Vous êtes sur la page 1sur 1

1est|cu|e|e sunL o pereche de organe de reproducere mascullne care produc in prlnclpal LesLosLeron un

hormon care conLroleaz dezvolLarea caracLerlsLlcllor sexuale mascullne sl care [oac un rol lmporLanL in
dezvolLarea spermel
oz|t|e
Se dezvolL in reglunea lombar de unde desclnd (descensus LesLls) dea lungul pereLelul dorsal al cavlL(ll
abdomlnale Lrec prln canalul lnghlnal sl a[ung in scroL unde le gslm in mod normal la nasLere despr(lLe
prln sepLul scroLal (sepLum scroLl) LxlsL sl poslblllLaLea oprlrll acesLul proces de coborre a LesLlculelor la
dlferlLe nlvelurl respecLlv in cavlLaLea abdomlnal in canalul lnghlnal sau in drepLul orlflclulul exLern al
acelulasl canal ceea ce consLlLule ecLopla LesLlcular unl sau bllaLeral La neceslL lnLerven(le
chlrurglcal sau LraLamenL medlcal deoarece in caz conLrar se lnsLaleaz aLrofla LesLlcular