p ako je 1) 4) x2 . x3 .5] je 3) [1. Nađite 3) x = 2 ab 4) x = ab 5) x= b a z ako je 3iz − 2 z = 2) 14 − 2i 3 3) 1) 2 3. KAČIĆEVA 26 . ZAGREB. 5 2 2 10 3 4) 2 2 5) 2 3 3−2 + 3 log 3 4 81 1) 4 je 2) 6 3) 3 4) 64 9 5) 7 4. 28 1.

3 kg m-3 ? 1) 4 N 2) 22 N 3) 10 N 4) 30 N 5) 12 N Metalna šipka duljine l = 1 m se zagrijavanjem za 10°C produlji za 0.0 kg Jedan kraj štapa i trećina njegove duljine leže na stolu. Za kutove u trokutu vrijedi: 1) 1 3 14. 27. 100π cm3 2) 72 2π cm3 a = 2 3cm 3) 68 3π cm3 4) 110π cm3 10 3cm3 5) 90π cm3 23. Tijelo klizi niz kosinu pod kutom α = 30°.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE Ak. U uspravni stožar (r = 4. Tada je tgβ 3 1 2) 3 3) 5 1 i 0o < x < 360o za koje je ispunjeno sin x − 2 jednak 4) 5 5) jesu 5) 300°< x < 330° 5) 25 : 24 5) 1 4 cos x < − 1 2 1) 210°< x < 270° 2) 240°< x < 270° 3) 270°< x < 330° 4) 240°< x <330° Deltoid je upisan u kružnicu. 18.1)2 + (y . Kolika sila duže balon u zraku gustoće 1. ZAGREB. 1999.0 kg 4) 2. Ako je koeficijent trenja jednak 0. Središte kružnice je na pravcu y = -x + 1 i kružnica dira y . KAČIĆEVA 26 . Volumen prizme je 5) 40 cm3 15 3cm3 2) 25 cm3 3) 30 cm3 24. a dulja 4 .3)2 = 1 3) (x . ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 19. 29. Ako zanemarimo trenje. 16. 17. 3) Sinus kuta kojeg ravnina određena tim izvodnicama 3 sin 15° 2) 0.3)2 + y2 = 4 4) 3 9 ( x + ) 2 + ( y − 3) 2 = 2 4 2 r. Stranica AC vidi se iz središta trokuta upisane kružnice pod kutom 1) 90° 2) 100° 3) 105° 4) 120° 5) 150° Unutarnji kut pri vrhu B trokuta ABC iznosi β = 30°. Stranica AC vidi se iz središta trokuta opisane kružnice pod kutom 1) 45° 2) 50° 3) 55° 4) 60° 5) 65° Ako pravac y = kx sijeće kružnicu (x-5)2 + y2 = 9. 20. a čiji se vrh podudara s vrhom stošca. 30. v = 4) upisana je pravilna četverostrana piramida čija je baza upisana u bazu stošca.os u točki (0. Baza uspravne prizme je romb stranica 1) i kuta α = 60o. Koeficijent volumnog rastezanja metala je 2) 3 · 10-5 K-1 3) 4 · 10-5 K-1 4) 5 · 10-5 K-1 5) 6 · 10-5 K-1 1) 7 · 10-5 K-1 28.3). Oplošje piramide je 1) 32 2 2) 32 3 3) 32 4 − 2 ( ) 4) 32 1 + 3 ( ) 5) 32 3 − 1 ( ) U preostalim zadacima akcelaraciju sile teže aproksimirajte s 10 ms-2 26. Kraća stranica deltoida je 3. Oplošje prizme je 4) 32 3cm 2 . y = 135°.5 4) | 2 3 Duljine stranica trokuta su |AB| = 4 i |AC| = 6 i kut između tih stranica je 60°.5 3 2 cos15° 4) 2 sin 15° 5) 2 cos15° 25. 15. Dijagonala peterokuta je 1) 2 1) 5 2) 3 2) 3) 4 3) 4) 2.3)2 = 4 5) (x + 2)2 + (y + 3)2 = 4 2) (x . Drugi kraj štapa pridržavamo rukom tako da je štap horizontalan. Kuglu polumjera r presiječemo ravninom kojoj je udaljenost od središta kugle jednaka Volumen kugle je 1) π cm2. Dvije izvodnice jednakostraničnog stošca zatvaraju kut zatvara s ravninom osnovke stošca je 1) α = 30° . 3 Površina presjeka je 10 22. tada je masa cigle 1) 1.5 kg 3) 2. tada vrijedi 1) −1 ≤ k ≤ 1 2) 0 ≤ k ≤1 3) 0≤k ≤ 3 4 4) − 3 3 ≤k≤ 4 4 5) − 3 3 ≤k≤ 2 2 21.0 kg 2) 1.2 mm. Kolikom silom štap pritišće ruku ako je masa štapa 2 kg? 1) 1 N 2) 2 N 3) 3 N 4) 4 N 5) 5 N Balon obujma 2 m3 je napunjen helijem gustoće 0.4. Duljina težišnice iz vrha C je 4 2 3 3 7 5) 4 Unutarnji kut pri vrhu B trokuta ABC iznosi β = 30°. 29 13./2000. Sila od 10 N pokrene ciglu. akceleracija tijela je 1) 10 ms-2 2) 5 ms-2 3) 20 ms-2 4) 2 ms-2 5) 1 ms-2 Ciglu na horizontalnoj podlozi vučemo horizontalnom silom.2 kg m-3 . Sve vrijednosti 2 tga = .5 kg 5) 5. g. Omjer veće i manje dijagonale je 1) 5 : 4 2) 6 : 5 3) 24 : 23 4) 21 : 20 Stranica pravilnog peterokuta a = 4 sin 18°. Jednadžba kružnice je 1) (x + 2)2 + (y .

2] 4) m ∈ −∞.4 je je iz intervala 3) 4) 5) 9.16 +  −  ⋅ 0. ZAGREB. g( x ) = x − 3 Suma kvadrata rješenja jednadžbe 1) 48 2) (f 58 o g )( x ) = 5 3) je 68 4) 78 5) 88 5.11 3) 4) y = -x2 . Jednadžba parabole centralno simetrična paraboli y = (x-3)2 + 2 obzirom na iskodište je : 1) 2) y = x2 .2 5) m ∈ 1.65 − 0. tgβ 3 3) 1 3 y = -x2 + 6x .+∞ [ ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Rješenje jednadžbe 1) -2 log8 4 − 2 log6 (5 − x ) = 2) -1 [ ] 1 3 3) 4) 1 5) 2 7.2 [ 2) m ∈ −∞.6x . g.5 4) 1.6 5) 2.  11π   sin   6  1 − 1) 4 2) 1 4 je 3) − 1 2 4) 1 2 5) 1 10.48:0. Ako je 1) 1 log x = 2 + log 16 − 3 log a 4 2) 200 a3 .8 4) 3.8 5) 4. 0.2m ≥ 0 za svako x ? 1) m ∈ 1.11 Za koje vrijednosti realnog parametra m je (2-m)x2 + (m+5)x + 11 . Rješenje jednadžbe 1) 3x − 2 + x − 1 = 3 2) 2. f ( x ) = x .8 2) 1.1252 − 3x = 2) −2. 2000.6x + 11 5) y = x2 + 6x . KAČIĆEVA 26 . Rješenje jednadžbe 1) 0.11 4) − 1 3 5) 2 5 12.−1 1.3 5. 13.5  4     Ak.1] 3) m ∈ −∞.0 je iz intervala 3) 0.PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE 2    3 2 2  0.11 1 5 y = -x2 . tada je x jednako 3) 100 a3 100 a3 je 0 4) 200 a3 5) 10 a3 6. 30 1.8 1) 2.2 4./2001. U trokutu je zadano: kut 1) γ = 135o i tgα = 2) 3 2 .8 dobiva se Skračivanjem razlomka 6−2 30 − 20 2) 1) 3. Period funkcije 1) 2 3  y = 2 sin x + 4 2  3π 2) 2 3) π 3 je 4) 2π 5) 4π 3 11.6x . je 3) 2.3 cos 34π 1 32 −1.7 8. 3 5 5 a a: a a 1 je 5 10 3) 2 5 5 4) 5 5) 5+2 1) 2) a 1 6 3) a − 1 6 4) a 1 4 5) a − 1 4 4.1 3.

/2001. 4) 250 Visina prizme je 8 . g.5 ⋅ 10 −5 K −1 ? 1) 2.5 2) 17 4 3 3) 17 2 11 3 4) 2 5) 3 15. b = 2. Vrhom uspravnog stošca pod kutom od 60° prema osnovici položena je ravnina koja od osnovice odsjeca Visina stošca je 10. Toplinski tok kroz zid je 2) i koeficijent toplinske λd ∆T S λS 30. Ak. 102. 60. x + 3y . 26. Kružnica prolazi polovištima stranica. a površina je 40 .5 3) 2 4) 2.5 3) 3 4) 2 5) 3.5 ⋅ 10 −3 m 3 Razlika temperatura unutrašnje i vanjske strane zida je ∆T . Polumjer kružnice je: 1) 10 2) 10 3) 2 10 4) 9 5) 6 Geometrijsko mjesto točaka jednako udaljenih od pravaca x + 3y .PROVJERA ZNANJA IZ MATEMATIKE I FIZIKE 14. Omjer masa tereta je 1) 4 3 70cm 2) 5 3 3) 5 4 4) 3 2 5) 6 5 27. Volumen prizme 300 3 2) 325 3 3) 350 3 3 5) 200 3 njenog opsega. Udaljenost točke M od ravnine ABG je: 1) 1.4 2) 2 3) 2.12 = 0 5) x + 3y + 12 = 0 Površine pobočaka uspravne trostrane prizme iznose 54. Polumjer kružnice je 1) 7 2 3. 20.10 = 0 2) x + 3y . Osnovice jednakokračnog trapeza su 1) 2) 13 i 17 . 2000. U trokutu su zadane stranice a = 2 i b = 2 i kut α = 45 . Izračunajte 2) naprezanje žice ako je Youngov modul elastičnosti čelika 4) 21 ⋅ 1010 Pa .5 5) 3 Površina trokuta određenog pravcima x . 2) Kosinus najmanjeg kuta u trokutu iznosi: 3 2 3 4 3) 1 2 o 4) 1 3 5) 1 4 17. površina zida je S koeficijent volumnog toplinskog širenja metala vodljivosti zida je 1) 00 C ima volumen 1m3. 31 Katete pravokutnog trokuta iznose 8 i 15 . Bridovi kvadra na slici su AB= 4. Središte kružnice je na pravcu 2y = x + 2 . Specifični toplinski kapacitet tekućine je do 370C ? 1) ∆T ∆T ∆T 3) 4) λS 2 λd 2 d d S −1 −1 2000 Jkg K .4 5) 2.y + 1 = 0.8 = 0 4) x . Stranice trokuta su 1) a = 2 . 1 2 3) 3 2 4) 3 4 5) 3 23. Čelična žica duga se rastegne 3mm. Poluga je u ravnoteži ako je potporanj 0.5 2) 2.12 = 0 3) x + 3y .6 = 0 i x + 3y . Visina prizme je 6. Površina presjeka stošca i ravnine je: 1) 1 3 200 3 3 2) 400 3 3 3) 60 3 4) 50 3 5) 70 3 25. Površina trokuta je: 1) 1 2) 1. BC= 6 i AE= 8 . 18.18 = 0 je: 1) x + 3y . KAČIĆEVA 26 . ZAGREB. debljina zida je d . 1) 9 ⋅ 10 7 Pa 28.3 = 0. 2. Koliko je topline potrebno da se 2kg 3) 5) λ te tekućine zagrije od 120C 5) 10 3 J 2) 105 J 10 7 J 4) 2 ⋅ 10 3 J 2 ⋅ 105 J ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. 22.8 Na krajevima poluge duge 2m vise tereti.2). x + y . Polumjer kugle upisane u stožac je: 1) 2 2) 21.5 Pravac y = -3x + 2 dodiruje kružnicu u točki T(0. Točka M je polovište brida CG.3y . Površina manjeg dijagonalnog presjeka pravilne šesterostrane prizme iznosi je: 1) 40 3 .3 = 0 je: 1) 1.2 4) 2.75m od jednog kraja poluge. 19. Volumen prizme je: 1) 202 2) 210 3) 220 4) 200 5) 216 Izvodnica uspravnog stošca iznosi 3 i zatvara s bazom stošca kut od 60°. Za koliko se poveća volumen ploče kada se ploča zagrije na 400C ako je 5) 6 ⋅ 10 −4 m 3 ∆T Sd λ . c = 1 + 3 .5 ⋅ 10 −4 m 3 2) 10 −4 m 3 3) 10 −3 m3 4) 2. 24. Metalna ploča na temperaturi 3 ⋅ 10 7 Pa 3) 9 ⋅ 108 Pa 3 ⋅ 10 9 Pa 5) 21 ⋅ 10 9 Pa 29. Krak trapeza je: 3) 4) 13 3 5) 10 3 16.