Vous êtes sur la page 1sur 11

LIGJ Nr.9866, dat 31.1.

2008 PR RATIFIKIMIN E "MEMORANDUMIT T MIRKUPTIMIT NDRMJET REPUBLIKS S SHQIPRIS DHE KOMUNITETIT EUROPIAN PR ASOCIIMIN E REPUBLIKS S SHQIPRIS N PROGRAMIN E SHTAT KUADR T KOMUNITETIT EUROPIAN PR KRKIMIN, ZHVILLIMIN TEKNOLOGJIK DHE T VEPRIMTARIVE T DEMONSTRIMIT (2007-2013)" N mbshtetje t neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 t Kushtetuts, me propozimin e Kshillit t Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKS S SHQIPRIS VENDOSI: Neni 1 Ratifikohet "Memorandumi i mirkuptimit ndrmjet Republiks s Shqipris dhe Komunitetit Evropian pr asociimin e Republiks s Shqipris n programin e shtat kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknologjik dhe t veprimtarive t demonstrimit (2007-2013)". Neni 2 Ky ligj hyn n fuqi 15 dit pas botimit n Fletoren Zyrtare. Shpallur me dekretin nr.5619, dat 14.2.2008 t Presidentit t Republiks s Shqipris, Bamir Topi

MEMORANDUM MIRKUPTIMI NDRMJET REPUBLIKS S SHQIPRIS DHE KOMUNITETIT EUROPIAN MBI ASOCIIMIN E REPUBLIKS S SHQIPRIS N PROGRAMIN E SHTAT KUADR T KOMUNITETIT EUROPIAN PR KRKIMIN, ZHVILLIMIN TEKNOLOGJIK DHE AKTIVITETEVE T DEMONSTRIMIT (2007-2013) Kshilli i Ministrave i Republiks s Shqipris, n emr t Republiks s Shqipris, ktu e quajtur "Shqipria" nga njra an, dhe Komisioni i Komuniteteve Evropiane, ktu quhet "Komisioni", n emr t Komunitetit Evropian, ktu i quajtur "Komuniteti", nga ana tjetr, ktu t quajtura s bashku "Palt", ndrsa: 1. Marrveshja Kuadr ndrmjet Komunitetit Evropian dhe Shqipris mbi parimet e prgjithshme pr pjesmarrjen e Shqipris n programet e Komunitetit u miratua m 6

qershor 2005 dhe hyri n fuqi m 11 korrik 2005 (ktu quhet "Marrveshja Kuadr"), duke ln Komisionin dhe autoritetet kompetente t Shqipris pr t prcaktuar termat dhe kushtet specifike, duke prfshir kontributin financiar, n lidhje me kt pjesmarrje n secilin program t caktuar; 2. Parlamenti Evropian dhe Kshilli, miratuan m 18 dhjetor 2006 vendimin nr.1982/2006/EC n lidhje me Programin e Shtat Kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknik dhe aktivitetet e demonstrimit (2007-2013) 1 (ktu i quajtur "Programi i Shtat Kuadr i KE-s"), kan rn dakord si m posht: __________________________ 1 GZ L412, dat 30/12/2006, f.1. Neni 1 Programet e krkimit Shqipria do t marr pjes n Programin e Shtat Kuadr t KE-s duke prfshir programet e mposhtme specifike dhe n pajtim me rregullat pr pjesmarrjen: Vendimin e Kshillit nr.971/2006/EC t 19 dhjetorit 2006 n lidhje me programin specifik, Bashkpunimi, n zbatim t Programit t Shtat Kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknologjik dhe aktivitetet e demonstrimit (2007 deri 2013) 2; Vendimin e Kshillit nr.2006/972/EC t 19 dhjetorit 2006 n lidhje me programin specifik, Idet, n zbatim t Programit te Shtat Kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknologjik dhe aktivitetet e demonstrimit (2007 deri 2013) 3; Vendimin e Kshillit nr.2006/973/EC t 19 dhjetorit 2006 n lidhje me programin specifik, Njerzit, n zbatim t Programit t Shtat Kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknologjik dhe aktivitetet e demonstrimit (2007 deri 2013) 4; Vendimin e Kshillit nr.2006/974/EC t 19 dhjetorit 2006 n lidhje me programin specifik, Kapacitetet, n zbatim t Programit t Shtat Kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknologjik dhe aktivitetet e demonstrimit (2007 deri 2013 5; Vendimin e Kshillit nr.2006/975/EC t 19 dhjetorit 2006 n lidhje me programet specifike q duhet t zbatohen nprmjet veprimeve t drejtprdrejta nga Qendra e Prbashkt e Krkimeve n baz t Programit t Shtat Kuadr t Komunitetit Evropian pr krkimin, zhvillimin teknologjik dhe aktivitetet e demonstrimit (20072013) 6; Rregulloren (EC) nr 1906/2006 t Parlamentit Evropian dhe t Kshillit t 18 dhjetorit 2006 q cakton rregullat pr pjesmarrjen e siprmarrjeve, qendrave t krkimeve dhe universiteteve n veprimet nn Programin e Shtat Kuadr dhe pr shprndarjen e rezultateve t krkimeve (2007-2013) 7. Neni 2 Termat dhe kushtet n lidhje me pjesmarrjen n programe

1. Shqipria do t marr pjes n aktivitetet e Programit t Shtat Kuadr t KE-s n pajtim me kushtet e prcaktuara n Marrveshjen Kuadr dhe n pajtim me objektivat, termat dhe kushtet e prcaktuara n kt Memorandum mirkuptimi dhe anekset e tij. 2. Subjektet juridike t themeluara n Shqipri marrin pjes n veprimet jo t drejtprdrejta t Programit t Shtat Kuadr t KE-s nn t njjtat kushte si ato q zbatohen pr subjektet juridike t Shteteve Antare t BE-s, n pajtim me termat dhe kushtet e vendosura ose referuara n kt memorandum mirkuptimi dhe si prcaktohet n aneksin I. 3. Pr pjesmarrjen n Programin e Shtat Kuadr t KE-s, Shqipria do t paguaj kontributin e saj financiar n buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane n pajtim me nenin 3 t mposhtm dhe aneksin II. 4. Prfaqsuesit e Shqipris do t marrin pjes si vzhgues dhe pr shtjet q kan t bjn me Shqiprin n komitetet menaxheriale prgjegjs pr monitorimin e programeve specifike sipas Programit t Shtat Kuadr t KE-s, pr t cilt Shqipria kontribuon financiarisht. Kto komitete do t takohen pa pranin e prfaqsuesve t Shqipris n momentin e votimit. Shqipria do t informohet pr rezultatin. Pjesmarrja e prmendur n kt paragraf merr t njjtn form, duke prfshir procedurat e marrjes s informacionit dhe dokumentacionit, si ajo q zbatohet pr prfaqsuesit e Shteteve Antare t Bashkimit Evropian. 5. Prfaqsuesit e Shqipris do t marrim pjes si vzhgues n Bordin e Guvernatorve t Qendrs s Prbashkt t Krkimeve. 8 Pjesmarrja e prmendur n kt paragraf merr t njjtn form, duke prfshir procedurat pr marrjen e informacionit dhe dokumentacionit, si ajo q zbatohet pr prfaqsuesit e Shteteve Antare t Bashkimit Evropian. 6. Shpenzimet e udhtimit dhe shpenzimet e qndrimit q shkaktohen nga prfaqsuesit e Shqipris q marrin pjes n mbledhjet e komiteteve dhe organeve t prmendura n kt Memorandum mirkuptimi, ose n mbledhjet n lidhje me zbatimin e Programit t Shtat Kuadr t KE-s, ose t ktij Memorandumi mirkuptimi, rimbursohen nga Komisioni mbi t njjtn baz dhe n pajtim me procedurat tashm n fuqi pr prfaqsuesit e Shteteve Antare t Bashkimit Evropian. 7. Nj nga gjuht zyrtare t Komunitetit prdoret pr procedurat n lidhje me krkesat, marrveshjet e grandit dhe/ose kontratat dhe raportet, si dhe pr aspekte t tjera administrative t Programit t Shtat Kuadr t KE-s. Neni 3 Kontributi financiar i Shqipris 1. Rregullat q rregullojn llogaritjen dhe pagesn e kontributit financiar t Shqipris jan prcaktuar n aneksin II. 2. Kontributi financiar i Shqipris i shtohet shums s caktuar do vit n buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane pr llogaritjen e prkushtimeve pr prmbushjen e detyrimeve financiare, q rrjedhin nga forma t ndryshme t masave t nevojshme pr zbatimin, menaxhimin dhe operimin e Programit t Shtat Kuadr t KE-

s. 3. Shqipria do t paguaj pr do vit t Programit t Shtat Kuadr t KE-s nj kontribut financiar n buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane. Pjes e kontributit financiar t Shqipris mund t financohet sipas instrumentit prkats s ndihms s jashtme t Komunitetit, nse Shqipria e krkon kt. Neni 4 Raportimi dhe vlersimi 1. Shqipria i paraqet Komisionit raporte prkatse dhe merr pjes n aktivitete t tjera specifike t parashikuara nga Komuniteti n kontekstin e Programit t Shtat Kuadr t KE-s. 2. Pa cenuar prgjegjsit e Komisionit dhe t Gjykats s Auditve t Komuniteteve Evropiane n lidhje me monitorimin dhe vlersimin e programit t Shtat Kuadr t KEs, pjesmarrja e Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s do t monitorohet vazhdimisht mbi nj baz partneriteti duke prfshir Komisionin dhe Shqiprin. 3. Rregullat n lidhje me kontrollin financiar, rikuperimin dhe masa t tjera kundr mashtrimit jan parashikuar n aneksin III. Neni 5 T drejtat e pronsis intelektuale 1. "Pronsi intelektuale" ka kuptimin e dhn n nenin 2 t konvents themeluese t Organizats Botrore t Pronsis Intelektuale, br n Stokholm m 14 korrik 1967. 2. T drejtat e pronsis intelektuale t krijuara ose t dhna n baz t ktij Memorandumi mirkuptimi jepen n pajtim me rregullat pr pjesmarrjen dhe dispozitat e marrveshjes model t grandit t Programit t Shtat Kuadr t KE-s. Neni 6 Dispozita t fundit 1. Ky Memorandum mirkuptimi zbatohet pr kohzgjatjen e Programit t Shtat Kuadr t KE-s, nga 1 janari 2008. 2. Ai mund t prishet nga t dy Palt n do koh gjat kohzgjatjes s Programit t Shtat Kuadr t KE-s, nprmjet nj njoftimi me shkrim q informon n lidhje me qllimin pr t prishur marrveshjen e asocimit. N pajtim me paragrafin 3 t mposhtm, pushimi i fuqis hyn n fuqi tre muaj kalendarik pas dats s njoftimit me shkrim. 3. Projektet dhe aktivitetet n vazhdimsi n momentin e pushimit t fuqis dhe/ose skadimit t ktij Memorandumi mirkuptimi vazhdojn deri n prfundim t tyre sipas kushteve t prcaktuara n kt Memorandum Mirkuptimi. 4. Anekset formojn nj pjes integrale t ktij Memorandumi Mirkuptimi. 5. Ky memorandum Mirkuptimi mund t ndryshohet vetm me shkrim me plqim t prbashkt t Palve. 6. Asocimi i Shqipris n programet pasuese kuadr, nse Shqipria e krkon kt, i nnshtrohet nj memorandumi t ri mirkuptimi q bihet dakord ndrmjet Palve.

Neni 7 Hyrja n fuqi 1. Ky Memorandum mirkuptimi zbatohet n mnyr provizore q nga 1 janari 2008. 2. Ky Memorandum mirkuptimi hyn n fuqi n datn kur Shqipria ka njoftuar Komisionin q jan prmbushur t gjitha kushtet e nevojshme t brendshme pr hyrjen n fuqi t ktij Memorandumi Mirkuptimi. Br n Bruksel, m 17 dhjetor 2007, n dy kopje origjinale, n gjuht shqip dhe anglisht, ku secili prej ktyre teksteve ka t njjtn vler. ANEKSI I Termat dhe kushtet pr pjesmarrjen e subjekteve juridike t Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s 1. Pr qllimin e pjesmarrjes s Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s, nj subjekt juridik i Shqipris prkufizohet si nj person fizik ose person juridik i themeluar n Shqipri sipas ligjit t brendshm, q ka personalitet juridik dhe q, duke vepruar n emr t vet, mund t ushtroj t drejtat dhe t'u nnshtrohet detyrimeve. N rastin e personave fizik, referencat pr themelimin mendohen t'i referohen vendbanimit t zakonshm. 2. Pjesmarrja e subjekteve juridike t Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s bhet sipas kushteve t prcaktuara pr subjektet juridike q jan themeluar n nj "vend t asociuar", sipas prcaktimit n rregullat pr pjesmarrjen. N rast se Komuniteti merr masat pr zbatimin e neneve 169 dhe 171 t Traktatit Themelues t Komunitetit Evropian, Shqipria lejohet t marr pjes n strukturat ligjore t krijuara sipas ktyre dispozitave, duke iu nnshtruar vendimeve dhe rregulloreve q do t miratohen pr themelimin e ktyre strukturave ligjore dhe me kusht q kto vendime dhe rregullore t bhen t zbatueshme n Shqipri. Komiteti i Prbashkt vendos mbi zbatueshmrin e ktyre vendimeve dhe rregulloreve n Shqipri. Subjektet juridike t themeluara n Shqipri jan t prshtatshme pr pjesmarrje n veprimet jo t drejtprdrejta bazuar n nenet 169 dhe 171 t Traktatit Themelues t Komunitetit Evropian n t njjtat kushte si subjektet juridike t themeluara n Shtetet Antare. Subjektet juridike t themeluara n Shqipri jan t prshtatshme, n t njjtat kushte, si dhe subjektet juridike t themeluara n Shtetet Antare, pr hua q EIB-ja jep n mbshtetje t objektivave krkimore t prcaktuara n baz t Programit t Shtat Kuadr t KE-s (Instrumenti financiar i ndarjes s riskut). Nj subjekt juridik i themeluar n nj vend tjetr t asociuar n Programin e Shtat Kuadr t KE-s (vendi i asociuar) gzon t njjtat t drejta dhe detyrime sipas ktij Memorandumi mirkuptimi si subjektet ligjore q jan themeluar n nj Shtet Antar, me kusht q ky vend i asociuar n t cilin sht themeluar subjekti t ket rn dakord t'u jap subjekteve juridike nga vende t tjera t asociuara t njjtat t drejta dhe detyrime. 3. Subjektet juridike t Shqipris merren parasysh, s bashku me ato Komunitare, pr

przgjedhjen e ekspertve t pavarur pr detyrat, dhe n baz t kushteve t parashikuara n rregullat pr pjesmarrjen. 4. N pajtim me rregullat pr pjesmarrje n Programin e Shtat Kuadr t KE-s dhe rregulloren financiare t Komunitetit, marrveshjet e grandit dhe/ose kontratat e lidhura nga Komuniteti me nj subjekt juridik t Shqipris me qllim q t kryhet nj veprim jo i drejtprdrejt, parashikojn kontrolle dhe auditime q kryhen nga, ose nn autoritetin e Komisionit, duke prfshir Zyrn Evropiane Kundr Mashtrimit (ktu quhet OLAF), dhe Gjykatn e Auditve t Komuniteteve Evropiane. N frymn e bashkpunimit dhe interesit t prbashkt, Autoritetet prkatse t Shqipris japin do asistenc t arsyeshme dhe t mundshme, q mund t jet e nevojshme ose ndihmse apo e krkuar sipas rrethanave pr prmbushjen e ktyre kontrolleve dhe auditimeve. 5. Palt bjn do prpjekje, brenda kuadrit t dispozitave ekzistuese, pr t lehtsuar lvizjen e lir dhe vendqndrimin e punonjsve krkimor q marrin pjes n aktivitetet e mbuluara nga ky Memorandum mirkuptimi dhe pr t lehtsuar lvizjen ndrkufitare t mallrave dhe shrbimeve q synohen pr prdorim n t tilla aktivitete. 6. Nj komitet i prbashkt krijohet sipas ktij Memorandumi mirkuptimi, q quhet "Komiteti Krkimor Shqipri - KE", funksionet e t cilit prfshijn: - rishikimin, vlersimin dhe diskutimin e masave pr sigurimin e zbatimit t ktij Memorandumi mirkuptimi; - shqyrtimin e masave t nj natyre pr prmirsimin dhe zhvillimin e bashkpunimit; - Komiteti, q prbhet nga prfaqsues t Komisionit dhe Shqipris, miraton rregullat e veta procedurale. Ai mblidhet me krkes t nj prej Palve dhe t paktn nj her n vit. 7. Pr qllimin e pjesmarrjes n Programin e Shtat Kuadr t KE-s, Komiteti mund t identifikoj me krkes t Shqipris, rajonet e prshtatshme n Shqipri q prputhen me nivelin 2 t klasifikimit t prbashkt t njsive territoriale pr statistikat brenda kuptimit t rregullores (EC) nr. 1059/2003 produkti i t cilave i brendshm bruto (PBB) pr frym, t matur sipas kursit t fuqis blerse dhe llogaritur mbi bazn e shifrave t Komunitetit pr periudhn 2000 - 2002, sht m pak se 75% e PBB-s mesatare t BE25 pr t njjtn periudh reference. Aneksi II Rregullat q rregullojn kontributin financiar t Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s I. Llogaritja e kontributit financiar t Shqipris 1. Kontributi financiar i Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s n vitin 2008 do t prcaktohet n raport me dhe si shtes n shumn e ofruar at vit n buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane pr llogaritjen e prkushtimeve q nevojiten pr zbatimin, menaxhimin dhe operimin e Programit t Shtat Kuadr t KE-s. 2. Faktori i proporcionalitetit q rregullon kontributin e Shqipris prftohet duke caktuar raportin ndrmjet produktit t brendshm bruto t Shqipris, me mimet e tregut, dhe shums s produkteve t brendshme bruto, me mimet e tregut, t Shteteve Antare t Bashkimit Evropian dhe Shqipris. Ky raport do t llogaritet mbi bazn e t dhnave t fundit statistikore q i takojn t

njjtit vit nga Zyra Statistikore e Komuniteteve Evropiane (Eurostat), q disponohet n momentin e publikimit t projektbuxhetit paraprak t Komuniteteve Evropiane. Megjithat, pr vitet pas vitit t par t asocimit n Programin e Shtat Kuadr t KE-s, produkti i brendshm bruto i Shqipris do t llogaritet me t njjtn rritje si produkti i brendshm bruto i Shteteve Antare t Bashkimit Evropian. 3. Me qllim q t lehtsohet pjesmarrja e saj n programe t veanta, kontributi i Shqipris do t zbatohet pr vitet prkatse financiare, si m posht: - Viti financiar 2008: kontributi n pajtim me faktorin e proporcionalitetit t caktuar n pajtim me paragrafin 2, shumzuar me 0.20; - Viti financiar 2009: kontributi n pajtim me faktorin e proporcionalitetit t caktuar n pajtim me paragrafin 2, shumzuar me 0.25; - Viti financiar 2010: kontributi n pajtim me faktorin e proporcionalitetit t caktuar n pajtim me paragrafin 2, shumzuar me 0.30; - Viti financiar 2011: kontributi n pajtim me faktorin e proporcionalitetit t caktuar n pajtim me paragrafin 2, shumzuar me 0.35; - Viti financiar 2012: kontributi n pajtim me faktorin e proporcionalitetit t caktuar n pajtim me paragrafin 2, shumzuar me 0.40; - Viti financiar 2013: kontributi n pajtim me faktorin e proporcionalitetit t caktuar n pajtim me paragrafin 2, shumzuar me 0.45. 4. Formula e zbatuar pr t llogaritur kontributet financiare t Shqipris do t rishikohet n vitin 2009 dhe bazuar n kt vlersim, Komisioni mund t propozoj t ndryshoj kt Memorandum mirkuptimi pr t prshtatur, q nga viti financiar 2010, faktorin e kontributit, duke marr parasysh ndrmarrjen nga Shqipria t projekteve t prbashkta pr krkime, nga njra an, dhe prpjekjet e bra nga Shqipria pr t zhvilluar me tej kapacitetet e saj t krkimit, nga ana tjetr. Vlersimi do t shqyrtoj, gjithashtu rregullisht tiparet e reja t Programit t Shtat Kuadr t KE-s. 5. Komisioni i komunikon Shqipris, sa m par t jet e mundur dhe jo m von se 1 shtatori i vitit prpara do viti financiar, informacionin e mposhtm s bashku me materialin prkats paraprak: - shumat n llogaritjet e prkushtimeve n deklarimin e shpenzimeve t projektbuxhetit paraprak t Komuniteteve Evropiane q i prkasin Programit t Shtat Kuadr t KE-s; - shuma e vlersuar e kontributeve q rrjedh nga projektbuxheti paraprak, q i prket pjesmarrjes s Shqipris n programin e Shtat Kuadr t KE-s n pajtim me paragraft e msiprm 1, 2, 3 dhe 4. Menjher pas miratimit t buxhetit t prgjithshm, Komisioni i komunikon Shqipris, n deklarimin e shpenzimeve q i prket pjesmarrjes s Shqipris, shumat prfundimtare q prmenden n nnparagrafin e par. II. Pagesa e kontributit financiar t Shqipris 1. Komisioni, jo m von se 30 janari ose 15 qershori i do viti financiar, bn apel pr fonde pr Shqiprin q i prkasin kontributit t saj n baz t ktij Memorandumi mirkuptimi.

2. Kto apele pr fonde krkojn, prkatsisht, pagesn: - e gjasht t dymbdhjetat e kontributit t Shqipris jo m von se 15 marsi; dhe - e gjasht t dymbdhjetat e kontributit t Shqipris jo m von se 20 korriku. Megjithat, gjasht t dymbdhjetat q duhet t paguhen jo m von se 15 marsi llogariten mbi bazn e shums s caktuar n deklarimin e t ardhurave n projektbuxhetin paraprak: ligjrimi i shums s paguar n kt mnyr bhet me pagesn e gjasht t dymbdhjetave jo m von se 20 korriku. Pr vitin e par t zbatimit t ktij Memorandumi mirkuptimi, Komisioni do t bj apelin e par pr fonde me efekt prapaveprues, brenda 30 ditve nga nnshkrimi. Nse ky apel bhet pas 15 qershorit, ai do krkoj pagesn e dymbdhjet t dymbdhjetave t kontributit t Shqipris brenda 30 ditve, t llogaritur mbi bazn e shums s caktuar n deklarimin e t ardhurave t buxhetit. 3. N vitin e fundit t Programit t Shtat Kuadr t KE-s, shuma e plot e kontributit shqi ptar paguhet jo m von se 20 korriku. 4. Kontributi i Shqipris shprehet dhe paguhet n euro. 5. Pagesa nga Shqipria kreditohet n programet e Komunitetit si hyrje n buxhet t caktuar n zrin prkats t buxhetit n deklarimin e t ardhurave t buxhetit t prgjithshm t Komuniteteve Evropiane. Rregullorja financiare e zbatueshme pr buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane zbatohet pr menaxhimin e llogaritjeve. 6. Shqipria do t paguaj kontributin e saj n baz t ktij Memorandumi mirkuptimi sipas prcaktimit n pikn II, 2 t aneksit II. do vones n pagesn e kontributit shkakton pagesn e kamatvonesave nga Shqipria pr shumn e prapambetur nga data e krkueshme. Interesi pr shumat e papaguara n datn e krkueshme sht interesi q zbatohet nga Banka Qendrore Evropiane n operacionet e saj principale t rifinancimit, si publikohet n serin C t Gazets Zyrtare t Bashkimit Evropian, q sht n fuqi n ditn e par kalendarike t muajit n t cilin bie data e krkueshme, duke u shtuar me tri e gjysm pik prqindjeje. N rastin kur vonesa n pagesn e kontributit sht e till q ajo mund t rrezikoj n mnyr t konsiderueshme zbatimin dhe menaxhimin e programeve, pjesmarrja e Shqipris n Programin e Shtat Kuadr t KE-s do t pezullohet nga Komisioni pas mungess s pagess 20 dit pune pas nj letre zyrtare kujtese, pa cenuar detyrimet e komunitetit n baz t marrveshjeve t grandit dhe/ose kontratave t lidhura q kan t bjn me zbatimin e veprimeve t przgjedhura jo t drejtprdrejta. 7. Jo m von se 31 maji i vitit pas nj viti financiar, deklarimi i llogaritjeve pr Programin e Shtat Kuadr t KE-s pr at vit financiar, prgatitet dhe i transmetohet Shqipris pr informacion, sipas formatit t llogaris s t ardhurave dhe shpenzimeve t Komisionit. 8. Komisioni, n momentin e mbylljes s llogarive n lidhje me do vit financiar, brenda kuadrit t krijimit t llogaris s t ardhurave dhe shpenzimeve, procedon me ligjrimin e llogarive n lidhje me pjesmarrjen e Shqipris. Ky ligjrim merr parasysh modifikimet q kan ndodhur, me transfert, anulimet,

mbartjet, zhvendosjet ose nprmjet buxheteve suplementare dhe amenduese gjat vitit financiar. Ky ligjrim kryhet n momentin e pagess s dyt pr vitin tjetr financiar. Ligjrimi tjetr kryhet do vit deri n korrik 2016. ANEKSI III KONTROLLI FINANCIAR, RIKUPERIMI DHE MASA T TJERA KUNDR MASHTRIMIT I. Kontrollet dhe masat kundr mashtrimit nga komuniteti 1. N pajtim me Rregulloren e Kshillit (EC, Euratom) nr.1605/2002 t dats 25 qershor 2002 mbi Rregulloren Financiare q zbatohet pr buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane 9, Rregulloren e Komisionit nr.2342/2002 e dats 23 dhjetor 2002 q cakton rregulla t detajuara pr zbatimin e Rregullores s Kshillit (EC, Euratom) nr.1605/2002 mbi Rregulloren financiare t zbatueshme n buxhetin e prgjithshm t Komuniteteve Evropiane 10 dhe do amendim i ardhshm (ktu quhet "Rregullore financiare"), Rregulloren e Kshillit (EC, Euratom) nr.2988/95 t 18 dhjetorit 1995 pr mbrojtjen e interesave financiare 11 t Komuniteteve Evropiane dhe me rregullat e tjera t referuara n kt Memorandum mirkuptimi, marrveshjet e grandit dhe/ose kontratat e lidhura me prfitues t programeve t ngritura n Shqipri, parashikojn q auditimet financiare dhe t tjera t kryhen n do koh n ambientet e prfituesve dhe t nnkontraktorve t tyre nga agjentet e Komisionit ose persona t tjer t autorizuar nga Komisioni. 2. Agjentt e Komisionit dhe personat e tjer t autorizuar nga Komisioni kan t drejtn e prshtatshme pr t hyr n kantiere, vende pune dhe dokumente dhe tek i gjith informacioni i krkuar me qllim q t kryhen kto auditime, duke prfshir formn elektronike. Kjo e drejt hyrjeje thuhet shprehimisht n marrveshjen e grandit dhe/ose kontratat e lidhura pr t zbatuar instrumentet e referuara n kt Memorandum mirkuptimi. Gjykata Evropiane e Auditve ka t njjtat t drejta si Komisioni. 3. N baz t ktij Memorandumi mirkuptimi, Komisioni, duke prfshir OLAF-in, sht i autorizuar t kryej kontrolle dhe inspektime n vend n territorin e Shqipris, n pajtim me dispozitat procedurale t Rregullores s Kshillit (Euratom, EC) nr.2185/96 t dats 11 nntor 1996 12 me qllim q t mbrohen interesat financiare t Komuniteteve Evropiane kundr mashtrimit dhe parregullsive t tjera, dhe n pajtim me Rregulloren (EC) nr.1073/1999 t Parlamentit Evropian dhe Kshillit n lidhje me hetimet e zhvilluara nga Zyra Evropiane Kundr Mashtrimit (OLAF) 13. - Kto kontrolle dhe inspektime prgatiten dhe zhvillohen n bashkpunim t ngusht me autoritetet kompetente t caktuara nga Shqipria, q njoftohen n kohn e duhur pr objektin, qllimin dhe bazn ligjore t kontrolleve dhe inspektimeve, n mnyr q ato t japin t gjith ndihmn e nevojshme. Nse autoritetet shqiptare t interesuara dshir ojn, kontrollet dhe inspektimet n vend mund t kryhen s bashku me to. Nse pjesmarrsit n programe kundrshtojn kontrollin ose inspektimin n vend, autoritetet shqiptare, duke vepruar n pajtim me rregullat e brendshme, u japin

inspektorve t Komisionit, duke prfshir OLAF-in, at asistenc q atyre u duhet pr t'u dhn mundsi t prmbushin detyrn e tyre n kryerjen e kontrollit dhe inspektimit n vend. Komisioni, duke prfshir OLAF-in, u raporton sa m shpejt t jet e mundur autoriteteve shqiptare pr do fakt ose dyshim n lidhje me nj parregullsi q ka ardhur n vmendje t tij gjat ushtrimit t kontrollit ose inspektimit n vend. Sidoqoft, Komisionit, duke prfshir OLAF-in, i krkohet t informoj autoritetin e siprprmendur pr rezultatin e ktyre kontrolleve dhe inspektimeve. II. Informim dhe konsultim 1. Pr qllimet e zbatimit t prshtatshm t ktij aneksi, Autoritetet Kompetente Shqiptare dhe komunitare shkmbejn rregullisht informacion dhe, me krkes t nj Pale, zhvillojn konsultime. 2. Autoritetet Kompetente Shqiptare informojn Komisionin pa vones pr do parregullsi ose dyshim n lidhje me prfundimin ose zbatimin e marrveshjeve t grandit dhe/kontratave t prfunduara n baz t ktij Memorandumi mirkuptimi dhe zbatimin e marrveshjeve t grandit dhe/ose kontratave t prfunduara n zbatim t instrumenteve t prmendura n kt Memorandum mirkuptimi. III. Masat administrative dhe gjobat Pa cenuar zbatimin e ligjit penal t Shqipris, masat administrative dhe gjobat mund t vendosen nga Komisioni n pajtim me Rregulloren Financiare t Komuniteteve. Masat e duhura merren nga Shqipria edhe pr t parandaluar parregullsit dhe mashtrimin dhe duhet t ndrmerren hapat e duhur pr t rikuperuar fondet e humbura, t paguara gabimisht ose t prdorura n mnyr t pasakt. Shqipria merr, gjithashtu edhe masat e nevojshme pr t siguruar q Komisionit Evropian, OLAF-it dhe Gjykats s Auditve t Komuniteteve Evropiane t'i jepen kompetencat pr t kryer kontrollin financiar dhe auditimet nga ose nn autoritetin e tyre, n lidhje me prfituesit ose kontraktort e themeluar n Shqipri. IV. Rikuperimi Vendimet e marra nga Komisioni brenda objektit t ktij Memorandumi mirkuptimi q caktojn detyrime financiare mbi personat e ndryshm nga Shtetet jan t ekzekutueshm n Shqipri. Ekzekutimi rregullohet nga rregullat shqiptare t procedurs civile. Urdhri pr ekzekutimin e tij i bashkngjitet vendimit, pa formalitete t tjera prve verifikimit t autenticitetit t vendimit nga autoriteti kombtar q qeveria e Shqipris cakton pr kt qllim dhe ia bn t ditur Komisionit. Pasi kto formalitete t jen prmbushur me krkes t Komisionit, ky i fundit mund t vazhdoj me ekzekutimin n pajtim me ligjin e brendshm, duke ia paraqitur shtjen drejtprdrejt autoritetit kompetent. Ligjshmria e vendimit t Komisionit i nnshtrohet kontrollit t Gjykats s Drejtsis s Komuniteteve Evropiane. Vendimet e dhna nga Gjykata e Drejtsis e Komuniteteve Evropiane n pajtim me nj dispozit arbitrazhi n nj marrveshje grandi dhe/ose kontrate brenda objektit t ktij Memorandumi mirkuptimi jan t ekzekutueshme sipas t njjtave terma. V. Komunikimi i drejtprdrejt Komisioni komunikon drejtprdrejt me do pjesmarrs n Programin e Shtat Kuadr t KE-s t themeluar n Shqipri dhe me nnkontraktort e tyre. Ata mund t'i paraqesin drejtprdrejt Komisionit t gjith informacionin e nevojshm dhe dokumentacionin q atyre u krkohet t paraqesin mbi bazn e instrumenteve t referuara n kt

Memorandum mirkuptimi dhe t marrveshjeve t grandit dhe/ose kontratave t lidhura pr zbatimin e tyre.

_____________________________ 1 GZ L412, dat 30/12/2006, f.1. 2 GZ L400, dat 30/12/2006, f.86. 3 GZ L400 dat 30/12/2006, f.243. 4 GZ L400, dat 30/12/2006, f.207. 5 GZ L400, dat 30/12/2006, f.299. 6 GZ L400, dat 30/12/2006. f.368. 7 GZ L391, dat 30/12/2006, f.1. 8 GZ L 107, dat 30/4/1996, f.12. 9 GZ L248, dat 16/9/2002, f.1, modifikuar me Rregulloren (EC) nr.1995/2006, dat 13 dhjetor 2006, (GZ L390, dat 30/12/2006, f. 1). 10 GZL357 dat 31/12/2002, modifikuar s fundi me Rregulloren (EC, Euratom) nr.478/2007, dat 23 prill 2007. 11 GZ L312 - date 23/12/1995, f.1. 12 GZ L292, dat 15/11/1996. f.2. 13 GZ L136, dat 31/05/1999, f.1.