Vous êtes sur la page 1sur 2

Att importera in certifikat

P tjock klient Steg 1: P klient, anvnd Internet Explorer Import av certifikat. Skall importeras in till Trusted Root Certification Authority. Klicka p Tools Internet Options Content Certificates Trusted Root Certification Authority. Klicka p Import, klicka p Next fr att starta guiden. Ange skvg till certifikat, enligt bild nedan.

Klicka p Next.

Se till att bekrfta Trusted Root Certification Authorities. Klicka p Next. Avsluta guiden. Fr mobila enheter Kopiera certifikatfilen till mobilenhet, anvnd telefonen fr att lokalisera filen och importera in filen.