Vous êtes sur la page 1sur 2

Florin scrie un roman

De Mircea Cartarescu

(Caracterizarea lui Florea) Florea este personajul principal din prima secvenţă a operei ,, Florin scrie un roman” de Mircea Cărtărescu. Realizat după tiparul clasic al eroilor legendari din baladele populare, personajul înglobează o sumă de însuşiri pozitive, având ca trăsătură dominantă vitejia. Portretul fizic succint, realizat direct de către narator prin descriere, dezvăluie forţa herculeană şi frumuseţea barbateasca a haiducului cu „pieptul lat şi păros". Trăsăturile morale se desprind direct (din autocaracterizare şi din perspectiva celorlalte personaje) şi indirect (din fapte şi vorbe). Ajuns la hanul Aniţei, Florea se confesează acesteia lăsând să se întrevadă un suflet deschis, dar bântuit de tristeţe din cauza destinului de fugar şi a vieţii mereu pe drumuri:„Pentru mine a rânduit soarta o viaţă de fugar, o viaţă pe drumuri, cu potera trimisă de Vodă veşnic pe urmele mele".Haiducul tânjeşte după petreceri şi veselie:„Alei, Aniţo, crâşmăriţo, ce bine e de unii pe lumea asta. (...) Paralele curg, glumele şi cântecele se ţin lanţ, să tot trăieşti...". Deşi priveşte cu jind veselia celor de la han, Florea şia asumat destinul justiţiar, revoltat de nedreptăţile la care sunt supuşi oamenii: „Iarna bat satele şi plec urechea la necazul oamenilor.Îmi fierbe sângele în vine de atâtea nevolnicii." El îi pedepseşte necruţător pe boierii care-i obidesc pe ţărani: „Însemn la răboj pe cutare şi pe cutare boier ce-i obideşte pe ţărani.Vara-i pândesc în codru cu sâneaţa asta a mea şi-i judec cum ştiu eu. Unul nu scapă de pedeapsă."

rotind iataganul. Din faptele şi vorbele personajului sunt relevate vitejia. forţa şi spiritul justiţiar ale haiducului. Dupa ce este inconjurat si legat de cei patruzeci de poteraşi Florea îşi păstrează stăpânirea de sine si îl înfruntă cu mult curaj pe căpitan :„Deşi ameţit de somnoroasă. care îmbină trăsăturile reale cu cele supranaturale. care cad „ca spicele".Haiducul îşi deschide cu sinceritate inima în faţa hangiţei: „Visez şi noaptea chipul lui hâd şi pe cei patruzeci de poteraşi”. . Generos. haiducul. fiară sălbatică!". flăcăul îl fulgeră cu privirea pe duşmanul său" şi i se adresează dispreţuitor „încă nu m-ai răpus. Tipic eroului baladesc. îi loveşte pe cei patruzeci de poteraşi. Înfăptuind un act justiţiar („haiducul puse foc la han") Florea pedepseşte astfel si trădarea hangiţei. dovedeste o forţă ieşită din comun: rupe frânghiile cu care este legat. lăsând-o „să jelească la marginea drumului". îi lasă însă viaţa. smulge un iatagan de la un poteraş şi.