Vous êtes sur la page 1sur 36

Kuantum Dncede slami Motifler

Mehmet Doramac

http://ferid_hakki.sitemynet.com
tarafndan derlenmi ve size e-kitapk olarak sunulmutur. Basm : Ocak-2006 Kaynak: www.sufizmveinsan.com

Sunu
Kuantum Teorisi her ne kadar bilimsel evrelerin bir ksmnca onaylanmasa da varlk ve evrene dair yeni ve muhteem bir yaklam tarz olarak ilgi ekiyor. Kuantum teorisi erevesinde genellikle fizik bilimciler aklamalarda bulunuyorlar. Bizce varln, alemin zn iinde saklayan Kuantum Teorisi; hayatn tm alanlarnda uygulanabilecek bir bak as getirmektedir. te bu anlay KUANTUM DNCE TEKN adl eseri ile yanstan R.enal Gnseli, sahasnda bir ilke imza atmtr.

Onun eserini okuduumuzda slami baz motifleri de fsldadn satr aralarnda sezdik. Varlk Tek Din de Tek Dolaysyla hayat da Tek te bu anlayla; yazarn eserinde sralad z Bilin-Ego Bilin yaklamna, onun sralad maddelere AYET-HADS-EVLYA SZLER ile katkda bulunduk. Umarz ortaya kan bu alma; hem yaama bakmz deitirecek olan Kuantum Teorisini anlamaya, hem de Tek Dinin slam olduunu, Onda her eyin mevcut olduunu anlamamza naiz bir katk sunar!.. alma bizden, baar Allahtandr Kendini arayanlara selam olsun!.... Mehmet DORAMACI

-yorumsuz bildirinsanla gerekleri anlattna inandmz dnrlerin, yazarlarn, aydnlanmlarn ilimsel retimlerini sizlerle paylamaktan baka bir arzumuz yoktur. Biz bir baka insan deiim-dnme uratamayz. Bizim yapabileceimiz tek ey; deiim-dnmn meydana gelebilecei, hogr ve sevginin girebilecei bir alan, bir boluk yaratmaktr. Dileimiz size yararl olabilmek... Evreni (alglayamadklarmz dahil) yneten ve farkl adlarla iaret edilen Yce Gcn, bu arzumuzu yerine getirmemiz iin, nmz ak etmesini diliyoruz; Eer bu duann gereklemesi, bizler ve tm yaam adna en iyisi olacaksa...

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Kuantum Dncede slami Motifler


Mehmet Doramac
Iindekiler TAMLIK - EKSKLK HSS GVEN - KORKU HUZUR - KAYGI GERE SEVMEK - YALAN TUTKUSU AIKLIK - KYZLLK BARIILIK - ATIMA ELM ZM ODAKLILIK - SORUN ODAKLILIK BOLLUK BLNC - YOKLUK BLNC ZGR BIRAKMA - YNLENDRME MEMNUNYET - TATMNSZLK BAILAMA - YARGILAMA ANLAYI - FKE, KN OBJEKTF BAKI - ARPITMA YARATICI DNME - TEKRARLAMA

5 ANDA YAAMA - GELECEK VE GEM KAYGISI SEM ZGRL - KADERCLK NEE, COKU - KEDER, KNT AKIA UYMAK - DRENMEK GERGEN - KIRICI, KIRILGAN KAZANMAK, KAZANMAK - KAZANMAK, KAYBETMEK LKE MERKEZL - EGO MERKEZL OLMAK - SAHP OLMAK ESNEKLK - KATILIK TEVAZU - GURUR BRLETRCLK AYRIMCILIK Yayn Listemiz

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Kuantum Dncede slami Motifler


Mehmet Doramac
Ksaca nsann kendi glerinin farkna varmas olarak aklanabilecek kuantum dnce tekniine dair okumakta olduum kitaptaki tespitlerle slm tefekkr arasnda grdm paralellii sizlerle paylamak istiyorum. Kuantum Dncenin Z BLN-EGO BLN kyaslamasna dair maddeleri ilerken bu yaknl siz de fark edeceksiniz. Kiinin kendini sadece beden kabul etmesi sonucu egemen olan Ego Bilin, bir anlamda slm dncede ska bahsi geen NEFS-EYTAN-VESVESE olarak biliniyor. Kuantum; bilinci basamaklara ayrp EVRENSEL BLN OKYANUSUNU ALGILAMAYI hedef koyarken; Tasavvuf dncesi NEFSN MERTEBELERN sayyor ve birer birer basamak kmay gaye ediniyor. Kuantum; ZE VARMAK olarak nih noktay belirlerken, Tasavvuf HAKKA ERMEK, SAFYE BOYUTUNA IKMAK eklinde hedef gsteriyor. imdi Kuantum Dnce Tekniinde ana hatlar verilen Z BLN-EGO BLN mukayesesini ele alalm. Maddelerin aklamalar kuantum dnce tekniine, yldz altna (***) dlen slm dnceye ayet-hadis-vecizelere dair notlar bendenize ait.

Z BLN - EGO BLN (ki zt bilin nitelikleri, Siyah ve Krmz olarak balklanmtr.)

1-

TAMLIK - EKSKLK HSS

z varlk doas gerei eksiksiz, tamdr. Bu durum kendinden memnuniyeti, olduu halden holanmay ve ihtiyaszlk bilincini gelitirir. Ego bilin ise her zaman kyaslar, yara giriir, olduu hali uygun ve kabul edilir bulmaz. Hep kendi dnda baka eylere ihtiya duyar. Bu bazen madde, bazen vg, bazen de insan olabilir. zn fark edene kadar hibir ey iindeki boluu dolduramaz. Ona ekil verdiim ve ona ruhumdan flediim zaman.(Hicr-29) Biz insan en gzel biimde yarattk.(Tin-4) Bu ayetlerden insann tam, eksiksiz olarak yaratld; Allahn insana kendi ruhundan (evrensel zden) verdii anlalyor. Allah iin eksiklik dnlemiyorsa, ondan iimize verilen ruhta, zde eksiklik dnmek ne mmkn?!.

2-

GVEN - KORKU

z varlk kendisini hibir eyin tahrip edemeyeceini, yok edemeyeceini bilir. Dolaysyla korkacak bir eyi yoktur. Ego bilin ise kendini beden kabul ettii iin alk-susuzluk- ac tehlike-hastalk v.b. olgulardan srekli korkar. Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr(Ali mran-170) Deki: Bize hibir zaman Allahn yazdndan bakas ulamaz. O, bizim Mevlamzdr, m minler onun iin yalnz Allaha dayanp gvensinler!(Tevbe-51) Kadere man eden; Kederden gvende olur(H.) Ashab- Kehf adyla tarihe geen 7 gen Allaha gvendikleri iin, 300 ksur yl maarada uyutulmak suretiyle Allah tarafndan kraln zulmnden zel olarak korunmulardr!.. Allaha gvenen kii; artlar ne olursa olsun korunur!.. nanc zayf olanlarn dlek olduklarn, korktuklar iin saldrarak korkularn bastrmaya altklarn gnlk yaamda da, tarihin tozlu sayfalarnda da gzlemek mmkndr.

3-

HUZUR - KAYGI

z her eyle btnleme duygusu iinde yaadndan onun iin Bir bakas yoktur. Byle

olunca korkacak, kayg duyacak ey de yoktur. Her eyin mkemmel, insan yararna iledii duygusu ona hakimdir. Ego bilinse dman bir dnyada yaadn sanr. Her ey ona kar tavr almtr sanki. Her an kendisini tehlikeye sokacak srprizler olur diye d kopar. Mutlu son, Allahtan korkanlarndr(Araf-128) Onlar ki iman etmi ve iyi iler istemektedirler; ne ho mutluluk onlarn, istikbal gzellii de onlarn!(Rad-29) Yzlerinde nimet ve mutluluun parltsn tanrsn.(Mutaffifin-24) Ey Rabbine itaat eden huzura ermi ruh,(Fecr-27) zle btnleenler, Allahn varlnda olduunu hissedenler ister a yaasnlar, isterse fakir olsunlar mutludurlar. Sahabeden pek ounun giyecek ikinci bir elbisesi, ertesi gne gdas olmamasna ramen onlarn ana Asr- Saadet (Huzur a) denmesi anlaml deil mi?..

4-

GERE SEVMEK - YALAN TUTKUSU

z bilin gerei sever ve onun iin yaar. Gerekle yorulmutur. Onun dnyasnda yalana yer yoktur. Ego ise enerjisinin ounu gerei saklamak iin kullanr ve kendini bo yere

10

yorar. Bir yalan saklamak iin zincirleme yalanlar dzmek zorundadr. Sahte sz ve davranlarla oluturduu maske ardna saklanr, sonra da o maskenin kurban olur. Onun iin emrolunduun gibi doruluk et; sen ve beraberinde tevbe edenler de byle olsun ve ar gitmeyin! nk O, btn yaptklarnz grr.(Hud-112) Yalan ancak Allahn ayetlerine inanmayanlar uydurur, iftira ederler; ite onlar,yalanclarn ta kendileridirler.(Nahl-105) phe yok ki Allah, ar giden bir yalancy doru yola karmaz.(Mmin-28) Hakk batla kartrp da bile bile hakk gizlemeyin!(Bakara-42) Vay haline artk o gn o yalan syleyenlerin!(Tur-11) Yalanla man bir arada bulunmaz(H.) Gnl yalan szden ferah bulmaz. Yaa su karrsa kandil gzel aydnlatr m? (Mevlana)

5-

AIKLIK - KYZLLK

z bilin kendinden memnun yaar. Kendinin deerli, zel olduunu bilir. Utanlacak ve gizleyecek bir eyi yoktur. Ego bilin ise; kendisi olduunda kskanlacan ve beenilmeyeceini sanarak hep sahte rollerle davranr. Dndklerini sylemez, olduu gibi davranmaz.

11

u da bir gerek ki ikiyzller, atein en alt katndadrlar. Onlar iin bir yardmc asla bulamayacaksn. (Nisa-145) kiyzllere unu mjdele: Kendileri iin korkun bir azap ngrlmtr.(Nisa-138) Ya olduun gibi grn, ya grndn gibi ol(Mevlana) Ayette geen atete olmay sadece cehennem olarak dnmeyiniz. ki yzller, sahte rolleri bir gn aa kar korkusu iinde hep gizli bir bunalm yaarlar. Bu bunalm ruhu, gnl yakar, i daralmas verir. Bu da bir nevi dnyada cehennemi yaamaktr. Harb olanlar, ii d bir olanlar gnl rahatln; dnya cennetini yaarlar.

6-

BARIILIK - ATIMA ELM

z bardr. karlar atyor gibi grnse de herkesin kendince mutlu olmaya hakk olduuna inanr. ou kere savunma iin bile iddet kullanmaz. iddeti ancak insanlk onuru zedelenirse kullanr. Ego; farkllklara, ayrlklara kafay takar. iddeti zm olarak grr. Ego bilinle davrananlarn en uysal surat asanlar, en iddetlileri de adam ldrenlerdir. nsan hsrandadr. nanp hayra ve bara ynelik iler yapanlar, birbirlerine hakk ve sabr

12

nerenler mstesnadr.(Asr-3) man edip hayra ve bara ynelik iler yapanlara gelince onlar iin, altlarndan rmaklar akan cennetler vardr. Byk baar ite budur.(Bruc-11) Biz, barsever iyilerin dln zayi etmeyiz.(Araf-170) Mmin olarak hayra, bara ynelik iyilikler yapansa ne hakszla uratlmaktan korkar ne de ezilip horlanmaktan.(Taha-112) Allaha teslim olanlar ruh dinginlii iinde yaarlar. Kimseye kar atmac dnce beslemezler. z kavrayamayanlar ise; insanlar birbirine drmeyi, kavga zemini hazrlamay meslek edinirler. Dnyada sren sava ve atmalarn genellikle Mslman olmayan toplumlar ve liderlerce krklendiini gryoruz deil mi?..

7-

ZM ODAKLILIK - SORUN ODAKLILIK

z, snrszl yaadndan her olayda zm kolay fark eder ve hemen arelere ynelir. Snr yoksa zaten sorun da yoktur. Ego sorunlara takntl olduundan sorun yaratr, sorunla bouur, hatta sorun retir. Hayat sorunlardan beslenmek, bakalarnn zor anlarn frsat bilmekle geer. Sorun; egonun gdas, are zn gdasdr.

13

Demek ki, zorluun yannda bir kolaylk mutlaka var! Zorluun yannda bir kolaylk muhakkak var!(nirah-5/6) Eer sana hile-oyun yapmak isterlerse Allah sana yeter. Yardmyla ve mminlerle seni destekleyen Odur. (Enfal-62) Mminler ancak kardetirler, onun iin iki kardeinizin arasn dzeltin ve Allahtan korkun ki, rahmete layk olasnz(Hcurat-9) Kolaylatrnz, Gletirmeyiniz; Mjdeleyiniz, Nefret Ettirmeyiniz(H.) Derman aradm derdime, derdim bana derman imi/Brhan(delil)aradm aslma aslm bana brhan imi.(Niyazi Msri) Allah devasz dert, zmsz sorun yaratmamtr. aresiz hibir problem yoktur. are; ou kez sorunun iinde sakldr. Tabii ki grecek gz, zecek bak gerek!

8-

BOLLUK BLNC - YOKLUK BLNC

z bolluk iinde yzdn dnr. Evren snrsz ise onun iin imkanlar da snrszdr.

14

Verdike kendisine geleceini dnr. Yaam tam bir paylama olarak alglar. Paylamlarn bir len gibi yaar. z ihtiyalarnn mevcut olduunu ve imdi olmasa bile yarn geleceini dnr. Elde olann kendisi iin en iyi zenginlik olduu anlay hakimdir ona. Ego; snrl imkanlar olduunu alglar. Sevgi, zaman, para, dostluk her ey snrldr. Zenginler ortasnda fakir olduunu syler durur. Paylamak ona gre deildir. htiyalar karlamak iin ok emek ve zahmet gerektiini dnr. Zahmetler sonras kazanp kazanmayacandan da emin deildir. Hep tedirgindir. slm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maieti olup, buna kanaat edene ne mutlu!(H.) Siz Allaha hakkyla tevekkl edebilseydiniz, sizleri de, kular rzklandrd gibi rzklandrrd: Sabahleyin a kar, akama tok dnerdiniz.(H.) Zenginlik mal okluuyla deil, bilakis, gz tokluuyladr.(H.) Sadaka mr uzatr ve gelecek belalara engel olur(H.) Dnya mal Allahn tebessmdr. Ona bak ama, sarho olacak kadar deil.(Mevlana) Fakirlik korkusu insanlar hrs ve emele lokma yapmtr.(Mevlana) Allaha tam anlamyla teslim olan kii; rzknn eksiksiz olarak yolland bilincini canl tutar. Paylatka artacana inanmtr.

15

9-

ZGR BIRAKMA - YNLENDRME

Ego sonuca ulamak iin her eyi ynlendirmek gerektiini sanr. Bu yzden acndrma, yalan, antaj, rvet onun iin doaldr. Kardakinin zayf ynlerini yakalayp, oradan saldrmak taktiidir. z ise yaamn kendisinden yana olduunu dnr. ster ticari, ister mesleki, isterse ak ilikisi kursun kardakini zgr ve kendi haline brakr, bu durumda ilerin kolaylaacan dnr. Ynlendirme ve zorlamann sorunlar arttracan bilir. Dinde zorlama yoktur.(Bakara-256) Allah hi kimseyi kendisine verdiinden bakasyla sorumlu tutmaz. Allah bir zorluun arkasndan bir kolaylk yapar.(Talak-7) Allah de tesini brak.(Enm-91) De ki: hepsi de kendi programlar dorultusunda (akllerinde) fiiller ortaya koyarlar. (sra-84) Hak erleri hayreyler / Zannetme ki gayreyler / Arif an seyreyler / Mevla grelim neyler / Neylerse gzel eyler (Erz.brahim Hakk) Egosunu yenemeyenler her eye, her kiiye hakim olup ynetmek, ynlendirmek isterler. Oysa olaylarn tek bir idarecisi vardr: Allah. Tedirginlie, aceleye, hakim olmaya gerek

16

yoktur, O her eyi yerli yerince kusursuz iletildiine gre mdahaleye ne gerek?.. Seyredin yeter!.

10-

MEMNUNYET - TATMNSZLK

z bilin bulunduu halden ve yerden memnundur. O anda orasnn kendisi iin en uygun, en iyi yer olduunu dnr. Birlikte olduu her insan onun iin nemli ve zeldir. Ego ise hep aray halindedir. Buras deil, tesi; imdi deil sonra; onunla olmaz acaba kiminle sorularn sorar ve srekli zihinsel-bedensel tatminsizlikler yaar. Mutluluu kendi dnda ve uzaklarda arar. Oysa z arad her eyin imdi, burada ve kendisi iin hazrlandn fark eder. Ey skna kavumu benlik! Dn Rabbine, raz etmi ve raz edilmi olarak! Gir kullarmn arasna! Gir cennetime!(Fecr-27/30) Kii Allah gerek anlamda tanm ve sevmi olsa; kpr altnda a yatsa dahi ilahi aktan zil takp oynayacak kadar kendiyle bark ve mutlu olur(Yaman Dede)

11-

BAILAMA - YARGILAMA

Egonun kendi dorular, yanllar, snrlar vardr. Byle olduu iin dar, kat, acmaszdr. z

17

bilin davranlarn gerisindeki gdleri fark eder. Gerek anlamda kimsenin kimseye ktlk yapamayacan bilir. nk ktlk cehaletten kaynaklanr. Bumerang gibi ktln kt noktaya geri dneceini, bugn ktlk ekenin yarn bela bieceini bilir. Affetmeyi esas al. yiyi ve gzeli emret, cahillerden yz evir.(Araf-199) Size gelip atan her musibet ellerinizin kazand yzndendir. Allah biroklarn da affediyor(ura-30) ze eren insan; hayrn-errin ancak Allahn dilemesi ile olacan bildii iin bana gelenler hususunda kimseyi sulamaz, ibret alacak noktalar grmeye alr. Herkes bugn yapt ile yarnn hazrlamaktadr. Ktlk eken ktlk, iyilik eken iyilik biecektir. Cezalandrmak adalet, affetmek fazilettir. z, fazileti tercih eder.

12-

ANLAYI - FKE, KN

Kin demirin stndeki pas gibidir. imizi zehir gibi sarar. fke insan insan olmaktan karr. Ego bunlara teslim olmutur. Hep kaybettii, birilerinin ona zarar verdii dncesi ile hn besler. z; her eyin olmas gerektii gibi ilediini dnerek fke yerine sevgiyi koyar. O takva sahipleri, bollukta ve darlkta nafaka verenler, kzdklarnda fkelerini yutanlar ve insanlarn kusurlarn balayanlardr. Allah, iyilik edenleri sever.(A.mran-134)

18

Onlar, gnahn byklerinden ve tm irenliklerinden uzak dururlar. fkelendikleri zamansa, affedenler onlar olur.(ura-37) Pehlivan grete bakasn yenen deil; fkelendiinde fkesini yutandr(H.) Hiddet ve kin, hakkatleri gren gzleri kr eder. fke, iyi dnmeyi daraltr, yanltr.(Hac Bayram Veli)

13-

OBJEKTF BAKI - ARPITMA

Ego gznn nne perde ekmitir. Her eyi snrl grr. Perde bolluu ktlk, kolayll zor gsterebilir. Sevgiyi nefrete dntrr. Ego her bakt yere yarglarn tar. z; daha derinlemesine grr. Olaylarn iselliine indike , sevgiyi, gzellii fark eder. Perdesi olmad iin irkin ve snrl grmek z iin sz konusu deildir O Rahmann yarattnda hibir nizamszlk gremezsin. Haydi evir gz(n), grebilir misin hi bir atlak, bir kusur?(Mlk-3) Balarna bir bela geldiinde: Biz Allaha aitiz, sonunda Ona dneceiz. derler.(Bakara-156) Akl ve Mant sat da Hayranl satn almaya bak!(Mevlana)

19

Ego penceresinden kainata, insanlara, olaylara bakanlar; gelimeleri arptr, duygularna gre hkm verirler. Bu nedenle ileyen sistemdeki mkemmellii, ibret noktalarn hi mi hi gremezler. Objektif bakanlar; olumlu-olumsuz grntleri deil arka planda kusursuz ileyen sistemi ve onu ileteni grerek ders alr, ktlk karsnda ykma uramaz, daima morali yksek olurlar. O sebeple, akl ve mantk yartrmak yerine, Mevlanamzn dedii gibi hayran olmay renmeliyiz. (Objektif bakla ilgili olarak daha nce km bir yazmz okuyabilirsiniz: http://www.sufizmveinsan.com/konuk/gorece.html

14-

YARATICI DNME - TEKRARLAMA

Ego tutucudur. Stratejileri snrl ve tekrarlar zerine kuruludur. Olaylar iin yeni zm retemez. z, her olay iin yeni projeler gelitirir ne kadar zor olursa olsun bir zm olduunu dnr. Allah gece ile gndz ardarda eviriyor. phe yok ki, bunlarda gz olanlar iin kesin bir ibret vardr.(Nur-44) Sonra btn meyvelerden ye ve Rabbinin kolay kld yollara koy. lerinden eitli renklerde bir iecek kar ki, onda insanlar iin ifa vardr. phesiz ki, bunda dnen bir topluluk iin byk bir ibret vardr.(Nahl-69)

20

bret almay; kssalar, ayetler, hadisler karsnda duygulanp alamak olarak dnyoruz. Oysa ibretten kast bu deildir. bret almak, o olaydaki harikal fark edip yeni bir keif ve yaratc dnce kaps aralamaktr. Mucize-keramet ve hatta slam Prensiplerine bu gzle bakabilseydik NASA bir Mslman kuruluu olur, teknoloji ve bilimin sper ncleri slam lkeleri olurdu.

15-

ANDA YAAMA - GELECEK VE GEM KAYGISI

z, gemii ve gelecei dnmeden, imdiki an yaar ve onun tadn karmaya olabildiince verimli olmaya alr. Byle olunca da zaman onun iin geniler ve bereketlenir. Ego ise gemii dnerek hayflanr, pimanlk duyar, gelecek iin kayg eker. Keke ve eerlerle yaamak onun hayat tarz olmutur. Bu sebeple yeni zmler retemez. Gemie zlmek, gelecekten tedirgin olmak, Allahla arandaki perdedir. O perdeyi atee at ki ardndan Allah grnsn.(Mevlana) Dne zlmem nk gemitir. Yarna kayglanmam nk Allah bilir. Ben sadece iinde olduum an deerlendiririm(Prof.Dr.Muhammed HAMDULLAH) Kuranda Asr (Zaman) adnda ksa ama olduka anlaml bir sure mevcut. Ve o surede insan ziyandadr diye zamana yemin ediliyor. Zaman iyi deerlendiremedii, gemie takl kald, gelecekten kayg duyduu iin ziyandadr insan eklinde de dnmek mmkn.

21

Zaman, an kullanmann nemi Allahn zaman adna yemininden anlalmyor mu?..

16-

SEM ZGRL - KADERCLK

z yaamn kendi kontrolnde olduunu, kendine seim zgrl verildiini hisseder. Bu sebeple alr, planlar ve inanarak yapar. Ego ise istiyorum ama yapamam hele u iler bitsin, zamana brakalm demeyi seer. Onun iin hayat kendi elinde deildir. Bakalar onu ynlendirmektedir. Kaderi hibir zaman deimeyecektir. nsan iin ancak altnn karl vardr(Necm-39) Herkes ne i iin yaratlm ise, o fiillerde bulunur; kendisi iin ne kolaylatrld ise, onu yapar!..(H.) Ameller niyete gredir(H.) Klasik kader inancmz ou kere olumsuzluklarla karlanca kullanr ve Hepsi Allahtan szn baarszlklarmza teselli perdesi yaparz. Akl ve mantk verilen insan almal, dilemeli, niyet etmeli, gayrete gelmelidir. Allahn dilemesi insann dilemesiyle paralel ise; vermeyecei eyi istetmiyor, kabul

22

etmeyecei duaya el atrmyorsa elimizde mthi bir g var demektir. Haydi o gc kullanmaya niyet edelim!..

17-

NEE, COKU - KEDER, KNT

z bilin uyandka kainatn insann yararna ilediini fark eder. Onun iin korku yoktur. Ne olursa olsun kazanl bir yn mutlaka vardr. Bu sebeple hayat coku ve nee iinde yaar. Ego ise kr-zarar, iyilik-ktlk bakn atamad iin keder, sknt, znt yaar. O adeta kendisine herkesin tavr ald dman bir dnyada yaamaktadr. Allah sana bir keder dokundurursa, onu Ondan baka aacak yoktur. Eer sana bir hayr dokundurursa O, her ey zerinde g sahibidir.(Enam-17) Korunup saknanlar Allah, kendi baarlar yznden kurtarr. Ne ktlk dokunur onlara ne de kederlenirler.(Zmer-61) Allah size keder stne keder verdi ki, elinizden uup gidene de size isabet edene de zlmeyesiniz. Allah, yapmakta olduklarnzdan haberdardr.(Ali mran-153)

23

18-

AKIA UYMAK - DRENMEK

z olana teslim olur, aka direnmez, uyumlu olmay seer. Deitiremeyecei koullar zorlamadan ibirlii yapmay seer. Bu onda teslimiyet gcn gelitirir. Ego her eyin kendi karna gelimesini ister. Aksi olduunda tepki verir, kzar, zlr, fkelenir. Aslnda bu duygular onun enerjisini yiyip bitirir ama farkna varmaz. Allahndr btn gklerdeki ve yerdeki! Dayanlacak ( vekil) olarak da Allah yeter!(Nisa-132) Onun iin sen yzlerine vurmaktan vazge de Allaha havale et! Allah vekil olarak yeter!(Nisa-81) Mslman; kendisiyle iyi geinilen kiidir(H.) Deme ki niye yle / Yerindedir o yle(Erefolu Rumi) Uyumlu olmak, ibirlii yapmak, deien artlara adapte olmak olgun kimsenin zelliidir. Egosuna uyanlar; geliime, deiime direni gsterirler. Aslnda her ey kusursuz ilemektedir ama onlar sadece kendi ufuklarndan baktklar iin ileriyi gremez ve iten ie sanc ekerler.

19-

GERGEN - KIRICI, KIRILGAN

Ego kolay krlr, en kk eletiride yenildiini hisseder. Bu yzden insanlar kolay krar,

24

krd zaman kendisini savunduunu dnr. Sonunda herkesi krd iin yalnzln demir parmaklklar arasna tutsak olur. z tamamen geirgendir. Eletirinin doru olann yararnadr diye dnr. Yanl ve haksz eletiriye hi alnmaz geer gider diye bakar. nk artk o kiilik olarak effaflamtr. Hakszlk karsnda savunma gerei duymaz. nk bir gn er yada ge hakkn yerini bulacana inanr. Mslman; elinden ve dilinden insanlarn gvende olduu kimsedir.(H.) Sizin en iyi huylunuz insanlara kar yumuak muamelede bulunanlardr(H.) yle bir hayat yaa ki; lmn halka matem, sana len olsun(Hz.Ali) Dvene elsiz gerek / Svene dilsiz gerek / Dervi bar ta gerek / Koyundan yava gerek(Yunus Emre) Avam; ncinir ve incitir Havas; incitmez, incindiini belli etmez - Has l Havas; incindiini belli etmeyi bile incitme sayar(La Edri) ze eren kii insanlar krmamaya, kendisine yanl yapldnda da krlmamaya zen gsterir. Onun krlmama nedeni; yaplan yanln elbet yapana dneceini, insann karya bir ey yaptm sanrken kendi geleceini hazrladn bilmesindendir.

25

20-

KAZANMAK, KAZANMAK - KAZANMAK, KAYBETMEK

Ego Biri kazanrsa, ben kaybederim diye dnr. karlarn hep attn alglar. Bu sebeple kaybetme ihtimaline kar hep tedirgin ve stres iinde yaar. Bunun sonucu gastrit, lser, ba ars ve uykusuzluk hayatnn ba aktrleri olur. z ise hayatn her alannda insann verdike kazanacan, paylamayla verimliliin artacan dnr. Onun iin hayatnn ilkesi kazanmak- kazanmaktr. Allah yolunda harcama yapn / nimetleri paylan; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayn! Gzel dnp gzel iler yapn! nk Allah, gzellik sergileyenleri sever.(Bakara-195) Ne oldu sizlere yardmlamyorsunuz?(Saffat-25)

21-

LKE MERKEZL - EGO MERKEZL

Ego iin tek l kendi kardr. Bir gn doru dediine ertesi gn yanl diyebilir. kar iin onuru ve ilkelerinden taviz verir. z kendisiyle insanlarn ve evrenin ayn yapya sahip olduunu bilerek ilkelerden, onurdan, drstlkten beslenir. Yeri geldiinde insani ilkeleri kendi karndan stn tutar.

26

Ey man edenler, Allaha ve Raslne(B srr ile) man ediniz!(Nisa-136) Her kim Allaha ve ahiret gnne iman edip de drste alrsa, artk onlara korku yoktur ve onlar zlecek de deillerdir. (Maide-69) Her kim Allaha iman edip drste alrsa, onu, iinde ebedi kalmak zere altndan rmaklar akan cennetlere koyacaktr. Allah ona gerekten gzel bir rzk vermitir.(Talak-11) Ok gibi doru olursan, hibir yay seni tutamaz. Haka ol ki, nefis yayndan hakikte frla.(Mevlana) nandnz gibi yaamazsanz; yaadnz gibi inanmaya balarsnz(Hz.mer)

22-

OLMAK - SAHP OLMAK

Ego kendi varln sahip olmakla ayakta tutar. Gce, paraya, bilgiye, kar cinse sahip olduunda deerinin olacan aksi taktirde bir hi olduunu dnr. Ona gre ok eye sahip olanlar mutlu, huzurlu ve saygndr. z ise sahip olmak yerine olmak kavramn ilke edinir. Onun iin seven biri olmak, gvenilir olmak, bilgili olmak, topluma yararl olmak vazgeilmez deerlerdir.

27

Sanr ki, mal kendisini ebediletirmitir.(Hmeze-3) Ona ne mal fayda verdi, ne de kazand.(Leheb-2) Btn o gklerin ve yerin mlk Allahndr; hem btn gidi Onadr.(Nur-42) Sahiplik duygusu bir anlamda Allahla yara kalkmaktr. Tek sahip O ise; insan dnya ve iindekilerin fani olduunu unutmamal, maddi birikim yerine manevi deerlere sarlmaldr. air ne gzel der Baki kalan bu kubbede / Bir ho seda imi!

23-

ESNEKLK - KATILIK

Ego kat ve dar bir ereve iinde yaar. Deiimi sevmez. Deiime direnir, olaylara tek ynl bakar. Bak kat olduu iin hareketleri de katlar, sert ve tutuk yaar. z ise berrak bir su gibi aka uyar. ocukla-ocuk, bykle-byk olur. Hareketlerinde estetik ve endam vardr. Kolay gler, espri yapar. Bulunduu topluma nee saar. Gklerde ve yerde bulunan herkes, Ondan ister. O, her an yaratma halindedir.(Rahman-29) Sizden birinizin kardeine tebessmle bak, hal hatr sormas da bir sadakadr(H.) Raslullaha 10 yl hizmet ettim.Yanllarm olduunda bir kez bile beni azarlamad, suratn ekitmedi(Enes b.Malik)

28

ze eren kimse her kulun kendi kapasitesi nispetinde hareket ettii bilinci ile kimseye kzmaz, kimsenin isteine sert tavr almaz, kimseyle mnakaaya girmez. nk ona gre insanlar bir ey yapmamakta, insanlar araclyla Allah hkmn icra etmektedir. Bir anlamda insana kzmak, sert davranmak; Allaha kzmak, ba kaldrmak deil midir?!.. Bu ince noktay ltfen iyi dnnz!..

24-

TEVAZU - GURUR

Ego gururludur. Eletiri kabul etmez. Fikrini kolay deitirmez. Kim ne derse desin, kendi bildiinden amaz. Onun iin kendi kiilii dokunulmaz, yaptklar tartlmaz, inanlar eletirilmezdir. z ise her an deiime, yeni baka hazrdr. Ego byle bakt iin gurur kknde otururken, z toprak gibi tevazuyu seer. O kfre sapanlar bir gurur, ayrlk ve btnden kopu iindedirler.(Sad-2) nkrclar bir aldan / gurur iindeler(Mlk-20) Ona, Allahtan sakn! dendiinde, gurur kendisini gnaha gtrr. Bylesine, cehennem yeter. Gerekten ne kt yataktr o!(Bakara-206) Ey insan! O sonsuz cmertliin sahibi Kerm Rabbine kar seni aldatp gururlu klan nedir?!(nfitar-6)

29

Kim Allah Tela hazretlerinin rzas iin bir derece tevazu izhar eder(alak gnll) olursa Allah, onu bu sebeple, bir derece ykseltir.(H.)

25-

BRLETRCLK - AYRIMCILIK

z farkllklarn eitliliin sinerjisinden yararlanr. Farkl grnenlerin uyumunun mmkn olabileceini dnr. Onun iin i hayatnda farkl yetenekleri mkemmel biimde bir arada tutar. Dinlerdeki ortak z de fark etmitir. nsan, inan, renk, rk ayrm yapmaz. Ego farkl szlere, farkl insanlara kafay takmtr. nsanlar iyi-kt, gzel-irkin, zengin-fakir, dindar-dinsiz diye ayrr durur. Adeta gerilimden haz alr. Yenilikler yaratmak ona gre deildir. u bir gerek ki, mminler sadece kardetirler. O halde kardeleriniz arasnda bar salayn ve Allahtan saknn ki, size merhamet edilebilsin. z benliklerinizi ayplamayn / kendi nefislerinizde ayplar aramayn; birbirinize lakaplar yaktrmayn. mandan sonra sapklkla adlanmak ne kt eydir! Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir diiden yarattk.Ve rfler yoluyla tanp kaynaasnz diye sizi milletlere, boylara ayrdk. Hi kukusuz, Allah katnda en sekininiz, saknlmas gereken eylerden en ok saknannzdr. Allah her eyi bilir, her eyden haberdardr.(Hcurat-10-13)

30

Elif okuduk tr / Pazar eyledik gtr / Yaratlm severiz / Yaratandan tr (Yunus Emre) Gelin tan olalm / i kolay klalm / Sevelim sevilelim / Dnya kimseye kalmaz(Yunus Emre)

Yararlanlan Kaynaklar:
1. 2. 3. 4.
Kuantum Dnce Teknii/R.anal/Artan Yaynlar.(www.kitapyurdu.com) Ayetler(www.kuran.gen.tr) Hadisler-Ktb- Site( www.sufizmveinsan.com ) Mevlanadan Szler( http://www.sufizmveinsan.com/aksam/mesnevibahcesi.html )

31

Yayn Listemiz
Aadaki e-Kitap ve programlar sizin iin hazrlanmtr. http://ferid_hakki.sitemynet.com adresinden cretsiz indirebilirsiniz !.

http://ferid_hakki.sitemynet.com
Terr Tekeli A.B.D. nsan ve Din -2nsan ve Din -1Amerikann Matrukas Ak Penceresinden Asr- Saadet Dnyay Yneten gizli rgtler Okunas, ok nemli Konular Cuma Notlar -2Avrupa Birliine NEDEN HAYIR ! Kuranla Kucaklamak Psikolojik Harekt

32 B SIRRINA ERMEK Gerein retisi/TASAVVUF Oruun Srlar Trkiye ya Byk Trkiye olacak ya da Yok Olacak ! Yeni Keifler -2stihbarat Bilin tesi Boyut RYALAR Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp Kyamet Halleri CFR ve Yeni Dnya Dzeni Yorumsuz Seyir Yeni Byk Oyun / Yeni Souk Sava nternette Tp Haberleri -1Yeni Keifler -1lm Terapisi lmeden evvel lmek Cemil Meri Ansna Vatikann Gizli yz z Brakanlar Sonsuz Boyuta Almak Zikir

33 Bilinmeyen Vatikan II Cuma Notlar I Bilinmeyen Vatikan I Tapnak valyeleri - Gizli Dnya Devleti Gnn Yorumu Allah Bilmek Tsunami Altndaki gerekler -H. A. A. R. P Sorgulayan Beyinlerin Kendine Sorular Allah indinde DN 2. Blm Avrupa Birliinin Trkiye Politikalar Allah indinde DN 1. Blm Mirat l rfan (rfan Aynas) G. O. P ya da HALILAR MI? AVRUPA BRL VE CHRISTENDOME KAVRAMI MARDUK ya da KAOS [Astroloji-Program] Astro Ykselen GZli Glen 1 Depresyon Psikospritel Kriz [Astroloji-Program] Yldzlar Altnda

34 Aynadaki Evren Dini Anlamada Reform Taocu Uygulamann Temelleri (Kltr Serisi-1) En Byk Sr- lluminati eytani Bilinci MARDUK Yakn Gelecek mi? Metafizik Mucizeler ya da Yanlglar Kuran- Kerim Meali (Microsoft Reader formatnda) Hz. brahimin Miras Hz. Musann Asas ve KUNDALN Dik Bahene Solaym! Uzayllar Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar II Sonsuzluu kucaklam akn sembol Hallac- Mansur Din, Maneviyat, Psikoloji, Psikiatri bn Arabi ile ilgili aratrma Servenim Evrenin Srlar Etkili Szler III Beynimizi Kim Kullanyor ? Yorumsuz Katalog (Gncellendi) Zamanszlk (timelessness) Hangi Evreni Alglamaktayz?

35 Gnl Uyandrma Kyametin Deifresi Yorumsuz Katalog ada Bakla Allah Tataki G... Mutluluunuz iin... Etkili Szler II ada Bakla Cennet, Cehennem Rya Yorumu Kader Gerei Evrensel Srlar Ryann Dndaki Rya [Astroloji-Program] Canopus Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar Holografik Beyin ve Evren Mesajlar I Uzayllarn yz Tanr yok Allah var Reenkarnasyon Aldatmacas Astroloji-Yeni Millenniumun Popler Bilimi [Astroloji-Program] Planetium

36 Modern Bilim ZKRi Kefetti Etkili Szler I Yldzlarn Altnda ada Bakla Din [Astroloji-Program] PopHR [Kullanm klavuzu] PopHR Rehber v. 2

http://ferid_hakki.sitemynet.com