Vous êtes sur la page 1sur 3

MAKLUMAT ASAS GURU

Kod Sekolah No. KP Utama PERIBADI No. KP Lama No Fail JPN Kaum Warganegara Negeri Lahir No. KWSP No. Cukai ALAMAT TETAP Alamat : Tetap Poskod : Negeri : No Telefon Rumah PERKHIDMATAN No. Gaji Taraf Jawatan Jawatan Luar Norma Jawatan Dalam Norma Guru Cemerlang? Subjek Kepakaran Gred Gaji Bulan Naik Gaji Kedudukan Khidmat Sah Perkhidmatan Pengisian Jawatan Gred Jawatan Memangku Jenis Guru Khas PJJ TUGAS KHAS 1: 2: 3: 4: Isytihar Harta : BELUM SUDAH Tarikh Maklum Tarikh Lulus Rujukan Isytihar Harta : : : : : : : : : : : : : : : : : Kursus Induksi : _______________ BELUM YA Umur Opsyen Bersara : ______Tahun Tangga Gaji : Gaji Hakiki : RM YA TIDAK Skim Sistem Saraan : Skim Khidmat Guru : : Bandar : : : : : : : : Gelaran Jantina Agama Status Perkahwinan Tarikh Lahir Nama Pasangan KP Pasangan : : : : : : : : : Sekolah :

Nama (Seperti dalam K/P) :

ALAMAT SURAT MENYURAT Alamat Surat Poskod Negeri Emel :

: : :

Bandar

TARIKH-TARIKH Tarikh Khidmat Sekolah Semasa : Tarikh Lapor Pertama Tarikh Lantikan Pertama Tarikh Sah Pertama Tarikh Kenaikan Pangkat Tarikh Mula Memangku Tarikh Mula Kontrak KELULUSAN AKADEMIK Kod Kelulusan Akademik : Pengkhususan Pertama Peringkat Institusi Pengkhususan Kedua Nama Institusi Tahun KELULUSAN IKHTISAS Kod Kelulusan Ikhtisas Opsyen Pertama Peringkat Institusi Pengkhususan Kedua Nama Institusi Tahun : : : : : : : : : : : : : : : : : Tarikh Sandaran Terlatih Tarikh Lapor Semasa - Berubah Skim : :

Tarikh Lantikan Semasa - Berubah Skim : Tarikh Sah Semasa Tarikh Masuk Skim Pencen Tarikh Tamat Memangku Tarikh Tamat Kontrak : : : :

AKTIVITI KO-KURIKULUM UTAMA Pasukan Beruniform

Kelab/Persatuan

Sukan

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ELAUN JENIS ELAUN AMAUN (RM)

MATAPELAJARAN YANG DIAJAR Bil Mata Pelajaran (M/P) Mengajar Kelas Diajar Bil Waktu Mengajar M/P Bil Tahun Pengalaman Mengajar M/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEJARAH PERKHIDMATAN Bil 1 2 3 4 5 Jenis Perubahan Nama Tempat Berkhidmat Jawatan Tarikh Mula