Vous êtes sur la page 1sur 8

Sonata da Chiesa(Opus 9)

Giovanni Battista Vitali (1632-1692)


Arr. Michel Rondeau

I - Allegro

Allegro ( q = circa 108)

## 4
& 4

Violin 1

B # # 44

Viola

V1

V2

Vla

VC

V2

Vla

VC

##
#
&
B ##

? ## .

&

## .

&

##

B ## .

.
J

# .

#
.

.
J

.
J

#
#

#
& #

13

V1

? # # 44 . j . j

Cello


. .

#
& # 44

Violin 2

J .

.
J

#
J

? ## .

Sonata da Chiesa(Opus 9)

& #

19

V1

V2

Vla

VC

. J .

j
#
& # # . #

? ## .

## . .
&
J

26

V1

V2

Vla

VC

&

V2

Vla

VC

? ##

&

##

. J

. J

.
J

##

. #
&
B ##

# #

B ## . #

33

V1

##

. #

B # # # . J

J

? # # . # J

j
.
.
.
J

.
J

. J w

U
w

Sonata da Chiesa(Opus 9)

II - Grave

#
& #

#
& #

40

V1

V2

Vla

VC

V2

Vla

VC

j
.

? ## .

&

## .

#
& #

B ## .

V2

#
& # .

B ## .
J

. .

j
j . .

J .

J .

&

? ##

? # # . J #

##

V1

VC

52

Vla

B # # . J

46

V1

Grave ( q = circa 62)

. # #

. J

#U
w

43

3
4

43

43

Sonata da Chiesa(Opus 9)

III - Vivace
Vivace ( q = circa 90)

.
& # 43 J

. n J

# 3
j
& # 4 .

B # # 43 . j n

j
.

? # # 43 . J n

59

V1

V2

Vla

VC

67

V1

V2

&

##

#
j
& # .

. .
J

j
. .

j
.

. j

. j .

.
J

. j

. .
J

.
J

? ## .
J

j
.

VC

#

& #

B ##

? ##

VC

Vla

. .
J

V2

&

V1

. j .

B ## .
J

##

Vla

76

Sonata da Chiesa(Opus 9)

## .

#
& #

B ## #

? ##

#
& #

B ## #

? ##

&

##

&

##

85

&

V1

V2

Vla

VC

93

V1

V2

Vla

VC

&

101

V1

V2

Vla

VC

##

B ##

? ##

.
#

.
J

j
. #

.
J

#.

U .
J

4
4

jU
.

44

U
.
J

44

j U .

4
4

Sonata da Chiesa(Opus 9)

IV - Grave

V1

V2

Vla

VC

Grave ( q = circa 65)

#
& # 44

109

#
& # 44 . J

#.
J

V2

Vla

VC

#
& # .

B ##

V2

Vla

VC

? ##

#
& # .

# . #
J

121

V1

#
& # . J

115

V1

B # # 44 . J # .
? ## 4
4

j
.

# . j n

#
& # # .

j
. #

B ##

? ## .

J #

J #

#
J

# .

j
#

# . j n

j . # j

J .

j
#

U
w

43

3
4

43

43

. w
J

# j . # j . #

w
w

Sonata da Chiesa(Opus 9)

V - Allegro
Allegro ( q = circa 120)

. . . . #
#


& # 43

128

V1

V2

Vla

VC

# 3
& # 4

B # # 43

? # # 43

136

V1

V2

Vla

VC

&

V2

Vla

VC

. . .

. . # # .
.

. .

#
& #

.
J

. .

B ## . . .

. . .

? ##

. j

.
J

#

& #

.
J

. #

.
J

. J

144

V1

##

&

##


B ##
? ##

.
J

.
J

j
.

Sonata da Chiesa(Opus 9)
152

V1

V2

Vla

VC

&

##

V2

Vla

VC

V2

Vla

VC

.
J

.
J

B ##

j
.

j
#.

? ##

.
J

.
J

##
&

#
& #

B ##

? ##

j
.

#
& #

168

V1

#
& # #

160

V1

&

##

B ##

? ## .

. .
J
j
. #

.
J

.
J

.
.