Vous êtes sur la page 1sur 2

Zapraszamy osoby z cukrzyc typu 1, ktre chc skutecznie leczy si za pomoc pompy insulinowej dowolnej firmy na spotkania Akademii

Edukacyjnej organizowanej przez firm Medtronic. WrocAW, Przychodnia, ul. Dobrzyska 21/23, rody: godz. 17:00
Udzia w zajciach jest bezpatny.

Data

Tematyka spotkania

19.10.2011 Dlaczego osoba z cukrzyc powinna uprawia sport i jak si do tego przygotowa? 16.11.2011 Moliwoci techniczne i obsuga pomp insulinowych w praktyce. 14.12.2011 co powinnimy je? ywienie w cukrzycy. 11.01.2012 Samokontrola glikemii glukometr, cigy monitoring i laboratorium. Jak z nich korzysta? 08.02.2012 Jak bdzie wyglda Twoja przyszo? Nowoci w leczeniu cukrzycy. 14.03.2012 Nie zawsze jest atwo. Przyczyny niepowodze terapeutycznych i sposoby radzenia sobie z nimi. 18.04.2012 co zyskasz majc dobrze ustawiony wlew podstawowy? Elastyczne wykorzystywanie bazy. 09.05.2012 Mam cukrzyc - chc urodzi dziecko. cukrzyca i cia. 13.06.2012 czy komputer moe pomc w leczeniu cukrzycy? Warsztaty z careLink Personal.