Vous êtes sur la page 1sur 17

Preot Bogdan Stefan AVRAM Anul II Master

LUCRARE DE SEMINAR LA DISCIPLINA PASTORALA

Teologia digitalizat ca pastora ie contemporan


Biseric Ortodox , ca organism viu, s-a adaptat noilor condi ii, innd pasul cu schimb rile actualului mod de via . Sfnta Biseric n epoca primar era n pas cu tehnologia informa iei din perioada respectiv . Scrisul era una din tehnologiile timpului i a fost folosit din plin de c tre Sfin ii Apostoli i de c tre Sfin ii P rin i. Dovada sunt epistolele (scrisorile) cuprinse n Noul Testament pentru a transmite Cuvntul Adev rului c tre noile comunit i nfiin ate, precum i fixarea n scris de c tre P rin ii biserice ti a adev rului revelat i tr it din plin n perioada respectiv (Sfnta Tradi ie). Cuvntul Sem n torului trebuie sem nat pe un nou teren ce se arata la orizont i anume pe cel digital, ce este alterat uneori cu tot felul de lucruri imorale ce pot ntina sufletele oamenilor. Pe internet avem de a face cu un nou "cmp duhovnicesc din ogorul cel mare al Evangheliei Domnului". Ar fi o mare lips dac nu s-ar face nimic i cred din tot sufletul c Domnul a rnduit aceste vremuri mpreun cu toate posibilit ile tehnice, pentru a u ura accesul tuturor la Cuvntul Adev rului1. Via a contemporanilor no tri este una tumultuoasa, agitat , cu program prelungit de serviciu, uneori i n weekend, f r s mai aib timp s ajung la Sfnta Biseric , singura lor leg tur cu biserica fiind uneori radioul religios sau internetul. Men ionez c radioul religios ortodox se poate asculta i on line (pe internet). Ex. Radio Trinitas, Radio Rena terea, Radio Dobrogea, Radio Rentregirea, Radio Ortodox, Radio Lumin , Radio Oastea Domnului. Internetul poate fi accesat foarte u or de la birou sau de acas . Se estimeaz c n viitorul apropiat vor fi foarte pu ini cei care nu vor avea acces la internet. Sfntul Vasile cel Mare spune c trebuie s fim c albinele i s culegem doar ce este bun. Precum ele iau polenul uneori chiar i din p l mide, a a i noi din ceea
1

Vladu, Pr. Drd. Nicolae, Biserica i mass media, n "Almanah Bisericesc 1999", Arhiepiscopia Bucurestilor, 1999. p.37

ce ne nconjoar trebuie s alegem doar binele. Noi nu trebuie s ne pierdem identitatea c Biserica, dar trebuie s ne adapt m nevoilor i situa iilor concrete2. Trebuie s predicam de cte ori avem ocazia "cu timp i f r timp", n tot locul, inclusiv n spa iul virtual, al internetului i al undelor radio. La sfr itul Genezei "a privit Dumnezeu toate cte a f cut i iat erau bune foarte" (Facerea 1, 31). Ex. Un cu it n mna unui criminal s vr e te o crim , n mna unui buc tar bun - o mncare gustoas , iar n mna unui doctor priceput salveaz o via . Internetul folosit de ni te cre tini buni poate salva suflete. Desigur c acest spa iu virtual nu este de ajuns pentru mntuirea sufletelor, fiind necesar neap rat contactul direct cu Sfnta Biseric pentru primirea Sfintelor Taine personal i direct. Internetul poate fi o form de nt rire duhovniceasc , de expunere a nv turii ortodoxe c tre toate neamurile, f r ns a se renun a la metodele tradi ionale. Internetul este o "carte" u or de deschis pentru fiecare. Acum depinde de paginile scrise. Pot fi d un toare dac con in mizeriile contemporane sau pot fi ziditoare dac aduc Cuvntul lui Dumnezeu. Potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi, au ap rut la orizont o multime de secte lupii mbr ca i n blan de oaie - care atrag n capcanele lor me te ugite multe suflete nevinovate. Oamenii trebuie s afle Adev rul nealterat i neschimbat de mintea omeneasc . Cel mai bun argument mpotriva sectelor este acela temporal. Hristos s-a n scut la anul 1 e.n. i a tr it pn la anul 33, cnd a murit i a nviat din mor i. Sectele au ap rut mult mai trziu. Nu lasa Dumnezeu lumea nemantuita pn cnd s-au de teptat ei acum 200-300 de ani. Nu r mnea lumea n ntuneric pentru o perioad de o mie i ceva de ani pn la apari ia lor. Hristos spune "Mergnd nv a i toate neamurile botezndu-le n numele Tat lui i al Fiului i al Sfntului Duh" (Matei 28, 19-20). n zilele noastre se poate traduce astfel: merge i, prin toate mijloacele pe care le ave i la dispozi ie, inclusiv cele tehnice, i nv a i toate neamurile. Botezul desigur nu se poate face la nivel declarativ, dar vestea cea bun - Evanghelia - trebuie transmis c tre toate neamurile. Harul dumnezeiesc lucreaz n toate spa iile, sfin ind totul, inclusiv spa iul virtual. Depinde de noi s con tientiz m misiunea noastr i s putem s ne adapt m nevoilor actuale, dar f r a pierde m rg ritarul credin ei adev rate ortodoxe. Nu trebuie s arunc m m rg ritarele cuprinse n Sfnta Scriptur i Sfnta Tradi ie (ex. scrierile Sfin ilor P rin i), dar trebuie s le mp rt im i celorlal i Nu trebuie s ascundem Lumin sub obroc, ci trebuie s o l s m s lumineze toate neamurile, potrivit Cuvntului Mntuitorului nostru Iisus Hristos.
Vasile, Sf., cel Mare, Regula 80 din Reguli morale, trad. de Prof. Iorgu D. Ivan n col. P.S.B. vol. XVIII, Bucure ti 1989, p. 67
2

Lumea din ziua de ast zi, cu progresul ei material i tehnologic, respinge orice aluzie la realitatea celeilalte lumi. Spiritul modern este dominat de cuceririle tiin ifice din lumea material i respinge orice idee despre ve nicie.3 O adev rat revolu ie tehnologic am spune dar goal , f r sensul profund, f r a fi pus n folosul omului, a evolu iei sale l untrice. Nu odat ne-am plns c progresul civiliza iei noastre a adus mbun t iri tehnice, exterioare, n confortul material, dar nu i mpliniri morale sau spirituale ale condi iei umane. Se constat c n-am devenit prin el mai buni sau mai mplini i, pe o treapt superioar de existen . Aceasta ne arat o dat mai mult c lumea nu- i poate da ea ns i din sine nici ordine etic , nici sens, nici autentic progres.4 O lume trasformat ame itor de repede i de eficient, la scar global , ntr-o lume acaparat i paralizat de informa ii aparent sc pate de sub control, invadnd invariabil toate canalele de comunicare, ziare, reviste, televiziuni, programe educa ionale, internet etc., f r restric ii morale, ideologice sau de alt natur , promovnd sau mai exact, prezentnd sec, impar ial, violen a generalizat , r zboaie, terorism, foamea, ca realitate crud a unor zone napoiate i binen eles ajutorul dezinteresat al boga ilor lumii! Pornografia, ca remediu al angoaselor, drogurile d t toare de speran , internet-ul ca spa iu abstract, nesubstan ial dar seduc tor, grav d un toar al libert ii individuale, al exacerb rii egoiste i f r limite, f r asumare i f r responsabilitate a unor c ut ri sterile, a unor ncerc ri sezoriale false. Dar cum i de ce a ajuns aici postmodernitatea zilelor noastre, a zilelor din urm , s piard sensurile adnci, profunde ale umanit ii, de ce a preferat simplit ii darului vie ii tumultul i fierberea acestui radicalism secularizat. C ci suntem dup chip i ntr-o continu asem nare i exist n noi aspira ia neostoit c tre nainte i n sus.... Dar acest dor de Altceva, mai nalt dect aceast lume, nui are originea n noi, ci este r s dit n om deodat cu actul crea iei.5 R spunsul de i pare greu de dat, vine la lumin din adncul fiin ei noastre i este unul dureros: P catul este cel care a produs n om sf ierea, moartea, descompunerea, ruptura ntre mine i Dumnezeu, .... sinuciderea existen ial .6 P r sindu-L pe Dumnezeu ne-am p r sit pe noi n ine, omul modern nsingurat a luat pe cont propriu cunoa terea binelui i r ului, con tient de Paradisul pierdut, dar a ales ca r ul tu, r u, fii binele meu! John Milton, Paradisul Pierdut. i astfel dureroasa pierdere a luminii divine a atras dup sine o perversiune ontologic a crea iei. F r str lucirea energiilor divine, natura i omul, cosmosul i
3

D r . N I F O N M i h i , Ar h i e p i s c op i M i t r op ol i t , M i si u n e , P a s t o r a i e i S l u j i re E c u me n i c , E d . V a l a h i a Un i ve r s i t y P r e s s , T r go vi t e 2 0 0 9 , p. 14 . 4 P r . Pr of. D r . C on s t a n t i n Ga l er i u, T a i n a f r a t e l u i , P c a t ul m p ot r i v a D u h u l ui S f n t , E d i t ur a A S A , Bu c u r e t i 2 0 0 9, p . 1 1 . 5 I b i de m , p . 5 . 6 I b i de m , p. 1 3 .

microcosmosul, n virtutea solidarit ii lor ontologice, i pierd laolalt rostul i voca ia.7 Cre tinii din ziua de azi tr iesc asemenea celor din Biserica primar . Ei au n fa o lume p gn - sau aflat n procesul de a deveni p gn - n care trebuie s aduc m rturie despre via a cea ntru Hristos. 8 ntr-o astfel de lume s c ut m dar sensul, s ne ndrept m mereu spre progres, s g sim grabnic calea fireasc i s fim ncredin a i c n final omul caut altceva n afar de-a se c uta pe sine, l caut pe Dumnezeu. Rolul mass-media este foarte important n epoca noastr a comunica iei globale. Mare este de asemenea responsabilitatea tuturor celor care lucreaz n acest domeniu, chema i s furnizeze ntotdeauna informa ii exacte, n respectul demnit ii persoanei umane i cu aten ie fa de binele comun. Mijloacele de comunicare pot fi efectiv instrumente de unitate i de n elegere reciproc i, pe de alt parte, pot deveni purt toare ale unei viziuni deformate asupra existen ei, a familiei, a valorilor religioase i etice; ale unei viziuni care nu respect demnitatea autentic i destinul persoanei umane n ultimii ani a ap rut, ns , n lume o schimbare radical n percep ia valorilor morale, care a dus la schimb ri profunde n modul de gndire i de ac iune al persoanelor. n acest proces, mijloacele de comunicare social au jucat i continu s joace un rol important n indivizi i n societate, deoarece introduc i reflect noi atitudini i stiluri de via Printre dezvolt rile alarmante din ace ti ani a existat o tot mai marcant cre tere a pornografiei i a unei violen e gratuite n mass-media. C r ile i revistele, nregistr rile, cinematograful, teatrul, televiziunea, casetele video, anun urile publicitare i telecomunica iile nsele ofer deseori scene de violen i de permisivism sexual care frizeaz pornografia i care sunt inacceptabile din punct de vedere moral9. Interesul Bisericii pentru Internet este o expresie particular a interesului pe care ea l-a avut dintotdeauna pentru mijloacele de comunicare social . Considernd mass-media ca un rezultat al procesului istorico- tiin ific prin care omenirea avanseaz tot mai mult n descoperirea resurselor i valorilor con inute n ntreaga crea ie, avem convingerea c mijloacele de comunicare sunt inven ii tehnice minunate, care contribuie deja n mare m sur - i pot contribui i mai mult - la satisfacerea nevoilor umane. Biserica poate recunoa te n aceste instrumente darul lui Dumnezeu, destinate ca, n conformitate cu planul S u providen ial, s i uneasc pe oameni ntr-o strns fraternitate, pentru a-i ajuta s colaboreze la planul S u de mntuire.
7

Dr . N I F O N M i h i , Ar h i e p i s c op i Mi t r op ol i t , op . c i t . , p. 1 4 . I b i de m . 9 Pr . Pr of. D r . C on s t a n t i n Ga l er i u , op . C i t . p. 1 1.

Biserica prive te istoria comunic rii umane ca fiind asemenea unui drum lung, care conduce omenirea "de la orgoliosul proiect Babel, cu confuzia i nen elegerea reciproc la care a dus acesta (cf Gen 11,1-9), la Rusalii i la darul limbilor: o restaurare a comunic rii, centrat pe Iisus, prin ac iunea Duhului Sfnt. Mijloacele moderne de comunicare sunt factori culturali care joac un rol n aceast istorie. Mass media poate contribui n mod eficient la l rgirea orizontului i la mbog irea intelectual a oamenilor, precum i la propagarea i consolidarea mp r iei lui Dumnezeu. Mntuitorul Hristos, n timpul propov duirii Sale, vorbe te n repetate rnduri mul imilor. Nu ntmpl tor predica ce concentreaz multe dintre nv turile Domnului Hristos, este rostit de pe munte (Mt. 5, 1), adic este adresat ntregii lumi. Sfntul Pavel subliniaz faptul c "credin a vine din auzire, iar auzirea vine prin cuvntul lui Hristos" (Rom.10, 17). Apostolii, dup Cincizecime st ruiau "n rug ciune i n slujirea Cuvntului" (F.A. 6, 4), gr ind poporului "cuvintele vie ii acesteia" (F.A. 5, 20), adic ale vie ii celei noi, d ruite de lisus Hristos. Ei vorbeau ca i martori ai tuturor celor nf ptuite de Acesta (Lc. 24, 48), folosind orice prilej de a se adresa mul imilor. Sfntul Pavel ajunge pn i n areopagul atenian pentru a-L vesti pe Hristos (F.A.17, 16-34). Misiunea Bisericii r mne n continuare aceea de a m rturisi n fa a oamenilor nvierea Domnului i a ve ti cuvintele vie ii celei noi d ruite de Hristos pentru a-i face pe cer ce primesc cuvntul n credin , p rta i acestei vie i. Misiunea Bisericii nu poate s se ntemeieze dect pe experien a cunoa terii lui Dumnezeu n Sfnta Liturghie, deoarece cre tinismul nu este ideologie, ci este via a10. Biserica trebuie s profite din plin de instrumentele mediatice pentru a face ca mesajul Evangheliei s ajung la ct mai mul i oameni innd seama nsa de specificul comunica iei prin mass-media11. Astfel n rela ia direct , impactul cuvntului este mult mai puternic, deoarece nu transmite numai informa ia, ci asigura ntlnirea personal , transmiterea de st ri i sentimente. n momentul n care cuvntul este mediat de un canal de comunicare, impactul lui este mult mai redus, prevalnd latura informa ional . De exemplu, cu totul altul este impactul cuvntului spus de un p rinte duhovnicesc ntr-o ntlnire direct , fata de acela i cuvnt primit printr-o nregistrare12. Un canal mediatic nu poate s transmit st ri profunde, cum ar fi pacea sufletului s u deschiderea spre rug ciune. Cu att mai mult se pune sub semnul ntreb rii posibilitatea de a transmite tr irea liturgic n toat profunzimea ei. Orice
Bobrinskoi, Pr. prof. dr. Boris, Structuri ale unita ii i modele de comunicare a Evangheliei, Geneva, 1978, p.76
11
12 10

Labor ret Fides,

Dr. NIFON Mih i , Arhiepiscop i Mitropolit al Targovistei, op.cit.p. 16. 5

***, Metodica pred rii religiei, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2000 , p.42

transmitere mediatic nu poate trece de superficialitate, transformnd slujba n spectacol i aducnd Bisericii mai multe daune dect servicii. Nu ntmpl tor, "soboarele de preo i" de la televiziune au ajuns de domeniul anecdoticului, strnind o puternic reac ie advers 13. Toate acestea ne duc la concluzia c nu este potrivit mediatizarea slujbelor. Argumentul ca aceasta mediatizare se face pentru cei afla i n imposibilitatea de a participa la slujbe, nu este valabil, deoarece dect s asiste ca spectatori la o slujb mediatizat , este preferabil ca ace tia s se roage c utnduL pe Dumnezeu ntr-o rela ie personal . Pe de alt parte este responsabilitatea noastr , a preo ilor, ca i cei defavoriza i s aib acces la serviciile religioase. Biserica trebuie s foloseasc mass-media pentru a chema oamenii la o via autentic n Hristos, n comunitatea euharistic a parohiei. n nici un caz canalele mediatice nu pot suplini rela ia direct a preotului cu credincio ii. Utiliznd instrumentele mediatice, Biserica trebuie s in cont de contextul cultural al epocii, de "noua cultura" creat de mijloacele de comunicare n mas , i eliberndu-se de triumfalism, s g seasc , dup exemplul Sfin ilor P rin i, un limbaj accesibil omului de azi, propunnd ancorarea n tradi ie ca reac ie la modernitate. Tr im ntr-o lume secularizat . Realitatea acestei afirma ii se constituie, credem noi, n premiza fundamental a oric rui discurs privind rela ia i raporturile ntre Biseric i mass-media, pe de o parte, pentru c mass-media este un exponent important al unei societ i secularizate, iar pe de alt parte, n perspectiva necesit ii folosirii de c tre Biserica a mijloacelor de comunicare n mas ca modalit i reale eficiente de propov duire i de ap rare a nv turii de credin .14 Secularizarea este o realitate ast zi, o realitate dureroas , n devenirea spiritual a umanit ii. Sintetiznd fenomenul prezent al seculariz rii, sub povara c ruia tr ie te omul sfr itului de secol XX, un teolog apusean observ c "fa de ncrederea excesiv n for ele umane, promovat de Rena tere, avea s r spund curnd fidelismul tragic al Reformei, cu ncrederea n fata gra iei divine, pentru c , apoi, ntr-un nou reflux, umanismul iluminist s dea na tere ateismului contemporan, adic autodeificarii omului lipsit de o autentic autodeficare cre tin "15 . Acestei afirm ri seculare a individualismului i putem ad uga, ntr-un tablou general "dezvoltarea valorilor liberale, subordinea normelor sociale celor economice i presiunea societ ii moderne pentru controlarea i organizarea
13 14

Vladu, Pr. Drd. Nicolae, op..cit, p.38

C f. Pr . Dr d. N i c ol a e V l a d u, B i s e r i c a i m as s m e d i a, n "A l m a na h B i s e ri c e s c 1 9 9 9" A r h i e p i s c op i a Bu c u r e s t i l or , 1 99 9 , p. 7 8 . 15 Pr . Pr of. D r . D um i t r u P op e s c u , T e o l o gi e i c ul t u r a , Bu c ur e t i , 1 9 93 , p . 6 7.

timpului liber al indivizilor"16 , contextul social - politic (societatea politic de tip capitalist, socialist, democratic sau totalitar)17, cu elementele caracteristice (educa ie, cultur , mass-media etc.), iar n plan religios, prozelitismul neoprotestant sau sectar i influen ele fals religioase, sincretiste, cu trimiteri la filosofiile i concep iile de via asiatice. Mass-media are pretutindeni n lume o importan deosebit , constituindu-se ast zi ntr-o for imens , care nu numai c informeaz , dar i modeleaz atitudini i comportamente. Mass-media i influen eaz profund pe oameni n felul de a n elege via a, lumea i propria lor existen a: influen eaz , deci, un univers care ine prin excelent de rosturile i competentele Bisericii. n acest cadru general, Biserica trebuie s dea m rturie i s comunice credincio ilor i ntregii lumi mesajul Evangheliei Mntuitorului Hristos, nv tur de credin ortodox , dar i s r spund atacurilor eterodoxe, atee i seculariz rii. i, dac este evident c n pastoratia sfr itului de mileniu Biserica cre tin folose te i va trebui s apeleze tot mai mult la mijloacele mass-media, vom ncerca s r spundem la urmatorele ntreb ri: Mass media- consacrata mai nti n limba englez i att de des ntrebuin ata n limbajul curent, reune te dou cuvinte de origine latin : massa, prin care se n elege " o cantitate mare de entit i agreate" i medium, pl. media, " mijloc de transmitere a ceva", se refer la "mijloacele de comunicare n mas ", n elese c " seturi de tehnici i metode de transmitere, de c tre furnizori centraliza i, a unor mesaje unei audien e largi, eterogene i dispersate geografic"18. Mijloacele de comunicare n mas sunt: presa scris , radio, televizune, cinema, publicitatea prin afi e etc19. Primul astfel de mijloc de comunicare, n ordine istoric , este tiparul, inventat de Johann Gutenberg n anul 1455 i folosit pentru publicarea celei dinti c r i, ns i "Cartea C r ilor", Biblia de 42 de rnduri (cuprinznd 1282 de pagini, pe cte dou coloane, tras n 300 de exemplare). Descoperirea lui Gutenberg a marcat nceputul unei noi perioade n istoria civiliza iei i culturii umane - de unde i sintagme precum Galaxia Gutenberg sau Civiliza ia Gutenberg, pentru a folosi expresiile lui Marshall McLuhan - cu imense foloase n r spndirea credin ei i teologiei cre tine, n dezvoltarea culturii scrise. Se consider ns c putem vorbi de mass-media abia de la mijlocul secolului al XIX-lea, adic din momentul n care audien a devenit suficient de larg i
* * * , D i c i o n a r d e s oc i ol o gi e , c o or d on a t or i C t l i n Z a m fi r Ba b e l , Bu c u r e t i , 1 9 9 3, p . 5 8. 17 I b i de m , p. 1 6 0. 18 I b i de m , p. 3 4 2. 19 Bonta , Prof. univ. dr. Ioan, Pedagogie, Editura ALL, Bucure ti,1995, p.35
16

i L a z r V l a s c e a n u E di t ur a

eterogen . Ziarele i c r ile publicate naintea acestei perioade se adresau exclusiv unor elite. n deceniul al patrulea al secolului trecut, prin apari ia fenomenului "penny press" - ieftinirea presei - audien s-a m rit n mod deosebit, dar mai ales i-a schimbat structur , devenind o audien de mas . Ieftinirea presei, inclusiv a c r ilor, este principala cauz a acestui fenomen, dar trebuie s lu m n calcul, n acela i timp, i schimbarea de orientare, publica iile adresndu-se de acum ncolo, n primul rnd oamenilor obi nui i 20. De la nceputurile veacului nostru Galaxia Gutenberg cap ta un concurent primejdios. E fenomenul civiliza iei Marconi, negre it, un factor enorm al progresului, c ci de la lectur se trece la audibilitate. Ba chiar actul lecturii e n bun m sur potentat prin descoperirea telefonului, telegrafului, radioului, filmului. Descoperirile legate de epocalul Marconi - inventatorul sistemului de telecomunica ii f r fir pe baza utiliz rii undelor elelctromagnetice -au fost, se tie, extraordinar de favorizante dezvolt rii presei, i n general mass mediei21. Dezvoltarea semnificativ a mijloacelor de comunicare n mas s-a produs ns , n acest secol prin apari ia mass-mediei electronice: prima jum tate de secol a fost marcat de apari ia cinematrografului i a radioului, iar a doua de extinderea la nivel de mas a televiziunii, descoperit nc din deceniul al treilea. n sfr it perioada pe care o travers m este marcat de dezvoltarea comunic rii informa ionale computerizate, cum ar fi sistemul Internet, prin sateli i artificiali, s.a.m.d. Din punct de vedere tehnic, comunicarea de mas presupune comunicatori profesioni ti, specializa i n transmiterea mesajelor prin intermediul diferitelor mijloace, ca i un sistem de control al comunic rii. rin ns i structura ei, de la crea ie, fiin uman este comunitara, avnd ca dar via a, ce nu se poate dezvolta dect n comuniunea cu aproapele. De la nceputurile sale i pn ast zi oamenii au comunicat ntre ei i i-au transmis gnduri, idei, cuvinte etc., influen ndu-se reciproc. De aceea i comunicarea a fost n eleas i definit diferit de-a lungul timpului. Ast zi, n via a cotidian a omului, comunicarea cap ta o dimensiune i o semnifica ie cum n-a avut-o vreodat n istoria umanit ii. S-a afirmat de multe ori c n zilele noastre comunicarea ia propor ii neobi nuite, ea este o caracteristic esen ial a civiliza iei i a devenit, incontestabil, o institu ie. Nu exist domeniu al vie ii n comun care s nu se foloseasc , ntr-o m sur mai mic sau mai mare, de ceea ce numim, cu sens larg, comunicare, definit de dic ionare c " ac iunea omului de a comunica", "de a stabili o rela ie cu o alt persoan ", "de a fi n
c o or d on a t or i C t l i n Z a m fi r i L a z r V l a s c e a n u , op . c i t , p p. 34 2 - 3 4 3. Z . O r n e a , D e l a c i v i l i z a i a G u t e n be r g l a c e a a l u i M a r c o ni , n r e vi s t a D i l e m a, a n ul V I, n r . 2 7 2, 1 7- 2 3 a pr i l i e 1 9 9 8, p . 1 0.
21 20

leg tur de idei, gnduri etc.", sau ct se poate de simplu, " comunicarea ntre dou persoane"22. Totodat , comunicarea trebuie n eleas , deopotriv , c activitate, lucrare, "a comunica", stare de rela ie cu o alt persoan uman - " comunicare" - dar i ca rezultat al acestei activit i sau lucr ri umane - " comuniune". Efectele mass-mediei se pot manifesta n numeroase domenii ale vie ii umane: social, cultural, politic, economic i, desigur, religios. Este o realitate ast zi c mijloacele de comunicare n mas pot exercita o mare influen pozitiv sau negativ , pot ajuta la o evolu ie sau involu ie a obiceiurilor, tradi iilor, ideilor, principiilor, a normelor de via , n general a civiliza iei, pot accelera sau frana procesul duhovnicesc, intelectual sau cultural al omului sau al unei comunit i23. Din p cate, accesul la informa ie prin intermediul mass-mediei nu se constituie ntotdeauna ntr-un factor cu rol formativ, n sensul ziditor al cuvntului. Cteodat - i vremurile prezente par s confirme din ce n ce mai mult acest lucru - mass-media nu reu e te s concretizeze n fapt poten ialul benefic pe care l are, ci, dimpotriv , devine un instrument al r ului. Agresiunea informa ional cu care mass-media contemporan impune imagini n con tiin a public , intra adesea n conflict cu aspira iile spirituale la nivel individual sau social. ntr-o lume secularizat , unele mijloace de comunicare n mas ncearc s ofere programe sau publica ii care s r spund anumitor "nevoi" ale beneficiarilor informa iei. Exacerbarea violen ei, a erotismului, a prostitu iei, pot produce schimb ri majore, uneori tragice, n comportamentul uman, dezumaniznd raporturile dintre om i semenii lui, ducnd la acte de delicventa - uneori chiar juvenila - la degradarea vie ii de familie sau descoperirea acesteia, ndep rtndu-l de comunitate, de societate, de valorile evanghelice. Chiar dac nu se ajunge la aceast adev rat schizofrenie, articole sau programe de aceast factura pot duce la indiferentism religios, contribuind i acutiznd fenomenul seculariz rii. Un efect nociv pe care mass-media l produce n plan spiritual este relativizarea i diluarea no iunilor i normelor fundamentale ale credin ei i moralei cre tine. Indiferentismul religios i relativismul moral al vremurilor noastre au ca sursa, printre altele, i un anume gen de presta ie jurnalistic . Tinerii i aleg modele i i fac idealuri de via din eroi de film sau personalit i artistice a c ror moralitate sau influenta normativa - n n elesul bun al cuvntului - sunt ndoielnice24. Nimeni nu poate contesta utilitatea Internetului. Ca surs de documentare foarte bine organizat i foarte cuprinz toare, el e folosit de majoritatea oamenilor
L i vi u S t oi n e a , P e n t r u o t e o l o gi e a c o m u ni c r i i , n V e s t i t o r ul O r t o d o x i e i , n r . 4/ 1 9 96, p . 5. 23 I b i de m . 24 Magdalene, Monahia, Sfaturi pentru o educa ie ortodox a copiilor de azi, Editura Deisis, Sibiu, 2000, p. 34
22

de tiin , a cercet torilor, studen ilor i chiar elevilor. Ca loc de ntlnire i discu ii tiin ifice, problema-tiz ri i g siri de solu ii n toate domeniile, e folosit, de asemenea, cu succes i aproape f r costuri. Dac s-ar limita la aceste tipuri de utiliz ri, oamenii ar avea n Internet un aliat de n dejde n rezolvarea tuturor dificult ilor de ordin practic sau de comunicare. Po ta electronic i serviciile de voce i date prin re ea fac posibil comunicarea la pre uri extrem de mici n toate col urile lumii25. ns r mnerea n limitele utilit ii e o problem ce prive te persoana, att ca individ ct i ca societate. Libertatea de a folosi sau nu Internetul e o chestiune personal n primul rnd, ns n cazul n care locul de munc este cu activitate n internet, chestiunea nu mai ine de libertate (dect n a refuza acel loc de munc ceea ce e dificil in zilele noastre cnd omajul a atins cote mai mult dect alarmante), ci trece n domeniul necesit ii. Faptul c legisla ia mondial (la care rile mici sunt obligate continuu s se adapteze) promoveaz i uneori chiar impune folosirea Internetului n activitatea curent (ca de exemplu obligativita-tea desf ur rii licita iilor pentru achizi iile de bunuri i servicii publice n Romnia n mod virtual, pe site-ul www.e-licita ie.ro, lansat n martie 2002), introduce Internetul n sfera necesit ii.La nceput, pl ile prin acesta erau comode, dar nu obligatorii. Ast zi foarte multe firme oblig partenerii de afaceri s posede conturi electronice i s negocieze afacerile prin site-urile de e-bussines. De la cardurile electronice folosite pe scar larg n lume, se trece treptat la moneda electronic , digicash-ul, a c rei existen e o certitudine i se bazeaz pe criptografierea prin cheie public (un artificiu matematic aplicat informatic) i pe semn tu-rile digitale, ca i moduri de securizare. Banii digitali nefiind dect bi i, coduri numerice, sunt identificabili u or ca surs , blocabili din orice col al lumii.Un procent de 90% din managerii lumii de azi sunt de p rere c Internetul le afecteaz n mod semnificativ afacerile, prin e-moned , e-commerce i e-business. Orice firm obscur poate desf ura afaceri oriunde n lume datorit acestor sisteme electronice, ceea ce a dus la des vr ire cursa evolu iei banilor26. Se poate anticipa faptul c ntr-un viitor nu prea ndep rtat, plata electronic prin Internet va deveni obligatorie pentru oricine, i n acest caz se poate vorbi de atentat la libertatea persoanei. n momentul n care lumea va pl ti electronic orice factur (ncepnd cu cea pentru pinea zilnic ), ea va deveni dependent de func ionarea re elei, de accesul n re ea condi ionat de anumite aspecte ale vie ii, iar aceste condi ion ri pot fi extrem de ngr ditoare. Accesul n orice re ea se realizeaz prin identificarea dup un anumit cod. Fiecare calculator n Internet are o adres unic (IPAdress Internet Protocol Adress) astfel nct se poate tii cu
25 26

http://emildumea.wordpress.com/texte-on-line-internetul/ Ibidem

10

exactitate starea acestuia n orice moment de timp.De asemenea, fiecare telefon mobil are un cod digital unic (IMEI), i fiecare cartel SIM din standardele mobile GSM/GPRS sau DCS de asemenea, astfel c n perspectiva integr rii comunica iilor de voce i date, fixe i mobile, ntr-o re ea unic , global (care s includ re elele fixe, mobile, satelitare, etc.), fiecare utilizator al acesteia va avea un smartcard (cartel inteligent ) de acces ce va con ine toate informa iile privitoare la acesta, sub form de parole, coduri i semn turi sau amprente digitale unice, care vor face ca prezen a sa s fie cunoscut n detaliu : loc, moment de timp, stare de acces, opera iuni f cute, etc27. Miniaturizarea electronic existent face posibil crearea unor smartcarduri extrem de mici, care s con in tot ceea ce con ine azi un telefon mobil sau un smartphone, care s fie implantate n corpul uman (chiar pe mn sau frunte), sub pretextul comodit ii i securit ii persoanei. S-a dezvoltat chiar o ramur a biotehnicii numit electronic molecular , care dezvolt hibrizi bioelectronici, deocamdat la nivel de experiment dar cu perspective de aplicabilitate concret att n medicina recuperatorie, dar mai ales (din nefericire) n crearea unor hibrizi depersonaliza i perfect utilizabili n ac iuni militare sau criminale cu risc ridicat. n aceast perspectiv spre care ne ndrept m prin toate aceste servicii globale (GSM, GPS, Internet, etc.) orice persoan va fi controlabil n orice moment, ea devenind din existen personal , existen digital , pur obiectual , un cod numeric identificabil i controlabil n totalitate, i care e obligat s se mi te ntr-o lume digital , dup ni te reguli impuse. Asist m astfel la anularea libert ii de manifestare a fiin ei umane. De la utilitate, trecnd prin necesitate, Internetul devine dependen , ntr-un mod care exclude orice posibilitate de alegere. Mai exist , ns , i un alt aspect al drumului utilitate necesitate dependen , care vizeaz liberul arbitru i care e deja realizat, de foarte multe persoane, n special tineri internau i. Ace tia, n marea lor majoritate, au plecat de la utilitatea g sirii de bibliografii, documenta ii, etc., dar au ajuns la necesitatea unor cyber-rela ii sau la necesitatea p tima a prezen ei n cyberspa iu, i de aici la dependen a de Internet ca muta ie uman 28. Internetul vine s rezolve anumite nevoi umane: nevoi sexuale exacerbate prin publicitate agresiv i deseori subliminal n acest sens, nevoia de realizare i mplinire combinat cu respectul de sine, nevoia de apartenen (rezolvat prin apartenen a virtual la diferite comunit i pe Net, de exemplu clubul de ReligieTeologie-Spiritualitate de pe serverul Yahoo este unul dintre primele ca m rime ), nevoia de actualizare a eu-lui, de transcendere a sinelui i de realizare a adev ratei identit i (ceea ce s-ar traduce prin anularea identit ii umane i dobndirea unei false identit i n lumea virtual ), i n fine, anumite nevoi rezultant , care se
27 28

Ibidem Ibidem

11

manifest sub forma nedefinit a unor complexit i de ordin psihologic sau chiar psiho-somatic, moral sau metafizic. Modul de rezolvare a acestor nevoi este ns unul fals, care const , n esen , n falsificarea rela iilor interumane autentice, a comuniunii, n forma cyber-rela iilor de toate felurile. i a a cum o rela ie interuman autentic i real creaz o anumit dependen (normal pn la un punct), tot a a i cyber-rela ia creaz dependen , astfel c , la un moment dat, timpul petrecut n fa a calculatorului legat la Internet va de ine un procent majoritar n via a individului. Comoditatea unei cyber-rela ii, care induce superficialitatea ca o caracteristic a rela iei n general, modificnd astfel caracterul uman, va fi cea care va genera n final dependen a. Omul e nclinat spre confort (comoditate), mai mult, toat mass-media induce cu violen aceast idee a suprema iei confortului, declarndu-l indicator de via , astfel c o cyber-rela ie va deveni din distractiv (la nceput), necesar i n final obligatorie, apropiindu-se de statutul de a doua fire. Adaptarea la lumea virtual va include mutil ri ale gramaticii, lexicului, (prin folosirea de simboluri cyber i n vorbirea din via a real ), nt rirea identit ii false (virtuale), nchiderea n sine i deschiderea doar c tre lumea cyber care tinde s se substituie existen ei reale, toate acestea evolund de la o faz a dependen ei spirituale, prin cea psihic (deja patologic ), i pn la cea sever (ce include i biologicul). Aceast dependen poate fi evitat prin folosirea cu m sur a Internetului, iar aceast m sur i-o cunoa te fiecare n parte. Orice cyber-rela ie poate fi benefic sau malefic , iar acest lucru depinde de cei care o angajeaz , fiind o problem de con tiin moral . Ea poate fi benefic atunci cnd se transpune i n planul existen ei concrete, cnd partenerii care au angajat-o tind s o mute n plan real, bazndu-se pe sinceritate i asumndu- i cu responsabilitate toate aspectele ei. Practic, folosirea internetului n general, att ca surs de documentare, ct i ca loc de ntlnire sau mediu de comunicare, ine tot de con tiin a personal 29. Dac se fac eforturi pentru ca via a s devin moral , asumnd i transfigurnd toate aspectele ei, internetul nu va fi dect unul din aceste aspecte, privit i valorizat ca oricare altul i integrat vie ii ca ntreg. n Romnia, cel care s-a ocupat timp de mai bine de treizeci de ani de problematica vast a informaticii este reputatul academician dr.ing. Mihai Dr g nescu30. El a condus direct informatica romneasc , iar n ultimii ani a elaborat o serie de studii extrem de obiective i bine documentate privitoare la leg turile multiple dintre cunoa tere, con tiin , informa ie, informatic i societate global , ca: Globalizarea i societatea informa ional , Economia Na ional i societatea informa ional , Procesarea mental a informa iei, Societatea cunoa terii, Con tiin a, frontier a cunoa terii, frontier a omenirii, Societatea con tiin ei, precum i prima carte
29 30

Dasclu, Pr. Lect. dr. Nicolae, Comunicare pentru comuniune, Ed. Trinitas, Ia i, 2000, p.63 Vladu, Pr. Drd. Nicolae, op..cit, p.38

12

electronic romneasc publicat pe Internet n anul 1996, LUniversalite ontologique de linformation, la adresa http://www.racai.ro/dragam. Tot domnia sa, n studiul Societatea informa ional i a cunoa terii.Vectorii societ ii cunoa terii, publicat la adresa de mai sus n anul 2002, face o analiz detaliat a fenomenului Internet, att din perspectiva tehnologiei, dar mai ales din cea a cunoa terii31. Avansnd spectaculos ideea unei societ i a con tiin ei ce va trebui n mod necesar s urmeze celei a cunoa terii, academicianul Mihai Dr g nescu vorbe te despre teoriile mbin rii, cu aplicabilitate practic imediat pentru Romnia. Aceste teorii se refer la obligativitatea pentru Romnia de a nu urm ri obiectivele globale n mod cronologic (de la societatea informa ional la cea a cunoa terii) a a cum propune programul eEurope (adic o Europ electronic ), ci de a ncerca s mbine realizarea concomitent a celor dou , i, n acela i timp avansarea spre primele obiective ale unei societ i a con tiin ei. Pentru nceput, e obligatoriu s se treac la extinderea Internetului pentru cerin ele societ ii cunoa terii, la introducerea i diseminarea c r ii electronice, i la aplicarea principalilor vectori func ionali ai societ ii cunoa terii , prin urm toarele moduri de ac iune: - introducerea de cursuri de istoria tiin ei i tehnologia informa iei n nv mntul universitar, preg tirea de speciali ti cu lucr ri de doctorat interdisciplinare care s con in aceste domenii (a ad uga necesitatea ca i teologia s se ocupe de aceste realit i ale viitorului n lucr ri de doctorat) . - pozi ia romneasc privind globalizarea s in seama numai de efectele poten ial pozitive ale Internetului asupra societ ii mondiale. - elaborarea unei contribu ii romne ti adecvate la viziunea asupra societ ii cunoa terii i asupra tiin ei cognitive. - ac iuni privind cartea electronic n Romnia. -stabilirea pozi iei Romniei privind managementul global al cunoa terii tiin ifice. Cteva scurte observatii sunt nca necesare pentru ncepatorii n folosirea Internet-lui. La fel ca orice alt "mijloc" "mediu" de comunicare - si Internet-ul prezinta pericolul de a ajunge sa fie considerat "un scop n sine". Risipirea timpului n navigarea ("surfing"-ul) de la o pagina la alta sub imboldul curiozitatii, a dorintei de noutate si exotic, ca sa nu mai vorbim de tentatiile de tot felul si (de fapt) dintotdeuna, care sunt si ele prezente pe Internet, toate sunt capcane n care se poate rataci sufletul nepregatit si nestapnit. Folosirea Internet-ului ntr-o deplina lumina a cunostintei nsa nu face dect sa adauge ntre uneltele omului nca una, fascinanta prin posibilitatile pe care le ofera32. Tinerii nu mai folosesc mijloace
31 32

Ibidem Ibidem

13

tradi ionale de nv are i instruire, c r ile devenind de domeniul trecutului. Este mai simplu ca printr-un click informa ia s apar n sute de pagini n fa a micului ecran, f r a depune prea mult efort. Totul tinde spre superficialitate, f cnd posibil ca scrisul de mn s dispar , asemenea c r ilor din biblioteci, ele fiind accesibile pe internet. Dac privim din perspectiva tinerilor, internetul este micul lor prieten virtual care i ajut la greu, dar dac privim din perspectiva profesorilor, dar i a scriitorilor contemporani, interesul sc zut al elevilor fa de coal este cauzat de influen a societ ii i de mijloacele de comunicare n mas la care elevii sunt expu i. O alt cauz o constituie nesupravegherea copiilor i neimplicarea familiei n educa ia acestora, urmat de structura materiei colare, care este mult prea stufoas , i de lipsa motiva iei. Cu siguran , elevii de ast zi - "oamenii de mine" - i vor pune adnc amprenta asupra acestei societ i, att din punct de vedere teoretic, ct i practic, ei constituind "nucleul" dezvolt rii economice, sociale, culturale a lumii n care tr im. Putem considera, astfel, c lumea tinerilor se bazeaz doar pe tr irile micului lor prieten: internetul. Un studiu recent asupra activit ilor pe internet i a preferin elor sale arat c persoanele cu vrste ntre 18 i 32 de ani sunt cele care se supun celor mai variate activit i pe internet - de la comunica ii i divertisment pn la cump r turi online. n ceea ce i prive te pe adolescen i, internetul este una dintre principalele surse de divertisment prin vizionarea de clipuri video, accesarea jocurilor online, desc rcarea de muzic , blogurile, re elele sociale i comunicarea tip messenger. Psihologii avertizeaz c cei mai expu i la pericole sunt copiii care petrec mult timp n fa a calculatorului, cei care se simt singuri, cei care nu au fra i i surori, cei cu probleme medicale. Deseori l consider un adev rat prieten i sunt mul umi i de faptul c aparatul comunic cu ei, dar n timp ace tia r mn profund dezam gi i i doresc s se nchid n ei, s nu mai comunice cu nimeni33. Ace ti copii se arat dornici s cunoasc noi persoane. Prin urmare, ei trebuie ndruma i spre un mod "s n tos" de a- i alege att partenerii de discu ie, ct i jocurile, filmele sau muzica. De asemenea, activitatea fizic nu trebuie neglijat , deoarece are o importan deosebit pentru un copil aflat n plin dezvoltare. Pentru a evita ca internetul s influen eze ntr-un mod negativ cre terea i dezvoltarea copilului, trebuie s se ncerce stabilirea unui echilibru ntre lumea real i cea virtual . Prin discu ii, se pot prezenta, pe n elesul s u, avantajele, dar mai ales dezavantajele calculatorului. Un p rinte trebuie s -i ofere ntotdeauna copilului o alternativ pl cut de petrecere a timpului liber i alte op iuni pe care un calculator nu le poate oferi: un meci de fotbal n aer liber cu prietenii, o carte deosebit , o plimbare prin parc. Avnd acces la internet, poate interveni pericolul de a folosi absolut tot timpul

33

Prof. univ.dr. Constantin Cuco , Educa ia religioas -repere teoretice i metodice, Ed. Polirom, Ia i, 1999, p.27

14

stnd n fa a calculatorului, smartphone-ului sau tabletelor34. Dac nu stabile ti s exploatezi internetul doar pentru activit i precise i utile, po i deveni dependent de el, neglijnd serviciul, coala sau timpul petrecut al turi de familie i prieteni. Socializarea real aduce beneficii mai mari dect petrecerea solitar a timpului n fa a calculatorului35. Un efect pozitiv important al internetului const n simplificarea i u urarea activit ilor zilnice privind administra ia sau gestiunea. Cercet torul, utilizatorul lucreaz direct pe suportul electronic personal, transmi nd date i texte colegilor, clien ilor sau factorilor decizionali. Documentele sunt astfel mai u or arhivate, reutilizate n orice moment i de c tre oricine. Mesageria electronic permite o comunicare i un mod de lucru de mare eficacitate, scurtnd pauzele, cauz a unor intermediari ineficien i. Un alt avantaj oferit de internet este reducerea costurilor, n special privind comunicarea i cele legate de manipularea informa iei i a datelor. Crearea re elelor de calculatoare i existen a persoanelor care s le foloseasc ne conduc c tre un fenomen nou, i anume dezvoltarea unei noi creativit i colective. Internetul poate fi un mijloc de educare foarte propice atunci cnd acesta este utilizat cu m sur , dar poate fi d un tor atunci cnd este utilizat n exces. Este important s ne ghid m via a dup un program corect, s n tos, f r acte exagerate. Gestionnd util timpul de care dispunem, ne putem bucura de fiecare moment al turi de cei dragi, nu n fa a unui calculator, pentru c via a real primeaz vie ii virtuale! Sfntul Apostol Pavel scria corintenilor c "toate sunt ng duite, dar nu toate sunt de folos", ar tnd c nu se va "l sa biruit de ceva" (I Corinteni 6, 12). n alt loc, m rturisea: "Tuturor toate m-am f cut, ca, n orice chip, s mntuiesc pe unii" (I Corinteni 9, 22). Biserica nva c lucrurile au fost create pentru a sluji omului, nu pentru a-l robi. A adar, depinde de om n ce fel se va folosi de mijloacele cu care intr n contact. Sfntul Vasile cel Mare nv a, n omilia c tre tineri, s discernem "a a cum fac albinele; acelea nici nu se duc f r nici o alegere la toate florile, nici nu ncearc s aduc tot ce g sesc n florile peste care se a az , ci iau ct le trebuie pentru lucrul lor, iar restul l las cu pl cere36. Noi, dac suntem n elep i, s lu m din c r i ct ni se potrive te nou i ct se nrude te cu adev rul, iar restul s -l l s m. i dup cum atunci cnd culegem flori de trandafir d m la o parte spinii, tot a a i cu ni te scrieri ca acestea; s culegem att ct este de folos i s ne ferim de ce este v t m tor". Trebuiesc imbinate deopotriva mesajul si inima, care este sufletul mesajului. O experienta din viata sfintilor: martirii erau supusi inca din Imperiul Roman la torturi inimaginabile, si atunci cand mureau, ii decapitau, erau
34 35 36

http://www.ziarullumina.ro/articole;1650;1;59114;0;Toate-sunt-ingaduite-dar-nu-toate-sunt-de-folos.html

Prof. univ.dr. Constantin Cuco , op.cit, p.28 Vasile, Sf., cel Mare, Epistola 81, trad. de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu i Pr. Prof. Dr.Teodor Bodogae n col. P.S.B., vol. XII, Despre Sf. Duh. Corespondenta (Epistole), Bucure ti 1988, p.153

15

considerati morti numai cand lise despartea capul de trunchi. Ori, de aici noi am dedus unitatea mintii cu inima. Pentru ca rugaciuni facem cu mintea in inima care gandeste cu mintea. Inima simte pe loc. Cand se desparte mintea de inima, asa cum este despartit capul de trup, murim, orice mesaj moare. Legatura intre minte si inima, adica intre lumina, adevar si iubire37. Asadar, ceea ce ar trebui sa fie subliniat si transmis contemporanilor de astazi, lumina, adevarul si iubirea lui Dumnezeu, acestea ar trebui sa se promoveze in locul mesajelor depravate cu caracter inrobitor ce distrage atentia omului de astazi, de la adevartele valori morale si spirituale, adevarate comori ziditoare de suflet.

Bibliografie
Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2000 Metodica pred rii religiei, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2000, Dic ionar de sociologie , coordonatori C t lin Zamfir i Laz r Vlasceanu Editura Babel, Bucure ti, 1993, Bobrinskoi, Pr. prof. dr. Boris, Structuri ale unita ii i modele de comunicare a Evangheliei, Labor ret Fides, Geneva, 1978, Bonta , Prof. univ. dr. Ioan, Pedagogie, Editura ALL, Bucure ti,1995, Dasclu, Pr. Lect. dr. Nicolae, Comunicare pentru comuniune, Ed. Trinitas, Ia i, 2000, Dr. NIFON Mih i , Arhiepiscop i Mitropolit, Misiune, Pastora ie i Slujire Ecumenic , Ed. Valahia University Press, Trgovi te 2009, Galeriu, Pr. Prof. Dr. Constantin, Taina fratelui, P catul mpotriva Duhului Sfnt, Editura ASA, Bucure ti 2009, http://www.crestinortodox.ro/interviuri/parintele-galeriu-internetulimplicatiile-70497.html http://www.ziarullumina.ro/articole;1650;1;59114;0;Toate-sunt-ingaduite-darnu-toate-sunt-de-folos.html http://emildumea.wordpress.com/texte-on-line-internetul/html Magdalene, Monahia, Sfaturi pentru o educa ie ortodox a copiilor de azi, Editura Deisis, Sibiu, 2000, Ornea, Z., De la civiliza ia Gutenberg la cea a lui Marconi , n revist Dilema, anul VI, nr. 272, 17-23 aprilie 1998,
37

http://www.crestinortodox.ro/interviuri/parintele-galeriu-internetul-implicatiile-70497.html

16

Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Teologie i cultura , Bucure ti, 1993, Prof. univ.dr. Constantin Cuco , Educa ia religioas -repere teoretice i metodice, Ed. Polirom, Ia i, 1999, p.27 Stoinea, Liviu, Pentru o teologie a comunic rii , n Vestitorul Ortodoxiei, nr. 4/1996 Vasile, Sf., cel Mare, Epistola 81, trad. de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu i Pr. Prof. Dr.Teodor Bodogae n col. P.S.B., vol. XII, Despre Sf. Duh. Corespondenta (Epistole), Bucure ti 1988, Vasile, Sf., cel Mare, Regula 80 din Reguli morale, trad. de Prof. Iorgu D. Ivan n col. P.S.B. vol. XVIII, Bucure ti 1989, Vladu, Pr. Drd. Nicolae, Biserica i mass media, n "Almanah Bisericesc 1999", Arhiepiscopia Bucurestilor, 1999.

17