Vous êtes sur la page 1sur 19

Glossaire

Français / Albanais

Fjalori
Frengjisht / Shqip

Le 5 juillet 1999
Brunilda Xhelo et Hugues Larnaudie
Sommaire Përmbledhje
1. Saluer, se présenter Përshendetem, prezantohem..........................1
2. Questionner, demander Pyes, kërkoj 2
3. Mots courants Fjalë më të përdorëshme 3
4. Le temps Koha 4
5. Le climat Klima 5
6. Compter, mesurer Numëroj, mas 5
7. Manger, boire Ha, pi 7
8. Se laver Lahem 8
9. Se déplacer, voyager Udhëtoj, çvendosem 9
10. Se soigner Mjekohem 10
11. Le corps Trupi 11
12. S’habiller Vishem 11
13. Acheter, sortir Blej, dal 12
14. Téléphoner, écrire Telefonoj, shkruaj 13
15. Quelques verbes Disa folje 14

Glossaire Français / Albanais - Version du 5 juillet 1999 - page 2


1.Saluer, se présenter Përshendetem, prezantohem
Bonjour ..................................................Mirëdita
Bonsoir .......................................................Mirëmbrëra
Bonne nuit .............................................Natënemirë
Au revoir ................................................Mirupafshim
A bientôt ........................................ .............Mirupafshim së shpejti
A demain ...............................................Mirupafshim nesër
Quel est ton nom ? ....................................Kush është emri juaj ?
Comment t'appelles-tu ? ...........................Si quhesh ?
Comment vous appelez-vous ? ................Si quheni ju ?
Mon nom est … ......................................Emri im është …
Je m’appelle … .......................................Unë quhem …
Je te présente ...................................... .......Unë të prezantoj
Je vous présente ....................................Unë ju prezantoj
Monsieur ............................................... ......Zoti
Madame ................................................... ...Zonja
Mademoiselle ........................................ .....Zonjushe
La famille Familja
Ma mère .....................................................Nëna ime
Mon père ................................................Babai im
Ma fille ...................................................Vajza ime
Mon fils ..................................................Djali im
Ma sœur .....................................................Motra ime
Mon frère ...............................................Vëllai im
Ma femme ..................................................Gruaja ime
Mon mari ...............................................Burri im
Mon grand-père .........................................Gjyshi im
Ma grand-mère ..........................................Gjyshja ime
Mon oncle ..............................................Xhaxhai im
Ma tante ................................................Tezja ime
Mon neveu .............................................Nipi im
Ma nièce ................................ .....................Mbesa ime
Mon cousin .............................. ...................Kushëriri im
Ma cousine .................................................Kushërirja ime
Un homme .............................................. ....Një burrë
Une femme ............................................Një grua
Un jeune homme .......................................Një djalë i ri
Une jeune fille ............................... .............Një vajzë e re
Un garçon ..............................................Një djalë
Une fille .................................................Një vajzë
Un bébé .................................................Një bebe
Je suis kosovar ...........................................Unë jam kosovar
Je viens du Kosovo .....................................Unë vij nga Kosova
Tu es français .........................................Ti je francez
Tu es française .......................................Ti je franceze
Tu viens de France .....................................Ti vjen nga Franca
Comment s'appelle votre ville natale ? ...Si quhet vëndi juaj i lindjes ?
Je viens de la ville de .................................Unë vij nga qyteti i
Je viens du village de ............................Unë vij nga fshati i
J’habite à ...................................................Unë banoj në
Je parle français .........................................Unë flas frengjisht

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 1


Je parle un peu français ............................Unë flas pak frengjisht
Je ne parle pas français .........................Unë nuk flas frengjisht
Je comprends .........................................Unë kuptoj
Excusez-moi, je ne comprends pas ..........Më falni, unë nuk kuptoj
Pardon, pouvez-vous répéter
s’il vous plaît ? ...........................................Më falni, ju mund të përsëritni ?

2.Questionner, demander Pyes, kërkoj


Qui ? ......................................................Kush ?
Quoi ? ....................................................Çfarë ?
Où ? .......................................................Ku ?
Quand ? .................................................Kur ?
Combien ? ..............................................Sa ?
Pourquoi ? ..............................................Pse ?
Comment ? ............................................Si ?
Où est … ? .............................................Ku është … ?
Où sont … ? ...........................................Ku janë … ?
Où se trouve… ? .........................................Ku ndodhet … ?
Comment vas-tu ? .....................................Si je ?
Comment allez-vous ? ...............................Si jeni ?
Comment cela s’appelle-t-il ? ...................Si quhet kjo ?
Qu’est-ce que cela veut dire ? ..................Çfarë do të thotë kjo ?
Combien ça coûte ? ...................................Sa kushton ?
Puis-je … ? .............................................A mundem … ?
Pouvez-vous … ? ........................................Mundeni ju … ?
Pouvez-vous me montrer … ? ...................Mundeni ju të më tregoni … ?
Pouvez-vous me dire … ? .......................Mundeni ju të më thoni … ?
Pardon, pouvez-vous répéter ? .................Më falni, mundeni ju të përsëritni ?
Pouvez-vous m’aider à … ? .......................Mundeni ju të më ndihmoni për … ?
Pouvez-vous m’emmener à … ? ............Mundeni ju të më çoni në… ?
Qu’est-ce que c’est ? .................................Çfarë është kjo ?
Qu’est-ce qui ne va pas ? ..........................Çfarë nuk shkon ?
Qu’est-ce que vous aimez faire ? .............Çfarë doni të bëni ?
Qu’est-ce que vous savez faire ? ...........Çfarë dini të bëni ?
Que faites-vous demain ? .........................Çfarë do të bëni nesër ?
Avez-vous envie de… ? ..........................Keni ju dëshirë të … ?
d’aller à la piscine ? ...............................të shkoni në pishinë ?
d’aller au cinéma ? ................................të shkoni në kinema ?
de vous reposer ? ..................................të pushoni ?
de dormir ? ............................................të flini ?
de faire du sport ? ............................... .......të bëni sport
J’aimerais aller à … ............................... .....Do të doja të shkoja në …
Tu dois … .................................................... .Ti duhet …
Vous devez … ........................................Ju duhet …
S’il te plaît ..................................................Të lutem
S’il vous plaît .........................................Ju lutem
Merci ....................................... ....................Faleminderit

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 2


3.Mots courants Fjalë më të përdorëshme
Oui .........................................................Po
Non ........................................................Jo
Et ...........................................................Dhe
Ou ..........................................................Ose
Parce que ...............................................Sepse
Grand ............................................... ...........I madh
Grande ................................................ ........E madhe
Petit .......................................................I vogël
Petite .....................................................E vogël
Moyen ....................................................Mesatar
Moyenne ................................................Mesatare
Gros ............................................................I shëndoshë
Grosse ...................................................E shëndoshë
Maigre ....................................................I dobët
Maigre ....................................................E dobët
Court ............................................ ...............I shkurtër
Courte ....................................................E shkurtër
Long .......................................................I gjatë
Longue ...................................................E gjatë
Jeune ................................................ ...........I ri
Jeune ................................................ ...........E re
Vieux .............................................. .............I vjetër
Vieille ....................................... ...................E vjetër
Beau ....................................................... .....I bukur
Belle ................................................ ............E bukur
Laid ...................................... .......................I shëmtuar
Laide ....................................... ....................E shëmtuar
Chaud .........................................................I ngrohtë
Chaude ..................................................E ngohtë
Froid .......................................................I ftohtë
Froide .....................................................E ftohtë
Près ........................................ .....................Afër
Loin ........................................................Larg
Tôt ................................ ...............................Herët
Tard ........................................................Vonë
Plein ......................................... ...................Plot
Vide ............................................... ..............Bosh
Facile ................................................... ........I thjeshtë
Difficile ..................................................I Vështirë
Lourd ................................................... ........I rëndë
Léger .....................................................I lehtë
Ouvert .................................................... .....I hapur
Fermé ................................................. .........I mbyllur
Ouvrir ................................................... .......Hap
Fermer ........................................................Mbyll
Heureux .......................................... ............I lumtur
Triste .................................... .......................I mërzitur
Les couleurs Ngjyrat

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 3


Blanc ......................................................I bardhë
Bleu .......................................................Blu
Vert ............................................................. .Jeshil
Jaune ................................................ ...........I verdhë
Orange ................................................ ........Portokalle
Rouge ....................................................I kuq
Rose .......................................................Rozë
Violet .....................................................Vjollcë
Marron ........................................................Gështenjë
Noir ........................................................I zi
Gris ........................................................Gri
Clair ........................................................... ..I çelur
Foncé .............................. ............................I errët

4.Le temps Koha


Les saisons Stinët
Le printemps ................................ ..............Pranvera
L’été ......................................................Vera
L’automne ................................... ...............Vjeshta
L’hiver ...................................................Dimri
Avant-hier ..............................................Pardje
Les mois de l’année Muajt e vitit
Janvier ...................................................Janar
Février ...................................................Shkurt
Mars .......................................................Mars
Avril .......................................................Prill
Mai .........................................................Maj
Juin ............................................ ..................Qershor
Juillet .....................................................Korrik
Août .......................................................Gusht
Septembre .............................................Shtator
Octobre ..................................................Tetor
Novembre ..............................................Nëntor
Décembre ..............................................Dhjetor
Les jours de la semaine Ditët e javës
Lundi ......................................................e hënë
Mardi .....................................................e martë
Mercredi ...................................................... e mërkurë
Jeudi .......................................................e enjte
Vendredi .....................................................e premte
Samedi ..................................................e shtunë
Dimanche ..............................................e dielë
L’année ................................................ .......Viti
Le mois ............................... ........................Muaji
La semaine ............................................Java
Le week end ............................... ................Fundjave
La semaine dernière .................................Java e kaluar
La semaine prochaine ...............................Java e ardhshme
Dans deux semaines .............................Mbas dy javësh
Il y a trois semaines ...............................Para tre javësh
Hier ................................... ..........................Dje
Aujourd’hui ............................................Sot
Demain .................................... ...................Nesër

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 4


Après-demain ........................................ .....Pasnesër
Le matin ..................................................... .Mëngjes
Le midi ...................................................Drekë
L’après-midi ...............................................Mbasdite
Le soir ....................................................Mbrëmje
La nuit ...................................................Nata
Le jour ...................................................Dita
L’heure .......................................................Ora
La minute ...................................................Minuti
La seconde .............................. ...................Sekonda
Quelle heure est-il ? ............................... ....Sa është ora ?
Il est neuf heures, .....................................Ora është nëntë
Il est neuf heures cinq ...........................Ora është pesë
Il est neuf heures et quart ........................Ora është nëntë e një çerek
Il est neuf heures et demie ....................Ora është nëntë e gjysëm
Il est dix heures moins vingt ..................Ora është dhjetë pa njëzet
Il est dix heures moins le quart ................Ora është dhjetë pa një çerek
Il est midi ...............................................Është mesditë
Il est minuit ...........................................Është mesnatë
Maintenant ................................... ..............Tani
Autrefois ................................... ..................Dikur
Jamais ........................................ .................Kurrë
Toujours .............................. .......................Gjithmonë

5.Le climat Klima


Il fait beau ..................................................Bën kohë e bukur
Il pleut ...................................................Bie shi
Il fait chaud ................................................Bën ngrohtë
Il fait orageux ........................................Bën nxehtë
Il fait froid ..............................................Bën ftohtë
Il pleut .................................................... .....Bie shi
Il neige ........................................... .............Bie borë
Il grêle .................................................. .......Bie breshër
La pluie ....................................... ................Shiu
La neige .................................................Bora
Le vent ...................................................Era
L’orage .......................................................Stuhia
La foudre ....................................................Rrufeja
L’éclair ........................................... .............Vetëtima
Le tonnerre ........................................ .........Bubullima
Le ciel ........................................................ ..Qielli
Les nuages ............................................Retë
Le soleil .................................................Dielli
La lune ...................................................Hëna
Les étoiles ..............................................Yjet

6.Compter, mesurer Numëroj, mas


0 zéro xero
0 zéro xero
1 un një
2 deux dy

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 5


3 trois tre
4 quatre katër
5 cinq pesë
6 six gjashtë
7 sept shtatë
8 huit tetë
9 neuf nëntë
10 dix dhjetë
11 onze njëmbëdhjetë
12 douze dymbëdhjetë
13 treize trembëdhjetë
14 quatorze katërmbëdhjetë
15 quinze pesëmbëdhjetë
16 seize gjashtëmbëdhjetë
17 dix-sept shtatëmbëdhjetë
18 dix-huit tetëmbëdhjetë
19 dix-neuf nëntëmbëdhjetë
20 vingt njëzet
21 vingt et un njëzet e një
22 vingt-deux njëzet e dy
23 vingt-trois njëzet e tre
30 trente tridhjetë
40 quarante dyzet
50 cinquante pesëdhjetë
60 soixante gjashtëdhjetë
70 soixante-dix shtatëdhjetë
80 quatre-vingt tetëdhjetë
90 quatre-vingt-dix nëntëdhjetë
100 cent njëqind
200 deux cents dyqind
300 trois cents treqind
1 000 mille njëmijë
2 000 deux mille dymijë
3 000 trois mille tremijë

10 000 dix mille dhjetëmijë


100 000 cent mille njëqindmijë
1 000 000 un million një milion
1 000 000 000 un milliard një miliardë
Un litre ........................................ ................Një litër
Un demi litre ..............................................Një gjysëm litri
Un quart de litre ....................................Një çerek litri
Un décilitre ............................................Një decilitër
Un centilitre ...........................................Një centilitër
Un kilo .................................................... .....Një kilo
Une livre .............................. .......................Një gjysëm kile
Cent grammes .......................................Njëqind gram
Un kilomètre ..............................................Një kilometër
Un mètre ................................................Një metër
Un décimètre .............................................Një decimetër
Un centimètre ............................................Një centimetër
Un millimètre .........................................Një milimetër
Un degré .......................................... ...........Një gradë

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 6


7.Manger, boire Ha, pi
J’ai faim .................................................Kam uri
J’ai soif ...................................................Kam etje
C’est bon ....................................................Është e mirë
C’est mauvais ........................................Është e keqe
J’aime … ...............................................Unë e pëlqej
J’aime un peu… ............................... ...........Unë e pëlqej pak
J’aime beaucoup… .....................................Unë e pëlqej shumë
Je fais la cuisine .........................................Unë gatuaj
Tu fais la cuisine ....................................Ti gatuan
Je mets le couvert .................................. ....Unë shtroj tavolinën
Tu mets le couvert .................................Ti shtron tavolinën
Il fait la vaisselle ....................................Ai lan enët
Nous faisons la vaisselle ...........................Ne lajmë enët
As-tu faim ? ................................................A ke uri ?
As-tu soif ? .................................. ................A ke etje ?

Le pain ...................................... ..................Buka


La baguette .................................... ............Bukë (baget)
Le sucre .................................................Sheqer
Le sel .....................................................Kripë
Le poivre ................................................Piper
L’huile ....................................................Vaj
Le vinaigre .............................................. ....Uthull
La moutarde ......................................... ......Mustardë
La farine ................................................Miell
La levure ................................................Maja
Les pâtes ............................... .....................Makarona
Les frites .......................................... ...........Patate të skuqura
La viande Mish
Le bœuf .................................................Kau
Le mouton .............................................Dele
L’agneau ................................................Qingji
Le porc ...................................................Derri
Le poulet ................................................Pula
Le canard ...............................................Rosa
La dinde ............................................ ..........Gjeli i detit
Le poisson ..................................................Peshku
Les légumes Perimet
La salade ...............................................Sallatë
Les tomates ...........................................Domate
L’aubergine ............................... .................Patëllxhan
La courgette ..........................................Kungull
Le poivron ..............................................Spec
Les carottes ........................................... .....Karota
Le poireau ..............................................Presh
Les épinards .................................... ...........Spinaqi
Le concombre ............................................Kastravec
La pomme de terre ................................Patate
Les haricots verts ......................................Mashurka
Les petits poids ......................................Bizele
Les fruits Frutat
Les cerises .............................................Qershi

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 7


Les framboises ....................................... ....Mana toke
Les fraises ..................................................Luleshtrydhe
La pêche ................................................Pjeshkët
Les abricots ...........................................Kajsi
Les oranges ...................................... ..........Portokalle
Les pommes ..........................................Mollë
Les poires ..............................................Dardha
Les bananes ...........................................Banane
Le beurre ....................................................Gjalp
Le fromage .............................. ...................Djathë
La crème fraîche ........................................Salcë kosi
Le yaourt ...............................................Kos
Le gâteau ...................................................Ëmbëlsirë
Le bonbon ..............................................Bonbone
La boisson Pije
L’eau ......................................................Uji
L’eau minérale .................................. .........Uji mineral
Le lait .....................................................Qumështi
Le vin .....................................................Vera
Le vin blanc .............................. ..................Vera e bardhë
Le vin rouge ...........................................Vera e kuqe
Le vin rosé .............................................Vera rozë
La bière ..................................................Birra
Le jus de fruit .............................................Lêng frutash
Le café ...................................................Kafe
Le thé ....................................................Çaj
Le chocolat ................................... ..............Çokollatë
La vaisselle Enët
Le verre .................................................Gota
La bouteille ................................................Shishja
L’assiette ...............................................Pjata
Le couteau .............................................Thika
La fourchette .........................................Piruni
La cuillère ..............................................Luga
La petite cuillère ........................................Luga e vogêl
La casserole ...............................................Tenxhere
La cocotte minute ..................................... .Tenxhere me presion
La poêle .................................................Tigan
Donnez-moi un verre d’eau s’il vous plaît Më
jepni një gotë ujë ju lutem
La cuisson Pjekja
Bleu .................................................... .........Shumë pak i pjekur
Saignant ................................................Pak i pjekur
A point ........................................................Korrektësisht i pjekur
Bien cuit ................................................I pjekur mirë
Remarque : au Kosovo, la viande se mange bien cuite, les différents niveaux de
cuisson n’existent pas.
Vërejtje : në Francë mund të hajmë mishin e gjallë (quhet « steack tartare »), dhe
nga pak i pjekur deri në shumë i pjekur.

8.Se laver Lahem


La salle de bain ................................ ..........Salla e banjos

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 8


Les toilettes ...........................................Banjot
Le lavabo ................................... .................Lavamani
La baignoire ...........................................Vaska
La douche ..............................................Dushi
Le savon .....................................................Sapuni
Le shampooing .........................................Shampo
Le dentifrice ..............................................Pasta e dhëmbëve
La brosse ............................... ....................Krëhër në formë furçe
Le peigne ...............................................Krëhëri
La brosse à dents ......................................Furça e dhëmbëve
La brosse à ongles .................................Furçe thonjsh
Le coupe-ongles ..................................... ....Prerëse thonjsh
Le papier hygiénique ................................ .Letër higjenike
La serviette hygiénique ............................Picetë higjenike
Le tampon hygiénique ..............................Tampon higjenik
La lessive ................................................ ....Ilaç rrobash
La machine à laver ....................................Makinë larëse
Le pressing ............................................Lavanderi

9.Se déplacer, voyager Udhëtoj, çvendosem


La voiture ..............................................Vetura
La route .................................................Rruga
L’autoroute ............................................... ..Autostrada
Le taxi ....................................................Taksi
Le train .......................................................Treni
La gare .................................................. ......Stacion treni
Le billet de train ....................................Biletë treni
Composter son billet ..............................Shënoj biletën
Remarque : en France, on composte soi-même son billet de train, dans la gare de
départ, avant de monter dans le train.
Vërejtje : në Francë, shënohet bileta në një makinë të posaçme, që ndodhet në
stacionin e trenit, përpara se të hypësh në tren.
Le métro .............................. .......................Metro
La station de métro ...................................Stacion metroje
La ligne ..................................................Linjë treni
Le ticket de métro .....................................Biletë metroje
Le carnet de tickets ...................................Bllok biletash (10 bileta)
La direction ............................................Drejtimi
Suivre la direction … ..............................Ndjek drejtimin
Descendre à la station … .......................Zbres në stacion
Changer à la station … ..........................Ndryshoj stacionin
Le bus, l’autobus .......................................Autobus
Le ticket de bus ....................................... ...Biletë autobuzi
La ligne de bus ......................................Linjë autobuzi
L’arrêt de bus ...................................... .......Ndalesë autobuzi
Le terminus ............................................Stacioni i fundit
L’avion ......................................... ...............Aeroplan
Le billet d’avion .........................................Biletë aeroplani
L’aéroport ..............................................Aeroport
Le bateau ...................................................Anije

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 9


Le port ...................................................Port
La frontière .......................................... .......Kufiri
La douane ................................................ ...Dogana
La forêt .......................................................Pylli
La campagne .............................................Fusha
La montagne .........................................Mali
La mer ...................................................Deti
Je vais à la campagne ...............................Unë shkoj në fshat
Je vais à la mer ......................................Unë shkoj në det
J’aimerais aller à la campagne .................Do të doja të shkoja në fshat
Les directions Drejtimet
Vers ........................................................Drejt
Dessus ...................................................Mbi
Dessous .................................................Nën
Dedans ..................................................Brenda
Dehors ...................................................Jashtë
Au milieu ...............................................Në mes
A gauche ................................................Majtas
A droite ..................................................Djathtas
Tout droit ...............................................Vetëm drejt
En haut ..................................................Sipër
En bas ....................................................Poshtë
Avant .....................................................Para
Après .....................................................Pas
Devant ...................................................Përpara
Derrière Mbrapa
Monter ...................................................Ngjitem
Descendre ..............................................Zbres

10.Se soigner Mjekohem


Comment vous sentez-vous ? ..................Si ndjeheni ?
Je suis en bonne santé ..............................Unë kam shëndet të mbarë
Je ne me sens pas bien ..........................Nuk ndjehem mirë
Je suis fatigué ........................................Jam i lodhur
Je suis malade .......................................Jam i sëmurë
J’ai de la fièvre ...........................................Kam temperaturë
J’ai mal ici ..............................................Kam dhimbje këtu
Où avez-vous mal ? ...................................Ku ju dhemb ?
J’ai mal … ................................................ ....Kam dhimbje
à la tête .................................................në kokë
à la gorge ..............................................në grykë
au cou ....................................................në qafë
aux dents .................................................. ..në dhëmb
au dos ....................................................në kurriz
au ventre ...............................................në bark
au cœur .................................................në zemër
au bras ..................................................në krah
à la main ................................................në dorë
à la jambe ................................................ ...në kofshë
au pied ................................................ ........në këmbë (pjesa e shputës)

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 10


J’ai vomi .............................................. ........Unë kam vjellur
J’ai la diarrhée .......................................Unë kam diarre
Je suis constipé ......................................Jam kaps
Guérir ...................................................... ....Shërohem
Le médecin ............................................Doktori
Le dentiste .............................................Dentisti
L’hôpital .................................................Spital
L’ambulance ..............................................Ambulanca
La pharmacie .........................................Farmacia
Les médicaments ...................................Ilaçet
Depuis quand ressentez-vous .................Që prej sa kohësh ndieni ju
cette douleur ? .......................................këtë dhimbje ?
- depuis cette nuit .................................- që nga kjo natë
- depuis hier ...........................................- që dje
- depuis longtemps ....................................- që prej shumë kohësh
Voulez-vous voir un médecin ? .................Doni të shikoni një doktor ?
Je voudrais voir un médecin .....................Unë do të doja të shikoja një doktor
Voulez-vous aller chez le dentiste ? .......Doni të shkoni tek dentisti ?
Je voudrais aller chez le dentiste .............Do të doja të shkoja tek dentisti
Voulez-vous aller à l’hôpital ? ................Doni të shkoni në spital ?
Je voudrais aller à l’hôpital .......................Do të doja të shkoja në spital
Pouvez-vous appeler un médecin ? .........Mundeni ju të thërrisni një doktor

11.Le corps Trupi


La tête ...................................................Koka
Le visage ...............................................Fytyra
L’oreille ..................................................Veshi
L’œil, les yeux .......................................Syri, sytë
Le nez ....................................................Hunda
La bouche ..............................................Goja
Les dents ...............................................Dhëmbët
La gorge ................................................Gryka
Le cou ....................................................Qafa
La poitrine .............................................Gjoksi
Le dos ....................................................Kurriz
Le ventre ...............................................Barku
Le bras ...................................................Krahu
Le coude ................................................Bërryli
La main ..................................................Dora
La jambe ................................................Kofsha
Le genou ................................................Gjuri
Le pied ...................................................Këmba (pjesa e shputës)
Le cœur .................................................Zemra
Le foie ....................................................Mëlçia
L’estomac ..............................................Stomaku
Le poumon .............................................Mushkëria
Le rein ....................................................Veshka
L’intestin ................................................Zorra

12.S’habiller Vishem
Les vêtements Veshjet
Le manteau ............................................Pallto

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 11


L’imperméable ......................................... ..Pardesy
Le costume ............................................Kostum
La veste .................................................Xhaketë
Le pantalon ................................................Pantallona
La chemise ............................................Këmishë
Le T’shirt .................................................... .Bluzë me mëngë të shkurtra
Le tricot .................................................Triko
La robe ..................................................Fustan
La jupe ...................................................Fund
Le foulard ...................................................Shall i hollë grash
L’écharpe ...............................................Shall leshi
Les gants ...............................................Doreza
Le chapeau ............................................Kapele
La casquette ..........................................Kasketë
Les sous-vêtements Veshje të brëndshme
Le slip ....................................................Mbathje
Le caleçon ..................................................Mbathje burrash
Les chaussettes .....................................Çorape
Une paire de chaussettes .........................Një palë çorape
Le soutien gorge ....................................Sytjena
Les bas ..................................................... ...Çorape të holla grash
Les collants ............................................Geta
Le coton ......................................... .............Pambuku
La laine ..................................................Leshi
Les synthétiques .......................................Sintetike
Les chaussures ..........................................Këpucë
Les bottes ..............................................Çizme
Les sandales ..........................................Sandale
La cordonnerie ............................... ............Këpucari
La mercerie

13.Acheter, sortir Blej, dal


Le magasin ............................................Dyqan
La boulangerie ...........................................Dyqan buke
La boucherie ..........................................Dyqan mishi
L’épicerie
La crémerie ................................................Bylmetore
Le supermarché .........................................Supermerkatë
La quincaillerie ......................................Kinkaleri
Le tabac ......................................... .............Dyqan cigaresh
Combien coûte … ? ....................................Sa kuston … ?
Le cinéma ...................................... .............Kinema
Le théâtre ..............................................Teatër
Le musée ...............................................Muze
L’exposition ........................................... .....Ekspozitë
La bibliothèque ......................................Bibliotekë
Le concert ..............................................Koncert
La piscine ...................................................Pishinë
Le stade .................................................Stadium

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 12


14.Téléphoner, écrire Telefonoj, shkruaj
La poste .................................................Posta
Le timbre ...............................................Pullë
L’enveloppe ...........................................Zarfi
La boîte à lettres ....................................Kutia postale
La lettre .................................................Letër
Une feuille de papier à lettre .................Një fletë letre
La carte postale .....................................Kartolina
Le bic .....................................................Stilolaps
Le stylo ..................................................Stilograf
Le crayon ...............................................Laps
La gomme ..............................................Goma
L’annuaire ..............................................Repertori telefonik
L’adresse ...............................................Adresa
Le code postal .......................................Kodi postal
Quel est le code postal de … ? ..............Cili është kodi postal i … ?
La carte téléphonique ............................Një kartë telefoni
La cabine téléphonique .........................Kabinë telefoni
Le minitel ...............................................Minitel
Allo, ici … ...............................................Alo, këtu …
Pourrais-je parler à … ? .........................Mund të flas me … ?
De la part de … .....................................Nga ana e …
Mon numéro de téléphone est le ... .......Numëri im i telefonit është …

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 13


15.Quelques verbes Disa folje
Avoir ......................................................Kam
Être ........................................................Jam
Faire .......................................................Bëj
Aller ......................................................... ....Shkoj
Aimer .....................................................Dua
Vouloir .................................................... .....Dëshiroj
Pouvoir ...................................................Mund
Avoir Kam
J'ai .................................... ...........................Unë kam
Tu as ......................................................Ti ke
Elle, il a ............................... ........................Ai, ajo ka
Nous avons ............................................Ne kemi
Vous avez ..............................................Ju keni
Elles, ils ont ................................................Ata, ato kanë
J'ai eu ....................................... ...................Unë kam patur
Tu as eu .................................................Ti ke patur
Elle, il a eu .................................. ................Ai, ajo ka patur
Nous avons eu .......................................Ne kemi patur
Vous avez eu ..........................................Ju keni patur
Elles, ils ont eu ................................ ...........Ata, ato kanë patur
J'avais ........................................................Unë kisha
Tu avais .................................................Ti kishe
Elle, il avait ........................................ .........Ai, ajo kishte
Nous avions ...........................................Ne kishim
Vous aviez ..............................................Ju kishit
Elles, ils avaient .........................................Ata, ato kishin
J'aurai ...................................................... ....Unë do të kem
Tu auras .................................................Ti do të kesh
Elle, il aura ................................................. .Ai, ajo do të ketë
Nous aurons ...........................................Ne do të kemi
Vous aurez .............................................Ju do të keni
Elles, ils auront ..........................................Ata, ato do të kenë

J'aurais ............................................. ...........Unë do të kisha


Tu aurais ................................................Ti do të kishe
Elle, il aurait ...............................................Ai, ajo do të kishte
Nous aurions ..........................................Ne do të kishim
Vous auriez ............................................Ju do të kishit
Elles, ils auraient .......................................Ata, ato do të kishin

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 14


Être Jam
Je suis ....................................................Unë jam
Tu es ......................................................Ti je
Elle, il est ...............................................Ai, ajo është
Nous sommes ........................................Ne jemi
Vous êtes ...............................................Ju jeni
Elles, ils sont ..........................................Ata, ato janë
J'ai été ...................................................Unë kam qënë
Tu as été ................................................Ti ke qënë
Elle, il a été ............................................Ai, ajo ka qënë
Nous avons été ......................................Ne kemi qënë
Vous avez été ........................................Ju keni qënë
Elles, ils ont été .....................................Ata, ato kanë qënë
J'étais .....................................................Unë isha
Tu étais ..................................................Ti ishe
Elle, il était ............................................Ai, ajo ishte
Nous étions ............................................Ne ishim
Vous étiez ..............................................Ju ishit
Elles, ils étaient .....................................Ata, ato ishin
Je serai ...................................................Unë do të jem
Tu seras .................................................Ti do të jesh
Elle, il sera .............................................Ai, ajo do të jetë
Nous serons ...........................................Ne do të jemi
Vous serez .............................................Ju do të jeni
Elles, ils seront ......................................Ata, ato do të jenë
Je serais .................................................Unë do të isha
Tu serais ................................................Ti do të ishe
Elle, il serait ...........................................Ai, ajo do të ishte
Nous serions ..........................................Ne do të ishim
Vous seriez ............................................Ju do të ishit
Elles, ils seraient ....................................Ata, ato do të ishin
Faire Bëj
Je fais .....................................................Unë bëj
Tu fais ....................................................Ti bën
Elle, il fait ...............................................Ai, ajo bën
Nous faisons ..........................................Ne bëjmë
Vous faites .............................................Ju bëni
Elles, ils font ..........................................Ata, ato bëjnë
Je faisais ................................................Unë bëja
Tu faisais ................................................Ti bëje
Elle, il faisait ..........................................Ai, ajo bënte
Nous faisions .........................................Ne bënim
Vous faisiez ............................................Ju bënit
Elles, ils faisaient ...................................Ata, ato bënin
Je ferai ...................................................Unë do të bëj
Tu feras ..................................................Ti do të bësh
Elle, il fera .............................................Ai, ajo do të bëjë
Nous ferons ............................................Ne do të bëjmë
Vous ferez ..............................................Ju do të bëni
Elles, ils feront .......................................Ata, ato do të bëjnë

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 15


Aller Shkoj
Je vais ....................................................Unë shkoj
Tu vas ....................................................Ti shkon
Elle, il va ................................................Ai, ajo shkon
Nous allons ............................................Ne shkojmë
Vous allez ...............................................Ju shkoni
Elles, ils vont .........................................Ata, ato shkojnë
J’allais ....................................................Unë shkoja
Tu allais ..................................................Ti shkoje
Elle, il allait ............................................Ai, ajo shkonte
Nous allions ...........................................Ne shkonim
Vous alliez ..............................................Ju shkonit
Elles, ils allaient .....................................Ata, ato shkonin
J’irai .......................................................Unë do të shkoj
Tu iras ....................................................Ti do të shkosh
Elle, il ira ................................................Ai, ajo do të shkojë
Nous irons ..............................................Ne do të shkojmë
Vous irez ................................................Ju do të shkoni
Elles, ils iront .........................................Ata, ato do të shkojnë

Aimer Dua
J’aime ....................................................Unë dua
Tu aimes ................................................Ti do
Elle, il aime ............................................Ai, ajo do
Nous aimons ..........................................Ne duam
Vous aimez ............................................Ju doni
Elles, ils aiment .....................................Ata, ato duan
J’aimais ..................................................Unë doja
Tu aimais ...............................................Ti doje
Elle, il aimait ..........................................Ai, ajo donte
Nous aimions .........................................Ne donim
Vous aimiez ...........................................Ju donit
Elles, ils aimaient ...................................Ata, ato donin
J’aimerais ...............................................Unë do të dua
Tu aimerais ............................................Ti do të duash
Elle, il aimerait .......................................Ai, ajo të dojë
Nous aimerions ......................................Ne do të duam
Vous aimeriez ........................................Ju do të doni
Elles, ils aimeraient ...............................Ata, ato do të duan
Vouloir Dëshiroj
Je veux ..................................................Unë dëshiroj
Tu veux ..................................................Ti dëshiron
Elle, il veut .............................................Ai, ajo dëshiron
Nous voulons .........................................Ne dëshirojmë
Vous voulez ............................................Ju dëshironi
Elles, ils veulent .....................................Ata, ato dëshirojnë
Je voudrais .............................................Unë dëshiroja
Tu voudrais ............................................Ti dëshiroje
Elle, il voudrait .......................................Ai, ajo dëshironte
Nous voudrions ......................................Ne dëshironim
Vous voudriez ........................................Ju dëshironit
Elles, ils voudraient ...............................Ata, ato dëshironin

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 16


Pouvoir Mund
Je peux ...................................................Unë mundem
Tu peux ..................................................Ti mundesh
Elle, il peut .............................................Ai, ajo mundet
Nous pouvons ........................................Ne mundemi
Vous pouvez ...........................................Ju mundeni
Elles, ils peuvent ....................................Ata, ato munden

Glossaire Français / Albanais - Version du - page 17