Vous êtes sur la page 1sur 1

Zacznik Nr 11

do Uchway Nr IV/11/11

Rady Gminy Pcaw z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wykaz wydatkw na programy i projekty realizowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE oraz innych niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocy zagranicznej

L.p.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia)

Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto Projektu) 933,173.00

z tego: rodki wasne rodki z budetu UE 593,547.00

I 1.1

Wydatki majatkowe razem Program o 3 :Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowania gospodarki wiejskiej " Dziaanie 321"Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej"

339,626.00

Nazwa projektu :Budowa sieci i przyczy kanalizacji sanitarnej w m.Pcaw


rok 2011

32

010/'01010

933,173.00 933,173.00

339,626.00 339,626.00

593,547.00 593,547.00