Vous êtes sur la page 1sur 21

ICT Merit No

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Page No. 1 9

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
PRAVIN VINAY SWAPNESHU PRASAD MANGESH GOPAL AMIT PRATIBHA ANITA SHUBHANGI VINUTHA ANUJA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

KONDEKAR TOPKAR BASER SARAF PATIL --VORA -GOKHALE DWIVEDI OHRI MAHAJAN PHATAK SHAH SHAH JAIN KHANOLKAR GOSALIA SAMPAT PATHARE SAXENA KAMAT

NEHA

RUTVIK DEVEN SANJAN

292 276 275 262 257 250 250 249 247 244 242 241 239 239 236 235 235 235 235 235 232 229 228 228 228 227 226 225 224 224 224

368 851 899

AIEEE Rank

THALLAM

CHINMAY ARJUN MEET

1542 1892 2407 2485 2528 2713 3015 3164 3334 3498 3603 3916 3963 3966 3999 4055 4067 4433 4864 4967 5046 5062 5106 5250 5452 5625 5638 5652

SHANTANU KAUSHIKRAJ SUSHANT ASHISH SANYA AAKASH AKASH

PRABHAKAR

VRISHALI SHOBHA NEHAL

VENKATESAN SARASWATH Y ABHAY YOJANA LAITHA NEELIMA MONIKA SHALINI BHAVNA NEETA VIDHI BHAVNA KIRAN RUCHI

JAYARAMAN SANJAI ARUN ALOK

SANJEET SAMEER UTSAV MIHIKA

DEVAVRAT

SHRISH BIPIN VIJAY

RAJENDRA

CHAITANYA AKANSH AARISH DHRUV AKASH PARAS LAKSH NIDHI KARTIK AKSHAY APOORVA

NITIN

RAJESH

HEMANT KALIND RAVI ANIL

JAYSHREE MRINAL SEEMA ABHA JAYASHREE PRONOTI JYOTI RUPA DIPTI

SRIVASTAVA DESHMUKH VORA SAMPAT BHATIA MAKHIJANI BADANI

DURGAPRAS AD SHIRISH MAHESH JIVAN MANOJ

SANJAYBHAI

JAINEEL

RAJESH

RITIKA

KALPANA

ICT Merit No
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Page No. 2

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
MEHUL VILAS NIRANJAN TUSAR DINESH JYOTI

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

MEHTA

NAGARGOJE MAYADEO SHAH BANDYOPAD HYAY JAGTAP DESAI SHAH

SIDHARTH ROHIT NIKHIL

SUREKHA LALITA PINKA ASHA JAYANTI SANJIVANI PRAGNA ABIRA CHETNA SONAL SUCHITRA NEHA

223 223 223 223 223 222 222 222 221 221 220 219 219 216 216 216 215 215 215 214 214 213 212 211 210 210 207 207 207

5727 5744 5807 5839 5847 5883 5987 5999 6149 6170 6365 6437 6552 6987 7040 7075 7218 7238 7248 7427 7475 7599 7898 8111 8198 8238 8828 8861 8896 8955

AIEEE Rank

SOURAV UTKARSH SURAJ ALEC ABHISEK

NAVARKAR

MAHADEO AJAY

CHANDRAKA NT SANDIP ASHWIN KETAN HOMIAR RAMESH SALIL KUMAR MANGESH

BHATTACHAR SUBHODIP YA MEHTA PRANUJ ROHAN MANOJ RUCHI

DARUWALA DESITI JHA DHAMNASKA R ROY

NEVILLE

JAYALAXMI NIYATI BANDITA MEDHA SWATI PRATIBHA

SARVAGYA ADITI

PATIL

SHUBHADEEP SHANTANU MIHIR RAVINDRA SUBODH SANJAY ARVIND

TAMHANKAR DESHMANKA R VYAS SUBRAMANY AM GUPTA BHARADWAJ VEDULA -AGRAWAL UDYAVARA KATRE JAIN ABHISHEK

SHISHIR ABHINAY BHARATH

AKSHAYKUM AR AKSHAY ACHAL NIKHITA VISHWANAT HAN SAGAR ADITI SHRUTI ABHISHEK

S.SUBRAMAN K.SHANTHI YAM VIJAYKUMAR NAVEEN KANT CHANDA RASHMI NANDINI ANITA JYOTHI SUDHA SHRADHA NITA

NAMARATA

RAJENDRA JITENDRA SUBRAMANI AN BALAGANGA DHARA SHRIKANT RAJEEV ANANT

SMITAREKHA 207

ICT Merit No
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Page No. 3

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
ARUN TUTUL

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

DUTTA

DATTAGUPTA SUDIPTA KUMAR AKSHAY MUNDRA MITTAL GUPTE GOEL

ABHISHEK

MANASH

SHIKHAR RADHIKA OMKAR AMBEK

SANJAY KUMAR VISHWAPRA KASH VINAY KUMAR MITTAL DEEPAK AMIT ANAND

SHARMISTHA 206 PRIYA KUMARI 206 205 204 204 204 204 204 203 203 201 201 200 200 199 199 199 198 197 196 196 196 195 195 195 195 194 194 MADHULIKA DEEPALI MITTAL

207

9016 9039 9083 9291 9547 9576 9577 9656 9700 9823 9865

AIEEE Rank

KABRA SINGH

PRANAV PRASHANT PULKIT AMIT DEEPAK DHAVAL AKHIL VIVEK VARSHA JINAY TANMAY KUSHAL

SHARMILA SHARMILA MAYA ANJU

AGRAWAL KAKAD VORA ASAWALE DATTA AIYAR

RANVIJAY SUDHIR PRAKASH HARESH

PREETI SUDHA SAVITA

SADASHIV

ARINDAM

AMAL KUMAR KABERI A.V.SHIVARA JOTHI MAKRISHNA N JAYACHANDR ASHA AN NARAYAN MANOJ KISHORKUM AR DNYANDEO SUROJIT

BHAVNA

10291 10458 10644 10718 10966 10973 11056 11139 11503 11690 11701 11771 11956 11975 12043 12137 12208 12338

VARIER PATIL NAGORI DESHPANDE CHOPADE BOSE TAVARGERI SARIN

MEENA

JAYSHREE MEGHNA KIRTI SANDHYA SIKHA NISHI KRISHNA NANDY SUNITA ARUNA RENU SUNITA

SANDESH APURBA ARPITA

VENKATESH ANIRUDDHA AMITAVA NANDY KRISHAN KUMAR ARUN

NANDY AGGARWAL MITTAL GUPTA KAMALSHAR MA MUKHEDKAR

PRATEEK GAURAV PRACHI HARDIK GAURAV PARESH

PRAKASH PRAKASH PRAVEEN

APARNA

ICT Merit No
91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Page No. 4 99

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
ZOHEB ALI AVINASH RAJEEV KUMAR VILAS ATUL MAHIDHAR PANT NILOFAR DIKSHA PANT JYOTI AMITA ASMITA J.SUDHA RANI AMRUTA BHARATI SNEHA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

ALI

PANT SHETTY JAIN J GOLATKAR CHORGHE JOSHI AWARE

FAISAL TEJAS

HARSHIT ATISHAY MOHANISH DARPAN ADITYA NIKITA ROHAN GOPAL RAVI KIRAN

193 192 192 191 191 190 190 190 188 188 188 187 187 187 187 187 185 185 185 185 184 184 183 183 182 182 181 181 180 180

12549 12933 13002 13179 13246 13359 13409 13593 14019 14101 14195 14246 14267 14305 14471 14550 14934 15067 15100 15213 15330 15561 15793 15820 16183 16224 16333 16597 16940 17058

AIEEE Rank

J.S.R. SHARMA RAJGOPAL ASHOK DEVENDRA BHIMRAO NAVDEEP DINESH

BHARWADA SINGH

SUREKHA SANDHYA MANDEEP SHASHI

DESHPANDE AGARWAL SAMDANI MEHTA GIRI GOGATE GUPTA

JATINDEEP HARSH GAUTAM TRISHI UTSAV ANAY AJAY

KANHAIYALA SANGEETA L PARESH SWARNENDU VISHWAS SANJAY KUMAR GAMA BHAWNA SHIVANI MEGHA

AGRAWAL KUPPAM KANADIYA AYARE GUDIPATI SHAH JAIN KEDIA

SHUBHAM SATYA SAI ANUROOP SATISH LALITH CHIRAG AMAN PRANAV KARAN SURABHI

SHELLY AGRAWAL POONAM ANJANI KUMARI

HARI BABU KAMAL

SIDDHARTH

CHANDRASH SHALAKA EKHAR G.KODANDAR G.MADHU AM MUKESH ARUN VIJAYKUMAR WARIAL DAS MADHUKAR UMESH SANGITA SAROJ SABUTA POOJA KAMINI

ARCHANA

CHUGH

TALELE

SHRIKHANDE KSHITEEJ TEMANI ABHINAV

SHIVSHANKA ANJALI R

MEENAL

ICT Merit No
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
SUBRAMANI AN MOHAN VILAS JAYASHREE USHA JYOTI

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

-RAGHAVAN PATIL AMIN PUROHIT CHAKRADEO PAWAR KULKARNI RAJWADE MUDGAL

VIVEK SRIHARI PRAVAH ANISH SHRINIKET

179 179 179 178 178 178 176 176 175 175 175 175

17145 17186 17250 17493 17550 17666 18331 18382 18863 18909 18989 19016 19081 19306 19359 19488 19580 19791 19803 19938 20066 20156 20661 20700 20735 20749 20893 21112 21282 21482 21511

AIEEE Rank

RAKESH SANJAY SATISH

SARVESH ONKAR KANAD

RAVINDRA DEVIDAS YESHWANT KISHAN SURESH

KAVITA SWATI SWATI

PRAMEELA MEDHA MADHAVI JAGESH KIRAN KAVITA

CHINMAY

MUNDADA SINGH PANNU EMANI BHATT

MANAK

DESHPANDE

VENKATESH RADHIKA JODH

RAVINDRA JAGDEEP RAMA KRISHNA ARUN PRAFUL SUNIL JITEN BHARATESH DNYANESHW AR ANIL KUMAR P.SACHIDAN AND RAJSINGH SHIVRAM DILIP SANJAY SANJAY AJAY RAVINDRA

CHAUDHARY KOLHE

LAKSHMINEE LIMA UTSHAV VISHV DEVESH SHREYANS ANSUYA

AMITOUJKAU 174 R RAMASUBBA 174 LAKSHMI RITA SHAMITA PRANITA PRITI SAVITA SEEMA SUSHAMA RAMA DEVI SUSHAMA PRAMILA MINAXI VIDYA 174 173 173 173 173 172 172 172 171 171 171 171 170 170 169 169 169

GUNDAWADE PRATIK GATHANI SHINDE BOHRA MENON CHAUHAN KAJAREKAR CHANGEDE BANGAR AJBANI JOSHI IYER

MADHURI

SANDESHA HARIVINAYA K DEVISINGH SHAUNAK DIPAM RUTVI

SAMRUDDHA HRISHIKESH AKASH VINAYAK SIDDHARTH

SANGEETA

BHATIA AGARWAL

Page No. 5

VENKATESHA LAKSHMI N KAMAL KAVITA KUMAR

SUSHMA

ICT Merit No
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Page No. 6

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
T. SURYA NARAYAN PRADIP SUNIL MANJUSHA SUNITA SNEHA REKHA -DEEPA LEENA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

PATRO PATIL ZANTYE

ANURAG ANUJ MANALI ANKIT

169 168 168 167 167 167 167 166 166 166 166 166 165 165 165 165 163 163 163 163 163 163 162 162 162 161 161 161 161 161

21571 21782 22152 22214 22344 22437 22536 3686 22670 22851 22964 23058 23146 23165 23248 23570 24231 24403 24439 24451 24497 24563 24882 25047 25063 25141 25155 25212 25528 25532

AIEEE Rank

VARSHNEY MAHADIK PATIL PIMPARWAR RAHANGDAL E WARPE SHARMA DHIR KANETKAR SARDA VORA THAKAR JAMMIHAL ACHARYA SANGAVE SINGH KALE BHARDWAJ

SIDDHANT SHEETAL

PRAMOD JEEWAN PRADEEP VINAY

SANJEEV

SHALAKA

TATYASAHEB

NAMEETA SMITA GEETHA SALILA SANGEETA PRATIBHA SUJATA MANJULA SHEELA BEENA BEENA AARTI SWATI

HRUSHEEKES SUNIL H NANDKISHO AKSHAY R VIJAY PALASH KUMAR NINAD ASHUTOSH RUCHA HEM TEJAS SHRIKANT VINOD ATUL VIJAY

SAURABH HARSHIL ROHAN REWA SHIBANI SWARNIKA KESHAV PRASHANTK UMAR VAIBHAV KARAN

RAVINDRA SRIPATHI ABHAY SURENDER KUMAR PRADUMN JAYANT ALOK

MANGALA

PRAKASH PASARI CHAUHAN KHANKAR JOLLY SHARMA KAKARIYA GUDHAKA

OM PRAKASH SANDHYA SUBHASHCH ANDRA NANABHAU MANINDER SHARMA SURINDER KUMAR SUNIL NEERU SEEMA SUSHILA ANUREET

TOSHANT KOJASHREE MUNAIF UTSAV

SUMAN LATA POORNIMA GEETA

MOHAMMAD

IQBALAHMED AISHA RAMANIK

ICT Merit No
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 Page No. 7 212

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
BALASAHEB SHASHI KUMAR NITIN FARSHID ASHIRWAD DRUMIL VILAS SANJEEV MANDAKINI SHEHNAZ MARYGEORG E MANJUSHA MRUDULA LATA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

PATIL

SHANKAR GOORABIAN RASTE TILLU

CHETAN

SHALINI JAMSHIR NEHA AKASH ARPIT SAURABH SAKET SUKRUT SANCHI NIHIT SANGRAM SIDDESH HITESH VIVEK

161 161 160 160 160 159 159 159 159 158 158 158 158 158 157 157 157 156 156 155 155 155 154 153 153 153 152 152 151 151

25591 25600 25741 26009 26054 26291 26301 26343 26524 26751 26983 27004 27088 27107 27258 27694 27703 27796 28273 28410 28430 28536 29376 29461 29949 30005 30059 30373 30544 30846 30939

AIEEE Rank

MERCHANT MISHRA LOTE

NIRUPAMA SANDHYA SIMMI

MONDKAR AGARWAL AGARWAL PATIL PATIL SHINDE BOKADE SINHA GARG CHAUDHARY DEDHIA PANT SAXENA MEHTA KALSI MATE

DATTAPRASA YOGINI D YOGESH AJAYKUMAR MANGESH SUBHASH SURESH SUNIL BALASAHEB KANTA ASHA

SANGEETA SUVARNA SNEHA KAMALA RASHMI RAJULA SUJATA GEETA BABITA MANJU

BOTHRA

SHUBHAM SAKSHAM

SHREECHAN D SHYAMMOHA N SAMEER SUDHIR HARISH

UTKARSHA SHASHANK KINJAL NIDHI DIVYANSH SUSHANT SUJAY

SANDEEP

PARVINDER SINGH RICHA

NITINKUMAR MAYURI AMAR SINGH VIVEK KAILASH KIRAN BIJAN IS SINGH CHANDEL

JASBIR KAUR 154 VRUNDA NEHA VISHAKHA MEERA ALAKA SEEMA SINGH

SWAMI JOSHI DASH --

MANJARATKA ADVAIT R ISHAN NEILADRI SOORAJ

PRADEEP

KAPUR

SHASHANK SHEKHAR

SIDHARATH

AMEETA

ICT Merit No
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 Page No. 8

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
VIVEK AJAY NITA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

GARG

GAIKWAD GUPTA

SHAURYA ADWAIT NEHA MAKRAND VAMSHI KRISHNA JITIN KANCHAN CHIRAG RUJAI

KHANWALE NALAM NAIR SATPUTE PAWAR MEHTA NIGAM KOLWADKAR SHARMA PATIL JHA THOSAR SASMAL NAIR BHUSARI SARQAR MISHRA TIWARI PATIL MOHITE GREENE DAS -DABADE KUMAR/NIS HU

JAYANTH CHHANNOMA L NALAM SRINIVASU SATYAKUMA R BHARAT JAYANT SUNIL KUMAR SURYAKANT

RUJUTA LATA LAXMI

151 150 150 149 148 148 147 147 147 146 146 146 146 146 146 145 145 145 145 145 145 144 143 143 143 143 143 143 142

31227 31497 31912 32082 32642 32779 33331 33540 33765 34012 34142 34381 34408 34409 34511 34675 34928 34962 34991 35124 35147 35717 36098 36125 36376 36391 36505 36513 36661

AIEEE Rank

NALAM RAJYALAKSH MI RENUKA SUMAN ASHA ILA

SHASHANK PRANJALI RAGHAV SHARDUL ANIMESH

MEENAKSHI ANJALI MONICA

PRASHANT DIWAKAR AMIT

DEVAVRAT SOUMYABHU SAN ANANDAPAD MANABHABN MUGDHA NISHANT RUSHIKESH KETAN SAMHITA ANIRUDH PRATIKRAJ TEJASHREE SHINIYA

SHAILESH SANTOSH

SANDHYA MANJARI POONAM

MRITYUNJOY JAYANTI

UNNIKRISHN SANGEETHA AN MANGESH BAPU YASHPALSIN GH KAILASH MANJIRI KUSUM KAMAL SUNITA NANDAMUDI NEERASA JYOTSNA SUJATA BABITA SANYOGITA

NANDAMUDI

SUNIL KUMAR NARENDRA KUMAR SUNIL RAVINDRA SANJAY ERNEST BISWANATH

SIDDHARTH SEKHAR DYUTI SHREERANG

ANANTHANA RAYANAN GAJANAN

NIBEDITA RADHA PADMAJA

ICT Merit No
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 Page No. 9

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
DIWAKAR PRASAD VIJAY RAMESH MANJU DEVI RAJNI VIDYA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

-MATHUR PAWAR GOYAL

RAUMIL MAYUR SATEJ AYSHWARYA SOURABH SANJANA AAKASH ROHIT ADITYA

142 142 142 141 141 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 138 138 138 138 138 138 138 137 137 137 137 137 136 136 136

36928 37084 37155 37402 37414 37678 37939 37975 38017 38036 38104 38124 38553 38664 38799 39937 39977 39992 40013 40025 40107 40119 40299 40372 40445 40544 40989 41148 41194 41237

AIEEE Rank

HINGANE

SANJAY SATYAPRIYA MADHUKAR PRADEEP UMESH UDAY DEEPAK KUMAR SOMENATH SURENDRA AJAY R. SHREEDHAR PRATAP

SHACHI SATYAPRIYA MADHURI ABHA SANGEETA SANDHYA MADHAVI SOMA MALA

KANSTIYA CHANDRA KANSAL HENDRE PANDEY --

MUKHERJEE

SAYANI

SHREYAT KASHISH SURBHI MOHIT SAHIR

SHREYAS

SUJATA RASHMI PURVA BHARTI SUNITA JYOTI RATNA ANJU

KAPOOR KADAM MEHTA MULEY KUKREJA WAGLE SATALKAR CHAVAN SONJ PATIL PARIKH JOSHI SARASWATH OLA JAIN

MAHESHLAL HARISH SHANKAR SHARAD PIUSH BALKRISHNA SHANTARAM MAHESH PRANAV AJAY BHALCHAND RA

SHREYAS SARTH VARDHAN SONALI

BHANDARI

ABHIMANYU PRACHI VEEDHI

SUJATA AASHWINI MANJU BHARATI PREETI ANITA LAKSHMI PUNAM GEETA USHA

SANJOG RADHIKA

VS BHEEMESHW AR AKSHAT SNEHAL ONKAR KIRTESH

KRISHNA MOHAN SUDHIR

RAUT HULE

CHASKAR

BABULNATH SITARAM NARAYAN

NILAMBARI

ICT Merit No
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Page No. 10

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
MANOJ DR. S. P. S. KHANUJA RK SRIVASTAVA BHARAT C.K. SUBRAMANI AN TARUN PRADIP SABITA DR. ARCHANA SUMAN MALA ALKA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

DASH

KHANUJA SRIVASTAVA SANGHVI SUBRAMANI AN DATTA

ABHILASH GRACE

136 136 136 136 136 136 136 135 135 135 135 135 134 134 134 134 133 133 133 133 132 131 131 131 131 131 130 130 130

41300 41391 41413 41506 41710 41731 41741 41943 42111 42185 42452 42465 42878 43130 43135 43383 43748 43787 43978 43997 44968 45422 45596 45638 45739 45868 46503 46517 46559

AIEEE Rank

AKARSH HARSH KAVYA

KAUSALYA ANITA

KULKARNI PIRZADA SHIVGAN

LAKSHYA ALOK MUQSIT AISHWARY SASWATI ARJIT RINA

MINHAJ TUKARAM SIBA PRASAD PAVAN

MRUNAL TRUPTI ALKA

MUSFIRA JABEEN GAYATRI REEMA MANJUSHRI SAROJ NITA USHA RUBT RITA

SAMANTARA Y BHARGAVA SHARMA TIWARI JALAN PITTI RAJ

KUSHAGRA POOJA KRIPA KONY SHRISHTI TANMAY JOSEPH

KRISHNA MEGH

BHALODE

SATYENDRA RAJENDRA RAVI VINAY GARU JOSHWA KIRAN ANIL VIRENDRA VIJENDRA T.R

CHATTERJEE THAKKAR GUPTA DUDI

RAAKESH AMIT

SUSHANT VISHAL YUKTI ANAND

SUSHILA SARITA MALTI SUMAN

MANISHA

GAUTAM GULATI SINHA NIKAM GUPTA KAVEESHWA R DESAI SHARMA

GAURAV ADITYA

ASHOK KR. VILAS CHANDRA SHEKHAK RAJEEV ASHOK KUMAR GAJANAN

SUJATA

SHIVADITYA

SANDHYA SUSHILA MEGHA LATA KAVITA

AJINKYA VIVEK KUMAR

ICT Merit No
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 Page No. 11

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
AVINASH VIKAS KISHAN RAJANI MALA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

AKHADE JOG SAREEN MULYE DHILLON

ANIKET ANUJ

KALYANI SHREYA

MADHURI

130 130 130 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 127 127 126 126 125 125 125 124 124 123 123 123 122 122 122 122 122

46746 46883 46892 46979 47277 47283 47429 47511 47642 47654 47807 48001 48642 49032 49198 50286 50577 50902 51209 51453 52225 52550 52869 53551 53582 54254 54351 54380 54414 54523

AIEEE Rank

RANGARAJA N SHARMA SHENOY SHAIKH PATIL SHAH -KATARIA

GAGANDEEP SINGH NIVEDITA VIJETA SAMRUDHI ASHWIN GAURAV JAY

SUSHILKUMA SUPRIYA R BHUPINDER GOVINDAN ASHOK RAKESH KUMAR

PARAMJIT SUJATHA KARUNA KRISHNA BALA SAIMA DISHA

SHAUNAK

NITYANAND MEHBOOB JAYANT RASESH

JAYASHREE

KOHLI

POORNIMA TUSHAR GAUTAM KUMAR

VIJAYAN MANISH

RESHMA SINDHU KIRAN

MISHRA HUSSAIN TRIVEDI PIPADA --

S. K. MISHRA REKHA SAIFUDDIN SUNIT SUNIL TASNEEM MADHU REKHA ANITA

ALIASGHAR SURABHI ALOK RUSHABH SABIHA WALI

DADLANI BABEL NIJASURE DAS --

GOVIND

WALI IMAM MAHENDRA AVINASH ARNAB SOMANATHA N PANKAJ BALU VINAYAK RAVINDRA SHITAL JOHN

NEELAM SANIKA ARCHAN MEET

RASHIDA KHATOON BHAGYAWAT I URMILA TULTUL

AVINASH VARAD

CHANDRA RAJESHREE VARSHA GEETA SHARDA VAISHALI ANNIE

KANSARA KAMBLE PATIL

AGARKAR

KULDEEP DEEPAK KARAN PEARL

BHANSALI PHILIP

ICT Merit No
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 Page No. 12 361

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
PRADEEP GANESH AJAY RAMESH GANESH SANJAY SONU KALPANA MOHARI APARNA AMITA RENU

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

SANGANERIA APEKSHA DIVEKAR POTDAR SAHU PATIL PALSANIYA MANOJ ISHAN

ASHUTOSH

SADHANA

122 121 121 120 120 120 119 119 119 119 118 118 118 118 117 117 117 116 115 115 115 115 115 115 113 112 112 112 112 111 111

54550 55098 55119 56073 56553 56851 57524 57728 57749 57798 58063 58200 58477 58915 59670 59913 60078 60805 61724 61782 61812 62170 62229 62585 64755 65816 65973 66125 66446 53704 66675

AIEEE Rank

VIMANYU SRAJAN AKASH

SHRIVASTAV A PAWAR NAYAK

SHRADDHA SHARDUL ANUSHA

LEELADHAR

SANGEETS

AGARWAL TARKAS DAMA KULKARNI ANSARI

HARISH JATIN

VEENA JYOTI

AKSHARA CHINMAY DEEP PAIKER ROHAN MOHIT

AMIT KUMAR PRADEEP NITIN FIRODOUS

ARUNA ASHITA

PRADNYA KASTWRI SEEMA SUNITA KALPANA MEETA ARATI SHARADA VINEETA

AGRAWAL PHALAK RAO JHAVERI

PRAKASHCH ANDRA MAHENDRA SUBBA SHAURIN DEEPAK SANJAY AJI

BHAVANA DHRUVIL AANCHAL JAI

WADHWANI TRIVEDI MENON

CHAUDHARI KOIKKARAH JAISWAL

SHARAYU AMIT

KRISHNAKAN SHALINI T SANKARANK UTTY RAJESH SARVADAMA N CHANDRAKA NT RAMESH SATISH

ASHWATHY SALONY NIDHI SAURABH AJINKYA MADHUR SNEHA SAMEER PRATIK

ANNAMMA SHAILJA

VASANTHY CHANDRIKA VANDANA LATA

GHADIALI JAGDHANE DORAGE MANDA DUDHE TULSIANI

SIDDHANATH RAJESHREE VASUDEVAH SHIRISH RAMA

KAMATH

SEEMA

RADHIKA

ICT Merit No
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 Page No. 13 392

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
ARVIND VIJAYMALA SWATI RACHNA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

CHAVAN

MAHAJAN GIRASE JOSHI JOSHI GORE

PRANIL

LUHADIYA

SIDDHARTH RACHIT ARJUNSING MAYURESH CHINMAY ANAND SUVIJAY

ASHWIN

111 111 111 111 108 108 108 108 107 107 107 107 106 106 106 105 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 103 103 102 102 102

66970 67281 67545 67699 71379 71647 71705 72097 72191 72480 72669 73379 74079 74345 74563 75187 75288 75399 76014 76548 76625 77143 77394 77485 77651 78219 79110 79753 79938 80661 80674

AIEEE Rank

SHEKHAR

GAJENDRASI NG DHUNDIRAJ DINESH JAYANT RAMESH JALINDAR SHAMBHU DAYAL SANJIV LALJI UJJWAL KUMAR VIVEK ARUN SUNIL

ARCHANA MANJUSHA MANISHA ANITA USHA USHA NINA VANDANA

VAIDYA MESHRAM

MAHESHWAR ASHUTOSH I CHOUDHARY KUNDU HANDA SINGH --DUDHAT PHADKE CHETRY -VALENDRA SHRINI RAHUL KINJAL

PRANALI

GEETA LATIKA GARIMA NISHA SANGITA SUSHMA SARALA RICHA -SARASWATI JAYASHRI VEENA ASHA TULSA DEVI

SAMYAK AKSHAY

MALWADE

PRATHAMES H MANASA SUGRIM SINGH AMEYA GAYATRI MANISHA ANANT GAURI APURV

RAMESH GANESH SUNIL

RAM SINGH

DIG BAHADUR NARULA SAYAJIRAO SUBODH BHARAT RAJESH JAYRAJ

THORAT GARG GAGGAR DUBEY SHAH

SOMOWANSH ROHIT I

GAURAV ARUNIMA DEVVRAT ABHINAY JAYESH VIJAYSING

PNYANESHW AR

SADHANA SHAKTI PRITI SUJATA RENU

MOHITE BANSAL JESWANI

RAVINDRA PRADEEP AMAR

KARUNA

ICT Merit No
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 Page No. 14

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
JOE ELSY

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

--

DUPARE

JENI

DHOSEWAN BHAGWAT PANDIT GUPTE DEVAL BHAGWAT

SPANDAN AKASH ANIKET AMALA

TULSI

SHANTARAM PRAKASH KAUSHIK MILAN

SARLA

102 101 101 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96 96 95 95 94 93 93 93

81416 82057 82947 83336 84001 84110 85309 85783 86185 86474 86987 87110 87302 88438 88582 89011 90166 90384 90497 90626 90693 91187 91731 91984 93241 94564 95267 97477 97886 97904

AIEEE Rank

BABITA

SHIVANI CHIRAG RAHUL

NEELIMA VARSHA SWATI SWATI

MAKARAND PRAMOD

CHHAPARWA L KERURE KEDAR

CHINMAY

ABHILASHA MANBHAR

NISHIGGAND YASHWANT HA MANALI SANA OJAS PRALHAD KAMAL

OMPRAKASH

DHARMASHE ELA MADHURI YASMEEN SONA

PENDHARI MISHRA SHAH GHARAL TALNIKAR PATEL --

SHAHABUDD IN DINAKAR PANKAJ SATISH VILAS

ABHISHEK MANSI ABHISHEK SHIVANI SWETA AKANSHA DEVESH NAMRATA SHREYASI VISHVAJA JITESH ANSHUDHAR CHERYL ABHISHEK HUZEFA MALAVIKA BABULAL

SUSHAMA SHAILA ANJALI MAUDULA PRAGNA

DESHMUKH

KAVSHIK

DWIVEDI KASAR BHAGWAT KELUSKAR GOPAL THAKUR IYER --

SHIVARAMAK RISHNAN PRABHAKAN T CHANDRAKA NT SHRIKRISHN A VINAY BRAJ GOPAL MISHRA CHANDRA ALLEN

MEENAKSHI SHALINI ROHINI SWATI VIDYA MEENA MISHRA INDIRA HILDA

FERNANDES HATPIPLIYA WALA SARAN

HARIHARAN JOHARALI VENUGOPAL SHIVKARAN

JAYANTHI SHAKERA SUJATHA MOHINI DEVI

ICT Merit No
423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 Page No. 15 452

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
KRISHNAPRA PARVATHY SAD V.V.NARAYA MALA NAN ROOPESH BAPUSAHEB MANOHAR RAGHUNATH RAKESH RAVI NEETA JAYSHRI

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

--BHARGAVA SABNIS TADGE

KAUSHIK VIBHA SHANTAM ADITI SNEHAL PINKY SHUBHAM SHIJBHAM ANKITA TANYA SHWETHA NAARAYANI

93 93 93 93 92 92 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 88 88 87 87 87 86 86 86 86 86 85

97923 97936 97950 98078

AIEEE Rank

THAKUR

BHARATI

AGARWAL SAROHA MANJREKAR YOGENDRA PRADEEP IRANI RAO

DHARMENDR A NARENDRA PRADIP KUMAR SINHA

SULEKHA NISHA AARTI

100089 100868 102189 102806 103844 105689 105795 105877 106239 107650 107833 107975 108035 108064 108616 109992 110516 111345 112129 112968 113405 114228 114799 114893 115752 116713

SUMANLATA

VIJAYALAKS HMI VINITA SINHA DILSHAD PRITT

SHUKLA NAYAK GUPTA RANJAN PAHAPALE GADDIME GARG SARDA

MEHERZAD DIVYANK PRADNYA SAURABH ASHIT GAYATRI LAKSHIT

FIRDAUS YOGESH DILIP

SURENDRI VEENA

SHRINKHALA RAJENDRA

NARENDRA INDRADEO PRASAD JAYANT

SEEMA

GAURI DEVI SUHASINI MANISHA POONAM SHOBHA

RUTUMBARA ASHUTOSH PRIYANKA AKSHAY RUTUJA VIVEK KUMAR ASHWADIPA AJINKYA AAKANSHA MONICA ARVIND

PRABHAKAR ASHISH KUMAR DILIP

KAVADE KATARE KULKARNI THORAT MANE

DHANANJAY MILIND

BHAGWANRA SAVITA O BHIMRAO PRAKASH SAMIR

RAJASHREE RASHMI

RAJENDRA DEVENDDRA NATH P.ANAND

ANUSAYA RITA

SRIVASTAVA KAUSHIK KUMTA --

RATNAPRAB HA MANJU KANCHAN

ASHA 85 ANANTHAKRI

ICT Merit No
453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 Page No. 16 483

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
SANJAY VARSHA ANANTHAKRI SHNAN SHIVPRIYA BHARATI SANGITA HEMA URMILA SWATI RASHMI

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

AIEEE Rank
116756 117028 117520 188740 118896 120084 121778 123452 124190 124258 124360 125511 125611 126348 126954 127928 128027 128710 129255 130764 131029 132075 132350 132709 134740 134867 135842 137770 138993 139100 139472

BHANDARI PARE BHOLE PATIL

SHEKHAR ASHWINI ASHISH PRATIK POOJA

KAUSTUBH

BRIJESH ASHOK AJIT ARUN

85 85 85 85 84 84 83 83 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 80 80 79 79 79 78 78 78 78

KUMAR DUKHI BARIK MORE YADWAD SIDOIQUI TIWARI VED

BHAGWAN

ANASUYA AJINKYA BILAL ADITYA VIVEK KARAN TEJAS

ABHISHEK

ANUPAM

RAJENDRA

RAJ KUMAR PRASHANT JAYESH VILAS

DESHMUKH

RAFIAHMED PREMNARAY AN DEEPAK N.RAVI

JAYSHRI BHAKTI

YASMEEN CHANDA DEVI REKHA

CHATURVEDI WANI --

KARTIKEY TARUN

CHANDRIKA SANGITA PRACHI SMITA

KANDALKAR GUHA RAUT MASULE BHANGALE HEMNANI PADWAL TRIVEDI

NUPUR

INDRANEEL SUMEET LINESH ROHIT SHUBHAM SUMEDH VISHAL

PRASAD ALOKE KUMAR SANJAY

SHYAMALA ANJANA SHOBHA VIJAYA VANDANA SAVITA RITA

NARENDRA

HANMANTE

SHENPHADU PRABHAKAR ANIL ANIL

KARISHMA SUNANDA SSUNITA SAVITA NEETA

GAJBHIYE CHIPADE DHONDE KHUSE MEHTA

VIBHOR NIKHIL MINAR RAHIL

SUKRATI

ASHOK

DEVENDRA NARESH NITIN ANIL

AKSHAY YAYATI

PRAMOD

MANISHA

JADHAV

RAJENDRAKU SUSHAMA MAR

ICT Merit No
484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 Page No. 17

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
MOHAN NEETA DORA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

KHANZODE SANGLI SEQUEIRA

MADHURA PRASAD AKSHAY SAGAR AKASH PRASAD RITVIK SANIKA AKHILA ROYDEN

MUKUND AJAY ANIL

NARKHEDE BISOYI

RUDOLPH

SANDHYA VAISHALI SHARADA

78 77 77 77 77 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 74 74 74 73 73 72 72 72 72 72 72 72 71 71 71

139496 139789 140367 141821 142010 142904 142951 145372 146745 147561 149142 150789 152027 152770 153359 153364 153386 154340 156841 157028 158422 159354 160346 160819 161195 161641 161667 163392 163631 163882

AIEEE Rank

SURYAVANS HI SHIVANE DHOKE REGE NAIR -NAIR KULKARNI JAGGI

MANAMOHAN PRATIVA A DAMODARRA SHAMA O NAGESH VASANT SANDEEP NANDAKUMA R JAYAPRAKAS H PRABHAKAR AN UDAY AJESH SEEMA

VISHAKHA MADHURI

KARANDIKAR ABHIJEET SANDHYA VARUN KALYANI VIDIT

SATHYDEVI

J. SHRILATCHO UMY RADHA VIJAYA

KARANDIKAR ONKAR GAONKAR KHAVARE SHEDAGE TIPALE MARDIA SHAIKH BHARDWAJ MUNSHI GARG RAVAL RAHUL BANERJEE PARDESHI DHRITIMAN APEKSHA TARANG AJINKYA

PRAKASH DHIMAN GANPAT

SARITA

PURUSHOTTA UMA M

CHITRA GSITO

NARENDRA MOHAN ASHOK ARUN RAVI

SINDHU SUNITA SUNITA

DIVYANKA DEVYANI NEHA LISAN BANO ISHIRA VIRAL MANAN AMEYA AISHWARYA

BHANUDAS

NIRMALA

MOHAMMED FAROOQUE

SANGITA SAEEDA MADHU RITIKA JYOTI

ANURAG RAJESH ARUN PRAKASH

NIVEDIYA

WANKAADE MAHAJAN

ARCHANA PRAMILA

ICT Merit No
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 Page No. 18 544

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
RAMESH ANANT DHANANJAY RAJENDRA MANISHA APARNA SWATI SMITA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

CHOURASIA DESHMUKH NAVALE YADAV -HULE PILLAI PATEL

KONDVILKAR SHWETA ARJUN

VALLARI ASHUTOSH ABHINAV RITHIMA HARISH ABHISHEK ROSHNI DHIREN

71 71 71 71 71 70 70 70 70 70 70 69 69 68 68 67 67 67 67 67 66 66 65 65 65 65 64 63 63 63

163957 164005 164335 164894 165770 167121 169114 169476 169650 170677 170945 171356 175104 176179 179060 179726 181756 182882 183447 184185 184746 187962 187980 92436 195511 195557 196457 200216 204553 206035 206479

AIEEE Rank

WARRIER

SUKHDEVRAI INDU MURALI SHANKAR CHANDRASE KARAN DILIP BIPIN --

SHOBHA MURALI SUREKHA MEENA MAMTA

MEHTA GHUGE

SANTOSHKU MAR KANCHAN MRIDUL ANUJ NEHA

MUKESH

SHIVBAHADU NIRMALADEV 70 R I SUBHASH SANJAY SANGEETA VANDANA RADHIKA SAVITA REKHA USHA RITA

AGGARWAL SHANBHAG MATHUR GAWDE GOHIL POPAT

GOPALKRISH NA S.K.MATHUR GAJANAN DILIP AJAY

KAUSTUBH KRUTI KRUPA AVONI CONAINE KSHITIJ RUCHI ANUP

SULOCHANA

GHARDE BHAMJI

NANDOLIA SHINDE ATRE

AMARNATH IMTIAZ

SUDAISHKRA HARDON M RASHID SANJAY RAMCHANDR A ANIL

RUKSANA FATIMA PRIYA VRISHALI MANJULA JAYA

GHATGE GAVANDE PAWAR VAIDYA

SWAPNIL VIKRANT AJAY SAMIKSHA HAFEEZ

MADHUSUDA UMASHANKA R VIHVAS HASAN PRASAD RAVINDRA VIJAI KR.

MANISHA APARNA NEHA DILSHAD KAVITA SUSHMA

DHAWALE KABANI AGARWAL

SRIVASTAVA

KARISHMA SAUMYA

ICT Merit No
545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 Page No. 19

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
NANDKUMAR NIRAV ASHOK DEEPAK KIRITBHAI PRAMOD NITIN VIJAY ANIL RADHIKA SHILPA NAINA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

PUJARI

RAVESHIA GORAY POPAT

RUTURAJ SWAR POOJA PRANAV BANSI MOHIT

63 63 63 62 62 62 62 61 61 61 60 60 59 59 59 59 59 58 58 58 57 57 57 56 56 55 55 54 54 52 51

207316 207336 207651 208248 208500 209048 211448 21634 213630 216661 226662 228121 229973 230681 230970 231654 234405 235425 238796 239140 241225 243637 244840 252230 252757 260381 263911 266013 267030 279767 287677

AIEEE Rank

WAINGANKA R

MRIDULA SARITA VEENA

PACHPANDE SEWALIKAR PATIL KARANDE MANDLIK KHATRI --

CHANDRIKA

SHUBHRA ANIKET ASHWINI AKSHAY NAMIT

ASHOK SHAILESH

VANDANA AMITA NISHA

HEMALATA

GANGULY MISHRA

RUPKATHA SHRUTI KANIKA BONITA VIPUL

RATAN LAL PARATPAR

VENKATRAM T. GIRITHARAN N.K.SHARMA SANJIV PRAMOD

ANJANA ALKA

PARVATHY BEENA. G MADHU KIRAN SUSHMA MANISHA ARTI

GIRITHARAN SHARMA WAZIR SINGH GINDE AIYA

SHAGUN KSHITIJ NIKITA

ASHUTOSH

GAUTAM TENDOLKAR SURATKAR -CHOUDHARY NATH

VASUDEO KAMLESH SUHAS BHIM PRADEEP

UTKARSH AADITYA SANJIB ROMIT

VIRENDERKU KANTA MAR

GANDHALI

KANCHAN

PRIYANKA

AISHWARYA SAANIKA ANKIT

SUBRAMANI AN SURENDRA RAJENDRA RAJENDRA HARISH KUMAR GANESH

RAJKUMARI SHEELA MEENA MEERA LATHA MEENA

MAHALAKSH MI JANHAVI

DEOKULE KORI IYER

KSHIRSAGAR VARSHA DOKE MAYUR

CHANDRA SHEKAR

ICT Merit No
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 Page No. 20

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
TUSHAR BIPIN KISHORE ASHLESHA BINITA MANJU JAYSHREE VANDANA PALLAVI SUJATA

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

DESHPANDE

KARAPURKA AMEYA R MAHESHWAR MANALI I GANME PEDE BHAVSAR SHARMA KULAL KANDHERE REMEDIOS SAHOTA GANJI KALE BERA AMEYA

ANIRUDDHA

51 51 50 50 50 50 50 50 47 47 46 46 45 45 44 44 44 44 43 43 43 42 41 40 40 39 39 38 37

291977 294207 298138 300008 305607 305620 307908 309040 328497 330009 338897 342716 345897 347261 362529 363031 366860 367008 372170 378722 380216 384845 398757 408072 414109 421307 427748 429865 442205 449109

AIEEE Rank

ANKUSH SWARUPA AYUSH NARAYAN VISHNU HANSEL SHRUTI EISHA

SIDDHESHW AR GAJANANRA O SANJIV

SHAM KUMAR VIJAYA VISHNU BANDU HENRY AMRIK VIVEK

PARVATI

MANMEET

IENNIFER SHARDA MANASI LOPA

DHARMENDR A SOMNATH SUNIL SUDHIR HARIHARAN VIJAY RAJENDRA

JASVINDER

BHAGWAT

ARATRIKA ADVAIT SURBHI SANJANA SAYALI NEIL

SHRIVASTAV A HARIHARAN TAMBE JOSHI RAUT

MEGHANA DEVYANI LATHA VARSHA JOTSNA JWALA

CHINMAYA AKHILA SAGAR ZENIT RAHULKUMA R SHRADDHA VISHAKHA ROHIT NIKITA

KURUP BHAGWAT GOMES PARMAR DAWAL HALDIA SONI

CHANDRAKA NT RAGHUNATH AN SANDEEP DEREK

JAYAKALA SADHANA HEATHER APARNA RITA MRUNAL SUDHA SUPRITI SHOBHA

ASHOKBAI PRABHAKAR OMBIR MILIND

NIRMALABEN 40

SUMANT KUNDU BHAT

SNEHAA

BRIJESH

JAHNAVI

SUSANTA

BHASKAR

ICT Merit No
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628

AIEEE 2011-12 FINAL MERIT LIST DATE: Jun/17/2011


Last Name First Name Father Name Mother Name
LIRABHAI DNYANESHW AR PRABHAKAR AVNISH SHRIKANT SAMABEN RANJANA PADMA PRAVEEN

University Under Section - 3 of the UGC Act 1956 Nathalal Parekh Marg, Matunga, Mumbai-400019. (India). Tel: 91-22-3361-1111/2222 Fax: 91223361-1020 Email: admission@ictmumbai.edu.in, admission.ict@gmail.com Score

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

PATEL JILLA

HIWALE GUPTA DIXIT DAS SAVANI SHANKARWA R SANKHE JANKAR MALI

HASMUKH AKSHAY SANDHYA VAIBHAV ANAND

35 35 34 33 32 32 32 31 30 30 26 25 24 23 23 22 22 20 19 16 14 12 6

477940 484719 498708 511500 519022 520036 522718 534908 544853 551922 612759 625786 655101 664398 665027 676307 682850 705362 738210 778429 813523 835904 912275

AIEEE Rank

SIDDHARTH PRITHA ISHA BINNY

NARSHIBHAI SUBHASH

SHARMILA

PUNYASLOAK ALPANA JAYKUMAR BHAGWAN HIRAMAN

SHILPABEN ANURADHA JASWINI SHANTABAI VANITA AASHA JESSY PRABHA SAVITA MADHAVI NIRMALA SUNANDA BHAGYA VIJAYA MALA RUPAL

SACHIN ANKITA RUCHI ANSIE PUJA

SONAWANE WASNIK -RAGHAVAN MATHUR -IYER MUNDE RACHA -DHUMAL MEHTA

VISHALKUMA RAMDAS R JACOB RAVI

CHARUSHILA

RAJKUMAR

ADHITHI RAJARAJESH WARI ADITYA AKSHAY SWATI

K.MATHUR SEKAR SANKARANA RAYANAN SHRAVAN RAMDAS VISHNU NIMISH

NAGESH BHINDYA HOSHANG

RAMCHANDR AN

Page No. 21