Vous êtes sur la page 1sur 2

PENAMBAHAN MISTERI

99 + 9 = 9 _ _ _ _ _

Terdapat semacam ketidaksempurnaan dalam


persamaan di atas. Cubalah anda isikan satu
perkataan (dalam bahasa Melayu atau
Bahasa Inggeris) yang terdiri daripada lima
abjad bagi menjadikan persamaan itu benar
atau sah.
JAWAPAN
Perkataan paling tepat bagi menjadikan
persamaan itu logic dan sahih ialah: dozen

99 + 9 = 9 dozen
Iaitu:

99 + 9 = 108
108 = 9 dozen