Vous êtes sur la page 1sur 7

Ajaloo ppematerjal 2012.a. ajaloo eksam toimub 29.mail.

Koostajad: Hannela Ingver ja Mirjam Ait Saavutused: Hannela Ingver - 11.klassi Vabariiklikul ajaloo olmpiaadi 5.koht, ajaloo riigieksam 96 punkti. Mirjam Ait - ajaloo riigieksam 98 punkti, pib Tartu likoolis ajalugu. Materjali on retsenseerinud petaja Kersti Saluje DV Scientia ajaloo ppematerjal on koostatud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juhendi jrgi. Nidis: Sisukord EESTI AJALOO PERIOODID, LDISELOOMUSTUS JA PRDEPUNKTID MUINASAEG (u 10 000 eKr 1208/1227) PRDEPUNKT: Muistne vabadusvitlus (1208-1227) Rahvusvaheline taust Eesmrgid Eestlaste allajmise phjused Thtsamad sndmused Tagajrjed Allikad KESKAEG e ORDUAEG (1227-1558) Uue haldusjaotuse kehtestamine Lnikorraldus Linnade teke Suhted naabritega Jri lestus (1343-1345) Eellugu Thtsamad sndmused Tagajrjed Rahvastik Maarahva olukord Linnad Kaubandus ja ksit Maapev Katoliku kirik USUPUHASTUS PRDEPUNKT: Liivi sda (1558-1583) Phjused

Ajend Thtsamad sndmused Rahulepingud Tagajrjed Allikad UUSAEG (u 1558-1918) Kolme kuninga aeg (1583-1629/1645) Haldusjaotus Phja-Eesti (Harju-, Viru-, Jrva- ja Lnemaa koos Tallinnaga) Rootsi vimu all Luna-Eesti Poola vimu all Saaremaa Taani vimu all PRDEPUNKT: Rootsi-Poola sda (1600-1629) Eellugu Thtsamad sndmused Rahuleping ROOTSI AEG (1561/1583/1629/1645 1710/1721) Positiivne Negatiivne Rahvastik Balti maariik Kohtukorralduse reform Prisorjuse kujunemine Linnad ja kaubandus Rahvaharidus Krgem haridus Eestikeelne kirjasna Luteri kirik Karl XI valitsusaeg PRDEPUNKT: Phjasda (1700-1721) Rahvusvaheline taust Thtsamad sndmused Rahuleping Tulemused VENE AEG (1710/1721-1917) Haldusjaotus Rahvastik Balti erikord Pllumajandus Talurahva olukord Linnad Asehalduskord (1783-1796) Haldusjaotus Haldusjaotus prast asehalduskorda Kultuur 18. sajandil Uued usuvoolud

Haridusolud Kirjasna Talurahvaseadused Tstuse areng rkamisaeg (1860.-1870. aastad) ja rahvuslik liikumine Eeldused Rahvuslik rkamine Rahvuslik liikumine rkamisaja lpp Venestamine Majandus Rahvastik Poliitiline maastik 20. sajandil 1905. aasta revolutsioon Elu revolutsiooni ja Esimese maailmasja vahel PRDEPUNKT: Esimene maailmasda Veebruarirevolutsioon (1917) SNDMUSED EESTIS Olukord autonoomia ajal Oktoobrirevolutsioon (1917) PRDEPUNKT: Iseseisvumine Saksa okupatsioon (veebruar-november 1918) PRDEPUNKT: Vabadussda (1918-1920) Noore Eesti vabariigi olukord Vastased Liitlased Thtsamad sndmused Vabadussja vitmise phieeldused Rahuleping Tulemused EESTI VABARIIK (1918-1940) Haldusjaotus Riigiprdekatse Erakonnad Vlispoliitika Majandus Sisepoliitika Vaikiv ajastu Kultuur Sport OKUPEERITUD EESTI (1940-1991) PRDEPUNKT: Eesti Teises maailmasjas (1939-1944) Nukogude okupatsioon Majandus Kultuur

Suvesda (1941) Saksa okupatsioon Valitsemine Repressioonid Majandus Sjategevus Eestis 1944. aastal Taasiseseisvumiskatse Teise maailmasja tagajrjed Eestile EESTI NSV / NSVL OKUPATSIOON EESTIS (1944-1991) Haldusjaotus Eesti NSV valitsemine EKP I sekretrid NLKP KK I sekretrid Majandus Sulaperiood Stagnatsioon Vastupanu EK(b)P Keskkomitee VIII pleenum (21.-26. mrts 1950) Kultuurielu Haridus PRDEPUNKT: Taasiseseisvumine/rkamisaeg (1987-1991) Eeldused Taasiseseisvumise protsess Haldusjaotus EESTI LEMINEKUL ESIAJAST KESKAEGA Esiaja lpu ja keskaja alguse allikad Eesti ala esiaja lpul Halduslik korraldus Elatusalad Varanduslik ja iguslik seisund Sjaline tase Suhted naabritega Muinasusund ja ristiusk Muinasusund Ristiusk Liivimaa ristisda (1198-1290) Olukord Lnemere mbruses 12. sajandi II poolel Esimesed piiskopid Eestlaste naabrite alistamine Muistne vabadusvitlus Eestlaste allajmise phjused (vt eestpoolt lk 12) Eesti ala keskaja algul Halduslik korraldus Vana-Liivimaa Kiriklik korraldus Talurahva olukord

Lniaadli teke Linnade teke Jri lestus Eellugu Sndmuste kik Muutused Eesti hiskonnas esiaja lpust kohanemiseni keskaja hiskonnaga II LDAJALUGU 20. SAJANDIL RAHVUSVAHELISED SUHTED 20. SAJANDIL (1991.aastani) Suurriikide liidud 20. sajandi algul Esimese maailmasja phjused ja tagajrjed Phjused Tagajrjed Muutused Euroopa poliitilisel kaardil Rahvasteliit Versailles ssteem ja selle lagunemine Lepituspoliitika Mncheni konverents MRP (Molotovi-Ribbentropi pakt) Teise maailmasja sdivad pooled Potsdami konverents (17. juuli 2. august 1945) Teise maailmasja tagajrjed Klm sda MISTE klm sda Klma sja kujunemine Osapooled Sndmused, kriisid ja kriisikolded Trumani doktriin Marshalli plaan Kriisid ja kriisikolded klma sja ajal: Berliini blokaad, Korea sda, Berliini kriis, Kuuba kriis, Vietnami sda Berliini blokaad (thistab klma sja algust) Korea sda (1950-1953) Berliini kriis (1958-1961) Kuuba (e Kariibi) kriis Vietnami sda Vidurelvastumine ja desarmeerimine Vidurelvastumine Desarmeerimine Helsingi protsess (e Euroopa julgeoleku ja koostnupidamine) Rahvusvahelised suhted 1980. aastatel (esimesel poolel) Klma sja lpp ja kommunistliku ssteemi lagunemine Phjused Sndmused Tagajrjed Muutused Euroopa poliitilisel kaardil 20. sajandi lpus

EUROOPA MBERKUJUNDAMINE PRAST TEIST MAAILMASDA Poliitiline kaart Teise maailmasja tagajrjed Euroopas Marshalli plaan Plaani mju Sotsialismileeri kujunemine Ida-Euroopas Demokraatlike riikide areng Prantsusmaa Suurbritannia Saksamaa Liitvabariik Klma sja mju Euroopa arengule Euroopa integratsioon Heaoluhiskonna areng Demokraatliku ja totalitaarse hiskonna vrdlus Idablokk Poliitiline ssteem Majandus hiskonnaelu Kriisid Kommunistliku ssteemi lagunemine Berliini mri lagunemine (vaata eestpoolt klma sja lpp ja kommunistliku ssteemi lagunemine lk 95-98) Majanduslikud ja poliitilised reformid Ida-Euroopas (vaata eestpoolt klma sja lpp ja kommunistliku ssteemi lagunemine lk 95-98!) Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mju Euroopa arengule VANA-ROOMA JA RISTIUSU TEKE Rooma riigi teke Kuningate aeg (753510 eKr) Rooma vabariik ja selle korraldus Varane vabariik (509265 eKr) Riigikorraldus Hiline vabariik (265133 eKr) Vabariigi langus (13330 eKr) Rooma tus suurriigiks Armee Caesar Keisrivimu kehtestamine Augustus ning varane keisririik ehk printsipiaat (30 eKr235 pKr) Ida- ja Lne-Rooma Hiline keisririik ehk dominaat (235476) Rooma hiskond ja eluolu Perekond ehk familia Haridus ja kasvatus Rooma igus Rooma antiikaja suurlinn

Ehituskunst Avalikud mngud Termid Religioon Kristluse teke Kristluse levik Kristluse tus riigiusuks Eesti rooma rauaajal (50450) Vana-Rooma tsivilisatsiooni saavutused ja thtsus maailma ajaloos ARUTLUS HINDAMISJUHEND Kasutatud kirjandus