Vous êtes sur la page 1sur 21

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Gwna Biblioteka Komunikacyjna w Warszawie

WYKAZ WANIEJSZYCH NABYTKW Transport- Gospodarka morska- Budownictwo

Nr 4

Padziernik

Listopad

Grudzie

2011

Gwna Biblioteka Komunikacyjna tel./fax.: 630-10-57 ul. Chaubiskiego 6, 00-928 Warszawa tel.: 630-10-58 Wypoyczalnia- czynna w dni robocze w godz. 9-15 tel.: 630-10-62 e-mail:bdybicz@transport.gov.pl, gbk.net.pl, gbk.org.pl

1. Adamczyk, Krzysztof Polskie Linie Oceaniczne: album floty 1951-2011/ Krzysztof Adamczyk, Jerzy Drzemczewski, Bohdan Huras.- Gdynia: PORTA MARE Oficyna WydawniczoReklamowa, 2011.- 440 s.: fot.; 30 cm.- (Ksigi Floty Ojczystej; 42). - ISBN 978-83-62022-32-8 II-47235/42 2. Badania Badania nieniszczce = Non- destructive testing.- Gdask: Polski Rejestr Statkw, 2011.- 49 s.; 24 cm.- (Publikacja; Nr 80/P).- ISBN 978-83-7664-054-9 II-43955/80/P Czyt. 3. Bennett, David Architecture of bridge design/ David Bennett.- London: Thomas Telford, 1997. - 198 s.: fot., rys.; 22x26 cm.- ISBN 0-7277-2529-7 II-51678 4. Berdysz, Mariola Inspektor budowlany (315101)/ Mariola Berdysz, Jakub Kus.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 20 s.; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/14 5. Bezpieczestwo Bezpieczestwo Mistrzostw Europy w Pice Nonej Euro 2012/ red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka.- Warszawa: Difin, 2011.- 227 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-7641-454-6 II-51728 6. Bieniek, Gerard Odpowiedzialno cywilna za wypadki drogowe/ Gerard Bieniek.- Wyd.3. - Warszawa: LexisNexis, 2011.- 437 s.; 21 cm.- (Monografie). - ISBN 978-83-7620-670-7 II-51681 7. Bogan, Christopher E. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk/ Christopher E. Bogan, Michael J. English.- Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006.- 416 s.: rys.; 24 cm. - ISBN 83-246-0070-1 II-51727

8. Bugden, Paul M. Goods in transit and freight forwarding/ Paul M. Bugden, Simone LamontBlack.- 2nd ed. .- London: Thomson Reuters; Sweet&Maxwell, 2010.- CV, 902 s.; 24 cm.- ISBN 978-1-847-03772-5 II-51726 9. Cau, Hanna Asystent (technik) usug pocztowych i telekomunikacyjnych (4213)/ Hanna Cau, Stefania Magdzicka.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006. - 15, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pracownicy Biurowi).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/6 10. Chauvin, Tatiana Wstp do prawoznawstwa / Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. - Wyd.6 popr. i uzup. .- Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2011. - XVI, 313 s.; 24 cm.- (Skrypty Becka).- ISBN 978-83-255-3311-3 II-51744 11. Chrzan, Marcin Inynier transportu (logistyk) (214917)/ Marcin Chrzan, Ryszard Kolasiski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 21, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Specjalici). - ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/12 12. Dobrowolska- Kiery, Marta Przedwojenne wybrzee: najpikniejsze fotografie/ Marta DobrowolskaKiery.- Warszawa: Wydawnictwo RM, 2011.- 99, [4] s.: fot.; 27 cm. - ISBN 978-83-7243-822-5 II-51765 13. Drzemczewski, Jerzy Na rdziemnomorskim szlaku 1924- 2008/ Jerzy Drzemczewski.- Gdynia: PORTA MARE Oficyna Wydawniczo- Reklamowa, 2009.- 382 s.: fot.; 30 cm. - (Ksigi Floty Ojczystej; 31).- ISBN 978-83-924084-8-2 II-47235/31 14. Durzyska, Magdalena Podzia nieruchomoci/ Magdalena Durzyska.- Warszawa: LexisNexis, 2011. - 451 s.; 21 cm.- (Biblioteka Prawnika).- ISBN 978-83-7620-636-3 II-51686

15. Ekonomika Ekonomika turystyki i rekreacji/ Anna Gardziska [i in.]; red. nauk. Aleksander Panasiuk.- Wyd.2 zm. i rozsz. .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.- 413 s.: wykr.; 24 cm.- ISBN 978-83-01-16680-9 II-51753 16. ETCS ETCS for engineers/ ed. Peter Stanley.- Hamburg: DVV Media Group: Eurailpress, 2011.- 310 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm.- ISBN 978-3-7771-0416-4 II-51679 17. Fahrradmitnahme Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr/ Sascha Baron [et al.]. - Kaiserslautern: Institut fr Mobilitt & Verkehr, 2011.- 76 s.: fot., rys.; 29 cm.- (Grne Reihe, ISSN 1613-5040; Nr 70). - ISBN 978-3-941438-60-6 III-53752 18. Felcenloben, Dariusz Granice nieruchomoci i sposoby ich ustalania/ Dariusz Felcenloben. - Warszawa: LexisNexis, 2011.- 500 s.; 24 cm. - (Biblioteka Prawnika). - ISBN 978-83-7620-664-6 II-51687 19. Fijakowski, Jacek Kierowca operator wzkw jezdniowych (833401)/ Jacek Fijakowski, Piotr Nowak, Kinga Piotrowska.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 17, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urzdze). - ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/2 20. Finanse Finanse publiczne/ red. nauk. Jerzy Sokoowski, Micha Sosnowski, Arkadiusz abiski.- Wrocaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 846 s.: wykr.; 24 cm.- (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, ISSN 1899-3192 ; 112). - ISBN 978-83-7695-093-8 II-51117/112

21. Francuz, Wadysawa Maria Technik drogownictwa (311206)/ Wadysawa Maria Francuz, Anna Kusina. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 18 s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel). - ISBN 83-7204-503-8 II-48781/18 22. Francuz, Wadysawa Maria Technik budownictwa (311204)/ Wadysawa Maria Francuz, Anna Kusina. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 18, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/17 23. Francuz, Wadysawa Maria Ukadacz nawierzchni drogowych (712404)/ Wadysawa Maria Francuz, Anna Kusina.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006. - 12 s.; 24 cm. -(Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysowi i Rzemielnicy).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/11 24. Gdesz, Mirosaw Regulowanie stanu prawnego nieruchomoci pod drogi/ Mirosaw Gdesz, Anna Trembecka.- Katowice: Wydawnictwo Gall, 2011.- 280 s.: rys.; 24 cm. - ISBN 978-83-60968-14-7 II-51710 25. Glinicki, Micha A. Trwao betonu w nawierzchniach drogowych: wpyw mikrostruktury, projektowanie materiaowe, diagnostyka/ Micha A. Glinicki.- Warszawa: Instytut Badawczy Drg i Mostw, 2011.- 286 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm. - (Studia i Materiay, ISSN 0239-8575; Z.66). - ISBN 83-89252-03-1 II-33728/66 26. Gorgo, Jerzy Kierowca autobusu (832201)/ Jerzy Gorgo, Janusz Grny.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 20, [1] s.; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urzdze).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/1

27. Gorgo, Jerzy Kierowca samochodu osobowego (832101)/ Jerzy Gorgo, Janusz Grny. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 20 s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urzdze).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/4 28. Gorgo, Jerzy Kierowca samochodu ciarowego (832302)/ Jerzy Gorgo, Janusz Grny. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 20 s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urzdze).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/3 29. Grny, Janusz Elektromechanik pojazdw samochodowych (724102)/ Janusz Grny, Tadeusz ugowski.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007. - 19, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysowi i Rzemielnicy).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48787/7 30. Green Green ships, eco shipping, clean seas: the 12th Annual General Assembly International Association University, Gdynia Maritime University 12- 14 June 2011/ ed. Bogumil Laczynski.- Gdynia: Gdynia Maritime University, 2011. - 335 s.: rys., wykr.; 24 cm. - ISBN 978-83-7421-152-9 II-51702 31. Grochowiak, Remigiusz Stargard Szczeciski: historia komunikacji miejskiej: 50 lat Miejskiego Zakadu Komunikacji 1961- 2011/ Remigiusz Grochowiak.- Pozna: Kolpress, 2011. - 111 s.: fot.; 29 cm.- ISBN 978-83-920784-8-7 III-53755 32. Grzegorczyk, Krzysztof Towary niebezpieczne: transport w praktyce/ Krzysztof Grzegorczyk, Rafa Buchcar.- Bonie: Wydawnictwo ADR, 2011.- 422 s.: rys.; 23 cm. - ISBN 978-83-928338-5-7 II-51680

33. Gutkowski, Bogdan Aktualne przepisy w ochronie rodowiska i inwestycjach/ Bogdan Gutkowski. - Koszalin: Agencja Ochrony rodowiska, 2010.-29 cm.- Suplement 2: stan prawny na dzie 01.08.2011 r.- 147 s. .- ISBN 978-83-925975-7-5 III-53662/Supl.2 Czyt. 34. Haczkowska, Monika Ustawa o odpowiedzialnoci majtkowej funkcjonariuszy publicznych: komentarz/ Monika Haczkowska.- Wrocaw: Wydawnictwo Gaskor, 2011. - 392, [1] s.; 21 cm.- ISBN 978-83-931781-8-6 II-51743 Czyt. 35. Howorka, Bolesaw Bibliotekarz i prawo: podstawowe informacje o prawie dla pracownikw bibliotek/ Bolesaw Howorka.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010. - 233, [10] s.; 21 cm.- ISBN 978-83-61464-28-0 II-51736 36. Hugos, Michael Zarzdzanie acuchem dostaw: podstawy/ Michael Hugos.- Wyd.2.- Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011.- 280 s.: rys.; 24 cm.- ISBN 978-83-246-3082-0 II-51752 37. Human Human resources and crew resource management: marine navigation and safety of sea transportation/ ed. AdamWeintrit, Tomasz Neumann.- Leiden: CRC Press, 2011.- 187 s.: rys., wykr.; 24 cm.- ISBN 978-0-415-69115-4 II-51692 38. Instrukcja Instrukcja pracy druyn konduktorskich w przedsibiorstwie pastwowym "Polskie Koleje Pastwowe" H-21.- Warszawa: Dyrekcja Generalna PKP, 1998.- 116 s.; 21 cm II-50589 39. Instrukcja Instrukcja dla personelu obsugi ruchowych posterunkw technicznych R-7. - Warszawa: Dyrekcja Generalna PKP, 1996.- 58 s.; 21 cm.- Zacznik do Biul. PKP A nr 22, poz.54 z dnia 1 padziernika 1996 r. II-48779

40. Instrukcja Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Et- 2.- Warszawa: Dyrekcja Generalna PKP, 1997.- 40 s.; 21 cm.- Zacznik do Biul. PKP A nr 36 z dnia 27 grudnia 1996 r., poz. 156 II-48780 41. Instytucje Instytucje procesu administracyjnego i sdowoadministracyjnego: ksiga jubileuszowa dedykowana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi ukowskiemu/ red. Jerzy Posuszny.- Przemyl; Rzeszw: Wysza Szkoa Prawa i Administracji, 2009.- 419 s.; 24 cm.- ISBN 978-83-7667-019-5 II-51756 42. International International recent isues about ECDIS, e- Navigation and safety at sea: marine navigation and safety of seatransportation/ ed. Adam Weintrit.- Leiden: CRC Press, 2011.- 199 s.: rys., wykr.; 24 cm.- ISBN 978-0-415-69112-3 II-51689 43. Janua, Eugeniusz Spedycja/ Eugeniusz Janua, Teresa Tru, aneta Gutowska.- Warszawa: Difin, 2011.- 255 s.: fot., rys.; 24 cm.- ISBN 978-83-7641-495-9 II-51716, II-51717 44. Kaczyski, Jarosaw Konserwator systemw komputerowych i sieci (312101)/ Jarosaw Kaczyski, Renata Kwiatkowska.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 21, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/15 45. Klich, Edmund Bezpieczestwo lotw/ Edmund Klich; wsppr. Jerzy Szczygie.- Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2011.- 310 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm.- (Biblioteka Problemw Eksploatacji). - ISBN 978-83-7789-024-0 II-51732, II-51733

46. Kadki Kadki dla pieszych: architektura, projektowanie, realizacja, badania: seminarium, Wrocaw 29- 30 listopada 2007.- Wrocaw: Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007.- 323 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm.- Na grzb. i u gry ok.: Wrocawskie Dni Mostowe.- ISBN 978-83-7125-164-1 II-51718 47. Kokociski, Micha Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarw niebezpiecznych/ Micha Kokociski.- Pia: Wydawnictwo SPH Credo, 2009.- 179 s.: rys.; 21 cm.- (Bezpieczestwo w Transporcie Drogowym). - ISBN 978-83-60362-38-9 II-51729 48. Koodziejska, Jadwiga Biblioteki publiczne w strukturze spoecznej/ Jadwiga Koodziejska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010.- 153, [1] s.; 21 cm.- (NaukaDydaktyka- Praktyka; 114).- Tytu i spis treci take w jz. ang. - ISBN 978-83-61464-34-1 II-45712/114 49. Komornicki, Tomasz Przemiany mobilnoci codziennej Polakw na tle rozwoju motoryzacji/ Tomasz Komornicki.- Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2011.- 144 s.: mapy, wykr.; 24 cm.- (Prace Geograficzne PAN, ISSN 0373-6547 ; Nr 227). - Streszczenie w jz. ang. .- ISBN 978-83-61590-17-0 II-22052/227 50. Kompendium Kompendium wiedzy o organizacjach midzynarodowych: praca zbiorowa/ pod red. Ewy aniewskiej i Przemysawa Deszczyskiego.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.- 396, [1] s.: wykr.; 21 cm. - ISBN 978-83-01-16562-8 II-51747 Czyt. 51. Kompensacja Kompensacja szkd komunikacyjnych= Traffic accident compensation: nowoczesne rozwizania ubezpieczeniowe= moderninsurance solutions/ pod red. Katarzyny Ludwichowskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2011. - 259 s.; 24 cm.- (Wspczesne Ubezpieczenia).- Tekst czciowo w jz. ang. Streszcz. art. pol. w jz. ang., ang.- w jz. pol. .- ISBN 978-83-7561-176-2 II-51746

52. Kondek, Stanisaw Adam Zagadnienia wydawnicze i ksigarskie: skrypt/ Stanisaw Adam Kondek. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010.- 126, [3] s.; 21 cm.- (Propozycje i Materiay; 82).- Tytu i spis treci take w jz. ang.. - ISBN 978-83-61464-56-3 II-45712/82 53. Kurowska- Ciechaska, Judyta Lokomotywy w Polsce/ tekst Judyta Kurowska- Ciechaska, Marek Szokalski. - Warszawa: Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2010.- 352 s.: fot.; 16x24 cm. - ISBN 978-83-7705-038-5 I-49141 Czyt. 54. Kwaniak, Piotr Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego/ Piotr Kwaniak. - Wyd. 3.- Warszawa: LexisNexis, 2011.- 334 s.; 21 cm.- (Monografie). - ISBN 978-83-7620-663-9 II-51695 55. Laboratorium Laboratorium elektroenergetyki okrtowej/ Janusz Mindykowski [i in.]. - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2011.- 174 s.: rys.; 24 cm. - ISBN 978-83-7421-151-2 II-51699 56. Lipowicz, Irena Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach/ Irena Lipowicz, Radosaw Mdrzycki, Maciej Szmigiero; pod red. Ireny Lipowicz.- Warszawa: LexisNexis, 2010.- 238 s.; 21 cm.- (Prawo w Pytaniach i Odpowiedziach). - ISBN 978-83-7620-426-0 II-51683 57. Lotnicze Lotnicze Pogotowie Ratunkowe/ pod red. Roberta Gazkowskiego. - Warszawa: Medi Press, 2010.- 130, [6] s.: fot., mapy, wykr.; 24 cm. - ISBN 978-83-921334-8-3 II-51720 58. Lubka, Arkadiusz Atlas tramwajw/ Arkadiusz Lubka, Marcin Stiasny.- Pozna: Kolpress, 2011. - 227 s.: fot., mapy; 21 cm.- ISBN 978-83-920784-6-3 I-49140

10

59. aziski, Andrzej Diagnosta samochodowy (315201)/ Andrzej aziski, Andrzej elasko. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 19 s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/13 60. uczak, Jacek Systemowe zarzdzanie bezpieczestwem informacji ISO/IEC 27001/ Jacek uczak, Marcin Tyburski.- Pozna: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.- 444 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-7417-460-2 II-51709 61. Madziar, ucjan A. Przedwojenne koleje: najpikniejsze fotografie/ ucjan A. Madziar. - Warszawa: Wydawnictwo RM, 2011.- 102, [1] s.: fot.; 27 cm. - ISBN 978-83-7243-955-0 II-51764 62. Malinowski, Andrzej Teksty prawne Unii Europejskiej: opracowanie treciowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji/ Andrzej Malinowski.- Warszawa: LexisNexis, 2010. - 231 s.; 21 cm.- (Monografie). - ISBN 978-83-7620-490-1 II-51684 63. Marszaek, Aleksander Technik telekomunikacji (311402)/ Aleksander Marszaek, Jzef Wodarczyk. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 18 s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/20 64. Marszaek, Aleksander Monter sieci i urzdze telekomunikacyjnych (7252)/ Aleksander Marszaek, Jzef Wodarczyk.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 13, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysowi i Rzemielnicy).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/10

11

65. Materiay Materiay z konferencji "Standardy bezpieczestwa dokumentw pastwowych" zorganizowanej przez Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego w Warszawie 10 czerwca 2011 r. .- Warszawa: Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego, 2011. - 89, [2] s.: rys.; 24 cm II-51735 66. Methods Methods and algorithms in navigation: marine navigation and safety of sea transportation/ ed. Adam Weintrit, Tomasz Neumann.- Leiden: CRC Press, 2011. - 217 s.: rys., wykr.; 24 cm.- ISBN 978-0-415-69114-7 II-51691 67. Michalak, Hanna Garae wielostanowiskowe: projektowanie i realizacja/ Hanna Michalak. - Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2009.- 263 s.: fot., rys.; 24 cm. - ISBN 978-83-213-4621-2 II-51721 68. Miscellaneous Miscellaneous problems in maritime navigation, transport and shipping: marine navigation and safety of seatransportation/ ed. Adam Weintrit, Tomasz Neumann.- Leiden: CRC Press, 2011.- 233 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm. - ISBN 978-0-415-69118-5 II-51693 69. Mosty Mosty stalowe: projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie: seminarium, Wrocaw 27-28 listopada 2008.- Wrocaw: Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.- 452 s.: fot., rys., wykr.; 24 cm.- Na grzb. i u gry ok.: Wrocawskie Dni Mostowe.- ISBN 978-83-7125-174-0 II-51719 70. Myszona- Kostrzewa, Katarzyna Nawigacja satelitarna w wietle prawa midzynarodowego/ Katarzyna Myszona- Kostrzewa.- Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentw Wydziau Prawa i Administracji UW, 2011.- 290 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-931606-8-6 II-51714

12

71. Narzdzia Narzdzia badawcze i badanie elementw systemw transportowych. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.- 125 s.: rys., wykr.; 24 cm.- (Prace Naukowe. Transport, ISSN 1230-9265; Z.78) II-45962/78 72. Navigational Navigational systems and simulators: marine navigation and safety of sea transportation/ ed. Adam Weintrit.- Leiden: CRC Press, 2011.- 207 s.: rys., wykr.; 24 cm. - ISBN 978-0-415-69113-0 II-51690 73. Neider, Janusz Sownik skrtw i terminw: transport, spedycja, logistyka/ Janusz Neider. - Gdynia: Polska Izba Spedycji i Logistyki, 2011.- 204 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-7531-134-1 II-51724 Czyt. 74. Opowie Opowie o FSO: historia tej warszawskiej fabryki/ [red. prowadzcy i koncepcja caoci Zbigniew Boniecki; przy wsppr. Roberta Gajewskiego]. - Wyd.2 popr. i uzup. .- Warszawa: Oddzia Warszawski SIMP. Klub Pracownikw i Przyjaci FSO, 2010.- 172 s.: fot., rys.; 26 cm. - ISBN 978-83-920912-4-0 II-51758 75. Patterson, Robert Compendium of finance in Polish and English/ Robert Patterson.- Krakw: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2011.-24 cm.- Tytu take w jz. pol. - ISBN 978-83-7623-836-4. - T.5: F- P.- 264 s. .- ISBN 978-83-7623-841-8 II-51455/5 Czyt. 76. Pawowski, Bogdan Mechanik silnikw spalinowych (723307)/ Bogdan Pawowski, Artur Kwiatkowski.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 17, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysowi i Rzemielnicy).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/9

13

77. Pitek, Zbigniew Nawigacja morska w pytaniach i odpowiedziach/ Zbigniew Pitek.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2011.- 133 s.: rys., wykr.; 24 cm.- (Ksiki dla eglarzy; 133).- ISBN 978-83-7020-431-0 II-51763/133 78. Pioterek, Pawe Budowanie efektywnego zespou w bibliotece/ Pawe Pioterek.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008.- 46, [2] s.; 21 cm.- (Propozycje i Materiay; 74). - Tytu i spis treci take w jz. ang. .- ISBN 978-83-61464-02-0 II-45712/74 79. Prawo Prawo administracyjne/ Zygmunt Niewiadomski [i in.]; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego.- Wyd.5.- Warszawa: LexisNexis, 2011.- 367 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-7620-673-8 II-51749 80. Prawo Prawo telekomunikacyjne/ Grzegorz Barej [i in.]; pod red. Macieja Rogalskiego.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.- 815, [1] s.; 25 cm. - ISBN 978-83-264-1257-8 II-51750 81. Prawo Prawo budowlane z umowami w dziaalnoci inwestycyjnej: komentarz: stan prawny na 20 kwietnia 2010 roku/ Rafa Godlewski [i in.]; pod red. Heleny Kisilowskiej.- Wyd.2.- Warszawa: LexisNexis, 2010.- 480 s.; 24 cm. - (Komentarze LexisNexis).- ISBN 978-83-7620-384-3 II-51688 Czyt. 82. Problemy Problemy bezpieczestwa w transporcie morskim/ red. Zbigniew Burciu. - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2011.- 134 s.: rys.,wykr.; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe AM, ISSN 1644-1818; Nr 69) II-47278/69 83. Proceedings Proceedings: 7th World Congress on High Speed Rail: Beijing, December 2010.- Beijing: China Railway Publishing House, 2010. -29 cm. - ISBN 978-7-113-12168-6.- [T.] 1.- 544 s.: mapy, fot., rys., wykr. III-53749/1

14

84. Proceedings Proceedings: 7th World Congress on High Speed Rail: Beijing, December 2010.- Beijing: China Railway Publishing House, 2010.-29 cm. - ISBN 978-7-113-12168-6. - [T.] 2.- 8, 545-1084 s.: mapy, fot., rys., wykr. III-53749/2 85. Proces Proces decyzyjny w Unii Europejskiej: przewodnik dla urzdnika administracji publicznej/ pod red. Adama A. Ambroziaka [i in.].- Warszawa: Urzd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.- 328 s.; 24 cm II-51722 86. Proces Proces decyzyjny w Unii Europejskiej: przewodnik dla urzdnika administracji publicznej.- Warszawa: Urzd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.- [T.2]: Zaczniki.- 321 s.: mapy, wykr.; 30 cm II-51722/Za. 87. Przepisy Przepisy klasyfikacji i budowy statkw morskich.- Gdask: Polski Rejestr Statkw, 2011.-24 cm.- ISBN 978-83-7664-052-5.- Cz.1: Zasady klasyfikacji. - 96 s.: rys. II-51054/1 Czyt. 88. Przepisy Przepisy klasyfikacji i budowy odzi motorowych.- Gdask: Polski Rejestr Statkw, 2011.-24 cm.- ISBN 978-83-7664-049-5.- Cz.1: Zasady klasyfikacji. - 20 s. II-48801/1 Czyt. 89. Reforming Reforming railways: learning from experience/ ed. Jeremy Drew, Johannes Ludewig.- 2nd ed. .- Hamburg: Eurailpress, 2011.- 195 s.: mapy, wykr.; 24 cm. - ISBN 978-3-7771-0415-7 II-51697 90. Reginia- Zacharski, Jacek Przedwojenne lotnictwo: najpikniejsze fotografie/ Jacek Reginia- Zacharski. - Warszaw: Wydawnictwo RM, 2011. - 111 s.: fot.; 27 cm. - ISBN 978-83-7243-941-3 II-51766

15

91. Rogall, Holger Ekonomia zrwnowaonego rozwoju: teoria i praktyka/ Holger Rogall; ze sowem wstpnym Ernsta Ulricha von Weizsckera; przek. Joanna Gilewicz. - Pozna: Zysk i S- ka Wydawnictwo, 2010.- 578 s.; 24 cm. - ISBN 978-83-7506-551-0 II-51755 92. Rola Rola katalogu centralnego NUKAT w ksztatowaniu spoeczestwa wiedzy w Polsce: praca zbiorowa/ pod red. Marii Burchard, Kamili Grzdziskiej, Agnieszki Kasprzyk.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010.- 209, [1] s.: wykr.; 24 cm.- (Nauka- Dydaktyka- Praktyka; 122).- Tytu i spis treci take w jz. ang. .- ISBN 978-83-61464-68-6 II-45348/122 93. Saladini, Albert Wielka ksiga motocykli Harley- Davidson/ Albert Saladini, Pascal Szymezak. - Warszawa: Carta Blanca, 2011.- 384 s.: fot.; 36 s. .- ISBN 978-83-7705-083-5 III-53751 Czyt. 94. Saunders, Edmund J. Audyt i kontrola wewntrzna w przedsibiorstwach i administracji publicznej/ Edmund J. Saunders.- Wyd.3.- Warszawa: PIKW, [2011].- 523 s.: rys.; 24 cm. - ISBN 978-83-922397-2-7 II-51745 95. Schabert, Werner Koleje wiata: ilustrowane kompendium/ Werner Schabert; t. Adam Banaszkiewicz.- Oarw Mazowiecki: Firma Ksigarska Jacek Olesiejuk, 2010.- 308 s.: fot., mapy; 30 cm.- ISBN 978-83-7708-240-9 III-53754 Czyt. 96. Sowiski, Bronisaw Inynieria zarzdzania procesami logistycznymi/ Bronisaw Sowiski. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszaliskiej, 2010.- 157 s.: rys.; 24 cm.- (Monografia, ISSN 0239-7129; Nr 168). - ISBN 978-83-7365-226-2 II-51748/168

16

97. Sobo, Stanisaw Kodeks drogowy: komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK: stan prawny na dzie 25 maja 2011 r./ Stanisaw Sobo.-Wyd.4.- Warszawa: Grupa IMAGE, 2011.- 21 cm.- ISBN 978-83-61623-51-9.- Cz.1: Ustawa - Prawo o ruchu drogowym.- 677 s. II-51706/1 Czyt. 98. Sobo, Stanisaw Kodeks drogowy: komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK: stan prawny na dzie 25 maja 2011 r./ Stanisaw Sobo.-Wyd.4.- Warszawa: Grupa IMAGE, 2011.- 21 cm.- ISBN 978-83-61623-51-9.- Cz.2: Znaki i sygnay w ruchu drogowym.- 130 s.: rys. II-51706/2 Czyt. 99. Sosnowski, Pawe Gminne planowanie przestrzenne a administracja rzdowa/ Pawe Sosnowski. - Warszawa: LexisNexis, 2011.- 355 s.; 21 cm.- (Monografie). - ISBN 978-83-7620-552-6 II-51685 100. Spjno Spjno w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszoci/ red. nauk. Mirosawa Klamut, Ewa Szostak.- Wrocaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.- 290 s.: mapy, wykr.; 24 cm.- (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, ISSN 1899-3192; 143). - ISBN 978-83-7695-067-9 II-51117/143 101. Starkowski, Dariusz Samochodowy transport krajowy i midzynarodowy: kompendium wiedzy praktycznej/ Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieczak, Wiesaw Zwierzycki. - Wyd.2 rozsz. .- Pozna: SYSTHERM, 2009-. 24 cm.- T.1: Zabezpieczenia adunkw oraz zagadnienia techniczno- eksploatacyjne w transporcie drogowym. Cz.1: Zagadnienia techniczne, Cz.2: Pyny eksploatacyjne.- 2010. - 542, 130 s.: fot., rys., wykr. .- ISBN 978-83-61265-32-0 II-51703/1 Czyt.

17

102. Starkowski, Dariusz Samochodowy transport krajowy i midzynarodowy: kompendium wiedzy praktycznej/ Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieczak, Wiesaw Zwierzycki. - Wyd.2 uzup. .- Pozna: SYSTHERM, 2009-. 24 cm.- T.2: Przepisy prawne: stan prawny na dzie 1 wrzenia 2009 r. .- 2009.- 795 s.: fot., mapy, rys. - ISBN 978-83-61265-16-0 II-51703/2 Czyt. 103. Starkowski, Dariusz Samochodowy transport krajowy i midzynarodowy: kompendium wiedzy praktycznej/ Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieczak, Wiesaw Zwierzycki. - Wyd.2 rozsz. .- Pozna: SYSTHERM, 2009-. 24 cm.- T.3: rodowisko pracy kierowcy, logistyka.- 2010.- 558, 89 s.: fot., mapy, rys. . - ISBN 978-83-61265-56-6 II-51703/3 104. Stefaski, Ryszard A. Wykroczenia drogowe: komentarz / Ryszard A. Stefaski.- Wyd.2.- Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.- 703, [1] s.: rys.; 21 cm. - ISBN 978-83-264-1269-1 II-51713 Czyt. 105. Studia Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji: ksiga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu/ red. Zbigniew Czarnik. - Przemyl; Rzeszw: Wysza Szkoa Prawa i Administracji, 2011.- 1005 s.; 24 cm.- ISBN 978-83-61441-78-6 II-51757 106. Sypniewski, Dominik Nadzr nad procesem budowlanym/ Dominik Sypniewski.- Warszawa: LexisNexis, 2011.- 375,[1] s.; 21 cm.- (Monografie). - ISBN 978-83-7620-681-3 II-51682 107. Systemy Systemy logistyczne: praca zbiorowa/ pod red. T. Nowakowskiego.- Warszawa: Difin, 2011. -24 cm.- (Edukacja).- Na ok.: Podrcznik, technik logistyk, technikum, szkoa policealna. - Cz.2.- 354 s.: fot., rys. - ISBN 978-83-7641-107-1 II-51751/2

18

108. Szczerbicki, Tomasz Samochody w PRL: rzecz o motoryzacji i nie tylko.../ Tomasz Szczerbicki. - Pozna: Vesper, 2010.- 458, [6] s.: fot.; 22 cm.- ISBN 978-83-7731-015-1 II-51762 109. Szybciej Szybciej, bezpieczniej, wygodniej: dziki inwestycjom transportowym Funduszu Spjnoci 2004- 2006.- Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury, [2010].- 95 s.: fot., mapy, wykr.; 22x29 cm II-51711 110. Szydowski, Jacek Technik informatyk (312102)/ Jacek Szydowski, Tomasz Sukowski.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 14 s.; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/19 111. Technologiczne Technologiczne aspekty jakoci/ red. Izabela Steinka.- Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2011.- 66 s.: rys. ,wykr.; 24 cm.- (Zeszyty Naukowe AM, ISSN 1644-1818 ; Nr 68) II-47278/68 112. Transport Transport systems and processes: marine navigation and safety of sea transportation/ ed. Adam Weintrit, Tomasz Neumann.- Leiden: CRC Press, 2011.- 219 s.: rys.; 24 cm.- ISBN 978-0-415-69120-8 II-51694 113. Usugi Usugi logistyczne: teoria i praktyka/ red. Wodzimierz Rydzkowski.- Pozna: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011.- 294 s.: fot., mapy, wykr.; 24 cm. - (Biblioteka Logistyka; [34]).- ISBN 978-83-87344-89-4 III-44840/34 114. Wickowski, Witold Operator maszyn drogowych (zawd szkolny: Mechanik maszyn i urzdze drogowych) (833202)/ Witold Wickowski, Bogusaw Adryaski.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 16 s.; 24 cm. - (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Operatorzy i Monterzy Maszyn i Urzdze).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/5
19

115. Wodarski, Jan Kazimierz Uszkodzenia systemu tok-cylinder (TC) okrtowych silnikw spalinowych/ Jan Kazimierz Wodarski, Antoni Podsiado, Stefan Kluj.- Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2011.- 223 s.: rys., wykr.; 24 cm. - ISBN 978-83-7421-155-0 II-51698 116. Wolniak, Radosaw Zarzdzanie jakoci dla inynierw/ Radosaw Wolniak, Boena SkotnickaZasadzie.- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki lskiej, 2010.- 170, [1] s.: rys.; 24 cm.- ISBN 978-83-7335-710-5 II-51730 117. Woniak- Kasperek, Jadwiga Wiedza i jzyk informacyjny w paradygmacie sieciowym/ Jadwiga WoniakKasperek.- Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011.- 219, [1] s.: wykr.; 24 cm. - (Nauka- Dydaktyka- Praktyka; 125).- Tytu i spis treci take w jz. ang. - ISBN 978-83-61464-96-9 II-45348/125 118. Wykorzystanie Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej: wiat- Europa- Polska/ red. nauk. Zdzisaw Galicki, Tomasz Kamiski, Katarzyna Myszona- Kostrzewa. - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentw Wydziau Prawa i Administracji UW, 2010.- 213 s : rys., wykr.; 24 cm.- ISBN 978-83-927864-6-7 II-51715 119. Wytyczne Wytyczne dotyczce bezpiecznego wejcia do przestrzeni zamknitych= Guidelines for safe entry to confined spaces.- Gdask: Polski Rejestr Statkw, 2011.- 60 s.: rys.; 24 cm.- (Publikacja Informacyjna; 28/I). - ISBN 978-83-7664-046-4 II-44019/28/I Czyt. 120. Wytyczne Wytyczne dotyczce zatwierdzania/ akceptacji alternatywnych rodkw dostpu= Guidelines for approval/ acceptance ofalternative means of access. - Gdask: Polski Rejestr Statkw, 2011.- 32 s.: rys.; 24 cm.- (Publikacja Informacyjna; 27/I).- ISBN 978-83-7664-044-0 II-44019/27/I Czyt.

20

121. Zwolska, Halina Pracownik administracyjny (zawd szkolny: Technik administracji) (343101)/ Halina Zwolska, ukasz Deja.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.- 16, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny redni Personel).- ISBN 978-83-7204-503-4 II-48781/16 122. elasko, Andrzej Mechanicy pojazdw samochodowych (zawd szkolny: Mechanik pojazdw samochodowych- obejmuje ca grup elementarn (7231)/ Andrzej elasko, Andrzej aziski.- Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006.- 18, [1] s.; 24 cm.- (Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Robotnicy Przemysowi i Rzemielnicy).- ISBN 83-7204-503-8 II-48781/8

21