Vous êtes sur la page 1sur 276

BANK

IFSC CODE

MICR CODE

BRANCH NAME

ICICI BANK LTD ICIC0000001 600229002 ICICI BANK LTD ICIC0000002 560229002 ICICI BANK LTD ICIC0000003 390229002 ICICI BANK LTD ICIC0000004 400229002 ICICI BANK LTD ICIC0000005 411229002 ICICI BANK LTD ICIC0000006 700229002 ICICI BANK LTD ICIC0000007 110229002 ICICI BANK LTD ICIC0000008 500229002 ICICI BANK LTD ICIC0000009 600229003 ICICI BANK LTD ICIC0000010 682229002 ICICI BANK LTD ICIC0000011 400229003 ICICI BANK LTD ICIC0000012 302229002 ICICI BANK LTD ICIC0000013 160229001 ICICI BANK LTD ICIC0000014 575229002 ICICI BANK LTD ICIC0000015 403229002 ICICI BANK LTD ICIC0000016 641229002

CHENNAI - CENOTAPH

BANGALORE - M G ROA VADODARA

MUMBAI - NARIMAN PO

PUNE - BUND GARDEN

KOLKATA - R N MUKHE

NEW DELHI - CONNAUG

HYDERABAD - KHAIRA

CHENNAI - NUNGAMBA

ERNAKULAM (COCHIN) MUMBAI - ANDHERI JAIPUR

CHANDIGARH - SECTO MANGALORE PANAJI

COIMBATORE - TRICHY MUMBAI - BORIVALI THANE - MIRA ROAD MUMBAI - POWAI

ICICI BANK LTD ICIC0000017

141229002 LUDHIANA - FEROZE

ICICI BANK LTD ICIC0000018 400229005 ICICI BANK LTD ICIC0000019 400229006 ICICI BANK LTD ICIC0000020 400229004 ICICI BANK LTD ICIC0000021 110229003 ICICI BANK LTD ICIC0000022 400229007 ICICI BANK LTD ICIC0000023 403229004 ICICI BANK LTD ICIC0000024 380229002 ICICI BANK LTD ICIC0000025 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000026 400229009 ICICI BANK LTD ICIC0000027 422229002 ICICI BANK LTD ICIC0000028 400229008 ICICI BANK LTD ICIC0000029 110229004 ICICI BANK LTD ICIC0000030 403229003 ICICI BANK LTD ICIC0000031 110229005 ICICI BANK LTD ICIC0000032 400229010 ICICI BANK LTD ICIC0000033 641229003 ICICI BANK LTD ICIC0000034 700229003 ICICI BANK LTD ICIC0000035 400229011 ICICI BANK LTD ICIC0000036 400229010 ICICI BANK LTD ICIC0000037 110229006 ICICI BANK LTD ICIC0000038 400229012 ICICI BANK LTD ICIC0000039 411229003 ICICI BANK LTD ICIC0000040 500229003 ICICI BANK LTD ICIC0000041 452229002 ICICI BANK LTD ICIC0000042 700229004 ICICI BANK LTD ICIC0000043 160229002 ICICI BANK LTD ICIC0000044 431229003 ICICI BANK LTD ICIC0000045 313229002 ICICI BANK LTD ICIC0000046 110229007 ICICI BANK LTD ICIC0000047 560229003 ICICI BANK LTD ICIC0000048 500229004 ICICI BANK LTD ICIC0000049 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000051 361229002 ICICI BANK LTD ICIC0000052 395229002 ICICI BANK LTD ICIC0000053 560229004 ICICI BANK LTD ICIC0000054 600229004 ICICI BANK LTD ICIC0000055 462229002

GURGAON - SECTOR 1 THANE - VASAI MARGAO

AHMEDABAD - JMC HO

GOBICHETTIPALAYAM

MUMBAI - GHATKOPAR

NASHIK - SHARANPUR THANE - BHAYANDER

NEW DELHI - GREATER MAPUSA NOIDA - SECTOR 18 MUMBAI - DADAR

COIMBATORE - PRICOL

KOLKATA - BALLYGUN THANE

MUMBAI - I-SERV - EXT DELHI - PREET VIHAR MUMBAI - BANDRA

PUNE - SHIVAJINAGAR

HYDERABAD - MADHAP INDORE

KOLKATA - SALT LAKE PANCHKULA AURANGABAD UDAIPUR

NEW DELHI - NEW FRIE

BANGALORE - KORAMA SECUNDERABAD - SD DAHANU

JAMNAGAR - MOTI KAV

SURAT - ATHWA LINES

BANGALORE - JAYANA

CHENNAI - NANGANAL BHOPAL

ICICI BANK LTD ICIC0000056 605229002 ICICI BANK LTD ICIC0000057 400229013 ICICI BANK LTD ICIC0000058 160229003 ICICI BANK LTD ICIC0000059 440229002 ICICI BANK LTD ICIC0000060 530229001 ICICI BANK LTD ICIC0000061 751229002 ICICI BANK LTD ICIC0000062 400229049 ICICI BANK LTD ICIC0000063 400 229 021 ICICI BANK LTD ICIC0000064 380229003 ICICI BANK LTD ICIC0000065 110229008 ICICI BANK LTD ICIC0000066 143229002 ICICI BANK LTD ICIC0000067 380229004 ICICI BANK LTD ICIC0000068 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000069 500229005 ICICI BANK LTD ICIC0000071 110229009 ICICI BANK LTD ICIC0000072 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000073 411229004 ICICI BANK LTD ICIC0000074 411229005 ICICI BANK LTD ICIC0000075 500229006 ICICI BANK LTD ICIC0000076 500229007 ICICI BANK LTD ICIC0000077 600229005 ICICI BANK LTD ICIC0000078 560229005 ICICI BANK LTD ICIC0000079 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000080 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000081 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000082 144229002 ICICI BANK LTD ICIC0000083 110229010 ICICI BANK LTD ICIC0000084 560229006 ICICI BANK LTD ICIC0000085 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000086 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000087 110229011 ICICI BANK LTD ICIC0000088 400229014 ICICI BANK LTD ICIC0000089 831229002 ICICI BANK LTD ICIC0000102 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000103 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000104 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000126 400229137 ICICI BANK LTD ICIC0000151 400229015 ICICI BANK LTD ICIC0000152 570229002 ICICI BANK LTD ICIC0000153 360229002 ICICI BANK LTD ICIC0000154 110229012 ICICI BANK LTD ICIC0000155 110229013 ICICI BANK LTD ICIC0000156 635 229 002 ICICI BANK LTD ICIC0000157 580229002 ICICI BANK LTD ICIC0000158 400229017 ICICI BANK LTD ICIC0000159 560229010 ICICI BANK LTD ICIC0000160 110229029 ICICI BANK LTD ICIC0000161 492229002 ICICI BANK LTD ICIC0000162 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000163 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000164 248229002 ICICI BANK LTD ICIC0000165 380229006 ICICI BANK LTD ICIC0000166 416229002 ICICI BANK LTD ICIC0000167 342229002 ICICI BANK LTD ICIC0000168 NON MICR

PONDICHERRY - MISSI

MUMBAI - PRABHADEV MOHALI

NAGPUR - CIVIL LINES VISHAKAPATNAM BHUBANESWAR PALGHAR BOISAR

AHMEDABAD - DRIVE-I

NEW DELHI - VASANT V AMRITSAR

AHMEDABAD - SATELL

VALSAD - TITHAL ROAD

HYDERABAD - HABSIG

NEW DELHI - GREEN P MANIPAL PUNE - AUNDH PUNE - KONDHWA

HYDERABAD - SANJEE

HYDERABAD - JUBILEE

CHENNAI - ASHOK NAG

BANGALORE - MALLES

JALLANDHAR - NURMA

JALLANDHAR - NAKOD NAWANSHAHAR JALLANDHAR FARIDABAD - SECTOR BIDADI

VALLABH VIDYANAGAR BHUJ

NEW DELHI - JANAKPU THANE - DOMBIVALI JAMSHEDPUR

SME CENTRAL OPERA RPC MUMBAI CMS CENTRAL PROCESSING MUMBAI - VASHI MYSORE

RAJKOT - JAI HIND PRE

NEW DELHI - PITAMPU NEW DELHI - PUNJABI HOSUR HUBLI MUMBAI - MALAD

BANGALORE - VIJAYAN

NEW DELHI - MODEL T RAIPUR

PATIALA - CHOTTI BAR BATHINDA DEHRADUN GANDHINAGAR

KOLHAPUR - RAJARAM JODHPUR ROHTAK

ICICI BANK LTD ICIC0000169 560229013 ICICI BANK LTD ICIC0000170 580229302 ICICI BANK LTD ICIC0000171 110229014 ICICI BANK LTD ICIC0000172 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000173 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000174 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000175 834229002 ICICI BANK LTD ICIC0000176 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000177 110229030 ICICI BANK LTD ICIC0000178 392229002 ICICI BANK LTD ICIC0000179 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000180 680229002 ICICI BANK LTD ICIC0000181 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000182 422229003 ICICI BANK LTD ICIC0000183 500229012 ICICI BANK LTD ICIC0000184 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000185 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000186 490229002 ICICI BANK LTD ICIC0000187 700229011 ICICI BANK LTD ICIC0000188 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000189 380229007 ICICI BANK LTD ICIC0000190 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000191 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000192 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000193 395229004 ICICI BANK LTD ICIC0000194 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000195 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000196 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000197 474229001 ICICI BANK LTD ICIC0000198 482229001 ICICI BANK LTD ICIC0000199 413229002 ICICI BANK LTD ICIC0000201 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000202 500229013 ICICI BANK LTD ICIC0000203 400229024 ICICI BANK LTD ICIC0000204 560229014 ICICI BANK LTD ICIC0000205 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000206 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000207 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000208 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000209 400229023 ICICI BANK LTD ICIC0000210 403229005 ICICI BANK LTD ICIC0000211 400229025 ICICI BANK LTD ICIC0000212 600229021 ICICI BANK LTD ICIC0000213 786229302 ICICI BANK LTD ICIC0000214 226229003 ICICI BANK LTD ICIC0000215 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000216 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000217 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000218 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000219 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000220 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000221 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000222 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000223 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000224 110229032

BANGALORE - INDIRA N DHARWAD NEW DELHI - SAKET HISSAR KARNAL PANIPAT RANCHI BELGAUM GURGAON - DLF BHARUCH VAPI THRISSUR (TRICHUR)

KANNUR (CANNONORE NASHIK ROAD

HYDERABAD - BEGUMP KOTA AJMER BHILAI

KOLKATA - CHOWRING DURGAPUR

AHMEDABAD - STADIU MORADABAD SAHARANPUR BARIELLY

SURAT - MAJURA GATE SAMBHALPUR ROURKELA DHANBAD GWALIOR JABALPUR

SOLAPUR - BESKAR TO WARANGAL

HYDERABAD - PUNJAG THANE - KALYAN

BANGALORE - R T NAG JAMNAGAR

NAVSARI - SAYAJI LIBR PORBANDAR SILIGURI

MUMBAI - SANTACRUZ PONDA MUMBAI - VILE PARLE

CHENNAI - SANTHOME DULIYAJAN GOMTINAGAR CHENGANNUR PATHANAMTITHA IRINJALAKUDA PERINTHALMANNA TIRUR KASARAGOD VADAKARA MANJERI MUVATTUPUZHA

NEW DELHI - PANCHSH

ICICI BANK LTD ICIC0000225 110229031 ICICI BANK LTD ICIC0000226 403229006 ICICI BANK LTD ICIC0000227 110229033 ICICI BANK LTD ICIC0000228 400229026 ICICI BANK LTD ICIC0000229 700229012 ICICI BANK LTD ICIC0000230 560229015 ICICI BANK LTD ICIC0000231 440229004 ICICI BANK LTD ICIC0000232 600229022 ICICI BANK LTD ICIC0000233 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000234 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000235 302229004 ICICI BANK LTD ICIC0000236 146229002 ICICI BANK LTD ICIC0000237 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000238 143229003 ICICI BANK LTD ICIC0000239 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000240 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000241 452229003 ICICI BANK LTD ICIC0000242 500229015 ICICI BANK LTD ICIC0000243 500229014 ICICI BANK LTD ICIC0000244 500229017 ICICI BANK LTD ICIC0000245 500229016 ICICI BANK LTD ICIC0000246 311229002 ICICI BANK LTD ICIC0000247 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000248 390229004 ICICI BANK LTD ICIC0000249 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000250 110229034 ICICI BANK LTD ICIC0000251 560229016 ICICI BANK LTD ICIC0000252 560229017 ICICI BANK LTD ICIC0000253 110229036 ICICI BANK LTD ICIC0000254 110229037 ICICI BANK LTD ICIC0000255 110229035 ICICI BANK LTD ICIC0000256 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000257 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000258 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000259 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000260 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000261 400229035 ICICI BANK LTD ICIC0000262 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000263 400229036 ICICI BANK LTD ICIC0000264 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000265 827229002 ICICI BANK LTD ICIC0000266 180229001 ICICI BANK LTD ICIC0000267 400229038 ICICI BANK LTD ICIC0000268 400229037 ICICI BANK LTD ICIC0000269 560229018 ICICI BANK LTD ICIC0000270 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000271 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000272 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000273 144229003 ICICI BANK LTD ICIC0000274 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000275 600229024 ICICI BANK LTD ICIC0000276 600229023 ICICI BANK LTD ICIC0000277 682229004 ICICI BANK LTD ICIC0000278 600229025 ICICI BANK LTD ICIC0000279 NON MICR

NEW DELHI - LAJPAT N VASCO DELHI UNIVERSITY VASHI APMC-RMAG

MANIKANCHAN - SEZ -

BANGALORE SAFAL - R

NAGPUR APMC - RMAG

CHENNAI - ALWARTHIR AMBALA BIKANER

JAIPUR - VAISHALI NAG HOSHIARPUR MOGA

AMRITSAR - HALL BAZA HARIDWAR HALDWANI

INDORE - ASHOK NAGA

HYDERABAD - CHARMI

HYDERABAD - DILSUKH HYDERABAD - DR. A S

HYDERABAD - MEHDIP BHILWARA YAMUNA NAGAR

VADODARA - KARELIBA JHANSI DWARKA

BANGALORE - JAYANA

BANGALORE - COX TO NOIDA - SECTOR 61 GREATER NOIDA SAHIBABAD ANAND MEHSANA ANKLESHWAR GANDHIDHAM NADIAD

MUMBAI - ZAVERI BAZA PALAKKAD

MUMBAI - LOKHANDWA BURDWAN BOKARO

JAMMU - RESIDENCY R

MUMBAI - KANDIVALI E

THANE - VARTAK NAGA

BANGALORE - LANGFO BERHAMPUR PATHANKOT BHAVNAGAR

JALANDHAR - ADARSH MATHURA CHENNAI - PORUR

CHENNAI - NELSON MA

KOCHI - KADAVANTAR CHENNAI - KILPAUK KURNOOL

ICICI BANK LTD ICIC0000280 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000281 400229039 ICICI BANK LTD ICIC0000282 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000283 462229003 ICICI BANK LTD ICIC0000284 751229003 ICICI BANK LTD ICIC0000285 301 229 002 ICICI BANK LTD ICIC0000286 110229039 ICICI BANK LTD ICIC0000287 560229019 ICICI BANK LTD ICIC0000288 110229038 ICICI BANK LTD ICIC0000289 682229005 ICICI BANK LTD ICIC0000290 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000291 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000292 834229003 ICICI BANK LTD ICIC0000293 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000294 380229008 ICICI BANK LTD ICIC0000295 380229009 ICICI BANK LTD ICIC0000296 560229023 ICICI BANK LTD ICIC0000297 560229020 ICICI BANK LTD ICIC0000298 560229021 ICICI BANK LTD ICIC0000299 560229022 ICICI BANK LTD ICIC0000300 456229002 ICICI BANK LTD ICIC0000301 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000302 110229043 ICICI BANK LTD ICIC0000303 520 229 003 ICICI BANK LTD ICIC0000304 500229018 ICICI BANK LTD ICIC0000305 700229013 ICICI BANK LTD ICIC0000306 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000307 800229003 ICICI BANK LTD ICIC0000308 362229002 ICICI BANK LTD ICIC0000309 211229003 ICICI BANK LTD ICIC0000310 221229003 ICICI BANK LTD ICIC0000311 110229041 ICICI BANK LTD ICIC0000312 700229014 ICICI BANK LTD ICIC0000313 110229040 ICICI BANK LTD ICIC0000314 110229042 ICICI BANK LTD ICIC0000315 302229005 ICICI BANK LTD ICIC0000316 110229050 ICICI BANK LTD ICIC0000317 700229015 ICICI BANK LTD ICIC0000318 226229004 ICICI BANK LTD ICIC0000319 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000320 400229040 ICICI BANK LTD ICIC0000321 411229008 ICICI BANK LTD ICIC0000322 110229044 ICICI BANK LTD ICIC0000323 400229041 ICICI BANK LTD ICIC0000324 400229043 ICICI BANK LTD ICIC0000325 226229005 ICICI BANK LTD ICIC0000326 208229003 ICICI BANK LTD ICIC0000327 202229002 ICICI BANK LTD ICIC0000328 700229016 ICICI BANK LTD ICIC0000329 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000330 110229045 ICICI BANK LTD ICIC0000331 110229046 ICICI BANK LTD ICIC0000332 110229047 ICICI BANK LTD ICIC0000333 110229048 ICICI BANK LTD ICIC0000334 400229042

KAKINADA MUMBAI - GOREGAON BILASPUR BHOPAL - BHEL

BHUBANESWAR - NAYA ALWAR

NEW DELHI - JORBAGH

YESHWANTPUR - RMA

NEW DELHI - PASCHIM ALUVA FAIZABAD ASANSOL RANCHI - LALPUR SANGRUR

AHMEDABAD - SHAHIB

AHMEDABAD - S.G. RO

BANGALORE - RAJAJIN

BANGALORE - BTM 2ND

BANGALORE - HRBR LA

BANGALORE - JAYANA UJJAIN SHIMOGA - RMAG SONEPAT

VIJAYAWADA - ONE TO VANASTHALIPURAM

KOLKATA - SALT LAKE MUZAFFARPUR

PATNA - KANKERBAGH JUNAGADH ALLAHABAD - CHOWK VARANASI - SIGRA

NEW DELHI - GREATER

KOLKATA - MINTO PAR

NEW DELHI - SHANTIN

GURGAON - SUSHANT

JAIPUR - JOHARI BAZA

NEW DELHI - NAYA BAZ

KOLKATA - NEW ALIPO

LUCKNOW - ALAMBAG GORAKHPUR MUMBAI - MAHIM PUNE - CHINCHWAD

NEW DELHI - SAFDARJ

MUMBAI - LOWER PAR

MUMBAI - MARINE LINE LUCKNOW - ALIGANJ

KANPUR - GOVIND NAG ALIGARH KOLKATA - BEHALA

SAI NAGAR,KANCHIPU

NEW DELHI - ANAND V

NEW DELHI - ASHOK V

NEW DELHI - PATEL NA

NEW DELHI - DARYAGA PANVEL

ICICI BANK LTD ICIC0000335 110229049 ICICI BANK LTD ICIC0000336 695229003 ICICI BANK LTD ICIC0000337 411229010 ICICI BANK LTD ICIC0000338 411229009 ICICI BANK LTD ICIC0000339 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000340 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000341 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000342 641229006 ICICI BANK LTD ICIC0000343 110229051 ICICI BANK LTD ICIC0000344 380229011 ICICI BANK LTD ICIC0000345 380229010 ICICI BANK LTD ICIC0000346 110229052 ICICI BANK LTD ICIC0000347 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000348 400229044 ICICI BANK LTD ICIC0000349 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000350 600229026 ICICI BANK LTD ICIC0000351 282229003 ICICI BANK LTD ICIC0000352 793229002 ICICI BANK LTD ICIC0000353 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000354 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000355 700229018 ICICI BANK LTD ICIC0000356 400229045 ICICI BANK LTD ICIC0000357 560229024 ICICI BANK LTD ICIC0000358 110229053 ICICI BANK LTD ICIC0000359 560229026 ICICI BANK LTD ICIC0000360 560229025 ICICI BANK LTD ICIC0000361 380229012 ICICI BANK LTD ICIC0000362 160 229 006 ICICI BANK LTD ICIC0000363 141229004 ICICI BANK LTD ICIC0000364 110229056 ICICI BANK LTD ICIC0000365 530229003 ICICI BANK LTD ICIC0000366 400229046 ICICI BANK LTD ICIC0000367 110229054 ICICI BANK LTD ICIC0000368 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000369 110229055 ICICI BANK LTD ICIC0000370 500229019 ICICI BANK LTD ICIC0000371 700229019 ICICI BANK LTD ICIC0000372 700229020 ICICI BANK LTD ICIC0000375 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000376 400229047 ICICI BANK LTD ICIC0000377 400229048 ICICI BANK LTD ICIC0000378 110229057 ICICI BANK LTD ICIC0000379 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000380 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000381 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000382 500229020 ICICI BANK LTD ICIC0000383 400229051 ICICI BANK LTD ICIC0000385 600229027 ICICI BANK LTD ICIC0000386 110229059 ICICI BANK LTD ICIC0000387 110229062 ICICI BANK LTD ICIC0000388 400229050 ICICI BANK LTD ICIC0000389 695229004 ICICI BANK LTD ICIC0000390 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000391 395229005 ICICI BANK LTD ICIC0000392 700229021

NEW DELHI - NARAINA

TRIVANDRUM - PAZHA

PUNE - SATARA ROAD PUNE - KOTHRUD SANGLI-RMAG RATNAGIRI LATUR

COIMBATORE - R S PU

NEW DELHI - CONNAUG AHMEDABAD - VASNA

AHMEDABAD - NARANP NEW DELHI - MALCHA DEL PANDARVA

MUMBAI - OPERA HOU KOLKATA - GARIA CHENNAI- ADYAR AGRA-SADAR BAZAR

MEGHALAYA-SHILLON KORBA

COIMBATORE-COONO

KOLKATA- LAKE TOWN MUMBAI-TARDEO

BANGALORE - HSR LAY GURGAON- MANESAR

BANGALORE- AVENUE

BANGALORE - ELECTR AHMEDABAD-BOPAL

CHANDIGARH - MANIM

LUDHIANA - SUNDERN

NEW DELHI - RAJINDER

VISHAKAPATNAM - RAM MUMBAI - JUHU

NEW DELHI - ROHINI,S

MEERUT - DELHI ROAD

NEW DELHI - SHALIMA

HYDERABAD - NALLAK KOLKATA - VIP ROAD

KOLKATA - SARAT BOS JALGAON

MUMBAI - NARIMAN BH

MUMBAI - ANDHERI - II

NEW DELHI - JANAKPU AHMEDNAGER -RMAG PATAN-RMAG ITARASI-RMAG

HYDERABAD - BANJAR

MUMBAI - CHEMBUR - I

CHENNAI - VELACHERY

NEW DELHI - BAHADUR

NEW DELHI - KAMLA N MUMBAI - MALAD - II

TRIVANDRUM - KOWDI RATLAM SURAT - HAZIRA KOLKATA - ALIPORE

ICICI BANK LTD ICIC0000393 400229027 ICICI BANK LTD ICIC0000395 600229028 ICICI BANK LTD ICIC0000396 110229058 ICICI BANK LTD ICIC0000398 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000399 110229060 ICICI BANK LTD ICIC0000400 110229061 ICICI BANK LTD ICIC0000401 560229027 ICICI BANK LTD ICIC0000402 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000403 160229007 ICICI BANK LTD ICIC0000404 800229004 ICICI BANK LTD ICIC0000405 700229022 ICICI BANK LTD ICIC0000406 400229052 ICICI BANK LTD ICIC0000407 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000408 400229053 ICICI BANK LTD ICIC0000409 500229021 ICICI BANK LTD ICIC0000410 500229022 ICICI BANK LTD ICIC0000411 560229028 ICICI BANK LTD ICIC0000412 400229054 ICICI BANK LTD ICIC0000413 141229005 ICICI BANK LTD ICIC0000414 400229055 ICICI BANK LTD ICIC0000415 400229059 ICICI BANK LTD ICIC0000416 400229060 ICICI BANK LTD ICIC0000417 400229056 ICICI BANK LTD ICIC0000418 400229057 ICICI BANK LTD ICIC0000419 400229058 ICICI BANK LTD ICIC0000420 400229061 ICICI BANK LTD ICIC0000421 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000422 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000423 110229063 ICICI BANK LTD ICIC0000424 411229011 ICICI BANK LTD ICIC0000425 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000426 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000427 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000428 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000429 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000430 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000431 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000432 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000433 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000434 831229003 ICICI BANK LTD ICIC0000435 326229002 ICICI BANK LTD ICIC0000436 251229002 ICICI BANK LTD ICIC0000437 326229003 ICICI BANK LTD ICIC0000438 505229002 ICICI BANK LTD ICIC0000439 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000440 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000441 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000442 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000443 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000444 673229002 ICICI BANK LTD ICIC0000445 584229002 ICICI BANK LTD ICIC0000446 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000447 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000448 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000449 NON MICR

MUMBAI - BACKBAY RE

CHENNAI - ANNANAGA

NEW DELHI - SOUTH E

CHENNAI - CHENGALP GURGAON - SUNCITY NEW DELHI - SUNDER

BANGALORE - J P NAG KHANNA - RMAG

CHANDIGARH - SECTO

PATNA - BORING ROAD

KOLKATA - CHANDAN N

MUMBAI - NAPEANSEA SRINAGAR MUMBAI - NERUL

HYDERABAD - MICROS HYDERABAD - ABIDS

BANGALORE - YELAHA MUMBAI - VERSOVA

LUDHIANA - MODEL TO MUMBAI - WORLI MUMBAI - SAMACHAR

MUMBAI - HUGHES RO

MUMBAI - MARINE DRIV MUMBAI BORIVILI E

MUMBAI - VASHI - SEC

MUMBAI - GHATKOPAR KALYANI SILVASSA DELHI AZADPUR

PUNE - SENAPATI BAP AMBIKAPUR CHATTARPUR HOSHANGABAD AMRAVATI UNJHA BEGUSARAI

BHAGALPUR - PATAL R SATNA RAMGARH TURAMDIH JHALAWAR MUZAFFARNAGAR RAMGUNJ MANDI KARIM NAGAR ANANTAPUR TANUKU AMALAPURAM KADI SULTANPUR KUNNAMANGALAM SINDHANUR MANSA UDHAMPUR FEROZEPUR KAPURTHALA

ICICI BANK LTD ICIC0000450 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000451 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000452 383229002 ICICI BANK LTD ICIC0000453 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000454 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000455 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000456 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000457 380229013 ICICI BANK LTD ICIC0000458 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000459 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000460 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000461 110229064 ICICI BANK LTD ICIC0000462 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000463 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000464 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000465 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000466 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000467 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000468 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000469 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000470 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000471 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000472 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000473 785229002 ICICI BANK LTD ICIC0000474 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000475 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000476 797229002 ICICI BANK LTD ICIC0000477 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000478 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000479 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000480 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000481 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000482 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000483 533229402 ICICI BANK LTD ICIC0000484 132229001 ICICI BANK LTD ICIC0000485 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000486 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000487 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000488 110229065 ICICI BANK LTD ICIC0000489 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000490 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000491 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000492 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000493 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000494 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000495 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000496 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000497 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000498 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000499 160229009 ICICI BANK LTD ICIC0000500 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000501 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000502 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000503 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000504 NON MICR

MANDI GOBINDGARH MANDI HIMMAT NAGAR SURENDRA NAGAR BUNDI HANUMANGARH SARAM - SATELLITE THALTEJ GULBARGA BARDOLI ANGUL BAHADURGARH THALASSERY GAYA KHURDA BUXAR DAHOD JAGATSINGHPUR JHARSUGUDA KEONJHAR GANGTOK AGARTALA MALDAH JORHAT CHAS KATRAS DIMAPUR RAJPURA BANGARPET KUSHAL NAGAR VIDISHA SEHORE RAICHUR

RAMACHANDRAPURAM TARORI MANDI SENDHWA GONDAL MADIKERI

NEW DELHI-ROHINI,SE HAZARIBAG BARWANI SINNAR RMAG LASALGAON KARAD BULDHANA RMAG BHANDARA BAVLA DEESA AMBALA CANTT BADDI DHARAMSHALA GURDASPUR HAMIRPUR JIND SOLAN

ICICI BANK LTD ICIC0000505 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000506 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000507 160229008 ICICI BANK LTD ICIC0000508 411229012 ICICI BANK LTD ICIC0000509 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000510 342229003 ICICI BANK LTD ICIC0000511 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000512 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000513 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000514 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000515 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000516 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000517 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000518 148229001 ICICI BANK LTD ICIC0000519 600229029 ICICI BANK LTD ICIC0000520 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000521 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000522 581229052 ICICI BANK LTD ICIC0000523 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000524 700229023 ICICI BANK LTD ICIC0000525 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000526 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000527 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000528 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000529 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000530 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000531 581229402 ICICI BANK LTD ICIC0000532 587229102 ICICI BANK LTD ICIC0000533 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000534 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000535 530229102 ICICI BANK LTD ICIC0000536 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000537 400229062 ICICI BANK LTD ICIC0000539 400229033 ICICI BANK LTD ICIC0000540 700229024 ICICI BANK LTD ICIC0000541 400229032 ICICI BANK LTD ICIC0000542 110229067 ICICI BANK LTD ICIC0000543 781229003 ICICI BANK LTD ICIC0000544 400229087 ICICI BANK LTD ICIC0000545 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000546 400229028 ICICI BANK LTD ICIC0000547 110229071 ICICI BANK LTD ICIC0000548 110229069 ICICI BANK LTD ICIC0000549 682229006 ICICI BANK LTD ICIC0000550 302229006 ICICI BANK LTD ICIC0000551 560229032 ICICI BANK LTD ICIC0000552 560 229 031 ICICI BANK LTD ICIC0000553 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000554 143229004 ICICI BANK LTD ICIC0000555 400229029 ICICI BANK LTD ICIC0000556 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000557 575229005 ICICI BANK LTD ICIC0000558 570229005 ICICI BANK LTD ICIC0000559 576229003 ICICI BANK LTD ICIC0000560 570229004

TARN-TARAN UNA ZIRAKPUR PUNE - CHAKAN BHIWADI MANDORE MANDI CHHINDWARA DHAR SIDHI

MORADABAD - DELHI R BARABANKI AZAMGARH NAGAUR BARNALA SHOLINGANALLUR AKOLA SHAHAPUR HAVERI KATTAPPANA DIAMOND HARBOUR BOLANGIR TIRUVAURUR MURSHIDABAD SURI VIRUDHUNAGAR REMUNA SIRSI BAGALKOT RUDRAPUR JANGAREDDIGUDUM ANAKAPALLE KARNAJORA PEDDER ROAD KANDIVALI - WEST

KOLKATA - PRINCE AN

MUMBAI - THANE BELA

NEW DELHI - BASANT L

GUWAHATI - FANCY BA MIDC, ANDHERI KILAKARAI MUMBAI - MAHALAXMI

NEW DELHI - VASANT K NEW DELHI - N B C C TRIPUNITHURA BANGALORE - ITPL

JAIPUR - MANSAROVA

BANGALORE - INFOSY ROOPNAGAR

AMRITSAR - KHALSA C

MUMBAI - BANDRA KUR BATHINDA - MILITARY

MANGALORE - INFOSY MYSORE - INFOSYS UDUPI

MYSORE - KUVEMPUN

ICICI BANK LTD ICIC0000561 575229004 ICICI BANK LTD ICIC0000562 625229012 ICICI BANK LTD ICIC0000563 625229014 ICICI BANK LTD ICIC0000564 400229034 ICICI BANK LTD ICIC0000565 600229033 ICICI BANK LTD ICIC0000566 411229024 ICICI BANK LTD ICIC0000567 500229024 ICICI BANK LTD ICIC0000568 620229006 ICICI BANK LTD ICIC0000569 411229028 ICICI BANK LTD ICIC0000570 411229029 ICICI BANK LTD ICIC0000571 110229068 ICICI BANK LTD ICIC0000572 110229073 ICICI BANK LTD ICIC0000573 600229032 ICICI BANK LTD ICIC0000574 600229031 ICICI BANK LTD ICIC0000575 110229070 ICICI BANK LTD ICIC0000576 302229007 ICICI BANK LTD ICIC0000577 600229035 ICICI BANK LTD ICIC0000578 141229006 ICICI BANK LTD ICIC0000579 800229005 ICICI BANK LTD ICIC0000580 600229034 ICICI BANK LTD ICIC0000581 411229022 ICICI BANK LTD ICIC0000582 500229025 ICICI BANK LTD ICIC0000583 560229029 ICICI BANK LTD ICIC0000584 395229006 ICICI BANK LTD ICIC0000585 400229078 ICICI BANK LTD ICIC0000586 380229014 ICICI BANK LTD ICIC0000587 641229007 ICICI BANK LTD ICIC0000588 500229023 ICICI BANK LTD ICIC0000589 520229103 ICICI BANK LTD ICIC0000590 462229004 ICICI BANK LTD ICIC0000591 226229006 ICICI BANK LTD ICIC0000592 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000594 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000595 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000596 500229029 ICICI BANK LTD ICIC0000597 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000598 500229026 ICICI BANK LTD ICIC0000599 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000600 208229004 ICICI BANK LTD ICIC0000601 560229033 ICICI BANK LTD ICIC0000602 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000603 673229003 ICICI BANK LTD ICIC0000604 560229034 ICICI BANK LTD ICIC0000605 831229004 ICICI BANK LTD ICIC0000606 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000607 600229038 ICICI BANK LTD ICIC0000608 143229005 ICICI BANK LTD ICIC0000609 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000610 110229072 ICICI BANK LTD ICIC0000611 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000612 144229004 ICICI BANK LTD ICIC0000613 577229002 ICICI BANK LTD ICIC0000614 600229037 ICICI BANK LTD ICIC0000615 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000616 NON-MICR

ST.AGNES, MANGALOR

MADURAI - TEPPAKULA MADURAI - TCE MUMBAI - MAHAPE

CHENNAI - PORT TRUS KALYANI NAGAR

HYDERABAD - INFOSY TRICHY - WORAIYUR

PUNE - INFOSYS - PHA

PUNE - INFOSYS - PHA NEW DELHI - PALAM

GURGAON - POWER G CHENNAI - MAHINDRA CHENNAI - ARMENIAN

GURGAON - HERO HON

JAIPUR - MALVIYA NAG

CHENNAI - VIDYODAYA

LUDHIANA - JAMALPUR

PATNA - BSFC FRASER

CHENNAI - TATA CONS PUNE - MAGARPATTA

HYDERABAD - INDIAN S BANGALORE - HOSUR SURAT VARACHHA

MUMBAI - KANDIVALI C

AHMEDABAD - 100 FEE AVINASHI ROAD

HYDERABAD - CHANDA

GUNTUR - PATNAM BA

BHOPAL - HAMEDIA RO

LUCKNOW - INDIRA NA JAJPUR KURUKSHETRA

LONAVALA-KHANDALA MALAKPET MEDINIPUR

HYDERABAD - MINDSP NALGONDA NAUBASA

OLD MADRAS ROAD, B PALANPUR

KOZHIKODE - KALLAI R

BANGALORE (SAHAKA SAKCHI ALAPPUZHA AMBATTUR AMRITSAR, PUNJAB BALASORE

GURGAON - CYBER GR GUDIVADA

JALANDHAR - NEW GR DAVENGERE

INFOSYS, SHOLINGAN WASHIM PATNA

ICICI BANK LTD ICIC0000617 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000618 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000619 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000620 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000621 NA ICICI BANK LTD ICIC0000622 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000623 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000624 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000625 380229015 ICICI BANK LTD ICIC0000626 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000627 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000628 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000629 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000630 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000631 NA ICICI BANK LTD ICIC0000632 NA ICICI BANK LTD ICIC0000633 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000634 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000635 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000636 NA ICICI BANK LTD ICIC0000637 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000638 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000639 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000640 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000641 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000642 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000643 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000644 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000645 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000646 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000647 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000648 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000649 302229050 ICICI BANK LTD ICIC0000650 302229008 ICICI BANK LTD ICIC0000651 302229009 ICICI BANK LTD ICIC0000652 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000653 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000654 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000655 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000656 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000657 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000658 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000659 641229104 ICICI BANK LTD ICIC0000660 211229004 ICICI BANK LTD ICIC0000661 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000662 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000663 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000664 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000665 NA ICICI BANK LTD ICIC0000666 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000667 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000668 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000669 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000670 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000671 NON MICR

ADILABAD MANCHERIYAL SILCHAR KARIMGANJ SIBSAGAR ASSAM ARRAH DURG, CHATTISGARH RAJNANDGAON

AHMEDABAD - NEW C. HARYANA REWARI GOHANA NAHAN

DEOGARH, JHARKHAN DUMKA, JHARKHAND GIRIDIH GODDA, JHARKHAND GUMLA CHAIBASA OTTAPPALAM TURA BARGARH PARLAKHEMUNDI KENDRAPARA BARBIL JEYPORE LUDHIANA BARAN BALOTRA BHARATPUR CHITTAURGARH CHURU, RAJASTHAN BASSI CHOMU JAIPUR BANIPARK KOTPUTLI JALORE PALI RAJSAMAND SAWAI MADHOPUR SIKAR TONK AVANASHI

JAIPUR (VIDYADHAR N

ALLAHABAD - TAGORE BALLIA BASTI CHANDPUR DEORIA

HARDOI, UTTAR PRAD MAU

MEERUT - PALLAVPUR SHAMLI RAMPUR KOCH BEHAR GUNTAKAL

ICICI BANK LTD ICIC0000672 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000673 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000674 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000675 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000676 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000677 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000678 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000679 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000680 500229028 ICICI BANK LTD ICIC0000681 500229027 ICICI BANK LTD ICIC0000682 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000683 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000684 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000685 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000686 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000687 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000688 518229102 ICICI BANK LTD ICIC0000689 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000690 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000691 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000692 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000693 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000694 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000695 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000696 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000697 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000698 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000699 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000700 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000701 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000702 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000703 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000704 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000705 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000706 NA ICICI BANK LTD ICIC0000707 NA ICICI BANK LTD ICIC0000708 NA ICICI BANK LTD ICIC0000709 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000710 NA ICICI BANK LTD ICIC0000711 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000712 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000713 110229085 ICICI BANK LTD ICIC0000714 110229102 ICICI BANK LTD ICIC0000715 110229084 ICICI BANK LTD ICIC0000716 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000717 110229088 ICICI BANK LTD ICIC0000718 110229092 ICICI BANK LTD ICIC0000719 110229080 ICICI BANK LTD ICIC0000720 110229078 ICICI BANK LTD ICIC0000721 110229081 ICICI BANK LTD ICIC0000722 110229082 ICICI BANK LTD ICIC0000723 110229079 ICICI BANK LTD ICIC0000724 110229077 ICICI BANK LTD ICIC0000725 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000726 NON MICR

HINDUPUR MADANAPALLE CUDDAPAH PRODDATUR RAJAMPET ANAPARTHI PEDDAPURAM NARSARAOPET

HYDERABAD - SRINAG

SECUNDERABAD - DIA GODAVARIKHANI PEDDAPALLI KHAMMAM KOTHAGUDEM KANCHIKACHERLA ADONI NANDYAL MAHBUB NAGAR MEDAK SIDDIPET GUDUR KAVALI NAIDUPET ARMOOR KAMAREDDY KANDUKUR KANIGIRI PALASA SRIKAKULAM PARVATHIPURAM VIZIANAGARAM JANGAON BHIMAVARAM PALAKOL

ITANAGAR, ARUNACHA NAGAON

BONGAIGAON, ASSAM TEZPUR, ASSAM GOPALGANJ BETTIAH PURNEA

NEW DELHI - NAJAFGA

DELHI LAJPAT NAGA

NEW DELHI - NEW ROH DELHI

NEW DELHI GUJRAW

GHAZIABAD INDIRAP NEW DELHI - EAST OF DELHI (KALKA JI)

DELHI - I P EXTENSION DELHI (PAHARGANJ)

NEW DELHI-SHAHDARA

NEW DELHI - SARASWA AMRELI

JAMNAGAR - KHODIYA

ICICI BANK LTD ICIC0000727 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000728 360229005 ICICI BANK LTD ICIC0000729 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000730 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000731 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000732 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000733 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000734 110229094 ICICI BANK LTD ICIC0000735 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000736 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000737 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000738 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000739 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000740 400229103 ICICI BANK LTD ICIC0000741 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000742 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000743 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000744 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000745 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000746 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000747 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000748 673229005 ICICI BANK LTD ICIC0000749 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000750 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000751 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000752 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000753 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000754 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000755 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000756 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000757 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000758 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000759 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000760 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000761 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000762 482229002 ICICI BANK LTD ICIC0000763 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000764 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000765 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000766 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000767 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000768 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000769 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000770 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000771 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000772 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000773 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000774 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000775 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000776 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000777 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000778 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000779 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000780 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000781 NON-MICR

MUNDRA

RAJKOT - GONDAL RO BHIWANI PEHOWA SHAHBAD SAMPLA SIRSA PALWAL BILASPUR KULU DALTONGANJ BIDAR CHIKMAGALUR MUMBAI - SION(E) MANDYA ANGAMALY PERUMBAVOOR THODUPUZHA PAYYANNUR KANJIRAPPALLY PURAMERI RAMANATTUKARA

MALAPPURAM, KERAL NILAMBUR ADOOR ATTINGAL NEYYATTINKARA CHALAKUDY

GURUVAYUR, KERALA

KUNNAMKULAM, KERA KALPETTA

DAMOH, MADHYA PRA DEWAS GUNA HARDA

JABALPUR - VIJAY NAG KATNI(MURWARA)

NARSIMHAPUR, MADH NEEMUCH RAJGARH SHAJAPUR SHRIRAMPUR NANDURBAR SHAHADA SAWANTWADI AIZAWL TALCHER BHADRAK DHENKANAL PARADEEP BHAWANIPATNA PHULBANI JODA NAYAGARH RAYAGADA

ICICI BANK LTD ICIC0000782 160229010 ICICI BANK LTD ICIC0000783 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000784 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000785 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000786 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000787 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000788 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000789 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000790 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000791 160229012 ICICI BANK LTD ICIC0000792 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000793 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000794 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000795 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000796 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000797 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000798 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000799 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000800 342229004 ICICI BANK LTD ICIC0000801 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000802 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000803 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000804 600229039 ICICI BANK LTD ICIC0000805 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000806 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000807 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000808 282229004 ICICI BANK LTD ICIC0000809 NA ICICI BANK LTD ICIC0000810 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000811 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000812 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000813 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000814 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000815 NA ICICI BANK LTD ICIC0000816 110229089 ICICI BANK LTD ICIC0000817 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000818 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000819 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000820 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000821 261229002 ICICI BANK LTD ICIC0000822 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000823 NA ICICI BANK LTD ICIC0000824 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000825 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000826 110229086 ICICI BANK LTD ICIC0000827 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000828 110229076 ICICI BANK LTD ICIC0000829 110229074 ICICI BANK LTD ICIC0000830 110229075 ICICI BANK LTD ICIC0000831 NA ICICI BANK LTD ICIC0000832 208229005 ICICI BANK LTD ICIC0000833 226229007 ICICI BANK LTD ICIC0000834 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000835 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000836 NON MICR

CHANDIGARH (SECTOR FARIDKOT KOTKAPURA FAZILKA, PUNJAB PHILLAUR DORAHA MUKTSAR NABHA

PATIALA - URBAN ESTA KHARAR BEHROR BANSWARA NOKHA DAUSA DUNGARPUR SRIGANGANAGAR JAISALMER JHUNJHUNU

JODHPUR - SARASWAT SUMERPUR KRISHNAGIRI KODAIKANAL SRIPERUMBUDUR TIRUCHENGODU ARIYALUR ARCOT

AGRA - KAMLA NAGAR BARAUT ETAH ETAWAH

RAE BARELI, UTTAR PR FATEHGARH FATEHPUR NOIDA - SECTOR 110 NOIDA - SECTOR 63 GONDA MIRZAPUR PRATAPGARH BHADOHI SITAPUR UNNAO ARAMBAG BARASAT DALKHOLA

NEW DELHI - GURUHAR DELHI

NEW DELHI - ROHINI S DELHI (VIVEK VIHAR)

NEW DELHI - LAWRENC DELHI - LAXMINAGAR

ASHOK NAGAR, KANPU

LUCKNOW (NAKA HIND KHARAGPUR BARUIPUR ZAHEERABAD

ICICI BANK LTD ICIC0000837 700229035 ICICI BANK LTD ICIC0000838 NA ICICI BANK LTD ICIC0000839 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000840 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000841 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000842 110229101 ICICI BANK LTD ICIC0000843 110229083 ICICI BANK LTD ICIC0000844 380229016 ICICI BANK LTD ICIC0000845 380229019 ICICI BANK LTD ICIC0000846 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000847 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000848 360229004 ICICI BANK LTD ICIC0000849 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000850 395229007 ICICI BANK LTD ICIC0000851 395229008 ICICI BANK LTD ICIC0000852 395229009 ICICI BANK LTD ICIC0000853 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000854 390229006 ICICI BANK LTD ICIC0000855 390229007 ICICI BANK LTD ICIC0000856 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000857 110229091 ICICI BANK LTD ICIC0000858 110229090 ICICI BANK LTD ICIC0000859 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000860 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000861 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000862 160229013 ICICI BANK LTD ICIC0000863 180229004 ICICI BANK LTD ICIC0000864 NA ICICI BANK LTD ICIC0000865 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000866 695229005 ICICI BANK LTD ICIC0000867 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000868 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000869 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000870 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000871 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000872 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000873 400229088 ICICI BANK LTD ICIC0000874 NA ICICI BANK LTD ICIC0000875 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000876 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000877 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000878 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000879 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000880 141229007 ICICI BANK LTD ICIC0000881 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000882 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000883 313229003 ICICI BANK LTD ICIC0000884 400229089 ICICI BANK LTD ICIC0000885 NA ICICI BANK LTD ICIC0000886 636229003 ICICI BANK LTD ICIC0000887 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000888 110229099 ICICI BANK LTD ICIC0000889 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000890 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000891 NON-MICR

KOLKATA - PARK STRE

BARPETA ROAD, ASSA DIBRUGARH DHAMTARI MAHASAMUND

NEW DELHI - ROHINI S

DWARKA, SECTOR - 6,

AHMEDABAD - NAROD

AHMEDABAD - AKHBAR BORSAD KAPADWANJ RAJKOT (RING ROAD) MODASA SURAT (NANPURA) SURAT ( CITY LIGHT) SURAT PIPLOD VADODARA

VADODARA ( NIZAMPU VADODARA - AKOTA VAPI - CHALA FARIDABAD - SECTOR

GURGAON - BADSHAH ADAMPUR CHEEKA KAITHAL KALKA

SAMBA JAMMU & KASH JADAVPUR GANGAVATHI KAZHAKUTOM KHARGONE ACHALPUR

KHAMGAON, MAHARAS CHANDRAPUR SHIRPUR KANKAVLI

MUMBAI CBD BELAPU WADALA, MUMBAI PURI SUNDARGARH MUKERIAN TANDA URMAR JAGRAON

LUDHIANA - KITCHLU N KARAULI MERTA CITY UDAIPUR THANE - MANPADA

GHAZIABAD - SHALIMA SANKARI KALLAKURICHI RAZZAPUR HATHRAS JAUNPUR ROBERTSGANJ

ICICI BANK LTD ICIC0000892 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000893 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000894 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000895 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000896 NA ICICI BANK LTD ICIC0000897 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000898 NA ICICI BANK LTD ICIC0000899 735229002 ICICI BANK LTD ICIC0000900 700229027 ICICI BANK LTD ICIC0000901 700229025 ICICI BANK LTD ICIC0000902 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000903 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000904 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000905 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000906 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000907 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000908 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000909 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000910 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000911 110229095 ICICI BANK LTD ICIC0000912 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000913 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000914 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000915 411229023 ICICI BANK LTD ICIC0000916 452229004 ICICI BANK LTD ICIC0000917 380229018 ICICI BANK LTD ICIC0000918 751229004 ICICI BANK LTD ICIC0000919 682229007 ICICI BANK LTD ICIC0000920 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000921 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000922 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000923 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000924 NA ICICI BANK LTD ICIC0000925 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000926 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000927 400229101 ICICI BANK LTD ICIC0000928 110229087 ICICI BANK LTD ICIC0000929 110229103 ICICI BANK LTD ICIC0000930 380229017 ICICI BANK LTD ICIC0000931 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000932 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000933 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000934 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000935 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000936 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000937 560229035 ICICI BANK LTD ICIC0000938 560229038 ICICI BANK LTD ICIC0000939 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000940 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000941 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000942 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000943 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000944 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000945 452229006 ICICI BANK LTD ICIC0000946 NON-MICR

AMETHI BISHNUPUR KALNA BOLPUR

BALURGHAT, WEST BE PANDUA

ALIPURDUAR, WEST B JALPAIGURI KOLKATA (DUNLOP) KOLKATA - GOLPARK BAHARAMPUR TAMLUK PURULIYA SAYED RAJA GHAZIPUR GOLA BAZAR SHAHJAHANPUR KASHIPUR GURGAON SOHNA ALMORA ROORKEE BASIRHAT VIMAN NAGAR, PUNE

INDORE - RATLAM KOT

AHMEDABAD - NEW CL

INFOSYS, BHUBANESH KAKKANAD

GADWAL, ANDHRA PRA NARSAMPET

WARANGAL - JPN ROA TINSUKIA DARBHANGA CHAPRA, BIHAR RAIGARH

THANE - VASANT VIHA DELHI (KIRTINAGAR) DELHI - NARELA

AHMEDABAD - BAPUNA NARAINGARH FATEHABAD AGROHA PIPLI PANCHKULA PALAMPUR

BANGLORE - NEW BEL

RAJARAJESHWARI NAG MAVELIKKARA KOTHAMANGALAM PALAI KOTTAKAL BETUL KHANDWA INDORE - RAJWADA INDORE

ICICI BANK LTD ICIC0000947 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000948 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000949 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000950 NA ICICI BANK LTD ICIC0000951 NA ICICI BANK LTD ICIC0000952 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000953 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000954 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000955 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000956 NA ICICI BANK LTD ICIC0000957 400229092 ICICI BANK LTD ICIC0000958 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000959 NA ICICI BANK LTD ICIC0000960 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000961 NA ICICI BANK LTD ICIC0000962 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000963 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000964 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000965 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000966 141229009 ICICI BANK LTD ICIC0000967 160229014 ICICI BANK LTD ICIC0000968 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000969 302229010 ICICI BANK LTD ICIC0000970 600229043 ICICI BANK LTD ICIC0000971 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000972 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000973 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000974 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000975 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000976 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000977 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000978 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000979 248229003 ICICI BANK LTD ICIC0000980 NA ICICI BANK LTD ICIC0000981 NA ICICI BANK LTD ICIC0000982 700229030 ICICI BANK LTD ICIC0000983 700229034 ICICI BANK LTD ICIC0000984 400229066 ICICI BANK LTD ICIC0000985 411229015 ICICI BANK LTD ICIC0000986 411229020 ICICI BANK LTD ICIC0000987 NA ICICI BANK LTD ICIC0000988 400229090 ICICI BANK LTD ICIC0000989 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000990 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000991 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000992 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000993 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000994 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0000995 NA ICICI BANK LTD ICIC0000996 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000997 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0000998 208229006 ICICI BANK LTD ICIC0000999 422229005 ICICI BANK LTD ICIC0001000 NA ICICI BANK LTD ICIC0001001 NON-MICR

RAISEN REWA SAGAR

THANE - DOMBIVALI-PH VIRAR HINGOLI GADHINGLAJ NARAYANGAON ISLAMPUR SANPADA MUMBAI

NEW BOMBAY (SEA W WANI

IMPHAL WEST, MANIPU JOWAI, MEGHALAYA KOHIMA JALESWAR RAIRANGPUR CHANDIGARH MAMOON

LUDHIANA - JALANDHA DERABASSI AHMEDGARH JAIPUR TONK ROAD

CHENNAI - PERAMBUR

ALIGARH, UTTAR PRAD HAIDERGARH, UTTAR

KHURJA, UTTAR PRAD FIROZABAD

MEERUT GARH ROAD PILIBHIT JAIS BISWAN

DEHRADUN - PREETI E

NAINITAL, UTTARAKHA KALIMPONG UTTARPARA KOLKATA - KASBA

MUMBAI - BHANDUP(W BANER PUNE HINGWADI KAWARDHA MUMBAI - MULUND(E) VIRAMGAM KOTTARAKKARA MANDSAUR MORENA SEONI ALIBAG UMERKOTE KARAIKAL BIJNOR

KANPUR SWAROOP N NASIK PANCHWATI

THANE - TEEN HATH N SIRATHU

ICICI BANK LTD ICIC0001002 NA ICICI BANK LTD ICIC0001003 NA ICICI BANK LTD ICIC0001004 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001005 110229108 ICICI BANK LTD ICIC0001006 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001007 560229039 ICICI BANK LTD ICIC0001008 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001009 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001010 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001011 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001012 400229091 ICICI BANK LTD ICIC0001013 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001014 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001015 271229002 ICICI BANK LTD ICIC0001016 400229099 ICICI BANK LTD ICIC0001017 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001018 NA ICICI BANK LTD ICIC0001019 400229096 ICICI BANK LTD ICIC0001020 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001021 400229102 ICICI BANK LTD ICIC0001022 400229100 ICICI BANK LTD ICIC0001023 110229106 ICICI BANK LTD ICIC0001024 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001025 110229098 ICICI BANK LTD ICIC0001026 400229095 ICICI BANK LTD ICIC0001027 400229098 ICICI BANK LTD ICIC0001028 400229097 ICICI BANK LTD ICIC0001029 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001030 400229083 ICICI BANK LTD ICIC0001031 NA ICICI BANK LTD ICIC0001032 400229108 ICICI BANK LTD ICIC0001033 226229008 ICICI BANK LTD ICIC0001034 515229202 ICICI BANK LTD ICIC0001035 500229030 ICICI BANK LTD ICIC0001036 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001037 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001038 NA ICICI BANK LTD ICIC0001039 600229040 ICICI BANK LTD ICIC0001040 NA ICICI BANK LTD ICIC0001041 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001042 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001043 400229106 ICICI BANK LTD ICIC0001044 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001045 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001046 208229007 ICICI BANK LTD ICIC0001047 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001048 226229010 ICICI BANK LTD ICIC0001049 700229031 ICICI BANK LTD ICIC0001050 282229005 ICICI BANK LTD ICIC0001051 NA ICICI BANK LTD ICIC0001052 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001053 NA ICICI BANK LTD ICIC0001054 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001056 NA ICICI BANK LTD ICIC0001057 NA

MEMARI RISHRA DELHI

NEW DELHI - TILAK NA JHUMRITILAIYA BANNERGHATTA BANGALORE BANGALORE KOLLEGAL CHALLAKERE

MUMBAI - ANDHERI FO CHOWDHWAR PANRUTI BALRAMPUR

MUMBAI - BORIVALI S V VRINDABAN PAURI

MUMBAI - BANGUR NA

BAREILLY - EKTA NAGA

MUMBAI - KOPERKHAIR

MUMBAI - CHANDIVALI ALAKNANDA DELHI FARIDABAD - NIT

MUMBAI - KHAR WEST

MUMBAI - MEHBOOB S

MUMBAI - ANDHERI LIN KOCHI

KHARGHAR, NAVI MUM GURGAON (SEC 15)

MUMBAI - KANDIVLI EA AMINABAD DHARMAVARAM

HYDERABAD - SANTOS MHOW DELHI CHENNAI (VEPERY) MADIPPAKKAM

CHENNAI (KOTTURPUR JAMMU BHOPAL MUMBAI - COLABA MUMBAI - MAROL MUMBAI

KANPUR - VIKAS NAGA LUCKNOW

LUCKNOW - MAHANAG

KOLKATA - KANKAURG AGRA - SHAHGANJ SHAHABAD TANDA

NORTH PARAVUR, KER LAKHIMPUR-KHERI BIDHAN NAGAR (SALT GODHRA

ICICI BANK LTD ICIC0001058 NA ICICI BANK LTD ICIC0001059 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001060 NA ICICI BANK LTD ICIC0001061 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001062 NA ICICI BANK LTD ICIC0001063 NA ICICI BANK LTD ICIC0001064 NA ICICI BANK LTD ICIC0001065 700229037 ICICI BANK LTD ICIC0001066 NA ICICI BANK LTD ICIC0001067 NA ICICI BANK LTD ICIC0001069 NA ICICI BANK LTD ICIC0001070 NA ICICI BANK LTD ICIC0001071 NA ICICI BANK LTD ICIC0001072 NA ICICI BANK LTD ICIC0001073 NA ICICI BANK LTD ICIC0001074 NA ICICI BANK LTD ICIC0001075 NA ICICI BANK LTD ICIC0001076 NA ICICI BANK LTD ICIC0001077 NA ICICI BANK LTD ICIC0001078 NA ICICI BANK LTD ICIC0001079 110229114 ICICI BANK LTD ICIC0001080 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001081 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001082 NA ICICI BANK LTD ICIC0001083 NA ICICI BANK LTD ICIC0001084 NA ICICI BANK LTD ICIC0001085 NA ICICI BANK LTD ICIC0001086 400229075 ICICI BANK LTD ICIC0001087 NA ICICI BANK LTD ICIC0001088 NA ICICI BANK LTD ICIC0001090 NA ICICI BANK LTD ICIC0001091 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001092 583229002 ICICI BANK LTD ICIC0001093 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001094 NA ICICI BANK LTD ICIC0001095 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001096 NA ICICI BANK LTD ICIC0001097 NA ICICI BANK LTD ICIC0001098 NA ICICI BANK LTD ICIC0001099 NA ICICI BANK LTD ICIC0001100 NA ICICI BANK LTD ICIC0001101 NA ICICI BANK LTD ICIC0001102 NA ICICI BANK LTD ICIC0001103 NA ICICI BANK LTD ICIC0001104 NA

ANJAR HASSAN SALEM - AGRAHARAM TIRUPUR TIRUVANMIYUR

KARWAR KARNATAK

KOLKATA TOLLYGUNG

KOLKATA - SHYAMBAZ

THANE - ULHASNAGAR THANE - AMBERNATH

GURGAON - RATTAN G NOIDA - SECTOR 1 MUMBAI - MAZGAON GONDIA

HOSPET, KARNATAJK

KANDIVALI - THAKUR C

BANGALORE - SARJAP

KUNDAPUR - KARNAT BANDRA (E) PUSAD

FARIDABAD - BALLABG WARDHA RENUKOOT

CHENNAI - PERUNGUD AJNALA, PUNJAB

SECTOR 46, CHANDIGA

JAGDALPUR, CHHATTI

ANDHERI J.B.NAGAR AMBAD

NASHIK - MAHATMA NA

VASHI SECTOR 18, NAV

THANE - DOMBIVALI - S BELLARY

PUZHAKKAL ,THRISSU TUMKUR SANGAMNER BEED YAVATMAL DEONAR, MUMBAI BARSHI, SOLAPUR

KOLKATA - NAGER BAZ

HALDIA, WEST BENGA

RAVER JALGAON, MAH SALT LAKE SECTOR 3

KANNAUJ, UTTAR PRA

ICICI BANK LTD ICIC0001105 ICIC0001105 AURANGABAD - CIDCO ICICI BANK LTD ICIC0001106 NA ICICI BANK LTD ICIC0001107 575229009 ICICI BANK LTD ICIC0001108 530229004 ICICI BANK LTD ICIC0001109 NA ICICI BANK LTD ICIC0001110 682229020 ICICI BANK LTD ICIC0001111 NA ICICI BANK LTD ICIC0001112 500229042 ICICI BANK LTD ICIC0001113 500229050 ICICI BANK LTD ICIC0001114 NA BARAMATI

UDGIR MAHARASHTRA

GAJUWAKA ,VISAKHAP

HYDERABAD - SAIFABA VYTILA, ERNAKULAM

KALYANNAGAR, HYDE

MIYAPUR-HYDERABAD

AMEERPET ANDHRA P

GACHIBOWLI, HYDERA

ICICI BANK LTD ICIC0001115 500229043 ICICI BANK LTD ICIC0001116 500229052 ICICI BANK LTD ICIC0001117 500229035 ICICI BANK LTD ICIC0001118 500229038 ICICI BANK LTD ICIC0001119 NA ICICI BANK LTD ICIC0001120 500229049 ICICI BANK LTD ICIC0001121 500229051 ICICI BANK LTD ICIC0001122 500229040 ICICI BANK LTD ICIC0001123 500229044 ICICI BANK LTD ICIC0001124 500229046 ICICI BANK LTD ICIC0001125 110229123 ICICI BANK LTD ICIC0001126 110229161 ICICI BANK LTD ICIC0001127 110229138 ICICI BANK LTD ICIC0001128 110229122 ICICI BANK LTD ICIC0001129 110229149 ICICI BANK LTD ICIC0001130 110229121 ICICI BANK LTD ICIC0001131 110229146 ICICI BANK LTD ICIC0001132 110229125 ICICI BANK LTD ICIC0001133 110229129 ICICI BANK LTD ICIC0001134 110229196 ICICI BANK LTD ICIC0001135 110229142 ICICI BANK LTD ICIC0001136 110229120 ICICI BANK LTD ICIC0001137 110229158 ICICI BANK LTD ICIC0001138 110229200 ICICI BANK LTD ICIC0001139 110229160 ICICI BANK LTD ICIC0001140 NA ICICI BANK LTD ICIC0001141 403229011 ICICI BANK LTD ICIC0001142 403229016 ICICI BANK LTD ICIC0001143 110229199 ICICI BANK LTD ICIC0001144 110229124 ICICI BANK LTD ICIC0001145 110229118 ICICI BANK LTD ICIC0001146 110229133 ICICI BANK LTD ICIC0001147 110229197 ICICI BANK LTD ICIC0001148 110229130 ICICI BANK LTD ICIC0001149 834229006 ICICI BANK LTD ICIC0001150 834229004 ICICI BANK LTD ICIC0001151 834229007 ICICI BANK LTD ICIC0001152 834229005 ICICI BANK LTD ICIC0001153 575229009 ICICI BANK LTD ICIC0001154 575229010 ICICI BANK LTD ICIC0001155 575229007

BALANAGAR-HYDERAB

HYDERABAD MOOSA

ALWAL-HYDERABAD, A

EAST MARREDPALLY-H

JUBILEE HILLS, HYDER

KAVURI HILLS , ANDHR

HYDERABAD - M G ROA

BARKATPURA-HYDERA

PADMARAO NAGAR - H

TOLI CHOWKI - HYDER

UTTAMNAGAR - NEW D

NEW DELHI - GANDHI N

NEW DELHI DILSHAD C

KIRTI NAGAR 2, NEW D

NEW DELHI - AJMAL SH

MUKHERJEE NAGAR, N

NEW DELHI - SHRADHA

CHAWRI BAZAAR - NEW

DILSHAD GARDEN, DE

NEW DELHI - JASOLA V

NEW DELHI YAMUNA V

MALVIYA NAGAR, NEW

NEW DELHI - ROHTASH

FATEHPURI, NEW DEL

NEW DELHI - QUTUB R CANACONA, GOA

CURCHOREM CACORA COLVA, GOA GURGAON

SECTOR - 31, GURGAO

GURGAON UDYOG VIH

SECTOR 10A-GURGAO

GURGAON SECTOR - 5

CIVIL LINES - GURGAO

UPPER BAZAR - RANCH

RANCHI RATU ROAD, J

RANCHI BARIATU ROA

RANCHI ASHOK NAGAR

VALENCIA-MANGALOR

MANGALORE - CHILIMB

MUDBIDRI, KARNATAK

ICICI BANK LTD ICIC0001156 ICIC0001156 KURNAD-MUDIPU, KAR ICICI BANK LTD ICIC0001157 688229252 ICICI BANK LTD ICIC0001158 NA ICICI BANK LTD ICIC0001159 682229011 ICICI BANK LTD ICIC0001160 682229017 ICICI BANK LTD ICIC0001161 682229012 ICICI BANK LTD ICIC0001162 682229013 ICICI BANK LTD ICIC0001163 682229014 ICICI BANK LTD ICIC0001164 682229016 ICICI BANK LTD ICIC0001165 363229021 ICICI BANK LTD ICIC0001166 517229102 ICICI BANK LTD ICIC0001167 679229302 ICICI BANK LTD ICIC0001168 670229003 ICICI BANK LTD ICIC0001169 670229052 CHERTALA, KERALA HARIPPAD, KERALA

KALAMASSERY-KOCHI

KOCHI - ELAMAKKARA

KALOOR - KOCHI, KER RAVI PURAM - KOCHI,

CHEMBUMUKKU- KOCH KOCHI - WELLINGTON MORVI, GUJARAT

CHITTOOR, ANDHRA P EDAPPAL, KERALA

KANNUR - TALAP, KER

TALIPARAMBA, KERAL

ICICI BANK LTD ICIC0001170 NON MICR. ICICI BANK LTD ICIC0001171 NA ICICI BANK LTD ICIC0001172 673229006 ICICI BANK LTD ICIC0001173 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001174 NA ICICI BANK LTD ICIC0001175 689 229 252 ICICI BANK LTD ICIC0001176 246229002 ICICI BANK LTD ICIC0001177 695229006 ICICI BANK LTD ICIC0001178 695229007 ICICI BANK LTD ICIC0001179 695229008 ICICI BANK LTD ICIC0001180 695229009 ICICI BANK LTD ICIC0001181 695229010 ICICI BANK LTD ICIC0001182 305229025 ICICI BANK LTD ICIC0001183 380229026 ICICI BANK LTD ICIC0001184 363229071 ICICI BANK LTD ICIC0001185 533229103 ICICI BANK LTD ICIC0001186 680229252 ICICI BANK LTD ICIC0001187 680229004 ICICI BANK LTD ICIC0001188 462229008 ICICI BANK LTD ICIC0001189 462229009 ICICI BANK LTD ICIC0001190 462229010 ICICI BANK LTD ICIC0001191 462229007 ICICI BANK LTD ICIC0001192 462229013 ICICI BANK LTD ICIC0001193 462229014 ICICI BANK LTD ICIC0001194 400229113 ICICI BANK LTD ICIC0001195 400229145 ICICI BANK LTD ICIC0001196 400229197 ICICI BANK LTD ICIC0001198 400229150 ICICI BANK LTD ICIC0001199 400229125 ICICI BANK LTD ICIC0001200 400229118 ICICI BANK LTD ICIC0001202 400229147 ICICI BANK LTD ICIC0001204 400229141 ICICI BANK LTD ICIC0001205 400229142 ICICI BANK LTD ICIC0001206 400229128 ICICI BANK LTD ICIC0001207 400229119 ICICI BANK LTD ICIC0001208 400229192 ICICI BANK LTD ICIC0001209 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001211 400229129 ICICI BANK LTD ICIC0001212 400229185 ICICI BANK LTD ICIC0001214 400229130 ICICI BANK LTD ICIC0001215 400229127 ICICI BANK LTD ICIC0001216 400229155 ICICI BANK LTD ICIC0001218 400229132 ICICI BANK LTD ICIC0001219 400229166 ICICI BANK LTD ICIC0001220 400229144 ICICI BANK LTD ICIC0001221 400229138 ICICI BANK LTD ICIC0001223 400229193 ICICI BANK LTD ICIC0001225 400229139 ICICI BANK LTD ICIC0001226 400229143 ICICI BANK LTD ICIC0001227 400229156 ICICI BANK LTD ICIC0001228 400229146 ICICI BANK LTD ICIC0001230 400229154 ICICI BANK LTD ICIC0001231 400229161 ICICI BANK LTD ICIC0001232 400229165 ICICI BANK LTD ICIC0001233 400229188

KANHANGAD VAIKOM, KERALA

KOZHIKODE - MAVOOR MANNARKAD PATTAMBI, KERALA RANNI, KERALA

SRINAGAR - BADRINAT

PATTOM-THIRUVANAN

KARAMANA - THIRUVA

MANACAUD - THIRUVA

SASTHAMANGALAM, T

INFOSYS - TECHNOPA

BEAWAR, RAJASTHAN

GANDHINAGAR - INFOC

WANKANER, GUJARAT

RAJAHMUNDRY, ANDH

KODANGALLOOR, KER

THRISSUR - 2, KERALA

TIRAHA-BHOPAL, MAD BHOPAL-LALGHATI

KOLAR - BHOPAL, MAD BAIRAGARH-BHOPAL,

BHOPAL-HOSHANGABA

BHOPAL-HEERA COMP

JOGESHWARI (W)-MUM

MUMBAI - MULUND LBS

GODREJ IT PARK, VIKH

MUMBAI - NAVY NAGAR

VASANT GARDEN, MUL VAKOLA, SANTACRUZ

MUMBAI - LBS MARG K

POONAM NAGAR BRAN SHER-E-PUNJAB

AAREY ROAD, GOREG

PANT NAGAR, GHATKO MUMBAI

MAHAVIR NAGAR, KAN

SHERLY ROAD-BANDR HCC VIKHROLI

TILAK NAGAR, MUMBA

I C COLONY, BORIVALI

MUMBAI - NANA CHOW

GORAI - MUMBAI, MAH

MUMBAI - MOHAMMED

MUMBAI RAJAWADI GH

LINK ROAD MALAD, MA

BHAT BAZAAR, MUMBA

MUMBAI VEERA DESAI

MUMBAI NEHRU NAGA

MUMBAI - CARNAC BUN

MUMBAI SHIMPOLI, MA PAREL MUMBAI

BANDRA (E) MIG COLO

MUMBAI - BORIVALI SA KHETWADI, MUMBAI

ICICI BANK LTD ICIC0001234 400229158 ICICI BANK LTD ICIC0001237 400229164 ICICI BANK LTD ICIC0001238 400229163 ICICI BANK LTD ICIC0001239 400229152 ICICI BANK LTD ICIC0001240 400229153 ICICI BANK LTD ICIC0001241 400229160 ICICI BANK LTD ICIC0001243 400229151 ICICI BANK LTD ICIC0001244 400229120 ICICI BANK LTD ICIC0001245 400229168 ICICI BANK LTD ICIC0001246 NA ICICI BANK LTD ICIC0001247 400229140 ICICI BANK LTD ICIC0001248 400229157 ICICI BANK LTD ICIC0001249 400229191 ICICI BANK LTD ICIC0001250 400229159 ICICI BANK LTD ICIC0001251 400229198 ICICI BANK LTD ICIC0001252 400229190 ICICI BANK LTD ICIC0001253 110229140 ICICI BANK LTD ICIC0001254 110229117 ICICI BANK LTD ICIC0001255 110229116 ICICI BANK LTD ICIC0001256 110229119 ICICI BANK LTD ICIC0001257 201229002 ICICI BANK LTD ICIC0001258 226229018 ICICI BANK LTD ICIC0001259 226229019 ICICI BANK LTD ICIC0001260 226229011 ICICI BANK LTD ICIC0001261 226229013 ICICI BANK LTD ICIC0001262 226229014 ICICI BANK LTD ICIC0001263 226229015 ICICI BANK LTD ICIC0001264 226229012 ICICI BANK LTD ICIC0001265 226229016 ICICI BANK LTD ICIC0001266 250229005 ICICI BANK LTD ICIC0001267 250229007 ICICI BANK LTD ICIC0001268 530229008 ICICI BANK LTD ICIC0001269 530229007 ICICI BANK LTD ICIC0001270 760229003 ICICI BANK LTD ICIC0001271 700229076 ICICI BANK LTD ICIC0001273 700229053 ICICI BANK LTD ICIC0001274 700229056 ICICI BANK LTD ICIC0001275 700229057 ICICI BANK LTD ICIC0001276 700229045 ICICI BANK LTD ICIC0001277 700229055 ICICI BANK LTD ICIC0001278 700229075 ICICI BANK LTD ICIC0001279 700229078 ICICI BANK LTD ICIC0001280 700229067 ICICI BANK LTD ICIC0001281 700229047 ICICI BANK LTD ICIC0001282 700229068 ICICI BANK LTD ICIC0001283 700229048 ICICI BANK LTD ICIC0001284 700229072 ICICI BANK LTD ICIC0001285 700229059 ICICI BANK LTD ICIC0001286 700229050 ICICI BANK LTD ICIC0001287 700229074 ICICI BANK LTD ICIC0001288 700229073 ICICI BANK LTD ICIC0001289 700229052 ICICI BANK LTD ICIC0001290 700229063 ICICI BANK LTD ICIC0001291 700229070 ICICI BANK LTD ICIC0001292 700229069

JUHU TARA ROAD

MUMBAI - MALAD EAST

MUMBAI - ANDHERI W.

MUMBAI - VEER SAVAR

MUMBAI - KHAR LINKIN

MUMBAI - DAHISAR EA

MUMBAI CURRY ROA

VIKAS PARADISE-MULU

MUMBAI - POCHKKHAN MULUND (W), MUMBAI

L&T BRANCH, MAHARA

SANTACRUZ , S V ROA

VIKHROLI (E), MUMBAI

MUMBAI JB NAGAR HU YARI ROAD, ANDHERI

YOGI NAGAR, MUMBAI

NOIDA SECTOR - 18 W

VAISHALI, GHAZIABAD

VASUNDHARA, GHAZIA

CHOUDHARY MORE-GH

MODINAGAR UTTAR PR

LUCKNOW - SITAPUR R

LUCKNOW - UNIVERSIT

ASHIANA LUCKNOW, U

SADAR BAZAR-LUCKNO

NADAN MAHAL ROAD-L

LUCKNOW NIRALA NAG

FAIZABAD ROAD - LUC

RAJAJI PURAM - LUCKN

MEERUT HAPUR ROAD

MEERUT - MAWANA RO

VISHAKHAPATNAM - O

GANDHIGRAM, VIASKH

KOLKATA - ESPLANAD

KOLKATA KALIKAPUR

HATIBAGAN - KOLKATA

GARIAHAT RD., KOLKA

SANTOSHPUR, KOLKA M.G. RD., KOLKATA

BELIAGHATA, KOLKATA

KOLKATA - NETAJI NAG

KOLKATA - HAJRA, WE

BARANAGAR, WEST BE

KOLKATA - WEST BENG

KOLKATA-SINTHI, WES

BUDGE BUDGE, WEST

KOLKATA-SHAKESPEA

STRAND ROAD - KOLK BOC, KOLKATA, WEST

KOLKATA-ANANDAPUR

KOLKATA - BOWBAZAR PATULI., KOLKATA

KOLKATA CENTRAL AV

KOLKATA-GURUSADAY

KOLKATA-PHOOLBAGA

ICICI BANK LTD ICIC0001293 700229060 ICICI BANK LTD ICIC0001294 700229086 ICICI BANK LTD ICIC0001295 700229051 ICICI BANK LTD ICIC0001296 700229062 ICICI BANK LTD ICIC0001297 221229005 ICICI BANK LTD ICIC0001298 143229102 ICICI BANK LTD ICIC0001299 781229004 ICICI BANK LTD ICIC0001300 700229058 ICICI BANK LTD ICIC0001301 NA ICICI BANK LTD ICIC0001302 700229064 ICICI BANK LTD ICIC0001304 500229053 ICICI BANK LTD ICIC0001305 515229402 ICICI BANK LTD ICIC0001306 NA ICICI BANK LTD ICIC0001307 NA ICICI BANK LTD ICIC0001308 NA ICICI BANK LTD ICIC0001309 NA ICICI BANK LTD ICIC0001310 NA ICICI BANK LTD ICIC0001311 NA ICICI BANK LTD ICIC0001312 NA ICICI BANK LTD ICIC0001313 NA ICICI BANK LTD ICIC0001314 500229047 ICICI BANK LTD ICIC0001315 500229039 ICICI BANK LTD ICIC0001316 500229041 ICICI BANK LTD ICIC0001317 NA ICICI BANK LTD ICIC0001318 500229045 ICICI BANK LTD ICIC0001319 530229005 ICICI BANK LTD ICIC0001320 500229048 ICICI BANK LTD ICIC0001321 784229102 ICICI BANK LTD ICIC0001322 783229102 ICICI BANK LTD ICIC0001323 785229102 ICICI BANK LTD ICIC0001324 787229002 ICICI BANK LTD ICIC0001325 NA ICICI BANK LTD ICIC0001326 854229202 ICICI BANK LTD ICIC0001327 811229102 ICICI BANK LTD ICIC0001328 NA ICICI BANK LTD ICIC0001329 811229202 ICICI BANK LTD ICIC0001330 842229003 ICICI BANK LTD ICIC0001331 803229002 ICICI BANK LTD ICIC0001332 805229002 ICICI BANK LTD ICIC0001333 NA ICICI BANK LTD ICIC0001334 845229002 ICICI BANK LTD ICIC0001335 821229202 ICICI BANK LTD ICIC0001336 848229002 ICICI BANK LTD ICIC0001337 843229002 ICICI BANK LTD ICIC0001338 841229202 ICICI BANK LTD ICIC0001339 844229002 ICICI BANK LTD ICIC0001340 160229022 ICICI BANK LTD ICIC0001341 160229018 ICICI BANK LTD ICIC0001342 160229020 ICICI BANK LTD ICIC0001343 160229021 ICICI BANK LTD ICIC0001344 495229003 ICICI BANK LTD ICIC0001345 NA ICICI BANK LTD ICIC0001346 462229006 ICICI BANK LTD ICIC0001347 492229003 ICICI BANK LTD ICIC0001348 492229005

KOLKATA AJC BOSE R KOLKATA - CIT ROAD,

RADHA BAZAR - KOLKA

KOLKATA MOULALI, WE

VARANASI VISHWESHW BATALA, PUNJAB

GUWAHATI - A T ROAD

PARNASHREE - KOLKA

KOLKATA-BALLYGUNG

DUM DUM ROAD, WEST

QUTHBULLAPUR ANDH

TADPATRI ANDHRA PR

PUTTAPARTHI, ANDHR

KARIMNAGAR, ANDHR KHAMMAM MACHILIPATNAM

YERRAGUNTLA, ANDH WANAPARTHY SANGAREDDY ONGOLE

L.B.NAGAR, ANDHRA P MALKAJGIRI, ANDHRA

RAJENDRANAGAR, AN

SERI-LINGAMPALLY, A

KAPRA, ANDHRA PRAD

NAD KOTHA ROAD, VIS

UPPAL KALAN, ANDHR MANGALDOI, ASSAM DHUBRI, ASSAM GOLAGHAT, ASSAM

NORTH LAKHIMPUR, A

AURANGABAD - BIHAR KATIHAR, BIHAR

LAKHISARAI NAYA BAZ MADHUBANI, BIHAR MUNGER, BIHAR

CIVIL COURT - MUZAFF BIHAR SHARIF, BIHAR NAWADA, BIHAR

ANISHABAD PATNA, BI MOTIHARI, BIHAR SASARAM BIHAR SAMASTIPUR, BIHAR SITAMARHI, BIHAR SIWAN , BIHAR HAJIPUR, BIHAR

CHANDIGARH SECTOR

SECTOR 34A, CHANDIG

CHANDIGARH SECTOR

CHANDIGARH SECTOR

TELIPARA-BILASPUR, C

BHATAPARA, CHHATTI

RAIPUR PANCHBADI N

PANDRI-RAIPUR, CHHA

CHOUBEY COLONY-RA

ICICI BANK LTD ICIC0001349 492229004 ICICI BANK LTD ICIC0001350 362229151 ICICI BANK LTD ICIC0001351 110229156 ICICI BANK LTD ICIC0001352 110229137 ICICI BANK LTD ICIC0001353 110229154 ICICI BANK LTD ICIC0001354 NA ICICI BANK LTD ICIC0001355 110229155 ICICI BANK LTD ICIC0001356 110229144 ICICI BANK LTD ICIC0001357 110229153 ICICI BANK LTD ICIC0001358 110229127 ICICI BANK LTD ICIC0001359 110229143 ICICI BANK LTD ICIC0001360 110229157 ICICI BANK LTD ICIC0001361 403229014 ICICI BANK LTD ICIC0001362 403229009 ICICI BANK LTD ICIC0001363 403229013 ICICI BANK LTD ICIC0001364 403229015 ICICI BANK LTD ICIC0001365 NA ICICI BANK LTD ICIC0001366 403229010 ICICI BANK LTD ICIC0001367 380229025 ICICI BANK LTD ICIC0001368 380229020 ICICI BANK LTD ICIC0001369 380229021 ICICI BANK LTD ICIC0001370 380229027 ICICI BANK LTD ICIC0001371 380229024 ICICI BANK LTD ICIC0001372 388229501 ICICI BANK LTD ICIC0001373 388229051 ICICI BANK LTD ICIC0001374 NA

JAISTAMBH CHOWK-RA DIU, DAMAN & DIU

NEW DELHI - LONI ROA

NEW DELHI OUTER CIR

NEW DELHI - ITL TOWE NEW DELHI, DELHI

NEW DELHI - DURGAPU

NEW DELHI - SADAR TH

NEW DELHI - MOHAN C

NEW DELHI REGHAR

DELHI BARAKHAMBA, D

NEW DELHI - BHAJANP BICHOLIM, GOA CALANGUTE, GOA PILERNE, GOA

PANAJI - PATTO PLAZA CHINCHINIM

ARLEM-MARGAO, GOA

AHMEDABAD C G ROA

RELIEF ROAD, AHMED

GANDHI ROAD-AHMED SANAND GUJARAT THALTEJ-SILAJ ROAD, DHARMAJ, GUJARAT PETLAD, GUJARAT DAHEJ

ICICI BANK LTD ICIC0001375 ICIC0001375 BOTAD ICICI BANK LTD ICIC0001376 361229004 ICICI BANK LTD ICIC0001377 393229001 ICICI BANK LTD ICIC0001378 361229005 ICICI BANK LTD ICIC0001379 362229071 ICICI BANK LTD ICIC0001380 NA ICICI BANK LTD ICIC0001381 370229101 ICICI BANK LTD ICIC0001382 NA ICICI BANK LTD ICIC0001383 360229006 ICICI BANK LTD ICIC0001384 841229202 ICICI BANK LTD ICIC0001385 NA ICICI BANK LTD ICIC0001386 395229012 ICICI BANK LTD ICIC0001387 395229011 ICICI BANK LTD ICIC0001388 395229014 ICICI BANK LTD ICIC0001389 395229013 ICICI BANK LTD ICIC0001390 486229101 ICICI BANK LTD ICIC0001391 205229102 ICICI BANK LTD ICIC0001392 413229006 ICICI BANK LTD ICIC0001393 600229063 ICICI BANK LTD ICIC0001394 400229135 ICICI BANK LTD ICIC0001395 NA ICICI BANK LTD ICIC0001396 390229008 ICICI BANK LTD ICIC0001397 396229151 ICICI BANK LTD ICIC0001398 133229003

MOTIKAVDI - 2, GUJAR RAJPIPLA, GUJARAT VADINAR, GUJARAT KESHOD, GUJARAT VERAVAL MANDVI, GUJARAT BILIMORA

RAJKOT PALACE ROAD KOSAMBA, GUJARAT UDHANA, SURAT

SURAT RANDER, GUJA

TEXTILE MARKET - SUR

SURAT - GHOD DOD RO

SURAT - PUNA KUMBH

WAIDHAN, MADHYA PR

MAINPURI UTTAR PRA

SOLAPUR - PARK CHO

TAMBARAM, TAMIL NA VASAI ROAD (E) VYARA

VADODARA - NEW LEH

UMBERGOAN, GUJARA

AMBALA CANTT, HARY

ICICI BANK LTD ICIC0001399 TADONG, SIKKI TADONG, SIKKIM ICICI BANK LTD ICIC0001400 110229126 ICICI BANK LTD ICIC0001401 110229145 ICICI BANK LTD ICIC0001402 124 229 102 ICICI BANK LTD ICIC0001403 384229121

SEC-29,FARIDABAD, HA

FARIDABAD BALLABHG JHAJJAR, HARYANA VISNAGAR, GUJARAT

ICICI BANK LTD ICIC0001404 160229023 ICICI BANK LTD ICIC0001405 110229163 ICICI BANK LTD ICIC0001406 176229302

PANCHKULA SECTOR KUNDLI, HARYANA

KANGRA, HIMACHAL P

ICICI BANK LTD ICIC0001407 ICIC0001407 PAONTA SAHIB ICICI BANK LTD ICIC0001408 180229201 ICICI BANK LTD ICIC0001410 828229002 ICICI BANK LTD ICIC0001411 826229003 ICICI BANK LTD ICIC0001412 831229005 ICICI BANK LTD ICIC0001413 NA ICICI BANK LTD ICIC0001414 560229041 ICICI BANK LTD ICIC0001415 560229043 ICICI BANK LTD ICIC0001416 571229602 ICICI BANK LTD ICIC0001417 NA ICICI BANK LTD ICIC0001418 560229044 ICICI BANK LTD ICIC0001419 560229049 ICICI BANK LTD ICIC0001420 560229042 ICICI BANK LTD ICIC0001421 560229051 ICICI BANK LTD ICIC0001422 560229050 ICICI BANK LTD ICIC0001423 NON MICR. ICICI BANK LTD ICIC0001424 577229502 ICICI BANK LTD ICIC0001425 580229303 ICICI BANK LTD ICIC0001426 580229004 ICICI BANK LTD ICIC0001427 583229402 ICICI BANK LTD ICIC0001428 NA ICICI BANK LTD ICIC0001429 570229007 ICICI BANK LTD ICIC0001430 NON MICR. ICICI BANK LTD ICIC0001431 575229006 ICICI BANK LTD ICIC0001432 576229004 ICICI BANK LTD ICIC0001433 NA ICICI BANK LTD ICIC0001434 473229076 ICICI BANK LTD ICIC0001435 NA ICICI BANK LTD ICIC0001436 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001437 NA ICICI BANK LTD ICIC0001438 474229003 ICICI BANK LTD ICIC0001439 474229002 ICICI BANK LTD ICIC0001440 NA ICICI BANK LTD ICIC0001441 NA ICICI BANK LTD ICIC0001442 457229101 ICICI BANK LTD ICIC0001443 481229002 ICICI BANK LTD ICIC0001444 400229149 ICICI BANK LTD ICIC0001445 NA ICICI BANK LTD ICIC0001446 NA ICICI BANK LTD ICIC0001447 484229001 ICICI BANK LTD ICIC0001448 476229301 ICICI BANK LTD ICIC0001449 473229051 ICICI BANK LTD ICIC0001450 472229001 ICICI BANK LTD ICIC0001451 414229502 ICICI BANK LTD ICIC0001452 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001453 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001454 431229006 ICICI BANK LTD ICIC0001455 431229007 ICICI BANK LTD ICIC0001456 431229008 ICICI BANK LTD ICIC0001457 NA ICICI BANK LTD ICIC0001458 416229008 ICICI BANK LTD ICIC0001459 416229007

KATRA, JAMMU & KASH

CHIRKUNDA, JHARKHA

SARAIDHELA ROAD- D MANGO JHARKHAND

MUDHOL, KARNATAKA

BIDADI TOWN, KARNAT

DEVANAHALLI, KARNA

CHANNAPATNA KARNA

MARATHALLI, BANGAL

JAYANAGAR-BANGALO

JALAHALLI - BANGALO

JEEVAN BIMA NAGAR-B

BANGALORE CUNNING

BANGALORE MANYATA

TORANAGALLU, KARNA

CHITRADURGA, KARNA

DHARWAD - LAKMANA

HUBLI GOKUL ROAD K KOPPAL, KARNATAKA

INFOSYS, MYSORE KA

SIDDHARTHANAGAR-M

SHAKTINAGAR, RAICH KARKAL, KARNATAKA

SANTHAKATTE - UDUP VARKALA, KERALA

ASHOK NAGAR, MADH

BHIND, MADHYA PRAD

NAGDA, MADHYA PRAD DABRA GWALIOR-LASHKAR

GWALIOR, MADHYA PR PIPARIYA

NEW PALASIA, INDORE

JHABUA, MADHYA PRA

MANDLA, MADHYA PRA

NAIGAON, MAHARASH MANDIDEEP BIAORA

SHAHDOL, MADHYA PR

SHEOPUR,MADHYPRA

SHIVPURI, MADHYA PR TIKAMGARH, MADHYA

RAHURI, MAHARASHTR

KOPARGAON, MAHARA

MALKAPUR, MAHARAS

WALUJ, AURANGABAD

TILAK NAGAR-AURANG

AURANGABAD - PUNDL

JALGAON, MAHARASH

KAGAL, MAHARASHTR

KOLHAPUR, MAHARAS

ICICI BANK LTD ICIC0001460 440229007 ICICI BANK LTD ICIC0001461 440229010 ICICI BANK LTD ICIC0001462 440229011 ICICI BANK LTD ICIC0001463 440229012 ICICI BANK LTD ICIC0001464 440229009 ICICI BANK LTD ICIC0001465 NA ICICI BANK LTD ICIC0001466 431229102 ICICI BANK LTD ICIC0001467 422229009 ICICI BANK LTD ICIC0001468 NA ICICI BANK LTD ICIC0001469 NA ICICI BANK LTD ICIC0001470 422229010 ICICI BANK LTD ICIC0001471 770229501 ICICI BANK LTD ICIC0001472 581229352 ICICI BANK LTD ICIC0001473 NA ICICI BANK LTD ICIC0001474 411229034 ICICI BANK LTD ICIC0001475 411229033 ICICI BANK LTD ICIC0001476 411 229 030 ICICI BANK LTD ICIC0001477 NA ICICI BANK LTD ICIC0001478 411229035 ICICI BANK LTD ICIC0001480 NA ICICI BANK LTD ICIC0001481 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001482 415229052 ICICI BANK LTD ICIC0001483 425229501 ICICI BANK LTD ICIC0001484 400229148 ICICI BANK LTD ICIC0001485 400229501 ICICI BANK LTD ICIC0001486 400229134 ICICI BANK LTD ICIC0001487 400229122 ICICI BANK LTD ICIC0001488 400229126 ICICI BANK LTD ICIC0001489 400229124 ICICI BANK LTD ICIC0001490 400229121 ICICI BANK LTD ICIC0001491 400229123 ICICI BANK LTD ICIC0001492 400229131 ICICI BANK LTD ICIC0001493 400229133 ICICI BANK LTD ICIC0001494 416229010 ICICI BANK LTD ICIC0001495 753229004 ICICI BANK LTD ICIC0001496 764229502 ICICI BANK LTD ICIC0001497 760229003 ICICI BANK LTD ICIC0001498 761229202 ICICI BANK LTD ICIC0001499 751229007 ICICI BANK LTD ICIC0001500 751229006 ICICI BANK LTD ICIC0001501 416229502 ICICI BANK LTD ICIC0001502 757229002 ICICI BANK LTD ICIC0001503 769229003 ICICI BANK LTD ICIC0001504 605229006 ICICI BANK LTD ICIC0001505 NA ICICI BANK LTD ICIC0001506 NA ICICI BANK LTD ICIC0001507 151229102 ICICI BANK LTD ICIC0001508 148229202 ICICI BANK LTD ICIC0001509 144229112 ICICI BANK LTD ICIC0001510 144229005 ICICI BANK LTD ICIC0001511 144229006 ICICI BANK LTD ICIC0001512 144229007

BUTI BORI, MAHARASH

HINGNA, MAHARASHTR

KAMPTEE, MAHARASH

NAGPUR - ITWARI, MAH

SAVNER, MAHARASHT

UMRED, NAGPUR, MAH

NANDED VISAWA NAG

DEOLALI, MAHARASHT NASHIK DINDORI IGATPURI

OZAR, MAHARASHTRA

RAJAGANGAPUR, ORIS

BHATKAL, KARNATAKA

INDAPUR, MAHARASHT

KIRKEE, MAHARASHTR

FATIMA NAGAR, PUNE

RANJANGAON, MAHAR

SASVAD, MAHARASHT

PIMPRI STATION ROAD

KHOPOLI, MAHARASHT

DAPOLI CAMP, MAHAR

RATNAGIRI - SUBHASH

CHOPDA, MAHARASHT

NEW BOMBAY - GHANS

MURBAD, MAHARASHT

NAVI MUMBAI KAMOTE KOPRI-THANE

THANE - STATION ROA

DOMBIVALI (W), THANE

KHADAKPADA-KALYAN

MANPADA WAGHBIL, M

MAJIWADE - THANE, M

BHIWANDI , MAHARASH

PETH VADGAON, MAHA

CHOWDHURY BAZAAR

NABARANGAPUR, ORIS

BERHAMPUR MEDICAL ASIKA, ORISSA

BHUBANESWAR - CHA

CUTTACK ROAD-BHUB

WARANANAGAR, MAHA BARIPADA, ORISSA

CIVIL TOWNSHIP - RAU

LAWSPET-PONDICHER AMRITSAR, PUNJAB. SIRHIND, PUNJAB

TALWANDI SABO, PUN DHURI, PUNJAB

GARHSHANKAR, PUNJ

MODEL TOWN - JALAN

JALANDHAR CHHOTI B

JALANDHAR CIVIL LINE

ICICI BANK LTD ICIC0001513 144 229 652 JANDIALA, PUNJAB ICICI BANK LTD ICIC0001514 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001515 141229011 AMLOH, PUNJAB

DUGRI-LUDHIANA, PUN

ICICI BANK LTD ICIC0001516 NA ICICI BANK LTD ICIC0001517 141229012 ICICI BANK LTD ICIC0001518 141229302 ICICI BANK LTD ICIC0001519 NA ICICI BANK LTD ICIC0001520 144229502 ICICI BANK LTD ICIC0001521 NA ICICI BANK LTD ICIC0001522 144229852 ICICI BANK LTD ICIC0001523 NA ICICI BANK LTD ICIC0001524 NON MICR

MULLANPUR SAHNEWAL PUNJAB SAMRALA, PUNJAB MALOUT BANGA, PUNJAB SAMANA, PUNJAB BEGOWAL, PUNJAB NANGAL, PUNJAB KURALI, PUNJAB

ICICI BANK LTD ICIC0001525 ICIC0001525 MOHALI - PHASE X ICICI BANK LTD ICIC0001526 NA ICICI BANK LTD ICIC0001527 690229102 ICICI BANK LTD ICIC0001528 305229026 ICICI BANK LTD ICIC0001529 600229060 ICICI BANK LTD ICIC0001530 301229101 ICICI BANK LTD ICIC0001531 NA ICICI BANK LTD ICIC0001532 452229008 ICICI BANK LTD ICIC0001533 504229102 ICICI BANK LTD ICIC0001534 NA ICICI BANK LTD ICIC0001535 NA ICICI BANK LTD ICIC0001536 314 229 101 ICICI BANK LTD ICIC0001537 302229011 ICICI BANK LTD ICIC0001538 333229175 ICICI BANK LTD ICIC0001539 324229003 ICICI BANK LTD ICIC0001540 NA ICICI BANK LTD ICIC0001541 307229002 ICICI BANK LTD ICIC0001542 403229017 ICICI BANK LTD ICIC0001543 600229053 ICICI BANK LTD ICIC0001544 600229052 ICICI BANK LTD ICIC0001545 NA ICICI BANK LTD ICIC0001546 600229047 ICICI BANK LTD ICIC0001547 600229061 ICICI BANK LTD ICIC0001548 641229010 ICICI BANK LTD ICIC0001549 641229008 ICICI BANK LTD ICIC0001550 641229011 ICICI BANK LTD ICIC0001551 641 229 106 ICICI BANK LTD ICIC0001552 NA ICICI BANK LTD ICIC0001553 638229007 ICICI BANK LTD ICIC0001554 600229055 ICICI BANK LTD ICIC0001555 604 229 002 ICICI BANK LTD ICIC0001556 NA ICICI BANK LTD ICIC0001557 638229501 ICICI BANK LTD ICIC0001558 NA SUNAM

KAYAMKULLAM, KERAL

KISHANGARH, RAJAST

CHENNAI - CHINTHAMA

NEEMRANA, RAJASTHA BARMER, RAJASTHAN

PITHAMPUR MADHYA P

NIRMAL ANDHRA PRAD

NIMBAHERA, RAJASTH

PRATAPGARH - M.G.RO

SAGWARA, RAJASTHA

JOHARI BAZAR - JAIPU PILANI, RAJASTHAN

TALWANDI - KOTA, RAJ NATHDWARA SIROHI, RAJASTHAN SIOLIM, GOA

TRIPLICANE - CHENNA

MOGAPPAIR-CHENNAI

SALIGRAMAM, CHENNA

POONAMALLE, TAMIL N

CHENNAI - DLF IT PARK

COIMBATORE-SIDDHA

RAMANATHAPURAM-C

COIMBATORE - SAIBAB

PALLADAM, TAMIL NAD ERODE, TAMIL NADU

PERUNDURAI, TAMIL N ADAMBAKKAM, TAMIL MADURANTHAGAM HOSUR, TAMIL NADU

KANGEYAM, TAMIL NA UDHAGAMANDALAM

ICICI BANK LTD ICIC0001559 ICIC0001559 SALEM - METTUR ICICI BANK LTD ICIC0001560 600229049 ICICI BANK LTD ICIC0001561 600229048 ICICI BANK LTD ICIC0001562 620229008 ICICI BANK LTD ICIC0001563 620229007 ICICI BANK LTD ICIC0001564 NA AVADI, TAMIL NADU

THIRUVALLUR, TAMIL N

THIRUVERUMBUR TAM

KK NAGAR - TIRUCHIR ARANI, TAMIL NADU

ICICI BANK LTD ICIC0001565 ICIC0001565 AMBUR ICICI BANK LTD ICIC0001566 282229007 ICICI BANK LTD ICIC0001567 282229008 ICICI BANK LTD ICIC0001568 282229006 ICICI BANK LTD ICIC0001569 400229136 ICICI BANK LTD ICIC0001570 211229006

AGRA HING KI MANDI U

AGRA - FATEHABAD RO

AGRA SIKANDRA UTT NALLASOPARA EAST ,

NAINI-ALLAHABAD, UTT

ICICI BANK LTD ICIC0001571 211229005 ICICI BANK LTD ICIC0001572 224229003 ICICI BANK LTD ICIC0001573 273229003 ICICI BANK LTD ICIC0001574 276229003 ICICI BANK LTD ICIC0001575 246229002 ICICI BANK LTD ICIC0001576 205229102 ICICI BANK LTD ICIC0001577 110229151 ICICI BANK LTD ICIC0001578 110229128 ICICI BANK LTD ICIC0001579 110229150 ICICI BANK LTD ICIC0001580 110229152 ICICI BANK LTD ICIC0001581 284229003 ICICI BANK LTD ICIC0001582 281229202 ICICI BANK LTD ICIC0001583 208229008 ICICI BANK LTD ICIC0001585 281229003 ICICI BANK LTD ICIC0001586 202229102 ICICI BANK LTD ICIC0001587 244229004 ICICI BANK LTD ICIC0001588 251229002 ICICI BANK LTD ICIC0001589 NA ICICI BANK LTD ICIC0001590 NA ICICI BANK LTD ICIC0001591 231229151 ICICI BANK LTD ICIC0001592 221229004 ICICI BANK LTD ICIC0001593 248229004 ICICI BANK LTD ICIC0001594 248229003 ICICI BANK LTD ICIC0001595 248229102 ICICI BANK LTD ICIC0001596 249229102 ICICI BANK LTD ICIC0001597 246229802 ICICI BANK LTD ICIC0001598 323229501 ICICI BANK LTD ICIC0001599 244229402 ICICI BANK LTD ICIC0001600 263229203 ICICI BANK LTD ICIC0001601 244229202 ICICI BANK LTD ICIC0001603 731229202 ICICI BANK LTD ICIC0001604 700229043 ICICI BANK LTD ICIC0001605 700 229 038 ICICI BANK LTD ICIC0001606 700229061 ICICI BANK LTD ICIC0001607 700229054 ICICI BANK LTD ICIC0001608 700229049 ICICI BANK LTD ICIC0001609 736229501 ICICI BANK LTD ICIC0001610 741229202 ICICI BANK LTD ICIC0001611 700229044 ICICI BANK LTD ICIC0001612 700229501 ICICI BANK LTD ICIC0001613 NA ICICI BANK LTD ICIC0001614 700229046 ICICI BANK LTD ICIC0001615 NON MICR. ICICI BANK LTD ICIC0001616 700229066 ICICI BANK LTD ICIC0001617 700229071 ICICI BANK LTD ICIC0001618 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001619 184229001 ICICI BANK LTD ICIC0001620 673229252 ICICI BANK LTD ICIC0001621 845229202 ICICI BANK LTD ICIC0001622 423 229 301

KARELI -ALLAHABAD, U

FAIZABAD - CIVIL LINES

GORAKHPUR MAYA BA

AZAMGARH CHOWK UT

NAJIBABAD, UTTAR PR

SHIKOHABAD FIROZAB

NOIDA - SECTOR 30, U

NOIDA SECTOR-12, UT NOIDA - SECTOR 126 ,

NOIDA - SECTOR 62 , U

JHANSI, UTTAR PRADE

MATHURA - KOSI KALA KANPUR LAL BANGLA MATHURA HOLI GATE

CHANDAUSI, UTTAR PR MORADABAD GANDHI

CIVIL LINES - MUZAFFA

PITHORAGARH, UTTAR NARNAUL

ANPARA - SONBHADRA

NADESAR-VARANASI, U

CHAKRATA ROAD, DEH

RAJPUR ROAD-DEHRA

MUSSOORIE, UTTARAK

RISHIKESH, UTTARAKH

KOTDWARA, UTTARAK

JHALARBAORI RAWAT

RAMNAGAR, UTTARAK

RUDRAPUR - U.S.NAGA

KASHIPUR, UTTARAKH

SAINTHIA , WEST BENG

BALLY, WEST BENGAL

HOWRHA, WEST BENG

SALKIA HOWRAH, WE

DANKUNI, WEST BENG

SERAMPORE, WEST BE

DINHATA, WEST BENG

RANAGHAT, WEST BEN

BARRACKPUR, WEST B BANGAON

HABRA, WEST BENGAL

MADHYAMGRAM, WES

CHANDRAKONA ROAD

KOLKATA - LANSDOWN

RAJARHAT GOPALPUR

RAIGUNJ, WEST BENG

KATHUA, JAMMU & KAS

SULTHANBATHERY, KE

RAXAUL BAZAR, BIHAR SHIRDI

ICICI BANK LTD ICIC0001623 ICIC0001623 RAJULA ICICI BANK LTD ICIC0001624 370229052 ICICI BANK LTD ICIC0001625 497229501 ICICI BANK LTD ICIC0001626 172229002 ICICI BANK LTD ICIC0001627 410229501

MADHAPAR, GUJARAT

CHIRMIRI CHHATTISGA

RAMPUR, HIMACHAL P

MOHOPADA, MAHARAS

ICICI BANK LTD ICIC0001628 143229502 ICICI BANK LTD ICIC0001629 110229193 ICICI BANK LTD ICIC0001630 335229100 ICICI BANK LTD ICIC0001631 605229004 ICICI BANK LTD ICIC0001632 764229202 ICICI BANK LTD ICIC0001633 851229002 ICICI BANK LTD ICIC0001634 144229802 ICICI BANK LTD ICIC0001635 835229002 ICICI BANK LTD ICIC0001636 691229152 ICICI BANK LTD ICIC0001637 NA ICICI BANK LTD ICIC0001638 160229028 ICICI BANK LTD ICIC0001639 110229134 ICICI BANK LTD ICIC0001640 110229139 ICICI BANK LTD ICIC0001641 110229147 ICICI BANK LTD ICIC0001642 110229148 ICICI BANK LTD ICIC0001643 110229135 ICICI BANK LTD ICIC0001644 110229162 ICICI BANK LTD ICIC0001645 110229198 ICICI BANK LTD ICIC0001646 110229164 ICICI BANK LTD ICIC0001647 110229195 ICICI BANK LTD ICIC0001648 110229136 ICICI BANK LTD ICIC0001649 110229159 ICICI BANK LTD ICIC0001651 110229194 ICICI BANK LTD ICIC0001652 110229131 ICICI BANK LTD ICIC0001653 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001654 110229141 ICICI BANK LTD ICIC0001655 380229022 ICICI BANK LTD ICIC0001656 380229023 ICICI BANK LTD ICIC0001657 831229006 ICICI BANK LTD ICIC0001658 700229087 ICICI BANK LTD ICIC0001659 390229009 ICICI BANK LTD ICIC0001660 110229132 ICICI BANK LTD ICIC0001661 560229047 ICICI BANK LTD ICIC0001662 560229055 ICICI BANK LTD ICIC0001663 560229048 ICICI BANK LTD ICIC0001664 560229046 ICICI BANK LTD ICIC0001665 560229054 ICICI BANK LTD ICIC0001666 560229045 ICICI BANK LTD ICIC0001667 560229052 ICICI BANK LTD ICIC0001668 560229058 ICICI BANK LTD ICIC0001669 560229053 ICICI BANK LTD ICIC0001670 560229059 ICICI BANK LTD ICIC0001671 226229017 ICICI BANK LTD ICIC0001673 411229032 ICICI BANK LTD ICIC0001674 141229013 ICICI BANK LTD ICIC0001675 160229019 ICICI BANK LTD ICIC0001676 302229012 ICICI BANK LTD ICIC0001677 682229015 ICICI BANK LTD ICIC0001678 403229012 ICICI BANK LTD ICIC0001679 313229004 ICICI BANK LTD ICIC0001680 600229054 ICICI BANK LTD ICIC0001681 600229056 ICICI BANK LTD ICIC0001682 600229058 ICICI BANK LTD ICIC0001683 600229059 ICICI BANK LTD ICIC0001684 600229051

BEAS, PUNJAB

DHARUHERA, HARYAN SURATGARH

AUROVILLE, TAMIL NAD SIMLIGUDA, ORISSA KHAGARIA BIHAR KARTARPUR, PUNJAB

LOHARDAGA, JHARKH PUNALUR KERELA

OSMANABAD, MAHARA

CHANDIGARH SECTOR DWARKA SEC 11 DELHI - VASUNDHARA

DELHI - NFC (WEALTH)

DELHI RAJINDER NAGA DELHI GK II, DELHI

DELHI - VASANT SQAR

DELHI - HAUZ KHAS WE DELHI - DSOI, DELHI

SAKET WEALTH BRANC

DELHI PUNJABI BAGH,

DELHI MAYUR VIHAR

GURGAON - UNIVERSA

SECTOR-53, GURGAON

GURGAON - SECTOR 1

GHAZIABAD - INDIRAPU

AMBAWADI - AHMEDAB

MANSI CIRCLE, AHMED

JAMSHEDPUR - BISHTU

SALT LAKE WEALTH, W

VADODARA O.P.ROAD,

FARIDABAD SEC 15 (W

SADASHIV NAGAR-BAN

BANGALORE - RICHAR

BANGALORE VITTAL M

BANGALORE PADMANA

BANGALORE KALYANA

5TH BLOCK JAYANAGA

BANGALORE - KORMAN

BANGALORE - INDIRAN

BANGALORE - JP NAGA

BANGALORE - MALLES

LUCKNOW VIBHUTI KH

MODEL COLONY - PUN

LUDHIANA- SARABHA N

MOHALI SECTOR 70, P

JAIPUR C SCHEME, RA

KOCHI - JAWAHAR NAG

PANAJI - CARANZLEM,

UDAIPUR PANCHWATI,

INDIRA NAGAR - CHEN

CHENNAI - MYLAPORE

CHENNAI - GOPALAPU

CHENNAI - ANNA NAGA

CHENNAI-ASHOK NAGA

ICICI BANK LTD ICIC0001685 600229050 ICICI BANK LTD ICIC0001686 600229057 ICICI BANK LTD ICIC0001687 600229062 ICICI BANK LTD ICIC0001691 682229010 ICICI BANK LTD ICIC0001692 NA ICICI BANK LTD ICIC0001693 424229202 ICICI BANK LTD ICIC0001694 110229066 ICICI BANK LTD ICIC0001695 425229101 ICICI BANK LTD ICIC0001696 444229501 ICICI BANK LTD ICIC0001697 411229038 ICICI BANK LTD ICIC0001699 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001701 370229502 ICICI BANK LTD ICIC0001702 370229501 ICICI BANK LTD ICIC0001704 361229051 ICICI BANK LTD ICIC0001705 364229071 ICICI BANK LTD ICIC0001707 362229131 ICICI BANK LTD ICIC0001708 360229141 ICICI BANK LTD ICIC0001709 360229501 ICICI BANK LTD ICIC0001711 363229111 ICICI BANK LTD ICIC0001712 362229141 ICICI BANK LTD ICIC0001713 454229501 ICICI BANK LTD ICIC0001714 466229001 ICICI BANK LTD ICIC0001715 476229101 ICICI BANK LTD ICIC0001716 465229051 ICICI BANK LTD ICIC0001717 452229013 ICICI BANK LTD ICIC0001719 383229031 ICICI BANK LTD ICIC0001720 382229141 ICICI BANK LTD ICIC0001722 571229302 ICICI BANK LTD ICIC0001724 414229503 ICICI BANK LTD ICIC0001725 262229951 ICICI BANK LTD ICIC0001726 229229102 ICICI BANK LTD ICIC0001728 400229067 ICICI BANK LTD ICIC0001729 403229017 ICICI BANK LTD ICIC0001730 416229452 ICICI BANK LTD ICIC0001732 415229502 ICICI BANK LTD ICIC0001733 416229503 ICICI BANK LTD ICIC0001736 485229501 ICICI BANK LTD ICIC0001737 461229501 ICICI BANK LTD ICIC0001738 460229501 ICICI BANK LTD ICIC0001739 480229501 ICICI BANK LTD ICIC0001740 380229028 ICICI BANK LTD ICIC0001742 274229102 ICICI BANK LTD ICIC0001743 307229025 ICICI BANK LTD ICIC0001745 326229025 ICICI BANK LTD ICIC0001746 306229025 ICICI BANK LTD ICIC0001747 342229050 ICICI BANK LTD ICIC0001748 341229025 ICICI BANK LTD ICIC0001750 335229205 ICICI BANK LTD ICIC0001751 335229202 ICICI BANK LTD ICIC0001752 335229110 ICICI BANK LTD ICIC0001754 325229027 ICICI BANK LTD ICIC0001755 301229301 ICICI BANK LTD ICIC0001756 305229301 ICICI BANK LTD ICIC0001757 AROOR ICICI BANK LTD ICIC0001760 638229008

CHENNAI HARRINGTON

CHENNAI - AYANAVAR

CHENNAI - T NAGAR, T

THOPPUMPADY, KOCH OLD PANVEL

CHALISGAON, JALGAO

PITAMPURA, NEW DEL

BHUSAWAL, MAHARAS

WARUD, MAHARASHTR

PUNE-PIMPLE SAUDAG

LATUR KAMDAR ROAD

NALIA ABDASA, GUJAR KERA, GUJARAT

KHAMBHALIA, GUJARA SIHOR, GUJARAT

MANAVADAR, GUJARA JASDAN, GUJARAT RANAVAV, GUJRAT HALVAD, GUJARAT KODINAR, GUJARAT

DHAMNOD, MADHYA P

ASHTA, MADHYA PRAD

SABALGARH, MADHYA SHUJALPUR, MADHYA

RAU, MADHYA PRADES IDAR, GUJARAT MANSA, GUJARAT

NANJANGUD KARNATA SHIRUR

PALIA KALAN, UTTAR P

LALGANJ, UTTAR PRAD

MIRA BHAYANDER ROA CUNCOLIM, GOA

KUDAL, MAHARASHTR

RAJAPUR, MAHARASH AJRA, MAHARASHTRA

MAIHAR, MADHYA PRA

SEONI MALWA, MADHY

AMLA, MADHYA PRADE

PANDHURNA, MADHYA

CHANGODAR, GUJARA

PADRAUNA, UTTAR PR

ABU ROAD, RAJASTHA

BHAWANI MANDI, RAJA SOJAT, RAJASTHAN BILARA, RAJASTHAN

DIDWANA, RAJASTHAN

RAISINGHNAGAR, RAJ NOHAR, RAJASTHAN

PILIBANGA, RAJASTHA

CHHABRA, RAJASTHAN

KHAIRTHAL, RAJASTHA

NASIRABAD, RAJASTH AROOR

PALLIPALAYAM TAMILN

ICICI BANK LTD ICIC0001761 638229501 ICICI BANK LTD ICIC0001762 624229003 ICICI BANK LTD ICIC0001763 284229302

VELLAKOIL TAMILNADU BATLAGUNDU

BABINA, UTTAR PRADE

ICICI BANK LTD ICIC0001765 GAJRAULA UTT AJRAULA UTTAR PRA G ICICI BANK LTD ICIC0001767 250229302 ICICI BANK LTD ICIC0001768 415229514 ICICI BANK LTD ICIC0001770 389229041 ICICI BANK LTD ICIC0001772 829229501 ICICI BANK LTD ICIC0001773 835229202 ICICI BANK LTD ICIC0001774 495229251 ICICI BANK LTD ICIC0001776 440229501 ICICI BANK LTD ICIC0001777 424229102 ICICI BANK LTD ICIC0001778 NON- MICR ICICI BANK LTD ICIC0001779 NON MICR

BAGHPAT , UTTAR PRA

MHASWAD, MAHARASH HALOL, GUJARAT

PATRATU, JHARKHAND

SIMDEGA, JHARKHAND

CHAMPA, CHHATTISGA

KATOL, MAHARASHTR PACHORA

GHOTI BUDRUK, MAHA

SILLOD, MAHARASHTR

ICICI BANK LTD ICIC0001780 DIGRAS, MAHAR DIGRAS, MAHARASHTR ICICI BANK LTD ICIC0001781 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0001782 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0001784 224229951 ICICI BANK LTD ICIC0001785 246229602 ICICI BANK LTD ICIC0001786 423229052 ICICI BANK LTD ICIC0001787 440229006 ICICI BANK LTD ICIC0001788 395229015 ICICI BANK LTD ICIC0001789 NON- MICR ICICI BANK LTD ICIC0001790 440229005 ICICI BANK LTD ICIC0001797 440229006 ICICI BANK LTD ICIC0006003 625229002 ICICI BANK LTD ICIC0006004 625229004 ICICI BANK LTD ICIC0006006 625229011 ICICI BANK LTD ICIC0006009 625229013 ICICI BANK LTD ICIC0006011 625229008 ICICI BANK LTD ICIC0006013 625229010 ICICI BANK LTD ICIC0006016 625229006 ICICI BANK LTD ICIC0006017 625229007 ICICI BANK LTD ICIC0006020 600229006 ICICI BANK LTD ICIC0006022 600229007 ICICI BANK LTD ICIC0006023 600229008 ICICI BANK LTD ICIC0006025 600229009 ICICI BANK LTD ICIC0006026 600229010 ICICI BANK LTD ICIC0006027 600229011 ICICI BANK LTD ICIC0006028 600229012 ICICI BANK LTD ICIC0006031 600229013 ICICI BANK LTD ICIC0006033 600229014 ICICI BANK LTD ICIC0006034 NA ICICI BANK LTD ICIC0006035 600229018 ICICI BANK LTD ICIC0006036 600229016 ICICI BANK LTD ICIC0006037 600229019 ICICI BANK LTD ICIC0006038 600229017 ICICI BANK LTD ICIC0006044 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006045 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006047 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006048 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006049 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006051 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006052 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006053 641229004 LONGOWAL, PUNJAB

MACHHIWARA , PUNJA GARH MUKTESHWAR

DHAMPUR, UTTAR PRA

MANMAD, MAHARASHT NAGPUR- TT NAGAR

ESSAR HAZIRA, GUJRA

PIMPALGAON, MAHARA

NAGPUR DHARAMPET

NAGPUR - CHHATRAPA MADURAI - MAIN

MADURAI - SOUTH MAS

MADURAI - TALLAKULA TIRPARANKUNDRAM

MADURAI - MUNICHALA

MADURAI - SUBRAMAN

MADURAI - K. K. NAGAR MADURAI - KOCHADAI CHENNAI - MAIN CHENNAI - R H ROAD

CHENNAI - WEST MAM

CHENNAI - PURASAWA CHENNAI - T. NAGAR

CHENNAI - ANNA NAGA

CHENNAI - NANDANAM

CHENNAI - SOWCARPE

CHENNAI - BESANT NA TAMBARAM

CHENNAI - PADIANALL CHENNAI - EGMORE CHENNAI - SELAIYUR

CHENNAI - MOUNT ROA ALANGUDI AMARAVATHIPUDUR ARANTANGI A THEKKUR SALEM - ATTUR AVINIPATTI BHUVANAGIRI

COIMBATORE - MILL R

ICICI BANK LTD ICIC0006054 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006056 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006057 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006058 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006060 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006061 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006062 638229002 ICICI BANK LTD ICIC0006064 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006065 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006066 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006067 630229004 ICICI BANK LTD ICIC0006068 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006069 630229002 ICICI BANK LTD ICIC0006071 630229003 ICICI BANK LTD ICIC0006072 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006073 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006074 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006075 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006076 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006077 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006078 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006079 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006080 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006081 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006082 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006083 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006085 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006086 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006087 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006088 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006089 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006090 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006091 625229017 ICICI BANK LTD ICIC0006092 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006093 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006094 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006095 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006096 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006097 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006098 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006099 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006100 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006101 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006102 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006103 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006104 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006105 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006106 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006107 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006108 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006109 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006110 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006111 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006112 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006113 NON MICR

DEVAKOTTAI DHARAPURAM DHARMAPURI DINDIGUL ELATHUR ERIYUR ERODE IDAPPADI SIVAGANGAI - KALLAL KANCHEEPURAM KANDANUR

KANDAVARAYANPATTI KARAIKUDI

KARAIKUDI - COLLEGE KARUR KEERANUR KODUMUDI KONAPET KONENIRAJAPURAM KOTHAMANGALAM KOTTAIYUR KULIPIRAI KUMARAVELUR KUMBAKONAM KOPPANAPATTI KOMARATCHI MURAIYUR MELASIVAPURI MANNARGUDI MAYILADUTHURAI MAHIPALANPATTI MELAPAVOOR MELUR MUTHUPET NACHANDUPATTI NAGAPATTINAM NAGERCOIL

NATTARASANKOTTAIN CUDDALORE MAIN RD NEYVELI-3 NEMATHANPATTI O. SIRUVAYAL ORATHUR P ALAGAPURI PAGANERI PALAVANGUDI PALANI PANAYAPATTI PARAMAKUDI PATAMADAI PATTUKOTTAI PENNADAM PERALAM POLLACHI PONNAMARAVATHY

ICICI BANK LTD ICIC0006114 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006115 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006116 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006117 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006118 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006119 636229002 ICICI BANK LTD ICIC0006121 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006122 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006123 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006124 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006125 620229003 ICICI BANK LTD ICIC0006126 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006127 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006128 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006129 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006131 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006132 620229005 ICICI BANK LTD ICIC0006134 620229004 ICICI BANK LTD ICIC0006135 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006136 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006137 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006139 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006140 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006143 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006144 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006146 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006147 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006148 625229018 ICICI BANK LTD ICIC0006149 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006150 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006151 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006152 641229005 ICICI BANK LTD ICIC0006153 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006154 641229102 ICICI BANK LTD ICIC0006155 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006157 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006158 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006159 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006161 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006164 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006167 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006168 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006169 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006170 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006171 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006172 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006173 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006174 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006175 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006176 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006177 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006178 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006179 621229302 ICICI BANK LTD ICIC0006180 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006181 NON MICR

PUDUKOTTAI RAJAPALAYAM RAMANATHAPURAM RANGIEM RAYAVARAM SALEM SAMAYANALLUR SHOLAVANDAN SINGAMPUNARI SIVAGANGAI TRICHY - SRIRANGAM

SUNDARAPANDIPURAM

S.SOKKANATHAPURAM TANJORE TENKASI TINDIVANAM TRICHY MAIN

TRICHY - THILLAI NAGA

TIRUNELVELI JUNCTIO

CHENNAI - TIRUPATTU TIRUPATTUR TUTICORIN VADAKKANKULAM VELLORE VETTAIKARANPUDUR VIRAPANDIAPATNAM CHATRAPATTI ACHAMPATHU CUDDALORE TIRUVALAM CHIDAMBARAM

COIMBATORE - RAM N KAYALPATTINAM TIRUPPUR ATHIKKADAI PULIYUR VIRACHILAI YEMBAL VALOOTHOOR REDDIARCHATRAM KAVALKINARU MALLIKAPURAM PULANKURICHI PANAIKULAM DEVIPATTINAM SIVAKASI RAVANASAMUDRAM ALAVAKOTTAI KADALADI DEVIKAPURAM AVINANGUDI POOLAMPATTI

BAZAARSTREET-MELA VELLALORE VANAVASI

ICICI BANK LTD ICIC0006183 625229016 ICICI BANK LTD ICIC0006184 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006185 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006186 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006189 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006191 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006194 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006196 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006199 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006201 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006202 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006203 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006204 620229002 ICICI BANK LTD ICIC0006205 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006206 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006207 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006209 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006211 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006212 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006213 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006214 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006215 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006216 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006222 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006225 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006226 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006227 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006228 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006233 605229003 ICICI BANK LTD ICIC0006235 400229016 ICICI BANK LTD ICIC0006237 400229018 ICICI BANK LTD ICIC0006238 400229019 ICICI BANK LTD ICIC0006239 400229020 ICICI BANK LTD ICIC0006240 411229006 ICICI BANK LTD ICIC0006242 440229003 ICICI BANK LTD ICIC0006244 380229005 ICICI BANK LTD ICIC0006245 390229003 ICICI BANK LTD ICIC0006246 395229003 ICICI BANK LTD ICIC0006248 360229003 ICICI BANK LTD ICIC0006251 560229008 ICICI BANK LTD ICIC0006252 560229011 ICICI BANK LTD ICIC0006253 560229012 ICICI BANK LTD ICIC0006254 560229009 ICICI BANK LTD ICIC0006255 570229003 ICICI BANK LTD ICIC0006259 800229001 ICICI BANK LTD ICIC0006262 695229002 ICICI BANK LTD ICIC0006264 682229003 ICICI BANK LTD ICIC0006265 673229002 ICICI BANK LTD ICIC0006266 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006267 686229002 ICICI BANK LTD ICIC0006269 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006271 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006272 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006275 700229005 ICICI BANK LTD ICIC0006276 700229006

THIRUMANGALAM THOTTIPATTI KOTTAIPATTINAM PORTO NOVO VIRUDHACHALAM

VANIYAMBADI - SATEL RAMAPATTINAM THIRUVANNAMALAI

VELLANUR-SATTALITE PAVITHRAM PEDDUR SIRUVACHOOR

TRICHY - CANTONMEN KEELAVALAVU MALAIYUR-SATTELITE VEMANDAMPALAYAM KARAIYUR KOLLIDAM

CHIDAMBARAM - ANNA VILLUPURAM

THRIUMURUGANPOON UDUMALPET PERIYAKULAM NAMAKKAL THENI SATHYAMANGALAM KOOTHANALLUR LALPET

PONDICHERRY - CHET MUMBAI - FORT MUMBAI MATUNGA MUMBAI - MULUND MUMBAI - CHEMBUR PUNE - BHANDARKAR

NAGPUR - RAMDASPET AHMEDABAD MAIN

VADODARA - SAYAJIGU SURAT - RING ROAD

RAJKOT - KALAWAD RO

BANGALORE - N R ROA

BANGALORE - CANTON

BANGALORE - KUMARA

BANGALORE - CHAMAR MYSORE MAIN PATNA

THIRUVANANTHAPURA

EDAPALLY - ERNAKULA

KOZHIKODE (CALICUT) KOLLAM (QUILON) KOTTAYAM THIRUVALLA CHANGANACHERRY KUMBANAD

KOLKATA - BHOWANIP

KOLKATA - BRABOURN

ICICI BANK LTD ICIC0006277 700229007 ICICI BANK LTD ICIC0006278 700229008 ICICI BANK LTD ICIC0006279 700229009 ICICI BANK LTD ICIC0006280 700229010 ICICI BANK LTD ICIC0006281 226229002 ICICI BANK LTD ICIC0006282 211229002 ICICI BANK LTD ICIC0006283 221229002 ICICI BANK LTD ICIC0006284 110229026 ICICI BANK LTD ICIC0006285 250229095 ICICI BANK LTD ICIC0006286 110229028 ICICI BANK LTD ICIC0006287 282229002 ICICI BANK LTD ICIC0006288 208229002 ICICI BANK LTD ICIC0006291 110229015 ICICI BANK LTD ICIC0006292 110229016 ICICI BANK LTD ICIC0006293 110229018 ICICI BANK LTD ICIC0006294 110229017 ICICI BANK LTD ICIC0006295 110229019 ICICI BANK LTD ICIC0006296 110229020 ICICI BANK LTD ICIC0006297 110229021 ICICI BANK LTD ICIC0006298 110229022 ICICI BANK LTD ICIC0006300 110229023 ICICI BANK LTD ICIC0006301 110229027 ICICI BANK LTD ICIC0006303 110229024 ICICI BANK LTD ICIC0006305 500229008 ICICI BANK LTD ICIC0006306 520229002 ICICI BANK LTD ICIC0006307 520229102 ICICI BANK LTD ICIC0006308 500229009 ICICI BANK LTD ICIC0006309 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006310 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006312 500229010 ICICI BANK LTD ICIC0006313 534229002 ICICI BANK LTD ICIC0006315 533229002 ICICI BANK LTD ICIC0006316 530229002 ICICI BANK LTD ICIC0006319 141229003 ICICI BANK LTD ICIC0006321 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006322 160229004 ICICI BANK LTD ICIC0006342 75322 002 ICICI BANK LTD ICIC0006343 781229002 ICICI BANK LTD ICIC0006348 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006349 800229008 ICICI BANK LTD ICIC0006350 834229008 ICICI BANK LTD ICIC0006351 682229018 ICICI BANK LTD ICIC0006352 ICICI BANK LTD ICIC0006353 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006354 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006355 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006356 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006357 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006358 416229003 ICICI BANK LTD ICIC0006359 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006361 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006362 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006363 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006364 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006365 NON MICR

KOLKATA - V K ROAD KOLKATA - GARIAHAT

KOLKATA - BURRA BAZ HOWARAH LUCKNOW ALLAHABAD VARANASI NOIDA - SECTOR 27 MEERUT GHAZIABAD AGRA KANPUR

NEW DELHI - KAROL BA

DELHI - CHANDNI CHO

NEW DELHI - RAJOURI

NEW DELHI - NEHRU P

DELHI - SADAR BAZAR

NEW DELHI - VIKASPUR DELHI - MAYUR VIHAR NEW DELHI - ROHINI

NEW DELHI - DEFENCE

NEW DELHI - UTTAM N FARIDABAD MAIN

HYDERABAD - HIMAYA VIJAYAWADA GUNTUR KHARKHANA TIRUPATHI NELLORE

HYDERABAD - KUKATP ELURU RAJAHMUNDRY

VISHAKAPATNAM MAIN

LUDHIANA - FIRE STAT PHAGWARA

CHANDIGARH - SECTO CUTTACK GUWAHATI KARUNAGAPALLY PATNA RANCHI

ERANKULAM PALLIMUK AMBALA CANTT SHIMLA DARJEELING ALATHIYUR - EXTN. KAVATHE MAHANKAL

MAIN BRANCH ICHALK

KOLHAPUR LAXMI PUR ANKALKHOP HARIPUR SALGARE

KAVALAPUR (SUB EX.) JAYSINGPUR

KUMBHOJ (HATKANAN

ICICI BANK LTD ICIC0006366 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006367 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006368 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006369 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006370 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006372 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006373 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006374 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006375 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006376 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006377 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006378 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006379 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006380 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006381 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006382 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006383 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006384 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006385 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006386 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006387 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006388 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006390 416229005 ICICI BANK LTD ICIC0006391 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006392 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006393 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006394 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006395 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006396 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006397 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006398 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006399 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006400 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006401 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006402 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006403 416229006 ICICI BANK LTD ICIC0006404 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006405 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006411 400229065 ICICI BANK LTD ICIC0006412 400229068 ICICI BANK LTD ICIC0006414 400229070 ICICI BANK LTD ICIC0006415 400229071 ICICI BANK LTD ICIC0006419 400229072 ICICI BANK LTD ICIC0006421 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006422 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006423 400229076 ICICI BANK LTD ICIC0006424 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006426 400229067 ICICI BANK LTD ICIC0006427 400229074 ICICI BANK LTD ICIC0006428 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006429 400229077 ICICI BANK LTD ICIC0006431 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006432 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006433 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006434 400229069

KURUNDWAD KUDITRE RAMANANDNAGAR

BUDHAGAON (KAVALA

WATEGAON (KASEGAO TAKALI (AKIWAT EX.) RETHARE HARNAX KARGANI DIGHANCHI

MANGAON (RUKADI EX

UDGAON (JAYSINGPUR BILLUR MANERAJURI SAVALAJ VASAGADE

KAVATHE PIRAN (DIGR BAHE BORGAON TUNG

BORGAON TASGAON ( INAM DHAMANI BEDAG

BAHUBALI (KUMBHOJ E

KOLHAPUR - MANGALW RENDAL (HUPARI EX.) SHIRADWAD

BRAHMANAND NAGAR TASGAON

UMARANI (BILLUR EX.) BAGANI (ASHTA EX.) TIKUNDI BAZAR BHOGAON NARWAD KOTOLI GANESHWADI GHOTAVADE

GANDHINAGAR, KOLHA JATH VITA GIRGAUM DADAR BANDRA VILE PARLE MALAD EAST

DASGAON (MAHAD EX MAHAD CHEMBUR KOTAWADE KALABADEVI ANDHERI MALEGAON MAHIM MORBA ALORE KHED GOREGAON MUMBAI

ICICI BANK LTD ICIC0006435 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006436 400229079 ICICI BANK LTD ICIC0006438 400229080 ICICI BANK LTD ICIC0006441 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006446 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006450 411229017 ICICI BANK LTD ICIC0006451 411229019 ICICI BANK LTD ICIC0006452 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006455 411229013 ICICI BANK LTD ICIC0006457 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006458 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006459 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006460 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006461 411229021 ICICI BANK LTD ICIC0006462 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006463 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006464 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006466 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006468 431229202 ICICI BANK LTD ICIC0006469 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006471 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006473 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006476 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006477 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006478 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006481 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006482 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006483 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006484 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006487 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006488 411229025 ICICI BANK LTD ICIC0006489 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006490 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006493 411229026 ICICI BANK LTD ICIC0006496 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006497 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006498 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006499 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006500 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006501 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006502 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006505 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006506 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006507 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006508 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006509 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006510 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006514 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006515 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006516 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006517 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006518 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006519 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006520 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006522 NON MICR

WARANDH JUHU MAROL CHIPLUN MANGALWEDHA R. P. PUNE S. P. PUNE PHALTAN TALEGAON DABHADE WAI AHMADNAGAR KSHETRA MAHULI

SATARA (M.I.D.C. EX. S ERANDAVANA PUNE

BARAD (GUNAVARE EX DHULE NANDED

BAVADA (INDAPUR SU PARBHANI JALANA PANDHARPUR

NAZARE (SANGOLA EX PAWARWADI

SIDDHESHWAR KUROL

VADGAON HAVELI (KAR GHERADI BAHUL ADARKI BUDRUK KUKUDWAD KENJAL CAMP PUNE JAWALA MALTHAN

PUNE - MIT PAUD ROA AKLUJ SHAHAPUR BELGAUM RABKAVI SHIRHATTI TERDAL UGAR KHURD NIPANI ATHANI BIJAPUR ILKAL TIKOTA

AMINGAD (HUNGUND E BHOJ CHINCHALI JAMAKHANDI

GALATGA (BEDKIHAL E

BOREGAON (SADALGA EXAMBA GULEDGUDD GADAG GOKAK

ICICI BANK LTD ICIC0006523 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006524 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006531 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006533 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006534 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006535 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006537 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006538 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006540 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006542 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006546 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006547 380229030 ICICI BANK LTD ICIC0006548 380229029 ICICI BANK LTD ICIC0006549 390229010 ICICI BANK LTD ICIC0006550 364229002 ICICI BANK LTD ICIC0006551 396229501 ICICI BANK LTD ICIC0006552 382229022 ICICI BANK LTD ICIC0006553 360229007 ICICI BANK LTD ICIC0006554 396229111 ICICI BANK LTD ICIC0006555 396229112 ICICI BANK LTD ICIC0006556 396229113 ICICI BANK LTD ICIC0006557 395229016 ICICI BANK LTD ICIC0006558 384229051 ICICI BANK LTD ICIC0006559 396229032 ICICI BANK LTD ICIC0006560 332229003 ICICI BANK LTD ICIC0006561 560229057 ICICI BANK LTD ICIC0006562 575229011 ICICI BANK LTD ICIC0006563 457229501 ICICI BANK LTD ICIC0006564 462229011 ICICI BANK LTD ICIC0006565 462229012 ICICI BANK LTD ICIC0006566 450229001 ICICI BANK LTD ICIC0006567 474229004 ICICI BANK LTD ICIC0006568 474229005 ICICI BANK LTD ICIC0006569 452229009 ICICI BANK LTD ICIC0006570 452229010 ICICI BANK LTD ICIC0006571 452229011 ICICI BANK LTD ICIC0006572 452229014 ICICI BANK LTD ICIC0006573 452229012 ICICI BANK LTD ICIC0006574 452229013 ICICI BANK LTD ICIC0006575 452229015 ICICI BANK LTD ICIC0006576 482229002 ICICI BANK LTD ICIC0006577 456229502 ICICI BANK LTD ICIC0006578 458229502 ICICI BANK LTD ICIC0006579 458229002 ICICI BANK LTD ICIC0006580 458229052 ICICI BANK LTD ICIC0006581 492229007 ICICI BANK LTD ICIC0006582 457229001 ICICI BANK LTD ICIC0006583 451229101 ICICI BANK LTD ICIC0006584 458229501 ICICI BANK LTD ICIC0006585 335229302 ICICI BANK LTD ICIC0006586 751229008 ICICI BANK LTD ICIC0006587 753229005 ICICI BANK LTD ICIC0006588 143229006 ICICI BANK LTD ICIC0006589 160229027 ICICI BANK LTD ICIC0006590

SOUNDATTI BAILHONGAL NIZAMABAD

SANGLI - MAIN BRANC VISHRAMBAG SANGLI

MARKET YARD, SANGL L. M. MIRAJ MADHAVNAGAR

MIRAJ - GANDHI CHOW SANGLIWADI, SANGLI NAGAON EC

AHMEDABAD, ASHRAM

AHMEDABAD RAILWAY BARODA BHAVNAGAR DEHELI GAON KADI RAJKOT SILVASA SILVASA PIPARIA SILVASA, SAMARVANI SURAT UNJHA VAPI BANGALORE K.G.

BANGALORE M.G.ROA MANGLORE ALOTE BHOPAL BHOPAL MPUVN BURHANPUR GWALIOR

GGS,GWALIOR GLORY INDORE M G ROAD

INDORE, NEW PALASIA

INDORE PATEL NAGAR

INDORE RAJMOHALLA

INDORE,SAKET NAGAR INDORE, USHA GANJ INDORE VCC JABALPUR KHACHRAUD MANASA MANDSAUR NEEMUCH RAIPUR RATLAM SENDHWA SHAMGARH UJJAIN BHUBNESHWAR CUTTUCK AMRITSAR BADDI BHATINDA

ICICI BANK LTD ICIC0006591 160229024 ICICI BANK LTD ICIC0006592 160229025 ICICI BANK LTD ICIC0006593 143229007 ICICI BANK LTD ICIC0006594 ICICI BANK LTD ICIC0006595 ICICI BANK LTD ICIC0006596 ICICI BANK LTD ICIC0006597 ICICI BANK LTD ICIC0006598 ICICI BANK LTD ICIC0006599 ICICI BANK LTD ICIC0006600 160229026 ICICI BANK LTD ICIC0006601 ICICI BANK LTD ICIC0006602 ICICI BANK LTD ICIC0006603 ICICI BANK LTD ICIC0006604 600229065 ICICI BANK LTD ICIC0006605 641229012 ICICI BANK LTD ICIC0006606 641229013 ICICI BANK LTD ICIC0006607 638229009 ICICI BANK LTD ICIC0006608 635229003 ICICI BANK LTD ICIC0006609 600229064 ICICI BANK LTD ICIC0006610 620229009 ICICI BANK LTD ICIC0006611 641229107 ICICI BANK LTD ICIC0006612 ICICI BANK LTD ICIC0006613 110229178 ICICI BANK LTD ICIC0006614 110229182 ICICI BANK LTD ICIC0006615 110229192 ICICI BANK LTD ICIC0006616 ICICI BANK LTD ICIC0006617 ICICI BANK LTD ICIC0006618 110229191 ICICI BANK LTD ICIC0006619 ICICI BANK LTD ICIC0006620 ICICI BANK LTD ICIC0006621 ICICI BANK LTD ICIC0006622 ICICI BANK LTD ICIC0006623 110229185 ICICI BANK LTD ICIC0006624 135229003 ICICI BANK LTD ICIC0006625 110229180 ICICI BANK LTD ICIC0006626 110229165 ICICI BANK LTD ICIC0006627 110229166 ICICI BANK LTD ICIC0006628 110229189 ICICI BANK LTD ICIC0006629 110229167 ICICI BANK LTD ICIC0006630 110229168 ICICI BANK LTD ICIC0006631 110229188 ICICI BANK LTD ICIC0006632 110229187 ICICI BANK LTD ICIC0006633 110229169 ICICI BANK LTD ICIC0006634 110229170 ICICI BANK LTD ICIC0006635 110229171 ICICI BANK LTD ICIC0006636 110229172 ICICI BANK LTD ICIC0006637 110229177 ICICI BANK LTD ICIC0006638 110229173 ICICI BANK LTD ICIC0006639 110229186 ICICI BANK LTD ICIC0006640 110229176 ICICI BANK LTD ICIC0006641 110229175 ICICI BANK LTD ICIC0006642 110229174 ICICI BANK LTD ICIC0006643 110229183 ICICI BANK LTD ICIC0006644 786229002 ICICI BANK LTD ICIC0006645 781229005

CHANDIGARH CHANDIGARH, SPS

AMRITSAR, TUNG PUB JALANDHAR KAPURTHALA KHANNA LUDHIANA MANDI GOVINDGARH MOGA SECTOR-70,MOHALI MUKTSAR SHIMLA PATIALA CHENNAI,T.NAGAR COIMBATORE

COIMBATORE SINDHI S ERODE HOSUR CHENNAI TIRUCHIRAPALLY TIRUPUR BALSAMAND FARIDABAD GURGAON GURGAON-II HISSAR KARNAL MANESAR PANIPAT REWARI ROHTAK SIRSA SONEPAT YAMUNA NAGAR

DELHI SPBR MISSION H DELHI FATEHPURI

DELHI KAILASH COLON

DELHI HARGOBIND EN DELHI JANAKPURI DELHI JANPATH DELHI KALKAJI

DELHI KAMAL MODEL S

DELHI KAMALA NAGAR DELHI, KAROL BAGH DELHI NARAINA

DELHI NEW ROHTAK R DELHI OVERSEAS

DELHI PANCHSHEEL P

DELHI PASCHIM VIHAR DELHI R.U.N.

DELHI SHALIMAR BAGH

DELHI, SOUTH EXTENS DELHI, VIKASPURI DIBRUGARH GUWAHATI

ICICI BANK LTD ICIC0006646 785229003 ICICI BANK LTD ICIC0006647 786229203 ICICI BANK LTD ICIC0006648 504229003 ICICI BANK LTD ICIC0006649 520229104 ICICI BANK LTD ICIC0006650 500229054 ICICI BANK LTD ICIC0006651 500229055 ICICI BANK LTD ICIC0006652 520229004 ICICI BANK LTD ICIC0006653 530229008 ICICI BANK LTD ICIC0006654 506229003 ICICI BANK LTD ICIC0006655 311229511 ICICI BANK LTD ICIC0006656 311229510 ICICI BANK LTD ICIC0006657 312229502 ICICI BANK LTD ICIC0006658 313229304 ICICI BANK LTD ICIC0006659 312229300 ICICI BANK LTD ICIC0006660 311229501 ICICI BANK LTD ICIC0006661 312229503 ICICI BANK LTD ICIC0006662 312229501 ICICI BANK LTD ICIC0006663 311229003 ICICI BANK LTD ICIC0006664 311229004 ICICI BANK LTD ICIC0006665 311229006 ICICI BANK LTD ICIC0006666 311229007 ICICI BANK LTD ICIC0006667 311229505 ICICI BANK LTD ICIC0006668 311229503 ICICI BANK LTD ICIC0006669 312229003 ICICI BANK LTD ICIC0006670 311229301 ICICI BANK LTD ICIC0006671 313229300 ICICI BANK LTD ICIC0006672 313229308 ICICI BANK LTD ICIC0006673 313229301 ICICI BANK LTD ICIC0006674 311229005 ICICI BANK LTD ICIC0006675 311229502 ICICI BANK LTD ICIC0006676 311229504 ICICI BANK LTD ICIC0006677 313229027 ICICI BANK LTD ICIC0006678 312229504 ICICI BANK LTD ICIC0006679 313229305 ICICI BANK LTD ICIC0006680 311229507 ICICI BANK LTD ICIC0006681 313229302 ICICI BANK LTD ICIC0006682 313229307 ICICI BANK LTD ICIC0006683 311229512 ICICI BANK LTD ICIC0006684 313229306 ICICI BANK LTD ICIC0006685 313229026 ICICI BANK LTD ICIC0006686 312229051 ICICI BANK LTD ICIC0006687 312229052 ICICI BANK LTD ICIC0006688 311229501 ICICI BANK LTD ICIC0006689 311229509 ICICI BANK LTD ICIC0006690 312229053 ICICI BANK LTD ICIC0006691 311229506 ICICI BANK LTD ICIC0006692 304229201 ICICI BANK LTD ICIC0006693 313229309 ICICI BANK LTD ICIC0006694 335229203 ICICI BANK LTD ICIC0006695 331229502 ICICI BANK LTD ICIC0006696 335229300 ICICI BANK LTD ICIC0006697 334229005 ICICI BANK LTD ICIC0006698 334229006 ICICI BANK LTD ICIC0006699 334229004 ICICI BANK LTD ICIC0006700 334229003

JORHAT TINSUKIA ADILABAD GUNTUR HYDERABAD SECUNDERABAD VIJAYWADA VISAKHAPATNAM WARANGAL AKOLA (RAJASTHAN) BACHHKHERA BANSI BARAR BARI SADRI BARLIYAS BEENOTA BHADSORA BHILWARA

BHILWARA,GANDHI NA

BHILWARA MAHILA AS PUR BIGOD BIJOLIA CHITTORGARH CHHOTI SADRI DELWARA GAON GUDA GARBOR GULABPURA HAMIRGARH KACHHOLA KANKROLI KANNOJ KELWA KOSHITHAL KURAJ LASANI MANGROP MOHI NATHDWARA NIMBAHERA NIMBAHERA KN PHULIA KALAN POTLAN PARTABGARH RAILA REENCHER SEWANTRI ANUPGARH BADHNU BHADRA

BIKANER VETERINARY

BIKANER,GANGASHAH

BIKANER J.N.VYAS CO BIKANER,KOTE GATE

ICICI BANK LTD ICIC0006701 334229009 ICICI BANK LTD ICIC0006702 334229007 ICICI BANK LTD ICIC0006703 334229008 ICICI BANK LTD ICIC0006704 335229309 ICICI BANK LTD ICIC0006705 333229026 ICICI BANK LTD ICIC0006706 331229003 ICICI BANK LTD ICIC0006707 335229004 ICICI BANK LTD ICIC0006708 341229502 ICICI BANK LTD ICIC0006709 335229105 ICICI BANK LTD ICIC0006710 335229105 ICICI BANK LTD ICIC0006712 335229502 ICICI BANK LTD ICIC0006713 341229503 ICICI BANK LTD ICIC0006714 335229501 ICICI BANK LTD ICIC0006715 333229003 ICICI BANK LTD ICIC0006716 341229102 ICICI BANK LTD ICIC0006717 341229026 ICICI BANK LTD ICIC0006718 341229003 ICICI BANK LTD ICIC0006719 341229201 ICICI BANK LTD ICIC0006720 332229201 ICICI BANK LTD ICIC0006721 335229103 ICICI BANK LTD ICIC0006722 334229026 ICICI BANK LTD ICIC0006723 335229204 ICICI BANK LTD ICIC0006724 335229104 ICICI BANK LTD ICIC0006725 335229302 ICICI BANK LTD ICIC0006726 341229501 ICICI BANK LTD ICIC0006727 334229501 ICICI BANK LTD ICIC0006728 335229503 ICICI BANK LTD ICIC0006729 331229501 ICICI BANK LTD ICIC0006730 332229003 ICICI BANK LTD ICIC0006731 333229501 ICICI BANK LTD ICIC0006732 335229002 ICICI BANK LTD ICIC0006733 335229003 ICICI BANK LTD ICIC0006734 335229201 ICICI BANK LTD ICIC0006735 303229300 ICICI BANK LTD ICIC0006736 301229003 ICICI BANK LTD ICIC0006737 301229005 ICICI BANK LTD ICIC0006738 301229006 ICICI BANK LTD ICIC0006739 301229004 ICICI BANK LTD ICIC0006740 303229303 ICICI BANK LTD ICIC0006741 303229003 ICICI BANK LTD ICIC0006742 302229019 ICICI BANK LTD ICIC0006743 302229032 ICICI BANK LTD ICIC0006744 302229036 ICICI BANK LTD ICIC0006745 302229025 ICICI BANK LTD ICIC0006746 302229020 ICICI BANK LTD ICIC0006747 302229018 ICICI BANK LTD ICIC0006748 302229063 ICICI BANK LTD ICIC0006749 302229054 ICICI BANK LTD ICIC0006750 302229016 ICICI BANK LTD ICIC0006751 302229055 ICICI BANK LTD ICIC0006752 302229060 ICICI BANK LTD ICIC0006753 302229051 ICICI BANK LTD ICIC0006754 302229045 ICICI BANK LTD ICIC0006755 302229049 ICICI BANK LTD ICIC0006756 302229058

BIKANER,RAU BEECHW BIKANER M.P.NAGAR

BIKANER,RSRTC BUS S CHAK GANESHGARH CHIRAWA CHURU

SRI GANGANAGAR,GS GHATWA

HANUMANGARH TOWN

HANUMANGARH JUNC JASANA JASWANTGARH JHAKHDEWALI JHUNJHUNU JOOSRI KUCHAMAN CITY NAGAUR NAGAUR,RSRTC NEEM KA THANA NOHAR NOKHA PADAMPUR PILIBANGA RAWATSAR ROL-KAJIYAN SARUNDA SHERDA SIDHMUKH SIKAR SINGHANA SRI GANGANAGAR

GSPS SRIGANGANAGA SURATGARH ALOODA ALWAR C.R.

ALWAR BAL BHARTI SR ALWAR MIE ALWAR SCHEME NO 2 BAGRI DAUSA

JAIPUR ADARSH NAGA JAIPUR A.V.M.

JAIPUR A.R.S.DURGAP JAIPUR BAJAJ NAGAR JAIPUR,BANI PARK JAIPUR,BAPU NAGAR JAIPUR BMCHRC

JAIPUR NIRMAN NAGA JAIPUR, C-SCHEME

JAIPUR PRATAP NAGA

JAIPUR GOPALPURA C JAIPUR HIDA KI MORI JAIPUR,JDA CAMPUS

JAIPUR NAGAR NIGAM

JAIPUR STOCK EXCHA

ICICI BANK LTD ICIC0006757 302229023 ICICI BANK LTD ICIC0006758 302229028 ICICI BANK LTD ICIC0006759 302229057 ICICI BANK LTD ICIC0006760 302229014 ICICI BANK LTD ICIC0006761 302229017 ICICI BANK LTD ICIC0006762 302229013 ICICI BANK LTD ICIC0006763 302229043 ICICI BANK LTD ICIC0006764 302229015 ICICI BANK LTD ICIC0006765 302229029 ICICI BANK LTD ICIC0006766 302229030 ICICI BANK LTD ICIC0006767 302229064 ICICI BANK LTD ICIC0006768 302229031 ICICI BANK LTD ICIC0006769 302229041 ICICI BANK LTD ICIC0006770 302229056 ICICI BANK LTD ICIC0006771 302229042 ICICI BANK LTD ICIC0006772 302229053 ICICI BANK LTD ICIC0006773 302229035 ICICI BANK LTD ICIC0006774 302229021 ICICI BANK LTD ICIC0006775 302229061 ICICI BANK LTD ICIC0006776 302229046 ICICI BANK LTD ICIC0006777 302229038 ICICI BANK LTD ICIC0006778 302229040 ICICI BANK LTD ICIC0006779 302229037 ICICI BANK LTD ICIC0006780 302229047 ICICI BANK LTD ICIC0006781 302229044 ICICI BANK LTD ICIC0006782 302229059 ICICI BANK LTD ICIC0006783 302229033 ICICI BANK LTD ICIC0006784 302229034 ICICI BANK LTD ICIC0006785 302229048 ICICI BANK LTD ICIC0006786 302229022 ICICI BANK LTD ICIC0006787 302229039 ICICI BANK LTD ICIC0006788 302229026 ICICI BANK LTD ICIC0006789 302229052 ICICI BANK LTD ICIC0006790 302229027 ICICI BANK LTD ICIC0006791 303229501 ICICI BANK LTD ICIC0006792 303229502 ICICI BANK LTD ICIC0006793 301229201 ICICI BANK LTD ICIC0006794 303229304 ICICI BANK LTD ICIC0006795 301229502 ICICI BANK LTD ICIC0006796 304229201 ICICI BANK LTD ICIC0006797 303229201 ICICI BANK LTD ICIC0006798 303229076 ICICI BANK LTD ICIC0006799 304229025 ICICI BANK LTD ICIC0006800 303229503 ICICI BANK LTD ICIC0006801 304229003 ICICI BANK LTD ICIC0006802 307229026 ICICI BANK LTD ICIC0006803 307229027 ICICI BANK LTD ICIC0006804 305229004 ICICI BANK LTD ICIC0006805 305229006 ICICI BANK LTD ICIC0006806 305229005 ICICI BANK LTD ICIC0006807 305229003 ICICI BANK LTD ICIC0006808 305229007 ICICI BANK LTD ICIC0006809 344229026 ICICI BANK LTD ICIC0006810 305229501 ICICI BANK LTD ICIC0006811 342229503

JAIPUR, JANTA COLON

JAIPUR JAWAHAR NAG JAIPUR,JHOTWARA

JAIPUR, JOHARI BAZAR

JAIPUR,KANWAR NAGA

JAIPUR KISHANPOLE B

JAIPUR KRISHI BHAWA JAIPUR,M.I.ROAD

JAIPUR MADRAMPURA

JAIPUR MAHARAJA CO

JAIPUR MAHAVEER MA JAIPUR M.N.I.T JAIPUR,JDA COLONY JAIPUR M.U.S.S.

JAIPUR, MANSAROVAR

JAIPUR MKB NEHRU N JAIPUR OVERSEAS

JAIPUR PARIVAHAN MA

JAIPUR,PRAKRIT BHAR

JAIPUR RHB MANSARO

JAIPUR RAJASTHAN CO

JAIPUR,RAM BAGH PAL

JAIPUR PAREEK COLLE JAIPUR,SANGANER JAIPUR S.P.MARG

JAIPUR DADU COLLEG JAIPUR SINDHI CAMP

JAIPUR, ST.XAVIER SC

JAIPUR TPS MANSARO JAIPUR,TILAK MARG

JAIPUR UNIVERSITY M JAIPUR, VKIA

JAIPUR VIDHYADHAR N

JAIPUR,SAHKAR MARG JOBNER KAREERI KHAIRTHAL LALSOT MAHARAJWAS MALPURA MANOHARPUR

MOHANPURA JODHPU NEWAI RAITHAL TONK ABU ROAD ABU ROAD, A.I.A.

AJMER BOARD CAMPU

AJMER MAYO COLLEG AJMER BUS STAND

AJMER, STATION ROAD

AJMER VAISHALI NAGA BALOTRA BANDANWARA BAPINI

ICICI BANK LTD ICIC0006812 344229003 ICICI BANK LTD ICIC0006813 305229028 ICICI BANK LTD ICIC0006814 342229502 ICICI BANK LTD ICIC0006815 305229029 ICICI BANK LTD ICIC0006816 342229051 ICICI BANK LTD ICIC0006817 305229505 ICICI BANK LTD ICIC0006818 305229504 ICICI BANK LTD ICIC0006819 342229501 ICICI BANK LTD ICIC0006820 305229503 ICICI BANK LTD ICIC0006821 345229003 ICICI BANK LTD ICIC0006822 345229004 ICICI BANK LTD ICIC0006823 305229507 ICICI BANK LTD ICIC0006824 343229003 ICICI BANK LTD ICIC0006825 342229011 ICICI BANK LTD ICIC0006826 342229012 ICICI BANK LTD ICIC0006827 342229013 ICICI BANK LTD ICIC0006828 342229015 ICICI BANK LTD ICIC0006829 342229004 ICICI BANK LTD ICIC0006830 342229008 ICICI BANK LTD ICIC0006831 342229005 ICICI BANK LTD ICIC0006832 342229006 ICICI BANK LTD ICIC0006833 342229010 ICICI BANK LTD ICIC0006834 342229007 ICICI BANK LTD ICIC0006835 342229009 ICICI BANK LTD ICIC0006836 305229027 ICICI BANK LTD ICIC0006837 305229031 ICICI BANK LTD ICIC0006838 305229031 ICICI BANK LTD ICIC0006839 305229032 ICICI BANK LTD ICIC0006840 306229504 ICICI BANK LTD ICIC0006841 305229030 ICICI BANK LTD ICIC0006842 306229004 ICICI BANK LTD ICIC0006843 306229003 ICICI BANK LTD ICIC0006844 342229201 ICICI BANK LTD ICIC0006845 305229201 ICICI BANK LTD ICIC0006846 306229501 ICICI BANK LTD ICIC0006847 305229507 ICICI BANK LTD ICIC0006848 305229506 ICICI BANK LTD ICIC0006849 306229503 ICICI BANK LTD ICIC0006850 307229003 ICICI BANK LTD ICIC0006851 306229502 ICICI BANK LTD ICIC0006852 306229026 ICICI BANK LTD ICIC0006853 305229502 ICICI BANK LTD ICIC0006854 325229201 ICICI BANK LTD ICIC0006855 325229003 ICICI BANK LTD ICIC0006856 321229002 ICICI BANK LTD ICIC0006857 321229003 ICICI BANK LTD ICIC0006858 326229026 ICICI BANK LTD ICIC0006859 323229003 ICICI BANK LTD ICIC0006860 323229502 ICICI BANK LTD ICIC0006861 322229025 ICICI BANK LTD ICIC0006862 323229503 ICICI BANK LTD ICIC0006863 322229026 ICICI BANK LTD ICIC0006864 322229501 ICICI BANK LTD ICIC0006865 326229003 ICICI BANK LTD ICIC0006866 326229004

BARMER BEAWAR BHEEKAMKOR BIJAI NAGAR BILARA CHAMPANERI DEOLIA KALAN DHUNDHARA GOVINDGARH JAISALMER JAISALMER BSF JALIA-II JALORE JODHPUR AVM

JODHPUR AVM SARAS

JODHPUR,CHOPASNI H JODHPUR,S.M.PAOTA

JODHPUR,GHAS MAND JODHPUR LAL SAGAR

JODHPUR SOJATI GAT

JODHPUR KET,BORAN

JODHPUR-LACHOO CO

JODHPUR MANDORE R

JODHPUR,SARDARPUR KEKRI KISHANGARH CITY

KISHANGARH-MADANG

KUMY,KISHANGARH M MARWAR RANAWAS NASIRABAD PALI PALI,RSRTC PHALODI PUSHKAR RANI SALEMABAD SAMPLA SANDERAO SIROHI SOJAT ROAD SUMERPUR TANTOTI ANTAH BARAN

BHARATPUR MATHURA

BHARATPUR NAI MAND BHAWANI MANDI BUNDI DEI GANGAPUR CITY GUDHA NATHAWAT HINDAUN CITY ISRADA JHALAWAR JHALARAPATAN

ICICI BANK LTD ICIC0006867 325229502 ICICI BANK LTD ICIC0006868 323229201 ICICI BANK LTD ICIC0006869 321229502 ICICI BANK LTD ICIC0006870 324229015 ICICI BANK LTD ICIC0006871 324229017 ICICI BANK LTD ICIC0006872 324229007 ICICI BANK LTD ICIC0006873 324229004 ICICI BANK LTD ICIC0006874 324229009 ICICI BANK LTD ICIC0006875 324229007 ICICI BANK LTD ICIC0006876 324229016 ICICI BANK LTD ICIC0006877 324229005 ICICI BANK LTD ICIC0006878 324229012 ICICI BANK LTD ICIC0006879 324229014 ICICI BANK LTD ICIC0006880 324229010 ICICI BANK LTD ICIC0006881 324229013 ICICI BANK LTD ICIC0006882 324229011 ICICI BANK LTD ICIC0006883 342229030 ICICI BANK LTD ICIC0006884 323229200 ICICI BANK LTD ICIC0006885 322229503 ICICI BANK LTD ICIC0006886 322229502 ICICI BANK LTD ICIC0006887 326229300 ICICI BANK LTD ICIC0006888 326229501 ICICI BANK LTD ICIC0006889 321229501 ICICI BANK LTD ICIC0006890 326229027 ICICI BANK LTD ICIC0006891 322229504 ICICI BANK LTD ICIC0006892 322229003 ICICI BANK LTD ICIC0006893 323229501 ICICI BANK LTD ICIC0006894 313229515 ICICI BANK LTD ICIC0006895 327229505 ICICI BANK LTD ICIC0006896 314229502 ICICI BANK LTD ICIC0006897 327229506 ICICI BANK LTD ICIC0006898 313229505 ICICI BANK LTD ICIC0006899 327229003 ICICI BANK LTD ICIC0006900 327229004 ICICI BANK LTD ICIC0006901 313229009 ICICI BANK LTD ICIC0006902 327229513 ICICI BANK LTD ICIC0006903 327229509 ICICI BANK LTD ICIC0006904 313229103 ICICI BANK LTD ICIC0006905 313229507 ICICI BANK LTD ICIC0006906 313229512 ICICI BANK LTD ICIC0006907 327229501 ICICI BANK LTD ICIC0006908 327229504 ICICI BANK LTD ICIC0006909 314229003 ICICI BANK LTD ICIC0006910 314229503 ICICI BANK LTD ICIC0006911 313229102 ICICI BANK LTD ICIC0006912 327229512 ICICI BANK LTD ICIC0006913 313229506 ICICI BANK LTD ICIC0006914 313229502 ICICI BANK LTD ICIC0006915 313229503 ICICI BANK LTD ICIC0006916 313229508 ICICI BANK LTD ICIC0006917 313229510 ICICI BANK LTD ICIC0006918 313229513 ICICI BANK LTD ICIC0006919 327229502 ICICI BANK LTD ICIC0006920 307229514 ICICI BANK LTD ICIC0006921 327229503

KANWAS KAPREN KAWAI

KOTA,INDUSTRIAL EST

KOTA AKLANK PUB.SC KOTA BAL VIDYALAYA KOTA,KOTA CITY

KOTA,BHAMASHAH MA KOTA JUNCTION KOTA MBVB KOTA MIT KOTA NAYAPURA KOTA,PATANPOLE

KOTA,RAC,IIND BATTA

KOTA NEW RAILWAY C

KOTA SRI RAM NAGAR KOTA,SUBZI MANDI LAKHERI MAHUKALAN MALARANA DUNGAR

MANDI RAJENDRAPUR MORAK PATHENA RAMGANJMANDI RIWALI SAWAIMADHOPUR SUMERGANJ MANDI AGAR ANJANA ANTRI ARTHUNA BAMBORA BANSWARA BANSWARA RSRTC BEDLA BEDWA BHIMPUR BHINDER CHAWAND CHHANI CHHINCH DANPUR DUNGARPUR DUNGARPUR,RSRTC FATEH NAGAR GANGAR TALAI GHASA JHADOL JHAMAR KOTRA KHERODA LASADIYA LOONANDA MAHI DAM MAMER NAUGAMA

ICICI BANK LTD ICIC0006922 313229511 ICICI BANK LTD ICIC0006923 313229501 ICICI BANK LTD ICIC0006924 314229102 ICICI BANK LTD ICIC0006925 313229104 ICICI BANK LTD ICIC0006926 327229508 ICICI BANK LTD ICIC0006927 327229510 ICICI BANK LTD ICIC0006928 327229511

PALODARA RIHKABDEO SAGWARA SALUMBER SHERGARH SURPUR TAMBESARA TOKAR

ICICI BANK LTD ICIC0006929

NA TANDA RATNA

ICICI BANK LTD ICIC0006930 313229509 ICICI BANK LTD ICIC0006931 313229019 ICICI BANK LTD ICIC0006932 313229012 ICICI BANK LTD ICIC0006933 313229006 ICICI BANK LTD ICIC0006934 313229005 ICICI BANK LTD ICIC0006935 313229013 ICICI BANK LTD ICIC0006936 313229010 ICICI BANK LTD ICIC0006937 313229008 ICICI BANK LTD ICIC0006938 313229016 ICICI BANK LTD ICIC0006939 313229014 ICICI BANK LTD ICIC0006940 313229015 ICICI BANK LTD ICIC0006941 313229017 ICICI BANK LTD ICIC0006942 313229007 ICICI BANK LTD ICIC0006943 313229011 ICICI BANK LTD ICIC0006944 314229501 ICICI BANK LTD ICIC0006945 ICICI BANK LTD ICIC0006946 700229079 ICICI BANK LTD ICIC0006947 700229080 ICICI BANK LTD ICIC0006948 700229084 ICICI BANK LTD ICIC0006949 700229081 ICICI BANK LTD ICIC0006950 700229083 ICICI BANK LTD ICIC0006951 700229085 ICICI BANK LTD ICIC0006952 700229082 ICICI BANK LTD ICIC0006953 734229003 ICICI BANK LTD ICIC0006954 248229006 ICICI BANK LTD ICIC0006955 110229179 ICICI BANK LTD ICIC0006956 110229181 ICICI BANK LTD ICIC0006957 208229009 ICICI BANK LTD ICIC0006958 226229020 ICICI BANK LTD ICIC0006959 226229023 ICICI BANK LTD ICIC0006960 226229022 ICICI BANK LTD ICIC0006961 226229021 ICICI BANK LTD ICIC0006962 ICICI BANK LTD ICIC0006963 ICICI BANK LTD ICIC0006964 ICICI BANK LTD ICIC0006965 ICICI BANK LTD ICIC0006966 110229184 ICICI BANK LTD ICIC0006967 110229190 ICICI BANK LTD ICIC0006968 444229002 ICICI BANK LTD ICIC0006969 444229102 ICICI BANK LTD ICIC0006970 431229009 ICICI BANK LTD ICIC0006971 400229184 ICICI BANK LTD ICIC0006972 NON-MICR ICICI BANK LTD ICIC0006973 416229202 ICICI BANK LTD ICIC0006974 425229003 ICICI BANK LTD ICIC0006975 416229009 ICICI BANK LTD ICIC0006976 NON-MICR

UDAIPUR,ASHWANI MA

UDAIPUR B.N.COLLEGE

UDAIPUR,BAPU BAZAR

UDAIPUR,CLOCK TOW UDAIPUR GNPS

UDAIPUR HIRAN MAGR

UDAIPUR, INDUSTRIAL UDAIPUR N.B.S.S UDAIPUR R.C.A. UDAIPUR BUS STAND

UDAIPUR ST.MARY SC

UDAIPUR, UNIVERSITY

UDAIPUR,VIDYA BHAW VARDA JAMMU

KOLKATA,G.C.AVENUE

KOLKATA CHOWRANG KOLKATA,LILUAH KOLKATA HAR KOLKATA, SALT LAKE

KOLKATA SARAT BOSE

KOLKATTA STRAND RO SILIGURI DEHRADUN GHAZIABAD GHAZIABAD,H.A.S. KANPUR LUCKNOW

LUCKNOW,CENTRAL A

SHERWOOD ACADEMY LUCKNOW ALIGANJ MEERUT

MEERUT BAGHPAT RO MEERUT JAIN NAGAR MEERUT CANTT NOIDA NOIDA SAHARA INDIA AKOLA AMRAVATI AURANGABAD BHIWANDI

BRAHMANI,KALMESHW ICHHALKARANJI JALGAON KOLHAPUR MALEGAON

ICICI BANK LTD ICIC0006977 400229170 ICICI BANK LTD ICIC0006978 400229171 ICICI BANK LTD ICIC0006979 400229180 ICICI BANK LTD ICIC0006980 400229172 ICICI BANK LTD ICIC0006981 400229174 ICICI BANK LTD ICIC0006982 400229173 ICICI BANK LTD ICIC0006983 400229178 ICICI BANK LTD ICIC0006984 400229183 ICICI BANK LTD ICIC0006985 400229179 ICICI BANK LTD ICIC0006986 400229181 ICICI BANK LTD ICIC0006987 400229176 ICICI BANK LTD ICIC0006988 400229177 ICICI BANK LTD ICIC0006989 NON MICR ICICI BANK LTD ICIC0006990 400229182 ICICI BANK LTD ICIC0006991 400229175 ICICI BANK LTD ICIC0006992 440229013 ICICI BANK LTD ICIC0006993 422229012 ICICI BANK LTD ICIC0006994 403229018 ICICI BANK LTD ICIC0006995 431229203 ICICI BANK LTD ICIC0006996 442229501 ICICI BANK LTD ICIC0006997 411229036 ICICI BANK LTD ICIC0006998 411229037 ICICI BANK LTD ICIC0006999 445229003 ICICI BANK LTD ICIC0009001 NA ICICI BANK LTD ICIC0SF0002 560229002 ICICI BANK LTD ICIC0000126 400229137

MUMBAI,ANDHERI MUMBAI BANDRA MUMBAI,CHANDIVILI MUMBAI FORT

MUMBAI GHATKOPER(

MUMBAI KALBADEVI R KALYAN(EAST) MUMBAI,KANDIVALI

MUMBAI,LOWER PARE MUMBAI MALAD MUMBAI OVERSEAS THANE (W)

TREASURY & INVESTM MUMBAI VASI-NAVI MUMBAI VERSOVA NAGPUR NASIK PANJIM PRABHANI PULGAON PUNE

PUNE SHIVAJI MEMOR YAVATMAL

B2 - BRANCHFREE BAN CMS CENTRAL PROCESSING CHEMBUR RCF MARG BORIVALI LT ROAD

ICICI BANK LTD ICIC0001210 400229167 BHAYANDAR EAST


ICICI BANK LTD. ICIC0001213 400229187 ICICI BANK LTD. ICIC0001222 400229199 ICICI BANK LTD. ICIC0001229 400229194 ICICI BANK LTD. ICIC0001409 415229515 ICICI BANK LTD. ICIC0001479 400229196 ICICI BANK LTD. ICIC0001584 700229088 ICICI BANK LTD. ICIC0001650 110229201 ICICI BANK LTD. ICIC0001690 500229056 ICICI BANK LTD. ICIC0001706 363229501 ICICI BANK LTD. ICIC0001718 380229031 ICICI BANK LTD. ICIC0001734 575229012 ICICI BANK LTD. ICIC0001759 636229007 ICICI BANK LTD. ICIC0001794 262229302 ICICI BANK LTD. ICIC0001800 392229002 ICICI BANK LTD. ICIC0001224 400229162 ICICI BANK LTD. ICIC0001758 670229801 ICICI BANK LTD. ICIC0001939 500229058

MUMBAI - AGAR BAZAR

LONAND, MAHARASHT

JNPT, NHAVA SHEVA (N

SODEPUR ROAD, PANI

NEW DELHI BHOGAL POCHARAM THANGADH DEHGAM PUTTUR

RASIPURAM, TAMIL NA

KHATIMA, UTTARAKHA ZADESHWAR KEMPS CORNER KOOTHUPARAMBA BANJARA HILLS

ICICI BANK LTD ICIC0001753 303229077 SHAHPURA ICICI BANK LTD ICIC0001802 411229014 SINHAGAD ROAD ICICI BANK LTD ICIC0002003 686229003 KOTTAYAM

ADDRESS 1, CENOTAPH ROAD, CHENNAI. 600018 ICICI BANK LTD TOWERS, 1, COMMISSARIAT ROAD, GROUND FLOOR, BANGALORE 560025. LANDMARK BUILDING, RACE COURSE CIRCLE, ALKAPURI, VADODARA. 390007 215, FREE PRESS HOUSE, FREE PRESS MARG, NARIMAN POINT, MUMBAI. 400021 A-WING, SHANGRILA GARDENS, BUND GARDEN ROAD, PUNE. 411001 22, R N MUKHERJEE ROAD, KOLKATA. 700001 9A, PHELPS BUILDING, INNER CIRCLE,CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI. 110001 6-2-1012, TGV MANSIONS, OPP. INSTITUTION OF ENGINEERS, KHAIRATABAD, HYDERABAD. 500004 110, PRAKASH PRESIDIUM, UTHAMAR GANDHI SALAI, (NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD), CHENNAI. 600034 EMGEE SQUARE, M.G.ROAD, ERNAKULAM, KOCHI. 682035 SAGAR AVENUE, GROUND FLOOR, OPP. SHOPPERS STOP, S.V. ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI. 400058 C-99, SHREEJI TOWERS, SUBHASH MARG, NEAR AHIMSA CIRCLE, C SCHEME, JAIPUR. 302001 SCO 9-10-11, SECTOR 9-D. CHANDIGARH 160017 GROUND FLOOR, BHARATH BUILDING, POST BOX NO. 44, PANJE MANGESH RAO ROAD, MANGALORE. 575001 65, SINDUR BUSINESS CENTRE, SWAMI VIVEKANAND ROAD, 403001 CHERAN PLAZA, 1090, TRICHY ROAD, COIMBATORE. 641018

ICICI BANK LTD., NEHRU SIDHANT KENDER TRUST BUILDING, FEROZ GANDHI MARKET, LUDHIANA - 141001, PUNJAB
ABHILASHA-1, PUNJABI LANE, BORIVALI (W), MUMBAI. 400092 SURYA SHOPPING CENTRE, SECTOR 5, SHRISHTI RESIDENTIAL COMPLEX, MIRA ROAD (E), THANE. 401104 GALLERIA SHOPPING MALL, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI. 400076 ICICI BANK LTD, SCO 18 & 19, HUDA SHOPPING CENTRE, SECTOR-14, MARKET COMPLEX, GURGAON - 122001 122001 VIMAL SHOPPING CENTRE, MAIN ROAD, NEAR POST OFFICE, VASAI ROAD (W). 401202 PANANDIKAR CHAMBERS, NR. NEW FATIMA CONVENT, MIGUEL LOYOLA FURTADO ROAD, MARGAO. 403601 JMC HOUSE, OPP. PARIMAL GARDENS,OPP PARIMAL GARDEN, AMBAWADI, AHMEDABAD - 380 006. 380006 97/212, KUTCHERY STREET, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT 638452 KAILASH PLAZA, FINAL PLOT 355, VALLABH BAUG LANE, OPP. ODEON CINEMA, GHATKOPAR EAST, MUMBAI. 400077 U-1, CROWN COMMERCIAL COMPLEX, OPP. RAJIV GANDHI BHAVAN (NMC), UTILITY CENTRE, SHARANPUR ROAD, NASHIK. 422002 PORWAL COMPLEX, SHOP NO. 13, DR B.R. AMBEDKAR ROAD, BHAYANDAR (W), THANE. 401101 W-57.GREATER KAILASH , PART-I, NEW DELHI. 110048 12/13/14, GARDEN CENTRE, PHASE II, OPPOSITE MAPUSA POLICE STATION, MAPUSA. 403507 K-1, SENIOR MALL, SECTOR 18, GAUTAM BUDDH NAGAR DISTRICT, NOIDA, UTTAR PRADESH. 201301 167-C, POONAWADI, DR. AMBEDKAR ROAD, DADAR, MUMBAI. 400014

PREMIER INSTRUMENTS AND CONTROLS LTD., (PRICOL) FACTORY PREMISES, METTUPALAYAM ROAD, PERIANAICKENPALAYAM, COIMBATORE. 6410 RISHIKESH, 1/1, ASHUTOSH -CHOWUDHRY AVENU BALLYGUNGE KOLKATA 700019 700019 GLENMORGAN,VEER SAVARKAR MARG,PANCHPAKHADI,THANE-400602. 400602 MARATHA MANDIR ANNEX, DR. ANAND RAO NAIR ROAD, OPP. MUMBAI CENTRAL STATION, MUMBAI. 400008 SINCERE TOWERS IV, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI. 110092 PLOT NO.206-221,KRYSTAL BLDG,WATERFIELD ROAD,BANDRA(WEST),MUMBAI 400050 1240-A, SUBHADRA BHAVAN, APTE ROAD, SHIVAJI NAGAR, PUNE. 411004 ICICI BANK LIMITED, 101-102, SMR VINAY TECHNOPOLIS, BESIDES JAYABHERI SILICON COUNTRY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. LAXMI TOWERS, 576, M.G.ROAD, INDORE. 452001 BJ-140, SECTOR II, SALT LAKE CITY, KOLKATA 700091 SHOW ROOM NO. 6, SECTOR 11, PANCHKULA, HARYANA. 134109 CTS 20592, TAPADIA CIRCLE, OPP. NIRALA BAZAR, SAMARTH NAGAR, AURANGABAD. 431001 MADHUBANI, 2-C, GROUND FLOOR, MADHUBAN, UDAIPUR, RAJASTHAN. 313001 PLOT NO.13, COMMUNITY CENTRE, NEW FRIENDS COLONY, NEW DELHI. 110065 NO:117,KORAMANGALA INDUSTRIAL LAYOUT,VII BLOCK,BANGALORE 560095 G-1, NAVKETAN, 62, S.D. ROAD, SECUNDERABAD. 500003 1ST FLOOR, VAIBHAV COMMERCIAL COMPLEX, H.K. MUBARAKI ROAD, DAHANU. 401602 SECTOR 12, ROAD NO.1, RPL TOWNSHIP MOTI KAVDI, P.O. DIGVIJAY GRAM, JAMNAGAR DISTRICT. 361140 ANJAN SHALAKA, LAL BUNGALOW, ATHWA LINES, SURAT. 395007 80-7, ELEPHANT ROCK ROAD, 3RD BLOCK, JAYANAGAR, BANGALORE. 560011 ANNAPURNA, NO.3, 17TH STREET (NEXT TO GANESH MANDALI), NANGANALLUR, CHENNAI. 600061 PLOT NO. 11, ZONE II, ALANKAR PALACE NEAR PRAGATI PETROL PUMP, M. P. NAGAR, BHOPAL. 462011

47, MISSION STREET, PONDICHERRY. 605001 GR. FLR., KALA ACADEMY, RAVINDRA NATYA MANDIR, PRABHADEVI, MUMBAI. 400028 SCF 21-22, PHASE VII, SAS NAGAR, MOHALI. 160059 VISHNU VAIBHAV, 222, PALM ROAD, CIVIL LINES, NAGPUR. 440001 47-14-18, ISNAR SATYASRI COMPLEX, MAIN ROAD, DWARKANAGAR, VISHAKAPATNAM. 530016 OCCF BUILDING, OPP SRIYA TALKIES, UNIT - III, BHUBANESWAR 751001 GROUND FLOOR, SHIVPRASAD COMMERCIAL COMPLEX, MAHIM ROAD, PALGHAR - 401 404. 401404 1ST FLOOR, JAGDISH ENCLAVE, BOISAR-TARAPUR ROAD, BOISAR. 401501 SWAMINI COMPLEX, OPP. DRIVE-IN CINEMA,DRIVE IN ROAD, AHMEDABAD. 380054 C-17, LOCAL SHOPPING CENTRE, PASCHIMI MARG, VASANT VIHAR, NEW DELHI. 110057 NIDHI, 2, LAWRENCE ROAD, AMRITSAR, PUNJAB. 143001 FF/7 & 8, TIRTHJAL COMPLEX, 132 FEET RING ROAD, JODHPURGAM (SATELLITE AREA), AHMEDABAD DISTRICT. 380015 GR.FLR., TULSI MALL,HALAR ROAD, VALSAD - 396001 396001 7-102/5 & 12, GROUND FLOOR, SAI ENCLAVE, AJAY CHAMBERS, UPPAL ROAD, HABSIGUDA, HYDERABAD. 500007 H/2, GREEN PARK EXTENSION, NEW DELHI. 110016 KASTURBA HOSPITAL COMPLEX, MAIN ROAD, MANIPAL, UDUPI DISTRICT, KARNATAKA. 576104 GULMOHAR PARK, PLOT 1 A, ITI ROAD, AUNDH, PUNE - 411 007. 411007 KRISHNAKEVAL COMMERCIAL COMPLEX, MAIN KONDHWA ROAD, KONDHWA, PUNE. 411048 7-1-621/B1-B6, GROUND FLOOR, AMIR CHAMBERS, MAIN ROAD, SANJEEVA REDDY NAGAR, HYDERABAD. 500038 ICICI BANK LTD, PLOT NO- 1259, ROAD NO. 36, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500033. 500033 25, FIRST AVENUE , ASHOK NAGAR, CHENNAI - 600083 600083 NO.95/1, 11TH CROSS, 4TH MAIN, MALLESWARAM, BANGALORE. 560003 MANDI ROAD, NEAR ROOP MARRIAGE PALACE, NURMAHAL, JALLANDHAR, PUNJAB. 141309 POST OFFICE ROAD, NEAR AMBEDKAR CHOWK, NAKODAR, JALANDHAR DISTRICT. 144040 GROUND FLOOR, BANGA ROAD, NAWANSHAHAR, PUNJAB. 144514 OPP. KINGS HOTEL, 22-23, G.T.ROAD, JALLANDHAR. 144001 SCF NO. 58, SECTOR - 15, FARIDABAD, HARYANA. 121007

PLOT NO. CA 2P1, NEAR TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LIMITED, BIDADI INDUSTRIAL AREA, RAMANAGARAM TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT. 56 FLAVOURS, NEAR BHAIKAKA STATUE, MOTA BAZAR, VALLABH VIDYANAGAR, GUJARAT. 388120 SHOP NO.3,4,5,POOJA A COMPLEX,STATION ROAD,BHUJ-370001 370001 MAHATTA TOWERS, 54, B-BLOCK, COMMUNITY CENTRE, JANAKPURI, NEW DELHI. 110058 P-78, MIDC RESIDENTIAL AREA, NEXT TO MAMTA HOSPITAL,MIDC PHASE-II, DOMBIVLI (E), THANE DISTRICT. 421203 NATRAJ MANSION, MAIN ROAD, BISTUPUR, JAMSHEDPUR. 831001 IST FLOOR, 192, MOUNT ROAD, KARUMUTTU NILAYAM, CHENNAI - 600 002 ICICI BANK LTD. 5TH FLOOR,CHANDIVALI, ANDHERI E, MUMBAI 400072 1ST FLOOR, EMPIRE COMPLEX, 414, S.B MARG, LOWER PAREL, MUMBAI 400 013 ICICI BANK LTD., 1ST FLOOR, EMPIRE COMPLEX, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL(WEST), MUMBAI 400013 GROUND FLOOR, ARTI, SHIVAJI CHOWK, SECTOR 2, VASHI, NAVI MUMBAI. 400703 2950, AISHWARYA ARCADE, 9TH CROSS, KALIDASA ROAD, V.V. MOHALLA, MYSORE. 570002 JAI HIND PRESS ANNEXE, OPP. SHARDABAUG, BABUBHAI SHAH MARG, RAJKOT. 360001 PLOT NO. 5, SAVITRI MARKET, D P BLOCK, L S C, PITAMPURA, NEW DELHI. 110034 19 & 20 CENTRAL MARKET, WEST AVENUE ROAD, PUNJABI BAGH, NEW DELHI. 110026 ASL PLAZA, BYE-PASS RD, OPP. HOSUR BUS STAND, HOSUR. 635109 EUREKA JUNCTION, TRAVELLERS BUNGALOW ROAD, HUBLI. 580029 SHIVAM SHOPPING CENTRE, S.V.ROAD, OPP. NEW ERA CINEMA, MALAD (W), MUMBAI. 400064 NO.1740, 17TH CROSS, VIJAYANAGAR, BANGALORE. 560040 H-2, MODEL TOWN - III, NEW DELHI. 110009 OPP. RAJKUMAR COLLEGE, CHOUBEY COLONY, G. E. ROAD, RAIPUR. 492010 SCO NO.6, CHOTTI BARADARI, PATIALA. 147001 SWADESH COMPLEX, G.T ROAD,NR HANUMAN CBOWK, BATHINDA. 151001 24-A,NEW CANTT. ROAD,OPP HATHIBARKALA POLICE CHOWKI,DEHRADUN 248001 PLOT NO.315, SECTOR 16, GANDHINAGAR, GUJARAT. 382016 GROUND FLOOR, VASANT PLAZA, RAJARAM ROAD, RAJARAMPURI, KOLHAPUR. 416001 637-B, GR. FLOOR, BHANSALI COMPLEX, RESIDENCY ROAD, JODHPUR. 342003 ASHOKA PLAZA, DELHI ROHTAK ROAD, ROHTAK, HARAYANA. 124001

SALARPURIA HOUSE, # 496, CMH ROAD, INDIRA NAGAR. 560038 RAO SAHEB A.C.K.COMPLEX, NEAR JUBILEE CIRCLE, P. B. ROAD, DHARWAD. 580001 E-30, SAKET, NEW DELHI. 110017 PLOT NO 57-60, KAMLA PALACE ROAD, RED SQUARE MARKET, HISSAR, HARYANA. 125001 S.C.O 255-256, SECTOR 12 , CITY CENTRE, URBAN ESTATE, KARNAL, HARYANA. 132001 OPP. MID TOWN HOTEL, G.T. ROAD, PANIPAT,HARYANA. 132103 MAIN ROAD (NEAR RATANLAL PETROL PUMP), RANCHI, JHARKHAND 834001 SHREE KRISHNA TOWERS, #14, KHANAPUR ROAD, RPD CROSS, TILAKWADI, BELGAUM. 590006 K-6 & K-7 + K-12 & KB -12, QUTUB PLAZA, DLF - PHASE - 1, GURGAON. 122002 BLUE CHIP COMPLEX, SEVASHRAM ROAD, PANCHBATTI,BHARUCH 392001 PLOT NO 135, VIA HOUSE, GIDC CROSS ROADS, VAPI, GUJARAT 396195 DELMA COMPLEX, OPP. CO-OPERATIVE HOSPITAL, SHORNUR ROAD, THRISSUR. 680001 K V R TOWERS, MAHATMA MANDIR JUNCTION, SOUTH BAZAAR, KANNUR. 670002 SHOP NO. 10 - 18, SAI PLAZA, NEAR BYTCO COLLEGE, POONA ROAD, NASHIK ROAD. 422101 1ST FLOOR,EAST WING,1-11-256, STREET NO 1, BEGUMPET, HYDERABAD. 500016 18, JHALAWAL ROAD, KOTA. 324007 ICICI BANK LTD, 429/A/11, VINOD BHAWAN, INDIA MOTOR CIRCLE, KUTCHERI ROAD, AJMER. 305001 PLOT NO. 96, SHIV NATH COMPLEX, NEAR MAURYA THEATRE, G.E ROAD, SUPELA,BHILAI, DISTRICT DURG CHATTISGARH 490023 36 CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA 700071 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, OPP. CENTRAL LIBRARY, CITY CENTRE, DURGAPUR, WEST BENGAL 712316 2/1, GROUND FLOOR, POPULAR HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD. 380009 PLOT NO 409, MOHALLA CHAWANI, NEAR MAHILA POLICE STATION, CIVIL LINES, MORADABAD 244001 PARSVANATH PLAZA, COURT ROAD, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH. 247001 116, CIVIL LINES, BARIELLY, UTTAR PRADESH. 243001 GROUND FLOOR, OM SHOPPING COMPLEX,ANAND MAHAL ROAD, ADAJAN 395009 MOUZA SAMBALPUR TOWN, UNIT -14, DANIPALLI, P S AINTHAPALLI, SAMBALPUR, ORISSA. 768004 PLOT NO445,MADHSUDAN CHOWK, BISRA ROAD, ROURKELA-769001 769001 MUNICIPAL HOLDING NO 576/577, SHASTRI NAGAR, BANK MORE, DHANBAD, JHARKHAND. 826001 HOTEL SHELTER BUILDING, SHASTRI CHOWK, PADAV, GWALIOR, MADHYA PRADESH 474002 KAILASH AUTOMOBILES, 124 NAPIER TOWN, MODEL ROAD, JABALPUR (M.P) 482001 GROUND FLOOR, BESKAR TOWER, MAHAVEER CHOWK, SOLAPUR, MAHARASHTRA. 413003 GREEN SQUARE PLAZA, OPP. PUBLIC GARDEN, HANMAKONDA,WARANGAL 506001 4TH NERELLA HOUSE, PANJAGUTTA, HYDERABAD, ANDHRA PRADESH . 500082 GURU GOBIND HOUSE, OPP. PURNIMA THEATRE, MURBAD ROAD, KALYAN WEST, THANE. 421301 # 5, P & T COLONY, R.T.NAGAR MAIN ROAD, R T NAGAR 560094 NEAR M. P. SHAH MEDICAL COLLEGE, SOLARIUM ROAD, P. N. MARG, JAMNAGAR. 361008 ROCKIES APARTMENTS, SAYAJI ROAD, NAVSARI. 396445 ICICI BANK LTD., SURUCHI HOSPITAL, WADIA ROAD, PORBANDAR 360575 SKY STAR BUILDING, GROUND FLOOR, SEVOKE ROAD, SILIGURI, WEST BENGAL. 734401 GROUND FLOOR, INDRAPRASTHA, OPPOSITE PREMNARAYAN INDERNARAYAN CHOWK, LINKING ROAD, SANTACRUZ WEST, MUMBAI. 400054 G2 & G3, PADMAKAR COMPLEX, PONDA MADGAON ROAD, NR. PONDA POLICE STATION, 403401 KADAMGIRI COMPLEX, HANUMAN ROAD, VILE PARLE EAST, MUMBAI. 400057 SANTHOME BRANCH,GROUND FLOOR,ICICI BANK LTD TOWERS, 93,SANTHOME HIGH ROAD, CHENNAI 600028 ICICI BANK LTD, KUNJA BHAVAN, DAILY BAZAAR, DULIAJAN 786602 3/64, VIVEK KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW 226010 KOMPEN GANSEN HOUSE, RAILWAY STATION ROAD, CHENGANNUR 689121 ICICI BANK LTD, ABAN ARCADE, T.K ROAD, PATHANAMTITHA, KERALA. 689645 ICICI BANK LTD, CHURCH VIEW, KODUNGALOOR ROAD,IRINJALAKUDA. 680121 AMEENA COMPLEX, HOSPITAL ROAD, BSNL CUSTOMER SERVICE BLDG., NEAR ALLUKKAS JEWELLERY, PERINTHALMANNA 679322 SENIOR SHOPPING COMPLEX, SENIOR COTTAGE, EAST BAZAAR, TIRUR 676101 CITY CENTRE, BANK ROAD, KASARAGOD, KERALA. 671121 MANAYATH BUILDING,EDODI,VADAKARA 673101 SHIFA COMPLEX, NEAR MANJERI URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD., COURT ROAD, MANJERI, KERALA. 676121 CHERUMATTATHIL PLAZA, ARAKUZHA ROAD JUNCTION, MUVATTUPUZHA, KERALA 686661 N-138, PANCHSHEEL PARK, NEW DELHI 110017

A-34, LAJPAT NAGAR-II, NEW DELHI 110024 RAJ TARA BLDG, FL GOMES ROAD , NEAR TILAK MAIDAN, VASCO DA GAMA, GOA 403802 UTILITY CENTRE, 1ST FLOOR, UNIVERSITY MAIN GATE, UNIVERSITY ROAD, DELHI UNIVERSITY, NORTH CAMPUS, DELHI. 110007 VYAPAR BHAVAN,APMC GRAIN MARKET,PHASE II,SECTOR 19,VASHI 400703 MANIKANCHAN SEZ, CN-1 SALT LAKE CITY, 1ST FLOOR 700091

MOTHER DAIRY FOODS PROCESSING LTD., UNIT:SAFAL FRUIT & VEGETABLES AUCTION MARKET, POST BAG NO 6714, SY NO.99, VILLAGE KHAJISONE ICICI BANK LTD SHOP NO. 18, BLOCK NO. 2, DHANYA BAZAAR,PT. JAWAHARLAL NEHRU MARKET YARD, APMC, KALAMNA, NAGPUR 440 008 440 008 ICICI BANK LTD.,GROUND FLOOR, NO.3, ARCOT ROAD, ALWARTHIRUNAGAR, CHENNAI - 600 087. 600087 660, HOUSING BOARD COLONY, NEAR ITI, AMBALA CITY 134003 SILVER SQUARE, OPPOSITE INCOME TAX OFFICE, RANI BAZAR, BIKANER 334001 C-2, SAURAV TOWERS, VAISHALI NAGAR, JAIPUR 302021 155, SUTHERI ROAD 146001 S.C.F.12-13,IMPROVEMENT TRUST SHOPPING AREA,G.T.ROAD,MOGA 142001 107/1 RS TOWERS, HALL BAZAR AMRITSAR 143001 7C AVAS VIKAS DELHI HARIDWAR ROAD 249407 3/401,TIKONIA CHOWK,NAINITAL ROAD ,HALDWANI 263139 4,ASHOK NAGAR,NEAR SAPNA SANGEETA-INDORE 452001 22-8-290/291,NAYAPULX ROAD,CHARMINAR 500002 2-42/1 TO 8,G.B.R TOWERS CHAITANYAPURI,DILSUKHNAGAR 500060 PLOT NO. 10, G-BLOCK, LAXMI TOWERS, DR. AS RAO NAGAR, HYDERABAD 500062 12-2-823/A/4/1&2, GOTTIPATI TOWERS, MAIN ROAD, MEHDIPATNAM, HYDERABAD 500 028 500 028 GROUND FLOOR, S K PLAZA, JHANWAR PLASTIC INDUSTRIES, PUR ROAD, BHILWARA - 311 001 311001 B-VI 1269/V GOBIND PURI ROAD MODEL TOWN NEAR J K RESIDENCY HOTEL YAMUNA NAGAR 135001 `AMRAPALI COMPLEX, WATER TANK ROAD, KARELIBAUG 390018 KANIKA HOTEL, GROUND FLOOR, 239/1AA, CIVIL LINES, KANPUR ROAD, JHANSI - 284001 284001 HL SQUARE, PLOT NO 06, SECTOR 5 (MLU), DWARKA, NEW DELHI 110075 NO.509, 8TH CROSS, WEST OF KANAKAPURA ROAD, JAYANAGAR 7TH BLOCK, BANGALORE 560082 ICICI BANK LTD., NO. 6 BALAJI LAYOUT,WHEELER ROAD EXTENSION,COX TOWN, BANGALORE - 560084 SUPERTECH SHOPPRIX,C-134B, SECTOR-61, NOIDA , U.P. 201307 KRISHNA APRA ROYAL PLAZA,D-2,E(ACB),ALPHA -1 201306 BANSALS CHAMBER 45 , KAUSHAMBI, 201010 201010 GROUND FLOOR, RADHESHYAM BUILDING, GAMDIVAD,ANAND 388001 GR. FLOOR, JAYSHREE BUILDING, NR. KOKILA TRADING CO, MEHSANA HIGHWAY, MEHSANA 384002 VIRAL HOUSE,5701/A GIDC ANKLESHWAR 393002 ARIHANT, PLOT NO 341, WARD 12/B 370201 GROUND FLOOR, PRIME LOCATION, PETLAD ROAD, 387001 226/230, GIRIRAJ, OPP. TBZ, ZAVERI BAZAAR, MUMBAI - 400 002 400002 UDAYA TOWERS,WEST FORT ROAD 678001 SAMARTH VAIBHAV, OFF K.W.MARG, LOKHANDWALA COMPLEX, OSHIVARA, ANDHERI (W) 400053 398,G.T.ROAD, BURDWAN - 713101 713101 B-11, CITY CENTER,GROUND FLOOR,SECTOR -IV, MAHATMA GANGHI MARG, BOKARO STEEL CITY. 827004 KC PLAZA, RESIDENCY ROAD, JAMMU 180001 AANGAN ,OPP THAKUR CINEMA, THAKUR VILLAGE , KANDIVLI(E) 400 101 S1 VEDANT COMMERCIAL COMMERCIAL COMPLEX VARTAK NAGAR THANE WEST THANE 400606 400606 # 20, LANGFORD ROAD, SHANTHINAGAR, BANGALORE 560 027 560027 UMAHAL , DHARMA NAGAR MAIN ROAD BERHAMPUR 760002 5-6, BLOCK B, IMPROVEMENT TRUST COMPLEX, PATEL CHOWK, PATHANKOT 145001 GROUND FLOOR, PLOT NO. 2569,RATNADEEP, OPP. CENTRAL SALT RESEARCH INSTITUTE,WAGHAWADI ROAD, BHAVNAGAR 364002 ICICI BANK LTD, GROUND FLOOR,SYAL CHAMBERS, ADARSH NAGAR, JALANDHAR 144001 217/360, BHUTESHWAR ROAD, MATHURA- 281004 281004 NO:1, SHAKTHI NAGAR. MOUNT POOAMALLEE RD, CHENNAI 600116 39, NELSON MANICKAM ROAD 600029 ADONAI TOWERS, S.A ROAD, KADAVANTHARA PO, KOCHI-682016 682016 NO.34,BALFOUR ROAD,KILPAUK,CHENNAI 600010 40-384/1, UCON PLAZA, NAVARANG THEATRE COMPLEX, PARK ROAD, KURNOOL 518001

D NO1232&1233 ;WARD NO1 ;SUBHASH ROAD;SURYARAOPETA;KAKINADA, EAST GODAVARI DISTRICT 533001 ICICI BANK LTD LIMITED,SHAGUN MALL,FILM CITY ROAD, GOREGAON (E) 400063 JAIN PLAZA, CMD SQUARE, LINK ROAD, BILASPUR 495001 ICICI BANK LTD LIMITED, BHEL BRANCH, PLOT NO. 22-A, C-SECTOR, INDRAPURI, BHEL, BHOPAL 462021 ICICI BANK LTD., A-103, MIKNIK SHOPPING MALL, GROUND FLOOR, NAYAPALLI, BHUBANESWAR 751012 ARYA NAGAR, VIJAY MANDIR ROAD, GROUND FLOOR SCHEME 1-A,NR BHAGAT SINGH CIRCLE 301001 11 JOR BAGH MARKET, DELHI 110003 ICICI BANK LTD; M G COMPLEX; APMC YARD; YESHWANTPUR; BANGALORE 560022 B-368,MEERA BAGH,PASCHIM VIHAR-63 110063 IMPERIAL PLAZA, PUMP JUNCTION,ALUVA-683101 683101 19,22 NAHARBAGH, NIYAWAN, FAIZABAD 224001 GROUND FLOOR, PLOT NO: 793, MURGASOL, GT ROAD, ASANSOL 713303 713303 52 AMARAVATI COMPLEX,GR. FLOOR,LALPUR RANCHI 834001 SCF 22-23,KUALA PARK,IMPROVEMENT TRUST 148001 SUVAS COMPLEX, GROUND FLOOR, OPP. RAJASTHAN HOSPITAL, SHAHIBAUG, AHMEDABAD 380004 SARTHIK II, GR FLOOR, OPP. RAJPATH CLUB, S.G.ROAD, BODAKDEV, AHMEDABAD 380054 1693 A-32, DR RAJKUMAR ROAD, RAJAJINAGAR, BANGALORE 560010 #802,ESSAR PLAZA,7TH CROSS, BTM 2ND STAGE, BANGALORE 560076 4M -417, 80 FEET ROAD, HRBR III BLOCK, KALYANA NAGAR, KAMMANHALLI, BANHGALORE 560 043 560043 148/75-1, 26TH MAIN ROAD, JAYANGAR 9TH BLOCK, BANGALORE 560069 SANSKRITI PLAZA,84 MADHAV CLUB ROAD,TEEN BATI CHOURAHA, UJJAIN. 456010 VASAVI LODGE COMPLEX, PARK EXTENSION, SHIMOGA 577201 210-R,MODEL TOWN,ATLAS ROAD,SONEPAT 131001 9-61-8, BRP ROAD,VIJAYAWADA 520001 PLOT NO 21 & 22, GROUND FLOOR,MAIN ROAD, VANASTHALIPURAM 500070 AC-4, SECTOR-1, SALT LAKE CITY 700064 CLUB ROAD, RAMNA, MUZAFFARPUR - 842002 842002 H-39 DOCTORS COLONY,KANKERBAGH, PATNA-20 800020 GROUND FLOOR, MARI GOLD COMPLEX, MOTIBAUG, 362001 56/87 K.P.KAKKAR ROAD CHOWK 211003 D-58/19-A4,SIGRA 221010 E 568, GREATER KAILASHII, NEW DELHI 110048 110048 2 B GORKY TERRACE KOLKATA 700017 700017 2/33,SHANTINEKTAN, NEW DELHI 110021 110021 005 A,UNITECH TRADE CENTRE,SECTOR ROAD,SUSHANT LOK-I, GURGAON-122001. 122001 305-306, BAIRATHI BHAWAN, JOHARI BAZAR, JAIPUR 302003 1ST FLOOR ,5186 NAYA BAZAAR , DELHI-110006 110006 23 A, DIAMOND HARBOUR ROAD, BLOCK L, NEW ALIPORE (NEAR DURGAPUR BRIDGE) KOLKATA 700053 SHOP NO. 1, 569 KA/199, SNEH NAGAR, ALAMBAGH 226005 GROUND FLOOR, A D TOWER,BANK ROAD,GORAKHPUR 273001 ZEHRA MANZIL,91, LADY JAMSHEDJI ROAD,NEXT TO PARADISE CINEMA, MAHIM (WEST), MUMBAI 400016 SHOP NO. 3 - 8, GROUND FLOOR, F - WING, PREMIER PLAZA, OLD MUMBAI - PUNE HIGHWAY, CHINCHWAD, PUNE - 411019 411019 A 1/15, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI 110029 GROUND FLR, ELMAC HOUSE, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI. 400013 ICICI BANK LTD NAHAVA HOUSE,MAHARISHI KARVE ROAD, MARINE LINES,MUMBAI-400002. 400002 39, CHANDRALOK, ALIGANJ, 226024 251-C,GOVIND NAGAR,KANPUR 208006 2,COURT OF CARDS,OPP GANDHI PARK,AGRA ROAD,ALIGARH 202001 202001 DIAMOND TOWERS; 70 B DIAMOND HARBOUR ROAD, BEHALA CHOWRASTA, KOLKATA 700008

ICICI BANK LTD.,NO. 3, SAI NAGAR,108, KRISHNAN KARANAI VILLAGE,EAST COAST ROAD, PATTIPULAM POST,KANCHIPURAM DISTRICT - 603 104(TAMI A-31, ANAND VIHAR, MAIN VIKAS MARG EXTN. 110092 B-2/16 ASHOK VIHAR II,DELHI -52 1100052 ICICI BANK LTD, W - 2/6,WEST PATEL NAGAR,NEW DELHI - 110008 110008 21/4674 , ANSARI ROAD , DARYA GANJ , DELHI 110002 NEEL AVENUE,PLOT NO 5,SECTOR 19,PANVEL MATHERAN ROAD,NEW PANVEL-410206 410206

E- 47 NARAINA VIHAR, 110028 110028 TC1/1491, PAZHAYA ROAD, MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM 695011 695011

SOMSHANKAR CHAMBERS,SURVEY NO. 46, PLOT - 1, KAKA HALWAI ESTATE, OPP. CITY PRIDE, PUNE - SATARA ROAD,PUNE - 411009.(MAHARASHTRA PLOT NO. 1, S. NO. 18/1, SARTHAK TERRACE, OPP. GANDHI LAWNS, KOTHRUD, PUNE - 411029 411 029 RAJARSHI SHAHU ARCADE, C.S. NO. 13501, SANGLI MIRAJ ROAD. 416416 URL SQUARE,MAZGAON RD,NEAR MARUTI MANDIR, RATNAGIRI 415612 HOTEL VYANKATESHA, AUSA ROAD. 413512 RED ROSE TOWER , 183 & 184 D B ROAD, R S PURAM COIMBATORE 641002 NAURANG HOUSE , 21 K G MARG, NEW DELHI 1 110001 GROUND FLOOR, HAASH BUSINESS CENTRE, NEAR ANKUR SCHOOL, FATEHPURA, VASNA, AHMEDABAD. 380007 GROUND FLOOR, STHAPNA COMPLEX, OPP GHB COMPLEX, ANKUR ROAD, NARANPURA, AHMEDABAD. 380013 16/48, MALCHA MARG, CHANAKYAPURI 110021

31ST MILESTONE, N.H. 24,VILLAGE - DEL PANDARVA,NEAR JANG BHAHDUR GANJ,TEHSIL - SHAHBAD, DISTRICT HARDOI (UTTAR PRADESH) - 241407 396/410, SHAMITHA TERRACE, LAMINGTON ROAD, OPERA HOUSE, MUMBAI 04 400004 404E, N.S.C. ROAD, KOLKATA - GARIA 700047 2/1, LB ROAD,CHENNAI - 600 020 600020 50 A /1,SADAR BAZAR,TAJ ROAD,AGRA CANTT ,U.P. 282 001 CRESCENS BUILDING ,M.G.ROAD,SHILLONG 793001 SHOP NO 5,6,7; GAURAV COMMERCIAL COMPLEX, MAIN ROAD, TRANSPORT NAGAR, KORBA, CHHATTISGARH 495677 89/1A9 GANDHIGIRI,GRAYS HILL, BEDFORD, COONOOR-643101 643101 PLOT NO-111;BLOCK-A;LAKE TOWN 700089 78, COMMERCE CENTRE, TARDEO ROAD, OPP. HPCL PETROL PUMP , TARDEO, MUMBAI 400034 ICICI BANK LTD. NO. 420, 27TH MAIN,HSR LAYOUT, SECTOR 1 ,BANGALORE. 560034. 560034 RAHEJA HOUSE,IMT MANESAR 122050 NO 11, 1ST CROSS, K G ROAD EXTENSION, OPP MENAKA THEATRE, BANGALORE 560009 ICICI BANK LTD,,ELECTRONIC CITY BRANCH ( BRANCH CODE 0360),SURVEY NO 7(P) PHASE II,ELECTRONIC CITY,BANGALORE 560100 SHOP NO 5/6,SAMARPAN COMPLEX,BOPAL ROAD,AHMEDABAD 380058 SCO-36, POCKET-1, MANIMAJRA, CHANDIGARH 160101 BXXIV 2592/1,ATAM TOWER,SUNDERNAGAR 141008 4B/5, RAJINDER NAGAR (OPP. SIR GANGA RAM HOSPITAL) , NEW DELHI 110060. 110060 10-50-81 / A & B, BLOCK NO.53, OPP LAZARUS HOSPITAL, RAM NAGAR, WALTAIR MAIN ROAD, VISAKHAPATNAM 530 002 530 002 NALANDA DANCE INSTITUTE, JVPD SCHEME, 10TH ROAD, JUHU, VILE PARLE (W), MUMBAI 400 049 ICICI BANK LTD, PLOT NO-6,GARG TRADE CENTRE,SECTOR-11,ROHINI 110085 612, GROUND FLOOR, OPP. RANI MILL, DELHI ROAD, MEERUT 250002, UTTAR PRADESH 250002 AM 6, SHALIMAR BAGH 110088 SHOBHA PAVANI ARCADE,OPP.DD HOSPITAL, NALLAKUNTA 500 044 GROUND FLOOR, SWASTIK WARD. NO. 7, NAZRUL SARANI, VIP ROAD, KOLKATA- 700 059, WEST BENGAL 700059 127A, SARAT BOSE ROAD, NEAR SISHU MANGAL HOSPITAL 700026 PLOT NO 88, VISHNU VILLA, HOUSING SOCIETY, OPP NUTAN MARATHA VIDYALAYA 425001 NARIMAN BHAVAN, 227, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021, MAHARASHTRA 400021 ICICI BANK LTD ,MONA BUILDING,II,J.P ROAD,NEXT TO NAVRANG CINEMA,ANDHERI(W),MUMBAI-400058 400058 C-1/4,JANAKPURI,NEW DELHI-58 110058 A WING AMBER PLAZA,OPP YESHWANTRAO CHAVAN SABHAGRUH,NEAR OLD ST STAND,AHMEDNAGAR - 414001 414001 32/4, SARDARGANJ, PATAN, GUJARAT 384265 8TH LANE,SARAFA BAZAAR,ITARASI 461111,DIST.: HOSHANGABAD,MP 461111 514, ROAD NO.12, BANJARA HILLS,HYDERABAD - 500 034, ANDHRA PRADESH 500034 12 15 ACHARYA SHOPPING COMPLEX, NEAR BASANT CINEMA, C. G. ROAD, CHEMBUR, MUMBAI, MAHARASHTRA 400 074 137, LIC COLONY MAIN ROAD, VELACHERY, CHENNAI - 600042, TAMIL NADU 600042 EXPRESS BUILDING, 9-10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, DELHI-ITO, NEW DELHI-110 002 110002 UA-31, JAWAHAR NAGAR, KAMLA NAGAR, NEW DELHI-110007. 110007 ICICI BANK LTD, GROUND FLOOR, EUREKA TOWERS, MINDSPACE, LINK ROAD, MALAD (W), MUMBAI 64, MAHARASHTRA 400064 ICICI BANK LTD., GROUND & 1ST FLOOR, NACKOLAKAL CHAMBERS, TTC JUNCTION, KOWDIAR, TRIVANDRUM, KERALA 695010 16/45,RATLAM PLAZA, NEW ROAD RATLAM, (M.P.) 457001 FIRST FLOOR, RIDDHI COMPLEX, NEAR KRIBHCO TOWNSHIP, ICHHAPORE, HAZIRA MAIN ROAD, SURAT 395510 395510 3-C, NATIONAL LIBRARY AVENUE, NEAR KOTHARI HOSPITAL, ALLIPORE, KOLKATA 700027

163, BACKBAY RECLAMATION, MUMBAI. 400020 OLD NO : 664, NEW NO:13, SCHOOL ROAD, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI, TAMILNADU 600101 D-16, SOUTH EXTN II, NEW DELHI 110024 553/1 AZ, G S T ROAD, RATTINAM KINARU, CHENGALPATTU 603 001 603 001 SEC 54, VIPUL ORCHID PLAZA, SUNCITY, GURGAON 122003, HARYANA 122003 19,SUNDER NAGAR MARKET, NEW DELHI 110003 #75/A, 100 FEET ROAD, 6TH PHASE,JP NAGAR,BANGALORE,560 078.KARNATAKA 560078 OPPOSITE GRAIN MARKET,G.T.ROAD,KHANNA-141401 141401 ICICI BANK LTD,SCO-218-219,SECTOR-34/A,CHANDIGARH,PUNJAB 160022 SUMITRA SADAN,WEST BORING CANAL ROAD,PATNA 800001 SHREE HARI APARTMENT, BAG BAZAAR MORE, G T ROAD, CHANDAN NAGAR, HOOGHLY 712136 MISTRY MANOR;NEAR PRIYADARSHANI PARK;2,NEPEANSEA ROAD;MUMBAI-400 006 400 006 ICICI BANK LTD.,CHINAR COMMERCIAL COMPLEX,THE BUND,RESIDENCY ROAD,SRINAGAR, JAMMU AND KASHMIR 190001. CORAL CREST CO-OP HSG SOC,UNIT 14,PLOT NO 3,SECTOR 23,NERUL (E) 400706 MICROSOFT CAMPUS, GACHIBOWLI, MANIKONDA, HYDERABAD - 500 019. 500 019 5-4-746, PART ABIDS, STATION ROAD, NAMPALLY, HYDERABAD - 500001 500 001 ICICI BANK LTD. 2019 A,3RD B CROSS, SECTOR B, YELAHANKA NEW TOWN, BANGALORE 560064 PRANASHISH,YARI ROAD, VERSOVA, ANDHERI (W), MUMBAI 400 057, MAHARASHTRA 400 061 # 487-R, MODEL TOWN, LUDHIANA. 141001 148, GROUND FLOOR, BHAVESHWAR BLDG, NEXT TO CITY BAKERY, A.B. ROAD, WORLI, MUMBAI 400018, MAHARASHTRA 400018 SIR VITHALDAS THACKERSAY TRUST, MUMBAI SAMACHAR MARG, NEAR BOMBAY STOCK EXCHANGE, FORT, MUMBAI 400001 67, KUNDAMAL HOUSE; HUGHES ROAD (NEAR VIJAY JEWELLERS); MUMBAI 400 007. 400 007 2, GIRI KUNJ, PLOT NO.71, MARINE DRIVE, CHURCHGATE, MUMBAI , MAHARASHTRA 400020. 400020 KAVITA BUILDING, KASTURBA ROAD NO.9, OPP GOYAL COMPLEX, BORIVALI (EAST) MUMBAI 400066 THE EMERALD,PLOT-B/195,SEC-12,VASHI. 400703 NO2 & 3,PRINCE APARTMENT,VILLAGE KIROL,JUNCTION OF KARANI & GOPAL LANE, GHATKOPAR WEST, MUMBAI-400086,MAHARASTRA. 400086 B 8/25 (CA) , KALYANI , NADIA , WEST BENGAL. 741235 GROUND FLOOR, HOTEL VISHWANATH BLDG, NEAR SILVASSA CHAR RASTA, SILVASSA. 396230 INDRAPRASTHA BHAWAN,17/18 GROUND FLOOR,NEW SUBZI MANDI, AZADPUR, DELHI 110033 ICC TECH PARK, SHOW ROOM NO. 1 , SENAPATI BAPAT ROAD, MODEL COLONY, PUNE - 411 016. 411016 ICICI BANK LTD BANARAS CHOWK NEAR AMAR PETROL PUMP. 497001 POTDAR BHAWAN, JAWAHAR MARG, CHATTARPUR (M.P.) 471001 VINAYAK BHAVAN, MEENAKSHI CHOWK, HOSHNAGABAD,MADHYA PRADESH. 461001 GROUND FLOOR, VIMACO TOWERS,BUS STAND ROAD, AMRAVATI-444601,MAHARASHTRA. 444601 FIRST FLOOR, TIRUPATI COM, OPP. APMC, GUJURAT 384170 ICICI BANK LTD,SUSHILA COMPLEX,KUTCHERY ROAD,BEGUSARAI,BIHAR. 851101 ANGAR COMPLEX, PATAL BABU ROAD, NEAR AJANTA CINEMA, BHAGALPUR, BIHAR 812001 EKTA TOWERS,GROUND FLOOR,REWA ROAD. 485001 THANA CHOWK NEAR JAIN PETROL SUPPLY CO.,SPICE GARDEN, MAIN ROAD RAMGARH,PIN NO-829122. 829122 ICICI BANK LTD.,URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED, TURAMDIH- 832107, P.O. - SUNDERNAGAR DIST. - EAST SINGHBHUM , JHARKHAND ICICI BANK LTD., SHARMAN, JHALAWAR, RAJASTHAN 326001 GR FLOOR, JAIN BUILD,415,JANSATH RD, KAMBALWALA, UTTAR PRADESH 251001 ICICI BANK LTD., BAZAR NO. 1, RAMGANJ MANDI, KOTA, RAJASTHAN 326519 H.NO 3-1-580, AMBEDKAR ROAD, KARIMNAGAR,ANDHRAPRDESH,PINCODE 505001 505001 GROUND FLOOR, NAVEED RESIDENCY, RAJIV ROAD, NEAR SANJEEV REDDY STATUE,ANANTAPUR 515001 515001 22/99, SRI GANESH ARCADE, RASHTRAPATHI ROAD, SAJJAPURAM, TANUKU, ANDHRA PRADESH. 534211 SHOP NO 47 & 51-55, C BLOCK, SRI POTTISRIRAMULU SHOPPING COMPLEX, AMALAPURAM, EAST GODAVARI, ANDHRA PRADESH. 533201 15, PLATINUM PLAZA,KADIHIGHWAY,KADI,GUJARAT 382715 1089,GOLA GHAT , CIVIL LINES , SULTANPUR. 228001 11/1-C, DEVAS BUILDING, NEAR MARKAZ, WAYANAD ROAD, KUNNAMANGALAM, KOZHIKODE. 673571 LAKSHMI COMPLEX,BADARLI COMPOUND,OPP:SATKAR HOTEL,SINDHANUR-584128.RAICHUR DIST. ICICI BANK LTD LIMITED, SHIMLA COMPLEX, WATER WORKS ROAD, MANSA 151505 PUNJAB. 151505 ICICI BANK LTD ,CHASS MARBLE HOUSE,DHAR ROAD, NEAR SBI, UDHAMPUR (J&K). 182001 ICICI BANK LTD LIMITED, 8 THE MALL ROAD, OPPOSITE TOWN HALL, FEROZEPUR CITY 152002 PUNJAB. 152002 ICICI BANK LTD LIMITED, NEW GRAIN MARKET, SULTANPUR ROAD, KAPURTHALA 144601 PUNJAB 144601

ICICI BANK LTD LIMITED, POST OFFICE ROAD, MANDI GOBINDGARH 147301 PUNJAB 147301 ICICI BANK LTD LIMITED, OPPOSITE BUS STAND, SERI BAZAAR, MANDI 175001 HIMACHAL PRADESH. 175001 GROUND FLOOR,JAGUBHAI DODIYA COMPLEX, CIVIL CIRCLE, HIMMATNAGAR. 383001 FIRST FLOOR, AJMERA CHAMBER, ST ROAD, SURENDRANAGAR, GUJARAT. 363001 B-17, GAYATRI NAGAR, NEW DHANMANDI ROAD, BUNDI-323001(RAJASTHAN) 323001 GROUND FLOOR 247,GENERAL MARKET,NEW DHAN MANDI ROAD,HANUMANAGARH TOWN-335513 335513 NO:17, PERUMAL KOIL STREET, SARAM POST, TINDIVANAM TALUK, VILUPURAM DIST 604307 ICICI BANK LTD, SHOP NO 4/5/6, APM MALL, SATTADHAR CHAR RASTA,THALTEJ BRANCH,AHMEDABAD 380054 ICICI BANK LTD LIMITED , KOTHARI EYE HOSPITAL BUILDING, NEAR TIMMAPURI CIRCLE,OPP MOHAN LODGE, GULBARGA,KARNATAKA. 585102 PATIDAR GINNING & PRESSING CORP BLDG, SARDAR BAUG, STATION ROAD, BARDOLI 394600 ICICI BANK LTD,1ST FLOOR,NANDA BHABAN,AMALAPARA,LANE-II,ANGUL-759122,ORISSA. 759122 DELHI ROHTAK ROAD , NH 10,NR TELEPHONE EXCHANGE, BAHADURGARH , HARYANA. 124507 SHARARA PLAZA, A.V.K NAIR ROAD, THALASSERY, KERALA-670101 670101 GROUND FLOOR,HOTEL HERITAGE INN,RAI KASINATHMORE,S.P. ROAD,GAYA 823001. ICICI BANK LTD, KHURDA MAIN ROAD, NEAR- OLD LIC OFFICE, KHURDA-752055, ORISSA 752055 PP ROAD, SAHU COMPLEX, BUXAR, BIHAR. 802101 DAHOD SAHAKARI KHARID VECHAN SANGH BUILDING,NEAR APMC, BAHARPURA ROAD,DAHOD-GUJARAT 389151 ICICI BANK LTD., COLLEGE SQUARE ROAD, JAGATSINGHPUR - 754103, ORISSA JHARSUGUDA MAIN BRANCH, PLOT NO.-956,KALI MANDIR, ORISSA 752055 MINING ROAD KEONJHAR ORISSA 758001 M.G MARG, GANGTOK 737101 ICICI BANK LTD,JAIN HOUSE,PALACE COMPOUND,NORTH GATE,AGARTALA,TRIPURA 799 001 ICICI BANK LTD., S.M. PALLY, NH- 34, MALDAH -732101, WEST BENGAL

413/414,KASTURI BHAVAN,BARUAH CHARIALI,A.T.ROAD,JORHAT 785001. ICICI BANK LTD., HONDA SHOW ROOM,BYE PASS ROAD, CHAS 827013, JHARKHAND. ICICI BANK LTD., OPP.CHAUDHARY NURSING HOME, KATRASGARH,KATRS 828113.DIST.-DHANBAD, JHARKHAND ICICI BANK LTD.,L CHASE COMPLEX, PWD ROAD, MIDLAND, DIMAPUR 797112. CALIBRE MARKET, NEAR OVERBRIDGE, PATIALA-RAJPURA ROAD, RAJPURA- PUNJAB 140401 ICICI BANK LTD., # 383/1,GROUND FLOOR, OLD SANTHE GROUND, KOLAR ROAD, BANGARPET 563114. KARNATAKA. ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, RATHAKRISHNA MANSION, B M ROAD,KUSHALNAGAR 571234 DIST.- KODAGU, KARNATAKA ICICI BANK LTD., (RMAG) SHOP NO 8-13, CITY CENTRE, 10, HOSPITAL ROAD, VIDISHA 464001. MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., (RMAG) MAIN MARKET ROAD, SIHORE TALKIES CHOWK, ICICI BANK LTD., NR. HOTEL EAC KUBERA PALACE, STATION ROAD, RAICHUR 584101. KARNATAKA. DOOR NO# 13-1,2,3,4, MAIN ROAD, R. C. PURAM, ANDHRA PRADESH 533255 ICICI BANK LTD.,SHOP NO 82-83,NEW GRAIN MARKET,TARAORI, DIST- KARNAL, HARYANA 132116. ICICI BANK LTD.PLOT NO.13-14,TILAK MARG,BUS STAND, SENDHAWA 451664, MADHYA PRADESH. KISHAN VISHRANTI GRAH, OLD MARKET YARD, NEAR BUS STAND, DISTRICT. RAJKOT 360311 ICICI BANK LTD., 17/17-1,SUNANDA COMPLEX, COLLEGE RD,MADIKERI 571201 DIST- KODAGU, KARNATAKA SD SHOPPERS ARCADE, PLOT NO 1, COMMUNITY CENTER, ROHINI SECTOR-9, DELHI.110085 ICICI BANK LTD,BEHIND PAGODA BUILDING,OPP. YADUNATH GIRLS SCHOOL,OKNI ROAD,HAZARIBAG ,JHARKHAND 825301 132/10, RAJGHAT ROAD, BARWANI, M.P. 441551 ICICI BANK LTD.,YELMAME SHOPING COMPLEX,NASHIK PUNE ROAD, SINNAR DIST - NASHIK PIN-422103 RADHAI SANKUL, MARKET YARD ROAD, LASALGAON TAL NIPHAD, DIST NASHIK PIN 422306 ICICI BANK LTD.,'SHAKUNTALA' GROUND FLOOR, PLOT NO 420/421,SHANIWAR PETH, KARAD.TAL-KARAD DIST-SATARA MAHARASHTRA 415110. TATED COMPLEX, NEAR LIC OFFICE, CHAITANYAWADI 443001 ICICI BANK LTD., MR, VAIRAGHADES HOUSE, SANTAJI WARD, BUS STATION ROAD BHANDARA PIN 441904 ICICI BANK LTD., R. A. PATEL MARKET, NR. STATION ROAD, BAVLA, DIST. AHMEDABAD 382220. GEETA AROGYA & CHARITABLE TRUST BUILDING., NR. GAYATRI MANDIR, DEESA 385535 LIC BUILDING,JAGADRI ROAD,AMBALA CANTT,AMBALA 133001 MAUZA CHAK JANGI,TEHSIL-NALAGARH,NEAR BADDI BUS STAND,NALAGARH ROAD,BADDI,DISTT-SOLAN,HP-173205 ICICI BANK LTD,COMPLEX NEAR MUNCIPALITY OFFICE, DHARAMSHALA(H.P) 176216 ICICI BANK LTD ,SONY SHOWROOM,TIBRI CANTT ROAD, NEAR SBI, GURDASPUR (PB) 143521 ICICI BANK LTD., 18, WARD NO. 5, OPPOSITE HPO, HAMIRPUR-177001 HIMACHAL PRADESH SCF 10, DISTRICT SHOPPING CENTRE, URBAN ESTATE , JIND, HARYANA 126102 ICICI BANK LTD.,KAPOOR COMPLEX, THE MALL, SOLAN - 173212, HIMACHAL PRADESH

TARN-TARAN,PUNJAB143401 ICICI BANK LTD,GURUNANAK FURNITURE HOUSE,HAMIRPUR ROAD, UNA HIMACHAL PRADESH 174303 ICICI BANK LTD, NEAR REEBOK SHOWROOM, AMBALA CHANDIGARH HIGHWAY,ZIRAKPUR,PUNJAB 140 603 ICICI BANK LTD.,BARAWKAR CHAMBERS,AMBETTHAN CHOWK,PUNE NASIK HIGHWAY,CHAKAN,PUNE 410501. ICICI BANK LTD., PLOT NO. B-294, 295,INDUSTRIAL AREA,BHIWADI-301019 DIST - ALWAR,RAJASTHAN ICICI BANK LTD., PLOT NO 28,KHETANADI,MANDORE MANDI - 342007DIST. JODHPUR, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, POOJAPLUS COMPLEX, PARASIA ROAD, CHHINDWARA 480001, ICICI BANK LTD., 58 & 59, SILVER HILLS COLONY, NH- 59, INDORE AHEMDABAD ROAD, DHAR- 454001 M. P. ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR,PLOT NO 357, REWA SINGROLI ROAD SIDHI 486661. M. P. ICICI BANK LTD., MITTAL COMPLEX, DELHI ROAD, OPP. SPRING FIELD SCHOOL MORADABAD - 244001 UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., PLOT NO 317, NAKA SATRIKH,FAIZABAD ROAD, BARABANKI -225001 U.P. 384-386/1 CIVIL LINES MADAYA JAIRAM.AZAMGARH. 276001 ICICI BANK LTD.,HOTEL MAHAVIR INTERNATIONAL, VIJAY VALLABH CHOWK, NAGAUR - 341001 RAJASTHAN ICICI BANK LTD SCF. 16,17 & 18, OLD BUS STAND MARKET, COLLEGE ROAD, BARNALA, PUNJAB 148101 # 140 OLD MAHABALIPURAM ROAD SHOLINGANALLUR CHENNAI ,TAMILNADU 600119 ICICI BANK LTD.,SHUBHLAXMI APARTMENT, OPP. VIDYUT BHAVAN, RATANLAL PLOTS,DURGA CHOWK, AKOLA 444001, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., (RMAG)HAADIMANI COMPLEX, ADILPUR AREA,GARAGE LINE, BIDAR- BANGALORE ROAD,SHAHAPUR 585 223, KARNATAKA. VIDYA NAGAR,P.B ROAD,HAVERI,KARNATAKA-581110 PADIKKARA COMPLEX GURUMANDIRUM ROAD KATTAPANA - 685 515. IDUKKI DIST, KERALA STATE. 685515 ICICI BANK LTD., CITY BAZAR, MOUZA ROY NAGAR, WATER TANK ROAD, DIAMOND HARBOUR SOUTH 24, PARGANAS - 743 33, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., (RMAG) RAILWAY STATION ROAD,TIKRAPARA, BOLANGIR- 767001, ORISSA 2ND FLOOR, # 53, SOUTH ST, OPPOSITE AKM TOWERS, TAMIL NADU 610001 ICICI BANK LTD., 77 OMRAHGANJ, SAHANAGAR, LALBAGH, MURSHIDABAD 742149. ICICI BANK LTD., (RMAG) C. R. DAS ROAD, NEAR HEAD POST OFFICE, SURI- 731101 DIST. BIRBHUM WEST BENGAL RR PLAZA, FIRST FL NO.102, KATCHERI RD, MADURAI MAIN, TAMIL NADU 626001 ICICI BANK LTD (RMAG), PLOT NO-2366, NEAR REMUNA GOLIE,GANESHWARPUR,REMUNA - 756019 DIST.- BALASORE, ORISSA FIRST FLOOR, BELLIMANE COMPLEX, YELLAPUR ROAD, SIRSI 581402 T.P NO-32,WARD NO-10,SHOP NO-14-16,NEAR ARADHANA HOTEL,BAGALKOTE-587101 17-HIG,AWAS VIKAS COLONY,NAINITAL HIGHWAY ROAD,RUDRAPUR,UTTARAKHAND 263153 VANDANAPPU VENKATESWARA RAO COMPLEX,GROUND FLOOR,ELURU MAIN ROAD,JANGAREDDIKUDAM,WEST GODAVARI DT, PIN 534447 ICICI BANK LTD., (RMAG) DOORNO. : 14-7-14, MANOHAR ARCADE, MAIN ROAD, ANAKAPALLE - 531001 ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., (RMAG) VILLAGE KALIBADI,KARNAJORA - 733130 P.S- RAIGUNJ, DISTRICT- UTTAR DINAJPUR WEST BENGAL ICICI BANK LTD.,23 G, THE NEW POORNIMA CO-OP HSG SOCIETY LTD., DR. DESHMUKH MARG, MUMBAI 400026 ICICI BANK LTD.,SHREEJI SHARAN, GR. FLOOR, SHANTILAL MODI ROAD, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067. 140/1, PRINCE ANWAR SHAH ROAD 700045 ICICI BANK LTD.,GROUND FLOOR, BUILDING 4, A WING, RCP, NOCIL COMPOUND, THANE BELAPUR ROAD GHANSOLI, NAVI MUMBAI 400701. ICICI BANK LTD., 49, BASANT LOK, VASANT VIHAR, NEW DELHI 110057. ICICI BANK LTD., OHIO SHOPPING COMPLEX,FANCY BAZAR,M.G.ROAD,GUWAHATI 781001 ICICI BANK LTD., TRANS TRADE CENTRE, NEAR FLORAL DECK PLAZA, SEEPZ, MIDC ANDHERI (E), MUMBAI - 400 093 ICICI BANK LTD., MOHAMMED SATHAK ENGINEERING COLLEGE, EAST COAST ROAD, KILAKARAI, RAMANATHAPURAM, TAMILNADU. 623517 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, ZENITH HOUSE, KESHAVRAO KHADYE MARG, MAHALAXMI, MUMBAI. 400034. INDIAN SPINAL INJURIES CENTRE (ISIC), OPPOSITE SECTOR C, VASANT KUNJ, NEW DELHI.110070 ICICI BANK TOWER, NBCC PLACE, BISHAM PITAMAH MARG, PRAGATI VIHAR, NEW DELHI.110003 ICICI BANK LTD., RAMBAL YUTEEKA, KRL ROAD, OPP. VARMA HOSPITAL, TRIPUNITHURA - 682301, ERNAKULAM DIST., KERALA ICICI BANK LTD, L & B - 2, SHIPRA PATH, RIICO , NEAR K. P. AUTOMOTIVES, MANSAROVAR INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPUR. 302020 ICICI BANK LTD.,G-02, DISCOVERER BLOCK, ITPL, TECH PARK MALL, WHITEFIELD ROAD, BANGALORE 560066 ICICI BANK LTD., INFOSYS BRANCH, C/O. INFOSYS TECHNOLOGIES, NO.44, 3RD CROSS, ELECTRONIC CITY, HOSUR ROAD, BANGALORE 560100. ICICI BANK LTD., MCR-3039 E, BELA CHOWK, ROOPNAGAR(PUNJAB) 140001 ICICI BANK LTD.,KHALSA COLLEGE, G T ROAD, AMRITSAR 143001 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, SOUTH TOWERS, EAST WING, BANDRA-KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI. 400051 ICICI BANK LTD., 174, MILITARY HOSPITAL, BATHINDA MILITARY STATION, BHATINDA, PUNJAB. 151005 ICICI BANK LTD., INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., INFOSYS MANGALA, KULUR FERRY ROAD, KOTTARA, MANGALORE. 575006. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., PLOT NO 350, HEBBAL INDUSTRIAL AREA, HOOTAGALI, MYSORE. KARNATAKA.570018 ICICI BANK LTD, DR. T M A PAI HOSPITAL, OPP TALUK OFFICE, UDUPI.576001 ICICI BANK LTD, BASUDEV SOMANI COLLEGE, CHITRA BHANU ROAD,KUVEMPUNAGAR, MYSORE.570023

ST. AGNES SPECIAL SCHOOL, BENDOOR, MANGALORE - 575 002. (DAKSHIN KANNAD DISTRICT) ICICI BANK LTD., THIAGARAJAR ARTS COLLEGE, CAMPUS, TEPPAKULAM, MADURAI. 625009. THIAGARAJAR COLLEGE OF ENGINEERING CAMPUS,THIRUPARAMKUNDRAM, MADURAI - 625 015. MILLENIUM BUSINESS PARK, SECTOR-3, BLDG-2, UNIT-8, MAHAPE, MIDC, NAVI MUMBAI.400701 GROUND FLOOR, CHENNAI CONTAINER TERMINAL, CHENNAI PORT TRUST, GATE ZERO, ROYAPURAM, CHENNAI.600013 ICICI BANK LTD. SHOP NO.3, G MART, GERA HARMONY, KALYANINAGAR, PUNE - 411006 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., SURVEY NO 210, MANIKONDA VILLAGE, GACHI BOWLI, HYDERABAD.530019 104, SETHU RUKMANI COMPLEX, SALAI ROAD, WORAIYUR, TRICHY.620003 ICICI BANK LTD, INSIDE INFOSYS TECH. LIMITED, PLOT NO-1, RAJIV GANDHI IT PARK, PHASE-1, HIJEWADI, PUNE.411057 ICICI BANK LTD C/O INFOSYS TECH LTD, PLOT NO 24, RAJIV GANDHI INFOTECH PARK PHASE I, HINJEWADI, PUNE.411057 SHIV VANI SR SEC SCHOOL, MAHAVIR ENCLAVE, DWARKA, NEW DELHI.110045 ICICI BANK LTD C/O POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED, PLOT NO 2,SECTOR 29, GURGAON.122001 ICICI BANK,MAHINDRA INDUSTRIAL PARK,PARANUR VILLAGE NATHAM SUB-POST OFFICE, CHENGLEPET CHENNAI.603002

ICICI BANK LTD.,ST. MARYS ANGLO INDIAN HIGHER SECONDARY SCHOOL, CATHOLIC CENTRE, 1ST FLOOR, 64, ARMENIAN STREET, CHENNAI. 600001 ICICI BANK LTD, HERO HONDA MOTORS LTD, 37 KM STONE, DELHI JAIPUR HIGHWAY, SECTOR 33, GURGAON, HARYANA.122001 BHAGWAN MAHAVEER VIKLANG SAHAYATA SAMITI, GURUNANAK PATH, MALVIYA NAGAR, JAIPUR.302017 NO. 1, THIRUMALAI ROAD, T NAGAR, CHENNAI.600017 ICICI BANK LTD., SECTOR-32 , SCO-35 , CHANDIGARH ROAD, JAMALPUR,LUDHIANA. 141010 BSFC BUILDING, FRASER ROAD, PATNA 800001 TATA CONSULTANCY SERVICE, KUMARAN NAGAR, OLD MAHABALLIPURAM ROAD, SHOLINGANALLUR, CHENNAI. 600119 ICICI BANK LIMITED, DESTINATION CENTRE, HADAPSAR, PUNE.411028 INDIAN SCHOOL OF BUSINESS, GACHIBOWLI, HYDERABAD.530032

ICICI BANK LTD, MYTREE CENTRE, 4/10 GROUND FLOOR, HOSUR ROAD , BOMMANAHALLI, NEXT TO OXFORD COLLEGE OF ENGINEERING, KARNATAK SHANTIVAN APPARTMENT, LAMBE HANUMAN ROAD, SURAT.395006 ICICI BANK LTD.ROCK AVENUE, OPP JOY ICECREAM FACTORY, HINDUSTAN NAKA, CHARKOP, KANDIVALI WEST, MUMBAI.400067

ICICI BANK LTD , GROUND FLOOR, SHOP NO.6/7, SAFAL PEGASUS, OPP RELIANCE PETROL PUMP, 100 FT. ROAD, PRAHLADNAGAR, AHMEDABAD 3800 DOOR NO. 480A, AVINASHI ROAD, COIMBATORE. 641004 NO 101 & 102, GROUND FLOOR, SHRI KALKI TOWERS, PLOT#20, OPP HUDA BUS STOP, NH-9, CHANDANAGAR, HYDERABAD.500050 ICICI BANK LTD , NO- 23-6-128,140, GROUND FLOOR, D S COMPLEX, PATNAM BAZAAR, GUNTUR 520003 SHOP NO. 29 TO 33, BHOPAL PLAZA, NEAR BHOPAL TAKIES, HAMEDIA ROAD, BHOPAL. 462 001 19/753, RING ROAD, INDIRA NAGAR, LUCKNOW.226016 ICICI BANK LTD , PLOT NO-388 , BANK STREET,MAIN ROAD, NEAR CHORDA BYPASS, JAJPUR ROAD 755019 ICICI BANK LTD , PART A,B,C& D OF SHOP NO 1& 2, NEW GRAIN MARKET, KURUKSHETRA.136118 ICICI BANK LTD, OPP. ICICI LEARNING CENTER,OLD MUMBAI-PUNE HIGHWAY,NEAR HOTEL VALLERINA,KHANDALA - 410301. ICICI BANK LTD., SHOP NO : 24, SRIKRIPA MARKET, MEHOOB MARKET, MALAKPET, HYDERABAD - 500036. ICICI BANK LTD., OASIS LODGE,KERANITALA, PO. MIDNAPUR, DIST. PASCHIM MIDNAPUR, WEST BENGAL- 721101 ICICI BANK LTD , TITUS, BUILDING NO 10, MINDSPACE, RAHEJA IT PARK PVT LIMITED, MADHAPUR, HYDERABAD.500081 ICICI BANK LTD, PLOT NO. 9,10,11, MAIN ROAD, NALGONDA, ANDHRA PRADESH 508 001 ICICI BANK LIMITED, 277-B, PLOT NO. 1046, UPKAR GUEST HOUSE, HAMIRPUR ROAD, NAUBASTA, KANPUR - 208021. ICICI BANK LTD., UNIT NO.1, 91/6, NAGAVARA PALYA, OLD MADRAS ROAD, BANGALORE - 560 092. G-45, NEW GANJBAZAR, JAGANA ROAD, PALANPUR.385001 ICICI BANK LTD; PARCO COMPLEX, KALLAI ROAD, KOZHIKODE. 673002 # 6,7, 60 FEET ROAD, SAHAKAR NAGAR, BANGALORE - 560092. ICICI BANK LTD, BIRENU TRADE CENTER, 67, PENNAR ROAD (HOTEL KANCHAN), AAM BAGAN, SAKCHI, JAMSHEDPUR.831001 ICICI BANK LTD, T.V.HOUSE, KAVALACKAL BUILDING, CULLAN ROAD, ALAPPUZHA.688001 ARIHANT INSIGHT,PLOT NO 24 BLOCK NO 1, INDUSTRIAL ESTATE, AMBATTUR.600058 ICICI BANK LTD., URBAN CIRCLE NO. 107, INSIDE BAGHTAWALA GATE, DANA MANDI, AMRITSAR - 143001, PUNJAB. 520/980, F.M. CIRCLE , O.T. ROAD, BALSORE.756001 B-2, TOWER-B, DLF CYBER GREEN, DLF PHASE III, GURGAON.122002 ICICI BANK LTD , D NO-11-218, NENIPLAZA, ELURU ROAD, GUDIVADA. 521301 ICICI BANK LTD , SCF-2, NEW GRAIN MARKET, JALANDHAR, PUNJAB.144004 NO.150/4 , ARADHYA ENCLAVE, K B EXTENTION, P B ROAD, DAVANAGERE.577001 ICICI BANK LTD., INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., 138, OLD MAHABALLIPURAM ROAD, SHOLINGANALLUR - 600119 (DIST KANCHEEPURAM) 1ST FLOOR, PARAS HEIGHTS, MANIPRABHA HOTEL, WASHIM.444 505 ICICI BANK LTD., R. K. ESTATE, RAZA BAZAR, PATNA.800 014

ICICI BANK LTD., OPP. R. T. C. BUS STAND, ADILABAD.504 001 ICICI BANK LTD., NO. 12-661, GOKUL COMPLEX, BELLAMPALLY ROAD, MANCHERIAL, ADILABAD DIST. 504 208 GIRI BHAWAN, N.S. AVENUE, NEAR LIFE LINE HOSPITAL, SILCHAR - 780005, ASSAM ICICI BANK LTD., TARUNIMA BUILDING, OPP FIRE SERVICE STATION, MAIN ROAD, KARIMGANJ- 788710, ASSAM. ICICI BANK LTD., BARUAH BHAWAN, BABUPATTY ROAD, DOL CHARIALI, SIBSAGAR - 785 640, ASSAM. ICICI BANK LTD., APOORVA TOWER, OPP SADAR HOSPITAL, HOSPITAL ROAD. 802 301 ICICI BANK LTD, STATION ROAD, NEAR NIRANKARI FURNITURES, DURG - 491001 ICICI BANK LTD., G E ROAD, OPP SONI PETROL PUMP, RAIPUR NAKA, RAJNANDGAON. 491 441 GROUND FLOOR, SHILP ANNEXE, NEW C G ROAD, CHANDKHEDA, AHMEDABAD382 424 ICICI BANK LTD , S.C.O 114 & 115 , BRASS MARKET , REWARI 123401 AMAR FINANCE COMPANY, WARD NO 7, TESHIL ROAD, GOHANA.131 301 ICICI BANK LTD., HOTEL CITY HEART, OPP. PLAY GROUND, NEAR DELHI GATE, NAHAN-173001, DIST. SIRMAUR ICICI BANK LTD., RAJ COMPLEX, OPPOSITE HOTEL YASHODA, TOWER CHOWK,DEOGARH- 814112, JHARKHAND ICICI BANK LTD., SUN PALACE, NEAR HOTEL SONA, CHUHA BAGAN, DUMKA - 814101, JHARKHAND ICICI BANK LTD., SHREE RAMESHWAR TOWER, NEAR TOWN THANA, MAIN ROAD, GIRIDIH. 815301 ICICI BANK LTD., NEAR TATA SHOWROOM, GODDA PIRPAINTY ROAD, NEAR SHANKAR TALKIES, GODDA - 814133, JHARKHAND. ICICI BANK LTD- MALANI TOWER- JASHPUR RAOD- GUMLA. 835207 ICICI BANK LTD., HOUSE OF MR. R P RUNGTA, AMLA TOLA, CHAIBASA - 833 201, DIST-WEST SINGHBHUM, JHARKHAND SHERKO TOWERS OPP. NSS TRAINING COLLEGE T.B ROAD OTTAPPALAM PIN : 679 101 ICICI BANK LTD., BELDARPARA, NEAR POLICE PARADE GROUND, TURA - 784 001, WEST GARO HILLS DISTRICT, MEGHALAYA. ICICI BANK LTD, NH-6, OPP. INDIAN OIL PETROL PUMP, BARGARH. 768028 ICICI BANK LTD., JAY MAA HALL, JOHNSON, PARLAKHEMUNDI - 761200, ORISSA ICICI BANK LTD., TINUMUHANI CHOWK, BHAMARTIAPATNA, KENDRAPARA -754211, ORISSA MAIN ROAD, NEAR KIRTI SAMRANI COMPLEX, BARBIL JODA HIGHWAY, BARBIL, KEONJHAR, ORISSA.758035 ICICI BANK LTD , MODERN AGENCY, JEYPORE , DIST-KORAPUT, ORISSA 764001 ICICI BANK LTD , G-462, BRS NAGAR, LUDHIANA, PUNJAB.141012 ICICI RAJ BHAWAN,KOTA ROAD,BARAN, RAJASTHAN.325205 ICICI BANK LTD.,NEAR MAHVEER COLONY, KHED ROAD BALOTRA BARMER DISTT. RAJASTHAN-344022. ICICI BANK LTD , TM PALACE, BE NARAYAN GATE, CIRCULAR ROAD, BHARATPUR, RAJASTHAN.321001 ICICI BANK LTD., PLOT NO. 29,30, KIDWANI NAGAR, CHITTAURGARH -312001, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., STATION ROAD, NEAR DHARAM STOOP. CHURU - 331001, RAJASTHAN KRISHAN KUNJ, SARAF COLONY, BASSI DISTRICT JAIPUR. 303 301 ICICI BANK LTD., BALAJI EMPIRE, NATIONAL HIGHWAY NO. 8, SIKAR ROAD, CHOMU - 303702, DIST., JAIPUR, RAJASTHAN SHIV SHAKTI, CENTER SPINE,VIDYADHAR NAGAR,JAIPUR, RAJASTHAN,JAIPUR 302020 ICICI BANK LTD., E4 & E5, SUBHASH NAGAR, SHOPPING CENTER, JHOTWARA ROAD,OPP. KK TOWER, BANIPARK, JAIPUR.302 001 ICICI BANK LTD., SHRI GANESH TRADERS, OPP. PARK, PANJABIO KI GALI, KOTPUTTALI -303108, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., NISHA COMPLEX, GROUND FLOOR OPP. NEW BUS STAND, JALORE. 343 001 ICICI BANK LTD., 108,MAHAVEER MARG, SUMERPUR ROAD, PALI(RAJASTHAN). 306401 ICICI BANK LTD , JAL CHAKI CHOURAHA ,KANKROLI, RAJSAMAND 313324 PLOT NO.14, JAWAHAR NAGAR, SAWAI MADHOPUR - 322001,RAJASTHAN ICICI BANK LTD., JOGANI PLAZA, KALYAN CIRCLE, SIKAR - 332 001, RAJASTHAN ICICI BANK LTD , BAHADUR RESIDENCY COLONY, WARD NO 39, OPPOSITE NARAYAN TALKIES , TONK. 304001 ICICI BANK LTD, FIRST FLOOR,326/A, SRI SAI BABA TOWERS, POST OFFICE STREET, MAINROAD, AVINASHI.641 654 ICICI BANK LTD , 19-A TAGORE TOWN,ALLAHABAD 211002 ICICI BANK LTD , PLOT NO 103,IN FRONT OF PETROL PUMP,NCC CHAURAHA HARPUR , KOTWALI,BALLIA. 277001 ICICI BANK LTD., PLOT NO 144/2 AND 144/3, PIKAURA SHIV GULAM, MALVIYA ROAD, BASTI. 272 001 ICICI BANK LTD , PLOT NO.843,RIZVI TRACTORS, AMBEDKAR CHOWK, CHANDPUR. 246725 ICICI BANK LTD., PLOT NO 1652 CIVIL LINES ROAD, OPP HYDIL PETROL PUMP, DEORIA. 274 001 ICICI BANK LTD., MAYANK MEMORIAL CENTER, DR. RAMDUTT CHOURAHA, WHITEGANJ, HARDOI, UP 241001 ICICI BANK LTD ,PLOT NO 218, AZEEM GRIHAST PETROLIUM MIRJAHADDIPURA BYPASS ROAD MAU NATH BHANJAN,MAU. 275101 ICICI BANK LTD , B-113, PALLAVPURAM, PHASE - I, MEERUT,250110 ICICI BANK LTD , PLOT NO. 218, DAYANAND NAGAR, MEERUT ROAD, SHAMLI,247776 ICICI BANK LTD., KASURI BAGH, NEAR DIAMOND TALKIES, CIVIL LINES, RAMPUR (U.P.),244 901 ICICI BANK LTD, KESAB ROAD, OPPOSITE KOCH BIHAR PALACE, KOCH BIHAR.736 101 16-337, GUTTI ROAD, GUNTAKAL-DIST. - ANANTAPUR GUNTAKAL - 515801

ICICI BANK LTD., 16-1-35 MF RAOD, OPP TO VINAYAKA TEMPLE, HINDUPUR.515 201 ICICI BANK LTD, NO: 14-2-5-1, CTM ROAD, MADANAPALLE - 517 325, CHITTOOR DISTRICT, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., APTDC (TOURISM HOUSE), OPP: SP BUNGALOW, NEW BUS STAND ROAD, CUDDAPAH. 516 001 ICICI BANK LTD., 3-1352/53, GANDHI ROAD, GANDHI CIRCLE, KADAPA DISTRICT, PRODDATUR.516360 6-319/A, RAILWAY STATION ROAD, RAJAMPET, CUDDAPAH DIST. 516 115 ICICI BANK LTD., D NO 1-5-43, KARI SURI REDDY COMPLEX, CANNEL ROAD, ANAPARTHI.533342 ICICI BANK LTD., 6-1-20, VIJAYA MALAYAM, MAIN ROAD, PEDDAPURAM, EAST GODAVARI DISTRICT.533437 9-9-16, S S REDDY COMPLEX, BANK STREET, ARUNDALPET. 522 601 ICICI BANK LTD., 68-3-231-W/73,MAIN ROAD, KRISHNA NAGAR, SRINAGAR COLONY, HYDERABAD.500081 PLOT 23, SV CHAMBERS, DIAMOND POINT, SIKH VILLAGE, SECUNDERABAD. 500 008 ICICI BANK LTD ,H.NO. 5-6-140/D ,CHANDRA RESIDENCY,FCI X ROAD, JYOTHI NAGAR,GODAVARIKHANI,505215 1-2-85/2. PRAGATHI NAGAR, PEDDAPALLI DIST.KARIM NAGAR, A.P. PEDDAPALLI - 505172 ICICI BANK LTD , 5-1/186/1, WYRA ROAD, SWARNA PLAZA, KHAMMAM. 507002 ICICI BANK LTD., 5-8-76, M. G ROAD, KOTHAGUDEM, DIST. KHAMMAM. 507101 D NO 7-35, SAI GANESH SHOPPING COMPLEX, KANCHIKACHARLA, KRISHNA DISTRICT.521 180 21/173/A BESIDE SAIBABA TEMPLE, MAIN ROAD, ADONI, DIST.KURNOOL ADONI - 518301 ICICI BANK LTD., 25/142, SANJEEV NAGAR, NANDYAL. 518 501 ICICI BANK LTD., 1-5-69/1,SHALIMAR COMPLEX, OPP T.V RELAY CENTER, NEW TOWN, MEHBUB NAGAR.509001 ICICI BANK LTD., D.NO: 1-9-2/1/A, KRISHNA SAI COMPLEX, M.G. ROAD,MEDAK - 502 110, A.P. ICICI BANK LTD., P M IBRAHIM COMPLEX ,OPP: AMBEDKAR CHOWK, M H NO.8-1-120 TO 124 , SIDDIPET.502 103 NO.14/16, I.C.S. ROAD, NELLORE DISTRICT, GUDUR , GUDUR - 524101 D. NO. 8/1/14, AVS KALYANAMANDAPAM, GNT ROAD, KAVALI, NELLORE DISTRICT. 524 201 ICICI BANK LTD, NO: 3-10-30, D S REDDY COMPLEX, GNT ROAD, NAIDUPETA - 524 126, NELLORE DISTRICT, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., SHAILAJA COMPLEX, NEAR BUS STAND, ARMOOR -503224, DIST: NIZAMBAD, A.P. ICICI BANK LTD , NO::5-4-126, PARSI COMPLEX,NH-07,BESIDE BHARAT PETROL PUMP,KAMAREDDY, NIZAMABAD DIST.,503111 ICICI BANK LTD., D.NO 16-1-37, PAMUR ROAD, PRAKASHAM, KANDUKUR.523105 ICICI BANK LTD., NO: 18/28/19A, KANDUKUR MAIN ROAD, KANIGIRI - 523 230, PRAKASAM DISTRICT, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD, 13-2-194, K.T.ROAD, PALASA,SRIKAKULAM DISTRICT.532221 SRI RAMA ARCHADE, NEW BRIDGE ROAD, NEAR DHARMANA TVS SHOW ROOM, DAY & NIGHT JUNCTION, SRIKAKULAM. 532 221 ICICI BANK LTD., D NO 28-64, MAIN ROAD,PARVATHIPURAM, VIZIANAGARAM DISTRICT. 535 501 ICICI BANK LTD., D.NO:4-2-25/1, NCS THEATRE ROAD, KOTHA AGRAHARAM JUNCTION, VIZIANAGARAM - 535 001, A.P ICICI BANK LTD., D.NO:2-9-2, NEHRU PARK ROAD, JANGAON. 506167 ICICI BANK, KODANDA AMA COMPLEX, J.P ROAD, BHIMAVARAM. 534202 D NO 43-1-1, MANMOHAN MANSION, MG ROAD, WEST GODAVARI DISTRICT. 534 260 ICICI BANK LTD., ESS SECOR, NEAR JNK SCHOOL, NH- 52, A, ITANAGAR- 791111, ARUNACHAL PRADESH. ICICI BANK LTD. ,NAGAON BRANCH, MANGLUNIA BHAWAN, A.T. ROAD, HAIBARGAON, NAGAON. 782002 ICICI BANK LTD., CHAPAGURI ROAD, AOC ROAD, BONGAIGAON- 783380, BONGAIGAON DIST., ASSAM. ICICI BANK LTD, KAMRUPIYA SANATAN DHARMA MANDALI, TEZPUR TOWN - 784001, SONITPUR DIST, ASSAM ICICI BANK LTD- PANJARI ROAD- GOPALGANJ 841428 ICICI BANK LTD , HOTEL DELHI DARBAR, STATION ROAD, MAHAVAT TOLI. 845438 ICICI BANK LTD.,PRATIK, BHATTA BAZAR, PURNIA 854301 1643 -A, THANA ROAD, NAJAFGARH. 110043 ICICI BANK LTD , 17-A,RING ROAD,LAJPAT NAGAR 4,NEW DELHI.110024 65/7, NEW ROHTAK ROAD, NEW DELHI. 110 005 ICICI BANK LTD., A-233, OKHLA PHASE-1, NEW DELHI.110 020 ICICI BANK LTD., A-4, GUJRAWALA TOWN, PART 1. NEW DELHI.110009 ICICI BANK LTD , AG-1;PLOT NUMBER-3;ADITYA CITY CENTRE;VAIBHAV KHAND ;INDRAPURAM ;GHAZIABAD201012 ICICI BANK LTD., D -138 , EAST OF KAILASH, NEW DELHI. 110 019 L 12, KALKAJI, DELHI-1100019 DELHI ICICI BANK LTD., PLOT 2, LSC, MANDAWALI, FAZALPUR, NEAR MAX BALAJI HOSPITAL, I P EXTENSION, DELHI.110 092 RG CITY CENTER, PLOT NO.-4,COMMUNITY CENTER, MOTIA KHAN, PAHARGANJ, NEW DELHI-110085 ICICI BANK LTD , SG-33,34,35,36,ADITYA NEGA MALL,PLOT 9D, CENTRAL PREMISES,DIST.SHAHDARA , DELHI110092 ICICI BANK LTD,VARDHAMAN PREMIUM MALL,LSC, DEEPALI, SARASWATI VIHAR, NEW DELHI 110085 ICICIBANK LTD., SHIV COMPLEX, NEAR BHARAT PETROL PUMP, NEAR S.T.STAND,AMRELI 365601 ICICI BANK LTD , KHODIYAR COMPLEX, AIRPORT ROAD,JAMNAGAR,GUJARAT 361002

ICICI BANK LTD., NEMNATH COMPLEX, ADANI PORT ROAD, SURVEY NO. 135, NEW MUNDRA - 370 421, KUTCH DIST, GUJARAT ICICI BANK LTD. VITT BHAWAN, NEARJIMMY TOWER, GONDAL ROAD RAJKOT360001 ICICI BANK LTD, CIRCULAR ROAD, NEAR OLD BUS STAND, BHIWANI (HARYANA) 127021 403-405, KAITHAL ROAD, PEHOWA, HARYANA.136 128 ICICI BANK LTD., LADWA ROAD , NEAR NEW GRAIN MARKET, SHAHBAD MARKANDA, DIST. KURUKSHETRA.136 135 ICICI BANK LTD , SHOP NO 187/188, OPPOSITE TOMAR HOSPITAL, NEAR POST OFFICE, OLD DELHI ROHTAK ROAD, SAMPLA, ROHTAK.124501 ICICI BANK LTD, OPPOSITE JAI VILLAS HOTEL, BESIDES BPCL PARMESHWAR SERVICE STATION, DABWALI ROAD, SIRSA.125 055 ICICI BANK LTD , PLOT NO 5,AGRA CHOWK ,NEW COLONY,PALWAL,121102 ICICI BANK LTD., PLOT NO:64 -B MAIN MARKET, BILASPUR , HIMACHAL PRADESH. 174 001 ICICI BANK LTD., 40/8, NEAR KALA KENDRA, DHALPUR, KULLU (HP). 175 101 ICICI BANK LTD., MAHINDRA ARCADE, NEAR ZILA SCHOOL CHOWK, DALTONGANJ, PALAMAU. 822 101 NO. 8-9- 218/1 SHIVA INTERNATIONAL, BESIDE RELIANCE PETROL PUMP, UDGIR ROAD, BIDAR. 585 403 ICICI BANK LTD., TARIKERA NANJANA TRUST NO.402613334, M G ROAD, CHIKMAGALUR.577 101 ICICI BANK LTD ,VALUE ENCLAVE,AMBEDKAR ROAD,NEAR SION HOSPITAL,SION (E) MUMBAI,MAHARASHTRA.400022 SHIVALEELA COMPLEX, BESIDES PADMA SAGAR RESTAURANT, FACTORY CIRCLE, MANDYA.571 401 ICICI BANK LTD., JOLLYS ARCADE, NH ROAD, ANGAMALY. 683374 ICICI BANK LTD, PLAVADA BUILDING,A.M ROAD, PERUMBAVOOR, ERNAKULAM, DIST. KERALA. 683 542 ICICI BANK LTD., CHARALIL COMPLEX, OPP. PRIVATE BUS STAND, THODUPUZHA. 685 584 ICICI BANK LTD., SIRAJ MANSION, PERUMBA, PAYYANUR, KANNUR. 670307 GRD FLR, NJAVATHIL COMPLEX, KANJIRAPALLY, KOTTAYAM KANJIRAPPALLY - 686507 ICICI BANK LTD., SAFARI COMMERCIAL COMPLEX, KUTTIADI ROAD, PERAMBRA, CALICUT. 673 525 ICICI BANK LTD., CITY GATE , N.H.17, RAMANATTUKARA, CALICUT, KERALA CALICUT - 673001 ICICI BANK LTD., PEEKEY'S ARCADE, NEAR BUS STAND , DOWNHILL,MALAPPURAM , KERALA - 676519. ICICI BANK LTD., GIFTLAND TOWERS MAIN ROAD NILAMBUR MALAPPURAM PIN : 679329 ICICI BANK LTD., SANKARATHIL COMPLEX, OPP SBI,KARUVATTA, ADOOR.691 523 ICICI BANK LTD., INDIRA TOWER, CHIRAYINKEEZHU ROAD, ATTINGAL, TRIVANDRUM DIST - 695101, KERALA. ICICI BANK LTD., ASIF COMPLEX, ALLIMMOODU JUCTION, NEYYATINKARA, DIST.TRIVANDRUM.695 121 ICICI BANK LTD, DR. PULLANS BUILDING , KSRTC ROAD, CHALAKUDY, THRISSUR DIST. 680307 ICICI BANK LTD., SREE PADMAM ARCADE, WEST NADA, GURUVAYUR - 680101, THRISSUR DIST., KERALA. ICICIBANK LTD,THADATHILAKATHU BUILDING, YESUDAS ROAD,KUNNAMKULAM,- 680503 DIST. THRISSUR, KERALA ICICI BANK LTD., DELTA COMPLEX,MAIN ROAD, WAYANAD(DIST), KALPETTA. 673583 ICICI BANK LTD., PLOT NO. 22, WARD NO 2, GHANTAGHAR CHOWK, STATION ROAD, DAMOH - 470661 ICICI BANK LTD , A-7, A.B. ROAD, KALANI BAUG , DEWAS. 455001 ICICI BANK LTD., KASTURI GARDENS, A.B ROAD, GUNA. 473 001 ICICI BANK LTD., SURVEY NO. 141/1,141/3 SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD ,INDORE ROAD, HARDA - 46133, MP ICICI BANK LTD., 644 VIJAY NAGAR, NEAR SBI ZONAL OFFICE, JABALPUR. 482 002 ICICI BANK LTD , GANESH MOTORS , JABALPUR ROAD ,BARGAWAN,KATNI -483501 ICICI BANK LTD., ITWARA BAZAR CHURAHA, KANDELI, NARSIMHAPUR - 487001, MP ICICI BANK LTD, VIJAY TALKIES COMPOUND, FEROZE SHAH ROAD, NEEMUCH, MADHYA PRADESH 458441 ICICI BANK LTD., H NO 11,SHIKSHAK COLONY,NAKA NO.3,RAJGARH 465661 ICICI BANK LTD., KANHA PALACE, AB ROAD, SHAJAPUR - 456001, MP ICICI BANK LTD., SHRADDHA TOWERS, 1135, SANGAMNER ROAD, DIST. AHMEDNAGAR, SHRIRAMPUR.413 709 ROTARI CLUB BUILDING, NEAR ICICI PRUDENTIAL OFFICE, STATION RD, NANDURBAR. 425412 SHOP NO. 8 & 9, SHIBAM COMPLEX, OLD MOHIDA ROAD, NEAR SHAKTI PLAZA, SHAHADA, .425 409 DIGAMBER MAZA, MUMBAI - GOA HIGHWAY, OPP. BUS STAND, SAWANTWADI SAWANTWADI - 416510 ICICI BANK LTD., VARTE PLAZA, ZARKAWT, AIZAWL - 796007, MIZORAM ICICI BANK LTD., SHARMA CHHAK, TALCHER, ANGUL,ORISSA. 759 122 ICICI BANK LTD , DAHANIGADIA, CHARMPA ROAD 756100 ICICI BANK LTD , PWD ROAD, JAWAHAR CHAK, MAHAVIR BAZAR, DHENKANAL, ORISSA. 759 001 ICICI BANK LTD., PLOT NO-48, BHANJA SARANI, BADAPADIA, PARADIP, DIST-JAGATSINGHPUR.ORISSA.754 142 ICICI BANK LTD., BHAWANIPATNA, COLLEGE ROAD, OPPOSITE-INFORMATION OFFICE, BHAWANIPATNA, DIST-KALAHANDI. 766001 ICICI BANK LTD , GANESH BAZAR, MAIN ROAD, PHULBANI, DIST- KANDHAMAL. ICICI BANK LTD., JODA MAIN ROAD, NEAR SATHPATI PETROL PUMP, JODA, KEONJHAR. 758 034 ICICI BANK LTD., NAYAGARH BRANCH, NAYAGARH MAIN ROAD, IN FRONT OF N.A.C. HIGH SCHOOL, NAYAGARH.752 070 ICICI BANK LTD., NEW COLONY, OPP. XAVIER SCHOOL, RAYGADA - 765001, ORISSA

SCO 319, SECTOR 38-D, CHANDIGARH CHANDIGARH - 160040 ICICI BANK LTD., GANDHI TENT HOUSE, CIRCULAR ROAD, FARIDKOT. 151 203 ICICI BANK LTD., FARIDKOT ROAD, KOTKAPURA, DIST FARIDKOT. 151 204 ICICI BANK LTD, 2388, DABRA STREET, BANK ROAD, FAZILKA, DISTT.FEROZPUR, PUNJAB- 152123. ICICI BANK LTD , SUKHDEV ENGINEERING INDUSTRIES LTD.TALWAN ROAD,PHILLAUR DIST.JALANDHAR.144410 ICICI BANK LTD., RAILWAY ROAD, DORAHA, DIST. LUDHIANA. 141 421 ICICI BANK LTD,KOTKAPURA ROAD,NEAR MADDAN HOTEL,MUKTSAR. 152026 ICICI BANK LTD., NEAR PATIALA GATE,OPPOSITE CANARA BANK, NABHA, PUNJAB.147 201 ICICI BANK LTD, SCO 121, PHASE 2, URBAN ESTATE, PATIALA, PUNJAB147001 ICICI BANK LTD , SCO-8-9,BASAN WALI CHUNGI, CHANDIGARH KHARAR HIGHWAY, KHARAR.140301 ICICI BANK LTD, OPPOSITE OF OLD HOSPITAL, BEHROR, DIST-ALWAR. 301701 ICICI BANK LTD., SHOP NO. 102, MOHAN COLONY, NEAR AMBEDKAR CHOWK, BANSWARA - 327001, RAJASTHAN ICICI BANK LTD , KANKRIYA KATL, BIKANER ROAD, NOKHA334803 ICICI BANK LTD., AFOOL SADAN, NEAR RAILWAY CROSSING, JAIPUR HIGHWAY, DAUSA.303 303 SHASTRI MARG, OPP. GOVT COLLEGE, DUNGARPUR DUNGARPUR - 314001 ICICI BANK LTD., NOHRA NO 74 AND 76, LAKKAD MANDI, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN 335001 ICICI BANK LTD., SHIV MARG, NR HONDA SHOWROOM, TALARIYA PADA, JAISALMER - 345001, RAJASTHAN ICICI BANK LTD , NARAYANI SHOPPING CENTER , CHUNA CHOWK , RANI SATI ROAD , JHUNJHUNU. 322001 ICICI BANK LTD., 127,149,150,& 151 DISTRICT SHOPPING CENTER, SARASWATI NAGAR, BASANI, JODHPUR.342 005 ICICI BANK LTD , PLOT NO. 7& 8, PALI ROAD, SUMERPUR, DIST.PALI. 306902 NO 14, IVTH CROOS STREET CO-OPERATIVE COLONY, KRISHNAGIRI TAMILNADU 635001 ICICI BANK LTD., S.G.J. THANGADURAI HALL"" NO.210, ABC - 16, ANNA SALAI, KODAIKANAL -624101 ICICI BANK LTD , NO 44 , BANGLORE HIGH ROAD, SRIPERUMBUDUR.602105 ICICI BANK LTD , GR.FLOOR,VELUR ROAD,NAMAKKAL DT,TIRUCHENGODE 637211 ICICI BANK LTD , 40, POUND STREET, ARIYALUR. 621704 ICICI BANK LTD , NO 2-C OLD VELLORE ROAD, ARCOT, VELLORE DIST.632503 ICICI BANK LTD ,RASHMI PALACE ,NH NO 2, SULTANGANJ KI PULIA, AGRA. 282002 ICICI BANK LTD ,PLOT NO-256,NEAR RAILWAY CROSSING,MEERUT ROAD,BARAUT,UTTARPRADESH 250611 ICICI BANK LTD., KUTCHERY ROAD, G.T. ROAD, ETAH.207 001 ICICI BANK LTD , 166 CHOURAGI, NEW COLONY ,KACHERI ROAD ,ETAWAH 206001 ICICI BANK LTD., PLOT NO.34, KACHERI ROAD, AHANADPUR NUZUL, RAE BAREILLY ICICI BANK LTD , 1/112 KACHERI ROAD ,BAZARIA ,ALIGANJ ,MACHALI TOLA ,FATEHGARH. 209601 ICICI BANK LTD., BOMBAY LODGE, GT ROAD, KHELDAR MOHALLA, FATEHPUR. 212 601 ICICI BANK LTD., SHOP NO. A-3 / 13, SECTOR 110, NOIDA - 201 301, GAUTAM BUDDHA NAGAR DIST., UP ICICI BANK LTD. H 1/34, SECTOR 63, NOIDA. 201 301 ICICI BANK LTD., 12, CIVIL LINES, GONDA. 271 001 ICICI BANK LTD , BUILDING NO.854/1 , NR KATRA BAJI RAO , MIRZAPUR. 231001 ICICI BANK LTD , PLOT NO. 83/1 SAHODARPUR,NH 96, ALLAHABAD FAIZABAD RD, BABA GANJ PRATAPGARH 230001 ICICI BANK LTD., PLOT NO.72/71,SUDHA COMPLEX,CHAKRA SAIF MAIN ROAD, BHADOHI.221401 ICICI BANK LTD , PLOT NO 1423-1428, NEAR SBI MAIN BRANCH, HOSPITAL ROAD, SITAPUR 261001 ICICI BANK LTD , 1107, GANDHI NAGAR, UNNAO 209801 ICICI BANK LTD -ARAMBAG HOSPITAL MORE-NETAJI SQUARE-SAMAD MARKET.ARAMBAG. DIST-HOOGHLY. 712601 ICICI BANK LTD., 10, JESSORE ROAD, DAKBUNGLOW MORE, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL 700124 ICICI BANK LTD, RANISATHI TRADE & FINANCE PVT. LTD., N.H.34,DALKHOLA, DIST. UTTAR DINAJPUR- 733 201, WEST BENGAL ICICI BANK LTD , M-495,GURUHARKISHAN NAGAR,PASCHIM VIHAR,NEW DELHI. 110083 ICICI BANK LTD., D-16, PRASHANT VIHAR, NEW DELHI.110 085 ICICI BANK LTD., MAMRAM MAGIC MALL, PLOT NO- CSC/OFC4, ROHINI SEC-24, NEW DELHI. 110 019 B-130, VIVEK VIHAR NEW DELHI-110092 ICICI BANK LTD , RG CITY MALL LSC, BLOCK B, LAWRENCE ROAD, NEW DELHI110085 ICICI BANK LTD. B-21- OPP. V3S MALL- GROUND FLOOR - MAHARAJA BANQUET- LAXMINAGAR- DELHI 110092 ICICI BANK LTD, 111-A/4, HOTEL SHIV DAYAL, ASHOK NAGAR BRANCH, KANPUR- 208012, U.P. GURU TEG BAHADUR COMPLEX, CP - 4, UPIL SCHEME, NAKA HINDOLA, LUCKNOW - 226004 ICICI BANK LTD., KHARAGPUR BRANCH, GITANJALI,258/223/1, MALANCHA ROAD, KHARAGPUR.721 304 ICICI BANK LTD., SWAPNEER COMPLEX, PADDAPUKUR MORE, BARUIPUR, KOLKATA, WEST BENGAL. 700 144 ICICI BANK LTD., HOS NO:8-91,GOWARI COMPLEX ,NH-9, ZHIRABAD- MEDAK , ANDHRA PRADESH. 502 220

ICICI BANK LTD., 45/1 RAFI AHMED KIDWAI ROAD , PARK STREET , KOLKATA. 700 016 ICICI BANK LTD. KHASARA NO.1023, BISWAN DEHAT, SIDHOULI ROAD, BISWAN, DIST. SITAPUR, ASSAM 781318 ICICI BANK LTD., H.S.ROAD, DIBRUGARH - 786001, ASSAM ICICI BANK LTD., BASTAR ROAD, DHAMTARI, CHHATTISGARH. 493773 ICICI BANK LDT., NEAR KISHAN CHANDRAKARS RESIDENCE, STATION ROAD, MAHASAMUND.493 443 ICICI BANK LIMITED., PLOT NO. 8 POCKET, 8 B SECTOR, 15 ROHINI DELHI. 110085 ICICI BANK LTD., PLOT NO. 5 & 6, LSC - 3, DWARKA, SEC-06, DELHI 110075 ICICI BANK LTD , GALAXY AVENUE, NEAR GALAXY TALKIES, NARODA, AHMEDABAD.382330 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, SHOP.NO. 5 TO 8, VISHWA ARCADE, NAVA VADAJ, AKHBARNAGAR, AHMEDABAD. 382480 C. M. ARCADE, NEAR TARANG PETROL PUMP, ANAND ROAD, BORSAD. 388 540 FF1, NATIONAL PLAZA, NR. BUS STAND, KAPADVANJ. 387 620 NAKSHATRA - 2, 150 SEET RING ROAD,OPP.KKV HALL, RAJKOT - 360008,GUJARAT ICICI BANK LTD., SHOP NO 1,2,5,6,9, SUVIDHA COMPLEX , MALPUR ROAD, MODASA , DIST: SABARKANTHA.383 315 SILVER PAM 1, OPP.SNEHMILAN GARDEN, NANPURA-395001,GUJARAT SIDHI SHOPPING CENTER, CITY LIGHT MAIN ROAD, SURAT - 395002 ICICI BANK LTD , GROUND FLOOR, GANGA HOUSE, NR. ISKON MALL, PIPLOD-DUMAS ROAD, PIPLOD, SURAT. 395007 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR/BASEMENT, NALINI HOUSE, NEAR DAWAT RESTAURANT, MANJALPUR, VADODARA.390 011 GROUND FLOOR, DEV DEEP COMPLEX, NIZAMPURA, BARODA - 390002 ICICI BANK LTD, PLOT NO 13, JADE SQUARE, URMI CROSS ROAD, AKOTA, VADODARA. 390007 ICICI BANK LTD , SHOP NO.3 TO 6, TIRUPATI PLAZA, VAPI DAMAN ROAD, CHALA, VAPI. 396191 SCF-8-9-10, ASHOKA ENCLAVE-2, SEC-35, FARIDABAD.121 003 ICICI BANK LTD., CHAND PLAZA, GURGAON- SOHNA ROAD, BADSHAHPUR, GURGAON.122 001 ICICI BANK LTD , SHOP NO.1&2,ADDITIONAL GRAIN MARKET,MANDI ADAMPUR,DISTT-HISSAR125052 ICICI BANK LTD., JANTA MARKET, KAITHAL ROAD, CHEEKA - 136034, KAITHAL DIST, HARYANA 1065A/11, PROFESSOR COLONY, KURUKSHETRA ROAD, KAITHAL.136 087 ICICI BANK LTD., 697 2L, NH 22, KALKA, DIST. PANCHKULA.133302 ICICI BANK LTD., CHAKMANGA RAKWAL NEAR B.D.O OFFICE NATIONAL HIGHWAY SAMBHA 184121 DIST. JAMMU, JAMMU & KASHMIR

ICICI BANK LTD., 26, RAJA SUBODH MULLICK ROAD, JADAVPUR, KOLKATA - 700032, WEST BENGAL.
ICICI BANK LTD , G R SHOPPING COMPLEX, KOPPAL ROAD, GANGAVATHY. 577522 GANGA TOWER, DOOR NO KPII / 760-B,GROUND FLOOR, NEAR POLICE STATION, KAZHAKOTAM,TRIVANDRUM - 695582,KERALA ICICI BANK LTD , B-95,NEW RADHA VALLABH MARKET,KHARGONE. 451001 1ST FLOOR, G. M. ARCADE, OPP. ACHALPUR NAGAR PARISHAD, MAIN ROAD, ACHALPUR. 444 805 ICICI BANK LTD, SISODIA BHAVAN, OPP. NATRAJ GARDEN, KHAMGAON - 444303. DIST. BULDANA, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., AKBAR VILLA, NEAR HOTEL SIDDHARTH, OPP. POLICE HEADQUARTERS, NAGPUR ROAD, CHANDRAPUR. 442404 ICICI BANK LTD, G-F, SHOP NO. 133-146 & 101,102, MUKESH PATEL COMPLEX, SHIRPUR. 425 405 CHINTAMANI PARK, MUMBAI GOA HIGHWAY, KANKAVALI. 416 602 ICICI BANK LTD, PLOT NO 42A, SHOP NO 14,15, SECTOR 11, BALAJI BHAVAN , NEAR BELAPUR-CBD STATION, NAVIMUMBAI.400614 ICICI BANK LTD., LALWANI INDUSTRIAL ESTATE, 14, KATRAK ROAD, NEAR UDYOG BHAVAN, WADALA, MUMBAI - 400 031. ICICI BANK LTD, BALGANDI, GRANDROAD, PURI. 752001 ICICI BANK LTD,HOSPITAL ROAD,SUNDERGARH,ORISSA770001 ICICI BANK LTD , NAUSHERA CHOWK,144211 ICICI BANK LTD , SWARN PALACE,144203 ICICI BANK LTD,KAPOOR BUILDING , JAGRAON.142026 ICICI BANK LTD., 6D-KITCHLU NAGAR, CIVIL LINES, LUDHIANA.141 008 ICICI BANK LTD., GULAB BAGH, KUE KE PASS, LINK ROAD, KARAULI.,322 241 OPPOSITE GATE NO.1, KRISHI MANDI, MERTA CITY. 341 510 ICICI BANK LTD., BUILDING NO. 1F,1G & 1H, BUS STAND ROAD, NEXT TO PARAS HOTEL, UDIAPOLE, UDAIPUR - 313001 (RAJASTHAN) SOHAM PLAZA, MANPADA, GHODBUNDER, THANE (WEST). 400607 ICICI BANK LTD - H-1- BLOCK - B- GIRDHAR COMPLEX- SHALIMAR GARDEN EXTENSION 2- SAHIBABAD- GHAZIABAD.201005 23 G, SHANMUGA COMPLEX, NEW IDAPADI ROAD, SANKARI, SALEM 637301 ICICI BANK LTD , KACHERI ROAD, KALLAKURICHI. 606202 ICICI BANK LTD., SI-12, SHASTRI NAGAR, RAZZAPUR, GHAZIABAD. 201 002 ICICI BANK LTD , AGRA-ALIGARH MAIN ROAD, HATHRAS 204101 ICICI BANK LTD , 41/2, PRABHA COMPLEX, WAZIDPUR, JAUNPUR.222001 ICICI BANK LTD., PLOT NO 389, 390, 92, BYE PASS ROAD, NEAR KOTWALI, ROBERTGUNJ.232 216

ICICI BANK LTD., RAJPUT COMPLEX, AMETHI, DISTT SULTANPUR.227 405 ICICI BANK LTD., SOUTH BALIA PARA, P.O. BISHNUPUR, DIST. BANKURA , WEST BENGAL-722122 ICICI BANK LTD., STKK ROAD, KALINAGAR, PO-KALNA -713409, DIST: BURDWAN, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., SHANTINIKETAN ROAD, DIST BIRBHUM, WEST BENGAL. 731204 ICICI BANK LTD., SARAT RANJAN SARANI , MUQTAR PARA, BALURGHAT - 733 101, DIST. DAKSHIN DINAJPUR , WEST BENGAL ICICI BANK LTD., JR MARKET COMPLEX ( MUNSHI MARKET ) , G T ROAD , M/S SHAH FARID PASUHAT ( GAUHAT ),MALATALA , PANDUA - 700124, HUGLI ICICI BANK LTD., MODI ASSOCIATES, MAYA TALKIES RD., NEAR CHOWPATHY, ALIPURDUAR - 736121, DIST. - JALPAIGURI, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., MERCHANT ROAD, OPP. DISTRICT JUDGE'S COURT, WARD NO. V, P.O / P.S & DIST. JALPAIGURI- 735101, WEST BENGAL 298, ASHOK GARH, PWD ROAD, DUNLOP BRIDGE - 700108, KOLKATA ICICI BANK LTD., 38/3A, GARIAHAT ROAD, OPP. AMRI HOSPITAL, KOLKATA.700 029 KADBELTALA, PO- BOLIADANGA, BERHAMPUR, DIST. MURSHIDABAD.721 636 ICICI BANK LTD .GR FLOOR, PADUMBASAN, WARD NO -16, PURBA MEDINIPUR, WEST BENGAL. 721636 ICICI BANK LTD., BIKASH SMRITI BHAWAN, RANCH ROAD, PURULIYA. ICICI BANK LTD., MANI ENTERPRISES, SYED RAJA , CHANDUALI. 232 110 ICICI BANK LTD., MAHUBAGH, GHAZIPUR.233 001 ICICI BANK LTD., KHASRA NO 587, BUWARI CHAURAHA, GOLA BAZAAR. 273 408 ICICI BANK LTD , PLOT NO 127, JAGDISH INTERNATIONAL, NEAR KERUGUNJ. 242201 ICICI BANK LTD , KHASRA NO 319, BAZPUR ROAD, NEAR DRONA, PNB RO, KASHIPUR. 244713 ICICI BANK LTD., SCO 37-38, SCETOR 23, GURGAON. STATE HARAYANA.122 017 ICICI BANK LTD OPPOSITE SOHNA BUS STAND, ALWAR ROAD GURGAON - 122103, HARYANA ICICI BANK LTD., PLOT NO 209, BAKSHI KHOLA, MALL ROAD, ALMORA-263601, UTTARAKHAND ICICI BANK LTD , 5/4,PURVAWALI,OPP. PETROL PUMP,DEHRADUN ROAD ROORKEE. 247667 ICICI BANK LTD., BASIRHAT BRANCH, BHAWANIPUR, PO.-BASIRHAT COLLEGE, DIST.- 24 PARGANAS (NORTH).743 412 ICICI BANK LTD., PANCHSHIL TECH PARK, OPP HOTEL BROOK SIDE, VIMAN NAGAR,PUNE 411006. ICICI BANK LTD , SWASTIK HOUSE, 21/3-RATLAM KOTHI, INDORE(MP) 452005 ICICI BANK LTD , SHOP NO B 104 TO B 109, B WING, GHANTAKARAN MAHAVIR MARKET, NEAR NEW CLOTH MARKET, AHMEDABAD.380002 ICICI BANK LTD., INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., PLOT NO .E/4, INFOCITY, P.O. PATIA, CHANDAKA, BHUBANESHWAR - 751024. ICICI BANK LTD, COCHIN PORTALS, X 110 C, SEAPORT AIRPORT ROAD, KAKKANAD, KOCHI. 682 037 ICICI BANK LTD,H NO:1-4-5/2 ,H NO:1-4-5/3,KRISHNA CIRCLE,GADWAL-509125 DIST:MAHBUBNAGAR, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD.,15/9, OPPOSITE GRAM PANCHAYAT, MAIN ROAD, NARSAMPET, DISTRICT WARANGAL.506 132 ICICI BANK LTD , D.NO : 9-1-3,4,5,6,7, WARANGAL CENTRAL, JPN ROAD, WARANGAL 506002 ICICI BANK LTD., ANKIT TOWER, CENTRAL BANK ROAD, TINSUKIA -786125, ASSAM ICICI BANK LTD-PAHEE MARKET-10 G.M.ROAD-RAJKUMARGANJ-DARBHANGA 846004 ICICI BANK LTD., HATHWA MARKET, SAHEBGUNJ, CHAPRA- 841301,BIHAR ICICI BANK LTD., MODI COMPLEX & REGENCY, JAGATPUR ROAD, RAIGARH, CHHATISGARH. 496 001 ICICI BANK LTD., SHOP NO G1, GROUND FLOOR, BLOCK G4, EMRALD PLAZA, HIRANANDANI MEADOWS, VASANT VIHAR, THANE(WEST). 400 607 A-2, KIRTI NAGAR-110015, DELHI ICICI BANK LTD., P-63 A, ALIPUR ROAD, DELHI.,110 040 ICICI BANK LTD ,36 TO 44, SARDAR PATEL MALL, DIAMOND MILL ROAD, THAKKAR BAPANAGAR, BAPUNAGAR, AHMEDABAD.382345 ICICI BANK LTD ,561, NEW GRAIN MARKET, NARAINGARH, DISTT AMBALA134203 ICICI BANK LTD., USHA GARG COMPLEX, SBI ROAD, ANAJ MANDI BEHIND, FATEHABAD.125 050 ICICI BANK LTD., SHOP NO 59, BARWALA ROAD, AGROHA MOD, AGROHA, DISTT HISSAR, HARYANA. 125 032 ICICI BANK LTD, SHOP NO 42 & 43, LADWA ROAD, PIPLI,DIST. KURUKSHETRA, HARYANA. 132131 ICICI BANK LTD., SCO-237-238, SECTOR-20, URBAN ESTATE, PANCHKULA.134 109 ICICI BANK LTD., SUDESH NILEY, WARD NO 2, NH 22, PALAMPUR, DISTT KANGRA H.P. 176 061 ICICI BANK LTD., NO. 24, NEW BEL ROAD, RMV 2ND STAGE, KARNATAKA. 560 054 ICICI BANK LTD , #483, MAIN ROAD, RAJARAJEWARI NAGAR(NEXT TO IOCL PUMP), BANGALORE - 560052 ICICI BANK LTD., DUBAI TOWERS, OPP. MUNCIPAL BUS STAND, MAVELIKKARA, KERALA. 690 101 PARANAYIL BUILDING,KOTHAMANGALAM-PO,THANGAM BYPASS JNCTN-686691,KERALA ICICI BANK LTD, PENDATHANATHU PLAZA, NEAR HEAD POST OFFICE, PALAI. 686 575 ICICI BANK LTD., PLAZA TOWERS, MAIN ROAD, KOTTAKAL. 676 503 ICICI BANK LTD., DEVASHISH PALACE, KALAPATHA ROAD, BETUL.460 001 ICICI BANK LTD., HOTEL CROWN PALACE, 346 JAWAHARGANJ, NR TEEN PULIA RAILWAY ST, KHANDWA.450 001 ICICI BANK LTD , 19 P Y ROAD, RAJWADA INDORE,452004 ICICI BANK LTD., 282, USHA NAGAR, ANNAPURNA MAIN ROAD, INDORE. 452 009

ICICI BANK LTD , INFRONT OF GIRLS SCHOOL, SAGAR ROAD , RAISEN,484551 ICICI BANK LTD,SHIV SHAKTHI COMPLEX,PILI KOTHI,NEAR HOTEL RAJVILAS ,REWA 486001 ICICI BANK LTD., GEETANJALI HOUSE , NEAR STATION ROAD , NEAR RADHA TALKIES INFRONT OF DELUXE PETROL PUMP, SAGAR.470 002 ICICI BANK LTD- SHOP NO 1 TO 4- JAI NEELKANTHA CO-OP SOC.- LTD.-BABA SAHEB JOSHI MARG- PHADKE CROSS ROAD- DOMBIVALI (EAST). 421201 ICICI BANK LTD - SHOP NO. 7 & 8- G.F- PREMIUM PARK- AGASHI ROAD- VIRAR (W). THANE. 401303 ICICI BANK LTD , DWARKAJI COMPLEX, PLOT NO 11, BHATT COLONY, POST OFFICE ROAD, HINGOLI. 431513 ICICI BANK LTD., GROUND FOLLOR, KAZI HEIGHTS, CTS NO.164, GADHINGLAJ- SANKESHWAR ROAD, GADHINGLAJ, DIST .KOLHAPUR. 416 502 ICICI BANK LTD, NEAR BUSTAND, PUNE NASHIK HIGWAY, NARAYANGAON. 410504 ICICI BANK LTD., AMURT PLAZA C. S. NO.321, BRAHMANPURI,. S.T STAND ROAD, URAN ISLAMPUR - 415409, WALVA TAL., SANGLI DIST. ICICI BANK LTD - SHOP NO 10 TO 11- SECTOR-6- PLOT NO 20- BEVERLY PARK CHS- OFF PALM BEACH ROAD- NERUL- NAVI MUMBAI 400706 TIRUPATI COMPLEX, PLOT NO.3, SEC- 44, SEA WOOD, NERUL, NAVI MUMBAI - 400706,MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., HOTEL SHUBHAM, KANNAMWAR SQUARE, VIRANI TALKIES ROAD, WANI, DIST-YAVATMAL.,445 304 ICICI BANK LTD., BESIDES NIRMALA HOTEL, M G AVENUE, IMPHAL WEST-795001, IMPHAL WEST DIST., MANIPUR ICICI BANK LTD, NEW HILLS, JAINTIA HILLS ( NEAR POLICE POINT ), JOWAI-797001, MEGHALAYA ICICI BANK LTD., D' BLOCK, KOHIMA - 797001, NAGALAND ICICI BANK LTD., COURT BAZAAR, DEULIPANCHAGHANTA, BADABAZAAR, JALESWAR.756 032 ICICI BANK LTD., WARD NO-6, KESHAV LAL MAGANLAL MAIN ROAD, RAIRANGPUR. DIST-MAYURBHANJ.757 043 ICICI BANK LTD., SCO 145, SECTOR 28/D, CHANDIGARH.160 028 ICICI BANK LTD., 3/90, DEFENCE ROAD, MAMOON CANTT., MAMOON - 145 001, GURDASPUR DIST, PUNJAB ICICI BANK LTD., JAL.BYE PASS CHOWK, LUDHIANA (PB.). 141 007 ICICI BANK LTD , NEAR KANSAL AUTOS,BAJAJ AUTO SHOWROOM,CHANDIGARH-AMBALA HIGHWAY, DERABASSI. 140507 ICICI BANK LTD., LOTEY ENTERPRISES, RAIKOT ROAD, AHMEDGARH, DIST. SANGRUR. 148021 ICICI BANK LTD., A8 & A9, ANUPAM CHAMBER, DISTRICT SHOPPING CENTRE, TONK ROAD, JAIPUR.,302 015 ICICI BANK LTD., NO 1, 4TH MAIN ROAD, JAWAHAR NAGAR, PERAMBUR, CHENNAI. 600 011 ICICI BANK LTD, 3/155, SODHIS HUT, MARRIS ROAD, ALIGARH-202001, U.P. ICICI BANK LTD., LAND KHASARA NO.602, OLD 503/3, MOHALLA MATKHELA, LILOHARA, LUCKNOW-SULTANPUR ROAD, HAIDERGARH - 227201 ICICI BANK LTD. COMPLEX NO.2, N.H. PLAZA, G.T. ROAD, KHURJA, BULANDSHAHAR DIST., UP. ICICI BANK LTD , 284, IMPERIAL BUILDING, S.N. ROAD, FIROZABAD 283203 ICICI BANK LTD., BDS COMPLEX, SAMRAT ENCLAVE, GARH ROAD, MEERUT, UTTAR PRADESH.250 001 ICICI BANK LTD - PLOT NO.63- NEAR WASTI RAM & SONS PETROL PUMP- CIVIL LINES NORTH- PILIBHIT (U.P.)262001 ICICI BANK LTD - 122-SEKHA TILO-NEAR PUNJAB NATIONAL BANK-JAIS-DISTT.RAEBAREILLY 229305 ICICI BANK LTD, GRAM BILJHERIA,SIDHAULI ROAD, BISWAN. 261201 ICICI BANK LTD , 19- PREETI ENCLAVE, SAHRANPUR ROAD, DEHRADHUN. 248001 ICICI BANK LTD., NEAR ANCHAL MILK DAIRY, MALLROAD, TALLITAL, NANITAL-263001, UTTARAKHAND ICICI BANK LTD -BAGHDHARA ROAD- WARD NO. 11- KALIMPONG. 734301 ICICI BANK LTD., 20/A NEW G.T.ROAD, UTTARPARA, HOOGHLY. 712 258 ICICI BANK LTD- 373- RAJDANGA MAIN ROAD- RASHBEHARI CONNECTOR- KASBA- KOLKATA. 700078 ICICI BANK LTD , JAYSHREE PLAZA, NEAR DREAMS MALL, LBS MARG, BHANDUP(W) MUMBAI 400078 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, SHOP NO. 2, ATRIA, SAI PRESTIGE, ABNER ROAD, PUNE. 411 045 ICICI BANK LTD., SHOBHA GUEST HOUSE, PHASE 2, HINJEWADI, PUNE. 411 057 ICICI BANK LTD- NEAR SBI-DARRIPARA-KAWARDHA CHHATTISGARH. 491995 ICICI BANK LTD , DIAMOND PARK, GROUND FLOOR, TATA COLONY, NAVGHAR ROAD, MULUND-EAST,MUMBAI 400 081 ICICI BANK LTD., AKSHARNAGAR COMPLEX, MANDAL ROAD, VIRAMGAM -382150, GUJARAT ICICI BANK LTD., NADAN PLAZA, MARKET JUNCTION, KOTTARAKARRA.691 531 ICICI BANK LIMITED., TIRUPATI NAGAR, RAILWAY STATION ROAD, MANDSAUR, MADHYA PRADESH. 458 001 ICICI BANK LTD., PLOT NO.2, NEAR S.P BUNGLOW, M.S ROAD, MORENA. 476 001 ICICI BANK LTD., NAHATA AGRICULTURAL FARM EQUIPMENTS, KUTCHERYCHOWK, JABALPUR ROAD, SEONI. 480661

ICICI BANK LTD., SHRI MAVLI KRIPA, PLOT NO-R-40, SHREEBAG KHETRA VIKAS YOJNA, REWAS ROAD, NEAR ST STAND, ALIBAG -402201, MAHARASHT ICICI BANK LTD.- HOTEL SARATHI COMPLEX- MAIN ROAD- UMERKOTE 764073 ICICI BANK LTD., WARD, BLOCK 26, TS NO.86,83,87,88, KAMRAJAR, SALAI.609602 ICICI BANK LTD , 673/7-8, BAIRAJ ROAD, BIJNOR, UTTAR PRADESH,246701 ICICI BANK LTD , 113/171, SWAROOP NAGAR,NEAR KANPUR VIDHYAMANDIR, KANPUR 208012 OFFICE NO. 11,FIRST FLOOR,CTS NO.5867/15 & 5868/A-2,SURYA ARCADE,OPP.NIMANI BUS STOP, PANCHANTI NASIK - 422003. ICICI BANK LTD. GROUND FLOOR KHETAN HALL TEEN HATH NAKA N FRONT OF ETERNITY MALL THANE (WEST)-400604 THANA ICICI BANK LTD -WARD NO.7-NEAR SDM OFFICE-SIRATHU-DIST. KAUSAMBHI 212217

ICICI BANK LTD., WARD NO 121, NEW BUS STAND, PO: MEMARI -713146, DIST: BURDWAN, WB. ICICI BANK LTD-RISHRA BRANCH-38 G T ROAD PO RISHRA- DIST HOOGHLY. 712248 ICICI BANK LTD , 27/6, NAGIA PARK, SHAKTI NAGAR, NEW DELHI.110007 ICICI BANK L4 B /13 TILAK NAGAR , NEW DELHI. 110018 ICICI BANK LTD., NEAR SAMANTO PETROL PUMP, JHUMRI TALAIYA. 825 409 40, NEXT TO SHILVASAGAR, AREKERE, BANNERGHATTA ROAD, BANGALORE- 560076,KARNATAKA ICICI BANK LTD., NO:86, 1ST BLOCK, 1ST CROSS, KORAMANGALA. 560 034 ICICI BANK LTD.,208 & 209, BANASHANKARI III STAGE,100 FT. RING ROAD, OPP. STERLING TERRACES, BANGALORE - 560085 YEPIYES ARACADE, DR B R AMBEDKAR ROAD, KOLLEGAL, DISTRICT CHAMARAJANGAR.571 440 NO.4, SHRI MAHALAKSHMI COMPLEX, PAVAGADA ROAD, CHALLAKERE, CHITRADURGA DISTRICT.577 522 ICICI BANK LTD , GROUND FLOOR, HOLAR ARCADE OPP MANDKE HOSPITAL, 4 BUNGLOWS ANDHERI (W), MUMBAI.400053 ICICI BANK LTD., MILAN MANDAP,KAPILESWAR,CHOUDWAR.754071 NO 44 BACUDDALORE MAIN ROAD, OPPOSITE TO TRAVELLERS BUNGALOW, PANRUTI. ICICI BANK LTD, 80/1, KHASRA NO. 2406, MOHALLA NAOUSERA, GOVIND BAGH, BALRAMPUR. 247 667 ICICI BANK LTD, 72/73, STAR APARTMENTS, NEAR SHIMPOLI NAKA, S.V ROAD, BORIVALI (W), MUMBAI. 400 092 ICICI BANK LTD., COMMON BUILDING NEAR BALAJI AASRAM RATI RAM ROAD, VRINDAVAN - 281121, MATHURA DIST., UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., MALL ROAD, PAURI - 246001, GHARWAL DIST., UTTARAKHAND ICICI BANK LTD,GR.FLR.,MAIN LINK RD.,GOREGAON - WEST,MUMBAI400090 ICICI BANK LTD., A-76, A77 EKTA NAGAR, PATEL NAGAR CHAURAHA, NEAR SELECTION POINT BAZAAR, BAREILLY.243 122 ICICI BANK LTD., G-3/4 PLOT NO 86, DHARAM JEEVAN CHS., SECTOR- 6, KOPERKHAIRANE, NAVI MUMBAI. 400 709 ICICI BANK LTD,AUTUMN ESTATE, CHANDIVALI FARM ROAD, OPP. MAHADA COLONY, CHANDIVALI, ANDHERI(E) 400072 ICICI BANK LTD., D-1 , ALAKNANDA SHOPPING COMPLEX , NEW DELHI. 110 019 ICICI BANK LTD., E-5/19, KRISHNA NAGAR, DELHI.110 051 ICICI BANK LTD., 17-19 RAMNEEK COMPLEX, TIKONA PARK NIT FARIDABAD, HARYANA. 121001 ICICI BANK LTD., G-01, ABDE VILLA, 99, S.V.ROAD, KHAR ( WEST) MUMBAI. 400052 ICICI BANK LTD., CORDO VILLA, OPP MEHBOOB STUDIO, BANDRA (WEST), MUMBAI. 400 050 ICICI BANK LTD., ANDHERI LINK ROAD BRANCH, MORYA ESTATE, GROUND FLOOR, ANDHERI LINK ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI. 400053 ICICI BANK LTD., MOIDU'S BUILDING, S.N JUNCTION, PALARIVATTOM, KOCHI - 682037, KERALA ICICI BANK LTD, SHOP NO.45 TO 47, PLOT NO 61 & 62, SECTOR 21, CHATURBHUJ BUILDING, KHARGHAR, NAVI MUMBAI, PIN 410210 ICICI BANK LTD. SCO 59 60 OLD JUDICIAL COMPLEX SECTOR 15 GURGAON- 122002 HARYANA ICICI BANK LTD., 12, 18-21 CENTRUM MALL, OPPOSITE WHISPERING PALMS, AKURLI ROAD, LOKHANDWALA TOWNSHIP, KANDIVLI EAST MUMBAI. 400 ICICI BANK LTD., 35 AMINABAD, OPP. AMINODOULA PARK, NEAR CANARA BANK, LUCKNOW - 226018, UP ICICI BANK LTD., D.NO:12/114 TO 124, R.S.ROAD, OPP DEVI NURSING HOME, DHARMAVARAM.515 671 ICICI BANK LTD., SANTHARAM ARCADE, 19-17-1-376, MIGH, MPHB COLONY,SANTOSHNAGAR, HYDERABAD.500 059 ICICI BANK LTD., 2563, IST FLOOR,MALWA LODGE,GOKUL GANJ, MHOW,M.P.453 441 ICICI BANK LTD , B1 VASANT SQUARE MALL, VASANT KUNJ, NEW DELHI 110070 ICICI BANK LTD. NO.11/1 RITHERDON ROAD VEPERYCHENNAI - 600 007 TAMIL NADU ICICI BANK LTD., NO.3/192, MEDAVAKKAM MAIN ROAD, MADIPAKKAM. 600 091 ICICI BANK LTD. NO.46 GANTHIMANDAPAM ROAD KOTTURPURAMCHENNAI - 600 085 TAMIL NADU ICICI BANK LTD., SHOP NO. 11, NORTH BLOCK, BAHU PLAZA, JAMMU - 180007, J & K. ICICI BANK LTD., FIRST FLOOR, E-7 ARERA COLONY, SHAHPURA, BHOPAL.462 016 ICICI BANK LTD., 2, HELIOPOLIS, SBS MARG, COLABA, MUMBAI.,400 005 ICICI BANK LTD., LOK CENTER CORPORATE PARK, GROUND FLOOR, MAROL MAROSHI ROAD, ANDHERI-EAST, MUMBAI.,400 059 ICICI BANK LTD - GANGA HOUSE- OPP. CIPLA MAIN GATE- 110 - LBS MARG- VIKHROLI (W)- MUMBAI 400083 ICICI BANK LTD., 613, LAKHANPUR, VIKAS NAGAR, KANPUR (U.P.)208 024 ICICI BANK LTD., 316/12/1-2, KHUN KHUN JI ROAD, CHOWK, LUCKNOW - 226003, UP ICICI BANK LTD., B-340 , SECTOR B , MAHANAGAR, LUCKNOW - 226006, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., 188/1A MANICKTALA MAIN ROAD , KANKURGACHI , KOLKATA. 700 054 ICICI BANK LTD , 5, SAKET COLONY, SHAHGANJ, NH 11 AGRA. 282001 ICICI BANK LTD,.MOHALLA ALLAHAPUR IBNEDAI SHAHABAD DIST HARDOI 241124 UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD - CHOWK TANDA-NEAR GURUDWARA-TANDA- AMBEDKARNAGAR 224190 ICICI BANK LTD., SREEGIRI BUILDING, KMK JUNCTION, NORTH PARAVUR, ERNAKULAM DIST, KERALA 683513 ICICI BANK LTD,THARBARNGANJ ROAD,LAKHIMPUR-KHERI. 262701 ICICI BANK LTD. INFINITY BENCHMARK PLOT NO.G1 BLOCK EP & GP SECTOR 5 KOLKATA -700091 WEST BENGAL ICICI BANK LTD. MADHUVAN PRABHA ROAD.DAHOD HIGHWAY GODHRA-389001.DIST -PANCHMAHAL

ICICI BANK LTD. BHARAT JETWA BALAJI NAGAR SHOP NO. 123 VARSHA MEDICAL HOSPITAL ROAD ANJAR KUCHCH T ANJAR GUJARAT 370110 ICICI BANK LTD - 208- ANNAPOORNA TOWERS- BM ROAD- SANTHE PET- HASSAN. 573201 ICICI BANK LTD.- GROUND FLOOR- SREE ARUN PLASA- NO.248-250- SECOND AGRAHARAM STREET- SALEM. 636001 ICICI BANK LTD- TIRUPPUR PALLADAM MAIN BRANCH- SREE DRG COMPLEX- 565/566- KAMARAJ SALAI- PALLADAM MAIN ROAD- TIRUPPUR. 641603 ICICI BANK LTD -NO 63/A- EAST COAST ROAD- THIRUVANMIYUR-CHENNAI 600 041 ICICI BANK LTD- SRI CHAKRA ARCADE- SHOP NO 4 -9- GROUND FLOOR- BAAD ( TALUK )- KARWAR. 581301 ICICI BANK LTD., RIDDHI SIDDHI VIEW, 41 B, NSC BOSE ROAD, TOLLYGUNGE, KOLKATA-700040, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD- 45- BHUPEN BOSE AVENUE- KOLKATA. 700004 ICICI BANK LTD -BALANI ARCADE PLOT NO. 680 SADHU VASWANI ROAD- NEAR CHOPRA COURT- ULHASNAGAR. 421003

ICICI BANK LTD -GROUND FLOOR-TRIVENI SANGAM CHS;NEAR DATTA MANDIR-BAJI PRABHU DESHPANDE ROAD-VADVALI-AMBERNATH(EAST) 421501 ICICI BANK LTD- 487/9-RATTAN GARDEN-NEW COLONY MORE-GURGAON. 122001 ICICI BANK LTD- BK-11 &12 - SECTOR-1- NOIDA 201301 ICICI BANK LTD, SHIRIN MANZIL CO-OP HOUSING SOCIETY, GROUND FLOOR, SHOP NO 3 TO 6, 18/24, ST MARRY ROAD, MAZGAON, MUMBAI. ICICI BANK LTD- JAISTAMBH CHOWK- NEAR PRABHAT TALKIES- GONDIA. 441601 ICICI BANK LTD RAJAPUR SKIES COLLEGE ROAD HOSPET KARNATAJKA. HOSPET KARNATAKA 583201. ICICI BANK LTD. SHOP NO.54&55,SARAF CHOUDHARY NAGAR KANDIVALI - THAKUR COMPLEX, MUMBAI. MAHARASHTRA 400101. ICICI BANK LTD, NO.1276/82, BELLANDUR VILLAGE, BANGALORE.560042 ICICI BANK LTD - TOWN MUNCIPAL COMPLEX- MAIN ROAD- KUNDAPUR. 576201 ICICI BANK LTD., ICICI TOWERS, GROUND FLOOR, SOUTH TOWERS, BANDRA-KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI - 400 051 ICICI BANK LTD- BIYANI BROTHERS- BEHIND BUS STAND - MAIN ROAD- PUSAD- DIST YAVATMAL 445204 ICICI BANK LTD- SCO-43- NIRMAL DEEP BUILDING- SEC-7- BALLABGARH- FARIDABAD. 121006 ICICI BANK LTD. GANDHI NIVAS, SHIVAJI CHOWK, ARVI ROAD,WARDHA 442001 MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD- 507 B- PATEL NAGAR- MURDHAWA- RENUKOOT- SONBHADRA 231217 ICICI BANK LIMITED-PRINCE INFO PARK- NO;10-OLD MAHABALIPURAM ROAD- PERUNGUDI-CHENNAI 600096 ICICI BANK LTD., BABA MAKBUL SHAH ROAD, MAIN BAZAAR, AJNALA-143105, DIST - AMRITSAR, PUNJAB. ICICI BANK LTD., SCO 82, SECTOR 46 C, CHANDIGARH - 160 047, CHANDIGARH DIST. ICICI BANK LTD., LAKSHMAN AVENUE, NEAR MANDI, BALAJI WARD, JAGDALPUR - 494001, BASTAR DIST., CHATTISHGARH ICICI BANK LTD- RPG TOWERS- GROUND FLOOR 248- ANDHERI KURLA ROAD- J.B. NAGAR- ANDHERI EAST- MUMBAI. 40005 ICICI BANK LTD- GROUND FLOOR- ASHWIN HEIGHT- PLOT NO : ASD- 1&2- STADIUM ROAD-ASHWIN NAGAR- CIDCO- NASHIK 422009 ICICI BANK LTD- GROUND FLOOR- PRIYANKA PRIDE NEAR WATER TANK- OPP HOUSEFUL MAHATMA NAGAR NASHIK 422005

ICICI BANK LTD., SHOP NO.18 TO 21,PLOT NO 3 & 4, BHARAT COMMERCIAL COMPLEX, SECTOR 18, APMC MARKET,VASHI, NAVI MUMBAI-400703, THAN ICICI BANK LTD.- 1ST FLR.- PATKAR BLDG.- NR. RAILWAY STATION- DOMBIVALI (E) 421201 ICICI BANK LTD- 1ST FLOOR- GAYATHRI COMMERCIAL COMPLEX- NEAR DURGAMMA TEMPLE- BELLARY 583101 ICICI BANK LTD., PVK COMPLEX, AMALA NAGAR, PUZHAKKAL - 680533, THRISSUR DIST., KERALA. ICICI BANK LTD- NO:33, 2ND CROSS, CSI LAYOUT, OFF:B.H.ROAD, TUMKUR. 572101 ICICI BANK LTD- ASHOKA HEIGHTS- NEAR MALPANI LAWNS COLLEGE ROAD- SANGAMNER. 422605 ICICI BANK LTD- GOUND FLOOR- SAGAR HEIGHTS- OPP TO S T STAND- BEED 431122 ICICI BANK LTD- SARODE COMPLEX- DATTA CHOWK- YAVATMAL. 445001 ICICI BANK LTD., NAVDURGA BUILDING, SHOP NO. 1, GOVANDI STATION ROAD, DEONAR, GOVANDI EAST, MUMBAI - 400 088, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., 4266, DHARSI JEEVAN BUILDING, SOMWAR PETH, BARSHI - 413401, DIST. SOLAPUR, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD- 235- JESSORE ROAD -NAGERBAZAR 700028

ICICI BANK LTD., PLOT NO.3147 & 2067/3694, WARD NO.10, DURGA CHOWK, BASUDEVPUR, HALDIA - 721602, PURBA MEDINIPORE DIST., WEST BENGA ICICI BANK LTD., JAI BHUVANESHWARI PLAZA, SAVDA ROAD, RAVER- 425508, DIST JALGAON, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., HA-304, SECTOR 3, SALT LAKE CITY, BIDHAN NAGAR - 700097, NORTH 24 PARGANAS DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 36 ASHOK NAGAR, KANNAUJ - 289725 , DIST - KANNAUJ, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD. GROUND FLOOR- RADHIKA GUEST HOUSE- NEAR FAME TAPADIYA- TOWN CENTRE- N-1 CIDCO- AURANGABAD. 431003 ICICI BANK LTD.DHANESH BUILDING, SARDAR PATEL ROAD, WARD NO.6, HOUSE NO.266, BARAMATI PUNE 413102 MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., NAVANDIKAR COMPLEX, BIDAR ROAD, UDGIR - 413517, DIST.LATUR, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD. D NO:7-15&16,GROUND FLOOR, SESHA ARCADE,NH-5 ROAD, OLD GAJUWAKA JUNCTION,VISAKHAPATNAM.530026 ICICI BANK LTD- HNO:5-9-2-JVL TOWERS-SAIFABAD BRANCH -OPP A P STATE ASSEMBLY-HYDERABAD 500004 ICICI BANK LTD., PAREKKATTIL TOWERS, OPPOSITE WELCARE HOSPITAL,VYTILA , ERNAKULAM - 682019, ERNAKULAM DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., PLOT NO. 238, KALYANNAGAR, HYDERABAD- 500038, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., HEMA DURGA PLAZA, OPP., ALLWYN COLONY, MIYAPUR, HYDERABAD - 500049, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., 7-1-201 & 202, KVR ENCLAVE, BESIDES SATYAM, AMEERPET, HYDERABAD- 500016, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., PLOT NO.74&75, VINAYAK NAGAR, GACHIBOWLI, HYDERABAD - 500 032, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH.

ICICI BANK LTD., SMR VINAY CAPITOR, G-2, DOOR NO. 6-3-10, SURVEY NO. 120, BALANAGAR, HYDERABAD - 500042, HYDERABAD DIST., AP ICICI BANK LTD., 12-5-123, SHOP NO.2, SURVEY NO.7 & 8, S.V.SAI SRINIVASAMI, MOOSAPET, HYDERABAD- 500018, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., PLOT NO. 3 & 4, K R ARCADE, GOLNAKA ALWAL, SECUNDERABAD, HYDERABAD - 500016, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH.

ICICI BANK LTD., PLOT NO. 77, SESHACHALA COLONY, EAST MARREDPALLY, SECUNDERABAD, HYDERABAD - 500003, HYDERABAD DIST., ANDHRA PR ICICI BANK LTD., B-44, JOURNALIST COLONY, FILM NAGAR, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500 033, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., PLOT NO. 275, SY NO. 44, GUTTALA, BEGUMPET, KAVURI HILLS, HYDERABAD- 500033, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., 2-3-8, 9 & 10, M.G.ROAD, SECUNDERABAD, HYDERABAD- 500003, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., 3-4-809, THAKUR MANSION, OPP.SBI, BARKATPURA, HYDERABAD - 500027, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH.

ICICI BANK LTD., BELVEDERE GARDENS, PHASE - 1, DOOR NO.6-1-118, PADMARAO NAGAR, HYDERABAD- 500025, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADE ICICI BANK LTD., H.NO.8, 1-523/228, BRINDAVAN COLONY, TOLI CHOWKI, HYDERABAD- 500008, HYDERABAD DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., WZ-246, B/7, MAIN NAJAFGARH ROAD, UTTAM NAGAR, NEW DELHI- 110059. ICICI BANK LTD., IX/1617 MAIN ROAD GANDHI NAGAR, NEW DELHI - 110031 ICICI BANK LTD., E-1,DILSHAD COLONY, DELHI-110095 ICICI BANK LTD., 7/3 WHS, KRITI NAGAR, DELHI -110015. ICICI BANK LTD., 16/6 WEA KAROL BAGH, NEW DELHI 110005 ICICI BANK LTD., 868 DR MUKHERJEE NAGAR, DELHI 110009. ICICI BANK LTD., 5225-5227, G.B. ROAD, SHRADHANAND MARG, NEW DELHI 110006 ICICI BANK LTD., 3764-65 CHAWRI BAZAAR, NEW DELHI- 110006. ICICI BANK LTD, PLOT NO - 5, BLOCK B COMMERCIAL COMPLEX, DILSHAD GARDEN, DELHI 110095 ICICI BANK LTD., G1-PADHA PLACE, 86 NEHRU PLACE, NEW DELHI 110019 ICICI BANK LTD., C1/13A, YAMUNA VIHAR, DELHI- 110053 ICICI BANK LTD., C-32 MALVIYA NAGAR, NEW DELHI -110017 ICICI BANK LTD., 1526-B, BABARPUR ROAD, WEST ROHTASH NAGAR, SHAHDARA, DELHI 110032 ICICI BANK LTD., 211, FATEHPURI, CHANDNI CHOWK, DELHI 110006 ICICI BANK LTD., 132 SADAR BAZAR QUTAB ROAD DELHI -110006 ICICI BANK LTD., MARTIN ARCADE, KARWAR ROAD, CANACONA - 403702, SOUTH GOA DIST., GOA. ICICI BANK LTD, NEAR POLICE STATION, KANTA APARTMENT, CHURCHOREM, GOA 403706

ICICI BANK LTD., SHOP NO G-3 AND G-4, SOUZA FERNANDES ENCLAVE CO-OP HSG SOCIETY, PIQUEN VANELIM, NEAR GREEN HOUSE,COLVA SALCET OFFICE NUMBER 11, TIMES TOWER, M G ROAD, GURGAON - 122001 ICICI BANK LTD., SCO-23 HUDA SHOPPING CENTRE, SEC-31-32A GURGAON -122002, GURGAON DIST., HARYANA. ICICI BANK LTD., PLOT NO. B & B1 VANIJAYA NIKUNJ, ENKAY TOWER, PHASE-IV, UDYOG VIHAR, GURGAON-122002, GURGAON DIST., HARYANA ICICI BANK LTD., SCO-8, HUDA SHOPPING CENTRE, SEC-10A, NEAR HERO HONDA CHOWK, GURGAON -122001, GURGAON DIST., HARYANA. ICICI BANK LTD , SHOP NO G1, BESTECH SQUARE MALL, SUSHANT LOK-2, SECTOR 57, GURGAON 122002. ICICI BANK LTD., 972/18,CIVIL LINES, GURGAON-122001, GURGAON DIST., HARYANA. ICICI BANK LTD., SITARAM MARKET, CART SARAI ROAD, UPPER BAZAR, RANCHI - 834001, RANCHI DIST., JHARKHAND ICICI BANK LTD., MODI HEIGHTS, SHOP # 05 & 06, OPP. ALL INDIA RADIO, RATU ROAD, RANCHI - 834001, RANCHI DIST., JHARKHAND. ICICI BANK LTD.,301, THE HERITAGE, BARIATU ROAD, NEAR RIMS, RANCHI, JHARKHAND- 834009 ICICI BANK LTD., OPP. RD # 3 CHANKYA VIHAR, MAIN ROAD ASHOK NAGAR, RANCHI- 834002, RANCHI DIST., JHARKHAND.

ICICI BANK LTD., HASSAN HERITAGE BUILDING, FR. MULLER'S HOSPITAL ROAD, VALENCIA, MANGALORE - 575002, DAKSHIN KANNAD DIST., KARNATA ICICI BANK LTD, GUJJADI CHAMBERS, URVA CHILIMBI, KULOOR FERRY ROAD, MANGALORE-575006, DAKSHIN KANNAD DIST., KARNATAKA. ICICI BANK LTD., APOORVA JEWELS BUILDING, MAIN ROAD, MUDIBIDR - 574227, DAKSHIN KANNAD DIST., KARNATAKA

ICICI BANK LTD., INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., KAMBALAPADAVU, KURNAD -MUDIPU POST - 574153, PAJJIR VILLAGE, DAKSHIN KANNAD DISTRICT, K ICICI BANK LTD., SALU SHOPPING COMPLEX, X RAY JUNCTION, CHERTHALA - 688524 , ALAPURZHA DIST., KERALA. ICICI BANK LTD, JANAKISANKAR TOWERS, EZHILKKAKATHU JUNCTION, HARIPPAD- 690514, ALAPUZHA DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., WARD - 3, DOOR NO.284 & 285, RAJAGIR ROAD, KALAMASSERY, KOCHI - 683104, ERNAKULAM DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., BROADWAYS ARCADE, PUNNAKAL JUN, ELAMAKKARA, KOCHI - 682026, ERNAKULAM DIST., KERALA ICICI BANK LTD., NADUPARAMBIL HOUSE, KALOOR-KADAVANTHRA ROAD, KALOOR, KOCHI- 682017, ERNAKULAM DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., TEEPEYEM TOWER, OPP. SHIPYARD, RAVI PURAM, KOCHI - 682020, ERNAKULAM DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., PALACKAL BUILDING, CHEMBUMUKKU, KAKKANAD, KOCHI- 682030, ERNAKULAM DIST., KERALA. ICICI BANK LTD, OLD DLB BUILDING, WILLINGDON ISLAND, KOCHI - 682 009.KERALA ICICI BANK LTD, HARIOM COMPLEX,RAVAPAR ROAD, MORVI-363641,GUJARAT-INDIA. ICICI BANK LTD., VIKAS COMPLEX, KONGAREDDY, PALLI PUTTUR, CHITTOOR - 517001, CHITTOOR DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD , AMANA MALL THRISSUR ROAD EDAPPAL - 679576 KERALA ICICI BANK LTD KANNUR TALAP BRANCH DOWN TOWN COMPLEX TALAP KANNUR 670004 KERALA ICICI BANK LTD,FIRST FLOOR , PANAMA ARCADE ,TALIPARAMBA ( 1169 ) KANNUR ( DIST ) .KERALA .

ICICI BANK LTD-BANGACHERRY COMPLEX-T B ROAD JUNCTION KANHANGAD. 671315 ICICI BANK LTD., KANIAMPARAMBIL BONANZA, WEST GATE, VAIKOM-686141, KOTTAYAM DIST., KERALA ICICI BANK LTD ,GKW BUILDING, POTTAMMAL JUNCTION ,MAVOOR ROAD, KOZHIKODE, 673017 ICICI BANK LTD- PAZHERI PLAZA- KODATHIPADI- MANNARKAD(P.O)- PALAKKAD DIST 678582 ICICI BANK LTD., SAROVARAM BUILDING, PALAKKAD ROAD, MELE PATTAMBI, PATTAMBI - 679329, PALAKKAD DIST., KERALA ICICI BANK LTD., EMCEE TOWERS, MAMUKKU, PAZHAVANGADI, RANNI - 689673, PATHANAMTHITTA DIST., KERALA ICICI BANK LTD., NEW RAJHANS HOTEL, BADRINATH ROAD, SRINAGAR GARHWAL, UTTARAKHAND- 246174

ICICI BANK LTD., LEELA TOWERS, TC 3/1791- 1, PUNNCACKATTU PATTOM, THIRUVANANTHAPURAM - 695004, THIRUVANANTHAPURAM DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., TC 20/2649, 2650, RAJALAKSHMI, KARAMANA, THIRUVANANTHAPURAM - 695002, THIRUVANANTHAPURAM DIST., KERALA.

ICICI BANK LTD., TC 41/1710(3), MANSSA COTTAGE, ATTAKULANGARA, MANACAUD, THIRUVANANTHAPURAM - 695009, THIRUVANANTHAPURAM DIST., ICICI BANK LTD., AJITH BUILDINGS, TC 9/1106, SASTHAMANGALAM, THIRUVANANTHAPURAM - 695010, THIRUVANANTHAPURAM DIST., KERALA.

ICICI BANK LTD., INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., ITL-TVM-SEZ, UNIT NO.1, TECHNOPARK CAMPUS II, ATTIPARA VILLAGE, THIRUVANANTHAPURAM 6 ICICI BANK LTD, PLOT NO 4,HIGHWAY COLONY, STATION ROAD, BEAWAR, DIST.- AJMER, RAJASTHAN-305901 ICICI BANK LTD., IT TOWER-3, INFOCITY, GANDHI NAGAR - 382009, GUJARAT ICICI BANK LTD., J P COMPLEX, GROUND FLOOR, JINPARA ROAD, WANKANER - 363621, GUJARAT ICICI BANK LTD., SIVA TOWERS, D.NO. 46-20-15, MAIN ROAD, DANAVAIPETA, RAJAHMUNDRY - 533108, EAST GODAVARI DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., MANSION CENTRE, WEST NADA, DIST - THRISSUR, KODANGALLOOR- 680666, KERALA ICICI BANK LTD., WEST FORT TOWER, WEST FORT JUNCTION, CIVIL LANE ROAD, THRISSUR - 680004, THRISSUR DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., 24-A, INDRAPURI, NEAR J.K.ROAD, TIRAHA, BHOPAL - 462023, BHOPAL DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD.,ALARK SHOPPING MALL, NEAR LALGHATI SQUARE, LALGHATI , BHOPAL. MADHYAPRADESH. 462030. ICICI BANK LTD., SHOP NO. 8-11 ULTIMATE ARCADE, KOLAR ROAD, BHOPAL - 462042, BHOPAL DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD., B-14/23, NEAR RAJKUMAR MARKET, BAIRAGARH, BHOPAL - 462030, BHOPAL DIST., MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., NIRUPAM SHOPPING MALL, SHOP NO. 1,2,18,19,20, HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL-462026 (M.P.) ICICI BANK LTD., HEERA COMPELX, Z-14, MP NAGAR, ZONE-I, BHOPAL-462011 (M.P.) ICICI BANK LTD, SHOP NO.3,4 & 5, AYESHA TOWER, PLOT NO. 220, S V ROAD, JOGESHWARI (W), MUMBAI - 400102, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, HALLMARK BLOCK, VASANT OSCAR, NEAR NIRMAL LIFESTYLE, LBS MARG, MULUND WEST, MUMBAI 400080 ICICI BANK LTD GODREJ AND BOYSE MANUFACTURING CO LTD,BLOCK B, GODREJ IT PARK, P-2 PHIROJSHAH NAGAR, VIKROLI(W), MUMBAI-79 ICICI BANK LTD., INDIAN NAVAL CANTEEN, OFFICERS BLOCK, NOFRA, NAVY NAGAR, COLABA, MUMBAI- 400005, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, 3&4, GOLDEN WILLOWS, OFF BALRAJESHWAR ROAD VASANT GARDEN, MULUND WEST MUMBAI-400080. ICICI BANK LTD -HARMONY , JAWAHARLAL NEHRU ROAD, VAKOLA, SANTACRUZ (E), MUMBAI ICICI BANK LTD.,SHOP NO.5, SAI KUTIR, PLOT NO.161, LBS MARG, KURLA, MUMBAI- 400 070 ICICI BANK LTD , 6, BRINDAVAN BUILDING, POONAM NAGAR, OPP. MAHAKALI CAVES ROAD, ANDHERI(E), MUMBAI 400093 ICICI BANK LTD , SHOP NO. 1 & 2, 153 SHER-E-PUNJAB, NEAR TOLANI COLLEGE, SHER-E-PUNJAB, ANDHERI(E), MUMBAI 400093

ICICI BANK LTD., SHOP NO.1 & 2, C-WING, GREEN LAWNS APT., OPP. ST. PIUS COLLEGE, AAREY ROAD, GOREGAON EAST, MUMBAI - 400063, MAHARA

ICICI BANK LTD., JAI KISAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD, SHOP NO. 3 & 4, PLOT NO.296, PANT NAGAR, GHATKOPAR (E),MUMBAI - 400 077, M

ICICI BANK LTD., SHOP NO 1 TO 4, CHAUHAN APARTMENT, V N PURAV MARG, SION TROMBAY ROAD, CHEMBUR NAKA, CHEMBUR, MUMBAI - 400071, M ICICI BANK LTD., GOVARDHAN NAGAR BUILDING, MAHAVIR NAGAR, KANDIVALI (W), MUMBAI - 400067, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHABBIR APT., 40 SHERLY ROAD, BANDRA (W), MUMBAI - 400050, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, 301, 3RD FLOOR, B WING, 247 PARK, HINCON HOUSE LBS MARG, VIKHROLI (WEST) - 400083 ICICI BANK LTD., SHOP NO.5,6,7 BUILDING NO. 27, ANIRUDHA CHS, TILAKNAGAR, MUMBAI-400089, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.1, FAIRY APT., HOLYCROSS ROAD, I.C.COLONY BORIVALI (W), MUMBAI - 400051, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, GROUND FLOOR, MATRU MANDIR, JAOJEE DADAJEE ROAD, NANA CHOWK, MUMBAI 400007. ICICI BANK LTD., SHOP NO. 1, GORAI, RUBY CO., HSC SOC., GORAI 2, BORIVALI (W), MUMBAI- 400092, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO. 3, DADA MANZIL, MOHAMMAD ALI ROAD, MUMBAI - 400003, MAHARASHTRA.

ICICI BANK LTD., SHOP NO.1 & 2, PARMESHWAR DHAM, 7TH ROAD, RAJWADI, OPP. SANYAS ASHRAM, GHATKOPAR (E), MUMBAI - 400077, MAHARASHT ICICI BANK LTD., SHOP NO.6 & 7, LINKWAY ESTATE (E), LINK ROAD, MALAD (W), MUMBAI- 400064, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO. G -1, PREM BHAVAN , 234/236 , NARSI NATHA STREET, BHAT BAZAAR, MUMBAI - 400009, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.7, BHARAT APT., VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI- 400058, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., SHOP NO. 3,4,5. BUILDING NO. 10, SAMRAT CHS, NEHRU NAGAR , KURLA EAST, MUMBAI - 400024, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., SHOP NO 17,18, VYAPAR BHAVAN, P D'MELLO ROAD, CARNAC BUNDAR, MUMBAI- 400009, MAHARASHTRA

ICICI BANK LTD., SANSKRUTI APARTMENT,NEAR GREEN RIDGE TOWER, LINK ROAD, CHIKOOWADI, SHIMPOLI, BORIVALI WEST,MUMBAI - 400092, MAH ICICI BANK LTD, ABHINANDAN CHS, SHOP NO 3, AMBEDKAR ROAD, PAREL, MUMBAI 400012. ICICI BANK LTD,UNIT 2, GROUND FLOOR, HALLMARK PLAZA, BANDRA (E) MUMBAI 400 051

ICICI BANK LTD., P & T OFFICIALS CHS LTD., BHUVNESHWARI, PLOT NO. 18 OF VILLAGE TALUKA BORIVALI, RAMNAGAR, SAIBABANAGAR, BORIVALI (W ICICI BANK LTD, SHOP NO - 3/A, SIDDHI APT, KHETWADI 10TH LANE, MUMBAI 400004.

ICICI BANK LTD. SEA PEARL, CTS NO.1046 & 1047, NEAR SNDT UNIVERSITY, JUHU ROAD, SANTACRUZ (W), MUMBAI- 400049 ICICI BANK LTD.SETH JUGGILAL PODDAR ACADEMY ,UPPER GOVING NAGAR MALAD (E) 400097 ICICI BANK LTD., 349 BUSINESS POINT, WESTERN EXPRESS HIGHWAY, ANDHERI EAST, MUMBAI - 400069, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHREE ADINATH TOWER, SHOP NO.19 & 19A, VEER SAVARKAR ROAD, BORIVALI (E), MUMBAI- 400066, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., SHOP NO. 2,3,4,5,6. , PLOT NO.482, CORNER OF 24, 33RD ROAD, OFF LINKING ROAD, KHAR, MUMBAI - 400052, MAHARASHTRA.

ICICI BANK LTD., JAYA APARTMENT, RAMKUMAR THAKUR ROAD,OPP DAHISAR SPORTS GROUND, DAHISAR EAST, MUMBAI - 400 068, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO. 2, 4, 5 CENTRE POINT BUILDING, BABA SAHEB AMBEDKAR ROAD, CURRY ROAD, MUMBAI - 400013, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.14-16, VIKAS PARADISE, BHAKTI MARG, OPP. BALRAJESHWAR MANDIR, MULUND (W), MUMBAI- 400080, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., SHOP NO.9, SHUBADA SAHAKARI GRIHANIRMAN SANSTHA MARYADIT, SIR POCHKANWALA ROAD, WORLI, MUMBAI 400025 ICICI BANK LTD, SHOP NO. 1-3, ALPS HEIGHTS, NEAR VISHWAMAHAL HOTEL, MULUND (W), MUMBAI - 400080, MAHARASHTRA. ICICI BANK, L&T GATE NO:1, NEAR CANTEEN, SAKI VIHAR ROAD, PO BOX NO:8901, MUMBAI 400 072 ICICI BANK LTD., 001/112, A WING, SUNDER VILLA, SV ROAD, SANTACRUZ WEST, MUMBAI 400054. ICICI BANK LTD., A WING, SAI SUMAN CHS, C.T.S. NO. 252, NEAR RELIANCE FRESH, STATION ROAD, VIKHROLI (E), MUMBAI - 400083, MHARASHTRA ICICI BANK LTD UNILEVER HOUSE, B D SAWANT MARG, CHAKALA, ANDHERI (EAST), MUMBAI 400099.

ICICI BANK LTD., RIDHI SIDHI APARTMENT, OPPOSITE YARI ROAD POLICE STATION, YARI ROAD, VERSOVA, ANDHERI(W), MUMBAI - 400 061, MAHARAS ICICI BANK LTD., 351-A, HINAL PARK, SHOP NO1, BORIVALI VILLAGE, ESKAR ROAD., BORIVALI (W), MUMBAI- 400092, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., B-12 SECTOR-18, NOIDA- 201301, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD, SHOP NO-4 PLOT NO-18 AJNARA LANDMARK SEC-4 VAISHALI, GHAZAIABD - 201010, GHAZAIABD DIST., UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD, PLOT NO C-7 SEC-13 OPP JAIPURIA SCHOOL, VASUNDHARA, GHAZAIBAD - 201012, GHAZAIBAD DIST., UTTAR PRADESH

ICICI BANK LTD., PLOT NO.270, AMBEDKAR ROAD, OPP. NEHRU YUVAKENDRA, CHOUDHARY MORE, GHAZIABAD- 201001, GHAZIABAD DIST., UTTAR PR ICICI BANK LTD.,PLOT NO.79/1,G.T ROAD,OPP.AMBER CINEMA,MODINAGAR.,DIST - GHAZIABAD -201204, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., SHOP3, PLOT NO 10, MANDIR MARH, MAHANAGAR - 226004, LUCKNOW, UTTAR PRADESH

ICICI BANK LTD., PLOT NO. B-1, KHASARA NO. 10 & 83, HAIBAT MAU MAWAIYA, SAINIK NAGAR, TELIBAGH, RAI BARELLY ROAD, LUCKNOW - 226014, UT ICICI BANK LTD., A-1669, SECTOR I, LDA COLONY, AASHIANA, LUCKNOW-226012, LUCKNOW DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD., KRISHNA BHAWAN, 19, SADAR BAZAR, LUCKNOW CANTT - 226002, LUCKNOW DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD., 253/24, NADAN MAHAL ROAD, LUCKNOW - 226003, LUCKNOW DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD.,A-29, NIRALA NAGAR, LUCKNOW - 226020, LUCKNOW DIST., UTTAR PRADESH.

ICICI BANK LTD., SHOP NO. 17,18,18A & 19, LEKHRAJ KHAJANA COMPLEX, PLOT NO. D -2, SECTOR - 4, INDIRA NAGAR, FAIZABAD ROAD, LUCKNOW 2 ICICI BANK LTD., CP-132/7, GOLA CHAURAHA, RAJAJI PURAM, LUCKNOW - 226017, LUCKNOW DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD., 43, SHIVPURI, OPP. EVES HOSPITAL, HAPUR ROAD, MEERUT - 250001, MEERUT DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD., C-2 TRUPTI GARDEN, MAWANA ROAD, MEERUT-250001, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., 25-12-44, GODEVARI STREET, ONE TOWN, VISHAKHAPATNAM - 530001, ANDHRA PRADESH

ICICI BANK LTD., HINDUSTAN SHIPYARD LTD. COMMERCIAL COMPLEX, MAIN PORCH, GANDHIGRAM, VISAKHAPATNAM - 530 026, VISAKHAPATNAM DIS ICICI BANK LTD.,182,DHARAMTOLLA STREET, LENIN SARANI, ESPLANADE, KOLKATA-700013, WEST BENGAL ICICI BANK LTD.,659, KALIKAPUR ROAD, KOLKATA 700078 WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 104, SRI AUROBINDO SARANI, PLOT NO. 1B, HATIBAGAN, KOLKATA- 700006, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 1/423, GARIAHAT RD.(SOUTH), JODHPUR PARK, KOLKATA - 700068, KOLKATA DIST., WEST BENGAL ICICI BANK LTD., C195, SURVEY PARK, SANTOSHPUR, KOLKATA - 700075, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 133, M G RD, KOLKATA - 700007, KOLKATA DIST., WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 12, HEMCHANDRA NASKAR ROAD, BELIAGHATA, KOLKATA - 700010, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 184 NSC BOSE ROAD, KOLKATA - 700040, WEST BENGAL ICICI BANK LTD ,17,S P MUKHERJEE RD,KOLKATA-700025 ICICI BANK LTD., 83/2 B T ROAD, P S BARANAGAR, KOLKATA 700090, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 105/1, SUN CITY APARTMENTS, ULTADANGA MAIN ROAD, KOLKATA - 700067, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 48/4A B T RD,SINTHI, KOLKATA - 700050, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 18/2 & 20/2 MG ROAD BUDGE BUDGE - 70013, SOUTH 24 PARGANAS DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 3A,SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA - 700071, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., OSWAL CHAMBERS, 2 CHURCH LANE, NEAR STRAND ROAD, KOLKATA - 700001, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., BOC, P43, TARATOLA ROAD, KOLKATA-700088, KOLKATA DIST., WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 373, RAJDANGA MAIN ROAD, RASHBEHARI CONNECTOR, KASBA, KOLKATA - 700078, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 223, BEPIN BEHARI, GANGULY STREET, BOWBAZAR, KOLKATA- 700012, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., E-7, BAISHNABGHATA, PATULI TOWNSHIP, KOLKATA - 700094, KOLKATA DIST., WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 112 CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA- 700073, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 3A,GURUSADAY RD,KOLKATA-700019, WEST BENGAL ICICI BANK LTD. P-14,CIT RD,SCHEME VI M PHOOLBAGAN,KOLKATA 700054

ICICI BANK LTD., 8 AJC BOSE ROAD, CIRCULAR COURT, KOLKATA- 700017, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., 116 DR SUNDARI MOHAN AVENUE, CIT RD, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., # 153 AND 153/1, RADHA BAZAAR STREET, KOLKATA - 700001, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 28/3/A, CONVENT ROAD, KOLKATA- 700014, WEST BENGAL ICICI BANK LTD, K 47/343 & K47/3, RAMAGUNJ KATRA, VISESHWARGUNJ, VARANASI - 221001, UTTAR PRADESH

ICICI BANK LTD., PLOT NO. 10, ADJ. VISHAL MEGA MART, SHASTRI NAGAR SCHEME, JALLANDHAR ROAD, BATALA, DISTT. GURDASPUR-143505, PUNJA ICICI BANK LTD.;A.T. ROAD, MANGAL RAM TOWER, NEAR POLICE RESERVE, GUWAHATI, PIN- 781001 ICICI BANK LTD., 2A, BANOMALI NASKAR ROAD, BEHALA, KOLKATA - 700034, KOLKATA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD- TRIPURA ENCLAVE-59 BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD-KOLKATA. 700019 ICICI BANK LTD., 268/1, DUMDUM ROAD, KOLKATA- 700074, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., CMR KIDS BUILDING, SHAPUR NAGAR, JEEDIMETLA, QUTBULLAPUR-500005, ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., NO.4-318, LAXMI TOWER, SRI RAMULUPETA, ANNAPURNA TALKIES ROAD, TADIPATRI, ANANTAPUR - 515411, ANDHRA PRADESH

ICICI BANK LTD., DOOR NO.48/63, KOTA SATYAM COMLPEX, OPP.GENERAL HOSPITAL, PUTTAPARTHI - 515134,ANANTAPUR DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., DEVI KISHAN COMPLEX - II, DOOR NO:2-3-57/1, KAMAN ROAD, KARIMNAGAR - 505001, KARIMNAGAR DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., DOOR NO. 2-3-105, GANDHI CHOWK, KHAMMAM - 507 003, KHAMMAM DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LIMITED- D NO : 25-245/246- KENNEDY ROAD- JAGANNATHAPURAM- ANDHRA PRADESH 521001 ICICI BANK LTD., 3-133/1TO 3 - 133/4, SANTA MARKET, YERRAGUNTLA - 518510, TALUKA - SIRVELLA, KURNOOL DIST., AP ICICI BANK LIMITED- D NO : 38-54/3- DEPOT ROAD- VALLABH NAGAR- WANAPARTHY- ANDHRA PRADESH 509103 ICICI BANK LIMITED- SURVEY NO 13-A- OPP.INTEGRATED COLLECTORATE-MAIN ROAD- SANGAREDDY. 502 295 ICICI BANK LTD-S.NO 11/1-11/2- 10/1A-10/2A-JYOTHI PLAZA-KURNOOL ROAD-ONGOLE 523001 ICICI BANK LTD., 3-12-64, BALAJI NAGAR, NEAR BIG BAZAR, MANSOORBAD, L.B.NAGAR - 500068, RANGAREDDY DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., 1-29/1/1, 1-29/2/1, 1-29/1/2, 1-29/1/1A AND 1-29/1/6, MALKAJGIRI - 500047, RANGAREDDY DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., 4-3-143/A, BPR TOWERS, ATTAPUR, RAJENDRANAGAR - 500048, RANGAREDDY DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., 11/A, HUDA TRADE CENTRE, NALLAGANDLA, SERI-LINGAMPALLY - 500019, RANGAREDDY DIST., ANDHRA PRADESH

ICICI BANK LTD., PLOT NO. 13, H.NO. 10-29/13, SUBHASH NAGAR, OPP :JUNA NAGAR, KUSHAIGUDA, KAPRA -500062, RANGAREDDY DIST., ANDHRA PR ICICI BANK LTD., DOOR NO. 58, SYAMALA ARCADE, BUTCHIRAJU PALAM, NAD KOTHA ROAD, VISAKHAPATNAM- 530027, VISAKHAPATNAM DIST., AP ICICI BANK LTD., PLOT NO. 2 & 3, SURVEY NO. 37, PIRJADIGUDA, UPPALKALAN- 500039, RANGA REDDY DIST., ANDHRA PRADESH. ICICI BANK LTD., WARD NO.3, LNB ROAD, MANGALDOI TOWN, DARRANG, MANGALDOI - 784125, ASSAM ICICI BANK LTD., WARD NO. 2, T R PHUKAN RD, NEAR MAIN BAZAR, DHUBRI -783301, DHUBRI DIST., ASSAM ICICI BANK LTD., J B COMPLEX, HOSPITAL ROAD , TOKANI CIRCLE , GOLAGHAT - 785621, GOLAGHAT DIST., ASSAM. ICICI BANK LTD., D.M.COMPLEX, C.D RD, NH - 52, NORTH LAKHIMPUR -787001, LAKHIMPUR DIST., ASSAM. ICICI BANK LTD., K.P. AGARWAL COMPLEX, M.G ROAD, NEW AREA, AURANGABAD- 824101, AURANGABAD DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., VAIDYANATH COMPLEX, M.G.ROAD, NEAR SHAHID CHOWK, KATIHAR - 854105, KATIHAR DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., NAYA BAZAR, LAKHISARAI - 811311, BIHAR ICICI BANK LTD., KUMAR ENCLAVE, NEAR SURI HIGH SCHOOL, CHOWK, MADHUBANI - 847211, MADHUBANI DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., BMLJ HOUSE, 169, BARA BAZAR, MUNGER 811201, MUNGER DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., SHUKLA MARKET, KHUDIRAM BOSE ROAD, NEAR CIVIL COURT, MUZAFFARPUR - 842001, MUZAFFARPUR DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., LAXMI PAPER MART, A.R.COMPLEX, BHARAOPER, BIHAR SHARIF - 803101, NALANDA DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., PRASAD BIGHA, MAIN ROAD, NAWADA - 805110, NAWADA DIST., BIHAR ICICI BANK LTD., HULLAS BIHAR, OPP. POLICE COLONY, ANISHABAD, PATNA - 800002, PATNA DIST., BIHAR ICICI BANK LTD., HAZAR JYOTI COMPLEX, BANK ROAD, MOTIHARI - 845404, DIST. PURBI CHAMPARAN, BIHAR. ICICI BANK LTD.,HASNU MARKET COMPLEX, GT ROAD, SASARAM, ROHTAS, BIHAR - 821115 ICICI BANK LTD., NEW MARKET STATION ROAD, NEAR H.P.GHOSH PETROL PUMP, SAMASTIPUR - 848101, SAMASTIPUR DIST., BIHAR ICICI BANK LTD., DS TOWER, NEAR SANKAR CINEMA HALL, SITAMARHI - -843302, SITAMARHI DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., BABUNIA CHOWK, RAJENDRA PATH ,SIWAN, BIHAR- 841226 ICICI BANK LTD., CHOUDHARI CENTER, RAJENDRA CHOWK, MARAI ROAD, HAJIPUR - 844101, VAISHALI DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD., SCO 23, SECTOR 19C , CHANDIGARH-160019 ICICI BANK LTD., SCO 218-219, SECTOR 34-A, CHANDIGARH 160034. ICICI BANK LTD., SHOWROOM NO 45, SECTOR 26 ,MADHYA MARG, CHANDIGARH -160026 ICICI BANK LTD., SCO 99-100,GROUND FLOOR, SECTOR 17 B,CHANDIGARH-160017 ICICI BANK LTD., NAVEEN PLAZA, MAIN ROAD, TELIPARA, BILASPUR - 495001, BILASPUR DIST., CHHATTISGARH ICICI BANK LTD., SHANKARPARA WARD, JAISTAMBH CHOWK, BHATAPARA - 493118, RAIPUR DIST., CHHATTISGARH. ICICI BANK LTD., SHOP NO.31/32, ARIHANT COMPLEX, NEAR PACHPEDI NAKA CHOWK, RING ROAD NO.1, RAIPUR-492001 ICICI BANK LTD., MUKT PRAYAG COMPLEX, JEEVAN BIMA MARG, PANDRI, RAIPUR- 492004, RAIPUR DIST., CHATTISGARH. ICICI BANK LTD., MAHAVIR SURAJ KUNJ, PLOT NO.1, SOUTH AVENUE, CHOUBEY COLONY, RAIPUR - 492010, RAIPUR DIST., CHHATTISGARH.

ICICI BANK LTD., BEHIND HEAD POST OFFICE, JAISTAMBH CHOWK, RAIPUR - 492001, RAIPUR DIST., CHHATTISGARH. ICICI BANK LTD 38, GANDHI HOUSE, BUNDER CHOWK DIU 362520 GUJARAT ICICI BANK LTD., 602/4-A, RAMNAGAR LONI ROAD, SHAHDARA, DELHI - 110032 ICICI BANK LTD., M-45, OUTER CIRCLE, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI- 110001 ICICI BANK LTD., G-20-21 PP TOWER NETAJI SHUBHASH PALCE PITAMPURA -110034, NEW DELHI ICICI BANK LTD., E-1, VIDEOCON TOWERS, JHANDEWALAN EXTENSION, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI- 110055 ICICI BANK LTD., B-10 WEST JYOTI NAGAR, NEAR DURGAPURI CHOWK, SHAHADRA, DELHI- 110094 ICICI BANK LTD., 5326/31, GROUND FLOOR, MAIN SADAR THANA ROAD, NEW DELHI 110006 ICICI BANK LTD., BLOCK - B -1, PLOT A-12, MOHAN CO -OPERATIVE MATHURA ROAD -110044, NEW DELHI ICICI BANK LTD., 5437 ARYA SAMAJ ROAD,REGHARPURA, KAROL BAGH, NEW DELHI-1100005 ICICI BANK LTD, G-4,19 ARUNACHAL BUILDING, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI -110001 ICICI BANK LTD., B-45/6, MAIN WAZIRABAD ROAD, BHAJANPURA, DELHI- 110053 ICICI BANK LTD, SHOP NO.10 & 11, TRINITY APT., NEAR BANK OF INDIA, BICHOLIM MARKET, BICHOLIM, GOA- 403504

ICICI BANK LTD., LITANGINI HOUSE, H.NO.261A-7, OPP. ROYAL FOODS, NEAR NILAMDE GRAND HOTEL, CALANGUTE - 403516, NORTH GOA DIST., GOA ICICI BANK LTD., SHREE, PLOT NO.121, PDA COLONY, OPP. TARUN BHARAT, PRINTING PRESS, NH 17, PILERNE, PORVARI, GOA- 403521 ICICI BANK LTD., SHOPS NO.2 & 3, GR.FLR., SESA GHOR, PATTO PLAZA, PANAJI, GOA- 403001 ICICI BANK LTD- H NO. 296/1- SECREA VADDO- CHINCHINIM- GOA 403715

ICICI BANK LTD., SHOP NO. 25 & 26, CROSS ROAD AVENUE, NEXT TO GOA BOTTLING FACTORY, EASTERN EXPRESS BYPASS, ARLEM, MARGAO - 4036 ICICI BANK LTD., SHOP NO.4, SUKAN BUSINESS CENTERM NEAR FARIDEAL HOUSE, NAVRANGPURA, OFF CG ROAD, AHMEDABAD - 380009, GUJARAT

ICICI BANK LTD., KOTY'S BUILDING, NR. BHAGWATI KRUPA EMPORIUM, GHEEKANTA CROSS ROADS, RELIEF ROAD, AHMEDABAD - 380001, AHMEDABA ICICI BANK LTD., 1760, SARASWAT SADAN, OPP. BALA HANUMAN MANDIR, GANDHI ROAD, AHMEDABAD-380001, AHMEDABAD DIST., GUJARAT.

ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, LEFT WING, RADHE HOUSE, NR SANAND POLICE STATION, SANAND SARKHEJ HIGHWAY, SANAND, DIST AHMEDAB ICICI BANK LTD., SILVER SQUARE, SHOP NO.B/2, THALTEJ-SILAJ ROAD, THALTEJ - 380012, AHMEDABAD DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD., 2 MOHAN CHOWK, DHARMAJ-388430, TALUKA-PETLAD, DIST-ANAND, GUJARAT. ICICI BANK LTD., J RAM HOUSE, STATION ROAD, PETLAD, ANAND, GUJARAT- 388450 ICICI BANK LTD. MARUTI COMPLEX- NR. IBP PETROL PUMP- DAHEJ- DIST. BHARUCH 392130 ICICI BANK LTD- BHAGYODAY COMPLEX- NR ST DEPOT- PALIYAD ROAD- BOTAD 364710. DIST BHAVNAGAR STAT GUJARAT. 364710 ICICI BANK LTD., RELIANCE A1 PLAZA, NEAR MATERIALGATE, MOTIKAVDI - 361140, JAMNAGAR DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD., "SHREE RANG ASHISH", GROUND FLOOR, STATION ROAD, OPPOSITE RADHA KRISHNA TEMPLE, RAJPIPLA - 393145 ,GUJARAT ICICI BANK LTD., ESSAR OIL LIMITED, PO BOX NO: 24, AT POST KHAMBALIYA, VADINAR - 361305, JAMNAGAR DIST., GUJARAT ICICI BANK LTD., NEAR POST OFFICE, OPP. HIRA PANNA COMPLEX, JUNAGADH VERAVAL HIGHWAY, KESHOD - 362220, JUNAGADH DIST., GUJARAT. ICICI BANK LIMITED- GROUND FLOOR- SADGURU ARCADE- DR. RAJENDRA BHUVAN ROAD- NR. TOWER CHOWK- VERAVAL. 362265 ICICI BANK LTD, NR. KALYAN COMPLEX, S T ROAD,MANDVI, KUTCH : 370465

ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, BHAIRAVNATH COMPLEX, J.C PARK, MAHADEV NAGAR, BILIMORA, TALUKA. GANDEV, DIST. NAVSARI, PIN CODE - 3 ICICI BANK LTD., 8 VARDHAMAN NAGAR CORNER, PALACE ROAD, RAJKOT - 360001, GUJARAT ICICI BANK LTD., SHOP NO.2 & 3, SAI VILLA APARTMENT, OPP.TARSALI NAGAR, BURAO MANDIR ROAD, KOSAMBA - 394120, SURAT DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD., CROSS CORNER, OPP.SILICON SHOPPER, UDHANA MAIN ROAD, UDHANA, SURAT-394210, SURAT DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD., HARI OM COMPLEX, RUSHABH TOWER, CROSS ROADS, RANDER, SURAT - 395009, SURAT DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD., RAGHUNANDAN TEXTILE MARKET, OPP. RATHI PALACE, RING ROAD, SURAT - 395002, SURAT DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD, SHOP NO. 1-2, SURYAKIRAN APT., GHOD DOD ROAD, SURAT 395007, GUJARAT ICICI BANK LRD., SHOP NO. 3,4, MANSAROVAR HEIGHTS, SURAT BARDOLI ROAD, MAGOB, SURAT 395010, GUJARAT ICICI BANK LTD., KANHA COMPLEX, TALI PULIA, MAIN ROAD, WAIDHAN- 486886, MADHYA PARDESH

ICICI BANK LTD., HOUSE NO.1252/199, 1252/200 AND 1252/200/1, NEAR SHANKAR MILL, UTTARI CHHAPATTI, STATION ROAD, MAINPURI - 205001, UTTAR

ICICI BANK LTD., INDRA BHUVAN, HUTUATMA SMARAK MANDIR, NEAR SOLAPUR MUNICIPAL CORPORATION, PARK CHOWK, SOLAPUR - 413001, MAHA ICICI BANK LTD., NO PLOT NO 27 & 29, AYYASAMY STREET, WEST TAMBARAM, CHENNAI - 600 045 ICICI BANK LTD, HOUSE NO 1138 , GOKHIWARE, VASAI ROAD, EVERSHINE CITY , VASAI (E)- 401208. ICICI BANK LTD. HYPERCITY MALL- NEAR NEW BUS STAND- STATION ROAD- VYARA. 394650

ICICI BANK LTD., CITY CENTER, GROUND FLOOR, NEAR NYAY MANDIR, OPPOSITE LAL COURT, NEW LEHRIPURA ROAD, VADODARA - 390001, GUJARA ICICI BANK LTD., M.H.VARMA INDUSTRIES, GIDC, PLOT NO.210, UMBERGOAN - 396171, SUB.DIST.PARDI, DIST.VALSAD, GUJARAT. ICICI BANK LTD, SHOP NO 14/15/86, GREEN PARK, GULATI MARKET, MAHESH NAGAR, AMBALA CANTT, HARYANA 133001 ICICI BANK LTD., CONVOY GROUND, TADONG BAZAR, GANGTOK, SIKKIM - 737102, SIKKIM ICICI BANK LTD., SCOF NO -56 SEC-29 SHOPPING CENTER URBAN STATE FARIDABAD-121008 HARYANA ICICI BANK LTD., 21/5 MILESTONE MATHURA ROAD, AGGARWAL WOOD INDUSTRIES, BALLABGARH, FARIDABAD, HARYANA- 121004 ICICI BANK LTD., KHASRA NO. 4416, GANPATI PLAZA, OPP. BUS STAND, JHAJJAR-124103, JHAJJAR DIST., HARYANA. ICICI BANK LTD., G/F SHOP NO 11 TO 15, SPAN CHANDAN MALL, STATION ROAD, VISNAGAR - 384315 , GUJARAT.

ICICI BANK LTD., SCO 412, SECTOR 8, PANCHKULA, HARYANA - 134109 ICICI BANK LTD , 31 MILESTONE, BEHIND CHOPRA FILLING STATION, KUNDLI, HARYANA-131028 ICICI BANK LTD., DASTAK BUILDING, NEAR TEHSIL CHOWK, DHARAMSHALA ROAD, KANGRA 176001, KANGRA DIST., HIMACHAL PRADESH. ICICI BANK LTD.- 99- WARD NO. 6- MAIN MARKET ROAD- PAONTA SAHIB- HIMACHAL PRADESH 173025 ICICI BANK LTD., BHAWANI'S PARADISE HOTEL, KHASRA NO.50, JAMMU ROAD, KATRA, JAMMU & KASHMIR- 182301 ICICI BANK LTD., HARYANA COLONY, G.T.ROAD, CHIRKUNDA -828202, DIST- DHANBAD, JHARKHAND. ICICI BANK LTD., SHRI SHYAM BHAWAN, SARAIDHELLA ROAD, DHANBAD - 828127, DHANBAD DIST., JHARKHAND. ICICI BANK LTD,SHOP NO.2 & 3, AKASH TOWER, NEAR TRANSPORT NAGAR, DIMNA ROAD, MANGO, JAMSHEDPUR, JHARKHAND - 831018 ICICI BANK LTD., CDF NO. 4026B, RANN CIRCLE, HUBLI-BIJAPUR ROAD, RUN CIRCLE, MUDHOL-587313, BAGALKOT DIST., KARNATAKA. ICICI BANK LTD., NO.318-345-1, NALLAGUDDA TANK ROAD, NEAR MAIN BUS STAND, BIDADI TOWN - 562109, RAMANAGAR TALUK, BANGALORE RURAL

ICICI BANK LTD., SHANKAR BUILDING, KHATA NO.433/135/3, B.B.ROAD, NEAR RTO OFFICE, DEVANAHALLI - 562110, BANGALORE RURAL DIST., KARNAT

ICICI BANK LTD, D NO 1575,1576.1577, AHMEDIYA COMMERCIAL COMPLEX, SHAHI RICE MILL COMPLEX, SATHNOOR, CHANNAPATNA - 571501, KARNAT ICICI BANK LTD , J P ROYALE , #90/4 OUTER RING ROAD, MARATHAHALLI, BANGALORE - 560037, BANGALORE URBAN DIST., KARNATAKA.

ICICI BANK LTD., # 2, 30TH CROSS BANNERGHATTA ROAD, T.BLOCK, EXTN, JAYANAGAR, BANGLORE- 560041, BANGALORE URBAN DIST., KARNATAKA

ICICI BANK LTD. AKSHAY COMPLEX, AIR FORCE STATION JALAHALLI EAST, GANGAMMA CIRCLE, BANGALORE - 560014, BANGALORE URBAN DIST., KA

ICICI BANK LTD., 1659 , 10TH MAIN , HAL 3RD STAGE, JEEVAN BIMA NAGAR, MAIN ROAD, BANGALORE - 560075, BANGALORE URBAN DIST., KARNATAK ICICI BANK LTD, ICICI BANK LTD. 60, S.R.T ROAD, 11A/ 22, CUNNINGHAM ROAD, BANGALORE - 560042, KARNATAKA. ICICI BANK LTD. BLOCK 'E', MANYATA - EMBASSY BUSINESS PARK, OUTER RING ROAD, BANGALORE - 560045, KARNATAKA

ICICI BANK LTD., JINDAL STEEL, NEW SHOPPING COMPLEX, VIDAYA NAGAR TOWNSHIP, TORANGALLU VILLAGE - 583275, TALUKA SANDUR, DIST BEL ICICI BANK LTD., HOTEL VIJAY, VIJAY COMPLEX, BD ROAD, CHITRADURGA - 577501, CHITRADURGA, KARNATAKA. ICICI BANK LTD., GIRIJA PRISTILE, SHOP.NO.123, RSS NO.32A & 32B, LAKMANAHALLI VILLAGE, DHARWAD - 580004, DHARWAD DIST., KARNATAKA. ICICI BANK LTD , GROUND FLOOR,KALBURGI KATWE DENTITY,CTS NO.4882,GOKUL ROAD ,HUBLI - 580 030 KARNATAKA. ICICI BANK LTD., NIRANJAN COMPLEX, NEAR GUNJ CIRCLE, HOSPET ROAD, KOPPAL - 583231, KOPPAL DIST., KARNATAKA.

ICICI BANK LTD., C/O INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., (GEC 2 BUILDING),KIADB INDUSTRAIL AREA, HEBBAL - HOOTAGALLI, MYSORE - 570 018, MYSORE ICICI BANK LTD., NO.1/B,, BUDDHA MARG, SIDDHARTHA NAGAR, MYSORE - 570011, MYSORE DIST., KARNATAKA. ICICI BANK LTD., PLOT NO.5, LAXMI COMPLEX, SHANTINAGAR LAYOUT, SHAKTINAGAR, RAICHUR-584102, RAICHUR DIST., KARNATAKA. ICICI BANK LTD., SRINIVAS, A.S. ROAD, KARKAL - 574104, UDIPI DISTRICT, KARNATAKA ICICI BANK LTD., NAGAPPA COMPLEX, SANTHAKATTE JUNCTION, NH 17, UDUPI - 576105, UDIPI DISTRICT, KARNATAKA. ICICI BANK LTD., THUSHARA TOWERS, PUTHENCHANTHA, VARKALA- 695141, THIRUVANANTHAPURAM DIST., KERALA ICICI BANK LTD., SHREYANS SOGANI, STATION ROAD, ASHOK NAGAR - 473331, ASHOK NAGAR DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD., BHARAT COMPLEX, NEAR SBI, LASHKAR ROAD, BHIND - 477001, DIST - BHIND, MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., 136, JAWAHAR MARG, NEAR KOTA PHATAK, NAGDA - 456335, UJJAIN DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD- WARD NO- 16- HOUSE NO- 16- JAWAHAR GANJ. BITTARWAR ROAD- DABRA- DIST GWALIOR 475110 ICICI BANK LTD, SDM ROAD, OPPOSITE GYMC CLUB, NEAR ACHALESHWAR MANDIR, LASHKAR - GWALIOR - 474009, MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., 26/411, RAM KALA NAGAR, TELEGRAPH ROAD, MORRAR, GWALIOR- 474006, GWALIOR DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LIMITED- OPP MALHOTRA PETROL PUMP- NEAR RAILWAY GATE- PIPARIYA. 461775 ICICI BANK LTD., PLOT NO. 2/1, KRISHNA TOWER, OPP CUREWELL HOSPITAL, NEW PALASIA, INDORE - 452001, INDORE DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD., 67/2, NEHRU MARG, NEAR RAJWARA PALACE, JHABUA-457661, JHABUA DIST., MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., PLOT NUMBER 30/6, GROUND FLOOR, NEAR JAIN MANDIR, PADAV WARD, MANDLA, MADHYA PRADESH - 481661 ICICI BANK LTD A1 BUILDING, OPP. NAIGAON POLICE STATION NAIGAON (EAST) 401202 MUMBAI ICICI BANK LTD- B-205 - MAIN ROAD- MANDIDEEP- DIST: RAISEN. 462046 ICICI BANK LTD, HOUSE NO. 59, SITUATED AT AGRA BOMBAY ROAD, (AMBEDKAR MARG- WARD NO. 04) BIORA TEHSIL, DISTT. RAJGARH ICICI BANK LTD., AHUJA MARKET, BUDHAR ROAD, SHAHDOL- 484001, MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., 29/2, BARODA ROAD, NEAR ARYA SAMAJ, SHEOPUR - 476337, SHEOPUR DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD., NEAR RAJMAYA HOTEL, JHANSHI TIRAHA, A.B. ROAD, SHIVPURI - 473551, SHIVPURI DIST., MADHYA PRADESH. ICICI BANK LTD, NEAR POLICE STATION, CITY LINE ROAD, TIKAMGARH, MADHYA PRADESH 472001 ICICI BANK LTD, 90/4, RAHURI, KHURD NAGAR, MANMAD HIGHWAY, TALUKA- RAHURI, DIST. AHMEDNAGAR-413705, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., BUMB PLAZA, OPP. STATE BANK OF INDIA, MAIN ROAD, KOPARGAON - 423601, AHAMADANAGAR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, VISHNUWADI, A/P MALKAPUR, BULDHANA- 443101, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., PLOT NO. 30, MIDC, NEAR BAJAJ NAGAR POST OFFICE, WALUJ - 431136, AURANGABAD DIST., MAHARASHTRA.

ICICI BANK LTD., PLOT NO. - 170, OPP. BANK OF MAHARASHTRA, TILAK NAGAR, SAHANURWADI, DARGA ROAD, AURANGABAD-431005, AURANGABAD D ICICI BANK LTD., SHOP NO.24,PUNDLIK NAGAR, NEXT TO SWAMI VIVEKANAND NAGAR,N4 SOUTH CIDCO,AURANGABAD - 431003, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., CITY ENCLAVE, NEAR HOTEL ROYAL PLAZA, VARDHAMAN NAGAR, JALGAON-425001, JALGAON DIST., MAHARASHTRA

ICICI BANK LTD, SHOP NO 8-11, CHHATRAPATI SHIVAJI MARKET,SANGAON RING ROAD, NEAR S T STAND, DIST - KOLHAPUR, KAGAL - 416216, MAHAR ICICI BANK LTD, COMMERCIAL HOUSE, CTS NO 235/6-B, OPP HOTEL VRUSHALI, E WARD, TARABAI PARK, KOLHAPUR - 416003, MAHARASHTRA.

ICICI BANK LTD., PLOT NO. X-262. X-263, MIDC, WARDHA ROAD, BUTI BORI - 441008, NAGPUR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., PLOT NO.2, NEAR SHRI KRISHNA RESTAURANT, HINGNA ROAD, HINGNA-440016, NAGPUR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., RANI KHOTHI, POLICE LANE, GN ROAD, KAMPTEE - 441002, NAGPUR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., PUSHPAK PLAZA, NEW ITWARI ROAD, NEAR GANDHI PUTLA, ITWARI - NAGPUR-440018, NAGPUR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., CB TOWER, 173, MAIN ROAD, SAVNER - 441107, NAGPUR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., PLOT NO.31, MURALI-VATSALYA, WANKHEDE LAYOUT, GIRAD ROAD, UMRED - 441203, NAGPUR DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., RAM ASHISH BUILDING, VISAWA NAGAR, CTS NO.6395, HOUSE NO.1-15-1243, VIP ROAD, NANDED- 431602, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., CENTRAL MALL APARTMENT, SHOP NO. 5, DEOLALI CAMP, DEOLALI - 422401, NASHIK DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD- GROUND FLOOR- PANDAV SANKUL- CTS NO 1098- DINDHORI-NAHIK ROAD- DINDHORI- NASHIK. 422202 ICICI BANK LTD- SITARAM SADAN- OPP RAILWAY STN- MAIN RD- AGRA-MUMBAI HIGHWAY- IGATPURI. 422402 ICICI BANK LTD, ADMIN OFFICE, STADIUM COMPLEX, HAL TOWNSHIP, OZAR, NASHIK - 422207, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., WEEKLY MARKET, MAIN ROAD, RAJGANGAPUR, ORISSA 770017 ICICI BANK LTD., KOLA TOWERS, MAIN ROAD, NH-17, BHATKAL - 581320, UTTAR KANNAD DIST., KARNATAKA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.14, 15, 16, 25, 26, 27, RACHANA BAZAR, ST STAND, INDAPUR - 413 106, PUNE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO. 1 & 2, RAM DARSHAN, S. NO. 46/D/1A, AUNDH ROAD, KIRKEE - 411003, PUNE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LIMITED,GROUND FLOOR,KPCT B-WING,S.NO-16, FATIMA NAGAR BRANCH, PIN-411040. PUNE MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., GATE NO. 1798/1A, GAYATRI BHAVAN, RANJANGAON GANPATI - 412209, PUNE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SNEHASURYA, SURVEY NO.1470, 1534, MARKET YARD, SASWAD - 412301, PUNE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., PLOT NO. 206, MAHAKALIKA CHAMBERS, RAILWAY STATION ROAD, PIMPRI CHINCHWAD -411018, PUNE DIST., MAHARASHTRA.

ICICI BANK LTD., S.NO 33, H.NO.3A, JAKHOTIA ARCADE, OPP. GREEN PARK HOTEL, OLD MUMBAI-PUNE HIGHWAY, SHEEL PHATA, KHOPOLI - 410203, R ICICI BANK LTD., HIRA SADAN, POST LANE, DAPOLI CAMP, RATNAGIRI- 415712, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., BUDHA M. LANJEKARS BUILDING, SUBHASH ROAD, RATNAGIRI - 415612, RATNAGIRI DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO 48-55, NARAYAN WADI COMPLEX, COLLEGE ROAD, CHOPDA- 425107, JALGAON DIST., MAHARSHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO 12,13 GREEN PARK CHS, PLOT NO. 2 AND 3 , SECTOR 3, GHANSOLI, NAVI MUMBAI - 400701, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., PRIYADARSHINI TECHNICAL INSTITUTE, PLOT NO. X 9/1, MIDC MURBAD- 421401, DIST.THANE, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.3,4, MAYUR APARTMENT, NEAR MORE RETAIL SHOP, SECTOR 36, KAMOTHE NAVI MUMBAI -410 209, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.8,9,10, GAUTAM CENTRE, CO.HSG, H.R.ROUT MARG, KOPARI, THANE (E) - 400603, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD; KALWA BRANCH ,SHOP NO. 1, 2, 3 & 4, GROUND FLOOR, SWAPNA SHILP, MUMBAI-PUNE ROAD, KALWA, THANE 400605 ICICI BANK LTD., GOPI CINE PLAZA, N.S.S.ROAD, DOMBIVILI (W), THANE - 42120, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., VARSHA PARK, WAYALE NAGAR, KHADAK PADA, KALYAN (W) -421301, THANE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SURAJ HOUSE BUILDING, GODBUNDER BUNDER, VILLAGE PATLIPADA, WAGHBIL, MANPADA - 400607, THANE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP. 40, 10 GOLDEN PARK BLDNG, MAJIWADE, THANE (W) - 400601, THANE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SHOP NO.8, 9,6,10, B WING, DHAMANKAR NAKA, BHIWANDI, THANE- 421305, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., HOUSE NO 666, FF, ZAGADE BUILDING, OPP NAGAR PARISHAD, NEAR SBI, PETH VADGAON, TAL HATHKANANGLE, DIST- KOLHAPUR ICICI BANK LTD., MAIN ROAD, OPP. UNION BANK OF INDIA, CHOWDHURY BAZAAR, CUTTACK - 753001, CUTTACK DIST., ORISSA. ICICI BANK LTD., SHIVASHANKAR COMPLEX, NEAR RAMMANDIR, MAIN ROAD,NABARANGAPUR, ORISSA 764059 ICICI BANK LTD., RAJARANI COMPLEX, INFRONT OF BDA COURT PETA SQUARE, BERHAMPUR - 760004, ORISSA ICICI BANK LTD., SATYANARAYAN TEMPLE COMPLEX, LAXMI BAZAAR, ASIKA -761110, DISTRICT-GANJAM, ORISSA. ICICI BANK LTD., PLOT NO.26, DIST CENTRE, CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESWAR, ORISSA 751016 ICICI BANK LTD., PATTNAIK GARAGE, CUTTACK ROAD, BHUBANESHWAR-751006, DISTRICT-KHURDA, ORISSA. ICICI BANK LTD, CS NO 2277, A/P KODOLI, WARANANAGAR, TALUKA - PANHALA, KOLHAPUR - 416114, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., POPULAR CLINIC, BADABAZAR, BARIPADA-757001, MAYURBHANJ DIST., ORISSA. ICICI BANK LTD., BRINDABAN COMPLEX, PANPOSH ROAD, CIVIL TOWNSHIP, ROURKELA - 769004, SUNDAGARH DIST., ORISSA. ICICI BANK LTD., NO:1A, AGATHIAR STREET, ANNAL GANDHI THOTTAM, 100 FT. ROAD, LAWSPET, PONDICHERRY-605008, PONDICHERRY DIST. ICICI BANK LTD., NEAR KIRAN CINEMA, MAIN BAZAR, PATTI - 143416, DIST. - AMRITSAR, PUNJAB. ICICI BANK LTD., BASSI ROAD, OPP BABA ZORAVAR SINGH SCHOOL, JYOTI SWAROOP CHOWK, SIRHIND- 140406, FATEHGARH SAHIB DIST., PUNJAB ICICI BANK LTD , NEAR SIDDHU BRIDGESTORE TALWANDI SABO DISTT, BATHINDA-151302 ICICI BANK LTD,NEAR BDO OFFICE,DHURI PIND ROAD , DHURI,DIST- SANGRUR.PUNJAB.PIN-148024. ICICI BANK LTD., 368/3/1, OPPOSITE SDM COURT, HOSHIARPUR ROAD, GARHSHANKAR - 144527, HOSHIARPUR DIST., PUNJAB. ICICI BANK LTD., PLOT NO 187 MODEL TOWN, JALANDHAR - 144001, JALANDHAR DIST., PUNJAB. ICICI BANK LTD SCO-3 CRYSTAL PLAZA CHOTI BARADARI JALANDHAR CITY PUNJAB 144022. ICICI BANK LTD, CIVIL LINES, PROPERTY NO. 140/3, PACCA BAGH, OPPOSITE NEHRU GARDEN SCHOOL, JALANDHAR, PUNJAB- 144001 ICICI BANK LTD., SANT COMPLEX, GORAYA ROAD, MANJIKI TEHSIL PHILLAUR, JANDIALA - 144033, DIST. JALANDHAR, PUNJAB. ICICI BANK LTD, LIC BUILDING , BYE PASS ROAD, AMLOH 147203, DIST FATEHGARH SAHIB, PUNJAB ICICI BANK LTD., SCF - 19, PHASE 1, URBAN ESTATE, DUGRI, LUDHIANA - 141013, LUDHIANA DIST., PUNJAB

ICICI BANK LTD.MAIN CHOWNK- MULLANPUR DAKHA- LUDHIANA 141101 ICICI BANK LTD , KOHARA ROAD, SAHNEWAL, LUDHIANA- 141120, PUNJAB ICICI BANK LTD,WARD NO.9, SAMRALA, DISTT. LUDHINA, PUNJAB 141114 ICICI BANK LTD- OPPOSIT-JASWANT CINEMA- G T ROAD- MALOUT.152107 ICICI BANK LTD., KHASRA NO. 70/15/7, NEAR RAI FILLING STATION, OPPOSITE BUS STAND, BANGA - 144505, NAWANSHAHAR DIST., PUNJAB. ICICI BANK LTD, NEAR BABU RAM PETROL PUMP, AGGARSAIN CHOWK, MAIN ROAD, SAMANA -147101, PATIALA DIST., PUNJAB ICICI BANK LTD., ADDA SATGURU RAKHA CHOWK,BESIDE KANPUR FURNISHERS BEGOWAL KAPURTHALA -144621 PUNJAB ICICI BANK LTD., BHARAT TRADING COMPANY, NEAR H.P. PETROL PUMP, RAILWAY ROAD, NANGAL -140124, RUPNAGAR DIST., PUNJAB. ICICI BANK LTD , WARD NO 7 CHANDIGARH-KURALI HIGHWAY ,KURALI-140103 ICICI BANK LTD- SCO 15-16-17- SAS NAGAR- MOHALI 160059 ICICI BANK LTD-AGGRASAIN CHOWK-MATA MODI ROAD- SUNAM 148028 ICICI BANK LTD. K N BUILDINGS, NEAR POLICE STATION K P ROAD. KAYAMKULAM. 690502. ICICI BANK LTD., HOTEL CITY HEART, NEAR BUS STAND, MADANGANJ, KISHANGARH - 305801, AJMER DIST., RAJASTHAN. ICICI BANK LTD., F 50 , 1ST MAIN ROAD , CHINTHAMANI , ANNANAGAR , CHENNAI -600102 ICICI BANK LTD., NEAR HOTEL NEEMRANA PALACE, NH-8, NEEMRANA-301705, DIST-ALWAR, RAJASTHAN. ICICI BANK LTD., NEXT TO JEEVAN JYOT HOSPITAL, NEAR BUS-STAND, NEHRU NAGAR, BARMER - 344001, BARMER DIST., RAJASTHAN. ICICI BANK LTD., PATEL COMPLEX, MHOW NEEMUCH ROAD, PITHAMPUR- 454774, MADHYA PRADESH

ICICI BANK LIMITED PODDUTOOR COMPLEX, D.BO.1-2-275, (OLD NO 1-2-22 TO 26 ) OPP . BUS DEPOT, NIRMAL, ADILABAD (DIST), ANDHRA PRADESH ICICI BANK LTD., NEAR HEAD POST OFFICE, ADARSH MARKET, NIMBAHERA-312601, CHITTAURGARH DIST., RAJASTHAN ICICI BANK LTD- MG ROAD-NEAR AAAMCHAND PETROL PUMP- PRATAPGARH 312605 ICICI BANK LTD., SHOP NO.8 & 9, BURHANI COMPLEX, NAYA BAZAR, SAGWARA - 314025, DUNGARPUR DIST., RAJASTHAN ICICI BANK LTD, 1370, TARACHAND NAIB KA RASTA, JOHARI BAZAAR, JAIPUR - 302003, JAIPUR DIST., RAJASTHAN. ICICI BANK LTD., NEAR PANCHWATI, VIDYAVIHAR MUNICIPALITY, AFTER INDIAN GAS AGENCY, PILANI-333031, JHUNJHUNU DIST., RAJASTHAN. ICICI BANK LTD., 2 B-14, TALWANDI, NEAR BARTHUNIA CLINIC, KOTA - 324005, KOTA DIST., RAJASTHAN. ICICI BANK LTD.- SHOP NO. 4- 5 &41- GOKUL PLAZA- NAI ROAD- NATHDWARA 313301 ICICI BANK LTD., MOHANLAL BHABUTMAL HUF, PALACE ROAD, OPPOSITE BAGGHI-KHANA, SIROHI - 307001, SIROHI DISTRICT, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., SHOP NO.6,7 & 8, D'COSTA PALMS, PORTA VADDO, SIOLIM-BARDEZ, GOA- 403517 ICICI BANK LTD., NO. 4 & 9, BHARATHI SALAI, TRIPLICANE, CHENNAI- 600005, TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., NO-5/457, VALAYAPATHI SALAI ROAD, MOGAPPAIR (E), CHENNAI - 600037, CHENNAI DIST., TAMILNADU ICICI BANK LTD., NO-3, 6 PART, ARUNACHALAM ROAD, SALIGRAMAM, CHENNAI - 600093, CHENNAI DIST., TAMILNADU. ICICI BANK LTD., NO:175, TRUNK ROAD, POONAMALLE-600056, THIRUVALLUR DIST., TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., DLF IT SEZ PARK, BLOCK 5, MOUNT POONAMALLE ROAD, NANDAMBAKKAM, CHENNAI- 600089, TAMIL NADU. ICICI BANK LTD, NO.260 AVARAMPALAYAM ROAD, NEW SIDDHAPUDUR, COIMBATORE_641044, TAMILNADU ICICI BANK LTD., NO.744,TRICHY ROAD, RAMANATHAPURAM, COIMBATORE - 641045, COIMBATORE DIST., TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., 54, BHARATHI PARK, 7TH CROSS ROAD, SAIBABA COLONY, COIMBATORE- 641043, TAMIL NADU ICICI BANK LTD., NO. 55, CHETTIAPALAYAM ROAD, PALLADAM - 641664, COIMBATORE DIST., TAMIL NADU ICICI BANK LTD., 5/1, NEELA COMPLEX PAARINAGAR CORNER, PERUNDURAI ROAD, ERODE - 638011, ERODE DIST., TAMIL NADU ICICI BANK LTD., 226, BHAVANI MAIN ROAD, PERUNDURAI-638052, ERODE DISTRICT, TAMILNADU. ICICI BANK LTD., NO.1, SECRETARIAT COLONY, LINK ROAD, GUINDY, ADAMBAKKAM - 600088, KANCHEEPURAM DIST., TAMIL NADU. ICICI BANK LTD- 100- GST ROAD- MADURANTHAGAM, KANCHEEPURAM, TAMIL NADU 603306. ICICI BANK LTD., NO.122/2C, OPP. CSI CHURCH, SHANTI NAGAR, DENKANI KOTA ROAD, HOSUR-635109, KRISHNAGIRI DIST., TAMIL NADU. ICICI BRANK LTD., GANGAI COMPLEX, 288/3&4, CHENNIMALAI ROAD., KANGAYAM-638701 TIRUPUR (DT) TAMILNADU. ICICI BANK LTD- 167M CHURCHILL RD UDHAGAMANDALAM-NILGIRI DIST. 643001 ICICI BANK LTD, 28-SQUARE MARKET, METTUR DAM 636401 ICICI BANK LTD., NO.3, MAIN ROAD, KAMARAJ NAGAR, AVADI - 600071, THIRUVALLUR DIST., TAMILNADU. ICICI BANK LTD., 4/120, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, THIRUVALLUR 600201, THIRUVALLUR DIST., TAMILNADU. ICICI BANK LTD., 73/H, SUBRAMANIAPURAM, 2ND STREET, POST OFFICE BLDG., TIRUVERUMBUR, TRICHY- 620013, TAMIL NADU

ICICI BANK LTD., DOOR NO. 371, PLM BUILDING, RAJARAM SALAI, OPP.KK NAGAR BUS TERMINALS, KK NAGAR, TIRUCHIRAPALLI - 620021, TIRUCHIRAP ICICI BANK LTD., NO.35, B,C,D, THATCHUR ROAD, ARANI-632301, TIRUVANNAMALAI DIST., TAMIL NADU. ICICI BANK LTD- NO. 20- J BYEPASS ROAD- AMBUR-VELLORE DISTRICT. 635802 ICICI BANK LTD., 8/483, HING KI MANDI, AGRA - 282003, UTTAR PRADESH

ICICI BANK LTD., PLOT NO. 11 ABC, KHASRA 943, MUNICIPAL NO. 18-A/8-D/15, MAUZA BASAI MUSTIQIL, SHYAM SUNDER BANSAL NAGAR, FATEHABAD ICICI BANK LTD., 6/9,ASHIRWAD VATIKA, SIKANDRA BODLA, AGRA - 282007, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD, SRI RAM-SANKUL, ACHOLE MARG, NALLASOPARA - EAST,THANE - 401209 ICICI BANK LTD., 14-B, DAUD NAGAR, NAINI, ALLAHABAD -211008, ALLAHABAD DIST., UTTAR PRADESH.

ICICI BANK LTD., B-2, GTB NAGAR, KARELI, ALLAHABAD - 211016, ALLAHABAD DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD, V SQUARE, 4101 CIVIL LINES, FAIZABAD- 224001, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD, GEETANJLI HOTEL, 327 KHUNIPUR, POST GEETA PRESS, GORAKHPUR -273005. ICICI BANK LTD., AGRAWAL TOWER, KHATRI TOLA, OPPOSITE CENTAL BANK, PURANI SABZI MANDI CHOWK, AZAMGARH, UTTAR PRADESH- 276001 ICICI BANK LTD., GHAI MOTEL, KOTADWARA ROAD, NAJIBABAD -246763, DIST : BIJNOR, UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD.,H.NO:2091,NARAYAN TIRAHA ,STATION ROAD,SHIKOHABAD,DISTT-FIROZABAD (U.P.) 205135 ICICI BANK LTD., SHOP NO.18,19,21,& 22. KIRTIMAN PLAZA, SEC-30 NOIDA-201307, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., PROPERTY BEARING NO 348, C/3, BLOCK -Y, SEC-12, NOIDA - 201301, GAUTAM BUDDHA NAGAR DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD., INDIA GLYCOLS BUILDING LTD, PLOT NO. 2 B , SEC-126 ,NOIDA -201304, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., SG-7 & UBS 1, GF & BASEMENT, STELLAR IT PARK, C-25, SECTOR - 62, NOIDA - 201301, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., J.B. PLAZA, PLOT NO.1354, COLLEGE DEPOT CIRCLE, SIPRI BAZAR, JHANSI - 284001, JHANSI DIST., UP. ICICI BANK LTD,1112/1A ,PLOT NO.44,GALI NO.3,ARYA NAGAR,KOSHI KALAN,MATHURA-281403 ICICI BANK LTD, 383 K9 (B), PARDEVANPUR, KDA CROSSING, LAL BANGLA, KANPUR - 208007, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD.,HOTEL BRIJ BIHAR, OPP.GURUDWARA MANDIR, AGRA ROAD, MATHURA, UTTAR PRADESH - 281001

ICICI BANK LTD., RADHA KRISHNA PLAZA, PLOT NO - 28, FOUNTAIN CHOWK, NEAR CHURCH, CHANDAUSI - 202412, MORADABAD DIST., UTTAR PRADE ICICI BANK LTD ,A-17,GANDHI NAGAR,OPP. OLD CITY RLY.STN.,MORADABAD-244001 UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., 8, CIVIL LINES , COURT ROAD, MUZZAFFARNAGAR-251002, MUZZAFFARNAGAR DIST., UTTAR PRADESH. ICICI BANK LTD., JAGNATH COMPLEX, DHANI LAL PARISAR, DHARAMSHALA LINE, PITHORAGARH 262501, PITHORAGARH DIST., UTTARAKHAND. ICICI BANK LTD 843- WARD NO.1- MAHENDARGARH ROAD- OPP. D.C.RESIDENCE- NARNAUL- HARYANA 123001 ICICI BANK LTD.RAJYA VIDYUT NIGAM LTD,ANPARA THERMAL POWER STATION,ANPARA ,SONBHADRA 231225 UP ICICI BANK LTD., S-17/26, NADESAR, VARANASI - 221002, VARANASI DIST., UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., 43, TAGORE VILLA , CHAKRATA ROAD, DEHRADUN -248001, DEHRADUN DIST., UTTARAKHAND. ICICI BANK LTD., MUNCIPAL NO.17, RAJPUR ROAD, OPP. GANDHI PARK, DEHRADUN-248001, DEHRADUN DIST., UTTARAKHAND. ICICI BANK LTD, PLOT NO 4, ART PRINTING PRESS, MALL ROAD, MUSSOORIE - 248179, DEHRADUN DIST., UTTARAKHAND. ICICI BANK LTD., 140 (NEW NO.457), HARIDWAR ROAD, RISHIKESH-249201, DIST. DEHRADUN, UTTARAKHAND. ICICI BANK LTD., SITABPUR, DEVI ROAD, KOTDWARA -246149, GARHWAL DIST., UTTARAKHAND. ICICI BANK LTD., 22, PRATAP NAGAR, CHARBHUJA, RAWATBHATTA 323303, DIST. CHITTAURGARH, RAJASTHAN ICICI BANK LTD , KOSI ROAD NEAR SBI RAMNAGAR PIN-244715 NAINITAL UTTRAKHAND ICICI BANK LTD, D1,D2,12,NEAR HOTEL MID TOWN,KASHIPUR BYPASS ROAD ,RUDRAPUR.PIN-263153 ICICI BANK LTD., PAGIA ELECTRICALS, KATORATAL ROAD, KASHIPUR - 244713, UDHAMSINGH NAGAR DIST., UTTARAKHAND ICICI BANK LTD., R.K. ROAD , PO-SAINTHIA - 731234, DIST.BIRBHUM, WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 273, SATYANARAYAN GARDENS, GT ROAD, LILUAH, BALLY - 711104, HAORA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 493C/A & 493C/B, G.T ROAD (SOUTH), SHIBPUR, HAORA - 711101, HAORA DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 123, GRAND TRUNK ROAD, SALKIA, HAORA- 711106, HAORA DIST., WEST BENGAL ICICI BANK LTD., "JAHARJYOTI", T.N. MUKHERJEE ROAD, KALIPUR, P.O. & P.S.- DANKUNI - 712311, HUGLI DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., 39, N S ROAD, OPP. MANASI BAZAR, SERAMPORE - 712201, HUGLI DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., WARD NO.8, MAIN ROAD, P.O.DINHATA - 736135, KOCH BIHAR DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD., OLD 36, NEW 43, SUBHASH AVENUE, RANAGHAT, DISTNADIA, WEST BENGAL 741201 ICICI BANK LTD., 64, BARASAT RD, P O NONACHANDANPUKUR, BARRACKPUR - 700122, NORTH 24 PARGANAS DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD- COURT ROAD- BICHALIHATA- 24 PARGANAS (NORTH)- WEST BENGAL 743235 ICICI BANK LTD., 122/131, JESSORE ROAD, ARENA MARKET, POST HABRA - 743263, NORTH 24 PARGANAS DIST., WEST BENGAL.

ICICI BANK LTD., HARMOZ VILLA, SODEPUR ROAD (EAST), P.O. - MADHYAMGRAM - 700129, P.S. - BARASAT, DIST: NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGA ICICI BANK LTD- CHANDRAKONA ROAD - PLOT NO 568/1027- MOUZA- BARADABCHA- PO- SAT BANKURA- PS- GARBETA- PASCHIM MEDINIPUR. 721253 ICICI BANK LTD., 7 SARAT BOSE ROAD, KOLKATA- 700016, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., SURYAKIRAN APARTMENT,BLOCK C,FS 1,VIP RD,BAGUIHATI,NARAYANTALA (W), KOLKATA-7000 59, WEST BENGAL ICICI BANK LTD., N. S. ROAD, MOHANBATI, POST RAIGUNJ - 733134 , UTTAR DINAJPUR DIST., WEST BENGAL ICICI BANK LTD, WARD NO. 3, NEAR SSP OFFICE, COLLEGE ROAD, KATHUA, JAMMU AND KASHMIR- 184102 ICICI BANK LTD., SB V/ 964, CITY TOWER, GANDHI JUNCTION, SULTANBATHERY - 673592, WAYANAD DIST., KERALA. ICICI BANK LTD., SIKARIA COMPLEX, MAIN ROAD, RAXAUL BAZAR- 845305, PURBI CHAMPARAN DIST., BIHAR. ICICI BANK LTD-HOTEL SHRI SIDDHI SAI-SR.N-114 PART-NAGAR-MANMAD ROAD-SHIRDI-TA:RAHATA-DIST:AHMED NAGAR 423109 ICICI BANK LTD.- GIRI RAJ SHOPPING- SHOP NO. 2-3-8-9-18-19- JAFRABAD ROAD- RAJULA- DIST. AMRELI. 365560 ICICI BANK LTD., SHREE PATEL GNATI MANDAK NAVAVAS MADHAPAR 370020, GUJARAT ICICI BANK LTD., PANKHA DAFAI, HALDIBADI, CHIRMIRI 497451, KORIYA DIST., CHHATTISGARH. ICICI BANK LTD., NEAR BUS STAND, ADJOINING AYODHYA NATH MANDIR, RAMPUR, HIMACHAL PRADESH- 172001 ICICI BANK LTD., SURVEY 177/3A/B, 40 KVL,, NAGARI REES POST, WASAMBE, MOHPADA, KHALAPUR, RAIGARH- 410222, MAHARASHTRA

ICICI BANK LTD., ADJ. MILITARY STATION GATE, G.T. ROAD, BEAS, DISTT. AMRITSAR, PUNJAB 143201 ICICI BANK LIMITED, RAO RATAN SINGH COMPLEX, NEAR GANPATI PLAZA, NANDRAMPUR BASS ROAD, DHARUHERA, HARYANA-123106 ICICI BANK LTD., WARD NO. 17, OPP. NEW BUS STAND, SURATGARH 335804 ICICI BANK LTD., 44, BOMMIPALAYAM ROAD, KUILAPALAYAM, LAKSHMIPURAM, AUROVILLE - 605101, VANUR TALUK, DIST.VILLUPURAM, TAMILNADU. ICICI BANK LTD., MAIN ROAD, OPP. BRIGHT STAR HOTEL, SIMLIGUDA - 764036, KORAPUT DIST., ORISSA. ICICI BANK LTD, GUPTA MARKET, RAJENDRA CHOWK, KHAGARIA, BIHAR- 851204 ICICI BANK LTD., PARMAR COMPLEX, OPP. SANAM CINEMA, G. T. ROAD, KARTARPUR, DISTT. JALLANDHAR, PUNJAB-144801 ICICI BANK LTD., MAIN ROAD, NEAR TOWN THANA, LOHARDAGA - 835302, LOHARDAGA DIST., JHARKHAND. ICICI BANK LTD THOLIKODU P O POWER HOUSE JUNCTION PUNALUR KERALA 691305 ICICI BANK LTD., 27/1644, SAMBHAJI NAGAR, OSMANABAD - 413501, OSMANABAD DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., SCO 134-135-136, SECTOR 8, CHANDIGARH, PIN CODE - 160018 ICICI BANK LTD., PANKAJ ARCADE, SHOP G-3-6, PLOT NO.5, MLU, SECTOR- 11, POCKET-4, DWARKA, DELHI - 110075 ICICI BANK LTD., F4 & 5, CSC, NEAR NAV JAGRUTI GHS, DALLUPURA/CHILLA, DDA MARKET, VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI- 110096 ICICI BANK LTD., THE INDIAN MALL COMMUNITY CENTRE, NEW FRIENDS COLONY, DELHI- 110065 ICICI BANK LTD., R-846, NEW RAJINDER NAGAR, NEW DELHI- 110060 ICICI BANK LTD, M-79 GK PART -2 NEW DELHI -110048 ICICI BANK LTD., SHOP NO. G11, VASANT SQAURE MALL, VASANT KUNJ, NEW DELHI- 110070 ICICI BANK LTD., G -12, HAUZ KHAS, NEW DELHI-110016 ICICI BANK LTD., DEFENCE SERVICE OFFICERS INSTITUTE, DHAULAKUANN, NEW DELHI- 110010 ICICI BANK LTD., E-147 , OPP ANUPAM CINEMA COMPLEX, SAKET, NEW DELHI--110017 ICICI BANK LTD., 24, NWA CLUB ROAD, PUNJABI BAUGH EXTENSION, DELHI- 110026 ICICI BANK LTD., B-8/G 41 LSC, MAYUR VIHAR,PHASE - I NEW DELHI 110091 ICICIBANK LTD. UNIVERSAL TRADE TOWER,SECTOR-49,SOHNA ROAD, GURGAON 122010 ICICI BANK LIMITED. SHOP NO. 5,6,7, PARAS DOWNTOWN CENTRE, GOLF COURSE ROAD, SECTOR-53, GURGAON-122002. ICICI BANK LTD; SHOP NO 1,2,3, DLF CROSS POINT, OPPOSITE GALLERIA MARKET. DLF PHASE IV, GURGAON 122002, HARYANA ICICI BANK LTD., SHOP NO.FO1, PLOT NO.7, KRISHNA APRA SHOPPING PLAZA, VAIBHAV KHAND, INDIRAPURAM, GHAZIABAD, UP 201013 ICICI BANK LTD., SHIVALIK-10, OPP. SBI BANK, AMBAWADI, AHMEDABAD - 380006, AHMEDABAD DIST., GUJARAT. ICICI BANK LTD., SHOP#3, ABHISHILP COMPLEX, NR. KESHAWBAUG PARTY PLOT, MANSI CIRCLE, VASTRAPUR, AHMEDABAD - 380015, GUJARAT. ICICI BANK LTD., AWAS CRYSTAL CONTRACTOR INDIA, NEAR TULSI BHAVAN, BISTUPUR, JAMSHEDPUR - 831001, JHARKHAND ICICI BANK LTD; DC-23 SECTOR-1 SALT LAKE KOLKATA-700064 ICICI BANK LTD., OLIVE, GROUND FLOOR, 2, OPPOSITE ABS TOWER, OLD PADRA ROAD, VADODARA- 390007, GUJARAT ICICI BANK LTD.,SCF NO-62-63, GROUND FLOOR SECTOR 15 HUDA MARKET SECTOR 15 FARIDABAD-121007 HARYANA. ICICI BANK LTD., 387, 131-4, CROSS, PALACE, UPPER ORCHARDS, SADASHIV NAGAR, BANGLORE- 560080, BANGALORE URBAN DIST., KARNATAKA ICICI BANK LTD. 3, CLARK WOOD ROAD, RICHARDS TOWN, BANGALORE - 560 055, KARNATAKA ICICI BANK LTD., 1-7/1, KHATA, DAE 61, VITTAL MALLYA ROAD, CIVIL STATION, BANGALORE-560001, KARNATAKA ICICI BANK LTD., NO.6, 3RD CROSS, M.K PUTTALINGIAH ROAD, PADMANABHNAGAR, BANGALORE - 560070, KARNATAKA ICICI BANK LTD., A-302, 7TH MAIN, 80FT ROAD, HRBR LAYOUT, KALYANAGAR, BANGALORE - 560043, KARNATAKA ICICI BANK LTD., 318, 9TH MAIN ROAD, JAYA NAGAR 5TH BLOCK, BANGALORE- 560041, BANGALORE URBAN DIST., KARNATAKA ICICI BANK LTD. 4, 100 FT ROAD, 4TH B BLOCK, KORAMANGALA, BANGALORE - 560050, KARNATAKA ICICI BANK LTD., #947, 12TH MAIN ROAD, HAL II STAGE, INDIRANAGAR, BANGALORE - 560038, KARNATAKA. ICICI BANK LTD, 273, 15TH CROSS, 20TH MAIN, JP NAGAR 5TH PHASE, BANGALORE - 560078, KARNATAKA ICICI BANK LTD., RENAISSANCE LANDMARK, #50, 17TH CROSS, 8TH MAIN, MALLESHWARAM, BANGALORE - 560055, KARNATAKA. ICICI BANK LTD., TC 56 V A, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226010, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., SHEETAL PLAZA, CTS NO. 1125, SHIVAJINAGAR, MODEL COLONY, BHAMBURDA, PUNE - 411016, PUNE DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, NO. 7-E, MALHAR ROAD, SARABHA NAGAR, LUDHIANA-141001, PUNJAB ICICI BANK LTD, SCO 512, SECTOR 70, MOHALI, PUNJAB 160071 ICICI BANK LTD., SHOWROOM NO.1 & 2, PLOT NO.69, PARADISE RESIDENCY, SAROJANI MARG, C-SCHEME, JAIPUR- 302001, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., ISSAC'S TOWERS, NEAR BREAD WORLD, JAWAHAR NAGAR, KOCHI- 682020, KERALA ICICI BANK LTD., SHOP NO .5, DOURADO HOUSE, DONAPAULA ROAD, CARANZLEM, TISWADI, PANAJI- 403002, NORTH GOA DIST., GOA. ICICI BANK LTD., 28, PANCHWATI, NEAR R.K. MALL, UDAIPUR 313001, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., NO.12/83, FIRST AVENUE, INDIRA NAGAR, ADYAR,CHENNAI - 600020, TAMILNADU. ICICI BANK LTD., NO 39/20, OLIVER ROAD, MYLAPORE, CHENNAI 600004 ICICI BANK LTD , NO. 12, CONRAN SMITH ROAD,GOPALAPURAM, CHENNAI 600 086 ICICI BANK LTD., Y BLOCK NO.17, PLOT NO.4508, ANNA NAGAR VI MAIN, CHENNAI- 600040, TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., NO.11, ST AVENUE, 100 FT ROAD, ASHOK NAGAR, CHENNAI - 600083, CHENNAI DIST., TAMIL NADU.

ICICI BANK LTD, NO-15, HARRINGTON ROAD, CHENNAI - 600031, TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., OLD NO: 344, NEW NO. 110, K H ROAD, AYANAVARAM, CHENNAI - 600 023, TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., OLD NO 21, NEW NO 36, VAIDYARAMA STREET, OFF THANIKACHALAM ROAD, T.NAGAR, CHENNAI - 600 017, TAMILNADU. ICICI BANK LTD., AMBAL BUILDING, NEAR GAMMON BRIDGE, THOPPUMPADY, KOCHI - 682006, ERNAKULAM DIST., KERALA.

ICICI BANK LTD- 1ST FLOOR- SUNDARAM BUILDING-PLOT NO 128- M.C.C.H SOC- SHIVAJI CHOWK ABOVE TITAN SHOWROOM NEAR J.J.WOODS-PANVE ICICI BANK LTD., THOMBARE TOWERS, OPP. TAHASIL OFFICE, CHALISGAON - 424 101, DIST. JALGAON, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., 168, LOK VIHAR, PITAMPURA, NEW DELHI - 110034. ICICI BANK LTD., NAVSHAKTI ARCADE,JAMNER ROAD, BHUSAWAL-425201 ICICI BANK LTD., SABOO PLAZA, PANDURNA CHOWK, WARUD - 444906, AMRAVATI DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., ROSE VALLEY, AUNDH ANNEXE, PIMPLE SAUDAGAR, PUNE - 411 027, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., RADHEKRISHNA CTS 3424, .H.NO.R-6/942, KAMDAR ROAD, LATUR - 413512, MAHARSHTRA ICICI BANK LTD; DADA COMPLEX, DEV KRUPA,ST ROAD, NALIYA ABDASA DISTT - KUTCH,GUJARAT-370655 ICICI BANK LTD., KALYAN BAPA BUILDING, MAIN ROAD, KERA 370430, GUJARAT ICICI BANK LTD. SHYAM COMPLEX, NR. SAGAR ENTERPRISE. POST OFFICE ROAD, KHAMBHALIA 361305. DIST JAMNAGAR, GUJARAT ICICI BANK LTD., SHOP NO4,5,6, ANAND HALL BHAVNAGAR RAJKOT ROAD SIHOR - 364240 DIST BHAVNAGAR, GUJARAT ICICI BANK LIMITED, NEAR GANDHI CHOWK, JAWAHAR ROAD, MANAVADAR. PINCODE 362630 . ICICI BANK LTD., GITANAGAR ATKOT MAIN ROAD JASDAN 360050, GUJARAT ICICI BANK LIMITED, AASHAPURA ROAD, OPP SBI, RANAVAV, PORBANDAR, GUJARAT 360550 ICICI BANK LTD; NR SHAKTI TALKIES, SBI ROAD, HALVAD-363330 DIST SURENDRA NAGAR. ICICI BANK LTD., CHAPA JHAPA, OPP NANADA SCHOOL, KODINAR DIST, JUNAGARH - 362001, GUJARAT ICICI BANK LTD., MANGAL NAGAR , A. B ROAD , DHAMOND, DIST : DHAR 454552 MP ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, WARD NO.14, NEAR SBI , KANNOD ROAD, ASHTA.(MP)-466116 ICICI BANK LTD , STATION ROAD, SBI BUILDING, SABALGARH, DISTT.-MORENA (M.P.) PIN 476229. ICICI BANK LTD. 03,TILAK PATH ROAD, BEHIND SHRI RAM MANDIR, SHUJALPUR MANDI (M.P) DIST:SHAJAPUR PIN NO.465333 ICICI BANK LTD., 801/1, A.B.ROAD, OPP.SBI, RAO DIST INDORE - 453331, MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., SHOP NO.1,2,3, 49, 50 AND 51, DAMODAR ARCADE, BEHIND HP PETROL PUMP, OPP. DOCTOR HOUSE, IDAR- 383430, GUJARAT ICICI BANK LTD , B-27, D YAGNIK CHAMBERS, OPP S.T.BUS STOP MANSA-382845 GANDHINAGAR GUJARAT ICICI BANK LTD D.NO.3136, OPP.KPTCL OFFICE RP ROAD, NANJANGUD, KARNATAKA- 571301 ICICI BANK LTD., HOUSE NO.2279, SS NO.133, PUNE NAGAR ROAD, AT POST GHODNADI, SHIRUR, PUNE - 412210, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., AGARWAL TRADERS, BHIRA ROAD, PALIAKALAN, KHERI - 262902, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD , SUBHASH PALACE,LUCKNOW ROAD LALGANJ,RAI BARELI-229206,UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., SHOP NO.9, OSTWAL ORBIT, MIRA BHAYANDER ROAD, BEHIND MC'DONALDS, MIRA ROAD (E), 401107 MUMBAI ICICI BANK LTD., PLOT 1/43, JUPLA COMPLEX, CUNCOLIM MARKET, CUNCOLIM, SALCETE GOA - 403703 ICICI BANK LTD , A - 11 TO 14 ,MEHANEEL PLAZA, GANESH NAGER KUDAL MALVAN ROAD TALUKA KUDAL SINDHUDURG 416520 ICICI BANK LTD., 17/B, SARASWATI NIWAS, BHATT AALI, RAJAPUR - 416702, DIST-RATNAGIRI, MAHARASHTRA ICICI BANK LIMITED ,DR. SATOSKAR BUILDING 11- B WARD POST GALLI , AJARA , KOLHAPUR 416 505 ICICI BANK LTD., RITURAJ BHOJ RESTAURANT, SBI SQUARE, STATION ROAD, MAIHAR, MADHYA PRADESH- 485771 ICICI BANK LTD., OPP. M.P.E.B. OFFICE, SEONI MALWA-461223, DIST. HOSHANGABAD (M.P.) ICICI BANK LTD., WARD NO.1, NEAR TEHSIL, OFF MAIN RAOD, AMLA-460551, BETUL DIST. (M.P.) ICICI BANK LTD., PLOT NO.27, BM NO.263, STATION ROAD PANDHURNA, CHINDWARA - 480334, MADHYA PRADESH ICICI BANK LTD., BLOCK NO.563, CHANGODHAR INDUSTRIAL AREA, CHANGODHAR - 382213, GUJARAT ICICI BANK LIMITED, 898/899 DRARAMSHALA ROAD, PADRAUNA.(U.P.) 274304. ICICI BANK LTD., SHREE RAM COMPLEX, RICCO SHOPPING CENTRE, ABU ROAD, SIROHI, RAJASTHAN- 307026 ICICI BANK LTD., P.G.GROUP OF COMPLEX, OPP.NAGAR PALIKA, BHAWANI MANDI, RAJASTHAN- 326502 ICICI BANK LTD., SANKHLA COMPLEX, PALI ROAD, SOJAT CITY, DIST. PALI, RAJASTHAN 306104 ICICI BANK LTD., INDRA COLONY, PLOT NO.I, BILARA - 342602, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., RUPAM TRADERS, BHAKANI GARH MARKET, DIDWANA - 341303, RAJASTHAN ICICI BANK LTD 92,C-BLOCK,PANCHAYAT SAMITI ROAD, RAISINGHNAGAR-335051, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., RAILWAY STN.RD., BIHANI MARG, NOHAR, RAJASTHAN- 335523 ICICI BANK LTD., SHOP NO.15,16,17, CINEMA ROAD, PILIBHANGAN, RAJASTHAN- 335803 ICICI BANK LTD., NEAR WARD NO.19, STATION ROAD, NEAR JAIN DHARAMSHALA, CHHABRA, BARAN - 325220, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., KHASRA NO.2494, NEAR BUS STAND, MAIORE ROAD, KHAIRTHAL - 301404, RAJASTHAN ICICI BANK LTD., 120 M, SUBHASH GANJ, ANAJ MANDI, NASIRABAD, JAIPUR, RAJASTHAN 305601 111/91C,GROUND FLOOR, NH47,TOLLJUCTION,ARROR KERALA 688534 ICICI BANK LTD, D NO.14/7- 8, SANKAGIRI BY PASS, PALLIPALAYAM - 638006, TN

ICICI BANK LTD., 635 A, MUTHUR ROAD, VELLAKOIL, DIST. ERODE ICICI BANK LTD., 15/3/34A, PERIYAKULAM ROAD, BATLAGUNDU - 624202, DINDIGUL DIST., TAMIL NADU. ICICI BANK LTD., 14/2/A JMK COMPLEX, BABINA 284401,DIST. JHANSI , UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD 152, DELHI ROAD, NEAR NEW INDIA INSURANCE CO. GAJRAULA (U.P.) PIN-244235 ICICI BANK LTD., 257 DELHI ROAD, BAGHPAT - 250609, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., DHALE MAMA SHOPPING COMPLEX, MHASWAD, DIST-SATARA - 415509, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD, NAKODA DARSHAN COMPLEX, GODHRA ROAD, OPP. ALLAHABAD BANK, HALOL - 389350. ICICI BANK LTD, MAIN ROAD, BLOCK MORE, BELOW UCO BANK, PATRATU - 829118, JHARKHAND ICICI BANK LTD., PADAMRAJ SINGH DEV MAHARAJA COMPLEX, MAIN RD, NEAR TOWN THANA, SIMDEGA - 835223, JHARKHAND ICICI BANK LTD., BARRIER ROAD, MAIN ROAD, CHAMPA - 495671, JANJGIR-CHAMPA DIST., CHHATTISGARH. ICICI BANK LTD. SHOP NO 1 & 2 , ORANGE PLAZA, A- WING, NEAR BUS STAND, MAIN ROAD, KATOL- 441032 MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., SHOP NO.117-121, LAXMI PLAZA, BHADGAON ROAD, NEAR RAILWAY SUBWAY, PACHORA-424201 ICICI BANK LTD., SHOP NO 4 AND 5, MULCHAND BHAI GOTHI COMPLEX, 474/B, GHOTI - 422402, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., PLOT NO 112, SHIVAJINAGAR, AURANGBAD-JALGAON ROAD, SILLOD - 431112, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., PLOT NO 10-C, MAIN ROAD, OPP BUNG LAYOUT, MAIN ROAD, DIGRAS - 445203, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD., 685/13, PATTI JAID, BADBAR ROAD, LONGOWAL, DISTT. SANGRUR-148106, PUNJAB ICICI BANK LTD. LAXMI MARKET, ADJACENT TO HDFC BANK, MACHHIWARA-141115 (PUNJAB) ICICI BANK LTD., MANDI CHOWK, TEHSIL ROAD, CHOPLA, GARHMUKTESHWAR, GHAZIABAD - 245205, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., C/O SANJAY KUMAR GUPTA, STATION ROAD, DHAMPUR, BIJNOR - 246761, UTTAR PRADESH ICICI BANK LTD., BODKE SANKUL, OPP. BUS STAND, MANMAD - MALEGAON ROAD, MANMAD - 423104, NASIK DIST., MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, 31 MITHILA, NEAR KARUNA GAS AGENCY, SURENDRA NAGAR, W.S.C ROAD, NAGPUR 440015,MAHARASHTRA. ICICIBANK LTD., NAND NIKETAN TOWNSHIP ESSAR HAZIRA SURAT, GUJARAT, PIN 394270 ICICI BANK LTD., BHANDARI SANKUL, MUMBAI-AGRA ROAD, PIMPALGAON - 422209, DIST-NASIK, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD., TRIVEDI BUILDING, COFFEE HOUSE SQUARE, DHARAMPETH, NAGPUR 440010. ICICI BANK LTD., PLOT NO. 8-A, SANTAKRUPA, SNEH NAGAR, RING ROAD, CHHATRAPATI SQUARE, NAGPUR 440020. 33, NORTH CHITRAI STREET, MADURAI. 625001 52-53, SOUTH MASI STREET, MADURAI. 625001 NO.45, HAKIM AJMAL KHAN ROAD, CHINNA CHOKKIKULAM, MADURAI. 625002 99, BIG CAR STREET, TIRUPARANKUNDRAM, MADURAI - 625 005. 214-C, KAMARAJAR SALAI, MADURAI. 625009 63, T.P.K. ROAD, SUBRAMANIPURAM, MADURAI. 625011 31,MELUR MAIN ROAD, K. K. NAGAR, MADURAI. 625020 D.NO.196, SUBASRI ARUN COMPLEX, BYE PASS ROAD, MADURAI. 625010 P.B.NO. 1610, DARE HOUSE, ANNEXE 44, MOORE STREET, CHENNAI. 600001 200/1, R.H. ROAD, MYLAPORE, CHENNAI. 600004 OLD 48,NEW 102, ARYA GOWDA ROAD, WEST MAMBALAM, CHENNAI - 600 033. 600033 ICICI BANK LTD., 8 & 9, GANGADEESWARAR KOIL STREET, PURSAWALKAM, CHENNAI- 600082. 600084 7, BAZULLAH ROAD, T.NAGAR, CHENNAI. 600017 A-78, PLOT NO. 3211, 3RD AVENUE, ANNA NAGAR, CHENNAI. 600102 NEW NO 17., CHAMIERS ROAD, NANDANAM, CHENNAI. 600035 84, NSC BOSE ROAD, SOWCARPET, CHENNAI. 600079 E/36, II AVENUE, BESANT NAGAR, CHENNAI. 600090 ICICI BANK LTD. 236, VELACHERY MAIN ROAD, SELAIYUR, CHENNAI, TAMIL NADU 600073. 2/96, GNT ROAD, PADIANALLUR, CHENNAI, THIRAVALLUR DIST. 600052 NEW NO. 20 (OLD NO. 121), EGMORE HIGH ROAD, EGMORE, CHENNAI. 600008 236, VELACHERY MAIN ROAD , SELAIYUR, CHENNAI. 600073 ICICI BANK LTD, NEW 298- ANNA SALAI, CHENNAI- 600006 600006 9, KAMARAJAR STREET, ALANGUDI, PUDUKOTTAI DISTRICT.622301 ICICI BANK LTD., ICICI BANK LTD LIMITED, 214-A,KUPPAOORANI EAST STREET, AMARAVATHIPUDUR,SIVAGANGA DIST. 630301 P B NO. 10, NO:45, PUTTUKKOTAI ROAD, ARANTHANGI, PUDUKOTTAI DISTRICT. 614616 ATHIKADDU THEKKUR, SIVAGANGA DISTRICT. 630201 P.B.NO.12, 640, RANIPET MAIN ROAD, ATTUR, SALEM DIST. 636102 MAIN ROAD, AVINIPATTI, SIVAGANGA DISTRICT. 630205 1-A, BAZAAR STREET, BHUVANAGIRI, SOUTH ARCOT DISTRICT. 608601 23-A, MILL ROAD, COIMBATORE. 641001

DOOR NO : 10, THIAGIGAL ROAD, DEVAKOTTAI.630302 P.B.NO. 10,171/ 84, BIG BAZAAR STREET, DHARAPURAM, PERIYAR DIST. 638656 74, NETHAJI BYE PASS ROAD, DHARMAPURI. 636701 2/2 SALAI ROAD, DINDIGUL. 624001 1-8-2, EAST STREET, ELATHUR - 628 803, TIRUNELVELI DIST. 627803 1/47A, AMMAN KOLI STREET, ERIYUR, SIVAGANGA DISTRICT. 630210 10, GANDHIJI ROAD, ERODE, ERODE DIST. 638001 40, BAZAAR STREET, IDAPPADI, SANGAKIRI TALUK, SALEM DISTRICT. 637101 4/61-3, SOUTH 4TH STREET, KALLAL, SIVAGANGAI DISTRICT 630305 24, GANDHI ROAD, KANCHEEPURAM, KANCHEEPURAM DISTRICT. 631501 9, PANCHAYAT OFFICE ROAD, KANDANUR, SIVAGANGA DISTRICT. 630104 40-A, AGRAHARAM SIVAN KOLI STREET, KANDAVARAYANPATTI, SIVAGANGA DISTRICT. 630203 P.B. NO.7, 76, SEKKALAI ROAD, KARAIKUDI. 630001 50, COLLEGE ROAD, SUBRAMANIPURAM, KARAIKUDI. 630002 ICICI BANK LTD, PLA PLAZA, NO. 8, OLD BYE-PASS ROAD, KARUR 639001 20 - 22, PULIYUR ROAD, KEERANUR, PUDUKOTTAI DISTRICT. 622502 78, RAILWAY STATION ROAD, KODUMUDI, PERIYAR DIST. 638151 3/36, ALAGAPERUMAL OORANI NORTH, KONAPET, PUDUKKOTAI DISTRICT. 622503 DOOR NO: 168, WEST STREET, KONENIRAJAPURAM - 612 201, (VIA) KUMBAKONAM, NAGAPATTINAM DIST. 612201 MAIN ROAD, KOTHAMANGALAM, SIVAGANGA DISTRICT. 630105 4-5/8-9, MARKET STREET, KOTTAIYUR, SIVAGANGA DISTRICT. 630106 6/61, M.MP.M. STREET, KULIPIRAI - 622 402, PUDUKOTTAI DIST. 622402 7/ 9 , KEELA THERU, KUMARAVELUR - 623 405, (VIA) SARUGANI, P.T.T. DIST. 623405 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, NO. 9, AYEKULAM ROAD, KUMBAKONAM - 612001 612001 753, PUDHOORANI, WEST KOPPANAPATTI - 622 401, PUDUKKOTTAI DIST. 622401 47/2, MAIN ROAD KOMARATCHI , CUDDALORE DIST. - 608 302. MAIN ROAD, MURAIYUR, SIVAGANGA DISTRICT. 630505 2/119, MAIN ROAD, MELASIVAPURI P.O. - 622 403, PUDUKOTTAI DIST. 622403 NO:4,KEELA RAJA VEEDHI, MANNARGUDI, THIRUVARUR DIST.TAMILNADU,S.INDIA 614001 ICICI BANK LTD., FIRST FLOOR, BAWA COMPLEX, 127/2, MUTHU VAKIL ROAD, MAYILADUTHURAI- 609001. 609001 374, CRM HOUSE, MAIN ROAD, MAHIPALANPATTI, SIVAGANGAI DISTRICT. 630203. 52/2, EAST STREET, MELAPAVOOR, TIRUNELVELI DISTRICT. 627806 596, MADURAI-TRICHY MAIN ROAD, P.B.NO.30, MELUR - 625 106, MADURAI DIST. 625106 2, OLD POST OFFICE ROAD, MUTHUPET, THIRUVARUR DIST. 614704 1/90, JAWAHAR STREET, NACHANDUPATTI - 622 404, PUDUKOTTAI DIST. 622404 P.B.NO. 5, 40, NEELA SOUTH STREET, NAGAPATTINAM. 611001 149, CAPE ROAD, KOTTAR, NAGERCOIL. KANYAKUMARI DISTRICT. 629002 4/23, MELARATHA VEEDHI, (WEST CAR STREET,) NATTARASANKOTTAI - 630 556, SIVAGANGA DIST. 630556 P.B.NO.13,5 1 BY 150,CUDDALORE MAIN RD,MANDARAKUPPAM,NEYVELI P.B.NO. 18, UNIT 5/5, MAIN BAZAR, NEYVELI TOWNSHIP, NEYVELI. 607803 NO:21, KONAPET MAIN ROAD, NEMATHANPATTI, SIVAGANGA DISTRICT. 630103 84, AMMAN KOLI STREET, OYYAKANDAN SIRUVAYAL, SIVAGANGA. 630208 MAIN ROAD, ORATHUR - 608 201, SOUTH ARCOT DIST. 1/104, BAZAAR STREET, KEELASIVALPATTI P.O., P. ALGAPURI, PUDUKOTTAI DISTRICT. 630205 5/66, PR, A.L.M. STREET, PAGANERI - 630 558, SIVAGANGA DIST. 630558 DOOR NO.54, WARD NO.1, PALAVANGUDI, SIVAGANGA DISTRICT. 630208 272, NEW DHARAPURAM ROAD, PALANI, ANNA DISTRICT. 624601 MAIN ROAD, PANAYAPATTI - 622 406, PUDUKOTTAI DIST. 622406 8/294, VAISYAR STREET, PARAMAKUDI, RAMNAD DISTRICT. 623707 25-26, 26-A, MAIN BAZAAR, PATTAMADAI - 627 453, TIRUNELVELI DIST. 627453 P.B. NO. 4, 120/122, BIG STREET, PATTUKKOTTAI, TANJORE DIST. 614601 216, MAIN ROAD, PENNADAM, CUDDALORE DIST. 606105 12 SOUTH STREET, PERALAM - 609 405, THIVARUR DIST. 609405 S. S. COMPLEX, NO. 4, NEW SCHEME ROAD, POLLACHI. 642001 61-A, ANNA SALAI, PUDUPATTI, PONNAMARAVATHY, PUDUKKOTTAI DISTRICT. 622408

T.S.NO.5676/2, 5677-5679, NEAR VICTORIA ARCH, OLD THIRUMAYAM ROAD, PUDUKOTTAI 622001 685-A, TENKASI ROAD, RAJAPALAYAM, VIRUDHUNAGAR DISTRICT. 626117 5, PALACE STREET, RAMANATHAPURAM, RAMNAD DIST. 623501 3/3, PILLAIYAR KOLI STREET, RANGIEM - 622 409, PUDUKOTTAI. 622409 5/57, PUDUMANAI II STREET, RAYAVARAM - 622 506, PUDUKOTTAI DIST. 622506 SWARNAMBIGAI PLAZA, S. F. NO. 6/5, BLOCK NO. 7, WARD-C, OMALUR MAIN ROAD, NEAR BUS STAND, SALEM. 636009 2/400, MAIN ROAD, SAMAYANALLUR, MADURAI 625402 46, NORTH CAR STREET, SHOLAVANDAN, MADURAI DIST. 625215 9 - 6/ 97 BIG BAZAAR STREET, SINGAMPUNARI, SIVAGANGAI DIST. 630502 P.B.NO. 3, 99, GANDHI ROAD, SIVAGANGA DIST. 630561 100, SOUTH CHITRA STREET, SRIRANGAM, TRICHY. 620006 MAIN ROAD, SUNDARAPANDIPURAM - 627 858, TIRUNELVELI DIST. 627858 150, NADU STREET, SARUGANI S.SOKKANATHAPURAM, SIVAGANGA DIST. 623405 2651, SOUTH MAIN STREET, P.B.NO. 83, TANJORE. 613009 15, MATTAPPA STREET, TENKASI. TIRUNELVELI DISTRICT. 627811 NO.2, DURAISAMY STREET,TINDIVANAM, VILLUPURAM DISTRICT, TAMIL NADU 604001 NEW NO - 58, WEST BOULEWARD ROAD, TRICHY. 620002 B-12, COLONY MAIN ROAD, THILLAI NAGAR TRICHY. 620018 ICICI BANK LTD, GROUND FLOOR, LION ARCADE. OFFICE 1 A, SINDUPOONDURAI WEST STREET, MADURAI ROAD, TIRUNELVELI, TAMILNADU. 627001 153, KRISHNAGIRI ROAD, TIRUPPATUR, VELLORE DISTRICT. 635601 285/E, MADURAI MAIN ROAD,TIRUPATTUR 630211 ICICI BANK LTD., NO. 19, VICTORIA EXTENSION ROAD, TUTICORIN. 628002 NO:916, RADHAPURAM ROAD VADAKKANKULAM, TIRUNELVEI DISTRICT 627116 ICICI BANK LTD. NO. 19A, OFFICERS LINE, VELLORE - 632001. 632001 162, SETHUMADAI ROAD, VETTAKARANPUDUR, POLLACHI TALUK, COIMBATORE. 642129 1/105, TIRUCHENDUR - TUTICORIN HIGHWAY,TUTICORIN DISTRICT - 628216 628216 1/107, MAIN ROAD, CHATRAPATI, DINDIGUL DISTRICT. 624 614 39/9C, THENI MAIN ROAD, ACHAMPATHU, MADURAI DISTRICT. 625019 EAST VENUGOPLAPURAM, MANJAKUPPAM, CUDDALORE. 607001 99/1, BAZAAR STREET, TIRUVALAM, VELLORE DISTRICT. 632515 40-A, SOUTH CAR STREET, CHIDAMBARAM. 608001 ICICI BANK LTD., NO.16, SHASTRI ROAD, RAMNAGAR, COIMBATORE - 641009 641009 27, MOHIDEEN STREET, KAYALPATTINAM, TUTICORIN DISTRICT. 628204 AEPC BUILDING, GROUND FLOOR, 3/1,3RD STREET, INDIRA NAGAR, AVINASHI ROAD, TIRUPPUR 641 603 641603 P B NO. 3, 1/96 SYED UMMAR ROAD, ATHIKKADAI, THIRUVARUR DISTRICT. 613702 TRICHY ROAD, C C F POST, PULIYUR, KARUR DISTRICT. 639114 3/11, BANK STREET, VIRACHILAI - 622 412, PUDUKKOTTAI DIST. 622412 MAIN BAZAAR, YEMBAL - 622 204, PUDUKKOTTAI DIST. 622204 P.B. NO.1, 2/64, MAIN ROAD, VALOOTHOOR - 614 210, TANJORE DIST. 614210 3/39-B, MAIN ROAD, REDDIARCHATRAM, DINDIGUL TALUK, K.M. DISTRICT. 624622 6/90, R.C.SCHOOL STREET, KAVALKINARU - 627 105, TIRUNELVELI DIST. 627105 2/113, JEOOAR PALAYAM ROAD, PILIKKALPALAYAM P.O., MALLIKAPURAM, PARAMATHI VELUR TALUK, NAMAKKAL DIST. 637213 1/100, MAIN ROAD, PULANKURUCHI, SIVAGANGA DISTRICT. 630413 7/46, NIRVAGASABHAI EAST STREET, PANAIKULAM - 623 522, RAMNAD DIST. 623522 2/165, PILLAYAR KOIL STREET, DEVIPATTINAM - 623 514, RAMNAD DIST. 623514 58-A-3, PALANIAPPA COMPLEX, P.K.S.A. ROAD, SIVAKASI. 626123 3/8, RAILWAY FEEDER ROAD, RAVANASAMUDRAM, TIRUNELVELI DIST. 627424 55/3, THIRD STREET, (VIA) MADAKUPATTI, ALAVAKOTTI - 630 553, SIVAGANGA DIST. 630553 5/79, GOMUTI STREET, KADALADI - 606 908, POLOUR TALUK, THIRUVANNAMALAI DIST. 6/41, NEW STREET, DEVIKAPURAM, ARANI (VIA) THIRUVANNAMALAI DIST. 606902 2/2, PILLAYAR KOLI STREET, AVINANGUDI - 606 112, CUDDALORE DIST. I-I-B, MAIN ROAD, POOLAMPATTI, IDAPPADI TALUK, SALEM DIST. 637107 ICICI BANK LTD., 3/107 A BAZAAR STREET, MELANIKULI KUDIKADU - 612903, ARIYALUR DIST., TAMIL NADU. 4/41, PALAYURPATTI ROAD, VELLALORE, MELUR TALUK, MADURAI DIST. 625109 4/42, BAZAR STREET, VANAVASI, SALEM 636457

P.K.N. MATRICULATION SCHOOL COMPLEX, 6, USILAMPATTI ROAD, TIRUMANGALAM, MADURAI DIST. 625706 307,MAIN ROAD, KOVILPATTI P.O., THOTTIPATTI - 621 305, MANAPPARAI TALUK, TRICHY DIST. 621305 HANIFFA COMPLEX,1146 / S -8, AVUDAYAR KOIL ROAD, KOTTAIPATTINAM - 614 619, PUDUKOTTAI DIST. 614619 NEW NO 57, OLD NO 21B, KUTCHERY ROAD, PORTO NOVO, CUDDALORE DISTRICT. 608502 16, BAZAAR STREET, VIRDHACHALAM, CUDDALORE DIST. 606001 142 - B, MOHAMED ALI BAZAR, VANIYAMBADI, VELLORE DISTRICT. 635751 7/6, PALAGHAT MAIN ROAD, , RAMAPATTINAM, MANNOOR P.O, POLLACHI TALUK, COIMBATORE DT. 642005 111, BIG STREET, THIRUVANNAMALAI. 606601 ICICI BANK LTD., 1-53U, THIDEER NAGAR, CAUVERY NAGAR.,P.O. VELLANUR, PUDUKOTTAI DIST. 622501 1/50, NORTH STREET, PAVITHRAM - 606 806, THIRUVANNAMALAI DIST. 43, THABAL KARA, MUNISAMY STREET, PEDDUR - 635 701, (VIA) ALANGAYAM, VELLORE DIST. PERUMAL KOIL STREET,SIRUVACHOOR POST,PERAMBALUR DISTRICT. 621113 52, HEBER ROAD, ESPEE COMPLEX, CANTONMENT, OPP. DISTRICT COURT, TRICHY. 620001 3/40-A1, MADURAI DEVAKOTTAI MAIN ROAD, KEELAVALAVU. 625102 4-1D, MAIN ROAD, MALAIYUR P.O., ALANGUDI, PUDUKOTTAI - 622 301. 4/32B, MAIN ROAD, VEMANDAMPALAYAM, GOBICHETTIPALAYAM TALUK, ERODE DIST. 638462 PALLIVASAL STREET, KARAIYUR, PUDUKKOTAI DISTRICT. 622002 22-B, RAILWAY ROAD, KOLLIDAM - 609 102, NAGAPATTINAM DIST. ANNAMALAI UNIVERSITY CAMPUS, ANNAMALAI NAGAR, CHIDAMBARAM, CUDDALORE DISTRICT. 608002 NO:805, PANDIT JAWAHARLAL NEHRU STREET, VILLUPURAM. 605602 7/115, MAIN ROAD, THIRUMURUGANPOODI, COIMBATORE - 641 652. NO.245,POLLACHI ROAD UDUMALPET, COIMBATORE DISTRICT. 642126 18, KALASTHRI, ESWARA KOIL STREET, THENKARAI, PERIYAKULAM, THENI DIST. 625601 P.B.NO.10, 82-1, 1ST FLOOR, SALEM ROAD, NAMAKKAL. 637001 278-D, SELVA PRABHU TOWERS, CUMBUM ROAD, THENI. 625531 167, P.K.COMPLEX, FIRST FLOOR, MYSORE TRUNK ROAD. 638402 NO.8, HOSPITAL ROAD, KOOTHANALLUR, THIRUVAUR DIST. 614101 HAJEE ABDUL, QUAID-E-MILLETH STREET, LALPET, CUDDALORE DIST. 608303 L A COMPLEX, 87-91 SITHANANTHA NAGAR,(NEAR INDIRA GANDHI SQUARE),VILLUPURAM NATIONAL HIGHWAY,PONDICHERRY 605005 NAVSARI BUILDING, 240, D.N.ROAD, FORT, MUMBAI. 400001 PRIN LNWELINGKAR INST OF MGMT,163BY10 TO 179BY10, LNROAD,NEAR MATUNGA CENTRAL RAILWAY STN 400019 PLOT NO.98, A-B PRATAP PALACE, J N ROAD, MULUND [W], MUMBAI. 400080

ICICI BANK LTD., RUNWAL RESIDENCY, NEAR HOTEL MALHAR, NEXT TO COSMOS ELECTRONICS, D.K. SANDHU MARG, CHEMBUR (EAST) MUMBAI - 40 796-B, BHANDARKAR INSTITUTE ROAD, DECCAN GYMKHANA, PUNE. 411004 AKARSHAN BUSIPLEX, 26, CENTRAL BAZAR ROAD, RAMDASPETH, NAGPUR, MAHARSHATRA. 440010 ICICI BANK LTD., GROUND FLOOR, POONAM PLAZA, RAMBAUG, MANINAGAR- 380 008, AHMEDABAD, GUJARAT 380028 ICICI BANK LTD, SURAJ PLAZA II, SAYAJIGANJ, BARODA - 390 005 390005 SHREE SHYAM CHAMBERS,OPPOSITE SUBJAIL RING ROAD, SURAT. 395002 433, NALANDA SOCIETY, KALAWAD ROAD, RAJKOT. 360005 S R N G SAMPANNAPPA DIAMOND JUBILEE COMPLEX, 1091, O T C ROAD, BANGALORE. 560002 125/1, DISPENSARY ROAD, CANTONMENT, BANGALORE. 560001 ICICI BANK LTD., NO 2, KAUSHAL EMERALD, KUMARAPARK, OPPOSITE GANDHI BHAVAN, BANGALORE 560 001 560001 132, BULL TEMPLE ROAD, CHAMARAJPET, BANGALORE. 560018 # 34/2.3.4, GROUND FLOOR, SETTY MANSION, RAMAVILAS ROAD, MYSORE 570024 SHAHI BHAWAN GROUND FLOOR EXIHIBITION ROAD PATNA 800001 TC NO:2491, NO. 1, M G ROAD, THIRUVANANTHAPURAM. 695001 B M COMPLEX, EDAPPALLY, KOCHI 682024 SHAFEER COMPLEX, OPP. YMCA, KANNUR ROAD, KOZHIKODE, KERALA. 673001 ICICI BANK LTD, VAIDYA COMMERCIAL ARCADE, NEXT TO HOTEL SHAH INTL., RESIDENCY ROAD, KOLLAM-691001. 691001 CSI ASCENSION SQUARE, COLLECTORATE - RAILWAY STATION ROAD, KOTTAYAM, KERALA. 686001 PALAMOOTIL BUILDING, RAMANCHIRA, MC ROAD, THIRUVALLA, KERALA. 689101 KAVALAM BUILDING, M C ROAD, KAVALA, CHANGANACHERRY 686101 P B NO. 38, DOOR NO. 576, 577, NEAR N M H S., KUMBANAD. 689547 ELGIN APARTMENT, 1A, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, BHOWANIPORE 700020 CITY CENTRE ,19 SYNAGOGUE STREET,BRABOURNE ROAD BRANCH, KOLKATA. 700001

11, VIVEKANAND ROAD, KOLKATA. 700007 2/3, HINDUSTAN ROAD, GARIAHAT, KOLKATA. 700029 P-16 KALAKAR STREET, KOLKATA. 700007 8/1 HARDATRAI CHAMERIA ROAD, GRD FLR. HOWRAH. 711101 11, MG ROAD, HAZARAT GUNJ, LUCKNOW. 226001 13, SARDAR PATEL MARG, CIVIL LINES, ALLAHABAD. 211001 CK - 28/13, GYANVAPI CHOWK, VARANASI. 221001 E-19, SECTOR 27, NOIDA - 201 301, UTTAR PRADESH. 201301 65, SHIVPURI, FIRST FLOOR, OPP. EVES HOSPITAL, HAPUR ROAD, MEERUT. 250001 ICICI BANK LTD, R- 1/88, RAJ NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH. 201001 NO. 6,8- 13,GROUND FLOOR , SHANTA TOWER, SANJAY PLACE, AGRA. 282002 J.S TOWERS ; 16/106 - THE MALL 208001 2692, DESHBANDHU GUPTA ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI. 110005 1820, CHANDNI CHOWK, NEAR SHISGANJ GURDWARA , DELHI. 110006 J 12/18, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI 110027 ICICI BANK LTD, 65, JYOTI BUILDING, 66, CHANDRA BUILDING, NEHRU PLACE, NEW DELHI - 110019. 110019 1215, BAHADUR GARH ROAD, SADAR BAZAAR, NEW DELHI. 110006 ICICI BANK LTD., G-2 VIKASPURI, NEW DELHI - 110018. 110018 F-8 & 14, L S C, DDA MARKET, MAYUR VIHAR, POCKET-1, PHASE-1, DELHI. 110091 GARG PLAZA, 5 COMMUNITY CENTRE, SECTOR 8, ROHINI DELHI. 110085 B-78, DEFENCE COLONY, NEW DELHI. 110024 ICICI BANK LTD, C-5, VISHAL ENCLAVE, NAJAFGARH ROAD, NEW DELHI-110027. 110027 5E/7 B P RAILWAY ROAD, NEAR NEELAM CINEMA, FARIDABAD, HARYANA. 121001 3-6-268, OPP. TELUGU ACADEMY. HIMAYAT NAGAR, HYDERABAD. 500029 D-40-1-52/5, SAINAG COMPLEX, M G ROAD, VIJAYAWADA. 520010 ICICI BANK LTD., 5-82-2, PMG COMPLEX, LAKSHMIPURAM MAIN ROAD, GUNTUR - 522002 (ANDRA PRADESH) 522002 ICICI BANK LTD., B-1, VIKRAMPURI COLONY, KHARKHANA, SECUNDERABAD -500009. 500015 ICICI BANK LTD., 10-14-577, THILAK ROAD, TIRUPATHI 517501 DOOR NO.23/1462, ADITI CRYSTAL, DANDAYUDHAPURAM,NELLORE 524003 ICICI BANK LTD, MIG-69,DHARMAREDDY COLONY, OPP: JNTU, KPHB COLONY, KUKKATPALLY, HYDERABAD - 500 072 500072 1ST FLOOR, SREE SIVA BHAVAN, MOTHEYVARI CHOWLTRY STREET, POWERPET, ELURU - 534 002, WEST GODAVARI DISTRICT. 534002 JUPUDY COMPLEX, 7-28-32, KUMARI TALKIES ROAD, T NAGAR, RAJAHMUNDRY. 533101 SRINIVASA PLAZA, PLOT NO. HIG 244, SECTOR - IV, M V P COLONY, VISHAKAPATNAM. 530017 JANDU TOWERS, B-XV, 136, MILLERGANJ, G T ROAD, OPP. FIRE STATION, LUDHIANA. 141003 G.T.ROAD, (OPP. BUS STAND), PHAGWARA, PUNJAB. 144401 SCO 485-486, SECTOR 35C, CHANDIGARH. 160022 ICICI BANK LTD., PLOT NO. 1320, BAJRAKABATI ROAD, CUTTACK 753001 GROUND FLOOR, SHANTI COMPLEX, G S ROAD, BHANGAGARH, GUWAHATI. 781005 PUTHUMANAYIL, BUILDING,OPP UNION BANK, KARUNAGAPALLY-690518, KERALA. 690518 PUJA APPART. 1ST FLOOR NEW DAK BANGLOW ROAD, PATNA-800001 (BIHAR) 458/59 NEAR SUJATA CINEMA, MAIN ROAD, RANCHI-834001(JHARKHHAND) ICICI BANK 3RD FLOOR THARAKAN HOUSE PALLIMUKKU M G ROAD COCOHIN 682016 SUDHARSHAN TWR, 5357/8, CROSS RD.1, PUNJABI MOHALLA, NICHOLSON ROAD, AMBALA CANTT. - 133001 THE MALL, SHIMLA, HIMACHAL PRADESH. 171001 49 LADEN ROAD, DARJEELING. 734101 C/O.MADRAS CEMENTS LTD,CEMENT NAGAR POST, ALATHIYUR. 621730 ICICI BANK LTD , SAGARE BLDG. MAIN RD. KAVATHE MAHANKAL. 416405 SANGLI BANK BLDG,HAWAMAHAL,BUNGALOW ROAD ICHALKARANJI-416115,DIST-KOLHAPUR. P.B.NO.50 1395/97,C WARD,MAIN ROAD,LAXMIPURI, KOLHAPUR-416002. C.S.NO.793,HOUSE NO.1538, AT & POST ANKALKHOP,TAL. PALUS, DIST.SANGLI 416316 ICICI BANK LTD,PACHUNDE BLDG, H.NO.88,HARIPUR,TAL MIRAJ, DIST. SANGLI. 416416 AT & POST SALGARE-416418 TAL-MIRAJ DIST-SANGLI. 416418 GURUPAD BLDG,KAVALAPUR-416306 TAL-MIRAJ,DIST-SANGLI. SANGLI BANK BLDG,PLOT NO.160,NEHRU ROAD, JAYSINGPUR-416101,DIST-KOLHAPUR. GRAMPANCHAYAT NO.149,KUBER NIVAS,KUMBHOJ, PIN-416111,TAL-HATKANAGALE,DIST-KOLHAPUR

NEAR POLICE STATION KURUNDWAD-416106 TAL-SHIROL,DIST-KOLHAPUR. MANSING PATIL BLDG,FACTORY ROAD,KUDITRE, PIN-416204,TAL-KARVIR,DIST-KOLHAPUR. 368/A,MRS.K.D.MANE'S HOUSE,AT R.NAGAR. KIRLOSKARWADI,RAMANANDNAGAR-416 308, TAL-PALUS DIST-SANGLI. ICICI BANK LTD., VIBHUTE BUILDING, SANGLI TASGAON ROAD, AT POST BUDHAGAON - 416304, TALUKA MIRAJ, SANGLI DIST.,MAHARASHTRA SHINDE BUILDING,BAZAR PETH, WATEGAON- 415 410 TAL.WALWA, DIST.SANGLI. T.S.PATIL( BABUNE)BUILDING,S.T.STAND RD. RANZUNJAR CHOWK,A&P TAKALI-416108 TAL. SHIROL, DIST. KOLHAPUR. RETHARE HARNAX VIVIDH KARYAKARI SAHA SO. LTD.RETHARE HARNAX-415302 TAL-WALAVA,DIST-SANGLI. B.S.SARGAR BLDG,H.NO.1682,SANGLI-ATAPADI ROAD,KARGANI-415306,TAL-ATAPADI, DIST-SANGLI. DR.N.S SHETE BUILDING-415315,TAL-ATAPADIDIST-SANGLI K.R.PATIL'S BLDG,C.S.NO.277,GANDHI CHOWK MANGAON PIN-416136,TAL-HATKANGALE, DIST. - KOLHAPUR UDGAON SAHAKARI PANI PURVATHA MANDALI-LTD. BUILDING,UDGAON : 416 134. TAL. SHIROL, DIST. KOLHAPUR. S.K.PATTSHETTI'S BUILDING,BILLUR-416429 TAL-JATH,DIST-SANGLI. HINGMIRE BUILDING,GRAMPANCHAYAT NO.1803/1804,MANERAJURI-416408,TAL-TASGAON DIST-SANGLI. B.B.PATIL'S BUILDING, GRAMP.NO. 520, SAVLAJ : 416 311. TAL. TASGAON, DIST. SANGLI. B.A.LANDGE BUILDING,G.P.NO.73,CS 254/1272.WARD NO. 1,VASAGADE,TAL.PALUS DIST.SANGLI. RAGHUKRUPA,SHRI DHANPAL SHIRGAVE'S BLDG, PETHBHAG,KAVATHE PIRAN-416417, TAL-MIRAJ,DIST-SANGLI. SHIV-PARVATI NIVAS,H.NO.219,BORGAON BAHE PIN-415413,TAL-WALAVA,DIST-SANGLI. ICICI BANK LTD , B G MEHENDALE BUILDING , TUNG 416322 S.P.PATIL'S BUILDING,G.P.HOUSE NO.590/7, BORGAON TASGAON TAL-TASGAON DIST-SANGLI. 416312 MAHAVIR INAM DHAMNI VIKAS KARYAKARI SAHA SOCIETY,G.P.184,INAM-DHAMNI,TAL-MIRAJ DIST-SANGLI. SHRI G.C.SHEGANE BUILDING,MAIN ROAD, RAJWADA CHOWK,BEDAG-416421. TAL-MIRAJ,DIST-SANGLI. BAHUBALLI VIDHYAPEETH,BAHUBALLI-416110 TAL-HATKANAGALE,DIST-KOLHAPUR. 2139, B WARD, KOLEKAR TIKTI, MANGALWAR PETH, KOLHAPUR.416 012 DR.S.S.RENDALKAR BLDG,H.NO.6,RENDAL TAL-HATKANAGALE DIST KOLHAPUR.416 203 SHIRADWAD VIKAS KARYAKARI SAHAKARI-SOCIETY BUILDING, SHIRADWAD. TAL.SHIROL, DIST. KOLHAPUR.416 115 ICICI BANK LTD, P. S MALI BUILDING, TAL.PALUS,DISTT SANGLI. 416303 HOUSE NO.1760,JOSHI GALLI TASGAON : 416 312.DIST. SANGLI. V.A.DAFALE'S BUILDING, UMRANI : 416 404, TAL.JATH,DIST.SANGLI. SAMAJ MANDIR,H.NO.349,MAIN ROAD,BAGANI PIN-416302,TAL-WALAVA,DIST-SANGLI. GANGA NIWAS, HOUSE NO. 289, TIKUNDI. TAL. JATH, DIST. SANGLI.416406 BHOGAONKAR WADA,H.NO.90,BAZAR-BHOGAON PIN-416205,TAL-PANHALA,DIST-KOLHAPUR. SARASWATI WACHANALAYA BUILDING,H.NO.271, NARWAD-416409.TAL-MIRAJ,DIST.SANGLI. H.NO.616,SOU.R.S.PATIL BLDG,NEAR S.T. STAND,KOTOLI-416 216,TAL-PANHALA.DIST- KOLHAPUR. ICICI BANK LTD , H.NO.453, BABURAO MADIWAL BLDG.GANESHWADI TAL-SHIROL 416106 H.NO.135,BUWACHI GALLI,GHOTAWADE-416230 AT POST -GHOTAWADE TAL-PANHALA,DIST-KOLHAPUR.(MAHARASHTRA) PLOT NO.12.WADHWA BLDG,MAIN ROAD, GANDHINAGAR KOLHAPUR-416119 SHRI.SHRIPAD SONAR'S(POTDAR BLDG)WARD-4 GANDHI CHOWK,MANGALWAR PETH,JATH-416406. DIST-SANGLI. PATEL BUILDING, C/S 2662B/2664,NEAR S.T. STNAD, VITA:415 311.TAL.KHANAPUR,DIST.SANGLI. TOPIWALA CHARITABLE TRUST BUILDING, 147,JAGANNATH SHANKAR SETH ROAD, GIRGAUM-MUMBAI-400004 GURU PRASAD BLDG,ANANT PATIL MARG, GOKHALE ROAD(N),DADAR-MUMBAI-400028 ARAM SHOPPING CENTRE,GOVERNMENT COLONY, BANDRA-EAST, MUMBAI-400051. ROOPAYATAN BUILDING,SWAMI VIVEKANAND ROAD,VILE PARLE MUMBAI-400056 WADKE DIAMOND COMMERCIAL COMPLEX,GROUND & FIRST FLOOR,SUBHASH LANE,MALAD(EAST) MUMBAI-400097. ANWARI MANZIL,DASGAON-402102,TAL-MAHAD, DIST-RAIGAD. ICICI BANK LTD , ANANT SAGAR, FIRST FLOOR,ARJUN BHOI MARG,MAHAD,DIST.-RAIGAD.402301 TAPASYA CO-OP HOUSING SOCIETY, OPP.SHOPPER'S STOP G.M.ROAD CHEMBUR MUMBAI-400089 ICICI BANK LTD , M.M.LADS BLDG,KOTAWADE-415617 TAL & DIST-RATNAGIRI BHULESHWAR DARSHAN BUILDING, 61,DR.ATMARAM MERCHANT ROAD, KALBADEVI-MUMBAI-400002 MUNIR SUVRAT CHHAYA BLDG,SAHAR ROAD, KOLDONGRI,ANDHERI(E) MUMBAI-400069. SHIV-SMRITI,P.B.NO.85,NEAR AZAD CHOWK, TILAK ROAD,MALEGAON-423203,DIST-NASIK. 162,VARSHA BUILDING,TAIKALWADI ROAD, BHAGATE GALLI MAHIM MUMBAI-400016. SHRI.A.A.BADE'S BUILDING,SURVEY NO.86, TAL-MANGAON DIST-RAIGAD. MORBA 402 117 BLOCK NO D/3/3/2,OPP.BUS STOP, ALORE TAL-CHIPLUN,DIST-RATNAGIRI. D.W.GUHAGARKAR BLDG,TEEN BATTI NAKA,OPP. NAGAR PARISHAD,KHED-415709. DIST-RATNAGIRI. MANI BHAVAN,343,S.V.ROAD,OPP.JAWAHAR NAGAR HALL,GOREGAON (WEST) MUMBAI-400062

DR.SHAM V. GARGE'S BLDG., WARANDH-402 306 TAL.MAHAD, DIST.RAIGAD. AMAR MAHAL GROUND FLOOR JUHU ROAD NO.1, ANANDRAO DEVELE MARG NEAR CHANDAN TALKIES JUHU VILLAGE MUMBAI-400049. PANCHAVATI CO-OP HOUSING SOCIETY,OPP. POLICE HEAD QUARTER,MAROL-MORSHI ROAD, ANDHERI-EAST MUMBAI-400059 1753,RADHA NIVAS,PAN GALLI,GANDHI CHOWK, BAZAR PETH CHIPLUN-415605,DIST-RATNAGIRI MAIN ROAD MANGALWEDHA,DIST-SOLAPUR PIN-413305. 455/56 RAVIWAR PETH,P.B.NO.581, PHADKE HOUD PUNE-411002. 902,NEAR NAGNATH PAR,SADASHIV PETH, PUNE-411030 ICICI BANK LTD, UGHADA MARUTI (DEO MARUTI DEVSTHAN TRUST), C. S. NO. 3260, RAVIWAR PETH, PHALTAN.415523 KAKASAHEB KHALADE SANKUL,MARUTI MANDIR CHOWK,TALEGAON DABHADE : 410506. TAL. MAVAL, DIST. PUNE. ICICI BANK LTD , 648/B, MARKET & SHOPPING CENTRE GANPATI ALI , WAI. 411002 SARDA HOUSE,TAPIDAS GALLI,ADATE BAZAR, AHMEDNAGAR.414001. S.B.PAWAR'S BLDG,SATARA-KOREGAON ROAD, KSHETRA MAHULI-415003 DIST-SATARA. MAJGAONKAR PREMISES, 246 SOMWAR PETH SATARA : 415 001. KAMAL KUNJ 42/1 ERANDAVAN KARVE ROAD INCOME TAX LANE ERANDWANA PUNE-411004 AT & POST BARAD,TAL-PHALTAN,DIST-SATARA PIN-415523 WANI'S BUNGLOW, KHOL LANE,P.B.NO.48, DHULE-424001 GURU GOVINDSING ROAD,TARASINGH MARKET, NANDED-431601 HOUSE NO.198 C.S. NO 47 NEAR MARATHI SCHOOL BAWADA. 413 103 TAL- INDAPUR DIST- PUNE. YOGANAND MARKET,GANDHI PARK, PARBHANI-431401. H.NO.1/12/134,KHADKIKAR BLDG,MAMA CHOWK JALNA-431203. ICICI BANK LTD , 41431, NAVI PETH, KAVATHEKAR BUILDING PANDHARPUR 413304 APPARAO PATIL BLDG,NAZARE-413308 TAL-SANGOLA,DIST-SOLAPUR. ICICI BANK LTD , AT.POST PAWARWADI, TAL PHALATAN,DIST-SATARA. 415523 B.K.MANE BUILDING, SIDDHESHWAR KUROLI : 415 527. TAL. KHATAV, DIST. SATARA. SHRI D.S.JAGTAP'S BUILDING, VADGAON(HAVELI),TAL.KARAD,DIST.SATARA.415124 ICICI BANK LTD , H NO.119 C.S.NO. 290 GHERDI (TQ. SANGOLA) DT. SOLAPUR.413309 H.NO.417,GRAMPANCHAYAT BUILDING,BAHUL PIN-410501,TAL-RAJGURUNAGAR,DIST-PUNE. B.S.KASAR'S BUILDING,ADARKI BUDRUK TAL-PHALTAN,DIST-SATARA.415537 HANMANT NAMDEV KATKAR BLDG,GRAMPANCHAYAT NO.197,KUKUDWAD-415509 TAL-MAN,DIST-SATARA ICICI BANK LTD , B. H. JAGTAP BUILDING, AT- POST KENJAL, TAL. WAI, DIST. SATARA 415536 KUMAR CORNER,H.NO.1986,GLRS NO.390/892, CONVENT STREET,CAMP AREA,PUNE-411001. SHAH BLDG,MAIN ROAD,JAWALA-413201, TAL-JAMKHED,DIST-AHMEDNAGAR. THORAT BUILDING,G P NO 12, AT POST MALTHAN, TAL. SHIRUR, DIST. PUNE. 412218 ICICI BANK LTD, SR. NO.124, MIT COLLEGE CAMPUS, PAUD RD., KOTHRUD, PUNE.411038 ICICI BANK LTD, C.S.NO. 812/A/2/5 TO C.S.NO. 812/A/2/9, TAMHANE ARCADE, OPP NEW S. T. STAND, AKLUJ.415523 1971,KORE GALLI, SHAHAPUR BELGAUM-590003. V.S.MALESHETTI BLDG,KUDCHI-JAMKHANDI ROAD,RABKAVI-587314. DIST-BAGALKOT. BALAJI PLAZA ,MAIN BAZAR RD., SHIRHATTI PIN 582120, DIST. GADAG ( KARNATAKA STATE) B.A. HAZARE BUILDING, SUBHASH ROAD, WARD-3, TERDAL : 587315. TAL.JAMKHANDI, DIST. BAGALKOT. UGAR SUGAR WORKS LTD.COMPOUND UGAR KHURD.TAL.ATHANI, DIST.BELGAUM. 591316 A.B.SHAH BUILDING,ASHOKNAGAR,PLOT NO.76 NIPANI-591237,TAL-CHIKODI,DIST-BELGAUM JAIN PETH.P.B.NO.16, ATHANI-591304 DIST.BELGAUM P.B.NO.6,RAM MANDIR ROAD,BIJAPUR-586101 SHIVBAL BLDG,WARD-6,SHOTTAR PETH,P.B.NO. 23,ILKAL-587125,TAL-HUNGUND, DIST-BAGALKOT. G.S.MAMDAPUR PREMISES,BLDG.NO.A-55, MAIN ROAD, TIKOTA : 586 130, TAL.TIKOTA, DIST.BIJAPUR. M.C.HUBLI'S BUILDING,BAGALKOT-RAICHUR ROAD,AMINGAD-587112. CTS NO.1684 & 1685. HIGH SCHOOL ROAD, NEAR BUS STAND,BHOJ -591263,TQ.-CHIKODI DIST. BELGAUM. D.G.NANDANI'S BUILDING,CHINCHALI-591217, TAL-RAIBAG,DIST-BELGAUM. CTS, 1889/D, KACHERI ROAD, JAMAKHANDI.587301 SHRI PADMA AMBA NIVAS,SHRI.M.J.CHOUGULE BUILDING,H.NO.593,GALATGA-591219 TAL-CHIKODI, DIST-BELGAUM. SHRI N.V.GUNDE BUILDING BAZAR PETH, BORGAON-591216,TAL-CHIKODI, DIST.BELGAUM. SHRINIVAS,V.S.GIDD'S BLDG,M.G.ROAD, EXAMBA-591244,TAL-CHIKODI,DIST-BELGAUM. GULLEDGUDD DEVANG SAMAJ,DATTI'S BLDG, MAIN ROAD,P.B.NO.48,GULLEDGUDD-587203 TAL-BADAMI DIST-BAGALKOT. DR.R.N GODBOLE'S BLDG,VIDHYANAGAR,GADAG, PIN-582101,DIST-GADAG. NANDINI PLAZA,CTS NO.1014,1015,1016, 1026A,1026B,FIRST FLOOR,HIGH SCHOOL RD. GOKAK,591307.TALUKA-GOKAK (KARNATAKA)

C.S.NO.1468-69,BAZAR ROAD, PATTANSHETTI PREMISES,SOUNDATTI:591 126. DIST. BELGAUM. RAMNNAVAR COMPLEX, HIGH SCHOOL ROAD,BAILHONGAL,591102 DIST-BELGAUM.591102 7-1-61/120 E, RAM GOPAL STREET, NEAR RAILWAY GATE, NIZAMABAD. 503 001 ICICI BANK LTD, RAJWADA CHOWK, P.O.BOX NO 2/157/158 , SANGLI. 416416 ""ASHOK PUSHPA"",DR.MAGDUM BUILDING, VISHRAMBAG, POST WILLINGDON COLLEGE, VISHRAMBAG , SANGLI - 416 415. SANGLI BANK BUILDING,MARKET YARD POST BOX NO. 171, MARKET YARD, SANGLI : 416 416. DR.SHINDE BUILDING,KILLA ROAD,MIRAJ PIN-416410. P.B.55, 151-D,MAIN ROAD,MADHAVNAGAR- PIN 416 406 TAL-MIRAJ DIST-SANGLI C.S.NO.41/12,OPP.HOTEL ARAFA,SHIVAJI RD. MIRAJ, PIN-416410 TQ.MIRAJ,DIST.SANGLI K.R. PAWAR'S BUILDING, SANGLIWADI : 416 416. TAL.MIRAJ, DIST. SANGLI. EDUCATION SOC CAMPUS NAGAON DISTIRICT DHULE-402204 ASHRAM ROAD, OPP. TOWN HALL, AHMEDABAD - 380006 DEEPAK CHAMBERS, CROSS LANE, RAILWAYPURA, AHMADABAD - 380002 PREMIER CHAMBER, RACE COURSE ROAD, BARODA - 390005. GOPI ARCADE, PLOT NO. 12, WAGHAWADI ROAD, OPP.TAKHTESHWAR P.O, BHAVNAGAR - 364002

KRISHNA LIFE STYLE TECHNOLOGIES LIMITED, SHREE KRISHNA GROUP OF INDUSTRIES, VILLAGE- DEHELI - 396105, TALUKA - UMERGAON, VALSAD D PLATINUM PLAZA, NEAR JAI KISHAN PETROL PUMP, KADI- KALOL HIGHWAY ROAD, KADI - 382715 SIMARIA MANSION, KALAWAD ROAD, RAJKOT - 360005 PLOT NO.282-283/P, VAPI ROAD, OPP.JUMMA MASJID, SILVASA396230

ESKAY K'N'IT (INDIA)LTD., SHREE KRISHNA GROUP OF INDUSTRIES, 58-B, DAN UNDYOG SAHKARI SANGH LTD., INDUSTRIAL ESTATE, PIPARIA, SILVAS 65/4,KRISHNA KNITWEAR TECHNOLOGY LTD., SHREE KRISHNA GROUP OF INDUSTRIES, KRISHNA NAGAR SAMARVARNI, SILVASSA - 396230 4/2190 A, SAHARA DARWAJA, RING ROAD, SURAT - 395002 STATION ROAD, UNJHA - 384170. PADMAVATI COMPLEX, OPPOSITE 21ST CENTURY, G.I.D.C., VAPI - 396195. 11, RESHAM MAHAL, 2ND CROSS, K.G. ROAD, BANGALORE-560009 (KARNATAKA) 11-C, MITTAL TOWERS, M.G. ROAD, BANGALORE-560001(KARNATAKA)

DOOR NO. 11-5-458/14 LAXMI NARAYAN COMPLEX1ST FLOOR, MARKET CROSS ROAD, BEHIND LADY GOSHEN HOSPITAL, MANGALORE-575001 (KARNA RATAN PLAZA, 234, JAGDEVGOMJI, ALOTE - 457144 39, BHAD BHADA ROAD, T.T.NAGAR, BHOPAL - 462002 M.P. URJA VIKAS NIGAM LTD., URJA BHAWAN, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016 484, SHAH BAZAR, NEAR SHANI MANDIR, BURHANPUR - 450331 HOUSE NO. 59/1455/1 &59/1455/2, RAJPAYAGA ROAD, NAYA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR -474009 GWALIOR GLORY SCHOOL, B- BLOCK HARISHANKAR PURAM, NEAR A.G. OFFICE GWALIOR - 474009 286, M.G. ROAD, GORAKUND CHAURAHA, INDORE 452002. 19/1, NEW PALASIYA, INDORE - 452002 64-A, SAPNA-SANGITA ROAD, PATEL NAGAR, INDORE-452001 C.M.VAISHNAV BAL MANDIR, GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, 177, JAWAHAR MARG, INDORE - 452002 PLOT NO. 51-E/B, SAKET NAGAR, INDORE - 452001. 194, JAORA COMPOUND, WARD NO. 41, INDORE - 452001 (MP) VAISHNAV COLLEGE OF COMMERCE, SCHEME NO.71, GUMASTA NAGAR, INDORE-452009 1193/A ,WRIGHT TOWN,GOLE BZR ,PD.LAZZA SHANKAR MARG ,JABALPUR-482001 168, JAWAHAR MARG, KHACHROD-456224 CHHOUNYAT BRAHMAN SAMAJ TRUST BHAVAN,OLD BUS STAND,MANASA,458110 SURAJ TOWER, 160 KALIDAS MARG, MANDSAUR - 458002 SAJJAN TOWER, FAWARA CHOWK,TAGORE MARG, NEEMUCH 478441,(M.P.) PRABHU YASHODA SADAN280-282, 1ST FLOOR, SADAR BAZAR, RAIPUR-492001 (CHATTISGARH) 91/1 KAMAR MANZIL, NEW ROAD, RATLAM,457001 TAYAL BHAWAN, NEAR SHUBHAM HOTEL, A.B.ROAD, SENDHWA-451666 SHANKAR KUNJ, SUBHASH MARG, WARD NO. 10, SHAMGARH - 458883, MANDSAUR DIST. 5, VARAHA MIHIR MARG, FREE GUNJ, UJJAIN-456010 41/A, ASHOK NAGAR, JANPATH, BHUBANESHWAR-751009 (ORISSA) BLOCK F-1, 1ST FLOOR MARUTI COMPLEX, BAJRAKABATI ROAD, OPP.TELEPHONE BHAWAN CUTTACK-753001 (ORISSA) 568/1,SHIV MARKET,1ST FL;CHOWK,KARMON DEORI,AMRITSAR-143001 OPPOSITE KRISHNA COMPLEX, SAI ROAD' BADDI - 173205 4451 BANK STREET BHATINDA (PUNJAB) 151001

127-128,SECTOR 17-C CHANDIGARH-160017 SANJAY PUBLIC SR.SECONDARY SCHOOL, SECTOR 44-B, CHANDIGARH 160047 GSGS TUNG MEMORIAL PUBLIC SCHOOL, MAJITHA ROAD , AMRITSAR - 143001 R.K.COMPLEX, BASTI ROAD, ADDA BASTIYAN, JALANDHAR CITY - 144008 NEAR CAPTAIN DHIAN SINGH PETROL PUMP, JALANDHAR ROAD, KAPURTHALA - 144601 NEAR KALGIDHAR SAHIB GURUDWARA G.T. ROAD KHANNA 141401 G.T. RD, MILLER GANJ, LUDHIANA-141003 519 LOHA BAZAR, GOBINDGARH, P.O.MANDI GOBINDGARH -147301 SCF NO. 23, IMPROVEMENT TRUST AREA G.T. ROAD MOGA - 142001 SANJAY PUBLIC SCHOOL, SECTOR - 70, MOHALI - 160062, DISTT. ROPAR , (PUNJAB) SHOP NO. 6809- B, DASMESH NAGAR, OPP MUKTSAR CLUB, KOTKAPURA ROAD MUKTSAR 152026 3, ARGYLE HOUSE, OPPOSITE LIFT THE MALL SHIMLA - 171001 SCO 134, CHHOTI BARADARI, PATIALA-147001 OLD NO. 15/NEW NO. 26 GOPAL KRISHNA STREET, PONDY BAZAR, T. NAGAR, CHENNAI-600017 86, OPPANAKARA STREET COIMBATORE-641001(TAMILNADU) SINDHI VMHS SCHOOL 178AMBEDKAR RD VELANDIPAL SRI SAI PLAZA, 89 RKV ROAD, ERODE-638003 (TN) SRI SAI TOWERS,1ST FLOOR19, MG ROAD, OPP. POST OFFICE HOSUR-635109 DISTT. KRISHNAGIRI (TN) NEW NO. 280, OLD NO.377, FIRST FLOOR, MINT STREE, CHENNAI 600 079 86,RAJA COMPLEX, MADURAI ROAD, TIRUCHIRAPALLY-620008 (TN) 18, COURT STREET TIRUPUR-641601 DISTT. COIMBATORE (TN) BALSAMAND-125001, TEHSIL-HISSAR B.P.35, BATA NEELAM ROAD, FARIDABAD-121001 NIT 17, KACHNAR MARG, QUTAB ENCLAVE, DLF PHASE-1, GURGAON 121001 585/16, CIVIL LINES GURUDWARA ROAD GURGAON GURGAON 122001 SCO 53-54, RED SQUARE MARKET, HISSAR - 125001 SCO 137, MAIN MARKET SECTOR -13 KARNAL - 132001 MAIN JAIPUR HIGHWAY, NH- 8, MANESAR - 122051 G.T.ROAD, PANIPAT - 132104 2497, NAI BASTI, ZEEVALI BAZAR, KANOD GATE, REWARI - 123401 HISSAR RD, ROHTAK -124001 88-89, NEW MANDI, SIRSA-125055 LUTHRA HOUSE, DELHI ROAD, SIKKA COLONY, SONEPAT - 131001 B-5/76 , WEST BHATIA NAGAR , JAGADHARI ROAD , YAMUNA NAGAR - 135001 PARMANAND BLIND RELIEF MSN.,18-SHYAM NATH MARG, CIVIL LINES, ALIPUR ROAD, DELHI-110054 201/202 FATEHPURI, DELHI-110006 HS-29, KAILASH COLONY MARKET GREATER KAILASH, NEW DELHI 110048 132, HARGOVIND ENCLAVE NEW DELHI 110092 PLOT-2 B-1 BLOCK, COMMUNITY CENTRE, JANAKPURI, DELHI - 110058 82, JANPATH, DELHI - 110001 59/8, MAIN ROAD, KALKAJI, NEW DELHI - 110019 1ST FLOOR, KAMAL MODEL SR. SECONDERY SCHOOL, 19-20, K-1 EXTENSION GURUDWARA ROAD MOHAN GARDEN MOHAN GARDEN 110059 F/42, KOLHAPUR RD, KAMLA NAGAR, DELHI - 110007 2212/64, GURUDWARA ROAD, KAROL BAGH, DELHI -110005 G-240, NARAINA SHOPING CENTRE, NARAINA, NEW DELHI-110128 21 B/2, NEW ROHTAK ROAD, DELHI -110005 IIND FL 204 SURYA KIRAN BLDG, KASTURBA GANDHI MARG, DELHI-110001 15, PANCHSHEEL PARK, SHOPPING CENTRE, DELHI - 110017 A-1/3, GROUND FLOOR, MAIN ROHTAK ROAD, PASCHIM VIHAR, DELHI-110063 A-6, SARAI PIPALTHALA EXTN, ADARSH NAGAR, GT KARNAL ROAD, DELHI -110033 AE-6, SHALIMAR BAGH, DELHI - 110042 E-17, SOUTH EXTENSION II, DELHI -110049 J-8, VIKASPURI, DELHI 110018 AMBA COMPLEX, 1ST FLOOR, H.S. ROAD, DIBRUGARH-786001 (ASSAM) 1ST FLOOR, LAXMI NIWAS, M.S.ROAD, FANCY BAZAR, GUWAHATI-781001 (ASSAM)

MARWARI PATTY,BLOCK NO.1 GATTANI BLDG., 1ST FLOOR, JORHAT-785001 (ASSAM) ALBS COMMERCIAL COMPLEX, CENTRAL BANK LANE, A.T. ROAD, TINSUKIA-786125 (ASSAM) 4-3-168/1, TNGOS ROAD (CINEMA ROAD ), HAMEEDPURA (DWARIKA NAGAR) OPP. SRINIVASA NURSING HOME, ADILABAD 504001 (A.P>) 23-6-1, 1ST FLOOR, RAJA SHIVAJI BLDG. PATNAM BAZAR, GUNTUR-522003 (A.P.) 15-1-503/A/83, HOTEL RAJDHANI COMPLEX SIDDIAMBER BAZAR HYDERABAD-500012(A.P.) 59/1/2/1, BEHIND V. V. TOWERS KAUSHALYA ESTATE LANE, KARKHANA ROAD, SECUNDRABAD-500009 (A.P.) 11-13-1, JANDA CHETTU ROAD, SUBBRAMAIAH STREET, VIJAYAWARA-520001 (A.P) DOOR NO. 47-13-2, DIAMOND PARK ROAD, DWARKA NAGAR ROAD, VISAKHAPATNAM-530016 (A.P.) D.NO. 8-9-22/8-9-23, STATION ROAD, WARANGAL-506002 (A.P) AKOLA,TEH.KOTRI,311607 BACHH KHERA,TEH.SHAHPURA,311407 BUS STAND,BANSI-312401,BARISADRI TEHSIL AT & POST BARAR-313341,BHIM TEHSIL GOLCHORAHA, STATION ROAD,BARI SADRI-312403 BARLIYAS-311603, TEHSIL-KOTRI BRANCH BEENOTA312614,NIMBAHERA TEHSIL BHADSORA-312024 BHUPALGANJ, BHILWARA-311001 14-A,PUR ROAD,GANDHI NAGAR, BHILWARA,311001 MAHILA ASHRAM CAMPUS , BHUPALGANJ , BHILWARA - 311001 PUR,BHILWARA-311802 BIGOD-311601. BIJOLIAN-311602 SADAR BAZAR,CHITTAURGARH-312001 OLD MARKET,CHHOTI SADRI,312604 NAYA BAZAR, VILLAGE- DELWARA VILLAGE DELWARA DELWARA 313202 GAONGUDA- 313321, TEH- NATHDWARA, DISTT. RAJSAMAND (CHARBHUJA),GARBOR-313333 HATHI BLDG, GULABPURA,311021 HAMIRGARH-311025 KACHHOLA-311605 DWARKESH MKT,KANKROLI,RAJSAMAND,313324 KANNOJ,TEH.BHADESAR,312602 AT & POST KELWA-313334,RAJSAMAND TEHSIL KOSHITHAL-311805,SAHADA TEHSIL KURAJ-313328 LASANI-313331,DEVGARH TEHSIL MANGROP-311028, BRANCH MOHI-313338,RAJSAMAND TEHSIL CHOPATI BAZAR,NATHDWARA-313301 NIMBAHERA-312601 J.K.CEMENT WORKS,KAILASH NAGAR,NIMBAHERA,312617 PHULIA KALAN-311407,SHAHPURA TEHSIL POTLAN-311810,GANGAPUR TALUKA WARD 23,HATIM PLAZA, HIGH SCHOOL RD, PRATAPGARH 312605 RAILA-311024 REENCHER-313337,TEHSIL-KUMBHALGARH SEWANTRI-313333,TEH.KUMBHALGARH BIKANER RD,OPP PANCHAYAT SAMITI,ANUPGARH,335701 BADHNU,TEH.NOKHA,331811 STATION ROAD,BHADRA-335501 COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCE, BIKANER,334001 HS RAMPURIA, VIDYA NIKETAN, GANGASHAHAR, BIKANER POST OFFICE, BIKANER 334001 IV B-3,JAI .NARAYAN.VYAS COLONY,BIKANER,334001 KOTE GATE,BIKANER-334001

RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITY BEECHWAL, BIKANER- 334006, RAJASTHAN HOUSING BOARD, DIVISION - II M.P. NAGAR BIKANER 334001 RSRTC BUS STAND BIKANER BIKANER 334004 CHAK GANESHGARH-335025,SARDUL SHAHER TALUKA CHIRAWA-333026 NAI SARAK,CHURU-331001 GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD. PREMISES, GANGANAGAR 335001 GHATWA,TEH.NAWA,341508 252/253,NAI MANDI,HANUMANGARH-335513 HANUMANGARH JUNCTION,HANUMANGARH,335512 JASANA,TEH.NOHAR,335528 JASWANTGARH-341304 SURAT GARH ROAD,NEAR BUS STAND,JHAKDEWALI,335804 9A,STATION ROAD,NEAR BUS STAND,JHUNJHUNU,333001 OPPOSITE HOTAL SHALIMAR, JOOSRI - 341505 SIKAR ROAD,KUCHAMAN,TEH.NAWA,341508 KILE KI DHAL,STATION RD,NAGAUR 341001 ( RAJ) RSRTC BUS STAND NAGAUR NAGAUR 341001 WARD 11, NR RAMSHEELAMAIDAN,NEEM KA THANA ,SIKAR 332713 STATION ROAD,NOHAR-335523 KATLA CHOWK,NOKHA,NOKHA,334803 PADAMPUR-335041 53,HOSPITAL ROAD,PILIBANGAN-335803 SHOP NO.9,NEW MANDI,RAWATSAR,TEH.NOHAR,335524 ROL-KAJIYAN-341027 SARUDA,TEH.NOKHA,334803 SHERDA-335503 SIDHMUKH-331701,TEHSIL-RAJGARH TABELA ROAD,SIKAR-332001 BUS STAND,SINGHANA-333516 41-C, BLOCK SWAMI DAYANAND MARG SRI GANGA NAGAR 335001 GOOD SHEPHERED PUBLIC SCHOOL SECTOR -8, JAWAHAR NAGAR JAWAHAR NAGAR SRIGANGANAGAR 335001 NEAR CHAVI CINEMA SURATGARH 335804 ALOODA-303303TEH.DAUSA P.B.NO.14, CHURCH ROAD, ALWAR-301001 BAL BHARATI SR. SEC. SCHOOL ALWAR GANDHI NAGAR, ALWAR 301001 BAKTHAL KI CHOWKI, DELIH ROAD, 'ALWAR MATSYA INDL.AREA-301030 27A,VIJAI MANDIR ROAD,SCHEME NO.2,ALWAR-301001 BAGRI-303503,TEH.LALSOT GRAM SEVA SADAN, MAIN DISPENSARY, LALSOT ROAD, DAUSA 303303 LAJPAT RAI MKT,ADARSH NAGAR,JAIPUR-302004 AVM SCHOOL,RAM GALI NO.7,ADARSH NAGAR,JAIPUR,302015 AGR.RESEARCH STATION, TONK ROAD, DURGAPURA, JAIPUR 302015 A/19,BAJAJ NAGAR,JAIPUR-302015 RAJ BANK BLDG UNIVERSITY CAMPUS,BAPU NAGAR,JAIPUR-302004 BHAGWAN MAHAVEER CANCER HOSP.& RES. CTR. JLN MARG JAIPUR 302017 BRIGHT FUTURE SECONDARY SCHOOL NIRMAN NAGAR JAIPUR -302019 OPPOSITE S.M.S.HOSPITAL,SAWAI RAM SING ROAD,C- SCHEME, JAIPUR-302001 DY.HOUSING COMMISSIONER, RHB,PARTAP NGR. SECTOR-5, PARTAP NGR SANGANER JAIPUR - 303906 262, MUKTANAND NAGAR,GOPALPURA CIRCLE,JAIPUR - 302018 GURUDWARA SHRI GURUNANAK SIKH SABHA GALTA ROAD JAIPUR HIDA KI MORI 302003 JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY BUILDING JLN MARG 302024 JAIPUR NAGAR NIGAM TONK ROAD LAL KOTHI JAIPUR-302015 STOCK EXCH.BLDG., BLOCK NO.4, JLN MARG, MALVIYA NAGAR, JAIPUR 302017

JANTA COLONY, JAIPUR-302004 C C 140-141 COMMERCIAL COMPLEX,JAWAHAR NAGAR,JAIPUR,302004 PLOT 62,SCHEME 3(MANSAROVAR),MAIN KALWAD RD,JHOTWARA,JAIPUR 302012 RAJ BK BLDG,JOHARI BAZAR,JAIPUR-302003 BAGGA HOUSE,KANWAR NAGAR,JAIPUR-302002 KISHANPOLE BAZAR,OPP.ARYA SAMAJ MANDIR.JAIPUR-302003 KRISHI BHAVAN,BHAGWANDAS ROAD,C-SCHEME,JAIPUR,302005 RAJ BANK BUILDING, SIR MIRZA ISMAIL ROAD,JAIPUR-302001 MADRAMPURA,(AJMER ROAD)JAIPUR-302006 MAHARAJA COLLEGE,SAWAI RAM SINGH RD,AJMER GATE,JAIPUR,302004 C-58A, AYODHYA ENCLAVE MAHAVEER MARG JAIPUR JAIPUR 302001 MALVIYA REGIONAL ENG.COLLEGE CAMPUS,MALVIYA NAGAR,JAIPUR-30207 E-66, SECTOR 14, SIDDHARTH NAGAR MALVIYA NAGAR,JAIPUR,302017 (RAJ) MANAV UTTHAN SEWA SAMITI, PARAMHANS DHAM GOPALPURA BYE-PASS GOPALPURA BYE-PASS 302018 SECTOR NO. 6, HEERA PATH, NEAR POST OFFICE, MADHYAM MARG, MANSAROVAR, JAIPUR - 302020 MKB GIRL'S SENIOR SECONDARY SCHOOL NEHRU NAGAR, SHIVAJI MARG, JAIPUR - 302016 RAJ BANK BUILDING,JOHARI BAZAR,JAIPUR,302003 PARIVAHAN MARG,JAIPUR-302001 PRAKRIT BHARTI ACADEMY, THE BANK OF RAJ. GURUNANAK ROAD, MALVIYA NAGAR JAIPUR - 302018 RAJ.HSG.BOARD, DIV.10, AGARWAL FARM, MANSAROVAR, JAIPUR 302020 RAJASTHAN COLLEGE CAMPUS, JAWAHARLAL NEHRU MARG, JAIPUR 302004 RAMBAGH PALACE HOTEL RAMBAGH CIRCLE JAIPUR 302004 SSG PAREEK COLLEGE BLDG,JHATWARA ROAD,BANI PARK,JAIPUR,302006 SAHEED BHAGAT SINGH MARG,GUJURON KAMOHALLA,SANGANER, JAIPUR-302029 C-3, SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME, JAIPUR 302001 SHRI DADU ACHARYA SANSKRIT COLLEGE MOTI DOONGRI ROAD JAIPUR 302004 RSRTC BLDG,STATION ROAD,SINDHI CAMP BUS ST,JAIPUR,302006 ST.XAVIER'S SCHOOL CAMPUS, VARDHMAN PATH, C-SCHEME, JAIPUR 302001 TAGORE PUBLIC SCHOOL 40/17, SWARN PATH MANSAROVAR MANSAROVAR 302020 UDYOG BHAWAN,TILAK MARG,JAIPUR-302005. B-100, UNIVERSITY MARG, BAPU NAGAR, JAIPUR -302004 COM.FAC.CENTRE,VISHWAKARMA INDL.AREA,MAHAPURA,JAIPUR-302013 1/629,VIDYADHAR NAGAR,JAIPUR-302012 V.K.COMPLEX,NEARJAIPUR PALACE HOTEL,SAHKAR MARG,JAIPUR-302015 S.K.N.COLLEGE OF AGRICULTURE,JOBNER-303329 KAREERI-303803,TEH.VIRATNAGAR KHAIRTHAL-301404, TEHSILKISHANGARHVAS SHIV COLONY, MAIN GANGAPUR ROAD,LALSOT 303503 MAHARAJWAS-301713,TEH.BEHROR NAVEEN MANDI,VYAS CIRCLE,MALPURA- 304502,TEH.MALPURA,DIST. TONK (RAJ) MANOHARPUR-303104 MOHANPURA JODHPURA, VIA KOTPUTLI, MOHANPURA 303108 BADA BAZAR, NIWAI,304021 RAITHAL- 303801,TEH.AMBER CLOCK TOWER, TONK-304001 SADAR BAZAR,ABU ROAD,TEH.ABU ROAD,307026 AMBAJI INDUSTRIAL AREA,MAIN HIGHWAY,ABU ROAD,TEH.ABU ROAD,307026 BOARD OF SECONDARY EDN.CAMPUS BR, JAIPUR RD,AJMER-305001 MAYO COLLEGE CAMPUS AJMER AJMER 305001 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION LTD., 'ROADWAYS BUS STAND, JAIPUR ROAD, AJMER 305001 KING EDWARD MEMORIAL,STATION ROAD,AJMER-305001 BLOSSOM SECONDARY SCHOOL , VAISHALI NAGAR , AJMER - 305001 NEAR BUS STAND, BALOTRA-344022 KUMAWAT BHAWAN,NH-79,BANDANWARA-305621,TEH.KEKRI BAPINI,342312

GANDHI CHOWK,BARMER-344001 MAHAVEER BAZAR,BEAWAR-305901 BHEEKAMKOR-342303 WARD NO.9, MAIN MARKET, BAPU BAZAR, VIJAINAGAR 305624 SINWA RD, BILARA,342602 CHAMPANERI-305622,TEH.KEKRI DEOLIA KALAN-305624,TEH.KEKRI DHUNDHARA-342801,LUNI TALUKA GOVINDGARH-305201,AJMER,PISANGAN TALUKA H.NO.3852,KELAPARA,JAISALMER-345001 BSF HEAD QUARTER ,SECTOR -1 JODHPUR ROAD JAISALMER JAISALMER 345001 JALIA ROAD,JALIA II-305625 (BIJAINAGAR) BUS STAND RD,NEAR PETROL PUMP, JALOR - 343001 ADARSH VIDYA MANDIR, KAMLA NEHRU NAGAR, JODHPUR - 342003 ADARSH VIDYA MANDIR SCHOOL, SARASWATI NAGAR, JODHPUR 342005 18E/173-A, CHOPASANI HSG.BOARD, JODHPUR 342003 K U M S YARD (VIZ FRUIT AND VEGETABLE MARKET YARD, MANDORE ROAD, MANDI YARD, PAOTA, JODHPUR,342001 GHAS MANDI,JODHPUR-342001 HANVANT ADARSH VIDYA MANDIR SCHOOL LAL SAGAR JODHPUR 342003 HIGH COURT ROAD, JODHPUR-342001 KUSHAL EDUCATION TRUST JHANWAR ROAD VILLAGE- NARNADI BORANADA JODHPUR - 342001 LACHOO MEMORIAL COLLEGE OF SC. & TECH. A- SECTOR, SHASTRI NAGAR JODHPUR 342003 J/12,MANDORE RD 3RD A ROAD,SARDARPUR,JODHPUR,342003 SRI DIGAMBARJAIN SANSTHAN COMPND,SADAR BZR,NR DEVGAON GATE KEKRI-305404 KISHANGARH CITY-305802 KATLA MARKET,MADAN GANJ,KISHANGARH-305801 KRISHI UPAJ MANDI YARD, JAIPUR ROAD,MADANGANJ,KISHANGARH,TEH.KISHANGARH,305801 SUSHILA SADAN,MARWAR RANAWAS-306023 161-A,MAIN ROAD,SUBHASH GANJ,NASIRABAD,305601 JAIN MARKET,PALI-306401 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORP. NEW BUS DEPOT PALI 306401 BHAYO-KI.NADI NAYA BAZAR,PHALODI,TEH.PHALODI-342301 SHREERAMA VAIKUNTH TEMPLE,MAIN MARKET,PUSHKAR,305022 MAIN MARKET, RANI-306115 SALEMABAD-305815,TEH.KISHANGARH SAPLA,305404 SANDERAO-306708,TEHSIL -SUMERPUR OUTSIDE SARJAVAB GATE ,SIROHI-307001 SONIKATLA,SOJAT ROAD-306103 MAIN MARKET,SUMERPUR-306902 TANTOTI-305627 ANTAH-325202 MAIN BAZAR,BARAN-325205 MATHURA GATE,BHARATPUR-321001 NAI MANDI, BHARATPUR-321001 BHARAT BHAWAN,SUBZI MARKET,BHAWANI MANDI326502 CHOGANGATE, BUNDI-323001 DEI-323802,TEHSIL-NAINWA STATION ROAD,GANGAPUR CITY-322201 GUDHA NATHAWAT,TEH.BUNDI,323001 F-17,STATION RD,MOHAN NAGAR,HINDAUN,322230 ISARDA-322703,TEHSIL-CHOUTHKABARWARA GARH,JHALAWAR-326001 MAIN MARKET,JHALRAPATAN326023

KANWAS-325602,SANGOD TEHSIL KAPREN-323301 KAWAI-321602,TEH.NADBAI INDUSTRIAL ESTATE,AERODROME CIRCLE,KOTA-324003 AKLANK PUBLIC SCHOOL, BASANT VIHAR BASANT VIHAR KOTA 324009 BAL VIDYALAYA BARAN ROAD, KOTA - 324001 RAMPURA BAZAR,KOTAH-324006 THE BANK OF RAJASTHAN LIMITED, BHAMASHAH MANDI, BANKERS BLOCK ANANTPURA, KOTA ANANTPURA, KOTA 324005 BHIMGANJ MANDI,KOTAH-KOTA JUNCTION BRANCH-324002 MAA BHARATI SCHOOL BLDG,TALWANDI,KOTA,324005 MODI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAYAGAON RAWAT BHATA ROAD NAYAGAON KOTA 324010 NAYA PURA,KOTA-324001 PATANPOLE,KOTA-324006 RAC ,2ND BATTALION CAMPUS, AMAR NIWAS RAWAT BHATA ROAD KOTA KOTA 324010 NEW RLY.COLONY,CO-OPRATIVE STORE BLDG,KOTA JN;KOTA-324002 SRI RAMNAGAR,KOTA-323004 SUBZI MANDI,KOTAH-324006 BOTTOM LEVEL,LAKHERI-323603 AT & POST MAHUKALAN-322202,GANGAPUR TEHSIL MALARNA DUNGAR-322028,BONLI TALUKA MANDI RAJENDRAPUR-326515 (CHAUHEMELA) DABADAR ROAD,MORAK-326517 PATHAIN-321615,TEHSIL WEIR BAZAR NO.1,RAMGANJ MANDI-326519 RIWALI,TEH.BAMANWAS,322212 JAGDISHJIKA MANDIR,CHHATRI BAZAR,SAWAI MADHOPUR-322021 SUMERGANJ MANDI-323614,INDERGARH,TEH.KESHVRAIPATAN VIA KANORE,AGAR,PIN 313604 TEH.DHARIAWAD ANJANA-327032,GARHI TEHSIL ANTRI-314037,TEH.DUNGARPUR ARTHUNA-327032,GARHI TEHSIL BAMBORA-313706,GIRWA TEHSIL PIPLI CHOWK, BANSWARA-327001 RSRTC BUS STAND BANSWARA BANSWARA 312001 AT & POST BEDLA-313016.GIRWA TEHSIL BEDWA,P.O.PARTAPUR,TEH.GARHI,327025 BHIMPUR BHIMPUR 327021 BHINDAR-313603 CHAWAND BRANCH-313904SARADA TEHSIL AT & POST-CHHANI,KHERWARA TEH.PIN-313804 CHINCH - 327603(BANSWARA) RATLAM ROAD DANPUR-327030 NAYA BAZAR NEAR TAHSIL CHAURAHA,DUNGARPUR-314001 RSRTC BUS STAND SAGWARA ROAD DUNGARPUR 314001 ZOHRA SADAN, NEAR SARDAR PATEL STADIUM, WARD NO. 12, FATEHNAGAR FATEHNAGAR 313205 GANGAR TALAI,TEH.BAGIDORA,327603 GHASA BRANCH-313201,MAVLI TEHSIL JHADOL-313905,TEHSIL SARADA JHAMERKOTRA-313015 BRANCH KHERODA-313602,VALLABHNAGAR TEHSIL LASADIYA-313604 LOONADA-313306,TEH.VALLABH NAGAR MAHIDAM-327026 MAMER-3070245 TEH.KOTRA NAUGAMA,327601

PALODARA - 313001,TEH.SARADA TEMPLE RD,RIKHABDEO-313802,TEH.KHERWARA SADAR BAZAR,SAGWARA-314025 SALUMBAR,PIN-313027,SALUMBAR TEHSIL SHERGARH,TEH.BAGIDORA,327001 SURPUR,TEH.BANSWARA,327001 TAMBESARA,TEH.KUSHALGARH,327602 AT & POST TOKAR-313026,SARADA TEHSIL ASHWINI MARG,UDAIPUR,TEH.GIRWA,313001 B N COLLEGE BLDG,COLLEGE ROAD,SUBHASHNAGAR,UDAIPUR,313001 BAPU BAZAR, UDAIPUR-313001 CLOCK TOWER,UDAIPUR-313001 GURU NANAK PUBLIC SCHOOL CAMPUS, SECTOR 4,HIRAN MAGRI,UDAIPUR 313001 23,SECTOR NO.11,HIRAN MAGRI,UDAIPUR-313001 INDUSTRIAL AREA,UDAIPUR-313001 NAV BHARAT SR.SEC.SCHOOL, ASHOK NAGAR, UDAIPUR-313001 RAJASTHAN COLLEGE OF AGR.CAMPUS, UDAIPUR 313001 RSRTC BUS STAND, UDAIPUR 313001 ST. MARY'S CONVENT SENIOR SECONDARY SCHL POLO GROUND ROAD UDAIPUR 313004 UNIVERSITY CAMPUS,UDAIPUR-313001 VIDHYA BHAWAN SOCIETY BLDG,FATEHPURA,UDAIPUR,313001 VARADA,314029 AMAR BHAWAN, FIRST FLOOR 95, LINK ROAD, PURANI MANDI, JAMMU - 180001 6, GANESH CHANDRA AVENUE, GROUND FLOOR KOLKATA-700013 (WEST BENGAL) HALL & ANDERSON BLDG. 31, CHOWRANGHEE ROAD KOLKATA-700016, (WEST BENGAL) 243, G. T. ROAD (N), LILUHA, 1ST FLOOR DISTT. HAWARAH-711204(WEST BENGAL) 15, PORTUGUES CHURCH STREET, NEW HAWRAH BRIDGE APPROACH ROAD KOLKATA-700001(WEST BENGAL) AD-59, SECTOR-1 SALTLAKE CITY, DISTT. 24 PAGANAS (NORTH) KOLKATA-700064(WEST BENGAL) 1ST FLOOR, 28, SARAT BOSE ROAD(LANS DOWNE ROAD), KOLKATA-700020 (WB) MARSHALL HOUSE, 25 STRAND ROAD KOLKATA-700001(WEST BENGAL) SHYAM JYOTI BLDG. 1ST FLOOR, SEBOKE ROAD, SILIGURI-734401 DISTT. DARGELING (WB) 65/23 , FIRST FLOOR EUCALYPTUS CHOWK , RAJPUR ROAD EUCALYPTUS CHOWK , RAJPUR ROAD DEHRADUN , (UTTRANCHAL) 248001 65 NAVYUG MARKET,GHAZIABAD-201601 HOLY ANGELS SCHOOLCAMPUS, SEC-3, BLK-9, RAJENDRA NAGAR, SAHIBABAD, GHAZIABAD - 201005 75/232, HALSEY ROAD, KANPUR - 208001 177/15, GWYNE ROAD, LUCKNOW CENTRAL ACADEMY, SECTOR - 4, VIKAS NAGAR, LUCKNOW -226022 (UP) SHERWOOD ACADEMY SECTOR - 25 , INDIRA NAGAR INDIRA NAGAR , LUCKNOW (U.P.) LUCKNOW (U.P.) 226016 SAHARA INDIA LTD., AAROHI BLOCK-2, COMMERCIAL COMPLEX, KAPURTHALA, ALIGANJ, LUCKNOW 226020 90,BEGUM BRIDGE RD MEERUT;TEH.MEERUT,PIN-250001 OFFICE BLOCK A-134 & B-136 , IST FLOOR AVAS VIKAS COMM. CPX. , BAGHPAT ROAD BAGHPAT ROAD , MEERUT - 250001 216, COMPLEX NO 15, JAIN NAGAR, MEERUT - 250002 MEERUT PUBLIC GIRLS SCHOOL 233, WEST END ROAD MEERUT CANTT. A-765, SECTOR 19, NOIDA 201301 SAHARA INDIA MASS COMMUNICATION SAHARA INDIA COLONY C-Z, SECTOR -11 NOIDA 201301 GROUND FLR,AKASH TOWERS, OPP.UDAI TALKIES, TILAK ROAD, AKOLA-444001 I ST FLR, GIRJA SHANKAR MARKET, JAI STAMBH SQAURE, AMRAVATI - 444601 HOTEL SHAOLIAN, JALNA ROAD, KUSHAL NAGAR, AURANGABAD - 431005 SHOP NO. 6,7,10 & 11, R.K. BUSINESS CTR. OLD MUMBAI - AGRA ROAD BHIWANDI 421302 KALMESHWAR TEXTILE MILLS BRAHMANI KALMESHWAR - 441501 PANKAJ PLOT NO.18/1, WARD NO.9, ICHALKARNJI - 416115 PLOT NO. 89, OPPOSITE NUTAN MARATHA COLLEGE, JALGAON - 425001 SHOP NO. G-1 & G-2, VASANT RUTU PLAZA SAHU ROAD E- WARD KOLHAPUR 416001 PARBAT HEIGHTS, GRD.FLOOR, SATANA ROAD, SATANA NAKA, MALEGAON 423203

ICICI BANK LTD., PANCHAYAT SAMITI MAIN ROAD, TANDA RATNA, SAJJAN GARH, KUSHALGARH TEHSIL 327602, BANSWARA DIST., RA

ICICI BANK LTD. VISHAL APPT., ANDHERI KURLA RD., ANDHERI(EAST), MUMBAI 400069 GOLDEN CORNER,29TH RD,PALI HILL BANDRA(W), MUMBAI - 400050 B-6,GROUND FLOOR, LOK MILAN, CHANDIVALI, ANDHERI(E), MUMBAI -400073 18/20 C.P.STREET, JEEVAN JYOTI BLDG, FORT AREA, MUMBAI -400023. 2 VINAY BHAVAN, G. FLR, 171, GARODIA NAGAR, 90 FEET ROAD, GHATKOPAR ( E), MUMBAI - 400077 195, I-ST FLOOR, KALBA DEVI RD, MUMBAI - 400002 LOKVATIKA, NETIVILI, KALYAN (E) POST OFFICE, KALYAN 421301 KRISHNA KUNJ, S.V.P. ROAD, NEAR CHITRA TOWER, KANDIVALI (WEST), MUMBAI - 400067 11/12,RAGHUVANSHI MILLS COMPND,S.B.MARG,LOWER PAREL(W),MUMBAI 400013 105-106, BUSINESS CLASSIC, CTS 10/A CHINCHOLI BUNDER ROAD, OFF S V ROAD, MALAD-W, MUMBAI - 400064 GR.FL., MITTAL TOWERS, NARIMAN PT., MUMBAI - 400021 SHOP G-5 TO 10, MALHAR HSG.SOCY, POKHARAN RD.NO.2, LOKPURAM, THANE - 400601 ICICI BANK LTD.18/20, CAWASJI PATEL STREET, JEEVAN JYOTI BLDG, 3RD FLR, FORT, MUMBAI 400023 1-2-19-20,KALINDI BLDG,APMC MKT.SECTOR-19,VASHI, NAVI MUMBAI-400705 TWIN TOWERS, PLOT NO.8, OPP.LACHANDWALA COMPLEX, MUMBAI-400053 FIRST FLOOR, SHREEJIKRUPA, COMPLEX, NEW ITWARI ROAD, NAGPUR - 440002 UMIYA APARTMENT, CANADA CORNER POLICE COMMISSIONER OFFICE ROAD NASIK 422002 DAULAT BUILDING, GROUND FLOOR, 18TH JUNE ROAD, NEAR CALCULO ISLAND CAMPAL, PANJIM - 403001 148, R.G.TOWER, WARD 2, SARDAR PATEL ROAD, KACHHI BAZAR, PARBHANI-431401 PULGAON COTTON MILLS LIMITED, NEAR RAILWAY STATION, PULGAON 579, LAXMI ROAD, UMBRYA GANAPATI CHOWK, P.O.SADASHIV PETH, PUNE - 411030 ALL INDIA SHRI SHIVAJI MEMORIAL SOCIETY, 55-56 , SHIVAJI NAGAR, PUNE - 411005, MAHARASHTRA FIRST FLOOR, CITY CENTRE, DATTA CHOWK, YAVATMAL -445001, MAHARASHTRA ICICI BANK LTD. MAFATLAL CHAMBERS, N M JOSHI MARG, LOWER PAREL, MUMBAI - 48 ICICI BANK LTD TOWERS, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA E,MUMBAI 400051 ICICI BANK LTD., 1ST FLOOR, EMPIRE COMPLEX, SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL(WEST), MUMBAI 400013

ICICI BANK LTD , SHOP NO. 1 ,2 & 3 , NEERA COMPLEX , SILENT PARK , BHAYANDER EAST 401105
ICICI BANK LTD,1ST FLOOR, GANESH DARSHAN BUILDING, L T ROAD ,BORIVALI WEST, MUMBAI -400092 ICICI BANK LTD, RELIANCE SAHAKARI BHANDAR, S.K.BOLE ROAD,DADAR WEST AGAR BAZAR 400028 ICICI BANK LTD., BHOSALE ARCADE, SHOP NO.1, TEHSIL KHANDALA, AT POST LONAND - 415521, SATARA DIST., MAHARASHTRA

ICICI BANK LTD., SHOP NO. 2-2A AND SHOP NO. 3, B- WING, KAILASH ESPLANADE, OPP. SHREYAS TALKIES, LBS ROAD, GHATKOPAR (W), MUMBAI - 4

ICICI BANK LTD., JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST, PORT USER BUILDING, SHEVA ,TALUKA - URAN, NAVIN SHEVA - 400 707, RAIGAD DIST., MAHARA ICICI BANK LTD., 254, BARASAT SODEPUR ROAD, AMARAVATI MORE, PO PANIHATI - 700110, NORTH 24 PARGANAS DIST., WEST BENGAL. ICICI BANK LTD, 113, MASJID ROAD, BHOGAL, NEW DELHI 110014.

ICICI BANK LTD., INFOSYS TECHNOLOGIES LTD., SY NO. 50 & 51, SINGAPORE TOWNSHIP, PO: GHATKESHWAR MANDAL , POCHARAM VILLAGE - 50008 ICICI BANK LTD., NEAR RAILWAY CROSSING, TERNETAR ROAD, JAYDEV GUEST HOUSE, THANGAD, DIST. SURENDERANGAR - 363530, GUJARAT ICICI BANK LTD., JAY JALARAM TIMBER MART, NEAR AMIN SOCIETY, AHMEDABAD ROAD, DEHGAM, GUJARAT 382305. ICICI BANK LTD., SRINIVASA PLAZA, MAIN ROAD, KALLARE, PUTTUR - 574202, DAKSHIN KANNAD DIST., KARNATAKA 574202 ICICI BANK LTD., TS NO .84, C.P KANNIAH STREET, RASIPURAM, NAMMAKAL - 6374038, TAMIL NADU

ICICI BANK LTD., PLOT NO 4, MUNICIPAL NO 14, WARD NO. 5, TANAKPUR PILIBHIT ROAD, KHATIMA - 262308, UDHAM SINGH NAGAR DIST., UTTARAKHA ICICI BANK LTD., 135, DOCTOR CENTRE, AUGUST KRANTI MARG, KEMPS CORNER, MUMBAI - 400 036, MAHARASHTRA. ICICI BANK LTD, FIRST FLOOR,MALABAR PLAZA ,KANNUR ROAD, KOOTHUPARAMBA BRANCH ICICI BANK LTD., H. NO. 8-2-608/18, PRIYA NILAYAM, ROAD NO-10, BANJARA HILLS, HYDERABAD- 500034, ANDHRA PRADESH

ICICI BANK LTD., NAVKAR COMPLEX, SHOP NO. 2, 3, 4 AND 5, NEAR TULSIDHAM CHOWKDI, ZADESHWAR ROAD, ZADESHWAR - 392002, BHARUCH DIS

ICICI BANK LTD., DHABAS COMPLEX, NEAR NEW BUS STAND,SHAHPURA DISTT.JAIPUR- 303103 SHOP NO. 6-10 "GANGA BHAGYODAY", NEXT TO MANIK BAUG PETROL PUMP, SINHAGAD ROAD, PUNE - 411 051 KALLUPALAM LEGACY, CMS COLLEGE ROAD ,KOTTAYAM-686001, KERALA.

CONTACT PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

CITY CHENNAI BANGALORE VADODARA MUMBAI PUNE KOLKATA NEW DELHI HYDERABAD CHENNAI KOCHI MUMBAI JAIPUR CHANDIGARH MANGALORE PANAJI COIMBATORE

DISTRICT CHENNAI BANGALORE URBAN VADODARA GREATER MUMBAI PUNE KOLKATA NEW DELHI HYDERABAD URBAN CHENNAI ERNAKULAM GREATER MUMBAI JAIPUR CHANDIGARH DAKSHINA KANNADA NORTH GOA COIMBOTORE

STATE TAMIL NADU KARNATAKA GUJARAT MAHARASHTRA MAHARASHTRA WEST BENGAL DELHI ANDHRA PRADESH TAMIL NADU KERALA MAHARASHTRA RAJASTHAN CHANDIGARH KARNATAKA GOA TAMIL NADU

MR NEERAJ SHARMA 0161-5083354


PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 LAKSHMI SAROJA (8008884190) PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

LUDHIANA
MUMBAI THANE MUMBAI GURGAON THANE MARGAO AHMEDABAD ERODE MUMBAI NASHIK THANE NEW DELHI MAPUSA NOIDA MUMBAI COIMBATORE KOLKATA THANE MUMBAI DELHI MUMBAI PUNE HYDERABAD INDORE KOLKATA PANCHKULA AURANGABAD UDAIPUR NEW DELHI BANGALORE

LUDHIANA
GREATER MUMBAI THANE GREATER MUMBAI GURGAON THANE SOUTH GOA AHMEDABAD ERODE GREATER MUMBAI NASHIK THANE NEW DELHI NORTH GOA

PUNJAB
MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA HARYANA MAHARASHTRA GOA GUJARAT TAMIL NADU MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI GOA

GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U GREATER MUMBAI COIMBOTORE KOLKATA THANE GREATER MUMBAI NEW DELHI GREATER MUMBAI PUNE HYDERABAD INDORE KOLKATA PANCHKULA AURANGABAD UDAIPUR NEW DELHI BANGALORE URBAN MAHARASHTRA TAMIL NADU WEST BENGAL MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI MAHARASHTRA MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH MADHYA PRADESH WEST BENGAL HARYANA MAHARASHTRA RAJASTHAN DELHI KARNATAKA ANDHRA PRADESH MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT KARNATAKA TAMIL NADU MADHYA PRADESH

SECUNDERABAD C HYDERABAD URBAN DAHANU JAMNAGAR SURAT BANGALORE CHENNAI BHOPAL THANE JAMNAGAR SURAT BANGALORE URBAN CHENNAI BHOPAL

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

PONDICHERRY MUMBAI

PONDICHERRY GREATER MUMBAI

PONDICHERRY MAHARASHTRA PUNJAB MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH ORISSA MAHARASHTRA MAHARASHTRA GUJARAT DELHI PUNJAB GUJARAT GUJARAT ANDHRA PRADESH DELHI KARNATAKA MAHARASHTRA MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH TAMIL NADU KARNATAKA PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB HARYANA KARNATAKA GUJARAT GUJARAT DELHI MAHARASHTRA JHARKHAND TAMIL NADU MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA KARNATAKA GUJARAT DELHI DELHI TAMIL NADU KARNATAKA MAHARASHTRA KARNATAKA DELHI CHHATTISGARH PUNJAB PUNJAB UTTARAKHAND GUJARAT MAHARASHTRA RAJASTHAN HARYANA

SAS NAGAR(MOHAL RUPNAGAR NAGPUR NAGPUR

VISHAKHAPATNAM VISHAKAPATNAM BHUBANESHWAR KHURDA PALGHAR BOISAR AHMEDABAD DELHI AMRITSAR AHMEDABAD BULSAR HYDERABAD NEW DELHI UDUPI PUNE PUNE HYDERABAD HYDERABAD CHENNAI BANGALORE NURMAHAL JALANDHAR BANGA JALLANDHAR FARIDABAD BANGALORE THANE THANE AHMEDABAD NEW DELHI AMRITSAR AHMEDABAD VALSAD HYDERABAD URBAN NEW DELHI UDUPI PUNE PUNE HYDERABAD URBAN HYDERABAD URBAN CHENNAI BANGALORE URBAN JALANDHAR JALANDHAR NAVANSAHAR JALANDHAR FARIDABAD BANGALORE URBAN

VALLABH VIDYANAG ANAND BHUJ NEW DELHI THANE JAMSHEDPUR CHENNAI KUTCH NEW DELHI THANE PURBI SINGHBHUM CHENNAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI MYSORE RAJKOT NEW DELHI NEW DELHI KRISHNAGIRI

ANAMIKA MALVANKAR 67575000, 9833404733 MUMBAI PHONE - 022 - 67574314 / 4322 NANDINI BHATTACHARYA 66672017; PHANI KUMAR THOTA 40-41068283; SRINIVAS CV PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 MUMBAI MUMBAI MUMBAI MYSORE RAJKOT NEW DELHI NEW DELHI HOSUR

HUBLI-DHARWAD DHARWAD MUMBAI BANGALORE DELHI RAIPUR PATIALA BATHINDA DEHRADUN GANDHINAGAR KOLHAPUR JODHPUR ROHTAK GREATER MUMBAI BANGALORE URBAN NEW DELHI RAIPUR PATIALA BHATINDA DEHRADUN GANDHINAGAR KOLHAPUR JODHPUR ROHTAK

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

BANGALORE

BANGALORE URBAN

KARNATAKA KARNATAKA DELHI HARYANA HARYANA HARYANA JHARKHAND KARNATAKA HARYANA GUJARAT GUJARAT KERALA KERALA MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN CHHATTISGARH WEST BENGAL WEST BENGAL GUJARAT UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH GUJARAT ORISSA ORISSA JHARKHAND MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH MAHARASHTRA KARNATAKA GUJARAT GUJARAT GUJARAT WEST BENGAL MAHARASHTRA GOA MAHARASHTRA TAMIL NADU ASSAM UTTAR PRADESH KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA DELHI

HUBLI-DHARWAD DHARWAD NEW DELHI HISAR KARNAL PANIPAT RANCHI BELGAUM GURGAON BHARUCH VAPI THRISSUR KANNUR NASHIK HYDERABAD KOTA AJMER BHILAINAGAR KOLKATA DURGAPUR AHMEDABAD MORADABAD SAHARANPUR BAREILLY SURAT SAMBALPUR RAURKELA DHANBAD GWALIOR JABALPUR SOLAPUR WARANGAL HYDERABAD THANE BANGALORE JAMNAGAR NAVSARI PORBANDAR SILLIGURI MUMBAI PONDA MUMBAI CHENNAI DULIAJAN LUCKNOW CHENGANNUR NEW DELHI HISSAR KARNAL PANIPAT RANCHI BELGAUM GURGAON BHARUCH VALSAD THRISSUR KANNUR NASHIK HYDERABAD URBAN KOTA AJMER DURG KOLKATA BARDHAMAN AHMEDABAD MORADABAD SAHARANPUR BAREILLY SURAT SAMBALPUR SUNDERGARH DHANBAD GWALIOR JABALPUR SHOLAPUR WARANGAL HYDERABAD URBAN THANE BANGALORE URBAN JAMNAGAR NAVSARI PORBANDER SILIGURI GREATER MUMBAI NORTH GOA GREATER MUMBAI CHENNAI DIBRUGARH LUCKNOW ALAPUZZHA

PATHANAMTHITTA PATHANAMTHITTA IRINJALAKUDA TRISSUR

PERINTALMANNA MALAPURAM TIRUR KASARAGOD VADAKARA MANJERI MALAPURAM KASARAGOD KOZHIKODE MALAPURAM

MUVATTUPUZHA ERNAKULAM DELHI NEW DELHI

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

DELHI MORMUGAO DELHI MUMBAI BIDHANNAGAR BANGALORE NAGPUR CHENNAI AMBALA BIKANER JAIPUR HOSHIARPUR MOGA AMRITSAR HARDWAR HALDWANI INDORE HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD BHILWARA

NEW DELHI SOUTH GOA NEW DELHI GREATER MUMBAI

DELHI GOA DELHI MAHARASHTRA

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL BANGALORE URBAN NAGPUR CHENNAI AMBALA BIKANER JAIPUR HOSIARPUR MOGA AMRITSAR HARIDWAR NAINITAL INDORE HYDERABAD URBAN HYDERABAD URBAN HYDERABAD URBAN HYDERABAD URBAN BHILWARA KARNATAKA MAHARASHTRA TAMIL NADU HARYANA RAJASTHAN RAJASTHAN PUNJAB PUNJAB PUNJAB UTTARAKHAND UTTARAKHAND MADHYA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH RAJASTHAN HARYANA GUJARAT UTTAR PRADESH DELHI KARNATAKA KARNATAKA

YAMUNANAGAR YAMUNANAGAR VADODARA KANPUR DELHI BANGALORE BANGALORE NOIDA NOIDA SAHIBABAD ANAND MAHESANA ANKLESHWAR GANDHIDHAM NADIAD MUMBAI PALAKKAD MUMBAI BURDWAN BOKARO JAMMU MUMBAI THANE BANGALORE BERHAMPUR PATHANKOT BHAVNAGAR JALLANDHAR MATHURA CHENNAI CHENNAI KOCHI CHENNAI KURNOOL VADODARA KANPUR NAGAR NEW DELHI BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN

GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U KAUSHAMBI ANAND MEHSANA BHARUCH KUTCH KHEDA GREATER MUMBAI PALAKKAD GREATER MUMBAI BARDHAMAN BOKARO JAMMU GREATER MUMBAI THANE BANGALORE URBAN BALASORE GURDASPUR BHAVNAGAR JALANDHAR MATHURA CHENNAI CHENNAI ERNAKULAM CHENNAI KURNOOL UTTAR PRADESH GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT MAHARASHTRA KERALA MAHARASHTRA WEST BENGAL JHARKHAND JAMMU & KASHMIR MAHARASHTRA MAHARASHTRA KARNATAKA ORISSA PUNJAB GUJARAT PUNJAB UTTAR PRADESH TAMIL NADU TAMIL NADU KERALA TAMIL NADU ANDHRA PRADESH

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 99,400,710,529,840,200,000 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

KAKINADA MUMBAI BILASPUR BHOPAL

EAST GODAVARI GREATER MUMBAI BILASPUR BHOPAL

ANDHRA PRADESH MAHARASHTRA CHHATTISGARH MADHYA PRADESH ORISSA RAJASTHAN DELHI KARNATAKA DELHI KERALA UTTAR PRADESH WEST BENGAL JHARKHAND PUNJAB GUJARAT GUJARAT KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA MADHYA PRADESH KARNATAKA HARYANA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH WEST BENGAL BIHAR BIHAR GUJARAT UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH DELHI WEST BENGAL DELHI HARYANA RAJASTHAN DELHI WEST BENGAL UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI MAHARASHTRA MAHARASHTRA UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH WEST BENGAL TAMIL NADU DELHI DELHI DELHI DELHI MAHARASHTRA

BHUBANESHWAR KHURDA ALWAR NEW DELHI BANGALORE NEW DELHI ALUVA FAIZABAD ASANSOL RANCHI SANGRUR AHMEDABAD AHMEDABAD BANGALORE BANGALORE BANGALORE BANGALORE UJJAIN SHIMOGA SONIPAT VIJAYAWADA ALWAR NEW DELHI BANGALORE URBAN NEW DELHI ERNAKULAM FAIZABAD BARDHAMAN RANCHI SANGRUR AHMEDABAD AHMEDABAD BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN UJJAIN SHIMOGA SONIPAT KRISHNA

VANASTHALIPURAM RANGA REDDY KOLKATA MUZAFFARPUR PATNA JUNAGADH ALLAHABAD VARANASI NEW DELHI KOLKATA NEW DELHI GURGAON JAIPUR NEW DELHI KOLKATA LUCKNOW GORAKHPUR MUMBAI PUNE NEW DELHI MUMBAI MUMBAI LUCKNOW KANPUT ALIGARH KOLKATA KOLKATA MUZAFFARPUR PATNA JUNAGADH ALLAHABAD VARANASI NEW DELHI KOLKATA NEW DELHI GURGAON JAIPUR NEW DELHI KOLKATA LUCKNOW GORAKPUR GREATER MUMBAI PUNE NEW DELHI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI LUCKNOW KANPUR NAGAR ALIGARH KOLKATA

MAHABALIPURAM KANCHEEPURAM NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI MUMBAI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI GREATER MUMBAI

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 9935553503 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

NEW DELHI TRIVANDRUM PUNE PUNE

NEW DELHI TRIVANDRUM PUNE PUNE

DELHI KERALA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA TAMIL NADU DELHI GUJARAT GUJARAT DELHI UTTAR PRADESH MAHARASHTRA WEST BENGAL TAMIL NADU UTTAR PRADESH MEGHALAYA CHHATTISGARH TAMIL NADU WEST BENGAL MAHARASHTRA KARNATAKA HARYANA KARNATAKA KARNATAKA GUJARAT CHANDIGARH PUNJAB DELHI ANDHRA PRADESH MAHARASHTRA DELHI UTTAR PRADESH DELHI ANDHRA PRADESH WEST BENGAL WEST BENGAL MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI MAHARASHTRA GUJARAT MADHYA PRADESH ANDHRA PRADESH MAHARASHTRA TAMIL NADU DELHI DELHI MAHARASHTRA KERALA MADHYA PRADESH GUJARAT WEST BENGAL

SANGLI-MIRAJ-KUP SANGLI RATNAGIRI LATUR COIMBATORE DELHI AHMEDABAD AHMEDABAD DELHI HARDOI MUMBAI KOLKATA CHENNAI AGRA SHILLONG KORBA COONOOR KOLKATA MUMBAI BANGALORE GURGAON BANGALORE BANGALORE AHMEDABAD CHANDIGARH LUDHIANA DELHI RATNAGIRI LATUR COIMBOTORE NEW DELHI AHMEDABAD AHMEDABAD NEW DELHI HARDOI GREATER MUMBAI KOLKATA CHENNAI AGRA EAST KHASI HILL KORBA NILGIRIS KOLKATA GREATER MUMBAI BANGALORE URBAN GURGAON BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN AHMEDABAD CHANDIGARH LUDHIANA NEW DELHI

VISAKHAPATNAM VISHAKAPATNAM MUMBAI DELHI MEERUT DELHI HYDERABAD KOLKATA KOLKATA JALGAON MUMBAI MUMBAI DELHI AHMADNAGAR PATAN ITARSI HYDERABAD MUMBAI CHENNAI DELHI DELHI MUMBAI GREATER MUMBAI NEW DELHI MEERUT NEW DELHI HYDERABAD URBAN KOLKATA KOLKATA JALGAON GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI NEW DELHI AHMEDNAGAR PATAN HOSHANGABAD HYDERABAD URBAN GREATER MUMBAI CHENNAI NEW DELHI NEW DELHI GREATER MUMBAI

THIRUVANANTHAPU TRIVANDRUM RATLAM SURAT KOLKATA RATLAM SURAT KOLKATA

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

MUMBAI CHENNAI DELHI

GREATER MUMBAI CHENNAI NEW DELHI

MAHARASHTRA TAMIL NADU DELHI TAMIL NADU HARYANA DELHI KARNATAKA PUNJAB CHANDIGARH BIHAR WEST BENGAL MAHARASHTRA JAMMU & KASHMIR MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH KARNATAKA MAHARASHTRA PUNJAB MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA WEST BENGAL

CHENGALPATTU KANCHEEPURAM GURGAON DELHI BANGALORE KHANNA CHANDIGARH PATNA GURGAON NEW DELHI BANGALORE URBAN LUDHIANA CHANDIGARH PATNA

CHANDANNAGAR HOOGHLY MUMBAI GREATER MUMBAI SRINAGAR THANE HYDERABAD URBAN HYDERABAD URBAN BANGALORE URBAN GREATER MUMBAI LUDHIANA GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI NADIA

ASHISH PANDOTRA 9906693235, 9906609616 ,0 SRINAGAR PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 RAVI.ANAND 0657-6577091,9934333773 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 NEW MUMBAI HYDERABAD HYDERABAD BANGALORE MUMBAI LUDHIANA MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI KALYANI SILVASA DELHI PUNE AMBIKAPUR CHHATARPUR HOSHANGABAD AMRAVATI UNJHA BEGUSARAI BHAGALPUR SATNA RAMGARH JADUGODA JHALAWAR

DADRA & NAGAR HAVEL ADRA & NAGAR HAVELI D NEW DELHI PUNE SURGUJA CHHATTARPUR HOSHANGABAD AMRAVATI PATAN BEGUSARAI BHAGALPUR SATNA HAZARIBAGH PURBI SINGHBHUM JHALAWAR DELHI MAHARASHTRA CHHATTISGARH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA GUJARAT BIHAR BIHAR MADHYA PRADESH JHARKHAND JHARKHAND RAJASTHAN UTTAR PRADESH RAJASTHAN ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH GUJARAT UTTAR PRADESH KERALA KARNATAKA PUNJAB JAMMU & KASHMIR PUNJAB PUNJAB

MUZAFFARNAGARMUZAFFAR NAGAR RAMGANJ MANDI KOTA KARIMNAGAR ANANTAPUR TANUKU AMALAPURAM KADI SULTANPUR CALICUT SINDHANOOR MANSA UDHAMPUR FIROZPUR KAPURTHALA KARIM NAGAR ANANTPUR WEST GODAVARI EAST GODAVARI MEHSANA SULTANPUR KOZHIKODE RAICHUR MANSA UDHAMPUR FEROZEPUR KAPURTHALA

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 SUBHENDU BASU 9862005484,9862036630 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

GOBIND GARH MANDI HIMATNAGAR

FATEHGARH SAHEB MANDI SABARKANTHA

PUNJAB HIMACHAL PRADESH GUJARAT GUJARAT RAJASTHAN RAJASTHAN DAMAN & DIU GUJARAT KARNATAKA GUJARAT ORISSA HARYANA KERALA BIHAR ORISSA BIHAR GUJARAT ORISSA ORISSA ORISSA SIKKIM TRIPURA WEST BENGAL ASSAM JHARKHAND JHARKHAND NAGALAND PUNJAB KARNATAKA KARNATAKA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH KARNATAKA ANDHRA PRADESH HARYANA MADHYA PRADESH GUJARAT KARNATAKA DELHI JHARKHAND MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT HARYANA HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH PUNJAB HIMACHAL PRADESH HARYANA HIMACHAL PRADESH

SURENDRANAGAR SURENDRANAGAR BUNDI BUNDI

HANUMANGARH HANUMANGARH DAMAN AHMEDABAD GULBARGA BARDOLI ANGUL BAHADURGARH THALASSERY GAYA KHURDA BUXAR DOHAD DAMAN AHMEDABAD GULBERGA SURAT ANGUL JHANJHAR KANNUR GAYA KHURDA BUXAR DAHOD

JAGATSINGHAPUR JAGATSINGHPUR JHARSUGUDA KEONJHAR GANGTOK AGARTALA MALDA JORHAT CHAS KATRASGARH DIMAPUR PATIALA KOLAR KUSHALNAGAR VIDISHA SEHORE RAICHUR JHARSUGUDA KEONJHAR EAST SIKKIM WEST TRIPURA MALDA JORHAT BOKARO BOKARO DIMAPUR PATIALA KOLAR MADIKERI VIDISHA SEHORE RAICHUR

RAMACHANDRAPUR EAST GODAVARI KARNAL BADWANI RAJKOT MADIKERI NEW DELHI HAZARIBAGH BADWANI NASHIK NASHIK SATARA BULDHANA BHANDARA AHMEDABAD BANASKANTHA

VIVEK GARG 01745- 44251, 01745-244251, 9813 ARAORI T - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 SENDHWA GONDAL MADIKERI DELHI HAZARIBAGH BARWANI

SAMIR DATTAKUMAR SAWANT 02551-645023,SINNAR 0 98,239,973,769,766,300,000 GARIMELLA SUBRAMANYAM 9923102128 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 LASALGAON KARAD BULDHANA

BHAVESH SHAH, 07184-250501, 250502 , 99230 BHANDARA MAULIK PATEL, 02714-230078 , 9925033588 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 BAVLA DEESA

AMBALA CANTT. AMBALA BADDI DHARAMSALA GURDASPUR HAMIRPUR JIND SOLAN SOLAN KANGRA GURDASPUR HAMIRPUR JIND SOLAN

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

TARN TARAN UNA ZIRAKPUR

AMRITSAR UNA PATIALA PUNE ALWAR JODHPUR CHHINDWARA DHAR SINDI MORADABAD BARABANKI AZAMGARH NAGAUR SANGRUR

PUNJAB HIMACHAL PRADESH PUNJAB MAHARASHTRA RAJASTHAN RAJASTHAN MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH RAJASTHAN PUNJAB TAMIL NADU MAHARASHTRA KARNATAKA KARNATAKA KERALA WEST BENGAL ORISSA TAMIL NADU WEST BENGAL WEST BENGAL TAMIL NADU ORISSA KARNATAKA KARNATAKA

MANISH VERMA 02135-254765, 02135-254765, CHAKAN 9 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 98,401,004,859,840,800,000 - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 BHIWADI JODHPUR CHHINDWARA DHAR SIDHI MORADABAD BARA BANKI AZAMGARH NAGAUR BARNALA

SHOLINGANALLUR KANCHEEPURAM AKOLA SHAHAPUR HAVERI AHMEDNAGAR GULBERGA HAVERI IDUKKI KOLKATA BALANGIR TIRUVARUR MURSHIDABAD BIRBHUM MADURAI BALASORE UTTARA KANNADA BAGALKOT

JIMMY JOSE 04868-252381/82/83/84, 994756665 ATTAPPANA K - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 KOLKATA BOLANGIR TIRUVARUR

ANINDAM CHAKRAVORTY 03482271106/27166ALBAGH L PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 SURI MADURAI BALASORE SIRSI BAGALKOT RUDRAPUR

UDHAMSINGH NAGAR UTTARAKHAND ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH WEST BENGAL MAHARASHTRA MAHARASHTRA WEST BENGAL MAHARASHTRA DELHI ASSAM MAHARASHTRA TAMIL NADU MAHARASHTRA DELHI DELHI KERALA RAJASTHAN KARNATAKA KARNATAKA PUNJAB PUNJAB MAHARASHTRA PUNJAB KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA

JANGAREDDIGUDE WEST GODAVARI ANAKAPALLE KARNAJORA VISHAKAPATNAM NORTH DINAJPUR GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI KOLKATA GREATER MUMBAI NEW DELHI KAMRUP GREATER MUMBAI RAMANATHAPURAM GREATER MUMBAI NEW DELHI NEW DELHI ERNAKULAM JAIPUR BANGALORE URBAN

SAMEER PRABHURALKAR 022-23521988/23521 UMBAI M SURESH DUBEY 022-28088281, 28019844 , 9967 MUMBAI PHONE - 022 - 67574314 / 4322 KOLKATA

SUJIT SRINIVAS AIL 65972498 ,65972499 , 98332 MUMBAI RUCHI BHATNAGAR 011-46015791-93, 011-4601 DELHI SANTANU GOSWAMI 0361-2733137, 9954449045 GUWAHATI 98,929,832,259,819,900,000 ANNADURAI P,04567 - 241174 , 9443406886 MUMBAI KILAKARAI

REENA TONSE , 022 - 24906071/6289/6849/6154 UMBAI M RADHIKA SAXENA 011 - 26897804 ,9873086397 DELHI PRASHANT KUMAR GUPTA 011 - 42218641,9810 DELHI manjesh.neelakantan@icicibank.com KAVITHA RAO , 080 - 28411663, 9900583615 TRIPUNITHURA BANGALORE DHEERANDRA GOYAL,0141-5180173-75 ,982857 JAIPUR

VENKATESH PRASAD G N, 80-41174376 , 99450 BANGALORE URBA BANGALORE URBAN AMARJEET SINGH, 01881-500923-925, 98157355 RUPNAGAR SURJEET GILL , 0183-5019852/861 , 9888884448 AMRITSAR SHAIVI KHANNA ,022 - 26537061 / 8074 / 1414 E MUMBAI AVINASH GARG ,0164-2291310 ,9915195444 BATHINDA RUPNAGAR AMRITSAR GREATER MUMBAI BHATINDA DAKSHINA KANNADA MYSORE UDUPI MYSORE

REKHA PREETHAM ,0824-4288442/3 ,988080460 MANGALORE SHANKAR VIKAS P 0821- 2404164 ,9740588633 MYSORE VISHAL MALLYA U. 0820-2524749,9886329877 UDUPI MALATHI M 0821-2540875, 9980866377 MYSORE

97,400,927,409,886,500,000

MANGALORE

DAKSHINA KANNADA MADURAI MADURAI THANE CHENNAI PUNE HYDERABAD URBAN

KARNATAKA TAMIL NADU TAMIL NADU MAHARASHTRA TAMIL NADU MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH TAMIL NADU MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI HARYANA TAMIL NADU TAMIL NADU HARYANA RAJASTHAN TAMIL NADU CHANDIGARH BIHAR TAMIL NADU MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH KARNATAKA GUJARAT MAHARASHTRA GUJARAT TAMIL NADU ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH MADHYA PRADESH UTTAR PRADESH ORISSA HARYANA MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH WEST BENGAL ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH UTTAR PRADESH KARNATAKA GUJARAT KERALA KARNATAKA JHARKHAND KERALA TAMIL NADU PUNJAB ORISSA HARYANA ANDHRA PRADESH PUNJAB KARNATAKA TAMIL NADU MAHARASHTRA BIHAR

NACHIAPPAN AL, 0452-2310025 , 9442684230 MADURAI 9443455882 MADURAI

ARKAPRABHA CHOWDHURY 022-27780771,992 GHAI A RAJESWARI BALAKRISHNAN 044-25902690,978 HENNAI C (020)24218631/020-64019380,64019381,6401938 UNE P CHANDRASEKHAR GUMMA 040-23005271,9966 YDERABAD H

SANTHARAM T.R 0431-2768324 ,9345412312 TIRUCHIRAPPALLITIRUCHIORAPPALLI SUNIL KHAKALE 020 - 22932942,9923102703 HINJAWADI ANTARA BHADURY 020 22974351-2, 99230800 HINJAWADI RAJESH SUNG 011-25052933 ,9899877330 0124-2572185 0 DELHI GURGAON KANCHIPURAM PUNE PUNE NEW DELHI GURGAON KANCHEEPURAM CHENNAI GURGAON JAIPUR CHENNAI CHANDIGARH PATNA

MUTHU KRISHNAN ATTUKKARA , 044 - 2538685 CHENNAI AVIJIT PANDEY 0124 - 237135,9899807665 GURGAON

RAJEEV AWASTHI 0141-5127811,9828171712 JAIPUR RAJESHWARE SRINIVASAN 044 - 28341248,283 HENNAI C VIVEK JAIN ,0161-4646740 ,9888744666 9934363511 9940161054 CHANDIGARH PATNA

SHOLINGANALLUR KANCHEEPURAM PUNE HYDERABAD URBAN BANGALORE URBAN SURAT GREATER MUMBAI AHMEDABAD COIMBOTORE HYDERABAD URBAN GUNTUR BHOPAL LUCKNOW JAJPUR KURUKSHETRA PUNE HYDERABAD URBAN EAST MEDINIPUR RANGA REDDY NALGONDA KANPUR NAGAR BANGALORE URBAN BANASKANTHA KOZHIKODE BANGALORE URBAN PURBI SINGHBHUM ALAPUZZHA TIRUVALLUR AMRITSAR BALASORE GURGAON KRISHNA JALANDHAR DAVANAGARE

JENNIFER SEQUEIRA 020-64019264 / 65,982310 PUNE CHANDRASEKHAR GUMMA 040-23007027 ,9966 HYDERABAD K.VINAY RAJ 080- 66302300,9740966009 TEJAS BHATT 0261-2555152 ,99251 86888 BANGALORE SURAT

ANAND GANEDIWAL 022- 28687691,9820838043 MUMBAI SANJAY BANERJEE 079-40067346/7/8 AHMEDABAD

GOVARTHANAN SUBRAMANIAN 0422-4342759/ COIMBATORE ANJANI CHITTI 040-64502781,9948409095 ANIL KATHALA,0863-6639979,0863-6639979 HYDERABAD GUNTUR

RAJ JAYASWAL 0755-4064941/42,0755-4064946 BHOPAL KAVITA PANT 0522-4068242,0522-4068243,9838UCKNOW L MANAS KUMAR MOHANTY 06726-224787/88 GAGANDEEP BHALLA 9991131976 02114-269546 SUDHA CSP 09704560939, 040-64530515 03222-274859 MONIDEEPA CHAKRAVARTI 66831270 0 0512-260110, 0512-2620110-114 080 - 66430900 02742-250683/4 ABHILASH R 0495 - 4023421/22/24/25 JAJPUR ROAD KURUKSHETRA LONAVALA HYDERABAD MEDINIPUR MADHAPUR NALGONDA KANPUR BANGALORE PALANPUR CALICUT

NAVEEN P CHANCHI 080-41744102,9845457970 ANGALORE B DHARMENDRA KUMAR 0657-6456094,99343109AMSHEDPUR J NAIBI KURIAN 0477- 3058036/37/38/39, 98957 79 ALAPPUZHA RAVINDAR SINGH B,9840177527 09872074141,0183-5028474,75,76 06782-260107,260108,260211,260227 0 SUMANTH SAGI 08674-247355 AMBATTUR AMRITSAR BALASORE GURGAON GUDIVADA

PRADEEP SHARMA,0181-4601371,0181-4601371 JALANDHAR 98,862,883,179,986,600,000 98,844,076,289,962,300,000 MANOJ DIXIT,07252-233334,07252-233334 DAVANGERE

SHOLINGANALLUR KANCHEEPURAM WASHIM PATNA WASHIM PATNA

PARAMESWARA RAO KURAPATI- 98489 37305ADILABAD 08736 255232, 08736 255234 03842-237061 , 03842-237060, 9435071063 MANCHERIYAL SILCHAR KARIMGANJ MR. MANOJ SEN DEKA 0377 2220627 SABIR SAIFI,9905498495, 6182649093 MR. SUDIPTA NANDY :9755041976 ANJANI KUMAR 9203905796/9203905794 JAYA MANSHARAMANI,,079 - 65104663 NIKHIL SINGH,97600-16441,97600-16441 AJAY BISHT,-,9876718377 SIBSAGAR ARRAH DURG RAJNANDGAON AHMEDABAD REWARI GOHANA

ADILABAD ADILABAD CACHAR KARIMGANJ SIBSAGAR BHOJPUR DURG RAJNANDGAON AHMEDABAD REWARI SONIPAT SIRMOUR DEOGHAR DUMKA GIRIDIH GODDA GUMLA

ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ASSAM ASSAM ASSAM BIHAR CHHATTISGARH CHHATTISGARH GUJARAT HARYANA HARYANA HIMACHAL PRADESH JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND

SANJAY BHARDWAJ 01702 226482, 094184573 NAHAN RAJ MITRA 9234369561 AMIT MAHAJAN 99934361080,06430-236228 DEOGHAR DUMKA

RITESH AGRAWAL 06532-229672/73, 06532-229 IRIDIH G MR. VISHAL PATODIA 09934316164,06422-2236 GODDA GUMLA CHAIBASA ROSHIN C.K PH: 9995703231, M.SENTHIL KUMA OTTAPPALAM SHIBAYAN KAR 09864159754 TURA BARGARH

PASCHIMI SINGHBHUMJHARKHAND PALAKKAD WEST GARO HILL BARGAH KERALA MEGHALAYA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA PUNJAB RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN TAMIL NADU UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH WEST BENGAL ANDHRA PRADESH

PARLAKHEMUNDI GAJAPATI LOKANATH SATAPATHY 06727-220984 KENDRAPARA KENDRAPARA KEONJHAR KORAPUT LUDHIANA BARAN BARMER BHARATPUR CHITTORGARH CHURU JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JALOR PALI RAJSAMAND

ALOK PRADHAN06767-277620,9937036930,9937 BARBIL JOSEPH PRAKASH 6854230130,9937096978 JEYPORE LUDHIANA PRAMOD NIRWAN9214210149,9214210150,9982 BARAN ABHIJAT TIWARI 02988-649095,9351788627 BALOTRA

MANIKANDAN NARAYANA IYER9214210155,921 BHARATPUR PANKAJ KALRA (01472) 512080, (01472) 512090 HITTORGARH C SUNIL PINPALKAR 01562-512862, 01562-512863 CHURU ANAND KUMAR VYAS ,92142238813,9460147115 BASSI ankit.gupta@icicibank.com; 9828133077 CHOMU ASHISH SHARMA 0141-5170803/02,982687287 JAIPUR RAJEEV 0141-5110432,0141-5110422,977221239 JAIPUR SUSOBHAN GHOSH 01421-512233, 01421-51223 KOTPUTLI HITESH MEHTA 9214210175 HITESH KUMAR 0293-645024,9799105164 ONKAR EKNATH LOTANKAR,9819910792, SHRWAN SHARMA 9828447019 JALORE PALI RAJSAMAND

SAWAI MADHOPUR SAWAI MADHOPUR SIKAR TONK COIMBOTORE ALLAHABAD BALIA AZAMGARH BIJNOR DEORIA HARDOI

VIKAS SHARMA 01572-512179, 01572-512231 SIKAR NITIN SAXENA 512286,9783829966 E FRANKLIN JEEVA,,9894851261 PANKAJ MISHRA,9935718542 ASHEESH RASTOGI,9918101660 HITENDRA CHAVAN -9839385688 TONK AVANASHI ALLAHABAD BALLIA BASTI CHANDPUR DEORIA AMAN VATS 09719998855 HARDOI

VIKAS CHADDHA, VIKAS.CHADDHA@ICICIBANK MAUNATHBHANJAN AU M SAURABH SHARMA-9839385688 NEERAJ JAIN 11-24390139,9899871117 SYED GULAM QAZIM- 9358224469 MEERUT SHAMLI RAMPUR KOCH BEHAR RAJA SHEKAR KOTAKONDAS 08552-226199 , 99 GUNTAKAL MEERUT MUZAFFAR NAGAR RAMPUR COOCHBEHAR ANANTPUR

8556222872-9848203556

HINDUPUR

ANANTPUR CHITTOR CUDDAPAH CUDDAPAH CUDDAPAH EAST GODAVARI EAST GODAVARI GUNTUR HYDERABAD URBAN

ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ARUNACHAL PRADESH ASSAM ASSAM ASSAM BIHAR BIHAR BIHAR DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI UTTAR PRADESH DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI GUJARAT GUJARAT

RANJITH KUMAR. P 08571 - 220710, 08571 - 220 ADANAPALLE M RAMACHANDER D 08562-258881, 08562-258884 CUDDAPAH VENKATA RAGIREDDY-08564-255906, 98665767 PRODDATUR 08565-251410,08565-251412 SASTRY VENKAT RAMANA B--9849005108 RAJAMPET ANAPARTHI

R. VIJAY RAO 08852 244436, 08852 244435,PEDDAPURAM RAJESH MULLAPUDI08647-225804,08647-22581 NARSARAOPET OPS0680@ICICIBANK.COM 9885580175 040-27812068 HYDERABAD

SECUNDERABAD C HYDERABAD URBAN

ABDUL AJEEJ NADAF08728-274015,08647-2258 GODAVARIKHANI KARIM NAGAR MR. BHARANI KUMAR 9704405398,99 PEDDAPALLI KARIM NAGAR KHAMMAM KHAMMAM

BABURAO D V L 255004,08742 255003,99850 48 HAMMAM K N CHENNA RAO08744-244425,08744-243699,970 KOTHAGUDEM 08678-273188 LAKSHMI SUNITHA 08512- 222790/ 91

KANCHIKACHERLA KRISHNA ADONI KURNOOL KURNOOL

PHANI SRIRAM Y8514222290,8514222256,98856 NANDYAL M. CHANDRA SEKAR 8542220859 CHERUKURI SHRAVANA 09849017519 SUHASINI M 8457225577, 9849321515

MAHBUBNAGAR MEHBOOBNAGAR MEDAK SIDDIPET MEDAK MEDAK NELLORE NELLORE NELLORE NIZAMABAD NIZAMABAD PRAKASAM PRAKASAM SRIKAKULAM KRISHNA

JANARDANA M 08624-221752/3/4 , 08624-22175 GUDUR JAYA PRASANNA 08626-242599 9885009618 KAVALI

NIKHIL KUMAR J 08623 274311, 08623 - 27431 AIDUPET N BALAJI SRIKANTH 9701234562 ARMOOR

SRIKANTH SALIPELA08468-221576 , 77,,970123 KAMAREDDY AVINASH VANKINA 8598-222608,9247066681, KANDUKUR RAJU BJ 08402 - 274401 , 08402 - 274402 / 03 / KANIGIRI 0 BINDUSHA SOMANATHAN 8945240531,9989249 ALASA P PRAMEELA P08942-224213,08942-224210,99490 SRIKAKULAM

RAKESH PRASAD 08963-220285,220286,220287 ARVATHIPURAM VIZIANAGARAM P AHMED ALI 08922 278107, 08922 278108 VIZIANAGARAM VIZIANAGARAM WARANGAL WEST GODAVARI WEST GODAVARI PAPUM PARE NAGAON BONGAIGAON SONITPUR GOPALGANJ WEST CHAMPARAN PURNEA NEW DELHI NEW DELHI

TADEPALLI SAMUEL SUDHAKAR 08716-220007 JANGAON REVATHI JANAPAREDDI 08816-230593, 9440430 BHIMAVARAM CHANDRA SEKHAR VENKATA 08814-221933,34 ALAKOL P MR. PRANJAL SAIKIA 03602291023 CHANDAN PASSI 03672-221266 MS.PRIYANKA CHOUDHURY 09954394884 ABHIJIT SARMA 03712-232296. RAJESH R 9771255719 ITANAGAR NAGAON BONGAIGAON TEZPUR GOPALGANJ

SUJEET LOHANI 6254240668 ,06254-240643,933 BETTIAH PURNEA SRI KANT YADAV 9873300014 VAIBHAV KAPIL,9873048326,9811829891 RAVI KAPOOR ,9873712911 DELHI DELHI

ROHTAK RD INDTL. NEW DELHI DELHI NEW DELHI NEW DELHI GHAZIABAD NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI AMRELA JAMNAGAR

PUNITA SINGLA-9999984091

DELHI

SUNEET SHARMA 0120-3117147, 9811363158 GHAZIABAD SIDDHARTH RAJ SINGH 011-46500472, 9953099 DELHI CHANDINI DEWAN 011-40518817, 9873906530 DELHI VIKRANT SINGH011-32646819,-,9999796870 ANUPAM RAJAN 9811859359 DELHI DELHI

ANURAG AGARWAL 011-43073071/72/75,,98730 ELHI D AUSTIN THOMAS DELHI

NIKHILKUMAR MAHENDRAKUMAR SHAH 02792MRELI A DILIP KESHARI 0288 2713173/4/5/7, 937599183 JAMNAGAR

CHETAN RATHOD (02838) 223824 / 25

MUNDRA

KUTCH RAJKOT BHIWANI KURUKSHETRA KURUKSHETRA ROHTAK SIRSA FARIDABAD BILASPUR KULLU PALAMU BIDAR CHICKMAGALUR GREATER MUMBAI MANDYA ERNAKULAM

GUJARAT GUJARAT HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH JHARKHAND KARNATAKA KARNATAKA MAHARASHTRA KARNATAKA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MIZORAM ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA

VIKAS TRIVEDI0281-3013475-76,0281-3013441,9 GONDAL JITENDER KUMAR JAWA 911664255232,911664 HIWANI B SHILPA CHADHA9813441995,9896666883,THAKUR JOSHI 01744-241533,9719002331 ANIL SAINI 01262-263042,9729301295 MUKUL UPADHYAY,-,9828408301 AVINASH KUMAR,9828408301 CHINTHALA NARAYANA 9805415449 SUMESH THAKUR -9805099969 PEHOWA SHAHBAD SAMPLA SIRSA PALWAL BILASPUR KULU

VIVEK KUMAR 06562-231252, 06562-231253, 993 DALTONGANJ KARTIK RAO,-,8482645616 SHYAM SANU 0826-2640468,9916239677 BIDAR CHIKMAGALUR

SHIRISH SAHASRABUDDHE022-67245110,99202 MUMBAI ANTHONY REGIMON,8232645232,8232645235 MANDYA ANGAMALY DEEPU C NAIR 0484-3047821

PERUMBAVOOR ERNAKULAM IDUKKI KANNUR

AJI ISSAC 4862225721, 9895479277, 9745001293 THODUPUZHA VICTORIA V C 04985-308060, 9840252121 JOE VARGHESE 9895024702 PAYYANNUR

KANJIRAPPALLY KOTTAYAM PURAMERI KOZHIKODE KOZHIKODE MALAPURAM MALAPURAM PATHANAMTHITTA TRIVANDRUM

DILEEP NAIR 0495 3017900/01/03/05 ,974500131 CALICUT SAJEESHLAL S.09447582360,0483 3058050 SAJU K 9895476402, JAIRAJ SR 9744182408 MALAPPURAM NILAMBUR

KANNAN SUBRAMANIAN 04734-300126, 974649 DOOR A ATTINGAL

NEYYATTINKARA TRIVANDRUM JAYAKUMAR VENUGOPAL 93498 03863 CHALAKUDY TRISSUR TRISSUR TRISSUR WAYANAD DAMOH DEWAS GUNA HARDA JABALPUR

SANKAR K. A. (SANKAR.KA@ICICIBANK.COM) GURUVAYUR 0 RANJITH.G. (RANJITH.G@ICICIBANK.COM )984 KUNNAMKULAM DULHAZ USMAN 4936302151, 4936302156, 9962 KALPETTA GOPAL VERMA 91 9826040796, 07812- 4002305 DAMOH VISHAL CHIKTE 07272-409015,9752000244 API JAIN 9755091575,9425133102 VIVEK SHEEL BANSAL 9981123477 DEWAS GUNA HARDA

SHWETA.VOTTERY@ICICIBANK.COM 4087140 JABALPUR

KATNI(MURWARA)KATNI NIKHIL TIWARI 9229852184,07792-232399 / 98 NARSIMHAPUR YOGESH SUBHASH KADAM 07423-226832,9753 EEMUCH N 9755091580 BRANCH NO. : 07364-229501 RAJGARH SHAJAPUR NARSINGHPUR NEEMUCH RAJGARH SHAJAPUR AHMEDNAGAR NANDURBAR NANDURBAR SINDUDURG AIZAWAL ANGUL BHADRAK DHENKANAL JAGATSINGHPUR

PRATHAMESH MOHILE 9970100867,9823010105 SHRIRAMPUR SAURABH KAPAHI9970100676,9970100676,9890 NANDURBAR SOMESHWAR KRISHNA KSHIRSAGAR,9970100 HAHADA S KARTHI G 9944265848 SAWANTWADI AIZAWL SAMBIT RANJAN MALLIK 06760-240317, 943807 ALCHER T NIKUNJA RATH 06784-230090 BHADRAK DHENKANAL PARADEEP

BHAWANIPATNA KALHANDI PHULBANI JODA SWAYAM PARIDA 06753-252674-9937098712 NAYAGARH RAYAGADA PHULBANI KEONJHAR NAYAGARH RAYAGADA

MONICA SHARMA 9888078691 RAJAT VIJ 01639-501555, 9988807004 ROHIT SHARMA 9876708149

CHANDIGARH FARIDKOT KOT KAPURA

CHANDIGARH FARIDKOT FARIDKOT FEROZEPUR JALANDHAR LUDHIANA MUKTSAR PATIALA PATIALA RUPNAGAR ALWAR BANSWARA BIKANER DAUSA DUNGARPUR GANGANAGAR JAISALMER JHUNJHUNU JODHPUR PALI KRISHNAGIRI DINDIGUL

CHANDIGARH PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

RAJESH GUPTA (RAJESH.GUPTA@ICICIBANK.C FAZILKA VIVEK BHARGAV 01826-500154, 01826-500153,0 PHILLAUR SIDDHARTH SHARMA 9888489976 01628-50346 ORAHA D CHANDAN PURI 1633502602, 9988689891 MUKTSAR

ANUJ CHAWLA01765-522707,01765-522707,9988 NABHA AASHISH GUPTA 0175-5019056,9888666648 PATIALA

ARVINDER TANWAR0160-5009380,0160-500938 HARAR K MAHADEV BIRLA1494512925,1494512921,98792 BEHROR PALAK PANDYA 09783830402, 09214210144 BANSWARA

SUBHASH CHAUHAN9214210160,9982233441,99 NOKHA PARIN ANTANI 01427 510765,9783814004 JIGNESH PANDIT 9214210162 / 63 SAMUK DEY 0154-5121938 ,0154-5121936-7 DAUSA DUNGARPUR GANGANAGAR JAISALMER RAKESH SHEKHAWAT 9828510008 JHUNJHUNU

AMIT DHANNAWAT0291-5120937,5120917,0291JODHPUR JAYATHRATHAN SRINIVASAN IYER 9214222337 SUMERPUR JOHNVINCENT A 04343-232110, 9362070035 4542245172 RAJESH VARADHAN,-,9894787112 BHARAT N 4288280111 THIYAGARAJAN M 04329 - 221081/82 RANGANATHAN SANTHANAM,-,9884320239 KRISHNAGIRI KODAIKANAL

SRIPERUMBUDURKANCHEEPURAM TIRUCHENGODU NAMAKKAL ARIYALUR ARCOT PERAMBALUR VELLORE AGRA BAGPAT ETAH ETAWAH RAEBAREILI

VISHAL MEHRA,+91 512-2331042, 9839831660 AGRA PANKAJ AGGARWAL 9760093623,9760093620,9 ARAUT B ETAH ANISH MATHUR 9719004876 GYAN TIWARI 9838925825 MANISH VERMA,9719276230 ETAWAH RAE BARELI

FARRUKHABAD FAT FARRUKHABAD FATEHPUR FATEHPUR

MR. NAGESH BASOTIA 0120 - 6456731

NOIDA

GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U GONDA BAREILLY PRATAPGARH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

ANKUR VERMA 0120-4219683 86,0120-421968 OIDA N GONDA SHAIK RIYAZUDDIN,+91 866-6556002, 99492347 IRZAPUR M SHORYA VIKRAM SINGH,9719101685 PRATAPGARH

AJAYKUMAR SEHGAL 05414-226973, 05414-226 HADOHI B VISHAL VERMA,9759001360 SRISH NIGAM,9453264464 SITAPUR UNNAO

SANT RAVIDAS NAGARUTTAR PRADESH SITAPUR UNNAV HOOGHLY UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH WEST BENGAL

ARINDAM SINHA 03211-321114/321100,9933093 RAMBAGH A BARASAT DINESH BHANDARI 09830564444, 9883225654 DALKHOLA KAMAL KHANNA 9871102331 DELHI DELHI SANJAY KUMAR 011-27933446,011-27933450,99 DELHI GARIMA WADHWA 011-43072293,09990072399 DELHI ANSHUMAN MAL,9811423778 DELHI

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL NORTH DINAJPUR NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI KANPUR NAGAR LUCKNOW EAST MEDINIPUR WEST BENGAL DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH WEST BENGAL

SUSANTA BHOWMIK 011-43081173, 011-430811 ELHI D GYANENDRA TOMAR 0512-6457821, 0512-64578 KANPUR ABHIJIT SAXENA 0522-6566820, 9839801346 LUCKNOW KHARAGPUR ABIR GHOSH (033) 32606737, 9836802898 BARUIPUR

SOUTH 24 PARGANAS WEST BENGAL MEDAK ANDHRA PRADESH

JOYSULA SUDHAKAR - 08451-275062 ,97032205 ZAHEERABAD

SOUMA SEN 033-32606747,9830709930 MRIDUL SARMA 03666-261761 ALAM I HUSSAIN 0373-2323873 VATSAL KUMAR 07722-236501-9977807067 VIKALP JOHRI 07723-224848-9981175346 GAURAV MALHAN 9213597643,9811449739

KOLKATA

KOLKATA

WEST BENGAL ASSAM ASSAM CHHATTISGARH CHHATTISGARH DELHI DELHI GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA JAMMU & KASHMIR WEST BENGAL KARNATAKA KERALA MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA ORISSA ORISSA PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN MAHARASHTRA UTTAR PRADESH TAMIL NADU TAMIL NADU UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

BARPETA ROAD BARPETA DIBRUGARH DHAMTARI MAHASAMUND DELHI DIBRUGARH DHAMTARI MAHASAMUND NEW DELHI NEW DELHI AHMEDABAD AHMEDABAD ANAND KHEDA RAJKOT SABARKANTHA SURAT SURAT SURAT VADODARA VADODARA VADODARA VALSAD FARIDABAD GURGAON

ANUPAM MOHLA 011- 45543596,011-45543576DELHI MAYANK MISTRI,079-65104667,079-65104667 AHMEDABAD 079-65104661 AHMEDABAD

CHIRAG CHUDGAR 02696-223953 / 63 02696-22 ORSAD B 02691 252976 PRATIK SHUKLA 0288-2556107, 9925104380 27,742,443,159,427,500,000 ROHIT ARORA 0261-2460914, 9925004997 KAPADWANJ RAJKOT MODASA SURAT

SYLVESTER MACWAN 98799553238,026122578 URAT S RUSHABH RAVINDRA JAIN 0261-2259051 /22590 PIPLOD VADODARA ASHISHKUMAR MAKATI 0265-6459622 99250388 VADODARA ANANTHA KRISHNAN 0265-2322804,9825895824 VADODARA RAVIKANTH KUPPA0260-2429029,9327388873 VAPI SANGEETA BHALLA 9818453859 DAVINDER BATRA 9811139536 FARIDABAD BADSHAHPUR

HIMANSHU SHEKHAR,9991103377,99911003377 MANDI ADAMPUR HISSAR VINOD SINGH 9813518707 PRAVEEN KAPOOR ,9991934423 0173-33645545 CHEEKA KAITHAL KALKA KAITHAL KAITHAL PANCHKULA JAMMU KOLKATA KOPPAL TRIVANDRUM KHANDWA AMRAVATI BULDHANA CHANDRAPUR DHULE SINDUDURG GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI PURI SUNDERGARH HOSIARPUR HOSIARPUR LUDHIANA LUDHIANA KARAULI NAGAUR UDAIPUR THANE GHAZIABAD SALEM VILLUPURAM GHAZIABAD LAKHIMPUR KHEDI JAUNPUR SUNBHADRA

KUMAR NAYAN 09906909557,9906909558, 9906 SAMBA

MR. AJITABH SAXENA _ 033 64992318


PRAKASH C PATIL 9886112697

KOLKATA GANGAVATHI

JINCE MATHEW 0471-3057819,0471 3057818,30 AZHAKUTTAM K 07282-250140,250130,235065/66/67 SAMARSINGH CHAWHAN 9890513523 KHARGONE ACHALPUR

ANAND DESHPANDE 07263-250379 / 937366990 KHAMGAON NILESH KALAMKAR 07172-270848 9422876541CHANDRAPUR IYANGAR PARTHASARATHY9822071284,986769 SHIRPUR MARGAM SUNITHA 9490976409 0 KANKAVLI MUMBAI

PRACHI MATHUR 022-67470955,022-67470977 MUMBAI RAJESH KUMAR DAS 06752-220153 9937090885 PURI MANAS RANJAN DAS06622-273767,06622-27376 SUNDARGARH PANKAJ DUA01883-505470,9867690041,9764996 MUKERIAN 01886-505434,06622-273767,9937066668 URMAR TANDA

HARMINDER GARG01624-505028,9815024644,9AGRAON J AMANDEEP SYAL 0161-4600981, 9888609076 LUDHIANA PRASHANTKUMAR GUPTA9214210180,9815024 ARAULI K RAXIT DHIRAJLAL KUBAVAT9214210187,987958 MERTA CITY DEEPAK DIXIT 9414189504 ,0294-5101023 AMIT KHOT 9860535511 SANJAY SAINI 0120-6460270,9873147495 4283242462 THIYAGARAJAN G 9444281716 ANURAG JAIN 0120-4155782, 9810138954 VIVEK SHARMA 9719101446 RAVI SINHA 9838298482 UDAIPUR THANE SAHIBABAD SANKARI KALLAKURICHI RAZAPUR HATHRAS JAUNPUR ROBERTSGANJ

AMETHI BISHNUPUR KALNA BODHISATTWA BHATTACHARYYA-9733005689 BOLPUR AMIYA MOHANTY 9735002136 BALURGHAT PANDUA MR. SONJOY BAKSHI 09734103940 ajoy.sen@icicibank.com; 03561-220071 ALIPUR DUAR JALPAIGURI

SULTANPUR BANKURA BARDHAMAN BIRBHUM SOUTH DINAJPUR HOOGHLY JALPAIGURI JALPAIGURI KOLKATA KOLKATA MURSHIDABAD EAST MEDINIPUR PURULIA CHANDAULI GAZIPUR GORAKPUR

UTTAR PRADESH WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

SUBHASHISH BHATTACHARJEE, 9830601839 KOLKATA RITESH KUMAR 9830302598 KOLKATA

BUDDHADEB SARKAR 3482257811,9433135462 BAHARAMPUR SANJAY GUHA,03228-268466,03228-268466 TAMLUK

DIPANKAR BHATTACHARYA 03252-229572, 983 URULIYA P 9918703737, OPS0905@ICICIBANK.COM KASHYAP PANDE-9889730979 SAIDRAJA GHAZIPUR GOLA BAZAR VENKATAKRISHNAN IYER AKHIL KANSAL

SHAHJAHANPUR SHAHJAHANPUR KASHIPUR GURGAON

UDHAMSINGH NAGAR UTTARAKHAND GURGAON GURGAON ALMORA HARIDWAR HARYANA HARYANA UTTARAKHAND UTTARAKHAND

MR SANDEEP SINGHAL 01242262464 / 65

GURGAON ALMORA

9997949009 RONI GHOSH 03217 310900-9836032224 (020)-66405983 ASHUTOSH UPADHYAY 0731-4286151 VISHAL BAXI,-,079-65104665 0674 2320254, 9937069669 SHINOJ K.,,9846599944

ROORKEE BASIRHAT PUNE RATLAM AHMEDABAD

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL PUNE RATLAM AHMEDABAD MAHARASHTRA MADHYA PRADESH GUJARAT ORISSA KERALA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ASSAM BIHAR BIHAR CHHATTISGARH MAHARASHTRA DELHI DELHI GUJARAT HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HIMACHAL PRADESH KARNATAKA KARNATAKA KERALA KERALA KERALA KERALA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH

BHUBANESWAR KHURDA KAKKANAD ERNAKULAM MEHBOOBNAGAR WARANGAL WARANGAL TINSUKIA DARBHANGA SARAN RAIGARH THANE NEW DELHI NEW DELHI AHMEDABAD AMBALA FATEHABAD HISSAR KURUKSHETRA PANCHKULA KANGRA BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN ALAPUZZHA

VINAY RANGAIAH 08546-273071,08546-273071GADWAL BINDUSHA SOMANATHAN 08718-230335, 08718 NARASAMPET KUMARASWAMY PAIDA0870-2446881,0870-2446 WARANGAL BHASKAR DUTTA 0374-2341241 ASHISHA KUMAR 6272250785, 9934358658 TINSUKIA DARBHANGA

RANDHIR KUMAR (RANDHIR.K@ICICIBANK.CO CHAPRA SRIDHAR K 07762-300625,07762-300631,999443 AIGARH R RAKESH SUVARNA 022-65975500,9820458746 THANE ASHISH KUMAR KHURANA 011-45038296 , 9899 DELHI PANKAJ NARANG-,011-45038296,9899300656 DELHI SHAHZAD PATRAWALA AHMEDABAD

PRAVEEN KAPOOR01734-87341,9991934423 NARAINGARH PRADEEP THILLAI CHIDAMBARAM 01667-27215 FATEHABAD PINAKI BHATTACHARYA 9873001995 AGROHA PIPLI PANCHKULA HARISH KUMAR 01894-231264, 01894-231190, PALAMPUR 9 SHARADA NAGAPPANAVAR 080-64560655 BANGALORE

PRAMOD PRABHUDEV 9980010237 ,080-645606 BANGALORE ANUP NAIR 0479-3054456, 0479-3054455, 97450 AVELIKKARA M

ERNAKULAM KRISHNA K 0485 3246400/01/02 , 9895011851 KOTHAMANGALAM VINOD V 98950 35585 0483-3016109, 9745001296, 9961992638 PANKAJ KHAMANKAR, 9755091562 PALAI KOTTAKKAL BETUL KOTTAYAM MALAPURAM BETUL SEHORE INDORE INDORE

VINOD BHOIR0733-2223086/7/8/9,-,9833777565KHANDWA SHAILENDRA PAGARE0731 4286181,-,INDORE INDORE

MANOJ SAREEN,-,9833777565

RAISEN

RAISEN REWA SAGAR THANE GREATER MUMBAI HINGOLI KOLHAPUR PUNE SANGLI GREATER MUMBAI THANE YAVATMAL IMPHAL WEST JAINTIA HILL KOHIMA BALASORE MAYURBHANJ CHANDIGARH GURDASPUR LUDHIANA PATIALA SANGRUR JAIPUR CHENNAI ALIGARH BARABANKI BULANDSHEHAR FIROZABAD MEERUT PILIBHIT RAEBAREILI SITAPUR DEHRADUN NAINITAL DARJEELING

MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MANIPUR MEGHALAYA NAGALAND ORISSA ORISSA CHANDIGARH PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB RAJASTHAN TAMIL NADU UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTARAKHAND UTTARAKHAND WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA CHHATTISGARH MAHARASHTRA GUJARAT KERALA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA ORISSA PONDICHERRY UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA UTTAR PRADESH

CHAITANYA PARWEKAR 9866769366, 07662-42 REWA AMIT CHADDHA07582-403307,401739,407250,-,9 SAGAR MISS ROSHNI SALIAN - 0251-2861435 DOMBIVLI

NAYNA VINAY BAVKAR 0250 6457119, 981992 UMBAI M ANAND HALDULKAR 9970100693,9422807935 HINGOLI RAVIRAJ SATNUR 02327-645101,9823376878 GADHINGLAJ ABHISHEK PUNGLIA 02132-244060,9764442812, NARAYANGAON ISLAMPUR MR. MAYANK GUPTA- 022-28307777 RAJIV PANDEY 02265975700, 09892104139 ASHWIN BHOYAR-,9764442812,9970467990 MR. GOUTAM WANGKHEM 09612156525 TIRTHANKAR RAY 03652-20003 MR. PRANJAL BEZBORA 09862578423 M. ANIL KUMAR 06781-222231,9438521413 MUMBAI NEW MUMBAI WANI IMPHAL JOWAI KOHIMA JALESWAR RAIRANGPUR CHANDIGARH SHANT CHAWLA 0186-5100126,127,128,129 MAMOON

YOGI VIJ 0161-5092452, 0161-5092450, 9988881 UDHIANA L AARTI MEDIRATTA 1762522359, 9888914707 DERA BASSI AHMEDGARH MUKESH GOYAL0141-5112741,1762522359,9888 JAIPUR RAJESWARI MOHAN- 9940191010 VINAY KUMAR 09759333224 CHENNAI ALIGARH

ANKITA SRIVASTAVA (ANKITA.SR@ICICIBANK. HAIDERGARH JAVED KHAN (JAVED.KHAN@ICICIBANK.COM) KHURJA SUNIL CHADHA 9956292532,9719402210 FIROZABAD

ALOK BHATTAMISHRA 4029891,4029892,971933 MEERUT PILIBHIT JAIS SAURABH KHANNA 9956394302-03, 995639430 ISWAN B NEERAJ MALHOTRA,9758264176 MR. PUNNYASRYA SHARMAL 09839900713 SHUBHADEEP CHAKRABORTY 9233512380 DEHRADUN NAINITAL KALIMPONG

PRASANTA CHOWDHURY 03364507211/13,9198 UTTARPARA KOTRU HOOGHLY SAIBAL MUKHERJEE 983021707 SHABANA MULLA 022 - 40587809 KOLKATA MUMBAI KOLKATA GREATER MUMBAI PUNE PUNE KAWARDHA GREATER MUMBAI AHMEDABAD

JUGAL BHUTADA 020-66408106/04, 020-6640810 PUNE 020-66749930/31, 9970165089 HINJAWADI

SIBASANKAR DASMAHAPATRA 07741-233464,KAWARDHA 9 JAYARAJ MENON 022 40684621 MUMBAI VIRAMGAM SILVA FERNANDEZ 474-3013341, 3013347

KOTTARAKKARA KOLLAM MANDSAUR MORENA SEONI RAIGAD NAVARAGPUR KARAIKAL BIJNOR KANPUR NAGAR NASHIK GREATER MUMBAI KAUSHAMBI

MOHAMMED KHALEEL AHMED 07422-409133,93 MANDSAUR 9755091573/74/75 MORENA

AJAY SINGH 07692-402308, 07692-402300, 9406 EONI S ALIBAG CHANDRANIL GHOSH 06866-271172 ,993745222 UMERKOTE A ADAIKALA NEPOLIAN RAJ 04368 324516,0436 ARAIKAL K GAURAV CHAUBEY,022 - 40684621,9892606950 IJNOR B AMIT SHRIVASTAVA KANPUR

RAJGURU AVINASH RAMCHANDRA (0253)2513 NASHIK 9819900984 MUMBAI SIRATHU

ABHIJIT SAHA 0342-2252051 INDRANIL SAHA 033-64607390 ,9836065657

MEMARI RISHRA DELHI

BARDHAMAN HOOGHLY NEW DELHI NEW DELHI KODERMA

WEST BENGAL WEST BENGAL DELHI DELHI JHARKHAND KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA MAHARASHTRA ORISSA TAMIL NADU UTTAR PRADESH MAHARASHTRA UTTAR PRADESH UTTARAKHAND MAHARASHTRA UTTAR PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI DELHI HARYANA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA KERALA MAHARASHTRA HARYANA MAHARASHTRA UTTAR PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH MADHYA PRADESH DELHI TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU JAMMU & KASHMIR MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH WEST BENGAL UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH KERALA UTTAR PRADESH WEST BENGAL GUJARAT

ARUN BAHRI 011-45506195, 011-45506196,91-98 DELHI JHUMRITILAIYA

NIVEDITA KARTIK 080-64565465, 9886266634 BANNERGHATTA BANGALORE URBAN BANGALORE BANGALORE SANJAY T. L.,9243602405,9243602405 SIDDHARTH H S,-,9980713467 SUSHIL ASHOK SATHYE,-,022-28449879 SUBRAT MOHAPATRA -9937092224 VENKATACHALAM MUTHIAH,-,9884156783 RAJEEV SRIVASTAVA -9719701471 KOLLEGAL CHALLAKERE MUMBAI CHOWDHWAR PANRUTI BALRAMPUR BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN CHAMRAJNAGAR CHITRADURGA GREATER MUMBAI CUTTAK CUDDALORE BALRAMPUR GREATER MUMBAI MATHURA GARHWAL GREATER MUMBAI BAREILLY THANE GREATER MUMBAI NEW DELHI NEW DELHI FARIDABAD GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI ERNAKULAM THANE GURGAON GREATER MUMBAI LUCKNOW

ROHAN KULKARNI 2265975852,65975854,98702 UMBAI M VRINDABAN YATISH TIWARI 01368-221300 LEENA MUDHLIAR2266234700,9867969550 ABINASH SHARMA -9720002292 PAURI MUMBAI BAREILLY

RESHMA DESHMUKH-022-65975727,932453560 NEW MUMBAI SHOBHANA CHANDRA,022 - 67576979,98333983 MUMBAI NEERAJ MAHAJAN 011-26038122 DELHI DELHI OPS1025@ICICIBANK.COM 9811421251 FARIDABAD

JAYESH ASHOK KHUPSARE 65975682, 9837700 MUMBAI 67264200, 9987095981 MUMBAI

KULDEEP SHARMA 022 - 67260601 /986766495 MUMBAI KOCHI MR. SANDEEP NAIR 9967275612 BRANCH NO.NEW MUMBAI : 9811660524 KIRTI EDWANKAR 65977546, 9833615200 PRADEEP SHARMA 9793181999 PRAMEELA P -08559-223943, 9703017254 GURGAON MUMBAI LUCKNOW

DHARMAVARAM ANANTPUR HYDERABAD URBAN INDORE NEW DELHI CHENNAI KANCHEEPURAM CHENNAI JAMMU BHOPAL GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI KANPUR NAGAR LUCKNOW LUCKNOW KOLKATA AGRA HARDOI AMBEDKARNAGAR ERNAKULAM LAKHIMPUR KHEDI JALPAIGURI PANCHMAHALS

VENKAT RAJ CHELMILLA 040-24533517,988591 HYDERABAD SHEEMOL JOHN07324-275656,07324-275656,98 HOW M DELHI 9840117690 PANCHANANA TRIPATHY 9940161054 9840117690 CHENNAI MADIPPAKKAM CHENNAI JAMMU BHOPAL NAVIN DEVADIGA-,9940161054, MUMBAI

MOHISH DAMANI67261400,022-65977577,99870 UMBAI M MUMBAI SHYAM SUNDER VASHISTHA ,9454145305 KANPUR LUCKNOW MR. ARVIND CHAUDHARY (9719101662) LUCKNOW

DEBADIPTA NANDY 033-23201958 ,9836799221 KOLKATA SHARAT ASTHANA +91 512-2331042, 983983166 AGRA 9839831660 SHAHABAD TANDA SRINADH K 0484-4062418,0484-4062418 , 40624 ARAVUR P ANURAGH SHARAN 995 699 9636 9640 /99183 LAKHIMPUR 9836042277 9825100929 BIDHAN NAGAR GODHRA

MR. DILIP KESARI 0283 6246705 / 706

ANJAR HASSAN

KUTCH HASSAN SALEM COIMBOTORE CHENNAI UTTARA KANNADA KOLKATA KOLKATA GREATER MUMBAI THANE GURGAON

GUJARAT KARNATAKA TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU KARNATAKA WEST BENGAL WEST BENGAL MAHARASHTRA MAHARASHTRA HARYANA

ANGAYARKANNI RENGAPPAN 0427-2336635;97 SALEM TIRUPUR ANITHA T E 9840718980 MISS JAYASREE - 9845090993 MR. CHANDRAKANT PRASAD 09051095793 VASKAR DAS 9836389121 CHENNAI KARWAR KOLKATA KOLKATA

SANTOSH RAMCHANDRA PAWAR 9930061399MUMBAI MR. AMIT DIXTI -0251-2611265 MR. RAJESH SUNG - 9818178000 MR. VINOD YADAV - 9911150029 MISS RIDDHI BHANDARI - 022-65978939 KALYAN GURGAON NOIDA MUMBAI

GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U GREATER MUMBAI GONDIA BELLARY GREATER MUMBAI BANGALORE URBAN UDUPI GREATER MUMBAI YAVATMAL FARIDABAD WARDHA SONBHADRA CHENNAI AMRITSAR CHANDIGARH BASTAR GREATER MUMBAI NASHIK NASHIK THANE THANE BELLARY THRISSUR TUMKUR AHMADNAGAR BID YAVATMAL GREATER MUMBAI SOLAPUR KOLKATA EAST MEDINIPUR JALGAON MAHARASHTRA MAHARASHTRA KARNATAKA MAHARASHTRA KARNATAKA KARNATAKA MAHARASHTRA MAHARASHTRA HARYANA MAHARASHTRA UTTAR PRADESH TAMIL NADU PUNJAB CHANDIGARH CHHATTISGARH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA KARNATAKA KERALA KARNATAKA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA WEST BENGAL WEST BENGAL MAHARASHTRA

MR.ABHISHEK PUNGLIA 0718-232284, 97305993 GONDIYA 9886044410 9821499985 HOSPET MUMBAI

MR. SANTOSH KUMAR RAWAT - 080-42023584BANGALORE MR. R SANDESH - 9845578000 VADERAHOBALI MUMBAI MR.PRASHANT SAWAI 07233-245194 , 07233-24 PUSAD KULDEEP BHARDWAJ 971188121 9823324734 MR. MANISH JHA 09235396999 VIJAYA KUMAR GOGA 9940667711 MR. MANHAR KORPAL 099888896112 MS. MUKTI GARG 09888090787 MR. ASHISH BHARADWAJ 09752149760 BALLABGARH WARDHA RENUKOOT CHENNAI AJNALA CHANDIGARH JAGDALPUR

SACHIN KULKARNI 022-66493340-022-66493343 MUMBAI ANUJ AGNIHOTRI 0253-6579102 , 0253-6579101 ASHIK N NILESH GADKARI 9960693416 NASHIK

MR. SHARAD PAPPU 9423523205, (022)- 278880 THANE ROSHNI SALIAN 95251-2861435 , 9833611942 DOMBIVLI PRASHANTH D.P. 8392653535 MR. SATHEESAN C 09745001683 BELLARY PUZHAKKAL

SANDESH RANGASWAMY 0816-4014283 /0816-4 TUMKUR VIKRAM POPHALI 9881074453 DILIPSINGH SULANE 9823904720 RAHUL SHAHI 0723-2240774, 0723-2240775 SANGAMNER BHID YAVATMAL

MR. RAJEEV CHAUHAN 65991415, 9820792111MUMBAI JAYACHANDRA GOLLA 09765498435 BARSI

SUBHANKAR BASAK 033-64601811, 9051095802 KOLKATA MR.SANTANU BHATTACHARYA 09732201039 HALDIA MR. JAYESH PATIL 02584-250340, 09764446270 AVER R MR. RITESH JHA 09830054868 MR. VIKRAM WADAWAN 09839906232 BIDHANNAGAR KANNAUJ

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL KANOOJ AURANGABAD PUNE LATUR UTTAR PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH KERALA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH

ANAND HALDULKAR 9970100659, 9764996267 AURANGABAD ANAND HALDULKAR 9970100659, 9764996267 BARAMATI MR. NANDKUMAR WADER 09764996226 SEEMA DAS 0891-6458133,6458134 SATYA PRASAD VASUPALLI 9703216361 UDGIR

VISAKHAPATNAM VISHAKHAPATNAM HYDERABAD HYDERABAD ERNAKULAM HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD

MR. ANAND NEELAKANDAN 8129310419, 0484KOCHI MR.PRAVEEN M KUPPI 9886158803 MS. SWATHY S 09966231493 RAHUL KALRA 8019467284,40-42006055 MR. PALEPU RAO 09966029034 HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD

MR. VENUGOPAL V 040-64513170, 9866047659 HYDERABAD KIRAN DEVARAKONDA , KIRAN.DEVARAKONDA HYDERABAD MR. RAMAGIRI KUMAR 09703218634 HYDERABAD

HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD

ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI GOA GOA GOA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA GUJARAT ANDHRA PRADESH KERALA KERALA KERALA

MR. CHANDRASEKHAR SREEKAKULAM 097032 HYDERABAD MR. NITIN MACHERLA 09703220645 MR. MADHUSUDHANA L 09908131478 HYDERABAD HYDERABAD

CHANDRA MITTAPALLI , MCHANDRA.S@ICICIB SECUNDERABAD C HYDERABAD MR. JAGADISH PRASAD 09849635766 MR. VIJAYA M 09247839754 MR. G D VAMSHI KIRAN 09491383959 HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI SOUTH GOA

MR. ABHISHEK VERMA 09560690208, 09650963 ELHI D DEEPAK GUPTA 9899248800,11-43581294 DELHI

AMIT GUPTA 9650962135, ARCHANA VERMA 95 DELHI MR. HEEMANSHU KUMRA 09873763400 DELHI

RAKESH GUPTA 9650964823; ANAMIKA SINHADELHI MR. TAJINDER SINGH 09873912774 VISHAL SRIVASTAV 9650945111 MR. RACHIT KHANNA 09810499550 PANKAJ PATHAK 9650960678,11-64574818 MOHAMMAD ARIF KHAN 9717691977 HARMIT SINGH 9650963343 MR. JITENDER SHARMA 09873644147 GAURAV PRAKASH 9873405477 DISHANT MEHROTRA 9810647334 JITENDRA SINGH 9650095347,11-23247549 DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI

MR. MACBETH DIAS 0832-2644130, 0982344330 ANACONA C

VENKATESH SESHADRI VENKATESH.SESHADR CURCHOREM-CACO SOUTH GOA SANTOSHRAJ SHINDE 9561087487,832-6471856 COLVA GITANJLI SAHNI - 9650909308 ; DIBYA PRAKAS GURGAON MR. RAHUL CHADHA 09212803447, 0989945744 URGAON G MR. VIRENDRA RAWAT 09873155081, 0124-645 GURGAON MR. SRIKANT PRASAD 09560907440 SACHIN SAINI 8800290364, 124-4548445 MR. AARKESH ANAND 09818884636 MR. ANAND KUMAR 09934362263 MR. NAVIN KUMAR 09934588843 RAVISH VERMA 9934316160,651-2531051 MR. VIKAS ANAND 09934308767 MR. VINOD SARAN 09739975158 MR. RAJA NANDI 09686661843 , 9243601035 MR. JONATHAN SEQUEIRA 9886077997 MR.PRAVEEN M KUPPI 9886158803 MR. SUJU MATHEW 09388068275 MR. ANJANEYA REDDY 09946500719 MR. RAVI NAIR 09745001219 MR. AJITH RAJ 09895008077 GURGAON GURGAON GURGAON RANCHI RANCHI RANCHI RANCHI MANGALORE MANGALORE MOODABIDRI SOUTH GOA GURGAON GURGAON GURGAON GURGAON GURGAON GURGAON RANCHI RANCHI RANCHI RANCHI DAKSHIN KANNAD DAKSHIN KANNAD DAKSHIN KANNAD

KURNAD-MUDIPU DAKSHIN KANNAD CHERTHALA HARIPAD KALAMASSERY KOCHI ALAPUZHA ALAPUZHA ERNAKULAM ERNAKULAM ERNAKULAM ERNAKULAM ERNAKULAM ERNAKULAM RAJKOT CHITTOOR MALAPPURAM CANNUR CANNUR

MR. JAIMOL KOSHY 0484-6453922, 0989528512 KALOOR MR. AUSTIN VADAYATT 09745001415 MR. BIBIN ABRAHAM 09633731515 KOCHI KOCHI

MR.SREEKANTHA.B.H 09482161318, MR.SUNDA KOCHI MAHENDRA GOHEL 9913244999,281-2443975 MORVI MR. P KISHORE 09247014030 ,0947014033 / 098 CHITTOOR T.G.ANANTHA NARAYANAN PH : 0494 645023 DAPPAL E AJEESH SHANKAR 9946500682, MAHENDER YA CANNUR MR. VIKAS BARNWAL 09020916007 TALIPARAMBA

AJEESH SHANKAR 9946500682 MITUL SHAH 9727725706

KANHANGAD VAIKOM

KASARAGOD KOTTAYAM KOZHIKODE PALAKKAD PALAKKAD PATHANAMTHITTA GARHWAL

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA UTTARAKHAND

SREEJITH K P 09995223530;0495-9287201375 MAVOOR MAGESH SETHU 9745001407 MANNARKAD

MR. PRAMOD MANNATTIL 09287276518,092872 ATTAMBI P MANOJ MATHEW 09745455393 TARUN GAUR 9897782559,1332-271302 MR. SEBASTIAN JOSEPH 09745001224 MR. BINOY THOMAS 08129500699 MR. ASHOK R 09539700159 MR. P RANJITH 0471-6540224, 08129100543 RANNI SRINAGAR

THIRUVANANTHAPU THIRUVANANTHAPURAMERALA K THIRUVANANTHAPU THIRUVANANTHAPURAMERALA K THIRUVANANTHAPU THIRUVANANTHAPURAMERALA K THIRUVANANTHAPU THIRUVANANTHAPURAMERALA K

MR. JAISON MATHEW (JAISON.MATHEW@ICIC THIRUVANANTHAPU THIRUVANANTHAPURAMERALA K ANURADHA SINGH 0674-565608, SAHIL TANEJA BEAWAR MANOJ AGARWAL 9998123005,79-23234256 SANJAY PANDYA 9825223827 MR. SASTRY B 09949819871 ANEESHA M 9846977208, 480-2830671 MRS. VIDYA GOPINATH 08129310429 GANDHINAGAR WANKANER RAJAHMUNDRY KODUNGALLUR THRISSUR AJMER GANDHINAGAR RAJKOT EAST GODAVARI THRISSUR THRISSUR BHOPAL BHOPAL BHOPAL RAJASTHAN GUJARAT GUJARAT ANDHRA PRADESH KERALA KERALA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

MS. SHAZIYA KHAN 09203900366 , 09826071814 BHOPAL GAGAN RAWAT 9755040090, 0755-4075497 MS. AKANSHA SETH 09993024454 MR. NEERAJ SHRIVASTAVA 09755540504 BHOPAL BHOPAL

BAIRAGARH CHICH BHOPAL HOSHANGABAD BHOPAL GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY

KAPIL BHATNAGAR 0755-3018511, 9893023299 HOSHANGABAD KAPIL BHATNAGAR +91 755-3018511; 98930232 HOPAL B MR. ZAKIR DHARAR 09960133358 GAYATRI PAI +91 22-67423725;9867258768 SAMEER PRABHURALKAR-09930061071 MS. SUNITA SAHOO 09004194440 MS.NEHA NANDA 022-64509904 MR. RIYAZ REHMAN 67252059 / 9930064269 MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

PRATIKA AGHAMKAR, EMP ID 168841, BHARTI MUMBAI SUBASISH CHAKRABORTY 022-65992291, 9833 UMBAI M SANJAY CHAUHAN (168239) 40479971,40479973 MUMBAI MR. ULHAS GANDHI 09699558588 MS. DEEPANJALI SAHU 09930065185 MUMBAI MUMBAI

SAROJ MOHIT 9930063327, TEJASVITA KHARBA MUMBAI MR. PRAVIN DALVI 09821683233 MR. JAI BHATIA 09930064642 ASHISH SINGH : 9930062971 MS. JYOTI CHOUDHARY 09930064995 MR. BHAVIN KAPADIA 09819990093 MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

AMITESH PRATAP 9819673434, MAMTA DESAIMUMBAI 9 MR. SATISH PATIL 022 - 65992677 / 79, 0996063 UMBAI M MR. VIRAF BHADHA 07208711465 MUMBAI

AVDHOOT SAMANT 7738368851, TUSHAR NIKA UMBAI M MS.ANITA PAL 09833777536 MUMBAI

DEVJEET CHAKRABORTY 64540002 , 96199604 UMBAI M MAHESH ENAGANDULA 9833966610,22-284638 MUMBAI SAURAV DAS SAURAV.D@ICICIBANK.COM VINEET THAKKER 9930064449 MUMBAI MUMBAI

LALIT MISTRY, EMP ID 166325,PRAVIN DALVI, MUMBAI E ANITA GUPTA +91 22-24906849 ;9820873992 MUMBAI ASHISH DARJI 9920064042 MR. JOSHY VARGHESE 09870354000 NARSIMHA REDDY 40-41066083 MUMBAI MUMBAI MUMBAI

VIKRAM SAHNI 9004418188 ARADHANA GIRI 9650909401 MR. NAVEEN K 022-66898142, 09930064673

MUMBAI MUMBAI MUMBAI

GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY

MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

PANKAJ RANADHIRE 9930366708, 22-32071103 MUMBAI MR. PRATHMESH NEGANDHI 09833900834 MS. DEEPA SHARMA 09833654564 SUNIL MISTRY 67498388; 9172406405 MR. SANJAY RAJPUROHIT 09892527097 RAKESH SINGH 9930063032 PRAVEEN RATHORE 9736003902 MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

CHETAN NIMBOLKAR 9833075894, 22-25704846 MUMBAI SHOMESH KUMAR 09987511184 BEULA VELUSWAMI 22-25128168 MUMBAI MUMBAI

JASON QUADROS 9820238505, 22-56493795 MUMBAI MR. SATISH IYER 09820963828 MS. ANIKA AHUJA 09773899908 AJAY YADAV 9999313058, 120-4059863 MUMBAI MUMBAI NOIDA

GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U GHAZIABAD GHAZIABAD GHAZIABAD GHAZIABAD LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW MEERUT MEERUT UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL

MR. AASTHA WADHWA 09953302093,0120-6450 GHAZIABAD MR. VIKAS MISRA 09953302093, 0120-6451631GHAZIABAD MR. RAJ VAIDYA 09999870254 GAURAV GYAN 9897384449,0121-401640 GHAZIABAD MODINAGAR

ANUPAM VISHWAKARMA 9792004149, 522-4025 LUCKNOW ANUPAM VISHWAKARMA 9792004149, 522-4025 LUCKNOW MS. VINNIE SRIVASTAVA 9918301974 MR. JIMMY KUMAR 09918401153 MR. SHEERAJ MANZAR 09648937457 MR. SACHIN TRIPATHI 09984968228 MR. VINOD MISHRA 09648937454, LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW

MR. SYED REZA 09235411598 206,0895355243 LUCKNOW MS. KAKUL RIZVI 09719530444 / 09219439488 MEERUT SUDHANSHU SHARMA 9897461441,121-401643 MEERUT

ARUN MAREMANDA 9177729911,891-2762644,VISAKHAPATNAM VISHAKHAPATNAM S MR. R. SANDEEP KUMAR (KU.SANDEEP@ICICI VISAKHAPATNAM VISHAKHAPATNAM DIPANKAR BASU 9830255306,22-39583688, SUB KOLKATA 033-64501583 / 033-64501572 KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

MR. PURUSHOTTAM GHATAK 033 64501275,KOLKATA 0 MR. RITESH KUMAR 09830302598 MR. ARIJIT CHAKRABORTY 09836623453 MR. RAJIB BANERJEE 09836003079 MR. ARIJIT CHAKRABORTY 09836623453 KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

ANIRBAN BHATTACHARYA 9903554579, 33-324 KOLKATA PIYALI DUTTA 33-23015277,9830148286 ; MAN KOLKATA PUSHKIN BHATTACHARY 9830363632 ,VIDISHA BARANAGAR MR. ABHISHEK BANERJII 9230769114, 92307691 KOLKATA ABIR DAS 33-22591093 MR. SAIKAT CHATTERJEE 09830176330 KOLKATA BUDGE BUDGE

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL KOLKATA KOLKATA WEST BENGAL WEST BENGAL

SOUTH 24 PARGANAS WEST BENGAL KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL

TARUN DHALI 44007613, 9007012737 ,NILANJAN KOLKATA MR. SOUVIK CHANDA 09831295892 MS. SANGHAMITRA MITRA 09830967072 KOLKATA KOLKATA

AMIT CHOWDHURY 9831495792, 33-44007608 KOLKATA RENAB JHA 9830010931, VIVEK SHARMA 33-22 KOLKATA MR. SANTOSH CHETRI 09830313061 AMITAVA NATH 9903967766,33-64990260 AAHUTI GHOSH 967476988 RITESH KUMAR 9830302598, 33-24196613 KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

DEBANJAN SAHA 9903397009,33-44057566,SUN KOLKATA SOUMYAJIT MALLICK 9163392793, 33-11111111 KOLKATA MR. HIMADRI DUTTA 09748456674 KOLKATA

KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA VARANASI GURDASPUR KAMRUP KOLKATA KOLKATA

WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL UTTAR PRADESH PUNJAB ASSAM WEST BENGAL WEST BENGAL

INDRANIL CHOWDHURY 9831337520, SOURABH KOLKATA ABHISHEK SINGH 9648205461, 0542-390049 ANISH KUMAR 1871-501905 ANJAN PATHAK 361-2733138; 9954190839 MS. SUHASINI P 09230769130, 09836022566 VARANASI BATALA GUWAHATI KOLKATA

GAUTAM KUMAR 033-64541873, 9830978140 KOLKATA SAURAV BOSE 9903456839,33-25472784 SANTOSH SOMISETTI 09963026134 DUM DUM HYDERABAD

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL HYDERABAD ANANTAPUR ANANTAPUR KARIMNAGAR KHAMMAM ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ASSAM ASSAM ASSAM ASSAM BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR BIHAR CHANDIGARH CHANDIGARH CHANDIGARH CHANDIGARH CHHATTISGARH CHHATTISGARH CHHATTISGARH CHHATTISGARH CHHATTISGARH

RAMU PUTTABAKULA 9247061407/9618361086 TADPATRI MR. SRENIVASAN K.K 08555-286960, 090006012 PUTTAPARTHI AVTAR SINGH 0172-5044591-96 , 1725044591,98 KARIMNAGAR MR. SREENADHA TAMMAREDDY 9908734739, KHAMMAM 0 PRADEEP VALAVALA 9703216271

MACHILIPATNAM KRISHNA KURNOOL MAHBUBNAGAR MEDAK PRAKASAM RANGAREDDY RANGAREDDY

G. RAMESH BABU 08519 246744, 09703216308 YERRAGUNTLA POLEPALLI BABU 9959057812 WANAPARTHI

CHANDALA SRINIVAS 8455270287, 8455270286 SANGAREDDY ROMPELLI RAO 9908734734 MR. JESUDAS JOHN 09652852832 ONGOLE L.B.NAGAR

MR. CVS MURTHY 040-65452370, 9866757778 MALKAJGIRI MR. YUVRAJ VELUSWAMY 09704560936

RAJENDRANAGARRANGAREDDY

RANGAREDDY T.V.KARTHIKKEYAN 9751806636, 9884623456 SERI-LINGAMPALLY MR. RUDRAVELLI RAGHUNATH 08008288987 KUSHAIGUDA MR. AMBARISH SARKAR 09177010129 RANGAREDDY

VISAKHAPATNAM VISHAKHAPATNAM RANGAREDDY DARRANG DHUBRI GOLAGHAT

MS. HARATHI MADHUSUDHANAN 09849337884 PPAL U VIKRAM SHARMA 9957187028, 3712-232296, DU ANGALDAI M MR. SUBHAJYOTI DAS 09577390734 MR. RAHUL PAUL 09612000129 MR. JEFFREY SANGMA 09957636229 SHIVANSHU JHA 09199200634 MR. SUSHIL JENA 09771412974 UMASHANKAR SINGH #91-977148861 PRANIL KUMAR 09771413003 MR. ROHAN RAJ 09771413014 MR. RANJEET SATYAM 09934011754 MR. SADANANDA GHOSAL 09031407009 MR. HAMENDRA KUMAR 9097591853 NEERAJ SINHA 09934011753 MR. AJAY SINGH 09934306738 DHUBRI GOLAGHAT

NORTH LAKHIMPUR LAKHIMPUR AURANGABAD KATIHAR LAKHISARAI MADHUBANI MUNGHYR MUZAFFARPUR BIHAR SHARIF NAWADA PATNA MOTIHARI AURANGABAD KATIHAR LAKHISARAI MADHUBANI MUNGER MUZAFFARPUR NALANDA NAWADA PATNA PURBI CHAMPARAN ROHTAS SAMASTIPUR SITAMARHI SIWAN VAISHALI CHANDIGARH CHANDIGARH CHANDIGARH CHANDIGARH BILASPUR RAIPUR RAIPUR RAIPUR RAIPUR

MANVENDRA SINGH 9709681222,631-2220341SASARAM MR. ABHIMANNU SINGH 0627 - 4225503/2/1, 099 SAMASTIPUR MR. BRAJESH SINGH 09162685155 SANJIV KUMAR ( 145083) 6154- 247621 SITAMARHI SIWAN

MR. AJIT PADHY 06224-260503/ 06224-260504,HAJIPUR 0 INDU SOIN 9876154506,172-2743713, SHEETAL CHANDIGARH MS. SONIKA KASHYAP 0172-5075919, 09779751 CHANDIGARH ANJNA KUMRA 172-5017634 CHANDIGARH

SOURAV AGGARWAL 9855573930, 172-5072656 CHANDIGARH MR. MANISH SONI 09752514466 SUGANYA RAJAVEL 9176601032 KRISHNA PANDEY, EMP ID 148523 MR. ABHISHEK KUMAR 09752521978 MR. MANOJ GUPTA 09755550719 BILASPUR BHATAPARA RAIPUR PANDRI TARAI RAIPUR

MR. AMITKUMAR SANDILYA 09752097858 CHETAN RATHOD 8128679894,2838-223848

RAIPUR DIU

RAIPUR DIU DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI NORTH GOA NORTH GOA NORTH GOA NORTH GOA SOUTH GOA SOUTH GOA AHMADABAD AHMADABAD AHMADABAD AHMADABAD AHMADABAD ANAND ANAND BHARUCH BHAVNAGAR JAMNAGAR NARMADA JAMNAGAR JUNAGADH JUNAGADH KACHCHH NAVSARI RAJKOT SURAT SURAT SURAT SURAT SURAT SURAT SIDHI MAINPURI SOLAPUR KANCHEEPURAM THANE SURAT VADODARA VALSAD

CHHATTISGARH DAMAN & DIU DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI GOA GOA GOA GOA GOA GOA GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT MADHYA PRADESH UTTAR PRADESH MAHARASHTRA TAMIL NADU MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT GUJARAT HARYANA SIKKIM HARYANA HARYANA HARYANA GUJARAT

SANJEEV JHA 9650960344,11-42475793 ; AKSH ELHI D RUBY SIDDIQUI 9899522273,22-45460836 DELHI

MANU SHAH 9650960968, ASHIMA KHANNA 965 DELHI MANPREET SINGH. 011- 42499763, 0999910559 ELHI D ANURAG AGARWAL 9560908507,11-42427390 DELHI AVESH KUMAR 9899457404,11-51490007, JITENELHI D AMIT SHARMA 9650908077 DELHI

PUNEETA KASHYAP 9650738444, 11-45789312DELHI SIDDHARTH SINGH 9650901242,011-4035183 DELHI RAKESH RAMAN 9560907372,11-42293185 MR. VINAY DUBEY 09833206775 DELHI BICHOLIM

MR. SAISH KHALWADEKAR 0832- 6456029, 0982 CALANGUTE SIDHARTHA BARUAH 9890452953 PILERNA

ROSHAN VERNEKAR 9822162052, 0832-329017 PANAJI NANDINI PAES 9272231629/9764446260 MR. ABHIJEET DHARKAR 09049999432 CHINCHINIM MARGAO

PARIMAL LATTHA 8128996176 ,VAISHAL SAINIAHMEDABAD 8 MR. SAIYED NIZAMUDDIN (NIZAMUDDIN.SAIY AHMEDABAD MR. MANISH TIBREWAL 09825500170 / 0812899 HMEDABAD A TUSHAR TRIVEDI 8128993808,79-66523742, 922 SANAND MR. DARSHAN DASWANI (DARSHAN.DASWANI THALTAJ MR. SAURABH SHAH 09375579791 NIRAV KAKKAD 8128994636, 2696-223953 BHAVESH RAVAT 02641-256243 MITUL SHAH 9727725706 MR. RAVI SHANKAR 08128996349 DHARMAJ PETLAD DAHEJ BOTAD JAMNAGAR

ANITA PANJWANI 8000132180,2642-252451, JIG RAJPIPLA RAVI SINGH 91 89800 14099/98791 23415 VADINAR

MR. TUSHAR PATEL 02871-237701,08128997945 KESHOD VARUN ARORA 9228022054/9228022055/987955 VERAVAL NAGENDRA SHARMA 8128994137, ABHIJIT BAGANDVI M SHALABH BHARGAVA 02634-281749 BILIMORA

VIJAY PANDEY 9099964651,281-6459373, NIRAV RAJKOT MR. MANDEEP PAWAR 09228027071 - 74, 09898 KOSAMBA PANKAJ KANSAGRA 9978979800 SURAT

MR. AJAY KATHANE 09909010247 ,0261-401840 URAT S MR. RAJENDRA SINGH 09825073277 PAYAL SINGH 9898000980, 261-4004463 DARSHAN PATEL 09978012121 SURAT SURAT SURAT

PRADEEP SETH 7672-406170,9424610644 ; PRA AIDHAN W DEEP DHIRANI 9792004150 MR. PAWAN LALE 09561087601 LALITHA SUNDARAM44-22435201 MAINPURI SOLAPUR TAMBARAM

MR. PRATHAMESH BALGI 27880341, 993006542 VASAI SANJAY PATEL 9228000381 VYARA

TUSHAR MAKWANA 8128989504,265-6640386, VADODARA U JAYENDRA RIBADIYA 9898300461,260-6450329 UMBERGAON MR. PRASANT SENAPATI 09813421998

AMBALA CANTT. AMBALA EAST SIKKIM FARIDABAD FARIDABAD JHAJJAR MAHESANA

DIPANKAR CHOUDHURY 9903101417, SUJALATADONG MS. KATYAYANI VERMA 09818224065 RAKESH CHOPRA 9999747175,129-4091411 FARIDABAD BALLABGARH

MR. SURENDER KAUSHIK 09991708067 ,925436 JHAJJAR SIMIT MODI 8128987186, 2762-232201 VISNAGAR

ANKUR BHALLA 9569427827 MANISH KUMAR 9996649201,130-6450608 MR. RITESH DOGRA 09736003912 PRAVEEN RATHORE 9736003902 VISHAL MENGI 9906096454,191-2560599 MR. PANKAJ JHA 09934306491 MR. ASHOK KUMAR 09934306509

PANCHKULA KUNDLI KANGRA PAONTA SAHIB JAMMU CHIRKUNDA DHANBAD

PANCHKULA SONIPAT KANGRA SIRMAUR JAMMU DHANBAD DHANBAD PURBI SINGHBHUM BAGALKOTE BANGALORE RURAL BANGALORE RURAL BANGALORE RURAL BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BELLARY CHITRADURGA

HARYANA HARYANA HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH JAMMU & KASHMIR JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA

NILANJAN JHARIAT 9771413007,651-6456768 MANGO MR. ARIF S YAVAGATTI 09986816505 MR. SAIKUMAR BOGADI 09880263348 MR. VIJAY LOBO 09916168763 MUDHOL BIDADI DEVANAHALLI

SUNEEL MEKALA 9590800151,821-4257446 ; SU HANNAPATNA C MR. UTTAM DHAR 09886398989 MARATHAHALLI

MR. RAMPRASAD SRINIVASAN 09886764500 BANGALORE MS. SHILPA L 08971807511 MR. BHANU PARASHAR 09886399008 BRIJESH R 9902455400,80-41149607 VRINDA SHENOY 9986004581,80-64508635 MR. VIJAY KUMAR BELLIWALI 09742202651 MR. PRAVEEN TIKARE 09886577067 BANGALORE BANGALORE BANGALORE BANGALORE TORANAGALLU CHITRADURGA

MR. PRASAD BASUTKAR 0836-6450107, 096865 UBLI-DHARWAD DHARWAD H SRINIVASAN PN 0836-4265238,8971807457 HUBLI-DHARWAD DHARWAD KOPPAL MYSORE MYSORE RAICHUR UDIPI UDIPI

MR. RAHUL KUMAR 08539-222235,36, 08971808 OPPAL K MR. SHANKAR VIKAS 0821 4257449 MYSORE

MR. RAVI HULKOTI 0821 4257443 / 09886744887 MYSORE TIRUMALESH V JOSHI 08532-644409, 09916924 SHAKTINAGAR MR. SOURABRATA DAS 810-5444645 MR. SACHIN NARANG 0810 5444646 KARKALA SANTHEKATE

MR. ARUN KUMAR 0470 - 6452209 / 17,09745001 VARKALA MR. NAVIN JAGTAP 0754 3222302, 097525983 SHOKNAGAR A MR. AJAY SINGH 09926346985 MS. AMITA JAISWAL 09826041637 BHARAT SINGH 9993020060 PRASOON OJHA 9981503002, 0731-4241243 MR. PRAVEEN TIWARI 09752006171 VARUN AWASTHI 9752598392 MANGESH KESARKAR 09752598383 MR. PRATEEK SHUKLA 09981510508 BHIND NAGDA DABRA GWALIOR GWALIOR PIPARIA INDORE JHABUA

THIRUVANANTHAPURAMERALA K ASHOK NAGAR BHIND UJJAIN GWALIOR GWALIOR GWALIOR HOSHANGABAD INDORE JHABUA MANDLA GREATER MUMBAI RAISEN RAJGARH UMARIA SHEOPUR SHIVPURI TIKAMGARH AHMADNAGAR AHMADNAGAR BULDHANA AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD JALGAON KOLHAPUR KOLHAPUR MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

RAJEEV GUPTA 9301998193, 7162-223400; SHA ANDLA M SURYAKANT MISHRA 9930061304, 22-28412519 MUMBAI SHEEMOL JOHN 9755550181 ANUJ PANDEY 9752597307 GAJENDRA SAHARE 9755040070, 7672-417 MR. HEMANT PARKHI 09893290694 MR. KUNWAR SINGH 09584007788 VANDANA PUROHIT 9893255186 MANDIDEEP BIAORA SHAHDOL SHEOPUR SHIVPURI TIKAMGARH

PAVAN PAREKH 9028170700,241-6610940 ; SHA RAHURI MR. HAREE JAGTAP 09930065473 KOPARGAON

SOURISH BANERJEE, EMP ID 186052, C RAVIN ALKAPUR M MR. PARAG PAGARE 09765498457 MR. RUTUPARNA KULKARNI 09923201530 WALUJ AURANGABAD

BHUSHAN PANDE 9561086953, 712-3048223 ,SU AURANGABAD JALGAON HARISH JOSHI 232-2246149, 9561087694 KAGAL

MR. KUNAL DEORE 0231 -2654237 - 39, 0976555 KOLHAPUR

MR. MOHAMMAD SARVER 09923001781 MR. UDAY SHINDE 09158002245 MR. VISHWAS CHOUKSEY 09923754560 MS. AARTI ILME 09975422236 MR. CHANDAN BHANGALE 09765553184

BUTI BORI HINGNA KAMPTEE NAGPUR SAONER UMRED

NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR JALGAON NASIK NASHIK NASHIK NASIK

MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA ORISSA KARNATAKA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA MAHARASHTRA ORISSA ORISSA PONDICHERRY PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB

NISHANT KAR 9561005077 MR. SHIV SHANKAR 09967934433 MAHESH KALAN 9819630138 AJAY BORKAR 9833627539

NANDED DEOLALI DINDORI IGATPURI

PANKAJ GORHE 9049999499,253-6602200, PAD OJHAR

SANCHIT PATTANAIK 9937019915,923-8197669 RAJAGANGAPUR SUNDARGARH MR. MUKESH KUMAR GUPTA 09686579753 ; RAHATKAL B DHAVAL ASHAR 09766610990 INDAPUR UTTAR KANNAD PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE

MR. ZAHEER ANWAR 020 65001301, 09561087 KIRKEE MANJEET DAHIYA 9970165984 ,020-66007997,0 PUNE MR. PANKAJ BHARADWAJ 02138 -649099, 9049 RANJANGAON MR. NIKHIL KUMBHAT 09923202146 MR. GEORGE K 09923600774 SASWAD

PIMPRI CHINCHWAD PUNE KHOPOLI RAIGAD RATNAGIRI RATNAGIRI JALGAON THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE GREATER MUMBAI THANE

PRAKASH PANDEY 9049245102, 2352-271403 DAPOLI MR. GAURAV KUMAR SURYAVANSHI 02352 - 64 RATNAGIRI ASHISH VAISHNAW 9561087465, 257-6600222 CHOPDA SUNIL DHANANJAY 9833966616, MANISHA YAD EW MUMBAI N MR. GANESH TADSARE 0252-4645501,0922148 URBAD M MUKESH SHARMA 9930064347, 751-4033312 NEW MUMBAI MR. DILIP SABAT 09765553124 THANE

TARUN PAHALWANI - 9930064198; MANOJ TELG THANE MR. MILIND GONDHALEKAR 09833988226 DOMBIVLI

MR. KAUSHIK BAG 0251-6459560,09833934584KALYAN MR. AMIT SRIVASTAVA 09930061466 MANPADA

MR. MANDIP SINGH 022-65992672, 09960637246 MUMBAI SACHIN JADHAV 02522-645171 / M: 9930063849 HIWANDI B

PRAMOD KUMBHAR 2325-244808, 904999943 PETH VADGAON KOLHAPUR MR. CHETANA DAS 09437039699 CUTTACK CUTTACK

SAGAR DAS 9040126119, 680-2226724 ,AJAY PR NABARANGAPUR NOWRANGPUR SUVENDU PATNAIK, EMP ID 129860, SARADABERHAMPUR D MR. PRASHANT SAHU 09937277444 ASKA BALESHWAR GANJAM

PRADEEP MOHAPATRA 9937270999,6767-27311 BHUBANESWAR KHURDA MR. RAJESH DAS 0674-2313070 JAGDA MISHRA 02328-223026, 0231-223021 BHUBANESWAR KHURDA PANHALA KOLHAPUR MAYURBHANJ SUNDARGARH PONDICHERRY AMRITSAR FATEHGARH SAHEB

MR. SUBHARANJAN BEHERA 09238108970, 099 BARIPADA MR. DEEPAK MOHAPATRA 09238108958 / 09238 RAURKELA MR. PARTHASARATHY R 09787773435 VISHAL JAIN 09257255810 14 MR. HARMOHINDER SINGH 9814703956 AMIT AHUJA 9888688800,164-5002396 JAGPARVESH KUMAR 9876504303 LAWSPET AMRITSAR SIRHIND

TALWANDI SABO BATHINDA DHURI SANGRUR HOSHIARPUR JALANDHAR JALANDHAR JALANDHAR JALANDHAR FATEHGARH SAHIB LUDHIANA

MR.SUNIL ARORA 01884-503075, 08146936800GARHSHANKAR ; MR. ANKUSH MALIK 0181-5016085 92, 0181-5ALANDHAR J NIDHI KAUSHAL 9814901320, 181-5016147 GAURAV GAKHAR 9780038166,181-5010280 JALANDHAR JALANDHAR

MR. VIKAS SHARMA 01826 645156, 645159, 09 JUNDIALA KRISHAN BANSAL 09855098651 MR. PUNEET GUPTA 09988841410 AMLOH LUDHIANA

VINAYAK GHAI 9999024753, 11-42523620

MULLANPUR DAKHA LUDHIANA LUDHIANA LUDHIANA MUKTSAR NAWANSHAHR PATIALA KAPURTHALA RUPNAGAR RUPNAGAR

PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB KERALA RAJASTHAN TAMIL NADU RAJASTHAN RAJASTHAN MADHYA PRADESH ANDHRA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN GOA TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH MAHARASHTRA UTTAR PRADESH

ANEESH KUMAR 9988160441,161-4648113, PREAHNEWAL S GEETA KHANNA 8146911421,161-5083824 SAMRALA

SANDEEP CHAMOLI 01637-645101-05 /97800038 MALOUT MR. AMANDEEP SIDHU 09888054982 MR. AMARJEET SINGH 09815735558 NIRDOSH KUMAR 8146914947,181-5075007 BANGA SAMANA BEGOWAL NANGAL TAVLEEN SANDHU +91 175-5019056, 814696563 KURALI

AVTAR SINGH 0172-5044591-96 , 1725044591,98 NAGAR(MOHAL SAS RUPNAGAR AMAN SETH 0167-6645103 , 9899423888 ABIESH JOSE +91 468-2271789; 8129501462 SUNAM KAYAMKULAM SANGRUR ALAPUZHA AJMER CHENNAI ALWAR BARMER DHAR ADILABAD CHITTAURGARH CHITTAURGARH DUNGARPUR JAIPUR JHUNJHUNU KOTA RAJSAMAND SIROHI NORTH GOA CHENNAI CHENNAI CHENNAI THIRUVALLUR

MR. ANAND VYAS 09214230012, 09783302015 KISHANGARH RAJAGOPALAN S, EMP ID 113035, RAGHAVAN CHENNAI MR. AWANISH SINGH 09214211290,0998334686 EEMRANA N MR. SAMEER SHINGHAL 09667432800 ANUSHA JAIN 9981175066, 0422-4292011 SHERRY JOHN 8942-224213 ,8008477632 MR. ADITYA BOHRA 09667433300 UMESH KHANDELWAL 9983437770 ROHIT NATH 09672971808 BARMER PITHAMPUR NIRMAL NIMBAHERA PRATAPGARH SAGWARA

MS. SHWETA JHAMER 0141 6452068, 0810786 JAIPUR MR. VIJAY CHAUDHARY 09214227720, 0967297 PILANI MR. PIYUSH PAREEK 09785033174 ANKUR JAIN 9214277827/9983340044 MR. SAURABH ANCHALIYA 9887335996 KOTA NATHDWARA SIROHI

NESTER FALEIRO 09822102476, MAHENDRAKUIOLIM S MR. PRAKASH SHANKAR 09940662829 MR. PREMCHAND VALLURI 09176601063 CHENNAI CHENNAI CHENNAI MR. RAVI SHANKAR 044-64520856, 0996207728 OONAMALLE P MR. MARSHAL RAJ 09884051677

NANDAMBAKKAM THIRUVALLUR COIMBATORE COIMBATORE COIMBATORE COIMBATORE ERODE ERODE KANCHEEPURAM

MR. JOTHIKUMAR BALAKRISHNAN 9789344555 OIMBATORE C MR. SAJIMON V 0422- 4516071/72/73, 098430407 COIMBATORE PALANIAPPAN PILLAI 9500021363, VETRIVEL G COIMBATORE JANIL JANARDANAN 04255 251262, 251261 PALLADAM ERODE MR. DAVIDSON PONRAJ 04294-223855, 04294-2 PERUNDURAI MR. SAMUEL A 044 9244943046, 08056001078 ADAMBAKKAM JAYAHARAN S 9952412290

MADURANTAKAM KANCHEEPURAM KRISHNAGIRI ERODE

MR. NETASH TIRUNAGARY 04344 221487 , 22 HOSUR MR. MOHANRAJ RANGASWAMY 04257-222241, KANGEYAM RAMKUMAR D

UDHAGAMANDALAM NILGIRIS SALEM THIRUVALLUR THIRUVALLUR

T.V.KARTHIKKEYAN 9751806636, 9884623456 METTUR MR. PANKAJ SINHA 09884677700 MR. SENTHIL P 09176588228 AVADI TIRUVALLUR

RAMKUMAR THIAGARAJAN 9789494992,0416-4 THIRUVERAMBUR TIRUCHIRAPALLI MR. ARUN SWAMINATHAN 09787726244 TIRUCHIRAPPALLITIRUCHIRAPALLI TIRUVALLUR VELLORE AGRA AGRA AGRA THANE ALLAHABAD

MR. SIVAKUMAR SUBRAMANIAN 9843273224 ARANI SUGANYA RAJAVEL 9176601032 AMBUR

ABHINAV TANDON 9897003775, SAURABHA SR AGRA MESHPAL SINGH 9897594862, NEERAJ TANEJA FATEHABAD SANDIP BAJPAI 9719103798,RAVI BATRA 98974 AGRA DEVI RATH 9967038889, 250-2344971 MR. DHIRAJ TRIVEDI 09838201782 NALLASOPARA ALLAHABAD

MR. VIJAY DIXIT 09838901273

ALLAHABAD

ALLAHABAD FAIZABAD GORAKHPUR AZAMGARH BIJNOR FIROZABAD

UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

ANUSHREE BAJPAI 8953670359, 5278-221262 ; FAIZABAD SHOBHIT NAGPAL 8953804141,551-6453949 GORAKHPUR

MANVENDRA SINGH 8953580917, 0522 6670505 AZAMGARH MR. MANU GOEL 09720164869, NAJIBABAD

VIKAS SHARMA 9319211511, SAURABHA SRIVA SHIKOHABAD RAJKUMAR RAI 9650193251,120-4091317 MR. SACHIN SAXENA 09650906075 RAJEEV VERMA 9560906602,120-4068934 NOIDA NOIDA NOIDA

GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U JHANSI MATHURA KANPUR CITY MATHURA MORADABAD MORADABAD UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTARAKHAND HARYANA UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTARAKHAND UTTARAKHAND UTTARAKHAND UTTARAKHAND UTTARAKHAND RAJASTHAN UTTARAKHAND

AASTHA WADHWA 9582217282, 120-4116451 ; NOIDA A MR. HIMANSHU VERMA 09839505151 KUNAL DHAWALE 9027938867,565-6450104 JHANSI KOSI KALAN

ANKUR MISHRA 9919916575, MOHD AIMAN 895 ANPUR K SUNIL AGNI 9897373680, RAVI BATRA 98974048 MATHURA MR. ABHISHEK MISRA 09997833208, SHOBHITCHANDAUSI A NEERAJ KAUSHAL 9897900701,591-3298346 MR. NITIN SINGHAL 09719234500 MORADABAD

MUZAFFARNAGARMUZAFFARNAGAR PITHORAGARH MAHENDRAGARH SONBHADRA VARANASI DEHRA DUN DEHRA DUN DEHRA DUN DEHRA DUN GARHWAL CHITTAURGARH NAINITAL

MR. TRINATH BASAK 05964 - 227770, 09719926 PITHORAGARH JATIN YADAV 9050910918 AKHLESH SHUKLA 9651707844 MR. RAM KRISHNA DUBEY 09918554174 NARNAUL ANAPARA VARANASI

MR. PANKAJ KAPOOR (PANKAJ.KAPOOR@ICICEHRADUN D MR.DEEPAK GULATI 09720103247 MR. TARUN KHULLAR 09720164860 DEHRADUN MUSSOORIE

MR. GAURAV MISRA 0135-6453028, 0972010324 RISHIKESH MR. DEEPU NAIR 09897717099 KOTDWARA

KUNDAN VIJAYVERGIA 9983321976, 7459-22077 RAWATBHATA HITESH GALYAN -9897300208 RAMNAGAR

DEVENDRA SINGH 5944-247610, 9758300858 RUDRAPUR MR. SUBHASH DWARY 09703216369 MR. RAHUL DHAR 09899887453 MR. RANA SINGH 09836478555 AMIT SHARMA 033-64542061, 09051095848 MR. SOURAV BASU 09830877221 MR. SHIBEN BHOWMICK 09163762528 MS. MAITRAYEE MAJUMDAR KASHIPUR SAINTHIA BALLY HOWRAH HOWRAH DANKUNI SERAMPORE

UDHAM SINGH NAGAR UTTARAKHAND UDHAM SINGH NAGAR UTTARAKHAND BIRBHUM HAORA HAORA HAORA HUGLI HUGLI KOCH BIHAR NADIA WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL

MR. PALAS CHOUDHURI 09233536556, 0943349 KOCH BEHAR AMITAVA KAR 9163396050, LOPAMUDRA DAS RANAGHAT 9 MR. AMITAVA KAR 09934333949 AMIT SEN 9734201984 BARRACKPUR BONGAON HABRA MR. AMIYA NAYAK 09836744977 RANGALATA PATI 9233538730, 9775601891

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL

MADHYAMGRAM NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL CHANDRAKONA MEDINIPUR KOLKATA WEST BENGAL WEST BENGAL

ANINDITA GHOSH 124 - 4050195,9990775614 ; KOLKATA G

SUBHENDU BHOWMICK +91 33-24227803, DEBA RAJARHAT-GOPALP NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL ARGHA SENGUPTA 9163393357/9830514274 RAIGANJ JASVINDER VERMA 9888827909,1874-502019 KATHUA UTTAR DINAJPUR KATHUA WEST BENGAL JAMMU & KASHMIR KERALA BIHAR MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT CHHATTISGARH HIMACHAL PRADESH MAHARASHTRA

MR. RAVEESH P 09287276822 25, 0928727682 SULTHANBATHERY WAYANAD MR. SUBODH JHA 0625-5225433, 09431260805RAXAUL YOGESH LUNKAD 2423257237 PANKAJ KANSAGRA 9978979800 SHIRDI RAJULA PURBI CHAMPARAN AHMADNAGAR AMRELI KACHCHH KORIYA SIMLA RAIGAD

VIJAY TRIVEDI 9925005646, 281-3200017, BIHAG MADHAPAR MR. AMIT CHAUDHRI 09755096865 NAGARAJU KASOJU 98050 88803 BRAJESH ROY 9833899909 CHIRIMIRI RAMPUR KHALAPUR

MANJIT SINGH 8146609353 KULDEEP KUMAR 9911079151,1275-247779

BEAS DHARUHERA

AMRITSAR REWARI GANGANAGAR

PUNJAB HARYANA RAJASTHAN TAMIL NADU ORISSA BIHAR PUNJAB JHARKHAND KERALA MAHARASHTRA CHANDIGARH DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI HARYANA HARYANA HARYANA UTTAR PRADESH GUJARAT GUJARAT JHARKHAND WEST BENGAL GUJARAT HARYANA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA UTTAR PRADESH MAHARASHTRA PUNJAB PUNJAB RAJASTHAN KERALA GOA RAJASTHAN TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU

SANJEEV SETIA 01509-645005-645001, 98280 22 SURATGARH MR. V. SUBODH 9843984055

AUROVILLE INT.TOW VILLUPURAM KORAPUT KHAGARIA JALANDHAR LOHARDAGGA KOLLAM OSMANABAD CHANDIGARH DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI GURGAON GURGAON GURGAON GHAZIABAD AHMADABAD AHMADABAD PURBI SINGHBHUM KOLKATA VADODARA FARIDABAD BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN LUCKNOW PUNE LUDHIANA

MS. USHA DAS 06853 225538/225528, 06853 SIMILIGUDA AJAY RAI 9934362367, 641-2409066, RUDRA MIS KHAGARIA DEEPAK JAGGI 8146977062, GAURAV GAKHAR KARTARPUR MR. RAJESH SINHA 09934362364 LOHARDAGA

ARUN MATHAI 9745001269,47-46450658, NANCY PUNALUR OSMANABAD SOURAV AGGARWAL:+91-81466-24607 MR. DEEPAK UPPAL 9873434759 CHARU PAHUJA 9873008970,11-22013356 CHANDIGARH DELHI DELHI

ARPAN DHAWAN 9811604744,11-41644740, NIT DELHI RISHI KHANNA 9811614128, 11-41524187 ; RICHELHI D JITIN JAIN 9873566975,11-45528730 DELHI

MOHIT KAUL 9873688000, 124-4267160 ; IPSHIT ELHI D VISHAL JUNEJA 11-55092081, 9899297711 DELHI

MUNISH SHARMA 9560907797, 120-4548334, ME DELHI MONICA WALIA 9810775700 DELHI

VIKRAMJEET DHILLON 9811641787, 11-4261039 DELHI ATIN KUMAR 9873570664, DEVSHRI GAUR 9650 DELHI SANJEEV VAID 8800191337, 124-2291652 GURGAON

HITESH SHUKLA 9873567580 PARITOSH GAR GURGAON SUMIT SETHI 9811287599 GURGAON

SHRADDHA SHARMA 9873414576,11-41630322 GHAZIABAD MS. MILI SHAH 079 40020593, 08128998662 AHMEDABAD MR. AYANANSHU KHOKHANI (AYANANSHU.HA VASTRAPUR SAURABH KUMAR 9934316262, 6542-233318 JAMSHEDPUR GAYATHRI NAIR- 9748148782/ 44281832 KOLKATA

AISHWARYA SHANBHAG 9879114448, 265-2491 ADODARA V SHUCHI SHRIVASTAV 129-4091405 ,9650193296 FARIDABAD MR. I MADHAV 09986721063 BANGALORE

KARISHMA VAJIRKAR 080-41250361/41250362 BANGALORE MAMTA SARANGDEVOT 9742265169, BHARATH BANGALORE NAME SHUBHANGI SHRIKANTH, EMP ID 17397 ANGALORE B RAMANAND H 9590554599, 80-67132938 MR. SUJIT SATPATHY 09986721063 BANGALORE BANGALORE

PRAMOD D 9886382999,80-66648510; RISHI KHA BANGALORE MS. MAMTA SARANGDEVOT 09742265169 SUJIT SATPATHY 8971811063, 80-22449010 BANGALORE BANGALORE

MR. NARAYANA GOWDA 09980036899 ; SMITABANGALORE MANISHA NIGAM 522-286681/397248/226813, SU LUCKNOW MR. AFLATOON IZEDYAR 09923001768 PUNE

MR.GURINDERJIT SINGH BAJWA / 9888856555; SARABHA

ANJNA KUMRA 172-5017634, VINAY GUPTA 988 SAS NAGAR(MOHAL RUPNAGAR SHEFALI DUA 09772314270 JAIPUR JAIPUR ERNAKULAM NORTH GOA UDAIPUR CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI

SHANMUGARAJ P 9037494168,GIBI GEORGE 97 KOCHI MR. VISHAL GULATI 09561087580 ; DINESH MA PANAJI SAURABH SAXENA 8094006099, 294-5101101, UDAIPUR S MR. RAMANI BALAKRISHNAN 09500090500, 044 CHENNAI S NEELAKANDAN 9940089223,44-42062991 G. SADHU RAMAKRISHNAN 9952097520 MR. SENTHILKUMAR PK 09962564625 CHENNAI CHENNAI CHENNAI

MR. ABHINAV OBILI 044-64577701, 09962510130 CHENNAI

MR. SIVARAM KUMAR 09884040411 MR. NIRANJAN SAMBASIVAM 08056018040 MR. KRISHNAJI JOSHI 09444601552 RAKESH M 0484 4073481/82/84/85 SATYA IYER 27481558

CHENNAI CHENNAI CHENNAI KOCHI MUMBAI

CHENNAI CHENNAI CHENNAI ERNAKULAM GREATER MUMBAI JALGAON DELHI JALGAON AMRAVATI PUNE LATUR KACHCHH KACHCHH JAMNAGAR BHAVNAGAR JUNAGADH RAJKOT PORBANDAR SURENDRANAGAR JUNAGADH DHAR SEHORE MORENA SHAJAPUR INDORE SABAR KANTHA GANDHINAGAR MYSORE PUNE LAKHIMPUR KHERI RAI BARELI GREATER BOMBAY SOUTH GOA SINDHUDURG RATNAGIRI KOLHAPUR SATNA HOSHANGABAD BETUL CHHINDWARA AHMADABAD KUSHI NAGAR SIROHI

TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU KERALA MAHARASHTRA MAHARASHTRA DELHI MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH GUJARAT GUJARAT KARNATAKA MAHARASHTRA UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH MAHARASHTRA GOA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH GUJARAT UTTAR PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN KERALA TAMIL NADU

MR. VIKAS UPADHYAY 09049001321, (02589)-22 CHALISGAON MR. HARSH TRIPATHI 09953001744 ANKIT SHRIVASTAVA 9561093428 MR. PRAVIN BODKE 09923599564 PUSHKAR MAHASHABDE 9561531183 DELHI BHUSAWAL WARUD PUNE

DEBASIS DAS +91 2382-241105 ; 9766314290 LATUR ROOPKISHOR NARAYANDASS 08128991409 NALIA ABDASA SANDEEP SHARMA 9825412682 JAYPALSINH JETHWA 098 795 92698 VINU PARMAR 8980014140, 922-8001766 PRAVEEN GUPTA 9979130986 BHAUMIK VORA 919377326090 MR. SAMIR MADLANI 9978747576 KERA KHAMBHALIA SIHOR MANAVADAR JASDAN RANAVAV

MR.VIMAL VALANI(BOM)- 9825406123 ;MR.HIMA HALVAD ANKIT UPADHYAY 8128991494,972-7700929, VIP KODINAR RITESH GOYAL 9993023878, 731-4241187 DHAMNOD

KAPIL BHATNAGAR 9893023299, 755-3018511ASHTA AVANISH SHUKLA 7263-250136, 9923754550 SABALGARH MR. AWDHESH SINGH PARIHAR NO+91-989311 HUJALPUR S RAJESH BHATT 731-4090635, 9691888725 ; RUC RAU ASHISH ANAND 8980014175 MANOJ JAGTIANI 8128677151 ROHITH M 9742511223 IDAR MANSA NANJANGUD

SHASHANK KAWADE 9021512221, 2422-225563 SHIRUR SUDHANSHU VARSHNEY 8953552081,121-4016 ALIA KALAN P BHASKAR BHATNAGAR 522-2465654, 98391638ALGANJ L SHAHEEN LAKHANI #9820770935 MUMBAI

RICHARD ROSARIO 9561087566, 832-2711011 CUNCOLIM MR.DILIP PALAV :9765498400 KUDAL

GAURAVKUMAR SURYAWANSHI 7798985758 ;RAJAPUR 2 PANKAJ MOHAN 9561093481 ABHAY JOSHI 9752597326;1234-567890 ASHISH SHARMA (156513; +91-9981155771) AJRA MAIHAR SEONI MALWA

KAPIL BHATNAGAR 755-3018511, 9893023299 AMLA AKASH CHAUDHARY 9827055503 JAYDEEP DAVE 8128671978 CHHINDWARA CHANGODAR

BHOOPESH VISHWAKARMA 895370350, ABHISH PADRAUNA PANKAJ KOHLI 9772210095,291-5100442 AJAY SHARMA 9784673310,744-5100276 PRADEEP SONI 8955512530,2932-517244 AMIT GARG 8094006078,291-5120973 HONEY KUMAR 9672678400,1582-247258 RAKESH KUMAR 8875015073 RAVI BAHETI 9828100118, 1552-510012 ABU ROAD

BHAWANI MANDI JHALAWAR SOJAT CITY BILARA DIDWANA PALI JODHPUR NAGAUR

RAISINGHNAGAR GANGANAGAR NOHAR HANUMANGARH HANUMANGARH BARAN ALWAR AJMER ALAPUZHA NAMAKKAL

RISHABH RUPELA 8094006068, 151-5130064 PILIBANGAN VIKAS SHERAWAT 9829088846,141-5110220 CHHABRA

DEEPAK RUHELA 9783818058, PRAMOD KHETA KHAIRTHAL SAURABH GUPTA 8875010407,145-5150100 NASIRABAD

JOY PAUL 8129310332 ; NEETHU MOHAN 81293 AROOR KESAVAMURTHY RAJAELANGOVAN 989417868 PALLIPALAYAM

SREEVASAN K 9994903443,422-4355330 seshadri.r@icicibank.com; 04543-264545 POTHULA REDDY 40-41066083

VELLAKOVIL BATLAGUNDU

ERODE DINDIGUL

TAMIL NADU TAMIL NADU UTTAR PRADESH

BABINA CANTONME JHANSI

RAJNEESH SAXENA 9219402718 / 9219402643GAJRAULA MR.ASHISH KUMAR SINGH. - 09219429204 AJIT DESHPANDE 90499 99500 MITESH R. RANA 898 00 14117 RAHUL TRIVEDI 9934010015, 6553-230883 RAMESHKUMAR MAJHI 8809977876 NEYAZ AHMED KHAN 09826269891 ATUL TAYADE 9823296200 NITIN HOLKAR 9561087536/02596 240122 BAGHPAT MHASWAD HALOL PATRATU SIMDEGA CHAMPA NAGPUR PACHORA

JYOTIBA PHULE NAGAR UTTAR PRADESH BAGHPAT SATARA PANCH MAHALS HAZARIBAG GUMLA JANJGIR-CHAMPA NAGPUR JALGAON NASIK AURANGABAD YAVATMAL SANGRUR LUDHIANA UTTAR PRADESH MAHARASHTRA GUJARAT JHARKHAND JHARKHAND CHHATTISGARH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA PUNJAB PUNJAB UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA GUJARAT MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU ANDHRA PRADESH TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU

ANKIT MALVIYA 253-2455802, 9158006439, ARU GHOTI AKSHAY JOSHI 9850328970 RUPESH VAIDYA 9970196858 SUNIL PATEL 9914376387 AMAN NAYYAR 9876663457 SILLOD DIGRAS LONGOWAL MACHHIWARA

GURMEET SINGH 8853000714, RAJIVE SAXENA GARH MUKTESHWA GHAZIABAD BHARAT AGARWAL 09412066600 RAHUL KORDE 02591 -225922 NILIMA KOHAD 9823288980, 712-6451967 ARUN KUMAR 0261-4020702, 9099020981 MR. PRASAD PATKI 09561087884 0712-2563036, 9823296200, 9561093476 MR. SACHIN KAVISHWAR 09561087332 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 452 - 2482224 / 2487080 [BOM] PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 044-65714651 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 BIJNOR MANMAD NAGPUR SURAT PIMPALGAON NAGPUR MUMBAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI TAMBARAM CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI ALANGUDI AMARAVATHI ARANTANGI A.THEKKUR SALEM AVINIPATTI BHUVANAGIRI COIMBATORE BIJNOR NASIK NAGPUR SURAT NASIK NAGPUR GREATER BOMBAY MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI MADURAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI KANCHEEPURAM CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI PUDUKKOTTAI GUNTUR PUDUKKOTTAI SIVAGANGA SALEM SIVAGANGA CUDDALORE COIMBOTORE

- 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 4144 - 251228 ,251229 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 4144 - 257333 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

DEVAKOTTAI DHARAPURAM DHARMAPURI DINDIGUL TIRUNELVELI ERIYUR ERODE SALEM KALLAL KANCHIPURAM KANDANUR

SIVAGANGA ERODE DHARMAPURI DINDIGUL TIRUNELVELI SIVAGANGA ERODE SALEM SIVAGANGA KANCHEEPURAM SIVAGANGA

TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU RAJASTHAN TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU

KANDAVARAYANPAIVAGANGA S KARAIKUDI KARAIKUDI KARUR KEERANUR KODUMUDI KOTA SIVAGANGA SIVAGANGA KARUR PUDUKKOTTAI ERODE KOTA

NAGAPATTINAM NAGAPATTINAM KOTHAMANGALAM SIVAGANGA KOTTAIYUR KULIPIRAI KUMARAVELUR KUMBAKONAM PUDUKKOTTAI VENNAIYUR MURAIYUR PUDUKKOTTAI MANNARGUDI SIVAGANGA PUDUKKOTTAI SIVAGANGA THANJAVUR PUDUKKOTTAI CUDDALORE SIVAGANGA PUDUKKOTTAI TIRUVARUR

MAYURAM(MAYILAD NAGAPATTINAM MAHIPALANPATTI SIVAGANGA TIRUNELVELI MELUR MUTHUPET TIRUNELVELI MADURAI TIRUVARUR

NACHANDUPATTI PUDUKKOTTAI NAGAPATTINAM NAGAPATTINAM NAGERCOIL KANNIYAKUMARI

NATTARASANKOTT IVAGANGA S CUDDALORE NEYVELI SIVAGANGA SIRUVAYAL ORATHUR ALAGAPURI PAGANERI PATTUKOTTAI PALANI PANAYAPPATTI PARAMAGUDI TIRUNELVELI PATTUKOTTAI CUDDALORE PERALAM POLLACHI CUDDALORE CUDDALORE SIVAGANGA SIVAGANGA CUDDALORE PUDUKKOTTAI SIVAGANGA THANJAVUR DINDIGUL PUDUKKOTTAI RAMANATHAPURAM TIRUNELVELI THANJAVUR CUDDALORE TIRUVARUR COIMBOTORE

PONNAMARAVATHY PUDUKKOTTAI

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 04188 - 244249 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 0 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 anandbabu.s@icicibank.com; 433-1263111 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

PUDUKKOTTAI TENKASI

PUDUKKOTTAI TIRUNELVELI

TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU

RAMANATHAPURAM RAMANATHAPURAM RANGIEM RAYAVARAM SALEM MADURAI MADURAI SINGAMPUNARI SIVAGANGA TRICHY TIRUNELVELI PUDUKKOTTAI PUDUKKOTTAI SALEM MADURAI MADURAI SIVAGANGA SIVAGANGA TIRUCHIORAPPALLI TIRUNELVELI

SHANMUGANATHAP SIVAGANGA THANJAVUR TENKASI TINDIVANAM TRICHY TRICHY TIRUNELVELI TIRUPATTUR TIRUPATTUR TUTICORIN RADHAPURAM VELLORE COIMBATORE TUTICORIN DINDIGUL MADURAI CUDDALORE VELLORE CHIDAMBARAM COIMBATORE TUTICORIN TIRUPUR ATHIKADAI KARUR VIRAYACHILAI YEMBAL VALUTHOOR DINDIGUL TIRUNELVELI THANJAVUR TIRUNELVELI VILLUPURAM TIRUCHIORAPPALLI TIRUCHIORAPPALLI TIRUNELVELI VELLORE VELLORE THOOTHKUDI TIRUNELVELI VELLORE COIMBOTORE THOOTHKUDI DINDIGUL MADURAI CUDDALORE VELLORE CUDDALORE COIMBOTORE THOOTHKUDI COIMBOTORE TIRUVARUR KARUR PUDUKKOTTAI PUDUKKOTTAI THANJAVUR DINDIGUL TIRUNELVELI

MALLIKAPURAM NAMAKKAL POOLANKURICHI SIVAGANGA PANAIKULAM DEVIPATTINAM SIVAKASI TIRUNELVELI ALAVAKOTTAI KADALADI DEVIKAPURAM AVINANGUDI SALEM RAMANATHAPURAM RAMANATHAPURAM VIRUDHUNAGAR TIRUNELVELI SIVAGANGA TIRUVANNAMALAI TIRUVANNAMALAI CUDDALORE SALEM

MELANIKULI KUDIK PERAMBALUR MADURAI SALEM MADURAI SALEM

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 SATHIAMURTHY V 4339 240740 4175 - 245225 04174 - 265262 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 4322 - 256237 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 99,524,004,569,362,800,000 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 97,894,978,819,952,200,000 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

MADURAI

MADURAI

TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU RAJASTHAN TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU PONDICHERRY MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA BIHAR KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA WEST BENGAL WEST BENGAL

TIRUCHIRAPPALLITIRUCHIORAPPALLI KOTTAPATTINAM PUDUKKOTTAI CUDDALORE CUDDALORE VANIYAMBADI COIMBATORE CUDDALORE CUDDALORE VELLORE COIMBOTORE

TIRUVANNAMALAITIRUVANNAMALAI PUDUKKOTTAI PAVITHRAM PEDDUR SIRUVACHOOR TRICHY MADURAI ALANGUDI ERODE KOTA KOLLADAM CHIDAMBARAM VILLUPURAM TIRUPUR COIMBATORE PERIYAKULAM SALEM CUMBUM PUDUKKOTTAI TIRUVANNAMALAI VELLORE PERAMBALUR TIRUCHIORAPPALLI MADURAI PUDUKKOTTAI ERODE KOTA NAGAPATTINAM CUDDALORE VILLUPURAM COIMBOTORE COIMBOTORE THENI SALEM THENI

SATHYAMANGALAM ERODE KUTHANALLUR CUDDALORE PONDICHERRY MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI PUNE NAGPUR AHMEDABAD VADODARA SURAT RAJKOT BANGALORE BANGALORE BANGALORE BANGALORE MYSORE PATNA TIRUVARUR CUDDALORE PONDICHERRY GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI PUNE NAGPUR AHMEDABAD VADODARA SURAT RAJKOT BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN BANGALORE URBAN MYSORE PATNA

THIRUVANANTHAPU TRIVANDRUM KOCHI KOZHIKODE KOLLAM KOTTAYAM THIRUVALLA ERNAKULAM KOZHIKODE KOLLAM KOTTAYAM PATHANAMTHITTA

CHANGANASSERY KOTTAYAM PATHANAMTHITTA PATHANAMTHITTA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322

KOLKATA KOLKATA KOLKATA HOWRAH LUCKNOW ALLAHABAD VARANASI NOIDA MEERUT GHAZIABAD AGRA KANPUR DELHI NEW DELHI DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI DELHI DELHI DELHI FARIDABAD HYDERABAD VIJAYAWADA GUNTUR

KOLKATA KOLKATA KOLKATA HOWRAH LUCKNOW ALLAHABAD VARANASI

WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

GAUTAM BODDA NAGAR TTAR PRADESH U MEERUT GHAZIABAD AGRA KANPUR NAGAR NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI FARIDABAD HYDERABAD URBAN KRISHNA GUNTUR UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI HARYANA ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH PUNJAB PUNJAB CHANDIGARH ORISSA ASSAM KERALA BIHAR JHARKHAND KERALA HARYANA HIMACHAL PRADESH WEST BENGAL TAMIL NADU MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

SECUNDERABAD C HYDERABAD URBAN TIRUPATI NELLORE HYDERABAD ELURU RAJAHMUNDRY CHITTOR NELLORE HYDERABAD URBAN WEST GODAVARI EAST GODAVARI

VISAKHAPATNAM VISHAKAPATNAM LUDHIANA PHAGWARA CHANDIGARH CUTTACK GUWAHATI LUDHIANA KAPURTHALA CHANDIGARH CUTTAK KAMRUP

KARUNAGAPALLY KOLLAM PATNA RANCHI ERNAKULAM

GOPAL LAL PATODIA 0612-3258811; 933418335 ATNA P SUVASHIS CHAKRABARTI 0651-3255459; 93346 ANCHI R M.SAJITHA 9747402324, 0484-3208945 KOCHI

MURARI LAL POONIA 0171- 291931; 9315120156 AMBALA CANTT. AMBALA PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 ANANT KULKARNI 02341 222049 SHIMLA DARJILING ALATHURGATE SHIMLA DARJEELING PERAMBALUR

KAWATHE MAHANKANGLI S KOLHAPUR KOLHAPUR SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI KOLHAPUR KOLHAPUR

PATIL SATISHKUMAR CHAMUNDARAY(0230)24 ICHALKARANJI SHAH RAJENDRAKUMAR JAYANTILAL(0231)264 KOLHAPUR DESHPANDE DEEPAK VASANT (02346)230738ANKALKHOP VIKAS DESHMUKH 0233-2332002 SHIRGUPPE AJIT DHANPAL (0233)2253224 HARIPUR SALGARE

PATIL RAMCHANDRA GANAPATRAO(0233)2364 KAVALAPUR (02322)225415 P. L. PAWAR(0230)2584440 JAYSINGPUR KUMBHOJ

(02322)244223 PATIL ANNARAYA BHIMRAO (0231)2444268 (02346)222056 MR. YOGESH KALE ( 0233-2366148)

KURUNDWAD KUDITRE

KOLHAPUR KOLHAPUR

MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

RAMANANDNAGAR SANGLI BUDHAGAON SANGLI SANGLI KOLHAPUR

BELWALKAR SHIVANAND VISHWANATH(02342) WATEGAON TRIGUNE SURESH SHANKAR(02322)250543 CHAKOTE ARVIND DADA (02342)266024 TAKALI

RETHARE HARNAX SANGLI SANGLI SANGLI

KUMBHOJKAR MILIND SADASHIV (02343)23501 ARGANI K RANJANE BHAUSAHEB APPASAHEB(02343)226 DIGHANCHI

EKANDE AVINASH BALKRISHNA (0230)2481025 ATKANANGALE KOLHAPUR H CHATE SHEKHAR ANNASAHEB(02322)225365 UDGAON SONTAKKE PIRAJI NAGORAO(02344)284124 BILLUR DESAI RAMESH ACHYUT (02346)265131 02346 254022 (02346)234157 A. K. KULKARNI (0233)2485428 MANERAJURI SAVLAJ VASAGADE KOLHAPUR SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI

KAVATHE PIRAN SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI

WATHARKAR RANGRAO BAPU(02342)264003 BORGAON RAMESH MITHE 0233-2411522 02346 256630 (0233)2302168 TUNG TASGAON

SANGLI-MIRAJ-KUP SANGLI SANGLI KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI KOLHAPUR SANGLI KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR SANGLI SANGLI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI RAIGAD RAIGAD GREATER MUMBAI RATNAGIRI GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI NASHIK GREATER MUMBAI RAIGAD RATNAGIRI RATNAGIRI GREATER MUMBAI

PATIL RAMCHANDRA PANDURANG0233 226134 BEDAG INAMDAR SHRIPAT CHINTAMAN (0230)2584426 AHUBALI B (0231)2644886 KOLHAPUR

KHOCHIKAR GAJANAN BANDOPANT (0230)2450 RENDAL PATIL ARUN GANESH (02322)251140 VILAS MANDE 02346-233166 SHIRADWAD PALUS

SHIKHARE DHANPAL SHAMRAO(02346)240612 TASGAON DESHPANDE ANIL KRISHNARAO (02344)285522 UMARANI KULKARNI PRAKASH KESHAV (02342)247062 BAGANI JOSHI RAJARAM DATTATRAYA (02344)226715TIKUNDI KULKARNI RAMESH NARAYAN (02328)243128 KOLHAPUR A. N. PATIL(0233)2252133 NARWAD

VAGYANI PRAKASH ANNASAHEB(02328)254444 KOTOLI MOHAN DHAWALE 9970758525 GANESHWADI

SINGI SANGAPPA DUNDAPPA(02328)238075 GHOTAVADE DARSHANE PRADIP MADHAV(0231)2611050 KOLHAPUR

SOUNDATTI CHANDRASHEKHAR SHIVRAM (02ATH J KULKARNI DATTATRAYA MADHAVRAO (02347) VITA TILLU ANIL ATMARAM(022)23828129,23877693MUMBAI NADKARNI ANAND MOHAN(022)24464591,24452 MUMBAI PHILIP DARLEE SUNNY(022)26428870,26430275 MUMBAI DESHINGKAR ARVIND DATTATRAYA(022)26719 MUMBAI VAIDYA SHRIKANT MADHAVRAO(022)28807825 UMBAI M SHETE VIKAS RAGHUNATH (02145)270029 DATTATRAY KULKARNI 02145-222222 DASGAON MAHAD

THORAT SANJEEV RAMAKANT(022)25227573,2 UMBAI M SHANKAR CHAVAN 02352-240005 KOTAWADE

DHUMAK DNYANOBA BHUJANGRAO(022)22403 UMBAI M UCHGAONKAR ANANT BABURAO(022)26825046 MUMBAI MARATHE ANILKUMAR RAMCHANDRA (02554)2 MALEGAON LAD PARSHURAM SHANTARAM(022)24308330, MUMBAI (9521)40254510 (02355)230032 (02356)263538 MORBA ALORE KHED

GANDHI ULHAS BHIKU(022)28720932,28731467 MUMBAI

PALAV DILIPKUMAR RAMCHANDRA(02145)2544 WARANDH MODAK SANJAY SHRIPAT(022)26204597,262408 MUMBAI REDIJ SUNIL DATTATRAY(022)29202288,292011 MUMBAI MEHTA SATISH DEOCHAND (02355)261985 CHIPLUN

RAIGAD GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI RATNAGIRI

MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA

DESHPANDE VIJAY SADASHIV(02188)220223 MANGALWEDHA SHOLAPUR KULKARNI PADMAJA DILIP(020)24450366,24454 PUNE INAMDAR MEDHA MILIND(020)24473377 PUNE PUNE PUNE SATARA

SACHINANDAN RAJPUT 02166-222347,9890959 PHALTAN (02114)222491 RAVINDRA KULKARNI 02167-220046 V. M. JOSHI(0241)2345602 (02162)270077 DATAR SANJAY PUNDLIK(02162)238191

TALEGAON DABHAD PUNE WAI AHMEDNAGAR SATARA AHMEDNAGAR

KSHETRA MAHULISATARA SATARA SATARA PUNE SATARA DHULE NANDED PUNE PARBHANI JALNA SHOLAPUR SHOLAPUR SATARA

MORE SUBHASHCHANDRA BABURAO(020)2543 PUNE DESHPANDE SURENDRA DAMODAR(02166)242 PHALTAN TOL AVINASH RAMCHANDRA(0256)2232785 DHULE

DHARMADHIKARI UDAY PADMAKAR(02462)240 ANDED N V. G. GAMBHIR (02111)275736 (02452)220313 BAVADA PARBHANI

NILAKHE DHANANJAY NARAYAN (02482)234312 JALNA RAMDAS KHOKADE 02186-223232 02187 248225 SHIVAJI YADAV 02166-240149 PANDHARPUR NAZARE PAWARWADI

SHILWANT GOVARDHAN MADHAVRAO(02161)2 SIDDHESHWARKURATARA S GURAV VASANT BABURAO(02164)268009 SHASHIKANT SHINKAR 02187-250218 VADGAON(HAVELI) ATARA S GHERADI SHOLAPUR PUNE

DESHPANDE RAMESH DASHRATH(02135)27432 BAHUL

PANDE PRAKASH DATTATRAYA(02166)243139 ADARKI BUDRUK SATARA YADAV SHAMRAO RAM (02165)240272 ANANDA KARADE 02167-274271 KUKUDWAD KENJAL SATARA SATARA PUNE AHMEDNAGAR PUNE PUNE SHOLAPUR BELGAUM

KULKARNI DILIPKUMAR KRISHNAJI(020)263416 PUNE CHOUKEKAR DIVAKAR MADHUKARRAO(02421) JAWALA RAJIV KAMBLE 02138-257105 MALTHAN

SWATI SHALIGRAM 020-25434595,9923001773PUNE VASANT JADHAV 02185-227605,9860316288 AKLUJ

ANNEKKANAWAR RANGANATH VENKATESH(08 BELGAUM

MAHABALSHETTY ASHOK SHIVLINGAPPA(0835 RABKAVI BANHATT BAGALKOT PUROHIT ANILKUMAR ANANTRAO (08487)2422 HIRHATTI S PATIL BHAGWAN GANPATI(08353)255040 (08339)272246 (08338)220094 (08289)251145, 09449650726 (08352)250003 TERDAL UGAR KHURD NIPANI ATHANI BIJAPUR GADAK BAGALKOT BELGAUM BELGAUM BELGAUM BIJAPUR BAGALKOT BIJAPUR BAGALKOT BELGAUM BELGAUM BAGALKOT BELGAUM BELGAUM BELGAUM BAGALKOT GADAK BELGAUM

ALAGOUDAR DHANGONDA BHUJAGONDA(0835 ILKAL MIRJI SANGONDIRAJ BHIMRAO(08352)231530TIKOTA MITLAKAD SHIVANAND MAGUADAPPA (08351)2 AMINGAD JATTI SHIVPUTRAPPA GURUSANTAPPA(08338 BHOJ 08331 637225 (08353)220098 (08338)262023 08338 251627 CHINCHALI JAMKHANDI GALATGA BORGAON

ATHANE AJIT ADINATH (08338)276429, 0990113 EXAMBA 9449626109 (08372)278716 GULEDAGUDDA GADAG

KATTI PARTHASARATHY RAGHAVENDRA(0833 OKAK G

(08330)222556 (08288)237198

SAUNDATTI BAILHONGAL

BELGAUM BELGAUM NIZAMABAD

KARNATAKA KARNATAKA ANDHRA PRADESH MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT GUJARAT

RAMESH PARWATIKAR 9440928405 08462 221 NIZAMABAD (0233)2623611,2623612,2620250,2621492 (0233)2300620 PAWAR SADASHIV SHAMRAO

SANGLI-MIRAJ-KUP SANGLI SANGLI-MIRAJ-KUP SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI

KELKAR ANAL RAM(0233)2222537,2221032,2223 MIRAJ (0233)2310154,2310953 (0233)2222360 (0233)2535977 R. M. JOSHI (2562)288175

MADHAVNAGAR SANGLI SANGLI-MIRAJ-KUP SANGLI SANGLI-MIRAJ-KUP SANGLI NAGAON DHULE AHMADABAD AHMADABAD VADODARA BHAVNAGAR VALSAD MAHESANA RAJKOT

RAMDAS SHANKER DOIPHODE 079-32930570 AHMEDABAD GOPAL SINGH 079-32930571 T.N SANKARANARAYANAN 0265-3245569 TRILOK CHAND SHARMA 0278-3295689 KAILASH CHAND GUPTA 0260-3292638 NAND LAL VERMA 02764-323238 ASHOK KUMAR SHUKLA 0281-3253421 AHMEDABAD VADODARA BHAVNAGAR UMBERGAON KADI RAJKOT

MANOHAR SUNDER KARKERA 0260-3295648SILVASA ANIL PATRIK MALI 0260-3292705 ANANT S JADHAV 0260-3292642 LALIT KUMAR BANDI 0261-3210342 SILVASA SILVASA SURAT

DADRA&NAGAR HAVELI ADRA & NAGAR HAVELI D DADRA&NAGAR HAVELI ADRA & NAGAR HAVELI D DADRA&NAGAR HAVELI ADRA & NAGAR HAVELI D SURAT PATAN VALSAD BANGALORE BANGALORE MANGALORE RATLAM BHOPAL BHOPAL BURHANPUR GWALIOR GWALIOR INDORE INDORE INDORE INDORE INDORE INDORE INDORE JABALPUR UJJAIN MANDSAUR MANDSAUR NEEMUCH RAIPUR RATLAM BARWANI MANDSAUR UJJAIN GUJARAT GUJARAT GUJARAT KARNATAKA KARNATAKA KARNATAKA MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH CHHATTISGARH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH ORISSA ORISSA PUNJAB HIMACHAL PRADESH RAJASTHAN

MAHESH KUMAR KHANDELWAL 02767-324983 UNJHA SATYA PRAKASH SHARMA 0260-3203669 VAPI

NIRANJAN LAL BAFNA 080-32912664; 080-32980 BANGALORE UMESH CHANDRA KHANDELWAL 080-32977128 BANGALORE S GOPALA KRISHNA 0824-3253039; 9343343449 MANGALORE OM PRAKASH GUPTA 07410-230436 ASHOK KUMAR LOHIYA 0755-3254288 ALLOT BHOPAL

NARENDRA KUMAR SHARMA 0755-3254958 BHOPAL MUKESH DOSHI 07325-320730 ASHOK KUMAR AGRAWAL 0751-3296872 RAVINDRA SAMAR 0751-3299510 SURESH CHANDRA BAJAJ 0731-3268372 SHRI KANT SWAMI 0731-3297267 ANIL KUMAR JAIN 0731-3297270 RAJEEV KUMAR MITTAL 0731-3242826 PRAKASH JOSHI 0731-3297268 DHANYA KUMAR JAIN 0731-3241244 SATYENDRA SHRIVASTAVA 0731-3242959 ASHOK KUMAR BHANSALI 0761-3291689 BURHANPUR GWALIOR GWALIOR INDORE INDORE INDORE INDORE INDORE INDORE INDORE JABALPUR

PURUSHOTTAM DAS GUPTA 07366-231034 KHACHROD OM PRAKASH CHHIPA 07421-242028 RATAN LAL KUMAWAT 07422-325496 MUKESH KUMAR SAXENA 07423-325563 MANASA MANDSAUR NEEMUCH

BHAGWAT SINGH MEHTA 0771-3251202; 93291 RAIPUR RADHA MOHAN SARDA 07412-324530 NAWAL KISHORE BAIRWA MAHESH KUMAR S RATHORE VINOD KUMAR GUPTA 0734-3291018 RATLAM SENDHWA SHAMGARH UJJAIN

ALOK KUMAR MAJI 0674-3258389; 9337105314BHUBANESHWAR KHURDA SITAKANTA DASH 0671-3251945; 9338217401 CUTTACK SURENDER SINGH 0183-3200116; 0183-3200616 AMRITSAR SUBHASH CHANDRA AGARWAL;01795-322215; BADDI SANJAY MITTAL;0164-3292624;0;9316880982 BHATINDA CUTTACK AMRITSAR SOLAN JODHPUR

SHANTI SHANKAR DASHORA;0172-3200134;017 CHANDIGARH ARVIND JOHARI;0172-3205501;0172 -3261015;93 CHANDIGARH JAI KUMAR SAYAL;0183-3200117;0;9316077932 AMRITSAR SAT PAUL KUMAR;0181-3209300;0;9357221735 JALANDHAR PURSHOTTAM SWAROOP JAIPURIA;01822-326 KAPURTHALA PURAN CHAND GERA;01628-324411;0;93165642 KHANNA SANDEEP GARGISH;0161-3200525;0;981400064UDHIANA L JAGDISH PRASAD PATRIA;01765-320742;0;9316 GOBIND GARH SHYAM SUNDER VIJAYVARGIA;01636-324059;0 OGA M

CHANDIGARH CHANDIGARH AMRITSAR JALANDHAR KAPURTHALA LUDHIANA LUDHIANA FATEHGARH SAHIB MOGA

CHANDIGARH CHANDIGARH PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB RAJASTHAN PUNJAB TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU TAMIL NADU HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA HARYANA DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI ASSAM

KRISHAN LAL SINDHWANI;0172-3200606;0;9316 SAS NAGAR(MOHAL RUPNAGAR ZALAM SINGH RATHORE;01633-320838;0;93562 MUKTSAR ARUN SAPRA;0177-3292621;0;9318510126 SHIMLA MUKTSAR JHUNJHUNU PATIALA CHENNAI COIMBATORE COIMBATORE ERODE HOSUR CHENNAI

RADHA KRISHAN GUPTA;0175-3294671;0;93162 PATIALA DEVENDRA KUMAR JAIN 044-28157290; 044-325 CHENNAI K.RAJA MOHANAN PILLAI 0422-3295706; 0422-3 COIMBATORE DEEPAK BANERJEE 0422-3203800; 9361567889 OIMBATORE C PUKHRAJ VERMA 0424-3293392; 9364101148 ERODE RAVINDRA KUMAR SHARMA 04344-326448; 936 HOSUR HARI OM GALAV 044-32956336; 044-32925807;CHENNAI 9 S. JEYARAMAN .0431-3205996; 9367765009

TIRUCHIRAPALLY TIRUCHIRAPALLY TIRUPUR HISAR FARIDABAD GURGAON GURGAON HISAR KARNAL GURGAON PANIPAT REWARI ROHTAK SIRSA SONIPAT

KARAVADI RADHAKRISHNA MURTY 0421-32959 TIRUPUR CHANDRA KETU DHAKAR 01662-264423; 94160 ALSAMAND B SUMAN KUMAR;0129-3200350;0129-3251582;93 FARIDABAD SHARAD MAL SHARDA;0124-3200118;0124-2356 GURGAON VINAY PATNI;0124-3260035;0;9313798688 GURGAON

DEVENDRA SINGH NANDAL;01662-325614;0;931 HISAR VISHAV JEET SHUKLA;0184-3200496;0;9354109 ARNAL K ANIL DIXIT;0124-3265112;0;9310766656 MANESAR

VINOD KUMAR MODI;0180-3293593;0180-320680 PANIPAT OM PRAKASH YADAV;01274-320888;0;93155117 REWARI DAULAT RAM GARG;01262-321024;0;935567147 OHTAK R SATISH CHAND SHARMA;01666-320077;0;93542 SIRSA LAXMAN PRAKASH KANUNGO;0130-3202225;0; SONIPAT

MAHAVIR PRASAD BANSAL;01732-327431;0;931 YAMUNANAGAR YAMUNANAGAR RAKESH KUMAR GUPTA;011-32422625;0;93139 DELHI VIJAY KUMAR SINGH 011-32422681; 011-324427 DELHI BHAGWATI LAL JAIN;011-3244777;011-29238986 DELHI NATWAR SUROLIYA;011-32461442;0;931319772 ELHI D LAXMAN SHARMA;011-32422184;011-32442775; DELHI ANIL KUMAR KOTHARI;011--32404575;011-3244 ELHI D VINOD KUMAR BURMAN;011-32460002;0;931330 DELHI GAUTAM KUMAR GOKHROO;011-32475603;011 DELHI PRAVEEN KUMAR BEHL;011-32591777;011-2384 DELHI AJAY BEHL;011-32442788;011-28759817;931397 ELHI D PRAVEEN KUMAR SHARMA;011-32422480;011-3 DELHI PRADEEP GOYAL 011-28713369; 9350200954 DELHI NARESH KUMAR GUPTA,011-23730823,011-324 ELHI D RAM LAL KALRA;011-32442776;011-26496330;93 DELHI ASHOK KUMAR BAJAJ;011-32514148;011-32422 ELHI D MAHENDRA KUMAR RAJORA;011-32422616;011 DELHI VIRENDRA KUMAR JAIN;011-32442778;011-3242 DELHI SUBHASH CHAND GUPTA 011-32442779; 011-32 DELHI RAMESH NARANG;011-32422505;011-32442785; DELHI KANKAN BHOWMIK 0373-2321800; 9435532355 DIBRUGARH ALOK KUMAR DAS 0361-2731949; 9864047312 GUWAHATI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DELHI DIBRUGARH

KAMRUP METROPOLITA ASSAM

SHIV GIRI SWAMI 0376-2301311; 9435713887 JORHAT SUNIL KUMAR JAISWAL 0374-2330250; 9435532 TINSUKIA PADAM CHAND GUPTA 08732-230230; 93478818 ADILABAD BHOGAVILLI MANIMALA 0863-3205609; 9394610 GUNTUR DILIP KUMAR JAIN 040-32925879; 040-32404600 HYDERABAD

JORHAT TINSUKIA ADILABAD GUNTUR HYDERABAD

ASSAM ASSAM ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH ANDHRA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN MAHARASHTRA RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN

MOHAMMED IMTIAZ 040-32505616; 040-2774778 SECUNDERABAD SECUNDERABAD GARUDA RAMESH 0866-3250070; 9395139100 VIJAYAWADA VIJAYAWADA

PSB CHANDRA SHEKHAR 0891-3251836; 0891-3 VISAKHAPATNAM VISAKHAPATNAM YADAVALLY NAGARJU 0870-3206055; 93978527 WARANGAL RAMESH CHAND JAIN,01488-232615,,935132552 AKOLA MUKESH KUMAR CHHABRA,01484-227027,,9314 BACHH KHERA SURESH CHANDRA SOMANI,01473-245228,,935 BANSI MURARI LAL GUPTA,9351693965,,9351792095 BARAR SHRI KANT MISHRA,9352792860,,9352863394 BARI SADRI ANAND KUMAR KRIPLANI,9351514165,,9352368 ARLIYAS B SUNIL KUMAR MAHESHWARI,01477-248017,,93 EENOTA B SUBHASH CHAND NANAWATI,9314022391,,9352 BHADSORA JAIPAL SINGH DESWAL,01482-329814,01482-23 HILWARA B RAJ KUMAR GUPTA,01482-329813,01482-32100 HILWARA B DEVENDRA GOYAL,01482-329915,01482-311090 BHILWARA MADHO SWAROOP BHATNAGAR,01482-262164 UR P MAHENDRA KUMAR GUPTA,9351514169,,93522 IGOD B SUSHIL KUMAR JAIN,01489-236021,,9351016244 BIJOLIA YOGENDRA PRATAP SINGH NARUKA,01472-32 HITTORGARH C KAMLESH KUMAR KHATOD,9352327271,,935299 CHHOTI SADRI ANIL KUMAR DOSHI,02953-289323,,9352243071 ELWARA D RAMAKANT SHARMA,02953-286450,, GAONGURHA WARANGAL BHILWARA BHILWARA YAVATMAL RAJSAMAND CHITTAURGARH BHILWARA CHITTAURGARH CHITTAURGARH BHILWARA BHILWARA BHILWARA ALWAR BHILWARA BHILWARA CHITTAURGARH CHITTAURGARH RAJSAMAND RAJSAMAND RAJSAMAND BHILWARA BHILWARA BHILWARA RAJSAMAND CHITTAURGARH RAJSAMAND BHILWARA RAJSAMAND RAJSAMAND BHILWARA RAJSAMAND RAJSAMAND CHITTAURGARH CHITTAURGARH BHILWARA BHILWARA CHITTAURGARH BHILWARA RAJSAMAND RAJSAMAND GANGANAGAR BIKANER

DEVI SINGH SISODIA,9351514172,,9314649179GARBOR MADAN MOHAN MATNEJA,9351491596,9351491 GULABPURA RAJESH KUMAR JAIN,01482-327565,,935137699 HAMIRGARH SONARAYAN MEENA,01489-239021,,931410432 HILWARA B BHOPAL SINGH NAHAR,02952-325994,,9351376 AJSAMAND R SHYAM LAL,01472-223043,,9314501018 KANNOJ

NARAYAN PRASAD VERMA,02952-274227,,9314 KELWA RAJENDRA PRASAD KABRA,01481-223025,,935 OSHITHAL K MAHESH BASER,02952-262326,,9309085052 KURAJ

SAMIRAN SARKAR,02909-241228,,9314296672 LASANI OM PRAKASH SHARMA,01482-280423,,9351016 ANGROP M KAPIL MUNDRA,02952-275242,,9351717159 MOHI

NAWAL KISHORE BHOOTRA,02953-320115,,935 AJSAMAND R CHETAN KUMAR GARG,9351319672,,935136568 NIMBAHERA VIMLESH KUMAR,01477-220573,,9314602143 NIMBAHERA RAM NARAIN DHANOPIA,01484-225042,,935101 HULIA KALAN P RAJEEV SETH,01481-224023,,9314421534 POTLAN

SURENDRA KUMAR BHATEJA,9351936941,0147 CHITTORGARH DILEEP KUMAR JAIN,9314118155,,9352250742RAILA RAM KISHORE BHAWAN,02954-247035,, LAXMI NARAYAN GUPTA,02954-245030,, REENCHER SEWANTRI

RAVINDER SINGHAL,9314547398,,9314421125 ANUPGARH SITA RAM BISHNOI,01531-263683,,9828834678BADHNU

KRISHAN GOPAL GUPTA,01504-222057,,931442 ANUMANGARH HANUMANGARH H SANJAY SRIVASTAVA,0151-3296234,,935209080 BIKANER RAM BABU AGARWAL,0151-3299117,,935209081 BIKANER AWAR DAN,0151-3299399,,9314646145 BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER

MOOL CHAND BUNKAR,0151-3296106,0151-320 IKANER B

OM PRAKASH MODI,0151-3295200,,9352090810 IKANER B MADAN LAL GOTWAL,0151-3297551,,935264361 BIKANER DINESH DUTT MEHTA,0151-3295012,,935101650 BIKANER

BIKANER BIKANER BIKANER

RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN HARYANA RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN

RAJENDRA KUMAR KUKKAR,9351203131,,93510 CHAK GANESHGAR GANGANAGAR MAHAVEER PRASAD VERMA,9314547405,,9314HUNJHUNU J GHAN SHYAM JALAN,9351693968,,9351547358CHURU DINANATH CHALANA,0154-3294447,,935270997 IKANER B SURENDRA SINGH NATHAWAT,9351948767,,93 HATWA G JHUNJHUNU CHURU BIKANER NAGAUR

OM PRAKASH VERMA,9314103880,9351514179, HANUMANGARH HANUMANGARH VIJAY KUMAR SONI,9314103887,,9352557836 HANUMANGARH HANUMANGARH PRAMOD KUMAR CHOUDHARY,9314906393,,93ASANA J SUBHASH CHAND SONI,9351693876,,935136567 NAGAUR MAHABIR PRASAD,01508-288043,,9351016467 JHAKDEWALI NARESH CHANDRA AGARWAL,01592-325919,,9HUNJHUNU J ASHOK KUMAR GUPTA,01588-240495,,93510164 NAGAUR SHYAM LAL SHARDA,01586-220172,,931450971 KUCHAMAN PRAKASH CHAND VAID,01582-325484,,9352920 AGAUR N GANESH PRASAD TRIVEDI,01582-325020,,9314 NAGAUR PRABHU DAYAL SHARMA,01574-230018,,93515 SIKAR PARMINDRA SINGH GINDRA,9351693808,,93515 NOHAR GIRIJA SHANKAR VYAS,01531-220077,,9314235 IKANER B LAL CHAND SONI,01505-222069,,9352239105 PADAMPUR FARIDABAD NAGAUR HANUMANGARH JHUNJHUNU NAGAUR NAGAUR NAGAUR NAGAUR SIKAR HANUMANGARH BIKANER GANGANAGAR

DEVI SINGH RAJPUROHIT,01508-233007,,93513 ANUMANGARH HANUMANGARH H SATYA NARAYAN DEPURA,9314721043,,935224 RAWATSAR ANIL KUMAR GUPTA,9352567111,,9352240566 ROL MUKTI LAL DAYMA,9351948766,,9352250889 SARUDA DINESH KUMAR TOSHAN,01504-288053,,982903 SHERDA VINOD KUMAR BHARGAVA,9309049961,,930908 SIDHMUKH BABU MOHAMMAD,01572-324763,,9352824028SIKAR NAZIR MANIYAR,01593-220175,,9314140964 JHUNJHUNU HANUMANGARH NAGAUR BIKANER HANUMANGARH CHURU SIKAR JHUNJHUNU GANGANAGAR BIKANER GANGANAGAR DAUSA ALWAR ALWAR ALWAR ALWAR DAUSA DAUSA JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR

SUNIL KUMAR SARNA,0154-2477359,0154-3296 GANGANAGAR RAMESH KUMAR AGGARWAL,0154-3298613,,93 BIKANER RAJENDRA KUMAR SUNAR,01509-220195,,9351 SURATGARH MAGAN LAL BANSAL,01427-287723,,9414035378 ALOODA GAJENDRA KUMAR SHARMA,0144-3298681,014 ALWAR UMA SHANKAR SHARMA,0141-3297970,,935220 LWAR A DINESH GUPTA,0144-3298683,,9352207945 ALWAR

RAM PAL SINGH TANWAR,0144-3200313,,93522 LWAR A RAJENDRA PRASAD SHARMA,9352365353,9309 BAGRI MUNEER AHMED,9351693732,,9351552939 DAUSA

BADRI NARAYAN VIJAY,041-3256129,0141-3226AIPUR J OM PRAKASH GUPTA,0141-3202550,,931463904 JAIPUR BHAGWAN DAS TEMANI,0141-3203761,,9314639 JAIPUR HEM RAJ JAIN,0141-3256132,0141-3226793,9314 JAIPUR SURENDER KUMAR BHARDWAJ,0141-3256138, JAIPUR ANIL V MOREY,0141-3256131,0141-3227719,931AIPUR J UMMED SINGH SANKHLA,0141-3202286,,931463 JAIPUR ARVIND KUAMR RAO,0141-3211375,,931462906AIPUR J RAMAN LAL GUPTA,0141-3256134,0141-3227727 JAIPUR VIMAL KUMAR JAIN,0141-3211228,,9314639087 JAIPUR RAJENDRA PRATAP,0141-3263972,,9314661325AIPUR J OM PRAKASH JOSHI,0141-3205591,,9314639058 JAIPUR RAM PRAKASH MATHUR,0141-3205633,,931463AIPUR J VISHNU PRASAD GOYAL,0141-3205613,,931463AIPUR J SURESH KUMAR GUPTA,0141-3203753,0141-32AIPUR J

KULWANT ANAND,0141-3256135,0141-3220861, JAIPUR RAJENDRA KUMAR GUPTA,0141-3256136,0141JAIPUR RAJESH KUMAR KHANDELWAL,0141-3256155,,9 JAIPUR ANIL KUMAR MEHTA,0141-3256151,0141-322074 JAIPUR DEVENDRA PRASAD AVASTHI,0141-3256140,01 JAIPUR KARNI DAN SHARMA,0141-3256141,0141-32268 JAIPUR SAMIR KUMAR SRIVASTAVA,0141-3203757,,931 JAIPUR CHANDRA PRAKASH SHARMA,0141-3256145,01 JAIPUR MAHESH KUMAR RAJOTIA,0141-3256142,0141-3 JAIPUR ANIL DEWAN,0141-3205627,,9314639049 JAIPUR

JAIPUR JAIPUR ADILABAD JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR ADILABAD JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR ALWAR DAUSA ALWAR TONK JAIPUR JAIPUR TONK JAIPUR TONK SIROHI SIROHI AJMER AJMER AJMER AJMER AJMER BARMER AJMER JODHPUR

RAJASTHAN RAJASTHAN ANDHRA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN ANDHRA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN

AJAY KUMAR KALA,0141-3256137,0141-3220726 JAIPUR DINESH CHANDRA MITTAL,0141-3227720,,9314 JAIPUR SATISH KUMAR RUNGTA,0141-3256143,041-322 JAIPUR SUNDRAM NARAIN,0141-3203742,,9314639062JAIPUR HEMENDRA KUMAR LODHA,0141-3256144,0141 JAIPUR BHUPENDRA KUMAR SONI,0141-3203767,,9314AIPUR J GAURANG VASAVADA,0141-3256139,0141-3220AIPUR J JAI KISHAN BOOLCHANDANI,0141-3256146,014AIPUR J VIJAY LAXMI SHARMA,0141-3205596,,93146390 JAIPUR SUWA LAL SHARMA,0141-3211377,,9314639055AIPUR J SATISH KUMAR YADAV,0141-3205606,,9314639 JAIPUR SUSHIL KUMAR VYAS,0141-3205604,,931466138 JAIPUR SATISH CHAND YADAV,0141-3203745,0141-325 JAIPUR ARVIND KUMAR SHARMA,0141-3227716,,935151 JAIPUR RAM DAS BAGLA,0141-3205600,,9314639054 JAIPUR SATYENDRA BHATT,0141-3203746,,9351585128AIPUR J SATISH KUMAR AJMERA,0141-3203747,,931463AIPUR J SHIV KUMAR SHARMA,0141-3205578,,93146390AIPUR J ARJUN RAM,0141-3205599,,9314639056 JAIPUR

GOPAL DAS GUPTA,0141-3256149,0141-322072AIPUR J PRABHA JAIN,0141-3205632,,9314639077 JAIPUR

VIKRAM SINGH RATHORE,0141-3256150,0141-2 JAIPUR SUBHASH MANGAL,0141-3227726,,9314639078 JAIPUR RAKESH KUMAR CHAWLA,0141-3256148,0141-3 JAIPUR MAN MOHAN BAHED,9351693785,,9314140962JOBNER MANOHAR LAL MEENA,9352616677,,935191667 AREERI K GIRIRAJ PRASAD KAUSHIK,01460-222137,,9351 LWAR A CHHOTE LAL MEENA,9351319206,,9314274812LALSOT SHIV NARAYAN SONI,01494-291071,,931450101 AHARAJWAS M RAMJI LAL MEENA,9351693697,,9352369091 MALPURA

BHIM SAIN SHARMA,,9351693805,9351016249 MANOHARPUR RAM NIWAS SAINI,01421-320722,,9351016246 JAIPUR RAMJI LAL VIJAY,01438-222023,9351967519,935 TONK SUWA LAL,01423-274802,, JAIPUR

INDER MAL GUPTA,01432-320270,,9351377016TONK MUKESH SAXENA,9351693918,,9351366837 ABU ROAD

SHYAM SUNDER CHOUDHARY,9351693879,,935 SIROHI GHAN SHYAM LAL GUPTA,0145-3291904,,93143 AJMER DILIP KUMAR SHARMA,0145-3291994,,93143906 AJMER VISHNU PRASAD GUPTA,0145-3292334,,931439 JMER A AVINASH CHANDRA KANOONGO,0145-3299564 JMER A NIRMAL KUMAR JAIN,0145-3292123,,931439064 JMER A RAMAVTAR SINGH BHAMBOO,9352308688,9351 BALOTRA RAM CHARAN KUMAWAT,01466-272233,, KAMLESH KHEMCHANDANI,,02922-212041, AJMER BAPINI

KRISHAN GOPAL TOTLA,9351693720,,93525579 ARMER B NIHAL CHAND CHORDIA,01462-326990,01462-3 BEAWAR BHANWAR SINGH RATHORE,02922-272225,, BHEEKAMKOR BHAGWATI LAL JAIN,01462-324090,,9351366064 AJMER SHRI KISHAN JANGU,9351693723,,9314114731JODHPUR NARENDRA KUMAR GUPTA,01466-277551,, MADAN LAL JANGID,01466-277224,, CHAMPANERI DEOLIA KALAN

BARMER AJMER JODHPUR AJMER JODHPUR AJMER AJMER JODHPUR REWA JAISALMER JAISALMER AMRELI JALOR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR JODHPUR AJMER AJMER AJMER AJMER PALI AJMER PALI PALI JODHPUR AJMER PALI AJMER ROHTAK PALI SIROHI PALI PALI AJMER BARAN BARAN BHARATPUR BHARATPUR JHALAWAR BUNDI BUNDI SAWAI MADHOPUR

RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN MADHYA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN GUJARAT RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN HARYANA RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN

RAM SWAROOP RAIGAR,02931-285049,,935224ODHPUR J PRAVEEN KUMAR VYAS,0145-3292234,,9314139 GOVINDGARH AVINASH KUMAR UPVEJA,9351319796,9351514AISALMER J DURGESH NANDAN JOSHI,9351319132,,931449AISALMER J LALIT KUMAR BALECHA,9314077753,, JALIA

VIJAY KUMAR GUPTA,02973-222332,,931449423 JALORE AJOY CALLA,0291-3259033,,9314224678 JODHPUR

SURENDRA KUMAR LALA,0291-3293693,,931449 JODHPUR SHASHI PRABHA JAIN,,0291-3247139,931422467 JODHPUR UDAI PAL BISHNOI,0291-3259057,0291-3244636ODHPUR J PURSHOTTAM DAS SINGHAL,0291-3255665,029 JODHPUR HANUMAN SINGH,0291-3258863,,9314224689 JODHPUR RAJENDRA PRAKASH RATHI,0291-3247001,029ODHPUR J DULI CHAND JOIYA,9314307017,,9314490514 JODHPUR NIRMAL BHANDARI,0291-3258283,,9314224676JODHPUR MAHENDRA SINGH,0291-3258858,0291-3247263 JODHPUR RATAN LAL SHARMA,0291-3247028,0291-32055 JODHPUR DINESH SINGH ASERI,9351319197,,9351366835 JMER A ARVIND KUMAR JAIN,01463-326770,,935202380 JMER A SUBODH GARG,01463-325028,01463-326697,93 KISHANGARH SRI KRISHAN BHAGWAN,01463-326996,,935262 JMER A DEVI SINGH VERAWAT,02935-237430,, PALI

VINOD KUMAR BANSAL,9351489308,,935155293 NASIRABAD KAILASH CHAND BHOOTRA,02932-325963,0293 ALI P SURENDRA KUMAR MITTAL,02932-325344,,9352 PALI BABU LAL MEENA,02925-223416,,9351554462 JODHPUR SADA RAM SHARMA,0145-3291656,,9314421995 AJMER GANGA SINGH RAJPUROHIT,9351319781,,9351 RANI OM PRAKASH SHARMA,093141-18154,, SATYA NARAYAN BAGHEL,01496-243823,, SALEMABAD SAMPLA

DOODH NATH YADAV,9314721079,,9352242617 SANDERAO MAHENDRA KUMAR BAIRATHI,9351491970,9351 SIROHI SHRAWAN KUMAR SHAH,9351319260,,9351788 SOJAT ROAD RAJ KUMAR CHOUDHARY,9351319668,,9314639 SUMERPUR RIKHAB CHAND PIPARA,01496-271229,, TANTOTI

PAVAN KUMAR HATILA,9351694179,,935141095 NTAH A SUDHINDRA KR.SINGH BHADAURIA,935169381 ARAN B SATISH KUMAR JAIN,9351693816,,9314421286BHARATPUR NARENDRA SINGH KHATAK,9351693967,,93144 HARATPUR B RAJ KUMAR,07433-222004,9351693915,9351776HALAWAR J OM PRAKASH GUPTA,9351693914,,9351216009 BUNDI ANIL KUMAR JAIN,9352350634,,9314664569 DEI

DINESH CHANDRA SONI,9351694180,,93144202 GANGAPUR NARENDRA KUMAR GUPTA,0747-2434018,, SATNAM MONGA,9351693725,,9351377137 BABU LAL BAIRWA,07462-256034,,

GUDHA NATHAWATUNDI B HINDAUN ISARDA KARAULI SAWAI MADHOPUR JHALAWAR JHALAWAR

SURESH KUMAR AGRAWAL,07432-232306,,9314 JHALAWAR JALAJ GUPTA,07432-240232,,9314481669 JHALRAPATAN

KALPESH MANUBHAI SHAH,07450-254628,,9784 KANWAS ANIL KUMAR,9351694175,,9314481668 KAPREN

NARSIMHAPUR BUNDI BARAN KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA BUNDI SAWAI MADHOPUR

MADHYA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN MADHYA PRADESH RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN BIHAR RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN ORISSA RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN

RAJENDRA SINGH SINSINWAR,05643-264267,,KAWAI ASHOK KUMAR JAIN,0744-3292064,0744-236228 KOTA SUNIL CHAND JAIN,0744-3299329,,9352622576KOTA SUDEEP MEHTA,0744-3296848,,9352624071 KOTA

RAMESH CHANDRA JAIN,0744-3292066,0744-32 KOTA RAKESH KUMAR JAIN,0744-3295956,,935262259 KOTA YOGENDRA MUNDRA,0744-3292065,0744-32958 KOTA ANJANA LALWANI,0744-3292058,0744-3296894, KOTA KULDEEP KUMAR SHARMA,0744-3299159,,9309 KOTA RAMESH CHANDRA GUPTA,0744-3295907,,9352 KOTA MAHESH KUMAR GUPTA,0744-3292063,0744-32 KOTA JAGDISH CHAND KHANDELWAL,0744-3297972, KOTA SHYAM SUNDER SHARMA,0744-3299264,,93526 KOTA DAMODAR PRASAD DANI,0744-3296060,,935262 KOTA SURENDRA KUMAR JAIN,0744-3292062,0744-32 KOTA HANUMAN PRASAD MEENA,9351490973,,93514 UNDI B ASHOK KUMAR THAPAR,9351319680,,93145122 MAHUKALAN

MANOJ KUMAR JAIN,9352351153,,9314639015 MALARANA STATIO SAWAI MADHOPUR SATISH CHAND JAIN,07435-284228,, MANDI RAJENDRAP JHALAWAR KOTA BHARATPUR PALI SAWAI MADHOPUR

SHRAWAN LAL MEENA,9351492088,,931448166 ORAK M OM PRAKASH GARG,05643-234007,,9309366632 PATHENA SHIV DUTT SHARMA,9314547442,,9314481670 PALI BASANTI LAL SWARNKAR,,, RIWALI

UCHHAB LAL SHARMA,07462-322292,,93144816 SAWAI MADHOPUR SAWAI MADHOPUR PURSHOTTAM LAL KABRA,07458-253813,, SHYAM LAL RAIGAR,02950-281044,, MUKESH KUMAR VYAS,02963-238235,, ARJUN LAL LODHA,02964-262121,, GOPI LAL LOHAR,02963-238227,, SHREE KANT GUPTA,0294-2398226,, SUMERGANJ MANDUNDI B AGAR ANJANA ANTRI BANSWARA BAMBORA UDAIPUR BANSWARA GWALIOR BANSWARA UDAIPUR BANSWARA BANSWARA UDAIPUR BANSWARA SUPAUL UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR BANSWARA KENDRAPARA DUNGARPUR DUNGARPUR UDAIPUR BANSWARA UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR BANSWARA UDAIPUR BANSWARA

NARAYAN SINGH PIPARA,02962-243008,931444 BANSWARA ANIL KUMAR RANKA,9314447140,,9351776995 BANSWARA SURESH CHANDRA INTODIA,0294-3251595,, UDAIPUR CHUNNI LAL CHOUDHARY,02963-221061,,93522 BEDWA HIMANSHU KUMAR TRIVEDI,02963-275224,, BHIMPUR

LAXMI NARAIN SHARMA,02957-220213,,9351514 UDAIPUR GOVIND LAL SHARMA,02905-260026,, RAM PRASAD BAIRWA,02907-242326,, MUKESH KUMAR GUPTA,02968-236403,, SUSHIL GUPTA,02962-266510,, UDAIPUR UDAIPUR CHINCH DANPUR

LADU LAL SHAH,02964-234670,9351693819,9351 DUNGARPUR ANIL KUMAR GUPTA,02964-234394,, DUNGARPUR

RAMAWTAR MAHESHWARI,0295-5329870,93516 UDAIPUR MAHENDRA KUMAR CHHIPA,02968-231314,, GANGAR TALAI KALU RAM MEENA,02955-273235,, CHIRANJIV RAI SHARMA,02905-267826,, UPENDRA JAIN,0294-3296766,9309214440, GHASA UDAIPUR JHAMERKOTRA

ASHWINI KUMAR GARG,9352709948,,931422721 UDAIPUR OM PRAKASH YADAV,02950-293033,, BAJRANG LAL JAT,02957-233688,, RAJENDRA KUMAR BOHRA,02962-268253,, BHARAT BHUSAN MALI,,, HANUMAN PRASAD VERMA,02968-220001,, LASADIYA LOONADA MAHIDAM MAMER NAUGAMA

MANOHAR LAL JOSHI,9351693974,,9352498485 UDAIPUR GIRIRAJ PRASAD KHANDELWAL,02907-230026, UDAIPUR OM PRAKASH AGRAWAL,02966-252262,,931459 SAGWARA VIMAL KUMAR SHARMA,9314721054,,935224260 SALUMBAR GANESH LAL JOSHI,02968-239114,, KAILASH CHANDRA NYATI,02961-230328,, PRAMOD KUMAR PITALIA,02965-293310,, MAHESH CHAND SINGHAL,02905-265327,, SHERGARH SURPUR TAMBESARA TOKAR

UDAIPUR UDAIPUR DUNGARPUR UDAIPUR BANSWARA BANSWARA BANSWARA

RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN

BABU LAL BAIRWA,02965-273208,99836543 TANDA RATNA


VIPIN RAM SINGH SHEKHAWAT,0294-3291953,0 UDAIPUR PRAMOD KUMAR GARG,0294-3299958,,9352523 UDAIPUR DAULAT RAM SUKHARIA,0294-3296170,0294-32 DAIPUR U LALIT KUMAR BOHRA,0294-3291956,0294-24229 UDAIPUR KAILASH CHAND DIWAKAR,0294-3299942,0294UDAIPUR CHANDRA KISHAN MITTAL,0294-3296667,,93525 UDAIPUR MOHIT SINGHVI,0294-3299946,,9352524260 UDAIPUR

BANSWARA
UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR UDAIPUR DUNGARPUR JAMMU KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA DARJILING DEHRA DUN GHAZIABAD GHAZIABAD KANPUR CITY LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW MEERUT MEERUT MEERUT MEERUT

RAJASTHAN
RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN RAJASTHAN JAMMU & KASHMIR WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL WEST BENGAL UTTARAKHAND UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH

CHAND MAL BOHRA,0294-3299943,,9352523805 UDAIPUR MOHAN LAL AGARWAL,0294-3299902,0294-3200 UDAIPUR SUNAYANA SHRIMALI,0294-3299969,,935252379 UDAIPUR SUBHASH CHANDRA KASLIWAL,0294-3299750, UDAIPUR NAWAL KISHORE GUPTA,0294-3291957,,935252 UDAIPUR HARISH CHANDRA BHATT,0294-3298283,,93525 UDAIPUR PRAMOD KUMAR RANKA,02964-262178,, VARADA

SANDEEP CHANDER VAID;0191-2561168;0;9419 JAMMU NAVEEN KUMAR AGRAWAL 033-2377413; 033-3 KOLKATA SATENDRA KUMAR BHATIA 033-32518318; 033KOLKATA ANAND MOHAN DAS 033-26543118; 9330909741 KOLKATA HUKMI CHAND SHARMA 033-32403939; 033-329 KOLKATA PARAG BHATTACHARJEE 033-23213915; 93308 OLKATA K RAVI PRAKASH SHARMA 033-32578003; 933930 KOLKATA SHIV KUMAR DANGI 033-32403930; 033-3296903 KOLKATA PUNYASLOKE BOSE 0353-2526519; 9434753984 SILIGURI HARENDRA PAL SINGH;0135-3255753;0;931977 EHRADUN D OM PRAKASH AGRAWAL 0120-3223653 GHAZIABAD

RAJ KUMAR JAIN;0120-3226061;9312208999;0 GHAZIABAD GOPESH KAUSHIK;0512-3260037;0;9389611212 KANPUR DAMODAR LAL NAGORI;0522-3260223;0522-325 LUCKNOW CHANDRA DUTT SHARMA;0522-3237879;0;9305UCKNOW L PRAVEEN MAIRH;0522-3238494;9369097583;0 LUCKNOW MUKESH KUMAR BATRA;0522-3260857;0522-32UCKNOW L MUKESH SHARMA;0121-3244696;0;9358416125 MEERUT YASHWANT SINGH;0121-3252327;0;9359290146 EERUT M PRAKASH CHAND GUPTA;0121-3244424;0;9358 EERUT M PRAKASH CHAND GUPTA;0121MEERUT 3244424;0;9358417388 SHIV CHARAN LAL RAWAT;0120-3223675;0;9313 NOIDA RAJESH KUMAR ATREYA;0120-3210910;0;93508 NOIDA PRAVIN CHANDRA P. RATHOD 0724-3299077AKOLA SHAMBHU DAYAL SHARMA 0721-3295929 RAVI KANT MISHRA 0240-3255089 RENU BHARGAVA 02522-318315 KAVINDRA B KOTHARI 07118-320777 PRAKASH MAL SOLANKI 0230-3299633 SUBHASH CHAND JAIN 0257-3201775 ASHOK KUMAR CHHAMBI SURESH KUMAR JAIN 02554-324535 AMRAVATI AURANGABAD BHIWANDI BRAMHNI ICHALKARNJI JALGAON KOLHAPUR MUMBAI

GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U GAUTAM BUDDHA NAGA TTAR PRADESH U AKOLA AMRAVATI AURANGABAD THANE NAGPUR KOLHAPUR JALGAON KOLHAPUR GREATER BOMBAY MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

OM PRAKASH RATHI;022-32531345;022-3250770 MUMBAI CHANDRESH KUMAR KAVADIA 022-32531341 MUMBAI AJAY PANDYA 022-32624494 MUMBAI

GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY THANE GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY THANE GREATER BOMBAY THANE GREATER BOMBAY NAGPUR NASIK NORTH GOA PARBHANI WARDHA PUNE PUNE YAVATMAL GREATER MUMBAI GREATER MUMBAI GREATER BOMBAY

MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA GOA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

MANOJ KUMAR SAXENA,022-32520560,022-326 UMBAI M NIRMAL KABRA 022-32508751 MUMBAI

PRAMOD CHANDRA KASLIWAL 022-32531356 MUMBAI NIRMAL KUMAR TIWARI 0251-3247010 SANDHYA KALA 022-32038439 SATYA NARAYAN SHARDA 022-32531347 RISHAB CHAND JAIN 022-32541271 SATYA PRAKASH RASTOGI 022-32609415 SHIV RATAN MISHRA 022-32635184 KALYAN MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI THANE

BRIJ MOHAN GUPTA;022-66378361;022-2282302 MUMBAI SITA RAM AGRAWAL 022-32564650 HARISH BAKSHI 022-32639340 ANIL MANSUKHLAL BHATT 0712-3241205 SHREYAS NASIKKAR 0253-3246600 ASHOK KUMAR SHARMA 0832-3256400 NILESH KALAMKAR 02452-320209 MILIND VINAYAK PARVATE SATYA NARAIN SHARMA 020-32514440 RACHNA SHARMA 020-32549996 NEW BOMBAY MUMBAI NAGPUR NASHIK PANAJI PARBHANI PULGAON PUNE PUNE

ASHOK SAMPATDAS KOHAD 07232-326631 YAVATMAL GAURANG SHAH 22-26538610, 9821910469 PHONE - 022 - 67574314 / 4322 PRABHAKAR CHOUDHARY 6667 2087, RESHMA CHHABRIA 66672031 MUMBAI MUMBAI MUMBAI

PRINCIE ALPHONSO-9434242518

THANE

THANE
GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY GREATER BOMBAY SATARA RAIGAD

MAHARASHTRA
MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

MR. SUBASH SATYAPALAN (9769006543); VAHI MUMBAI RESHMA SEQUEIRA _CONTACT NO _98336133 UMBAI M PRAVEEN SRIVASTAVA [216705] 7738064269 MUMBAI MR. ARVIND MEDHEKAR 09850357092 NADEEM KONDKAR 7738064301 NILANJAN CHATTERJEE 9903 035 532 ANISH SHARMA : BM : 9650950137 MR. LAXMIPATHI S 09985256474 LONAND NHAVA SHEVA PANIHATI DELHI HYDERABAD

NORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL DELHI HYDERABAD SURENDRANAGAR AHMADABAD DAKSHIN KANNAD NAMAKKAL DELHI ANDHRA PRADESH GUJARAT GUJARAT KARNATAKA TAMIL NADU

VIMAL OZA(BSCM)- 8980018974 , ,AMISH VORA THANGADH MANAN RAWAL, EMP ID 160198; KRUNAL BHAT DEHGAM MR. GIREESH P 9620138518 KARTHIK RAMAKRISHNAN 9500047560 MR. ASHISH AGARWAL 09897531820 PUTTUR RASIPURAM KHATIMA

UDHAM SINGH NAGAR UTTARANCHAL BHARUCH GUJARAT MAHARASHTRA KERALA ANDHRA PRADESH

CHANDAN SRIVASTAVA- 08128990842, SANJAY ZADESHWAR

JOYJIT GUPTA (BRANCH MANAGER) : 96644510 MUMBAI GREATER BOMBAY JYOTHSNA SHET M - 81293 10104 KUTHUPARAMBA CANNUR M.L.SIRISHA-7799881754, HYDERABAD HYDERABAD

VIJAY JALEWA- 8875015058,01422-5130 SHAHPURA PUNE MS.GAURI THODGE :8390902005 RENJITH CHANDRASEKHARAN 812931 KOTTAYAM

JAIPUR PUNE KOTTAYAM

RAJASTHAN MAHARASHTRA KERALA