Vous êtes sur la page 1sur 4
Pengesahan Ketua Jabatan: Tarikh: UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti

: Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Jabatan

: Jabatan Bahasa Moden

Semester

: 2

Sesi

: 2010/2011

Nama Kursus

: Bahasa Jepun Komunikasi I

Kod Kursus

: BNA 1012

/ FNK 3012

Jam Kredit

: 2 Jam

Prasyarat

: Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama

: Noor Azalina Binti Buang

E-mail

: noorazalina@fbk.upsi.edu.my

Nombor Telefon

: 05-4582181 / 017-8815272

No.bilik

: 22A-2 ( Taman Bernam Baru )

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini menekankan penguasan kemahiran asas bahasa Jepun. Pelajar diajar sistem fonetik, huruf dan frasa kata bahasa Jepun. Ini termasuk cara sebutan huruf, frasa kata dan tulisan bahasa jepun romanji, hiragana, katakana. Fokus juga diberi kepada menguasai kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Jepun seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

(This course emphasizes the acquisition of basic skills Japanese language. Students are taught the phonetics system, characters, phrases and Japanese writing such as the romaji, hiragana, katakana. Focus is also given to acquiring communication skills such as listening, speaking, writing and reading in the Japanese Language.)

HASIL PEMBELAJARAN :

 • 1. Memberi maklumbalas terhadap arahan ringkas yang sering digunakan dalam

kelas. ( A2 )

 • 2. Mengaplikasikan perbualan asas bahasa Jepun di dalam dan luar kelas ( K3 )

 • 3. Mengenal dan membezakan sistem tulisan bahasa Jepun, sekaligus dapat

menghasilkan tulisan mudah dan ringkas dalam bahasa Jepun. ( P1 )

 • 4. Mempamerkan kebolehan bekerja secara berpasukan. ( TS3 )

RUJUKAN UTAMA

Buku Teks : Norhana bt Md. Salleh ‘ anata to watashi ‘ Communicative Japanese 1. Penerbit UPSI : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

RUJUKAN TAMBAHAN Minna no Nihongo 1 (1998 ), Translation&Grammatical Notes, Japan : 3A Corporation.

Yamazaki Yoshiko & Doi Mitsuru (2002), Basic Japanese for Student, Hakase 1&CD hakase 1, Japan: 3A Corporation.

Nihongo no Kiso (2000), Japanese Kana Workbook. Japan: The Association for Overseas Technical Scholarship.

Nihongo Chu Kyu J301,Toki Satoshi, Seki Masaaki , Hirataka Fumiya, Shin’uchi Koko & Tsuruo Ysohiko, 3ª Corporation,1995 Japan.

KAEDAH PENGAJARAN

Kuliah, pengajaran, projek berkumpulan, pembentangan, rujukan, internet, “e-learning” dan email.

KAEDAH PENERAPAN KI

AKTIVITI/

SOFT

KOM

KBPM

PSK

PBPM

SKILLS

Simulasi

 

Pictionary Project

UjianBertulis

 

   

Ujian lisan

   

Sketsa

Petunjuk :

KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

 

Komponen

 

Peratusan

 

Simulasi

 

20%

Pictionary Project

   

20%

Ujian bertulis

   

20%

Ujian lisan

   

20%

Sketsa

 

20%

Total

 

100%

PENGREDAN SKALA UPSI

 

Gred

Julat Markah

PNG(S/K)

Taraf

A

80-100

 • 4.00 Cemerlang

 

A-

75-79

 • 3.70 Cemerlang

 

B+

70-74

 • 3.40 Kepujian

 

B

65-69

 • 3.00 Kepujian

 

B-

60-64

 • 2.70 Kepujian

 

C+

55-59

 • 2.40 Lulus

 

C

50-54

 • 2.00 Lulus

 

C-

45-49

 • 1.70 Lulus Lemah

 

D+

40-44

 • 1.40 Lulus Lemah

 

D

35-39

 • 1.00 Lulus Lemah

 

F

0-34

0

Gagal

PENGREDAN SKALA KEMAHIRAN INSANIAH

SKALA

KRITERIA

5

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang

4

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik

3

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan

2

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum

1

Lemah dan perlu diperbaiki