Vous êtes sur la page 1sur 1

SOCIETATEA COl\IERCIALA

NR

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ; a . desfasurat practica in meseria de : , .in ...I' I. 't tii load .. --,. -'-e-auHtUnI-all-noas tre.l penoa a re,ln Pentru adivitatea desfasurafa pe perioada instruirii practicese acorda nota . .Se elibereaza prezenta adeverinta pentru a-j servi la cursul de calificare organizat de S.C.CEPECOM S.A ..

DIRECTOR MANAGER ISEF DE UNITATE


. Semnatura/stampila :