Vous êtes sur la page 1sur 86
* Fratilor, chiar de va cdidea un om tn vreo greseala, voi cei duhovnicesti indreptati-l pe unul’ca acesta in duhul bidndegii Galateni 6,1). “CARTE _FOARTE FOLOSITOARE DE SUFLET SFATUIRE CATRE DUHOVNIC . Aceast carte sé tipareste cu binecuvantarea, Preasfinfitului Pirinte : GALACTION Episcopul Alexandriei si Teleofmanului Editura ,Bunavestire” Bacau : 2001 wud 9p “pups ton onus 9p aun aprana vox tod 40" sonuese] pAI040O4 2tour 112109 vaud wo pap ‘sojorpays vourwasD aYf ps 0p BS 11.107 “(S12 anmo9 1) , vou poapnl pm pou jad ‘poapnt ay 20} oseomuaoynp jrnuo 40g" RS Imp sof v-2y ‘mUpKapD ND "sopUAoyn BainpUE|G i auay ap yroun pomeseh ee, 2400 vy ns ‘vouudso 1é yaya 2e.a8 pr a1p9 ad 38 aanysuyed pund ps a4vo ad ‘amen 2} ‘SOISLE] Ut Bua nazauuma” ‘jaing moLAS {nds v urs “users oss ofan 18 vpotooos muna pasoouno ps s104a1 mw po roumyy "nazauung] 19 Hwaumo ad now up asauasayudu y pomp \poodun tuo 8 nazouwung aan 0} peak 289] a5 pe aingon. sds wm 283] 34 ps 21079. 9B apngaa 1918 po roumy (C2220 2ua} ps aypod au" nazanung 9m 2p 18 jonau no yu ap rppw ad “soyotusoynp viowupase 2zbui ap 2869399 at unpoyUTyoNY yoseH TIOINAOHNG LINIaya 5 7 LLISNID Vad SOLSRIH NALIN YOO IALIMOIHDV WIGODIN “AS € T-6-H1896-£L6 NGS] Carte foarte folositoare de suflet 4 menea preotitor legit celei vecki, care curdtaw i preogilor (Luca 17, 14), dar lor isa dat st casi poata vina, si $89 aba $i mare crdpturite stancitor" (16,16) pe leprosi. ,Ducef-v si va ar bagare de seamé ca s4 deasebeascd ce fel de leprd— a care este pe deasupra si care este adnc faradicinat Sica sa vorbesc pe scurt, duhownicii au fostrGnduiti pastor’ si ciobani, peste oile duhovnicesti ale lui Hristos. Dar este nevoie gi sd verse multd sudoare, cénd suie muunfii, cdr se coboari bt vai, alergand si ciutind, ici $i colo, ca safle oaia cea ratécité, pe ptcdtosul care este prod wanaté de diavol, $idacd 0 gasesc sé 0 ridice pe umdirul lor sist 0 adued — mantuité — Dnaintea Arhipdistorului Hristos, ca wn dar de mult pret, dupé cuvantul: oti cei dimprejuril ti vor aduce daruri* (Psalreul 75,11) -acestei mari trude a dukovnicilor, ne-am Ingrijit st adundi de la feluriti Dascali aceasta scurté si deopotrivd indemanatecd Invéetturd, i prntr-bsa sd usurdim oarecun greulatea pe care otnceared munca ici, addugand si Cancanele Sf. lean Posthicul, le, ca sf canoniseasca pe cei ce se pocdiesc, Primi, dec, prea cinsti duhovnici, cparinteascd bundvoings, aceasté carpe tmicé, pe care — citind-o gi cdipatind ajutor — sa vl rugat lui Dumnezeu pentru sufletele picitoase ale celor ce s-au strdduit siau fost partasi la tnfiptuirea ei si ‘mai ales peniru mantuirea sufletului Prea Sfintitului Stdpan, care a dat latipar. pentru folosul obstesc. Fi sdndtosi. de patcat — este spre. * ‘moarte, si care vrednicdi de iertare, care este numai th parte si care pe de-antregul, 5 SF.NICODIM AGHIORITUL Partea fntaia L4 INVATATURA PE SCURT $I LUCRATOARE .. CATRE DUHOVNIC, DE LA MAL MULTI ADUNATA CAPITOLUL I CE TREBUIE SA AIBA CINEVA iNAINTE DE A SE FACE DUHOVNIC. $i, mai intai, despre bunele insusiri ale duhovnicului ‘Mai inti, asadar, tu, Pirinte,-care vrei si te faci duhovnic, trebuie.si ai o virtute gio sfinfenie deosebita si mai presus de a celorlalti credinciosi, ined, si de cat a Preotilor cu care slujesti si dintre care vei fi ales. $i patimile tale sé le ai vindecate gi biruite si si ai o sfintenie deosebiti de a.celorlalti. Fiindci tu, care vei fi randuit duhovnic, trebuie si petreci o viati duhovnicéascd, ciluzit socotinta Sfaintului Duh, dack vrei si ai nume adevarat de duhovnic gi sé rispunzi cerintei: - Pentru aceasta, in-acest chip, Maréle Vasile arati apisat ce este duhovnicuk: ,Duhovnie se numeste cel ce nu mai viepuieste dupa trup, Gieste purtat dé Dubul lui Dumnezeu gi se face fit al Lui Dumnezeu’si g.ajuns asemenea chipului Fiului‘lui Dumnezen“