Vous êtes sur la page 1sur 3

Szkoa miechu warta 22 padziernika w Krakowie przy ul.

Oleandry 1 rusza Polska Akademia Kabaretu najnowszy projekt krakowskiego Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA organizatora znanego przegldu kabaretw. Zostao jeszcze kilka wolnych miejsc. Po co uczy si kabaretu? Skd wiadomo, jak prowadzi takie lekcje? Kto moe uczy si bycia kabareciarzem? Na te i wiele innych pyta odpowiada Alicja Rzepa, promotorka akademii. - Jak powstaa Akademia Kabaretu? Czy jest cakowicie innowacyjny pomys, czy te zaczerpnity z innego miasta/kraju? - Polska Akademia Kabaretu to pomys autorski Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA wsporganizowany przez Agencj Artystyczn Antrakt. PAK powsta z inicjatywy pasjonatw dla pasjonatw. Naszym celem jest umoliwienie modym ludziom postawienia pierwszych krokw na scenie. Chcemy te pokaza, e kabaret to nie tylko wietna zabawa, ale i cika praca nad kondycj, skeczami, a wreszcie caym programem... Nasi studenci nabd teoretycznych podstaw tej sztuki, by mie atwiejszy start z autorsk inicjatyw. - Kto bdzie uczy w Akademii? - Zajcia w PAKu bd prowadzone przez znanych i w peni kompetentnych artystw kabaretowych. Wrd nich znajduj si takie postaci, jak: Artur Andrus z Warszawy, Abelard Giza z gdaskiego kabaretu Limo, Tomasz Jachimek z Gdyni, byy czonek Formacji Chatelet, rodowity krakowianin, Jerzy Jan Pooski... Pojawi si take cae formacje kabaretowe, m.in. laureat Grand Prix 27. PAKI i XXXII Lidzbarskich Wieczorw Humoru i Satyry podwrocawski Liquidmime, krakowski PUK, Szarpanina ze Szczecina, Jurki z Zielonej Grki, Czesuaf z Poznania, wierszczychrzszcz z Lublina... Wszyscy s honorowani na festiwalach kabaretowych w caej Polsce i mog miao powiedzie, e znaj si na rzeczy. - Jak bd wyglday zajcia? (jak wyglda nauka kabaretu?) Bez wtpienia nauka w Polskiej Akademii Kabaretu bdzie tak rnorodna, jak rnorodne jest pochodzenie artystw. Kady z nich specjalizuje si w innej dziedzinie. I tak s to: powtrka z historii

Polskiego Kabaretu prowadzona przez Agnieszk Kozowsk, one-manshow, czyli spektakl jednej postaci, sztuka pantomimy, tajniki struktury programu kabaretowego, improwizacje sceniczne, konferansjerka, emisja gosu i zajcia wokalne, praktyczna praca nad materiaem premierowym, Studenci bd poszerza swoj wiedz i dowiadczenie. - Kim s studenci Akademii Kabaretu? Czy s to w wikszoci profesjonalni aktorzy, czy amatorzy? - Polska Akademia Kabaretu jest dedykowana wszystkim: fanom, sympatykom i pasjonatom kabaretu zarwno tym, ktrzy dopiero maj w planach rozpoczcie dziaalnoci kabaretowej, jak i tym, ktrzy pierwsze dowiadczenia maj ju za sob. W formujcej si grupie zajciowej s i nastolatki, i kilkudziesiciolatkowie. Ale nie ma co przeraa si barier wiekow. rodowisko kabaretowe z definicji krzyuje skrajnoci. Mamy wic pewno, e nasi Profesorowie zadbaj o rodzinn atmosfer na zajciach. Sztuk jest obudzi w sobie rado i spojrzenie na wiat oczami dziecka. Wszak kiedy mieje si dziecko, mieje si cay wiat. W kabarecie wiek jest rzecz BARDZO wzgldn. - Skd starsi staem" artyci kabaretowi wiedz, jak uczy tych modszych albo dopiero rozpoczynajcych swoj przygod z kabaretem? - Jak powiedzia Adam Grzanka: trudno bdzie przekaza wiedz, ktra w wielkim stopniu jest intuicyjna. Kady artysta wypracowa wasn, charakterystyczn form, dziki ktrej jest rozpoznawalny. Przekazywanie wiedzy z pewnoci bdzie si opiera na ogromnym dowiadczeniu scenicznym kadego z wykadowcw. Poka, jak znale zoty rodek, by wypracowa wasny styl, jak wychodzc z szablonw, zbudowa oryginalno. - Kto moe nauczy si bycia artyst kabaretowym? Czy osobom na co dzie ponurym moe si uda? - Wedug mnie nie ma osb ponurych. S tylko mniej lub bardziej zdystansowane. Zajcia w PAKu maj za zadanie pomc im si otworzy, pozby kompleksw. Kabaret to taki twr, w ktrym im bardziej si wyrniasz, tym lepiej! Wiele osb czuje strach przed wyjciem na scen. Boj si omieszenia. Modzi adepci musz zrozumie, e publiczno nie czeka na enujc pomyk, tylko po prostu przysza, by si dobrze bawi! Poza tym nie od dzi wiadomo, e wpadki to prawdziwe wisienki na torcie programu kabaretowego. Przestrzegam przed porwnywaniem si z innymi: nigdy nie bd mieszny jak NeoNwka, nigdy nie dorwnam Moralnym. Kady ma w sobie iskr, musi tylko j odnale. Publiczno kabaretowa doskonale

potrafi rozpozna fasz na scenie. Przede wszystkim TRZEBA BY SOB. - Gdzie absolwenci Akademii Kabaretu mog wykorzysta zdobyty dyplom? - Dyplom ukoczenia Akademii ma ide bardziej symboliczn ni praktyczn. Mamy nadziej, e w PAKu narodz si modzi artyci. To znakomita okazja, by znale kompana do stworzenia wasnej formacji. Gwnym zaoeniem Polskiej Akademii Kabaretu jest wietna zabawa, rozwijanie talentw, przeamywanie saboci. Jeli uczestnikom uda si stworzy wasny kabaret tym wikszy bdzie nasz sukces! RAMKA Akademia Kabaretu to caoroczny cykl zaj i warsztatw prowadzonych przez uznanych twrcw sceny kabaretowej. Bloki tematyczne obejm m.in. elementy gry aktorskiej i ruchu scenicznego, pisanie tekstw i scenariuszy, stand up, pantomim i zajcia z konferansjerki. Cao zwieczy finaowy kabareton w wykonaniu studentw i wykadowcw (rdo: www.paka.pl) Zajcia odbywaj si w weekendy. Czas trwania: 1 rok (koszt 800 z). Wicej informacji tutaj. http://www.paka.pl