Vous êtes sur la page 1sur 1

Partitura gentilmente remitida

por el autor Giorgio Goln.


Cavazzale (VI) - Italia

Oh, dulce reina ma

##

=l

l
l
l
l&

============================
es
cu - cha
Oh, l dul - ce
Rei - na
l
l
l m - a,
l
sa
que
tor - no_en
Con - sue - la
mis pe res,
l
l
l o - ra
l
l
en
tu
A - c - ge - nos Se di #

l
l
l # c l

&
=
L============================

l
l
l
l
l
_
l
l
l
l ## c l

l
l
l&
=l
l

============================
l
l
l dul - ce Rei - a l m - a,
- cu - cha
es
Oh,
l
l
l
l
l
mis
pe tor - no_en l
que
Con - sue - la
sa
res,
Se - l o
tu
en
A - c - ge - nos
ra
di - l
l

l ## c l

ll
ll
ll ?
=ll

ll
L============================
Andante

C
T

GIORGIO GOLIN
Texto: Jos L. Blasco

##

===============================
l
l
l
l
l&
- l gan - cia
la
mi
ple - ga
- l ria,
que_an - l he - la
fra
l
l
sa
a,
en
tu
a - le - gr
al
ver
son
r
l
l
l ll en_el Pa - ra - l - so,
l to,
vi - no
man a
#

l #
l
l
l
l

L===============================
&

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l ##

l
l
l
l
l&

===============================
l
l
l
l
l
que_an - he - la
mi
ria,
la
ple - ga
fra
gan - cia
l
l ver en tu son - l r - sa
a - le - gr
- l a,
al
l
- l ll
- l
so,
vi - no
man - l to,
en_el Pa - ra
a
l

l #
#

ll
ll
ll
ll ? #

ll
L===============================
##

l .

=
============================
l
l w
l&
l

l
l de
tu_A - l mor.
que_e - ma - na
del
A
el
bri
llo
mor.
l

l
l
l
del
A
Oh, Ma - dre
mor.
l ##

l
l
l

l .
l _ .
l
l&
=
L============================

_
_

l
l
l
l
l ##

l
l .

.


l
j

&
=
============================
l
l
l
l
que_e
ma
de
tu_A
mor,
A
mor.
na
l

l
l mor, A
l del
el
- mor.
bri - llo
A
l

l del
Oh, Ma - dre
- l mor,
- l mor.
A
A
.

#
l #
l .
l

l
l
l
l? #
=
L============================

(Edicin. J. Blasco) http://www.iespana.es/coralhilarioneslava

D.C.

Coral Hilarin Eslava