Vous êtes sur la page 1sur 3

Posebna akciza na cigarete od poetka 2010.

godine bit e poveana sa 0,15 na 0,30 KM po kutiji, a redovna akciza ostat e 42 posto od maloprodajne cijene. Ukupna akciza iznosit e minimalno 0,80 KM po kutiji. Zbog novih akciza, proizvoai, odnosno prometnici cigareta u BiH, do kraja mjeseca Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) duni su dostaviti nove kalkulacije cijena. Kako nam je juer kazao Ratko Kovaevi, portparol Uprave, do sada to jo niko nije uinio. - Ostalo je jo desetak dana i vjerujem da e nove cijene dostaviti pred kraj roka, posljednjeg ili pretposljednjeg dana kazao nam je Kovaevi. U Fabrici duhana Sarajevo (FDS) juer su nam rekli da e nove cijene ozvaniiti u zakonskom roku, do 30. novembra. - Poveanje akcize od 0,15 KM po kutiji dovodi do znatno veeg poveanja maloprodajne cijene, jer je osnovica za obraun proporcionalne akcize, PDV-a i rabata znatno vea. Netani su navodi u nekim medijima

da e cigarete poskupjeti za 0,15 KM. Preliminarne kalkulacije koje smo uradili pokazuju da e poveanje cijena biti za oko 0,50 KM po kutiji kazala nam je Dejna Bajramovi, izvrna direktorica FDS-a za marketing. Oteane prilike Pretpostavka je, dodaje ona, da e potronja cigareta na tritu BiH biti smanjena, uz stvaranje potpuno drugaijih, veoma oteanih prilika za poslovanje u skoroj budunosti. Kae da je, generalno, svako poskupljenje cigareta za FDS veoma nepovoljno. Trenutna akcizna politika drave naruku ide iskljuivo multinacionalnim kompanijama i provoenje ovakve, katastrofalne akcizne politike najvie e osjetiti graani sa skromnijim primanjima naglasila je Bajramovi. Usklaivanje sa EU Poveanje akcize predstavlja nastavak harmonizacije sa sadanjom minimalnom akcizom u EU od 1,28 eura po

pakovanju. Ova visina akcize u BiH bi trebala biti dostignuta do 2015. godine.