Vous êtes sur la page 1sur 17

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

GWNA BIBLIOTEKA KOMUNIKACYJNA

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


otrzymywanych w roku

2011
CZ

CZASOPISMA POLSKIE.................... 2

CZ II

CZASOPISMA ZAGRANICZNE................ 9

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Austria ................................................................................
Belgia ..................................................................................
Czechy ...............................................................................
Francja ................................................................................
Japonia.................................................................................
Niemcy.................................................................................
Rosja ...............................................................................
Rumunia...
Stany Zjednoczone ............................................................
Szwajcaria ...........................................................................
Wielka Brytania .................................................................

9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12

CZ III CZASOPISMA ORGANIZACJI MIDZYNARODOWYCH 14


CZ IV CZASOPISMA BIBLIOTEKA UL. WSPLNA 2.. 15

Gwna Biblioteka Komunikacyjna,


00-928 Warszawa, ul.Chaubiskiego 6,
tel. (22)630-10-58,(22)630-10-61, tel/fax. 630-10-57, e-mail:bdybicz@mi.gov.pl, bfratczak@mi.gov.pl.
ul.Wsplna 2, tel.(22)661-83-13

wykaz dostpny na stronie internetowej: gbk.net.pl, gbk.org.pl

UWAGA
sygnatura z prawej strony tytuu czasopisma oznacza, e tytu jest dostpny w czytelni w roku
biecym, a starsze roczniki s gromadzone w zbiorach GBK
skrt. czyt. oznacza, e tytu jest dostpny w czytelni GBK w roku biecym

I CZASOPISMA POLSKIE
Lp.

Tytu

GBK, sygnatura

1.

AKADEMICKIE AKTUALNOCI MORSKIE,


ISSN 1508-7786. Szczecin, dwumies

P.III.6784

2.

ARCHIVES OF TRANSPORT,
ISSN 0866-9546, Warszawa, kwart.

P.II.6107

3.

AURA, ISSN 0137-3668


Warszawa, mies.

P.III.6660

4.

AUTOBUSY,
ISSN 1509-5878, d, mies.

P.III.6790

5.

AUTOMOBILISTA,
ISSN 1507-7357, Warszawa, mies.

czyt.

6.

AZYMUT ALFA,
ISSN 1232-2741, Szczecin, kwart.

P.III.6873

7.

BEZPIECZESTWO RUCHU DROGOWEGO. BRD,


ISSN 1230-1620, Warszawa, kwart.

P.III.6671

8.

BIBLIOTEKARZ,
ISSN 0208-4333, Warszawa, mies.

P.II.1188

9.

BIULETYN INFORMACYJNY INFRASTRUKTURY,


ISSN 1689-8044, Warszawa, mies.

P.III.5753

10.

BIULETYN INFORMACYJNY ITS. (Instytut Transportu


Samochodowego)
ISSN 1732-0437 Warszawa, dwumies.

P.III.1679

11.

BIULETYN INFORMACYJNY LOTNICTWA CYWILNEGO,


Warszawa, niereg.

P.III.2341

12.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ,


ISSN 1234-9399, Warszawa, dwumies.

P.III.6776

13.

BIULETYN MORSKI,
ISSN 1426-1006, Szczecin, kwart.

P.III.6741

14.

BIULETYN POLSKIEJ IZBY SPEDYCJI I LOGISTYKI,


ISSN 1898-0244, Gdynia, mies.

P.II.6880

15.

BIULETYN SKARBOWY MINISTERSTWA FINANSW,


ISSN 1234-673X, Warszawa, dwumies.

P.III.6823

16.

BIULETYN STATYSTYCZNY. GUS,


ISSN 0006-4025, Warszawa, mies.

P.III.1636

17.

BUDOWNICTWO - WYNIKI DZIAALNOCI. GUS,


ISSN 1506-8048, Warszawa, rocz.

P.III.6798

18.

DROGI. LDOWE, POWIETRZNE, WODNE,


ISSN 1899-0150, Bdzin, mies.

P.III.6875

19.

DROGI I MOSTY,
ISSN 1643-1618, Warszawa, kwart.

P.II.6132

20.

DROGOWNICTWO,
ISSN 0012-6357, Warszawa, mies.

P.III.232

21.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA,


ISSN 2080-6744, Warszawa, 5x tyg..

czyt.

22.

DZIENNIK URZDOWY GWNEGO URZDU


STATYSTYCZNEGO,
ISSN 0209-2409, Warszawa, niereg.

P.III.3393

23.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA FINANSW,


ISSN 0137-7922, Warszawa, niereg.

P.IV.902

24.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA INFRASTRUKTURY,


ISSN 1898-7621, Warszawa, niereg.

P.III.6811
P.III.6812

25.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA


NARODOWEGO,
ISSN 1895-9490, Warszawa, niereg.

P.III.782

26.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA


WYSZEGO,
ISSN 1896-4877, Warszawa, niereg.

P.III.6437

27.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU


WSI,
ISSN 0208-9920, Warszawa, niereg.

P.III.6528

28.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA SKARBU PASTWA,


ISSN 1643-6377, Warszawa, niereg.

P.III.6859

29.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI,


ISSN 0137-8627, Warszawa, niereg.

P.IV.904

30.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I


ADMINISTRACJI,
ISSN 1644-7573, Warszawa, niereg.

P.III.6659

31.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA RODOWISKA I GWNEGO P.III.6614


URZDU OCHRONY RODOWISKA,
ISSN 1643-6822, Warszawa, niereg.

32.

DZIENNIK URZDOWY MINISTRA ZDROWIA,


ISSN 0551-2727,Warszawa, niereg.

P.III.867

33.

DZIENNIK URZDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO,


ISSN 0329-7013,Warszawa, niereg.

P.III.6544

34.

DZIENNIK URZDOWY URZDU KOMUNIKACJI


ELEKTRONICZNEJ,
ISSN1895-7005, Warszawa, niereg.

P.III.6850

35.

DZIENNIK URZDOWY URZDU LOTNICTWA CYWILNEGO,


ISSN 1730-6760, Warszawa, niereg.

P.III.6828.

36.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,


ISSN 0867-3411, Warszawa, niereg.

P.III.204

37.

EUROLOGISTCS,
ISSN 1641-0343, Pozna, dwumies.

P.III.6801

38.

FLOTA,
ISSN 1643-912, Wrocaw, dwumies.

P.III.6849

39.

FORUM,
ISSN 0015-8402, Warszawa, tyg.

czyt.

40.

GAZETA WYBORCZA,
ISSN 0860-908X, Warszawa, dzien.

czyt.

41.

GOS MASZYNISTY,
ISSN 1896-2181, Warszawa, mies.

P.III.6881.

42.

GOSPODARKA MATERIAOWA I LOGISTYKA,


ISSN 0017-2405, Warszawa, mies.

P.III.1269

43.

GOSPODARKA MORSKA. PRZEGLD STATYSTYCZNY


ISSN 0079-2667, Warszawa, roczn.

P.II.65700

44.

INFRASTRUKTURA,
ISSN 1896-6233, Warszawa, mies.

P.III.6865

45.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU,
ISSN 1899-0622, Katowice, dwumies.

P.III.6876

46.

INFRATOR. PLK S.A.


Warszawa, mies.

czyt.

47.

INYNIERIA I BUDOWNICTWO,
ISSN 0021-0315, Warszawa, mies.

P.III.231

48.

KOLEJE MAE I DUE,


ISSN 1641-117X, Katowice, niereg.

P.III.6788

49.

KURIER KOLEJOWY,
ISSN 2081-4755, Warszawa, tyg.

P.III.6858

50.

LOGISTYKA,
ISSN 1231-5478, Pozna, dwumies.

P.III.4793

51.

LOGISTYKA A JAKO,
ISSN 1509-3719, Warszawa, dwumies.

P.III.6804

52.

LOTNICTWO,
ISSN 1732-5323, Warszawa, mies.

P.III.6640

53.

MAGAZYN AUTOSTRADY,
ISSN 1730-0703, Katowice, mies.

P.III.6837

54.

MM. MAGAZYN PRZEMYSOWY,


ISSN 0945-5485, Katowice, dwumies.

P.III.6694

55.

MAY ROCZNIK STATYSTYCZNY. GUS,


ISSN 0079-2608, Warszawa, rocz.

P.I.2001
P.I.2002

56.

MAY ROCZNIK STATYSTYCZNY PKP


Warszawa, rocz.

P.I.2004

57.

MONITOR POLSKI,
ISSN 0209-214X, Warszawa, niereg.

P.IV.980

58.

MONITOR UNII EUROPEJSKLIEJ,


ISSN 1733-2028, Warszawa, mies.

P.III.6783

59.

MORZE , STATKI I OKRTY,


ISSN 1426-529X, Warszawa, mies
.
MOSTY,
ISSN 1896-7663, Warszawa, dwumies..

P.III.6763

61.

MOTOR,
ISSN 0580-0447, Warszawa, tyg.

P.IV.1000

62.

MURATOR,
ISSN 0239-6866, Warszawa, mies.
.
NAMIARY NA MORZE I HANDEL,
ISSN 1426-4137, Gdynia, dwutyg.

P.IV.6923

64.

NASZE MORZE,
ISSN 1895-4812, Gdask, mies.

P.III.6855

65.

NEWSWEEK. POLSKA,
ISSN 1642-5685, Warszawa, tyg.

czyt.

66.

NOTES KONSERWATORSKI,
ISSN 1509-5681, Warszawa, niereg.

GBK

67.

NOTES WYDAWNICZY,
ISSN 1230-0624, Warszawa, mies.

czyt.

68.

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INYNIERYJNE,


ISSN 1734-6681, Krakw, dwumies.

P.III.6885.

69.

NOWOCI ZAGRANICZNEJ TECHNIKI DROGOWEJ,


ISSN 0209-3243, Warszawa, kwart.

P.II.1979

70.

NOWY PRZEMYS,
ISSN 1429-866X, Warszawa, mies.

P.III.6802

71.

OBSERWATOR MORSKI,

P.III.6884

60.

63.

P.III.6868

P.III.6748

72.

ISSN 1899-6373, Gdynia, mies.


OCHRONA RODOWISKA. INFORMACJE I OPRACOWANIA
STATYSTYCZNE. GUS,
ISSN 0867-3217, Warszawa, rocz.

P.III.6657

73.

ORZECZNICTWO NACZELNEGO SDU ADMINISTRACYJNEGO


I WOJEWDZKICH SDW ADMINISTRACYJNYCH,
ISSN 1732-8357, Warszawa, dwumies.

P.II.6099

74.

ORZECZNICTWO SDW POLSKICH,


ISSN 0867-1850, Warszawa, mies.

P.III.2149

75.

ORZECZNICTWO SDU NAJWYSZEGO. IZBA CYWILNA,


ISSN 1234-5261, Warszawa, mies.

P.II.1981

76.

ORZECZNICTWO SDU NAJWYSZEGO. ZBIR URZDOWY,


ISSN 1732-2367, Warszawa, dwutyg.

P.III.6692

77.

PC WORLD,
ISSN 0860-2514, Warszawa, mies.

P.III.6689

78.

POCZTA POLSKA,
ISSN 1230-9230, Warszawa, dwutyg.

P.III.6803

79.

POJAZDY SZYNOWE,
ISSN 0138-0370, Pozna, kwart

P.III.6502

80.

POLITYKA,
ISSN 0032-3500, Warszawa, tyg.

czyt.

81.

POLSKA. METROPOLIA WARSZAWSKA,


ISSN 1898-3081, Warszawa, 2 x tyg..

czyt.

82.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA,


ISSN 1230-7599, Warszawa, tyg.

P.IV.6931

83.

POLSKIE DROGI,
ISSN 1232-7484, Warszawa, mies.

P.III.6734

84.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA,
ISSN 0032-4752, Warszawa, mies.

GBK

85.

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ,


ISSN 1234-5695, Warszawa, tyg.

czyt.

86.

PROBLEMY KOLEJNICTWA,
ISSN 0552-2145, Warszawa, niereg.

II.16226

87.

PRZEGLD,
ISSN 1509-3115, Warszawa, tyg.

czyt.

88.

PRZEGLD BIBLIOTECZNY,
ISSN 0033-202X, Warszawa, kwart.

P.II.68

89.

PRZEGLD KOMUNALNY,
ISSN 1232-9126, Pozna, mies.

czyt.

90.

PRZEGLD KOMUNIKACYJNY,
ISSN 0033-2232, Warszawa, mies.

P.III.2234
P.III.2235

91.

PRZEGLD LOTNICZY,
ISSN 1231-2398, Warszawa, mies.

P.III.6754

92.

PRZEGLD TECHNICZNY,
ISSN 0137-8783, Warszawa, dwutyg.

P.III.6476

93.

PRZEGLD TELEKOMUNIKACYJNY + WIADOMOCI


TELEKOMUNIKACYJNE,
ISSN 1230-3496 , Warszawa, mies.

P.III.259

94.

PRZEGLD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO,


ISSN 0137-5490, Warszawa, mies.

P.III.1335

95.

PRZEKRJ,
ISSN 0033-2488, Warszawa, tyg.

czyt.

96.

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ,


ISSN 0867-082X, Warszawa Szczecin, roczn.

P.II.6120

97.

ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.


GUS,
ISSN 0079-2780, Warszawa, rocz.

P.II.575
P.II.576

98.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWDZTW


ISSN 1230-5820, Warszawa, roczn.

P.II.6084

99.

RUROCIGI,
ISSN 1234-7701, Warszawa, kwart.

P.III.6882

100. RYNEK KOLEJOWY


ISSN 1644-1958, Warszawa, mies.

P.III.6809

101. RZECZPOSPOLITA,
ISSN 0208-9130, Warszawa, dzien.

czyt.

102. SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZDOWY,


ISSN 1426-112X, Warszawa, mies.

P.III.6753

103. SIECIOWY ROZKAD JAZDY POCIGW PKP,


Warszawa, rocz.

P.II.88
P.II.6121

104. SKRZYDLATA POLSKA,


ISSN 0137-866X, Warszawa, mies.

P.IV.1741

105. SPEDYCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA,


ISSN 1640-7903, Warszawa, mies.

P.III.6813

106. SPRAWY NAUKI. BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA P.III.6670


WYSZEGO,
ISSN 1230-1647, Warszawa, mies
107. WIAT KOLEI,
ISSN 1234-5962, Pozna, mies.

P.III.6624

108. TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS,


ISSN 1232-3829, d, mies.

P.III.6700

109. TRANSPORT DROGOWY,

czyt.

ISSN 1643-6067, Warszawa, mies.


110. TRANSPORT, TECHNIKA MOTORYZACYJNA,
ISSN 1230-9303, Warszawa, mies.

P.III.6681

111. TRANSPORT - WYNIKI DZIAALNOCI. GUS,


ISSN 1506-7998, Warszawa, roczn.

P.III.6643
P.III.6683

112. TRANSPORT I KOMUNIKACJA,


ISSN 1732-2774, Kwidzy, dwumies.

P.III.6841.

113. TRANSPORT I SPEDYCJA,


ISSN 1896-0685, Pozna, dwumies.

czyt.

114. TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY,


ISSN 1732-5153, Warszawa, mies.

P.III.6550

115. TRANSPORT POLSKI,


ISSN 1642-7351, Warszawa, dwumies.

P.III.6836.

116. TRANSPORT SAMOCHODOWY. ITS,


ISSN 1731-2795, Warszawa, kwart.

P.II.6135

117. UWAAM RZE,


ISSN 2082-8292, Warszawa, tyg.

czyt.

118. WPROST,
ISSN 0209-1747, Warszawa, tyg..

czyt.

119. WSPLNOTY EUROPEJSKIE. BIULETYN


INFORMACYJNY,
ISSN 1426-2568, , Warszawa, dwumies.

P.III.6658

120. WYKAZ WANIEJSZYCH NABYTKW GWNEJ BIBLIOTEKI


KOMUNIKACYJNEJ,
Warszawa, kwart.

P.II.6086

121. URAWIE. LOT,


ISSN 1233-2348, Warszawa, mies.

P.III.6852

CZASOPISMA ZAGRANICZNE
AUSTRIA
122. EISENBAHN. STERREICH,
ISSN 1421-2900, Wien, mies.

P.III.1499

123. ISR. INTERNATIONALE SEILBAHN RUNDSCHAU,


ISSN 0253-3715, Wien, kwart..

P.III.6619

124. SI. SEILBAHNEN INTERNATIONAL,


Eugendorf, 7 x rocz.

P.III.6706

125. VERKEHR,
ISSN 0254-5314, Wien, tyg.

P.IV.6932

BELGIA
126. PUBLIC TRANSPORT INTERNATIONAL, UITP,
ISSN 1016-766X, Brussels, dwumies.

P.III.6869

CZECHY
127. LETECTVI A KOSMONAUTIKA,
ISSN 0024-1156, Praha, mies.

P.III.2264

128. RAILVOLUTION
lin, dwumies.

P.III.6818

FRANCJA
129. CHEMINS DE FER,
ISSN 1252-9907, Paris, dwumies.

P.III.1259

130. NPI. NAVIGATION PORTS & INDUSTRIES,


ISSN 1769-8588, Strasburg, mies.

P.IV.6916

131. RAIL, LE,


ISSN 0989-8220, Paris, dwumies.

P.III.6538

132. REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER,


ISSN 0035-3183, Paris, mies.

P.III.246

133. REVUE GENERALE DES ROUTES + EUROPEAN ROADS REVIEW,


ISSN 1290-256X, Paris, mies.

P.IV.1720

134. TRANSPORTS,
ISSN 0564-1373, Paris, dwumies.

P.III.2306

135. TRANSPORT URBAINS + FORUM TRANSPORT,


ISSN 0397- 6521, Paris, dwumies.

czyt.

10

JAPONIA
136. JRTR. JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW,
ISSN 1342-7512, Tokyo, kwart.

P.III.6714

NIEMCY
137. BUS UND BAHN,
ISSN 0341-5228, Kln, mies.

P.III.6853.

138. EISENBAHN MAGAZIN. MODELLBAHN,


ISSN 0342-1902, Dsseldorf, mies.

P.III.6489

139. EISENBAHNINGENIEUR, DER,


ISSN 0013-2810, Darmstadt, mies

P.III.1444

140. ETR. EISENBAHNTECHNISCHE RUNDSCHAU.


ISSN 0013-2845, Frankfurt am Main, mies.

P.IV.1704

141. FLUG REVUE,


ISSN 0015-4574, Bonn, mies.

P.IV.3535

142. GTERBAHNEN,
ISSN 1610-5273, Dsseldorf, kwart.

P.III.6854

143. HANSA,
ISSN 0017-7504, Hamburg, mies.

P.III.6453

144. INTERNATIONALES VERKEHRSWESEN,


ISSN 0020-9511, Hamburg, dwumies.

P.III.1394

145. JAHRBUCH LOGISTIK,


ISSN 0032-6189, Hamburg, roczn.

P.III.6856

146. JAHRBUCH DES BAHNWESEN,


ISSN 1434-4343, Darmstadt, rocz.

P.IV.5106

147. LOGISTIK JOURNAL,


ISSN 1860-661X, Frankfurt am Main, dwumies.

P.III.6866

148. NAHVERKEHR, DER,


ISSN 0722-8287, Dsseldorf, mies.

P.III.6709

149. RTR. EUROPEAN RAILWAY TECHNOLOGY REVIEW,


ISSN 0079-9548, Frankfurt am Main, kwart.

P.III.2236

150. SCHIFF UND HAFEN,


ISSN 0938-1643, Hamburg, mies.

P.III.6651

151. STADTVERKEHR,
ISSN 0038-9013, Freiburg, mies.

P.III.6466

152. STRASSE UND AUTOBAHN,


ISSN 0039-2162, Bonn, mies.

P.III.6409

153. VERKEHRS RUNDSCHAU,


ISSN 0341-2148, Mnchen, tyg.

P.III.6429

11

154. VERKEHR UND TECHNIK V+T,


ISNN 0340-4536, Bielfeld, mies.

P.III.1395

155. VERKEHRSBLATT
Dortmund, 2 x mies.

P.III.2250

156. ZEITSCHRIFT FR VERKEHRSWISSENSCHAFT,


ISSN 0044-3670, Dsseldorf, kwart.

P.II.107

157. ZEV RAIL.


ISSN 0941-0589, , Berlin, mies.

P.III.286

ROSJA
158. AVTOMOBILNYJ TRANSPORT,
ISSN 0005-2345, Moskva, mies.

P.III.1628

159. GRADANSKAJA AVIACIJA,


ISSN 0017-3606, Moskva, mies.

P.IV.3574

160. MORSKIJE PORTY


Moskva, 10 x rocznie.

P.III.6845

161. MORSKOJ FLOT ( Shipping Survey),


ISSN 0369-1276, Moskva, dwumies

P.III.6605

162. TRANSPORTNOJE STROITELSTVO,


ISSN 0131-4300, Moskva, 8 x rocznie.

P.III.1556

163. TRANSPORT ROSSII


Moskva, tyg.

P.IV.6935

164. ELEZNODORONYJ TRANSPORT,


ISSN 0044-4448, Moskva, mies

P.II.584

RUMUNIA
165. RAILWAY PRO,
ISSN 1811-4672, Bucharest, mies.

P.III.6883

STANY ZJEDNOCZONE
166. AIR TRANSPORT WORLD,
ISSN 0002-2543, Cleveland, mies.

P.III.6495

167. DIESEL PROGRESS. INTERNATIONAL EDITION,


ISSN 1091-3696, Brookfield, dwumies.

P.III.6765

168. IRJ. INTERNATIONAL RAILWAY JOURNAL


ISSN 0744-5326, New York, mies.

P.III.2252

169. PROGRESSIVE RAILROADING,


ISSN 0033-0817,Chicago, mies.

P.III.6449

170. PUBLIC ROADS,


ISSN 0033-3735, Washington, dwumies.

P.III.1599

12

171. RAILWAY AGE,


ISSN 0033-8826, New York, mies.

P.III.682

172. ROADS & BRIDGES,


ISSN 8750-9229, Suite, mies.

P.III.6580

SZWAJCARIA
173. EISENBAHN REVUE INTERNATIONAL,
ISSN 1421-2811, Luzern, mies.

P.III.6751

174. ITJ. INTERNATIONAL TRANSPORT JOURNAL,


ISSN 1664-588X, Basel, tyg.

P.III.1248

175. STRASSE UND VERKEHR,


ISSN 0039-2189, Zrich, mies.

P.III.1611

176. SVS AKTUELL,


ISSN 1662-7520, Basel, mies.

P.III.6726

WIELKA BRYTANIA
177. AIR INTERNATIONAL,
ISSN 0306-3634, Stamford, mies.

P.III.6817

178. CARGO SYSTEMS,


ISSN 0306-0985, London, mies.

P.III.6728

179. CONTAINERISATION INTERNATIONAL,


ISSN 0010-7379, London, mies.

P.III.4433

180. CONTAINERISATION INTERNATIONAL YEARBOOK,


ISSN 0305-7402, London, roczn.

P.III.6402

181. EUROPEAN RAILWAY REVIEW,


ISSN 1351-1599, London, dwumies..

P.III.6715

182. FLIGHT INTERNATIONAL,


ISSN 0015-3710, Sutton, tyg.

P.III.1593

183. HIGHWAYS,
ISSN 0142-6168, Croydon, mies.

P.III.6451

184. INTERNATIONAL BULK JOURNAL,


ISSN 0260-1087, Dorking, dwumies.

P.III.6615

185. ITS INTERNATIONAL. INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS,


ISSN 1463-6344, Swanley, dwumies.

P.III.6727

186. JANES AIRPORT REVIEW,


ISSN 0954-7649, Surrey, 10 x rocz.

P.III.6608

187. JANES ALL THE WORLDS AIRCRAFT,


Coulsdon, rocz.

P.IV.1711

188. JANES URBAN TRANSPORT SYSTEMS,


Coulsdon, rocz.

P.IV.6922

13

189. JANES WORLD RAILWAYS,


Coulsdon, rocz.

P.IV.5095

190. JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY,


ISSN 0022-5258, Bath, 3 x roczn.

P.II.3015

191. LOW FARE & REGIONAL AIRLINES,


ISSN 1753-0598, Burnham, dwumies.

P.III.6870

192. METRO REPORT,


ISSN 1756-4409, Sutton, 3 x rocznie.

P.III.6625

193. MODERN RAILWAYS,


ISSN 0026-8356, Weybridge, mies.

P.III.2319

194. PASSENGER TERMINAL,


ISSN 1362-0770, Dorking, kwart..

P.III.6685

195. PUBLIC SERVICE REVIEW: TRANSPORT,


ISSN 1757-0255, Newcastle, niereg.

czyt.

196. RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL,


ISSN 0373-5346, Sutton, mies.

P.IV.503

197. RAILWAYS ILLUSTRATED,


ISSN 1479-2230, Hersham, mies.

P.III.6827

198. SAFETY AT SEA INTERNATIONAL,


ISSN 0142-0666, Redhill, mies.

P.III.6760

199. SEATRADE,
ISSN 0964-8895, Colchester, dwumies.

P.III.6598

200. TEC. TRAFFIC ENGINEERING AND CONTROL,


ISSN 0041-0683, London, mies.

P.III.2784

201. TRAMWAYS AND URBAN TRANSIT,


ISSN 1460-8320, London, mies

P.III.6851.

202. TRANSPORT REVIEWS,


ISSN 0144-1647, London, dwumiest.

P.II.6105

203. WORLD FLEET STATISTICS. LLOYDS REGISTER,


IISSN 0076-0234, London, roczn.

P.III.6740

204. WORLD HIGHWAYS,


ISSN 0964-4598,
London, dwumies.

P.III.6666

14

III CZASOPISMA ORGANIZACJI


MIDZYNARODOWYCH
205. ACTIVITIES OF THE CONFERENCE. ECMT (European Conference of
Minsters of Transport)
Paris, roczn.

P.III.6573

206. BJULLETEN OSD (Organizacija Sotrudniestva eleznych Dorog),


ISSN 0208-869X
Warszawa, dwumies.

P.III.2155

207. EUROPOLITICS. TRANSPORT,


ISSN 1811-4482, Bruxelles, mies

P.III.6690

208. INTERNATIONAL EISENBAHN STATISTIKS. UIC (Union Internationale


des Chemins de Fer)
Paris, roczn.

P.IV.434

209. PANORAMA OF TRANSPORT. EUROSTAT,


ISSN 1725-275X, Luxembourg, roczn.

P.III.6861

210. TRENDS IN THE TRANSPORT SECTOR. ECMT(European Conference


of Ministers of Transport
Paris, roczn.

P.II.6137

211. WORLD AIR TRANSPORT STATISTICS. IATA (International Air


Transport Association), ISSN 0084-1366
Montreal, roczn.

P.III.6860.

212. ZEITSCHRIFT DER OSShD. (Organisation fr die Zusammenarbeit der


Eisenbahnen), ISSN 0208-8691
Warschau, dwumies
.

P.III.2170

15

IV CZASOPISMA BIBLIOTEKA UL.WSPLNA 2


1.

ADMINISTRATOR, ISSN 0867-5953, Warszawa, mies.

2.

ARCHITEKTURA I BIZNES, ISSN 1230-1817, Warszawa, mies.

3.

ARCHITEKTURA MURATOR, ISSN 12326372, Warszawa, mies.

4.

COMPUTERWORLD, ISSN 0867-2334, Warszawa, tyg.

5.

DOMY SPDZIELCZE, ISSN 0137-7078, Warszawa, mies.

6.

DZIENNIK GAZETA PRAWNA, ISSN 2080-6744, Warszawa, 5 x tyg..

7.

FINANSE KOMUNALNE, ISSN 1232-0307, Warszawa, mies.

8.

FINANSE PUBLICZNE, ISSN 1896-5717, Warszawa, mies.

9.

FINANSOWANIE NIERUCHOMOCI, ISSN 1733-4212, Warszawa, kwart.

10. FORUM, ISSN 0015-8402, Warszawa, tyg.


11. GAZETA SAMORZDU I ADMINISTRACJI, ISSN 1428-8257, Warszawa , dwutyg.
12. GAZETA WYBORCZA, ISSN 0860-908X, Warszawa, 6 x tyg.
13. INFORMACJA O CENACH MATERIAW BUDOWLANYCH. SEKOCENTBUD,
ISSN 1231-2517, Warszawa, kwart.
14. IT W ADMINISTRACJI, ISSN 1898-3227, Warszawa, mies.
15. LINUX MAGAZINE, ISSN 1732-1263, Warszawa, mies.
16. MONITOR PRAWNICZY, ISSN 1230-6509, Warszawa, dwutyg.
17. MURATOR, ISSN 0239-6866, Warszawa, mies.
18. NETWORLD, ISSN 1232-8723, Warszawa, mies
19. NEWSWEEK, ISSN 1642-5685, Warszawa, tyg.
20. NIERUCHOMOCI, PRAWO, PODATKI, PRAKTYKA, ISSN 1506-2899, Warszawa, mies.
21. NOWE ZESZYTY SAMORZDOWE, ISSN 1507-2738, Warszawa, dwumies.
22. ORZECZNICTWO NSA i WSA, ISSN 1732-8357, Warszawa, dwumies.
23. ORZECZNICTWO SDW APELACYJNYCH, ISSN 0867-7433, Warszawa, mies.
24. ORZECZNICTWO SDW POLSKICH, ISSN 0867-1850, Warszawa, mies.
25. ORZECZNICTWO SDW W SPRAWACH GOSPODARCZYCH,
ISSN 1231-2312, Warszawa, mies.
26. ORZECZNICTWO SDU NAJWYSZEGO. IZBA CYWILNA, ISSN 1234-5261, Warszawa, mies.
27. ORZECZNICTWO SDU NAJWYSZEGO. ZBIR URZDOWY,

16

ISSN 1732-2367, Warszawa, mies.


28. ORZECZNICTWO W SPRAWACH MIESZKANIOWYCH, ISSN 1897-6069, Warszawa, kwart.
29. ORZECZNICTWO W SPRAWACH SAMORZDOWYCH, ISSN 1232-7107, Warszawa, kwart.
30. POLITYKA, ISSN 0032-3500, Warszawa, tyg.
31. POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA, ISSN 1898-3081, Warszawa, 2 x tyg..
32. PORADNIK GAZETY PRAWNEJ, ISSN 1234-5695, Warszawa, tyg.
33. PRZEGLD, ISSN 1509-3115, Warszawa, tyg.
34. PRZEGLD KOMUNALNY, ISSN 1232-9126, Pozna, mies.
35. PRZEGLD LEGISLACYJNY, ISSN 1426-6989, Warszawa, kwart.
36. PRZEGLD SDOWY, ISSN 0867-7255, Warszawa, mies.
37. PRZEKRJ, ISSN 0033-2488, Warszawa, tyg.
38. RZECZOZNAWCA MAJTKOWY, ISSN 1233-054X, Warszawa, kwart.
39. RZECZPOSPOLITA, ISSN 0208-9130, Warszawa, dzien.
40. SAMORZD TERYTORIALNY, ISSN 0867-4973, Warszawa, mies.
41. SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZDOWY, ISSN 1426-112X, Warszawa, mies.
42. WARTO KOSZTORYSOWANIA INWESTYCJI. SEKOCENTBUD,
ISSN 1231-2517, Warszawa, kwart.
43. WPROST, ISSN 0209-1747, Warszawa, tyg.
44. WSPLNOTA, ISSN 0867-0935, Warszawa, tyg.
45. WSPLNOTA MIESZKANIOWA, ISSN 1427-2547, Warszawa, mies.
46. WIADOMOCI PROJEKTANTA BUDOWNICTWA, ISSN 1232-1541, Warszawa, mies.
47. WYCENA NIERUCHOMOCI, Warszawa, kwart.
48. WYCENA- WARTO-OBRT-ZARZDZANIE NIERUCHOMOCIAMI, ISSN 1230-8781,
Warszawa, kwart.
49. ZESZYTY NAUKOWE SDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, ISSN 1734-803X,
Warszawa, dwumies.

17