Vous êtes sur la page 1sur 49

ZARZDZENIENR141/2011 BURMISTRZALEWINABRZESKIEGO zdnia29marca2011r. wsprawiesprawozdaniarocznegozwykonaniabudetugminyza2010rok Na podstawie art. 266 ust.

1 pkt 1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansach publicznych (Dz.U.Nr157,poz.1240zpn.zm.1)),przedstawiam: 1.Radzie Miejskiej wLewinie Brzeskim iRegionalnej Izbie Obrachunkowej wOpolu sprawozdanie zwykonania budetu za 2010 rok wbrzmieniu okrelonym wzacznikach od 17 niniejszegoZarzdzeniawtym: 1.Wykonanie dochodw gminy wwysokoci 36.547.479 z co stanowi 100,5 % planu rocznego, ztego: dochodywasnegminywwysokoci12.446.077z subwencjeoglnewwysokoci11.988.061z dotacjeceloweogem12.113.341z 2.Wykonanie wydatkw Gminy wwysokoci 40.718.239 z co stanowi 87,8 % planu rocznego ztego: wydatkibiecewwysokoci31.866.461z wydatkimajtkowewwysokoci8.851.777z 2.ZarzdzeniepodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaOpolskiego. 3.Zarzdzeniewchodziwyciezdniempodjcia. Burmistrz ArturKotara

1)ZmianywDz.U.z2010r.Dz.U.Nr28,poz.146Nr123,poz.835Nr152,poz.1020Nr96,poz.620.

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r. Wykonaniedochodwza2010rok

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona2

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona3

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona4

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona5

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona6

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona7

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona8

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona9

ZacznikNr2doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r. Wykonaniewydatkwza2010rok

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona2

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona3

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona4

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona5

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona6

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona7

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona8

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona9

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona10

ZacznikNr3doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r. WYKONANIEDOCHODWIWYDATKWZZAKRESUZADAZLECONYCH IPOWIERZONYCHW2010ROKU

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona2

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona3

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona4

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona5

ZacznikNr4doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r.

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

ZacznikNr5doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r.

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

ZacznikNr6doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r.

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona2

ZacznikNr7doZarzdzeniaNr141/2011 BurmistrzaLewinaBrzeskiego zdnia29marca2011r.

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona1

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona2

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona3

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona4

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona5

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona6

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona7

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona8

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona9

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona10

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona11

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona12

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona13

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona14

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona15

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona16

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona17

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona18

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona19

Id:MWTUWKVZTODSBLFPJJGXBQWGI.Podpisany

Strona20

Centres d'intérêt liés