Vous êtes sur la page 1sur 38

LIGJ Nr.9741, dat 21.5.

2007 PR ARSIMIN E LART N REPUBLIKN E SHQIPRIS I NDRYSHUAR ME


LIGJET Nr.9832, dat 12.11.2007 Nr.10 307, dat 22.7.2010

N mbshtetje t neneve 78 dhe 83 pika 1 t Kushtetuts, me propozimin e Kshillit t Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKS S SHQIPRIS VENDOSI: KREU I DISPOZITA T PRGJITHSHME Neni 1 Qllimi i ligjit Ky ligj ka pr qllim t prcaktoj misionin, objektivat kryesor t arsimit t lart dhe t rregulloj aspekte t krijimit, organizimit, drejtimit, administrimit, financimit, sigurimit t cilsis n institucionet e arsimit t lart, n prputhje me standardet europiane, si dhe rolin e shtetit e t shoqris n arsimin e lart. Neni 2 Misioni i arsimit t lart Misioni i arsimit t lart sht: a) t krijoj, t transmetoj, t zhvilloj e t mbroj dijet me ann e msimdhnies, krkimit shkencor dhe shrbimeve; t zhvilloj dhe t oj prpara artet, edukimin fizik dhe sportet; t formoj specialist t lart dhe t prgatis shkenctar t rinj; b) t ofroj mundsi pr t prfituar nga arsimi i lart gjat t gjith jets; c) t ndihmoj zhvillimin ekonomik n nivel kombtar dhe rajonal; ) t kontribuoj n rritjen e standardeve t demokracis e t qytetrimit t shoqris dhe n prgatitjen e t rinjve pr nj shoqri t till. Neni 3 Parime baz 1. Institucionet e arsimit t lart kan autonomi dhe liri akademike. 2. Autonomia e institucioneve t arsimit t lart shprehet n: a) vetqeverisjen e tyre, pr t organizuar strukturat e tyre t brendshme dhe veprimtarit e tyre, nprmjet statuteve dhe rregulloreve, t hartuara n prputhje me kt ligj dhe me aktet e tjera ligjore n fuqi; b) t drejtn pr hartimin dhe zhvillimin e pavarur t programeve t studimit dhe t projekteve t krkimit; c) t drejtn pr t caktuar kritere t pranimit t studentve n programet e studimeve;

) t drejtn pr t mbledhur fonde dhe pr t prfituar mjete materiale, sipas rregullave n fuqi, si dhe t drejtn pr t realizuar marrveshje t pavarura me Qeverin ose organizma t tjer pr trajnime, kualifikime ose pr projekte krkimore; t drejtn pr t realizuar marrveshje me institucione, shoqri biznesi ose organizata t tjera, vendase ose t huaja, publike ose private; t drejtn pr t administruar fondet publike e t ardhura t tjera, q disponojn sipas mnyrs s prshkruar n ligj. 3. Liria akademike e institucioneve t arsimit t lart shprehet n lirin e msimdhnies, lirin e krkimit shkencor, lirin e krijimit, n prputhje me dispozitat e ktij ligji. 4. Arsimi i lart n Republikn e Shqipris zhvillohet n prputhje me rregullat dhe parimet e hapsirs europiane t arsimit t lart. 5. Arsimi i lart sht publik dhe privat. Arsimi i lart publik sht laik. 6. Shteti garanton paprekshmrin e institucioneve t arsimit t lart dhe t territorit t tyre. Ndrhyrja e organeve t rendit publik n mjediset akademike bhet me krkesn ose lejen e titullarit t institucionit t arsimit t lart. Vetm n rastet e kryerjes s nj krimi flagrant dhe n rastet e nj fatkeqsie natyrore, organet e rendit publik ndrhyjn edhe pa lejen e titullarit t institucionit t arsimit t lart. Cenimi i paprekshmris s institucioneve t arsimit t lart ndshkohet sipas dispozitave ligjore. KREU II ORGANIZIMI I INSTITUCIONEVE T ARSIMIT T LART Neni 4 Institucionet e arsimit t lart 1. Arsimi i lart ofrohet nga institucionet e arsimit t lart, q krijohen, funksionojn dhe akreditohen n prputhje me kt ligj. 2. Institucionet e arsimit t lart jan persona juridik, publik ose privat, t drejtat dhe detyrimet e t cilve prcaktohen n aktin e krijimit t tyre. 3. Institucionet e arsimit t lart ofrojn programe t akredituara t studimeve. Struktura organizative e institucioneve t arsimit t lart prcaktohet n varsi t llojeve e t programeve t studimeve q ato ofrojn. 4. Institucione t arsimit t lart jan: universitetet, akademit, kolegjet profesionale, shkollat e larta dhe qendrat ndruniversitare. Neni 5 Universitetet 1. Universiteti prfaqson nj struktur, t prbr dhe t integruar, q realizon arsimim t lart, zhvillim t dijeve, shkencs, profesioneve dhe transmeton njohuri n fusha dhe disiplina shkencore dhe profesionale. 2. Universiteti siguron arsimim t bazuar n krkim dhe njohuri shkencore e teknologjike bashkkohore; siguron arsimim t vazhduar, kualifikime, specializime; prgatit specialist dhe shkenctar t rinj. 3. Universiteti realizon krkim shkencor e t aplikuar dhe veprimtari krijuese, ofron shrbime, n prputhje me misionin e tij, mbshtet dhe realizon aftsimin e personelit akademik. N varsi t misionit kryesor q ka, t prcaktuar n statutin e tij, universiteti siguron raportin e prshtatshm ndrmjet msimdhnies, krkimit shkencor dhe shrbimeve q ofron. 4. Universiteti ofron programe t studimeve pr t tre ciklet, t prcaktuara n nenin 26 dhe ka n prbrje, s paku, dy fakultete.

5. Pr kryerje t veprimtarive t arsimimit dhe krkimit me interes t prbashkt, universiteti ka t drejt t bashkpunoj me institucione t tjera: universitete, institucione krkimore-shkencore, kulturore dhe ekonomike, publike dhe private. Pr nj bashkpunim t till mund t krijohen qendra ndruniversitare. Neni 6 Akademit, shkollat e larta dhe qendrat ndruniversitare

1. Akademit ofrojn arsimim t lart profesional dhe veprimtari krijuese n fusha specifike t artit, sportit, t siguris dhe t mbrojtjes, e fusha t tjera profesionale. Ato mund t ofrojn programe t studimeve pr t tre ciklet dhe kan n prbrje, s paku, dy fakultete. Akademit ofrojn edhe krkim shkencor n fushat prkatse, n varsi t ciklit t studimit, n prputhje me statutet e tyre.
2. Shkolla e lart ofron arsimim t lart n ciklin e par ose edhe t dyt t studimeve. Shkolla e lart mund t ofroj krkim shkencor t aplikuar dhe shrbime n fushat prkatse, n prputhje me statutin e saj. Ajo ngrihet dhe funksionon edhe me, s paku, dy fakultete. 3. Qendra ndruniversitare zhvillon dhe promovon programe dhe projekte t krkimit shkencor dhe ndihmon n arsimim t avancuar pas ciklit t par t studimeve universitare. Qendra ndruniversitare krijohet me vendim t Kshillit t Ministrave, me propozim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. Objekti i veprimtaris, si dhe detyrat prcaktohen n aktin e krijimit. Ato organizohen dhe funksionojn sipas ktij ligji dhe n prputhje me statutin e tyre. Neni 7 Kolegjet profesionale 1. Kolegji profesional ofron veprimtari msimore dhe trajnuese n fusha t ndryshme t arsimit profesional universitar dhe/ose jouniversitar, pr prgatitjen e specialistve me orientim praktik. 2. Kolegji profesional realizon veprimtari krkimore t aplikuara, artistike, sportive etj., nse sht parashikuar n statutin dhe rregulloret e tij, si dhe ofron shrbime. 3. Kolegji profesional ofron programe t studimeve t ciklit t par n disa fusha, n prputhje me procedurat e prcaktuara me akte nnligjore. 4. Kolegji profesional ka t drejt t ngrihet edhe pran universiteteve, akademive apo shkollave t tjera t larta. N kto raste ai ka struktur t ngjashme me fakultetin. Neni 8 Njsit prbrse t institucioneve t arsimit t lart 1. Institucionet e arsimit t lart kan t drejt t ndahen n njsi prbrse organizative: kryesore, baz dhe ndihmse. 2. Fakultetet, institutet e krkimit dhe zhvillimit, kolegjet profesionale, si pjes e institucioneve dhe filialet e prcaktuara n shkronjn a t piks 2 t nenit 11 konsiderohen njsi kryesore. 3. Departamentet dhe qendrat e krkimit dhe t zhvillimit konsiderohen njsi baz. 4. Laboratort, stacionet eksperimentale, njsit didaktike, bibliotekat dhe njsi t tjera, q realizojn studime, projektime dhe shrbime konsiderohen njsi ndihmse. 5. Institucionet e arsimit t lart prcaktojn vet organizimin e brendshm n statutet dhe rregulloret e tyre, n prputhje me dispozitat e ktij ligji dhe me aktet nnligjore q dalin n zbatim t tij.

Neni 9 Fakultetet 1. Fakulteti sht njsi kryesore, q bashkrendon msimdhnien, krkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor n fusha msimore-krkimore, t prafrta ose t ndrthurura. Fakulteti ofron programe t studimeve t llojeve dhe niveleve t ndryshme, n prfundim t t cilave prfitohet diplom. 2. Fakulteti organizohet n njsi baz. do fakultet ka, s paku, tre t tilla, nga t cilat dy departamente. 3. Shfuqizuar. 4. Struktura e fakultetit, prbrja, funksionimi, si dhe drejtimi i tij prcaktohen n statutin dhe rregulloret e institucionit t arsimit t lart. Neni 10 Qendrat dhe institutet e krkimit dhe t zhvillimit 1. Qendrat dhe institutet e krkimit dhe t zhvillimit t institucioneve t arsimit t lart kryejn veprimtari krkimore-shkencore dhe zhvillimi, si dhe marrin pjes n realizimin e programeve t studimeve t ciklit t dyt dhe t ciklit t tret. 2. Struktura e qendrave dhe instituteve t krkimit dhe t zhvillimit, prbrja, funksionimi, si dhe drejtimi i tyre prcaktohen n statutin dhe rregulloret e institucionit t arsimit t lart, n prputhje me dispozitat e ktij ligji dhe me aktet nnligjore q dalin n zbatim t tij. Neni 11 Filialet e institucioneve t arsimit t lart 1. Nj institucion i arsimit t lart ka t drejt t hap filialet e tij n rajone t tjera, jasht selis qendrore, pr t ofruar programe t studimeve, krkim shkencor e shrbime t ndryshme. 2. Filiali sht: a) nj njsi e veant n strukturn e institucionit t arsimit t lart (njsi kryesore, njsi baz ose njsi ndihmse); b) pjes prbrse e njsive t selis qendrore t institucionit. 3. Kriteret dhe procedurat pr hapjen e filialeve prcaktohen n statut, n prputhje me kt ligj. Neni 12 Departamentet 1. Departamenti sht njsi baz msimore-krkimore, q prfshin fusha krkimi homogjene dhe grupon disiplinat msimore respektive. 2. Struktur t ngjashme me departamentin kan edhe qendrat e krkimit dhe zhvillimit, fushat e krkimit t t cilave harmonizohen me interesa t departamenteve t fakultetit. 3. Departamenti nxit, bashkrendon dhe administron veprimtarit e msimdhnies, veprimtarit krkimore ose artistike, duke respektuar lirit akademike t personelit akademik dhe t drejtn e tij pr t shfrytzuar burimet materiale dhe financiare n dispozicion t departamentit. Departamenti duhet t ket n prbrje t tij t paktn 7 antar efektiv si personel akademik, ndr t cilt t paktn 3 duhet t jen me grada dhe tituj. Institucioneve t arsimit t lart, t cilat funksionojn, por nuk e plotsojn kt kriter, u lihet nj afat 5-vjear. 4. Departamenti organizohet n grupe msimore e krkimore. Grupi mund t jet edhe vetm krkimor. Titullart e grupeve duhet t ken, s paku, gradn shkencore Doktor dhe przgjidhen me konkurrim t hapur, t drejtuar nga nj komision ad hoc, i ngritur nga Kshilli i Profesorve.

Procedurat e ngritjes s komisionit ad hoc dhe t konkurrimit prcaktohen n statutin e institucionit t arsimit t lart. Titullari i njsis baz i propozon autoritetit drejtues t njsis kryesore emrimin e kandidatit t renditur n vendin e par t lists nga komisioni ad hoc, pr nj periudh 4-vjeare. 5. N fakultetet e institucioneve t arsimit t lart publik, q kan qendra spitalore universitare, lndt/disiplinat klinike organizohen n shrbime. Shrbimi sht njsi baz e fakultetit dhe bn pjes n strukturn e spitaleve universitare. Ai realizon funksione msimore e krkimore, si pjes e fakultetit, si dhe funksione diagnostike e trajtuese themelore, n nivel t lart shkencor, si pjes e spitalit universitar. Numri i personelit dhe kapacitetet e njsis s shrbimit prcaktohen n baz t kritereve, t prcaktuara me vendim t Kshillit t Ministrave. 6. N institucionet publike t arsimit t lart, q kan qendra spitalore universitare, prgjegjs i shrbimit sht titullari i shrbimit, n funksionet e njsis baz t fakultetit, i cili przgjidhet me konkurs. Ai duhet t jet figur e spikatur n fushn e shrbimit, t ket, s paku, gradn shkencore Doktor dhe prvoj pune n fushn prkatse, si dhe t ket kryer krkime dhe botime shkencore, brenda dhe jasht vendit. Kriteret e tjera t kualifikimit dhe mnyra e organizimit t konkursit t przgjedhjes prcaktohen n statutin e institucionit t arsimit t lart dhe t Qendrs Spitalore Universitare.. 6.1. Pr vlersimin e kandidatve, q konkurrojn pr prgjegjs shrbimi, ngrihet nj komision vlersimi, prbrja e t cilit propozohet nga Kshilli i Profesorve t Fakultetit n fjal, miratohet nga Bordi i Qendrs Spitalore Universitare dhe shpallet nga rektori. Komisioni i vlersimit prbhet nga pes personalitete, t vendit e t huaja, t njohura pr kontributin akademik dhe shkencor n fushn e shrbimit n fjal ose n fushat e klasifikuara nga Kshilli i Profesorve t Fakultetit si t afrta me t (shrbimin). 6.2. Komisioni i vlersimit przgjedh dy nga kandidatt m t mir konkurrues dhe ia prcjell ato Bordit t Qendrs Spitalore Universitare, i cili zgjedh nj prej tyre dhe ia paraqet, pr emrim, rektorit t institucionit t arsimit t lart e Drejtorit t Prgjithshm t Qendrs Spitalore Universitare.

6.3. Bordi dhe Drejtoria e Prgjithshme e Qendrs Spitalore Universitare vlersojn do pes vjet veprimtarin e njsis s shrbimit dhe t prgjegjsit t saj.
Neni 12/1 Qendrat spitalore universitare 1. Qendrat spitalore universitare jan njsi t sistemit arsimor dhe t sistemit shndetsor. Ato realizojn funksione msimore e krkimore, si pjes e universitetit/fakultetit, si dhe funksione diagnostike e trajtuese themelore, n nivel t lart shkencor, si pjes e sistemit shndetsor. 2. Qendrat spitalore universitare miratohen si t tilla me vendim t Kshillit t Ministrave, me propozim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs dhe t Ministrit t Shndetsis. 3. Qendra spitalore universitare prbhet nga njsit e shrbimeve. 4. Veprimtaria e qendrs spitalore universitare rregullohet me statutin e saj, i cili miratohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs dhe Ministri i Shndetsis. 5. Fakultetet q ofrojn programe studimi t fushave mjeksore mund t lidhin marrveshje ose kontrata me spitalet e tjera jouniversitare pr formimin praktik t studentve dhe at t krkimit shkencor.

KREU III DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I INSTITUCIONEVE T ARSIMIT T LART Neni 13 Organet drejtuese dhe administruese n institucionet publike t arsimit t lart

1. Organe drejtuese dhe administruese n institucionet publike t arsimit t lart jan: senati akademik, rektorati, kshilli i administrimit, kshilli i etiks dhe kshilli i fakultetit ose institutit. 2. Institucionet publike t arsimit t lart kan t drejt t formojn dhe organe t tjera, n prputhje me misionin dhe veprimtarit e tyre. Neni 14 Senati akademik 1. Senati akademik sht organ kolegjial vendimmarrs i institucioneve t arsimit t lart, q prcakton politikat e zhvillimit t institucionit, programon, bashkrendon, drejton dhe kontrollon veprimtarit e msimdhnies e t krkimit shkencor dhe vlerson efikasitetin e tyre. Senati akademik kryesohet nga rektori dhe mblidhet periodikisht. 2. Funksionet kryesore t senatit akademik jan: a) garanton respektimin e parimeve t autonomis dhe mundsive t barabarta t liris akademike e t krkimit, si dhe t drejtat e studentve; b) miraton planin disavjear t zhvillimit t institucionit dhe programin vjetor t veprimtarive t tij; c) vendos me shumicn e votave t antarve t tij projektbuxhetin e institucionit, pasi merr miratimin nga kshilli i administrimit; ) miraton ndarjen e burimeve financiare; d) miraton projektstatutin e institucionit me dy t tretat e votave t antarve t tij; dh) miraton rregulloret e institucionit, q jan kompetenc e tij; e) vlerson dhe miraton programet e reja t studimit, t krkimit e zhvillimit apo pjes t tyre si dhe hapjen, ndryshimin ose mbylljen e njsive msimore ose krkimore; ) vlerson, garanton dhe mban prgjegjsi pr sigurimin e brendshm t cilsis n institucion, n prputhje me standardet shtetrore; f) vlerson veprimtarin msimore-krkimore t personelit akademik;

g) siguron q kryerja dhe vlersimi i t gjitha provimeve t bhet n prputhje me standardet e institucionit, q garantojn cilsin dhe transparencn e duhur etj. gj) miraton raportin vjetor t veprimtaris msimore-krkimore, si dhe at financiar, n nj
mbledhje t hapur pr gjith personelin akademik e administrativ dhe pr studentt. 3. Senati akademik krkon mendimin e kshillit t administrimit pr probleme q jan kompetenc e ktij t fundit. 4. Funksionimi i senatit akademik, prbrja, si dhe t drejta dhe detyra t tjera t tij prcaktohen n statutin e institucionit t arsimit t lart, n prputhje me kt ligj.

Neni 15 Rektorati 1. Rektorati sht organ kolegjial ekzekutiv, q prbhet nga: a) rektori; b) zvendsrektori/t; c) dekani/drejtori i do fakulteti dhe njsie tjetr kryesore; ) kancelari i institucionit. Rektorati kryesohet nga rektori. 2. Funksionet kryesore t rektoratit jan: a) harton planin disavjear t zhvillimit t institucionit; b) harton programin vjetor t veprimtarive, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit n senatin akademik; c) formulon kriteret pr shprndarjen e burimeve financiare, materiale dhe njerzore;

) parashtron prparsit mes krkesave konkurruese pr financime mes njsive kryesore t institucionit; d) harton dhe propozon projektbuxhetin pr miratim n senatin akademik; dh) harton planin pr investime, kontratat dhe marrveshjet, q jan kompetenc e tij; e) paraqet rekomandime pr projektet pr programet e studimeve, t krkimit shkencor dhe ndryshimet e nevojshme strukturore pr realizimin e tyre; ) zbaton t gjitha vendimet e miratuara nga senati akademik dhe kshilli i administrimit; f) monitoron dhe publikon rezultatet e vlersimit t veprimtarive t institucionit; g) prgatit marrveshjen ndrmjet institucionit t arsimit t lart dhe Ministris s Arsimit dhe Shkencs pr rregullat e financimit; gj) propozon strukturn e prgjithshme dhe numrin e personelit t institucionit pr t gjitha nivelet; h) prgatit rregulloren e tij t puns, q miratohet nga senati akademik. 3. Rektorati krkon mendimin e senatit akademik dhe t kshillit t administrimit pr aspekte t kompetencs s ktyre t fundit. 4. Rektorati raporton nj her n semestr n senatin akademik dhe n kshillin e administrimit. 5. Rektorati harton raportin vjetor t veprimtaris msimore-krkimore dhe financiare dhe ia paraqet at pr miratim senatit akademik dhe kshillit t administrimit brenda dats 20 dhjetor t do viti. 6. Rektorati ka t drejt tia delegoj kompetencat personelit apo organit tjetr t institucionit, n prputhje me rregulloren e tij. 7. N statutin e institucionit publik t arsimit t lart, n prputhje me kt ligj, prcaktohen t drejta dhe detyra t tjera, si dhe funksionimi i rektoratit. Neni 16 Kshilli i administrimit 1. N institucionet e arsimit t lart ngrihen dhe funksionojn kshillat e administrimit. Kshilli i administrimit sht organ kolegjial vendimmarrs, q mbikqyr e kontrollon veprimtarit e institucionit t arsimit t lart, q lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe t pronave t tij. 2. Funksionet kryesore t kshillit t administrimit jan: a) miraton kriteret pr ndarjen e burimeve financiare; b) miraton, me krkesn e senatit akademik, projektbuxhetin e institucionit me dy t tretat e votave; c) vlerson efikasitetin e prdorimit t fondeve nga Buxheti i Shtetit ose burime t tjera t ligjshme dhe publikon rezultatet e vlersimit; ) miraton strukturn dhe numrin e personelit t institucionit pr t gjitha nivelet; d) miraton raportin vjetor financiar t paraqitur nga rektorati; dh) vlerson planin e zhvillimit t institucionit e programin vjetor t veprimtarive t tij; e) miraton rregulloren e brendshme pr administrimin, financat dhe kontabilitetin; ) miraton rregulloren e funksionimit t tij. 3. Rektori dhe kancelari i institucionit kan t drejt t marrin pjes n mbledhjet e kshillit t administrimit, pa t drejt vote, kur e vlersojn ata vet, si dhe kur thirren nga ky kshill. 4. Kshilli i administrimit prbhet nga: a) antar t personelit akademik, s paku me grad shkencore, t zgjedhur drejtprdrejt nga personeli akademik i do njsie kryesore t institucionit; b) antar t caktuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs, prfaqsues nga fushat e shkencs, ekonomis, kulturs, autoritete t pushtetit qendror dhe vendor;

c) nj antar, prfaqsues i zgjedhur nga kshilli i studentve t institucionit. 5. Antart, sipas shkronjs b t piks 4 t ktij neni, caktohen dhe shkarkohen nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs. Numri i antarve t caktuar sht nj m pak se gjysma e numrit t antarve t kshillit t administrimit. Kshilli i administrimit zgjedh kryetarin, prej antarve t brendshm t tij, me dy t tretat e votave t t gjith antarve. 6. Antarsia n kshillin e administrimit sht e papajtueshme me detyrn e antarit t senatit akademik, t zvendsrektorve, t dekanve/drejtorve dhe t zvendsdekanve/zvendsdrejtorve. 7. N statutin e institucionit publik t arsimit t lart, n prputhje me kt ligj, prcaktohen t drejta dhe detyra t tjera t kshillit t administrimit, numri, prbrja, mandati, mnyra e zgjedhjes s antarve, sipas shkronjs a t piks 4 t ktij neni, si dhe funksionimi i kshillit. Neni 17 Kshilli i etiks 1. Kshilli i etiks ngrihet pran institucioneve t arsimit t lart dhe diskuton probleme t etiks s jets universitare. Ai i bn propozime rektorit pr kto shtje. 2. Antart e kshillit t etiks przgjidhen nga senati akademik. Kshilla t etiks mund t ngrihen edhe pran fakulteteve. 3. Prbrja, t drejtat, detyrat, organizimi e funksionimi i kshillit t etiks prcaktohen n statutet e institucioneve t arsimit t lart, si dhe n rregulloret e tyre t brendshme. Neni 18 Kshilli i fakultetit dhe njsive t tjera kryesore

1. Kshilli i fakultetit sht organ kolegjial vendimmarrs, q programon e prcakton, n baz t propozimeve t departamenteve, prdorimin e burimeve njerzore dhe materiale n dispozicion t fakultetit. Ai propozon pr programe t reja studimi a t krkimit
shkencor, pr hapje, ndryshim ose mbyllje departamentesh a njsish t tjera; merr vendime pr problemet financiare t fakultetit, shqyrton e miraton, n nj mbledhje t hapur pr personelin akademik administrativ dhe pr studentt, raportin vjetor t dekanit pr veprimtarin msimore, krkimore dhe financiare t fakultetit. Kshilli i fakultetit kryesohet nga dekani. 2. N statutin e institucionit t arsimit t lart prcaktohen, n prputhje me kt ligj, t drejta dhe detyra t tjera, si dhe funksionimi i kshillit t fakultetit. 3. Kshillat e njsive t tjera kryesore t institucioneve t arsimit t lart jan organe kolegjiale vendimmarrse, me funksione t ngjashme me ato t kshillit t fakultetit. Detyra specifike t tyre, funksionimi dhe prbrja prcaktohen n statutin e institucionit dhe n rregulloret e tij.

Neni 19 Kshilli i profesorve 1. Pr organizimin dhe drejtimin e studimeve t doktorats dhe t kualifikimit shkencor e pedagogjik pas doktorats, n njsit kryesore t institucioneve t arsimit t lart, t cilat ofrojn programe studimi t ciklit t tret, ngrihet Kshilli i Profesorve. Kshilli i Profesorve mund t ngrihet edhe n nivel t institucionit t arsimit t lart, kur njsit kryesore t tij nuk prmbushin numrin e nevojshm t profesorve me koh t plot. Nuk mund t jen antar t Kshillit t Profesorve individ q kan dal n pension edhe n rastet kur ata jan t angazhuar n msimdhnie n nj institucion t arsimit t lart, n prputhje me nenet 48 e 49 t ktij ligji.

2. Prbrja, detyrat dhe funksionimi i kshillit t profesorve prcaktohen n statutin e institucionit dhe n akte t tjera nnligjore.
Neni 19/1 Organet drejtuese t qendrave spitalore universitare t institucioneve t arsimit t lart publik 1. Qendrat spitalore universitare t institucioneve t arsimit t lart publik drejtohen nga Bordi dhe Drejtoria e Prgjithshme. 2. Bordi sht organi m i lart drejtues, q kryesohet nga Ministri i Shndetsis ose zvendsministri i deleguar prej tij dhe ka n prbrje katr antar: a) Rektorin e institucionit t arsimit t lart; b) Dekanin e Fakultetit t Mjeksis; c) Kryetarin e Kshillit t Profesorve t Fakultetit t Mjeksis; ) Drejtorin e Prgjithshm t Institutit t Sigurimeve dhe Kujdesit Shndetsor (ISKSH). 3. Bordi miraton politikat dhe strategjin e zhvillimit, si dhe harton programet eknikofinanciare t veprimtaris s qendrs, n prputhje me politikat qeverisse pr shndetsin, arsimin e lart e krkimin shkencor, si dhe planin e zhvillimit strategjik t universitetit e t fakulteteve t fushs s shndetit. 4. Funksionet kryesore t bordit jan si m posht: a) i propozon Kryeministrit dy kandidat, pr emrim, n detyrn e Drejtorit t Prgjithshm t Qendrs Spitalore Universitare, t przgjedhur me konkurs; b) zgjedh, n baz t konkursit t zhvilluar, kandidaturat pr nndrejtor t prgjithshm dhe ia drgon ata pr emrim e drejtorit t prgjithshm dhe rektorit t institucionit t arsimit t lart; c) zgjedh prgjegjsin e shrbimit n Qendrn Spitalore Universitare, n baz t kandidaturave t przgjedhura nga komisioni ad hoc i konkursit; ) miraton planin e projektbuxhetit, strukturn dhe organikn e Qendrs Spitalore Universitare; d) miraton raportin e veprimtaris s Qendrs Spitalore Universitare; dh) miraton raportin e veprimtaris financiare dhe bilancin e Qendrs Spitalore Universitare; e) miraton statutin e Qendrs Spitalore Universitare dhe rregulloret e funksionimit t saj; ) kryen funksione t tjera, n prputhje me kt ligj dhe statutin e rregulloret e Qendrs Spitalore Universitare. 5. Bordi mblidhet jo m pak se 4 her n vit. 6. Drejtoria e Prgjithshme e Qendrs Spitalore Universitare sht organi i vetm ekzekutiv, q, nn mbikqyrjen e bordit, drejton dhe organizon veprimtarin mjeksore, financiare, administrative dhe teknike t ksaj qendre. 7. Drejtori i Prgjithshm sht autoriteti drejtues i Qendrs Spitalore Universitare.

8. N statutin e Qendrs Spitalore Universitare prcaktohen, n prputhje me kt ligj, t drejta dhe detyra t tjera, si dhe mnyra e funksionimit t bordit dhe Drejtoris s Prgjithshme.
Neni 20 Autoritetet drejtuese n institucionet publike t arsimit t lart 1. Autoritete drejtuese n nj institucion publik t arsimit t lart jan: a) rektori, drejtori i qendrs ndruniversitare; b) dekani/drejtori; c) prgjegjsi i njsis baz..

Rektori sht autoriteti drejtues i institucionit t arsimit t lart, i cili e prfaqson at dhe vepron n emr dhe pr llogari t tij. Dekani sht autoriteti drejtues i fakultetit dhe prfaqsuesi ligjor i tij. Drejtori sht autoriteti drejtues i nj instituti t krkimit dhe zhvillimit ose i nj filiali (n rast se ai nuk ka statusin e fakultetit ose t departamentit) dhe e prfaqson at. Drejtori i qendrs ndruniversitare sht autoriteti drejtues i qendrs, i cili e prfaqson at dhe vepron n emr dhe pr llogari t saj. 2. Autoritetet drejtuese rektor/dekan n institucionet publike t arsimit t lart duhet t ken t paktn titullin Profesor i asociuar ose gradn shkencore Doktor (PHD), t fituar pran universiteteve perndimore dhe me prvoj akademike n kto universitete. 3. Pr institucionet e arsimit t lart, n varsi t Ministris s Brendshme, autoriteti drejtues, i barasvlefshm me rektorin ose dekanin, ka t drejt t jet komandanti ose drejtori. 4. Pr postin e autoriteteve, t prcaktuara n pikn 1 t ktij neni, mund t konkurrojn individ t personelit akademik t institucionit t arsimit t lart ose individ jasht tij. Kta t fundit, n rastin kur rezultojn fitues, bhen antar t personelit akademik t insitucionit. 5. Kritere t tjera, q duhet t plotsojn autoritetet drejtuese ose antart e organeve drejtuese, detyrat dhe t drejtat e ktyre autoriteteve, q burojn nga ky ligj, prcaktohen n statutet dhe rregulloret e institucioneve t arsimit t lart. Neni 21 Zgjedhja e organeve dhe e autoriteteve drejtuese n institucionet publike t arsimit t lart 1. N institucionet publike t arsimit t lart organet dhe autoritetet e tyre drejtuese zgjidhen. 2. Organet drejtuese t nj institucioni publik t arsimit t lart prcaktohen si m posht: a) senati akademik prbhet nga antar, personel akademik, personel joakademik dhe student, t cilt zgjidhen drejtprdrejt nga grupet prkatse t antarve t institucionit; b) kshilli i fakultetit prbhet nga antar t personelit akademik, t personelit joakademik dhe student, t zgjedhur drejtprdrejt nga grupet prkatse t antarve t fakultetit; c) kshilli i instituteve t krkimit dhe zhvillimit prbhet nga antar t personelit t tyre akademik dhe prfaqsues t personelit joakademik, t zgjedhur drejtprdrejt nga grupet prkatse t antarve t institutit; ) kshilli i kolegjit profesional prbhet, n shumicn e tij, nga antar t personelit akademik, t personelit joakademik dhe student, t zgjedhur drejtprdrejt nga grupet prkatse t antarve t kolegjit. N prbrje t ktij kshilli bjn pjes edhe prfaqsues t komunitetit t biznesit, sipas llojit t programeve t studimit q kolegji profesional ofron; d) senatet akademike dhe kshillat e fakulteteve, t instituteve dhe t qendrave prbhen 15 pr qind nga student, 5 pr qind nga personel joakademik dhe pjesa tjetr nga personel akademik. 3. Autoritetet drejtuese n nj institucion publik t arsimit t lart zgjidhen sipas modaliteteve t mposhtme: a) rektori i institucioneve publike t arsimit t lart zgjidhet me votim t fsheht nga i gjith personeli akademik, personeli joakademik dhe studentt e institucionit; b) dekani/drejtori zgjidhet me votim t fsheht nga i gjith personeli akademik, personeli joakademik dhe studentt e fakultetit/institutit t krkimit dhe zhvillimit/kolegjit profesional; c) prgjegjsi i departamentit/qendrs s krkimit dhe zhvillimit zgjidhet me votim t fsheht nga i gjith personeli akademik respektiv. 4. N zgjedhjen e autoriteteve drejtuese, votat e studentve dhe votat e personelit joakademik prllogariten me prqindje, ato vlejn 20 pr qind n totalin e prgjithshm t votave pr studentt dhe 5 pr qind n totalin e prgjithshm t votave pr personelin joakademik.

5. Drejtori i Qendrs Ndruniversitare przgjidhet me konkurs t hapur. Kandidati fitues propozohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs dhe emrohet nga Presidenti i Republiks. Drejtort e njsive prbrse t Qendrs Ndruniversitare przgjidhen me konkurs t hapur dhe emrohen nga Drejtori i Qendrs Ndruniversitare. Kriteret dhe procedurat e zhvillimit t konkursit prcaktohen n statutin e Qendrs Ndruniversitare. 6. Shfuqizuar. 7. Shfuqizuar. 8. Presidenti i Republiks emron rektorin e zgjedhur. Rektori emron dekanin/drejtorin e zgjedhur. Dekani/drejtori emron prgjegjsin e departamentit/ qendrs s krkimit dhe zhvillimit. 9. Ministri i Arsimit dhe Shkencs shpall ditn e fillimit t procesit zgjedhor n institucionet publike t arsimit t lart. Zgjedhjet zhvillohen sipas rregullores s zgjedhjeve, t prgatitur dhe miratuar nga institucionet e arsimit t lart, n prputhje me kt ligj. Rregullorja e zgjedhjeve prcakton procedurat dhe kriteret pr organizimin e zgjedhjeve n t gjitha nivelet pr organet dhe autoritetet drejtuese n institucionet publike t arsimit t lart. Neni 22 Autoritete t tjera t institucioneve publike t arsimit t lart 1. Autoritete t tjera t institucionit publik t arsimit t lart jan: a) kancelari i institucionit; b) zvendsrektori/t; c) zvendsdekani/t apo zvendsdrejtori/t; ) kancelari i fakultetit ose i njsive t tjera kryesore.

2. Kancelari i institucionit sht prgjegjs pr drejtimin e prditshm, administrativ dhe financiar t institucionit, pr zbatimin e buxhetit, pr mbikqyrjen dhe kontrollin e veprimeve financiare, si dhe pr zbatimin e ligjshmris. Ai nuk mund t
ushtroj asnj funksion tjetr, akademik apo administrativ, n institucionin e arsimit t lart. 3. Kandidatura pr kancelar e nj institucioni t arsimit t lart przgjidhet nga kshilli i administrimit dhe rektori ia paraqet at Ministrit t Arsimit dhe Shkencs pr miratim. Kancelari i nj institucioni t arsimit t lart duhet t ket formim universitar, juridik ose ekonomik dhe s paku 5 vjet prvoj pune. Procedura e przgjedhjes dhe emrimit t kancelarit t institucionit prcaktohet me akt t veant. 4. Zvendsrektort emrohen dhe shkarkohen nga rektori, pas miratimit t kandidaturave t propozuara prej tij n senatin akademik. 5. Zvendsdekant/zvendsdrejtort emrohen dhe shkarkohen nga dekani/drejtori pas miratimit t kandidaturave t propozuara prej tij n kshillin e fakultetit/institutit t krkimit dhe zhvillimit.

6. Kancelari i fakultetit ose i njsive t tjera kryesore sht prgjegjs pr drejtimin e prditshm, administrativ dhe financiar t fakultetit, pr zbatimin e buxhetit, pr mbikqyrjen dhe kontrollin e veprimeve financiare, si dhe pr zbatimin e ligjshmris. Ai nuk mund t ushtroj asnj funksion tjetr, akademik apo administrativ, n njsin
kryesore a n institucionin e arsimit t lart. 7. Kancelari i fakultetit ose i njsive t tjera kryesore duhet t ket formim universitar, juridik ose ekonomik dhe s paku 5 vjet prvoj pune. Ai emrohet nga rektori mes tri kandidaturave t propozuara nga kshilli i administrimit i institucionit. 8. Institucionet publike t arsimit t lart prcaktojn n statutet dhe rregulloret e tyre t drejta dhe detyra t tjera t ktyre autoriteteve, si dhe kualifikimet respektive.

Neni 23

Kohzgjatja e mandatit pr organet dhe autoritetet drejtuese 1. Organet dhe autoritetet drejtuese n institucionet publike t arsimit t lart zgjidhen pr nj mandat 4-vjear. Autoritetet drejtuese nuk mund t rizgjidhen pr dy mandate radhazi n t njjtin funksion. 2. Rektori i nj institucioni t ri publik t arsimit t lart emrohet nga Presidenti i Republiks, sipas propozimit t br nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs, me nj mandat njvjear n drejtim. Ky mandat mund t prsritet, por jo m shum se dy her radhazi. 3. Rektori, i emruar sipas piks 2 t ktij neni, cakton dekanin/drejtorin. Dekani/drejtori i emruar cakton prgjegjsin e departamentit/qendrs s krkimit dhe zhvillimit. 4. Postet pr autoritetet drejtuese, sipas pikave 2 dhe 3 t ktij neni, kriteret q kto autoritete duhet t plotsojn dhe procedurat pr przgjedhjen e tyre bhen publike. 5. Senati, kshilli i fakultetit, institutit, qendrs s nj institucioni t ri publik t arsimit t lart prbhen nga i gjith personeli akademik i institucionit, q gzon s paku titullin Doktor. Ata qndrojn n kt detyr deri n zgjedhjen e organeve drejtuese, sipas ktij ligji. Pr kt periudh funksionet e kshillit t administrimit kryhen nga senati akademik. 6. Mandati pr organet dhe autoritetet e tjera drejtuese dhe administruese t nj institucioni t ri publik t arsimit t lart sht i njjt me at t rektorit.

KREU IV ORGANIZIMI I STUDIMEVE N INSTITUCIONET E ARSIMIT T LART Neni 24 Format e studimeve 1. Format e studimeve n institucionet e arsimit t lart jan: a) studime me koh t plot; b) studime me koh t pjesshme; c) studime n distanc. 2. Aplikimi dhe zbatimi i donjrs nga format e studimit, t parashikuara n kt nen, bhet me miratim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. Neni 25 Programet e studimeve 1. Institucionet e arsimit t lart ofrojn programe t akredituara t studimeve, t organizuara n module dhe t vlersuara n kredite, sipas Sistemit Europian t Transferimit dhe Grumbullimit t Krediteve (ECTS). Sasia mesatare e krediteve t grumbulluara gjat nj viti nga nj student me koh t plot sht 60 kredite. 2. Programet e studimeve hartohen nga vet institucionet dhe miratohen n senatet e tyre akademike. 3. Institucionet e arsimit t lart shpallin publikisht programet e akredituara t studimeve q ofrojn, para fillimit t aplikimeve pr pranime n to.
Neni 26 Ciklet dhe titujt e studimeve universitare 1. Programet e studimeve n institucionet e arsimit t lart organizohen n tri cikle t njpasnjshme: cikli i par, cikli i dyt dhe cikli i tret. 1.1 Studimet e ciklit t par:

a) programet e studimeve t ciklit t par synojn pajisjen me njohurit baz, mbi metoda e parime shkencore t prgjithshme, dhe formimin e shprehive t veanta n nj llojshmri t gjer profesionesh e specialitetesh; b) programet e studimeve t ciklit t par realizohen me 180 kredite europiane (ECTS) (m tej: kredite) dhe kohzgjatja normale e tyre sht 3 vite akademike; c) n prfundim t programeve t studimeve t ciklit t par lshohet diplom universitare Bachelor n fushn e arsimimit t kryer. 1.2. Studimet e ciklit t dyt: 1.2.1. Programet e studimeve Master i shkencave ose Master i arteve t bukura: a) programet e studimeve t ciklit t dyt i pajisin t diplomuarit q zotrojn diplomn universitare Bachelor me njohuri t thelluara, teorike dhe praktike, si dhe trajnim pr krkim shkencor n nj fush, brenda nj specialiteti; b) programet e studimeve t ciklit t dyt realizohen me 120 kredite, ku prfshihen 30-40 kredite pr projektin krkimor dhe tezn dhe kohzgjatja normale e tyre sht 2 vite akademike; c) studentt e ktij programi studimi duhet t japin n prfundim edhe provimin e gjuhs angleze, mbi bazn e testeve t njohura ndrkombtare; ) n prfundim t programeve t studimeve t ciklit t dyt lshohet diplom universitare Master i shkencave ose Master i arteve t bukura n fushn e arsimimit t kryer. 1.2.2. Programet e integruara t studimeve t ciklit t dyt: a) institucionet e arsimit t lart n fushat e mjeksis, t stomatologjis, t farmacis, t veterinaris e t arkitekturs ofrojn programe t integruara t studimeve t ciklit t par dhe t dyt s bashku; b) programet e integruara t studimeve t ciklit t dyt realizohen me jo m pak se 300 kredite dhe kohzgjatja normale e tyre sht jo m pak se 5 vite akademike; c) studentt e ktij programi studimi duhet t japin n prfundim edhe provimin e gjuhs angleze, mbi bazn e testeve t njohura ndrkombtare; ) n prfundim t programeve t integruara t studimeve lshohet diplom universitare Master i shkencave ose Master i arteve t bukura n fushn e arsimimit t kryer. 1.2.3. Programet e studimeve Master profesional: a) programet e studimeve Master profesional u ofrojn t diplomuarve, me nj diplom universitare s paku Bachelor, arsimim dhe trajnim t mirfillt profesional; b) programet e studimeve Master profesional realizohen me 60-90 kredite dhe kohzgjatja normale e tyre sht 1,5 (nj vit e gjasht muaj) vit akademik; c) studentt e ktij programi studimi duhet t japin n prfundim edhe provimin e gjuhs angleze, mbi bazn e testeve t njohura ndrkombtare; ) n prfundim t ktyre programeve t studimeve lshohet diplom universitare Master profesional n fushn e arsimimit e t trajnimit profesional t kryer; d) institucionet e arsimit t lart kan t drejt t pranojn kandidat q kan fituar diplom Master profesional n studimet e ciklit t dyt pr diplomn universitare Master i shkencave ose Master i arteve t bukura dhe t vendosin kritere pr njohjen/transferimin e krediteve t vlefshme t fituara n studimet e masterit q i prgjigjen programit t studimeve t ciklit t dyt. 1.3. Studimet e ciklit t tret: 1.3.1. Programet e studimeve t doktorats: a) programet e studimeve t doktorats jan programe t studimeve t ciklit t tret, me karakter plotsisht akademik, q kan n baz krkim shkencor dhe veprimtari krijuese; b) n studimet e doktorats pranohen kandidat q kan fituar diplom universitare Master i shkencave ose Master i arteve t bukura; c) kto programe t studimeve zgjasin t paktn 3 vite akademike dhe prfshijn 60 kredite pr studime t organizuara teorike. Institucionet e arsimit t lart, n baz t rezultateve t arritura n studimet e organizuara teorike, vendosin kritere klasifikimi pr kandidatt q kan t drejt t zhvillojn projektin krkimor dhe t prgatisin tezn e doktorats. Institucionet e arsimit t lart prcaktojn standarde e kritere kualifikuese pr njohjen e gjuhs angleze, mbi bazn e testeve t njohura ndrkombtare, si dhe metoda pr vlersimin e nivelit teorik t prgjithshm t kandidatve.

Kandidatt, q nuk arrijn t prmbushin kriteret e vendosura, nuk klasifikohen pr t vazhduar m tej studimet e doktorats dhe pajisen me nj dshmi, n t ciln jepen modulet e zhvilluara s bashku me kreditet e grumbulluara dhe vlersimin e tyre; ) n prfundim t programeve t studimeve t doktorats lshohet diploma pr gradn shkencore Doktor (Dr). 1.3.2. Programet e studimeve specializuese afatgjata: a) programet e studimeve specializuese afatgjata jan programe t formimit profesional, q ofrojn njohuri pr profesione t veanta n fushat e mjeksis, t stomatologjis, t farmacis, t inxhinieris, t veterinaris dhe t drejtsis etj. Kto programe t studimeve prfshijn studime teorike, t kombinuara me aplikime praktike e trajnime profesionale. Programet e studimeve specializuese n drejtsi realizohen n kuadr t Shkolls s Magjistraturs, q rregullohet me ligj t veant; b) pr kryerjen e programeve t studimeve specializuese afatgjata, studenti duhet t grumbulloj jo m pak se 120 kredite dhe kohzgjatja normale e ktyre programeve t studimeve sht jo m pak se 2 vite akademike, n prputhje me ligjin e profesioneve t rregulluara; c) studentt e ktij programi studimi duhet t japin n prfundim edhe provimin e gjuhs angleze, mbi bazn e testeve t njohura ndrkombtare; ) n prfundim t programeve t studimeve specializuese afatgjata lshohet diplom universitare specializimi me titullin n fushn prkatse. 1.3.3. N fushn e mjeksis, programet e studimeve t doktorats mund t ofrohen t integruara me studimet specializuese afatgjata, sipas planit dhe programit msimor, t miratuar nga fakulteti dhe universiteti prkats. 2. Institucionet e arsimit t lart ofrojn programe t studimeve t ciklit t dyt dhe t ciklit t tret vetm n ato fusha, ku ato plotsojn kriteret dhe prmbushin standardet shtetrore, n prputhje me kt ligj. 3. Programet e studimeve t ciklit t par, t ciklit t dyt dhe t ciklit t tret jan programe t studimeve universitare. 4. Institucionet e arsimit t lart kan t drejt t ofrojn edhe programe t studimeve jouniversitare, profesionale, pas arsimit t mesm, me jo m pak se 120 kredite. Kohzgjatja normale e ktyre programeve sht jo m pak se 2 vite akademike dhe n prfundim t tyre lshohet Diplom profesionale n fushn e arsimimit t kryer. Kreditet e akumuluara gjat studimeve pas arsimit t mesm mund t transferohen n studimet universitare t ciklit t par, n prputhje me kriteret q vendosin institucionet e arsimit t lart. 5. N statutet e institucioneve t arsimit t lart prcaktohen rregulla t hollsishme pr programet e studimeve.

Neni 27 Elemente t programeve t studimeve 1. Programet e studimeve t ciklit t par dhe t ciklit t dyt, si dhe ato specializuese ose t formimit t vazhduar duhet t prmbajn elementet e mposhtme: a) t dhna t prgjithshme pr programin, formn dhe objektivat kryesor, planin e tij msimor, shoqruar me kreditet e detyrueshme t studimeve; b) klasifikimin e programit t studimit, q bhet i zbatueshm me krijimin e kuadrit kombtar t kualifikimeve; c) kushtet e pranimeve n programin e studimeve dhe kriteret e przgjedhjes n rastet e pranimeve me numr t kufizuar; ) metodat e vlersimit t studentve dhe kushtet pr prparim n program; d) kushtet pr transferime ndrmjet programeve dhe kushtet pr prfundimin e pjesshm t programit, nse ai e parashikon kt gj; dh) titujt akademik dhe profesional, q akordohen sipas legjislacionit n fuqi..

2. Programet e studimeve t doktorats ndrtohen si programe individuale pr aftsim n krkim shkencor t pavarur. N to duhet t prcaktohen, ve t tjerave, fusha e studimit, prmbajtja dhe veprimtaria krkimore. 3. Institucionet e arsimit t lart prcaktojn n statute dhe rregullore elemente m t hollsishme t programeve t ndryshme t studimeve. Neni 28 Programet e studimeve ndrdisiplinore 1. Brenda nj institucioni t arsimit t lart, fakultetet mund t organizojn programe t prbashkta t studimeve ndrdisiplinore. Programe t tilla mund t organizohen edhe nga fakultete t institucioneve t ndryshme t arsimit t lart. 2. N prfundim t programeve t studimeve ndrdisiplinore lshohet diplom e prbashkt nga t dy institucionet e arsimit t lart. Neni 29 Programet e studimeve t prbashkta 1. Programet e studimeve t prbashkta realizohen n nj institucion t arsimit t lart ose njsi kryesore t tij, n bashkpunim me nj ose disa institucione t tjera t arsimit t lart, publike ose private, brenda ose jasht Republiks s Shqipris. 2. Programet e studimeve t prbashkta organizohen nga vet institucionet e arsimit t lart. N prfundim t studimeve lshohet diplom e prbashkt ose diplom e dyfisht. Neni 30 Programet e studimeve t formimit t vazhduar 1. N vijim t programeve t ndryshme t studimeve, institucionet e arsimit t lart ofrojn programe t studimeve t formimit t vazhduar, si form e t msuarit gjat t gjith jets. Kto programe shrbejn pr specializime afatshkurtra, plotsime, thellime dhe freskime t njohurive. Ato mund t jen dhe programe t krkimit t avancuar. Programet e studimeve t formimit t vazhduar ndihmojn individt n rritjen e kualifikimit t tyre dhe t aftsive profesionale. 2. N kuadr t programeve t studimeve t formimit t vazhduar, institucionet e arsimit t lart organizojn edhe forma t tjera t ndryshme t msimit informal si kurse, shkolla verore dhe veprimtari t ngjashme. 3. Struktura e programeve, sipas pikave 1 dhe 2 t ktij neni, kohzgjatja dhe kreditet e tyre prcaktohen n mnyr t pavarur nga secili institucion i arsimit t lart. 4. N prfundim t programeve t studimeve t formimit t vazhduar, institucionet e arsimit t lart lshojn certifikatat prkatse. Neni 31 Lshimi i diplomave, certifikatave dhe dokumenteve t tjera 1. Institucionet e arsimit t lart pajisin studentt, q kan prfunduar t gjitha detyrimet e nj programi studimi, me diplomn prkatse, e cila sht dokument zyrtar. 2. Diplomat, q jepen n prfundim t programeve t ciklit t par, t ciklit t dyt apo t integruara, shoqrohen me suplementin/shtojcn e diploms.. 3. Suplementi i diploms hartohet n prputhje me krkesat e hapsirs europiane t arsimit t lart. Ai prshkruan, n veanti, natyrn, nivelin, prmbajtjen, rezultatet e studimeve, q jan kryer dhe prfunduar me sukses nga mbajtsi i diploms etj.

4. Prmbajtja dhe forma e diploms dhe e suplementit t diploms prcaktohen nga senatet akademike, n prputhje me udhzimet e Ministris s Arsimit dhe Shkencs. 5. Individt, q kan plotsuar detyrimet e nj programi t formimit t vazhduar ose pjes t nj programi studimi pajisen me diplomat ose certifikatat prkatse, q jan dokument zyrtar. 6. do form diplome ose certifikate, prpara se t lshohet nga institucioni i arsimit t lart, regjistrohet n regjistrin shtetror t diplomave dhe certifikatave pr arsimin e lart dhe krkimin shkencor, q mbahet n Ministrin e Arsimit dhe Shkencs. Neni 32 Viti akademik dhe organizimi i msimdhnies 1. Studimet n institucionet publike t arsimit t lart zhvillohen me baz vitin akademik. Ministri i Arsimit dhe Shkencs shpall datn e fillimit t vitit akademik. 2. Viti akademik organizohet n semestra me s paku 20 or msimi leksione, seminare e laborator n jav. 3. Organizimi i msimdhnies pr programet e studimeve t formimit t vazhduar prcaktohen n statutin e institucionit t arsimit t lart. Neni 33 Pranimi n ciklin e par t studimeve 1. do shtetas shqiptar q ka prfunduar me sukses Maturn Shtetrore, ka t drejt t kandidoj pr tu pranuar n ciklin e par t studimeve n institucionet e arsimit t lart. 2. Kuotat e pranimit n institucionet publike t arsimit t lart, pr ciklin e par t studimeve, miratohen nga Kshilli i Ministrave me propozim t Ministris s Arsimit dhe Shkencs. Ministria e Arsimit dhe Shkencs formulon propozimin e saj pas konsultimit me institucionet publike t arsimit t lart dhe rekomandimet e Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs. 3. Shfuqizuar. 4. Kuotat dhe kriteret e pranimit pr ciklin e par t studimeve pr studentt e huaj n institucionet publike t arsimit t lart t Republiks s Shqipris bhen sipas pikave 2 dhe 3 t ktij neni. N prcaktimin e kuotave respektohen marrveshjet dypalshe ose shumpalshe. 5. Institucionet e arsimit t lart kan t drejt t propozojn kritere t veanta pr przgjedhjen e kandidatve, t cilt kan mbaruar Maturn Shtetrore, pr tu pranuar n ciklin e par t studimeve. Kto kritere shqyrtohen dhe vlersohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencs, n kshillim me Konferencn e Rektorve dhe Kshillin e Arsimit t Lart dhe Shkencs dhe, mbi kt baz, ministri miraton, me udhzim, kriteret dhe procedurat e pranimit n ciklin e par t studimeve.. Neni 34 Pranimi n ciklin e dyt e n ciklin e tret t studimeve 1. Kan t drejt t aplikojn pr tu regjistruar n ciklin e dyt t studimeve individ q kan prfunduar nj program studimi t ciklit t par, si dhe plotsojn standardet akademike t kritereve t pranimit t institucionit respektiv. 2. Kan t drejt t aplikojn pr tu regjistruar n ciklin e tret t studimeve kandidat q kan fituar diplom universitare Master i shkencave/Master i arteve t bukura ose nj diplom ekuivalente me t, si dhe plotsojn kriteret e pranimit, t prcaktuara nga institucioni prkats.. 3. Kriteret e pranimit pr standardet akademike t przgjedhjes s kandidatve pr tu pranuar n programet e ciklit t dyt dhe t ciklit t tret t studimeve prcaktohen n statutet e

institucioneve t arsimit t lart, bazuar dhe n rekomandimet e Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs. 4. Kuotat e pranimit n institucionet publike t arsimit t lart, pr programet e studimeve t ciklit t dyt dhe t tret, miratohen nga Kshilli i Ministrave me propozim t Ministris s Arsimit dhe Shkencs. Ministria e Arsimit dhe Shkencs formulon propozimin e saj pas konsultimit me institucionet publike t arsimit t lart dhe rekomandimet e Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs. 5. Kuotat e pranimit n programet e studimeve t ciklit t dyt dhe t tret, n institucionet publike t arsimit t lart n varsi t Ministris s Brendshme, miratohen nga Kshilli i Ministrave me propozim t ministris prkatse. Neni 35 Transferimet 1. Institucionet e arsimit t lart ofrojn mundsi pr transferime t studentve midis programeve t t njjtit cikl, brenda t njjtit institucion apo institucioneve t ndryshme t arsimit t lart, si dhe pr transferime nga programet e mparshme n programe t studimeve t ciklit t par. 2. Vendimi pr njohjen e plot ose t pjesshme t krediteve t grumbulluara nga nj student, me qllim vazhdimin e studimeve, i takon njsis kryesore t institucionit t arsimit t lart q pranon studentin, sipas kritereve t prcaktuara n statutin dhe rregulloret e saj. Neni 36 Ndjekja e nj programi t dyt studimi Individt q kan prfunduar nj program studimi, kan t drejt t ndjekin nj program t dyt studimi. N kt rast, kandidatt prballojn koston e plot t studimeve. Nga ky rregull prjashtohen studentt e shklqyer. N statutet e institucioneve t arsimit t lart prcaktohen kriteret q duhet t plotsohen pr tu pranuar n nj program t dyt studimi. Neni 37 Njohja e diplomave, certifikatave, gradave dhe titujve t huaj 1. Nprmjet procedurs s njohjes, nj diplom e huaj njsohet me nj diplom shqiptare nga pikpamja e s drejts pr t vazhduar arsimimin dhe e s drejts pr punsim. Kjo vlen dhe pr njohjen e certifikatave, gradave ose titujve t huaj. 2. Institucioni prgjegjs pr njohjen zyrtare n Republikn e Shqipris t diplomave ose certifikatave, t lshuara nga institucione t huaja t arsimit t lart, sht Ministria e Arsimit dhe Shkencs, e cila e kryen kt proces nprmjet njsis prgjegjse t njohjes s diplomave, q funksionon edhe si Qendra Kombtare e Njohjes s Diplomave dhe e Informimit. Ministria e Arsimit dhe Shkencs ka t drejt t autorizoj institucionet e arsimit t lart pr kryerjen e ktij procesi pr rastet e njsimit t diploms nga pikpamja e s drejts pr t vazhduar arsimimin. Kto raste prcaktohen me udhzim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. 3. Institucioni prgjegjs pr njohjen zyrtare n Republikn e Shqipris t gradave ose titujve shkencor, t lshuar nga institucione t huaja t arsimit t lart, sht Komisioni i Vlersimit t Titujve Akademik. 4. Procedurat dhe kriteret pr njohjen e diplomave, certifikatave, gradave e titujve, t lshuar nga institucione t huaja t arsimit t lart, prcaktohen me akt t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs, duke respektuar marrveshjet ndrkombtare t nnshkruara nga vendi yn pr kt qllim.

Neni 38 Njohja dhe ekuivalentimi i diplomave dhe i periudhave t studimeve 1. Nprmjet ekuivalentimit, pjes ose programe t plota studimi ose diploma t marra n institucione t tjera t vendit ose t huaja njihen dhe ekuivalentohen nga pikpamja e s drejts pr t vazhduar arsimimin n nj program studimi t njjt ose t ngjashm. 2. Ekuivalentimi bhet nga institucioni i arsimit t lart, pran t cilit sht paraqitur krkesa dhe dokumentacioni i nevojshm. 3. Procedurat dhe krkesat pr ekuivalentim prcaktohen n statutet e institucioneve t arsimit t lart, n prputhje me kt ligj dhe akte t tjera nnligjore. KREU V HAPJA, NDRYSHIMI OSE MBYLLJA E INSTITUCIONEVE PUBLIKE T ARSIMIT T LART Neni 39 Statuti dhe rregulloret e institucioneve t arsimit t lart 1. Statuti i nj institucioni publik t arsimit t lart prmban normat q rregullojn veprimtarin e institucionit. 2. Statuti hartohet dhe ndryshohet n prputhje me dispozitat e ktij ligji dhe aktet e tjera nnligjore n zbatim t tij dhe miratohet nga senati akademik i institucionit me dy t tretat e votave t antarve t tij. Statuti i drgohet Ministrit t Arsimit dhe Shkencs q, brenda dy muajve, kryen kontrollin e ligjshmris s tij. Kur konstatohen shkelje t ligjshmris, Ministri i Arsimit dhe Shkencs ia kthen statutin pr ripunim institucionit prkats t arsimit t lart. Kur Ministri i Arsimit dhe Shkencs nuk ka vrejtje pr ligjshmrin e statutit ose nuk shprehet brenda afatit t prcaktuar, rektori e shpall at duke e konsideruar t miratuar. Ndryshimet n statut miratohen me t njjtat procedura. 3. Institucionet e arsimit t lart dhe njsit e tyre prbrse rregullojn veprimtarin e tyre mbshtetur n rregulloret e tyre t brendshme, q hartohen nga vet institucioni n prputhje me kt ligj dhe statutin e institucionit. Rregulloret miratohen sipas mnyrs s prcaktuar n statutin e institucionit t arsimit t lart. 4. N statut, n prputhje me kt ligj dhe aktin e hapjes s institucionit t arsimit t lart, prcaktohen hollsisht organizimi i institucionit, veprimtarit dhe puna e strukturave prbrse t tij, e autoriteteve dhe organeve drejtuese, zgjedhja ose przgjedhja e tyre, nivelet e delegimit t autoritetit nga organet drejtuese e administruese, periudhat e kryerjes s vlersimit t brendshm t strukturave ose programeve t studimit, detyrat dhe t drejtat e personelit akademik, joakademik ose t studentve, si edhe detyra t tjera q rregullojn veprimtarin e institucioneve t arsimit t lart. Neni 40 Emri dhe stema e institucioneve t arsimit t lart do institucion i arsimit t lart ka emrin zyrtar dhe stemn e tij, t cilat prcaktohen n aktin e hapjes s tyre. Institucioni i arsimit t lart ka t drejt t propozoj n Ministrin e Arsimit dhe Shkencs ndryshime t emrit ose stems s institucionit. Kto propozime bhen nga titullari i institucionit, mbshtetur n vendimin e senatit akademik. Neni 41 Hapja, mbyllja dhe ndryshimi i nj institucioni publik t arsimit t lart

1. Hapja e nj institucioni publik t arsimit t lart, mbyllja e tij ose bashkimi me ndonj institucion tjetr publik t arsimit t lart, bhen me vendim t Kshillit t Ministrave me propozim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. 2. Hapja e nj institucioni t ri publik t arsimit t lart bhet me plotsimin e standardeve akademike dhe t kushteve t tjera, t prcaktuara n kt ligj apo akte t tjera nnligjore, t nevojshme pr t siguruar cilsin e programeve t planifikuara t studimeve, si dhe t veprimtarive t tjera t institucionit. 3. Mbyllja e nj institucioni t arsimit t lart apo bashkimi me ndonj institucion tjetr t arsimit t lart krkon paraprakisht mendimin e senatit akademik ose senateve akademike t institucioneve t arsimit t lart, t prfshira n veprimet respektive. 4. Standardet, kriteret dhe procedurat pr hapjen, ndryshimin dhe mbylljen e institucioneve t arsimit t lart miratohen nga Kshilli i Ministrave, sipas propozimit t Ministris s Arsimit dhe Shkencs. 5. Hapja e njsive t reja kryesore t institucioneve t arsimit t lart, riorganizimi ose mbyllja e tyre bhen me urdhr t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs, n baz t propozimit t institucionit t arsimit t lart. 6. Ministria e Arsimit dhe Shkencs, para se t marr vendim sipas pikave 2, 3 dhe 5 t ktij neni, krkon vlersimin e Kshillit t Akreditimit t Arsimit t Lart. 7. Pr institucionet publike t arsimit t lart, q nuk jan n varsi t Ministris s Arsimit dhe Shkencs, kto t drejta i ushtrojn ministrit prkatse.
Neni 42 Hapja, mbyllja, riorganizimi dhe prshtatja e programeve t studimeve t t gjitha cikleve t arsimit t lart publik 1. Hapja e programeve t reja t studimeve t t gjitha cikleve t arsimit t lart publik, riorganizimi dhe mbyllja e tyre bhen me urdhr t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs, n baz t krkess s institucionit t arsimit t lart. Ministri i Arsimit dhe Shkencs ka t drejt ti krkoj institucionit publik t arsimit t lart hapjen e programeve t reja t studimeve n fusha prioritare. 2. Prshtatja e programeve/profileve t studimeve t miratuara sipas ktij ligji, q nuk cenojn objektivat baz t tyre, bhet me propozimin e njsis baz dhe me miratimin e kshillit t njsis kryesore, pasi t merret plqimi i senatit akademik t institucionit t arsimit t lart.

3. Ministri i Arsimit dhe Shkencs merr vendim, sipas piks 1 t ktij neni, mbshtetur n vlersimin e Kshillit t Akreditimit t Arsimit t Lart.
KREU VI ARSIMI I LART PRIVAT Neni 43 Institucionet private t arsimit t lart 1. Institucionet private t arsimit t lart krijohen dhe funksionojn sipas ktij ligji, prve kur ligji flet specifikisht pr institucionet publike t arsimit t lart, si dhe akteve nnligjore t nxjerra n mnyr specifike pr to. 2. Nj institucion privat i arsimit t lart ka t drejt t krijohet me krkes t nj subjekti juridik, vendas ose t huaj. Subjekti juridik sht prgjegjs pr t gjith veprimtarin, administrimin dhe financimin e institucionit t hapur me krkesn e tij. 3. Nj institucion privat i arsimit t lart fillon veprimtarin e tij vetm pas marrjes s licencs. Licencimi i tij bhet kur ai plotson standardet dhe kriteret shtetrore, t miratuara nga Kshilli i Ministrave, sipas propozimit t Ministris s Arsimit dhe Shkencs.

4. Modeli i licencs prcaktohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencs. Neni 44 Licencimi i nj institucioni privat t arsimit t lart 1. Subjekti q krkon t hap nj institucion privat t arsimit t lart, paraqet projektin e tij n Ministrin e Arsimit dhe Shkencs. 2. Shfuqizuar. 3. Ministri i Arsimit dhe Shkencs prcakton dokumentacionin q duhet t prmbaj projekti i paraqitur pr dhnien e licencs dhe q ka t bj me misionin dhe objektivat afatgjat t institucionit, programet e studimeve, skemn e financimit, si dhe afatet dhe procedurat pr shqyrtimin e projekteve. 4. Ministria e Arsimit dhe Shkencs shprehet me vendim t argumentuar pr projektin e paraqitur, mbshtetur n vlersimin e Kshillit t Akreditimit t Arsimit t Lart pr programet e studimit, t paraqitura n projekt.. 5. Nj institucion privat, q zotron nj form akreditimi nga nj shtet tjetr, sht i detyruar t paraqes nj certifikat pr kt akreditim n kshillin e akreditimit, i cili bn vlersimin e tij n prputhje me licencn e krkuar, sipas dispozitave t ktij ligji. 6. Kur projekti pr veprimtarit, programet e studimeve, burimet materiale e financiare pr hapjen e institucionit privat dhe statuti i institucionit jan n prputhje me kt ligj dhe aktet e tjera nnligjore, Ministria e Arsimit dhe Shkencs prcjell propozimin e saj n Kshillin e Ministrave pr dhnien e licencs. 7. Ministria e Arsimit dhe Shkencs refuzon nj projekt n kto raste: a) Kshilli i Akreditimit t Arsimit t Lart jep vlersim negativ pr t gjitha programet e studimeve; b) institucioni i krkuar i arsimit t lart nuk provon se sht n gjendje t ofroj garancit e nevojshme financiare dhe t infrastrukturs pr veprimtarit e krkuara; c) statuti i tij sht n konflikt me aktet ligjore n fuqi; ) raste t tjera t argumentuara n prputhje me legjislacionin n fuqi. N rastin e refuzimit t nj projekti t paraqitur, Ministria e Arsimit dhe Shkencs informon aplikantin pr vendimin dhe shkaqet e marrjes s tij. Vendimi mund t apelohet n gjykat. 8. Licenca e dhn bhet e pavlefshme n rastet kur institucioni privat nuk fillon veprimtarin msimore-shkencore as n vitin akademik pasardhs. 9. Licenca pr fillimin e veprimtaris s nj institucioni privat prmban edhe detyrimin, q n rastin kur ai institucion ndrpret veprimtarin e tij, t ofroj mjetet e nevojshme financiare dhe mundsit pr prfundimin e studimeve t filluara, pr t gjith studentt q jan t regjistruar n institucion. 10. Nj institucion privat ndrpret veprimtarin vetm n fund t vitit t akademik.
Neni 44/1 Hapja, mbyllja dhe riorganizimi i programeve t studimeve t cikleve t arsimit t lart privat 1. Hapja e programeve t reja t studimeve t t gjitha cikleve t arsimit t lart privat, mbyllja dhe riorganizimi i tyre bhen me urdhr t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs, n baz t krkess s institucionit t arsimit t lart. 2. Ministri i Arsimit dhe Shkencs prcakton dokumentacionin q duhet t prmbaj projekti i paraqitur pr dhnien e lejes pr hapjen e programeve t reja dhe q ka t bj me misionin e objektivat afatgjat t institucionit, programet e studimeve, skemn e financimit, si dhe afatet e procedurat pr shqyrtimin e projekteve.

3. Ministria e Arsimit dhe Shkencs i krkon Kshillit t Akreditimit t Arsimit t Lart t paraqes vlersimin e tij pr programet e studimit, t paraqitura n projekt. 4. Ministri i Arsimit dhe Shkencs refuzon nj projekt n rastet kur: a) Kshilli i Akreditimit t Arsimit t Lart jep vlersim negativ pr t gjitha programet e studimeve; b) institucioni i krkuar i arsimit t lart nuk provon se sht n gjendje t ofroj garancit e nevojshme financiare dhe t infrastrukturs pr veprimtarit e krkuara.

N rastin e refuzimit t nj projekti t paraqitur, Ministria e Arsimit dhe Shkencs informon aplikantin pr vendimin dhe pr shkaqet e marrjes s tij.
Neni 45 Organizimi i studimeve n institucionet private t arsimit t lart 1. Organizimi i programeve t studimit n institucionet private t arsimit t lart bhet sipas: a) prshkrimeve t bra n nenet 25, 26, 28, 29 dhe 30 t ktij ligji; b) nj modeli tjetr, kur ai ofrohet nga nj institucion q jep diplom t nj institucioni t huaj ose t ngjashm me t. N kt rast, ato duhet t shoqrohen edhe me vlersimin n kredite, sipas Sistemit Europian t Transferimit dhe Grumbullimit t Krediteve (ECTS), pr t mundsuar njohjen e studimeve dhe transferimet e studentve. 2. Nj institucion privat i licencuar i arsimit t lart, q ka organizim t programeve t studimit t ndryshm nga ai i shkronjs a t piks 1 t ktij neni, sht i detyruar ta njoftoj kt publikisht, para se t filloj regjistrimin e studentve. 3. Institucionet private t arsimit t lart duhet t paraqesin do fillim viti akademik gjendjen financiare t institucionit, prbrjen e stafit akademik, si dhe tarifat e shkollimit pr vitin n vazhdim, pr secilin program studimi. 4. Pr institucionet private t arsimit t lart, t cilat nuk respektojn kt ligj, si dhe aktet nnligjore n zbatim t tij, Kshilli i Ministrave, me propozim t Ministris s Arsimit dhe Shkencs, vendos masa konkrete deri n pezullimin e veprimtaris s tyre pr nj periudh deri n dy vjet (mospranim t studentve t rinj) apo heqjen e licencs.

KREU VII PERSONELI I INSTITUCIONEVE T ARSIMIT T LART Neni 46 Personeli i institucioneve t arsimit t lart 1. Personeli i institucioneve t arsimit t lart prbhet nga personeli akademik, personeli ndihms msimor-shkencor dhe personeli administrativ. 2. Detyrat dhe t drejtat e personelit t institucioneve t arsimit t lart prcaktohen n statutin e institucioneve prkatse e n rregulloret e tyre, n prputhje me aktet ligjore e nnligjore n fuqi. Neni 47 Personeli akademik dhe titujt akademik 1. Personeli akademik kryen veprimtari t msimdhnies, krkim shkencor ose t aplikuar, shrbime pr zhvillim t institucionit, konsultim dhe kshillim pr studentt dhe detyra administrative. Raportet ndrmjet veprimtarive t ndryshme prcaktohen n rregulloret e institucioneve t arsimit t lart dhe jan pjes e kontratave t puns mes palve.

2. Personeli akademik n institucionet e arsimit t lart, sipas rolit dhe veprimtaris q kryen, kategorizohet n: a) profesor; b) docent dhe c) lektor. a) N kategorin Profesor jan antart e personelit akademik, titullar t lndve ose moduleve dhe udhheqs t veprimtaris s krkimit shkencor. Antart e personelit akademik t ksaj kategorie kan gradn shkencore Doktor dhe titujt akademik: Profesor i asociiuar, Profesor, Profesor emeritus, Akademik i asociuar dhe Akademik. b) N kategorin Docent jan antart e personelit akademik, q zhvillojn kryesisht veprimtari msimore. Antart e personelit akademik t ksaj kategorie kan titullin akademik Docent ose gradn shkencore Doktor. c) N kategorin Lektor jan antart e personelit akademik q zhvillojn veprimtari msimore-krkimore. Lektort duhet t ken t paktn diplomn Master i shkencave ose Master i arteve t bukura ose ekuivalente me t dhe t prmbushin kriteret q prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave, me propozim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. N kolegjet profesionale dhe n programet e studimeve jouniversitare, lektort duhet t ken diplomn Master profesional, sipas prcaktimit t nenit 26 t ktij ligji.. 3. Ndarja n nivele, brenda secils kategori, emrtimi dhe renditja e tyre, si dhe kritere m t hollsishme kualifikimi pr secilin rast prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave, referuar edhe prshkrimit t vendit t puns. 4. Numri i prgjithshm i personelit n do institucion publik t arsimit t lart miratohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs. 5. Niveli i pagave, sipas kategorive dhe vendeve t puns, prcaktohet me vendim t Kshillit t Ministrave. 6. Titujt akademik jepen nga institucione t arsimit t lart, t prcaktuara me vendim t Kshillit t Ministrave, si dhe nga Komisioni i Vlersimit t Titujve Akademik. Titulli Profesor i asociiuar, Profesor emeritus dhe Docent jepen nga institucionet e arsimit t lart. Titulli Profesor jepet nga Kshilli i Vlersimit t Titujve Akademik. Titujt Akademik i asociuar dhe Akademik jepen nga Akademia e Shkencave, n prputhje me ligjin pr Akademin e Shkencave. Titulli Docent u jepet antarve t personelit akademik q kan gradn shkencore Doktor. Ai u jepet edhe antarve t personelit akademik me, s paku, diplom Master i shkencave/Master i arteve t bukura ose ekuivalent i saj n vende t tjera, t vlersuar me rezultatin shum mir ose shklqyer dhe q kan veprimtari msimore-krkimore n nj institucion t arsimit t lart, jo m pak se 5 vjet, prjashtuar diplomat e ekuivalentuara, sipas paragrafit t katrt t nenit 89 t ktij ligji. 7. Kriteret dhe procedurat e dhnies s titujve akademik Docent, Profesor i asociiuar, Profesor dhe Profesor emeritus prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave, me propozim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. Neni 48 Personeli akademik i ftuar 1. Pr t plotsuar nevojat e procesit msimor, kshillat e fakulteteve, me propozim t departamenteve, ftojn pr veprimtari msimore e krkimore personel akademik, sipas krkesave t vendit t puns, pr periudha semestrale ose njvjeare t prsritshme. 2. Przgjedhja e personelit akademik t ftuar duhet t kombinoj nevojn e njsis pr msimdhnie ose krkim shkencor me kualifikimet e tyre. 3. Kritere t detajuara pr aktivizimin dhe przgjedhjen e lektorve t ftuar prcaktohen n rregulloret e njsis prkatse kryesore. Neni 49 Personeli akademik me kontrat

1. Institucionet e arsimit t lart kan t drejt t punsojn me kontrat personalitete, vendase ose t huaja, pr periudha t shkurtra kohe. Te kjo kategori prfshihen edhe studiues, artist dhe personalitete me kontribut t shquar jasht vendit. Ky personel punsohet me vendim t senatit akademik, sipas propozimeve t njsive kryesore t institucionit.
1.1 Autoritetet drejtuese t njsive kryesore, me propozimin e prgjegjsve t njsis baz dhe t titullarit t grupit msimor krkimor, pr t plotsuar nevojat e institucionit, punsojn personel akademik me koh t plot pr veprimtari msimore e krkimore, pr periudha semestrale ose njvjeare t prsritshme, sipas krkesave t vendit t puns. Modalitetet e punsimit prcaktohen n statutin e institucioneve t arsimit t lart. 2. Institucionet e arsimit t lart kan t drejt t punsojn, mbi bazn e nj kontrate t prkohshme, edhe student n procesin e kryerjes s studimeve t doktorats dhe t prgatitjes s disertacionit pr gradn shkencore Doktor, t cilt mbshtesin profesort udhheqs t disertacionit n procesin msimor dhe gjat ksaj periudhe trajtohen si Lektor. 3. Kriteret e punsimit, sipas pikave 1 dhe 2 t ktij neni, prcaktohen n statutin dhe rregulloret e institucionit, n prputhje me kt ligj dhe aktet nnligjore rregulluese. 4. Shpenzimet pr personelin akademik t prcaktuar n nenet 48 dhe 49 prballohen nga t ardhurat e institucionit.

Neni 50 Punsimi n institucionet e arsimit t lart 1. Kriteret pr punsim n institucionet e arsimit t lart, pr do kategori t personelit akademik dhe administrativ, prcaktohen n statutet e institucioneve. Ky personel punsohet me koh t plot ose t pjesshme. 1.1 Personeli akademik i punsuar me koh t plot n nj institucion t arsimit t lart, publik ose privat, ka t drejt, me miratimin e titullarit t njsis kryesore dhe t institucionit t arsimit t lart, t angazhohet si personel akademik i ftuar me koh t pjesshme, n nj institucion tjetr t arsimit t lart, publik ose privat, brenda dhe jasht vendit. Autoritetet drejtuese, rektor, dekan dhe ato t njsuar me to, nuk kan t drejt t angazhohen me koh t plot n veprimtari msimdhnieje, krkimi apo n veprimtari t tjera n institucionet e tjera t arsimit t lart, publik ose privat, brenda ose jasht vendit, prvese, me koh t pjesshme, pas miratimit, prkatsisht, t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs ose t rektorit. 2. Kandidatt konkurrojn n baz t konkurseve publike n njsit kryesore t IAL-s. N statutet e institucioneve t arsimit t lart prcaktohen procedura transparente pr przgjedhjen e kandidatit fitues, q plotson krkesat e publikuara dhe i prgjigjet m mir prshkrimit t vendit t puns. 3. Pr emrimin e personelit akademik, autoriteti drejtues i njsis kryesore i paraqet autoritetit drejtues t institucionit t arsimit t lart kandidatin e renditur i pari n klasifikimin e br nga komisioni ad hoc i konkursit publik, i krijuar nga autoriteti drejtues i njsis kryesore. Autoriteti drejtues i institucionit t arsimit t lart lidh kontrat pune me kandidatin e przgjedhur, mbshtetur n kt ligj dhe n Kodin e Puns t Republiks s Shqipris. Kontrata duhet t prmbaj prshkrimin e vendit t puns dhe detyrimin e personelit akademik, sipas prcaktimeve t piks 1 t nenit 47 t ktij ligji.. 4. Msimdhnia sht detyrim, si rregull, me s paku 6 or msim n jav n auditor pr t gjith personelin akademik dhe me s paku 3 or msimi n jav n auditor pr personelin akademik, n fakultetet e mjeksis, q ushtron veprimtari klinike n njsit e shrbimeve t spitaleve universitare, n prputhje me prcaktimin e nenit 12. Ngarkesa e plot pr personelin akademik n institucionet e arsimit t lart prcaktohet me udhzim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs..

5. Personeli akademik me titullin Profesor shrben n detyr deri n moshn 68 vje, me prjashtim t rastit kur me krkesn e tij lirohet nga detyra.

6. Personelit akademik i ndrpriten detyrimet e prcaktuara n kontrat, shkel statuteve dhe rregulloreve t institucioneve ligjore n fuqi, si dhe dispozitave t ktij

marrdhniet e puns kur nuk prmbush rregullat e etiks s jets akademike, t t arsimit t lart, n prputhje me aktet ligji. Ndrprerja e marrdhnieve t puns t

personelit akademik bhet vetm pasi sht marr mendimi i titullarit t grupit msimor krkimor, si dhe i autoriteteve drejtuese t njsis baz e t njsis kryesore t institucionit t arsimit t lart, prjashtuar rastet e shkeljes flagrante t Kodit t Puns dhe t etiks akademike. 7. Personeli akademik me titull Profesor mund t shkputet prkohsisht nga institucioni i arsimit t lart, pr nj periudh maksimale prej 5 vjetsh, t rinovueshme, pr tu angazhuar n detyra t rndsishme shtetrore dhe politike. Ktu prfshihen edhe pozicionet drejtuese t agjencive t rndsishme t sistemit t arsimit dhe shkencs. Pr periudhn e shkputjes, ky personel akademik mund t zvendsohet nga personel akademik me kontrat t prkohshme ose nga personel akademik i ftuar.

Neni 51 Personeli akademik gzon status t veant. Prve sa parashikohet n kt ligj, Kshilli i Ministrave rregullon me vendim t tij aspektet e trajtimit t veant dhe prfitimeve t tjera pr personelin akademik. Neni 52 Viti akademik sabatik

1. Personeli akademik me tituj i institucioneve t arsimit t lart ka t drejt q do 7 vjet, pr periudha kohe deri n nj vit, t punoj pr prparimin e tij akademik, sipas kritereve t prcaktuara n statutin dhe rregulloret e institucionit pas miratimit t kshillit t fakultetit t
njsis kryesore. Autoritetet drejtuese t institucionit t arsimit t lart nuk kan t drejt pr vit sabatik gjat kohs s ushtrimit t mandatit si drejtues, i zgjedhur apo i emruar. 2. Gjat ksaj periudhe, personelit akademik nuk i ngarkohet detyr msimdhnieje. Personeli akademik mund t ndjek gjat ktij viti edhe kurse specializimi deri tremujore jasht institucionit.

KREU VIII STUDENTT Neni 53 Statusi i studentit Nj person fiton statusin e studentit me regjistrimin e tij n nj institucion t arsimit t lart dhe e humbet kt status me marrjen e diploms ose certifikats prkatse, si dhe n raste t ndryshme t regjistrimit t tij. T drejtat dhe detyrimet e studentve prcaktohen n baz t ktij ligji, si dhe n statutet e institucioneve t arsimit t lart. Neni 54 T drejtat dhe detyrat e studentve 1. Studentt kan t drejt:

a) t ndjekin leksione, seminare dhe t gjitha veprimtarit e tjera msimore, t organizuara n prputhje me statusin e tyre; b) t prdorin mjedise n biblioteka, salla kompjuterash dhe shrbime t tjera q ofrohen pr studentt nga institucioni; c) t zgjedhin dhe t zgjidhen n organet e institucionit parashikuar pr student, n prputhje me kt ligj dhe statutin e institucionit; ) t shprehin opinionin e tyre pr cilsin e msimdhnies dhe punn e personelit akademik t institucionit. 2. Studentt kan detyr: a) t zbatojn rregullat e hartuara nga institucioni; b) t'u kushtojn vmendjen e duhur studimeve dhe t marrin pjes n veprimtarit akademike; c) t paguajn tarifat e shkollimeve dhe t shrbimeve q u ofrojn institucionet; ) t respektojn kodin e etiks, t prcaktuar n statutet ose rregulloret e institucioneve respektive t arsimit t lart; d) t tregojn vmendjen e duhur ndaj t drejtave t personelit dhe t studentve t tjer etj. 3. N statutin e institucionit prcaktohen t drejta dhe detyra t tjera t studentve n prputhje me kt ligj. Neni 55 Kshillat e studentve 1. Kshillat e studentve jan organizime t pavarura t studentve npr institucionet e arsimit t lart, t cilat nuk zhvillojn veprimtari politike dhe ekonomike. Kta kshilla promovojn pjesmarrjen e studentve dhe koordinojn prfaqsimin e tyre n organet drejtuese t institucioneve t arsimit t lart, n strukturat msimore-krkimore dhe t shrbimeve. 2. Kshillat e studentve zgjidhen do 2 vjet nga votat e studentve dhe mbshteten n legjislacionin n fuqi. N rastet kur nj individ i zgjedhur n kshillat e studentve prfundon studimet universitare, ai zvendsohet nga kandidati pasardhs n renditje pr nga numri i votave t grumbulluara n zgjedhjet e fundit.. 3. Kshillat e studentve organizohen n nivel fakulteti (kshilli i studentve t fakultetit), n nivel institucioni (kshilli i studentve t institucionit) dhe n nivel kombtar (Kshilli Kombtar i Studentve). N organizimin e kshillave t studentve n nivel kombtar bjn pjes edhe kshillat e studentve t institucioneve private t arsimit t lart, n rastet kur ato paraqesin interes pr kto organizime. 4. Kshillat e studentve nuk mund t organizohen me struktura t tjera politike e jopolitike, jasht institucioneve prkatse t arsimit t lart. Modalitetet dhe procedurat pr krijimin, organizimin dhe funksionimin e tyre prcaktohen n statutet dhe rregulloret e institucioneve t arsimit t lart, n prputhje me kt ligj, mbshtetur edhe n propozimet e paraqitura nga studentt. 5. Kshillat e studentve shprehin mendime dhe propozime pr t gjitha problemet me interes t prgjithshm t institucioneve t arsimit t lart, si pr planet dhe programet e studimeve, rregulloret pr veprimtarit msimore, t drejtn pr t studiuar, cilsin e shrbimeve, prcaktimin e tarifave t shkollimit dhe kontributeve t tjera financiare pr studentt, bilancet vjetore paraprake t shpenzimeve ose ndarjen e burimeve financiare, zhvillimin e veprimtarive t ndryshme kulturore, artistike, sportive etj. 6. Institucionet e arsimit t lart mbshtesin kshillat e studentve dhe financojn veprimtari t tyre. Neni 56

Karta e studentit 1. Studentt e institucioneve publike e private t arsimit t lart pajisen me kartn e studentit, e cila sht dokument unik. Me an t saj studentt prfitojn shrbime me mime t reduktuara. 2. Ministria e Arsimit dhe Shkencs prcakton kriteret dhe procedurat pr prgatitjen dhe lshimin e karts s studentit. 3. Prfitimet e studentve nga prdorimi i karts s studentit prballohen nga fondet e parashikuara n Buxhetin e Shtetit t ministris prkatse q mbulon institucionin e arsimit t lart. 4. Kategorit e shrbimeve q ofrojn entet shtetrore bhen me vendim t Kshillit t Ministrave dhe me marrveshje me organizma q kan objekt t tyre interesat studentor e me persona juridik privat q ofrojn shrbime t ndryshme. Neni 57 Bursa pr studime 1. Studentt e institucioneve publike t arsimit t lart prfitojn bursa si mbshtetje ekonomike pr studimet e tyre, si dhe stimuj material pr rezultate t shklqyera. 2. Bursat, sipas piks 1 t ktij neni, prballohen nga Buxheti i Shtetit dhe donacione t ligjshme. Kshilli i Ministrave prcakton kriteret shtetrore dhe procedurat pr prfitimin e bursave. 3. Institucionet e arsimit t lart prcaktojn n statutet e tyre kritere dhe procedura pr shprblime t studentve, q prballohen nga vet institucionet. 4. Me propozimin e Ministris s Arsimit dhe Shkencs, Kshilli i Ministrave konsideron dhe raste t tjera pr dhnie bursash, si dhe bursa pr student t shklqyer dhe shkenctar. Neni 58 Regjistri i studentve 1. Nj institucion i arsimit t lart duhet t mbaj regjistr baz t studentve me t dhna personale t tyre, vlersimet e marra gjat ndjekjes s programit t studimit, t dhna mbi diplomn ose diplomat e marra bashk me suplementin e diploms etj., t formatuara kto sipas standardeve shtetrore. 2. Regjistri i studentve plotsohet n form t shkruar dhe elektronike dhe mbahet n ruajtje t prhershme. 3. do studenti, n regjistrimin fillestar n nj institucion t arsimit t lart, i jepet nj numr unik matrikullimi, q e shoqron deri n marrjen e diploms ose certifikats. Ministri i Arsimit dhe Shkencs prcakton rregullat pr gjenerimin dhe dhnien e numrave t matrikullimit.

KREU IX SIGURIMI I CILSIS N ARSIMIN E LART AKREDITIMI Neni 59 Sigurimi i brendshm i cilsis 1. Institucionet e arsimit t lart jan prgjegjse pr sigurimin e brendshm t cilsis dhe ngren njsin prkatse t sigurimit t brendshm t cilsis. N to merr pjes gjithmon edhe nj prfaqsues nga organizimet studentore t institucionit, si dhe nj prfaqsues ekspert i jashtm. Njsia vlerson periodikisht efikasitetin e veprimtarive msimore, krkimore apo

artistike, si dhe t veprimtarive administrative e financiare t institucionit. Njsia e sigurimit t brendshm t cilsis ka autonomi operative dhe akses n t gjitha t dhnat e institucionit. 2. Kriteret dhe procedurat pr ngritjen dhe funksionimin e ktij sistemi hartohen nga institucionet e arsimit t lart, n bashkpunim me Agjencin Publike t Akreditimit t Arsimit t Lart dhe prcaktohen n statutet e institucioneve. 3. Institucionet e arsimit t lart publikojn rezultatet e vlersimit q kryejn. Neni 60 Sigurimi i jashtm i cilsis 1. Sigurimi i jashtm i cilsis realizohet prmes proceseve t vlersimit t jashtm t cilsis dhe akreditimit. 2. Vlersimi i jashtm i cilsis kryhet nga Agjencia Publike e Akreditimit t Arsimit t Lart ose agjenci t tjera akreditimi, pjes t Rrjetit Europian pr Sigurimin e Cilsis n Arsimin e Lart (ENQA). Kshilli i Ministrave miraton rregulloren pr organizimin dhe veprimtarin e ktyre agjencive. 3. Pran Agjencis Publike t Akreditimit t Arsimit t Lart funksionon kshilli i akreditimit. Kshilli i akreditimit sht nj organ kolegjial q rekomandon, bazuar n vlersimin e jashtm t cilsis, akreditimin e programeve/institucioneve n arsimin e lart publik dhe privat. Ai sht i pavarur n punn e tij dhe bn publik vendimet e kshillit, duke shprehur edhe mendimet kundr. N kshill prfaqsohen n mnyr t balancuar institucionet e arsimit t lart, Ministria e Arsimit dhe Shkencs, Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs, ekspert t fushave, si dhe nj student nga organizimet studentore. Ministri i Arsimit dhe Shkencs emron antart e kshillit t akreditimit nga kandidatt e propozuar nga palt e prfaqsuara. Kryetari i kshillit t akreditimit przgjidhet nga kandidatt e propozuar nga kshilli i akreditimit dhe emrohet e shkarkohet nga Kryeministri, me propozim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. Antarsia n kshillin e akreditimit sht e papajtueshme me detyrn e rektorit, zvendsrektorit dhe dekanit. 4. Mandati i antarve t kshillit t akreditimit sht 5 vjet. 5. Pr t ndihmuar procesin e vlersimit, vendimmarrjen dhe hartimin mbi baza profesionale t rekomandimeve t akreditimit, kshilli i akreditimit ngre edhe komisione t ekspertve, sipas fushave kryesore t arsimit t lart. Kto komisione kan karakter t prkohshm dhe prbhen nga ekspert vendas apo t huaj. 6. Funksionimi, fusha e veprimtaris dhe kompetencat e tjera t institucioneve t sigurimit t cilsis n arsimin e lart prcaktohen me akte nnligjore t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. 7. Agjencia Publike e Akreditimit t Arsimit t Lart dhe Kshilli i Akreditimit t Arsimit t Lart hartojn nj raport vjetor t veprimtaris s tyre, i cili bhet publik. Neni 61 Vlersimi i cilsis 1. Vlersimi dhe akreditimi mund t jen n nivel institucional dhe programesh studimi. 2. Vlersimi dhe akreditimi mbshteten n standardet shtetrore t cilsis. Kto standarde prcaktohen me akte nnligjore t Ministris s Arsimit dhe Shkencs. Propozimi pr standardet shtetrore t cilsis bhet nga Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs, n bashkpunim me Agjencin Publike t Akreditimit t Arsimit t Lart, mbshtetur dhe n udhzimet e Sigurimit t Cilsis n Hapsirn Europiane t Arsimit t Lart. Neni 62 Akreditimi

1. Ministri i Arsimit dhe Shkencs, mbshtetur n rekomandimet e kshillit t akreditimit, jep vendimin prfundimtar pr akreditimin institucional dhe t programeve n arsimin e lart publik dhe privat. Ai shprehet brenda nj muaji, n t kundrt kshilli i akreditimit shpall vendimin e tij. Shfuqizuar. 2. Vendimi pr akreditimin mund t jet pozitiv, negativ ose me kusht. Vendimi negativ bn q nj institucion ose program t mos njihet zyrtarisht n Republikn e Shqipris. 3. do institucion i arsimit t lart apo program studimi n arsimin e lart publik dhe privat, prpara lshimit t diplomave t para, i nnshtrohet procesit t akreditimit t par. Akreditimi i par i jep t drejtn nj institucioni publik ose privat t arsimit t lart t lshoj diploma t njohura n Republikn e Shqipris. 4. do program/institucion i akredituar i nnshtrohet vlersimit dhe akreditimit periodik. Vlersimi dhe akreditimi periodik kryhet do 6 vjet. 5. Procedurat, krkesat, kriteret dhe standardet pr vlersimin dhe akreditimin jan t njjta si pr institucionet publike t arsimit t lart, ashtu dhe pr ato private. Pr institucionet e arsimit t lart, q operojn e ofrojn diploma t prbashkta me institucione t huaja t arsimit t lart, si dhe pr filiale t institucioneve t arsimit t lart t huaja, q ushtrojn veprimtari n Republikn e Shqipris, vlersimi dhe akreditimi kryhen duke marr parasysh edhe vlersimin dhe akreditimin e tyre n vendin e origjins. 6. Shpenzimet pr vlersimin e jashtm t cilsis prballohen nga vet institucionet e arsimit t lart. 7. Rezultatet e vlersimit t jashtm dhe akreditimit bhen publike.

KREU X RAPORTET E SHTETIT ME INSTITUCIONET E ARSIMIT T LART Neni 63 Prgjegjsit e Ministris s Arsimit dhe Shkencs 1. Ministria e Arsimit dhe Shkencs sht prgjegjse pr realizimin e programit politik qeveriss n fushn e arsimit t lart dhe krkimit shkencor. Ajo miraton planin strategjik dhe t gjitha dokumentet e tjera q kan lidhje me politikn n fushn e arsimit t lart dhe krkimit shkencor. 2. Siguron dhe prgatit t gjith bazn ligjore t nevojshme n fushn e arsimit t lart dhe krkimit shkencor. 3. I propozon Kshillit t Ministrave buxhetin pr arsimin e lart dhe krkimin shkencor, sipas prcaktimeve n aktet e tjera ligjore e nnligjore n fuqi. Ajo miraton modelin e financimit pr secilin institucion publik t arsimit t lart. 4. Ministria e Arsimit dhe Shkencs sht prgjegjse pr sigurimin e cilsis dhe respektimin e standardeve n institucionet publike dhe private t arsimit t lart n Republikn e Shqipris. Ajo kontrollon zbatimin e ligjshmris dhe prdorimin e fondeve publike n institucionet publike t arsimit t lart, n baz t ktij ligji, si dhe zbatimin e ligjshmris n institucionet private t arsimit t lart. 5. Gjat ushtrimit t autoritetit t saj, Ministria e Arsimit dhe Shkencs respekton autonomin institucionale, akademike dhe financiare q institucionet e arsimit t lart kan n kt ligj. 6. Ministria e Arsimit dhe Shkencs mban regjistrin e institucioneve t arsimit t lart dhe t krkimit shkencor, t hartuar sipas nj formati t prcaktuar prej saj me akt nnligjor, si dhe regjistrin e programe t akredituara t studimeve.

Neni 64 Kontrolli i ligjshmris 1. Ministria e Arsimit dhe Shkencs kryen periodikisht, t paktn nj her n tre vjet, kontrollin e zbatimit t ligjshmris n institucionet publike ose private t arsimit t lart dhe t paktn nj her n vit kontroll financiar n institucionet publike t arsimit t lart. 2. (shfuqizuar me Vendimin nr.9, date 19.3.2008 t Gjykats Kushtetuese). 3. N raste flagrante ose shkelje t rnda t ligjit dhe akteve nnligjore nga rektori i nj institucioni t arsimit t lart, Ministri i Arsimit dhe Shkencs urdhron pezullimin e tij, duke ia drguar at pr procedura t mtejshme Presidentit t Republiks, i cili duhet t prgjigjet brenda nj muaji. Ministri i Arsimit dhe Shkencs cakton njrin prej zvendsrektorve q do t zvendsoj rektorin e pezulluar, deri n zgjedhjen e rektorit t ri, sipas ktij ligji. Ministri i Arsimit dhe Shkencs, menjher pas dekretimit t shkarkimit, shpall zgjedhje t parakohshme. 4. N raste flagrante ose shkelje t rnda t ligjit dhe akteve nnligjore nga nj autoritet drejtues i nj njsie kryesore, rektori urdhron pezullimin e atij autoriteti dhe i propozon Ministrit t Arsimit dhe Shkencs shkarkimin e tij, i cili shprehet brenda nj muaji. Rektori cakton njrin prej zvendsve t autoritetit q do ta zvendsoj autoritetin drejtues t pezulluar deri n zgjedhjen e autoritetit t ri, sipas ktij ligji. Rektori organizon zgjedhjet e parakohshme. 5. N raste t ngjashme, dekani/drejtori urdhron pezullimin e prgjegjsit t nj njsie baz dhe i propozon rektorit shkarkimin e tij, i cili shprehet brenda nj muaji. Dekani/drejtori cakton njrin prej prgjegjsve t grupeve krkimore ose shkencore q do ta zvendsoj autoritetin drejtues t pezulluar deri n zgjedhjen e autoritetit t ri, sipas ktij ligji. Dekani/drejtori organizon zgjedhjet e parakohshme. 6. N rastet kur Ministria e Arsimit dhe Shkencs konstaton raste flagrante ose shkelje t rnda t ligjit dhe akteve nnligjore nga nj autoritet drejtues i nj njsie kryesore ose baz t nj institucioni t arsimit t lart, ministri i prcjell materialin organit t emrtess pr veprime t mtejshme, sipas ktij ligji. 7. Shfuqizuar. KREU XI STRUKTURA NDRMJETSE N ARSIMIN E LART Neni 65 Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs 1. Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs sht organ kshillimor i Ministris s Arsimit dhe Shkencs dhe i Kshillit t Ministrave pr politikat e zhvillimit n arsimin e lart dhe shkenc. 2. Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs formulon mendime dhe propozime pr: a) hartimin e strategjive e programeve kombtare pr arsimin e lart e krkimin shkencor, drejtimet e politikave respektive dhe prgatitjen e akteve ligjore; b) fushat parsore dhe programet e krkimit shkencor e zhvillimit teknologjik; c) projektbuxhetin e parashikuar pr arsimin e lart dhe shkencn dhe metodologjin e shprndarjes s tij; ) standardet pr vlersimin dhe akreditimin e institucioneve t arsimit t lart ose programeve t studimeve; d) kriteret pr dhnien e titujve dhe grads shkencore, s bashku me Komisionin e Vlersimit t Titujve Akademik; dh) zhvillimin e politikave t veanta, t krkuara nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs dhe rrugt e financimit t tyre; e) do problem tjetr q krkohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs etj.

3. Veprimtaria e Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs ushtrohet n prputhje me rregulloren, q miratohet nga Kshilli i Ministrave. Neni 66 Prbrja dhe przgjedhja e antarve t Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs 1. Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs prbhet nga 19 antar si m posht: Ministri i Arsimit dhe Shkencs, Kryetari i Akademis s Shkencave, Kryetari i Konferencs s Rektorve, 1 prfaqsues i caktuar nga Ministri i Financave dhe 15 antar t tjer, ekspert t zgjedhur me konkurrim publik. 2. Antart ekspert t Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs przgjidhen nga fusha t ndryshme t shkencs, me konkurrim publik, nga nj komision przgjedhjeje, i ngritur n Ministrin e Arsimit dhe Shkencs, i prbr nga nj prfaqsues nga Kuvendi, nj prfaqsues nga Kshilli i Ministrave, nj prfaqsues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencs dhe nj prfaqsues nga Konferenca e Rektorve, t caktuar nga vet kto institucione. Komisioni i przgjedhjes, pasi shqyrton plotsimin e kritereve profesionale, n prputhje me kt ligj, rendit n nj list kandidatt, sipas pikve t fituara. Kriteret dhe procedurat pr przgjedhjen e kandidatve prcaktohen me udhzim t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs dhe bhen publike. 3. Prfaqsuesi i caktuar nga Ministri i Financave duhet t ket kualifikim profesional t ngjashm me prfaqsuesit ekspert. 4. Kshilli i Ministrave cakton n detyrn e antarit t Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs 15 nga kandidatt e klasifikuar. 5. Kshillit i Arsimit t Lart dhe Shkencs kryesohet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs. 6. Antart ekspert zgjidhen pr nj mandat 7-vjear, pa t drejt rizgjedhjeje. 7. Pagesa e antarve t ktij kshilli prcaktohet me akt nnligjor t Kshillit t Ministrave. 8. Kshilli i Arsimit t Lart dhe Shkencs mbshtetet me sekretariat teknik, q ndodhet pran Ministris s Arsimit dhe Shkencs. Prbrja e sekretariatit, detyra dhe pagesa e tyre caktohen me urdhr t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. Neni 67 Komisioni i Vlersimit t Titujve Akademik 1. Pran Ministris s Arsimit dhe Shkencs ngrihet dhe funksionon Komisioni i Vlersimit t Titujve Akademik. 2. Komisioni i Vlersimit t Titujve Akademik prbhet nga 15 antar. Ministri i Arsimit dhe Shkencs sht Kryetari i Komisionit t Vlersimit t Titujve Akademik. 14 antart e tjer jan prfaqsues me titullin akademik ose profesor nga fusha t ndryshme t shkencs. 3. Emrimi dhe shkarkimi i antarve t Komisionit t Vlersimit t Titujve Akademik, detyrat dhe t drejtat, funksionimi dhe pagesa e tyre prcaktohen me akte nnligjore t Kshillit t Ministrave. 4. Sekretari i komisionit sht punonjs i Ministris s Arsimit dhe Shkencs. Neni 68 Konferenca e Rektorve 1. Konferenca e Rektorve sht organ kolegjial i pavarur i autoriteteve drejtuese t institucioneve publike dhe private t arsimit t lart.

2. Konferenca e Rektorve, n respektim t plot t autonomis s institucioneve t veanta t arsimit t lart, kryen veprimtari t koordinimit dhe zhvillimit t arsimit t lart dhe krkimit shkencor. 3. Konferenca e Rektorve shpreh opinione pr probleme t zhvillimit t institucioneve t arsimit t lart, si dhe pr rastet e parashikuara n ligj. Ajo shpreh opinionin e saj n do rast kur e gjykon t nevojshme. 4. Konferenca e Rektorve mban lidhje me shoqata homologe pr nxitjen e shkmbimeve universitare, q ndihmojn prparimin e arsimit t lart dhe krkimit shkencor. 5. Konferenca e Rektorve funksionon n baz t statutit t miratuar prej dy t tretave t antarve t saj. KREU XII KRKIMI SHKENCOR DHE SHRBIMET E INSTITUCIONEVE T ARSIMIT T LART Neni 69 Krkimi shkencor dhe zhvillimi n institucionet e arsimit t lart 1. Institucionet e arsimit t lart kryejn krkim shkencor baz ose t aplikuar, studime dhe projekte pr zhvillim, veprimtari t tjera krijuese n mnyrn e prcaktuar n statutin e institucionit t arsimit t lart, sipas objektivave specifik t institucionit n kto drejtime. 2. Veprimtaria e krkimit dhe zhvillimit q kryhet n institucionet e arsimit t lart, synon dhe n rritjen e cilsis s arsimimit. Ajo u jep studentve aftsi metodologjike pr krkim, jep mundsi t vazhdueshme n plotsimin e disiplinave msimore me njohuri shkencore dhe praktike t avancuara, prmirson kualifikimet e personelit akademik t institucioneve t arsimit t lart, si dhe krijon mjete materiale pr zhvillimin dhe punn n institucion etj. 3. Personeli akademik sht i lir t kryej veprimtari krkimi e zhvillimi pr t tret, por me kusht: a) plotsimin e detyrimeve ndaj institucionit, sipas kontrats s puns; b) plotsimin e detyrimeve t njsis prbrse t institucionit pr krkim shkencor, sipas piks 1 t ktij neni. N mnyr t detajuar, n statutin e institucionit prcaktohen kushtet pr realizimin e veprimtaris s ksaj pike t nenit. Neni 70 Veprimtarit krkimore n institucionet e arsimit t lart 1. Veprimtarit e krkimit dhe zhvillimit n institucionet e arsimit t lart duhet t sigurojn integrimin e krkimit me msimin. 2. Temat ose afatet e krkimit, drejtimet dhe vllimi i punve prcaktohen nga vet institucionet e arsimit t lart. Kto prcaktohen mbshtetur n nevojat e zhvillimit t vendit, rndsin e krkimit pr arsimimin e studentve, programet e bashkpunimit shkencor, aftsimin e personelit akademik, si dhe burimet financiare n dispozicion. 3. Institucionet e arsimit t lart kryejn pr t tret edhe shrbime t ndryshme t kualifikuara, si ekspertiza, analiza, kshillime, monitorime, shrbime klinike, informacioni etj., q rregullohen n statutet dhe rregulloret e tyre. Kto veprimtari kryhen me financime t palve t interesuara. T ardhurat nga kto veprimtari shkojn trsisht n favor t institucionit. Kur t ardhurat sigurohen nga veprimtari krkimore, studimore dhe krijuese t personelit akademik t institucionit, nj pjes e tyre mund t prdoren edhe pr shprblimin dhe motivimin e personelit pjesmarrs n kt veprimtari, sipas akteve ligjore dhe nnligjore n fuqi.

4. Institucionet e arsimit t lart kan t drejt t hartojn programe dhe projekte krkimore t bashkpunimit me institucione t tjera, publike ose private, brenda dhe jasht vendit, si dhe me shoqata, fondacione etj. 5. Kto institucione bjn nj raport vjetor pr veprimtarin krkimore-shkencore ose krijuese t do lloji. Neni 71 Planifikimi i veprimtarive krkimore 1. Veprimtarit krkimore bhen mbi bazn e planeve, programeve dhe projekteve t miratuara, sipas procedurave t prcaktuara n kt ligj ose akte t tjera. 2. Performanca e puns krkimore e t gjitha llojeve e niveleve vlersohet nga organet drejtuese t institucioneve t arsimit t lart. 3. Programet e studimeve t ciklit t tret dhe, n mas m t vogl, programet e studimeve t ciklit t dyt konsiderohen pun krkimore dhe i nnshtrohen gjithashtu planifikimit. KREU XIII PRONAT DHE FINANCIMI I INSTITUCIONEVE PUBLIKE T ARSIMIT T LART Neni 72 Parime t prgjithshme t politiks shtetrore pr financimin e institucioneve publike t arsimit t lart 1. Institucionet publike t arsimit t lart funksionojn sipas parimit t autonomis financiare. 2. T ardhurat e krijuara nga institucionet e arsimit t lart prdoren trsisht prej tyre dhe pjesa e paprdorur e tyre mbartet n vitin pasardhs. 3. Transfertat e pakushtzuara, q Buxheti i Shtetit akordon n vitin buxhetor pasardhs pr institucionet e arsimit t lart, do t prcaktohen duke marr n konsiderat edhe pjesn e ktyre transfertave q do t mbarten nga viti paraardhs. 4. Shprndarja e burimeve financiare dhe prdorimi i tyre bhen n prputhje me rregullat dhe standardet e programimit buxhetor dhe menaxhimin financiar publik. 5. N prdorimin e burimeve financiare prparsi kan t ardhurat e veta, t cilat do t shpenzohen n prputhje me procedurat e buxhetit afatmesm. 6. T gjitha transaksionet e arktimeve, prfshir dhe t ardhurat e veta, si dhe ato t pagesave t institucioneve publike t arsimit t lart kryhen nprmjet sistemit t thesarit, duke respektuar t gjitha rregullat e kontrollit financiar, t prcaktuara sipas kuadrit ligjor n fuqi. 7. Kshilli i Ministrave, prmes Ministris s Arsimit dhe Shkencs, si dhe opinioni publik kan t drejt t krkojn transparenc t plot pr prdorimin e ktyre t ardhurave, si dhe financimeve nga Buxheti i Shtetit. Ky informacion do t prfshihet n raportin vjetor t do institucioni, q i drgohet Ministris s Financave dhe Ministris s Arsimit dhe Shkencs dhe bhet publik. Neni 73 Burimet e financimit t institucioneve publike t arsimit t lart 1. Institucionet publike t arsimit t lart financohen nga: a) transferta nga Buxheti i Shtetit; b) t ardhura t krijuara nga institucionet publike t arsimit t lart; c) burime t tjera me destinacion.

2. Kshilli i Ministrave, prmes Ministris s Arsimit dhe Shkencs, u jep institucioneve publike t arsimit t lart fonde pr prmbushjen e misionit t tyre sipas standardeve. 3. Institucionet publike t arsimit t lart bjn rregulloret e tyre mbi mnyrn e prdorimit t fondeve t krijuara nga t ardhurat (pika 1 shkronja b e ktij neni), duke respektuar rregullat financiare t prcaktuara nga ligjet e shtetit. Neni 74 T ardhurat e institucioneve publike t arsimit t lart 1. N t ardhurat e institucioneve publike t arsimit t lart prfshihen: a) tarifat e studimeve, t cilat jan t diferencuara sipas cikleve, formave t studimeve etj.; b) t ardhura nga organizimi i trajnimeve ose kualifikimeve pr t tret, sipas marrveshjeve t lidhura; c) t ardhura nga shrbimet q realizohen nga institucionet publike t arsimit t lart, q veprojn n fushn e artit, kulturs dhe sportit; ) t ardhura nga kryerja e punimeve krkimore t porositura dhe shrbimeve t tjera t specializuara; d) t ardhura q krijohen nga dhnia e aktiveve n prdorim t palve t treta n trajtn e kontratave t qiradhnies dhe me forma t tjera kontraktimi; dh) dhuratat, trashgimit dhe donacionet publike; e) financimet e pakthyeshme, t marra nga burime t huaja n kuadrin e projekteve dy e shumpalshe; ) financime t tjera t ligjshme, t marra nga burime t ndryshme. 2. T ardhurat e krijuara sipas piks 1 t ktij neni derdhen 100 pr qind n llogarin e institucionit dhe prdoren nga vet ai, sipas rregullave t prcaktuara. Neni 75 Tarifat 1. Tarifat e studimeve prfshijn tarifn e regjistrimit dhe tarifn e shkollimit. 2. Tarifat e regjistrimit pr t gjitha programet e studimeve propozohen nga institucionet publike t arsimit t lart prkats dhe miratohen nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs. 3. Tarifa e shkollimit pr ciklin e par pr sistemin e studimeve me koh t plot, ciklin e dyt dhe ciklin e tret t studimeve vendoset nga Kshilli i Ministrave, mbshtetur n propozimin e Ministris s Arsimit dhe Shkencs. Kjo e fundit merr edhe mendimin e Konferencs s Rektorve dhe Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs. 4. Tarifat e shkollimit pr ciklin par pr sistemin e studimeve me koh t pjesshme dhe n distanc propozohen nga institucionet publike t arsimit t lart prkats. Kjo tarif caktohet me urdhr t prbashkt t Ministrit t Arsimit dhe Shkencs dhe Ministrit t Financave. 5. Tarifa e shkollimit n do rast nuk mund t kaloj vlern e kostos s studimeve. 6. Studentt e shklqyer nuk e paguajn tarifn e shkollimit n vitin akademik pasardhs. Neni 76 Financimi nga Buxheti i Shtetit 1. Transferta nga Buxheti i Shtetit pr institucionet publike t arsimit t lart jepen n form granti, q prdoret sipas ktyre kategorive: a) transferta e pakushtzuar; b) transferta me konkurrim pr investime.

2. Transferta e pakushtzuar prdoret pr financimin e shpenzimeve q lidhen me funksionimin e institucioneve t arsimit t lart dhe pr financimin e investimeve me karakter t vazhdueshm. Transferta me konkurrim pr investime prdoret pr financimin e investimeve me karakter ndrtimi dhe projekte t tjera t mdha, sipas klasifikimit n procedurat pr menaxhimin e investimeve publike dhe pr krkim shkencor. Neni 77 Shprndarja e financimit nga Buxheti i Shtetit 1. Shprndarja e transferts s pakushtzuar bazohet n nj formul q garanton barazi, drejtsi dhe transparenc. Kriteret dhe komponentt e formuls prcaktohen nga Ministri i Arsimit dhe Shkencs, n konsultim me Kshillin e Arsimit t Lart dhe Shkencs dhe miratohen n ligjin vjetor t Buxhetit t Shtetit. 2. Shprndarja e grantit konkurrues pr investime bhet mbi bazn e projekteve q paraqiten nga institucionet e arsimit t lart, sipas kritereve t prcaktuara n ligjin vjetor t buxhetit. 3. Struktura e hartimit t buxhetit pr do institucion publik t arsimit t lart bhet sipas strukturs s Buxhetit t Shtetit, t prcaktuar me udhzim t Ministrit t Financave. Neni 78 Hartimi i buxhetit t institucioneve publike t arsimit t lart Projektbuxheti i nj institucioni publik t arsimit t lart hartohet nga rektorati, duke u mbshtetur n programin buxhetor afatmesm 3-vjear dhe n propozimet e ardhura nga strukturat prbrse t institucioneve, si dhe miratohet nga senati akademik, pasi miratohet prej kshillit t administrimit. Hartimi i buxhetit bhet n prputhje me standardet e vendosura nga Ministria e Financave. Projektbuxheti i prcillet Ministrit t Arsimit dhe Shkencs, i cili brenda 30 ditve ushtron kontrollin q i takon sipas ligjit n formn e krkess s motivuar pr rishikim. Institucionet publike t arsimit t lart kan t drejt t detajojn dhe t miratojn buxhetin e tyre vjetor sipas rektoratit, fakulteteve, departamenteve, qendrave krkimore dhe njsive t tjera t njvlershme me to, sipas statutit dhe rregulloreve t tyre. T gjitha kto njsi jan autonome n administrimin e buxhetit t tyre, sipas akteve ligjore e nnligjore n fuqi. Neni 79 Rregullat e administrimit dhe raportimit financiar Rregullat e administrimit financiar t institucioneve publike t arsimit t lart jan t njjta me ato t institucioneve t tjera publike. Neni 80 Auditimi i jashtm 1. Institucionet e arsimit t lart i nnshtrohen auditit financiar, q realizohet nga institucionet e parashikuara me ligj pr kt qllim. 2. N kt proces, institucionet shtetrore t auditit financiar kan t drejt t angazhojn edhe institucione t specializuara nga sektori privat. 3. Rezultatet e auditit financiar bhen publike. Neni 81 Kontrolli dhe auditimi i brendshm

1. Kontrolli dhe auditimi i brendshm n institucionet publike t arsimit t lart dhe njsit prbrse t tyre realizohet nga njsit e auditit t brendshm t Ministris s Arsimit dhe Shkencs dhe institucioneve t arsimit t lart. Krijimi dhe funksionimi i njsive t auditit t brendshm bhet sipas krkesave t akteve ligjore dhe nnligjore n fuqi. 2. Rezultatet e kontrollit dhe auditit bhen publike. Neni 82 Pronat e paluajtshme t institucioneve publike t arsimit t lart 1. Pronat e paluajtshme publike, t nevojshme pr ushtrimin e veprimtaris, kalojn n administrim t institucioneve publike t arsimit t lart me vendim t Kshillit t Ministrave dhe propozim t Ministris s Arsimit dhe Shkencs. 2. Institucionet publike t arsimit t lart mirmbajn dhe prdorin pr interesa t institucionit, n prputhje me legjislacionin n fuqi, pronat e paluajtshme publike q u jan ln n administrim. Ato hipotekohen n pronsi t shtetit pr prdorim nga universitetet.

KREU XIV DISPOZITA KALIMTARE DHE T FUNDIT Neni 83 Institucionet publike t arsimit t lart, t cilat jan krijuar para hyrjes n fuqi t ktij ligji, duhet t riorganizojn strukturimin e brendshm t tyre dhe programet e studimit, sipas ktij ligji, brenda nj viti nga hyrja n fuqi e tij. Neni 84 Krkesat pr hapjen e nj institucioni privat t arsimit t lart, t paraqitura para hyrjes n fuqi t ktij ligji, shqyrtohen sipas standardeve, procedurave dhe afateve t prcaktuara n kt ligj dhe aktet q dalin n zbatim t tij. Neni 85 Institucionet private t arsimit t lart duhet t riorganizohen, sipas ktij ligji, brenda tre vjetve nga hyrja n fuqi e tij. Ministri i Arsimit dhe Shkencs nxjerr udhzime shpjeguese pr ristrukturimin e institucioneve t arsimit t lart privat. Neni 86 Zgjedhjet e para pr kshillat e studentve n institucionet publike t arsimit t lart, si dhe organizimi i tyre deri n nivel kombtar do t kryhen n prfundim t mandatit t organizimeve ekzistuese, sipas ligjit t vjetr. Neni 87 Institucionet e arsimit t lart n vend duhet t hartojn dhe t miratojn statutet dhe rregulloret e tyre, n prputhje me kt ligj, brenda gjasht muajve nga hyrja n fuqi e tij. Neni 88

Studentt e regjistruar n nj program studimi, para hyrjes n fuqi t ktij ligji, do t vazhdojn studimet e tyre me t njjtin program studimi pr kohzgjatjen normale t tij. Studentt mbets do t marrin nj diplom n varsi t afateve t studimeve t tyre dhe kurrikuls. Studimet pasuniversitare n institucionet e arsimit t lart do t vazhdojn deri n prfundimin e studentve t regjistruar para hyrjes n fuqi t ktij ligji. Neni 89 Diplomat e studimeve universitare, q kan zgjatur 3 vite (6 semestra), deri n prshtatjen e studimeve sipas sistemit t Bolonjs, jan ekuivalente me diplomat e nivelit t par. Diplomat e studimeve universitare, q kan zgjatur s paku 4 vite akademike (8 semestra), deri n prshtatjen e studimeve sipas sistemit t Bolonjs, jan ekuivalente me diplomat e integruara t nivelit t dyt. Diplomat e fituara n studimet n kuadr t Shkolls pasuniversitare t studimeve t thelluara jan ekuivalente me diplomat Master i Nivelit t Dyt. Neni 90 Agjencia Publike e Akreditimit t Arsimit t Lart duhet q, brenda 3 vjetve nga hyrja n fuqi e ktij ligji, t jet br pjes e Regjistrit Europian t Agjencive t Akreditimit t Arsimit t Lart. Kshilli i akreditimit riorganizohet, sipas ktij ligji, brenda dy muajve nga hyrja n fuqi e tij. Neni 91 Institucionet e arsimit t lart, t cilat jan krijuar para hyrjes n fuqi t ktij ligji, duhet ti nnshtrohen procesit t vlersimit dhe akreditimit, sipas ktij ligji, brenda tre vjetve nga hyrja n fuqi e tij. Ministria e Arsimit dhe Shkencs duhet t bj publike t gjitha institucionet e akredituara, publike dhe private, t arsimit t lart. Neni 92 Institucionet e arsimit t lart, n prputhshmri me rezultatin e akreditimit t tyre, riorganizojn strukturimin e institucionit dhe ciklet e studimit sipas ktij ligji. Neni 93 Personeli akademik i punsuar n institucionet e arsimit t lart, i cili nuk ka shkalln e krkuar t kualifikimit sipas vendit t puns, duhet q brenda pes vjetve nga hyrja n fuqi e tij t kryej kualifikimet e krkuara ose t largohet nga vendi i puns. Personeli akademik i institucioneve publike t arsimit t lart riorganizohet, sipas ktij ligji, me fillimin e vitit t ri akademik t par. Neni 94 Ministri i Arsimit dhe Shkencs shpall menjher, brenda nj muaji nga hyrja n fuqi e ktij ligji, zgjedhjet pr autoritetet dhe organet drejtuese t institucionit. Zgjedhjet do t bhen sipas procedurave t ktij ligji dhe rregullores s zgjedhjeve. Rregullorja pr zgjedhjet e para pr autoritete dhe organe drejtuese prgatitet, sipas ktij ligji, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencs, n konsultim me Konferencn e Rektorve. Institucionet publike t arsimit t lart prgatisin bazn ligjore t nevojshme pr organizimin e ktyre zgjedhjeve t para.

Neni 95 Financimi i institucioneve publike t arsimit t lart do t filloj t aplikohet, sipas ktij ligji, por n mnyr t shkallzuar, q nga viti buxhetor 2008. Transferta buxhetore n nivel agregat pr vitin 2008 do t jet jo m pak se niveli i vitit paraardhs. Deri n prfshirjen e ktyre institucioneve n kt skem financimi pr to, do t veproj financimi sipas mnyrs s prcaktuar n ligjin nr. 8461, dat 25.2.1999 Pr arsimin e lart n Republikn e Shqipris, t ndryshuar. Neni 96 Zbatimi i skems s financimit, sipas ktij ligji, n mnyr t shkallzuar pr institucionet publike t arsimit t lart vendoset nga Ministri i Financave me propozimin e Ministrit t Arsimit dhe Shkencs. Neni 97 Kshilli i Vlersimit t Titujve Akademik organizohet, sipas ktij ligji, brenda 6 muajve nga hyrja n fuqi e tij. Mandati i antarve ekzistues t Kshillit t Arsimit t Lart dhe Shkencs mbaron me afatet e parashikuara n ligjin nr. 8461, dat 25.2.1999 Pr arsimin e lart n Republikn e Shqipris, t ndryshuar. Neni 98 Aktet nnligjore t miratuara para hyrjes n fuqi t ktij ligji dhe q nuk vijn n kundrshtim me t do t zbatohen derisa nuk jan shfuqizuar. Brenda gjasht muajve nga hyrja n fuqi e ktij ligji, Kshilli i Ministrave dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencs t prgatitin t gjitha aktet nnligjore pr vnien n zbatim t ktij ligji. Neni 99 Shfuqizuar.
Neni 99/1 1. Studentt e regjistruar n nj program studimi, para hyrjes n fuqi t ktij ligji, do t vazhdojn studimet e tyre me t njjtin program studimi, pr kohzgjatjen e parashikuar t tij, dhe n prfundim do t pajisen me diplom, sipas prcaktimeve t ktij ligji, n prshtatje me programin e studimit t kryer. 2. Institucionet e arsimit t lart, brenda 6 muajve nga hyrja n fuqi e ktij ligji, t prshtatin emrtimet e diplomave, q i prkasin programeve t studimeve n vijim dhe ti depozitojn pr miratim n Ministrin e Arsimit dhe Shkencs. Neni 99/2 1. Diplomat e nivelit t par (DNP), t lshuara ose t ekuivalentuara me to, para hyrjes n fuqi t ktij ligji, jan ekuivalente me diplomn universitare Bachelor. 2. Diplomat e nivelit t dyt (DND) dhe diplomat e integruara t nivelit t dyt (DIND), q kan grumbulluar n studimet universitare, s paku, 300 kredite, t lshuara para hyrjes n fuqi t ktij ligji, jan ekuivalente me diplomn universitare Master i shkencave dhe Master i arteve t bukura.

3. Diplomat e studimeve universitare, q kan zgjatur s paku 4 vite akademike (tet semestra), t lshuara para hyrjes n fuqi t ktij ligji, jan ekuivalente me diplomn universitare Master i shkencave dhe Master i arteve t bukura. 4. Diplomat Master i Nivelit t Par (MNP), t lshuara para hyrjes n fuqi t ktij ligji, jan ekuivalente me diplomn universitare Master profesional. 5. Studimet universitare, n kuadr t programeve t Shkolls s Magjistraturs, si dhe programeve t deritanishme t Shkolls Pasuniversitare t Studimeve t Thelluara (SHPU) dhe Master i Nivelit t Dyt (MND) njihen si t barasvlershme me diplomat universitare pr specializime apo kualifikime postmaster. Kto studime mund t njihen, pjesrisht ose plotsisht, pr studimet e doktorats, n prputhje me prcaktimet e bra n statutet e IAL-ve. Neni 99/3 1. Institucionet e arsimit t lart n vend duhet t pasqyrojn n statutet dhe rregulloret e tyre ndryshimet, n prputhje me kt ligj, brenda gjasht muajve nga hyrja n fuqi e tij.

2. Institucionet e arsimit t lart t prshtatin, brenda gjasht muajve, programet e studimeve, n prputhje me krkesat dhe prcaktimet e ktij ligji.
Neni 100 Ligji nr. 8461, dat 25.2.1999 Pr arsimin e lart n Republikn e Shqipris, i ndryshuar, si dhe do dispozit tjetr q lidhet me arsimin e lart e q bie n kundrshtim me kt ligj, shfuqizohen. Neni 101 Ky ligj hyn n fuqi 15 dit pas botimit n Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.5352, dat 11.6.2007 t Presidentit t Republiks s Shqipris, Alfred Moisiu.

Shpallur me dekretin nr.5517, dat 15.11.2007 t Presidentit t Republiks s Shqipris, Bamir Topi. Shpallur me dekretin nr.6663, dat 13.8.2010 t Presidentit t Republiks s Shqipris, Bamir Topi.